Τετάρτη 30 Απριλίου 2008

Λειτουργεία παιδικών κατασκήνώσεων (ισχύει για όλη την Ελλάδα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30767
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΞΥΠ/ΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ: 1) Γενικές Δ/νσεις -
Δ/νσεις & Τμήματα Κ.Υ.
Αυτοτελή Τμήματα & Γραφεία
Ταχ.Δ/νση: Μενάνδρου 22 Υπουργείου Αγρ.Ανάπτυξης &
Ταχ.Κώδικας: 101 10 Αθήνα Τροφίμων
Πληροφ.: Σ.Σαρακινιώτη 2) Νομ/κές Αυτοδιοικήσεις -
Τηλέφωνο: 210-2125035 Γραφεία κ.κ. Νομαρχών
FAX: 210-52.24.734 (με την παράκληση να ενημερωθούν
οι Δήμοι της περιοχής τους)
- Δ/νσεις Γεωργίας
3) Περιφ/κές Διοικήσεις –
Γραφεία Γεν.Γραμματέων Περιφερειών
(με την παράκληση για τη μεγαλύτερη
διάδοση της εγκυκλίου στον αγροτικό
χώρο)
4) Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
Υπ. Αγροτ. Ανάπτυξης & Τροφίμων
5) Ν.Π.Δ.Δ. Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝ: 1) Γραφεία κ.κ.
Υπουργού, Υφυπουργού,
Γεν. Γραμματέων, Ειδ. ΓραμματέαΑνακοινώνουμε τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων για το έτος 2008 και παρακα-
λούμε να δώσετε τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα στο έγγραφο της Κεντρικής Επιτροπής
Κατασκηνώσεων, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι και οι αγρότες της περιοχής σας.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.Κ.Γ. ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΞΥΠ/ΣΗ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Μενάνδρου 22
Ταχ.Κώδικας: 101 10 Αθήνα
Πληροφ.: Σ. Σαρακινιώτη
Τηλέφωνο:210 212.5035
ΦΑΞ : 210 52.24.734

Αθήνα 7 Απριλίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008


Ανακοινώνεται στους συναδέλφους και στους αγρότες, ότι η διαμονή των παιδιών τους στην
κατασκήνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, που βρίσκεται στο Σούνιο Αττικής, θα είναι εντελώς δωρεάν, εκτός των εξόδων των εισιτηρίων μετακίνησης, από τον τόπο διαμονής των μέχρι την Αθήνα που θα βαρύνουν τους κατασκηνωτές.
Τα παιδιά της επαρχίας θα συνοδεύονται από υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
ή των Περιφερειακών μας Υπηρεσιών για τους οποίους θα εκδίδονται εγκριτικές εκτός έδρας
κινήσεις από τις Υπηρεσίες τους.
Οι Υπηρεσίες στις οποίες θα υποβάλλονται οι αιτήσεις θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να
προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να γίνεται ο σχετικός έλεγχος.
Η Κεντρική Επιτροπή Κατασκηνώσεων στην συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2008 αποφάσισε
να λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις.


Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις κατασκηνώσεις έχουν παιδιά υπαλλήλων ή συνταξιούχων του
Υπουργείου, καθώς και αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων, δασεργατών και ψαράδων) από όλη τη
χώρα, βάσει των αιτήσεων που θα υποβάλλουν οι γονείς και μόνο εφόσον αυτά:

1) Είναι ηλικίας 7 έως 15 χρόνων, βεβαιούμενης με πιστοποιητικό γέννησης, δηλ. παιδιά που
γεννήθηκαν από το 1993 μέχρι και το 2001.
Αιτήσεις χωρίς πιστοποιητικό γέννησης θα απορρίπτονται.

2) Δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική ασθένεια ή κάποιο άλλο αίτιο το οποίο θα
τα εμποδίζει να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης, όπως είναι π.χ. κολύμπι,
τρέξιμο, αθλοπαιδιές κ.λπ.
Το γεγονός αυτό θα αποδεικνύεται από σχετική γνωμάτευση ιατρού.
Επιπλέον, για τα παιδιά των αγροτών (γεωργών, κτηνοτρόφων κ.λπ.) θα χρειασθεί και μία βεβαίωση από την Κοινότητα , το Συνεταιρισμό, τον αγροτικό ή δασικό σύλλογο που ανήκουν οι γονείς, ότι πράγματι αυτοί είναι αγρότες (κτηνοτρόφοι, δασεργάτες κ.λπ).
Υπόδειγμα της αίτησης που πρέπει να συμπληρωθεί καθώς και κάθε άλλο σχετικό έντυπο
που θα την συνοδεύει, υπάρχουν στο τέλος της παρούσας.


Β. ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στην κατασκήνωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους το
ατομικό βιβλιάριο υγείας, όπου αυτό είναι δυνατόν από πλευράς ασφαλιστικού φορέα. Τούτο θα παραδίδεται στον αρχηγό της κατασκήνωσης από το παιδί, θα φυλάσσεται από αυτόν, με ευθύνη του, και θα επιστρέφεται στο παιδί κατά την αναχώρησή του στο τέλος της κατασκηνωτικής περιόδου.


Γ. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ - ΗΛΙΚΙΕΣ

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τέσσερις. Για την καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των προγραμμάτων (πολιτιστικών, αθλητικών, ψυχαγωγικών κ.λπ.) με τα οποία απασχολούνται τα παιδιά στις κατασκηνωτικές περιόδους και τη διαμονή τους μέσα σε ένα πιο ομοιογενές, από πλευράς ενδιαφερόντων, περιβάλλον, αποφασίστηκε η παρακάτω ομαδοποίηση των ηλικιών.
Παιδιά ηλικίας από 7 μέχρι 12 χρόνων (μαθητές Δημοτικού) θα λάβουν μέρος στις δύο (2)
πρώτες κατασκηνωτικές περιόδους, οι οποίες θα είναι μικτές. Στις άλλες δύο (2) περιόδους θα
λάβουν μέρος παιδιά ηλικίας από 13 μέχρι 15 χρόνων (μαθητές Γυμνασίου) και η μεν μία θα
είναι αγοριών η δε άλλη κοριτσιών.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:

1) Από 27 Ιουνίου μέχρι 14 Ιουλίου
(μικτή αγοριών – κοριτσιών ηλικίας 7 – 12 χρόνων)

2) Από 14 Ιουλίου μέχρι 31 Ιουλίου
(μικτή αγοριών – κοριτσιών ηλικίας 7 – 12 χρόνων)

3) Από 31 Ιουλίου μέχρι 14 Αυγούστου
( αγοριών ηλικίας 13 – 15 χρόνων)

4) Από 14 Αυγούστου μέχρι 29 Αυγούστου
( κοριτσιών ηλικίας 13 – 15 χρόνων)

Επισημαίνεται, ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα όρια της ηλικίας.

Μετά το τέλος και της τελευταίας περιόδου θα λειτουργήσει η περίοδος των οικογενειών από 1 έως 19 Σεπτεμβρίου με την παραχώρηση των εγκαταστάσεων για φιλοξενία χωρίς καμία επιβάρυνση, εφόσον θα υπάρξει ενδιαφέρον.

Στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου θα απασχοληθούν επίσης Ομαδάρχες, παλαιά στελέχη των
κατασκηνώσεων, παιδιά υπαλλήλων ή αγροτών και Κοινοτάρχες πτυχιούχοι Παιδαγωγικών
Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών ή Γυμναστικής Ακαδημίας ή άλλων σχολών καθώς και άτομα που έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Στελεχών Κατασκηνώσεων ή παλαιοί κατασκηνωτές που έχουν διακριθεί για τις ικανότητές τους, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Λειτουργίας των Κατασκηνώσεων, ηλικίας για μεν τους Ομαδάρχες 16 – 18 ετών, για δε τους Κοινοτάρχες 19 – 24 ετών.
Για την επιλογή ομαδαρχών – κοινοταρχών, απαιτείται αίτηση των ενδιαφερομένων, όπως στο
συνημμένο υπόδειγμα, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό γέννησης ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και ιατρική γνωμάτευση Νοσοκομείου ή Κέντρου Υγείας, ότι δεν πάσχουν από κάποια μεταδοτική ή ψυχική ασθένεια ή κάποιο άλλο αίτιο που θα εμποδίζει την συμμετοχή του στις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης.

Σημειώνεται ότι για τις δύο (2) περιόδους, ήτοι την πρώτη (27/6 - 14/7), και την δεύτερη
( 14/7 - 31/7 ) γίνονται δεκτές αιτήσεις ομαδαρχών – κοινοταρχών από κορίτσια και αγόρια, ενώ
για την τρίτη περίοδο (31/7 – 14/8) μόνο από αγόρια και για την τέταρτη περίοδο (14/8 – 29/8)
μόνο από κορίτσια

Οι αιτήσεις των ανωτέρω, που κατοικούν εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής, θα κατατίθενται μόνο στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες.

Η μεταφορά των κατασκηνωτών και στελεχών γίνεται με μέριμνα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με πούλμαν που μισθώνονται από αυτό, μόνο από το Κεντρικό Κτίριο
του Υπουργείου (Αχαρνών 2- Αθήνα) μέχρι την κατασκήνωση στο Σούνιο και επιστροφή τους στο Υπουργείο.
Η εκκίνηση των πούλμαν θα γίνεται ώρα 7.00 π.μ., την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου.


Δ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους (κατασκηνωτές και
στελέχη) μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά ως εξής:

1) Οι αγρότες και οι υπάλληλοι των περιφερειακών μονάδων, στις πλησιέστερες υπηρεσίες
του αγροτικού τομέα (Νομαρχία – Περιφέρεια – Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων) του τόπου που κατοικούν. Οι υπηρεσίες που θα δεχθούν τις αιτήσεις θα φροντίσουν για τον έλεγχο και την αποστολή τους 30 ημέρες πριν από την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου, στο Γραφείο Κατασκηνώσεων του Υπουργείου (Μενάνδρου 22, Γραφ. 213) π.χ. οι αιτήσεις της 1ης περιόδου θα φθάσουν στο ανωτέρω Γραφείο το αργότερο μέχρι την 27/5/2008.
Αιτήσεις που θα φθάσουν αργότερα δεν θα γίνουν δεκτές.


2) Οι υπάλληλοι, συνταξιούχοι και αγρότες που κατοικούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής και επι-
θυμούν να στείλουν τα παιδιά τους στην κατασκήνωση, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις απευ-
θείας στο Γραφείο Κατασκηνώσεων (Μενάνδρου 22 – 2ος όροφος - Γραφείο 213 ), επίσης
30 ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη της κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.


Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν την δυναμικότητα της κατασκήνωσης θα γίνεται επιλογή με κλήρωση.
Προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων πρέπει να αποφεύγεται η αποστολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με ΦΑΞ.
Συνημμένα, σας αποστέλλουμε υπόδειγμα αιτήσεων συμμετοχής κατασκηνωτών και στελεχών, καθώς και λοιπά έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν και σταλούν μαζί με την αίτηση.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι και οι αγρότες της περιοχής τους.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η παρούσα ανακοίνωση και τα υποδείγματα των αιτήσεων θα
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας www.minagric.gr και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) της Κ.Ε.Κ. με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε είναι me22u039@minagric.gr
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.Κ.


ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη 22 Απριλίου 2008

Συναδελφική αλληλεγγύη μεταξύ δικηγόρων η κοκορομαχία;

Από μπλοκ ΕΛΈΝΗΣ ΤΡΟΒΑ

Σκεπτόμουν με αφορμή σημερινή ερώτηση καλής συναδέλφου από άλλη πόλη της Ελλάδας πόσο σύνθετα έχουν γίνει τα πράγματα στις μέρες μας όσον αφορά την επαγγελματική δεοντολογία. Κάποιοι βασικοί κανόνες και αρχές, ο κώδικας δικηγόρων και μετά η προσωπικότητα του καθενός οριοθετούν την επαγγελματική μας στάση και ήθος. Κάποιοι το διεκδικούμε και για μας και για τους άλλους. Κάποιοι, πιο μάγκες ενδιαφέρονται μόνον για τα μηδενικά που θα σωρεύσουν στο λογαριασμό τους τον τραπεζικό. Και αυτά βέβαια είναι αμφίβολο τελικώς πόσα πολλά θα είναι.

Με δυσκολία τόλμησε να με ρωτήσει η νεαρή συνάδελφος τη γνώμη μου για ένα θέμα. Με δυσκολία που κατάλαβα γιατί και εγώ δύσκολα ρωτώ …
Όχι γιατί δεν με ενδιαφέρει η γνώμη των άλλων αλλά γιατί πλέον δεν συνηθίζεται.
Ο συνάδελφος χρεώνει … χρεώνει και τη σκέψη του και στο λέει κατάμουτρα.
Και συχνά σου αρπάζει τον πελάτη.
Πολλοί οι δικηγόροι δύσκολες οι σχέσεις. Καθένας με την κουλτούρα του.
Ο κανόνας παραμένει: Μεταξύ συναδέλφων η συζήτηση δεν χρεώνεται. Και στη συνεργασία υπάρχει σεβασμός.

Μάλωσα σήμερα με έναν πελάτη διότι ήθελε να παραστώ σε δίκη που είχε αρχίσει άλλος συνάδελφος. Αξίωσα να μου φέρει την εξοφλητική του. Ξέρω πως και να το κάνει πάλι πρόβλημα θα έχω… Και δεν ξεχνώ πόσες φορές χωρίς να έχουμε πληρωθεί εμείς καλοπροαίρετοι άλλοι μας αρπάζουν τη δουλειά με διάφορους δόλιους ή εξυπνακίστικους τρόπους. Ο συνάδελφος για τον οποίο μάλωσα σήμερα δεν άξιζε καθόλου τη στεναχώρια μου. Αλλά όταν κανείς υπερασπίζεται αρχές το κάνει για τον εαυτό του. Όχι για τον άλλο.
Και εδώ ο κανόνας παραμένει: δεν παίρνουμε δουλειά άλλου συναδέλφου αν δεν έχει εξοφληθεί.
Μα τελικώς αφού οι κανόνες είναι σαφείς και απλοί γιατί τόσο ζήτημα?
Γιατί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για τους κανόνες. Δεν τους τηρούν αφού οι τηλεοπτικές περσόνες συχνά βρίσκονται στα όρια της νομιμότητας ή παρανομούν με τη συναίνεση του πολιτικού και συναδελφικού περίγυρου. Αφού οι μάγκες δηλαδή δεν τηρούν τους κανόνες, οι κανόνες παραμένουν για τα κορόιδα. Και ποιός δικηγόρος θέλει να αυτοαποκαλείται κορόιδο...

Θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα ήθη κάθε εποχής άραγε? Και ποιο είναι το ορθό μέτρο?
Η απάντησή μου είναι ότι το ζήτημα είναι προσωπικό.

Η επαγγελματική μου ιστορία βεβαιώνει ότι συζητώντας με συναδέλφους μόνον κέρδισα. Κέρδισα μάλιστα κάτι περισσότερο από μηδενικά στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Κέρδισα κάποιους φίλους. Υπήρξαν απώλειες και προβλήματα πολλά. Υπήρξε και συκοφαντία και ανταγωνισμός. Ο ισολογισμός όμως είναι θετικός. Και ένας μόνον φίλος αξίζει τον κόπο.

Η επαγγελματική μου ιστορία βεβαιώνει και πάλι ότι η αγορά είναι γεμάτη λαμόγια. Που όμως τελικώς δεν με έφαγαν προς το παρόν. Λαμόγια που άρπαξαν δουλειές χωρίς να ενδιαφερθούν αν θα πληρωθώ και μάλιστα για να δικαιολογήσουν στον πελάτη το χάλι τους έφθασαν να ξεφτιλίζονται με τον πιο πικρό τρόπο (για εκείνους). Τότε γιατί να νοιάζομαι αν έχουν πληρωθεί οι άλλοι?
Γιατί όσο ζω υπερασπίζομαι τις αρχές μου με ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι ένα μέρος της επαγγελματικής επιτυχίας το να εργάζεσαι με τους κανόνες που θέτεις. Ο δικηγόρος δεν είναι υπάλληλος. Είναι ελεύθερος και καταβάλει το τίμημα της ελευθερίας του.
Η επιβίωση είναι δύσκολη υπόθεση και φυσικά εγώ δεν μπορώ να κρίνω τους άλλους.
Στη νεαρή φίλη όμως θα έλεγα να ρωτάει και να δοκιμάζει τις αντοχές του κλάδου. Μερικοί είναι καλοί άνθρωποι. Οχι όλοι βέβαια.
Αλλά πιστέψτε με όσοι διαβάζετε αυτές τις γραμμές: αφού εγώ επιβίωσα υπάρχει ελπίδα για όλους.
Posted by Ελένη Τροβά at 16:01

Ιση μισθολογική μεταχείρηση μεταξύ εργαζομένων ορισμένου-αορίστου χρόνου

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ 22/04/08
Αντίθετοι οι χαμηλότεροι μισθοί των συμβασιούχων
«Οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου μόνο επειδή έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου» τονίζει ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ Βλ.Σπίντλα, απαντώντας σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δ.Παπαδημούλη.
Ο ευρωβουλευτής, στην ερώτησή του, επικαλούμενος απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ρωτούσε σχετικά με την διαφορετική μισθολογική μεταχείριση μεταξύ συμβασιούχων και μονίμων υπαλλήλων.
Η απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Σπίντλα αποτελεί «καταπέλτη», σύμφωνα με τον κ. Παπαδημούλη.
Αναφερόμενος στην ρήτρα 4 παρ.1 της Συμφωνίας-πλαίσιο (Οδηγία 99/70) για την εργασία ορισμένου χρόνου, που ορίζει ότι: «όσον αφορά τις συνθήκες απασχόλησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται δυσμενώς σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου μόνο επειδή έχουν σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου» και που αναπαράγεται στο ΠΔ 164/04, (το οποίο ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 99/70), τονίζει ότι:
«Η Επιτροπή συνάγει ότι η αρχή της μη διάκρισης όσον αφορά τις «συνθήκες απασχόλησης» στη ρήτρα 4 της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία αναπαράγεται στο ελληνικό Προεδρικό Διάταγμα 164/2004, καλύπτει οικονομικούς όρους».
Και καταλήγει, λέγοντας ότι «το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ρήτρα 4 σημείο 1 πρέπει να ερμηνευθεί ως απαγορεύουσα τη διαφορετική μεταχείριση που θα δικαιολογούνταν αποκλειστικά από το γεγονός ότι προβλέπεται από εθνική νομοθεσία ή συλλογική σύμβαση».
Αθήνα Α.Π.Ε

Δευτέρα 21 Απριλίου 2008

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ

Του ΜΑΚΗ ΝΟΔΑΡΟΥ

Εικόνες απίστευτης βαρβαρότητας και ντροπής, που αναμένεται να εκθέσουν σύντομα τη χώρα μας διεθνώς, εκτυλίχθηκαν χθες και προχθές με την προκλητική ανοχή και τη στάση της Αστυνομίας, στο «κράτος» της Νέας Μανωλάδας Ηλείας. Θύτες, οι πανίσχυροι οικονομικά «φραουλάδες» της περιοχής και θύματα δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές του ΚΚΕ και οι «άθλιοι» εξεγερμένοι αλλοδαποί εργάτες.

Μικροί και μεγάλοι, απ' όλες τις φυλές, συγκεντρώθηκαν χθες στην κεντρική πλατεία του Πύργου
Αιτία των πρωτοφανών επεισοδίων, που είχαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών συνδικαλιστών και μελών του ΚΚΕ Ηλείας και αγνώστου αριθμού αλλοδαπών, ήταν η κινητοποίηση των τελευταίων, μετά το ρεπορτάζ του περιοδικού «Εψιλον» της «Κ.Ε.» για μεγαλύτερα μεροκάματα και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς της αθλιότητας.

Οι αλλοδαποί εργάτες την περασμένη Παρασκευή κήρυξαν γενική απεργία στα φραουλοχώραφα της Νέας Μανωλάδας και αρνήθηκαν να πάνε για δουλειά αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους (αύξηση του ημερομίσθιου από τα 22 στα 30 ευρώ κ.λπ.). Επισκέφθηκαν, μάλιστα, και τον νομάρχη Ηλείας, τον οποίο και ενημέρωσαν για τα προβλήματά τους και ζήτησαν την παρέμβασή του.

Προχθές το βράδυ, στελέχη του ΠΑΜΕ και του ΚΚΕ Ηλείας μετέβησαν στην περιοχή με σκοπό να συμπαρασταθούν στους αλλοδαπούς και να τους ενημερώσουν για τα δικαιώματά τους. Η παρουσία τους όμως δεν «άρεσε» στους παραγωγούς της φράουλας, οι οποίοι κινούμενοι οργανωμένα επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν άγρια τους συνδικαλιστές, αλλά και δεκάδες αλλοδαπούς που τόλμησαν να παρευρεθούν στη συγκέντρωση.

«Καλά που μας έσωσαν οι αλλοδαποί», λέει ο Χρ. Γιάνναρος
«Ενημερώναμε τους αλλοδαπούς εργάτες γης, όταν ξαφνικά 60-70 άτομα, στην πλειονότητά τους παραγωγοί φράουλας, μαζί με Αλβανούς συνεργάτες τους, μας επιτέθηκαν και άρχισαν να μας χτυπούν. Μας πέταξαν κάτω και μας κλοτσούσαν και μας χτυπούσαν παντού. Είναι θαύμα που σήμερα ζούμε. Αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί μπήκαν στη μέση οι αλλοδαποί εργάτες και μας έσωσαν. Κι όλα αυτά μπροστά στην Αστυνομία, που δεν έκανε το παραμικρό για να μας προστατεύσει», λέει στην «Ε» ο Χρήστος Γιάνναρος, γ.γ. της Ν.Ε. του ΚΚΕ στην Ηλεία, θύμα του άγριου ξυλοδαρμού.

Ο Σωτήρης Αναστασόπουλος αποχωρεί από το νοσοκομείο του Πύργου
Από την επίθεση των «φραουλάδων» τραυματίστηκαν επίσης ο ιατροδικαστής του νοσοκομείου Πύργου, Κοσμάς Αλεξίου, που βρισκόταν στον χώρο, μέλος της Ν.Ε. του ΚΚΕ, και ο Σωτήρης Αναστασόπουλος. Και οι τρεις μεταφέρθηκαν αιμόφυρτοι στο Κέντρο Υγείας της Βάρδας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο Σωτήρης Αναστασόπουλος, βαρύτερα τραυματισμένος, μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο νοσοκομείο του Πύργου.

Ο ιατροδικαστής του Πύργου, Κοσμάς Αλεξίου, θύμα της επίθεσης των τραμπούκων
«Ζήσαμε σκηνές φρίκης. Σωθήκαμε χάρη στην παρέμβαση των αλλοδαπών εργατών γης. Μας χτυπούσαν δεκάδες άτομα, παραγωγοί φράουλας, και η Αστυνομία απλά κοιτούσε. Ζούμε από θαύμα...», δήλωσε στην «Ε» ο ιατροδικαστής του νοσοκομείου Πύργου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αλλοδαπών εργατών και των στελεχών του ΚΚΕ, αμέσως μετά τα επεισόδια, οι «φραουλάδες» εξαπέλυσαν ένα άνευ προηγουμένου ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη Νέα Μανωλάδα, ξυλοκοπώντας αδιακρίτως όποιον αλλοδαπό έβρισκαν μπροστά τους. Κάποιοι -όπως καταγγέλλεται- έριξαν μέχρι και μασούρια με δυναμίτη (!) στην κεντρική πλατεία του χωριού, ενώ λίγο αργότερα, οπλισμένοι με καραμπίνες «αγανακτισμένοι» παραγωγοί φράουλας άρχισαν να εισβάλλουν στους καταυλισμούς, να πυροβολούν στον αέρα και να δέρνουν τους αλλοδαπούς ζητώντας τους να επιστρέψουν στην εργασία τους και να σπάσουν την απεργία.

«Ηρθαν κάποιοι έξω από την καλύβα μας στις 4 το πρωί, πυροβόλησαν στον αέρα και άρχισαν να χτυπούν με σίδερα την καλύβα, βρίζοντας και απειλώντας για να γυρίσουμε στα χωράφια. Κάποιοι έφαγαν πολύ ξύλο. Αλλοι αναγκάστηκαν να τρέξουν και να κρυφτούν σαν τα αγρίμια στους διπλανούς λόγγους», κατήγγειλε στην «Ε» ένας εκ των εργατών από το Μπανγκλαντές.

Το αφιέρωμα του «Εψιλον» άναψε το φιτίλι των αντιδράσεων στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας
Κι όλα αυτά κάτω από τα προκλητικά αδιάφορα μάτια των αστυνομικών, οι οποίοι όχι μόνο ήταν απλοί παρατηρητές στα γεγονότα, αλλά -σύμφωνα με τις μαρτυρίες των αλλοδαπών και την καταγγελία του βουλευτή του ΚΚΕ στην Αχαΐα, Νίκου Καραθανασόπουλου- «οι αστυνομικοί συμμετείχαν μαζί με τους επιχειρηματίες της περιοχής στον εκφοβισμό και στην προσπάθεια σπασίματος της απεργίας, ακόμη και με τη βίαιη προσαγωγή των αλλοδαπών εργατών μεταβαίνοντας στα θερμοκήπια, προτρέποντας τους εργάτες να δουλέψουν με τη βία».

Χθες το πρωί 200 μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Νέας Μανωλάδας διαμαρτυρόμενοι για τα πρωτοφανή γεγονότα. Ομως έγιναν ξανά επεισόδια, καθώς φραουλοπαραγωγοί επιτέθηκαν κατά του ιατροδικαστή του νοσοκομείου Πύργου Κοσμά Αλεξίου, τον οποίο και προπηλάκισαν. Η Αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο, το οποίο με προφορική εντολή του εισαγγελέα Αμαλιάδας αφέθηκε ελεύθερο. Εντύπωση προκάλεσε η παρέμβαση του ιερέα του ναού, που βρίσκεται στην πλατεία όπου διαδήλωναν τα μέλη του ΠΑΜΕ, ο οποίος -σύμφωνα με καταγγελίες- τους ζήτησε να απομακρυνθούν και να μη φωνάζουν επειδή ενοχλούσαν (!) τη λειτουργία.

Οπως έγινε γνωστό χθες, από την έρευνα της Διεύθυνσης Υγιεινής της Νομαρχίας Ηλείας στους καταυλισμούς της ντροπής διαπιστώθηκαν κάποιες παρατυπίες... και δεν έγιναν μηνύσεις στους παραγωγούς φράουλας, αλλά απλές συστάσεις. Αργά χθες το απόγευμα η κατάσταση στη Νέα Μανωλάδα ηρέμησε προσωρινά, καθώς επήλθε προσωρινή συμφωνία μεταξύ των αλλοδαπών και των παραγωγών για μεροκάματο 28 ευρώ.

πηγη:Anaitolika

Παρασκευή 18 Απριλίου 2008

OI τοπικές Αυτοδιοικήσεις έχουν ξεφύγει κάθε έλεγχο και το φρένο στην ασυδοσία είναι απαραίτητο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ του Anaitolika.gr : Στο Εφετείο Πάτρας ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ το προηγούμενο Δημ. Συμβούλιο Αιτωλικού για τις προσλήψεις στο δήμο

Την Παρασκευή 11.4.2008 στις… 14,30 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Αιτωλικού με θέμα τις … προσλήψεις που έγιναν από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και για τις οποίες προσλήψεις τα μέλη του τότε δημ. Συμβουλίου εγκαλούνται στο Εφετείο της Πάτρας.

anaitolika.gr
(12-04-2008)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Δήμος Αιτωλικού
Στο Εφετείο Πάτρας ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ το προηγούμενο Δημ. Συμβούλιογια τις προσλήψεις στο δήμο


Την Παρασκευή 11.4.2008 στις… 14,30 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Αιτωλικού με θέμα τις … προσλήψεις που έγιναν από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και για τις οποίες προσλήψεις τα μέλη του τότε δημ. Συμβουλίου εγκαλούνται στο Εφετείο της Πάτρας.

Σημειώνω ότι η σύνθεση του νυν δημ. Συμβουλίου ελάχιστα διαφέρει από εκείνη του προηγούμενου.Την σύγκληση προκάλεσε ο κ. Σ. Βασιλείου με εύλογο ερώτημα: τι θα γίνει; Ακούστηκαν διάφορα άσχετα με το θέμα ενώ η μικροπολιτική και η εκμετάλλευση έδινε και έπαιρνε. Το συμβούλιο πρώτη φορά στα χρονικά καθορίστηκε μεσημέρι οπότε όλοι οι υπάλληλοι του δήμου ήταν παρόντες. Αντιλαμβάνεστε ότι η σκοπιμότητα περίσσεψε. Την ουσία δεν την άγγιξε κανείς.

Το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρότερο από ότι παρουσιάστηκε και από ότι το πήραν οι δημοτικοί σύμβουλοι…. Αυτό ίσως που προσγειώσει τα μέλη της πρώην δημοτικής αρχής κάπως στα μαλακά είναι ότι για τον ίδιο λόγο, με την ίδια δηλ. κατηγορία εγκαλούνται περίπου οι… μισοί δήμοι της χώρας!

Οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο και το φρένο στην ασυδοσία είναι απαραίτητο.

Τα ΝΕΑ του Αιτωλικού χρόνια τώρα επισημαίνουν ότι ΓΕΝΙΚΑ την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν στο δήμο κύρια έχουν οι δημοτικού Σύμβουλοι, αυτοί αποφασίζουν, ο δήμαρχος έχει μεν τις ευθύνες του αλλά είναι εκτελεστικό όργανο, εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού Συμβουλίου.

Εν προκειμένω με τις προσλήψεις ρόλο θα παίξουν τα πρακτικά του δημ. Συμβουλίου. Ελπίζω με το γεγονός αυτό, ανεξάρτητα από την όποια έκβαση αυτής της υπόθεσης, ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα καταλάβουν επί τέλους τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους.Δεν είναι ανεξέλεγκτοι άρχοντες αλλά υπεύθυνοι υπερασπιστές του δημοτικού συμφέροντος, είναι υπηρέτες της κοινωνίας. Αυτοί ζήτησαν από τους πολίτες να τους επιλέξουν για το ρόλο αυτό στις εκλογές.
Δεν τους επέλεξαν λοιπόν για να καμαρώνουν και να κάνουν κατάχρηση της εξουσίας που δικαιούνται. Αλλά για να υπηρετούν το καλώς εννοούμενο συμφέρον του δήμου.

Οι αποφάσεις τους διαμορφώνουν το μέλλον του δήμου: ως κοινωνίας και ως Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σχόλια παραπάνω δεν χρειάζονται.

Με Κλητήριο, λοιπόν, Θέσπισμα (αρίθμ. 121/2008) της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών, καλείται ο Δήμαρχος Αιτωλικού ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών την Παρασκευή, 30 Μαΐου 2008 για να δικαστεί, μαζί με τα 18 μέλη του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου Αιτωλικού (τετραετία 2002-2006), γιατί « […] με περισσότερες από μία πράξεις τους που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, ενώ ήταν υπάλληλοι κατά την έννοια του νόμου (άρθρο 13 στ. α΄ Π.Κ.), με πρόθεση παρέβησαν τα καθήκοντα της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλους παράνομο όφελος.

Συγκεκριμένα:
Α) στον ανωτέρω τόπο και κατά τους χρόνους που αναφέρονται κατωτέρω, ενώ είχαν την ιδιότητα του υπαλλήλου, όπως αναλυτικά αναφέρεται, προκειμένου να αποφευχθεί ο έλεγχος νομιμότητας που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 Ν. 2190/94, κατά τη διαδικασία πρόσληψης εποχικού προσωπικού σε συμβάσεις εργασίας εξάμηνης ή οκτάμηνης διάρκειας, και έτσι να προσληφθούν συγκεκριμένα άτομα σε θέση εργασίας του Δήμου Αιτωλικού και όχι άλλα που θα είχαν περισσότερα προσόντα και έτσι θα καταλάμβαναν τις κενές θέσεις και μολονότι η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών (άρθρο 14 παρ. 2 εδ. κ΄ Ν. 2190/94 ως ισχύει), του δωδεκαμήνου υπολογισμένου με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω (21 παρ. 2 Ν. 2190/94), εξέδωσαν τις κάτωθι αναλυτικά αποφάσεις με τις οποίες αποφάσισαν την πρόσληψη ατόμων με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας δίμηνης διάρκειας εντός του ίδιου δωδεκαμήνου, μολονότι η εργασία των εν λόγω ατόμων δεν κάλυπτε κατεπείγουσες ή εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες του Δήμου Αιτωλικού αλλά πάγιες και διαρκείς τοιούτες. Ειδικότερα: […]»

Στη συνέχεια του Κλητηρίου Θεσπίσματος αναφέρονται αναλυτικά οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τα ονόματα των προσληφθέντων και την υπηρεσία που αυτοί εργάστηκαν.

Τέλος, το έγγραφο της Εισαγγελίας Πατρών καταλήγει ως εξής:
«Στις παραπάνω πράξεις τους άπαντες οι κατηγορούμενοι προέβησαν με σκοπό να προσπορίσουν παράνομο όφελος στους ανωτέρω υπό στοιχείο Α και Β προσληφθέντες στο Δήμο, το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο και Μουσείο Χαρακτικών- Βάσω Γ. Κατράκη» και τη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης και Πολιτισμού Δήμου Αιτωλικού».
Ακολουθεί κατάλογος μαρτύρων και αναγνωστέων εγγράφων.

Πέμπτη 17 Απριλίου 2008

Το μέλλον , κερδίζεται, δεν χαρίζεται

Μέσα σε κάθε παρόν κρύβεται ένα μέλλον. Την ιστορία την γράφουν οι παρέες. Το παρόν της κάθε παρέας κρύβει λίγο από το μέλλον μας. Πώς γεννιέται το μέλλον; Μήπως με το να μας λένε οι μεγαλύτεροι «το μέλλον σας ανήκει» και ουσιαστικά να μας εξορίζουν διαρκώς σε μια εντελώς ασαφή επικράτεια του χρόνου; Μήπως με το να μας χαρακτηρίζουν «η γενιά του φραπέ» και να μη μας δίνουν ευκαιρίες για εργασία, παιδεία και κατάρτιση;

Το μέλλον δεν χαρίζεται από κανέναν, το μέλλον κερδίζεται. Και αυτή τη μάχη αργά η γρήγορα θα τη δώσει η γενιά μας, αν δεν θέλουμε απέναντι στους «baby boomers» να γίνουμε οι «baby loosers». Βέβαια τα μεγάλα προβλήματα δεν λύνονται τόσο με συγκρούσεις, όσο με συνεναίσεις και μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες. Αλλά εδώ συγκρούονται δύο αντιλήψεις και δύο γενιές που δυστυχώς της χωρίζει μια άβυσσος.

Συγκρούεται ο νέος άνεργος με τον γκριζομάλλη που έχει δύο δουλειές, συγκρούεται ο νέος εργαζόμενος που έχει επισφαλή συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τον προνομιούχο συνταξιούχο που βγήκα στα 45 σε σύνταξη, συγκρούεται ο φέρελπις νέος στην πολιτική με το πολιτικό κατεστημένο των μηχανισμών σε κάθε κόμμα, συγκρούεται ο νέος αγρότης στην επαρχία με τους δασκαλεμένους στη λαμογιά αγροτοπατέρες, συγκρούεται ο μαθητής με το Laptop με τον καθηγητή με την κιμωλία, συγκρούεται η νέα γενιά που θα δεχτεί τις επιπτώσεις της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την γενιά που δημιούργησε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης στη χώρα.

Είναι πολλά επομένως αυτά που μας χωρίζουν και δυστυχώς λίγα αυτά που μας ενώνουν. Μόνο στα πολιτικά γραφεία συναντιόνται οι δύο γενιές…

Οι νέοι για να ζητήσουν δουλεία και να βρουν κανένα βύσμα από τους μεγαλύτερους που κατέχουν θέσεις εξουσίας και τιμολογούν πολύ φθηνά την αξιοπρέπεια των νέων ανθρώπων. Γιατί κουράστηκαν να ζουν από το χαρτζιλίκι της οικογένειας και θέλουν μια δημιουργική και αξιοπρεπή εργασία, γιατί τριαντάρησαν και θέλουν το δικό τους σπίτι και όχι να μένουν ακόμα στο πατρικό, γιατί θέλουν να κάνουν επιτέλους οικογένεια αλλά πώς με τι λεφτά;

Τα αδιέξοδα πληθαίνουν για τους νέους ανθρώπους και ένας έντονος ηλικιακός ρατσισμός υπάρχει παντού διάχυτος. Τα προβλήματα δεν μπορούν να τα λύσουν αυτοί που τα δημιούργησαν, η γενιά μας βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση νέων απαντήσεων.


Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεις τον νέο κόσμο των ραγδαίων εξελίξεων με τα μυαλά μιας άλλης εποχής. Βλέπω μέσα στις παρέες του παρόντος να ψιθυρίζετε ένα Άλλο Μέλλον χωρίς τις ακρότητες και τους φανατισμούς του παρελθόντος, με περισσότερη ζωή και λιγότερο ξύλινη γλώσσα, με περισσότερο ανθρωπισμό στην καθημερινότητα και μεγαλύτερη ευαισθησία που δεν φωνάζει στα μπαλκόνια για να επιδειχθεί αλλά είναι παντού δίπλα μας, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα τρυφερά μηνύματα στο διαδίκτυο, εως τα «σ’ αγαπώ» στα sms και τα πολύχρωμα γκράφιτι στους τοίχους, ακόμα και τις γαλαρίες των τάξεων που θα μείνουν για καιρό ακόμα γαλαρίες μέσα στη κοινωνία μέχρι που κάποτε θα σηκωθούν και θα γράψουν στον πίνακα «ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟυ

Πηγή:anaitolika

Τετάρτη 16 Απριλίου 2008

Επιβεβαίωση εφημερίδας «Εθνος» για τα τουρκικά αρνιά

Επιβεβαιώνει το χθεσινό δημοσίευμα του «Εθνους» για τα «βαφτίσια» τουρκικών αρνιών ως Κάσου ο πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Ηρακλείου Κ. Καράτζης, ο οποίος καταγγέλλει τη δράση «καρτέλ» κρέατος και γάλακτος στην Κρήτη.
ην Ελλάδα για το 2007

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων λένε ότι γίνονται παράνομες σφαγές και ελληνοποιήσεις σε βάρος των ντόπιων παραγωγών που «μπαίνουν μέσα» οικονομικά καθώς δεν μπορούν να πουλήσουν το προϊόν τους και να καλύψουν τα έξοδα των ζωοτροφών.

«Δεν μπορεί να αντεπεξέλθει ο κλάδος από τους κερδοσκόπους και τη δράση του καρτέλ του κρέατος και γάλακτος», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Καράτζης.

Ο ίδιος μάλιστα κατήγγειλε τη μεταφορά στην Κρήτη από την Κάσο 316 ζωντανών αρνιών τα οποία, όπως είπε, πιθανότατα έφτασαν από την Τουρκία, σφάχτηκαν στο Ηράκλειο και στη συνέχεια προωθήθηκαν τα αρνιά στην Κάσο.

«Αραγε γιατί έπρεπε να έρθουν στην Κρήτη, για να βαφτιστούν κρητικά ως ενδιάμεσος σταθμός για την ΑΘΉΝΑ.

Τρίτη 15 Απριλίου 2008

Ενωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

Ε.Α.Π.Σ: O Συνδικαλισμός στο απόσπασμα (από την Ε.Α.Π.Σ)

Ανακοινώσεις11/4/2008

Αρ. Πρωτ.: 1583 // 07-04-2008

Παρακολουθώντας τις εξαιρετικά ανησυχητικές εξελίξεις σχετικά με την απειλούμενη πειθαρχική δίωξη του προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με ιδιαίτερη έκπληξη αναγνώσαμε (εφημερίδα Έθνος 07-04-08) δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σ. Χατζηγάκη, σύμφωνα με τις οποίες «σε θεσμούς όπου υπάρχει ιεραρχία δεν μπορεί οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργάνων να κρίνουν και να στρέφονται κατά των ανώτερων τους».

Τέτοιες δηλώσεις, αν αποδόθηκαν σωστά, αποτελούν εκ μέρους της κυβέρνησης, έκφραση πολιτικής πρόθεσης με σκοπό τη φίμωση και τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης. Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι ειδικά στους θεσμούς με ιεραρχία, που αναφέρει ο κ. Υπουργός, και σε αυτούς ανήκει και το Πυροσβεστικό Σώμα, οι εργαζόμενοι τους, στερούνται του βασικού συνδικαλιστικού δικαιώματος της απεργίας.

Στερούμενου αυτού του ουσιώδεις και αποτελεσματικού μέσου, οι φορείς αυτοί, έχουν ως βασικό μέσο διεκδίκησης τον λόγο και την έκφραση. Αν και αυτό τα μέσα περικοπούν ή πειθαρχικοποιηθούν, θα οδηγηθούμε σε αναχρονιστικές τακτικές, παρωχημένων και καταδικασμένων περιόδων της ιστορίας μας.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν κεντρική πολιτική πρωτοβουλία τη κυβέρνησης και σε κάθε περίπτωση, χαιρετίζουμε την παρέμβαση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία, υπενθυμίζει στους φορείς άσκησης απονομής δικαιοσύνης και στην κοινωνία ότι : εκπτώσεις και ιεραρχικοί έλεγχοι για την ενάσκηση των αναφαίρετων ατομικών δικαιωμάτων (ελευθερία λόγου, έκφρασης) αποτελούν προσβολή των προσωπικών ελευθεριών, ιδιαίτερα όσον αφορά την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος».

Σε κάθε περίπτωση, ως Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, θα προασπίσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα μας, της ελευθερίας λόγου και έκφρασης για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας.

Πηγή: www.eaps.gr

Φωτιά στην Πυροσβεστική << σκάνδαλο>>

* Για «όργιο χωρίς όριο» κάνουν λόγο συνδικαλιστές, ενώ «σκάνδαλο σε εξέλιξη» καταγγέλλει το ΠαΣοΚ
Φωτιά στην Πυροσβεστική
Σάλο ακόμη και εντός της ΝΔ προκαλεί διαγωνισμός στον οποίο υποψήφιοι έλαβαν τις απαντήσεις στο... κινητό τους

Α. ΡΑΒΑΝΟΣ

Φωτιά στην... Πυροσβεστική έβαλαν οι εκατοντάδες καταγγελίες για αδιαφανείς διαδικασίες στον διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη για την πρόσληψη 1.260 δοκίμων πυροσβεστών. Το θέμα πήρε και πολιτικές διαστάσεις και η «φωτιά» των καταγγελιών έφθασε ως το Μέγαρο Μαξίμου και τη Ρηγίλλης, ακόμη και από υπουργούς που διαμαρτυρήθηκαν οργισμένοι για τη «στημένη διαδικασία», όπως λένε. Την ίδια στιγμή υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας προσπαθούν να συγκρατήσουν και τους οργισμένους κυβερνητικούς βουλευτές που έχουν ξεσπάσει για το «σκάνδαλο», όπως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, αλλά και το ΠαΣοΚ. Για μία ακόμη φορά ένας διαγωνισμός, υποτίθεται αδιάβλητος, βρίσκεται στο στόχαστρο της πλειονότητας των περίπου 20.000 υποψηφίων και εκτίθεται η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών. Και όχι άδικα, αφού ως και γραπτά μηνύματα έλαβαν αρκετοί υποψήφιοι - άγνωστος ο αριθμός - στα κινητά τους τηλέφωνα με τις σωστές απαντήσεις για τις ερωτήσεις του διαγωνισμού. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι υπάρχουν ενστάσεις ακόμη και για την ορθότητα ερωτήσεων που υπήρχαν στο ερωτηματολόγιο! Και, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δασικών Πυροσβεστών κ. Κ. Παπαντώνης «και όργιο υπάρχει και όριο δεν υπάρχει». Από το Πυροσβεστικό Σώμα δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση και, όπως λένε υψηλά ιστάμενοι στην Επιτροπή η οποία έχει την ευθύνη του διαγωνισμού, δεν υποβλήθηκαν επίσημες καταγγελίες για «αδιαφανείς διαδικασίες». «Ως εκ τούτου ο διαγωνισμός συνεχίζεται κανονικά με τις προφορικές εξετάσεις των υποψηφίων οι οποίες ξεκίνησαν προχθές» αναφέρουν.
Πυροσβέστες επιχειρούν να σβήσουν πυρκαϊά σε άσκηση ετοιμότητας. Η ηγεσία του Σώματος και το υπουργείο Εσωτερικών τρέχουν να σβήσουν την πολιτική φωτιά που άναψε μετά τα όσα τραγελαφικά συνέβησαν σε διαγωνισμό για πρόσληψη πυροσβεστών

Ολα ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο στον γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη πυροσβεστών που έγινε στην Αττική με τη συμμετοχή περίπου 6.000 υποψηφίων. Λίγο μετά την έναρξη της γραπτής δοκιμασίας άρχισαν να «κουδουνίζουν» τα κινητά τηλέφωνα μεγάλου αριθμού διαγωνιζομένων. Οι επιτηρητές - που επέτρεψαν τη λειτουργία των κινητών - έκαναν πως δεν άκουσαν, παρά την οδηγία που ανέφερε ότι τα τηλέφωνα δεν έπρεπε να λειτουργούν. Οι «τυχεροί» υποψήφιοι άρχισαν να διαβάζουν τις απαντήσεις που ήλθαν έτοιμες. Εξάλλου, όπως λέγεται, αρκετές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν σκοπίμως ασαφείς και δύσκολες.

* Στον αέρα η μυστικότητα

Για μυστικότητα της διαδικασίας ούτε λόγος. Τα θέματα όχι μόνο διέρρευσαν, αλλά όπως καταγγέλλει και το ΠαΣοΚ με ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές κκ. Μιχ. Καρχιμάκης και Ντ. Ρόβλιας, οι απαντήσεις «διοχετεύτηκαν σε "ημετέρους"» και καταγγέλλουν «σκάνδαλο σε εξέλιξη». Με τη βοήθεια των μηνυμάτων οι «τυχεροί» υποψήφιοι πέρασαν με άνεση το όριο των 30 σωστών απαντήσεων στις 50. Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, τα ηλεκτρονικά μηνύματα (SMS) προωθήθηκαν σε συγκεκριμένους υποψηφίους για να καταφέρουν να καταλάβουν καλύτερη θέση, ώστε να πάνε με άνεση στην προφορική συνέντευξη η οποία ξεκίνησε προχθές και θα ολοκληρωθεί την επόμενη Κυριακή.

Αρκετοί συμμετέχοντες μιλούν για «στημένη διαδικασία» που μεθοδεύτηκε και αναφέρουν το εξής επιχείρημα: «Στα ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβαν οι υποψήφιοι υπήρχαν και 11 λανθασμένες απαντήσεις, για να μην προδοθούν». Ουδείς γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των υποψηφίων που έλαβαν τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Οι καταγγελίες μένουν μέχρι στιγμής στο παρασκήνιο και ουδείς έχει αποφασίσει να ζητήσει και εισαγγελική παρέμβαση για να αρθεί το απόρρητο των επικοινωνιών και να διαπιστωθεί σε ποιους υποψηφίους εστάλησαν μηνύματα την ημέρα του διαγωνισμού, Σάββατο 5 Απριλίου.

* Ακόμη και λάθος ερωτήσεις!

Δεν έφθανε που έγινε «παιχνίδι» με τα κινητά τηλέφωνα, στο ερωτηματολόγιο υπήρξαν και λάθη σε δύο ερωτήσεις. Π.χ., τέθηκε το ερώτημα πού είναι η έδρα του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι υποψήφιοι έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα σε Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Στρασβούργο και Παρίσι. Οι εξεταστές έκαναν λάθος και θεώρησαν σωστό ότι η έδρα είναι στις Βρυξέλλες και αυτή η απάντηση υπήρχε και στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος. Επρεπε να γίνει συζήτηση και να υπάρξουν φωνές για να διορθωθεί με τη σωστή απάντηση, δηλαδή το Λουξεμβούργο. Για τους εξεταστές σωστή ήταν και η απάντηση ότι «οι δικαστικές αποφάσεις εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού και αυτό αποτελεί εκδήλωση της δικαστικής ανεξαρτησίας». Ομως σωστή ήταν η απάντηση ότι εκτελούνται «στο όνομα της λαϊκής κυριαρχίας».

Δεν έφθαναν μόνο οι καταγγελίες για τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Διαμαρτυρίες ακούστηκαν και για τη διαχείριση των γραπτών. Σύμφωνα πάντα με τις καταγγελίες, τα γραπτά των υποψηφίων μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρι, στο γνωστό 199. Πού έπρεπε να πάνε; Οπως αναφέρουν οι διαγωνιζόμενοι, θα έπρεπε να μεταφερθούν στη Διεύθυνση Πληροφορικής. Υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κάτι το μεμπτό και το παράνομο, καθώς στο Κέντρο Επιχειρήσεων ήταν απολύτως ασφαλή και την επόμενη ημέρα του διαγωνισμού, Κυριακή, ξεκίνησε η διαδικασία βαθμολόγησης. Το άλλο περίεργο στοιχείο είναι ότι στον συγκεκριμένο διαγωνισμό υπήρξε ασυνήθιστα μεγάλη ταχύτητα στη βαθμολόγηση των γραπτών. Οι εξετάσεις έγιναν το Σάββατο και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν την Δευτέρα. «Στον διαγωνισμό της Πυροσβεστικής δεν ισχύει ο ΑΣΕΠ. Είναι αποφασίζουμε και διατάζουμε. Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις ένσταση» είπε προ ημερών ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δασικών Πυροσβεστών.

* Ερώτηση στη Βουλή

Η υπόθεση του διαγωνισμού της Πυροσβεστικής έφθασε και στη Βουλή από τους βουλευτές του ΠαΣοΚ κκ. Καρχιμάκη και Ρόβλια που κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών. «Με μοναδικό σκοπό την πρόσληψη "ημετέρων" και παρακάμπτοντας κάθε έννοια αντικειμενικής και αξιοκρατικής διαδικασίας, η κυβέρνηση της ΝΔ επινόησε έναν διάτρητο και πολιτικά απαράδεκτο ρουσφετολογικό τρόπο πρόσληψης πυροσβεστών» αναφέρουν οι βουλευτές. Παράλληλα καταγγέλλουν ότι μετά τη λήξη της γραπτής εξέτασης-«παρωδίας», όπως σημειώνουν, τα γραπτά διοχετεύτηκαν σε άγνωστη κατεύθυνση, με προφανή σκοπό να γίνουν περαιτέρω παρεμβάσεις και συνεχίζουν: «Το στάδιο που ακολουθεί είναι αυτό της προφορικής συνέντευξης, ώστε να ολοκληρωθεί το "έργο" της κυβέρνησης. Δηλαδή όσοι "ξέφυγαν" από τη γραπτή δοκιμασία, τους "περιμένει" η συνέντευξη για να τους μετατρέψει σε αποτυχόντες. Το επίπεδο, βέβαια, των ερωτήσεων της προφορικής συνέντευξης είναι ήδη γνωστό από ανάλογους γελοίους "διαγωνισμούς": τι ομάδα είσαι, από πού κατάγεσαι, τι δουλειά κάνει ο πατέρας σου κτλ.». Παρά τις καταγγελίες, οι οποίες όμως δεν έχουν κατατεθεί επισήμως, έχει εκδοθεί οριστικός πίνακας επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις και προχθές ξεκίνησαν οι προφορικές συνεντεύξεις στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Προεπιλέγησαν 1.420 άτομα που θα εξεταστούν σε διάστημα δέκα ημερών. Καθημερινά θα εξετάζονται 24 άτομα σε διάρκεια έξι ωρών, δηλαδή από 15 λεπτά ο καθένας.
Οργή βουλευτών
Στο στόχαστρο ο κ. Παυλόπουλος

Εξοργισμένοι είναι πολλοί βουλευτές της ΝΔ που κάνουν λόγο για «αλητεία» και «ανηθικότητα» και θέτουν στο στόχαστρό τους τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλο και ορισμένους γενικούς γραμματείς περιφερειών τους οποίους καταγγέλλουν ότι προωθούν «κολλητούς» τους. Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας μόλις έγιναν γνωστές οι καταγγελίες για τον διαγωνισμό στη Βουλή, επικράτησε έγινε το αδιαχώρητο στο γραφείο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ κ. Ι. Τραγάκη. Οι βουλευτές που είδαν ότι εκτέθηκαν στους ψηφοφόρους τους, μιλώντας για αδιάβλητο διαγωνισμό και αξιοκρατία, διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Ωστόσο ο κ. Τραγάκης, τον οποίον αναζητούσαν οργισμένοι, απουσίαζε στην Αμερική για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. «Παίζουν με την αγωνία χιλιάδων παιδιών», «πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο», «είμαστε φαύλοι, τι θα πούμε στους ψηφοφόρους μας», «βολεύτηκαν οι εκλεκτοί λίγων παρεών». Αυτές είναι μερικές από τις φράσεις των βουλευτών. Τα παράπονα - ακόμη και υπουργών - έφθασαν και στο Μέγαρο Μαξίμου, στο γραφείο του κ. Ι. Αγγέλου, Διευθυντή του πρωθυπουργικού Γραφείου, ενώ καταγγελίες έγιναν και στη Ρηγίλλης στα γραφεία του Γραμματέα της ΝΔ κ. Ελ. Ζαγορίτη και Κ. Σταϊκούρα (διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Ρηγίλλης). Βασικό αίτημα είναι να ακυρωθεί ο διαγωνισμός και να γίνουν οι προσλήψεις με μόρια.

Πηγή
Το ΒΗΜΑ,

Παρασκευή 11 Απριλίου 2008

Υιοθεσίες με λιγότερη γραφειοκρατία

Της ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ρυθμίσεις που απλουστεύουν και επισπεύδουν τις διαδικασίες για τις υιοθεσίες στη χώρα μας αλλά και τολμηρές διατάξεις για την από κοινού επιμέλεια των παιδιών μετά το διαζύγιο προβλέπει ειδικό πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου.

Με τις διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αντικατασταθεί η συναίνεση των φυσικών γονέων
Επιτροπή επιστημόνων με επικεφαλής την καθηγήτρια της Νομικής Δήμητρα Παπαδοπούλου - Κλαμαρή ολοκλήρωσε την επεξεργασία του σχεδίου νόμου που επιφέρει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς της υιοθεσίας, με κύριο στόχο να συντομευθούν οι πολύχρονες διαδικασίες που επιβάλλει η γραφειοκρατία και να μειωθεί η ταλαιπωρία υποψήφιων γονιών που επιθυμούν να υιοθετήσουν παιδί αλλά προσκρούουν σε ένα δυσλειτουργικό νομοθετικό καθεστώς. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αιτήσεις ζευγαριών για υιοθεσία είναι κατά πολύ περισσότερες από τα παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα και περιμένουν να αποκτήσουν οικογένεια.

Με τις νέες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα να αντικατασταθεί η συναίνεση των φυσικών γονέων, που μέχρι σήμερα ήταν απαραίτητη για την υιοθεσία, με δικαστική απόφαση. Ετσι, σε περιπτώσεις όπου οι γονείς είναι αγνώστου διαμονής ή όταν το παιδί είναι έκθετο ή όταν μεγαλώνει σε οικογένεια με σκοπό την υιοθεσία αλλά οι φυσικοί γονείς εκ των υστέρων αρνούνται να συμφωνήσουν, το δικαστήριο θα έχει την ευχέρεια να μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συναίνεσή τους. Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου η διαδικασία της υιοθεσίας έχει παγώσει επειδή π.χ. αλλοδαπές γυναίκες συμφωνούν να δώσουν το παιδί τους για υιοθεσία αλλά δεν βρίσκεται ο σύζυγος για να συγκατατεθεί.

Με άλλη ρύθμιση προβλέπεται ότι το δικαστήριο μπορεί να επέμβει και στο όνομα του παιδιού. Μπορεί δηλαδή να επιτρέψει στον υποψήφιο θετό γονέα, ύστερα από αίτησή του, να απαλείψει το κύριο όνομα του θετού αλλοδαπού παιδιού, εφόσον κρίνει ότι κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον του. Οσον αφορά τα ζευγάρια που παίρνουν διαζύγιο, με τις νέες νομοθετικές προβλέψεις θα έχουν ισομερώς την ευθύνη για την ανατροφή του παιδιού, θα έχουν δηλαδή από κοινού τη γονική επιμέλεια, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Επιπλέον, θα μπορούν με μια απλή συμβολαιογραφική πράξη, χωρίς να ταλαιπωρούνται στα δικαστήρια, να ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες της ανατροφής του παιδιού, όπως με ποιον από τους δύο γονείς θα μένει, πόσες φορές θα βλέπει τον άλλο γονέα κ.λπ.

Οι ρυθμίσεις τόσο για την υιοθεσία όσο και για την ανατροφή του παιδιού μετά το διαζύγιο θα περιληφθούν σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που θα θεσπίζει και το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης. *


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 11/04/2008

Πέμπτη 10 Απριλίου 2008

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του Τηλέμαχου Μπουζούκα

Ολα όσα έγιναν στο ΙΚΑ Ηρακλείου...
. ...από "πρώτο χέρι" στο Press-gr!
...
Ο ασθενής που συγκρούστηκε με τον Υποδιευθυντή γράφει στο Press-gr λεπτό προς λεπτό την περιπέτειά του, καταγγέλει όσους τον ταλαιπώρησαν και αποκαλύπτει τις αποφάσεις του!
.
Του Τηλέμαχου Μπούντζουκα
.
Όσοι θέλετε να μάθετε την αλήθεια για ό,τι συνέβη στο ΙΚΑ Ηρακλείου: Εγώ ο Τηλέμαχος Μπούντζουκας ένας απλός πολίτης (ΜΑΛΑΚΑΣ) για μερικούς, δεν είμαι τίποτα παραπάνω αλλά ούτε τίποτα ΠΑΡΑΚΑΤΩ από τους άλλους ανθρώπους. έχω όμως ένα χούι δεν φοβάμαι το σύστημα τους ούτε θέλω να κερδίσω τίποτα προσωπικά.
Έχω κάποιους ανθρώπους που εξαρτάται ουσιαστικά η ζωή τους από μένα αλλά και η δικιά μου. Στην ουσία κάθε μέρα προσπαθώ στο 184 να κλείσω ραντεβού για διαβητολογο, ορθοδοντικό, καρδιολόγο, γιατί πρώτα πρέπει να προστατέψω την ζωή των άλλων, και μετά την δικιά μου από φαρμακευτική αγωγή αλλά και κάνω και περιτοναϊκή αιμοκάθαρση τρεις φορές την ημέρα, την οποία την κάνω με το ΧΕΡΙ (και όσοι ξέρουν τι είναι, είναι σαν να κάνεις χειρουργείο).
Πάντα έπαιρνα στης 7.30 δεν έπιανα γραμμή, έτσι αποφάσισα να πάω στο ΙΚΑ Ηρακλείου πρωί στης 7.20 στις 3-4-2008 ώστε να κάνω εξετάσεις, γιατί πάντα ελέγχομαι για ηπατίτιδα C και Β. Ο πατέρας μου τις έχει εκτός που είναι παραπληγικός, νεφροπαθής,με μεταλίκι βαλβίδα καρδιάς,με κατάλυση τετάρτου βαθμού διαβητικός (με ινσουλίνη άκτραπιν -για όσους ξέρουν είναι μια ουσία που μόνο σε νοσοκομεία μπορούν να την χειρισθούν), και μια μάνα 85 ετών με βαριά καρδιοπάθεια με διαβήτη σε ινσουλίνη με έρπει κ.τ.λ ,και με δυο επεμβασεις ανοιχτής καρδιάς διαβητικός και (ΜΑΛΑΚΑΣ).
Ήμουν λοιπόν στον γκισέ του ΙΚΑ ο τέταρτος, ώστε όταν ανοίξουν τα πισι να πάρω το πολυπόθητα ραντεβού γιατί, αν ήμουν ένας ασθενής που δεν θα χρειαζόμουν τα φάρμακα αυτά κάθε μήνα, θα πήγαινα σε εξωτερικό ιατρό (όπως πάνε οι πιο πολλοί έλληνες). Στις 7.33 ανοίγει το πισι και μου λέει η κοπέλα δεν υπάρχει ραντεβού για διαβητολογο μέχρι στις 6 Μαΐου.
Λέω μα κοπέλα μου ξέρω ότι κλείνετε 45 ραντεβού την ημέρα. Προσέξτε 45 ραντεβού, σε μια κυρια με όλη την σημασία της λέξης ΑΝΘΡΩΠΟΣ και ιατρός Κύρια Μανδάλακη η οποία λογαριάστε από της 8 το πρωί μέχρι τις 12.30 πόσους ασθενείς θα εξετάζει; Και αν κάνει κανένα λάθος σε κανένα φάρμακο, θα πάει μέσα;
Δεν υπάρχει άντε δεν υπάρχει. Πάμε στο δεύτερο ραντεβού του ορθοδοντικού, δεν υπάρχει ούτε πάλι ραντεβού γιατί είναι στο ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ και αυτός στα ΧΑΝΙΑ και έχουν κλειστεί τα ραντεβού του μέχρι τον Ιούλιο. Και το θέμα δεν είναι αυτό αλλά πρέπει να πηγαίνω και κάθε δεκαπέντε με είκοσι ημέρες 400 χιλιόμετρα ώστε να το βλέπει το παιδί ο γιατρός ώστε να κάνει της ανάλογες πράξεις (σφιξίματα - ρυθμίσεις ) στα σιδεράκια.
ΛΕΩ, ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ ΠΕΦΤΕΙ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Πάω να διαπληκτιστώ με την κοπέλα αλλά μετά λέω τι φταίει αυτή;
ΘΕΜΑ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ γιατί το παιδί του κάθε ασφαλισμένου να χάνει το σχολείο του και να ταλαιπωρείται; ΓΙΑΤΙ; Για να αναγκάζουνε τον κοσμάκη να πηγαίνει στους εξωτερικούς ιατρούς να τα πληρώνει ( ΣΑΝ ΜΑΛΑΚΑΣ 3000 ΚΑΙ 4000 ΕΥΡΩ). Λεω στη κοπέλα: "πού να πάω να κάνω τα παράπονα μου;" Μου λέει "στην διεύθυνση", "που είναι;". "Στον τρίτο όροφο."
Πάει ο (ΜΑΛΑΚΑΣ) στον τρίτο, δεν έχει έλθει ακόμα ο κύριος υποδιευθυντής. Με ρωτα η προϊστάμενη, γραμματέας του -δεν ξέρω τι είναι- τι θέλω; Της αναφέρω τι έχει προηγηθεί στα ραντεβού και ότι θα ήθελα να δω την διευθύντρια κύρια Βελιγράδη. Μου απαντα ότι απουσιάζει και χρέη διευθυντή κάνει ο υποδιευθυντής κύριος Τερζάκης γυναικολόγος.
Δεν έχομε τελειώσει τον διάλογο μας και έρχεται ο κύριος Τερζάκης να πάρει το κλειδί του να ανοίξει το γραφείο του. Με κοιτάζει και ρωτά την προϊστάμενη "τι θέλει εδώ ο κύριος;". Του αναφέρει τα παραπάνω, με κόβει με το μάτι ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, σου λέει τι μας λέει ο πρωί πρωί αυτός ο ΜΑΛΑΚΑΣ;
Αρχιζω παλι να πω τα παραπονα μου, γυρίζει και δεν απαντα σε εμένα, αλλά στην προϊστάμενη. Και της λέει να μου πει να πάω στα ραντεβού τι θέλει εδώ; (σε ένα γραφείο 5 τετραγωνικών με ράφια άρα 3 τετραγωνικά) .
Αρχίζω εγώ την προσπάθεια να με ακούσει και γυρίζει και μου λέει: "Πέρασε έξω". ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΩΡΑΙΟ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΙ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ.
Ο ΜΑΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΒΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΚΑΙ του απαντά "από πού με βγάζεις έξω ρε; από το γραφείο του πατέρα σου, ή το δικό σου;"
Ο γίγας υποδιευθυντής μου απαντά: "Ακουσες τι σου είπα; Πέρασε έξω!" δυνατή φωνή και με στόμφο.
Ο ΜΑΛΑΚΑΣ ΤΡΕΛΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΠΙΑΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΚΑΔΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΗΝ ΣΤΡΙΒΕΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ λέγοντας του "μην μου μιλάς εμένα έτσι". Με χτυπά στο στήθος με τα χέρια του, ο ΜΑΛΑΚΑΣ ΠΟΝΕΣΕ ΣΤΟ ΣΤΕΡΝΟ ΓΙΑΤΙ, ΕΙΠΑΜΕ, ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΔΥΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.
Τον πιάνει ο ΜΑΛΑΚΑΣ με όσο δύναμη έχει ακόμα, γιατί ξέρει ότι δεν θα αντέξει για πολύ και πέφτουν κάτι ψιλές, χοντρές όπως θέλετε, αλλά με εγκαταλείψαν οι δυνάμεις μου και έτσι έπεσα. Αλλά τον κρατώ από την καδένα του που ήταν και χοντρή και δεν έσπαγε. Ηταν από πάνω μου και εγώ από κάτω και συνέχιζε το πανηγύρι, δεν άντεχε ο Γίγας και μου δάγκωνε το χέρι νομίζοντας ότι με πόνο θα τον άφηνα. Του έβαλα το χέρι στο στόμα και όπως τον τραβούσανε από πάνω μου τον κόντραρα και σου λένε πάει τον έφαγε ο ΜΑΛΑΚΑΣ, (η προϊστάμενη) μου παίρνει το βιβλιάριο. Και μετά την συμπλοκή του το δίνει. Μου άπαντα ότι έχει δικαίωμα να μου το κράτησει και αν είμαι άντρας να μην φύγω, θα πάει στην αστυνομία και θα με καταστρέψει, δεν ξέρω με ποιον τα έβαλα;
Και νομίζοντας ότι εγώ θα έφευγα, είδε ότι δεν έφευγα και καλεί την αστυνομία. Οταν ήλθε η αστυνομία, τους λέει "συλλάβετε τον". Με είχε ήδη καταδικάσει ο μπαγλαμάς, και ζητά να φέρει το βιβλιάριο μου η προϊστάμενη και του λέει "εε, σε έξη μήνες τελειώνει η συντάξη του και θα δει"; Είναι και σε επιτροπή, βλέπετε, ο κύριος.
Του λέω με έσπρωξες και σε κοπάνησα αλλά με δάγκασες και εγώ κάνω για εξέταση ηπατίτιδας C, γιατί είχε αίμα στο στόμα, δεν έχω τίποτα μαζί σου αλλά ο πατέρας μου του κάνω περιτοναϊκή, του περνώ τρεις φορές την ημέρα τα ζάχαρα και κάνω συχνές εξετάσεις. Και επίσης δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου αλλά με την θέση που σε έχουν βάλει ήλθα να μου δόσεις μια λύση και εσύ την είδες ο κύριος ΓΑΜΑΩ. Κάνε μια εξέταση να δεις και εσύ μήπως συμβαίνει τίποτα. Εγώ λοιπόν με την καρέκλα τα έχω του διευθυντή. Θα πει διευθύνω δεν ήθελες να με ακούσεις εεεεεεε;;; Και αν δεν μπορείτε, να παραιτείστε έτσι κάνουν οι σωστοί άνθρωποι. Κατάλαβες τώρα, αν θες όταν θα πετάξω την καρεκλα να κάθεστε επάνω, θα πετάξω μαζί με τη καρέκλα ή εσένα ή οποίον και οποια δεν σηκωθεί όταν την πιάσω να την πετάξω και θα πάει μαζί με την καρεκλα κάτω.
Αυτά μπροστά στην αστυνομία. Και τι γυρίζει και τι μου λέει; Άντε ρε με τόσες αρρώστιες σου την χαρίζω .
Του άπαντα ο ΜΑΛΑΚΑΣ εγώ δεν σου την χαρίζω. Και με ρωτά ο αστυνομικός θέλεις να του κάνεις εσύ μήνυση; Οχι απαντώ εγώ δεν κάνω μηνύσεις αλλά θα θέμα θα πάρει έκταση ώστε να φέρουν γιατρούς γιατί τώρα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Αν έλθουνε και τα αλλά ταμεία στο ΙΚΑ τι θα γίνει;
Εγώ την Δευτέρα θα ξανάρθω και αν δεν μου δώσουν τα ΝΟΜΙΜΑ όπως λένε, πάλι θα έχομε τα ίδια. Οποίος και να κάθεται στην καρέκλα, αν δεν σηκωθεί, τα ίδια. Δεν κάνω πίσω και να μην με λυπάσαι. Τον εαυτό σας να λυπάστε γουρούνια.
Σήμερα λοιπόν μου υπέβαλε μήνυση ο Γίγας που δεν έχει το θάρρος να πει ότι με δάγκωσε, αλλά έστειλε την προϊστάμενη και προστατευόμενη του την ημέρα εκείνη και έψαχνε να δει αν παίρνω αγωγή για ηπατίτιδα C όταν μου περνάνε αίμα.
Βγήκε στα κανάλια και έλεγε ότι είναι ένας άνθρωπος 70 κιλά και εγώ ένα τέρας. Πάλι του είπα ότι είναι τυχερός γιατί δεν θα τον έπαιρναν από τα χέρια μου αν ήμουν καλά στην υγεία μου. Αυτά είναι τα είδατε και στα κανάλια.
Την Δευτέρα θα είναι ο υπουργός Υγείας ή ο Γιακουμάτος ο διοικητής του ΙΚΑ, εγώ πάλι στα κανάλια και πάλι θα δείτε τα ίδια. Βέβαια σήμερα μετά την μήνυση που μου υπέβαλε ζήτησε την απομάκρυνση του μέχρι να γίνει η ΕΔΕ και η μήνυση του.
Εγώ θα του την κάνω την ΕΔΕ, ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΠΕΘΑΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου που έβγαλε ανακοινωση ότι είναι στο πλευρό του τι θα πουν την Δευτέρα; Αλλά δεν ξέρουν ότι οι πιο πολλοί γιατροί τους έχουν χεσμένους. Γιατί δεν απεργούν για καλύψουν τις κενές θέσεις ; Γιατί έχουν απλήρωτους τους ειδικευόμενους που απεργούν δυο μέρες τώρα;
Τώρα το θέμα δεν είναι για να βρω εγώ ένα ραντεβού αλλά να λυθεί το πρόβλημα για όλους μας. Και αν χρειαστεί και φυλακή ναι πάω, αγωγή δεν μου έκανε; Να μου κάνει μήπως με τα λεφτά που θα μου πάρουν να τα δώσουν μπας και προσλάβουν κανένα γιατρό;
ΛΕΤΕ ΝΑ ΜΕ ΚΩΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ;; ΕΕΕΕΕΕ;

Τετάρτη 9 Απριλίου 2008

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ STAGE ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

"Συμβασιούχοι stage" και χειρισμός ευαίσθητων δεδομένων

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ανησυχία παρακολουθώ τις προσλήψεις συμβασιούχων "stage" και μερικής απασχόλησης στο Υπουργείο Απασχόλησης και αλλού. Μάλιστα πρόσφατα αναδημοσίευσα καταγγελία υποψήφιου για τις θέσεις μερικής απασχόλησης του Υπ. Απασχόλησης στο έγκυρο diorismos.gr.

Ποια η θέση της συνδικαλιστικής ηγεσίας μας για τις προσλήψεις μερικής απασχόλησης και προγραμμάτων "stage";

--->Η διαδικασία των προσλήψεων είναι διαφανής;

--->Ποια θέση παίρνουν για τις διαδοχικές ανανεώσεις τέτοιων προγραμμάτων;

--->Καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας σε προσωπικό ή απλά εξυπηρετούν βουλευτικά και κομματικά αιτήματα;

Τίθεται ζήτημα από τον χειρισμό εγγράφων και πληροφοριών που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα; (πρόστιμα, μηνύσεις, προσωπικά στοιχεία εργαζομένων από τους πίνακες προσωπικού κ.ο.κ). Ποια η θέση του Επιθεωρητή Εργασίας αν ο συμβασιούχος "stage" διαρρεύσει πληροφορίες προς τα έξω; Ποιος τον προστατεύει από τέτοιες ενέργειες;

Οφείλω επίσης να αναδημοσιεύσω ένα εκπληκτικό post (της 27-3-2008) από το ιστολόγιο της ΟΜΑΔΑΣ ΝΕΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (σχετικό με το εν λόγω θέμα) και αξίζει να διαβάσουμε όλοι μας:

"Mετά λύπης πληροφορούμαστε την παράταση του προγράμματος Stage στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για άλλο ένα 12 μηνο.
ΚΥΑ 7900/158 ΦΕΚ 426/τ.Β'/13.03.2008. Τίτλος : "Παράταση της υπ' αριθμ. 32048/24.1.06 κοινής Υπουργικής Απόφασης "Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας (stage) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών."
Αναρωτιόμαστε για πιο λόγο η Π.Ο.Ε Δ.Ο.Υ κρατά όλο αυτό το διάστημα μία άκρως παθητική στάση για ένα πρόγραμμα που χαρακτηρίστηκε από:
1. Aδιαφανείς διαδικασίες επιλογής συμμετεχόντων.
2. Ανασφάλιστη εργασία, δίχως ένσημα, αφού πρόκειται για εργασιακή εμπειρία.
3. Πενιχρή-εξευτελιστική αποζημίωση
4. Καταφανής η παραβίαση προσωπικών δεδομένων και φορολογικού απορρήτου.
5. Υψηλό βαθμό επικινδυνότητας για τους μόνιμους υπαλλήλους, λόγω χρήσης της ηλεκτρονικής τους υπογραφής (RV) από τους υπαλλήλους του προγράμματος Stage ή όπως ειπώθηκε από την Π.Ο.Ε Δ.Ο.Υ : "Η απασχόληση των προσληφθέντων με τα προγράμματα stage σε φορολογικά αντικείμενα αρμοδιότητας των εφοριακών υπαλλήλων, κατόπιν εντολής από ορισμένους προϊσταμένους Δ.Ο.Υ, εγκυμονεί κινδύνους, από άγνοια, λάθη και παραλείψεις τους για κάποιους συναδέλφους που έχουν την ευθύνη των φορολογικών αντικειμένων αυτών να οδηγηθούν σε πειθαρχικές διώξεις και απόλυση από την υπηρεσία".

Η εξήγηση είναι απλή: Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για παιδιά-τέκνα μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που στην απόγνωση για μία ασφαλή θέση εργασίας, υπέκυψαν στο καθεστώς εργασιακής υποδούλωσης με απώτερο σκοπό την μελλοντική μοριοδότησή τους σε επικείμενο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. ή ακόμα και την μονιμοποίησή τους με πρόσχημα το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του δημοσίου. Προυπόθεση για την μονιμοποίηση θα αποτελέσει εκτός από την κατάθεση και ψήφιση τροπολογίας στην Βουλή, η σχετική αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος. Το εγχείρημα αυτό ήδη έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους των εργαζομένων μόνιμων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αλλά συγχρόνως κατάφερε και δίχασε τις τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος μας.
Η θέση μας είναι η εξής : Δεν μπορεί με τέτοιες μεθοδεύσεις να αντιμετωπίζονται οι τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε την νέα γενιά με ψεύτικες προσδοκίες και υποσχέσεις. Έτσι δίνεται και μία εξήγηση για την καθυστερημένη εξαγγελία διεξαγωγής νέου γραπτού διαγωνισμού για μόνιμο προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π.
Αυτά είναι δυστυχώς τα πρότυπα με τα οποία θέλουν να αναθρέψουν την νέα γενιά που δοκιμάζεται άνισα στην εργασιακή βιοπάλη. Για τους υποστηρικτές του προγράμματος αυτού να αναφέρουμε ότι το κόστος της κοινωνικής κατακραυγής για τον κλάδο μας, θα είναι μεγαλύτερο από το όφελος κάποιων δεκάδων υποστηρικτών «ομοϊδεατών».
Ευχόμαστε να μην πάρει σάρκα και οστά η φημολογία περί επικείμενου φωτογραφικού διαγωνισμού για μονιμοποίηση των συμμετεχόντων του προγράμματος Stage, όταν πια θα έχουν 18 + 12 μήνες πρου-υπηρεσίας στο Υπουργείο."

H EΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:
"Υπενθυμίζουμε ότι η "Η Ομάδα Νέων Εφοριακών" απέστειλε επιστολή- ερώτημα στις 18/01/2007 στην αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επιστολή πήρε αριθμό πρωτ/λου 405/19-01-2007 και χρεώθηκε στην αρμόδια ελεγκτή της Α.Π.Π.Δ, τηλ. 210 6475685 και 210 6475612. Στην επιστολή η αρχή ερωτάται αν παραβιάζεται το φορολογικό απόρρητο με την συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό των Δ.Ο.Υ της χώρας υπαλλήλων με καθεστώς stage Ο.Α.Ε.Δ – 18 μηνη προϋπηρεσία στον δημόσιο τομέα. Αντίστοιχα απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις στον τομέα αυτόν.

Eώς σήμερα τέλη Μαρτίου έτους 2008, δεν λάβαμε επισήμως καμία απολύτως απάντηση για το πόρισμα της έκθεσης της αρχής.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο της Α.Π.Π.Δ για την τύχη του πορίσματος αυτού, η απάντηση ήταν ότι η Αρχή είναι επιφορτισμένη με έναν τεράστιο όγκο υποθέσεων, σε βαθμό που καθίσταται αδύνατη η άμεση έκδοση πορίσματος.

Αρμόδιο όργανο επιθεώρησης της αρχής είναι η επιτροπή θεσμών της Βουλής..

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν με την Α.Π.Π.Δ, ερωτώντας για την τύχη του πορίσματος..Τίθεται πλέον ανοιχτά το θέμα λειτουργίας των θεσμών και της δημοκρατίας μας."

Σημείωση. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΠΛΟΚ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΑΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΔΕΡΟ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ.

Κυριακή 6 Απριλίου 2008

Βοηθείστε την ύπαιθρο ,στηρίζοντας τον αγροτουρισμό

Αγροτουρισμός είναι:

Για την ύπαιθρο,
Ένας τρόπος ανάπτυξης της υπαίθρου δια μέσω μίας ήπιας μορφής τουρισμού.
Μια επιτυχημένη Ευρωπαϊκή πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου, με παράδοση, πλέον των 40 χρόνων στα σημαντικά προβλήματα ερήμωσης της υπαίθρου, της αστυφιλίας και της αγροτικής παραγωγής.

Η εμπλοκή των αγροτών και μόνο, στην παροχή αυτής της ήπιας μορφής τουρισμού, με αποτέλεσμα τα εισοδήματα να επιστρέφουν στην τοπική κοινότητα.

Η διατήρηση των εθίμων, της λαογραφίας, της χειροτεχνίας, των παραδοσιακών τεχνών και εργασιών και των ασχολιών που τείνουν να εκλείψουν.
Η ανάπτυξη που παραβλέπει την πολιτιστική κληρονομιά.

Η ανάδειξη της διαφορετικότητας και μοναδικότητας του κάθε τόπου.

Αγροτουρισμός είναι:
Για την αγροτική οικογένεια:
Ένας ουσιαστικός τρόπος να συμπληρώνει ολοχρονίς η οικογένεια της υπαίθρου, το ήδη χαμηλό εισόδημά της.

Ένας τρόπος να βρουν απασχόληση οι νέοι, οι αγρότισσες, οι κάτοικοι της υπαίθρου, των οικονομικά ασθενέστερων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Η υποδοχή του επισκέπτη σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον.
Η επιδίωξη να γνωρίσει ο επισκέπτης τον τόπο μας, να τον νοιώσει οικείο και να θέλει να ξανάρθει.

Αγροτουρισμός είναι:

Για τον ταξιδιώτη:
Η φιλοξενία σε ένα περιβάλλον λιτό με τοπικό χαρακτήρα, με όλες τις απαραίτητες ανέσεις αλλά χωρίς πολυτελείς εξάρσεις.

Η επαφή του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, τις αγροτικές εργασίες, με την φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα.

Η γνωριμία του επισκέπτη με τα ήθη και τα έθιμα μιας περιοχής που αναβιώνουν με αυθεντικό τρόπο.

Η ενεργή συμμετοχή του τουρίστα σε ένα σύνολο δραστηριοτήτων : 1. αγροτικές δραστηριότητες (π.χ περισυλλογή μανιταριών, ελιάς, τρύγος κ.λ.π), 2. οικοτουρισμός (παρατήρηση πουλιών, πανίδας, χλωρίδας, επισκέψεις υγροβιότοπων, κ.λ.π), 3. αθλήματα περιπέτειας (π.χ ράφτινγκ, πεζοπορία, αλεξίπτωτο πλαγιάς κ.λ.π), 4. πολιτιστικών περιηγήσεων (π.χ επισκέψεις σε μοναστήρια, εκκλησίες, γεφύρια, μουσεία λαογραφία, μελισσοκομίας, ελιάς, κ.α, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους). 5 μαθήματα (π.χ μαθήματα αργαλειού, ελληνικών χορών, γαστρονομίας ελληνική, κρητική, ηπειρώτικη κουζίνα, γευσιγνωσία, οινοποιεία, βιολογικά, τοπικά προϊόντα, παραγωγή μελιού κ.λ.π)

Η γαστρονομία ως βασικό συστατικό του ποιοτικού αγροτουρισμού, η χρήση παραδοσιακών συνταγών με τοπικά και βιολογικά προϊόντα.

Η γνωριμία του επισκέπτη με την τοπική κοινότητα με τρόπο άμεσο, φιλικό και οικείο.

Παρασκευή 4 Απριλίου 2008

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α αφορούν και τα Χανιά

- Αποζημιώσεις 105,66 εκατ. € σε 72.699 παραγωγούς


Τη χορήγηση από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζημιώσεων, ύψους 105.667.106,72€, που αφορούν σε 14.432 δηλώσεις και 72.699 παραγωγούς 50 Νομών της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι εν λόγω αποζημιώσεις δίνονται για εκτιμήσεις και επανεκτιμήσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή, που συνέβησαν μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2007 και προκλήθηκαν από βροχοπτώσεις, πλημμύρα, παγετό, χαλάζι, ανεμοθύελλα, καύσωνα και για την κατ’ εξαίρεση ασφαλιστική κάλυψη ακαρπίας φυλλοβόλων δέντρων.

Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν αγρότες των Νομών: Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κυκλάδων, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πειραιώς, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σερρών, Σάμου, Τρικάλων, Φθιώτιδος, Φλώρινας, Φωκίδος, Χαλκιδικής και Χανίων.

Όλες οι παραπάνω αποζημιώσεις θα δοθούν μέσω λογαριασμών της Α.Τ.Ε στους δικαιούχους παραγωγούς.

Ευρωβουλευτής κατηγορεί την ΕΛΛΆΔΑ για Εθνικισμό

Ζητά κυρώσεις κατά της Ελλάδας...
. ..
...για το βέτο, η Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Angelika Beer
.,. ..
Από το tsakidia.blogspot.com
,.
Κυρώσεις κατά της Ελλάδας ζητάει η Γερμανίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων, και πρώην πρόεδρος του κόμματος, Αγκέλικα Μπέερ για το βέτο. Σε συνέντευξή της στη Deutsche Welle, η Μπέερ μιλάει για «προκλητικό ελληνικό εθνικισμό» και θέτει προϋποθέσεις «εάν θέλει η Ελλάδα να ανήκει στην Ευρώπη».
Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Εάν στρέψουμε το βλέμμα στα Βαλκάνια, θα δούμε ότι η Μακεδονία έχει αναμορφώσει τις ένοπλες δυνάμεις της, μετέχει στην αποστολή του NATO στο Αφγανιστάν και μάλιστα έχει και θύματα. Την ίδια ώρα είναι ο εθνικισμός που επικρατεί στην Ελλάδα, ο οποίος μπλοκάρει τη διεύρυνση του NATO, που είναι μια διεύρυνση για την ειρήνη. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Ας μην ξεχνούμε ότι οι χώρες αυτές, δηλαδή η Αλβανία, η Κροατία και η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έκαναν μεγάλες προσπάθειες στα πεδία της οικονομίας, της πολιτικής έναντι των μειονοτήτων. Δε μπορούμε λοιπόν τώρα να τους κλείσουμε την πόρτα, λέγοντας ότι δεν εννοούσαμε αυτά που σας λέγαμε σοβαρά. Αναμένω λοιπόν από τη Γερμανία και τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες να ασκήσουν πιέσεις στην Ελλάδα, έτσι ώστε αυτή να ανοίξει το δρόμο στην ένταξη των Σκοπίων. Άλλωστε το 1995, η Αθήνα υπέγραψε ότι το ζήτημα του ονόματος δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για την ένταξη της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το NATO (..) Θα είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί για ποιο λόγο επιτρέπει κανείς στον προκλητικό ελληνικό εθνικισμό να αποφασίζει για το μέλλον του NATO (..) Επιβάλλεται να καταστήσουμε σαφές στην Ελλάδα ότι εάν θέλει να ανήκει στην Ευρώπη θα πρέπει ανταποκριθεί στο ζητούμενο της σταθερότητας στην περιοχή».

Πέμπτη 3 Απριλίου 2008

Στην Ευρυτανία δικαιώθηκαν δικαστικά 22 συμβασιούχοι πυροσβέστες

Δικαιώθηκαν οι 22 Ευρυτάνες συμβασιούχοι Δασοπυροσβέστες

Απόφαση - σταθμός που δικαιώνει τους 22 συμβασιούχους της Ευρυτανίας και αποτελεί δεδικασμένο και για 5.500 συμβασιούχους σε όλη την Χώρα

Απόφαση - σταθμό που θα οδηγήσει σε εξελίξεις, εξέδωσε το Πρωτοδικείο Καρπενησίου την περασμένη Πέμπτη με την οποία δικαιώνει απόλυτα τους 22 συμβασιούχους πυροσβέστες της Π/Υ Καρπενησίου οι οποίοι μαζί με άλλους 5.500 συναδέλφους από όλη τη χώρα βρίσκονται στα δικαστήρια, διεκδικώντας τη μετατροπή των συμβάσεων τους από σύμβαση έργου σε αορίστου χρόνου.

Το σκεπτικό του δικαστηρίου δέχθηκε τους ισχυρισμούς των συμβασιούχων, ότι δηλαδή οι εποχιακοί πυροσβέστες καλύπτουν "πάγιες και διαρκείς ανάγκες" της υπηρεσίας και για το λόγο αυτό πρέπει οι συμβάσεις τους να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου, δικαιώνοντας έτσι τους 22 συμβασιούχους του Νομού Ευρυτανίας και μαζί με αυτούς και τους υπόλοιπους 5.500 σε όλη την Χώρα δημιουργώντας δεδικασμενο. Το επόμενο βήμα βέβαια τώρα είναι η απόφαση αυτή να επικυρωθεί και από τον "Άρειο Πάγο".

Πάντως και θετική απόφαση να εκδώσει ο "Άρειος Πάγος" και πάλι δεν αποκτούνται δικαιώματα, αφού τον τελικό λόγο έχει η Κυβέρνηση. Όμως, αν οι δικαστικές αποφάσεις των Ανωτέρων Δικαστηρίων δικαιώσουν τους συμβασιούχους παράλληλα με το γεγονός ότι το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ήδη δημοσιοποιήσει τις προθέσεις του να προσλάβει περίπου 5.000 νέους Πυροσβέστες, τότε είναι αυτονόητο οι συμβασιούχοι να επιδιώκουν να είναι αυτοί που θα καλύψουν τις θέσεις αυτές.

Οι 22 εποχικοί Πυροσβέστες στην Ευρυτανία προσελήφθηκαν το 2003 για 5 χρόνια, υπογράφοντας συμβάσεις έργου για 5 μήνες εργασίας κάθε χρόνο κατά την αντιπυρική περίοδο που είναι από 1 Ιουνίου μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Πρόκειται για 12 άτομα που υπηρετούν στην Π/Υ Καρπενησίου, 8 άτομα που υπηρετούν σε κλιμάκιο της Φουρνάς και 2 Πυροφύλακες στην Π/Υ Καρπενησίου. Προσελήφθησαν για να επανδρώσουν πρωτίστως τα περιπολικά οχήματα που περιπολούν στα δάση και αυτό διότι η σχέση εργασίας που έχουν με το Πυροσβεστικό Σώμα τους επιτρέπει να εργάζονται μόνο πενθήμερο και η ασφάλισή τους είναι στο ΙΚΑ.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

Το δικαστήριο δέχεται ότι οι συμβασιούχοι παρέχουν στην πραγματικότητα την ίδια εργασία και υπό τους ίδιους κινδύνους με τους μόνιμους πυροσβέστες, οι οποίοι δεν επαρκούν, γι' αυτό και η πολιτεία καταφεύγει τους υπόλοιπους μήνες στους "εθελοντές" πυροσβέστες, που έχουν και προτεραιότητα για να προτιμηθούν στις 5μηνες συμβάσεις. Ακόμα το δικαστήριο διαπιστώνει ότι η εργασία τους δεν είναι υποδεέστερη ή Βοηθητική, αλλά παρέχουν υπηρεσίες σε κάθε είδους πυρκαγιές, διασώσεις και απεγκλωβισμούς (ακόμα και σε σεισμούς) ενώ πυρκαγιές υπάρχουν και σε άλλους μήνες του χρόνου, με μεγάλες ανάγκες κυρίως σε πολύ τουριστικές περιοχές.

Συγκεκριμένα η απόφαση του δικαστηρίου στο διαταυτα αναφέρει: "…ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο. ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αγωγή. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι καθένας από τους ενάγοντες συνδέεται με το εναγόμενο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ την ακυρότητα της καταγγελίας των ανωτέρω συμβάσεων εργασίας των εναγόντων, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει των από 16-10-2004 σχετικών εγγράφων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρπενησίου. ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ το εναγόμενο να αποδέχεται την προσφερόμενη από τους ενάγοντες εργασία στις θέσεις για τις οποίες έκαστος αυτών είχε προσληφθεί. ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το εναγόμενο σε χρηματική ποινή εκατόν πενήντα (150) Ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης αποδοχής της εργασίας εκάστου ενάγοντος. ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ εν όλω τα μεταξύ των διαδίκων δικαστικά έξοδα. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο Καρπενήσι, στο ακροατήριο του, σε έκτακτη, δημόσια αυτού συνεδρίαση, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στις 22-06-2005".

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

Ο Λαζόπουλος Πάλι για τους Συμβασιούχους Πυροσβέστες.Εκεί μας καταστήσατε κύριοι της Κυβέρνησης να ζητάμε βοήθεια από δημοσιογράφους και ηθοποιούς και η Πολιτεία που είναι υποχρεωμένη να είναι κοντά μας δεν δέχεται ούτε να μας δει ούτε να μας ακούσει !!!
Όπως και να έχει μπράβο και στον Λαζόπουλο, μπράβο και στον Τριανταφυλλόπουλο που έστω και μέσα από τις εκπομπές τους κάνουν το πρόβλημα μας γνωστό στους πολίτες και το κρατούν στην επικαιρότητα.

δελτίο τύπου για τους συμβασιούχους πυροσβέστες

Δελτίο τύπου της ΠΟΣΠΥΔ σχετικά με το συλλαλητήριο στις 21/3

Πολύ σημαντικές ανακοινώσειςOι μάσκες έπεσαν!

Επιτέλους οι μάσκες έπεσαν, μετά τα παραμύθια του κ. Προκόπη Παυλόπουλου όπου τον Απρίλιο του 2004 παρουσία 2.500 συναδέλφων στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, είχε δηλώσει «θα μονιμοποιηθείτε» και τις δηλώσεις του στις 19 Σεπτεμβρίου του 2007 «ότι είπε ο Βύρων θα γίνει» και πέρα από τις δεσμεύσεις κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης στη Δ.Ε.Θ. στις 8/9/2007 υπέρ του 12μηνου (κ. Ντόρα Μπακογιάννη, κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης κ.α.), πέρα από τις εκατοντάδες επιστολές στήριξης από τοπικούς φορείς και Βουλευτές και τις διάφορες αρλούμπες που είπε δήθεν υπέρ μας πρόσφατα στο Βόλο, στη Κατερίνη και στη Σάμο.
Σήμερα σε τοπική εκδήλωση όπου παραβρέθηκε στο Ρέθυμνο παρουσία 50 Κρητικών συναδέλφων ο Υπουργός μας βλέποντας ότι δεν γίνεται πάλι να αδιαφορήσει, δήλωσε «12μηνο γιόκ».
Ξεχνάμε τους 22 νεκρούς μας, ξεχνάμε τους «ήρωες εποχικούς», ξεχνάμε την αποδοχή του 85% του Ελληνικού λαού που είναι υπέρ μας, ξεχνάμε τις προεκλογικές δεσμεύσεις, τα ξεχνάμε όλα.
Εμείς δεν ξεχνάμε όμως. Η απάντηση θα δοθεί στις 21/3/2008 στις 10.00 η ώρα στην Ομόνοια.

Με τιμή
για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

01/04/2008 Ξεκίνησαν εργασία οι 5.500 Εποχικοί Πυροσβέστες

Από την 1η Απριλίου, ξεκίνησαν εργασία οι εποχικοί πυροσβέστες, καθώς από φέτος επεκτείνεται η διάρκεια του χρόνου εργασίας τους σε οκτώ μήνες.
Έτσι, θα υπάρχει επαρκής χρόνος για προετοιμασία ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου και δυνατότητα για ουσιαστική εκπαίδευση στα θέματα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
Το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή προστασία του προσωπικού εποχικής απασχόλησης, προχώρησε στην έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης, της υπ’ αρίθμ. 23385 οικ Φ.109.14/18-5-07 «Τροποποίηση του καθορισμού χορηγούμενων ατομικών εφοδίων στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Πυροσβεστικού Σώματος», με την οποία αυξάνονται τα χορηγούμενα ατομικά εφόδια, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Για το σκοπό αυτό, δρομολογήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες προμήθειας των μέσων αυτών, που είναι ίδια ακριβώς με τα μέσα ατομικής προστασίας που χρησιμοποιεί το μόνιμο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος. Αντίθετα, για τα υλικά τα οποία δεν προβλέπονται ως μέσα προστασίας για το μόνιμο προσωπικό, υιοθετήθηκαν προδιαγραφές των Διεθνών Προτύπων προστασίας.
Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, προβλέπεται η χορήγηση συγκεκριμένων ατομικών εφοδίων ανά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ως ακολούθως:

* Στολές εργασίας: Χορήγηση δύο (2) ραμμένων στολών υπηρεσίας μάχιμων μονάδων, η κάθε μία εκ των οποίων να περιλαμβάνει πηλίκιο (τζόκεϊ), χιτώνιο και περισκελίδα, με την έναρξη απασχόλησής των και στη συνέχεια χορήγηση μίας (1) κάθε δύο (2) αντιπυρικές περιόδους.
* Κράνος επεμβάσεων δασικών πυρκαγιών: Χορήγηση ενός (1) τεμαχίου, άπαξ.
* Προστατευτικά Γυαλιά : Χορήγηση ενός (1) ζεύγους, άπαξ.
* Προστατευτικά χειρόκτια (γάντια) εργασίας: Χορήγηση ενός (1) ζεύγους για κάθε αντιπυρική περίοδο.
* Μάσκα δασοπυρόσβεσης: Χορήγηση ενός (1) τεμαχίου άπαξ.
* Φίλτρο Μάσκας δασοπυρόσβεσης: Χορήγηση ενός (1) τεμαχίου, ανά αντιπυρική περίοδο.
* Υψηλά υποδήματα: Χορήγηση ενός (1) ζεύγους υψηλών υποδημάτων (άρβυλα) κατά την έναρξη απασχόλησής των και στη συνέχεια ενός ζεύγους κάθε δύο (2) αντιπυρικές περιόδους.
* Υδροδοχείο (παγούρι): Χορήγηση ενός (1) τεμαχίου άπαξ.
* Θερινή μπλούζα βαμβακερή: Χορήγηση δύο (2) τεμαχίων με την κατάταξη και μίας (1) μπλούζας κάθε χρόνο.
* Εξωτερικός επενδύτης εργασίας: Χορήγηση ενός (1) τεμαχίου άπαξ.
* Ζώνη τύπου Α/ Τ: Χορήγηση ενός (1) τεμαχίου άπαξ.
* Σακίδιο εκστρατείας : Χορήγηση ενός (1) τεμαχίου άπαξ.
* Ατομικός Φανός: Χορήγηση ενός (1) τεμαχίου άπαξ.

Οι διαδικασίες προμήθειας των μέσων αυτών έχουν ξεκινήσει, άλλες παλαιότερα και άλλες πιο πρόσφατα και ακολουθούν αναπόφευκτα τις προβλεπόμενες διαδικασίες των διαγωνισμών προμηθειών του Δημοσίου.

Επισημαίνεται ότι, τυχόν καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έγκαιρη χορήγηση συγκεκριμένων εφοδίων, δεν οφείλονται σε αδράνεια της Υπηρεσίας μας, αλλά στα χρονοδιαγράμματα που ακολουθούνται στους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς και τα οποία παρατείνονται κάθε φορά που ένας διαγωνισμός αποβαίνει άγονος.
Μέχρι σήμερα, ωστόσο, έχουν χορηγηθεί στους εποχικούς πυροσβέστες τα παρακάτω εφόδια:
- Κατά το έτος 2006, χορηγήθηκαν σε όλους τους εποχικούς υπαλλήλους και σε όσους είχαν εργαστεί τρείς (3) αντιπυρικές περιόδους, μία (1) φόρμα εργασίας και ένα (1) ζεύγος υψηλά υποδήματα (άρβυλα). Ακόμη χορηγήθηκε σε όλους μία (1) θερινή μπλούζα.
- Σε όσους προσελήφθησαν κατά το έτος 2006 για πρώτη φορά, χορηγήθηκαν δύο (2) φόρμες εργασίας, ένα (1) ζεύγος υψηλά υποδήματα(άρβυλα) και μία (1) θερινή μπλούζα. Επίσης, κατά το έτος 2006 χορηγήθηκαν φόρμες εργασίας ιδίων προδιαγραφών με του μόνιμου προσωπικού στο 70% των εποχικών υπαλλήλων και στο υπόλοιπο 30% χορηγήθηκαν φόρμες εργασίας που προβλέπονται για τους εποχικούς υπαλλήλους.
- Επιπλέον, χορηγήθηκαν μία (1) μάσκα δασοπυρόσβεσης, ένα (1) φίλτρο μάσκας, ένα (1) ζεύγος γάντια και ένα(1) ζεύγος προστατευτικά γυαλιά κατ’ άτομο. Χορηγήθηκαν επίσης μία (1) θερινή μπλούζα και δύο (2) φόρμες εργασίας και ένα (1) ζεύγος υψηλά υποδήματα (άρβυλα) για τους νέους συμβασιούχους που προσελήφθηκαν για την συμπλήρωση κενών θέσεων που υπάρχουν κατά την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.

Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται όλα τα είδη του ατομικού εξοπλισμού που προβλέπεται να φέρουν οι εποχικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, οι ημερομηνίες συμβατικής παράδοσής τους, τα είδη για τα οποία εκκρεμούν διαγωνισμοί και τα είδη τα οποία θα προμηθευτούμε μέσω δωρεών.

Α/Α


Περιγραφή είδους


Υπουργική Απόφαση


Χορήγηση με την πρόσληψη
(ΑΠΡΙΛΙΟΣ)


Εκτίμηση
Παράδοσης

Τεμ. ή Ζευγ.1


Στολές εργασίας (πηλίκιο, χιτώνιο και περισκελίδα)


1/ 2 έτη


ΝΑΙ


-

2


Κράνος επεμβάσεων δασικών πυρκαγιών


1/ 5ετία


ΟΧΙ


ΜΑΪΟΣ 2008

3


Προστατευτικά γυαλιά


1/ 5ετία


ΟΧΙ


ΜΑΪΟΣ 2008

4


Προστατευτικά χειρόκτια (γάντια) εργασίας


1 κατ’ έτος


ΝΑΙ


-

5


Μάσκα δασοπυρόσβεσης


1/ 5ετία


ΟΧΙ


ΜΑΪΟΣ 2008

6


Φίλτρο μάσκας δασοπυρόσβεσης


1 κατ’ έτος


ΟΧΙ


ΜΑΪΟΣ 2008

7


Υψηλά υποδήματα (άρβυλα)


1/ 2 έτη


ΝΑΙ(1.964 ΤΕΜ)


ΜΑΪΟΣ 2008 (ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ)

8


Υδροδοχείο (παγούρι)


1/ 5ετία


ΟΧΙ


ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

9


Θερινή μπλούζα βαμβακερή


1 κατ’ έτος


ΝΑΙ


-

110


Εξωτερικός επενδύτης εργασίας


1/ 5ετία


ΟΧΙ


ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

111


Ζώνη τύπου Α/Τ.


1/ 5ετία


ΝΑΙ


-

112


Σακίδιο εκστρατείας


1/ 5ετία


ΟΧΙ


ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

113


Ατομικός φανός


1/ 5ετία


ΟΧΙ


ΜΑΪΟΣ 2008


Όσον αφορά την εκπαίδευση, καταβάλλονται προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του προσωπικού εποχικής απασχόλησης, με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που κατήρτισε η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις νέες εξελίξεις και την εξοικείωση με το μηχανολογικό εξοπλισμό κάθε Υπηρεσίας.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στις Υπηρεσίες όπου έχουν προσληφθεί οι εποχικοί πυροσβέστες και περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα θέματα.


ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1. Έννοια Θερμότητας – Θερμοκρασίας.
2. Τι είναι καύση - Προϋποθέσεις πρόκλησης του φαινομένου της καύσης.
3. Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών.
4. Το νερό ως κατασβεστικό μέσο - κατασβεστική ενέργεια του νερού.
5. Ενδείξεις κατάσβεσης πυρκαγιών με νερό.
6. Αντενδείξεις κατάσβεσης πυρκαγιών με νερό.
7. Βασικές εργασίες κατά την κατάσβεση (Αναγνώριση-Διάσωση-Εγκατάσταση-Προσβολή).
8. Κατηγορίες πυρκαγιών.
9. Κοινές πυρκαγιές - κατάσβεση αυτών.
10. Πυρκαγιές δασών:

α) Γενικά περί Ελληνικών Δασών
β) Νομοθεσία για τις δασικές πυρκαγιές
γ) Αίτια δασικών πυρκαγιών
δ) Προληπτικά μέτρα
ε) Είδη δασικών πυρκαγιών
στ) Μέρη δασικής πυρκαγιάς
ζ) Προκατασταλτικά Μέτρα και Μέσα
η)Παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη και εξάπλωση των υπαίθριων πυρκαγιών: i) Μετεωρολογικοί ii) Τοπογραφικοί iii) Είδη βλάστησης
θ)Μέθοδοι και τρόποι κατάσβεσης: i) Άμεση προσβολή ii) Έμμεση προσβολή iii) Σύνθετες μέθοδοι
ι) Εναέρια μέσα και τακτικές αεροπυρόσβεσης
ια) Ασφάλεια προσωπικού και μέσων κατά τις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης
ιβ) Κίνδυνοι από τα αεροσκάφη
ιγ) Κανόνες ασφαλείας για την κοπή δένδρων
ιδ) Ενέργειες μετά την κατάσβεση

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

* Εργαλεία χρήσεις αυτών. Υδρίες, λοστοί διάρρηξης, σκαπανικά εργαλεία-φανοί θυέλλης-ηλεκτρικές λυχνίες-Αρπάγια και φτερά κατασβέσεως πυρκαγιών.
* Συσκευές διάφορες (κοπής μετάλλων κ.λ.π.).
* Είδη σωλήνων-Είδη αυλών (σύνδεση αποσύνδεση αυτών).
* Πυροσβεστικά Οχήματα
* Κατασβεστικά Υλικά.
* Αντλίες (χρήση αυτών).

Συναντηση συμβασιούχων πυροσβεστων με τον κ.ΖΑΓΟΡΙΤΗ

Δελτίο τύπου Σωματείου Χανίων

Συνδικαλιστικά θέματαΣτις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 7.15 στο Δημαρχείο Χανίων το Προεδρείο του Σωματείου μας συναντήθηκε με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας κ. Ζαγορίτη, παρουσία και των τριών βουλευτών της ΝΔ του νομού μας.....

Του εκθέσαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας καθώς και την άρνηση του Υπουργού Εσωτερικών εδώ και 8 μήνες να δεχθεί να συναντήσει την Ομοσπονδία μας. Του ζητήσαμε την μεσολάβησή του για την επίλυση των προβλημάτων μας καθώς και την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της ΝΔ για την αποκατάστασή μας και την λήξη της ομηρίας μας.
Μας υποσχέθηκε ότι εάν όχι αυτήν την εβδομάδα, την επόμενη, θα μας δεχθεί ο ίδιος προσωπικά στο γραφείο του και θα μεσολαβήσει για μια συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών.

Για το Σωματείο
Ο Πρόεδρος
Φαραντάκης Αλέξανδρος
6974709262

Ο Γεν. Γραμματέας
Κωνσταντουδάκης Διονύσιος
6974719513