Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008

ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η σοβαρότητα των λόγων μας και πολύ περισσότερο των έργων μας,γίνεται
αντικείμενο κριτικής,όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση μη αρεστή,κρίσιμη.
Και η αλήθεια είναι ότι η οικονομία μας,παρά της κυβερνητικές καθησυχάσεις
βρίσκεται σε μία , μη ευχάριστη θέση, μη επιθυμητή για όλους μας κατάσταση,
σε κατάσταση κρίσης.
Θα θέλαμε από τον καθ ύλη Υπουργό, να βρει το θάρρος εκείνο και την δύναμη
που του δίνει η θέση που υπηρετεί,να κάνει τρία βήματα:
Πρώτο Βήμα:Να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς που έχει για να πατάξει την
παραοικονομία,το παρ εμπόριο,την φοροδιαφυγή.
Δεύτερο Βήμα:Να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες, να δώσει κίνητρα ανάπτυξης
σε όλους τους τομείς(πρωτογενή,δευτερογενή,τριτογενή)
Τρίτο Βήμα:Να σταματήσει να χρεώνει τους άλλους (ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΊΑ)
Ερχόμαστε στην λαϊκή ρήση (φταίει το κεφάλι βαράμε τα πόδια;).
Η μίζερη σκέψη και οι λαϊκίστικοι αφορισμοί δεν ωφέλησαν ποτέ κανένα.
Η αλήθεια είναι ότι η σκιά της διεθνούς κρίσης,θα ακουμπούσε και την ελληνική
Οικονομία,και ψέμα δεν είναι ότι οι εκθέσεις που συνέταξαν οι αναλυτές της
Εθνικής Τράπεζας και του ΙΟΒΕ δεν ευνοούν τις Κυβερνητικές προσδοκίες.
Αμφίρροπα τόξα, και με μεγάλη απόκλιση Ανάπτυξη-Πληθωρισμός.
Η Εικόνα της οικονομίας δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό στους παράγοντες
της αγοράς,βλέπουν θολό τοπίο, και ψάχνουν για εργαλεία διαχείρισης,και μέτρα
διαφυγής από την κρίση
Τα δεδομένα της κρίσης,(μείωση ποσοστού εξαγωγών,επενδύσεις,τουρισμός,έλλειψη
ρευστότητος χρήματος,στριμωγμένα νοικοκυριά), τους αποθαρρύνει στους
προ υπολογίσιμους στόχους.
Στόχος μιας πολιτικής με διευρυμένο ορίζοντα θα έπρεπε να είναι στήριξη της
αγροτικής οικονομίας,βιώσιμη ανάπτυξη,επένδυση, απασχόληση,άνοιγμα εμπορίου και
υπηρεσιών, τόσο στην Ευρωπαϊκή κοινότητα,Μεσογειακές Χώρες κ.λ.π
Μοχλός ανάπτυξης δεν δημιουργείται, με εγκατάλειψη,με νέους περιθωριοποιημένους, στοιβαγμένους στην ανεργία με 350 Ευρω το μήνα,ή με νέους σπρωγμένους σε κάποιο
Εκπαιδευτικό ίδρυμα πουλώντας τους ένα ψεύτικο όραμα σταδιοδρομίας στο δημόσιο.
Ο πολίτης σήμερα δεν είναι μόνο ότι καλείται να καλύψει όλα τα κενά της οικονομίας
για τις λάθος πολιτικές της Κυβέρνησης,θεωρείται και υπεύθυνος,γαιτί αυτός
δημιουργεί δια στόματος Υπουργού, την ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ, μα είμαστε σοβαροί;
Ο πολίτης δικαιούται να τον υπηρετεί η κρατική εξουσία,γιαυτό την εμπιστεύθηκε,
γιαυτό την εξουσιοδότησε.Η κυβέρνηση πρέπει να βρει τον τρόπο εκείνο που θα εξασφαλίζει στον πολίτη τις παροχές εκείνες που δικαιούται σαν πολίτης μιας δημο
κρατικής χώρας όπως είναι η δική μας.
Η παρούσα κατάσταση της οικονομίας έχει δημιουργήσει μια ανασφάλεια στον πολίτη.
Η ανταγωνιστικότητα στις επιχειρήσεις είναι εντελώς ανύπαρκτη,με αποτέλεσμα
να δημιουργεί οπισθοδρόμηση τους τομείς ανάπτυξης της οικονομίας,τα καρτέλ έχουν
την τιμητική τους,οι μηχανισμοί της κυβέρνησης παρότι ενεργοποιημένοι,έρχονται
πάντα τελευταίοι.
Ντόπια και ξένα κεφάλαια βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, η νευρικότητα
τους για το αύριο είναι εμφανής.
Η έλλειψη ρευστότητας χρήματος στην αγορά, ανεβάζει το κόστος του και υπεραυξάνει
τα κέρδη στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ντόπια και ξένα, συγχρόνως υπερχρεώνει τα
ελληνικά νοικοκυριά αυξάνει τον πληθωρισμό, απομακρύνονται εργατικά χέρια από την
αγορά εργασίας, στριμώχνει τον Έλληνα εργαζόμενο-καταναλωτή από το πεδίο
της αγοράς.-

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του υπ. Οικονομικών για τους αγρότες .

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2008
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.:1036876/577/Α0012
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1065
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ.Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Πληροφορίες:Φ. Καρασμαϊλη
Ι. Μπάρλας
Τηλέφωνο:210-3375315, 316

ΘΕΜΑ: Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948 Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 6 του άρθρου 42 του ν.2238/1994.
3. Την 1041664/755/ΠΟΛ.1098/Α’0012/4.4.1995 διαταγή μας με την οποία κοινοποιήθηκαν πίνακες με τους οποίους χαρακτηρίζονται οι περιοχές της Ελλάδας σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές.
4. Την 1044146/787/ΠΟΛ.1105/Α’0012/7.4.1995 διαταγή μας με την οποία παρασχέθηκε το δικαίωμα, σε περίπτωση αμφισβήτησης της πεδινότητας ή ημιορεινότητας ολόκληρης της περιφέρειας δήμου ή κοινότητας, συγκρότησης επιτροπής κατά νομαρχία προκειμένου να επανακριθεί ο χαρακτηρισμός αυτός του δήμου ή της κοινότητας.
5. Το από 11.3.2008 Πρακτικό της Επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.2238/1994 που συστήθηκε με την 1004189/1196/0006Α/11.1.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Ότι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος-ενοικίου-μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2008 (χρήση 2007) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:
α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.
γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.
Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.
2. Φορολογούμενοι οι οποίοι κατά την υποβολή των δηλώσεων οικονομικού έτους 2008 επικαλούνται επαναχαρακτηρισμό περιοχής με βάση τέτοια απόφαση, θα πρέπει να συνυποβάλουν και φωτοαντίγραφο της σχετικής απόφασης του νομάρχη ή περιφερειακού διευθυντή επαναχαρακτηρισμού του δήμου ή της κοινότητας.
3. Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια Επιτροπή.
4. Στις περιπτώσεις που εξαιτίας ζημιών από γεγονότα απρόβλεπτα ή οφειλόμενα σε ανωτέρα βία, δεν αποκτήθηκε εισόδημα ή αυτό που αποκτήθηκε είναι κατώτερο του προσδιοριζόμενου με την αντικειμενική μέθοδο, ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει όπως ο προσδιορισμός του εισοδήματος αυτού γίνει με βάση το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από το σχετικό «ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ» του ΕΛ.Γ.Α το οποίο πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο Προϊστάμενο της ΔΟΥ .
5. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γεωργικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευσης λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.
6. Για εκμεταλλεύσεις ή τυχόν προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην κατάταξη των πινάκων, λαμβάνονται υπόψη όσα ισχύουν για παραπλήσιες ή συγγενείς με αυτές εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες, κατά περίπτωση.
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως)
2. Περιφερειακές Διοικήσεις του Κράτους
α) κ.κ. Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών
β) κ.κ. Νομάρχες
με την παράκληση να κοινοποιήσουν τους πίνακες αυτούς σε όλους τους ΟΤΑ τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν.2238/1994.
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
α) Όλες τις Δ.Ο.Υ
β) Οικονομικές Επιθεωρήσεις - ‘Ολους τους Επιθεωρητές στις έδρες τους
γ) Περιφερειακές Διευθύνσεις ΥΠ.Ε.Ε.
δ) Ελεγκτικά Κέντρα ΔΕΚ και Π.Ε.Κ

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Έπαρχοι όλης της Χώρας
2. Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού - Μέγαρο Βουλής, Αθήνα
3. Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) Πανεπιστημίου 47 (Κτίριο Αρσακείου – 105 64 ΑΘΗΝΑ)
4. Άρειο Πάγο – Λ. Αλεξάνδρας 125 – 115 10 ΑΘΗΝΑ
5. Ελεγκτικό Συνέδριο - Τσόχα και Βουρνάζου 4 - 11521 ΑΘΗΝΑ
6. Γενικό Επίτροπο Επικρατείας επί των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων -
Λ.Ριανκούρ 85 11524 ΑΘΗΝΑ
7. Διοικητικά Εφετεία και Πρωτοδικεία της Χώρας
8. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Γ’ Σεπτεμβρίου 36 – 104 32 ΑΘΗΝΑ
9. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών - Κάνιγγος 27 - 106 82 ΑΘΗΝΑ
10. Σώμα Ορκωτών Λογιστών - Φ.Νέγρη 3 - 11257 ΑΘΗΝΑ
11. Γ.Γ.Π.Σ. Διευθύνσεις 30η, 31η και 32η - Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης -
183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
12. ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ - Κηφισίας 16 - 115 26 ΑΘΗΝΑ
13. ΠΟΕ Δ.Ο.Υ - Ομήρου 18 - 106 72 ΑΘΗΝΑ
14. Περιοδικό «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
15. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε)
Ιουλιανού 42 - 46 (104 34) ΑΘΗΝΑ
16. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος - Πανεπιστημίου 23 - 105 64 ΑΘΗΝΑ
17. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε - Κηφισίας 16 - 115 16 ΑΘΗΝΑ
18. ΣΥ.Δ.Α.Σ.Ε - Βερανζέρου 31 - 104 31 ΑΘΗΝΑ
19. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Γεωργικής Οικονομίας
Ιεράς Οδού 75 - 118 55 ΑΘΗΝΑ
20. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής
και Τεκμηρίωσης,
Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών, Αχαρνών 5 - ΑΘΗΝΑ
21. Περιφερειακές Διοικήσεις του Κράτους - Διευθύνσεις Γεωργίας

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.
5. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών
6. Όλες τις Φορολογικές Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία
7. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (10)
8. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (3)
9.Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης - Διεύθυνση Επιθεώρησης
Υπηρεσιών
10. Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12) - Τμήματα Α’ (10), Β’ (3), Γ’(3)
11. Γραφείο κ. Διευθυντή Δ12 (1)


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ
΄Ετος που
προκύπτει
το εισόδημα
Α. Δενδρώδεις

1. Αμυγδαλιές............................................................................ 5ο
2. Ακτινίδια............................................................................... 4ο
3. Αχλαδιές χαμηλού σχήματος................................................. 4ο
4. Αχλαδιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη
διαμόρφωση και υποστηριγμένα σχήματα.............................
5ο
5. Βερυκοκιές μέσου σχήματος.................................................. 4ο
6. Δαμασκηνιές χαμηλού σχήματος........................................... 4ο
7. Δαμασκηνιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση...... 5ο
8. Ελιές χαμηλού σχήματος....................................................... 5ο
9. Ελιές υψηλού σχήματος......................................................... 8ο
10. Εσπεριδοειδή
α) Πορτοκαλιές....................................................................... 6ο
β) Μανταρινιές........................................................................ 4ο
γ) Λεμονιές............................................................................. 6ο
δ) Λοιπά.................................................................................. 5ο
11. Κερασιές χαμηλού σχήματος................................................. 5ο
12. Κερασιές και βυσσινιές κανονικά δένδρα σε
ελεύθερη διαμόρφωση............................................................
6ο
13. Καρυδιές............................................................................... 8ο
14. Καστανιές.............................................................................. 10ο
15. Μηλιές χαμηλού σχήματος μέχρι 75 δένδρα ανά στρέμμα.... 5ο
16. Μηλιές χαμηλού σχήματος από 75 και άνω δένδρα
ανά τρέμμα..........................................................................
4ο
17. Μηλιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση............... 6ο
18. Ροδακινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση ή
υποστηριγμένα σχήματα........................................................
4ο
19. Συκιές................................................................................... 5ο
20. Φυστικιές.............................................................................. 7ο
21. Αμπέλι.................................................................................. 5ο

Β. ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ

1. Φουντουκιές μέσου σχήματος................................................ 5ο

Γ. ΠΟΩΔΕΙΣ

1. Αγκινάρες............................................................................. 1ο
2. Μηδική.................................................................................. 1ο
3. Σπαράγγι............................................................................... 3ο

Κυριακή 30 Μαρτίου 2008

Στα όρια της ανέχειας ένας στους 3 Ελληνες

ΠΡΩΤΗ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ.
(ΑΝΕΡΓΟΙ,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΟΓΑ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Θλιβερή πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ενωση στην οικονομική ανέχεια και τη φτώχεια κατέχει η χώρα μας, καθώς ένας στους τρεις Ελληνες δεν μπορεί να ικανοποιήσει βασικές του ανάγκες και ένας στους πέντε ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, με εισόδημα λιγότερο από 471 ευρώ τον μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, το 32% των Ελλήνων δίνει καθημερινά μάχη για την επιβίωση, αφού καλύπτει μετά δυσκολίας τις βασικές βιοποριστικές ανάγκες, όπως είναι η τροφή, η στέγαση, η ένδυση και η υπόδηση.

Την ίδια ώρα κάτω από το όριο της φτώχειας ζουν το 27,1% των οικογενειών με τρία παιδιά, το 35% των οικογενειών με τέσσερα παιδιά και το 66,9% με πέντε ή περισσότερα παιδιά. Συνολικά πάνω από 400.000 παιδιά στην Ελλάδα ζουν σε φτωχές οικογένειες.

Απροστάτευτοι Τα στοιχεία αποκαλύπτουν την έλλειψη κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας, αφού με όριο φτώχειας τα 471 ευρώ τον μήνα ο μέσος όρος των επιδομάτων πρόνοιας που παρέχει το κράτος είναι μόλις 342 ευρώ.

Κάτω από το όριο της φτώχειας βρίσκονται όσοι παίρνουν την κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ (278 ευρώ), προνοιακά επιδόματα (342 ευρώ) και επιδόματα ανεργίας (367 ευρώ), ενώ σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας ζουν και όσοι λαμβάνουν την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ (475 ευρώ).

Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών στην Ευρωπαϊκή Ενωση που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό λόγω χαμηλού εισοδήματος (22,7%), με δεύτερη την Ιρλανδία με 20,4%.

Ο μισθός ανειδίκευτου εργάτη στη χώρα μας είναι μισός από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό (629 ευρώ έναντι 1.160,12), ενώ το μέσο πραγματικό εισόδημα (αγοραστική δύναμη με βάση τον μισθό) των Ελλήνων εργαζομένων βρίσκεται στο 84,2% του μέσου κοινοτικού όρου.

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2 θα δημιουργηθουν 15 Νομαρχίες

* Εισηγήσεις για σύσταση επιτελικού οργάνου που θα διαχειριστεί τις αλλαγές δέχεται ο Πρωθυπουργός
Ο νέος διοικητικός χάρτης της χώρας
* Οι περιφέρειες μειώνονται σε 5 από 13 * Καταργούνται οι 54 νομαρχίες και ιδρύονται 15 νέες αυτοδιοικητικές μονάδες * Οι 1.034 δήμοι θα συγχωνευθούν σε 400


Δ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ριζικές αλλαγές στη δομή της χώρας επιφέρει το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διοικητική αναδιάρθρωση, το οποίο παρουσιάζει σήμερα «Το Βήμα», στον βαθμό που διατηρηθεί ως την υλοποίησή του ανόθευτο, έναντι των πιέσεων και αντιδράσεων τις οποίες προκαλεί ήδη η σχεδιαζόμενη αλλαγή του πολιτικού χάρτη της Ελλάδας, όπως τον γνωρίζαμε ως σήμερα. Οι περιφέρειες της χώρας από 13 που είναι σήμερα θα μειωθούν σε πέντε, θα έχουν καθαρά επιτελικό κρατικό χαρακτήρα και θα ταυτίζονται με τα γεωγραφικά όρια των πέντε αναπτυξιακών περιφερειών, όπως ακριβώς προσδιορίζονται στο ΕΣΠΑ που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Οι 54 νομαρχίες θα καταργηθούν και στη θέση τους θα ιδρυθούν 15 νέες αυτοδιοικητικές μονάδες «περιφερειακού» χαρακτήρα με εντελώς νέες αρμοδιότητες και υπηρεσιακή δομή. Οι 1.034 δήμοι θα συγχωνευθούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να προκύψουν περίπου 400 νέοι δήμοι, εκ των οποίων περίπου οι 200 θα ταυτίζονται με τα όρια των πρώην επαρχιών στην ύπαιθρο και στα αστικά κέντρα. Ταυτόχρονα θα διατηρηθούν οι 160 δήμοι στα συγκροτήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, ενώ θα ισχύσει και η αρχή «ένας δήμος για κάθε νησί της χώρας».

Το μέγεθος της διοικητικής αναδιάρθρωσης της χώρας που προωθεί η κυβέρνηση αναμένεται να προκαλέσει ισχυρότατες αναταράξεις. Μάλιστα ο πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλής δέχεται επίμονες εισηγήσεις, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν στο άμεσο μέλλον, να συστήσει ένα είδος «cabinet office», ένα ισχυρό επιτελικό όργανο υπό την άμεση ευθύνη του, το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί τη διοικητική μεταρρύθμιση. Στόχος είναι να διασφαλιστούν το αναγκαίο εύρος και το βάθος των επικείμενων αλλαγών από νοθεύσεις και υπονομεύσεις, να περιοριστούν οι αντιδράσεις στις τοπικές, κυρίως, κοινωνίες, που είναι πλέον εμφανείς, και να λειτουργήσει ως κυματοθραύστης στους βουλευτές και κομματάρχες, καθώς το νέο «διοικητικό μοντέλο» θα επηρεάσει άμεσα και το πολιτικό σύστημα της χώρας. «Δεν μπορεί ο κ. Σουφλιάς ούτε, πολύ περισσότερο, ο κ. Παυλόπουλος να σηκώσουν το βάρος μιας τέτοιας μεταρρύθμισης» επισημαίνουν με έμφαση κυβερνητικά στελέχη. «Ο μόνος που μπορεί να το κάνει είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αφού εξασφαλίσει τη μέγιστη κοινωνική συναίνεση».

* Τι θα αλλάξει στους δήμους

Το σχέδιο της διοικητικής αναδιάρθρωσης, με την καθιέρωση δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης και την επαναχάραξη των ορίων των δήμων και των νομαρχιών - όπως κι αν οι τελευταίες ονομαστούν στο νέο σχήμα -, φαίνεται ιδιαίτερα φιλόδοξο. Ετσι τουλάχιστον εμφανίζεται επί χάρτου. Στόχος, κατ' αρχάς, είναι να συσταθούν ισχυρές πρωτοβάθμιες αυτοδιοικήσεις, που θα κληθούν να σηκώσουν και το βάρος της μεταρρύθμισης. Χωροταξικά οι νέοι δήμοι, που θα προκύψουν από τον «Καποδίστρια 2», δεν θα ξεφεύγουν από τα όρια των υφιστάμενων νομών της χώρας, οι οποίοι θα αποτελούν και στο μέλλον διοικητικές μονάδες, ενώ θα ταυτίζονται με τα γεωγραφικά όρια των επαρχιών. Ετσι, για παράδειγμα, οι νομοί Μεσσηνίας και Κοζάνης θα αποτελούνται από τέσσερις δήμους, οι νομοί Αιτωλοακαρνανίας και Λαρίσης από πέντε, η Αρκαδία και η Αργολίδα από τρεις κτλ., όπως δείχνει ο χάρτης των νέων δήμων.

