Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Για το δίκιο στηρίζω τον κ.Μαρκογιαννάκη

Επειδή , κάποια πράγματα "σκουν σαν μπόμπες" όπως ,η μη βουλευτική συμμετοχή του κ.Μαρκογιαννάκη στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, εγώ δεν θα μιλήσω για το θέμα πολιτικά, διότι πληροφορίες δεν έχω από κανένα περιβάλλον, θα μιλήσω για το δίκιο και πως εγώ το νοιώθω.
  Επειδή, ο συγκεκριμένος πολιτικός ,που προέρχεται και από τον χώρο της Δικαιοσύνης, υπηρέτησε για πολλά χρόνια το συγκεκριμένο κόμμα, πιστεύω ότι δεν ήταν δίκιο αυτό το "άδειασμα" από τον Πρόεδρο του κόμματος, που τυγχάνει κατά πολύ νεότερος και πολιτικά αλλά και ηλικιακά.
Γράφω όμως, γιατί με πονά το δίκιο, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και στέκομαι δίπλα σαυτόν τον άνθρωπο, μόνο και μόνο για το δίκιο.Επειδή για να νοιώθει και να εκφράζει δημόσια αδικία , τον πιστεύω απόλυτα, διότι μόνο εκείνος ,που πάνω του πέρασε η αδικία, συμπάσχει.
  Επειδή όταν ένα άτομο , αγωνίζεται δημόσια και προσδοκά το τέλος της καριέρας του ,τουλάχιστον να αποχωρεί με τιμές και όχι ως ανεπιθύμητο, το λέω άδικο, διότι ο συγκεκριμένος πολιτικός υπήρξε ενεργός , με συνεχή δράση.με τοπική και δημόσια προσφορά .
Επειδή, ως κοινωνία τις περισσότερες φορές , κάποιον που διαφέρει  θετικά, τον αντιμετωπίζουμε με αρνητικό πρόσημο, εκείνο που εγώ οφείλω να πω στον Πολιτικό Μαρκογιαννάκη, "Χρήστο προχώρα, κανείς και κανένας δεν μπορεί να σε σταματήσει γιαυτό που εσύ θέλεις.....Μπορεί οργανωτικά και θεσμικά ένα κόμμα να σε οδηγεί, όμως όταν είσαι πάνω από το κόμμα , το κόμμα θα οδηγηθεί σύντομα από εσένα.... γιατί το δίκιο πάντα νικά και στην δεδομένη περίπτωση εσύ έχεις δίκιο".
 

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

Πώς ρυθμίζονται «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια

Νέες, πιο μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις για μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά ή για καταναλωτικά δάνεια, που έχουν, όμως, ενέχυρο επί ακινήτου, προσφέρουν οι τράπεζες σε όσους δανειολήπτες, αφενός είναι συνεργάσιμοι, αφετέρου πληρούν τα σχετικά κριτήρια οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης.


Μετά την Εθνική, η οποία ήδη από το περασμένο Καλοκαίρι σχεδίασε και διαθέτει ρυθμίσεις με μερική άφεση χρέους, οι οποίες εδράζονται στο μηχανισμό διαχωρισμού της οφειλής (split balance), αντίστοιχης δομής ρυθμίσεις προσφέρει εδώ και μερικούς μήνες η Τράπεζα Πειραιώς .
Οι τράπεζες αντιλαμβάνονται ότι αρκετοί δανειολήπτες, που πήραν στεγαστικά δάνεια στην κορύφωση της ανόδου των τιμών στα ακίνητα, την δεκαετία 2000-10, βαρύνονται, σήμερα, από υψηλό ανεξόφλητο υπόλοιπο, σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου.  Η παραπάνω «στρέβλωση», που λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εξυπηρέτηση του δανείου, επιδιώκεται να αμβλυνθεί με τις νέες ρυθμίσεις καθώς προσφέρεται η δυνατότητα να απομειωθεί η ανεξόφλητη οφειλή στα επίπεδα της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Ο μηχανισμός των ρυθμίσεων Εθνικής και Πειραιώς είναι ίδιος. Με βασικά κριτήρια την τρέχουσα αγοραία αξία του δανείου και τα εισοδήματα του δανειολήπτη, η αρχική οφειλή «σπάει» σε δύο σκέλη. Σ’ αυτό, που μπορεί να εξυπηρετηθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ το υπόλοιπο «παγώνει», άτοκα, όσο το πρώτο σκέλος εξυπηρετείται (split and freeze).

Το σκέλος της οφειλής, που «παγώνει», διαγράφεται εν μέρει (Εθνική) ή στο σύνολό του (Πειραιώς), σταδιακά για κάθε χρόνο στον οποίο ο δανειολήπτης εξυπηρετεί κανονικά το πληρωτέο μέρος της αρχικής οφειλής.  Η διάρκεια του εξυπηρετούμενου μέρους της οφειλής καθορίζεται με βάση το διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη, την ηλικία του και την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Η διάρκεια του «παγωμένου» σκέλους είναι πάντα η 15ετία για τις ρυθμίσεις της Εθνικής και πάντα η δεκαετία για αυτές της Πειραιώς.

Αν ο δανειολήπτης σταματήσει να αποπληρώνει το συμφωνημένο μέρος του δανείου η ρύθμιση παύει να ισχύει και ο δανειολήπτης βαρύνεται εκ νέου με το σύνολο της ανεξόφλητης οφειλής.


Πώς λειτουργούν οι ρυθμίσεις που προσφέρει η Εθνική    

Αν, για παράδειγμα, επί ανεξόφλητου υπολοίπου μη εξυπηρετούμενου δανείου 160 χιλ. ευρώ κριθεί ότι η τρέχουσα αξία του ακινήτου είναι 100 χιλ. ευρώ, το δάνειο «σπάει» στα δύο. Το πρώτο μέρος των 100 χιλ. ευρώ ρυθμίζεται για αποπληρωμή σε βάθος ετών, ανάλογα με τη δόση που μπορεί να πληρώνει μηνιαίως ο δανειολήπτης και την ηλικία του, ενώ οι υπόλοιπες 60 χιλ. ευρώ«παγώνουν», άτοκα, για μια 15ετία.

Κάθε χρόνο που ο δανειολήπτης εξυπηρετεί κανονικά το σκέλος των 100 χιλ. ευρώ, η Εθνική του δίνει, ως επιβράβευση «κούρεμα» 4% επί της αξίας του «παγωμένου» ποσού των 60 χιλ. ευρώ. Έτσι, αν στην 15ετία ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειο των 100 χιλ. θα έχει λάβει, ως bonus, διαγραφή 36 χιλ. ευρώ ( σ.σ το 22,5% της αρχικής οφειλής). Επιπρόσθετα, δεν θα καταβάλει για μια 15ετία τόκους για τις 60 χιλ ευρώ. Έτσι, το συνολικό κέρδος του φθάνει στο 30% της αρχικής οφειλής.

Το υπόλοιπο του δανείου (σ.σ 24 χιλ. ευρώ στο παραπάνω παράδειγμα) εξοφλείται, σταδιακά, τα επόμενα χρόνια. Στην ακραία περίπτωση, που, μετά το πέρας της ρύθμισης, η αγοραία αξία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από την τιμή στην οποία εκτιμήθηκε, κατά την έναρξη του προγράμματος, η τράπεζα ενδέχεται να προχωρήσει σε περαιτέρω «κούρεμα» του υπολοίπου της οφειλής.  Όλος ο μηχανισμός, άλλωστε, του προγράμματος σχετίζεται με την αξία του ακινήτου.

Η Εθνική εκτιμά ότι, μετά την παρέλευση της 15ετίας, η εμπορική τιμή του ακινήτου θα είναι μεγαλύτερη, επομένως θα έχει δημιουργηθεί θετική αξία για τον δανειολήπτη, που εξυπηρετεί κανονικά το δάνειο.


«Κούρεμα» ως 40% προσφέρει η Πειραιώς

Το πρόγραμμα της Πειραιώς είναι παρόμοιας αρχιτεκτονικής με διαφορές στούψος της αρχικής οφειλής που μπορεί να διαγραφεί. Το στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο με εξασφάλιση επί ακινήτου, διαχωρίζεται και στις ρυθμίσεις της Πειραιώς σε δύο μέρη: σε αυτό που αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία του ακινήτου, και το υπόλοιπο που «παγώνει» άτοκα. Η διάρκεια εξόφλησης του πληρωτέου μέρος και το ύψος της μηνιαίας δόσης καθορίζονται, με κριτήρια την ηλικία του δανειολήπτη και το διαθέσιμο εισόδημά του.

Το μέρος που «παγώνει», άτοκα, διαγράφεται σταδιακά, εφόσον ο δανειολήπτης εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις του. Αν, για παράδειγμα, επί ανεξόφλητου υπολοίπου «κόκκινου» δανείου 140 χιλ. ευρώ κριθεί ότι η τρέχουσα αξία του ακινήτου είναι 84 χιλ. ευρώ, το δάνειο σπάει στα δύο. Το πρώτο μέρος των 84 χιλ. ευρώ ρυθμίζεται για αποπληρωμή σε βάθος ως 30 ετών, ανάλογα με τη δόση που μπορεί να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης και την ηλικία του, ενώ οι υπόλοιπες 56 χιλ. ευρώ «παγώνουν», άτοκα, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Κάθε χρόνο που ο δανειολήπτης εξυπηρετεί κανονικά το σκέλος των 84 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς του διαγράφει το 10% της αξίας του «παγωμένου» ποσού των 56 χιλ. ευρώ. Έτσι, εφόσον στην 10ετία ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειο των 84 χιλ. ευρώ θα έχει λάβει, ως bonus, διαγραφή 56 χιλ. ευρώ. Επιπρόσθετα, δεν θα καταβάλει για μια 10ετία τόκους για το παγωμένο σκέλος του δανείου.

Η προϋπόθεση για να ενταχθεί ένας πελάτης στις παραπάνω ρυθμίσεις είναι να διαθέτει δάνειο σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 4 μηνών και να μην έχει επωφεληθεί στο παρελθόν από ρύθμιση που περιλαμβάνει μερική άφεση ή διαγραφή υπολοίπου οφειλής.


Τι ισχύει για όσους έχουν προσωρινή προστασία

Πιο «επιθετικές» είναι οι ρυθμίσεις, που προσφέρουν οι τράπεζες σε όσους δανειολήπτες έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη για στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο, έχοντας δώσει στην τράπεζα ενέχυρο κατοικία.

Για όσους συνεργαστούν, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, που να αποδεικνύουν την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν το δάνειο, οι τράπεζες προσφέρουν μερική διαγραφή χρέους, αντίστοιχη με αυτή που επιδικάζουν τα δικαστήρια (ως και 60% επί του ανεξόφλητου υπολοίπου).
πηγή euro2day.gr

Κέρδος online   27/8/2018 8:21

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Ο Ρόλος των ενημερωτικών εταιρειών -Δικηγορικών γραφείων

 Γράφει η Ιωάννα Μελάκη

  Επειδή ,πάρα πολλοί συμπολίτες μας, δέχονται καθημερινά ακόμη και μες το κατακαλόκαιρο  τηλεφωνήματα  ,από τις λεγόμενες "εισπρακτικές" αλλά ουσίας ενημερωτικές,και μάλλον από ανθρώπους που είναι παντελώς άσχετοι .με το αντικείμενο  ,μιλώντας άλλα ντι άλλο
Επειδή, στο μυαλό όλων μας ,"εισπρακτικές" εννοούμε τις ενημερωτικές  εταιρείες που σκοπό και στόχο έχουν η υπενθύμιση κάποιας ληξιπρόθεσμης οφειλής και όχι την είσπραξη ούτε  το μπούλινκ στα πλαίσια του νόμου 3758.
Επειδή,κανείς δεν χρειάζεται τηλέφωνα και απειλές να θυμηθεί ότι χρωστάει , ούτε έχει ανάγκη συμβουλών από άτομα που έχουν τελειώσει απλώς τη βασική εκπαίδευση .
 Επίσημα δεν υπάρχουν εισπρακτικές , είναι εταιρείες υπενθυμίσεως οφειλών .Είσπραξη γίνεται από Δικηγόρο ή Δικαστικό Επιμελητή , Μάστιγα της εποχής το υβρίδιο ,όπου Δικηγορικά γραφεία κάνουν την εισπρακτική με την τυπική σφραγίδα Δικηγόρου.
 Τι κάνουμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ενημερωτική εταιρεία η οποία ανέλαβε το έργο της 
Απευθύνεσθε σε τέτοιες περιπτώσεις και καταγγείλετε το στον Συνήγορο του καταναλωτή στην ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο αρμόδιο στο δικηγορικό σύλλογο αν πρόκειται για δικηγορικό γραφείο που σας υπενθυμίζει με οχλήσεις για λογαριασμό τράπεζας η.της ΔΕΗ για τη υποχρέωση σας και εν τέλει όσοι ενοχλούν από τους ανωτέρω για να ενοχλούν.θα πρέπει αφ ενός να έχουν τη συναίνεση σας εγγράφως για διαχείριση προσωπικών.σας δεδομένων αφ εταίρου η τράπεζα η η ΔΕΗ οφείλουν αφ ενός να σας ενημερώσουν εγγράφως πριν για το που θα στείλουν την οφειλή σας αφ εταίρου να χουν γραπτή συναίνεση αοο εσάς για τη διαχείριση των προσωπικόν σας δεδομένων από τις 25 μαιου 2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο ευρωπαϊκός νόμος για τα προσωπικά δεδομένα που είναι πολύ αυστηρός και εν τέλει σε όποιον από αυτούς ενοχλει οφειλέτες και τους τρομάζει πολύ ευγενικά του απαγορεύει να τον ξαναενοχλήσει επικαλούμενος τον ευρωπαϊκό νόμο κατ τη μη συναίνεση του και ησυχάζει

 


Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

Τράπεζα έδωσε τα προσωπικά δεδομένα δανειολήπτη σε εισπρακτική - «Ανέκριναν» μέχρι και την 10χρονη κόρη του

photo: αρχείο Dikaiologitika News 
Το Ειρηνοδικείο της Αθήνας εξέδωσε απόφαση με την οποία επιβάλλεται σε τράπεζα να αποζημιώσει δανειολήπτη γιατί διέθεσε τα προσωπικά του δεδομένα σε εισπρακτική εταιρεία χωρίς να έχει λάβει έγκριση από τον ίδιο.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, είναι ακόμα μια δικαστική κρίση η οποία βάζει τέλος στην πάγια τακτική των τραπεζών που ανέθεταν σε ιδιωτικές εταιρείες την όχληση των πελατών τους όταν αυτοί είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιδικάστηκε στον δανειολήπτη ποσό 5.869,40 ευρώ ως χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη.
Πάντως, το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα του δανειολήπτη να του καταβληθεί χρηματική αποζημίωση 10.000 ευρώ. Το ποσό θεωρήθηκε υπερβολικό αφού σκοπός δεν είναι ο πλουτισμός αλλά η συμμόρφωση των υπευθύνων.
Η υπόθεση αφορά σε ένα καταναλωτικό δάνειο ύψους 25.000 ευρώ που είχα πάρει ο αστυνομικός το 2010. Για μια πενταετία η αποπληρωμή γινόταν κανονικά αλλά από τις αρχές του 2015 ο δανειολήπτης άρχισε να αντιμετωπίζει τις πρώτες δυσκολίες στην εξόφληση των δόσεων του δανείου. Την ίδια περίοδο άρχισαν να τον παίρνουν στο κινητό οι υπάλληλοι εισπρακτικής εταιρείας.
Επί 9 μήνες τα τηλέφωνα χτυπούσαν χωρίς σταματημό. Κάποια στιγμή το τηλέφωνο σήκωσε η 10χρονη κόρη του. Τότε, άρχισαν να την ρωτούν πόσο χρονών είναι η ίδια, πότε θα γυρίσουν οι γονείς της στο σπίτι και φυσικά αυτό εξόργισε τον πατέρα της. Τους έστειλε εξώδικο για να σταματήσουν οι οχλήσεις. Αυτό έγινε μέχρι το 2017. Ακολούθησε νέος γύρος συνεχών τηλεφωνημάτων στο κινητό του και όπως περιγράφεται τον έφερναν σε δύσκολη θέση μπροστά σε συναδέλφους και σε οικεία του πρόσωπα.
Επί 7 μήνες του τηλεφωνούσαν συνεχώς και αποφάσισε να κάνει αγωγή στην τράπεζα.
Ο ειρηνοδίκης Αθηνών που εξέδωσε την απόφαση, υποστηρίζει ότι «η τράπεζα ήταν υποχρεωμένη, πέραν των όσων αναγράφονται στην δανειακή σύμβαση, στην οποία δεν γίνεται λόγος για διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του ενάγοντος σε άλλες εταιρείες πέραν των πιστωτικών και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, να τον ενημερώσει ειδικά για την εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών με την οποία συνεργάζεται».
Σύμφωνα με το δικαστήριο, οι εισπρακτικές εταιρείες προέβησαν στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του δανειολήπτη δια των υπαλλήλων τους «χωρίς να έχει ενημερωθεί ο τελευταίος ούτε κατά το αρχικό στάδιο σύναψης της δανειακής σύμβασης και συλλογής των δεδομένων αυτών προς τις ανωτέρω εταιρείες για τα στοιχεία των εταιρειών και τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων του από τις εταιρείες αυτές».

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

Ποιες προθεσμίες δεν υπολογίζονται στα δικονομικά έγγραφα

Σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του ΚΠολΔ το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου δεν υπολογίζεται τις προθεσμίες των ακόλουθων άρθρων:

503: Η προθεσμία για την άσκηση και ο χρόνος έναρξης (της προθεσμίας για την άσκηση) ανακοπής ερημοδικίας.

518 παρ. 1 : Η προθεσμία για την άσκηση και ο χρόνος έναρξης (της προθεσμίας για την άσκηση) έφεσης.
545 παρ. 1 : Η προθεσμία αναψηλάφησης (για τους διαμένοντες στην Ελλάδα).
545 παρ.2 : Η προθεσμία αναψηλάφησης (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό ).
564 παρ. 1 : Η προθεσμία αναιρέσεως (για τους διαμένοντες στην Ελλάδα).
564 παρ.2 : Η προθεσμία αναιρέσεως (για τους διαμένοντες στο εξωτερικό).
153 : Η προθεσμία για την αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (αρ. 152 επ.).
215 παρ. 2 : Η προθεσμία για την επίδοση της ασκηθείσας αγωγής στον εναγόμενο (πρβλ. αρ. 237).
237 παρ.1 & 2: Η προθεσμία των 100 ημερών από την κατάθεση της αγωγής για την κατάθεση προτάσεων ως και αυτήν (των 15 ημερών) για την κατάθεση προσθήκης- αντίκρουσης.
238 παρ.1 : Η προθεσμία των 60 ημερών (ή 90 ημερών) για την κατάθεση και επίδοση παρεμβάσεων, προσεπικλήσεων, ανακοινώσεων και ανταγωγών.
598: Η προθεσμία της αναψηλάφησης στις οικογενειακές διαφορές.
632 παρ. 2 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής.
633 παρ. 2 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής (μετά από νέα επίδοση αυτής).
642 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου.
715 παρ. 5 : Η προθεσμία για την άσκηση αγωγής για την κύρια απαίτηση από τον δανειστή κατά του οφειλέτη, εφόσον έχει διαταχθεί συντηρητική κατάσχεση υπέρ του δανειστή.
729 παρ. 5 : Η προθεσμία για την άσκηση αγωγής από εκείνον υπέρ του οποίου διατάχθηκε προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως ή μεταρρύθμιση, σχετικά με την απαίτηση που επιδικάστηκε ή για την μεταρρύθμιση της απόφασης.
847 παρ. 1 : Η προθεσμία των 30 ημερών για την υποβολή αίτησης για την έκδοση απόφασης στην οποία να ορίζονται οι συνέπειες του αποκλεισμού δικαιώματος ή απαίτησης σύμφωνα με τον νόμο (πρβλ. αρ. 843, 846).
926 παρ. 2 : Ο υπολογισμός του έτους από την επίδοση της επιταγής για την διενέργεια αναγκαστικής εκτέλεσης.
934 παρ. 1 στοιχείο α΄: Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης [για το στάδιο από την σύνταξη της επιταγής ως την δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης].
934 παρ. 1 στοιχείο β΄ : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της τελευταίας πράξης της εκτέλεσης.
943 παρ. 4 : Η προθεσμία για την κοινοποίηση της έκθεσης εκτέλεσης προς τον απόντα καθ’ ου η εκτέλεση.
955 : Η προθεσμία για την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης [επί κατάσχεσης κινητών].
966 παρ. 2 : Η προθεσμία για νέο πλειστηριασμό [λόγω μη εμφάνισης άλλων πλειοδοτών].
966 παρ. 3 : Η προθεσμία για νέο πλειστηριασμό [αν ούτε στον νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση].
971 παρ. 1 : Η προθεσμία των 20 ημερών για την ικανοποίηση του υπέρ ου η εκτέλεση και των αναγγελθέντων δανειστών [εάν επαρκεί το πλειστηρίασμα].
972 παρ. 1 στοιχείο β΄ ; Η προθεσμία των 5 ημερών για την αναγγελία.
973 : Οι προθεσμίες για την συνέχιση του πλειστηριασμού ύστερα από σχετική δήλωση.
974 : Οι προθεσμίες για την σύνταξη του πίνακα κατάταξης [αν δεν επαρκεί το πλειστηρίασμα].
979 παρ. 2 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά του πίνακα κατάταξης.
985 παρ. 1 : Η προθεσμία για την κατάθεση της δήλωσης του τρίτου όταν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια του.
986 : Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της δήλωσης του τρίτου [βλ. 985].
988 παρ. 1 : Η προθεσμία για την ικανοποίηση εκείνων που επέσπευσαν κατάσχεση στα χέρια τρίτου.
995 : Η προθεσμία για την επίδοση της κατασχετήριας έκθεσης [επί κατάσχεσης ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών].
997 παρ. 2 : Ο χρόνος έναρξης των συνεπειών της κατάσχεσης.

Τρίτη 21 Αυγούστου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Συνταξιούχος αναπηρίας, "νίκησε" τις τράπεζες. σώζοντας όλη του την περιουσία"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   21/8/2018

Υπ. αρ115/2018 Απόφαση, του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας Λασιθίου
Συνταξιούχος αναπηρίας, βλέποντας το έτος 2012  ότι, η οικονομική κρίση της Χώρας, παρασύρει και διαλύει κοινωνικές  και οικονομικές δομές , αγχώθηκε  καθώς βρέθηκε  να οφείλει σε τρις τράπεζες ,από δάνεια , συνολικού ποσού 39.570,60 ευρώ, τα οποία είχε πάρει την εποχή που εργαζόταν για να σπουδάσουν τα παιδιά του , αλλά και για επιδιόρθωση του σπιτιού του.Το εργατικό ατύχημα (αναπηρία 67 %) , του μείωσε την μέχρι τότε οικονομική του ρευστότητα (μισθός των 1000 ευρώ- σύνταξη 467,37 ευρώ) σε συνδυασμό με την κρίση, τον υποχρέωσαν να προσφύγει  στις ευνοϊκές διαταράξεις του ν.Κατσέλη προκειμένου να ρυθμίσει το χρέος του, καταθέτοντας αίτηση, μέσω της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  είναι μέλος της.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για συντ/χο αναπηρίας (67%),  ηλικίας 65 ετών. έγγαμο ,πατέρα δύο ενηλίκων τέκνων
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει
 α)διαμέρισμα  85 τ.μ εντός της Ιεράπετρας β)  τέσσερα οικόπεδα, επιφάνειας( 1.700τ.μ.2.543 τ.μ,3.828 τ.μ,3.696 τ.μ) γ)πέντε λιόφυτα (800 τ.μ, 2000 τ.μ,2.500τ.μ,15.000τ.μ,1500 τ.μ,)

  Εισοδήματα που διαθέτει
Διαθέτει το ποσό της σύνταξης αναπηρίας ,συν τον μισθό της συζύγου του και επιδότηση ελαιολάδου
συνολικά 1.200 ευρώ περίπου.
.Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας.  αφού έλαβε υπόψη του, τα της αίτησης και όσα προφορικά εκτέθηκαν στο Δικαστήριο,αποφασίζει,
ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση
ΡΥΘΜΙΖΕΙ , καταβολές βάσει του άρθρου 8 παρ.2 του οφειλέτη, με μηνιαία δόση (130,00) ευρώ επί 36 μήνες, 
ΧΟΡΗΓΕΙ περίοδο χάριτος τριετία
 ΡΥΘΜΙΖΕΙ , καταβολές βάσει του άρθρου 9παρ.2 του οφειλέτη, με μηνιαία δόση (193,80 ευρώ επί 180 μήνες,
Σημείωση:Σημαντικό!!!  σαυτή την απόφαση είναι ότι η σύζυγος -εγγυήτρια σε ένα δάνειο, δεν υπέβαλλε ξεχωριστή αίτηση ένταξης στο ν.Κατσέλη, όμως παρέστη στο Δικαστήριο και το Δικαστήριο για εκείνη δεν όρισε δόσεις.
Τέλος , , ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη -Σταθακη) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης, καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 – 13.00, ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2 731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140 Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


                         Η  Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης ποινικών αδικημάτων που έχουν τελεσθεί μέχρι 31.3.2016ΑΠ 1397/2016 (ποιν.): Παραγραφή ποινών που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες διάρκειας μέχρι 6 μηνών σύμφωνα με το Ν.4411/2016. Η ποινή που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα για κάθε πράξη δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες και δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. Απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσης.
Το σκεπτικό της απόφασης του Αρείου Πάγου
«Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 9 του Ν.4411/2016, 2 και 14 του Π.Κ. και 568 του ΚΠοινΔ προκύπτει ότι οι στερητικές της ελευθερίας ποινές διαρκείας μέχρι έξι μηνών που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του άνω νόμου (3-8-2016) εφόσον δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και δεν έχουν μέχρι την ως άνω χρονολογία εκτιθεί παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικασθεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι μηνών, ενώ οι μη εκτελεσθείσες κατά την παρ. 1 (του άνω άρθρου) αποφάσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα ή δημόσιου κατήγορου κατά περίπτωση. Εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 81Α, 235, 236, 237, 242, 256, 258, 259, 358 και 390 Π.Κ. καθώς και των νόμων 927/1979 και 3304/2005.
Εξάλλου, από τις ίδιες ως άνω διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι αυτές, σύμφωνα και με την από το άρθρο 94 παρ. 3 του Π.Κ. καθιερωθείσα αρχή της αυτοτέλειας των ποινών που έχουν συνεπιμετρηθεί στη συνολική ποινή, αναφέρονται στις επί μέρους ποινές, έστω και αν έχουν συνεπιμετρηθεί στη συνολική ποινή.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη με αριθμό 2650/15-12-2015 απόφασή του, το Τριμελές Πλημ/κείο Χανίων που δίκασε σε δεύτερο βαθμό κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα των παραβάσεων του άρθρου 314 παρ. 1α ΠΚ και 315 παρ.1β, 290 παρ. 1 Π.Κ. και τον καταδίκασε σε ποινή φυλακίσεως 6 μηνών για κάθε πράξη. Συνεπώς, αφού η ποινή που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο για κάθε πράξη δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες και δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, ούτε προκύπτει ότι έχει εκτιθεί, δεν μπορεί να εκδικαστεί η προκειμένη αίτηση αναιρέσεως με τα σημερινά δεδομένα, γιατί η υπόθεση έπρεπε κατά νόμο να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, δεδομένου ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παραπάνω και πρέπει η συζήτηση αυτής να κηρυχθεί απαράδεκτη. Διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος τούτου θα προσέκρουε στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ και 470 ΚΠΔ».
Πηγή: areiospagos.grNOMOΣ 4411/2016 – ΦΕΚ A 142 – 03.08.2016
Άρθρο όγδοο
Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης
1. Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016: α) των πταισμάτων και β) των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές.
2. Εάν, στην περίπτωση των πλημμελημάτων της παραγράφου 1, ο υπαίτιος υποπέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήματος ή πλημμελήματος και καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.
3. Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου. Για την τύχη των πειστηρίων αποφαίνονται με αιτιολογημένη διάταξη, επί πλημμελημάτων ο αρμόδιος εισαγγελέας και επί πταισμάτων ο αρμόδιος πταισματοδίκης.
4. Οι αστικές αξιώσεις που απορρέουν από τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, δεν θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο. Η παραγραφή του αξιοποίνου και η παύση της δίωξης δεν κωλύει την επιβολή των κατά νόμο προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.
5. Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλήματα:
α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων 81Α, 142, 149, 154, 155, 157 παρ. 3 εδάφιο β ́, 158 παράγραφοι 1 και 2, 162, 163, 164 παρ. 1, 165 παράγραφοι 1 και 2, 166, 173 παρ. 1, 175, 177, 178, 181, 182, 192, 193 παρ. 1, 200, 201, 215, 218 παρ. 3, 220, 221 παράγραφοι 1 και 2, 222, 228 παρ. 1, 230, 234, 241, 251 παράγραφοι 1 και 2, 255, 259, 261, 286 παρ. 2, 334 παρ. 1, 337, 345 παρ. 1 περιπτώσεις β ́ και γ ́, 346 παρ. 1, 352Β, 358, 359, 360 παρ. 3, 362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου, 375 παρ. 1 εδάφιο α ́, 377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση, 389 παρ. 1, 397 παράγραφοι 1 και 2, 398 (απλή χρεοκοπία), 399 παράγραφοι 1 και 2, 403 παράγραφοι 1 και 2, 406,
β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β ́ του N. 2168/1993,
γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986,
δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000,
ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ ́ και θ ́ εδάφιο α ́ του N. 3691/2008,
στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N. 3213/2003,
ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945,
η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011,
θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 και του άρθρου 44 του N. 3959/2011,
ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976,
ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999,
ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α ́ του N. 3028/2002,
ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005,
ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006,
ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/2010,
ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988,
ιζ) του N. 927/1979.
NOMOΣ 4411/2016 – ΦΕΚ A 142 – 03.08.2016 
Σε ποιους νόμους αναφέρονται η παρ. 5 του όγδοου άρθρου και η παρ. 3 του ένατου άρθρου του Ν. 4411/2016
Σε ποιους νόμους αναφέρονται η παρ. 5 του όγδοου άρθρου και η παρ. 3 του ένατου άρθρου του Ν.4411/2016 περί μη ισχύος της παραγραφής, της παύσης της ποινικής δίωξης και της παραγραφής και μη εκτέλεσης των ποινών υπό όρο ;
Ηλίας Παπαδόπουλος, Ειρηνοδίκης Λαγκαδά

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ

 Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*
Μετά το θάνατο κάποιου όλη η περιουσία του κληρονομείται από τους κληρονόμους που είτε  είναι οι στενοί συγγενείς του είτε αναφέρονται στην διαθήκη του.
Η κληρονομιαία περιουσία αποτελείται  και από ενεργητικό και το παθητικό της, οπώς αυτό αποτιμάται σε χρήμα. Με άλλα λόγια τα χρέη που έχει κάποιος  από δάνεια, από άλλες οφειλές ή στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία κτ.λ. κληρονομούνται με τον ίδιο τρόπο που κληρονομούνται και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία, π.χ. τα ακίνητα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, τα κοσμήματα κ.τ.λ.
Ο κάθε κληρονόμος έχει εκ του νόμου δικαίωμα να αποποιηθεί την κληρονομιά που του αφήνεται μέσα σε προθεσμία 4 μηνών από τον θάνατο του διαθέτη αν είναι κάτοικος Ελλάδος και ενός χρόνου αν είναι κάτοικος εξωτερικού ο διαθέτης ή ο κληρονόμος.
Αποποίηση γίνεται συνήθως όταν το παθητικό της κληρονομιάς είναι μεγαλύτερο του ενεργητικού, δηλαδή όταν τα χρέη και οι οφειλές ξεπερνούν τα άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Π.χ. αν κάποιος έχει μόνο ένα ακίνητο σαν περιουσιακό στοιχείο και χρέη προς τράπεζες, εφορία κτ.λ. που ξεπερνούν την εμπορική αξία του ακινήτου, τότε σε αυτή την περίπτωση είναι πιο συμφέρον για τον κληρονόμο να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα στην 4μήνη προθεσμία.
Δεν υπάρχει τμηματική ή εν μέρει αποποίηση. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να αποποιηθεί τα χρέη και να αποδεχθεί την υπόλοιπη περιουσία. Η αποποίηση αφορά πάντα το σύνολο της κληρονομιαίας περιουσίας.
Η αποποίηση γίνεται στον γραμματέα του Ειρηνοδικείου του τόπου θανάτου του διαθέτη. Πρώτοι αποποιούνται οι αναγκαστικοί κληρονόμοι αν δεν υπάρχει διαθήκη. Δηλ. τα τέκνα και οι σύζυγοι. Μετά την αποποίηση των πρώτων κληρονόμων η 4μηνη προθεσμία ξεκινά για τους κληρονόμους που θα κληρονομούσαν αν δεν υπήρχαν οι πρώτοι κληρονόμοι.
Δηλαδή αν αποβιώσει κάποιος που είχε σύζυγο δύο τέκνα και δύο αδέλφια, αποποιούνται πρώτα τα τέκνα και ο /η σύζυγος. Μετά την αποποίηση αυτών ξεκινά η 4μήνη προθεσμία αποποίησης των αδελφών του.
Προσοχή! Αν τα τέκνα έχουν παιδιά δηλαδή ο αποβιώσας είχε εγγόνια, μετά τα τέκνα, πρέπει να αποποιηθούν τα εγγόνια. Αν τα εγγόνια είναι ανήλικα η αποποίηση γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση. Ο χρόνος από την κατάθεσης της αίτησης αποποίησης στο δικαστήριο και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης δεν μετράει και το τετράμηνο της αποποίησης υπολογίζεται με τον χρόνο που έχει προηγηθεί της αίτησης και έπεται της έκδοσης απόφασης.
Το ίδιο εννοείται ότι ισχύει και για τα αδέλφια του αποβιώσαντος. Αν έχουν παιδιά ( δηλ. τα ανίψια), πρέπει και αυτά με την σειρά τους να αποποιηθούν μετά τους γονείς. Κι αν έχουν κι αυτά ανήλικα τέκνα, τότε θα πρέπει να κάνουν αποποίηση και για τα παιδιά τους με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.
Αναστασία Χρ. Μήλιου , Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών, Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή, Τηλ. 213-0338950,  6945-028153 e-mail: natmil@otenet.gr, www.legalaction.gr, fb: Αναστασία Μήλιου

Κλειστή για μία εβδομάδα. η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ενημερώνουμε τους καταναλωτές, ότι η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών.Κρήτης λόγω θέρους,.θα παραμείνει κλειστή για μια εβδομάδα (13-17) Αυγούστου, για επείγουσες υποθέσεις οι Καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο.1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή)

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018

Έξωση ενοικιαστών από κατοικίες

   Επειδή ,  πολλοί ενοικιαστές κατοικιών , στην Κρήτη, βρίσκονται σε αγωνία αλλά και  "αδιέξοδο" καθώς  υπάρχει μεγάλη ζήτηση ενοικίασης κατοικίας, πράγμα που εκμεταλλεύονται οι ιδιοκτήτες στην παρούσα φάση,με αποτέλεσμα να ζητούν αύξηση του ενοικίου που πολλές φορές ξεπερνάει και το 50% του μισθώματος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , θέλοντας να ενημερώσει τους ενοικιαστές αλλά και τους ιδιοκτήτες ενημερώνει.
 Μπορεί η έξωση  του ενοικιαστή να γίνεται σε χρόνο εξπρές, αλλά θα πρέπει:
  Να γνωρίζει ο ενοικιαστής ότι η μίσθωση του ακινήτου ισχύει το λιγότερο για τρία χρόνια
Το μίσθωμα συμφωνείται ελεύθερα
Η αύξηση του ενοικίου συμφωνείται και δεσμεύει αμφότερους
Για έξωση, δεν χρειάζεται πλέον κατάθεση Αγωγής από τον ιδιοκτήτη
Ο Ιδιοκτήτης ,θα πρέπει  να καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο, στην οποία θα ζητεί την έξωση του ενοικιαστή του η οποία  θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα,  και θα αναφέρει τους λόγους, θα περιγράφει το ακίνητο, τον χρόνο της μίσθωσης, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για να ενημερωθεί το δικαστήριο και να κρίνει αν η αίτηση για έξωση είναι σύμφωνη με τον νόμο.
ο δικαστής θα εκτιμά αν η αίτηση είναι νόμιμη και θα εκδίδει την απόφασή του, με την οποία θα διατάσσεται η έξωση του ενοικιαστή.
 . Η απόφαση θα κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα και η διαδικασία αυτή δεν θα κρατά περισσότερο από έναν μήνα, πλην εξαιρέσεων, από τότε που κατατέθηκε η αίτηση.

Παραθέτουμε, όμως, αναλυτικά τι ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο και σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζονται οι διατάξεις στις εξώσεις:

* Πότε ο ιδιοκτήτης νομιμοποιείται να ζητά την έξωση; 
 Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, στις παρακάτω περιπτώσεις:
-Όταν επικαλείται , και το αποδεικνύει, καθυστέρηση στην καταβολή του ενοικίου, που οφείλεται σε δυστροπία του ενοικιαστή. Η μη πληρωμή κοινοχρήστων , θεωρείται μη καταβολή μισθώματος
 Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με την αίτηση για έξωση θα προσκομίζει και εξώδικο που οφείλει να έχει στείλει στον ενοικιαστή τουλάχιστον 1Ο ημέρες προτού απευθυνθεί στο δικαστήριο για να του πληρώσει τα οφειλόμενα μισθώματα.
-Όταν  ο χρόνος της μίσθωσης έχει λήξει, όταν ήταν συγκεκριμένου χρόνου ή όταν είχε καταστεί η μίσθωση αορίστου χρόνου, δηλαδή είχε λήξει το συμβόλαιο και είχε ανανεωθεί σιωπηρά. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχει αποστείλει ­ και να προσκομίζει στο δικαστήριο τα ανάλογα έγγραφα ­, με δικαστικό κλητήρα, σχετική ειδοποίηση στον ενοικιαστή.
Η απόφαση εκδίδεται σχεδόν αμέσως,  Δηλαδή, το αργότερο σε 10 ή 20 ημέρες. Αμέσως κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα στον ενοικιαστή και εκτελείται μετά από 10 ημέρες.
Τέλος, εάν  ο ενοικιαστής, έχει επιχειρήματα και θέλει να ακουστεί από το δικαστήριο, θα έχει δικαίωμα να καταθέσει,ανακοπή.  μόλις εκδοθεί η εξωστική απόφαση, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών,
Η ανακοπή δεν αναστέλλει, όμως, την εκτέλεση της εξωστικής απόφασης παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις! Κατ' εξαίρεση, λοιπόν, μπορεί με διάταξή του ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση να δώσει παράταση τουλάχιστον ενός μηνός για την έξωση ώσπου να εκδικαστεί η ανακοπή.
Εάν, απορριφθεί η αίτηση του Ιδιοκτήτη,  για έξωση, μπορεί να υποβληθεί νέα για άλλο ή παρεμφερή λόγο, δεν χρειάζεται εφησυχασμός από τον ενοικιαστή.
Για ενημέρωση Προστασία στο 1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) και στα τηλ. 2821092666, 2821092306

                                                    Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
                                                                 Ιωάννα Μελάκη
 

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

Άρση τραπεζικού απορρήτου σε όσους υπάγονται στον νόμο Κατσέλη


Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για όσους έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη, καθώς από τις 15 Σεπτεμβρίου αίρεται το τραπεζικό απόρρητο για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την προστασία του νόμου. Η άρση του τραπεζικού απορρήτου θεσμοθετήθηκε τον Ιούνιο με τον νόμο 4549, που επισφράγισε την τέταρτη αξιολόγηση, δίνοντας 3μηνη διορία σε όσους δεν θέλουν την άρση του απορρήτου τους, να εναντιωθούν. Καταληκτική ημερομηνία για όσους θέλουν να εναντιωθούν στην άρση του απορρήτου τους, είναι η 15η Σεπτεμβρίου.
Μετά την ημερομηνία αυτή το απόρρητο αίρεται αυτόματα και οι τράπεζες θα έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση για τις τραπεζικές καταθέσεις ή τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, όσοι έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη. Συνολικά στον νόμο έχουν προσφύγει 180.000 δανειολήπτες, ενώ οι οφειλές από δάνεια που καλύπτονται πίσω από το προστατευτικό πλαίσιο ανέρχονται σε 18 δισ. ευρώ.

"«επιβράβευση» στους συνεπείς δανειολήπτες"

Κοροϊδεύουν  τον κόσμο, καταγγελία μέλους μας, ότι ζήτησε την ένταξη του σε αυτήν την εξαγγελία  και η απάντηση  ήρθε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  ""Αρες μάρες κουκουνάρες"

Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης <epkxan@gmail.com>

27 Ιουν


προς tpd


Αίτηση
της                                                                                          Προς: Τ.Π.& Δανείων
                                                                                                           Αρμόδιο Τμήμα
Α.Φ.Μ
κατοίκου Χανίων


Χανιά 27-6-2018

                                                                                κύριοι,

Στο πλαίσιο της πολιτικής του Ταμείου σας (Τ.Π.& Δανείων), «επιβράβευση» στους συνεπείς δανειολήπτες και ύστερα από σχετικά Δελτία Τύπου σας που είδαν το φως της δημοσιότητας και επειδή πιστεύω ότι πληρώ τα κριτήρια ένταξης ,στην εν λόγω πολιτική, σας γνωστοποιώ τον ΙΒΑΝ  αριθμού λογαριασμού μου ,που τηρώ στην Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ,(ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) και παρακαλώ όπως πράξετε δεόντως.
                                                  

                                            Με εκίμηση

                                   η δανειολήπτρια

η ΑΠΆΝΤΗΣΗ   ήταν το Τ.Π.& Δανείων, να χορηγήσει Πιστοποιητικό δανειοδότησης "Αρες μάρες κουκουνάρες"-A +A
Την έναρξη της καταβολής «μπόνους» στους συνεπείς δανειολήπτες ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, ξεκίνησε η καταβολή στους συνεπείς δανειολήπτες του Ταμείου του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το β΄ εξάμηνο του 2016, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει κατά τη διάρκεια της συναλλακτικής τους σχέσης με τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Δανείων.
Οι δανειολήπτες του Ταμείου, που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν  σε Τραπεζικό Ιδρυμα της χώρας, καλούνται από το Ταμείο να προβούν άμεσα στην γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου "e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες" της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).
Συνεπείς δανειολήπτες- Ποιες κατηγορίες περιλαμβάνονται
Συνεπής χαρακτηρίζεται ο δανειολήπτης ενυπόθηκου δανείου, ο οποίος κατά τη λήξη του προηγούμενου εξαμήνου εξυπηρετεί κανονικά τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις του και δεν παρουσιάζει χρεωστικό υπόλοιπο.
Στην έννοια του συνεπούς δανειολήπτη περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες :
 • Οι δανειολήπτες, που έχουν προβεί σε διακανονισμό του ληξιπρόθεσμου χρέος τους- ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης- και εξυπηρετείται κανονικά. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της επιστροφής τόκων κεφαλαίου υπολογίζεται επί του άληκτου κεφαλαίου και δεν αφορά το διακανονισθέν ποσό. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο δανειολήπτης που έχει υποβάλλει αίτηση διακανονισμού και δεν έχει διεκπεραιωθεί εφόσον κατά το εξάμηνο στο οποίο αφορά η επιβράβευση, οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά.
 • Οι δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση της επιμήκυνσης και μόνο.
 • Οι δανειολήπτες με ρύθμιση μερικής καταβολής δόσης, παρακράτησης 3/10 ή αναστολής εφόσον προβούν σε εξόφληση του οφειλόμενου, λόγω της ρύθμισης ποσού εντός του επόμενου της επιβράβευσης εξαμήνου.
 • Οι δανειολήπτες που έχουν προβεί σε ολοσχερή εξόφληση του δανείου τους στο β’ εξάμηνο του 2016. Η επιβράβευση αφορά στην ανάλογη μείωση τόκων εξόφλησης.
 • Οι δανειολήπτες με μικρό χρεωστικό υπόλοιπο, για το οποίο δεν υπάρχει αποδεδειγμένα δική τους υπαιτιότητα και θα συμψηφίζεται με το ποσό επιβράβευσης.
 • Συνεπείς δανειολήπτες θεωρούνται και όσοι εξ αυτών έχουν στο παρελθόν λάβει μείωση επιτοκίου λόγω ένταξης σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία κ.α.)
Ποιοι εξαιρούνται
Από την κατηγορία των συνεπών δανειοληπτών εξαιρούνται:
 • Οι δανειολήπτες, οι οποίοι μέσω της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων στεγαστικού τομέα, όπως αυτή ορίστηκε με την τελευταία απόφαση τον Νοέμβριο του 2016, έχουν λάβει μείωση επιτοκίου. Ομοίως, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης λάβει την επιβράβευση και στη συνέχεια κάνει αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις, από την αξιολόγηση της οποίας προκύπτει η ένταξή τους στα β' και γ' στάδια των νέων ρυθμίσεων (επιμήκυνση με παράλληλη μείωση επιτοκία και διαχωρισμό δανείου σε δύο μέρη), η υλοποίηση της ρύθμισης αυτής θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από το επόμενο της λήψης της επιβράβευσης, εξάμηνο.
 • Οι δανειολήπτες, οι οποίοι έχουν λάβει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση κατά του Τ.Π. & Δανείων.
 • Οι δανειολήπτες με ληξιπρόθεσμο χρέος που προκύπτει λόγω συνταξιοδότησης αυτών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σε οποιοδήποτε δάνειο.
 • Οι δανειολήπτες με δέσμευση εφάπαξ βοηθήματος για ληξιπρόθεσμα χρέη, με εξαίρεση όσους εντάσσονται στην περίπτωση της παραγράφου 2 του παρόντος.
 • Τυχόν άλλες περιπτώσεις επίδικων υποθέσεων.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις με ληξιπρόθεσμα χρέη ή δέσμευση εφάπαξ εφόσον εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό δίνεται η δυνατότητα ένταξης αυτών στο επόμενο εξάμηνο για το οποίο θα διενεργηθεί η επιβράβευση.
Διαδικασία επιστροφής του ποσού επιβράβευσης
Η επιστροφή των ποσών επιβράβευσης θα γίνεται μετά το τέλος του κάθε εξαμήνου ως εξής:
 1. (εφόσον καταστεί εφικτό): Μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωών (ΕΑΠ) στο λογαριασμό μισθοδοσίας του δανειολήπτη, χωρίς να απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησής του.
 2. Στον  ΙΒΑΝ  του  δανειολήπτη  ο  οποίος  είναι  ήδη  καταχωρημένος  στην  καρτέλα  του, συνεπεία παλαιότερης αίτησής του.
 3. Για όλες τις  άλλες περιπτώσεις η επιστροφή θα πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης του δικαιούχου, με την οποία θα γνωστοποιεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τον  IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης (Call Center) της Διεύθυνσης Δανείων Φυσικών Προσώπων του Τ.Π.&Δανείων, με αριθμό κλήσης 213-2116555 (ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:30 - 14:30).

Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Πήρε την κυριότητα του αυτοκινήτου, αφού εντάχθηκε στο ν.3869/2010 (Κατσέλη)"


  ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  1/8/2018

 
Το  Ειρηνοδικείο Ρεθύμνου,  με την υπαρ. 35/2018 απόφαση του, έκρινε μη νόμιμη την παρακράτηση  Ι.Χ αυτοκινήτου, για ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τράπεζα.
   Καταναλώτρια , αγόρασε Ι.Χ αυτοκίνητο , με διαμεσολάβηση πιστωτικού Φορέα (τράπεζα) ,μεταξύ εμπόρου και καταναλώτριας, (δανειοδοτήθηκε με το ποσό των 20.900 ) με τον όρο ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα (παρακράτηση)ωσότου το τίμημα που εν λόγω ή εν μέρει πιστώνεται αποπληρωθεί.
  Επειδή,  η καταναλώτρια είχε περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των δόσεων της, με τον κίνδυνο όχι μόνο να χάσει το αγορασθέν αυτοκίνητο , αλλά και το ίδιο της το σπίτι ,προσέφυγε στο ν.Κατσέλη , όπου δικαιώθηκε, αφενός  να επέλθει η κυριότητα του οχήματος σε εκείνη, αφετέρου να ρυθμίσει το χρέος της, σε δόσεις του σημερινού της "μπορώ" αλλά το κυριότερο να σώσει το σπίτι της.
Αναλυτικά: Πρόκειται για   53 χρονη καταναλώτρια ,διαζευγμένη , μητέρα τριών ενηλίκων τέκνων, πρώην ξενοδοχοϋπάλληλος, σήμερα εργάζεται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και μερικής απασχόλησης σε καφετέρια
Οι μηνιαίες αποδοχές της είναι 320,63  ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην διάθεσή της
α)κατοικία 105 τ.μ  και αποθήκη επιφάνειας 20 τ.μ εντός αγροτικού ακίνητου επιφάνειας 24.020 τ.μ
β) αγροτεμάχιο εκτάσεως 3000 τ.μ
Για τους λόγους αυτούς, με την υπαρ. 35?2018 ,το δικαστήριο του Ρεθύμνου , δέχτηκε την αίτηση
Ρυθμίζει, την επίδικη οφειλή της αιτούσα επί  36 μηνιαίες δόσεις των 40 ευρώ
Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία, με καταβολή σε 60 μηνιαίες δόσεις,ύψους 99,92 ευρώ
Το βασικότερο, το Ειρηνοδικείο του Ρεθύμνου, έκρινε ότι η κυριότητα του αυτοκινήτου ανήκει στην δανειολήπτρια. ως κυρία,νομέας και κάτοχος του Ι.Χ.Φ οχήματος, καθώς η παρακράτηση της κυριότητας νομής του αυτοκινήτου δεν είναι νόμιμη εκ μέρους της τράπεζας  για εξασφάλιση της απαίτησης της ,καθότι  μετά την εξόφληση του τιμήματος προς τον πωλητή και, χωρίς να έχει λάβει χώρα μεταβίβαση της έννομης σχέσης της πώλησης

Τέλος , η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη, θεωρεί την εν λόγω απόφαση, άλλη μια δικαίωση δανειολήπτη από την διαχείριση των διατάξεων του ν.Κατσέλη από τους δικαστές αλλά  και  από την συμβουλευτική καθοδήγηση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Επιπροσθέτως, ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη -Σταθακη) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης, καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 – 13.00, ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2 731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140 Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com


                         Η  Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                Ιωάννα Μελάκη

Τι μπορεί να κατάσχει η Εφορία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων


 • Τραπεζικές καταθέσεις: Το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι 1.250 ευρώ, μηνιαίως, για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.
 • Μισθοί, συντάξεις, επιδόματα: Ποσά που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης, μπορεί να τα κατάσχει η ΑΑΔΕ ανεξάρτητα από το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Για ποσά μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων κατασχέσεις γίνονται άνω των 1.000 και έως 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50% επί του τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500 ευρώ, ενώ από ποσά άνω των 1.500 ευρώ το μήνα επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου του συνόλου του υπερβάλλοντος των 1.500 ευρώ. 
 •  Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής: Ο εισπρακτικός μηχανισμός μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση αυτοκινήτου, σκάφους ή οποιουδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου για οφειλές άνω των 500 ευρώ.
 • Ακίνητα: Ο νόμος δίνει το δικαίωμα στην ΑΑΔΕ να κατάσχει ακίνητο ακόμη και  για πρώτη κατοικία του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 500 ευρώ. Ωστόσο το μέτρο επιβάλλεται για μεγάλες οφειλές.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι πλειστηριασμοί είναι το έσχατο αναγκαστικό μέτρο που παίρνει η Εφορία για να εισπράξει τα ληξιπρόθεσμα χρέη, καθώς έχουν προηγηθεί οι δεσμεύσεις και οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.
 Η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (επιβολή κατάσχεσης επί κινητών και ακινήτων του οφειλέτη, κατάσχεση στα χέρια τρίτου, έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων) αναστέλλεται σε περίπτωση υπαγωγής των οφειλών σε πρόγραμμα νομοθετικής ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλής και τήρησης των όρων αυτών, καθώς και σε περίπτωση εκ του νόμου αναστολής ή κατόπιν απόφασης Δικαστηρίου.
 Ποινική δίωξη για μη καταβολή χρεών υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον προϊστάμενο ΔΟΥ ή του Ελεγκτικού Κέντρου που έχει την αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της έδρας του, εφόσον δεν καταβάλλονται τα βεβαιωμένα στη Φορολογική Διοίκηση χρέη (προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα) για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών και υπερβαίνουν το συνολικό ποσόν των 100.000 ευρώ.

Ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών που δεν μπορεί να κατάσχει η Εφορία 

 •  Τα πράγματα της προσωπικής χρήσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του και ιδίως ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα εφόσον τα πράγματα αυτά είναι απαραίτητα για τις στοιχειώδεις ανάγκες της διαβίωσής τους.
 •  Τα τρόφιμα και καύσιμη ύλη, απαραίτητα στον οφειλέτη και την οικογένειά του για τρεις μήνες.
 • Τα παράσημα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα χειρόγραφα, οι επιστολές, τα οικογενειακά έγγραφα και τα επαγγελματικά βιβλία.
 • Τα βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης που προορίζονται για την επιστημονική ή καλλιτεχνική και γενικότερα την πνευματική μόρφωση και ανάπτυξη του οφειλέτη ή της οικογένειάς του.