Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

28 Φεβρουάριος 2011

28-02-2011: Ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

................Όσον αφορά στο άρθρο 15, για το οποίο έγιναν πολλές παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις στην Επιτροπή και στην κατ’ άρθρο συζήτηση, αλλά και στην ακρόαση των φορέων.

Όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας τις καταγράψαμε, τις μελετήσαμε και κάποιες εξ αυτών τις υιοθετήσαμε.

Καταρχάς, στο νόμο ορίζεται πλέον ο αριθμός οργανικών θέσεων που θα συστηθούν. Συγκεκριμένα το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Συνιστώνται 4.000 οργανικές επί θητεία θέσεις πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης με αντίστοιχη μείωση οργανικών θέσεων μονίμων πυροσβεστών. Ο αριθμός των οργανικών θέσεων πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη».
Η επόμενη αλλαγή που θα διαπιστώσετε αφορά στην απαλοιφή της παραγράφου 3 γ. Ήταν η παράγραφος που αφορούσε στο εποχιακό εργατοτεχνικό προσωπικό. Στην ίδια παράγραφο, μετά από πρόταση συναδέλφων για να παραμείνουν οι ψυχοτεχνικές δοκιμασίες, η τελευταία φράση αναδιατυπώθηκε ως εξής: «Η πρόσληψη αυτών γίνεται με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), ενώ δεν απαιτείται όριο αναστήματος, ούτε η υποβολή τους σε αθλητικές δοκιμασίες. Για τη διαπίστωση της σωματικής ικανότητας και ψυχικής υγείας τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό».Με την αναδιατύπωση αυτή ικανοποιείται και το αίτημα συναδέλφων, αλλά και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς λόγω της πολύμηνης διακοπής της συμβατικής σχέσης και της απουσίας από τις υπηρεσίες τους, δεν υπάρχει και η καθημερινή επαφή με τους προϊσταμένους τους και η συνακόλουθη δυνατότητα διαπίστωσης τυχόν προβλημάτων ψυχολογικής φύσεως.

Επιπλέον με τον συνάδελφο, τον Υφυπουργό κ. Όθωνα συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στην αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 49 στα 54 έτη. Όλοι οι συνάδελφοι είχαν αναφερθεί στην πιθανότητα αύξησης του ορίου αυτού και επομένως εκτιμώ ότι θα έχει και τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής.

Στην επόμενη παράγραφο, στην οποία αναφέρονται τα κριτήρια πρόσληψης, προστέθηκε και ο χρόνος προϋπηρεσίας ως εθελοντή Πυροσβέστη του Π.Σ. Πολλοί είναι οι πολίτες που έχουν εκπαίδευση και εμπειρία ως εθελοντές, όπως πολλοί είναι και οι εποχικοί πυροσβέστες οι οποίοι ήταν παράλληλα και εθελοντές.
Με την προσθήκη λοιπόν αυτή, αναγνωρίζουμε όχι μόνο την εμπειρία και την πολυετή συμβολή και προσφορά τους στην πυρόσβεση και πυροπροστασία, αλλά αναγνωρίζουμε και τη σημασία του εθελοντισμού.

Παράγραφος δέκα. Αφορά στην τοποθέτηση και στις μεταθέσεις των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Με την αλλαγή που έγινε ικανοποιείται ένα αίτημα που εκφράστηκε από αρκετούς συνάδελφους.
Κρίναμε με τον κ. Όθωνα ότι αποτελεί και κοινωνική αναγκαιότητα η τροποποίηση της διάταξης αυτής ιδιαίτερα στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας αλλά και για τους πολίτες.
Η παράγραφος αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, υφίστανται κατάλληλη εκπαίδευση και μετεκπαίδευση ανάλογη εκείνων των μονίμων πυροσβεστών. Ο τόπος, ο χρόνος, το είδος της εκπαίδευσης, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.Οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και μετατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μεταθέσεων που ισχύει για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Ειδικά οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που προέρχονται από τους υποψηφίους της παρ. 3 τοποθετούνται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια του νομού όπου υπηρετούσαν ως εποχικοί πυροσβέστες».Τέλος, στην παράγραφο 16 που αφορά στην ασφάλιση των Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, η ασφάλιση τους στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας θα είναι προαιρετική.
Όπως διαπιστώνετε όλοι έγιναν αρκετές και σημαντικές αλλαγές στο συγκεκριμένο άρθρο οι οποίες και υποδηλώνουν τη θέληση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου να δοθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση στο εργασιακό αδιέξοδο των εποχικών πυροσβεστών και παράλληλα να ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με έμπειρο προσωπικό. Θα καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις που δημιουργούσαν προβλήματα στη λειτουργία του και παράλληλα θα αξιοποιηθούν οι εποχικοί πυροσβέστες που στέλναμε στο Ταμείο Ανεργίας. Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα και σας καλούμε όλους να το υποστηρίξετε.

Διαβάστε όλη την ομιλία στην σελίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟ.ΠΟ

Σ.Δ: Επιτέλους ξέρουμε τον αριθμό των Πυροσβεστών 5ετους Υποχρέωσης, 4.000, δεν ξέρουμε όμως ΠΟΣΟΙ από εμάς θα μπουν διότι μην ξεχνάτε θα μπουν και Πολίτες και τώρα ένα καινούργιο και ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, φέξε μου και γλίστρησα με το τελευταίο !!!
Δεν μου άρεσε καθόλου αυτό με τα ψυχοτεχνικά. Ο πρόεδρος των μονίμων υποστήριξε στις 15/2 ότι πρέπει να περάσουμε και να περάσουν και οι ΜΟΝΙΜΟΙ για να δούμε θα το κάνουν;
Δικαιωνόμαστε ως σωματείο διότι ΠΡΩΤΟΙ αναδείξαμε:
1ον το πρόβλημα για το εργατοτεχνικό προσωπικό της παρ. 3γ και ζητήσαμε ή να γίνει εν ενεργεία ή να φύγει,
2ον στην παρ. 10 το θέμα των μεταθέσεων και ζητήσαμε να γίνει όπως αναγράφετε παραπάνω
3ον στην παρ. 16 για την συνδρομή στα επικουρικά ταμεία των μονίμων για τα οποία ζητούσαμε να μην υπαγόμαστε, όπως και έγινε.
Θεωρούμε δικαίωση και για το ότι η ΠΟΣΠΥΔ ασπάστηκε αυτές τις θέσεις και τις προώθησε.
Για να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
Αυτή ήταν μια πρώτη τοποθέτηση του υπουργού, μετά τις τοποθετήσεις των βουλευτών ίσως δούμε και άλλες αλλαγές.

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

Παρέμβαση από την ΕΠΚΧΑΝ πρός τον Πρωθυπουργό για την άμεση παρέμβασή του υπέρ των 300 μεταναστών απεργών πείνας

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011, 19:08
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Νομού Χανίων (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ) με επιστολή της πρός τον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου, την οποία κοινοποιεί στόν Πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Αντώνη Σαμαρά, εκφράζει την συμπαράσταση και την αλληλεγγύη της στους 300 μετανάστες, απεργούς πείνας και καλεί την Κυβέρνηση της χώρας και ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό, να δώσει λύση στα αιτήματα των 300 μεταναστών απεργών πείνας εδώ και τώρα.
Η εικονιζόμενη Πρόεδρος της ΕΠΚΧΑΝ κ. Ιωάννα Μελάκη επισημαίνει στην εν λόγω επιστολή:
“Αξιότιμε κ.Πρωθυπουργέ,
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ως η φωνή της κοινωνίας, σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα και να σταματήσετε την απεργία πείνας των 300 μεταναστών, να αρχίσετε διάλογο μαζί τους. Καλά γνωρίζετε ότι η ανθρώπινη ζωή δεν “παζαρεύεται”και η Κυβέρνησή σας με την στάση της και την αδιαλλαξία της, προχωρά στην αφαίρεση του πολυτιμότερου αγαθού της ανθρώπινης υπόστασης “της ζωής “.Οι εγκληματίες πολέμου όποιοι αυτοί ήταν, οδηγήθηκαν σε δικαστήρια, εσάς εάν συνεχίσει να απειλείται η ζωή αυτών των ανθρώπων η Ελληνική και η Παγκόσμια κοινωνία, πιστεύετε ότι θα σας την χαρίσει. Πιστεύουμε ότι όχι μόνο έχετε πολιτική ευθύνη επί του θέματος αλλά και κοινωνική, εμείς σας επισημαίνουμε το χρέος σας, γνωρίζοντας ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι θέμα “εθνικό, ευρωπαϊκό,παγκόσμιο) αλλά η απεργία πείνας των 300 μεταναστών, αφορά την Κυβέρνησή σας, εσάς τον ίδιο προσωπικά και την Χώρα μας.
Αξιότιμε κ.Πρωθυπουργέ,
Εμείς εκφράζουμε δημόσια την αλληλεγγύη μας στους 300 μετανάστες απεργούς πείνας, αλλά και την λύπη μας για την Κυβέρνησή, που εσείς εκπροσωπείτε, για την εικόνα που στέλνουμε παγκοσμίως, μια εικόνα που δεν εκφράζει εμάς, την κοινωνία, αλλά και εσάς προσωπικά που βιώσατε την μετανάστευση . Ζητάμε να δοθεί άμεσα λύση από σας τον ίδιο ,χωρίς χρονοτριβή, άλλωστε ο χρόνος γυρνά αντίστροφα για όλες τις παραπάνω αναφερόμενες επιπτώσεις, τόσο για τους ίδιους τους απεργούς αλλά και για την αδιαφορία των υπευθύνων που στην τελική ευθεία φέρει την δική σας σφραγίδα, την δική σας ευθύνη.
Τέλος γνωρίζοντας η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, την ανθρώπινη ευαισθησία σας ,πιστεύουμε στην άμεση παρέμβαση σας πριν είναι πολύ αργά, γι’ αυτούς τους ανθρώπους, που εκτός των δικών τους αιτημάτων έχουν βασικό δικαίωμα στην ζωή και εσείς οφείλετε αυτό το δικαίωμα να το προστατεύσετε .”

