Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ),έσωσε όλη του την περιουσία με δικαστική απόφαση"ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30-01-2014  Με συγκίνηση, έφθασε στην ' Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπαρ.910/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, από την σύζυγο  του δανειολήπτη, η οποία ενημέρωσε την Ένωση ,για την θετική έκβαση της αίτησής   του συζύγου της  στο Ειρηνοδικείο Χανίων,εκφράζοντας   την εγνωμοσύνη της οικογένειας  στην ΄Ενωση, για την ενημέρωση, πάνω στις διατάξεις του νόμου 3869/2010, την  καθοδήγηση μέσω της συμβουλευτικής  και την μεσολάβηση στην Πιστώτρα Τράπεζα ,στην Εξωδικαστική διαδικασία.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,της οποίας ο δανειολήπτης είναι μέλος, ηλικίας 57 έγγαμος με δύο τ΄εκαν το ένα σπουδάζει το άλλο εργάζεται ο ίδιος εργάζεται ως υπάλληλος της  ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ), οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται σε 1400 Ευρώ, η κατάσταση της υγείας του είναι επιβαρυμένη , η σύζυγος του δεν εργάζεται, είναιεγγεγραμμένη στα μητρώα του ΟΑΕΔ από το 2011 χωρίς επιδότηση.
 Η οφειλή του δανειολήπτη, προς την μία και μοναδική πιστώτρια, ανέχρεται στο ποσό των 83.664,86 ευρώ από τρία δάνεια.
Περιουσιακά στοιχεία  ο ίδιος διαθέτει:
1)Μία ημιτελή ισόγεια μονοκατοικία 84 τ.μ ,σε ένα χωριό Αποκορώνου Ν.Χανίων,σε αγροτεμάχιο 4.898 τ.μ
 2)Μία ερειπωμένη ακατοίκητη ισόγεια οικια, εμβαδού 80 τ.μ, σε οικόπεδο 200 τ.μ στο οποίο έχει ποσοστό πλήρους κυριότητας 1,56% εξ αδιαιρέτου.
3)Ένα ελαιώνα 1200 τ.μ
4)Τρία  ΙΧΕ
5)Ενα πλαστικό φουσκωτό 4 μέτρων
Περιου σιακά στοιχεία  η σύζυγος διαθέτει:
α)100  % μιας οικίας 280 τ.μ, της οποίας ο πατέρας της έχει την επικαρπία
β)μία μοτοσυκλέττα
  Επί της απόφασης 910/2013το Ειρηνοδικείο Χανίων  αποφάσισε:
α)Την διάσωση της κυρίας κατοικίας, αλλά και όλων των περιουσικών στοιχείων του δανειολήπτη
β)Την χορήγηγη τετραετούς περιόδου χάριτος για την διάσωση της κατοικίας
γ)Την καταβολή επι τετραετίας μηνιαίας δόσης  250 ευρώ, δηλ. στο τέλος της τετραετίας θα έχει καταβάλλει στην μία και μοναδική πιστώτρια Τράπεζα του ποσού  250Χ48=12.000 ευρώ
δ)Για την διάσωση την κυρίας κατοικίας, καλείται να καταβάλλει δόσεις επί δεκαπέντε έτη (180 μήνες) υψους 283,33 =50.999,4 ευρώ, χωρίς ανατοκισμό.
ε)Διαγραφή χρέους  83.664,86-12.000-50.999,4=20.
665 ευρώ "κούρεμα " χρέους περίπου 25%
Συμπερασματικά : Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μία απόφαση ρύθμισης και ανακούφισης της οικογένειας του υπερχεωμένου νοικοκυριού, η οποία διαφορετικά είχε ρυθμίσει "την ζωή  της" πριν κρίσης, δεν έκανε αλόγιστο δανεισμό, όταν ο μισθός του υπαλλήλου της ΔΕΗ πριν κρίσης άγγιζε στο ποσό των 2.656,63 ευρώ μικτά και σήμερα έχουν φθάσει σε 1400  ευρώ.
  Το σημαντικότερο σαυτή την απόφαση είναι ότι σώθηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας ,αλλά και ρυθμίστηκαν και τα χρέη της .

                          Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                    Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΡΗΝΟΔΊΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ως  Πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών, εξουσιοδοτημένη από τον Ν.3869/2010 όπως αυτός  τροποποιήθηκε, για την στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών οφείλουμε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές υπερχρεωμένους ή μη
στην εικόνα που έχουμε από τα δικαστήρια της Κρήτης, και να συγχαρούμε τους δικαστές της, για την στήριξη των υπερχρεωμένων.
Πολύ σημαντικές  είναι αποφάσεις από τα δικαστήρια της Κρήτης (Ειρηνοδικεία-Πρωτοδικεία) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα οποία είναι μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.Αποφάσεις οι οποίες μας διαβεβαιώνουν ότι οι Ειρηνοδίκες (αφανείς ήρωες) στην διαμάχη των αντιδίκων δικηγόρων των υπερχρεωμένων  δίνουν την μάχη τους ,βγάζοντας αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του πνεύματος του νόμου Κατσέλη ,αλλά και της ανθρώπινης κατανόησης, σε ανθρώπους που δανείστηκαν σε εποχές διαφορετικές με διαφορετικό πνεύμα και όχι με δόλο όπως οι περισσότερες Τράπεζες για των εξουσιοδοτημένων δικηγόρων τους επανειλημμένα προβάλλουν, θέλοντας να μεταφέρουν την ενοχή στους δανειολήπτες και όχι πάνω τους όπου δάνειζαν χωρίς έλεγχο προβλέψιμου κινδύνου

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης:" Φάρος ,για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η υπαρ.654/2013 απόφαση του Πρωτοδικείου Χανίων"ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  27-01-2014
 

"Βόμβα" η υπαρ.654/2013 για τις Τράπεζες

 

Σε  ΄ασκηση έφεσης  , στην υπαρ 396/22-12-2011 απόφαση  ,που εξέδωσε  το ΕιρηνοδικείοΧανίων προσέφυγαν αφενός ο ίδιος ο δανειολήπτης με την αιτιολογία ότι, επήλθε ουσιαστική μεταβολή των εισοδημάτων του  (μείωση σύνταξης), αφετέρου μία εκ των πιστωτριών Τραπεζών, με την αιτιολογία της μη ειλεικρινούς δήλωσης ως προς το ύψος των εισοδημάτων, του δανειολήπτη.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης:
Πρόκειται για Συντ/χο στρατιωτικό, ηλικίας 62 ετών, έγγαμο  με δύο ενήλικα τέκνα,  το ένα άνεργο το άλλο εργάζεται με ημιαπασχόληση, η σύζυγος είχε επιχείρηση, ΄με τουριστικά, η οποία έκλεισε το έτος 2009  έκτοτε παραμένει άνεργος.Ο εν λόγω δανειολήπτης είναι χρεωμένος σε πέντε Τράπεζες, συνολικού ύψους χρέωσης 201.707,15 ευρώ, κατέφυγε στο Νόμο Κατσέλη, μέσω του Φορέα (Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) προκειμένου να ρυθμίσει το χρέος του, προχώρησε κανονικά ,όπως οι διατάξεις του Νόμου 3869/2010 ορίζουν, όπου φθάνοντας στην δικαστική φάση , εκδόθηκε η υπαρ. 396/22-12-2011 απόφαση το ΕιρηνοδικείοΧανίων, η οποία προσδιόριζε ποσό δόσης ,το οποίο δεν ήταν στις οικονομικές δυνατότητες του δανειζομένου, καθώς η σύνταξή του υπέστη σημαντική  μείωση  περίπου κατά 60%, λόγος που τον οδήγησε να στραφεί σε ΄Εφεση  της Πρωτόδικης απόφασης,με την εικόνα των νέων οικονομικών δεδομένων.Συγχρόνως κατατέθηκε και αίτηση Β ΄Εφεσης ΄κατά της πρωτόδικης απόφασης   εκ μέρους μίας των πιστωτριών Τραπεζών, προφασιζόμενη  "δόλο του οφειλέτη ", με την αιτιολογία της μη ειλικρινούς δήλωσης ως προς το ύψος των εισοδημάτων του,
  Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, Πρωτοδικείο Χανίων, με την υπαρ.654/2013 απόφασή του ,έδωσε το μεγαλύτερο "χαστούκι" στο Τραπεζικό σύστημα, αφού απέρριψε την αίτηση της ΄Εφεσης της Τράπεζας ,δικαίωσε και ρύθμισε το χρέος του δανειολήπτη εξαιρώντας  από την εκποίηση την κύρια κατοικία, ένα διαμέρισμα 100,40 τ.μ όπου ο αιτών  είναι συγκύριος κατά ποσοστό 50% ,μετά της συζύγου  του καθόρισε δόσεις τετραετίας, όπου ο δανειολήπτης καλείται να πληρώσει δόση 349,34 Χ48= 18.928,32 ευρώ.Του δίνεται περίοδο χάριτος  μία τετραετία και μετά την τετραετία θα πληρώσει δόση για την διάσωση του σπιτιού του 180 μήνες Χ232,41 ευρώ δόση  41.833,00 δηλ. για όλο του το χρέος ποσού  201.707,15 ευρώ θα πληρώσει  ΜΟΝΟ 60.761,32 ευρώ ΔΗΛ. "κούρεμα "201.707,15- 60.761,32= 140.947 ευρώ ,ποσοστό διαγραφής χρέους 70%
Ωφέλεια για τον δανειολήπτη:
α)Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχτηκε την αίτηση της ΄Εφεσης και απέρριψε την αίτηση της Τράπεζας
β)διασώζει την  κατοικία του από τυχόν ρευστοποίηση
γ)ρυθμίζει  το χρέος του, κατά το οικονομικό του "μπορώ"
δ)"ΚΟΥΡΕΎΕΙ" το δυσβάστακτο γιαυτόν χρέος κατά 70%
ε)γλυτώνει  συνολικά χρέος  140.947 Ευρώ.
  Συμπερασματικά:Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και για τους καταναλωτές -δανειολήπτες θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις υπέρ των  δανειοληπτών , ακόμα  θεωρείται ένας φωτεινός φάρος ,που  βάζει ένα μικρό λιθαράκι στους αγώνες που θα ακολουθήσουν για την απαλλαγή των υπερχρεωμένων ,από την δυσβάστακτη υπερχρέωση του Τραπεζικού συστήματος, και η εν λόγω ρύθμιση ,δρομολογεί για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μια νέα οικονομική  και κοινωνική ζωή   όπως το πνεύμα του νόμου Κατσέλη ορίζει.

                                              Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                         Ιωάννα  Μελάκη

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Εγγυήτρια ,"καθάρισε" με τις Τράπεζες , σώζοντας το σπίτι της , καταβάλλοντας δόση 50 Ευρώ το μήναΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ    24-01-2014

Άνεργη, εγγυήτρια σε χρέη του συζύγου της,  "καθάρισε" με τις Τράπεζες  , σώζοντας το σπίτι της,  εγγυήτρια ,  καταβάλλοντας δόση 50 Ευρώ το μήνα
  Ουσίας , η ημερ. 4-12-2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, όπου καλείται εγγυήτρια να ρυθμίσει τις  οφειλές σε δύο Τράπεζες του πρώην συζύγου της ,καταβάλλοντας  50 Ευρώ μηνιαίως ,για χρέος συνολικής οφειλής 75.089,49  σε δύο Τράπεζες,μέχρι το έτος 2016 που έχει οριστεί η εκδίκαση της της κυρίας αίτησης, εξαιρώντας και διασώζοντας  όχι μόνο την κύρια κατοικία της αλλά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εγγυήτρια τυγχάνει μέλος της , πρόκειται για άνεργο , γυναίκα ευρισκομένη σε διάσταση με τον σύζυγό της ,ηλικίας  36 ετών , χωρίς παιδιά, η οποία συμμετέχει στην δανειοδότηση του συζύγου της ως εγγυήτρια, η οποία σαφώς κατανόησε την συμβουλευτική των ειδικών επιστημόνων της ΄Ενωσης, κατέθεσε με ειλικρίνεια σχέδιο διευθέτησης οφειλών μέσω της ΄Ενωσης, το οποίο οι Τράπεζες αρνήθηκαν να το δεχτούν στην εξωδικαστική διαδικασία, αλλά και στην προδικαστική διαδικασία 'οπως  προβλέπεται από το άρθρο 13 του Ν.4161/2013, δεν υπήρξε συμβιβασμός ,όπως αποτυπώνεται από το πρακτικό του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας.
 Επί της απόφασης:Tο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, αφού διαπίστωσε ότι η εγγυήτρια συγκεντρώνει τα κριτήρια και της προϋποθέσεις του ν.3869/2010 ,όπως τροποποιήθηκε, δέχτηκε την αίτηση της εγγυήτριας και στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής  διατάσσει:
α)Την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της  εγγυήτριας και την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της μέχρι της 18 Νοεμβρίου 2016
β)Ορίζει την καταβολή μηνιαίας δόσης ποσού 50 ΕΥΡΏ  λόγω  ότι η εγγυήτρια είναι άνεργη ,το οποίο θα κατανεμηθεί αναλογικά στις πιστώτριες Τράπεζες. έως την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης .
Βασικά σώζει την  κατοικία της και ένα Ι.Χ αυτοκίνητο, αποφεύγει  τις καθημερινές οχλήσεις και πιέσεις αφενός των πιστωτριών Τραπεζών, αφετέρου , τα τηλεφωνήματα των συνεργατών αυτών ενημερωτικών εταιρειών , και δικηγορικών γραφείων .
  Συμπερασματικά,για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια απόφαση που θα πρέπει να κατανοηθεί από τους εγγυητές δανείων  υπερχρεωμένων νοικοκυριών, ότι και οι εγγυητές υποχρεούνται αλλά και μπορούν να εντάξουν τις οφειλές τους  ως εγγυητές δανείων στο Νόμο Κατσέλη, να τις ρυθμίσουν σύμφωνα με  το νόμο, και  με τις  αποφάσεις  των δικαστηρίων, και να αρχίσουν μια νέα κοινωνική και οικονομική ζωή,-


                              Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                              
            Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Μπορεί η πολυαναμενόμενη ΝΕΡΙΤ να μην έχει εκπέμψει ακόμα ωστόσο το ανταποδοτικό τέλος για την υπηρεσία έχει αρχίσει ήδη να «χρεώνεται» στους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Σαν να μην έφτανε όμως αυτό στην ανακοίνωση του αρμόδιου υφυπουργού Δημόσιας Τηλεόρασης ανακοινώθηκε πως ναι μεν τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ το μήνα θα ανέλθουν στα 191 εκ. ευρώ ωστόσο μόνο τα 101 θα «πάνε» στα ταμεία της ΝΕΡΙΤ ενώ τα υπόλοιπα περίπου 90 εκ. ευρώ θα πάνε για το πρωτογενές πλεόνασμα.
Δηλαδή από 1η Γενάρη ο Έλληνας πολίτης καλείται να πληρώσει άλλο ένα «χαράτσι» με το έτσι θέλω και ένα «ανταποδοτικό τέλος» για μια υπηρεσία που ακόμα δεν παρέχεται...
Στην ανακοίνωση μάλιστα του αρμόδιου υφυπουργού υπογραμμίζεται εμφατικά πως το ανταποδοτικό της ΕΡΤ ήταν 4,24 ευρώ και πως τα έσοδα έφταναν τα 300 εκ. ευρώ.
Παραλείπεται όμως να αναφερθεί το γεγονός πως το 25% του ανταποδοτικού της ΕΡΤ πήγαινε υπέρ του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) «κουτσουρεύοντας» τα έσοδα κατά περίπου 75 εκ. ευρώ.
Παραλείπεται επίσης να αναφερθεί πως η ΕΡΤ Α.Ε. με τον προϋπολογισμό των περίπου 240 εκ. ευρώ για το 2012 προσέφερε:
- πέντε τηλεοπτικούς σταθμούς ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, ERT WORLD (δορυφορικό), ΕΡΤ HD (Ψηφιακό)
- επτά ραδιοφωνικούς σταθμούς με έδρα την Αθήνα: 91,6 Πρώτο Πρόγραμμα, 103,7 Δεύτερο Πρόγραμμα, 90,9 Τρίτο Πρόγραμμα, 93,6 Kosmos, 101,8
ΕΡΑ Σπορ, 106,7 Φιλία, Πέμπτο Πρόγραμμα-Φωνή της Ελλάδας [στα βραχέα σε όλο τον κόσμο])
- τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη (95,8, 102 και Τρίτο)
- 19 περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά την Ελλάδα
- δυο μουσικά σύνολα (Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, Χορωδία)
- μια έντυπη έκδοση τη «Ραδιοτηλεόραση»
- ένα διαδικτυακό τόπο το www.ert.gr
- το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ archives.ert.gr
Η «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση» (ΝΕΡΙΤ Α.Ε.) θα κοστίζει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ αλλά για έναν τηλεοπτικό σταθμό, ένα ραδιόφωνο και ένα διαδικτυακό ιστότοπο.
Ενδιαφέρον επίσης έχει το πως η ΝΕΡΙΤ με τη μία τηλεόραση θα καλύψει το καλοκαίρι το Μουντιάλ καθώς πολλοί αγώνες συμπίπτουν χρονικά. Η ΕΡΤ στο παρελθόν μετέδιδε τους αγώνες σε δύο τουλάχιστον από τα κανάλια της ώστε να προσφέρει όλα τα ματς στους τηλεθεατές της.
Η απουσία λοιπόν δεύτερου καναλιού έχει ήδη τροφοδοτήσει σενάρια πως κάποιοι αγώνες θα μετακομίσουν σε συνδρομητικό κανάλι με τη ΝΕΡΙΤ να καλύπτει κυρίως τους αγώνες της Εθνικής μας.
newspost.gr

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης:'Σώθηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία δανειολήπτριας ,αλλά και του εγγυητή συζύγου της"
                 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  22-01-2014
  Πρωτοφανής απόφαση από το Ειρηνοδικείο Χανίων.Αισιοδοξία , έδωσε η υπ αριθμό 909/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, αφενός σε όλους τους δανειολήπτες της Χώρας,που έχουν προσφύγει  ή θα προσφύγουν στο νόμο Κατσέλη, για την ρύθμιση των οφειλών τους ή την διαγραφή αυτών.Οφείλουμε να τονίσουμε ότι υπήρξε δικαίωση της προσφεύγουσας με την βοήθεια της δικαστικής οδού, ακριβώς  όπως η έννοια του νόμου ορίζει.
  Συγκεκριμένα, δανειολήπτρια  ιδιωτ. υπάλληλος, που εργάζεται σε Σούπερ Μάρκετ,με μηνιαίο μισθό 440 Ευρώ, με σύζυγο  χθες οικοδόμο, σήμερα άνεργο , μητέρα δύο παιδιών ,το ένα ανήλικο, το άλλο σπουδάζει,  με χρέος σε μία Τράπεζα ύψους 119.727,60 ευρώ με τον σύζυγο εγγυητή, προσέφυγε μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,στο νόμο Κατσέλη, όπου έκθεσε πλήρως το οικονομικό και οικογενειακό προφίλ, προσφέρθηκε στην καταβολή δόσης, υπεράνω των οικονομικών δυνατοτήτων της (η ίδια είχε προτείνει στο σχέδιο  280 ευρώ μηνιαία δόση) με αποτέλεσμα το Ειρηνοδικείο Χανίων, να εκτιμήσει ότι η δανειολήπτρια έχει γνώση των συνεπειών της χρέωσης αλλά το σημαντικότερο, την κατανόηση της  στην οικονομική κατάσταση της δανείστριας Τράπεζας .
Περιουσιακά στοιχεία η ίδια διαθέτει:
1)¨Μία ισόγεια οικία διωρόφου οικοδομής 81,19 τ.μ
2)Δύο αγροτεμάχια  1200 τ.μ. και 2000 τ.μ
Περιουσιακά στοιχεία που ο σύζυγος-εγγυητής έχει στην διάθεσή του
1)ένα ακίνητο  439,17 τ.μ με κτίσμα 73,01 τ.μ στο Δήμο Ιναχωρίου
2)Ένα διαμέρισμα εμβαδού 46,41 τ.μ που βρίσκεται στην Αθήνα
3)Ένα αγροτεμάχιο με ελιές εμβαδού 1.406,40 τ.μ
4)Την υψηλή κυριότητα ενός διαμερίσματoς εμβαδού 72,02 τ.μ που βρίσκεται στην πόλη των Χανίων
5)Ένα Ι.Χ αυτοκίνητο.
 Επί του αποτελέσματος της απόφασης
α)Ρυθμίζει τα χρέη της δανειολήπτριας με μηνιαίες καταβολές 200 ευρώ, επί μια τετραετία δηλ. θα πληρώσει 9.600 ευρώ
β)Εξαιρεί της εκποίησης το ακίνητο όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία εμβαδού 81,19 τ.μ
γ)Χορηγεί περίοδο χάριτος τετραετίας
δ)"ΚΟΎΡΕΜΑ" χρέους περίπου κατά 50%
ε)Για την διάσωση της κατοικίας θα πληρώσει δόσεις επί είκοσι έτη (240 μήνες) ύψους 212,50 ευρώ μηνιαίως
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ!!! για τον σύζυγο εγγυητή παρότι έχει στην κυριότητά του, αρκετά περιουσιακά στοιχεία, δεν προτάθηκε καμία καταβολή.
 Τέλος, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , θεωρείται ότι η υπ αριθμό 909/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων ,πιστοποιεί το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη,  και καλεί τα "υπερχρεωμένα νοικοκυριά "να τον εμπιστευτούν"
           
                  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                    Ιωάννα  Μελάκη

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014

Δωρεάν εξετάσεις από τους γιατρούς του κόσμου


Δωρεάν εξετάσεις από τους γιατρούς του κόσμου

Δωρεάν εξετάσεις από τους γιατρούς του κόσμου
Οι Γιατροί του Κόσμου-παράρτημα Χανίων διοργανώνουν ιατρική αποστολή με σκοπό παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους.

Οι ειδικότητες των γιατρών που συμμετέχουν στην αποστολή είναι: Οφθαλμίατρος, Γυναικολόγος, Παιδίατρος.

Οι εξετάσεις, θα είναι εντελώς δωρεάν και θα γίνονται από τις 20 έως και τις 23/01 στα εξής σημεία:

Δευτέρα 20/01: Ανοιχτό Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στα Χανία, Μπόνιαλη 11
Τρίτη 21/01: Πολυδύναμο Περιφερειακό Κέντρο, Χώρα Σφακίων
Τετάρτη 22/01: Γραφεία Πολιτιστικού Συλλόγου Φαλελιανών Κολένι - Κισσάμου
Πέμπτη 23/01: Ανοιχτό Πολυιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στα Χανιά, Μπόνιαλη 11
Ειδήσεις για την Ελλάδα και τον κόσμο - Gatoni.com

Δανειολήπτες :Πως θα προστατεύσετε το σπίτι σας από τον πλειστηριασμό !!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-01-2014

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης, ενημερώνει τους πολίτες (μισθωτούς , συνταξιούχους άνεργους, ελεύθερους επαγγελματίες, έμπορους, αγρότες) οι οποίοι έχουν οφειλές και επιθυμούν να προστατεύσουν την πρώτη και κύρια κατοικία τους  από τον πλειστηριασμό, σύμφωνα με τον ν.4224/2013  ότι  εντάσσονται οι εξής οφειλές
 α) οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.), β) οφειλές προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, γ) ΔΕΚΟ, δ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου  
 
Προσοχή !!! ΔΕΝ αφορούν χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
 
  Προυποθέσεις ένταξης:

 1. Το πρόγραμμα ένταξης στο Νόμο προστατεύει μόνο την κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο Ε1,  το εν λόγω πρόγραμμα ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται  από 01/01/2014 και διαρκεί  μέχρι 31/12/2014
 1. Στη ρύθμιση  υπάγονται: μισθωτοί, συνταξιούχοι άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες.
 2. Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε ΚΑΘΕ δανειστή του, μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.
 3. Οι πολίτες προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: .     
 4. Α)   Η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, το οποίο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία.

  Β) Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

   Γ) Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.

   Δ) Από τα ανωτέρω 270.000 ευρώ οι καταθέσεις (μέχρι 20 Νοεμβρίου 2013) και οι κινητές αξίες να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

   Για όσους έχουν τρία παιδιά και περισσότερα, καθώς και για τους αναπήρους σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67% τα παραπάνω όρια προσαυξάνονται κατά 10%.
 5. Υποχρέωση καταβολής δόσης: Οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια δόση που είναι ίση με το 10% του ετήσιου εισοδήματος τους όταν αυτό είναι μέχρι 15.000 €. Εάν το ετήσιο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 15.000 € πρέπει να καταβάλλει επιπλέον 20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος. Η μηνιαία δόση προκύπτει: ετήσια δόση/12.
Προσοχή! Αν δεν κατατεθεί στις ως άνω προθεσμίες δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή
                           
 Στην Υπεύθυνη  Δήλωση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Η Ένωση Καταναλωτών διαθέτει υπόδειγμα συμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες στη συμπλήρωση της.

Σημαντικό! Οι άνεργοι και οι χαμηλόμισθοι (εισόδημα ίσο με το επίδομα ανεργίας) ΔΕΝ υποχρεούνται σε καταβολή δόσης.
 1. Οι δόσεις καταβάλλονται στις τράπεζες με σύμμετρη κατανομή σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.
 2. Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις  για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.
 3. Σημαντικό! Εφόσον  ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας  και εφόσον  η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.
 1. Οι δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση στο ειρηνοδικείο με βάση το Νόμο Κατσέλη (Ν.3869/2010) δεν χρειάζεται να κάνουν χρήση του νέου νόμου για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους.
 2.  
  Προσοχή!! Η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία ΔΕΝ προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα και επομένως μπορούν να εκπλειστηριαστούν!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά 09:00 – 14:00 στην ΕΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ,Πλατ.1866 Χανιά και Λακέρδας 11 Ιεράπετρα ,στα τηλέφωνα 2821092666 ,2821092306 και 2842020140                              
               Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης
                              
               Ιωάννα  Μελάκη

Δανειολήπτες :Πως θα προστατεύσετε το σπίτι σας από τον πλειστηριασμό !!!


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15-01-2014

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης, ενημερώνει τους πολίτες (μισθωτούς , συνταξιούχους άνεργους, ελεύθερους επαγγελματίες, έμπορους, αγρότες) οι οποίοι έχουν οφειλές και επιθυμούν να προστατεύσουν την πρώτη και κύρια κατοικία τους  από τον πλειστηριασμό, σύμφωνα με τον ν.4224/2013  ότι  εντάσσονται οι εξής οφειλές
 α) οφειλές προς τράπεζες (στεγαστικά/επισκευαστικά, καταναλωτικά δάνεια, επιχειρηματικά, πιστωτικές κάρτες κτλ.), β) οφειλές προς ιδιώτες και εταιρείες νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, γ) ΔΕΚΟ, δ) νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου  
 
Προσοχή !!! ΔΕΝ αφορούν χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία 
 
  Προυποθέσεις ένταξης:

 1. Το πρόγραμμα ένταξης στο Νόμο προστατεύει μόνο την κύρια κατοικία, όπως αυτή έχει δηλωθεί στο Ε1,  το εν λόγω πρόγραμμα ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται  από 01/01/2014 και διαρκεί  μέχρι 31/12/2014
 1. Στη ρύθμιση  υπάγονται: μισθωτοί, συνταξιούχοι άνεργοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι, αγρότες.
 2. Ο οφειλέτης πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σε ΚΑΘΕ δανειστή του, μέχρι 31/01/2014 ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση διαταγής πληρωμής με επιταγή προς εκτέλεση.
 3. Οι πολίτες προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις: .     
 4. Α)   Η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, το οποίο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία.

  Β) Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 35.000 ευρώ.

   Γ) Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ.

   Δ) Από τα ανωτέρω 270.000 ευρώ οι καταθέσεις (μέχρι 20 Νοεμβρίου 2013) και οι κινητές αξίες να μην υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

   Για όσους έχουν τρία παιδιά και περισσότερα, καθώς και για τους αναπήρους σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 67% τα παραπάνω όρια προσαυξάνονται κατά 10%.
 5. Υποχρέωση καταβολής δόσης: Οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν ετήσια δόση που είναι ίση με το 10% του ετήσιου εισοδήματος τους όταν αυτό είναι μέχρι 15.000 €. Εάν το ετήσιο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 15.000 € πρέπει να καταβάλλει επιπλέον 20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος. Η μηνιαία δόση προκύπτει: ετήσια δόση/12.
Προσοχή! Αν δεν κατατεθεί στις ως άνω προθεσμίες δεν ισχύει η αναστολή του πλειστηριασμού για τον οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή
                           
 Στην Υπεύθυνη  Δήλωση περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προσωπικά, οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος για την αναστολή πλειστηριασμών κύριας κατοικίας, καθώς και η αναλυτική κίνηση των λογαριασμών του που ξεπερνούν τα 1.000€ τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Η Ένωση Καταναλωτών διαθέτει υπόδειγμα συμπληρωμένης υπεύθυνης δήλωσης προκειμένου να βοηθήσει τους πολίτες στη συμπλήρωση της.

Σημαντικό! Οι άνεργοι και οι χαμηλόμισθοι (εισόδημα ίσο με το επίδομα ανεργίας) ΔΕΝ υποχρεούνται σε καταβολή δόσης.
 1. Οι δόσεις καταβάλλονται στις τράπεζες με σύμμετρη κατανομή σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.
 2. Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τις δόσεις  για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας.
 3. Σημαντικό! Εφόσον  ενταχθεί ο πρωτοφειλέτης στο νόμο για την απαγόρευση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας  και εφόσον  η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων του εγγυητή για τις συγκεκριμένες οφειλές.
 1. Οι δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση στο ειρηνοδικείο με βάση το Νόμο Κατσέλη (Ν.3869/2010) δεν χρειάζεται να κάνουν χρήση του νέου νόμου για να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους.
 2.  
  Προσοχή!! Η αναστολή των πλειστηριασμών για την κύρια κατοικία ΔΕΝ προστατεύει τα υπόλοιπα ακίνητα και επομένως μπορούν να εκπλειστηριαστούν!
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε καθημερινά 09:00 – 14:00 στην ΕΝΩΣΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ,Πλατ.1866 Χανιά και Λακέρδας 11 Ιεράπετρα ,στα τηλέφωνα 2821092666 ,2821092306 και 2842020140                              
               Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης
                              
               Ιωάννα  Μελάκη

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

Άνεργη από την Ιεράπετρα έσωσε όλα της τα περιουσιακά στοιχεία με μηδενικές καταβολές

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  14-01-2014 Σε δανειολήπτρια από την Ιεράπετρα, άνεργη , με μηδενικό  ατομικό εισόδημα ,συντηρούμενη από το ελάχιστο εισόδημα του  συζύγου της (σύνταξη αναπηρίας ) των 451,32 ευρώ , πήρε "ανάσα" με την  ημερ 20-12-2013 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας  όπου  ορίστηκαν μηδενικές καταβολές  για το χρέος της και απαγόρευση στην Πιστώτρια Τράπεζα της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης που έχει οριστεί για τις 13-01-2017.
   Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η δανειολήπτρια είναι μέλος, και  με την καθοδήγηση της οποίας κατέθεσε αφενός αίτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού, αίτηση η οποία δεν έγινε δεκτή από την πιστώτρια Τράπεζα, αλλά και οδηγήθηκε στο Ειρηνοδικείο, καταθέτοντας αίτηση από την συνεργαζόμενη δικηγόρο Ν.Λασιθίου , κ.Λαμπράκη Νεκταρία, πρόκειται  για έγγαμη ,μητέρα δύο ενηλίκων τέκνων ,η οποία είχε οφειλή σε μία πιστώτρια Τράπεζα, συνολικού ύψους 16.020,75ευρώ.Παρά ταύτα βρέθηκε σε αδυναμία να πληρώσει το χρέος της.Περιουσιακά στοιχεία  στο όνομά της δεν διαθέτει  παρά ένα Ι.Χ που λόγω παλαιότητας έχει χαμηλή εμπορική αξία.
  Επειδή η εν λόγω οικονομική κατάσταση του ζευγαριού είναι στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης , καθώς αδυνατεί ακόμα και να μείνει σε ενοικιαζόμενη κατοικία, αλλά φιλοξενείται και στηρίζεται από συγγενείς ορθώς και΄με το πνεύμα του νόμου 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013  το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας όρισε "μηδενικές καταβολές"
  Τέλος η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους δανειολήπτες που βρίσκονται σε δυσκολία πληρωμής των δόσεων των δανείων τους, ότι ο Νόμος Κατσέλη εξακολουθεί να υφίστανται και η ΄Ενωση είναι έτοιμη σε κάθε είδους  "δωρεάν "συμβουλευτική  και στα μη μέλη της.-

                                     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                        Ιωάννα  Μελάκη       

Αρνητική η στάση των Τραπεζών στην παραλαβή των υπευθύνων δηλώσεων για προστασία απο πλειστηριασμούς

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 13-01-2013

Μας επιβεβαιώνεται με την επιστολή του Συνηγόρου του καταναλωτή, προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η απαξίωση των Τραπεζών προς τους δανειολήπτες πελάτες τους, που όχι μόνο αρνούνται να παραλάβουν τις Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986, αλλά και δηλώνουν παντελή άγνοια της ύπαρξης της υπάρχουσας Νομοθεσίας 4224/31-12-13, αποθαρρύνοντας τους δανειολήπτες να ενταχθούν στο εν λόγω νομοθετικό πλαίσιο. Οι τηλεφωνικές καταγγελίες που έλαβε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης είχαν Πανελλαδικό γεωγραφικό ορίζοντα, πράγμα που αποδεικνύει περίτρανα ότι ουσίας το Τραπεζικό σύστημα δεν θα παίξει τον πρέποντα ρόλο, όσο αφορά την αναστολή των πλειστηριασμών για την διάσωση της πρώτης κατοικίας των Ελλήνων οφειλετών. Ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρούμε έγκαιρη την παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ο οποίος με Επιστολή που απέστειλε προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών την κάλεσε να παρέμβει στα μέλη της προκειμένου να παραλαμβάνουν άμεσα τις υπεύθυνες δηλώσεις των δανειοληπτών- πελατών τους, στις οποίες αναγράφουν τα στοιχεία τους σχετικά με την αναστολή πλειστηριασμού, της πρώτης κατοικίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή .προχώρησε στη σύσταση αυτή, καθώς από καταγγελίες που έχει δεχθεί, προκύπτει ότι πολλές τράπεζες αρνούνται να παραλάβουν Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν. 1599/1986 των δανειοληπτών πελατών τους, στις οποίες αναγράφουν τα απαιτούμενα στοιχεία για την αναστολή του πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας τους, παρά το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στη ρύθμιση έχουν προθεσμία να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως την 31η Ιανουαρίου 2014, διαφορετικά αίρεται η απαγόρευση των πλειστηριασμών. Τέλος καλούμε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν άρνηση υποδοχής του αιτήματος τους ,για ένταξη στην νομοθεσία μη πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας, να επικοινωνούν στα τηλέφωνα της Ε.Π.Κ.Κρήτης,  2821092666 ,  2821092306 και 2842020140 ,1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή , καταγγέλλοντας το γεγονός για την άμεση παρέμβασή μας.Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014

Θα πληρώσει μόνο 150 Ευρώ δόση για χρέος 113.114,08 ευρώ ξενοδοχουπάλληλος από τα Χανιά

Δικαίωση εποχιακού ξενοδοχουπαλλήλου από το Ειρηνοδικείο Χανίων

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 9/1/2014

  Έσωσε το σπίτι του ,αλλά και ρύθμισε  το χρέος  του  συνολικής οφειλής των 113.114,08 ευρώ ,εποχιακός ξενοδοχοϋπάλληλος  από τα Χανιά,  ο οποίος είχε χρεωθεί σε δύο Τράπεζες , σε αρκετά πιστωτικά προϊόντα. Με την με ημερ. 3/12/2013 απόφαση ,(Προσωρινή Διαταγή)του Ειρηνοδικείου Χανίων, κατάφερε να σώσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία και  να ρυθμίσει το χρέος του
καταβάλλοντας  και στις δύο πιστώτριες Τράπεζες , αναλογικά του χρέους του μηνιαία δόση προς αυτές, Μόνο 150 Ευρώ ,μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης ,που ημερομηνία συζήτησης έχει οριστεί το έτος 4-12 2020.Ακόμα κατάφερε να συνεδικαστεί από το ίδιο δικαστήριο και η αίτηση της συζύγου του ,η οποία ασκεί το επάγγελμα της εκπαιδευτικού,  συνοφειλέτριας στεγαστικού δανείου, και η οποία κλήθηκε να καταβάλλει για την δική της δανειοδότηση, μηνιαία δόση  50 Ευρώ.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας και ο σύζυγος και η σύζυγος είναι μέλη της, πρόκειται για  δανειολήπτη 48 ετών,έγγαμο με δύο ανήλικα τέκνα, εποχιακά εργαζόμενο,  ως ξενοδοχοϋπάλληλος, με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο (εκπαιδευτικό) οι οποίοι ένιωσαν αδυναμία πληρωμής των δόσεων ,των  οφειλών τους, από  τη μείωση των εισοδημάτων τους ,με αποτέλεσμα να θελήσουν την ένταξή τους στο ν.3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε, ακολουθώντας τα βήματα όπως αυτός ορίζει με την συμβουλευτική του Φορέα τους (Ε.Π.Κ.Κρήτης).
 Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν το 50% ο καθένας της κατοικίας 99 τ.μ  και Ι.Χ
  Επί της απόφασης του Ειρηνοδικείου Χανίων  ορίστηκε:
α) Η αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και για τους δύο οφειλέτες.
β)Η διατήρηση της πραγματικής και νομική κατάσταση της περιουσίας τους.
γ)Η καταβολή του ποσού των 150 ευρώ μηνιαίως, όσο αφορά τον σύζυγο συμμέτρως διανεμόμενα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Τραπεζών , για τέσσερα χρόνια.
δ)Η καταβολή του ποσού των 50 ευρώ μηνιαίως, όσο αφορά την σύζυγο συμμέτρως, διανεμόμενα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Τραπεζών,  για τέσσερα χρόνια
ε)Κρίθηκε  και για τους  δύο δανειολήπτες να παρασχεθεί "περίοδος χάριτος" τέσσερα χρόνια.
 ζ)Μετά την περίοδο χάριτος  τα ίδια ποσά θα καταβάλλουν οι δανειολήπτες για την διάσωση της κυρίας κατοικίας τους (αρ.5 παρ.2 του ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ.13 του Ν.4161/2013
  Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη ,οφείλει να ενημερώσει  τους δανειολήπτες να εμπιστευτούν την δικαιοσύνη, και ειδικότερα τους δικαστές της Κρήτης ,οι οποίοι με τις αποφάσεις τους ,καθημερινά αποδεικνύουν ότι στέκονται δίπλα στους χειμαζόμενους από την κρίση δανειολήπτες.-

                      Η Πρόεδρος της  ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                           Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

Την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινούν οι χειμερινές εκτπώσεις


Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νέου νόμου 4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις εφέτος θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014 και θα λήξουν την Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014.

Παρατίθενται οι οδηγίες της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης προς τους καταναλωτές της Κρήτης, για σωστές αγορές.

1.)Πρώτο και βασικό μέλημα κάθε καταναλωτή είναι σωστή έρευνα αγοράς (Τώρα !!) "Εκπτώσεις στις τιμές δεν σημαίνει και εκπτώσεις στην ποιότητα και κυρίως στην ασφάλεια σι αυτό δεν δίνουμε καμία ανοχή".

2.)Προγραμματίζουμε τις αγορές μας ,με προτεραιότητα τις ανάγκες μας,Αποφεύγουμε να ψωνίσουμε με τη λογική του φθηνού προϊόντος μόνο, αλλά με γνώμονα την ποιότητα ψάχνουμε για τις καλύτερες τιμές. Δεν ξεχνούμε ότι οι τιμές είναι ελεύθερες και δεν υπάρχει αγορανομικός έλεγχος για το ύψος της τιμής του προϊόντος..

3. ) Προσοχή στα υψηλά ποσοστά έκπτωσης που αναγράφονται στις βιτρίνες με μεγάλους αριθμούς! Ενώ θα έπρεπε να ισχύουν για όλα τα προϊόντα του καταστήματος, σε πολλές περιπτώσεις αφορούν ορισμένα είδη που χρησιμοποιούνται σαν κράχτες. Να θυμόμαστε ότι η ένδειξη "έως " με μικροσκοπικά γράμματα και η έκπτωση με τεράστιους αριθμούς θεωρείται  παραπλανητική διαφήμιση!!!.

4. ) Κάθε είδος, πρέπει στην πινακίδα του ,να έχει δύο τιμές. Η αναγραφή της τιμής που ίσχυε ,πριν την έκπτωση ,διαγραμμένη , και αυτής που προκύπτει μετά την έκπτωση.

5. ) Αν αγοράσετε ελαττωματικά προϊόντα, να τα επιστρέψετε αμέσως και να πάρετε πίσω τα λεφτά σας ή να τα αντικαταστήσετε με άλλα, εφόσον το επιθυμείτε. Ο έμπορος μπορεί να αρνηθεί αλλαγή ελαττωματικών ειδών , δικαιούται να το κάνει μόνο εάν το προϊόν είναι σε τιμή προσφοράς ,λόγω των συγκεκριμένων ελαττωμάτων και εφόσον έχει ενημερώσει σχετικά τον καταναλωτή πριν την αγορά με ανάλογη πινακίδα.

6.) Αν αγοράζουμε προϊόντα χρησιμοποιώντας δόσεις ή πιστωτική κάρτα, πρέπει να προσέχουμε. Αντιπαραβάλλουμε το ποσό που μας χρεώνουν στο κατάστημα και στον αναλυτικό λογαριασμό της τράπεζας και εάν διαπιστωθεί επί πλέον διαφορά,ενημερώνουμε κατάστημα-Τράπεζα,Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

7. ) Απαιτούμε αποδείξεις αγοράς για κάθε προϊόν. Μην ξεχνάμε ότι η απόδειξη είναι το στοιχείο που θα μας συνδράμει ,σε τυχόν, ύπαρξη προβλήματος στο προϊόν που αγοράσαμε, για να ζητήσουμε αντικατάσταση, ή ακόμα να καταγγείλουμε κάποια πρακτική.
8. ) Η ριζική αλλαγή της εικόνας στην βιτρίνα καταστήματος, κατά την διάρκεια των εκπτώσεων, θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί ο καταναλωτής που έχει εντοπίσει είδη που επιθυμεί να αγοράσει και έχει κάνει καταγραφή τιμών ,δεν μπορεί να κάνει σύγκριση τιμών και προϊόντων επομένως, καλό θα είναι να αποφύγουμε αυτή την επιχείρηση.

9 )Για τις αγορές μας επιλέγουμε και προτιμάμε , προϊόντα Ελληνικής Παραγωγής, Τοπικής Παραγωγής, γιατί τα χρήματα μένουν στη χώρα μας,βοηθάμε την Οικονομία της.

10.) Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί τους καταναλωτές , αν παρόλα τα παραπάνω διαπιστώσουν ότι οι εκπτώσεις είναι πλασματικές, παραπλανητικές ή ανακριβείς ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ποιότητα των προσφερομένων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση να το καταγγείλουν στην΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,, στα τηλέφωνα 2821092666 και 2821092306. Χανιά, 2842020140 Ιεράπετρα και 1520 Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Επιπροσθέτως ενημερώνουμε ότι η παραπλάνηση των καταναλωτών είναι πράξεις που διώκονται και τιμωρούνται από τον Ποινικό Κώδικα, αλλά και επιβάλλεται και Διοικητικό Πρόστιμο στους παρανομούντες από τις αρμόδιες Αρχές.
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη
Αναστολή πλειστηριασμών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 288
31 Δεκεμβρίου 2013

Άρθρο 2
Αναστολή πλειστηριασμών

1.α. Από 1.1.2014 και μέχρι 31.12.2014 απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί ακινήτων οφειλετών, που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία τους δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματός τους, εφόσον η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της υποπαραγράφου 1β. Το παρόν άρθρο δεν καταλαμβάνει τις οφειλές που: α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είτε β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του ν. 3586/2007, όπως ισχύουν (Α ́ 151).
β. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν οι οφειλέτες που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: βα) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδημα, όπως διαμορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι μικρότερο ή ίσο των τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, ββ) η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους είναι μικρότερη ή ίση των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεμβρίου 2013,
δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά
και ασφαλιστικά προγράμματα.
Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/ 1994, τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋ-
ποθέσεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό 10%.
2.α. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του ν. 2479/1997 (Α ́ 67), στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγρα−
φή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των κινήσεων λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας υποπαραγράφου μέχρι 31.1.2014, ή εντός δύο (2) μηνών από την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.
β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού μπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προσκομίσει: βα) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί μετά την 1.1.2007 και φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν την 1.1.2007, ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχείων της αρμόδιας φορολογικής αρχής με αναφορά επί του
ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειμενικού προσδιορισμού, βγ) αντίγραφο τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9 και βδ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας χρονολογίας με ημερομηνία την 20ή Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών και, όπου απαιτούνται, βε) βεβαίωση ανεργίας
από τον ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιημένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, βστ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βζ) πιστοποιητικό Α ́/βάθμιας ή Β ́/βάθμιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της αναπηρίας και του ποσοστού της (Νομαρχιακές Υγειονομικές Επιτροπές, Υγειονομικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, Υγειονομικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων,
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Σε περίπτωση μη προσκόμισης από τον οφειλέτη των ανωτέρω εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση του αιτήματος με απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.
3. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δανειστές
μηνιαίως ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Ειδικά για: i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και iii) όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως
αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2238/1994, το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται κατά την περίπτωση βα ́ της υποπαραγράφου 1β του παρόντος
άρθρου.
Για τους οφειλέτες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Β1 του ν. 4161/2013 (Α ́143) το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας ενήμερης δόσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγόρευσης πλειστηριασμού αφαιρούνται από το ανεξόφλητο υπόλοιπο και καταλογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 423 του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανειστών, η ανωτέρω οριζόμενη μηνιαία καταβολή κατανέμεται συμμέτρως σύμφωνα με το ανεξόφλητο υπόλοιπο της κάθε οφειλής.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου για τρεις (3) μήνες συνολικά, αίρεται για τον συγκεκριμένο οφειλέτη και τη συγκεκριμένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασμού.
4. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού της παραγράφου 1 και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριμένη οφειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριμένες οφειλές.

Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Αυτά τα επαγγέλματα δεν υποχρεούνται να έχουν ταμειακή μηχανήΕλλάδα | 06/01/2014 - 19:52

τα επαγγέλματα που δεν κρατούν βιβλία

Τυχεροί θα πρέπει να θεωρουν τους εαυτούς τους όσοι ασχολούνται με μια σειρά από επαγγέλματα, τα οποία σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών δε χρειάζεται να τηρούν βιβλία.
Συγκεκριμενα δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών στην οποία προσδιορίζονται τα επαγγέλματα που δεν είναι υπόχρεοι στην τήρηση φορολογικής ταμειακής μηχανής από 1.1.2014.

Τα επαγγέλματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

α) Ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, παιδικού σταθμού, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι.

β) Ο εκμεταλλευτής θεαμάτων, ο πράκτορας κρατικών λαχείων, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ και συναφών, η επιχείρηση μεταφοράς προσώπων γενικά, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή ΤΑΞΙ.

γ) Ο κατά παραγγελία αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια, ο αυτοαπασχολούμενος (φυσικό πρόσωπο) ράπτης ή ράπτρια που επιδιορθώνει ενδύματα και υφασμάτινα είδη, γενικώς, καθώς και ο εκμεταλλευτής ιαματικών πηγών του Ε.Ο.Τ.

δ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασκεί το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου,άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, με εξαίρεση τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

ε) Ο εκμεταλλευτής γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρομύλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού.

στ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που ασχολείται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου (όπως ξυλουργός, σιδηρουργός, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κτίστης και γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες), καθώς και ο κατασκευαστής επιταφίων μνημείων (μαρμαρογλυφείων).

ζ) Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που διατηρεί κτηματομεσιτικό γραφείο, γραφείο τελετών, γραφείο συνοικεσίων, γραφείο διεκπεραίωσης εμπιστευτικών εργασιών, γραφείο ευρέσεως εργασίας.

η) Η επιχείρηση ημερήσιου και περιοδικού τύπου για την είσπραξη συνδρομών, ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, έκδοσης κοινοχρήστων λογαριασμών πολυκατοικιών, καθαρισμού και απολύμανσης κατοικιών, επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων και λοιπών εγκαταστάσεων κατοικιών, η επιχείρηση μεταφοράς αγαθών.

Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών των περιπτώσεων α΄ και δ΄ έως και η΄, δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με την προϋπόθεση ότι, στις εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, με εξαίρεση τον εκμεταλλευτή χώρου στάθμευσης, που μπορεί να αναγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος του πελάτη.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι όσοι από τους πιο πάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φορολογική ταμειακή μηχανή διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη) ή από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας , με απόφαση του, ρύθμισε , τα χρέη μικροεισοδηματεία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 07-01-2014

Διάσωση όχι μόνο "της πρώτης κατοικίας" αλλά και οίκημα επαγγελματικής στέγης.....
Ρύθμιση μηνιαίας δόσης από 2000,00 Ευρώ στα 400 Ευρώ

"  Βρήκε την άκρη '' με τις έξι πιστώτριες  Τράπεζες , καταχρεωμένος δανειολήπτης από την Ιεράπετρα    συνολικού  χρέους σαυτές  του ποσού των  315.573,28 ευρώ ,με την 18-11 2013  απόφαση (προσωρινή διαταγή ) του΄Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας ,όπου έσωσε από την ρευστοποίηση αφενός την πρώτη του κατοικία ,αλλά και άλλο ακίνητο (κατάστημα)το οποίο ο δανειολήπτης ΄μισθώνει και με το μίσθωμα του οποίου επιβιώνει.Επίσης του καθορίστηκε μηνιαία  δόση    ρυθμίζοντας το χρέος του 400 ευρώ/μήνα. έως τη συζήτηση της κυρίας αίτησης που έχει οριστεί η δικάσιμος στις 21-10-2016
  Επί της ουσίας της υπόθεσης , πρόκειται για δανειολήπτη 63 ετών, άγαμο χωρίς τέκνα, ο οποίος στο παρελθόν  διατηρούσε Ο.Ε με αντικείμενο την ενοικίαση ομπρελών,λειτουργία εστιατορίου, η οποία έκλεισε , αλλά  όσο διάστημα διατηρούσε την επιχείρηση κατέβαλε κανονικά τις οφειλές του  προς τους πιστωτές του, κατόπιν ασχολήθηκε ως αγρότης, στη συνέχεια πούλησε τα αγροκτήματα που κατείχε και προσπάθησε έως σήμερα να επιβιώσει από ένα μίσθωμα 1000 ευρώ, από κάποιο κατάστημα που έχει στην κατοχή του.
 Περιουσιακά στοιχεία  που  διαθέτει είναι  το 100 % της κατοικίας ,148,00 τ.μ πρώτου ορόφου και 45,00 τ.μ βοηθητικοί χώροι.Επίσης κατάστημα 148,00 τ.μ ισογείου.Καμία άλλη κινητή ή ακίνητη ιδιοκτησία δεν διαθέτει στην κυριότητα του.
Το μοναδικό του εισόδημα προέρχεται από επαγγελματική μίσθωση  κτίσματος ισογείου 163,00 τ.μ
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, στα πλαίσια του ν.3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4161/2013, και αφού έλαβε υπόψη του 'οτι ο δανειολήπτης έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, τα δε χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης  που έχει οριστεί δικάσιμος η  στις 21-10-2016 σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα εξής:
1)Απαγορεύει κάθε μορφής πράξη  εκτέλεσης εις βάρος του όπως και οποιουδήποτε  καταδιωκτικού  μέτρου κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη
Διέταξε τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
3)Όρισε στον δανειολήπτη την καταβολή μηνιαίας  δόσης ποσού 400  ευρώ, μέχρι την έκδοση απόφασης της κυρίας αίτησης (δηλ μέχρι στις 21- 10-2016)
Ωφέλεια του  δανειολήπτη  από την ρύθμιση 
-Διάσωση όλων των περιουσιακών του στοιχείων,(πρώτη κατοικία και κατάστημα)
  -Θα πληρώσει για όλο το χρέος  μέχρι στις 21-10- 2016  για περίοδο τριών ετών,   400 ευρώ/μήνα σε σύνολο 34μήνες Χ 400 =13.600 Ευρώ.
-Οικονομική ελάφρυνση  καθώς οι μηνιαίες δόσεις των δανειακών του οφειλών. ανερχόταν στο ποσό των 2000,00 ευρώ, χρηματικό ποσό που ο δανειολήπτης δεν μπορούσε ουδέποτε να διαθέσει από το εισόδημα που διαθέτει .

Συμπερασματικά:
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να επισημάνει ότι  θεωρεί σημαντικότατη και αυτήν  την δικαίωση ,θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον για τους δικηγόρους, αλλά και για τους επαγγελματίες πρώην μέλη Ο.Ε, ιδιαίτερα, εκείνους που φοβούνται να ενταχθούν στο Ν.3869/2010 όπως αυτός τροποποιήθηκε, ακολουθώντας τις συμβουλές των Τραπεζών, ότι τάχα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πρώην μέλη Ο.Ε  δεν εντάσσονται στο νόμο Κατσέλη, και ο φόβος ότι δεν μπορούν να σώσουν περιουσιακά στοιχεία πέραν της πρώτης κατοικίας
Επίσης  η ΄Ενωση οφείλει ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στην συνεργάτη της  , δικηγόρο , κ.Δαριβιανάκη Μαρία , η οποία λειτούργησε ως φορέας , στην Εξωδικαστική αλλά και στην δικαστική διαδικασία και με την συνδρομή της οποίας κατατέθηκε η αίτηση στο Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας.-

                          
                         Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                     Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

Ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών

IKA, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ασφάλιση ανέργων από 30-55 ετών, socialpolicy.gr Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ασφάλιση στο ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών.
Γενικά Δικαιολογητικά
- Αίτηση για ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών
(Απαραίτητο έγγραφο)
- Ασφαλιστικά Βιβλιάρια ΙΚΑ
- Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης σε άλλους φορείς, εφόσον έχει ασφαλιστεί σε αυτούς.
- Βιβλιάριο Ασθενείας (εάν υπάρχει)
- Έγχρωμη φωτογραφία
- Η φωτογραφία προσκομίζεται σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ποτέ βιβλιάριο ασθενείας.
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
- Η Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο, του ίδιου ενδιαφερόμενου και στο κείμενο της δηλώνεται ότι: «είναι ανασφάλιστος για τον κλάδο ασθενείας και ότι μόλις αναλάβει εργασία θα το δηλώσει στον ασφαλιστικό του φορέα.», επίσης θα δηλώνει και όλους τους ασφαλιστικούς φορείς σε περίπτωση ασφάλισής του σε άλλους εκτός του ΙΚΑ φορείς.
(Απαραίτητο έγγραφο)
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά
- Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων για τουλάχστον 12 μήνες.
- Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Διαδικασία
- Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
- Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
- Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
- Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
- Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση για ασφάλιση ΙΚΑ σε ανέργους από 30 έως 55 ετών.
Σημειώσεις και επεξηγήσεις
Τροποποίηση με ΦΕΚ τ.Β 783/18.06.2003
Τι αλλάζει στα ενοίκια το 2014

Τροπολογία για τα "25 ευρώ" κατέθεσε ο Μαριάς


Τροπολογία για τα 25 ευρώ κατέθεσε ο Μαριάς
Τροπολογία για τα "25 ευρώ" κατέθεσε ο Μαριάς
Σε συνέχεια σχετικής δημόσιας δήλωσής του στα ΜΜΕ ο βουλευτής Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Νότης Μαριάς, κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση του εισιτηρίου των 25 ευρώ που καλούνται να καταβάλουν οι ασθενείς που εισάγονται για νοσηλεία στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ αλλά και του ποσού του 1 ευρώ για κάθε συνταγή που θα εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό.
Όπως τόνισε ο Νότης Μαριάς: "οι βουλευτές της μνημονιακής πλειοψηφίας ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αφού ψήφισαν ανενδοίαστα τον αντισυνταγματικό Ν. 4093/2012 για το Μεσοπρόθεσμο τώρα χύνουν κροκοδείλια δάκρια και διαμαρτύρονται δήθεν για το νέο νοσοκομειακό χαράτσι των 25 ευρώ που επέβαλαν στους ασθενείς.
Η φαρσοκωμωδία αυτή των βουλευτών της μνημονιακής συγκυβέρνησης θα πρέπει να λάβει άμεσα τέλος.
Σε μια φάση που εντείνεται η φτωχοποίηση του Ελληνικού λαού από τα συνεχή μνημονιακά μέτρα και τη μαζική ανεργία, η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει την επιβολή και νέων οικονομικών βαρών ιδίως στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. Για το λόγο αυτό καταθέσαμε σήμερα σχετική τροπολογία τόσο σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που συζητείται την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 όσο και σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που συζητείται την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2014 και με την οποία ζητούμε να καταργηθεί άμεσα το νέο νοσοκομειακό χαράτσι των 25 ευρώ καθώς επίσης και η υποχρέωση καταβολής 1 ευρώ εκ μέρους των ασφαλισμένων για κάθε συνταγή που θα εκτελείται από τους φαρμακοποιούς.
Επομένως οι βουλευτές της συγκυβέρνησης έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράξη τις δήθεν διαμαρτυρίες τους. Δεν έχουν παρά να υποστηρίξουν την τροπολογία μας.
Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
Τα ψέματα τελείωσαν".

Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ
Βουλευτής Ηρακλείου
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη διάταξη καταργείται μια καταφανής αδικία την οποία υφίσταται ο φτωχοποιημένος από το Μνημόνιο Ελληνικός λαός ο οποίος με τις διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016) καλείται από 1.1.2014 να καταβάλει 25 ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ και 1 ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό.
Ειδικότερα στην περίπτωση 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του Νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) προβλέπεται ότι «από 1.1.2014 ορίζεται η εκ μέρους των ασθενών καταβολή υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό, καθώς και η καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκομείο του ΕΣΥ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια, οι λεπτομέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας  διάταξης και δύναται να αναθεωρείται το ύψος των καταβαλλόμενων εκ μέρους των ασθενών ποσών.»
Περαιτέρω με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του Νόμου 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25-1-2013) διαγράφτηκε το δεύτερο εδάφιο της προαναφερθείσας διάταξης.
Εκτιμώντας ότι σε μια φάση που εντείνεται η φτωχοποίηση του Ελληνικού λαού από τα συνεχή μνημονιακά μέτρα και τη μαζική ανεργία η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει την επιβολή και νέων οικονομικών βαρών ιδίως στον ευαίσθητο τομέα της υγείας, καταθέτουμε την παρακάτω τροπολογία.
πηγή :Enikos