Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης :"Ευνοική, η απόφαση του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας, για άνεργη δανειολήπτρια "

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 28-05-2015


 Νέα απόφαση από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας!!! 
Διάσωση  κύριας κατοικίας  και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και  "Κούρεμα " χρέους , του ποσού των 135.027.03  ευρώ ,σε μία  Τράπεζα  ,κατά 55% για άνεργη δανειολήπτρια

Αισιοδοξία , χάρισε η  Οριστική απόφαση (η υπαρ. 19/2015) του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας ,σε υπερχρεωμένη καταναλώτρια ,  μητέρα με δυο τέκνα,  έγγαμη, με τον σύζυγο  επαγγελματία, (διατηρεί καφενείο ) όπου  η απόφαση του Δικαστηρίου ορίζει:
ΕΞΑΊΡΕΙ, της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσης και συγκεκριμένα ένα ισόγειο διαμέρισμα εμβαδού 130 τ.μ εντός οικοπέδου εμβαδού 496,70 τ.μ με αποθήκη 70 τ.μ.
 ΡΥΘΜΊΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας, με μηνιαίες καταβολές ποσού 200 ευρώ επί μια πενταετία.(60 δόσεις των 200 ευρώ)=12.000 ευρώ.
ΧΟΡΗΓΕΙ "περίοδο χάριτος "  πενταετία
ΕΠΙΒΆΛΛΕΙ στην αιτούσα, την υποχρέωση να καταβάλλει στην πιστώτρια της,για τη διάσωση της κατοικίας της το συνολικό ποσό των 48.595,13 ευρώ ,με μηνιαίες καταβολές, συνολικού ποσού 238,21 ευρώ επί 17 έτη  (204 μήνες)
Συμπερασματικά επί του πρακτέου η υπαρ. 19/215 απόφαση του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας , σώζει το σπίτι της δανειολήπτριας, ρυθμίζει το χρέος της επί πενταετία και "κουρεύει " το χρέος συνολικού ποσού  των 135.027.03 ευρώ ,κατά 74.421,90 ευρώ σε ποσοστό  55% 
Αναλυτικά:
Η υπόθεση αυτή ,αφορά δανειολήπτρια κάτοικου Κεντρί Δήμου Ιεράπετρας.
Το συνολικό ποσό  των δανείων,  που όφειλε η καταναλώτρια, ανέρχεται στο ποσό των 135.027.03 ευρώ , σε σε μία  Τράπεζα ,
ΕΙΣΌΔΗΜΑ που διαθέτει η οικογένεια  είναι : περίπου 1000 ευρώ από το καφενείο του συζύγου, στο οποίο υποβοηθάει η σύζυγος Μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, περιορίζεται  σαυτό  που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ίδιων και των δύο παιδιών τους.
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, το Δικαστήριο της Ιεράπετρας   έκρινε ότι , η ανωτέρω, πληρεί  τις προϋποθέσεις ένταξης της ,  στις διατάξεις του  Ν. 3869/2010 ("Νόμος Κατσέλη")καθώς η αίτηση της ,είναι ορισμένηη ,   περιέχει   όλα τα κατά νόμον(άρθ 4 παρ.1 ν.3869/2010) στοιχεία, , παρά τις ενστάσεις της    πιστώτριας Τράπεζας

Επί του ιστορικού,ως  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συγχαίρουμε τους δικαστές του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας   Κρήτης, για την στήριξη των καταναλωτών-δανειοληπτών της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, που άλλαξε το εργασιακό τους καθεστώς, που έχασαν την απασχόληση τους, που τους μειώθηκε ο μισθός τους ,
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρες

     

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
          Ιωάννα  Μελάκη

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οικογένεια από την Σητεία ,"νίκησε¨τις Τράπεζες, με "κούρεμα" των χρεών τους".ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 26-05-2015

 Νέα απόφαση!!! Διάσωση  κύριας κατοικίας  και λοιπών περιουσιακών στοιχείων και  "Κούρεμα " χρέους ,για την σύζυγο  κατά 87% και για τον σύζυγο 50% . Συνολικά χρωστούσαν 230.772,26 ευρώ και θα πληρώσουν σε βάθος 20ετίας ΜΟΝΟ  71.246  ευρώ. "κουρεύτηκε"το χρέος τους κατα 159.526 ευρώ!!! περίπου κατά μέσο όρο  70%
Χαρά  και ελπίδα, έδωσε η  Οριστική απόφαση (η υπαρ. 131/2014) του Ειρηνοδικείου Σητείας ,σε υπερχρεωμένη οικογένεια δανειοληπτών,  με δυο τέκνα, με τον σύζυγο μειωμένης απασχόλησης, (χειριστής πέτρας σε ιδιωτική εταιρεία ), με μηνιαίο μισθό 680,00 ευρώ, η δε  σύζυγος εργαζόταν ως υπάλληλος στην  Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Σητείας (σήμερα ανεργη) όπου  η απόφαση του Δικαστηρίου:
 α)Ενώνει και συν εκδικάζει  κατ αντιμωλία τις αιτήσεις, των δανειοληπτών (σύζυγοι).
β)Ρυθμίζει τα χρέη των αιτούντων , με μηνιαίες καταβολές 
α) Για την σύζυγο,  ορίζει για μια πενταετία,   μηνιαία δόση 250 ευρώ  Χ 60= 15.000 ευρώ ΜΟΝΟ ,για χρέος 114.493,29 σε τρις Τράπεζες, όπου το χρέος της  "κουρεύεται¨στο ποσό των 99.493,29 σε ποσοστό 87%
β)για τον σύζυγο " περίοδο χάριτος " πενταετία και μετά  από αυτήν , θα καταβάλλει μηνιαία δόση για 180 μήνες ( 15ετία )δόση  (270) ευρώ, για συνολικό χρέος  σε δύο Τράπεζες 116.278,97 ευρώ
γ)Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία των αιτούντων.
δ) Διαγράφει  συνολικό χρέος 155.623.50 ευρώ 
Αναλυτικά:
Η υπόθεση αυτή ,αφορά οικογένεια δανειοληπτών ,κατοίκων Δήμου Σητείας.
Το συνολικό ποσό  των δανείων, ανέρχεται στο ποσό των  230.772,26 ευρώ, σε πέντε  Τράπεζες.
ΕΙΣΌΔΗΜΑ που διαθέτει η οικογένεια  είναι : ο μισθός  του συζύγου, συν αγροτική επιδότηση, της τάξης των 7.000 ευρώ ετησίως ,συν εισόδημα από πώληση λαδιού ύψους 2.500 ευρώ, ετησίως.

Μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, περιορίζεται  σαυτό  που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ίδιων και της φοιτήτριας κόρης τους
 Περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους
o σύζυγος
1. μονοκατοικία 104,23 τμ.   κυριότητας δικής του κατά100%
2. αποθήκη 20 τμ  100% πάνω σε οικόπεδό συνολικής επιφάνεια 40 τμ  100%
3. Αγροτεμάχια
4 χωράφια με ελιές συνολικής  επιφάνειας 24000 τ.μ  100%
 2 χωράφια με λοιπές δεντροκαλλιέργειες συν. επιφ. 2000 τ.μ  100%
 1 βοσκότοπο επιφ. 3000 τ.μ  100%
 1 χωράφι μονοετής καλλιέργειας    2221 τ.μ  100%
η σύζυγος
1. Ι.Χ. 1390 κβ.  100%
2. 1 χωράφι με ελιές  επιφάνεια 7000 τ.μ. 100%
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι εν λόγω δανειολήπτες είναι μέλη της, το Δικαστήριο της Σητείας  έκρινε ότι , οι ανωτέρω, πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης τους ,  στις διατάξεις του  Ν. 3869/2010 ("Νόμος Κατσέλη")καθώς οι αιτήσεις τους ,είναι ορισμένες ,   περιέχουν  όλα τα κατά νόμον(άρθ 4 παρ.1 ν.3869/2010) στοιχεία, , παρά τις ενστάσεις των   πιστωτριών  Τραπεζών, ιδιαίτερα της ένστασης της καταχρηστικής 'ασκησης δικαιώματος (άρθρο 281 Α.Κ)
Επί του ιστορικού,ως  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συγχαίρουμε τους δικαστές του Ειρηνοδικείου Σητείας  Κρήτης, για την στήριξη των καταναλωτών-δανειοληπτών της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, που άλλαξε το εργασιακό τους καθεστώς, που έχασαν την απασχόληση τους, που τους μειώθηκε ο μισθός τους ,

 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρες
     
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
          Ιωάννα  Μελάκη

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Στην Ιεράπετρα η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 25-05-2015

Σημαντικές θα είναι οι επαφές  ,τόσο με θεσμικούς τοπικούς  φορείς , όσο και με πληγμένους από την κρίση δανειολήπτες , θα έχει στην πενθήμερη παραμονή της ( 25- 30 Μαίου ), στο Ν.Λασιθίου η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κ. Ιωάννα Μελάκη, η οποία και θα δέχεται καταναλωτές στο γραφείο της ΄Ενωσης ,που βρίσκεται στην οδό Λακέρδας 11 Ιεράπετρα και στο ωράριο που λειτουργεί το γραφείο (9 μέχρι 2 το πρωί) για ραντεβού στο τηλ.2842020140
Βασική επιδίωξη της είναι ,να ενημερώσει  από κοντά ,τους  φτωχοποιημένους καταναλωτές  στην έναρξη του "δωρεάν " Προγράμματος που υλοποιεί η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στα πλαίσια των κοινωνικών  σκοπών και στόχων της

Ακολουθεί η Ανακοίνωση του προγράμματος

Την άμεση δωρεάν στήριξη δανειοληπτών στο πρώτο στάδιο του Νόμου Κατσέλη, αποφάσισε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Συγκεκριμένα:
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βιώνοντας σε καθημερινή βάση, τη φτώχεια και την αδυναμία των καταναλωτών της Κρήτης, να ανταποκριθούν στην καταβολή και της  ελαχίστης δόσης προς εξυπηρέτηση δανειακής τους υποχρέωσης προς τις τράπεζες, ομόφωνα αποφάσισε (αρ. 4/2015 απόφαση) σε άμεση δωρεάν στήριξη δανειοληπτών, στο πρώτο στάδιο του Νόμου 3869/2010 (Νόμου Κατσέλη) ανεξαρτήτου αριθμών τραπεζών, ανεξαρτήτου ποσού δανειοδότησης, ανεξαρτήτου μορφής δανείου (καταναλωτικό, στεγαστικό, πιστωτική κάρτα).
Το πρόγραμμα αυτό, απευθύνεται σε άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4320/2015 (περί ανθρωπιστικής κρίσης).
Χρονική διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος θα είναι δίμηνη από την ημερομηνία της πρώτης ανακοίνωσης του προγράμματος.

Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν:
α) Βεβαίωση ένταξης στο ν.4320/2015
β) Εξουσιοδότηση προς την Ένωση, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
Το πρόγραμμα στηρίζεται καθ” ολοκληρία από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και από τους συνεργάτες δικηγόρους και οικονομολόγους, αλλά και από τους εθελοντές αυτής.
Οι ενδιαφερόμενοι του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να έρχονται σε επαφή απευθείας με την Ένωση, στη διεύθυνση Πλατεία 1866 αρ. 2 Χανιά και Λακέρδας 11, Ιεράπετρα και στα τηλ. 2821092666, 2821092306 και 2842020140.


 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Γκόρτσος: Βαρύ κόστος για τις τράπεζες από τους νέους κανόνες

Δημοσιεύθηκε: 21 Μαΐου 2015 - 09:27Πολύ μεγάλο το κόστος συμμόρφωσης αλλά και το έμμεσο κόστος εποπτείας για τις τράπεζες δηλώνει ο Γ.Γ. της ΕΕΤ. Επιτυχής η συγκέντρωση του συστήματος. Δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό. Με ποια κριτήρια παρέχεται ή περικόπτεται ο ELA.
Γκόρτσος: Βαρύ κόστος για τις τράπεζες από τους νέους κανόνες
Βαρύ είναι το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τράπεζες, καθώς τις επιβαρύνει με υψηλό κόστος συμμόρφωσης αλλά και με κόστη εποπτείας που μετακυλίονται από την ΕΚΤ, δηλώνει στο Euro2day.gr ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χρ. Γκόρτσος.
Αναλύει τα μυστικά του ELA και ειδικότερα τα κριτήρια με τα οποία παρέχεται ή περικόπτεται η ρευστότητα βάσει του καταστατικού της ΕΚΤ και της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε.
Εκτιμά ότι ο μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό, τονίζοντας ότι αν και η αναδιάρθρωση επιτεύχθηκε μέσω βίαιης προσαρμογής εξαιτίας του PSI αποδείχθηκε επιτυχής.
Μιλάει επίσης για την ιδέα ενός ενιαίου συστήματος εγγύησης καταθέσεων (αν και ακόμη παραμένει... ιδέα), για την πρωτοβουλία του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού, που απευθύνεται σε.... μαθητές και επισημαίνει ότι δημιουργεί θέμα η άσκηση από την ίδια αρχή νομισματικής πολιτικής και εποπτείας.

Ερ.: Κύριε Γκόρτσο, πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τον ELA, τον Εκτακτο Μηχανισμό Στήριξης των ελληνικών τραπεζών. Θα θέλατε να εξηγήσετε με απλά λόγια τη λειτουργία του;

Απ.: Ο μηχανισμός έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (Emergency Liquidity Assistance, γνωστός ως ELA) αφορά τη χορήγηση εκ μέρους μιας εθνικής κεντρικής τράπεζας-μέλους του ευρωσυστήματος προς φερέγγυες τράπεζες που αντιμετωπίζουν προσωρινά προβλήματα ρευστότητας χρήματος κεντρικής τράπεζας, ή και κάθε άλλης μορφής στήριξης, η οποία ενδέχεται να επιφέρει αύξηση του χρήματος κεντρικής τράπεζας, πάντοτε έναντι ιδιαίτερα υψηλών επιτοκίων, εξασφαλίσεων ή και εγγυήσεων.
Συνεπώς, η έκτακτη αυτή ενίσχυση χορηγείται εφόσον συντρέχουν τουλάχιστον δύο προϋποθέσεις: να πρόκειται για φερέγγυα τράπεζα και το πρόβλημα ρευστότητας αυτής ή του ομίλου να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Η αξιολόγηση της φερεγγυότητας γίνεται από τον φορέα άσκησης μικροπροληπτικής εποπτείας, ο οποίος από τις 4 Νοεμβρίου 2014 είναι:
• Είτε η ίδια η ΕΚΤ (κατά κύριο λόγο) για τις αποκαλούμενες συστημικώς σημαντικές τράπεζες,
• είτε οι εθνικές αρμόδιες αρχές, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος στη χώρα μας, για τις αποκαλούμενες λιγότερο σημαντικές τράπεζες.
Η έκτακτη ενίσχυση σε ρευστότητα παρέχεται με ευθύνη της ενδιαφερόμενης εθνικής κεντρικής τράπεζας, η οποία και αναλαμβάνει το κόστος και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από τη χορήγησή της, υπό τον όρο, βέβαια ότι η ΕΚΤ δεν προβαίνει σε απαγόρευση, βάσει του καταστατικού της. Η τυχόν απαγόρευση προκύπτει με απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας δύο τρίτων (2/3) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, εφόσον αποφανθεί ότι η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας παρακωλύει τους στόχους και τα καθήκοντα του ευρωσυστήματος.
Επιπλέον, η χορήγηση δανεισμού σε τράπεζες δεν επιτρέπεται να προσκρούει στις διατάξεις της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης του Δημοσίου, άμεσα ή έμμεσα.
Συμπερασματικά, η χορήγηση ELA είναι προσωρινή, αφορά φερέγγυες τράπεζες, παρέχεται έναντι εξασφαλίσεων - εγγυήσεων και, συνεπώς, έχει αυξημένο κόστος για τους αποδέκτες της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο όσων ορίζει η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το καταστατικό της ΕΚΤ.

Έχετε εκφράσει την άποψη ότι αυτός καθεαυτόν ο μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης στο εγχώριο πιστωτικό σύστημα δεν θέτει προβλήματα ανταγωνισμού. Θα σας παρακαλούσα να αναλύατε το σκεπτικό σας και να αναφέρετε αν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ισχύει κάτι αντίστοιχο.

Οι συνθήκες ανταγωνισμού σε μια τραπεζική αγορά επηρεάζονται από τον αριθμό και το βαθμό συγκέντρωσης των τραπεζών, αλλά όχι μόνο. Στο βαθμό που οι τράπεζες επιδιώκουν να είναι κερδοφόρες, θα συνεχίσει να υφίσταται ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ τους, ακόμα και αν έχει μειωθεί ο αριθμός τους. Συνεπώς, δεν εκτιμώ ότι ο μικρός αριθμός των τραπεζών περιορίζει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό. Ποιος θα μπορούσε άλλωστε να ισχυριστεί ότι το τραπεζικό σύστημα της Φινλανδίας ή της Ολλανδίας, για να αναφερθώ σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, δεν είναι ανταγωνιστικό εξαιτίας του παραδοσιακά υψηλού ποσοστού συγκέντρωσής του (άνω του 80%);
Αντίθετα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η μείωση του αριθμού των τραπεζών έχει συμβάλει και στον εξορθολογισμό της τραπεζικής αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους στη χώρα μας ως αυτονόητη συνέπεια της απουσίας των κριθεισών ως μη βιώσιμων τραπεζών που προσέφεραν ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια για να προσελκύσουν καταθέσεις, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μέσου κόστους άντλησης καταθετικών κεφαλαίων από τις τράπεζες.
Επίσης, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η συγκέντρωση αυτή στην Ελλάδα έγινε υπό κατάσταση βίαιης προσαρμογής και όχι σε ένα περιβάλλον αναδιάρθρωσης υπό φυσιολογικές συνθήκες. Πρόκειται δηλαδή για μια αναδιάρθρωση η οποία έλαβε χώρα ως αποτέλεσμα του ότι οι ελληνικές τράπεζες επλήγησαν από τη δημοσιονομική κρίση, και κυρίως από το «κούρεμα» των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου και τη γενικότερη δυσμενή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Εκτιμώ δε ότι έγινε επιτυχώς.

Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση;