Δημοσιογράφος Χαράλαμπος Ξεκουκουλωτάκης
Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011, 19:08


Χρήσιμες οδηγίες για καλό ψήσιμο


Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνετε barbeque σήμερα λόγω και της ημέρας.
Μπορείτε να ψήσετε με κάρβουνα ή με τις ψησταριές που δουλεύουν με γκάζι.
Όπως και να έχει, το φαγητό που έχει ψηθεί στη σχάρα έχει μια υπέροχη γεύση!
Στη σχάρα γίνονται πολλά είδη φαγητών. Από κρεατικά, πουλερικά, μέχρι θαλασσινά, ψάρια και γαρίδες, ακόμα και λαχανικά και τυριά! Και το καλύτερο είναι πως έχουμε εξαιρετικά νόστιμο φαγητό, υγιεινό, με λίγες θερμίδες και λιπαρά, πολύ εύκολα. Αρκεί να έχουμε έναν καλό ψήστη. Για να μπορείτε λοιπόν να περηφανεύεστε πως είστε ο καλύτερος ψήστης της γειτονιάς, ορίστε μερικά μυστικά και τεχνικές:
Πριν ξεκινήσετε να ψήνετε:Σιγουρευτείτε πως η σχάρα σας είναι καθαρή και όλα είναι στη σωστή τους θέση.
Να έχετε μαζεμένα όλα τα εργαλεία που θα σας χρειαστούν. Να έχετε λαβίδες και τσιμπίδες για να πιάνετε και να γυρνάτε το φαγητό, αλλά και πινέλα για να αλείφετε με λαδάκι ή αρωματικά, που να έχουν όμως μακριά χερούλια, ώστε να μην καίτε τα χέρια σας.
Κυκλοφορούν στην αγορά ειδικές σχάρες για κάθε είδος φαγητού (για ψάρια, για καλαμπόκια κλπ) που δεν είναι απολύτως απαραίτητα, αλλά θα κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη.
Αν είναι να ψήσετε λαχανικά ....ή μικρά κομμάτια που μπορεί να πέσουν ανάμεσα στη σχάρα, καλό είναι να έχετε ένα ταψάκι να τα ψήσετε πάνω εκεί. Κυκλοφορούν ειδικά ταψάκια με τρυπούλες για αυτή τη δουλειά.
Αν θέλετε να ψήσετε σουβλάκια, κυκλοφορούν σούβλες μεταλικές για να τα περάσετε ή και τα γνωστά καλαμάκια. Τα καλαμάκια θα πρέπει να τα μουλιάσετε σε νερό για τουλάχιστον 20' πριν τα χρησιμοποιήσετε ώστε να μην καούν στη φωτιά. Αν χρησιμοποιείτε μεταλλικά σουβλάκια ή σούβλες, αλείψτε τα με λάδι για να μην κολλήσει το κρέας πάνω τους.
Καλό είναι να έχετε καλά γάντια κουζίνας, αλλά και μια ποδιά που θα προστατέψουν τα χέρια και τα ρούχα σας.
Ξεκινάμε να ψήνουμε:Βεβαιωθείτε πως έχει ανάψει η φωτιά σας καλά και έχει κάψει καλά η σχάρα.
Αν ψήνετε σε κάρβουνα μπορείτε να βάλετε μαζί και μερικά αρωματικά (για παράδειγμα θυμάρι, ρίγανη ή δεντρολίβανο κλπ), ώστε να αποκτήσει ένα διαφορετικό άρωμα το φαγητό σας. Θα πρέπει όμως να τα μουλιάσετε σε νερό πρώτα για τουλάχιστον 20 λεπτά, ώστε να μην καούν στα κάρβουνα, αλλά να βγάλουν καπνό.
Υπάρχουν δυο μέθοδοι ψησίματος στη σχάρα, με άμεση ή έμμεση έκθεση στη φωτιά.Θα πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο, ανάλογα με το είδος του φαγητού.
Άμεση έκθεση στη φωτιά: τοποθετούμε το φαγητό μας στη σχάρα, ακριβώς πάνω από τα κάρβουνα, σε υψηλή θερμοκρασία. Αυτή η μέθοδος είναι καλή για μπιφτέκια, μπριζόλες και ψάρια.
Έμμεση έκθεση στη φωτιά: η σχάρα τοποθετείται πιο ψηλά, σε χαμηλότερη θερμοκρασία, σκεπάζουμε το φαγητό (πχ κλείνουμε το καπάκι της ψηστιέρας) και το ψήσιμο διαρκεί περισσότερη ώρα. Τη μέθοδο αυτή τη χρησιμοποιούμε για πιο ευαίσθητα φαγητά ή για μεγάλα κομμάτια κρέατος (πχ μια ολόκληρη γαλοπούλα). Θα χρειαστεί να έχετε και ταψάκι κάτω από τη σχάρα να μαζεύει τα ζουμάκια και τα λίπη που θα πέφτουν.
Μαρινάδες: μπορείτε να μαρινάρετε το φαγητό σας ώστε να μαλακώσει και να πάρει ακόμα πιο ωραίο άρωμα. Μπορείτε ακόμα απλώς να τρίψετε πάνω στο κρέας σας για παράδειγμα ένα μείγμα μπαχαρικών
Κατά το ψήσιμο:Σιγουρευτείτε ότι η σχάρα είναι ζεστή πριν βάλετε πάνω της το κρέας. Το κρέας θα πρέπει να τσιτσιρίξει κα να αρπάξει μόλις αγγίξει το μέταλλο ώστε να "σφραγίσει" και να κρατήσει τους χυμούς του.
Όταν ψήνετε μπριζόλα στο μπάρμπεκιου, "σφραγίστε" την και από τις δύο πλευρές. Η μπριζόλα είναι έτοιμη για γύρισμα όταν ιδρώσει η άψητη επάνω πλευρά. Γυρίστε τη μόνο μια φορά. Τα πολλά γυρίσματα θα σας δώσουν μια στεγνή και σφιχτή μπριζόλα.
Μη βιαστείτε να γυρίσετε το κρέας ή το ψάρι σας. Θα γυρίσουν εύκολα ξεκολλώντας από τη σχάρα αν είναι καλά "σφραγισμένα".
Μερικά κρέατα χρειάζονται μόνο ένα καλό σφράγισμα. Αν είστε αναγκασμένοι όμως να τα ψήσετε από νωρίς, τότε χαμηλώστε τη φωτιά αμέσως μετά το σφράγισμα.
Είναι σημαντικό να αφήνετε το κρέας να ξεκουραστεί λίγα λεπτά μετά το ψήσιμο ώστε να κατασταλάξουν οι χυμοί του. Αν κόψετε μια μπριζόλα αμέσως μετά το ψήσιμο, οι χυμοί θα τρέξουν και η μπριζόλα θα στεγνώσει.
Οι μαρινάτες που περιέχουν μέλι καίγονται εύκολα. Γι 'αυτό χαμηλώνετε τη φωτιά αμέσως μόλις το κρέας σφραγίσει.
Αποφύγετε να κόψετε το κρέας για να δείτε αν έχει ψηθεί, γιατί θα χάσει τους χυμούς του. Αντί γι' αυτό, πιέστε το με μια τσιμπίδα. Το ωμό είναι μαλακό. Aπ' έξω είναι ψημένο και ροδισμένο και μέσα είναι κόκκινο. Το μέτριο είναι σφιχτό. Aπ' έξω είναι καλοροδισμένο και στο κέντρο ροζ. Το καλοψημένο είναι πολύ σφιχτό. Καφέ απ' έξω και ομοιόμορφα ψημένο μέσα, χωρίς όμως να είναι στεγνό. Για τον ίδιο λόγο καλό θα ήταν να μη χρησιμοποιείτε ούτε πιρούνα που θα τρυπήσει το κρέας.
Να είστε πάντα πάνω από το φαγητό την ώρα που ψήνεται.sintagespareas.gr
Kαλή επιτυχία και καλή....χώνεψη..

Γιάννης Φίλης, Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης

Share
«..Η υποκειμενική ευτυχία των ανθρώπων, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και αν ορίζεται, φθίνει πέρα από κάποιο όριο υλικής ευμάρειας. Οι ιεροκήρυκες όμως της καινοτομίας και των αγορών δεν ασχολούνται με τίποτα περισσότερο από δείκτες ανταγωνιστικότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης. Λιγότερο μετρήσιμα ζητήματα όπως της ευτυχίας ή της ατομικής ελευθερίας θεωρούνται ευτελή και αντάξια μόνο των φιλολογούντων…»
Γιάννης Φίλης,  Πρύτανης Πολυτεχνείου Κρήτης
Το  Πολυτεχνείο
Συχνά εκφράζεται η άποψη ότι  «μιλάμε για ένα ίδρυμα που είναι στα Χανιά αλλά δεν συμπορεύεται με την κοινωνία των Χανίων», την ασπάζεστε αυτή την άποψη;

Η πορεία του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπως και κάθε τι ανθρώπινο, έχει τις λαμπρές και σκοτεινές της όψεις. Κάποιοι από τους καθηγητές και τους αποφοίτους του έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο, κάποιοι διεξάγουν έρευνα και διδασκαλία υψηλής ποιότητας, και πολλοί υπάλληλοι εργάζονται με όλες τους τις 018δυνάμεις αθόρυβα για να πορευτεί το Ίδρυμα σωστά μέσα από τους δρόμους της γραφειοκρατίας. Από την άλλη πλευρά θυμάμαι περιόδους έντονου κομματισμού κι εκείνη την αξέχαστη εποχή των ΠΣΕ και των ατελείωτων δικαστικών διώξεων. Συνολικά μπορώ να πω ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι για τα ελληνικά δεδομένα ένα από τα καλύτερα τεχνολογικά ιδρύματα, όπου οι φοιτητές μπορούν να έχουν άμεση επαφή με τους δασκάλους τους και να δουλέψουν σε ευρύ φάσμα ερευνητικών αντικειμένων κάτω από πολύ καλές συνθήκες.

Ως προς την άποψη ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν συμπορεύεται με την τοπική κοινωνία, δεν συμφωνώ. Είναι γενικόλογη και ανακριβής. Αν ιδεί κάποιος τα γεγονότα θα διαπιστώσει το αντίθετο. Το Πολυτεχνείο είναι βασικός οικονομικός παράγοντας του τόπου. Μελέτες, έρευνες, διαλέξεις, σεμινάρια, δωρεές, πολιτιστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε διαρκή βάση για χάρη αυτής της κοινωνίας. Οι φοιτητές μας δίνουν στην πόλη έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Σε αυτά προσθέτω τις δωρεές γης για δρόμους και για το κολυμβητήριο, που ελπίζω να λειτουργήσουμε σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων, τις δωρεές ηλεκτρονικού υλικού και τη χρηματική ενίσχυση δημόσιων φορέων. Το Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας είναι στη διάθεση της κοινωνίας καθημερινά. Έχω την εντύπωση ότι η άποψη ότι είμαστε απόμακροι από την κοινωνία είναι άδικη.
Πρόσφατα αναλάβετε εκ νέου την πρυτανεία του ιδρύματος. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας;

Οι προτεραιότητες της πρυτανείας μας είναι ν’  ανοίξει άμεσα το κτίριο Παπαδοπέτρου, να βρούμε τρόπους λειτουργίας του Κολυμβητηρίου με τον Δήμαρχο Χανίων και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να προχωρήσουν τα έργα υποδομών, να γίνουν κάποια έργα και συντηρήσεις στο Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας που είχαν μείνει πίσω, να βελτιωθούν οι σχέσεις διοίκησης με τους φοιτητές, να βρεθούμε ακόμη πιο κοντά στην κοινωνία.

Το πανεπιστήμιο σήμερα
Το τοπίο γύρω μας αλλάζει ραγδαία ποιος πιστεύεται ότι είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου σήμερα ;

Ο ρόλος του πανεπιστημίου σήμερα είναι πιο κρίσιμος από κάθε εποχή στο παρελθόν. Η κοινωνία μας έχει εισέλθει στα τελευταία 30 χρόνια σε ένα ατέρμονα κύκλο γρήγορης συγκέντρωσης πλούτου, αύξησης του χάσματος πλούσιων-φτωχών και αποδόμησης του δημόσιου τομέα. Οι ιδιωτικοποιήσεις και οι λεγόμενες αγορές έχουν θεοποιηθεί. Το πανεπιστήμιο μέσα σε αυτή την κοινωνική δυναμική τείνει να χάσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα της παροχής παιδείας. Με τη Συμφωνία της Μπολόνιας το πανεπιστήμιο έχει πλέον ως αποστολή να εκπαιδεύει σε σύντομο χρόνο φτηνό και στενά εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό για τις ανάγκες της νέας μόδας: της καινοτομίας και της ιδιωτικοποίησης που υπηρετούν τη θεότητα των αγορών.

Αλλά  ο αέναος κύκλος παραγωγής, κατανάλωσης και πλουτισμού είναι εκ των πραγμάτων ασταθής. Ούτε το περιβάλλον ούτε η κοινωνία μπορούν να τον στηρίξουν. Οι άνθρωποι εξοικειώνονται γρήγορα με οποιοδήποτε επίπεδο πλούτου και αναζητούν περισσότερα. Η υποκειμενική ευτυχία των ανθρώπων, καθ’ οιονδήποτε τρόπο και αν ορίζεται, φθίνει πέρα από κάποιο όριο υλικής ευμάρειας. Οι ιεροκήρυκες όμως της καινοτομίας και των αγορών δεν ασχολούνται με τίποτα περισσότερο από δείκτες ανταγωνιστικότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασης. Λιγότερο μετρήσιμα ζητήματα όπως της ευτυχίας ή της ατομικής ελευθερίας θεωρούνται ευτελή και αντάξια μόνο των φιλολογούντων.

Τα πανεπιστήμια επομένως καλούνται να ξεχάσουν σε μεγάλο βαθμό τα θεμέλια των θετικών επιστημών και τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες και να γίνουν ανταγωνιστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι πρέπει να έχουν μόνο τεχνικές δεξιότητες και τίποτα από εκείνο το υπόβαθρο που θα τους κάνει πρώτιστα σκεπτόμενους και ελεύθερους πολίτες. Το νέο σύστημα δεν έχει χώρο για πολυλογάδες όπως ο Όμηρος και ο Σωκράτης. Δεν ξέρω καν αν θα ανέχονταν τον Αϊνστάϊν ή τον Φάϋνμαν γιατί δεν έφερναν συμβόλαια με εταιρείες στα πανεπιστήμια και κυρίως γιατί και οι δυο σκέφτονταν και μιλούσαν πολύ για ζητήματα της επιστήμης και της κοινωνίας. Το νέο σύστημα θέλει αμόρφωτους τεχνίτες που δεν θ’ ασκούν κριτική στα πράγματα και δεν θ’ αντιστέκονται στην αποδόμηση της δημοκρατίας. Δεν θέλει ανθρώπους που γνωρίζουν ιστορία και αμφισβητούν με σεμνότητα αλλά και παρρησία και επιχειρήματα τις οποιεσδήποτε αυθεντίες.

Οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την εργασία και την οικονομία και κατά συνέπεια την παραγωγή. Η κοινωνία όμως πρέπει να προσδιορίσει πάλι τα όρια της οικονομικής δραστηριότητας. Η τεχνολογία και η παραγωγή δεν μπορούν να γίνουν αυτοσκοποί. Το κλίμα που μεταβάλλουμε μη αναστρέψιμα και η οικονομική κρίση μας το επιβάλλουν ήδη. Μέσα στα όρια μιας λογικής οικονομικής δραστηριότητας πρέπει το πανεπιστήμιο να βρει πάλι τον ρόλο του που είναι η παιδεία και όχι η δημιουργία εξαρτημάτων της παγκόσμιας και αόρατης δικτατορίας των αγορών. Και αυτή η παιδεία είναι υπόθεση όλων και όχι μόνο μιας ελίτ τεχνολόγων.

Μας απασχολεί ως κοινωνία ότι ο δάσκαλος δεν είναι πλέον κατά ανάγκη και πνευματικός άνθρωπος; Δηλαδή είναι κάτι που θεωρούμε ότι χάσαμε ή θεωρούμε ότι μια  χαρά πορευόμαστε;

Υπάρχουν δάσκαλοι που διαθέτουν παιδεία. Αλλά υπάρχουν και πολλοί, από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο με περιορισμένους ορίζοντες. Βλέπω συχνά στα σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης μια κατάσταση χάους που οι δάσκαλοι δεν μπορούν να διαχειριστούν. Δεν μπορούν να σταματήσουν τη βία της αυλής, το γράψιμο στους τοίχους, το σύνηθες χάος που επικρατεί όταν τα παιδιά πρέπει να σταθούν στην ουρά, τον διαρκή θόρυβο της τάξης. Στο τέλος, ακόμη και οι ευαίσθητοι δάσκαλοι παραιτούνται μέσα στο κλίμα της γενικής αδιαφορίας. Η παιδεία αρχίζει από την αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μας. Πολλοί δάσκαλοι δεν γνωρίζουν τρόπους διαχείρισης προβληματικών ή χαρισματικών παιδιών και τα σχολεία δεν τους παρέχουν αντίστοιχες δυνατότητες. Ξέρω προσωπικά περιπτώσεις εξευτελισμού των παιδιών από τους δασκάλους και ακόμη περισσότερες περιπτώσεις αδιαφορίας. Πιστεύω ότι η οποιαδήποτε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση πρέπει να έχει ορίζοντα μιας γενεάς και ν’ αρχίσει από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, εκεί που πρώτιστα διαμορφώνονται οι χαρακτήρες των ανθρώπων.


Κοινωνία

Ο όρος «αντίσταση» έχει νόημα σήμερα και αν ναι ποιο είναι αυτό ;

Πάντοτε η αντίσταση είχε νόημα στην κοινωνία επειδή ο ολοκληρωτισμός διαρκώς ενεδρεύει. Σήμερα η κοινωνία απειλείται από τον ολοκληρωτισμό των ελάχιστων πολυεθνικών γιγάντων που ελέγχουν τα καύσιμα, τα τρόφιμα, και τα φάρμακα, και απειλείται από τους αδύναμους πολιτικούς που άκριτα τους υπακούουν θαρρείς και δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Τηλεόραση , Internet , βιοτεχνολογία . Πως σας αγγίζουν;

Πρόκειται για τεχνολογίες και ως τέτοιες έχουν τα καλά τους και τα στραβά τους. Σε εμάς επαφίεται η επιλογή και στις κοινωνίες μας ο σωστός έλεγχός τους.


Περιβάλλον και αειφορία σε ποιο βαθμό είναι μέρος των αδιεξόδων της κοινωνίας μας;
Η αειφορία θα μπορούσε να ορισθεί χωρίς αυστηρότητα ως η βελτίωση όλων των τομέων της κοινωνίας εντός των ορίων και των δυνατοτήτων των οικοσυστημάτων. Σήμερα η κοινωνία μας δεν είναι αειφόρος. Εξαντλούμε τους υδατικούς πόρους σε παγκόσμια κλίματα, μεταβάλλουμε το κλίμα, αυξάνουμε το χάσμα φτωχών-πλουσίων, πολλές οικονομίες είναι σε κατάσταση κρίσης. Όλα αυτά τα προβλήματα είναι ανθρωπογενή και οφείλονται βασικά στην υπέρμετρη κατανάλωση. Το δύσκολο είναι πώς θα ορισθούν και θα επιβληθούν δημοκρατικά τα όρια της κατανάλωσης σε παγκόσμια κλίματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα που έχει αντιμετωπίσει ως τώρα η κοινωνία. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι, αν δεν το κάνουμε εμείς αυτό, θα μας το επιβάλλει η πραγματικότητα είτε είναι περιβαλλοντική είτε κοινωνική.

Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει ;

Πολλά πράγματα με φοβίζουν. Θα σας πω ένα: πόσο δύσκολη θα είναι η ζωή για τα εγγόνια μας στο τέλος αυτού του αιώνα, όταν η μέση θερμοκρασία του κλίματος θα είναι κατά 2 ή περισσότερους βαθμούς πάνω από την παρούσα.


Πολιτισμός
Τι θα ορίζατε ως πολιτισμό;
Ο πολιτισμός έχει πολλές όψεις: την παιδεία, την επιστήμη, τις τέχνες την οικονομική δραστηριότητα. Ο πολιτισμός ξεκίνησε πριν από περίπου 10.000 χρόνια όταν οι πρόγονοί μας, κυνηγοί-συλλέκτες, έγιναν γεωργοί. Οι κοινωνίες τους αρχικά οργανώθηκαν με απόλυτη ισότητα. Καθώς όμως η παραγωγή αυξανόταν, κάποιοι απόκτησαν την πολυτέλεια να δουλεύουν λιγότερο και να οργανώσουν την κοινωνία ιεραρχικά. Συνήθως οι ηγέτες έπαιρναν την εξουσία κληρονομικά. Οι πρώτοι ηθικοί κανόνες του πολιτισμού είχαν να κάνουν με την επιβίωση της φυλής και για τούτο είχαν ως βασικό τους συστατικό την ανωτερότητα της φυλής έναντι των άλλων. Τα μέλη της φυλής πίστευαν ότι η παιδεία, η γλώσσα ή η θρησκεία τους τους έκαναν ανώτερους από τους άλλους και άρα είχαν δικαίωμα και συχνά υποχρέωση να τους εκπολιτίσουν, δηλαδή να τους επιβληθούν ή και να τους εξαφανίσουν. Το Δευτερονόμιο της Παλαιάς Διαθήκης αλλά, και  η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή Ιστορία βρίθουν από αιματηρές αφηγήσεις ανώτερων και κατώτερων φυλών. Ήταν πολύ εύκολο στους ανθρώπους μιας φυλής των «καλών» να φανταστούν ότι οι άλλες φυλές των «κακών» συνωμοτούσαν εναντίον τους και ακόμη πιο εύκολο να τους επιτεθούν και να τους εξαφανίσουν δια πυρός και σιδήρου. Οι μύθοι της «καλής» φυλής ήταν πάντα γεμάτοι με επικές ιστορίες νικών και ηρωισμού απέναντι στους «κακούς» άλλους. Αυτή η πανάρχαια πάλη φτάνει ως τις μέρες μας και η ηθική τους δεν διαφέρει καθόλου από εκείνη των μακρινών προγόνων μας. Με τον καιρό οι ηθικοί κανόνες έγιναν καταναγκαστικοί για την επιβίωση της φυλής και κυρίως για το όφελος της εξουσίας.

Για να έχουν οι ηθικοί κανόνες του πολιτισμού σεβασμό και κύρος έπρεπε να είχαν δοθεί από τους θεούς και να επιβεβαιώνονταν μέσω ιερών τελετών και συμβόλων. Έχω την αίσθηση ότι η ηθική και η επιβίωση της φυλής σε μεγάλο βαθμό είναι συμπληρωματικές έννοιες. Είδαμε τι έγινε πρόσφατα στη Γαλλία με τους Ρομά. Οι σημερινοί θρησκευτικοί ή εθνικοί διαχωρισμοί και οι σχετικοί νόμοι και ηθικοί κανόνες έχουν τις ρίζες σε αυτήν την αρχή. Είναι έγκλημα να σκοτώνει κανείς ομόθρησκό του σε κάποιες χώρες αλλά ο Θεός τον πηγαίνει στον παράδεισο αν το κάνει σε αλλόθρησκο. Και είναι νόμιμο και ηθικό για όλους να δολοφονούμε εχθρούς στον πόλεμο. Σε πολλές ένοπλες συρράξεις γίνεται και από τις δύο πλευρές η επίκληση του Θεού, γιατί και οι δύο έχουν δίκιο, αλλά συνήθως η μία σφαγιάζεται και η άλλη ευχαριστεί τον Θεό για την απόδοση δικαίου.

Πολιτισμός για μένα είναι αυτό που είναι με όλο του το φως και το σκοτάδι. Πιστεύω όμως ότι καθώς ο κόσμος μας αλλάζει ραγδαία, μέσα σε λίγες γενεές και για λόγους επιβίωσης, θ’ αλλάξει η ηθική του φυλετισμού. Ο πολιτισμός θα έχει κάνει ένα τεράστιο βήμα προόδου όταν η ανωτερότητα της μιας φυλής απέναντι στην άλλη εκλείψει. Δεν υπάρχουν ανώτερες φυλές, θρησκείες και πολιτισμοί. Υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι που πρέπει να είναι αποδεκτοί από τους άλλους αν θέλουμε να επιβιώσουμε στη σύγχρονη εποχή. Η εναλλακτική άποψη του πολέμου, της ανέχειας, και της τρομοκρατίας δεν συνιστά λύση.


Ως κοινωνία σε τι βαθμό είμαστε  κοντά σε αυτό που περιγράψατε;

Τα δόγματα, ανεξάρτητα πόσο λανθασμένα είναι, δεν χάνονται εύκολα. Θα χρειαστούν μερικές γενεές για να υπάρξει στους λαούς ανοχή διαφορετικών εθνών, θρησκειών, και χρωμάτων. Αυτό όμως θα γίνει από αναγκαιότητα. Καθώς η γη γίνεται ένα μεγάλο χωριό και το περιβάλλον είναι κοινό, η θεμελιώδης ηθική αρχή επιβίωσης θα είναι η ανοχή και η αποδοχή του πλησίον.

Τι σας ενοχλεί περισσότερο γύρω μας ;

Με ενοχλεί το ότι όλοι ανησυχούν για το περιβάλλον και ελάχιστοι κάνουν κάτι ουσιαστικό γι’ αυτό. Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι συμβάλλουν καθημερινά με τις καταναλωτικές τους επιδόσεις στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και ταυτόχρονα καθησυχάζουν τη συνείδησή τους λέγοντας ότι ανησυχούν.

Γιατί ένας ορθολογιστής της επιστήμης καταφεύγει και στην λογοτεχνία και στην ποίηση για την έκφρασή του;

Η επιστήμη είναι πανίσχυρο εργαλείο του ανθρώπου στην κατανόηση του κόσμου. Χάρη σ’ αυτήν ξέρουμε ότι τους κεραυνούς δεν τους ρίχνει ο Δίας, ότι η ύλη συνίσταται από πανομοιότυπα σωματίδια, ότι όλοι σχεδόν οι οργανισμοί έχουν κοινή μοριακή δομή. Η επιστήμη μάς απάλλαξε από τη δουλεία της άγνοιας και του φόβου αλλά δεν αρκεί για να εκφράσει τα πάντα. Στη λογοτεχνία βρίσκω έναν συμπληρωματικό τρόπο έκφρασης γιατί ο έρωτας, ο πόνος, η Ιστορία δεν εκφράζονται με εξισώσεις αλλά προσεγγίζονται με τις λέξεις. Και από την λογοτεχνία αποκομίζω μια μοναδική απόλαυση που ισοδυναμεί με έκκριση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, για να σας το πω επιστημονικά.

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011

Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Αγρίνιο: Αυτοκτόνησε γνωστός επιχειρηματίας - Τον έπνιξαν τα χρέη!

Τα χρέη και η οικονομική δυσπραγία, όπλισαν το χέρι γνωστού επιχειρηματία, που βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του...

Tο απόγευμα της Τσικνοπέμπτης, ο 45χρονος επιχειρηματίας, που δραστηριοποιείται στον χώρο της οικοδομής, μην αντέχοντας άλλο την πίεση που του...... προκαλούσε η οικονομική του κατάσταση, αφαίρεσε την ζωή του με κυνηγετικό όπλο.
Σύμφωνα με το thebest.gr, ο 43χρονος, πατέρας δυο ανηλίκων, το τελευταίο διάστημα ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση λόγω των χρεών κανείς όμως δεν περίμενε πως θα έφτανε στον απονενοημένο διάβημα.
Χθες όμως προμηθεύτηκε, άγνωστο από πού μέχρι στιγμής, ένα κυνηγετικό όπλο και αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητο του, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας, στην Καμαρούλα Αγρινίου, όπου και τον βρήκαν συγγενικά του πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες άφησε και σημείωμα, όπου εξηγεί τους λόγους  της αυτοκτονίας...
newsit

12 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...
Εκεί μας κατάντησε η πράσινη συμορια.ανώνυμα θύματα στα παιχνίδια εξουσίας του ΓΑΠ.καλό σου ταξίδι φίλε κι α μη σε γνωρίζω καν.
Ανώνυμος είπε...
ΚΑΝΕΝΑ ΓΝΩΣΤΟ μούρο σκυλί του Πασοκ καντάφι-παπανδρέου ελπίζω να μην ξεμυτήσει και εδώ...
Ανώνυμος είπε...
ΓΙ'ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΤΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΑΝ Σ'ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;;;;
Ανώνυμος είπε...
ΟΣΟ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ...ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΚΟΣΜΟΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ...ΑΝΤΕΧΤΕ ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΜΑΣ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ....
Ανώνυμος είπε...
ΟΙ ΚΑΤΑΡΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΤΥΧΟΥ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΤΟ ΨΗΦΙΖΟΥΝ!!ΚΑΚΟ ΨΟΦΟ ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΛΗΤΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ!ΝΑ ΜΗΝ ΞΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΧΟΛΕΡΕΣ!!
Ανώνυμος είπε...
σαν ελεύθερος επαγγελματίας θα έπρεπε να ξέρει οτι δεν μπορεί να κάνει συνέχεια και μεγάλα ανοίγματα. στον χώρο της οικοδομής επικρατή μεγάλη ασυδοσία. όφειλε να ξέρει βάσει λογικής ότι δεν μπορούν να κατασκευάζονται συνέχεια κατοικίες , κατοικίες για τις οποίες δεν υπάρχει και ο πληθυσμός για να τις απορροφήσει. ήδη το 80% των ελληνων έχουν δικιά τους κατοικία,και ότι πέραν αυτού μάλλον χτίζουν σπίτια για τους αλλοδαπούς. και τίθεται το ερώτημα αν θα έχουν δουλειά οι αλλοδαποί να αγοράσουν κατοικίες. πέραν αυτού 150.000 από τις ήδη αγορασθείσες κατοικίες αδυνατούν να πληρώσουν λόγω της ύφεσης τα δάνεια. έδωσαν στους ηλεκτρολόγους το πιστοποιητικό του "ρελε διαφυγης", στους μηχανικους το "κτηματολογιο" επισης τους "υμιυπεθριους" και τελευταια το πιστοποιητικο "ενεργιακης αποδοσης"μόνο και μόνο για να στηρίξουν ορισμένους κλάδους και φυσικά πληρώνει ο πολίτης. πέραν όμως αυτών όπως είναι και η φούσκα ακινήτων στην αμερικη δεν μπορεί να γίνεται επ αόριστων οικοδομή και μάλιστα χωρίς να έχει δουλειά ο αγοραστής του ακινήτου. και οι τράπεζες έπαιξαν τον ρόλο τους εδώ δίνοντας δάνεια για αγορά με προσημείωση μην εξετάζοντας από που θα πληρωθεί.στην χώρα μας θα φανούν τα αποτελέσματα μετά τον Σεπτέμβριο και δεν είναι καθόλου καλά. για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία δεν είναι εγγυητής το δημόσιο, ειται λέγεται νέα δημοκρατία η πασοκ. και ήδη και τα δυο κόμματα επιβάρυναν τον πολίτη για να στηρίξουν πολλά από αυτά τα επαγγέλματα. είναι πολύ κρίμα για τον άνθρωπο που χάθηκε αλλά έπρεπε να γνωρίζει να μην ξανοίγεται πέραν του 60% του κεφαλαίου του.τα ιδια ακριβώς είναι και με τα κτεο αλλά και με εκατοντάδες άλλα επαγγέλματα τα οποία συντηρούνται βάσει νόμων.σε περίοδο ύφεσις τότε επειδή γονατίζει η αγορά εξαφανίζονται και οι εισπράξεις σε αυτά τα επαγγέλματα.δεν μπορεί το κράτος να σε υποχρεώσει να κατασκευάζεις σπίτια συνέχεια για να έχει δουλειά ένας κλάδος. το φαινόμενο στην ελλαδα είναι ακόμη πιο άσχημο γιατί δεν υπάρχει καμιά άλλη παραγωγή και κατά τα φαινόμενα δύσκολα θα υπάρξει. η δική μας ύφεση είναι ιδιόμορφη και πολύ δύσκολη γιατί ακριβώς στηρίχθηκε σε επαγγέλματα χωρίς βάθος χρόνου.
Ανώνυμος είπε...
ΛΕΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΒΟΛΕΜΕΝΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΟΥ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΟΥ Ο ΠΕΘΑΜΕΝΟΣ !! ΟΥΤΕ ΝΤΡΟΠΗ ΡΕ ΓΟΥΜΑΑΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΚΤΗΝΟΣ...ΕΕ...ΚΤΗΝΟΣ ΒΟΛΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΛΟ ΣΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΣΟΓΛΑΝΕ.
Ανώνυμος είπε...
@ 9.52 κάνεις πολύ μεγάλο λάθος φιλέ μου δεν είμαι πασοκ και δεν υπάρχει να γίνω ποτέ γιατί δεν μου αρέσει η κλοπή δια λόγων και έργων. ελεύθερος επαγγελματίας είμαι και γνωρίζω την αγορά και τους νόμους στο πετσί μου. θα πρέπει να αποδέχεσαι την ζούγκλα της αγοράς που είμαστε και να μην βρίζεις. κανένας δεν προκοιτε ποτέ να σου χαρίσει κάτι ούτε να σε στηρίξει. αντίθετα όταν είσαι στα επάνω σου θα έρθουν όλου οι κοπρίτες να σου δημιουργήσουν πρόβλημα. στις ύβρεις δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσω;
Ανώνυμος είπε...
ΒΡΙΖΩ...γιατί αυτήν την εντύπωση έδοσες του δημόσιου βολεμένου.
Ανώνυμος είπε...
@ 10.21 κάνεις πολύ μεγάλο λάθος φιλέ. παρόλο που δεν έχω πρόβλημά τρέμει το φυλλοκάρδι μου μην πέσω και εγώ σε κάποια "στραβή". με τα "παιχνίδια" που γίνονται θα πρέπει να είσαι ψυχρός και να κρατάς σε απόσταση όλους.... ιδίως αυτούς που ενδιαφέρονται για το καλό σου. και μια συμβουλή: ποτέ στην ζωή σου έστω και αν πεθαίνεις από την πείνα μην περάσεις την πόρτα της τράπεζας για δανεικά.
Ανώνυμος είπε...
Ειμαι απο το Αγρίνιο και ξέρω πέντε πράγματα περισσότερα. Και πρώτα απ΄ολα κρίμα για τον ανθρωπο που χάθηκε. Η κατάσταση με την οικοδομή ειχε ξεφύγει απο κάθε λογική. Την εποχή που υπήρχαν τα καπνά και ειχε κάποια τιμή και το λάδι, βάλε και τις αβέρτα αέρα πατέρα επιδοτήσεις της ΕΕ, ολα τα χωριά της περιφέρειας βάλθηκαν να μεταφερθούν στο Αγρίνιο. Ολοι αγόραζαν διαμερίσματα για τα παιδιά τους μέσα στο Αγρίνιο. Αυτή η πόλη επεκτάθηκε πλέον άναρχα. Κοντα στους παραδοσιακούς μηχανικούς και εργολάβους ξεφύτρωσαν και ενα σωρό.... αλλοι. Οι περισσότεροι ομως αεριτζήδες. Φτιάχνανε συνέχεια πολυκατοικίες. Αν δεν ερχόταν το σταμάτημα της καλλιέργειας του καπνού, το σταμάτημα των τζάμπα επιδοτήσεων,η μη τελικά ιδρυση του πανεπιστημίου, η γενική οικονομική κρίση, δεν θα σταματούσαν να φτιάχνουν νέες πολυκατοικίες, και η πόλη μπορεί να εφτανε και στο Αιτωλικό. Ξαφνικά ολοι οι πρόσκαιροι επιχειρηματίες της οικοδομής εμειναν ξεκρέμαστοι και στον αέρα. Δεν ιδρύθηκε τελικά το πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο και αυτοί εκεί στον Αγιο Κωνσταντίνο ειχαν φτιάξει καμμιά εκατοστή πολυκατοικίες, πέραν της υπερπροσφοράς σε ολη την αλλη πόλη, για ενοικίαση απο φοιτητές. Σήμερα ειναι απούλητες ολες αυτές οι γκαρσονιέρες και τα διαμερίσματα. Ενας εξ αυτών ως επιχειρηματίας ηταν και ο αυτόχειρας . Το Αγρίνιο, Ειναι η πόλη σήμερα με το ποιό χαμηλά ενοίκια σε ολη την Ελλάδα και για σπίτια αρίστης κατασκευής.
Ανώνυμος είπε...
@ 12.14 αγαπητέ μου βλέπεις τώρα ότι λέω ακριβώς την κατάσταση όπως είναι; αυτά που λες ίσως τα ξέρω καλύτερα και πιο καλά; το ξέρω επ ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί γιατί όπως σου είπα είμαι μέσα στην αγορά. είναι άκρως λυπητερά αυτά που μου λες, αλλά δεν γίνονται μόνο στο αγρινιο. στην αθηνα αν δεις τι γινεται.... ίσως αισθανθείς καλύτερα. είναι τρις χειρότερα απ αυτό που περιγράφεις. το λάθος που κάνουμε όλου είναι να μην παρασυρόμαστε από τον άλλον , για αυτό είπα ότι δεν φταίει κανείς παρά μόνο εμείς. για την οικοδομή που λες θα πρέπει να παραδεχτεις ότι ξεπέρασε κάθε λογική και έφτασε στα όρια της σχιζοφρένειας η κατασκευή. είναι αδιανόητο κάθε ελληνας να έχει δυο σπίτια δυο αυτοκίνητα και να μην έχει εργασία. παρά μόνο δάνεια. αυτό είπα. τώρα αν στοιρηχθης σε αυτόν για να αυξήσεις το εισόδημα σου νομίζω ότι χάθηκες. δεν έπρεπε με κανέναν τρόπο να πέσουν όλοι στο ίδιο επάγγελμα και στις ίδιες κατασκευές. και αν το έκαναν έπρεπε μόνο με δικά τους λεφτά , και στην χειρότερη περίπτωση να είχαν το κεφαλαίο τους απλώς παγωμένο. τώρα έχουμε πέσει στον φαύλο κύκλω να μην "κουνιέται" τίποτα...δεν αφορά μόνο την οικοδομή, αφορά όλα τα επαγγέλματα. κάνω διαφορετικό επάγγελμα και έχω μείωση 35% σε υλικό διακίνησης το οποίο δεν γίνεται εκ των πραγμάτων να μειωθεί.το ήξερα εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα... γιατί όλοι μας εξαρτυόμαστε από το τι καταναλώνει ο άλλος. δυστυχώς έρχονται πολύ δύσκολοι καιροί γι αυτό είμαι και κατά των δανείων. ένα πιάτο φαγητό το βρίσκεις αν όμως τρέχουν τα δάνεια τότε ...... την υπερπροσφορά που λες δεν την έβλεπε ο κ. καψιμαλης που πίεζε τότε τον προηγούμενο για ακόμη μεγαλύτερες κατασκευές; το ήξερε..... αλλά τι; πολύ δύσκολα τα πράγματα.πριν 10 ημέρες γύρισα από USA... εκεί να δεις τι γίνεται στον συγκεκριμένο κλάδο να φριξης και να σου κοπούν τα πόδια. όλα θέλουν πολύ μελέτη πριν ξεκινήσεις και ιδίως στην ελλαδα. θα αντιμετωπίζεται και άλλο πρόβλημα με τα φ/βολταικα, γιατί κατάλαβα ότι είσαι αγρότης. όσοι έχουν βάλει θα έχουν υποχρέωση να πληρώνουν και ΟΑΕΕ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ 8 ΩΡΕς ΑΠΑΡΕΤΗΤΩΣ. δυστυχώς δεν έχω λύση να σου προτείνω για ότι λες..... ίσως και να μην υπάρχει ......το μόνο που μπορώ να πω είναι αν μπορείτε με εισοδήματα από άλλη δουλειά να μειωσεται την ζημιά. πάντως παντού είναι τα ιδία και χειρότερα... αυτό που έχω μάθει εγώ είναι να κάνω του κεφαλιού μου και ποτέ ότι λένε αυτού.θα συμπαρασύρουν πολύ κόσμο με τις πολιτικές τους και τους νόμους που βγάζουν προκειμένου να μην χάσουν τα δικά τους εισοδήματα. το κράτος πλέον έχει μεταβληθεί σε εχθρό του πολίτη.για τις επιδοτήσεις το ξέρω αλλά η έπρεπε να αλλαξεται καλλιεργια η να στραφείτε σε κάποια άλλη δουλειά και όχι μόνο στα ακίνητα. λυπούμε για όλα αλλά δεν έχω λύση σε κάτι που τρέχει συνεχώς. λυπούμε αλλά μετέφερα ακριβώς ότι έβλεπα...σε καμιά περίπτωση δεν ήθελα το κακό κανενός και οπωσδήποτε είναι πολύ άσχημο τέτοια κατάληξη για τον άνθρωπο. λυπούμε ειλικρινά....δεν ξέρω από τα αγροτικά να σου πω κάτι. είναι η αθηνα πολύ διαφορετική. εύχομαι η οικογένεια του να το ξεπεράσει και να σταθούν στα πόδια τους. και να μην ξεχνάς κάτι.... περαστικοί είμαστε..... μακρυά από τράπεζες....και μην βρίζεις καλό σου ξημέρωμα.

Α ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤΑ 200 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΤΟΝΟ


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» ζητεί την μείωση του Ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα υποστηρίζοντας τα πιο κάτω.
Για τον απαράδεκτο ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, τον κρατικό πληθωρισμό, την αισχροκέρδεια στα καύσιμα και το διεθνές κύκλωμα έχουμε αναφερθεί ξανά στο παρελθόν και εμμένουμε στις θέσεις, απόψεις και προτάσεις μας.
Σήμερα, το διεθνές κύκλωμα των κερδοσκόπων του πετρελαίου με αφορμή την λαϊκή εξέγερση στην Λιβύη έχει φτάσει σκόπιμα και κερδοσκοπικά την τιμή του αργού πετρελαίου στα 120 δολάρια Η.Π.Α. ανά βαρέλι.
Επικαλούνται την πιθανή έλλειψη του λιβυκού πετρελαίου από τις αγορές. Σύμφωνα με πληροφορίες μας από Ελληνες στην Λιβύη, οι φορτώσεις συνεχίζονται κανονικά. Ξεχνούν επίσης οι κερδοσκόποι του πετρελαίου ότι επί μία δεκαετία είχαν επιβάλλει εμπάργκο στην Λιβύη και το λιβυκό πετρέλαιο κυκλοφορούσε με το σταγονόμετρο. Τότε οι τιμές του αργού ήταν στα 35 δολάρια ΗΠΑ κατά μ.ο. !!!.
Όταν λοιπόν πράγματι απουσίαζε το λιβυκό πετρέλαιο από τις «αγορές» οι τιμές ήταν 4 φορές χαμηλότερες από ό,τι  σήμερα που απλώς επικαλούνται μελλοντικό, αβέβαιο και ανεπιβεβαίωτο μη υπάρχοντα κίνδυνο … .
Επειδή θα ήταν μάταιο και ίσως και ουτοπικό να ζητήσουμε από την ελληνική κυβέρνηση διεθνή πρωτοβουλία κατά των κερδοσκόπων του πετρελαίου και την λειτουργία της «αγοράς» τους, δεν θα το κάνουμε.

Είναι όμως αναγκαίο και επιβεβλημένο (και θα αποτελούσε και σαφή κίνηση υπέρ της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα) για τις ανάγκες της ελληνικής παραγωγικής οικονομίας και τις ανάγκες της ζωής των ανθρώπων να μειωθεί κατά 200 Ευρώ ανά τόνο, ήτοι κατά 20 λεπτά ανά λίτρο, ο Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα για όσο διάστημα οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου είναι πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι.

Δεν κρίνουμε τον Ε.Φ.Κ. . Είναι τεράστιος, άδικος, αδικαιολόγητος και αισχροκερδής.
Είναι αναγκαίο όμως και επιβεβλημένο στις παρούσες έκτακτες συνθήκες και για να μην παγώσει οριστικά ο ελληνικός λαός και η παραπαίουσα ελληνική οικονομία να υπάρξει αποφασιστική κίνηση διόρθωσης και σταθεροποίησης της τιμής σε εύλογα λειτουργικά επίπεδα.

ΖΗΤΟΥΜΕ συνεπώς την άμεση παρέμβαση του πρωθυπουργού, ώστε να υπάρξει η αναγκαία και επιβεβλημένη μείωση του Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα κατά 200 Ευρώ ανά τόνο (20 λεπτά ανά λίτρο) για όσο διάστημα η τιμή του αργού πετρελαίου μοχλεύεται πάνω από το 90 δολάρια Η.Π.Α. ανά βαρέλι.

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011

Απαντήσεις στα αιτήματα των Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κρήτης

Παρ, 02/25/2011 - 02:01
Απαντώντας γραπτώς στον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, ο οποίος είχε καταθέσει αναφορά στη Βουλή σχετικά με τα αιτήματα των Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κρήτης, ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομικών κ.Κουσελάς, αναφέρει ότι:
“Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 και της περ. ιγ’ του άρθρου 92 του Ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α’) ‘Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις’ με τις οποίες καθορίζεται η έναρξη ισχύος του άρθρου 19 παρ.2 του ίδιου νόμου με τον οποίο τροποποιήθηκε η παρ.3 του άρθρου 4 του ΚΒΣ, καθώς και με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1065/18.5.2010, ο επιτηδευματίας πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές, εντάσσεται υποχρεωτικά από 1.10.2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων και στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης.
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται επιστροφής του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν κατά την άσκηση της εκμετάλλευσής τους. Η επιστροφή του φόρου ενεργείται από το Δημόσιο με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 11%, για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από 1.1.2009 προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.
Επιπλέον, οι αγρότες που πωλούν αγροτικά προϊόντα δικής τους παραγωγής στις λαϊκές αγορές παραμένουν στο ειδικό καθεστώς για τη δραστηριότητα της αγροτικής παραγωγής τους και εκτός από την επιστροφή που θα λαμβάνουν με το συντελεστή 11% για τις χονδρικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων τους προς άλλους εμπόρους, θα λαμβάνουν επιστροφή με συντελεστή 5% για τις πωλήσεις που πραγματοποιούν οι ίδιοι από λαϊκές αγορές, όπως οι πωλήσεις αυτές θα προκύπτουν από το τηρούμενο βιβλίο.
Κατά συνέπεια με βάση τα ανωτέρω, δεν υφίσταται καμία διακριτική και άδικη φορολογική μεταχείριση για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών, αντιθέτως, με τις διατάξεις αυτές δίνεται η δυνατότητα στους αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές να συμψηφίζουν το φόρο που καταβάλουν για την πραγματοποίηση της παραγωγής τους, επιτυγχάνεται ίση μεταχείριση μεταξύ παραγωγών και εμπόρων και οι καταναλωτές θα λαμβάνουν αποδείξεις με αποτέλεσμα να προτιμούν την αγορά από τις λαϊκές αγορές.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με την ΠΟΛ 1144/2010, η επιστροφή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ίδιου άρθρου, οι οποίοι πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος-μέλος, πραγματοποιείται δια συμψηφισμού με το φόρο εκροών που προκύπτει για κάθε φορολογική περίοδο από τις ανωτέρω δραστηριότητες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Στην περίπτωση που για την δραστηριότητα αυτή προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, επιστρέφεται με την απόφαση 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ1073/21.7.04.
Όσον αφορά στο αίτημα για αύξηση του συντελεστή επιστροφής από 5% σε 8%, σας γνωρίζουμε ότι οι συντελεστές επιστροφής στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με το κοινοτικό πλαίσιο περί ΦΠΑ, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τη χώρα μας, προσδιορίζονται με βάση το σύνολο του ΦΠΑ, που καταβάλλεται από τον αγροτικό τομέα σε σχέση με τη συνολική αγροτική παραγωγή. Εκτιμάται ότι με την εφαρμογή του συντελεστή επιστροφής 11% για την αγροτική παραγωγή που διατίθεται προς άλλους υποκείμενους στο φόρο και το συντελεστή 5% για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, αντισταθμίζεται ο ΦΠΑ που καταβάλλεται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων στο σύνολο της.
Ενδεχόμενα προβλήματα που παρουσιάζονται αξιολογούνται και μελετώνται προς εξεύρεση λύσεων, δεδομένων όμως και των δημοσιονομικών συνθηκών.
Ένας από τους στόχους της φορολογικής πολιτικής, είναι ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος όλων των επιτηδευματιών, που υλοποιείται με τον ψηφισθέντα νόμο 3842/ΦΕΚ 58Α/23.4.2010. Για το λόγο αυτό, με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επιβάλλεται η υποχρεωτική τήρηση βιβλίων τουλάχιστον Β’ κατηγορίας από όλους τους επιτηδευματίες, συμπεριλαμβανομένων και των πωλητών αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές (παραγωγών ή μη), προκειμένου να είναι εφικτή η εξαγωγή λογιστικού αποτελέσματος.
Το μέτρο αυτό της υποχρέωσης τήρησης Β’ κατηγορίας, καθώς και της έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών του Ν.1809/1988 από όλους τους επιτηδευματίες, θεσπίστηκε για την επίτευξη του πιο πάνω αναφερόμενου στόχου, αλλά και για λόγους ισονομίας και αποφυγής αθέμιτου ανταγωνισμού, ενόψει και της εφαρμογής του μέτρου της θέσπισης αφορολόγητου ορίου με αποδείξεις στη φορολογία εισοδήματος.
Ως εκ τούτου, δεν αντιμετωπίζεται περίπτωση ανάκλησης του μέτρου αυτού για τους παραγωγούς πωλητές αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ 1065/18.5.2010 του Υπουργού Οικονομικών, από 1/10/2010 εντάχθηκαν, όπως και όλοι οι πωλητές αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές (παραγωγοί και μη), υποχρεωτικά στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων και στην έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών.
Περαιτέρω, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα των δυσκολιών έγκαιρης προσαρμογής στην πιο πάνω υποχρέωση των αγροτών, λόγω του ότι για πρώτη φορά υποχρεώνονται σε τήρηση βιβλίων, με την πρόσφατα υπογραφείσα εγκύκλιο ΠΟΛ 1189/2010 παρασχέθηκε στους εν λόγω υπόχρεους σειρά διευκολύνσεων σε ότι αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ όπως πχ. η δυνατότητα ενημέρωσης των βιβλίων μέχρι την 15/1/2011, την απόκτηση φορολογικών ταμειακών μηχανών έως 31/12/2010, χωρίς την επιβολή κυρώσεων για το διάστημα από 1/7/2010 μέχρι 31/12/2010.
Επιπλέον, η εξαίρεση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων από τις πιο πάνω υποχρεώσεις, δεν κρίνεται σκόπιμη και για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους μη παραγωγούς αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, οι οποίοι διαθέτουν τα ίδια αγαθά και κάτω από τις ίδιες συνθήκες με τους παραγωγούς”.

Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ (Ε.Π.Κ.ΧΑΝ)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!! Ενημερώνουμε τους καταναλωτές δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση εξώδικης ρύθμισης στις Τράπεζες και διευθέτηση των οφειλών  το περιθώριο χρόνου που μας δίνει ο Νόμος 3869/2010 είναι εξάμηνο.

Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη για το μέτρο της απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων


Χάνει... λάδια η απόσυρση παλαιών αυτοκινήτων, σύμφωνα με πόρισμα που συνέταξε ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από αναφορές που κατέθεσαν ενδιαφερόμενοι για το μέτρο.
Όπως επισημαίνει η ανεξάρτητη αρχή, προβλήματα προκαλεί η αιφνίδια κατάργηση της παροχής οικονομικών κινήτρων για την απόσυρση παλαιών οχημάτων και την αγορά νέων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, αλλά και ο τρόπος εφαρμογής του στις περιπτώσεις, που εντάσσονταν στη ρύθμιση.
Στο πόρισμα περιγράφονται αναλυτικά οι κανονιστικές αρρυθμίες, οι συνέπειές τους στη διαχείριση της διαδικασίας από το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και η επακόλουθη ταλαιπωρία των πολιτών.
Ο Συνήγορος εντόπισε προβλήματα:
- στην επιλογή του έκτακτου νομοθετικού εργαλείου της πράξης νομοθετικού περιεχομένου για την εισαγωγή του μέτρου,
- στη διαδικασία κατάργησής του, η οποία περιελάμβανε το άτυπο «πάγωμα» του μέτρου μέχρι την πραγματική κυκλοφορία του σχετικού ΦΕΚ, αλλά και
- στην υλοποίηση του μέτρου, μετά και τη ριζική τροποποίηση τής μέχρι τότε προβλεπόμενης διαδικασίας
Σημαντική παράμετρο αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την κατάργηση των οικονομικών κινήτρων αντικατάστασης των παλαιών οχημάτων, διατηρήθηκε η επιβολή του λεγόμενου «περιβαλλοντικού τέλους» με βάση την ηλικία του οχήματος, γεγονός, που εγκλώβισε πολλούς ιδιοκτήτες παλαιών οχημάτων με χαμηλό, συνήθως, εισόδημα.
Επιπλέον, στο πόρισμα αναδεικνύονται συγκεκριμένα στοιχεία των ρυθμίσεων, που δεν συμβιβάζονταν με τον εκπεφρασμένο περιβαλλοντικό χαρακτήρα του μέτρου, αλλά και περιπτώσεις υπέρβασης της νομοθετικής διαδικασίας δια κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων.
Με την ολοκλήρωση της διερεύνησης των αναφορών ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε και υπέβαλε προς τους τρεις συναρμόδιους υπουργούς το σχετικό πόρισμα.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι ευεργετικές ιδιότητες της μπανάνας.


Οι ευεργετικές ιδιότητες της μπανάνας.


Ενέργεια: Οι μπανάνες περιέχουν τρία φυσικά σάκχαρα την σακχαρόζη, τη φρουκτόζη και την γλυκόζη σε συνδυασμό με ίνες। Μια μπανάνα έτσιδίνει μια άμεση, διαρκή και ουσιαστική ώθηση ενέργειας. Δύο μπανάνες παρέχουν αρκετή ενέργεια για μια επίπονη 90λεπτη προπόνηση γι’ αυτό και οι κορυφαίοι αθλητές καταναλώνουν πολλές μπανάνες.
Κατάθλιψη και συναισθηματικές διαταραχές: Οι μπανάνες βοηθούν όσους πάσχουν από κατάθλιψη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μπανάνες περιέχουν τρυπτοφάνη που μετατρέπεται σε σεροτονίνη η οποία χαλαρώνει και βελτιώνει την διάθεση.
Προεμμηνορροϊκό Σύνδρομο: Η βιταμίνη B6 που περιέχει επηρεάζει θετικά τη διάθεση.
Αναιμία: Η μπανάνα περιέχει πολύ σίδηρο και αυξάνει την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης στο αίμα και έτσι βοηθά σε περιπτώσεις αναιμίας.
Αρτηριακή πίεση: Αυτό το μοναδικό τροπικό φρούτο έχει εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, καθιστώντας το ιδανικό να ελαττώσει τηναρτηριακή πίεση.Έτσι, μειώνει τον κίνδυνο και τουεγκεφαλικού επεισοδίου.
Μάθηση: Το κάλιο και τα σάκχαρα που περιέχονται στις μπανάνες μπορεί να βοηθήσουν στη μάθηση, καθιστώντας τους μαθητές πιο προσεκτικούς.
Δυσκοιλιότητα: Οι μπανάνες έχουν ψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και μπορεί να βοηθήσουν την αποκατάσταση της φυσιολογικής δράσης του εντέρου.
Κούραση: Ένας από τους ταχύτερους τρόπους για τη θεραπεία της κόπωσης είναι να γίνει ένα milkshake μπανάνα με μέλι. Η μπανάνα καταπραΰνει το στομάχι και, με τη βοήθεια του μελιού, αυξάνονται τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα κι ενυδατώνεται ο οργανισμός.
Καούρα στο στομάχι και έλκος: Οι μπανάνες δρουν ως αντιόξινα για το στομάχι και προσφέρουν άμεση ανακούφιση. Εξουδετερώνουν επίσης την υπερβολική οξύτητα και μειώνουν τον ερεθισμό με την επικάλυψη των βλεννογόνου του στομαχιού.
Πρωινή αδιαθεσία: Τρώγοντας μπανάνες μεταξύ των γευμάτων βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα κι έτσι έχουμε συνεχώς καλή διάθεση. Τσιμπήματα κουνουπιών: Δρα ως αντιισταμινικό σε τσιμπήματα εντόμων όταν τρίβεται η προσβεβλημένη περιοχή με το εσωτερικό της φλούδας της μπανάνας. Έτσι μειώνεται το πρήξιμο και ο ερεθισμός.
Νεύρα: Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β που βοηθούν το νευρικό σύστημα.
Πανικός: Για την αποφυγή του πανικού που προκαλεί έντονη επιθυμία για τροφές, πρέπει να ελέγχουμε τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα μας, απολαμβάνοντας πλούσια σε υδατάνθρακες τρόφιμα όπως οι μπανάνες κάθε δύο ώρες για να κρατηθούν τα επίπεδα σταθερά, αποφεύγοντας έτσι τις σοκολάτες.
Έλεγχος της θερμοκρασίας του σώματος: Είναι δροσιστικό φρούτο και απολαυστικό ιδίως σε περιοχές που κάνει πολύ ζέστη.
Κάπνισμα: Οι μπανάνες μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους ανθρώπους που προσπαθούν να σταματήσουν το κάπνισμα. Οι B6 και B12, το κάλιο και το μαγνήσιο που περιέχουν, βοηθούν τον οργανισμό να ανακάμψει από τις επιπτώσεις της στέρησης της νικοτίνης.
Άγχος: Το κάλιο βοηθά στην ομαλοποίηση του καρδιακού παλμού, στέλνει οξυγόνο στον εγκέφαλο και ρυθμίζει το υδατικό ισοζύγιο του οργανισμού μας. Όταν είμαστε αγχωμένοι, ο μεταβολικός ρυθμός μας αυξάνεται, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα καλίου μας. Τρώγοντας έτσι μια μπανάνα αυξάνουμε το κάλιο του οργανισμού μας.
Κονδυλώματα: Οι εναλλακτικοί ορκίζονται ότι όταν τοποθετηθεί η μπανάνα από την εξωτερική πλευρά στο σημείο των κονδυλωμάτων ως επίθεμα για πολλές ώρες θα εξαφανίσει τα κονδυλώματα.
Συγκρίνοντας την μπανάνα με ένα μήλο, η μπανάνα έχει τέσσερις φορές περισσότερη πρωτεΐνη, δύο φορές υψηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, τρεις φορές περισσότερο φώσφορο, πέντε φορές περισσότερη βιταμίνη Α και σίδηρο, και δύο φορές περισσότερες τις άλλες βιταμίνες και μέταλλα. Είναι επίσης πλούσια σε κάλιο και αυτό κάνει την μπανάνα πολύτιμης αξίας τρόφιμο.
Μην βάζετε τις μπανάνες στο ψυγείο!

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Συνάντηση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

19:06 23/2/2011 - Πηγή: Tromaktiko
Σε θερμό κλίμα κινήθηκε η συνάντηση μελών του Δ.Σ της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κ.Απόστολο Βουλγαράκη .Σκοπός της συνάντησης ήταν αναγνωριστικός. Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, είχε στην ατζέντα της αρκετά θέματα για τους καταναλωτές που άπτονται θεσμικά ,στο ρόλο των Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Χανίων .Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ μπήκε στην διαδικασία δια της Προέδρου της κ.Ιωάννας Μελάκη, να ενημερώσει τον Αντιπεριφεριάρχη για τις κοινωνικές δομές που υπηρετεί η ΄Ενωση, αλλά προπάντων την στήριξη και την συνδρομή που παρέχει στους καταναλωτές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης ,σχετ. με το Νόμο 3869/2010 "υπερχρεωμένα νοικοκυριά"
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ δια της πρόεδρου της,αλλά και των παρόντων μελών του Δ.Σ, ζήτησε την στήριξη της Αντιπεριφέρειας σε αρκετά θέματα για την προστασία των καταναλωτών με βασικό την εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της ακρίβειας και αισχροκέρδειας, με ελέγχους που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και γενικά των προϊόντων και ακόμα

Συνάντηση της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κ.Απόστολο Βουλγαράκη .

Σε θερμό κλίμα κινήθηκε η συνάντηση μελών του Δ.Σ της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κ.Απόστολο Βουλγαράκη .Σκοπός της συνάντησης ήταν αναγνωριστικός. Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, είχε στην ατζέντα της αρκετά θέματα για τους καταναλωτές που άπτονται θεσμικά ,στο ρόλο των Υπηρεσιών της Αντιπεριφέρειας Χανίων .Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ  μπήκε στην διαδικασία δια της Προέδρου της κ.Ιωάννας Μελάκη, να ενημερώσει τον Αντιπεριφεριάρχη για τις κοινωνικές δομές που υπηρετεί η ΄Ενωση, αλλά προπάντων την στήριξη και την συνδρομή  που παρέχει στους καταναλωτές σε επίπεδο  περιφέρειας Κρήτης ,σχετ. με το Νόμο 3869/2010 "υπερχρεωμένα νοικοκυριά"
  Η  Ε.Π.Κ.ΧΑΝ δια της πρόεδρου της,αλλά και των παρόντων μελών του Δ.Σ, ζήτησε την στήριξη της Αντιπεριφέρειας σε αρκετά θέματα για την προστασία των καταναλωτών με βασικό την εντατικοποίηση των ελέγχων για την πάταξη της ακρίβειας και  αισχροκέρδειας, με ελέγχους που αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων και γενικά των προϊόντων και  ακόμα   ζήτησε των δειγματισμών τροφίμων και πόσιμων νερών και τα αποτελέσματα να βγαίνουν στην δημοσιότητα.
  Ζητήθηκε να συμμετέχει η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ ,στην Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας και σε Επιτροπές της Αντπεριφέρειας που παίρνονται αποφάσεις για τους καταναλωτές.
 Ζητήθηκε η στήριξη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, όσο αφορά στην προσπάθεια της  σε δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών ,για την απόκτηση καταναλωτικής και οικονομοδιαχειριστικής συνείδησης.
  Επίσης παραδόθηκε κείμενο προτάσεων συνεργασίας, αλλά και δράσεων της Αντιπεριφέρειας που θεσμικά οφείλει να ενεργοποιήσει για την προστασία των Καταναλωτών.
  Στην συνάντηση παρέστη και ο Σύμβουλος της Αντιπεριφέρειας σε θέματα Ανάπτυξης κ.Καρεφυλλάκης,ο οποίος ταυτιζόμενος με τον Αντιπεριφερειάρχη , υποσχέθηκαν στήριξη των προσπαθειών της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ , σε όλα τα επίπεδα, ώστε οι πολίτες να μπορούν να προστατευτούν.
  Τέλος και οι δύο φορείς αντάλλαξαν υπόσχεση συνεργασίας και συμπόρευσης για την προστασία των καταναλωτών

                              
           Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν.Χανίων    


                                              Ιωάννα Μελάκη

YΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ. ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ;


Υπερηχογράφημα Μαστού.

Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Ο καρκίνος ξεκινάει όταν κάποια κύτταρα του μαστού χάνουν τον έλεγχο της ανανέωσής τους και πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα. Το μεγαλύτερο κακό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, αυτά τα καρκινικά κύτταρα, δεν μένουν μόνο στην περιοχή που πρωτοαναπτύχθηκαν, αλλά μπορούν να μετακινηθούν και σε άλλες περιοχές ή όργανα του ανθρώπινου σώματος. Σύμφωνα με μεγάλες διεθνείς μελέτες, μία στις 9 ή 10 γυναίκες θα εμφανίσει καρκίνο του μαστού στη διάρκεια της ζωής της ή περίπου 6.000 γυναίκες στη χώρα μας θα εμφανίζουν καρκίνο του μαστού, κάθε χρόνο. Ο κίνδυνος να αναπτύξει μια γυναίκα καρκίνο στο μαστό αυξάνει με την ηλικία. Έτσι ενώ μέχρι την ηλικία των 39 ετών ο κίνδυνος είναι μόλις 0,5%, στις ηλικίες 40-59 ετών ο κίνδυνος φτάνει το 4-6% (δηλαδή 1 στις 20-25 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο μαστού). Από την  ηλικία των 60 και άνω, ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου στο μαστό φτάνει το 7% -12% (περίπου 1 στις 10 με 15 γυναίκες. Μικρό αλλά υπαρκτό κίνδυνο έχουν και οι άνδρες που, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες εμφανίζουν καρκίνο του μαστού σε ποσοστό 1%. Δηλαδή για κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού, αντιστοιχεί και ένας άνδρας που θα νοσήσει από τον ίδιο λόγο, συνήθως σε ηλικία 50 με 70 ετών.
Από διεθνείς μελέτες υπολογίζεται ότι οι ετήσιοι απεικονιστικοί έλεγχοι έχουν μειώσει τη θνησιμότητα από τον καρκίνο του μαστού κατά 24%. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, αφού γνωρίζουμε ότι ο καρκίνος του μαστού είναι για τις γυναίκες, ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος και δυστυχώς αποτελεί ακόμα τη δεύτερη αιτία θανάτου από καρκίνο στον κόσμο.
Τι είναι η υπερηχογραφία
Είναι διαγνωστική μέθοδος ακίνδυνη (δεν υπάρχει κανενός είδους ακτινοβολία), μπορεί να επαναλαμβάνεται όσο συχνά χρειάζεται άφοβα. Είναι ανώδυνη, χαμηλού κόστους, γρήγορη, με άμεσα αποτελέσματα Δεν απαιτεί προετοιμασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα σαν μέθοδος πρώτης επιλογής όταν η αυτοψηλάφηση δεν είναι ασφαλής, κυρίως λόγω του μεγέθους των μαστών ή της συνυπάρχουσας ινοκυστικής μαστοπάθειας. 
Η εκτέλεσή της, γίνεται από Ιατρό Ακτινολόγο, έμπειρο γνώστη της μεθόδου, οπότε ελαχιστοποιεί τα ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα.
H υπερηχομαστογραφία, πιο συγκεκριμένα, είναι ο πλήρης έλεγχος του μαστού με υπερήχους συν, βεβαίως, τη μασχαλιαία χώρα (έλεγχος των λεμφαδένων αυτής).
Εκτός από τους συνήθεις προληπτικούς ελέγχους, ο υπέρηχος χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση ψηλαφητικών ευρημάτων καθώς και για τη σήμανση ογκιδίων πριν την χειρουργική τους αφαίρεση. Επίσης το υπερηχογράφημα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διερεύνηση μικροαποτιτανώσεων που μπορεί να αποκαλυφθούν από τη μαστογραφία.

Σε όλες τις συμπτωματικές περιπτώσεις άνω των 30 ετών γίνεται συνδυασμός μαστογραφίας και υπερηχομαστογραφίας, ενώ, κάτω των 30 ετών, γίνεται, κατ' αρχήν, υπερηχομαστογραφία και, εφ' όσον δεν καταλήγουμε σε ασφαλές συμπέρασμα, ο έλεγχος συμπληρώνεται με μαστογραφία.

ΠΟΤΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
  • Στις μη ψηλαφητές μάζες
  • Στους πυκνούς μαστούς (με έντονα τα ινοαδενικά στοιχεία) όπου η ανίχνευση του καρκίνου όταν συνδυάζεται και με μαστογραφία αυξάνεται 17%
  • Στον καθορισμό σε πολύ μεγάλο βαθμό της φύσης μίας βλάβης έχοντας δυνατότητα διάφοροδιάγνωσης της απλής κύστης από βλάβες συμπαγούς τύπουΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Καλοήθους βλάβης
Η βλάβη έχει ομαλό περίγραμμα με σχήμα στρογγυλό ή ωοειδές. Είναι καλά περιγεγραμμένη περιβαλλόμενη από λεπτή υπερηχογενή κάψαΗ βλάβη εντός του μαστού έχει μεγαλύτερο πλάτος από βάθος.
Κακοήθους βλάβης
Είναι ακιδωτού σχήματος ή μικρολοβώδης σε ίση, περίπου, συχνότητα ενώ, με χαμηλότερη συχνότητα, παρουσιάζεται ανωμάλου σχήματος ή με βάθος μεγαλύτερο του πλάτους. Είναι σαφώς συχνότερα υποηχογενής και, μερικές φορές, συνοδεύεται από επασβεστώσεις ή πορεκτασία. (Διάταση των μαστικών πόρων).
ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
  • Σε πυκνούς μαστούς
  • Οταν ανιχνεύεται ύποπτη μαστογραφικά μάζα μη ψηλαφητή
  • Σε ψηλαφητή μάζα και Αναρχία ιστών
  • Οταν υπάρχει βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό
  • Σε ηλικίες κάτω των 30 ετών (για προληπτικό έλεγχο)
  • Επεμβάσεις

Χρήσεις υπερηχομαστογραφίας.
Για να καθοριστεί εάν ένα εξόγκωμα στο στήθος είναι κύστηου περιέχει υγρό) ή συμπαγής μάζα. Υγρό αποσύρεται τυπικά από όλες τις κύστες με μία βελόνα και σύριγγα(διαδικασία που ονομάζεται αναρρόφηση). Εάν αφαιρεθεί καθαρό υγρό, και η μάζα εξαφανιστεί πλήρως, τότε δεν χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία ή αξιολόγηση.
Όταν χρειάζεται να γίνει παρακέντηση κάποιας ακτινολογικής ανωμαλίας υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση.
• Για να μπορεί να εντοπιστεί με ακρίβεια η τοποθεσία ενός όγκου ο οποίος δεν μπορεί να ψηλαφιστεί για την καθοδήγηση του ιατρού κατά τη διαδικασία της βιοψίας. Ο υπέρηχος χρησιμοποιώντας ηχητικά κύματα που ανακλώνται από τον ιστό του μαστού, χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώνει την σωστή τοποθέτηση της βελόνας κατά τη διάρκεια μιας βιοψίας.
• Το υπερηχογράφημα μαστών χρησιμοποιείται επίσης στην σταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο του μαστούεπιτρέποντάς μας να μετρήσομε με ακρίβεια το μέγεθος του όγκου και να εντοπίζομε επιπρόσθετες εστίες σε περιπτώσεις πολυεστιακής εντόπισης της βλάβης.
Διαδοχικές μετρήσεις του όγκου πρίν και μετά από τη χημειοθεραπεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμήσομε αντικειμενικά την απάντηση του ασθενή στο σχήμα της χημειοθεραπείας.


 Ο υπερηχογραφικός έλεγχος ανιχνεύει το 35% των μη ψηλαφητών μαζών.

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ συν ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΟ 95% ΤΩΝ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΩΝ
Η μαστογραφική ανίχνευση τού καρκίνου είναι αντιστρόφως ανάλογη της πυκνότητας του μαστού αλλά βελτιώνεται σημαντικά με τη συμβολή της υπερηχογραφίας ακόμη και σε μικρού μεγέθους μάζες.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Για το συνήθη ετήσιο έλεγχο, συνήθως σε ηλικίες κάτω των 30 ετών, χρησιμοποιείται μόνο το υπερηχογράφημα ενώ σε ηλικίες άνω των 30 ετών μπορεί να συμπληρωθεί με άλλες διαγνωστικές μεθόδους και συνήθως με τη μαστογραφία. Ο ετήσιος απεικονιστικός έλεγχος θα πρέπει να αρχίζει ακόμη νωρίτερα, ακόμα και πριν από την ηλικία των 25 ετών, σε γυναίκες με κληρονομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή των ωοθηκών. Άνω των 35 ετών, η εξέταση εκλογής είναι η μαστογραφία που συνήθως συμπληρώνεται με υπερηχογράφημα αφού η συμβολή της υπερηχογραφίας είναι σημαντική στους ‘πυκνούς’ μαστούς με έντονα ινοαδενικά στοιχεία. Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων αυξάνει την πιθανότητα για την ανίχνευση του καρκίνου του μαστού κατά 17%, αφού σε μια ‘ύποπτη’ από τη μαστογραφία βλάβη, το υπερηχογράφημα διακρίνει εύκολα, αν πρόκειται για μια απλή κύστη ή ένα συμπαγές μόρφωμα που χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο. Η οδηγούμενη από υπέρηχο βιοψία (FNA) αυτών των βλαβών επιτρέπει την ιστολογική τους διερεύνηση και φυσικά σώζει ζωές. Ακόμα σημαντικότερη είναι η δυνατότητα της ανίχνευσης με τον υπέρηχο, πολύ μικρών, μη ψηλαφητών όγκων στον αδενικό ιστό του μαστού.


Πηγές: Αλέξανδρος Γιατζίδης, Ξενοφών Τσούκαλης, Κώστας Λούβρος
Tμήμα Υπερηχοτομογραφίας  ΜΕDLAB IATΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