Δεν πρόκειται, στην παρούσα τουλάχιστον φάση, να θιγούν τα διοικητικά όρια των 166 δήμων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αν και ο δήμαρχος Αθηναίων και πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ κ. Ν. Κακλαμάνης έχει ζητήσει να μην εξαιρεθούν από τον «Καποδίστρια 2». Ισχυρές ανακατατάξεις θα επέλθουν στα νησιά, καθώς, λόγω των συνθηκών που επικρατούν, έχει επιλεγεί να ισχύσει η αρχή «κάθε νησί και δήμος». Βεβαίως από την αρχή αυτή εξαιρούνται τα μεγάλα νησιά, όπως η Κρήτη, η Εύβοια, η Ρόδος και η Κέρκυρα, στα οποία οι δήμοι θα ταυτίζονται με τις επαρχίες. «Η παλαιότερη διοικητική διαίρεση της χώρας σε επαρχίες» επισημαίνεται «δίνει μια εκτίμηση του νέου αριθμού. Η επιλογή της επαρχίας ως χωρικής μονάδας προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα».

Ο «Καποδίστριας 2» δεν πρόκειται πάντως να συνδυαστεί με ευρείες αλλαγές στη δομή, στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες των δήμων. Ούτε θα επηρεάσει το σύστημα εκλογής των δημάρχων και το σύστημα ανάδειξης των οργάνων τους. Η κυβέρνηση ωστόσο καλείται, εκτός από τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα είναι εκρηκτικές, να υπερβεί ακόμη δύο σκοπέλους: Ο πρώτος αφορά την περίπτωση που το όλο εγχείρημα θα βασιστεί σε εθελοντική βάση με τη χορήγηση ισχυρών κινήτρων, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα αποτύχει προτού ακόμη ξεκινήσει, ή αν θα ξεκινήσει με αναγκαστικές συνενώσεις, όπως ακριβώς συνέβη με τον «Καποδίστρια 1». Ο δεύτερος έχει σχέση με την αντίδραση των θεσμοθετημένων οργάνων των ΟΤΑ, όπως της ΚΕΔΚΕ, η οποία εξαρτά ακόμη και τη συμμετοχή της στον σχετικό διάλογο από την ικανοποίηση των οικονομικών αιτημάτων των δήμων.

* Οι διάδοχοι των 54 νομαρχιών

Σε αντίθεση με τον «Καποδίστρια 2», πλήρης ανατροπή επέρχεται στο καθεστώς των νυν νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Δεν θα καταργηθούν μόνο οι υφιστάμενες 54 νομαρχίες και στη θέση τους θα δημιουργηθούν 15, δεν θα αλλάξει απλώς η χωρική τους οριοθέτηση, αλλά θα επέλθουν και ριζικές αλλαγές στον τρόπο ανάδειξης των οργάνων των υπό σύσταση νέων μονάδων. Στόχος είναι κατ' αρχάς οι νέες αυτοδιοικήσεις να ταυτιστούν με τα γεωγραφικά όρια των σημερινών 13 διοικητικών περιφερειών, με εξαίρεση τη νησιωτική χώρα. Αυτό σημαίνει ότι θα συνενωθούν γεωγραφικά από δύο ως και τέσσερις νομαρχίες. Στη νέα διοίκηση που θα καλύπτει τη Στερεά Ελλάδα, για παράδειγμα, θα συνενωθούν οι νομαρχίες Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας και Εύβοιας. Στη νέα διοίκηση που θα προκύψει στη Δυτική Πελοπόννησο θα συνενωθούν οι νομοί Ηλείας, Αχαΐας, Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας, Στην Αττική θα συνενωθούν όλες οι νομαρχίες του Λεκανοπεδίου, στη Θεσσαλονίκη οι νομοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής, στη Δυτική Μακεδονία οι νομοί Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών κτλ., όπως αποτυπώνονται στον χάρτη της νέας δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης της χώρας. Ξεχωριστές ενότητες θα αποτελέσουν τα νησιά του Ιονίου, του Βόρειου Αιγαίου και η Κρήτη, ενώ ενιαίο σύνολο θα αποτελέσουν οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

* Δήμαρχοι ή... μίνι πρωθυπουργοί;

Το ερώτημα που τίθεται κατόπιν όλων αυτών είναι αν τα πολιτικά όργανα των νέων ΟΤΑ (επικεφαλής και Συμβούλιο) θα έχουν χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν περισσότερο στα πολιτικά όργανα της δημοτικής αυτοδιοίκησης ή, εν όψει του ότι ο ρόλος τους θα είναι εξ ορισμού διαφορετικός από αυτόν της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, θα οδηγηθούμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης που προσιδιάζει περισσότερο στα κεντρικά πολιτικά όργανα (Κοινοβούλιο και κυβέρνηση). Η απάντηση που δίνεται προς το παρόν είναι ότι «η διαμορφωμένη αυτοδιοικητική μας παράδοση οδηγεί στην πρώτη επιλογή». Με αυτό το δεδομένο τίθενται προς δημόσια διαβούλευση δύο βασικές εναλλακτικές επιλογές για τη συγκρότηση των πολιτικών οργάνων στους νέους ΟΤΑ:

Η πρώτη επιλογή, που υποτάσσεται στον περιφερειακό χαρακτήρα του νέου μοντέλου, προβλέπει την ανάδειξη του επικεφαλής και του Συμβουλίου από ενιαίο ψηφοδέλτιο, με βάση το πρότυπο εκλογής σήμερα του νομάρχη και του Νομαρχιακού Συμβουλίου (λαμβάνοντας υπόψη και κάποια στοιχεία από τον τρόπο εκλογής των ενιαίων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων), με κατά το δυνατόν αναλογικότερο εκλογικό σύστημα.

* «Μηχανιστικές συνενώσεις»

Η δεύτερη επιλογή, που βασίζεται στον διανομαρχιακό χαρακτήρα των συνενώσεων, αν δηλαδή επιλεγεί να υπάρξουν απλώς και μόνον «μηχανιστικές συνενώσεις» των υφιστάμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, προβλέπει ότι στις εκλογές κατέρχονται συνδυασμοί, καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει τον επικεφαλής και τους επί μέρους υποψήφιους συμβούλους, ενώ σε κάθε νομό αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εδρών (συμβούλων δευτεροβάθμιου ΟΤΑ). Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει έναν υποψήφιο επικεφαλής και αριθμό υποψηφίων συμβούλων από κάθε νομό τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο νομό.
Κριτήρια συνενώσεων

Πέντε κριτήρια προβλέπεται να ληφθούν υπόψη με στόχο την οργάνωση του πιο πρόσφορου συστήματος περιφερειακής διακυβέρνησης:

* Η ανάγκη να δημιουργηθούν πολιτικά όργανα (επικεφαλής ή «πρόεδρος» και αιρετό συμβούλιο) με ισχυρό προγραμματισμό και επιτελικό ρόλο.

* Η ανάγκη για διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού πολιτικού- «κυβερνητικού» οργάνου (εκτελεστική επιτροπή).

* Η ανάγκη για πολιτική ενότητα του νέου ΟΤΑ και διαμόρφωση περιφερειακής συνείδησης.

* Η ανάγκη της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης και δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών.

* Η ανάγκη ενότητας του δημοσίου χώρου της περιφέρειας.

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008

ΚΑΥΣΩΝΕΣ "η μεγάλη απειλή για την ΕΛΛΆΔΑ"

TΗΝ ΑΝΑΓΚΗ να οχυρωθούμε και να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τους καύσωνες που τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο συχνοί λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη τόνισαν χθες οι ομιλητές στην ημερίδα που οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού με θέμα «Καύσωνες: Η νέα μεγάλη απειλή για την Ελλάδα».

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Σταύρος Δήμας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα δύο επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα για τα θέματα των κλιματικών αλλαγών, επειδή μεταξύ άλλων οι καύσωνες θα είναι πιο έντονοι και πιο συχνοί. Υπογράμμισε την ανάγκη στήριξης των μέτρων για τις κλιματικές αλλαγές όπως κάνουν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, παρότι κάποιες αντιδρούν, τονίζοντας ότι στην κατεύθυνση αυτή χρειάζεται πρόβλεψη, ετοιμότητα και σωστή αντιμετώπιση των συνεπειών των έκτακτων φαινομένων.

Ο καθηγητής Δημήτρης Λάλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η θερμοκρασία στον πλανήτη θα αυξηθεί 6 με 7 βαθμούς τον αιώνα που διανύουμε, ενώ οι βροχοπτώσεις θα μειωθούν μέχρι και 20%.

Γ ενικά οι εισηγητές στην ημερίδα προσπάθησαν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτημάτων όπως πώς προετοιμάζεται η χώρα αλλά και οι πολίτες για τους επερχόμενους καύσωνες του καλοκαιριού και πώς προλαμβάνονται να εντοπίζονται έγκαιρα οι πυρκαγιές που άρχισαν ήδη.

Τόνισαν ότι με πολύ σκληρό τρόπο συνειδητοποιούμε ότι η Ελλάδα εισήλθε, ήδη από το Μάρτιο, σε μια παρατεταμένη κλιματική κρίση διαρκείας, με άμεση συνέπεια τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σκόπελο, που αφάνισε περί τα 2.500 στρέμματα πυκνού δάσους. Δείγμα της σοβαρότητας της κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου είναι τα αυστηρά μέτρα, τα οποία μόλις χθες έλαβε η Κύπρος, μειώνοντας την κατανάλωση του νερού στο 30%.

Κατά την άποψή τους θεωρείται βέβαιο ότι η ορατή πλέον κλιματική αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα συνεπάγεται, εκτός των άλλων, όξυνση του φαινομένου των καυσώνων. Όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, μια ολιγοήμερη επιμήκυνση των περσινών καυσώνων θα είχε ως αποτέλεσμα αφενός μεν δεκάδες ή και εκατοντάδες θανάτους μέσα στις πυκνοδομημένες συνοικίες, όπως δείχνει η πρωτοποριακή έρευνα της Ελληνικής Εταιρείας για το αστικό μικροκλίμα στην περιοχή του Ψυρρή, αφετέρου δε καταστρεπτική ερημοποίηση σε όλη τη χώρα.

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη

Το έργο της αλλαγής είναι καθήκον προσώπων,γιατί τα πρόσωπα είναι εκείνα
που παράγουν ιδέες και εάν βρουν τον στρατηγό άνεμο με το μέρος τους τις
υλοποιούν, τις κάνουν έργο.
Κάθε εποχή κρίνεται από την διαφορετικότητα της,οι ανάγκες των ανθρώπων
αλλάζουν και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν είναι καινοτόμα.
Η Αρχή είτε στην βιολογία, είτε στην ιστορία έχει και τέλος,αλλά κανείς
δεν αρνήθηκε ότι υπάρχει και μέση, ακόμα και ότι ορισμένα πράγματα με
την σημερινή τεχνογνωσία δεν πορεύονται σε μεγίστη βελτίωση.
Δεν είναι αλήθεια ότι οι ανάγκες προσδιορίζουν το μέλλον μας, δεν ζούμε ούτε
στην λίθινη εποχή ούτε στην εποχή του σιδήρου,αντιθέτως η εξέλιξη μας ως
ανθρώπου εργαλείου ικανοποιεί τις ανάγκες μας, με το σημερινό πρότυπο που
θέλουμε ή θέλουν να μας επιβάλουν.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι της σημερινής μας θέσης,
αλλά μπορούμε να πούμε ότι όλοι είμαστε συμμέτοχοι της σημερινής αμηχανίας,
της απαξίωσης από τα πάντα.
Μερικοί ορθολογικως σκεπτόμενοι,προβληματισμένοι, ομαδοποιούνται κάνουν βήματα
σηκώνουν τη σημαία,περιμένοντας και άλλους να κάνουν το ίδιο για να οδηγήσουν
το τοπίο σε νέα φάση,βλέπουν το αύριο όχι με το μάτι του χθές,γιατί το χθές
είναι άλογο γερασμένο δεν αποδίδει,αλλά με την προοπτική του αύριο,που είναι
πολύ διαφορετικό.
Η Μηχανή του χρόνου δουλεύει γρήγορα και δεν περιμένει κανένα,παράγει το νέο
προϊόν , που βρίσκει απήχηση σόλες τις ηλικίες γιατί το νέο δίνει προοπτική.
Το μόνο που μένει άφθαρτο μη καταναλώσιμο γιατί είναι άυλο προϊόν, είναι
ο πολιτισμός μας και εκεί οφείλουμε να νοιαστούμε, να τον περιφρουρήσουμε.
Ο κάθε λαός τον πολιτισμό τον κουβαλάει μέσα του,και δεν πρέπει στο όνομα
οποιασδήποτε τεχνολογικής εξέλιξης να τον αφήνει στο περιθώριο.
Η ταυτότητα κάθε λαού φέρει και τον πολιτισμό του, λαός χωρίς πολιτισμό, είναι
ένα αναλώσιμο υλικό που φθείρεται και στο τέλος χάνεται.
Ας αγωνιστούμε όχι για το χθες αυτό θέλουμε δεν θέλουμε ανήκει στην μνήμη μας
είναι δικό μας, δεν κινδυνεύει από κανένα, αλλά για την διαμόρφωση του αύριο
που το θέλουμε διαφορετικό, ναι με σύγχρονο, αλλά ανθρώπινο .

Αναζήτηση εμπιστοσύνης

Οταν οι σκέψεις μπερδεύονται με τα οράματα και τις πράξεις μαρέσει
να αντιγράφω, και αν το κείμενο κάποιου σου τα διεγείρει νομίζω ότι δεν
είναι πράξη λάθους.Δεν μιλάω πολιτικά, απλώς ιδεολογικά.
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
.. ...Απαιτείται ολοκληρωτική ρήξη με το παρελθόν.Του ΣΤΡΑΤΗ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗ.Αν επρόκειτο απλά για τη δυσπιστία της αξιωματικής αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, το πράγμα δεν θα είχε και τόση σημασία. Θα λυνόταν στα κοινοβουλευτικά πλαίσια σε ένα τριήμερο και η ζωή θα προχωρούσε. Τα γεγονότα ωστόσο του τελευταίου καιρού, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες ανακατατάξεις, μας δείχνουν μια γενικότερη αμφισβήτηση.Η πολιτική δυσπιστία είναι δεδομένη τουλάχιστον από τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου και εκφράζεται ήδη σαφώς, όπως και να ερμηνεύσουμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτή η δυσπιστία εμφιλοχωρεί και στις σχέσεις των κομμάτων μεταξύ τους, και στο εσωτερικό τους, και στις διαθέσεις των πολιτών προς την πολιτική, γενικότερα.Η οικονομική δυσπιστία αποτυπώνεται όχι μόνο στους δείκτες του χρηματιστηρίου, και στην κρίση των ενεργειακών πηγών, αλλά και στις προβλέψεις των σοβαρών οικονομολόγων, που μιλούν ήδη για φαινόμενα 1929.Η κοινωνική δυσπιστία, σε επίπεδο θεσμών και αξιών, είναι ορατή στον τρόπο ζωής, στο διχασμό γνώσης και βίωσης, στην απόσταση δικαιωμάτων και ελευθερίας. Στην αναζήτηση στόχων χωρίς πραγματική αλλαγή, με αποδοχή της εξουσιαστικής ιεραρχίας, χωρίς αντιστοίχιση τεχνοοικονομικής προόδου και ηθικής ανάπτυξης.Αυτή η αχρηστία της πολιτικής, η επιδείνωση της οικονομίας, η αμοραλιστική ηθική, συγκροτούν ένα σύστημα που κλείνει το δρόμο προς μια διέξοδο. Πρόκειται για μια γενικότερη διαπλοκή, που δεν είναι δυνατόν να διαρραγεί από τους διαπλεκόμενους, κυβερνώντες και κυβερνώμενους, χωρίς μια υπέρβαση, προσωπική και συλλογική. Για μια τέτοια όμως υπέρβαση απαιτείται ολοκληρωτική ρήξη με το παρελθόν, τελειωτική έξοδος από το παλιό, πλήρης απόρριψη του μερικού. Και αντίστοιχα αποδοχή νέων μορφών, νέων μεθόδων, νέων προοπτικών. Ποιός όμως μπορεί να αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο της αλλαγής ; Είναι αυτό καθήκον, αρμοδιότητα, ευθύνη προσώπων, ή τάξεων, ή ιδεολογιών; Σε παγκόσμιο γεωστρατηγικό πλαίσιο, καθώς η αυτοκρατορία κατευθύνεται προς τη Δύση της, αναδύονται ταχύτατα νέες δυνάμεις. Στο φιλοσοφικό πεδίο οι θεωρίες της μετανεοτερικότητας, δεν μας έχουν πείσει για την αλήθεια τους και θα πρέπει να αναμένεται μια στροφή στην επαναξιολόγηση του λόγου. Στις κοινωνικές δομές τα κινήματα της οικολογίας, της αντικατανάλωσης, της χειραφέτησης, πραγματοποιούν καθημερινά επιτεύγματα. Η παγκοσμιοποίηση καταστρέφει τα όρια των πολιτισμών, αλλά ενισχύει και την αυτογνωσία και τη συνεννόηση των αρνητών της. Πρόκειται να μας δώσει τα μέσα για την ανατροπή της, όπως είχε πει ο Μαρξ για τον καπιταλισμό;To σίγουρο είναι ότι ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται σε αναζήτηση εμπιστοσύνης σε ένα μέλλον, που μπορεί να μην είναι ακόμη διαυγές, αλλά προσδιορίζεται από τις ανάγκες και τις προσδοκίες μας. Κάθε προσπάθεια προς αυτή τη διαύγαση, προς την ελάττωση της γενικευμένης δυσπιστίας, μέσω της κριτικής, της ανάλυσης, της πρακτικής, μας φέρνει πιο κοντά προς το σκοπό μας.----------------------------------

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2008

Εκδήλωση Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας


Το θέμα της γέννησης του σύμπαντος και των πρώτων λε-
πτών μετά από αυτή βρέθηκε στο επίκεντρο της εκδήλω-
σης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας
Κρήτης προχθές, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Χα-
νίων. Ομιλητής ήταν ο καθηγητής αστροφυσικής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, Σήφης Παπαδάκης, ο οποίος και αναφέρθηκε
στα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν γύρω από αυτό το
ζήτημα.
Αξίζουν συγαριτήρια στους οργανωτές της εκδήλωσης ,
ακούσαμε πολλά και ενδιαφέροντα, προβληματιστήκαμε.
Περάσαμε υπέροχα..........

Κυριακή 23 Μαρτίου 2008

Απάντηση Υφυπουργού κ. Χηνοφώτη για τα αυτονοητα. Για το πάπλωμα (12 μηνο ποιος μιλά;;;;;;

Ύστερα από έκκληση της Π.Ο.Σ.ΠΥ.Δ., ο βουλευτής Αττικής του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Μ. Βορίδης, κατέθεσε στις 20/03/08, στον Υπουργό Εσωτερικών επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης και τα ατομικά μέσα προστασίας των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση του ο κ. Βορίδης ζήτησε να πληροφορηθεί:

1) Αν εγκρίθηκε το κονδύλιο των 22,4 εκατ. ευρώ για το 8μηνο εποχικής εργασίας των πυροσβεστών και αν ναι, πρόκειται να απασχοληθούν κανονικά για τη νέα περίοδο;

2) Αν τα 13 μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται, είναι έτοιμα και θα παραδοθούν όλα την 1/4/08;

Ο Υφυπουργός κ. Χηνοφώτης απάντησε ότι έχει εγκριθεί η πίστωση και είναι θέμα ημερών η υπογραφή της σχετικής απόφασης. Οπότε, και οι πυροσβέστες θα απασχοληθούν κανονικά από 1/4/08. Για το δεύτερο ερώτημα, ανέφερε ότι έχουν γίνει παραδόσεις αρκετών ειδών και ότι καταβάλλεται προσπάθεια να παραδοθούν σύντομα και τα υπόλοιπα. Ο κ. Βορίδης απαντώντας, είπε ότι εκλαμβάνει ως θετική την απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Επεσήμανε όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για τα είδη ατομικής προστασίας, και ζήτησε την επίσπευση της διαδικασίας παράδοσης. Πάγια θέση του ΛΑ.Ο.Σ. είναι η καθιέρωση 12μηνων συμβάσεων.

Η ημερομηνία πρόσληψης των συμβασιούχων πλησιάζει και θα παρακολουθηθεί στενά η υλοποίηση της Κυβέρνησης.
Εν αναμονή................. για το πάπλωμα ή καλοκαίρι είναι ας το βάλουμε στην
ναφθαλίνη..... και ας ποιάσουμε τα μιξομάντηλα να θρηνούμε την κακομοιριά μας.

Παρασκευή 21 Μαρτίου 2008

πηγή "Ανεξάρτητος" Σεραική Εφημερίδα σχτ. με τους συμβασιούχους πυροσβέστες

Κυβερνητικές Δεσμεύσεις στους Συμβασιούχους του Πυροσβεστικού Σώματος, που δεν υλοποιήθηκαν
Γράφει ο/η Ανεξάρτητος
19.03.08
ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗ
Το καλοκαίρι του 2007, συνέβη μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Εκτεταμένες πυρκαγιές σε πολλά μέρη της χώρας, κυρίως το μήνα Αύγουστο, έκαψαν συνολικά εκτάσεις 268.834 εκταρίων, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 63 ανθρώπων.
Σε αυτή την φονική καταστροφή αναντικατάστατο ήταν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο, σε δυσμενείς συνθήκες και με ελλιπή μέσα, συνέβαλε τα μέγιστα στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Το Πυροσβεστικό Σώμα αδυνατεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στα βεβαρημένα καθήκοντα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ελλείψει προσωπικού και εκσυγχρονισμένου εξοπλισμού. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με την πρόσληψη εποχιακών πυροσβεστών, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τα ελλείμματα του Σώματος.
Σήμερα, γίνεται λόγος για 5.500 εποχιακούς πυροσβέστες, οι οποίοι ζουν και εργάζονται υπό την ομηρία της οχτάμηνης πλέον σύμβασης. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές της 16ης Σεπτέμβρη, ο τέως υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Β. Πολύδωρας, με ανακοίνωσή του, υποσχέθηκε ότι με «τη νέα εντολή του λαού»... θα τους ανατεθούν πυροσβεστικά καθήκοντα και για το υπόλοιπο τετράμηνο. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να τηρήσει καμία από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της όσον αφορά στο εποχικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς ούτε τους μονιμοποιεί αλλά και ούτε αυξάνει το χρόνο απασχόλησής τους, γιατί όπως αναφέρει ο προϋπολογισμός του 2008 του υπουργείου Εσωτερικών, οι πιστώσεις το 2007 στην Πυροσβεστική για «αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)» ήταν περίπου 26,5 εκατ. ευρώ, ενώ για φέτος, το ποσό φτάνει τα 28 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας πως οι συμβάσεις παραμένουν στους 4,5 μήνες αντί για τους 8.
Επιπλέον, υπάρχει σημαντική έλλειψη στα μέσα ατομικής προστασίας. Εκκρεμούν 12 είδη, τα οποία, ενώ θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί την 1η Απριλίου, όπως φαίνεται, θα δοθούν αν όχι μετά, σίγουρα προς το τέλος της φετινής αντιπυρικής περιόδου (Μάης - Οκτώβρης 2008). Σύμφωνα μάλιστα με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος είναι άγνωστο πότε θα παραδοθούν οι 6.000 στολές, αν και οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τον περασμένο Γενάρη, ενώ για τις επιπλέον 1.100 στολές και το λοιπό εξοπλισμό δεν έχει γίνει καμία ανακοίνωση. Και αν για τα βασικά είδη προστασίας είναι άγνωστο πότε θα παραδοθούν, τι να υποθέσουμε για τα δευτερεύοντα, όπως το υδροδοχείο - με το διαγωνισμό να επαναλαμβάνεται - και τις θερινές μπλούζες;
Η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει πως η κυβέρνηση, με τις πράξεις της, θα στείλει 5.500 εποχικούς πυροσβέστες και αυτό το καλοκαίρι στις φωτιές χωρίς βασικά μέτρα προστασίας, με ανεπαρκές προσωπικό, ενώ εκκρεμεί ακόμη η δέσμευση, για χορήγηση πλήρους σύνταξης σε ένα μέλος της οικογένειας των θυμάτων, θανόντων από τις πυρκαγιές, κατ` αναλογία των διατάξεων χορήγησης σύνταξης στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών.
Έπειτα, από τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Πρόκειται να επιμηκυνθεί η οχτάμηνη σύμβαση σε δωδεκάμηνη και αν ναι, πότε θα υπογραφεί η σχετική υπουργική απόφαση;
2. Για ποιο λόγο καθυστερεί ο εφοδιασμός του Πυροσβεστικού Σώματος με βασικά είδη ατομικής προστασίας; Πότε προβλέπεται η διευθέτηση του εν λόγω θέματος;
3. Για ποιο λόγο εκκρεμεί ακόμη η χορήγηση πλήρους σύνταξης σε ένα μέλος της οικογένειας των θυμάτων, θανόντων από τις πυρκαγιές και πότε πρόκειται να εφαρμοστεί;

ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ (δεν έχουν τσίχλα και αναμασάνε την παλιά).

Ολοκληρώνεται η διαδικασία για την επέκταση των συμβάσεων απασχόλησης των εποχικών δασοπυροσβεστών από τους τεσσερισήμισι στους οκτώ μήνες το χρόνο, διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους τους ο υφυπουργός Οικονομίας Νίκος Λέγκας κατά τη σημερινή τους συνάντηση.
Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα διάταξη, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση θανάτου εποχικού δασοπυροσβέστη εν ώρα υπηρεσίας θα Σημειώνεται πως η ίδια διάταξη ισχύει και για τους μόνιμους πυροσβέστες.

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2008

Κοροϊδεύουν τους συμβασιούχους πυροσβέστες...

Κοροϊδεύουν τους συμβασιούχους πυροσβέστες...

.
Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
Τεχνολόγος
.
AΣ ΘΥΜΗΘΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ. Είναι άδικο για πολιτεία και για του εκπροσώπου της κ. Παυλόπουλου να εκφράζεται έτσι και να κάνει τον λαγό, όπως εκφράστηκε παρουσία του Δ.Σ του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ πυροσβεστών Δυτικής Κρήτης.
Θα έπρεπε να δουν σοβαρά το θέμα των συμβασιούχων πυροσβεστών. Ντροπή να ονομάζουμε ήρωες τους ανθρώπους μόνο εάν καούνε. Ξεφτίλα και για τους 300 της Βουλής. Οι άνθρωποι αυτοί μας το έχουν αποδείξει εάν είναι αναγκαίοι στο πυροσβεστικό Σώμα, εδώ και τώρα πρέπει να παρθεί πολιτική απόφαση για τακτοποίηση αυτών των ανθρώπων, να ηρεμήσουν και οι οικογένειες τους.
Οι άνθρωποι αυτοί με πλήρη αυταπάρνηση προσφέρουν έργο και τα βάζουν με ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της φύσεως. Ήταν φρέσκοι άλλος 19 ετών άλλος 20 και άλλος 25. Μα σε ποια χώρα ζούμε , στην χώρα του μπάχαλου, να τους μοριοδοτεί στις εξετάσεις, μα είναι γελοίο για δυο κυρίως λόγους.
Ι) Οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν τόσες εξετάσεις και αγωνίσματα.
2) Η εμπειρία που πάει;
Εδώ τακτοποιήθηκαν οι αγροφύλακες, που ήταν αφημένοι σε κάποια ντουλάπια και το μόνο που μέτρησε σαυτούς ήταν μια υπόσχεση. Στους συμβασιούχους πυροσβέστες πόσες υποσχέσεις δόθηκαν και γιατί
δεν τηρήθηκαν;
Τι νόημα έχει ένας μοριοδοτούμενος διαγωνισμός αφού αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν επί 10ετία , να κριθούν εάν μπορούν 30 ετών και άνω άνθρωποι να κάνουν μονόζυγο;
Ας το πάρει σοβαρά η κυβέρνηση και ας μη παίζει εκτός από το σώμα αυτών των ανθρώπων και με τις ψυχές τους, χρέος της είναι να τους τακτοποιήσει πλέον το δικαιούνται.
Είναι γελοίο να τους στέλνει στο πεζοδρόμιο για να της φωνάξουν τα δικαιώματα τους.

Εγραψε ο Σεραικός Τύπος my serresΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ: AΣ ΘΥΜΗΘΕΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ
Δημοσίευση στις Wednesday, March 19 @ 03:19:07 CDT από sysadmin

Ειδήσεις Είναι άδικο για πολιτεία και για του εκπροσώπου της κ Παυλόπουλου να εκφράζεται έτσι και να κάνει τον λαγό, όπως εκφράστηκε παρουσία του Δ.Σ του ΣΩΜΑΤΕΊΟΥ πυρασβεστών Δυτικής Κρήτης. θά 'πρεπε να δουν σοβαρά το θέμα των συμβασιούχων πυροσβεστών.Ντροπή να ονομάζουμε ήρωες τους ανθρώπους μόνο εάν καούνε.

Ξεφτίλα και για τους 300 της Βουλής.Οι άνθρωποι αυτοί μας το έχουν αποδείξει εάν είναι αναγκαίοι στο πυροσβεστικό Σώμα, εδώ και τώρα πρέπει να παρθεί πολιτική απόφαση για τακτοποίηση αυτών των ανθρώπων,να ηρεμήσουν και οι οικογένειες τους. Οι άνθρωποι αυτή με πλήρη αυταπάρνηση προσφέρουν 'έργο και τα βάζουν με ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της φύσεως.

Ήταν φρέσκοι άλλος 19 ετών άλλος 20 και άλλος 25. Μα σε ποια χώρα ζούμε ,στην χώρα του μπάχαλου, να τους μειοδοτείτε στις
εξετάσεις,μα είναι γελοίο για δυο κυρίως λόγους.

1)Οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν τόσες εξετάσεις ,και αγωνίσματα.
2)Η Εμπειρία που πάει;

Εδώ τακτοποιήθηκαν οι αγροφύλακες, που ήταν αφημένοι σε κάποια ντουλάπια

και το μόνο που μέτρησε σ αυτούς ήταν μια υπόσχεση.

Στους συμβασιούχους πυροσβέστες πόσες υποσχέσεις δόθηκαν και γιατί

δεν τηρήθηκαν;

Τι νόημα έχει ένας μοριοδοτούμενος διαγωνισμός αφού αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν επί

10 ετία , να κριθούν εάν μπορούν 30 ετών και άνω άνθρωποι να κάνουν μονόζυγο;

Ας το πάρει σοβαρά η κυβέρνηση και ας μη παίζει εκτός από το σώμα αυτών

των ανθρώπων και με τις ψυχές τους, χρέος της είναι να τους τακτοποιήσει πλέον
το δικαιούνται.

Είναι γελοίο να τους στέλνει στο πεζοδρόμιο για να της φωνάξουν τα δικαιώματα

τους.

Με εκτίμηση

Ιωάννα Μελάκη
Τεχνολόγος

Τρίτη 18 Μαρτίου 2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασία με αριθ.31/7.4.2005

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας .: Ετος 2005 .: Γράμμα Π .: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πυροσβεστικού προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ανήκει σε Σωματεία - Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης - Διάσωσης Π.Κ.: 31/7.4.2005

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πυροσβεστικού προσωπικού της πυροσβεστικής υπηρεσίας που ανήκει σε Σωματεία - Μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης - Διάσωσης Π.Κ.: 31/7.4.2005

Στην Αθήνα σήμερα 7 Απριλίου 2005 οι υπογεγραμμένοι α) Σωτήριος Βασιλάκος, υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους με βαθμό Δ�/ΤΕ του κλάδου ΤΕ Δημοσιονομικών, εκπρόσωπος του Δημοσίου δυνάμει της αριθ. πρωτ. 2/8734/0022/16.2.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, β) Κωνσταντίνος Παπαντώνης Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης - Διάσωσης, νόμιμα εξουσιοδοτημένος δυνάμει του από 15.1.2005 αποσπάσματος πρακτικού συνεδρίασης του παραπάνω σωματείου, ενώπιον του Διαιτητή του ΟΜΕΔ κ. Θεόδωρου Κουτρούκη, συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω:Αρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μάχιμοι πυροσβέστες (συμβασιούχοι πυροσβέστες πυρόσβεσης διάσωσης, αερομεταφερόμενοι πυροσβέστες πυρόσβεσης - διάσωσης πυροφύλακες) και οι οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και είναι μέλη των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συμβασιούχων Πυρόσβεσης - Διάσωσης.Αρθρο 2
Αποδοχές

Στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας ρύθμισης μισθωτούς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27 παρ. 2 και 28 του Ν.3205/2003, ΦΕΚ 297/Α�/23/12/2003, όπως κάθε φορά ισχύουν.Αρθρο 3
Επίδομα πυρόσβεσης διάσωσης

Στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς χορηγείται επίδομα ειδικών συνθηκών πυρόσβεσης - διάσωσης ανερχόμενο στο ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ μηνιαίως.Αρθρο 4
Αδειες

α. Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγείται κανονική άδεια μετ� αποδοχών, κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν επιτρέπουν διαφορετικά, κατά προτεραιότητα τους μήνες Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο εκάστου έτους, δύο (2) ημερών για κάθε μήνα απασχόλησης.
β. Στα υπαγόμενα στην παρούσα συνδικαλιστικά στελέχη χορηγούνται, κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους συνδικαλιστικές άδειες σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Ν.1264/1982 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν.2224/1994.
γ. Στους υπαγόμενους στην παρούσα που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους άδεια εξετάσεων έως δέκα (10) ημέρες με αποδοχές για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών. Η ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή καθώς και η συμμετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας σχολής που υποβάλλεται στην υπηρεσία από τον εργαζόμενο.
δ. Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών και τριών (3) εργασίμων ημερών λόγω θανάτου συγγενών Α� και Β� βαθμού, μετά πλήρων αποδοχών, που δεν συμψηφίζονται με την κανονική άδεια.
ε. Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι προβαίνουν σε χορήγηση) αίματος χορηγείται κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.
στ. Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στο άρθρο 1 της παρούσας χορηγείται για το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια ή σεμινάρια που άπτονται του αντικειμένου της εργασίας τους υπό την αίρεση της έγκρισης της υπηρεσίας.Αρθρο 5
Λοιπές παροχές

α. Σε όλους τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται ημερησίως για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής του ένα (1) κουτί γάλα εβαπορέ 410 γρ., ενώ σε περίπτωση που δεν χορηγείται σε είδος, καταβάλλεται το αντίτιμο σε χρήμα.
β. Στους υπαγόμενους στο άρθρο 1 της παρούσας μισθωτούς χορηγούνται είδη ατομικής προστασίας σύμφωνα με την υπ� αριθ. 58190 οικ. Φ.521.1/30.4.2004 απόφαση του υφυπουργού Δημόσιας Τάξης. Η χορήγηση των ως άνω ειδών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.Αρθρο 6
Τελικές διατάξεις

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους απ� αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από Νόμους Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις Εσωτερικούς Κανονισμούς έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.Αρθρο 7
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1.1.2005.


Σχετικές Συλλογικές συμβάσεις

article ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μάχιμων πυροσβεστών (συμβασιούχοι πυροσβέστες πυρόσβεσης διάσωσης, αερομεταφερόμενοι πυροσβέστες πυρόσβεσης - διάσωσης, πυροφύλακες) και των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία - Δ.Α.: 28/2007
Με την υπ� αριθ. 26/31.5.2007 αίτησή της προς...

article ΟΔΗΓΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ - ΔΑ για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των μάχιμων πυροσβεστών (συμβασιούχοι πυροσβέστες πυρόσβεσης διάσωσης, αερομεταφερόμενοι πυροσβέστες πυρόσβεσης - διάσωσης, πυροφύλακες) και των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία - Δ.Α.: 25/2006
1. Με την υπ� αριθ. 37Δ/28.6.2006 αίτησή της, η...

article ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που ανήκει στην Πανελλήνια ενωση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης - Π.Κ.Υ.Α. 65/14.6.2005
Στην Αθήνα σήμερα 14.6.2005 οι...

Κυριακή 16 Μαρτίου 2008

Συγχαριήρια στην ΄Ενωαη Αξιωματικών Πυρασβεστικού Σώματος

8/2/2008


Αναδημοσιευμένο με την άδεια της Ε.Α.Π.Σ

Είναι άδικο για πολιτεία και για του εκπροσώπου της κ Παυλόπουλου να εκφράζεται έτσι και να κάνει τον λαγό.

θ άπρεπε να δουν σοβαρά το θέμα των συμβασιούχων πυροσβεστών.Ντροπή

να ονομάζουμε ήρωες τους ανθρώπους μόνο εάν καούνε.Ψευτίλα και για τους

300 της Βουλής.Οι άνθρωποι αυτοί μας το έχουν αποδείξει εάν είναι αναγκαίοι στο

πυροσβεστικό Σώμα, εδώ και τώρα πρέπει να παρθεί πολιτική απόφαση για τακτοποίηση αυτών των ανθρώπων,να ηρεμήσουν και οι οικογένειες τους.

Οι άνθρωποι αυτή με πλήρη αυταπάρνηση προσφέρουν 'έργο και τα βάζουν με

ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της φύσεως.Ήταν φρέσκοι άλλος 19 ετών άλλος 20 και άλλος 25.Μα σε ποια χώρα ζούμε ,στην χώρα του μπάχαλου, να τους μοριοδοτεί στις εξετάσεις,μα είναι γελοίο για δυο κυρίως λόγους.

Ι)Οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν τόσες εξετάσεις ,και αγωνίσματα.

2)Η Εμπειρία που πάει;

Εδώ τακτοποιήθηκαν οι αγροφύλακες, που ήταν αφημένοι σε κάποια ντουλάπια

και το μόνο που μέτρησε σαυτούς ήταν μια υπόσχεση.

Στους συμβασιούχους πυροσβέστες πόσες υποσχέσεις δόθηκαν και γιατί

δεν τηρήθηκαν;

Τι νόημα έχει ένας μοριοδοτούμενος διαγωνισμός αφού αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν επί 10 ετία , να κριθούν εάν μπορούν 30 ετών και άνω άνθρωποι

να κάνουν μονόζυγο;

Ας το πάρει σοβαρά η κυβέρνηση και ας μη παίζει εκτός από το σώμα αυτών

των ανθρώπων και με τις ψυχές τους, χρέος της είναι να τους τακτοποιήσει πλέον

το δικαιούνται.

Είναι γελοίο να τους στέλνει στο πεζοδρόμιο για να της φωνάξουν τα δικαιώματα

τους.
Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008

Συμβασιούχοι Πυροσβέστες

ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Αδιαφορία - εμπαιγμός
Eντονότατη
κριτική στην
κυβέρνηση από
το σωματείο τους
στα Χανιά


"Η αδιαφορία της κυβέρνησης, η αδιαφορία του Υπουργού Εσωτερικών είναι άκρως προκλητική απέναντι στον κλάδο και
τα προβλήματα". Με αυτά τα λόγια ο πρόεδρος του Σωματείου Συμβασιούχων πυροσβεστών κ. Αλεξανδρος Φαραντάκης αναφέρθηκε στη χθεσινοβραδυνή έκτακτη γενική συνέλευση που έγινε στα Χανιά στις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της μετατροπής των συμβάσεων των πυροσβεστών από αορίστου σε ορισμένου χρόνου.
"Ενώ στην παράδοση και παραλαβή του Υπουργείου τον Σεπτέμβριο είχε πει ο κ. Παυλόπουλος ότι σε 15 ημέρες θα μας δει, ακόμα περιμένουμε. Την ίδια στιγμή έχει δει τους μόνιμους 3-4 φορές και εμάς καμμία. Μας παίζει κρυφτό. Σε ό,τι αφορά τα μέσα ατομικής προστασίας καμμία εξέλιξη. Σε ό,τι αφορά την τροποποιήση του προεδρικού διατάγματος πως ότι ισχύει για το νόμιμο ισχύει και για τον συμβασιούχο τραυματία ή θανόντα, το έχουν ακόμα στα συρτάρια. Καμμία εξέλιξη ούτε σε αυτό. Γιαυτό και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αγωνισθούμε. Και ο κ. Ζαγορίτης όταν ήλθε στα Χανιά μας είπε ότι σε μια εβδομάδα θα συναντηθούμε. Πέρασε πάνω από ένας μήνας και τίποτα. Είναι άκρως προκλητικοί απέναντι σε αυτούς που αποκαλούσαν "ήρωες του καλοκαιριού. Τι έκαναν; Μας ξέχασαν αμέσως μετά τις εκλογές" ανάφερε ο κ. Φαραντάκης.
Σχολιάζοντας την απάντηση του κ. Παυλόπουλου σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ ο κ. Φαραντάκης επεσήμανε πως οι συμβασιούχοι δεν παραξενεύτηκαν καθόλου από αυτήν την εξέλιξη.
"Αν ανατρέξουμε πίσω θα δούμε ότι ούτε την επέκταση της εργασίας από 4 σε 8 μήνες, δεν το ήθελαν και όμως το πετύχαμε. Mε τον αγώνα αρκει να είμαστε όλοι ενωμένοι και μονιασμένοι θα βγούμε εμείς νικητές στο τέλος. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι και σε τοπικό επίπεδο να εκφράζουμε τη διαμαρτυρία μας κάθε φορά που στα Χανιά παρευρίσκεται κάποιος υπουργός".
Μεγάλες οι ελλείψεις σε πυροσβέστες
Κάποια στιγμή στο μέλλον θα καλυφθούν σταδιακά τα κενά που υπάρχουν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νομού Χανίων, απαντά ο αρμόδιος υφυπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Χηνοφώτης σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ, Ε. Παντελάκη και Β. Νικολαΐδου.
Ο κ. Χηνοφώτης παραδέχεται ότι «οι πυροσβεστικές υπηρεσίες όλης της χώρας, σήμερα, εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα σε προσωπικό, έναντι της οργανικής τους δύναμης, αφού η συνολική δύναμη του σώματος είναι ελλειμματική κατά 30% περίπου».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «η κατάσταση αυτή, όπως είναι γνωστό, δε διαμορφώθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι απότοκος της μη πρόσληψης νέων πυροσβεστών επί αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα να συσσωρευτεί αυτό το έλλειμμα. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η στελέχωση ορισμένων εξ αυτών, εξαιτίας του προαναφερόμενου ελλείμματος, είναι οριακή, με επιπτώσεις στο θέμα της χορήγησης των ημερησίων αναπαύσεων και κανονικών αδειών του προσωπικού, κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο. Ωστόσο οι υπηρεσίες, σύμφωνα και με τις εντολές και οδηγίες που τους έχουν δοθεί, καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη χορήγηση στο προσωπικό των οφειλομένων αναπαύσεων και των κανονικών τους αδειών, μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, χωρίς βεβαίως να δυσχεραίνεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών», σημειώνει ο κ. Χηνοφώτης και προσθέτει:
«Για την αντιμετώπιση της προαναφερόμενης κατάστασης και συγκεκριμένα για την περαιτέρω στελέχωση των υπηρεσιών, το υπουργείο μας θα προχωρήσει στη σταδιακή πλήρωση όλων των κενών οργανικών θέσεων του πυροσβεστικού σώματος, με διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα. Ήδη, έχει εγκριθεί η πρόσληψη 1300 πυροσβεστικών υπαλλήλων, κατά τα επόμενα δύο έτη. Στα πλαίσια βεβαίως αυτά θα αντιμετωπιστεί και το θέμα της περαιτέρω στελέχωσης και των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Χανίων, λαμβανομένου πάντα υπόψη και του ισχύοντος καθεστώτος μεταθέσεων του προσωπικού, όπως καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις».

Πηγή.Χανιώτικα Νέα

Τετάρτη 5 Μαρτίου 2008

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Μονιμοποίηση... γιοκ
Αρνητική είναι, για μια ακόμη φορά,η απάντηση της κυβέρνησης στο αίτημα για μονιμοποίηση των συμβασιούχων πυροσβεστών, παρά το γεγονός -όπως καταγγέλλει το ΚΚΕ- ότι πέντε ημέρες πριν τις εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου, δια στόματος του τότε υπουργού Δημόσιας Τάξης, Βύρωνα Πολύδωρα, είχε υποσχεθεί την επέκταση σε 12 μήνες της εργασίας τους, “με προφανή σκοπό την απόσπαση της ψήφου τους”.
Ο αρμόδιος υφυπουργός Παναγιώτης Χηνοφώτης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ ήταν κατηγορηματικός: η μονιμοποίηση δεν πρόκειται να υλοποιηθεί.
«Το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό δεν εμπίπτει στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που προβλέπει την κατάταξη προσωπικού που υπηρετεί στον Δημόσιο Φορέα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε οργανικές θέσεις, σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα». Επιπροσθέτως, στο Πυροσβεστικό Σώμα οι οργανικές θέσεις του πυροσβεστικού προσωπικού καλύπτονταιι από υπαλλήλους που είναι (μόνιμοι) τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του πδ. 210/1992 και ως εκ τούτου δεν προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Απόφαση Δ.Εφ. 1771/2003)», σημειώνει στην απάντησή του ο κ. Χηνοφώτης.
Και προσθέτει: «Το θέμα των συμβασιούχων πυροσβεστών έχει πάγια κριθεί και από τα διοικητικά δικαστήρια (Δ.Εφ.Αθ. 1892, 2530/2003, 224, 229, 830/2004). Αυτά με τις αποφάσεις τους έκριναν ότι οι εν λόγω συμβασιούχοι δεν μπορούν να διοριστούν σε θέσεις αορίστου χρόνου, αφού οι συμβάσεις τους είναι ορισμένου χρόνου και δεν καλύπτουν διαρκείς ανάγκες. Επιπλέον και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 164/2004 το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Κρίσεως Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1603 Φ 201.17/14-01-2004 Απόφαση του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, απεφάνθη αρνητικά σε 1.981 αιτήσεις συμβασιούχων πυροσβεστών για μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, διότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του πδ. 164/2004 και συγκεκριμένα διότι αφ’ ενός οι συμβασιούχοι πυροσβέστες δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά παροδικής φύσης εποχικές ανάγκες αφ’ ετέρου, δε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των συμβάσεών τους είναι μεγαλύτερο των τριών μηνών. Κατόπιν τούτων, η ανωτέρω απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου διαβιβάστηκε στο ΑΣΕΠ το οποίο με την υπ’ αριθμ. 837/24-3-2006 απόφασή του (τμήμα Δ΄) απεφάνθη οριστικά ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004».
Ο κ. Χηνοφώτης αναφέρει ακόμη ότι «πέραν αυτών και η 18/2006 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έκρινε ζητήματα που αφορούν στον ορθό χαρακτηρισμό της έννομης σχέσεως του προσωπικού που προσελήφθη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ανάλογες περιπτώσεις, οριοθετώντας το πλαίσιο στο οποίο είναι επιτρεπτός ο χαρακτηρισμός της ως άνω σύμβασης σε αορίστου χρόνου».
Στη συνέχεια, ο κ. Χηνοφώτης σημειώνει ότι «με τις διατάξεις του π.δ. 121/2007 ανανεώθηκε η θητεία του εποχικού πυροσβεστικού προσωπικού για πέντε (5) χρόνια ακόμη, με δυνατοτητα ανανέωσης, ανεξαρτήτως ηλικίας, ενώ και η διάρκεια της υπηρεσίας που θα παρέχουν από πεντάμηνη γίνεται οκτάμηνη κατ’ έτος, γεγονός πολύ σημαντικό για το ίδιο το προσωπικό αλλά και για την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας».
Επιπρόσθετα σημειώνει ότι «οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης ανήκουν σε ιδιαίτερη ευεργετική κατηγορία με προτεραιότητα για πρόσληψη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως μονίμων πυροσβεστών, που καθιερώθηκε με τη θέσπιση συγκεκριμένων ρυθμίσεων. Ειδικότερα, από τις ισχύουσες διατάξεις για την πρόσληψη δοκίμων πυροσβεστών, έχει καθιερωθεί ευνοϊκό καθεστώς πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα για όσους υπηρέτησαν στο παρελθόν ως εποχικοί υπάλληλοι και διαθέτουν ανάλογη πείρα και εκπαίδευση, πολύτιμη για την εκτέλεση του πυροσβεστικού έργου. Το εν λόγω καθεστώς πρόσληψής τους, με τις διατάξεις του προσφάτως εκδοθέντος π.δ. 236/2007 που αφορά στις προσλήψεις μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, καθίσταται ευνοϊκότερο, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του αυξάνεται το όριο ηλικίας πρόσληψης του εποχικού προσωπικού από το 33ο στο 34ο έτος, ενώ προβλέπεται η δημιουργία ειδικής κατηγορίας για όσους εργάστηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα,, ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης σε ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται πλέον οι εθελοντές πυροσβέστες για τους οποίους προβλέπεται ειδική κατηγορία.
Επίσης, οι υποψήφιοι που ανήκουν στην προαναφερόμενη κατηγορία λαμβάνουν προσαυξήσεις στη μοριοδότησή τους, ανάλογες με το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους, ενώ για τις περιπτώσεις που υποψήφιος για το ίδιο χρονικό διάστημα εργάστηκε ως πυροσβέστης εποχικής απασχόλησης και ταυτόχρονα παρείχε εθελοντική υπηρεσία, ως εθελοντης πυροσβέστης λαμβάνει τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις και για τις δύο ιδιότητες. Οι ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την ανωτέρω κατηγορία υποψηφίων συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ικανού πλαισίου αποτελεσματικής αξιοποίησης υποψηφίων που διαθέτουν πολύτιμη πυροσβεστική προϋπηρεσία και εμπειρία, παρέχοντας ταυτόχρονα τα αναγκαία κίνητρα για ενίσχυση του εθελοντισμού στη χώρα μας, αλλά και την απαραίτητη προσέλευση εποχικού προσωπικού», καταλήγει ο κ. Χηνοφώτης.
Σημειώνεται ότι την ερώτηση κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Σ. Χαλβατζής, Κ. Αλυσανδράκης, Ν. Γκατζής, Γ. Ζιώγας, Ν. Καραθανασόπουλος, Ν. Μωραΐτης, Σ. Σκοπελίτης, Τ. Τσιόγκας και Μ. Χαραλάμπους.
Χωρίς εξοπλισμό
στις φωτιές!
Η κυβέρνηση παρά τις προεκλογικές της υποσχέσεις ετοιμάζεται, το ερχόμενο καλοκαίρι, να στείλει 5.500 εποχικούς πυροσβέστες να εργαστούν χωρίς τα βασικά μέσα προστασίας, τονίζουν επτά βουλευτές του ΚΚΕ, σε ερώτηση που έχουν καταθέσει στη Βουλή από τις 15 Φεβρουαρίου.
Οι βουλευτές του ΚΚΕ τονίζουν ότι «σύμφωνα με έγγραφο του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συμβασιούχων Πυρόσβεσης Διάσωσης οι εποχικοί πυροσβέστες θα παραλάβουν τα βασικά είδη του εξοπλισμού τους (στολές, μπότες, γάντια κ.ά.) αν όχι μετά σίγουρα στο τέλος της αντιπυρικής περιόδου».
«Αυτό το έγγραφο», όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΚΚΕ, «αποδεικνύει πως η κυβέρνηση θα στείλει και το φετινό καλοκαίρι τους 5.500 εποχικούς πυροσβέστες στις φωτιές χωρίς τα βασικά είδη προστασίας. Και όλα αυτά όταν πέρσι που κάηκε η χώρα από τη μια άκρη στην άλλη κάηκαν 75 άνθρωποι μεταξύ αυτών και 9 πυροσβέστες και 2 αεροπόροι στις φλόγες».
Προκύπτει, λοιπόν, πως αναφέρουν, ότι:
• Με βάση το έγγραφο είναι άγνωστο πότε θα δοθούν 6.000 στολές αφού ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Επιπλέον άλλες 11.000 στολές εκτιμάται ότι θα παραδοθούν τον Σεπτέμβριο στο τέλος, δηλαδή, της αντιπυρικής περιόδου.
• Έξι χιλιάδες (6.000) ζευγάρια γάντια είναι άγνωστο πότε θα παραληφθούν αφού ο διαγωνισμός ξεκίνησε πριν λίγες μέρες.
• Άγνωστο παραμένει επίσης πότε θα δοθούν 4.000 άρβυλα αν και ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο, ενώ το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος δεν είναι σε θέση να ανακοινώσει πότε θα παραδοθούν.
Οι βουλευτές του ΚΚΕ υπογραμμίζουν πως «είναι τραγικό το γεγονός ότι οι πυροσβέστες που κάηκαν πέρσι αν είχαν την αλουμινένια κουβέρτα, αν είχαν μάσκα για τα μάτια ή αναπνευστική συσκευή σαφώς δεν θα είχαμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα και ενώ στις 5 Ιουνίου 2007 μπήκε στο ΦΕΚ ότι θα πάρουν τα μέσα αυτοπροστασίας δεν τα έχουν πάρει ακόμα. Παρόμοια είναι η κατάσταση και με άλλα αναλώσιμα είδη ατομικής προστασίας των πυροσβεστών, όπως μάσκες δασοπυρόσβεσης και τα φίλτρα που χρησιμοποιούνται για αυτές αφού ο διαγωνισμός για 7.000 μάσκες και 35.000 φίλτρα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Επίσης και άλλος διαγωνισμός για 9.000 μάσκες και 45.000 φίλτρα είναι στο στάδιο της αξιολόγησης προσφορών. Τα ίδια ισχύουν για τον διαγωνισμό του υδροδοχείου και για τις καλοκαιρινές μπλούζες», καταλήγουν.
Την ερώτηση υπογράφουν οι: Τ. Τσιόγκας, Αχ. Κανταρτζής, Λ. Κανέλλη, Γ. Μαυρίκος, Ν. Γκατζής, Γ. Ζιώγας, Μπ. Χαραλάμπους

Πηγή:Χανιώτικα Νέα

>> τυπώστε αυτό το άρθρο

Κυριακή 2 Μαρτίου 2008

ΟΙ ΔΙΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΦΩΝΕΣ ΑΞΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ

Αλήθεια, ποιος ήταν ο εμπνευστής αυτού του εγχειρήματος, να του δώσουμε το γνωστό
πτυχίο(μούτζα ), που δίνουν οι γενναίοι Έλληνες σε αυτές τις περιπτώσεις ,και εννοώ το φίμωμα
του blog PRESS-GR .
Μα αλήθεια ποιοι είναι εκείνοι που συνέχεια θα μας βιάζουν,(γιατί βιασμό τον αποκαλώ εγώ αυτό)
και εμείς να σκύβουμε το κεφάλι;΄Δεν το κατάλαβαν ότι πρέπει να αλλάξουν τακτική γιατί δεν τους
παίρνει άλλο; ας περιμαζέψουν τα δικά τους και ας αφήσουν τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα, να
έχει άποψη να την εκφράζει με την φωνή του.
Ποιοι φοβούνται φυσικά και όχι οι νομοταγείς,φοβούνται αυτοί που παρανομούν, που κρύβονται
πίσω από κάποια καρέκλα που όψιμα την απέκτησαν με κάποιο φτηνό αντάλλαγμα.
Μιλάμε για παγκόσμια ακρίβεια, εγώ θα μιλήσω για ελληνική φθήνια και το εννοώ, όλα με εκπτώσεις,
η φιλία ,η συναδελφικότης, αντικαταστάθηκαν στο παζάρι με εκβιασμό , μαγνητόφωνα και κάμερες.
Μα αλήθεια που ζούμε, τι οραματιζόμαστε να αφήσουμε στα παιδιά μας, γιατί δεν νομίζω οι γονείς
μας να μας κληρονόμησαν αυτά τα διαμάντια, ήταν άνθρωποι με <<λόγο τιμής>> και τον κρατούσαν,
τώρα όχι μόνο είμαστε διπλές προσωπικότητες, αλλά όλα τα ξεπουλάμε για να γίνουμε κάποιοι,
να μας δείξει το γυαλί όχι γιατί πετύχαμε σε επιστημονικό επίπεδο, αλλά επειδή γίναμε λαμόγια
και οδηγούμαστε σε κάποιο παράθυρο να γκρεμιστούμε.
Βέβαια ας μη τα ισοπεδώνουμε όλα , υπάρχουν και άνθρωποι, που εργάζονται τίμια,άνθρωποι
που το μόνο που θέλουν είναι να τους αφήσουν τα λαμόγια να ζήσουν την ζωή τους όπως
εκείνοι θέλουν, να τραγουδήσουν , να ερωτευτούν να χορέψουν, να μιλήσουν, να φωνάξουν.
Ζούμε σε δημοκρατική χώρα, με κατωχειρομένες ελευθερίες , ας τις προστατέψουμε, ας μη πούμε
την λέξη αχ αδελφέ, εμένα τι με πειράζει, θα το βρούμε μπροστά μας, όπως όταν καίγεται του
γείτονα το σπίτι σε λίγο θα καεί και το δικό μας.
Εγώ και την λέξη αυτή δεν την χρησιμοποιώ εγωιστικά, είμαι δίπλα σε εκείνον που του κλέβουν
τα δικαιώματα του, τον στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις, ελάτε και εσείς που νοιώθετε σαν
και μένα να γίνουμε πολλοί, τότε αυτοί που το παίζουν αφέντες θα φοβηθούν θα εξαφανιστούν,
και εμείς θα ζούμε στον ωραίο κόσμο