Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών Για να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας Ερωτήσεις Απαντήσεις

Έχει δικαίωμα ο δανειστής να μεταβιβάσει τα προσωπικά μου δεδομένα σε Εταιρεία Ενημέρωσης προκειμένου να με καλέσει για ληξιπρόθεσμη οφειλή μου; Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσής σας για ληξιπρόθεσμη οφειλή ο δανειστής υποχρεούται να επιβεβαιώσει μαζί σας τις οφειλές σας με κάθε διαθέσιμο τρόπο, να ταυτοποιήσει τα στοιχεία σας και να σας ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης. Επιτρέπεται να με καλούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης από απόρρητο αριθμό τηλεφώνου; Όχι. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης οφείλουν να έχουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης. Ποια είναι η σύμφωνη με το νόμο διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών και πότε θεωρείται ολοκληρωμένη η επικοινωνία; Οι υπάλληλοι των εταιρειών ενημέρωσης οφείλουν να κάνουν ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται να ενημερώνουν για την ιδιότητά τους, το ονοματεπώνυμό τους, τον αριθμό μητρώου της εταιρείας, την καταγραφή των συνομιλιών καθώς και την παραμονή τους για δώδεκα μήνες στα αρχεία της εταιρείας. Στη συνέχεια μπορούν να προβούν σε οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με την οφειλή. Πόσο συχνά μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου οι Εταιρείες Ενημέρωσης; Η ενημέρωση μπορεί να αρχίσει δέκα μέρες (10) αφού καταστεί ληξιπρόθεσμη η οφειλή και όχι νωρίτερα. Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών αλλά και οι ίδιοι οι δανειστές επιτρέπεται να επικοινωνούν μαζί σας μόνο τις εργάσιμες ημέρες, από τις 09:00 έως τις 20:00 κι εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση η συχνότητα των κλήσεων να είναι μία φορά ανά δεύτερη ημέρα. Επιτρέπεται οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών να συνομιλούν με τρίτα πρόσωπα σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές μου; Δεν επιτρέπεται στις Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών να ενημερώνουν τους οικείους σας ή τρίτους σχετικά με τις οφειλές σας εκτός εάν είναι συνοφειλέτες ή εγγυητές. Μπορούν οι Εταιρείες Ενημέρωσης να με καλούν στον εργασιακό μου χώρο; Μόνο σε περίπτωση που έχετε δηλώσει το τηλέφωνο εργασίας ως το μοναδικό αριθμό επικοινωνίας. Υποχρεούνται οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών να μου χορηγήσουν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών μου ή/και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών σε περίπτωση που το ζητήσω από αυτές; Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών είναι υποχρεωμένες κατόπιν σχετικής αίτησής σας να σας χορηγούν αναλυτική βεβαίωση των οφειλών σας ή/και το περιεχόμενο των καταγεγραμμένων συνομιλιών. Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με το ποιες εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εταιρειών Ληξιπρόθεσμων Οφειλών της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή; Μπορείτε να συμβουλευθείτε το Μητρώο Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Καταναλωτή. Δεν έχω καμία ληξιπρόθεσμη οφειλή και με ενοχλούν Εταιρείες Ενημέρωσης για οφειλή κάποιου άλλου προσώπου. Τι μπορώ να κάνω γι’ αυτό; Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε περίπτωση που θέλω να καταγγείλω μία Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών για παραβίαση των διατάξεων του νόμου, πού μπορώ να απευθυνθώ; Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Ποιος είναι ο νόμος που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των Εταιρειών Ενημέρωσης; Ο νόμος 3758/2009 (Α΄ 68), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14). Επιτρέπεται να μου χρεώσει ο δανειστής επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης σε Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών; Όχι. Δεν επιτρέπεται να επιβαρύνεστε με επιπλέον έξοδα για την ανάθεση της ενημέρωσης οφειλών από το δανειστή στην εταιρεία. Σε περίπτωση που ο δανειστής δεν με έχει ενημερώσει σχετικά με τη διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων σε Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών, πού μπορώ να απευθυνθώ; Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορούν οι δικηγόροι ή/και δικηγορικές εταιρίες να προβαίνουν σε ανάλογες συμπεριφορές με τις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και αν ναι, τι άλλο προβλέπεται; Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 598/03.12.2012 ομόφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Γ’), οι δικηγόροι/δικηγορικές εταιρείες δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Νόμου 3758/2009 περί των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών. Σύμφωνα δε και με την υπ’ αριθ. 49/2011 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στην οποία αναφέρεται, συμφωνώντας, και η ως άνω Γνωμοδότηση), αρμόδιοι για την επιβολή τυχόν κυρώσεων σε δικηγόρους/δικηγορικές εταιρείες, είναι οι οικείοι Δικηγορικοί Σύλλογοι. Με το εν λόγω θέμα έχει ασχοληθεί και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Βλ. το από 14.11.2014 δελτίο τύπου του Δ.Σ.Α για τις πρακτικές των δικηγορικών-«εισπρακτικών»).

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Ε.Π.Κ.Κρήτης : Πρόσκληση σε οφειλέτες, για εξωδικαστική ρυθμιση των οφειλών τους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-9-2021 Πρόσκληση , σε οφειλέτες της Κρήτης , κάνει η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μέσω Δελτίου Τύπου, στο περιεχόμενο της οποίας μεταξύ των άλλων αναφέρονται τα εξής: Αγαπητοί οφειλέτες "κοκκινων " δανείων , η μή,εσεις που πιέζεστε στην ρύθμιση των οφειλών σας και δεν έχετε ποιος να σας ενημερώσει και να σας δώσει ΔΩΡΕΑΝ καθοδήγηση και συμβουλευτική, μην "χάνετε την ισορροπία σας " Η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μία από τις Πιστοποιημένες Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών ,με μεγάλη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα εδώ και 12 Χρόνια ,αναλαμβάνει τη ρύθμιση των οφειλών σας «κόκκινων» δανείων σε Τράπεζες, Funds και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), μέσω εξωδικαστικής μεσολάβησης και συγκεκριμένα: 1. Είτε με μία βιώσιμη πρόταση μας ,στην/στις Τράπεζα/ες, στο/στα Funds ή στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ),αφού αναλυθούν από το χρηματοπιστωτικό μας τμήμα,τα περιουσιακά στοιχεία και η οικονομική ρευστότητα,πιστποιώντας ότι το χρέος είναι βιώσιμο και διαχειρίσιμο , 2. Είτε σύμφωνα με το νέο πτωχευτικό νόμο (4738/2020) "Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας”, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους) - εφόσον γίνει έλεγχος και πληρείτε τις προϋποθέσεις ( Προκειμένου να συνδράμει η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μέσω του γραφείου νομικής προστασίας στη ρύθμιση των οφειλών σας, θα κάνετε τα εξής βήματα: Δ ΒΗΜΑ 1ο: Γίνεστε μέλος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,υποβάλλοντας αίτηση εγγραφής μέλους και καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή, ενέργεια που γίνεται αυτοπροσώπως ή με εξιουσιοδότηση στα γραφεία της ΄Ενώσης (Χανιά, Ιεράπετρα) για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2821092666 και email epkxan@gmail.com ΒΗΜΑ 2ο: Μας υποβάλλετε τα παρακάτω έγγραφα: Ταυτότητα Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους Τελευταίο Ε1 (Φορολογικη Δήλωση) Τελευταίο Ε9 Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ και των δύο συζύγων (τυχόν) Καταγγελίες των δανειακών σας συμβάσεων Επιστολές Τραπεζών για την πώληση του/των δανείων σας σε Funds και Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) Αναλυτική κατάσταση των οφειλών σας σε Τράπεζες, Δημόσιο κ.τ.λ. Εξουσιοδότηση προς την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ μέσω gov.gr (εδώ) ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής σας από ΚΕΠ (κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας για το κείμενο που θα πρέπει να περιέχει η συγκεκριμένη εξουσιοδότηση) Τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά (προβλήματα υγείας, ανεργίας κ.τ.λ.) ΒΗΜΑ 3ο: Τα αποστέλλετε σκαναρισμένα στο email: epkxan@gmail.com ΒΗΜΑ 4ο: Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή σας και ο φάκελος είναι πλήρης, σας κλείνουμε ραντεβού με τον σύμβουλό μας τηλεφωνικά. Ο σύμβουλός μας θα εξετάσει το φάκελό σας και θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις οφειλές σας ανάλογα με την περίπτωσή σας, , είτε μέσω πρότασης στην/στις Τράπεζες, στο/α Fundsή στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), είτε μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών, σε περίπτωση που πληρείτε τις προϋποθέσεις ένταξης. Μπορείτε να στείλετε τις τυχόν απορίες σας ή τα αιτήματά σας στο epkxan@gmail.com Διευκρίνιση: Σε περίπτωση που εκκρεμεί υπόθεσή σας στον ν. Κατσέλη/Ν.3869/2010 (εάν δηλ. δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ή εκκρεμεί έφεση) για να γίνει οποιαδήποτε εξωδικαστική διαμεσολάβηση, θα πρέπει να παραιτηθείτε με αίτηση παραίτησης στο δικαστήριο, όπως ο νέος πτωχευτικός νόμος προβλέπει.

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021

.Π.Κ.Κρήτης: "Κραυγή αγωνίας , εκπέμπουν οι καταναλωτές ,για την επερχόμενη "καταιγίδα " της ακρίβειας

Ε Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-9-2021 Δημόσια Επιστολή. προς τους αρμόδιους Υπουργούς της Κυβέρνησης, έστειλε η Πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κ.Ιωάννα Μελάκη, μεταφέροντας την αγωνία των καταναλωτών , αλλά και προτείνοντας μέτρα και μεθόδους , για την επερχόμενη "καταιγίδα" της ακρίβειας. Στην επιστολή ,αναφέρονται τα εξής" "Αξιότιμοι κύριοι, Επειδή ζούμε σε ένα ασαφές, παγκόσμιο Οικονομικό περιβάλλον, λόγω αύξηση της ζήτησης ενέργειας, και ως γνωστόν ,οι τιμές καθορίζονται από διάφορα πολυπαραγοντικά αίτια ,'οπως γεωπολιτικά, περιβαντολογικά ,πολιτικά, οικονομικά κ.α και ως γνωστόν η τιμή της ενέργειας καθορίζει την τιμή πολλών τομέων της οικονομίας προϊόντων και υπηρεσιών, και επειδή αυτή "η Θολούρα "χρειάζεται άμεση πολιτική διαχείριση ,λόγω της πολιτικής καθορισμού των τιμών και των καταχρήσεων από τους προμηθευτές , εποχή που ευνοεί την καιροσκοπία ,κερδοσκοπία. Επειδή το θέμα είναι επείγον, λόγω πολλών προβλέψεων και ενεργειών που έπρεπε να είχαν γίνει από χθες, και ναι μεν μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο , στην παραγωγική βάση (Βιομηχανία, βιοτεχνία , απλή πρωτογενης παραγωγή κ.α αλλά ουσίας ο καταναλωτής. θα κληθεί να πληρώσει την κάθε αύξηση , την κάθε ανεπάρκεια , την κάθε υποβάθμιση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς ο τελικός αποδέκτης είναι εκείνος. Ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, λαμβάνοντας μέρος στα τεκταινόμενα της παραγωγής , ζήτησης και κατανάλωσης και επειδή ο σημερινός καταναλωτής είναι αδύναμος λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ) ,η πολιτεία οφείλει να τον στηρίξει βρίσκοντας λύσεις που θα εξασφαλίζουν μία βιώσιμη και αξιοπρεπή διαβίωση , αφού πάρει τα μέτρα που θα τον βοηθήσουν Τι πρέπει να γίνει Είναι αλήθεια ότι, σε πολλές ομαλές καταστάσεις , η καλύτερη μέθοδος είναι η αυτορρύθμιση της Αγοράς. Ομως εδω, έχουμε νέα δεδομένα , κρίσιμα δεδομένα, και απαιτείται η Κρατική παρέμβαση , τουλάχιστον στα βασικά όπως: α)Προστασία του Καταναλωτή, ενισχύοντας τις Εθνικές Ενώσεις Καταναλωτών , με τεχνογνωσία ,τεχνολογία ,χρηματοδότηση κ.α β)Κοινωνική Πολιτική , σε πολίτες που στερούνται το βασικό εισόδημα διαβίωσης γ)Κυβερνητική Παρέμβαση ,σε εθνικό επίπεδο με μείωση άμεσων και έμμεσων φόρων και μέτρα ελαχιστοποίησης της συρρίκνωσης εισοδήματος νοικοκυριών, ενίσχυση μικρομεσαίων (το Πράσινο Ταμείο υπολογίζεται ότι θα συγκεντρώσει 1 δις.€ από τα δικαιώματα ρύπων) δ) Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου , υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για συντονισμό των εμπλεκόμενων Φορέων ,όπως ΡΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού, ώστε να παρακολουθείται στενά, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας ,ώστε να αποτρέψουν/ σταματήσουν παραβατικές συμπεριφορές και αδικαιολόγητες αυξήσεις των τιμών. Αξιότιμοι κύριοι, Επειδή , η " καταιγίδα της ακρίβειας" προς όλα τα επίπεδα, είναι προ των πυλών, οφείλουμε όλοι να συμπράξουμε κοινωνία , φορείς και Κυβέρνηση με σχεδιασμό ,προκειμένου να κρατηθεί η ισορροπία κοινωνίας και αγοράς " Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35 Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2 Email: epkxan@gmail.com Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα Ραδιοφωνικη Χρονιά , για την ώρα του Καταναλωτή, με την Ιωάννα Μελακη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ράδιο Μαρτυρία Ευχομαι σε ολους τους πσραγωγους και επιμελητες,ραδιοφωνικων εκπομπων, μια παραγωγικη και γεμάτη φως και Θεικη ευλογια χρονια . Ενημερώνουμε επίσης ότι, η εκπομπη μας η Ωρα του Καταναλωτη, θα συνεχισει να φιλοξενειται από τον Ράδιο Μαρτυρια και να εκπεμπει την ίδια ημέρα.και ώρα (Τρίτη 10.15)με Παραγωγη.και επιμελεια αυτης ,από το μέλος του Εθνικου Σνουλιου Αγορας και Κατσναλωτη κ.Ιωαννα. Μελακη

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Τοποθέτηση της Ιωάννας Μελακη ,για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στην Θεσσαλονίκη

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
· Η τοποθέτηση "Σίγουρα είναι θετικά τα όποια μέτρα λαμβάνονται η θα ληφθούν, για την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, όμως, η ύφεση που θα δούμε τους αμέσως επόμενους μήνες ,στους περισσότερους κλάδους και πυλώνες της οικονομίας, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με αυτά που ακούσαμε μέσα στο Σχέδιο του Πρωθυπουργού. Ουσίας , δεν ακούστηκε.τι θα γίνει.με τους.πλεισυηριαμους και την στήριξη της πρώτης κατοικίας, καθώς τα διάφορα προγράμματα που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες οι προϋποθέσεις ένταξης τους, είναι τόσο.πολλες,που στην ουσία περιλαμβάνουν ελάχιστες περιπτώσεις. Ο ισχύον πτωχευτικός νόμος, που για ευνόητους Κυβερνητικούς στόχους, ευνοεί την δευτερεύουσα αγορά των κερδοσκοπων .ξένων καί ντόπιων.και όχι τα νοικοκυριά, που έχουν αφαιθεί στο έλεος του Θεού και της μοίρας τους, αφού πλέον δεν υπάρχει προστασία από νομοθεσία. "Δύσκολοι καιροί για πρίγκιπες" εδώ ισχύει για τους πολίτες που όλη τους η ζωή έχει ξοδευτεί για να αποκτήσουν ένα κεραμίδι.για την οικογένεια τους. Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι τόσο όμορφα, όσο ήθελε να τα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, σε όλα τα πεδία, ειλικρινά δεν μπόρεσα να καταλάβω την αισιοδοξία του, το χαμόγελο του, στα λεγόμενα του, αφού ουσίας, οι εξαγγελίες του ήταν τόσο "πάτος," που αναρωτιέται κανείς, εάν και ο ίδιος τις πίστευε Μια λέξη τα κάλυπτει για να μην πολύ λόγω Κρίμα...... Δεν χρειάζεται σπουδαίο μορφωτικό επίπεδο,.για να καταλάβει ο απλός πολίτης, ότι ειπώθηκαν πολλά για ένα τίποτα...... Ουσίας,.απαιτούνται πρόσθετα μέτρα που θα δίνουν προοπτικές βιωσιμότητας σε χιλιάδες ευάλωτες οικονομικά πληθυσμιακές ομάδες, σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, σε χιλιάδες εργαζόμενους, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας ,σε σχεδιασμό και πρόνοια αντιμετώπισης της ανεργίας, την δημιουργία θέσεων εργασίας . Μου φάνηκαν εξαγγελίες άγονες, καταθλιπτικές με έλλειψη ουσιαστικής άμεσης στηριξης, για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής."

Τα μέτρα στήριξης και ο νέος πτωχευτικός

Τ Η πανδημία, το πρόγραμμα τιτλοποίησης κόκκινων δανείων Ηρακλής και ο νέος πτωχευτικός άλλαξαν τα δεδομένα. Κατ’ αρχήν, η πλήρης αναστολή πλειστηριασμών και κάθε ενδιάμεσης διαδικασίας, από τις αρχές του 2020 μέχρι την έναρξη του νέου πτωχευτικού την 1η Ιουνίου, επέφερε χρονική μετάθεση τουλάχιστον κατά 9 με 12 μήνες. Στη συνέχεια, ο νέος πτωχευτικός νόμος, αλλά και τα μέτρα προστασίας κατά την διάρκεια της πανδημίας δημιούργησαν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για ρυθμίσεις που συμφέρουν τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης και δανειολήπτες. Επίσης, ο νέος πτωχευτικός προβλέπει συγκεκριμένα βήματα και διάρκειες για την κάθε διαδικασία, δίνοντας προτεραιότητα στη ρύθμιση του χρέους. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε η πτώχευση και η 2η ευκαιρία για τα ευάλωτα νοικοκυριά συνοδεύεται από επιπλέον δίχτυ προστασίας που είναι ο Οργανισμός Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, του οποίου η λειτουργία αναμένεται σε ένα έτος. Ο Οργανισμός αυτός θα αποκτά την πρώτη κατοικία ευάλωτου νοικοκυριού που απέτυχε τη ρύθμιση στον εξωδικαστικό μηχανισμό και στη συνέχεια θα του την ενοικιάζει για 12 χρόνια, ενώ προβλέπεται και λήψη στεγαστικού επιδόματος. Εφόσον δεν πληρωθούν τρία ενοίκια, τότε μπορεί να κινηθεί διαδικασία πλειστηριασμού. Σημειώνεται ότι ο νέος νόμος καθορίζει με αυτοματοποιημένο τρόπο τις διαδικασίες, τα κριτήρια, αλλά και την έννοια του ευάλωτου νοικοκυριού. Σε όλα αυτά, πέρα από την προστασία των πυρόπληκτων, τα προγράμματα αναστολής δόσεων (μορατόρια), επιδότησης δόσεων (Γέφυρα 1 για νοικοκυριά και Γέφυρα 2 για επιχειρήσεις), η 3μηνη παράταση της Γέφυρας 1, τα προγράμματα σταδιακής επαναφοράς των δόσεων από τις τράπεζες, αλλά και το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων Ηρακλής έχουν οδηγήσει σε μαζικές και μακροχρόνιες ρυθμίσεις. Ενδεικτικά, για να ενταχθεί ένα δάνειο στο πρόγραμμα Γέφυρα θα έπρεπε πρώτα η τράπεζα να το έχει ρυθμίσει. Οι τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων οδήγησαν σε "πακετάρισμα” καλύτερων δανείων και σε διαγραφές. Κι αυτά πέρα από την προσωρινή στήριξη που προσέφεραν τα προγράμματα (αναστολή ή επιδότηση δόσης ή τα step up προγράμματα των τραπεζών). Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρουν οι τράπεζες στα επίσημα στοιχεία και σε παρουσιάσεις τους, ο ρυθμός δημιουργίας νέων κόκκινων δανείων από την πανδημία είναι σχεδόν κάτω από το μισό σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί.