Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015

Και το εφάπαξ «κουρεύουν» τώρα οι Εφορίες

Α ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Σε αυτόματη παρακράτηση των οφειλών προς το Δημόσιο από το ποσό του εφάπαξ που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία προχωρά η Εφορία μετά τις αυστηρές εντολές του υπουργείου Οικονομικών για άμεση είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.

AΔΕΞΙΑ, η φορολογική ενημερότητα που γνωστοποιεί την παρακράτηση του 50% του εφάπαξ βοηθήματος από φορολογούμενο
AΔΕΞΙΑ, η φορολογική ενημερότητα που γνωστοποιεί την παρακράτηση του 50% του εφάπαξ βοηθήματος από φορολογούμενο
Μάλιστα κατάσχει από το βοήθημα ολόκληρο το ποσό του χρέους ακόμα κι αν ο ασφαλισμένος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση για τμηματική καταβολή του χρέους ή έχει έλθει σε προσωπικό διακανονισμό με τον προϊστάμενο της εφορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και μαρτυρίες πολιτών, το τελευταίο διάστημα πέφτουν βροχή τα κατασχετήρια έγγραφα προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τους δικαιούχους εφάπαξ μέσω του «σφραγίσματος» του πιστοποιητικού φορολογικού ενημερότητας με το ποσό της απαίτησης του Δημοσίου από τον ασφαλισμένο.
Εκπληκτοι οι φορολογούμενοι που προσέρχονται στις εφορίες για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας πληροφορούνται ότι σύμφωνα με τις οδηγίες και τις εγκυκλίους που έχουν αποσταλεί από το υπουργείο Οικονομικών, οι υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν διαταγή πληρωμής προς τον ασφαλιστικό φορέα για παρακράτηση ολόκληρης της οφειλής από το βοήθημα.
Οπως λέει χαρακτηριστικά στο «Εθνος» ασφαλισμένος, «όταν πήγα στην εφορία για να πάρω πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που είναι απαραίτητο για την εκταμίευση του εφάπαξ, η υπάλληλος μου είπε ότι χρωστάω στο Δημόσιο από φόρους 1.500 ευρώ και το ποσό αυτό γίνεται άμεσα απαιτητό αφού πρόκειται να εισπράξω χρήματα. Και όταν αντέτεινα ότι δεν έχει δικαίωμα η Εφορία να μου παρακρατήσει όλο το ποσό της οφειλής αφού είμαι σε ρύθμιση, η απάντηση ήταν ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών η ρύθμιση για τμηματική εξόφληση του ληξιπρόθεσμου χρέους απλώς προστατεύει τον οφειλέτη από ποινικές διώξεις».
Οι αρμόδιες υπηρεσίες στις οποίες απευθυνθήκαμε με αφορμή το παραπάνω περιστατικό επικαλέστηκαν υπουργική απόφαση για τους όρους και τις προϋποθέσεις της χορήγησης πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον προϊστάμενο της εφορίας να συντάξει κατασχετήριο έγγραφο προς τον αρμόδιο φορέα για ολόκληρη την οφειλή ακόμα και αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση.
Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι ότι η παρακράτηση στο εφάπαξ δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% του βοηθήματος, ανεξάρτητα από το αν το ποσό της οφειλής είναι μεγαλύτερο. Ωστόσο, όπως καταγγέλλουν αναγνώστες της εφημερίδας, υπάρχουν περιπτώσεις πλήρους αυθαιρεσίας καθώς υπάλληλοι εφοριών, κατά παράβαση του νόμου, είτε από άγνοια είτε για να επιδείξουν αποτελέσματα, απαιτούν να παρακρατηθεί ολόκληρη η οφειλή ακόμα και αν το ύψος της ξεπερνά το 50% του εφάπαξ.
Κατασχετήριο
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πολίτη με χρέη 11.000 Εφορία που ζήτησε φορολογική ενημερότητα για να λάβει εφάπαξ ύψους 8.000 ευρώ και η προϊσταμένη της εφορίας συνέταξε κατασχετήριο προς το ασφαλιστικό ταμείο για ολόκληρο το ποσό του εφάπαξ.
«Αναγκάστηκα να περιφέρομαι από υπηρεσία σε υπηρεσία για πολλές ημέρες για να βρω το δίκιο μου και να αντικρούσω την απαίτηση της Εφορίας να παρακρατήσει ολόκληρο το εφάπαξ», λέει στο «Εθνος».
Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου η κατάσχεση αφορά και τα συνυπόχρεα πρόσωπα. Για παράδειγμα, σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και η εφορία προχωρά σε παρακράτηση των οφειλών της από το εφάπαξ του συζύγου.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη γενική αρχή που ορίζει ο νόμος, «όταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων πέραν της προϋπόθεσης ενημερότητας του οφειλέτη σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής μπορεί να τεθεί και ο όρος παρακράτησης μέρους της εισπραττομένης απαίτησης, ο οποίος θα αναγράφεται επί του αποδεικτικού. Το ποσό της παρακράτησης πρέπει να αποδίδεται στη ΔΟΥ από την υπηρεσία ή τον φορέα που παραλαμβάνει το αποδεικτικό ενημερότητας εντός δέκα ημερών από την πληρωμή του τίτλου το αργότερο».
Την ίδια ώρα, κατά κύματα αποστέλλονται οι διαταγές πληρωμών σε ασφαλιστικά ταμεία και λογιστήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων για κατάσχεση συντάξεων και μισθών ακόμα και για ποσά χρέους της τάξης των 300 ευρώ από οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι, παρά τις συνεχείς οχλήσεις της Εφορίας, δεν προσήλθαν για τακτοποίηση της εκκρεμότητάς τους.
Σύμφωνα με την εντολή του υπουργείου Οικονομικών στις εφορίες, σε πρώτη φάση θα αποστέλλουν επιστολή στους οφειλέτες για να έρθουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους, σε δεύτερο στάδιο η επιστολή θα συνοδεύεται με απειλή κατάσχεσης και αν δεν υπάρξει καμία ανταπόκριση από τον οφειλέτη θα κοινοποιείται εξώδικο και θα ενεργοποιούνται τα μέτρα κατάσχεσης μισθών, συντάξεων, ενοικίων, τραπεζικών καταθέσεων και λογαριασμών κ.ά. Μάλιστα, η Εφορία μπορεί να στείλει κατασχετήρια στους εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, ενοικιαστές και τράπεζες χωρίς να ενημερώσει τους οφειλέτες ζητώντας εντός 10 ημερών το πολύ να αποδώσουν τα ποσά στα κρατικά ταμεία.
Σημειώνεται ότι, με βάση το ισχύον καθεστώς, η Εφορία μπορεί να κατάσχει το 20% ημερομισθίων και το 25% μισθού ή σύνταξης εφόσον είναι πάνω από 1.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθός ή η σύνταξη μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 1.000 ευρώ.
Προειδοποιήσεις με e-mail
Μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε οφειλέτες αποστέλλει η εφορία καλώντας τους να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα αλλιώς θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Με τα e-mail που είναι ονομαστικά ενημερώνεται ο οφειλέτης ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει και την ηλεκτρονική διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για να πληροφορηθεί το είδος, το ποσό και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει γίνει η βεβαίωση. Το ηλεκτρονικό μήνυμα ενημερώνει τον φορολογούμενο ότι η μη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις του επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος με κυριότερες:
  • την προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης
  • τη μη χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας
  • τη λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων (π.χ. Κατάσχεση ακινήτων, μισθού, ενοικίων κ.λπ.).
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι κλήσεις για κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων θα αποσταλούν σε όλους όσοι εξακολουθούν να μην πληρώνουν τις οφειλές τους, καθώς οι οδηγίες προς τις εφορίες είναι να ενεργοποιήσουν ολόκληρο το οπλοστάσιο των κυρώσεων και να μην επιδείξουν καμία ανοχή ιδιαίτερα μετά την εκνοή της προθεσμίας για τη νέα ρύθμιση, που σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες αποτελεί την ύστατη ευκαιρία.
Η πάγια εντολή του υπουργείου Οικονομικών είναι για μικρά ποσά οφειλών να επιλέγεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτων (μισθών, συντάξεων, ενοικίων, καταθέσεων κ.ά.) αντί της κατάσχεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας.
Κώστας Αντωνάκος

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με δυόσμο

Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με δυόσμο
Είναι ένα δημοφιλές αρωματικό
Η Mentha aquatica-μέντα η υδρόφιλη-μέντα η υδροχαρής-βασιλοκόδυοσμος-γλυφώνι, η Menta piperita (διασταύρωση της Menta aquuatica-μέντα η υδροχαρής και Mentha spicata (δυόσμου ή αβάρσαμου), η Mentha longifolia-αγριοβάλσαμο-αγριοβάρσαμο-μέντα η μακρόφυλλη-ποταμοίτανος-αγριοδυόσμος, η Menta pulegium-πριντζόλλος-βληχούνι-φλησκούνι-φλισκούνι η Mentha viridis-μέντα πράσινη-κοινός δυόσμος και η Mentha spicata-δυόσμος-πράσινη μέντα-αβάρσαμος ανηκουν στην οικογένεια των Χειλανθών.
Η  Mentha aquatica, η Mentha longifolia και η Menta pulegium αντιπροσωπεύουν τον άγριο δυόσμο, που φυτρώνει κατά μήκος των ποταμών και σε μέρη που έχει νερό, έχουν μια έντονη μυρωδιά μέντας και δεν ξεχωρίζονται πριν την ανθοφορία τους. Η μένθα η πράσινη είναι καλλιεργήσιμη και δεν έχει τη χαρακτηριστική μυρωδιά της μέντας. Γενικά όλα τα είδη έχουν ωοειδή μέχρι μακρόστενα, οξυκόρυφα, οδοντωτά, μυρωδάτα φύλλο με μικρό μίσχο και χωρίς μίσχο, εύκολα διασταυρώνονται και δύσκολα διαχωρίζονται πριν την ανθοφορία τους (λευκορόδινα ή λιλά).
Είναι βότανο και αρωματικό φυτό και χρησιμοποιείται σε κρέμες, για τον καθαρισμό δοντιών και για τον αρωματισμό του στόματος. Θεωρείται αφροδισιακό ιδίως το τσάι αγριοδυόσμου και αυξάνει τη σεξουαλική ικανότητα.
Το αιθέριο έλαιο χρησιμοποιείται στη φαρμακοβιομηχανία, στην ποτοποιία, στη ζαχαροπλαστική, σα βελτιωτικό γεύσεως, σε αρώματα και ενισχυτικό σε φάρμακα, σιρόπια, οδοντόπαστες, παστίλιες για το βήχα, μαστίχες, καραμέλες, ζαχαρωτά, λικέρ κ.α. Σήμερα έχει, δυστυχώς αντικατασταθεί από συνθετικό μεντόλ.
Ο δυόσμος είναι πολύ καλός στα πεπτικά προβλήματα όπως στη δυσπεψία, τη ναυτία, τις κράμπες στομάχου, τη διάρροια, τα κρυολογήματα και τους πονοκεφάλους.

Χρήσιμα μέρη δυόσμου
Τα φύλλα και οι ανθισμένες κορυφές

Δραστικές ουσίες δυόσμου
Περιέχουν μέχρι 3% αιθέριο λάδι από μεντόλη που είναι το ενεργό φυτοχημικό συστατικο, μεντόνη που δίνει την ευχάριστη μυρωδιά και ιασμόνη που προσδιορίζει την ποιότητα του λαδιού
Στα φύλλα υπάρχουν ταννίνες, πικρές ουσίες, φλαβονοειδή, γλυκοσίδια, οργανικά οξέα και άλατα.

Τα οφέλη στην υγεία από το δυόσμο
Όλα τα είδη του δυόσμου έχουν σπασμολυτικές, αντιφλεγμονώδεις, τονωτικές, απολυμαντικές και διεγερτικές ιδιότητες και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις αναισθησίας των ευαίσθητων νευρικών απολήξεων, όπως τη διέγερση των ευαίσθητων προς το ψύχος νεύρων.
Μπορείτε να τα βρείτε σε οδοντόπαστες, στοματικά διαλύματα και σταγόνες μύτης. Επίσης, σε σιρόπια για ανωμαλίες στο γαστρεντερικό σύστημα, σε αναγούλες, εμέτους, σε ζαλάδες, σε στομαχικούς και εντερικούς πόνους και διάρροιες.
Είναι ορεκτικά, ευστόμαχα και διεγείρουν την έκκριση των υγρών του στομάχου και βοηθούν στην χώνεψη, σε παθήσεις στη χολή και σε πέτρες στη χολή, γιατί επιδρούν σπασμολυτικά στους λείους μυς των τοιχωμάτων της χολής.
Έχουν αιμοστατικές ιδιότητες και συστήνονται σε αιμορραγίες και σε μητρορραγίες.
Σαν νευροτονωτικά συστήνονται σε νευρική υπερευαισθησία, σε ημικρανίες, πονοκεφάλους και σε σεξουαλική υπερδιέγερση η υποτονικότητα. Ο δυόσμος κατευνάζει τη σεξουαλική διάθεση ενώ ο αγριοδυόσμος την τονώνει.
Συστήνονται, επίσης, σε ρευματικούς και αρθριτικούς πόνους και γενικά σε πόνους.
Με εξωτερική χρήση τα λιωμένα φύλλα χρησιμοποιούνται με επιθέματα, σε ρευματικούς και αρθριτικούς πόνους, σε μαστίτιδες, σε πόνους δοντιών, σε δερματικές πληγές, σε μώλωπες και με εισπνοές ατμών σε βρογχικά και πονεμένα λαιμά.
Οι κάψουλες δυόσμου βοηθούν στο ευερέθιστο έντερο.
Επίσης, χρησιμοποιείται σε παθήσεις κύστεως. Αυξάνει τα ούρα και τον ιδρώτα. Επιταχύνει τους παλμούς της καρδιάς αυξάνοντας την θερμοκρασία.


Χρήσιμες ιατρικές συνταγές με δυόσμο
Ο δυόσμος δεν πρέπει να βράζεται
-Έκχυμα δυόσμου
Βάζετε 2 κουταλάκια του καφέ ξηρό φυτό σε 2 ποτήρια καυτό νερό για λίγα λεπτά, σουρώνετε και το πίνετε ζεστό. Με κρύα επιθέματα το έκχυμα αυτό είναι δροσιστικό για εμπύρετες καταστάσεις και σε χτυπήματα γιατί προλαμβάνει το πρήξιμο και βοηθά στη διάλυση των αιματωμάτων.
-Συνδυάστε το δυόσμο με το γλυκάνισο
Ενισχύονται οι ιδιότητες του δυόσμου. Βράζετε για 5 λεπτά 1 κουταλάκι του καφέ γλυκάνισο σε 2 ποτήρια νερό και αφού το αφαιρέσετε από τη φωτιά προσθέτετε 2 κουταλάκια του καφέ δυόσμο, καλύπτετε και αφήνετε για 10 λεπτά, σουρώνετε και το πίνετε ζεστό. Αυτό χρησιμοποιείται σε κολικούς, σαν αντιεμετικό και μετά τον εμετό για να φτιάξει το στομάχι, σε κράμπες, σε νευρικούς σπασμούς και για να καταπολεμήσουμε την υποτονικότητα μετά από εξαντλητική δουλειά και κόπωση. Όταν το πίνετε γουλιά γουλιά σταματά το λόξυγγα και βοηθά σε προβλήματα χολής.
-Μασώντας φρέσκα φύλλα δυόσμου ή αγριοδυόσμου καταπραϋνετε τους πόνους δοντιών και τα ερεθισμένα ούλα. Ακόμη βοηθά σε προβλήματα χολής και στομαχιού, σε αρωματισμό του στόματος και σε εξουδετέρωση των βαριών μυρωδιών από σκόρδο και κρεμμύδι.
-Τα ξηρά φύλλα λιωμένα σε σκόνη χρησιμοποιούνται σε πληγές και έλκη σαν αντισηπτικά και επουλωτικά.
-Η ποιότητα του λαδιού εξαρτάται από  την ποσότητα της ιασμόλης που περιέχει και της μενθόλης και όταν είναι ποιοτικά χρησιμοποιούνται στη φαρμακοποιία και αρωματοποιία. Η αρωματοποιία το χρησιμοποιεί με μασάζ, για προβλήματα του γαστρεντερικού και αναπνευστικού συστήματος και σε εμπύρετες καταστάσεις.
-Με υδρατμούς είναι καλό για τον καθαρισμό προσώπου, γιατί έχει αντισηπτικές ιδιότητες και προφυλάσσει από μολύνσεις.
-Με κρύες κομπρέσες είναι καλό για πονοκεφάλους και ημικρανίες.
-Με εισπνοές κάνει για σοκ και ναυτία, ενώ σαν αρωματικό χώρου τονώνει το μυαλό και ξεκαθαρίζει τις σκέψεις.
-'Οταν συνδυάζεται με ευκαλυπτέλαιο για ψέκασμα του χώρου διώχνει τα έντομα και τα ποντίκια.
-Προσθέστε φύλλα του δυόσμου σε οποιοδήποτε τσάι και αφήστε το λίγα λεπτά πριν το σερβίρετε.
-Η μένθα η πουλέγιος καθαρίζει το αίμα, το στήθος, το λαιμό, βοηθά σε πονοκεφάλους και ζαλάδα, σε νευρικό κλονισμό και υστερία, σε πόνους κλειδώσεων και είναι θερμαντικό ποτό που κανονίζει το στομάχι και διώχνει τα αέρια και είναι τονωτικό και εμμηναγωγό και φέρνει ευφορία. Ένα κουταλάκι χυμού της είναι καλό για το αναπνευστικό και σε λέπρα με εσωτερική χρήση και εξωτερική για τις πληγές.
-Επιθέματα από λιωμένα φύλλα με ξύδι βοηθούν σε πληγές και έλκη σαν αντισηπτικά και επουλωτικά. Βοηθούν, επίσης, σε μώλωπες, φουσκώματα ματιών και εγκαύματα.
-Ο συνδυασμός ελαίου δυόσμου και αγριοκύμινου ανακουφίζει τη δυσπεψία.
-Σε έμφραξη των εντέρων 100 γραμμάρια ξερά φύλλα Mentha aquatica παράγουν περισταλτικές κινήσεις του πεπτικού σωλήνα, αποβολή αερίων και τόνωση της χοληδόχου κύστεως και ήπατος.
-Αρωματίζει μπύρες (Mentha longifolia).
-H Menta pulegium σταματά τον γαλακτισμό ενώ στην κύηση βοηθά κατά της ναυτίας. Σε καταπλάσματα από φύλλα έχουν καλά αποτελέσματα σε εγκαύματα, αποστήματα, καλόγερους και μώλωπες. Σε έγχυμα και γαργάρες είναι καλό για τις παθήσεις φάρυγγα και μύτης και για τις πυώδεις πληγές. Καταπολεμά το σάκχαρο. Ένα ποτήρι κάθε βράδυ διώχνει τα κρυολογήματα και σας διατηρεί νέους και ακμαίους.

-Το αφέψημα της Mentha spicata είναι αντιεμετικό και κατά της χολέρας, αντισυλληπτικό όταν τοποθετείται στον κόλπο της γυναίκας. Σε ρευματικά τοποθετούνται φρέσκα φύλλα και τρίβονται οι κλειδώσεις.
-Αφήνετε μέντα 30 γραμμάρια με 15 γραμμάρια άνθη σαμπούκου σε μισό κιλό βραστό νερό και τα σκεπάζετε για 15 λεπτά, σουρώνετε και πίνετε ζεστό πριν τον ύπνο.

Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Αυτά είναι τα βότανα που διώχνουν το άγχος
Αυτά είναι τα βότανα που διώχνουν το άγχος

Το άγχος είναι αναπόφευκτο κομμάτι της σύγχρονης ζωής, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει βλαβερές συνέπειες για την υγεία.
Οι πιο συνηθισμένες εκδηλώσεις του άγχους περιλαμβάνουν ταχυκαρδίες, εξάντληση, αϋπνία, ημικρανίες και γαστρεντερικές διαταραχές.
Εκτός από τις τεχνικές χαλάρωσης και αυτοσυγκέντρωσης, στις φυσικές μεθόδους καταπολέμησης του άγχους, περιλαμβάνεται η χρήση βοτάνων με ηρεμιστική δράση.
Βασιλικός
Βράστε αποξηραμένο βασιλικό για πέντε λεπτά και φτιάξτε ένα ευεργετικό αφέψημα κατά του άγχους.
Βαλεριάνα
Γνωστή για τις ηρεμιστικές και σπασμολυτικές ιδιότητές της, έχει τονωτική δράση στο νευρικό σύστημα και χρησιμοποιείται με πολύ καλά αποτελέσματα και στην αντιμετώπιση της αϋπνίας.
Μαντζουράνα
Αφέψημα από τα φύλλα της 1-2 φορές την μέρα δρουν ευεργετικά στον οργανισμό.
Χαμομήλι
Έχει ήπιες ηρεμιστικές ιδιότητες. Βράζετε το χαμομήλι και το αφήνετε για 9 λεπτά πριν το σουρώσετε.
Βαλσαμόχορτο
Χρησιμοποιείται εκτενώς στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Έχει ηρεμιστικές και αναλγητικές ιδιότητες και ανακουφίζει πολλά από τα συμπτώματα του άγχους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από γυναίκες που λαμβάνουν αντισυλληπτικά ή από ανθρώπους που λαμβάνουν θεραπεία με κυκλοσπορίνες ή που πάσχουν από νόσο του ήπατος.
Πηγή: GovaStileto.gr

«Βόμβα» Μητρόπουλου: Μείωση τουλάχιστον 30% και στις συντάξεις κάτω των 1.000 ευρώ!

«Όλοι κάτω από 1.000 ευρώ και κυρίως κάτω από 800 ευρώ θα έχουν μείωση τουλάχιστον 30% στη σύνταξή τους», αποκάλυψε σήμερα ο Αλέξης Μητρόπουλος, επισημαίνοντας ότι το μέτρο αφορά και συνταξιούχους που παίρνουν ήδη σύνταξη.

Επισημαίνοντας επτά ρυθμίσεις για τις οποίες κάνει λόγο η ΕΝΥΠΕΚΚ, που πλήττουν μόνο τους χαμηλοσυνταξιούχους, έρχεται κατά τα λεγόμενά του βίαιη φτωχοποίηση 700.000 συνταξιούχων. 

«Η κυβέρνηση σε διάφορους τόνους διαβεβαιώνει ότι από τις προωθούμενες ρυθμίσεις στο Ασφαλιστικό δεν θα πληγούν οι συνταξιούχοι κάτω των 1000 ευρώ.Εμπαίζει άλλη μια φορά ασφαλισμένους-συνταξιούχους, ολόκληρο τον λαό μας!», δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας σήμερα στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ANT1.

Η επιστημονική ομάδα της ΕΝΥΠΕΚΚ αποκαλύπτει σήμερα επτά (7) ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα και πλήττουν μόνο τους χαμηλοσυνταξιούχους που παίρνουν ή θα πάρουν σύνταξη κάτω των 800 ευρώ.

Και συνέχισε, αναφέροντας: 

Οι ρυθμίσεις αυτές, που παρόμοιες δεν τόλμησε να πάρει μέχρι τώρα καμία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση στην Ευρώπη (ούτε ακόμη και η Θάτσερ!) και τον κόσμο ολόκληρο, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι οι παρακάτω:

Διαβάστε αναλυτικά:

1)Μείωση του κατώτατου ορίου σύνταξης από 486 € σε 392 €!

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται αναδρομικά από 1-1-2015 και αφορά όλους τους νέους συνταξιούχους που η συνταξιοδότησή τους ξεκίνησε από την ανωτέρω ημερομηνία.

Η μείωση έγινε με την περίφημη «εγκύκλιο Χαϊκάλη» σε εφαρμογή του σκληρότερου σε ισχύ ασφαλιστικού νόμου στην Ευρώπη σήμερα, του νόμου 3863/2010 (άρθρο 3 παρ. 3), βάσει του οποίου προβλέφθηκε ότι από 1-1-2015 η κατώτατη σύνταξη θα ισούται με 15 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) του έτους 2015.

Αφού, με την υπ’αριθ. 6/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου μειώθηκε μονομερώς ο κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη μειώθηκε το 2012 από 33,57 € σε 26,18 €. Ως εκ τούτου, με βάση τη νομοθεσία του 2010 και του 2012, η μειωμένη κατώτατη σύνταξη από 1-1-2015 ανέρχεται σε 392,70 € (26,18 € Χ 15 ημερομίσθια = 392,70€).

Η μείωση στην κατώτατη σύνταξη των 486 €, που αφορά όλους όσους συνταξιοδοτήθηκαν και συνταξιοδοτούνται από 1-1-2015 και μετά (σύμφωνα με τον ν. 3863/2010), εφαρμόζεται σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

2)Μείωση του τμήματος μεταξύ οργανικού και κατώτατου ποσού (προνοιακού) σύνταξης!

Με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015, άρθρο 2 παρ.Ε.2, περ.1α) προβλέπεται ότι όσοι συνταξιοδοτούνται από 1-7-2015 και εφεξής λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, λαμβάνουν ΜΟΝΟ το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστατικών και γενικών διατάξεων («οργανικό ποσό»).

Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό αυτό ποσό σύνταξης. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3863/2010 (άρθρο 11 παρ. 3), καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό του κατωτάτου ορίου σύνταξης.

Το μέτρο αυτό πλήττει όσους συνταξιοδοτούνται με περιορισμένο χρόνο ασφάλισης και χαμηλές συντάξιμες αποδοχές, οι οποίοι είναι αυτοί που παίρνουν τα κατώτατα ποσά.

Σημείωση: Το μέτρο αφορά στην κατάργηση των κατώτατων ορίων στις περιπτώσεις της συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, γιατί στις περιπτώσεις αναπηρίας και θανάτου τα κατώτατα όρια διατηρούνται και πριν την ηλικία των 67 ετών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μια γυναίκα με 20 χρόνια ασφάλισης, μπορούσε να λάβει σύνταξη 550 €. Με την εφαρμογή τώρα πλέον του οργανικού ποσού και τη μη χορήγηση των κατώτατων ορίων (αναδρομικά από 1-7-2015) και επειδή είναι μειωμένη η σύνταξη, το ποσό που θα παίρνει είναι κάτω από τα 300 €, ήτοι 250-260 €!!. Δηλαδή θα λαμβάνει περίπου τη μισή σύνταξη μέχρι να γίνει 67 χρονών!

3)Αύξηση της εισφοράς περίθαλψης στις κύριες συντάξεις από 4 σε 6% και επιβολή εισφοράς 6% στις επικουρικές!

Με τις διατάξεις του ν. 4334/2015 (άρθρο 1, παρ.31, ΦΕΚ Α 80) και της ενσωματωμένης εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αυξάνεται από 1-7-2015 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών και του Δημοσίου, από 4% σε 6%.

Σύμφωνα άλλωστε με τη σχετική εγκύκλιο Α.Π. Φ.80000/οικ.35773/ 1207/5.8.2015 του ΥΠΕΚΑΚΑ «η αυξημένη εισφορά υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την ΜΠΔΣ/10362/1961/23-4-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου αυτού, η οποία συνεχίζει να ισχύει».

Στην Επικουρική Ασφάλιση θεσπίζεται «εισφορά υγειονομικής περίθαλψης» σε ποσοστό 6%, με παρακράτηση αυτής από τις καταβαλλόμενες

επικουρικές συντάξεις, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, ήτοι αναδρομικά από 1-7-2015! Η αναδρομική περικοπή (για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015) διενεργείται από τον Οκτώβριο 2015 και για τρεις μήνες, σε ισόποσες δόσεις.

Η εισφορά αυτή στις επικουρικές συντάξεις, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΕΤΕΑ, εφαρμόζεται στο σύνολο των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό συντάξεων.

4)Άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% των δικαιούχων και οριστική κατάργησή του έως το 2019!

Η προβλεπόμενη στο τρίτο Μνημόνιο (ν.4336/2015) σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019 και ειδικά η άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ για το 20% των δικαιούχων με τα αναλογικά μεγαλύτερα εισοδήματα, συνεπάγεται επιπλέον μείωση συντάξεων 193 € μηνιαίως και κατά μέσο όρο και θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξαθλίωση και φτωχοποίηση όλων των δικαιούχων των παραπάνω παροχών, αφού αυτές είναι τα βασικά οικονομικά βοηθήματα για την αντιμετώπιση μεγάλου μέρους της φτώχειας των χαμηλοσυνταξιούχων και των ηλικιωμένων στην Ελλάδα.

Το μέτρο αυτό, σε πρώτη φάση, αφορά 60.000 δικαιούχους για το 2016 και μέχρι το 2019 θα πληγούν άλλοι 300.000 συνταξιούχοι!

5)Πάγωμα της κατώτερης σύνταξης στη σημερινή ονομαστική της αξία ως το 2021!

Το μέτρο αυτό θεσπίστηκε με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015, άρθρο 2, περ. 3, υποπαρ.Ε2) και αφορά στο πάγωμα 509.000 συντάξεων του ΙΚΑ!

Είναι από τα πιο σκληρά μέτρα που ψήφισε ποτέ ευρωπαϊκή κυβέρνηση! Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με την αφαίρεση του προνοιακού τμήματος από την κατώτατη σύνταξη, θα επιταχύνει τη «βουλγαροποίηση» όλων των ελληνικών συντάξεων μέχρι τα τέλη του 2021.

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι αυτοί έχουν ήδη χάσει το 23,5% της αγοραστικής τους δύναμης την τελευταία περίοδο (-9,2% από τον πληθωρισμό και -14,3% από τις μειώσεις των συντάξεων)!

6)Κατάργηση χορήγησης σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα!

Με τις διατάξεις του ν. 4337/2015 (άρθρο 21 παρ. 3) καταργήθηκε, μετά από εντολή των δανειστών(!) που συμπεριελήφθη μάλιστα ρητά στο τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015 σελ. 1021), το άρθρο 31 του ν. 4331/2015 («νόμος Στρατούλη»). Καταργήθηκε δηλαδή η επαναφορά της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα, που αφορούσε 30.000 χαμηλοσυνταξιούχους και προέβλεπε τη σταδιακή επαναχορήγηση ποσού σύνταξης 260 € αρχικά και έπειτα 360 €.

7)Επιπλέον μείωση 10% σε όλους όσους επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένες συντάξεις λόγω ορίου ηλικίας!

Το μέτρο αυτό θεσπίστηκε με τον ν.4336/2015 (άρθρο 2 περ. 3, υποπαρ.Ε3). Με υπουργική απόφαση καθορίζεται ο τρόπος που θα εφαρμοστεί η επιπλέον «ποινή» («πέναλτι») του 10%, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% θα υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει ΜΕΤΑ από τις μειώσεις που ήδη προβλέπονται και θα επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου (κατά περίπτωση) νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης (σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2).

Στο άρθρο 2 της σχετικής απόφασης αναφέρεται ότι: «Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος το επιπλέον ποσοστό μείωσης 10% υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που προκύπτει μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 145 παρ. 3 του ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58, Α΄) μείωση και επιβάλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους ανωτέρω Πίνακες 1 και 2.».

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένη με 700 € πλήρη σύνταξη και 20 έτη ασφάλισης, αν επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 57 ετών, θα λάβει 420 € κύρια σύνταξη (μείωση 40%)!

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση να αναστείλει άμεσα την εφαρμογή των πιο πάνω ρυθμίσεων που οδηγούν στο απόσπασμα τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ θα αγωνιστεί να μην ισχύσουν οι ρυθμίσεις αυτές, ούτε οι νέες που ετοιμάζονται, αν προηγουμένως δεν ανακεφαλαιοποιηθούν τα αποθεματικά των Ταμείων με ευθύνη και πόρους των δανειστών-κυβέρνησης, οι πολιτικές των οποίων τα οδήγησαν σε κραχ, όπως αποκαλύψαμε με την από 19 Οκτωβρίου 2015 ανακοίνωσή μας.»

Κέρδος online   26/10/2015 14:25

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Τρίτεκνη μητέρα, χωρίς ακίνητη περιουσία, ρύθμισε το χρέος της, με 100 ευρώ ,τον μήνα"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  26/10 /2015

Πρωτοφανές!!! Δανειολήπτρια ,δεν μπήκε στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη) για να  "κουρέψει" το χρέος  της , αλλά για να ρυθμίσει τις δόσεις της.
  Το Ειρηνοδικείο  Χανίων, με την ημερ.12/102015 Προσωρινή Διαταγή του , έδωσε  την πρέπουσα οικονομική ανάσα σε  Χανιώτισσα, άνεργη  ,τρίτεκνη δανειολήπτρια, , αφού  είχε δόση  (538,51 ευρώ  τον μήνα ) κάνοντας δεκτό το αίτημα της , να καταβάλλει μηνιαία δόση "ΜΟΝΟ" 100 ευρώ δόση,για την ρύθμιση των οφειλών της, έναντι μίας πιστώτριας Τράπεζας, με δύο συμβάσεις  δανείων με συνολικό ποσό χρέους  ,προς αυτή, 74.200,31 ευρώ,  ρυθμίζοντας τα δάνεια της, με μηνιαία δόση 100 ευρώ.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η εν λόγω δανειολήπτρια  είναι μέλος της, πρόκειται για δανειολήπτρια  50 ετών, έγγαμο , μητέρα   τριών ανηλίκων  ανέργων τέκνων , ο σύζυγος  της είναι αγρότης.
Εισοδήματα  που η  ίδια  διαθέτει είναι: 360 ευρώ, από το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ
 Περιουσιακά στοιχεία που η ίδια  διαθέτει:  Δεν έχει κανένα ακίνητο  περιουσιακό στοιχείο, διαθέτει  ΜΟΝΌ, ένα   Ι.Χ εμπορικής αξίας 300 ευρώ.
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο των Χανίων  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ .12/ 10/2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:  
α)Δέχεται την αίτηση περί χορήγησης  Προσωρινής Διαταγής
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας.
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του αιτούντος έως την συζήτηση της κρινόμενης αίτησης που η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε   στις 16/10/2017
δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή από την αιτούσα  ,  μηνιαίως 100 ευρώ ,που θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός  αρχής γενομένης από 01-11-2015 και μέχρι 16-10-2017 επανασυζήτηση της Προσωρινής Διαταγής.
ε) Επιτρέπει, στην αιτούσα, χωρίς να την υποχρεώνει, να μην καταβάλει,προς  την καθ της πιστώτρια και για χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας προσωρινής διαταγής, τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές της, ως άνω ρύθμισης , για τρεις (3) αποκλειστικά μήνες ,εκάστου έτους  και συγκεκριμένα:
α)για τους μήνες εντός των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και
β) για το  μήνα Αύγουστο, που κατά παράδοση αποτελεί  μήνας διακοπών 
Συμπέρασμα : Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,για πρώτη φορά ,συγχαίρει την καταναλώτρια -μέλος της , που κατανόησε πλήρως τις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου Κατσέλη, αιτώντας την ένταξή της ,όχι για διάσωση ακινήτων -κινητών περιουσιακών στοιχείων  της, αλλά για  μείωση της  δόσης  των δανείων των συμβάσεων της κατά το δικό της "Μπορώ " και τα οριζόμενα στις διατάξεις του Νόμου 3869/2010 .
   Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

Μέλος του Εθνικού Συμβούλιου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) ορίστηκε η Ιωάννα Μελάκη
 Με  την  υπαρ /αριθ. 99792/2015 Απόφαση ,  του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ,(ΦΕΚ 748/21.10.2015 – ΥΟΔΔ) ορίστηκε,  ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ), η κ.Ιωάννα Μελάκη , εκπροσωπώντας στο εν λόγω όργανο την Ανεξάρτητη Πρωτοβάθμια ΄Ενωση, (Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) στην οποία έχει την θέση της Προέδρου αυτής στο Δ.Σ
 Η κ.Μελάκη ,  συμμετέχει με τριετή θητεία.
  Η συμμετοχή αυτή αποτελεί τιμή, για την Περιφέρεια Κρήτης και τους καταναλωτές της Κρήτης.
Το Ε.Σ.Κ.Α αποτελεί συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης Οικονομίας & Τουρισμού

Το Ε.Σ.Κ.Α. εκφράζει τις θέσεις των φορέων της αγοράς και των καταναλωτών επί θεμάτων λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών, υποβάλλει, προτάσεις και εκδίδει γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων σχετικών με την αγορά και τους καταναλωτές.
Η λειτουργία του ΕΣΚΑ ρυθμίζεται από το Άρθρο 12 του ν. 2251/1994

Δήλωση της  κ.Ιωάννας Μελάκη

Όπως δήλωσε η ίδια , μετά την ανακοίνωση του διορισμού της  στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.σχετικά, «αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά  για μένα προσωπικά η επιλογή μου από τον υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης &Τουρισμού για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή & Αγοράς. Είμαι άνθρωπος που χρόνια υπηρέτησα την αγορά και τους κανόνες της από την θέση του  Ελεγκτή Αγοράς ,στο  ίδιο Υπουργείο.Υπόσχομαι ότι στην τριετή θητεία μου,  ότι θα αγωνιστώ, με όλες μου τις δυνάμεις , για ένα δυνατό Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή &Αγοράς, για μια νέα ισορροπία της  αγοράς και για  ένα καταναλωτή μη φοβισμένο, αλλά  καταναλωτή δυνατό  που να διεκδικεί τα  νόμιμα δικαιώματά του, σε όλα τα επίπεδα, αφού πλέον η Αγορά θα τηρεί σε κλίμα διαφάνειας τους κανόνες που την διέπουν."

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Συμβουλές για εφοδιασμό πετρελαίου Θέρμανσης"

   ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 23-10-2015

Αισίως ,με ζεστό καιρό μας αποχαιρετά σε λίγο και ο μήνας Οκτώβριος , εμείς όμως , ως καταναλωτές, παρά τα οικονομικά προβλήματα που βιώνουμε... από την οικονομική  κρίση και ύφεση, θα πρέπει να εφοδιαστούμε με πετρέλαιο θέρμανσης, έστω και λιγοστά λίτρα, και παρότι οι καταναλωτές δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον ή ελάχιστο ενδιαφέρον για τον εφοδιασμό του, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, για την προστασία μας από τυχόν καταδολιεύσεις και ελλιπείς παραδόσεις, μας παραθέτει τις συμβουλές της

  ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
1)Έρευνα αγοράς:
 Απαραιτήτως ,κάνουμε έρευνα αγοράς για την εξασφάλιση καλής τιμής. Η τιμή του πετρελαίου μπορεί να διαμορφώνεται ελεύθερα στην αγορά, αλλά υπάρχει διαφορά από πρατήριο σε πρατήριο και από εταιρεία σε εταιρεία..Απαραίτητο επίσης είναι να ελέγχουμε την τιμή της πινακίδας, πριν παραγγείλουμε. (τα πρατήρια καυσίμων υποχρεούνται να αναγράφουν τις τιμές των καυσίμων, σε φωτεινές πινακίδες, εμφανείς, στους καταναλωτές)
 2)Απαραίτητη η Ογκομέτρηση της δεξαμενής,
 πρέπει να υπολογίσουμε την χωρητικότητα της . Ο υπολογισμός της χωρητικότητας είναι εύκολος εφόσον η δεξαμενή έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου ,γίνεται πολλαπλασιασμός των διαστάσεων της (μήκος, πλάτος, ύψος) σε μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι ο όγκος της δεξαμενής σε κυβικά μέτρα που όταν πολλαπλασιαστεί επί (Χ) 1.000 μας δίνει την χωρητικότητα της δεξαμενής σε λίτρα
3)Καθαρισμός της δεξαμενής:
 Πριν ανάψουμε τον καυστήρα μας, θα πρέπει να τον καθαρίσουμε και  είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, συντήρηση – ρύθμιση του συστήματος της κεντρικής θέρμανσης. Η συντήρηση αποτελεί προϋπόθεση, για λιγότερη κατανάλωση πετρελαίου και, επομένως, εξοικονόμηση χρημάτων. Καταλληλότερος χρόνος για τη συντήρηση, είναι, αμέσως, μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης δηλαδή Απρίλιο και Μάιο, ώστε να μη μείνουν κατάλοιπα καύσης, κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε γίνεται πιο δύσκολος ο καθαρισμός του συστήματος.να τον ρυθμίσουμε ώστε να είναι πιο αποδοτικός και λιγότερο ρυπογόνος.
  4)Σωστή διαχείριση σε πολυκατοικία:
 Ο Διαχειριστής της πολυκατοικίας θα πρέπει να γράψει το ύψος της δεξαμενής πριν και μετά την παράδοση ¨του πετρελαίου, στην απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που η δαπάνη για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης βαρύνει από κοινού πολυκατοικίες-διπλοκατοικίες κ.λ.π. και υπάρχει επαγγελματική διαχείριση, στις αποδείξεις λιανικής πώλησης οι οποίες είναι από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη, αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του προσώπου (φυσικού ή νομικού) που ασκεί την επαγγελματική διαχείριση και το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του εκπροσώπου εκ των συνιδιοκτητών ή ενοίκων του κτιρίου που έχει συν αποφασισθεί και οριστεί ως συνδιαχειριστής. Επίσης αναγράφεται, ο κωδικός ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου που προμηθεύεται το πετρέλαιο θέρμανσης, η διεύθυνση, η ώρα παράδοσης, η ποσότητα, η συνολική αξία και ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικού ή δημοσίου. κ.λ.π.)

ΕΠΙΜΕΛΏΣ ΠΡΟΣΈΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΕΞΑΠΑΤΗΘΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉ ΜΑΣ

 α) Να μην είναι Παραποιημένος ο μετρητής βυτιοφόρου: Είναι μία μορφή κλοπής του καταναλωτή κατά την παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης. Φυσιολογικά ο μετρητής είναι κατασκευασμένος έτσι που να μετρά μόνο την ροή του πετρελαίου. Ο μεταφορέας όμως μπορεί να επέμβει στον μετρητή κατά τρόπο που να μετράει εκτός από την ροή του καυσίμου και την ταυτόχρονη ροή του αέρα ,που με κανονικές συνθήκες ο αέρας πρέπει να φεύγει από μια βαλβίδα εξαέρωση προτού φθάσει στον μετρητή. Έτσι μπορεί να παραδίδεται μαζί με το πετρέλαιο θέρμανσης και αέρας.
 β) Η μάνικα του βυτιοφόρου πρέπει να είναι εντελώς άδεια, τόσο προτού όσο και μετά την παράδοση του πετρελαίου. Αν η μάνικα είναι άδεια πριν από την παράδοση και γεμάτη μετά την παράδοση ο μεταφορέας καρπούται το περιεχόμενό της που μπορεί να είναι από δεκάδες λίτρα ανάλογα με το μήκος και την διατομή της μάνικας, δηλαδή μας γίνεται κλοπή πετρελαίου ,μπροστά μας.
 γ) Παράδοση με προ μέτρηση: Να είστε παρόντες στην παράδοση, εάν γίνεται να υπάρχει και δεύτερο πρόσωπο και να ελέγχονται όλες οι λεπτομέρειες της παράδοσης. Βεβαιωθείτε ότι στην προ μέτρηση, το μέτρο πρέπει να ακουμπά στον πυθμένα της δεξαμενής.
 δ) Ελέγχετε ,ώστε το μέτρο να μην λυγίζει και ότι κατά την επιμέτρηση τοποθετείται κατακόρυφα μέσα στην δεξαμενή και στο ίδιο περίπου σημείο τόσο κατά την προ μέτρηση όσο και κατά την επιμέτρηση.
 ε) Παραποιημένη βέργα μέτρησης: Να έχετε δική σας βέργα μέτρησης ,καθώς και ένα σωστό μέτρο. Στην ανάγκη μια απλή ίσια ξύλινη ή μεταλλική βέργα και ένα μέτρο για την ογκομέτριση της δεξαμενής.
ζ) Έχουμε δικαίωμα αμφισβήτησης, Εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση έχουμε δικαίωμα να γράψουμε πάνω στην απόδειξη παραλαβής τις λέξεις «ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ» και να ζητήσουμε την παρέμβαση της Ε.Π.Κ.Κ, ή της αρμόδιας Αρχής.. Εάν παρά τα παραπάνω νιώσετε εμπορική πρακτική που θίγονται καταναλωτικά σας δικαιώματα , μπορείτε να το καταγγείλετε αφού επικοινωνήσετε με το γραφείο Προστασίας Καταναλωτή, της Ε.Π.Κ.Κ και στα τηλέφωνα 2821092666 και 2821092306 αλλά και ακόμα στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο 1520

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

  

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : " Με 70 ευρώ δόση, "ανάσανε" συνταξιούχος του Δημοσίου "

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  22/10 /2015
  Το Ειρηνοδικείο  Χανίων, με την ημερ.20/ 07/2015 Προσωρινή Διαταγή του . έδωσε  την πρέπουσα οικονομική ανάσα , σε πρώην  Δημόσιο  υπάλληλο , νυν συνταξιούχο, κάνοντας δεκτό το αίτημα του , για ρύθμιση των οφειλών του, έναντι εννέα πιστωτριών Τραπεζών , με συνολικό ποσό χρέους  ,προς αυτές , 89.582,21ευρώ, σώζοντας όλα του ,τα περιουσιακά στοιχεία.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  ο εν λόγω δανειολήπτης  είναι μέλος της, πρόκειται για δανειολήπτη  61 ετών, έγγαμο , πατέρα  δυο ανέργων τέκνων , η σύζυγος  δεν εργάζεται, ο ίδιος εργαζόταν μέχρι πρόσφατα στο Δημόσιο.
Εισοδήματα  που ο  ίδιος  διαθέτει: 1.172,04 ευρώ από τον μισθό του.
 Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει: α)κατοικία 62 τ.μ  παλαιότητας έτους 1920, μικρής αντικειμενικής  αξίας β)  Ι.Χ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο των Χανίων  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος , σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ .20/ 07/2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:  
α)Δέχεται την αίτηση 
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του αιτούντος έως την συζήτηση της κρινόμενης αίτησης που η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε   στις 8/12/2015
δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή από τον αιτούντα   μηνιαίως 70 ευρώ ,που θα καταβάλλεται  συμμέτρως στις πιστώτριες .
   Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Ερώτηση στον Πρωθυπουργό από το Ν. Νικολόπουλο για τα κόκκινα δάνεια

ολιτική
Ερώτηση στον Πρωθυπουργό από το Ν. Νικολόπουλο για τα κόκκινα δάνεια 21/10/2015  [17:44]Μετά την ερώτηση του προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης ο Βουλευτής και Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Νίκος Νικολόπουλος, επανέρχεται σήμερα στο ζήτημα του Νομοθετικού Πραξικοπήματος που επέφερε η πράξη του Διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα, με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Και αυτό επειδή ήδη οι Τράπεζες ξεκίνησαν να εκτοξεύουν τις πρώτες τους «απειλές» προς τους πανικόβλητους δανειολήπτες.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι το ακόλουθο:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΘΕΜΑ: «ΦΕΚ 2219/15.10.2015, Πλειστηριασμοί Fast Track και Νομοθετικό Πραξικόπημα Γιάννη Στουρνάρα, κατά του συνόλου των ελλήνων δανειοληπτών»
Μετά από καταγγελία του μη κερδοσκοπικού σωματείου δανειοληπτών με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ- Κίνημα Τραπεζικής και Οικονομικής Δικαιοσύνης», διαβάζοντας το ΦΕΚ 2219 της 15ης Οκτωβρίου 2015, με τη δημοσίευση της απόφασης υπ'αριθ. 148/10/5.10.2015 της ΕΠΑΘ, που αφορά στις αλλαγές του νέου κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τον συνεργάσιμο δανειολήπτη και τους πλειστηριασμούς, με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο φέρει μόνο την υπογραφή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κου Γιάννη Στουρνάρα.
Επειδή, για το ζήτημα των κόκκινων δανείων, η ΕΚΤ, με την από 10/04/2015 γνωμοδότησή της, είχε προηγουμένως απορρίψει όλες τις προτάσεις της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ και γνωμοδότησε υπέρ της άμεσης απελευθέρωσης των πλειστηριασμών, της υιοθέτησης του νέου κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών και του συνεργάσιμου δανειολήπτη και υπέρ του περιορισμού της προστασίας της πρώτης κατοικίας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με το προκλητικό για την κατάσταση την οποία βιώνει σήμερα η χώρα μας σκεπτικό ότι, δήθεν, η ευρεία προστασία της πρώτης κατοικίας και η αναστολή των πλειστηριασμών, έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη νοοτροπία των πληρωμών στην Ελλάδα.
Επειδή, από το περιεχόμενο της ανωτέρω απόφασης αριθ. 148/10/5.10.2015 της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 2219/15.10.2015), προκύπτει πέρα πάσης αμφιβολίας ότι, η Τράπεζα της Ελλάδος, υιοθέτησε πλήρως την από 10/04/2015 Γνωμοδότηση της ΕΚΤ ενώ, παράλληλα, αγνόησε εντελώς προκλητικά την Κυβέρνηση και, ειδικότερα, τις προγραμματικές δηλώσεις και τις δεσμεύσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού και τις προτάσεις των συναρμοδίων υπουργών για το φλέγον ζήτημα των κόκκινων δανείων, που αναμένονταν σε κάθε περίπτωση να νομοθετηθούν, το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Επειδή, εν προκειμένω, η Τράπεζα της Ελλάδος και ο Διοικητής αυτής κος Γιάννης Στουρνάρας, διέπραξαν κυριολεκτικά ένα πρωτοφανές «νομοθετικό πραξικόπημα», αφού εκμεταλλεύθηκαν χωρίς κανέναν δισταγμό, αβίαστα και αβασάνιστα, το νομοθετικό κενό της έλλειψης προστασίας για την πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασμούς - που έληξε την 31/12/2014 - και την καθυστέρηση της κυβέρνησης να θεσπίσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια και, έτσι, η ΕΠΑΘ, με μόνη την απόφαση 148/10/5.10.2015 (ΦΕΚ 2219/15.10.2015), έσπευσε άρον-άρον να νομοθετήσει από μόνη της σχετικά με το μείζον κοινωνικό ζήτημα των κόκκινων δανείων και την προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, κινούμενη κυριολεκτικά στο όριο της νομοθετικής ευχέρειας που της παρέχεται δια του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και της πράξης της Εκτελεστικής της Επιτροπής υπ' αριθ. 01/20.12.2012, «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 40/30.5.2014 «Τροποποίηση των Πράξεων Εκτελεστικής Επιτροπής 1/20.12.2012, 4/8.1.2013 και 6/8.1.2013» (ΦΕΚ Β΄ 1567).
Επειδή, κατά τα ανωτέρω και, ειδικότερα, μετά και τις δηλώσεις της Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κας Λούκας Κατσέλη, με την απόφαση 148/10/5.10.2015 της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 2219/15.10.2015), άνοιξε κυριολεκτικά ο δρόμος για τους πλειστηριασμούς ακόμη και της πρώτης και μοναδικής κατοικίας χαμηλής αντικειμενικής αξίας, ακόμη και μικρότερης των 100.000 ευρώ, για όλους τους δανειολήπτες που δεν θα λάβουν, κατά τις ανωτέρω δηλώσεις της κας Λούκας Κατσέλη, το νεοεισαχθέν «πιστοποιητικό τραπεζικών φρονημάτων» ως Συνεργάσιμοι Δανειολήπτες και, έτσι, δεν θα μπορέσουν να συμμορφωθούν με τις προειδοποιήσεις και δεν θα σπεύσουν να γίνουν συνεργάσιμοι με τις τράπεζες.
Επειδή, ο θεσμός του «Συνεργάσιμου Δανειολήπτη», θεσπίστηκε κατά τα ανωτέρω παρά φύση, αυθαίρετα και μονομερώς από την Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να έχει αντίστοιχα θεσπιστεί ο θεσμός του «Συνεργάσιμου Τραπεζίτη» ενώ, ο «Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών», που θεσπίστηκε επίσης μονομερώς από την ΤτΕ, δεν αντισταθμίστηκε με έναν, έστω και στοιχειώδη, «Κώδικα Αξιοπρέπειας των Δανειοληπτών».
Επειδή, κατά την απόφαση 148/10/5.10.2015 της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 2219/15.10.2015), η υιοθέτηση του θεσμού του Συνεργάσιμου Δανειολήπτη προσβάλλει την ηθική, την ιστορία και την αξιοπρέπεια της ελληνικής Κυβέρνησης, της οποίας ανεξάρτητος κυβερνητικός εταίρος είναι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος.
Επειδή είναι ανάλογος του συνεργάσιμου Έλληνα με τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής ενώ, το πιστοποιητικό που θα χορηγείται στους λεγόμενους «Συνεργάσιμους Δανειολήπτες», για την πολύτιμη συνεργασία τους με το τραπεζικό σύστημα, είναι ανάλογο του πάλαι ποτέ Πιστοποιητικού Κοινωνικών Φρονημάτων της μεταπολεμικής περιόδου και της Χούντας και ανακαλεί στις μνήμες των Ελλήνων τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας μας, αφού κατατάσσει τους έλληνες πολίτες σε συνεργάσιμους και μη με το τραπεζικό σύστημα, με την πρωτοφανή αυτή και προδήλως φασιστικού και ρατσιστικού χαρακτήρα κατάταξη, να γίνεται από τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα, ήτοι από τις χρεοκοπημένες εκείνες ιδιωτικές επιχειρήσεις που διασώθηκαν με τις θυσίες και την καταλήστευση της ζωής και της περιουσίας των ίδιων των πολιτών που, κατά το επόμενο διάστημα, θα χαρακτηριστούν ως «μη Συνεργάσιμοι», με συνέπεια, κατά το γράμμα της απόφασης 148/10/5.10.2015 της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 2219/15.10.2015), το εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας τους με νομικές διαδικασίες fast track, που θα μπορούν να κινήσουν τα χρεοκοπημένα και ενισχυμένα με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω ερωτάσθε κ. Πρωθυπουργέ:
1. Πώς επέτρεψε η Κυβέρνηση σας και ιδιαίτερα εσείς, όπου διακατέχεστε από αξίες και ιδανικά, που από μαθητής σε αγώνες υπηρετείτε, να ολοκληρωθεί μία τέτοια εξέλιξη, με την απόφαση 148/10/5.10.2015 της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 2219/15.10.2015), που θα οδηγήσει, κόντρα σε κάθε προεκλογική δέσμευση, αντίθετα στις προγραμματικές δηλώσεις τις δικές σας και στην αξιοπρέπεια της ελληνικής αριστεράς σε μαζικούς πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας;
2. Τι εξηγήσεις σας έδωσαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί; Είχαν ενημερωθεί ή πιάστηκαν στον ύπνο από τον Γιάννη Στουρνάρα, τον καλό υπάλληλο της ΕΚΤ και διεκπεραιωτή των συμφερόντων των ιδιωτών μετόχων της εισηγμένης στο ΧΑΑ, ιδιωτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», στην οποία η ελληνική πολιτεία έχει εκχωρήσει το δικαίωμα να αποφασίζει για τις ζωές, την περιουσία και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων;
3. Μπορεί να ξέχασαν όλοι μαζί οι συνεργάτες σας υπουργοί της κυβέρνησης μας, ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα να νομοθετεί από μόνη της, για όλα τα ζητήματα που άπτονται του σκοπού και του καταστατικού της ή μήπως κάποιοι εξ αυτών βολεύτηκαν με τη συγκεκριμένη αυτή εξέλιξη, νίπτοντας τας χείρας τους και ανεχόμενοι με ανακούφιση την Τράπεζα της Ελλάδος, να νομοθετήσει αυτή από μόνη της τις επαχθείς αυτές ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες;
4. Θα επιτρέψει το ήθος του Έλληνα Πρωθυποθργού να υποχρεωθούν όλοι οι φτωχοποιημένοι δανειολήπτες να γίνουν συνεργάσιμοι δηλωσίες, νομιμοποιώντας έτσι στην πράξη εκατοντάδες χιλιάδες παράνομες, ανήθικες, αισχροκερδείς, καταχρηστικές και προδήλως άκυρες πιστωτικές συμβάσεις και αντικαθιστώντας αυτές με τις νέες των προτεινομένων ρυθμίσεων, εξαναγκαζόμενοι υπό τον εφιάλτη των πλειστηριασμών να παραιτηθούν των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους, που δεν μπορούν να ανατραπούν ή να περιοριστούν από κανένα Μνημόνιο και, ακόμη, να εξαναγκαστούν εκβιαζόμενοι οι δανειολήπτες να αναγνωρίσουν τα υπόλοιπα των πιστωτικών τους συμβάσεων ως δήθεν βέβαια και εκκαθαρισμένα, ενώ σήμερα αυτά κρίνονται ως ανεκκαθάριστα και ανεπίδεκτα εκτέλεσης, σύμφωνα την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τη νομολογία των δικαστηρίων όλης της χώρας;
5. Για ποιο λόγο κύριε Πρωθυπουργέ θα πρέπει να υποχρεωθούν να γίνουν συνεργάσιμοι, κόντρα στα ατομικά οικονομικά τους συμφέροντα, οι δανειολήπτες, των οποίων οι τράπεζες έχουν απωλέσει τις πιστωτικές τους συμβάσεις, νομιμοποιώντας έτσι στην πράξη την βαριά αμέλεια των τραπεζών, εκ της οποίας, με δική τους μόνον υπαιτιότητα, απώλεσαν τις πρωτότυπες πιστωτικές συμβάσεις των δανειοληπτών, τις οποίες επιχειρούν τώρα να ανακτήσουν δια της πλαγίας οδού, με τις νέες συμβάσεις των προτεινόμενων, συνεργάσιμων ρυθμίσεων;
6. Θα ανεχθεί ο Πρωθυπουργός της αριστεράς που στηρίζεται από κόμματα που έθεσαν ως κόκκινη γραμμή τους το «ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΧΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ» την παράλογη και ανήθικη απαίτηση των τραπεζών: Να παραιτηθούν δηλαδή οι οι δανειολήπτες, αναγκαζόμενοι να δηλώσουν συνεργάσιμοι, από κάθε νόμιμο δικαίωμά τους απέναντι σε πλειάδα περιπτώσεων διαπιστωμένης παραβατικότητας των τραπεζών, όπως ενδεικτικά η καταχρηστική επιβολή στους δανειολήπτες της εισφοράς του Ν.128/75, ο υπολογισμός των τόκων για 360 ημέρες, αντί 365, ο υπολογισμός του ΣΕΠΕ (Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο) αντίθετα με την Κ.Υ.Α. Ζ1-111 (ΦΕΚ 627 Β'/7-3-12), καθώς επίσης και πλειάδα ακόμη παρανομιών που έχουν συντελεστεί από πλευράς των τμημάτων private banking και άλλων ών ουκ έστι αριθμός; Ποιός είναι τελικά ο ρυθμιστικός ρόλος της Πολιτείας της κυβέρνησης της αριστεράς, ώστε να αντιμετωπισθούν νόμιμα, δίκαια και ηθικά, όλα αυτά τα ζητήματα;
7. Για ποιο λόγο θα πρέπει να γίνουν συνεργάσιμοι οι δανειολήπτες με στεγαστικά ή/και επιχειρηματικά δάνεια σε ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, που εξαπατήθηκαν από τις τράπεζες επειδή εμπιστεύθηκαν τους τραπεζικούς συμβούλους που τους οδήγησαν στην πλάνη του χαμηλού επιτοκίου, ακόμη και μετατρέποντας παλαιά δάνεια από Ευρώ σε CHF, με αποτέλεσμα να βαφτιστούν εν αγνοία τους, από δανειολήπτες, σε τζογαδόρους της αγοράς συναλλάγματος;
8. Για ποιο λόγο θα πρέπει οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου, δηλώνοντας Συνεργάσιμοι Δανειολήπτες, να νομιμοποιήσουν στην πράξη τις παράνομες, αισχροκερδείς, καταχρηστικές και προδήλως άκυρες πιστωτικές τους συμβάσεις και να αναγνωρίσουν τα υπόλοιπα των πιστωτικών τους συμβάσεων, που πέφτουν καθημερινά στα δικαστήρια όλης της χώρας;
9. Θα επιτρέψει ο Πρωθυπουργός την, δια της απόφασης υπ'αριθ. 148/10/5.10.2015 της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 2219/15.10.2015), νομιμοποίηση προς όφελος των τραπεζών, των πιστωτικών συμβάσεων που συνήφθησαν και συνομολογήθηκαν κατά το παρελθόν και υπό την προκλητική ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος, (α) αντίθετα με τις αρχές και το πλαίσο του Παραρτήματος II, ΠΔ/ΤΕ 2560/01.04.2005, (β) αντίθετα με την παρ. 2, ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 και με τις διατάξεις του άρθρου 4, ν. 2251/1994 «Περί προστασίας των καταναλωτών», (γ) αντίθετα με την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού και την ΚΥΑ Ζ1-699/ΦΕΚ Β΄ 917/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την Κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22/05/2008» των Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2008/48/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο, (δ) αντίθετα με τις βασικές αρχές της Ρευστότητας και της Ασφάλειας και (ε) αντίθετα με το εποπτικό πλαίσιο του Συμφώνου της Βασιλείας του 1988 (Basle CapitalAccord), με το εποπτικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας του άρθρου 28, ν. 3601/2007, της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 και του άρθρου 27, ν. 3601/2007, καθώς και αντίθετα με τις ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011, 2594/2007, 2595/2007, 2635/2010 και ΠΔ/ΤΕ 2620/28.08.2009, με τις οποίες ολοκληρώθηκε, κατ' εξουσιοδότηση του ν. 3601/2007, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των εξειδικευμένων διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτριών τραπεζών, γνωστό κατά τα ανωτέρω και ως ΒΑΣΙΛΕΙΑ II (26/06/2004) και, αναλυτικότερα, με τους λεγόμενους Πυλώνες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αυτής;
10. Θα επιτρέψει ο Πρωθυπουργός της «Κυβέρνησης αριστεράς και της κάθε λέξης του Συντάγματος», να υποχρεωθούν οι δανειολήπτες, υπό την απειλή των fast track πλειστηριασμών της απόφασης υπ'αριθ. 148/10/5.10.2015 της ΕΠΑΘ (ΦΕΚ 2219/15.10.2015), να γίνουν συνεργάσιμοι δηλωσίες και να αναγκασθούν έτσι να παραιτηθούν των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους να ζητήσουν να αναγνωρισθεί από τα ελληνικά δικαστήρια (α) ότι, στις πιστωτικές τους συμβάσεις δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου (806 ΑΚ), για το λόγο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της, (β) ότι, οι πιστώτριές τους τράπεζες άσκησαν καταχρηστικά το δικαίωμά τους ως προς την σύναψη πιστωτικών συμβάσεων, κατά παράβαση του άρθρου 281 ΑΚ, ήτοι καθ΄υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, (γ) ότι, οι πιστωτικές τους συμβάσεις είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη κατ΄ άρθρον 178 ΑΚ, ειδικότερα αισχροκερδείς κατ΄ άρθρον 179 ΑΚ, και συνεπώς άκυρες κατ΄άρθρον (180ΑΚ), (δ) ότι, οι πιστωτικές τους συμβάσεις έχουν συναφθεί παράνομα, και ως εκ τούτου είναι άκυρες σε συνδυασμό με το άρθρο 174 ΑΚ, (ε) ότι, κατά την σύναψη των πιστωτικών τους συμβάσεων, οι τράπεζες παραβίασαν την διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, σε ότι αφορά τις παρεπόμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την σχέση εμπιστοσύνης με τον δανειολήπτη, (στ') ότι, η κατ' άρθρο 106, παρ. 2 του Συντάγματος ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας των πιστωτριών τραπεζών τους, έγινε εκ προθέσεως παράνομα και προς βλάβη της εθνικής οικονομίας, (ζ) ότι, οι πιστώτριές τους τράπεζες συντέλεσαν εξ οικείου πταίσματος στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας πιστωτικού κινδύνου εκάστης εξ αυτών σε ότι αφορά τις απαιτήσεις τους από τις επισφαλείς και ανεπίδεκτες είσπραξης πιστώσεις τους, υπό την έννοια του άρθρου 300 ΑΚ και, έτσι, έχουν συνευθύνη και συνυπαιτιότητα σε ότι αφορά την σύναψη των πιστωτικών τους συμβάσεων, (η) ότι, κατά τη συμβατική τους σχέση με τις πιστώτριές τους τράπεζες, παραβιάστηκε και πρέπει να αποκατασταθεί η Συνταγματική αρχή του Κοινωνικού Κράτους δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παρ.1, εδ. α,β' του Συντάγματος, σχετικά με την αρχή της τριτενέργειας και την κατά το άρθρο 25, παρ. 1, εδ. δ' του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, από την ανάπτυξη της κατ΄άρθρον 106 παρ. 2 του Συντάγματος ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας τους, δια των πιστωτικών τους συμβάσεων, προς βλάβη της Εθνικής Οικονομίας, και εν συνεχεία, με την παροχή σε αυτές κρατικών ενισχύσεων, δια της ανακεφαλαιοποίησής τους και δια της σε αυτές παροχής ρευστότητας, δια των κρατικών ενισχύσεων της παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, προς βλάβη της περιουσίας των δανειοληπτών ως φορολογούμενοι, (θ) ότι, συντρέχει η περίπτωση της από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνης της Τράπεζας της Ελλάδος με την Τρόικα, σε ότι αφορά την βλάβη της περιουσίας των δανειοληπτών ως φορολογούμενοι, διότι, οι όροι των προγραμμάτων διάσωσης δεν σεβάστηκαν το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Τρόικα παραβίασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της ως προς τη δημοσιονομική και τη νομισματική εποπτεία της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος και, έτσι, επέτρεψε στις τράπεζες να συνεχίζουν να αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια των μνημονίων και των προγραμμάτων της δήθεν διάσωσης, την ιδιωτική οικονομική τους πρωτοβουλία αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ.2 του Συντάγματος, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, ήτοι προς βλάβη του δημοσίου χρέους, του δημοσιονομικού ελλείμματος και, εν τέλει, προς βλάβη της περιουσίας των δανειοληπτών ως φορολογούμενοι, (ι) ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις να μειωθούν οι απαιτήσεις των πιστωτριών τραπεζών, ως προς το κεφάλαιο και τους τόκους των πιστωτικών συμβάσεων και αυτές να απομειωθούν, κατά εκάστη εξ' αυτών, κατά ποσό ανάλογο της ανακεφαλαιοποίησης που έλαβε και θα λάβει στο μέλλον από το ΤΧΣ, για την απόσβεση της ζημίας της κατά το ποσό και την αναλογία της επί της συνολικής της ζημίας πιστωτικού κινδύνου, (κ) ότι, άλλως, στην περίπτωση που ικανοποιηθούν οι πιστώτριές τράπεζες, καταβάλλοντας οι δανειολήπτες ως συνεργάσιμοι το σύνολο των απαιτήσεων όλων των πιστωτικών τους συμβάσεων, θα έχουν αξίωση κατά αυτών με βάση την έννομη σχέση του αδικαιολόγητου πλουτισμού κατ΄ άρθρον 904 ΑΚ και σε συνδυασμό με το άρθρο 69 Κ.Πολ.δ., για το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης που έλαβε από το ΤΧΣ εκάστη εξ αυτών, το οποίο δια της εγγραφής του στο δημόσιο χρέος της Ελλάδος, την αναγκαστική χρέωση με αυτό όλων των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων και δη την κατά τα ανωτέρω αναλογική χρέωση όλων των δανειοληπτών ως φορολογούμενοι, προς βλάβη της περιουσίας τους, συνιστά πλουτισμό τους από την περιουσία και επί ζημία τους και (λ) ότι, μετά όλα τα ανωτέρω, οι απαιτήσεις των πιστωτριών τους τραπεζών δεν είναι ορισμένες και εκκαθαρισμένες κατά την έννοια του άρθρου 916 Κ.Πολ.Δ και ότι απαιτείται η διενέργεια ειδικής για το σκοπό αυτό, λογιστικής και μαθηματικής πραγματογνωμοσύνης.
11. Τέλος, προτίθεται ή όχι ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να ανατρέψει το προκλητικό αυτό «Πραξικόπημα Στουρνάρα», που κόντρα σε κάθε δέσμευσή μας με τον Ελληνικό Λαό, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια το κάθε σπίτι στα χέρια τραπεζίτη;

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Έσωσε την περιουσία της, νοικοκυρά από το Λασίθι, με χρέος 171.200,62 ευρώΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  20/10 /2015
Το Ειρηνοδικείο της Νεαπόλεως Λασιθίου, με την ημερ.5/10/2015 Προσωρινή Διαταγή του . έδωσε  την πρέπουσα οικονομική ανάσα , σε νοικοκυρά από το Λασίθι , κάνοντας δεκτό το αίτημα της , για ρύθμιση των οφειλών της, έναντι τριών πιστωτριών Τραπεζών , με συνολικό ποσό χρέος  προς αυτές ,171.200,62 ευρώ, ,  σώζοντας 'ολα της ,τα περιουσιακά στοιχεία.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οπίας  η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της,πρόκειται για δανειολήπτρια 42 ετών, έγγαμη , μητέρα ενος τέκνου που σπουδάζει, δεν εργάστηκε  ποτέ, αλλά απασχολείται εθελοντικά, στο εμπορικό κατάστημα του συζύγου της, χωρίς μισθό.
Εισοδήματα  που  η ίδια διαθέτει:
 Εχει εισόδημα, από καλλιέργεια  αγροτικής περιουσίας και από μισθώματα κατοικίας του συζύγου της. Συνολικό μηνιαίο  εισόδημα  που έχει φθάνει στο ποσό των 920,84 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία που η ίδια διαθέτει:
 Διαθέτει α)το 50% της οικίας, στην οποία διαμένει με την οικογένεια της,  εμβ 111,18 τ.μ β) αγροτεμάχια με ελιές γ)Ι.Χ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο της   Νεαπόλεως Λασιθίου, αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ,εξέδωσε   την ημερ 5-10/2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται: 
  α)Δέχεται την αίτηση
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας.
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  της αιτούσας έως την συζήτηση της κρινόμενης αίτησης
δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή από την αιτούσα καταβολή  μηνιαίως 200 ευρώ ,που θα καταβάλλεται  συμμέτρως στις πιστώτριες  αρχής γινομένης από την 1-11-2015,εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και αφορά  ΜΟΝΟ καταβολές του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.3869/22010.

   Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

ΒΟΜΒΑ !!! ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΥΠΑΡ. 481/2015 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕΝ ΛΑΙΚΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΜΕ!!!
ΒΟΜΒΑ !!! ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΥΠΑΡ. 481/2015 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Χρωστούσαν 539.656 ευρώ και "καθάρισαν" ΣΥΝΟΛΙΚΑ για όλα τους τα χρέη ΘΑ ΠΛΗΡΏΣΟΥΝ ΜΟΝΟ με 69.702 ευρώ!!!
Α)ο σύζυγος με χρέος 293.392 ευρώ και θα πληρηρώσει ΜΟΝΟ 14.400 ευρώ σε δόσεις 4ετίας ο Σύζυγος είχε "κούρεμα" 95%
Β)Η Σύζυγος 215.966,47 ευρώ και θα πληρώσει α)6.720 ευρώ, δόσεις τετραετίας και β) με διάσωση κατοικίας 45.678 .Συνολικά ΜΟΝΟ 52.397,8 ευρώ
Συνολικά χρέος και οι δυο 539.656 ευρώ και θα πληρώσουν ΜΟΝΟ 69.702 ευρώ!!!
Συμπερασματικά χρωστούσαν 539.656 ευρώ και "καθάρισαν" ΣΥΝΟΛΙΚΑ για όλα τους τα χρέη ΜΟΝΟ με 69.702 ευρώ!!!

Τι αλλάζει στις 100 δόσεις από τις 15 Οκτωβρίου 2015

Αυξάνεται το επιτόκιο από τις 15 Οκτωβρίου για όσους έχουν ενταχθεί και ρυθμίσεις τις οφειλές τους προς την Εφορία. Ποιοι γλιτώνουν το αυξημένο κόστος. Πότε ο φορολογούμενος χάνει τη ρύθμιση.

Από τις 15 Οκτωβρίου πέφτει ο πέλεκυς του αυξημένου επιτοκίου στις ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί σε έως εκατό δόσεις. Η ΓΓΔΕ με εγκύκλιό της, κοινοποίησε τις έως σήμερα αλλαγές στο νόμο για τη ρύθμιση οφειλών αν και η διαδικασία αυτή έχει ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να διαμορφωθεί το τελικό τοπίο.
Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος ώστε φορολογούμενοι οι οποίοι θα κριθεί ότι έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε λιγότερες δόσεις, να χάσουν τις εκατό ή να χάσουν και τη ρύθμιση στο βαθμό που δεν έχουν τακτοποιήσει τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.
Επί του παρόντος, με την εγκύκλιο της ΓΓΔΕ ανοίγει ο δρόμος για αύξηση επιτοκίου.
Οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση επιβαρύνονται με τόκο του οποίου το επιτόκιο υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 5 εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο (ΕΚΤ + 5%). Το σχετικό επιτόκιο ΕΚΤ θα είναι αυτό, που έχει οριστεί και ισχύει την 15.10.2015.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω νέα επιβάρυνση στη ρύθμιση των άρθρων 1-17 ν. 4321/2015 θα υπολογιστεί για την υπολειπόμενη ρυθμισμένη οφειλή την 15.10.2015, (ήτοι μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015).
Κατ' εξαίρεση, βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης του ν. 4321/2015, εξακολουθούν να μην επιβαρύνονται με προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή το ανωτέρω επιτόκιο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,
2. Η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από την τελευταία δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και
3. Η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν την 15.10.2015.
Πότε χάνεται η ρύθμιση
Με την υποπερίπτωση δ της περίπτωσης 15 της υποπαραγράφου Δ1 της Παραγράφου Δ του δεύτερου άρθρου του ν. 4336/2015 προστίθεται εδάφιο δ στο άρθρο 8 του ν. 4321/2015, με το οποίο προστίθεται στους ήδη υφιστάμενους λόγους απώλειας, νέος λόγος απώλειας ρύθμισης.
Ειδικότερα: Ορίζεται η υποχρέωση τακτοποίησης κατά νόμιμο τρόπο, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά, των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ατομικών καθώς και αυτών για τις οποίες υπάρχει ευθύνη καταβολής, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση εντός τριών μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής της, προκειμένου να μην απολεσθεί η ρύθμιση.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το νέο λόγο απώλειας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, εάν ο οφειλέτης:
α) Δεν έχει εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπροθέσμων μη ρυθμισμένων οφειλών του,
β) Δεν έχει υπαγάγει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών του σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής και
γ) Δεν υφίσταται καθεστώς αναστολής είσπραξης για τις ανεξόφλητες, μη ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ατομικές ή από συνυποχρέωση/ συνυπευθυνότητα.
Για την ως άνω τακτοποίηση, παρέχεται στον οφειλέτη προθεσμία τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας καταβολής των οφειλών ή από την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από 19.8.2015, λαμβανομένης υπόψη της ευνοϊκότερης για τον φορολογούμενο εκ των ανωτέρω προθεσμιών. euro2day.gr

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

Δωρεάν υπηρεσίες στο Π.Ε.Δ.Υ. Χανίων και για ανασφάλιστους με Α.Μ.Κ.Α.

1 EOPYYΚάθε πολίτης που έχει Αριθμό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) είτε είναι ασφαλισμένος, είτε ανασφάλιστος, εξυπηρετείται στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ) Χανίων (πρώην ΕΟΠΥΥ) στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή 99 (Σούδας).
Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (ΥΠΕ) για τις υπηρεσίες της Μονάδας Υγείας Χανίων του ΠΕΔΥ
που, όπως αναφέρεται, λειτουργεί καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, εκτός από Σαββατοκύριακα και αργίες.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «για τις παρακάτω ειδικότητες οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού καθημερινά 8:00 – 14:00 στο τηλέφωνο 28210-24601 (αστική χρέωση) ή στα πενταψήφια 14554, 14784, 14884, 14900 (με χρέωση ανάλογα την εταιρεία) και για λήψη ΠΑΠ Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 12:00-13:00 στο τηλέφωνο 28210-24630 (αστική χρέωση). Στο ΠΕΔΥ Χανίων εξυπηρετούνται και ανασφάλιστοι πολίτες, οι παροχές είναι εντελώς δωρεάν με την προϋπόθεση να υπάρχει ΑΜΚΑ».
ΙΑΤΡΕΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΑΡΙΟ
Παθολόγοι-Γεν. Ιατροί
Τέσσερεις (4)
Καθημερινά χωρίς ραντεβού με σειρά προτεραιότητας 7:00-15:00
Οδοντίατροι
Τρείς (3)
7:00-14:00
Πνευμονολόγος
Ένας (1)
7:00-14:00
Γαστρεντερολόγος
Ένας (1)
7:00-14:00
Οφθαλμίατρος
Ένας (1)
Καθημερινά χωρίς ραντεβού με σειρά προτεραιότητας 8:00-15:00
ΩΡΛ
Ένας (1)
7:00-14:00
Ακτινοδιαγνώστες
Δύο (2)
7:00-15:00
Λήψη τεστ ΠΑΠ (από Μαία)
Μία (1)
Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 8:00-12:00
Επίσης στο ΠΕΔΥ Χανίων παρέχονται οι παρακάτω Υπηρεσίες Υγείας:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΠΑΡΟΧΗ
ΩΡΑΡΙΟ
Μικροβιολογικό
Αιματολογικός, Βιοχημικός, Μικροβιολογικός-Παρασιτολογικός Έλεγχος
Καθημερινές Αιμοληψίες και Παραλαβή Δειγμάτων με σειρά προτεραιότητας 7:30-9:30
Τηλ. 28210-24617 & 24618
Γυναικολογικό
Λήψη Τεστ ΠΑΠ
Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 8:00-12:00 με ραντεβού
Ακτινολογικό
Ακτινογραφίες
Καθημερινά χωρίς ραντεβού 8:00-11:00
Ακτινολογικό
Υπέρηχοι
Καθημερινά 8:00-14:00 με ραντεβού
Τμήμα Ενέσεων
Ενέσεις (ενδομυϊκές και υποδόριες – εμβολιασμός ενηλίκων)
Καθημερινά 8:00-15:00 χωρίς ραντεβού
Σπιρομετρήσεις

Κάθε Τρίτη 7:00-14:00 με ραντεβού (Τα ραντεβού κλείνονται καθημερινά στο τηλ. 28210-24632)
Ελεγκτικό Έργο

Καθημερινά 8:00-14:30 στα Ιατρεία 1.16, 2.02, 2.03 και στο 2.10-Γραφείο Υπεύθυνου Μονάδος.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: ¨Ζευγάρι Λασιθιωτών ρύθμισε τα χρέη του με Δικαστική Απόφαση"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 14-10-2015

Νέα απόφαση!!!υπαρ.19/2015 , απόφαση , του Ειρηνοδικείου  Νεαπόλεως Λασιθίου
Μία απόφαση  “ορόσημο” , εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου. βάσει της οποίας " ρυθμίζονται  και διαγράφονται τα τραπεζικά χρέη" υπερχρεωμένου ζευγαριού και σώζεται η πρώτη κατοικία ιδιοκτησίας του συζύγου , αλλά και σωζωνται  πλήθος άλλων περιουσιακών στοιχείων Το ζευγάρι, δεν τα βρήκε με τις Τράπεζες, όμως δε  παράτησε την προσπάθεια , να ρυθμίσει το χρέος του και να συνεχίσει την ζωή του, ζητώντας από το έτος 2012 να ενταχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη, μέσω της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Με την υπαρ.19/2015 , απόφαση  του Ειρηνοδικείου  Νεαπόλεως Λασιθίου, κατάφεραν  αφενός  να ρυθμίσουν τα χρέη τους  αφετέρου, να "κουρέψουν" αυτά, κατά 45% και 70% αντίστοιχα , αλλά και  να σώσουν  τη κύρια   κατοικία τους  ,  καθώς και αγροτεμάχια από την εκποίηση.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι δανειολήπτες είναι μέλη ,πρόκειται για ζευγάρι δανειοληπτών ,ίδιας ηλικίας (37 ετών) αμφότεροι, είναι γονείς δύο ανηλίκων τέκνων, εργάζονται ως εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι με μισθό 409,00 η σύζυγος και 545,00 ο σύζυγος, έχουν ακόμα εισόδημα από αγροτικές καλλιέργειες (λάδι)
Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν
α)ο σύζυγος:
οικία, αγροτεμάχια
β)η σύζυγος :
οικόπεδεδα, αγροτεμάχια με ελιές
 Στην συζήτηση των υποθέσεων στο Ειρηνοδικείο, κατατέθηκαν ενστάσεις και προτάσεις εκ μέρους των νομικών εκπροσώπων των αντιδίκων τραπεζών, περί απαραδέκτου, περί αοριστίας, περί δόλου, κ.α ,παρά ταύτα .το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου, έκανε δεκτές τις αιτήσεις του ζευγαριού αποφασίζοντας μάλιστα την συνεκδίκαση τους, αφενός για ότι σχετίζονται(πρόκειται για ζευγάρι) αλλά και για την οικονομία του δικαστικού χρόνου.
Το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου,, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, των διαδίκων, διαπιστώνοντας την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του υπερχρεωμένου ζευγαριού, οι οποίες ωστόσο παλαιότερα εξυπηρετούντο κανονικά, , την αύξηση του κόστους διαβίωσης σε περίοδο πρωτόγνωρης ύφεσης, αναγνωρίζοντας ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν δόλο κατά τον δανεισμό τους και τα όσα άλλα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στις αιτήσεις των οφειλετών, εξέδωσε την υπαρ. 19/2015 απόφαση “ορόσημο” για τα ελληνικά χρονικά υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόταση της Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Για τον μεν σύζυγο δανειολήπτη , οφειλέτη τριών  τραπεζών, ρυθμίζονται τα χρέη του συζύγου, συνολικού ύψους 79.642,93 € ως ακολούθως:
• Μηνιαία καταβολή 250 € και στις τρις τράπεζες, επί τέσσερα  έτη! Ήτοι, θα δώσει 48 μήνες Χ 250 ευρώ.
• Συνολικές καταβολές για ολόκληρη την 4ετία ποσού 12.000 €, (250 € Χ 48μήνες).
• Απαλλάσσει τον δανειολήπτη από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών του, με διαγραφή χρέους των
• Ποσοστό διαγραφής χρέους 45%. – ( διαγραφή χρέους)!
Για τη δε δανειολήπτρια σύζυγο, συν οφειλέτρια  και εγγυήτρια ,τριών τραπεζών, ρυθμίζονται τα χρέη της , συνολικού ύψους 79.642,93 € ως ακολούθως:
• Μηνιαία καταβολή 200 € και στις τρις τράπεζες, επί τέσσερα έτη!
• Σύνολο καταβολών για ολόκληρη την τετραετία, ποσού 9.600€, (200€ Χ 48μήνες).
Απαλλάσσει την δανειολήπτη σύζυγο από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών της, με διαγραφή χρέους των  €.55.865,00
• Ποσοστό διαγραφής χρέους 70%.
-Δίδει περίοδο χάριτος τετραετίας για τον σύζυγο και μετά καθορίζει μηνιαία δόση για 16 χρόνια, για την διάσωση της κατοικίας 163,00Χ192=31,464,76 .000 Ευρώ
-Κρίνει προς ρευστοποίηση α) ένα οικόπεδο 115,00 τ.μ αντικειμενικής αξίας 11.162,85 Ευρώ και β)ενός οικοπέδου 115,00 τ,μ με τά ενός παλαιού κτίσματος, αντικειμενικής αξίας 3.015,15 Ευρώ και τα δύο ιδιοκτησίας της συζύγου.
Από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , επισημαίνεται ότι πρόκειται για σημαντικότατη απόφαση , με την Ενωση να νοιώθει υποχρέωση να ευχαριστήσει τους νομικούς συνεργάτες της ,σε όλο το νησί, για την άρτια νομική προετοιμασία της υπόθεσης. Ακόμα δε ξεχνά να συγχαρεί στους Ειρηνοδίκες που με τις αποφάσεις τους χαρίζουν την προσδοκώμενη ανάσα , μετριάζοντας τον πόνο της υπερχρέωσης των δανειοληπτών , που προκαλεί η οικονομική κρίση και κοινωνική κρίση με την αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας, και της ανέχειας. 
 Τέλος ,  καλούμε   και συγχρόνως  ενημερώνουμε τους πολίτες της  Κρήτης , που έχουν χρεωθεί σε κάποιες Τράπεζες,  ακόμα δε ,έχουν οφειλές σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία,να μη διστάσουν να έρθουν  σε επαφή με την  ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ,είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Ένωσης , είτε τηλεφωνικά στα 2821092666,2821092306 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ‘Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη