Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Δικαίωση καταναλωτή ,για παράνομα τηλεφωνήματα,είχε ήδη ζητήσει, με αίτησή του στους τηλεπικοινωνιακούς του παρόχους την ένταξη του στο Μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471 /2006,

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση, υπάλληλοι εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποίησαν κλήσεις προς τον τηλεφωνικό αριθμό του καταναλωτή που άσκησε την αγωγή, προκειμένου να του προωθήσουν τις εμπορικές υπηρεσίες της, παρά το γεγονός ότι ο ενάγων είχε ήδη ζητήσει, με αίτησή του στους τηλεπικοινωνιακούς του παρόχους την ένταξη του στο Μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471 /2006, που είναι ο ειδικός κατάλογος με τα τηλέφωνα των καταναλωτών – συνδρομητών που δεν επιθυμούν να δέχονται κλήσεις προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων για διαφημιστικούς σκοπούς. Οι κλήσεις συνεχίστηκαν παρά τις προφορικές αλλά και έγγραφες εκκλήσεις του προς τους εκπροσώπους της εταιρείας να μην τον ενοχλούν, καθώς του προξενούσαν ψυχική αναστάτωση και απώλεια του προσωπικού και εργασιακού του χρόνου, προκειμένου να απαντήσει στις κλήσεις της εναγομένης, καθόσον η διεύθυνση κατοικίας του αποτελεί και επαγγελματική έδρα του. Το ζήτημα της ελάχιστης αποζημίωσης των 10.000 ευρώ Το Δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη ν. 3471/2006, ως προς το ελάχιστο χρηματικό όριο, είναι αντισυνταγματική, καθόσον η ρύθμιση αυτή αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 1 εδ. δ’ του Συντάγματος και την θεσμοθετούμεvη με αυτήν αρχή της αναλογικότητας, καθόσον η καθιέρωση με την ως άνω διάταξη μόνο του στοιχείου της παραβίασης των διατάξεων των προσωπικών δεδομένων για τον καθορισμό του ελάχιστου ορίου χρηματικής ικανοποιήσεως στο, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ιδιαίτερα σημαντικό ποσό των 10.000 ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το είδος και η βαρύτητα της προσβολής, δεν είναι εν στενή εννοία αναλογική, διότι η βλάβη που προκαλείται με την υποχρέωση καταβολής αυτού του χρηματικού ποσού είναι, στις περιπτώσεις ελαφρών εξ απόψεως είδους και βαρύτητας προσβολών και αντιστοιχεί το εν λόγω κατώτατο όριο χρηματικής ικανοποιήσεως, δυσανάλογα επαχθέστερη από την επιδιωκόμενη ωφέλεια του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου, η τιμή και η υπόληψη του οποίου προσβλήθηκε. Επομένως το δικαστήριο, κατά την άσκηση της δικαιοδοτικής του λειτουργίας, πρέπει να ερευνά αν στη συγκεκριμένη περίπτωση, με την επιδίκαση του προβλεπόμενου από το νόμο ελάχιστου ορίου χρηματικής ικανοποιήσεως, παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας αντίστοιχα. Στην προκειμένη περίπτωση, το δικαστήριο έκρινε ότι με βάση το είδος του θιγομένου αγαθού, του μεγέθους και της έντασης της προσβολής, των συνθηκών τέλεσης αυτής, του βαθμού υπαιτιότητας της εναγομένης και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των διαδίκων μερών, η καταβλητέα εύλογη χρηματική ικανοποίηση πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 3.000 ευρώ. Το κείμενο της απόφασης 172/2018 του Ειρηνοδικείου Αμαρουσίου στο dsanet.g

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021

Έρχεται ο Πτωχευτικος νόμος για τα νοικοκυριά από τον Ιούνιο!!! Πολύ στενά τα κριτήρια!!! Για την διάσωση της κατοικίας!!! ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡ

Έρχεται ο Πτωχευτικος νόμος για τα νοικοκυριά από τον Ιούνιο!!! Πολύ στενά τα κριτήρια!!! Για την διάσωση της κατοικίας!!! ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ · Γράφει η Ιωάννα Μελάκη Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς Έρχεται ο Πτωχευτικος νόμος για τα νοικοκυριά από τον Ιούνιο!!! Πολύ στενά τα κριτήρια!!! Για την διάσωση της κατοικίας!!! Πτωχευτικός Νόμος: Τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους Εάν κάποιος οφειλέτης απειλείται ή υφίσταται διαδικασίες κατασχέσεων λογαριασμών ή πλειστηριασμό, τότε θα πρέπει να ρυθμίσει τα χρέη του, έτσι ώστε να απαλλαγεί από τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Αν θέλει να διατηρήσει την περιουσία του ή τουλάχιστον την πρώτη κατοικία του, τότε σίγουρα δεν μπορεί να επιλέξει τον Πτωχευτικό Κώδικα αφού με αυτόν χάνεται όλη η περιουσία.!!! Από 1-6-2021 θα ισχύσει ο νέος Πτωχευτικός νόμος ο οποίος όμως δεν προβλέπει διάταξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Το άρθρο που αναφέρεται στα ευάλωτα νοικοκυριά, έχει αυστηρότατα εισοδηματικά κριτήρια (7.000 ευρώ για τον άγαμο και 120.000 ευρώ αντικειμενική αξία κατοικίας, 10.500 ευρώ για τον έγγαμο και 135.000 ευρώ αντικειμενική αξία, 14.000 ευρώ για τριμελή οικογένεια και 150.000 ευρώ αντικειμενική αξία, και 17.500 ευρώ και 165.000 ευρώ αντικειμενική αξία για τετραμελή οικογένεια). Συνεπώς, η περίμετρος των δικαιούχων είναι περιορισμένη.Σε όσους δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά, όπως αναφέραμε πριν, ρευστοποιείται το σύνολο της περιουσίας χωρίς δικαίωμα να παραμείνουν στο ακίνητο ούτε ως μισθωτές. Όσοι πληρούν τα κριτήρια και χαρακτηρίζονται ευάλωτα νοικοκυριά, έχουν το δικαίωμα, αφού ρευστοποιηθούν τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία, να μεταβιβάσουν την πρώτη κατοικία τους στο Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, να παραμείνουν στο ακίνητο ως μισθωτές καταβάλλοντας μίσθωμα για 12 έτη. Ο νόμος Κατσέλη έχει καταργηθεί από τις 28-2-2019. Δεν υποβάλλονται νέες αιτήσεις, παρά μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αίτημα διάσωσης πρώτης κατοικίας ή δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία. Οι εκκρεμούσες αιτήσεις του νόμου Κατσέλη δικάζονται κανονικά. Υποχρεωτικά, όσοι έχουν αιτήσεις του νόμου Κατσέλη που εκκρεμούν να δικαστούν μετά την 15-06-2021, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση επαναπροσδιορισμού της συζήτησης. Η μοναδική λύση που έχει ο δανειολήπτης είναι η απευθείας ρύθμιση των δανείων με τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων (funds-servicers)με Εξωδικαστικη μεσολάβηση με την διαμεσολαβηση μεσω μιας Εθνικής ενωσης Καταναλωτων, της οποίας είναι μέλος, η ενός ειδικού πιστοποιημενου μεσολαβητη Στις περιπτώσεις που η ακίνητη περιουσία δεν καλύπτει σε αξία το ύψος της δανειακής υποχρέωσης, τότε επιτυγχάνεται διαγραφή οφειλής με εξωδικαστική διαπραγμάτευση. Κούρεμα οφειλής μπορεί να γίνει και στις περιπτώσεις που το υπό ρύθμιση δάνειο δεν έχει εξασφάλιση, δηλαδή προσημείωση ή υποθήκη. Δυστυχώς πολύ συχνά οι τράπεζες και τα funds, προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές, θέτουν λεόντειους και καταπλεονεκτικούς όρους. Δυστυχώς λόγω του συντηρητικού ευρωπαϊκού πλαισίου δεν υπάρχει υποχρέωση προς τις τράπεζες και τους διαχειριστές δανείων , να διαγράψουν οφειλή ακόμα και αν ο δανειολήπτης βρίσκεται σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής. Τι πρέπει να γνωρίζει ο δανειολήπτης Αν του κοινοποιηθεί διαταγή πληρωμής, έχει προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών για να καταθέσει ανακοπή στο αρμόδιο δικαστήριο. Με την έκδοση και την κοινοποίηση διαταγής πληρωμής η πιστώτρια, μπορεί, χωρίς άλλη ενημέρωση, να εγγράψει αναγκαστική προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο Για να αντικρούσει ο δανειολήπτης τη δυνατότητα αυτή της τράπεζας, πρέπει άμεσα μετά την κοινοποίηση της διαταγής, μαζί με την ανακοπή να καταθέσει και αίτηση αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα) με ενσωματωμένο αίτημα προσωρινής διαταγής, ώστε να πάρει μια προσωρινή απόφαση που να απαγορεύει στον πιστωτή να προχωρήσει σε μέτρα εκτέλεσης ή εξασφάλισης της απαίτησης του. Αν κοινοποιηθεί πρόγραμμα πλειστηριασμού, τότε ο δανειολήπτης έχει 45 ημέρες από την ημέρα που έγινε η κατάσχεση να προχωρήσει σε κατάθεση δικογράφου ανακοπής του πλειστηριασμού. Αν παράλληλα έχει απορριπτική απόφαση του νόμου Κατσέλη και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία κατάθεσης έφεσης, ένα ισχυρό ένδικο μέσο είναι η κατάθεση έφεσης και αμέσως μετά η κατάθεση αίτησης αναστολής λόγω της εκκρεμότητας της εφέσεως. Όταν κοινοποιείται εξώδικη καταγγελία της δανειακής σύμβασης σημαίνει οτι ακολουθεί διαταγή πληρωμής, οπότε δέον είναι ο δανειολήπτης να προσπαθήσει να ρυθμίσει την οφειλή του εξωδικαστικά με τον πιστωτή του. Όταν κοινοποιείται δεύτερη φορά παλιά διαταγή πληρωμής, τότε αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα ετοιμάζεται να κάνει πλειστηριασμο. Για περισσότερη ενημέρωση κλείστε ραντεβού, με τους εθελοντες ειδικούς συμβούλους της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτων Κρήτης στα τηλ 2821092306 και στο email epkxan@gmail.com

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Δικαιούστε επιστροφή εμπορικής εγγυησης, σε περίπτωση υπαναχώρησης

Λόγω ελαττωματικό προϊόντος
Τι είναι η εμπορική εγγύηση Είναι η επί πλέον των δύο ετών εγγύηση, που περνουμε σε ένα προϊόν διαρκείας, συνήθως ηλεκτρικό η ηλεκτρονικο είδος για την καλή λειτουργία της συσκευης Σε περίπτωση που αγοράσετε ελαττωματικό προϊόν, έχετε εναλλακτικά, τα παρακάτω δικαιώματα: • Να απαιτήσετε, χωρίς επιβάρυνσή σας, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο • Να ζητήσετε μείωση του τιμήματος • Να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση Για περισσότερες πληροφορίες, ερωτήματα ή καταγγελίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης : • Τel : 2821092306 • e-mail: epkxan@gmail.com

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Νέο!!! Παράταση Προθεσμιας για δανειολήπτες της πρώην Εργατικής Κατοικίας

Μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2021 μπορούν οι δανειολήπτες του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση ώστε, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, βάσει της υπουργικής απόφασης 52246/3173/26.01.2018. Σύμφωνα με νέα απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Σκοπός της απόφασης είναι να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι δανειολήπτες στις ευνοϊκές ρυθμίσεις. Συνεπώς, καλούνται όσοι μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί, να υποβάλουν άμεσα την ηλεκτρονική αίτησή τους, ώστε να μειωθεί το αρχικό ποσό του δανείου, να εξασφαλίσουν περισσότερες και μικρότερες δόσεις και, σε περίπτωση αποδεδειγμένης οικονομικής δυσπραγίας, να τύχουν αναστολής καταβολής δόσεων. Η ρύθμιση αφορά την ρύθμιση οφειλών δικαιούχων δανειοληπτών από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) και συγκεκριμένα τον τρόπο επαναπροσδιορισμού του χορηγηθέντος δανείου, τον τρόπο εξόφλησης άληκτου κεφαλαίου, ληξιπρόθεσμών οφειλών, τόκων κεφαλαίου, τόκων υπερημερίας, κεφαλαιοποιημένων τόκων καθώς και την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών των δανειοληπτών. Δικαίωμα ένταξης στις ρυθμίσεις έχουν όλοι οι όσοι έχουν λάβει δάνειο από ίδια κεφάλαια του τ. Ο.Ε.Κ., ενώ δανειολήπτης που έχει λάβει ’’μικτό δάνειο’’(από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ και τραπεζικά κεφάλαια) δύναται να ενταχθεί στη ρύθμιση μόνο κατά το μέρος του δανείου που προέρχεται από τα ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ. Για την ένταξη στις ρυθμίσεις απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δανειολήπτη (η ένταξη δεν γίνεται αυτόματα). Ρυθμίσεις 1. Αυξάνεται κατά δέκα έτη ο χρόνος αποπληρωμής όλων των κατηγοριών των δανείων από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ, που είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησής τους. Η παράταση του χρόνου αποπληρωμής κατά δέκα έτη ισχύει και για δανειακές συμβάσεις, ο χρόνος αποπληρωμής των οποίων έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει επιτευχθεί η αποπληρωμή του δανείου. Στην περίπτωση αυτή η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης. 2. Δανειολήπτη το συνολικό χρέος του οποίου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές +τόκοι κεφαλαίου +τόκοι υπερημερίας ) είναι μικρότερο ή ίσον των 6.000,00 €, θεωρείται ότι έχει αποπληρώσει το δάνειό του και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). 3. Τόκοι Κεφαλαίου Τόκοι Υπερημερίας Κεφαλαιοποιημένοι Τόκοι α. Τόκοι κεφαλαίου ή τόκοι υπερημερίας που τυχόν έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο του δανείου. β. Τόκοι κεφαλαίου ή υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί, διαγράφονται και δεν επιβαρύνουν πλέον τον δανειολήπτη. γ. Τυχόν κεφαλαιοποιημένοι τόκοι διαγράφονται 4. Η όποια οφειλή προκύψει για τον δανειολήπτη, μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας, παραμένει άτοκη και δεν υπόκειται σε τόκους υπερημερίας. 5. Πραγματοποιείται μείωση κατά 15% στο αρχικό ποσό δανεισμού για όλους τους δανειολήπτες και για όλες τις κατηγορίες δανείων από ίδια κεφάλαια του τ ΟΕΚ. 6. Για τους δανειολήπτες που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του Τελικού Ποσού Δανείου τους το χορηγηθέν δάνειο θεωρείται εξοφληθέν και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι αυτών. 7. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ανά περίπτωση, για κάθε ειδική ρύθμιση της παρούσας απόφασης,ορίζονται από τον ΟΑΕΔ. Ρυθμίσεις για άνεργους χαμηλά εισοδήματα έχοντες αδυναμία πληρωμής 1. Δανειολήπτης που αποδεδειγμένα εντάσσεται στην κατηγορία των ανέργων, δύναται με αιτιολογημένη αίτησή του προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, να ζητήσει την εξαίρεσή του από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας δόσης, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, επαναλαμβανόμενο καθ’όλη τη χρονική διάρκεια του δανείου, μέχρι να συμπληρωθούν τρία έτη συνολικά. Ο συνολικός χρόνος της εξαίρεσης από την καταβολή της δόσης, δεν υπολογίζεται και δεν προσμετράται στο χρόνο εξόφλησης του δανείου και δεν επιφέρει καμία άλλη συνέπεια σε βάρος του δανειολήπτη. 2. Δανειολήπτης που αποδεδειγμένα αδυνατεί να καταβάλλει τις μηνιαίες δόσεις του δανείου του δύναται με αιτιολογημένη αίτησή του προς το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, να ζητήσει την εξαίρεση της καταβολής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, την μείωση της δόσης και την αύξηση του χρόνου αποπληρωμής. 3. Δανειολήπτης δύναται με αιτιολογημένη αίτησή του προς τον ΟΑΕΔ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να ενταχθεί στις παρακάτω ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης, αναλόγως του συνολικού χρέους και του οικογενειακού εισοδήματος ήτοι: α. Δανειολήπτης με συνολικό χρέος έως 26.000,00 € και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000,00 €, καταβάλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. β. Δανειολήπτης με συνολικό χρέος μεγαλύτερο των 26.000,00 € και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 35.000,00 €, καταβάλει το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ο ΟΑΕΔ, υποχρεούται να επανεξετάζει το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος του δανειολήπτη που έχει ενταχθεί στην ως άνω ρύθμιση, κάθε δύο χρόνια, ή τυχόν ενωρίτερα εφ’ όσον το αιτηθεί ο δανειολήπτης, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί η μηνιαία δόση του. Δανειολήπτης ανάλογα με το χρονικό διάστημα που εντάσσεται στην ως άνω ρύθμιση, καθώς και με το ύψος της ελάχιστης μηνιαίας δόσης, δικαιούται αντίστοιχης επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής, ακόμα και πέραν του προβλεπομένου.

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021

Ανοιχτή Επιστολή προς την Κυβέρνηση έστειλε το Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς και Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ιωάννα Μελάκη,

Ανοιχτή Επιστολή προς την Κυβέρνηση έστειλε το Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς και Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ιωάννα Μελάκη, ζητώντας «άμεσα δραστικά μέτρα, για την επόμενη μέρα, διότι το Ιδιωτικό χρέος , είναι μη βιώσιμο». ATM, ΑΤΜ, χρήματα 05/02/2021, 15:31 SOCIAL LIKE THIS Κρήτη Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης: «Πάρτε άμεσα μέτρα διότι το Ιδιωτικό χρέος είναι μη βιώσιμο» Ανοιχτή Επιστολή προς την Κυβέρνηση Ανοιχτή Επιστολή προς την Κυβέρνηση έστειλε το Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς και Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Ιωάννα Μελάκη, ζητώντας «άμεσα δραστικά μέτρα, για την επόμενη μέρα, διότι το Ιδιωτικό χρέος , είναι μη βιώσιμο». «Κύριοι της Κυβέρνησης, μονόδρομος καθίσταται πλέον, για την επιβίωση της Οικονομίας, η δραστική μείωση του Ιδιωτικού Χρέους, Τώρα, ακούμε τα παράπονα της κοινωνίας, εισπράττουμε αγανάκτηση και θυμό για τις επιπτώσεις που φέρνει ο εγκλεισμός, λόγω covid - 19,και πριν ξεφύγει η κατάσταση χρειάζονται μακροχρόνιες, ουσιαστικές και πρακτικές λύσεις. Το Ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα, αγγίζει τα 234 δις ευρώ, και όπως δήλωσε στην διαδικτυακή ημερίδα του Επιμελητήριου Έβρου, ο Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους κ. Φώτης Κουρμουσης Η Κυβέρνηση, νομοθέτησε δια του Ν 4738/2020 εργαλεία, προσπαθώντας να παρέχει στους οφειλέτες την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους, εάν τυγχάνουν βιωσιμότητα και να απαλλαχθούν από βάρη, που δεν θα πρέπει να τα μεταφέρουν στις επόμενες γενεές. Μπορεί σήμερα να έχουμε αναστολή διεκδίκησης των χρεών, λόγω covid 19, όμως ο προβληματισμός μας είναι, Τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αφού 400.000 δάνεια επιχειρήσεων και νοικοκυριών, έχουν ενταχθεί στο καθεστώς αναστολής πληρωμής, των τοκοχρεοτικων δόσεων από τα μέσα του Μαρτίου 2020. Επειδή, τα πράγματα θα δυσκολέψουν περαιτέρω, οφείλουμε κύριοι της Κυβέρνησης να σας επισημάνουμε ότι χρειάζεται να δράσετε ΤΩΡΑ να προβείτε σε διαγραφή του χρέους, του μη βιώσιμου και να πορευτούν πλέον επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε ένα καθαρό ορίζοντα απαλλαγμένοι από χρεώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, αφού οι αλλεπάλληλες κρίσεις, διαφοροποίησαν τον προγραμματισμένο άξονα της οικονομίας τόσο του νοικοκυριού όσο και της επιχείρησης μα προπάντων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας. * Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς, Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021

Ε.Π.Κ.Κρήτης ¨" Δικαιούχοι αποζημίωσης της Ασπίδας , άρχισαν να καταβάλλονται αποζημιώσεις από το Εγγυητικό Κεφάλαιο"

-- Δελτίο τύπου 2-2-2021 Νέο!!! Προσοχή !!! Καταβάλλονται αποζημιώσεις ,ύψους 20.εκατ. ευρώ, από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής για τους δικαιούχους της ΑΣΠΙΔΑΣ Πρόνοια. Με αφορμή την από 1-2-2021 Ανακοίνωση της εκκαθαρίζουσας Αρχής της ΄εν λόγω πρώην Ασφαλιστικής Εταιρείας, ότι ,θα αρχίσουν άμεσα καταβολές από το Εγγυητικό Κεφάλαιο και προκειμένου να λάβουν γνώση τα μέλη και μη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και επί του επειγοντος της Ανακοίνωσης ,παραθέτουμε την Ανακοίνωση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της "ΑΣΠΙΔΑΣ Πρόνοια"ως αυτή δόθηκε στην δημοσιότητα: Η Ανακοίνωση : "Κατ' εφαρμογή του άρθρου 92 ν. 4714/2020 και κατόπιν της από 21/1/2021 απόφασης της Συνέλευσης των Μελών του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ) ορίστηκε άπαξ προκαταβολή από το ΕΚΙΑΖ ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ προς ικανοποίηση απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, για τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής ή επιλύθηκε με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο και έχει γνωστοποιηθεί στην υπό εκκαθάριση εταιρεία μέχρι τις 30/11/2020. Η καθ’ έκαστο δικαιούχο προσωρινή διανομή θα γίνει αποκλειστικά με ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή μετά από αναλογική κατανομή, εκ μέρους του της προκαταβολής των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ με βάση το ύψος της απαίτησης του κάθε δικαιούχου, ύψους 6,66% περίπου. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι οι καταβολές ποσών προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς που είχαν δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση για την πρώτη προσωρινή διανομή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας. Προσκόμιση νέας υπεύθυνης δήλωσης δεν απαιτείται, εκτός αν έχει μεταβληθεί ο δικαιούχος (πχ λόγω θανάτου και θα πρέπει οι δικαιούχοι/κληρονόμοι να ενημερώσουν την υπό εκκαθάριση εταιρεία και να ακολουθήσουν τη διαδικασία πιστοποίησης) ή δεν ισχύει ο δηλωθείς τραπεζικός λογαριασμός (πχ ο λογαριασμός έχει κλείσει και θα πρέπει να σταλεί από τον δικαιούχο αίτημα αλλαγής λογαριασμού κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης με γνήσιο υπογραφής). Οι υπεύθυνες δηλώσεις για τις οποίες δεν έχουν προκύψει αλλαγές ή ανάγκη προσκόμισης νέων στοιχείων ταυτοποίησης, θα εξυπηρετηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα. Σημειώνεται ότι ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι δυνατόν να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία ή δικαιολογητικά σε εξατομικευμένες περιπτώσεις ή ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (ομαδικά συμβόλαια, ανήλικοι δικαιούχοι κλπ) και εν γένει σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτός κρίνει. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ: α) όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην ΚΔΑ και δεν έχουν προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης, να την προσκομίσουν το συντομότερο δυνατόν. β) για όσες απαιτήσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί υπεύθυνες δηλώσεις αλλά έχουν μεταβληθεί η ταυτότητα του δικαιούχου ή/και τα στοιχεία πληρωμής, οι δικαιούχοι να προβούν σε επικαιροποίηση με νέα υπεύθυνη δήλωση και υποβολή νέων δικαιολογητικών μέχρι τις 01/03/2021. γ) οι δικαιούχοι κληρονόμοι να προβούν σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και δικαιολογητικών νομιμοποίησης μέχρι τις 01/03/2021, σε περίπτωση που ο αρχικός δικαιούχος έχει αποβιώσει. δ) οι δικαιούχοι, για τους οποίους η υπεύθυνη δήλωση είχε προσκομιστεί από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα και πλέον έχουν ενηλικιωθεί να προσκομίσουν οι ίδιοι υπεύθυνη δήλωση πιστοποίησης με όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τις 01/03/2021. Σε περίπτωση που κάποιος πιστοποιημένος δικαιούχος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην παραπάνω διαδικασία διανομής, καλείται να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του μέχρι τις 01/03/2021. Πληροφορίες: www.aspispronia.gr Τηλ: 2114111215, 2114111657, 2114111656, 2114110942, 2114111856, 2107210327, 2107210689, 8005000018 (χωρίς χρέωση από σταθερό) email: info@aspisliquidation.gr Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021 Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής" Τα μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που είναι δικαιούχοι αυτής της αποζημίωσης , μπορούν να επικοινωνούν μαζί της ,στα τηλέφωνα 2821092306 ,2821092666 και :email epkxan@gmail.com Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35 Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2 Email: epkxan@gmail.com Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306