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης είναι μια πολύ σημαντική πολιτική πρωτοβουλία, η οποία αποφασίστηκε το 2012 μεσούσης της δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη. Στην πλήρη της μορφή η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση έχει τρεις πυλώνες:
(α) Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη δημιουργία ενός Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού αποκλειστικά και μόνο για τον τραπεζικό τομέα, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή ήδη από τις 4 Νοεμβρίου 2014, με την εγκαθίδρυση της ΕΚΤ ως υπερεθνικής εποπτικής αρχής των συστημικά σημαντικών τραπεζών. Πρόκειται συγκεκριμένα για 123 τράπεζες και τραπεζικούς ομίλους που αποτελούν περίπου το 82% του τραπεζικού συστήματος της ευρωζώνης σε όρους ενεργητικού. Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή τις ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. Επίσης, από την 1η.1.2014 ισχύουν οι νέοι κανόνες, βάσει των οποίων ρυθμίζεται η αδειοδότηση, η εποπτεία και η προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών, δηλαδή κανόνες, μεταξύ άλλων, για την κεφαλαιακή επάρκεια, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα, τη ρευστότητα, τη μόχλευση και την εταιρική διακυβέρνησή τους.
(β) Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, ο οποίος αφορά την εξυγίανση (resolution) μη βιώσιμων τραπεζών, έχει επίσης δημιουργηθεί ένας υπερεθνικός φορέας, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα επιλαμβάνεται της εξυγίανσης μη βιώσιμων τραπεζών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, σταδιακά και σε βάθος οκταετίας θα δημιουργηθεί ένα Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο θα χρηματοδοτείται με εισφορές των τραπεζών και όχι με κρατικούς πόρους και το οποίο θα καλύπτει το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται, κυρίως κατά τη διάρκεια μεταφοράς πόρων από μία τράπεζα σε μία άλλη, διαδικασία που είναι γνωστή ως μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού (asset transfer). Στη θεματική αυτή έχουν επίσης υιοθετηθεί ενιαίοι κανόνες ουσιαστικού δικαίου για τη διαδικασία και τα εργαλεία εξυγίανσης.
(γ) Ο τρίτος πυλώνας σχετίζεται με την ενδεχόμενη δημιουργία στο απώτερο μέλλον ενός ενιαίου συστήματος εγγύησης καταθέσεων αν και επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία πρόταση προς αυτήν την κατεύθυνση. Υιοθετήθηκαν ωστόσο ενιαίοι κανόνες για την επίτευξη μεγαλύτερης εναρμόνισης των όρων λειτουργίας των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η δημιουργία τόσο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού όσο και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης είναι αναμφίβολα πολύ σημαντική τομή σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος στην ευρωζώνη, και μάλιστα έγινε χωρίς να τροποποιηθεί η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απαιτούσε μακρόχρονες και ενδεχομένως επίπονες διαδικασίες.
Αν και είναι πολύ νωρίς για οποιουδήποτε είδους αξιολόγηση, εκτιμώ ότι η δημιουργία και των δύο προαναφερθέντων ευρωπαϊκών φορέων έχει πολλά θετικά στοιχεία. Χωρίς αμφιβολία, η ΕΚΤ διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία για την άσκηση των νέων της καθηκόντων αν λάβουμε υπόψη την επιτυχή και ουσιαστική συμβολή της στη διαχείριση της πρόσφατης διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007-2009) και της τρέχουσας δημοσιονομικής κρίσης στην ευρωζώνη.
Από την άλλη πλευρά, οι προκλήσεις είναι πολλές και η άσκηση από την ίδια αρχή νομισματικής πολιτικής και εποπτείας είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει απασχολήσει έντονα σε θεωρητικό επίπεδο ως προς τις δυσκολίες που ενέχει.
Ταυτόχρονα, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι στο σύνολό του ιδιαίτερα απαιτητικό και το κόστος συμμόρφωσης για τις τράπεζες πολύ μεγάλο, ενώ ταυτόχρονα και το κόστος της ΕΚΤ για την άσκηση της εποπτείας της μετακυλίεται στις τράπεζες.
Ως γενική παρατήρηση θα ήθελα να επισημάνω ότι το ζητούμενο δεν είναι η ποσότητα, αλλά η ποιότητα και η στόχευση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων, η αποτελεσματική μικροπροληπτική εποπτεία των τραπεζών (και των λοιπών φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών), η ύπαρξη αξιόπιστων κυρωτικών μηχανισμών, καθώς και η ύπαρξη επαρκών μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων και η έγκαιρη ενεργοποίησή τους. Τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και κυρίως μακροπρόθεσμα, αυτά ενισχύουν τελικά την εμπιστοσύνη του αποταμιευτικού και επενδυτικού κοινού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, που είναι και ο βασικός στόχος. Η δημιουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης εκτιμώ ότι θα συμβάλει θετικά στη μικροπροληπτική εποπτεία των τραπεζών και στην αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων, αντίστοιχα.

Βρισκόμαστε προ της δημιουργίας και μιας Capital Markets Union. Τι ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτός ο θεσμός και ποιες οι διαφορές που διαπιστώνονται σε σχέση με τα ισχύοντα πλαίσια;

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι μια πολύ πρόσφατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απώτερος σκοπός της οποίας είναι να διαμορφωθεί, με χρονικό ορίζοντα το 2019, μία Ενιαία Αγορά Κεφαλαίων για τα 28 κράτη μέλη. Ενώ είναι σαφές ότι η «Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών» υπολαμβάνεται ως ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως το πτωχευτικό ή φορολογικό δίκαιο, για τις οποίες όμως απαιτείται εύλογος χρόνος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης προσδιορίσει μια σειρά στοχευμένων δράσεων για τις οποίες μπορεί να υπάρξει άμεση πρόοδος, όπως η ενίσχυση της αγοράς των τιτλοποιήσεων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κεφαλαιαγορά, και η ενίσχυση των ευρωπαϊκών μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων (European Long – Term Investment Funds – ELTIFs) ώστε να διοχετευτούν επενδυτικά κεφάλαια σε έργα υποδομών.
Παρά την ταύτιση στους όρους, πάντως, η Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών δεν συγκεντρώνει τα ίδια χαρακτηριστικά με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, αφού οι δύο ενώσεις λειτουργούν μεν συμπληρωματικά στη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην ανάκαμψη στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών εστιάζει περισσότερο στην ενίσχυση και ανάπτυξη των εναλλακτικών για τις τράπεζες πηγών άντλησης κεφαλαίων χωρίς την άμεση πρόβλεψη νομοθετικής παρέμβασης για τη δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής για την κεφαλαιαγορά.

Θέλετε να μιλήσετε για τις πρωτοβουλίες της ΕΕΤ στη θεματική του αποκαλούμενου Financial Literacy;

Η ΕΕΤ αποδίδει μεγάλη έμφαση στην προώθηση της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης στην ευρύτερη κοινωνία, με σκοπό την ενίσχυση του επιπέδου του αποκαλούμενου χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού (financial literacy).
Πρόκειται, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, για έναν συνδυασμό χρηματοπιστωτικής συνειδητοποίησης, γνώσης, δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών απαραίτητων για τη λήψη ορθολογικών χρηματοπιστωτικών αποφάσεων και κατ' επέκταση για την επίτευξη προσωπικής ευημερίας. Ο χρηματοπιστωτικός εγγραμματισμός επιτυγχάνεται με την κατάλληλη εκπαίδευση.
Σε συνέχεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ζήτημα αυτό έχει αναδειχθεί κυρίαρχο αίτημα πολιτικής από διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και η ανάγκη προώθησής του καθιερώνεται πλέον και ρυθμιστικά ιδίως σε νομοθετήματα που αφορούν την προστασία των καταθετών, επενδυτών και δανειοληπτών. Κύριο ζητούμενο μέσα από τη διαδικασία αυτή είναι η παροχή της κατάλληλης τεκμηρίωσης στους αποδέκτες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές κυρίως σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχουν ορισμένες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση της ατομικής συμπεριφοράς περί τα χρηματοοικονομικά αποτελεί στόχο μακροπρόθεσμης πολιτικής σε πολλές χώρες.
Η ΕΕΤ, ενστερνιζόμενη την πολύ μεγάλη σημασία της χρηματοπιστωτικής εκπαίδευσης αφενός μεν ως ενός αποτελεσματικού εργαλείου προστασίας των ίδιων των αποδεκτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και αφετέρου ως ενός μέσου για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, προωθεί συστηματικά ποικίλες συναφείς δράσεις.
Ειδικότερα:
• Συμμετέχει στο Διεθνές Δίκτυο για τη Χρηματοπιστωτική Εκπαίδευση του ΟΟΣΑ (International Network on Financial Education) ως συνδεδεμένο μέλος.
• Συμμετέχει ενεργά στις σχετικές με τη θεματική αυτή εργασίες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας. Ενδεικτικά, θα ήθελα να αναφέρω την πραγματοποίηση την εβδομάδα από 9 έως 13 Μαρτίου 2015 της πρώτης ετήσιας Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Χρηματοπιστωτικής Εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχε η ΕΕΤ και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και των πολιτών ως προς τη χρηματοπιστωτική εκπαίδευση με έμφαση σε δράσεις για μαθητές 7-18 ετών.
• Είναι μέλος του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece και υποστηρίζει το πρόγραμμα Τράπεζες σε Δράση, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και υλοποιείται από εθελοντές-στελέχη τραπεζών. Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να αποκτήσουν βασικές χρηματοπιστωτικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους ως ενημερωμένοι καταναλωτές και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους ως μελλοντικοί επαγγελματίες. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται φέτος σε περισσότερα από 25 σχολεία σε όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή περίπου 800 μαθητών.

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Αυτός είναι ο τρόπος να καθαρίσετε τους πνεύμονές σας από νικοτίνη και πίσσα


6f5acea61956d165451f4ab28a69ac02Όλοι γνωρίζουμε ότι το κάπνισμα είναι βλαβερό για την υγεία και συχνά είναι η κύρια αιτία καρκίνου.
Ακόμα κι αν δεν υπάρχει μαγική φόρμουλα που θα καθαρίσει τα αναπνευστικά όργανα απο την νικοτίνη, η πίσσα και άλλα επιβλαβή συστατικά των τσιγάρων, ορισμένες τροφές μπορούν να σας βοηθήσουν λίγο να καθαρίσετε τους πνεύμονες.
Ποιες είναι αυτές οι τροφές;
Το Καλαμπόκι είναι ένα τρόφιμο που περιέχει βήτα κρυπτοξανθίνη, η οποία πιστεύεται ότι μπορεί να προστατεύσει τον καρκίνο του πνεύμονα, επειδή είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό. Ωστόσο, καταναλώνετε μόνο φρέσκο καλαμπόκι.
Το σελήνιο είναι πολύ ισχυρό αντιοξειδωτικό πάρα πολύ. Τα καρύδια Βραζιλίας είναι η καλύτερη πηγή σεληνίου στα τρόφιμα, και είναι καλό να τρώνε με δημητριακά.
Το κρεμμύδι είναι επίσης ένα καλό καθαριστικό για τους πνεύμονες. Το Κρεμμύδι μπορεί να είναι μεγάλη βοήθεια για την πρόληψη πολλών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων του πνεύμονα. Σε περιπτώσεις ατόμων που έχουν ήδη καρκίνο, εμποδίζει την ανάπτυξη νέων κυττάρων.
Το Τζίντζερ , ως φυσικό φάρμακο και τροφίμων, βοηθά στην άμυνα κατά των κακοήθων νόσων. Είναι ένα άλλο ισχυρό εργαλείο για την απελευθέρωση των τοξινών από τους πνεύμονες. Μπορείτε να καταναλωθεί σε τσάι της ρίζας τζίντζερ, δεδομένου ότι διευκολύνει την αναπνοή. Επίσης, μπορείτε να καταναλώνετε ένα κομμάτι του τζίντζερ με τα γεύματα.
Τα Πορτοκάλια περιέχουν κρυπτοξανθίνη που έχει προληπτική δράση κατά του καρκίνου του πνεύμονα.
Η Τσουκνίδα επίσης είναι ένα φυτό γεμάτο σίδηρο, αλλά και πολύ χρήσιμο ως ένα μέσο για την απολύμανση των πνευμόνων και έχει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των λοιμώξεων.
Tο τσάι από πευκοβελόνες χρησιμοποιείται παραδοσιακά για το ξέπλυμα του στόματος και του λαιμού, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένας καλός σύμμαχος στον αγώνα κατά του καρκίνου του πνεύμονα.
Πηγή: athensmagazine.gr

Πρωτοφανή Πρωτοβουλία από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ε.Π.Κ.Κρήτης "Πρόγραμμα δωρεάν ένταξης δανειοληπτών , στο ν.Κατσέλη "

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   20-05-2015


Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βιώνοντας σε καθημερινή βάση , την φτώχεια και την αδυναμία των καταναλωτών της Κρήτης, να ανταποκριθούν στην καταβολή και της  ελαχίστης δόσης ,προς εξυπηρέτηση δανειακής τους υποχρέωσης προς τις Τράπεζες, ομόφωνα αποφάσισε (αρ.4/2015 απόφαση) σε άμεση ΔΩΡΕΑΝ στήριξη δανειοληπτών, στο πρώτο στάδιο του Νόμου ,3869/2010 (ν.Κατσέλη) ανεξαρτήτου  αριθμών Τραπεζών, ανεξαρτήτου ποσού δανειοδότησης, ανεξαρτήτου μορφής δανείου (καταναλωτικό, στεγαστικό ,πιστωτική κάρτα).
  Το πρόγραμμα αυτό, απευθύνεται σε άτομα που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν 4320 /2015 (περί ανθρωπιστικής κρίσης).
Χρονική διάρκεια υλοποίησης  του προγράμματος ,θα είναι  δίμηνο ,από την ημερομηνία της πρώτης ανακοίνωσης του προγράμματος.
Δικαιολογητικά που θα χρειαστούν:
α)Βεβαίωση ένταξης στο ν.4320/2015
β)Εξουσιοδότηση προς την ΄Ενωση, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.
Το πρόγραμμα στηρίζεται καθ ολοκληρία , από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και από τους συνεργάτες δικηγόρους και οικονομολόγους, αλλά και από  τους  εθελοντές αυτής.
Οι ενδιαφερόμενοι του  παρόντος προγράμματος ,θα πρέπει να έρχονται σε επαφή  απευθείας με την ΄Ενωση ,στην Δ/νση Πλατ.1866 αρ.2 Χανιά, Λακέρδας 11 Ιεράπετρα και στα τηλ. 2821092666, 2821092306 και 2842020140.

  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήυης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 19 Μαΐου 2015

Πως μπορούν οι δανειολήπτες να ενταχθούν στον Νόμο Κατσέλη

Μη χάνετε πολύτιμο χρόνο!
Με 3 απλές κινήσεις διασφαλιστείτε από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, απαλλαγείτε μια και καλή από τις αφόρητες ενοχλήσεις των εισπρακτικών γραφείων και χαρίστε στην οικογένεια σας ξανά το χαμόγελο, την γαλήνη και την αισιοδοξία για το μέλλον.

Με το παρόν αναλύουμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αποκαλύπτωντάς σας το τρόπο για να διαγράψετε εώς και όλο το χρέος στις τράπεζες και να ησυχάσετε (σε ορισμένες περιπτώσεις) μέχρι το 2030 και μέχρι τότε να πληρώνετε μόνο όσα μπορείτε!

Πρώτη κίνηση
Κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη. Με την κατάθεση της αίτησης ορίζεται ημερομηνία εκδίκασης της προσωρινής διαταγής (διαδικασία  ασφαλιστικών μέτρων) η οποία προσωρινή διαταγή εκδίδεται συνήθως μετά από έναν χρόνο με την οποία δεν μπορεί να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση σε βάρος του δανειολήπτη.

Δεύτερη κίνηση, αποφασιστικής σημασίας
Στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων συζητείται το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του δανειολήπτη  το οποίο δέχεται ή όχι το δικαστήριο, συνήθως το δέχεται, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης. Από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο και μέχρις εδώ ο δανειολήπτης πληρώνει μόνο το 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης του δανείου ή το ποσό που ο ίδιος έχει προτείνει. Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 40 ευρώ. Τέλος, η ημερομηνία για την τελική εκδίκαση της υπόθεσης μπορεί να είναι από πέντε μέχρι και 15 χρόνια αργότερα,δηλαδή από το 2019-2020 ή μέχρι και το ...2028.

Τρίτη κίνηση ΜΑΤ
Τότε μεταξύ 2020 και 2030 στο τακτικό δικαστήριο αποφασίζεται η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του δανειολήπτη. Σε αυτή τη φάση αν η οικονομική κατάσταση του υπαγόμενου δανειολήπτη έχει αλλάξει προς το καλύτερο, οφείλει να προβεί σε αναπροσαρμογή της αίτησης του, δηλαδή να δηλώσει πόσο επιπλέον μπορεί να πληρώνει. Αν δεν έχει αλλάξει η οικονομική του κατάσταση, στην απόφαση δεν αλλάζει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να τονισθεί και το εξής: Σε τακτική δικασίμο έχει επιτευχθεί διαγραφή χρέους μέχρι και του 90%, σε ορισμένες περιπτώσεις.

Οι φήμες και η αλήθεια
Κάποια κατ’επίφαση δικηγορικά γραφεία, στην ουσία εισπρακτικές εταιρίες έχουν έντεχνα διασπείρει φήμες ότι δεν είναι εύκολη η υπαγωγή στο Νόμο Κατσέλη, με συνέπεια πολύς κόσμος από άγνοια ή και φόβο, να μην καταθέτει αίτησης υπαγωγής στο Νόμο ή να μην ζητά να ενημερωθεί καν για την ρύθμιση, επειδή έχουν πεισθεί ότι δεν μπορούν να υπαχθούν. Όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτές οι φήμες εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα των εισπρακτικών εταιριών και τα κέρδη τους δεν είναι λίγα.

Τι πράγματι ισχύει όμως;...
Με αυτές τις 3 κινήσεις, οι δανειολήπτες διασφαλίζουν οριστικά με δικαστικές αποφάσεις κατ' αρχήν τα περιουσιακά τους στοιχεία από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις και το κυριότερο επιστρέφουν η γαλήνη και η αισιοδοξία στις οικογένειες τους ενώ οι εισπρακτικές εταιρίες εκ  του νόμου  σταματούν τις οχλήσεις προς τους δανειολήπτες. (Πολλές από τις αυτοκτονίες αποδίδονται στις αφόρητες και απάνθρωπες πιέσεις των εισπρακτικών εταιριών.) Και επίσης πολύ σημαντικό, ότι σταματούν πλέον παράνομες παρακρατήσεις σε μισθούς και συντάξεις.

Η κάθε περίπτωση δανειολήπτη είναι ξεχωριστή, δεν χρειάζεται λοιπόν κανείς να αγωνιά αν η υπόθεση του θα έχει καλή έκβαση ή όχι, αν το δικαστήριο θα δεχθεί την αίτηση του ή όχι, κλπ. διότι η κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και μελετάται ξεχωριστά. Πάντως, βασική προϋπόθεση ένταξης στο Νόμο Κατσέλη είναι η αποδεδειγμένη μείωση των εισοδημάτων σας, ενώ λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων που έχετε στην κατοχή σας, το εισόδημά  και  άλλα κριτήρια ( όπως λ.χ προβλήματα υγείας, αποδεδειγμένη ανεργία,κλπ).

Ζητήστε να ενημερωθείτε σήμερα κιόλας
Όλες οι οφειλές μπορούν να μπουν σε ρύθμιση ακόμα και το δάνειο του αυτοκινήτου. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος της δόσης εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη.

"Χρειάζομαι δικηγόρο;"
Το πιο σημαντικό είναι να διασφαλισθεί ότι ο φάκελος που καταθέτει ο δανειολήπτης δεν έχει παραλείψεις. Είναι πολύτιμη η βοήθεια ενός εξειδικευμένου και έμπειρου στο συγκεκριμένο αντικείμενο δικηγόρου.
Αξίζει να τονισθεί, ότι ακόμη κι αν δεν υπάρχει κινητή ή ακίνητη περιουσία οι οφειλές υπόκεινται σε ρύθμιση και διαγραφή. Όπως επίσης, στεγαστικά και άλλα δάνεια με προσημείωση υποθήκης συνεχίζουν να τοκίζονται αλλά με πολύ χαμηλό επιτόκιο και όχι με αυτό της υπερημερίας, ενώ καταναλωτικά δάνεια και οφειλές από πιστωτικές κάρτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, παύουν να τοκίζονται!
Όσο η οικονομική κρίση βαθαίνει, τόσο αυξανεται ο αριθμός των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται οι αιτήσεις υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη. Μέχρι τώρα ήδη αρκετός κόσμος έχει προσφύγει στο νόμο Κατσέλη, απολαμβάνοντας πλέον τα οφέλη της ρύθμισης. Ουσιαστικά, δηλαδή κανείς δεν έχει κανέναν λόγο να μην ζητήσει να ενημερωθεί για το αν μπορεί να μπει στην ρύθμιση. Είναι καλύτερα να γνωρίζει από το να αγωνιά καθημερινά.


Χρήστος Πέτκος
Δικηγόρος

Παρασκευή 15 Μαΐου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Χανιώτικη οικογένεια συνταξιούχου ,έσωσε το σπίτι της, από τις Τράπεζες, με δόση ,30 ευρώ το μήνα"

    ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 15-05-2015

 
Σημαντικό !!! Συνταξιούχος ,πρότεινε στο Ειρηνοδικείο, να δίνει μαζί με την σύζυγο του, δόση, 40 ευρώ μηνιαίως , για το χρέος του, προς στις Τράπεζες, όμως το Δικαστήριο του επέβαλλε, Μόνο 30 Ευρώ !!! τον μήνα , σώζοντας το σπίτι τους.
 
 Ειρ.Χανίων  : Προσωρινή Διαταγή , (5-043-2015)  , για οικογένεια καταναλωτών  ,   από τις Μουρνιές Χανίων, ο σύζυγος συνταξιούχος γήρατος, η δέ σύζυγος μη εργαζόμενη (νοικοκυρά), με  τρία τέκνα ενήλικα ,έχοντας συνολική οφειλή ,38.145,59 σε δυο Τράπεζες., έσωσε το σπίτι της  , με μηνιαία καταβολή  30 ευρώ, έως την 8-3-2017 
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε ,από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,της οικογένειας των δανειοληπτών μελών της , στον 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Εισόδημα: Η σύνταξη του συζύγου ποσού 738,49 ευρώ
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, όπως  δηλώνεται στην αίτηση της ,φθάνει στο ποσό των 700 ευρώ ,
Περιουσιακά στοιχεία που η οικογένεια δανειοληπτών διαθέτει   είναι :
  Ο σύζυγος, κανένα περιουσιακό στοιχείο.
Η σύζυγος
α)κατοικία  88,32 τ.μ  ισόγειο,κυριότητα  κατά 100%  δικής της 
 β)κατοικία 64,96 τ.μ πρώτος όροφος κυριότητα  κατά 100%  δικής της 
 γ)οικόπεδο 253,35  τ.μ κατά 100%  δικό της
Το Ειρηνοδικείοτων Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των  δανειοληπτών , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1)Δέχεται , το αίτημα  της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά της περιουσίας ,της οικογένειας των δανειοληπτών και επανασυζήτηση της αίτησης  κατά την τελευταία ημέρα ισχύος της..δηλ.στις 8-03-2017
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της,
4)Ορίζει , την καταβολή  μηνιαίας δόσης 30 ευρώ, από 01-04-2015.
5)Επιτρέπει  στην μη καταβολή δόσης, προς τις πιστώτριες τράπεζες για τρεις αποκλειστικά μήνες εκάστου έτους και συγκεκριμένα για τους μήνες των οποίων εορτάζονται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και Αύγουστο.
 
Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη 

                                   

Απαλλαγείτε από τις γεροντικές κηλίδες

Απαλλαγείτε από τις γεροντικές κηλίδες
Κηλίδες, πανάδες, δυσχρωμίες, τέλος
Πώς να απαλλαγείτε από τις δυσχρωμίες της ηλικίας
Τα σημεία ηλικίας στο δέρμα σας, δηλαδή οι γεροντικές κηλίδες, είναι επίπεδες καφέ, μαύρες ή κίτρινες κηλίδες που εμφανίζονται στο λαιμό, τα χέρια και το πρόσωπο.
Κατά κύριο λόγο προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο, και συνήθως αρχίζουν να εμφανίζονται γύρω στα 40.
Οι δυσχρωμίες ηλικίας δεν είναι επικίνδυνες ωστόσο, μπορούν να αποκαλύψουν την ηλικία ενός ατόμου και πολλοί άνδρες και γυναίκες θέλουν να τις αφαιρέσουν για αισθητικούς λόγους.
Μπορείτε να απαλλαγείτε από τα σημάδια ηλικίας:
 • Χρησιμοποιήστε υδροκινόνη. Η υδροκινόνη είναι μια πολύ αποτελεσματική κρέμα λεύκανσης που μπορεί να μειώσει σημαντικά την εμφάνιση των κηλίδων. Είναι διαθέσιμη σε διάφορες συγκεντρώσεις.
 • Χρησιμοποιήστε ρετινοϊκό οξύ. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν αντιγήρανσης του δέρματος που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, τη βελτίωση της υφής και της ελαστικότητας του δέρματος και ξεθωριάζει τους αποχρωματισμούς και τις βλάβες από τον ήλιο, όπως τα σημάδια ηλικίας. Το ρετινοϊκό οξύ είναι ένα παράγωγο της βιταμίνης Α το οποίο είναι διαθέσιμο σε μορφή κρέμας ή γέλης, σε διαφορετικές περιεκτικότητες.  Βοηθά στην εξάλειψη των κηλίδων με απολέπιση του δέρματος, αφαιρώντας το εξωτερικό στρώμα το υπερχρωσικό και αποκαλύπτοντας το φρέσκο​​, νέο δέρμα από κάτω.
 • Χρησιμοποιήστε προϊόντα που περιέχουν γλυκολικό οξύ. Το γλυκολικό οξύ είναι ένα είδος άλφα υδροξύ οξέος το οποίο χρησιμοποιείται συχνά σε χημικά πίλινγκ. Λειτουργεί με απολέπιση του δέρματος, μειώνοντας την εμφάνιση των λεπτών γραμμών, των ρυτίδων και των σημείων γήρανσης. Το γλυκολικό οξύ βρίσκεται σε κρέμα ή λοσιόν και, συνήθως, εφαρμόζεται και αφήνεται επί του δέρματος για λίγα λεπτά, πριν ξεπλυθεί. Το γλυκολικό οξύ μπορεί να είναι αρκετά σκληρή κρέμα για το δέρμα, προκαλώντας μερικές φορές ερυθρότητα και δυσφορία. Θα πρέπει πάντα να ενυδατώνετε το δέρμα σας μετά τη χρήση των προϊόντων γλυκολικού οξέος.

 • Χρησιμοποιήστε αντηλιακό. Τα αντηλιακά βοηθούν να μειωθεί οι νέες βλάβες από τον ήλιο, αλλά θα θεραπεύσουν και τις ήδη υπάρχουσες δυσχρωμίες. Το αντηλιακό θα εμποδίσει τις υπάρχουσες κηλίδες να γίνουν πιο σκούρες ή πιο αισθητές. Θα πρέπει να φοράτε αντηλιακό με βάση το οξείδιο του ψευδαργύρου με δείκτη προστασίας SPF 50 κάθε μέρα, ακόμα και το χειμώνα.
 • Χρησιμοποιήστε χυμό λεμονιού. Ο χυμός του λεμονιού περιέχει κιτρικό οξύ, το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει με τα σημάδια ηλικίας. Απλά τρίψτε λίγο φρέσκο ​​χυμό λεμονιού απευθείας επάνω στο σημείο και αφήστε για 30 λεπτά πριν το ξεπλύνετε. Κάνετε το αυτό δύο φορές την ημέρα και θα αρχίσετε να βλέπετε τα αποτελέσματα σε ένα ή δύο μήνες. Ο χυμός του λεμονιού κάνει το δέρμα σας πιο ευαίσθητο στο φως, γι΄αυτό ξεβγάλτε το χυμό λεμονιού αν βγείτε έξω στον ήλιο.  Αν έχετε πολύ ευαίσθητο δέρμα, ο χυμός λεμονιού θα μπορούσε να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας, ώστε να απαιτηθεί αραίωση στο μισό με νερό ή ροδόνερο πριν από την εφαρμογή.
 • Χρησιμοποιήστε βουτυρόγαλα. Το βουτυρόγαλα περιέχει γαλακτικό οξύ, το οποίο αποχρωματίζει το δέρμα με τον ίδιο τρόπο όπως το κιτρικό οξύ στο χυμό λεμονιού. Απλώστε βουτυρόγαλα απευθείας πάνω τα σημάδια ηλικίας του δέρματος και αφήστε το για 15 λεπτά έως μισή ώρα πριν να ξεπλύνετε. Κάντε το αυτό δύο φορές την ημέρα. Εάν έχετε πολύ λιπαρό δέρμα, αναμείξτε το βουτυρόγαλα με λίγο χυμό λεμονιού πριν από την εφαρμογή, δεδομένου ότι αυτό θα αποτρέψει το δέρμα σας από το να γίνει λιπαρό. Για πρόσθετο πλεονέκτημα, ανακατέψτε λίγο χυμό ντομάτας με το αποβουτυρωμένο γάλα, γιατί η ντομάτα περιέχει επίσης λευκαντικές ιδιότητες που μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση των πανάδων.
 • Χρησιμοποιήστε μέλι και γιαούρτι. Ο συνδυασμός είναι επωφελής όταν πρόκειται για την μείωση των κηλίδων. Απλά ανακατέψτε ίσα μέρη μελιού και γιαουρτιού μαζί και εφαρμόστε απευθείας πάνω στα σημάδια της ηλικίας. Αφήστε το για 15 έως 20 λεπτά πριν να ξεπλύνετε. Κάνετε αυτό δύο φορές την ημέρα.
 • Χρησιμοποιήστε ξύδι μήλου. Εφαρμόστε λίγο ξύδι μήλου απευθείας πάνω στα σημάδια ηλικίας και αφήστε το για 30 λεπτά πριν να ξεπλύνετε. Χρησιμοποιείτε αυτή τη θεραπεία μία φορά την ημέρα, γιατί το ξύδι μήλων μπορεί να προκαλέσει ξήρανση στο δέρμα. Θα πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε μια βελτίωση στην εμφάνιση των κηλίδων μετά από περίπου έξι εβδομάδες. Για πρόσθετο πλεονέκτημα, αναμείξτε ένα μέρος ξύδι μήλου με ένα μέρος χυμό κρεμμυδιού και εφαρμόστε στα σημεία.
 • Χρησιμοποιήστε aloe vera. Η Aloe vera ευρέως χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία πολλών παθήσεων του δέρματος, όπως είναι και τα σημάδια ηλικίας. Απλά τρίψτε λίγο φρέσκο ​​ζελέ αλόης βέρας πάνω στην πάσχουσα περιοχή και αφήστε το. Η αλόη είναι πολύ ήπια και δεν υπάρχει καμία ανάγκη να το ξεπλύνετε. Ωστόσο, μπορεί να θέλετε να το ξεπλύνετε για να μην κολλάτε.  Αν δεν έχετε πρόσβαση στο ζελέ από ένα φυτό αλόη βέρα, μπορείτε να βρείτε φρέσκο ​​χυμό αλόης βέρα στην αγορά ή στα καταστήματα υγιεινής διατροφής. Λειτουργεί εξίσου καλά.
 • Χρησιμοποιήστε καστορέλαιο. Το καστορέλαιο είναι γνωστό για τις ιδιότητες ίασης του δέρματος και έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό στη θεραπεία των κηλίδων. Απλώστε λίγο καστορέλαιο απευθείας πάνω στα σημεία ηλικίας και κάντε μασάζ στο δέρμα για ένα ή δύο λεπτά μέχρι να απορροφηθεί. Κάνετε το αυτό μία φορά το πρωί και μία το βράδυ, και θα πρέπει να αρχίσετε να βλέπετε βελτίωση σε περίπου ένα μήνα. Εάν πάσχετε από ξηροδερμία μπορείτε να το συνδυάσετε λίγο λάδι καρύδας, ελαιόλαδο ή αμυγδαλέλαιο για πρόσθετη ενυδάτωση.
 • Χρησιμοποιήστε σανδαλόξυλο. Το σανδαλόξυλο έχει αποτελεσματικές αντιγηραντικές ιδιότητες, και χρησιμοποιείται συχνά για να μειώσει την εμφάνιση των κηλίδων. Αναμείξτε ένα μέρος σκόνης σανδαλόξυλου με μερικές σταγόνες ροδόνερου, γλυκερίνης και χυμού λεμονιού. Εφαρμόστε αυτήν την πάστα πάνω στα σημάδια ηλικίας και αφήστε το να στεγνώσει για 20 λεπτά πριν ξεπλύνετε με κρύο νερό. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μασάζ με μια σταγόνα καθαρό αιθέριο έλαιο σανδαλόξυλου απευθείας πάνω στις κηλίδες ηλικίας.
 • Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία λέιζερ για να αφαιρέσετε τα σημάδια ηλικίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ένα έντονο φως λέιζερ διαπερνά την επιδερμίδα και προκαλεί ανανέωση του δέρματος. Η ένταση του φωτός σκορπίζει τις χρωστικές ουσίες του δέρματος και καταστρέφει τον αποχρωματισμό. Η θεραπεία με λέιζερ δεν είναι επώδυνη, αλλά μπορεί να προκαλέσει ελάχιστη δυσφορία. Μια αναισθητική κρέμα εφαρμόζεται 30 έως 45 λεπτά πριν από τη διαδικασία. Ο αριθμός των συνεδριών που απαιτείται θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της περιοχής και τον αριθμό των κηλίδων που θα θεραπευθούν. Γενικότερα, 2 έως 3 συνεδρίες θα απαιτηθούν. Κάθε συνεδρία μπορεί να διαρκέσει από 30 έως 45 λεπτά. Η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, πρήξιμο και ευαισθησία στο φως του ήλιου.
 • Θεραπεία με μικροδερμοαπόξεση για να αφαιρεθούν τα σημάδια της ηλικίας. Είναι μια μη επεμβατική θεραπεία του δέρματος που χρησιμοποιεί ένα ραβδί με πίεση αέρα. Οι μικροκρύσταλλοι, περιέχουν ψευδάργυρο ή άλλα λειαντικά υλικά απευθείας πάνω στο δέρμα και κάνουν απολέπιση στα άνω στρώματα για να αφαιρεθεί το σκούρο υπερχρωσικό δέρμα. Δεν υπάρχουν παρενέργειες. Μια συνεδρία μπορεί να είναι από 30 λεπτά έως 1 ώρα, ανάλογα με την περιοχή που αντιμετωπίζεται. Οι συνεδρίες θεραπείας δίνοντα μεσοδιαστήματα 3 εβδομάδων. Τυπικά, 2 έως 3 συνεδρίες θα απαιτηθούν.
 • Χημικό πίλινγκ. Λειτουργεί με διάλυση του νεκρού δέρματος και το νέο λαμπερό δέρμα θα εμφανιστεί. Κατά τη διάρκεια μιας του χημικού πίλινγκ η περιοχή προς επεξεργασία καθαρίζεται προσεκτικά και μια όξινη ουσία εφαρμόζεται. Η περιοχή στη συνέχεια εξουδετερώνεται για να σταματήσει η χημική διαδικασία. Οι παρενέργειες περιλαμβάνουν ερυθρότητα, απολέπιση και ευαισθησία και μπορεί να απαιτήσει χρόνο. Σε γενικές γραμμές, δύο συνεδρίες θεραπείας εφαρμόζονται και απαιτούνται μεσοδιαστήματα διαστήματα 4 εβδομάδων.


Τετάρτη 13 Μαΐου 2015

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΥΑ: ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

E-mail Εκτύπωση PDF
(Τετ. 13/5/15 - 09:39)
Δ. ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Η ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ, ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί εντάσσονται στην ασφάλιση όλοι οι ανασφάλιστοι της χώρας, οι οποίοι δεν είχαν υγειονομική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, είτε γιατί είχαν χάσει την εργασία τους, είτε γιατί είχαν κλείσει τις επιχειρήσεις τους.
Oι αναπληρωτές υπουργοί ασφάλισης Δημήτρης Στρατούλης, Υγείας Α. Ξανθός, Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Γ. Κατρούγκαλος που υπογράφουν την ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» τόνισαν ότι αυτό το μέτρο αποτελεί αδήριτη κοινωνική ανάγκη, καθώς εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών έμειναν ανασφάλιστοι χιλιάδες έλληνες είτε επειδή έμειναν άνεργοι, είτε επειδή έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους.
Ειδικότερα ο Δ. Στρατούλης υπογράμμισε ότι δεν θα τεθούν εισοδηματικά κριτήρια ώστε να καλυφθούν όλοι οι ανασφάλιστοι και συμπλήρωσε: «Τα μοναδικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τους άνω των 18 ετών, είναι να έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα μας και να έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα, ενώ για τους ανασφάλιστους κάτω των 18 ετών, δηλαδή τους ανήλικους, δεν απαιτούνται ούτε νομιμοποιητικά έγγραφα.
Στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση είχαμε χαράξει τις πρώτες γραμμές, είχαμε περιλάβει σε αυτό ορισμένες κατηγορίες πολιτών που χρειάζονταν μια πρώτη, άμεση προστασία.
Είχαμε προχωρήσει στην κάλυψη παροχών ασθενείας στους εργάτες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Σκαραμαγκά και των ναυπηγείων Ελευσίνας, στην παροχή ασφαλιστικής ικανότητας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με 50 ένσημα, αντί για 100 το χρόνο, στην ασφάλιση όλων των ανασφάλιστων με εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ, όπως επίσης και όλων υπερήλικων, ανασφάλιστων και ομογενών.
Όλα αυτά ήταν το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Τώρα, ακολουθεί το δεύτερο μεγάλο βήμα, το οποίο θα είναι η πλήρης υγειονομική περίθαλψη των ανασφάλιστων.
Εμείς, ως υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας, ώστε να εκδίδονται ,όσο πιο γρήγορα γίνεται, οι αποφάσεις για την έκδοση των βιβλιαρίων υγείας των ανασφάλιστων.
Αυτό μπορούμε να το κάνουμε αξιοποιώντας το πληροφοριακό εργαλείο που διαθέτουμε, δηλαδή την ΗΔΙΚΑ. Τα δύο σύγχρονα πληροφοριακά μας συστήματα, το ΑΤΛΑΣ και το ηλεκτρονικό μητρώο για τον ΑΜΚΑ, θα βοηθήσουν, ώστε να χορηγούνται πιο άμεσα τα βιβλιάρια των ανασφάλιστων.
Υπενθυμίζω ότι το μέτρο αυτό ήταν στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις και στις προγραμματικές μας δηλώσεις, οι οποίες ψηφίστηκαν στη Βουλή.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση αποδεικνύει ότι η αριστερή αντιμνημονιακή κυβέρνηση επιμένει στην υλοποίηση του προγράμματος της, χωρίς ταλαντεύσεις, χωρίς υπαναχωρήσεις, χωρίς να φοβάται πιέσεις και εκβιασμούς.
Σας διαβεβαιώνω, ότι θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας μέχρι τέλους. Δεσμευόμαστε, ότι όποια συμφωνία και αν κάνουμε με τους λεγόμενους εταίρους της χώρας, στην ουσία τους δανειστές της, αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα ακυρώνει τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις και τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, οι οποίες εγκρίθηκαν με 162 ψήφους στη Βουλή των Ελλήνων».
Τετάρτη 13 Μαίου 2015

To τελικό σχέδιο για ρύθμιση «κόκκινων» δανείων ύψους 84 δισ. ευρώ

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
To τελικό σχέδιο για ρύθμιση «κόκκινων» δανείων ύψους 84 δισ. ευρώ
Του Χρήστου Κολώνα
Κοντά σε συμφωνία βρίσκεται η κυβέρνηση με τους θεσμούς για τα «κόκκινα» δάνεια, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και περιγράφει στην «Η» τέσσερις άξονες για την εφαρμογή του πλαισίου που στοχεύει σε ρύθμιση καθυστερούμενων οφειλών ύψους 84 δισ. ευρώ.
Κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου με δήλωσή του στην «Η» τονίζει: «Σχεδόν έχουμε κλείσει συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για το θέμα των κόκκινων δανείων. Πρόκειται για μία καθολική, συνολική διευθέτηση του προβλήματος της μη εξυπηρέτησης των οφειλών νοικοκυριών κι επιχειρήσεων προς τις τράπεζες».
Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη, προκειμένου να ετοιμάσει τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για να ισχύσει το νέο πλαίσιο με βάση τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτό θα στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:
To τελικό σχέδιο για ρύθμιση «κόκκινων» δανείων ύψους 84 δισ. ευρώ
1. Νόμος «Κατσέλη». Προχωρούν απαραίτητες παρεμβάσεις προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα ειρηνοδικεία, με τις χιλιάδες εκκρεμείς εκδικάσεις υποθέσεων νοικοκυριών που έχουν προσφύγει για διαγραφή χρεών. Εκτιμάται ότι περίπου 170.000 δανειολήπτες έχουν προσφύγει στις διατάξεις του νόμου, αλλά οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί στα δικαστήρια φτάνουν ακόμη και τα 15 χρόνια μετά την υποβολή της αίτησης. Σκοπός είναι, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το διάστημα να μειωθεί στα τρία χρόνια.
Έτσι προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις όπου στα Ειρηνοδικεία θα δημιουργηθούν ειδικά τμήματα που θα δικάζουν αυτές τις υποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα οι «φάκελοι» θα ομαδοποιηθούν με κάποια κριτήρια, ώστε αυτοί να προχωρούν γρήγορα.
2. Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο βασίζεται στη ρύθμιση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών ακόμη και επιχειρηματικών) σύμφωνα με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» και τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη». Ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών απαριθμεί σειρά συγκεκριμένων λύσεων που μπορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιλέγουν και να διευθετούν τις οφειλές των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρηματιών. Αυτές οι λύσεις κατηγοριοποιούνται σε άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. (π.χ. επιμήκυνση αποπληρωμής, μείωση επιτοκίου κ.λπ.)
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας θέλει να ξεκινήσει η γενικευμένη εφαρμογή αυτών των μηχανισμών. Σε σχέση με τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» υπάρχει κατόπιν σχετικών μελετών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής λίστα με παραδείγματα δαπανών ανά μοντέλο οικογένειας.
Η μέση μηνιαία δαπάνη είναι γύρω στα 1.100 ευρώ. Δηλαδή το δάνειο ενός μέσου νοικοκυριού θα ρυθμίζεται ώστε να μένει το παραπάνω ποσό διαθέσιμο για την κάλυψη των ζωτικών του αναγκών, της πληρωμής των εξόδων εκπαίδευσης των παιδιών κ.λπ. Δεν αποκλείεται το υπουργείο να κάνει κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε οι προτεινόμενες λύσεις από τον Κώδικα Δεοντολογίας να αποκτήσουν έναν δεσμευτικό χαρακτήρα για τις τράπεζες.
3. Απαγόρευση πλειστηριασμών κύριας κατοικίας. Το υπουργείο Οικονομίας σκοπεύει να καταθέσει νομοθετικές διατάξεις ώστε να προστατεύεται η κύρια κατοικία των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς.
Έτσι θα καθοριστούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια προκειμένου να εκμεταλλευτούν το πλαίσιο όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη και κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα όρια αυτά θα κινηθούν λίγο πιο ψηλά από εκείνα που θέσπιζε ο νόμος «Χατζηδάκη» και  ταυτόχρονα οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταβάλουν και μία ελάχιστη δόση ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους. Το πλαίσιο προστασίας θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015.
4. «Νόμος Δένδια» για επιχειρηματικά δάνεια. Σε ισχύ, με κάποιες τροποποιήσεις , θα τεθεί και ο λεγόμενος νόμος «Δένδια» που προβλέπει τη ρύθμιση των δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών με τζίρο έως και 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων σε συνδυασμό και με τη διευθέτηση οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αλλά με επιπλέον κίνητρα ως προς τη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων. Το υπουργείο Οικονομίας θα επιφέρει και σε αυτόν το νόμο τροποποιήσεις ώστε οι τράπεζες να είναι πιο «φιλικές» απέναντι στις επιχειρήσεις και ιδίως στον τρόπο ρύθμισης των δανείων. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα ακόμη και διαγραφής μέρους των οφειλών προς τις τράπεζες.
Σε δεύτερο χρόνο μετατίθεται, και μετά από ολοκληρωμένη μελέτη, η δημιουργία του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους. Εκεί θα μεταφερθούν «κόκκινα» δάνεια νοικοκυριών κάτω από το όριο της φτώχειας, τα οποία θα ρυθμίζονται με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Ο φορέας αυτός μέχρι να λάβει «σάρκα και οστά» θα χρειαστεί να περάσουν περί τους έξι με οκτώ μήνες. 
Σε τρία χρόνια
Περίπου 170.000 δανειολήπτες έχουν προσφύγει στις διατάξεις του νόμου, αλλά οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί στα δικαστήρια φτάνουν ακόμη και τα 15 χρόνια μετά την υποβολή της αίτησης. Σκοπός είναι, όπως αναφέρουν πληροφορίες, το διάστημα να μειωθεί στα τρία χρόνια.
Λύσεις
Ο Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών απαριθμεί σειρά συγκεκρι- μένων λύσεων που μπορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύ- ματα να επιλέγουν και να διευθετούν τις οφειλές των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρηματιών. Αυτές οι λύσεις κατηγοριοποιούνται σε άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. (π.χ. επιμήκυνση αποπληρωμής, μείωση επιτοκίου κ.λπ.)
Προστασία
Το υπουργείο Οικονομίας σκοπεύει να καταθέσει νομοθετικές διατάξεις ώστε να προ- στατεύεται η κύρια κατοικία των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς. Έτσι θα καθοριστούν συγκεκρι- μένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Οι τέσσερις ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια

«Σχεδόν έχουμε κλείσει τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για το θέμα των ''κόκκινων'' δανείων. Πρόκειται για μια καθολική συνολική διευθέτηση του προβλήματος της μη εξυπηρέτησης των οφειλών νοικοκυριών κι επιχειρήσεων προς τις τράπεζες» σημειώνει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομίας, σύμφωνα με την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ.

Πακέτο ρυθμίσεων για τα «κόκκινα» δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και τους πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας αναμένεται να καταθέσει σύντομα στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας μετά τη συμφωνία με τους δανειστές.

Τα κόκκινα δάνεια έχουν εκτοξευτεί στα 84 δισ. Ευρώ

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Πηγές αναφέρουν ότι η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας ετοιμάζει τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να ισχύσει το νέο πλαίσιο με βάση τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους Θεσμούς.

Αυτό θα στηρίζεται σε τέσσερις άξονες:

 • Επιτάχυνση της εκδίκασης των προσφυγών στον «νόμο Κατσέλη».
 • Ευνοϊκές ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών.
 • Προστασία της κύριας κατοικίας από πλειστηριασμούς με υποχρεωτική καταβολή ελάχιστης δόσης.
 • Διαγραφές δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ρυθμίσεις με φορολογικά κίνητρα.

Κέρδος online   13/5/2015 8:06

Τρίτη 12 Μαΐου 2015

Τα 3 ποτά που καθαρίζουν τα νεφρά

Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 / 19:30

hhΗ πέτρα στα νεφρά (η νεφρολιθίαση δηλαδή) πλήττει χιλιάδες συνανθρώπους μας.
Και είναι, εν πολλοίς, γνωστό πως πρέπει να πίνουμε πολύ νερό ώστε τα νεφρά να μπορούν να απομακρύνουν αποτελεσματικά τις τοξίνες και άλλα περιττά υπολείμματα μέσω των ούρων. Ωστόσο, εκτός από το νερό, υπάρχουν και άλλα ποτά που θα σας βοηθήσουν να κρατήσετε τα νεφρά σας υγιή.
1. Κρασί
Λίγο κρασί είναι ευεργετικό για τα νεφρά και προστατεύει την καρδιά σε ασθενείς που ήδη πάσχουν από νεφροπάθεια, σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Οι αναλύσεις τους έδειξαν ότι μισό έως ένα ποτήρι κρασί συσχετίζεται με 37% μικρότερο κίνδυνο χρόνιας νεφροπάθειας, σε σύγκριση με άτομα που δεν πίνουν καθόλου κρασί. Από τους συμμετέχοντες που αντιμετώπιζαν χρόνιο πρόβλημα στα νεφρά, όσοι έπιναν λίγο κρασί καθημερινά είχαν κατά 29% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν πρόβλημα στην καρδιά.
2. Χυμός κράνμπερι
Το κράνμπερι προστατεύει τόσο τα νεφρά όσο και το ουροποιητικό σύστημα, καθώς περιέχει ένα πολύτιμο συστατικό που εμποδίζει το βακτήριο Εσερίχια κόλι να προσκολλάται στα τοιχώματα του ουροποιητικού. Το βακτήριο αυτό ευθύνεται για το 80-90% όλων των περιστατικών ουρολοίμωξης. Η ουρολοίμωξη εμφανίζεται όταν τα βακτήρια εισβάλλουν στο ουροποιητικό και πολλαπλασιάζονται, με αποτέλεσμα το οίδημα και το πόνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η λοίμωξη περιορίζεται στην ουροδόχο κύστη, εάν όμως δεν αντιμετωπιστεί άμεσα μπορεί να εξαπλωθεί στα νεφρά και να προκαλέσει σοβαρότερης μορφής λοίμωξη (πυελονεφρίτιδα).
3. Χυμός από εσπεριδοειδή
Προτιμήστε τη λεμονάδα και το χυμό από λάιμ, καθώς περιέχουν περισσότερα υποπροϊόντα των νιτρικών οξέων. Οι ουσίες αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην πρόληψη της νεφρολιθίασης. Ο χυμός θα πρέπει να είναι βέβαια φυσικός και να μην περιέχει πρόσθετη ζάχαρη – η οποία συμβάλλει στην εμφάνιση άμμου ή πέτρας στα νεφρά. Τα νιτρικά οξέα αποτρέπουν τη συνένωση του ασβεστίου με άλλα μεταλλικά στοιχεία, μια διαδικασία που οδηγεί κανονικά στο σχηματισμό κρυστάλλων στα νεφρά.

Γιατί πρέπει να τρώμε τα φρούτα με τη φλούδα; Οι άγνωστες θρεπτικές της ιδιότητες


Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 / 20:00
karΤα φρούτα είναι ένα δροσιστικό και θρεπτικό σνακ για το καλοκαίρι. Γιατί όμως δεν πρέπει να τα ξεφλουδίζουμε πριν τα φάμε;
Σύμφωνα με τους ερευνητές, ακόμα και η φλούδα των φρούτων και των λαχανικών έχει βιταμίνες και θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για τον οργανισμό μας.
Καρπούζι: Η λευκή εσωτερική φλούδα είναι γεμάτη θρεπτικά συστατικά, ενώ η πράσινη φλούδα μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους και να εξουδετερώσει τις ελεύθερες ρίζες στο δέρμα, αποτρέποντας έτσι πιθανές βλάβες του.
Πορτοκάλι: Οι φλούδες του είναι αποτελεσματικό φυσικό καθαριστικό και λευκαντικό του δέρματος, ενώ μπορεί επίσης να βελτιώσει τη στοματική υγεία, να ανακουφίσει από κάποια αναπνευστικά προβλήματα, να συμβάλει στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας και της καούρας και μειώνουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.
Μπανάνα: Τρίψτε το εσωτερικό της φλούδας της μπανάνας στα δόντια σας για λευκό χαμόγελο, ενώ αν τρίψετε φλούδες μπανάνας στις σκασμένες φτέρνες σας, αυτές γίνονται λείες.
Ρόδι: Οι φλούδες ροδιού μπορούν να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την ακμή, τα σπυράκια και τα εξανθήματα, την απώλεια μαλλιών και την πρόληψη της πιτυρίδας.
Μήλο: Η φλούδα του μήλου περιέχει φλαβονοειδή, που συμβάλλουν στην καταστροφή των καρκινικών κυττάρων και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Επίσης είναι πλούσια σε ουρσολικό οξύ, το οποίο μειώνει την παχυσαρκία και ενισχύει την καύση λίπους.
Λεμόνι: Οι φλούδες λεμονιού ενεργούν ως φυσικό ενυδατικό και καθαριστικό για το δέρμα, ενώ βοηθούν επίσης στην απώλεια βάρους, την πρόληψη των στοματικών προβλημάτων, όπως το σκορβούτο και η ουλίτιδα και βελτιώνουν την υγεία των οστών. Ακόμα περιέχουν Q40 και λιμονένιο, ενώσεις δηλαδή που καταπολεμούν τον καρκίνο αλλά και αντιοξειδωτικά που αποβάλουν τις τοξίνες και ανακουφίζουν από το άγχος.

EΤΣΙ θα κάνετε τις εισπρακτικές και τις τράπεζες να τρέχουν και να σας αποζημιώσουν με 6.000 ευρώ!


1
Ένα μεγάλο όπλο σε χιλιάδες δανειολήπτες που πέφτουν θύματα όχλησης, κυνηγητού…
διασυρμού μέχρι και εκβιασμού από εισπρακτικές εταιρίες που χρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα με τις… ευλογίες των τραπεζών, δίνει νέα δικαστική
απόφαση.
Η οποία έρχεται να προστεθεί σε σωρεία παλαιότερων και δίνει το δικαίωμα στο δανειολήπτη να διεκδικήσει αγωγή περίπου 6.000 ευρώ από την εισπρακτική.
(Και) η απόφαση αυτή θα λειτουργήσει ουσιαστικά ως νομολογία τη μεθοδολογία με την οποία λειτουργούν οι εισπρακτικές και τις παραβιάσεις είτε προσωπικών δεδομένων είτε προσβολής στοιχείων της προσωπικότητας στην ιδιωτική ή επαγγελματική ζωή και, όπως εκτιμούν έμπειροι νομικοί, θα αποτελέσει εφαλτήριο για μαζικές αγωγές εναντίον των εισπρακτικών.
Πώς όμως μπορείτε να προχωρήσετε σε αγωγή κατά των εισπρακτικών εταιριών, πως μπορείτε να προστατευτείτε από τις συνεχείς ενοχλήσεις τους, ποια είναι τα δικαιώματα σας; Ιδού ένας χρήσιμος οδηγός που απαντάει σε όλα τα ερωτήματα σας.
Αγωγές και κόστος
Αν επιθυμείτε να προβείτε σε αγωγή αποζημίωσης απέναντι στην παράνομη διαρροή δεδομένων σας και στην ανεπίτρεπτη ενόχληση για το χρέος σας από τρίτο, οφείλετε να γνωρίζετε ότι οι αγωγές αφορούν και στις τράπεζες και τις εισπρακτικές και πρόκειται για:
– Αγωγή αποζημίωσης για την υλική βλάβη που υπεστήκατε λόγω της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και της επαγγελματικής ζημίας αφού εξευτελιστήκατε ή διασυρθήκατε σε επαγγελματικό χώρο (π.χ. επαγγελματική μείωση ή απόλυση) ή στον οικογενειακό περίγυρο π.χ. τηλεφωνήματα σε συζύγους ή παιδιά.
-Αγωγή για την ηθική βλάβη που υπέστη η προσωπικότητά σας από τις ενέργειες αυτές.
Όσον αφορά το κόστος υποβολής της αγωγής, η αμοιβή του δικηγόρου μπορεί να συμφωνηθεί σε ποσοστό επί του τελικού ποσού αποζημίωσης που θα εκδικάσει το δικαστήριο ενώ υποχρεωτικά θα πληρώσετε, δικαστικό ένσημο που είναι περίπου 1/100 της οικονομικής αξίωσης του αιτούντος (δηλ. για αξίωση 20.000 ευρώ αποζημίωση 200 ευρώ), παράσταση δικηγόρου που στοιχίζει περίπου 150 ευρώ και την κοινοποίηση της αγωγής μέσω δικαστικού κλητήρα, που είναι επίσης 150 ευρώ. Σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση, υποχρέωση έχουν και οι τράπεζες να ενημερώνουν το δανειολήπτη τους πριν μεταβιβάσουν τα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους σε εισπρακτικές.
Οι δεύτερες, όταν λάβουν τα προσωπικά δεδομένα των δανειοληπτών και πριν αρχίσουν τις οχλήσεις, οφείλουν να τους ενημερώνουν εγγράφως ότι έχουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επίσης έχουν την υποχρέωση να γνωστοποιούν στον δανειολήπτη το όνομα του υπευθύνου της εταιρίας, το σκοπό της χρήσης των προσωπικών τους δεδομένων και ότι θα κάνουν χρήση των δεδομένων αυτών.
Εάν δεν τηρηθούν οι συγκεκριμένοι κανόνες που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και προκληθεί ηθική βλάβη στον δανειολήπτη, τότε, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, μπορεί ο τελευταίος να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση, στην οποία το κατώτερο πλαφόν είναι 5.863 ευρώ, όπως τονίζεται στη δικαστική απόφαση.
Η απόφαση
Η υπ’ αριθμόν 1437/14 απόφαση του Εφετείου Αθηνών που δημιουργεί νομολογιακό δεδομένο, αφορούσε περίπτωση δανειολήπτη, ο οποίος λόγω οικονομικής στενότητας καθυστέρησε να πληρώσει 3 δόσεις ύψους 1.865 ευρώ από συνολικό δάνειο 25.000 ευρώ που είχε πάρει από τράπεζα. Υπάλληλος της εισπρακτικής εταιρίας –αφού είχε πληροφορηθεί όλα τα προσωπικά του δεδομένα από την τράπεζα- κάλεσε τον δανειολήπτη στο κινητό, αλλά και στο σταθερό τηλέφωνο.
Στο τηλέφωνο, όπως αναφέρεται στην απόφαση, απάντησε ο γιος του δανειολήπτη από τον οποίο η υπάλληλος της εισπρακτικής ζητούσε «χωρίς μάλιστα να τον ενημερώνει για λογαριασμό ποιάς εταιρίας τον καλούσε, να της επιβεβαιώσει τα σχετικά με τη ρύθμιση της επίδικης οφειλής του, προκαλώντας τόσο στον ίδιο όσο και στον πατέρα του μεγάλη ψυχική αναστάτωση, θυμό και οργή από το γεγονός ότι τα απόρρητα κατά το νόμο προσωπικά του δεδομένα είχαν ανακοινωθεί και διαρρεύσει χωρίς καμιά δική του ενημέρωση σε τρίτους».
Έτσι οι «παράνομες και υπαίτιες (από πρόθεση) πράξεις και παραλείψεις της τράπεζας (δια των προστιθέντων οργάνων της) προσέβαλαν την προσωπικότητα του δανειολήπτη και προκάλεσαν σ’ αυτόν σημαντική ηθική βλάβη, ενώ τα όργανα της τράπεζας, κατά την επεξεργασία (διαβίβαση, λήψη, καταχώρηση, χρήση) των προσωπικών δεδομένων αυτού, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του, όφειλαν να γνωρίζουν την πιθανότητα επέλευσης της ηθικής βλάβης».
Η προστασία
Όσοι πάλι δεν επιθυμείτε ή δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να υποβάλλετε αγωγή μπορείτε να καταγγείλετε τις παράνομες και αθέμιτες εισπρακτικές ή και τραπεζικές οχλήσεις στη τηλεφωνική γραμμή 1520 της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Εναλλακτικά μπορείτε αφού ρωτήσετε το όνομα της εταιρίας που σας καλεί καθώς και το μητρώο της, να στείλετε την ακόλουθη επιστολή στην τράπεζα ή στην εταιρία που οφείλετε, κοινοποιώντας την σε καταναλωτικούς φορείς και στον Συνήγορο του Καταναλωτή: «Με την παρούσα σας δηλώνω ότι απαγορεύω και δεν συναινώ από σήμερα να διαβιβάζετε προσωπικά μου στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών υπόλοιπων προς εσάς».
Αποζημιώσεις και για τα τηλεφωνήματα
Σε εκκρεμότητα βρίσκονται ωστόσο άλλες 20 περίπου αγωγές που έχουν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλά και σε περιφερειακά δικαστήρια κατά εισπρακτικών και τραπεζών, όχι μόνο για διαρροή των προσωπικών δεδομένων τους, αλλά και για συκοφαντική δυσφήμηση, προσβολή της προσωπικότητας και πολλά ακόμα.
Έτσι λοιπόν, εάν έχετε απηυδήσει από τις συνεχείς ενοχλήσεις των αγενών τηλεφωνητών των εισπρακτικών εταιριών, ακόμα και για ασήμαντες οφειλές και σε ακατάλληλες ώρες και τόπους (πχ στη δουλειά σας), τώρα έχετε στα χέρια σας δεδικασμένο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
Ακολουθήστε λοιπόν την πεπατημένη… Συγκεκριμένα, το δικαστήριο, με την υπ’ αριθμ. 3383/2012 απόφαση, επιδίκασε αποζημίωση 3.000 ευρώ στον δικηγόρο Λ.Ντ., κρίνοντας ότι τα συνεχή και προσβλητικά τηλεφωνήματα που δεχόταν από εισπρακτική εταιρία, για ανύπαρκτη οφειλή του, συνιστούν προσβολή για την προσωπικότητά του. Μάλιστα, με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, «η προσβολή στην προσωπικότητα θα αναγνωριζόταν ακόμα και αν η οφειλή ήταν υπαρκτή».
Ουσιαστικά, το δικαστήριο έκρινε ότι οι εισπρακτικές εταιρίες δεν έχουν το δικαίωμα να πιέζουν παράνομα τους πολίτες, ακόμα και στην περίπτωση που εκείνοι πράγματι έχουν οφειλές προς κάποια τράπεζα. Αυτό σημαίνει πως οι καθημερινές τηλεφωνικές ενοχλήσεις, η με αγενή τρόπο υπενθύμιση της ύπαρξης οφειλών, οι κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς της εργασίας τους ή η ενημέρωση τρίτων προσώπων για οφειλές των πελατών τραπεζών είναι ξεκάθαρα παράνομες.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, πριν την κατάθεση της αγωγής, έχετε δικαίωμα με εξώδικο.
ΠΗΓΗ-tro-ma-ktiko.blogspot.gr