Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη Αισχροκερδής , οι δανειακές συμβάσεις των τραπεζων και τωρα των "κορακιών"

Είναι πράγματι τραγικό ,όταν κάποιος με νομικοοικονομικές γνωσεις ,διαβάσει τους όρους, κάποιας δανειακής σύμβασης. Όλοι οι όροι προσφέρουν σκέπη, για το συμφέρον του πιστωτη και ΜΟΝΟ, Ο εκάστοτε δανειολήπτης, τρέχει και υπογράφει αυτή την σύμβαση χωρίς καμία γώση, εκείνο που ρωτάει είναι πότε θα πάρει τα χρήματα και τι δόση θα δίνει, δεν τον νοιαζει ούτε πως υπολογίζεται η δόση, ούτε οι επί πλέον χρεώσεις, ούτε εάν μπει υποθήκη το σπίτι του ούτε αν βάλει εγκυητή κάποιον φίλο, γνωστό, η μέλος της οικογένειας του. Τον ενδιαφέρει να κάνει εκταμίευση των χρημάτων,για να ικανοποίησει το σχέδιο του. Και εδώ οφείλουμε να το πούμε, κακώς οι τράπεζες στο παρελθον ονομάτικαν ιδρύματα, διότι ο μέσος καταναλωτής, πίστεψε ότι θα υπάρχει κάποια μεριμνα..δεν γνωρίζε ότι είναι καταστήματα που πουλάνε χρήμα με κέρδος, όπως είναι οι υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις.Μπερδευτηκε ο μέσος καταναλωτής, που δεν είχε ενημέρωση, απλώς πίστεψε στις εμπορικές τοποθετήσεις, διότι και εκείνος στο πίσω μέρος του μυαλού του , είχε ότι πέρνω δάνειο αγοράζω ένα σπίτι για μα στεγάσω τις οικογενειακές μου ανγκες, και θα αποφύγω το ενοίκιο, προσφέροντας μελλοντικά ένα κεραμίδι για τα παιδιά μου. Δηλαδ΄γ, σαυτή την μπιζινα και οι δυο , απέβέπαν να κερδίσουν ο ένας αισχροκερδώνας και ο άλλος αποκτώ σπίτι. Βέβαια μαγάλο ρόλο έπαιξε και η αμέλεια της της Πολιτείας, η οποία δεν προσέφερε μέσω των δομων της (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή(, την πρέπουσα ενημέρωση στον δανειολήπτη, να του εξηγήσει όρους και βήματα προστατεύοντας τον , πριν προβεί στην δανειοδότηση.Αντίθετα μάλιστα χωρίς εποπτεία , άφησε τις τράπεζες "να χορευουν , πάνω στην άγνοια του δανειολήπτη και να αισχροκερδού, ο δανειολήπτης να πιστέψει οτι αγοράζοντας ένα σπίτι, μα χρήματα της τράπεζας ήταν κιόλαςδικό του σπίτι, σπίτι που σήμαρα βγαίνει σε πλειστηριασμό, διότι ήρθαν τα πάνω κάτω, καθώς το οικονομικό προφίλ του δαανειολήπτη διαφοροποιήθηκε λόγω οικονομικής κρίσης,μειώθηκε το εισόδημά του, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στους συμβατικούς όρους και έτσι επήλθε η ρήξη..... Η ΄Πολιτεία αντιλαμβανόμενμη την διατάραξη της ισοροπίας μεταξή δανειολήπτη και τράπεζας , έφερε τον ν.3869/2010 ,που με την μεσολάβηση των δικαστηρίων πρωστατεύτηκε το σπίτι κάθε νοικοκυριού και ρυθμιστηκε το χρέος του με τα νέα δεδομένα όσοι προσέφυγαν σαυτό. class="separator" style="clear: both;">
Πώς μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε τους λογαριασμούς που έχουν κατασχεθεί Εφορία: Η εφορία έχει εντείνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες του Δημοσίου για οφειλές άνω των 500 ευρώ. Για την είσπραξη αυτών των οφειλών πραγματοποιεί στους λογαριασμούς του οφειλέτη ελέγχους, με στόχο την επιβολή κατάσχεσης των ποσών, τα οποία μπορεί να προέρχονται από μισθούς , συντάξεις, ενοίκια, αποζημιώσεις κλπ. Η κατάσχεση επιβάλλεται πριν εισπράξει τα ποσά αυτά ο οφειλέτης, δηλαδή όταν ακόμα βρίσκεται στα χέρια του τρίτου (εργοδότη , μισθωτή, τράπεζας, ταμείου κλπ). Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση, μπορεί η εφορία να επιβάλει κατάσχεση κινητών ή ακινήτων. Βεβαίως όταν η οφειλή αφορά σε μικρά ποσά, τότε η εφορία ακολουθεί τη διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση στις εξής περιπτώσεις και έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν προκειμένου να τους επιστραφούν και ειδικότερα: Τα ποσά διατροφής Τα 4/5 των ημερομισθίων (επιτρέπεται η κατάσχεση του 1/5 για χρέη στο Δημόσιο) Το 1/2 των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα. Καταθέσεις έως €1.250 μηνιαίως σε μια μόνο τράπεζα (εφόσον έχει γίνει δήλωση ακατάσχετου σε ΑΑΔΕ/ τράπεζα) Η εφορία όμως μπορεί νομίμως να κατάσχει: • Το συνολικό ποσό των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα. Τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις(π.χ. από απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά από εργατικό ατύχημα κ.λπ.). Τις πάσης φύσεως εισπράξεις από αγοραπωλησίες, χρησιδάνεια κλπ (ακίνητα, αυτοκίνητα, οικοσυσκευή, εξοπλισμό). Για να προστατευτεί ο πολίτης από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες: Να ορίσει ακατάσχετο λογαριασμό ώστε να προστατευτεί το ποσό των 1.250 ευρώ. Να υπαχθεί σε ρύθμιση : Για χρέη στο δημόσιο μπορεί να υπαχθεί στις εξής ρυθμίσεις: 12-24 δόσεις για τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) 24-48 για έκτακτες (φόρος κληρονομιάς) Εξωδικαστικός συμβιβασμός: 240 δόσεις για χρέη σε δημόσιο/ταμεία 420 για χρέη σε τράπεζες Προστασία α’ κατοικίας για ευάλωτους με επιδότηση δόσης στεγαστικού δανείου Πηγή Γράφει η Κατερίνα Φραγκάκη Δικηγόρος

Εισπρακτικές δικηγορικές εταιρείες.

Πότε και πως επιτρέπεται να τηλεφωνούν στους οφειλέτες και ποιους κανόνες υποχρεούνται να τηρούν
Νόμος 4938/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 109/06.06.2022 Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 144 Οριοθέτηση επικοινωνίας δικηγόρου με τους οφειλέτες των εντολέων τους – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3758/2009 Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3758/2009 (Α’ 68) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο τροποποιούνται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην Εταιρεία συμφώνως και προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 216/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της παραγράφου 1, εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την επικοινωνία δικηγόρου με τον οφειλέτη του εντολέα του. Η τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο. Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη, από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Οι Εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα των οφειλετών για τους σκοπούς, για τους οποίους διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα από τον δανειστή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και για την υπεράσπιση δικαιώματος τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης δημόσιας αρχής. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρούνται και οι θυγατρικές εταιρείες των Εταιρειών. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, άλλες δημόσιες αρχές και οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις του νόμου 4624/2019 για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας εφαρμόζονται αναλόγως στα αρχεία που περιέχουν δεδομένα οφειλετών, που είναι νομικά πρόσωπα.»

Ε.Π.Κ..Κρήτης: " Νέα νικηφόρα απόφαση, από το Ειρηνοδικείο Βαμου, για υπερχρεωμένη χήρα "

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14-11-2022 Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη, για το περιεχόμενο της καινούργιας απόφασης, του Ειρηνοδικείου Βάμου, συγχαίρει την Δικαστή , όπου ρύθμισε κατά τρόπο οριστικό, τα χρέη χήρας δανειολήπτριας ,σώζοντας το σπίτι της αλλά και την υπόλοιπη περιουσία της . Αναλυτικά επί του περιεχομένου, της από 4-10-2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Βάμου: Πρόκειται ,για οφειλέτρια χήρα ,με χρέος 46.558,72 ευρώ .σε δύο τράπεζες Εισοδήματα που διαθέτει: η οφειλέτρια Διαθέτει Ως εισόδημα την σύνταξη της ποσού 708,20 ευρώ, μηνιαίως . Περιουσιακά στοιχεία ,που έχει στην κυριότητα της , είναι κατοικία και αγροτεμάχια -Ουσίας, περιουσιακά στοιχεία (αγροτικά ακίνητα)που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης. Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο του Ειρηνοδικείου Βάμου , αφού έλαβε υπόψη του, την γενικότερη οικονομική ύφεση , το εισόδημα της οφειλέτριας, με την απόφαση του, όρισε: -Δέχεται, την αίτηση, -Ρυθμίζει, κατά τρόπο οριστικο τα χρέη της αιτούσας, προς τους πιστωτές της, προσδιορίζοντας <μηδενικές μηνιαίες καταβολέςς επι τριετία, από τα εισοδήματα της σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3869/2010 αρχης γενομένης από τον Δεκέμβριο του ετους 2022 -Εξαιρεί, από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσαςμ συνιστάμενη σε ποσοστό 100% πλήρους κυριότητας επί ισόγειας οριζόντιας ιδιοκτησίας εμβαδού 143,05 τ.μ -Επιβάλλει, στην αιτούσα για την διάσωση της κύριας ατοικίας της, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3869/2010 ,ποσού δόσης 374,57v class="separator" style="clear: both;"> ευρώ μηνιαίως (120 δόσεις) για 10 έτη ,όπως αυτή ειδικότερα περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας. Τέλος, ως πιστοποιημένη, Εθνική ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ,είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης, καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00, ή να επικοινωνήσουν μαζί μας: Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2 731 00 Χανιά ,Τηλ. : 282109266 -2821092306- e-mail: epkxan@gmail.com Η Πρόεδρος της ΄ Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη - ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35 Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2 Email: epkxan@gmail.com Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306 Αναρτήθηκε από Joanne Melaki στις 11:51 π.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια: Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 Εισπρακτικές δικηγορικές εταιρείες. Πότε και πως επιτρέπεται να τηλεφωνούν στους οφειλέτες και ποιους κανόνες υποχρεούνται να τηρούν Νόμος 4938/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 109/06.06.2022 Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 144 Οριοθέτηση επικοινωνίας δικηγόρου με τους οφειλέτες των εντολέων τους – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3758/2009 Στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3758/2009 (Α’ 68) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο και το τελευταίο εδάφιο τροποποιούνται ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 4 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης απαιτείται η από τον δανειστή προς τον οφειλέτη επιβεβαίωση των οφειλών με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην Εταιρεία συμφώνως και προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 216/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επικοινωνία με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της παραγράφου 1, εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την επικοινωνία δικηγόρου με τον οφειλέτη του εντολέα του. Η τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο. Η τηλεφωνική επικοινωνία από την Εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη για ληξιπρόθεσμη απαίτηση επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη, από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Οι δανειστές παρέχουν στις Εταιρείες μόνο τα αναγκαία για την επικοινωνία στοιχεία των οφειλετών. Οι Εταιρείες χρησιμοποιούν τα δεδομένα των οφειλετών για τους σκοπούς, για τους οποίους διαβιβάσθηκαν τα δεδομένα από τον δανειστή σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς και για την υπεράσπιση δικαιώματος τους ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλης δημόσιας αρχής. Απαγορεύεται στις Εταιρείες η διαβίβαση των στοιχείων σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς. Ως τρίτοι, κατά την έννοια του παρόντος νόμου, θεωρούνται και οι θυγατρικές εταιρείες των Εταιρειών. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, άλλες δημόσιες αρχές και οι δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της άσκησης των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους. Οι διατάξεις του νόμου 4624/2019 για το απόρρητο και την ασφάλεια της επεξεργασίας εφαρμόζονται αναλόγως στα αρχεία που περιέχουν δεδομένα οφειλετών, που είναι νομικά πρόσωπα.» Αναρτήθηκε από Joanne Melaki στις 1:19 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια: Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest Πώς μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε τους λογαριασμούς που έχουν κατασχεθεί Εφορία: Η εφορία έχει εντείνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες του Δημοσίου για οφειλές άνω των 500 ευρώ. Για την είσπραξη αυτών των οφειλών πραγματοποιεί στους λογαριασμούς του οφειλέτη ελέγχους, με στόχο την επιβολή κατάσχεσης των ποσών, τα οποία μπορεί να προέρχονται από μισθούς , συντάξεις, ενοίκια, αποζημιώσεις κλπ. Η κατάσχεση επιβάλλεται πριν εισπράξει τα ποσά αυτά ο οφειλέτης, δηλαδή όταν ακόμα βρίσκεται στα χέρια του τρίτου (εργοδότη , μισθωτή, τράπεζας, ταμείου κλπ). Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση, μπορεί η εφορία να επιβάλει κατάσχεση κινητών ή ακινήτων. Βεβαίως όταν η οφειλή αφορά σε μικρά ποσά, τότε η εφορία ακολουθεί τη διαδικασία της κατάσχεσης εις χείρας τρίτου. Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν είναι νόμιμη η κατάσχεση στις εξής περιπτώσεις και έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν προκειμένου να τους επιστραφούν και ειδικότερα: Τα ποσά διατροφής Τα 4/5 των ημερομισθίων (επιτρέπεται η κατάσχεση του 1/5 για χρέη στο Δημόσιο) Το 1/2 των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ και του εφάπαξ που καταβάλλεται από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο, λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή το επάγγελμα. Καταθέσεις έως €1.250 μηνιαίως σε μια μόνο τράπεζα (εφόσον έχει γίνει δήλωση ακατάσχετου σε ΑΑΔΕ/ τράπεζα) Η εφορία όμως μπορεί νομίμως να κατάσχει: • Το συνολικό ποσό των ενοικίων των οποίων επίκειται η είσπραξη, εφόσον ο οφειλέτης δικαιούται να λαμβάνει τέτοια εισοδήματα. Τις πάσης φύσεως αποζημιώσεις(π.χ. από απόλυση του οφειλέτη από την εργασία ή για ζημιά από εργατικό ατύχημα κ.λπ.). Τις πάσης φύσεως εισπράξεις από αγοραπωλησίες, χρησιδάνεια κλπ (ακίνητα, αυτοκίνητα, οικοσυσκευή, εξοπλισμό). Για να προστατευτεί ο πολίτης από τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασμούς μπορεί να προβεί στις εξής ενέργειες: Να ορίσει ακατάσχετο λογαριασμό ώστε να προστατευτεί το ποσό των 1.250 ευρώ. Να υπαχθεί σε ρύθμιση : Για χρέη στο δημόσιο μπορεί να υπαχθεί στις εξής ρυθμίσεις: 12-24 δόσεις για τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) 24-48 για έκτακτες (φόρος κληρονομιάς) Εξωδικαστικός συμβιβασμός: 240 δόσεις για χρέη σε δημόσιο/ταμεία 420 για χρέη σε τράπεζες Προστασία α’ κατοικίας για ευάλωτους με επιδότηση δόσης στεγαστικού δανείου Πηγή Γράφει η Κατερίνα Φραγκάκη Δικηγόρος Αναρτήθηκε από Joanne Melaki στις 12:54 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια: Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ "Καλημέρα σας, όταν κάποιο κατάστημα κοροϊδεύει τους πελάτες, βάζοντας τιμές βιτρίνας διαφορετικές από ότι καλούμαστε να πληρώσουμε στο ταμείο, μπορώ να κάνω σε εσάς καταγγελία? Αν ναι, με ποιόν τρόπο? Φυσικά έχω φωτογραφία της βιτρίνας και την απόδειξη αγοράς." ΠΡΟΣΟΧΉ!!! Η παραπάνω καταγγελία ,ενέχει παραπλάνηση και απάτη, αδικήματα που εισέρχεται ο Ποινικός Κώδικας. Αρμόδιοι να παρέμβουν άμεσα είναι, το Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και Εμπορίου 1520 και τα Ποινικά Δικαστήρια Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ως αποδέκτης αυτής της καταγγελίας, συμβουλεύει Επειδή, η παραπλάνηση του καταναλωτή είναι σοβαρό ποινικό αδίκημα και για να αποδοθεί χρειάζεται αποδεικτικό υλικό , όπως φωτο, αποδείξεις, Επειδή, η καταγγελία ,οφείλει να εξεταστεί εάν ο έμπορος έδρασε από δόλο, η κατά λάθος και επειδή ο κάθε καταναλωτής οφείλει όταν διαπιστεύσει παρόμοια ενέργεια ,οφείλει να αντιδράσει άμεσα προς τον έμπορο για να υπάρχει και η αιτιολόγηση της πράξης , διαφοράς (από την βιτρίνα στο ταμείο) εφιστούμε την ΠΡΟΣΟΧΉ των καταναλωτών. Αναρτήθηκε από Joanne Melaki στις 12:52 μ.μ. Δεν υπάρχουν σχόλια: Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest Παλαιότερες αναρτήσεις Αρχική σελίδα Εγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom) Γραφείο Πλατεία 1866 Αρ.2 ΧΑΝΙΑ Πρόεδρος Ε.Π.Κ.Κ κα.Ιωάννα Μελάκη 6989855465 Ώρες λειτουργίας 9:00πμ-14:00μμ Επικοινωνία Τηλ: 28210 92666 Φαξ: 28210 92306 E-mail: epkxan@gmail.com Εφημερίδες και οικονομία Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ : NEWSROOM Χρ. Σταϊκούρας για μεταπρογραμματική έκθεση: Ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη χώρα – Τι σηματοδοτεί - Για «έκθεση-σταθμό» που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αποφάσεις του Eurogroup σχετικές με την εφαρμογή συμπεφωνημένων μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού ... Πριν από 1 ώρα Αγώνας της Κρήτης Υπεγράφη η συμφωνία Ελλάδας και Αιγύπτου – Tι λέει για την περιοχή νοτίως της Κρήτης - Υπεγράφη το μεσημέρι της Τρίτης (22/11) η εξαιρετικά σημαντική συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για τον καθορισμό των περιοχών Έρευνας και Διάσωσης, οι οποίες... Πριν από 11 ώρες ΜΑΧΗΤΕΣ ΚΡΗΤΗΣ - Eleftheria.gr RSS News Service - First Page - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ - APOGEVMATINI.GR - Κρητικη επιθεωρηση -

Θέλω να ρυθμίσω το δάνειο μου Μπορώ:

Ναι μπορείς με την συμβουλευτικη και καθοδήγηση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αφού κλείσετε ραντεβού και τηρώντας τα μέτρα λόγω covit Τηλ 2821092306 Ελεύθερη Διαπραγμάτευση Κατά τη διαδικασία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης, έρχεστε σε επαφή με την τράπεζα εκτός του τυποποιημένου πλαισίου που θέτει ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ούτε προθεσμίες, ούτε συγκεκριμένα έγγραφα που πρέπει να συγκεντρωθούν, ούτε δυνατότητα υποβολής ένστασης κλπ. Σας συστήνουμε να καταθέτετε ΕΓΓΡΑΦΑ το αίτημά σας για διακανονισμό και να κρατάτε αντίγραφο. Διαδικασία Δηλώνετε προς την τράπεζα την αδυναμία σας να συνεχίσετε να αποπληρώνετε τις οφειλές σας με τους ισχύοντες όρους και ζητάτε τη ρύθμιση τους. Αυτό το κάνετε εγγράφως μέσω αιτήματος που καταθέτετε στην τράπεζα και λαμβάνετε τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια είναι πιθανό η τράπεζα να σας ζητήσει την προσκόμιση εγγράφων, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική σας κατάσταση. Τέτοια έγγραφα μπορεί να είναι το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό της εφορίας, η δήλωση ακινήτων Ε9, αντίγραφο της κάρτας ανεργίας, ιατρικές βεβαιώσεις που πιστοποιούν πρόβλημα υγείας κλπ. Αφού η τράπεζα εξετάσει τα έγγραφα, σας προτείνει πιθανούς τρόπους ρύθμισης των οφειλών σας. Οι ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου, μειώσεις επιτοκίων ή ακόμα και διαγραφή μέρους της οφειλής. Σε περίπτωση που καταλήξετε σε συμφωνία, υπογράφετε τροποποίηση της αρχικής σύμβασης που περιλαμβάνει τους όρους της ρύθμισης. Εάν είστε μέλος μας, τότε μπορούμε να μεσολαβήσουμε για λογαριασμό σας στη διαπραγμάτευση με την τράπεζα, όπου συντάσσουμε και αποστέλλουμε αιτήματα ρύθμισης οφειλών προσαρμοσμένα στις ανάγκες και δυνατότητες σας, ενώ σας συμβουλεύουμε για την υιοθέτηση ή απόρριψη των προτεινόμενων από τις τράπεζες ρυθμίσεων. Διαμεσολάβηση Η διαμεσολάβηση αποτελεί μία διαδικασία μέσα από την οποία δύο ή περισσότερα μέρη (στην προκειμένη περίπτωση εσείς και η τράπεζα) που έχουν μεταξύ τους μια διαφορά επιχειρούν να την επιλύσουν με την υποβοήθηση ενός ενδιάμεσου αντικειμενικού τρίτου προσώπου, του διαμεσολαβητή. Τα μέρη συμμετέχουν πάντα στη διαμεσολάβηση με το δικηγόρο τους. Ο διαμεσολαβητής δεν είναι δικαστής και δεν αποφασίζει ο ίδιος για τον τρόπο επίλυσης της διαφοράς. Αντιθέτως, βοηθά τα μέρη να επικοινωνήσουν και να καταλήξουν σε μια συμφωνία, την οποία αποφασίζουν τελικά οι ίδιοι. Η διαμεσολάβηση είναι ένας ευρέως διαδεδομένος εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών στο εξωτερικό. Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα, παρ’ όλο που το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη από το 2010. Κάποια από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της σε σχέση με την προσφυγή στα δικαστήρια είναι η ταχύτητα επίλυσης της διαφοράς και το χαμηλό κόστος.

Περί προστασίας κύριας κατοικίας οι νόμοι που την διέπουν

ΔΑΝΕΙΑ FUNDS SERVERS Πώληση δανείων μπορεί να γίνει με 2 τρόπους. Ο πρώτος είναι με τιτλοποίηση (Ν. 3156/2003), ο δεύτερος είναι με πώληση (Ν. 4354/2015). Ο Ν. 4354/2015 προέβλεπε ότι δώδεκα (12) μήνες πριν από την πώληση έπρεπε να έχει προσκληθείο δανειολήπτης και ο εγγυητής, με εξώδικη πρόσκληση , να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης, κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας (ν. 4224/2013). Οι τράπεζες δεν είχαν κέφι να διαπραγματευτούν τα δάνεια. Και έτσι, τον Ν. 4354/2015 δεν τον εφάρμοσαν. Οι πωλήσεις των δανείων έγιναν με τον Ν. 3156/2003 σε εταιρείες του νόμου αυτού. Αυτό διαπίστωσε και ο Άρειος Πάγος με τις 822/2022 και 823/2022 αποφάσεις του. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατ' αρχάς, οριζόντια προστασία κύριας κατοικίας δεν υπήρχε ποτέ στην Ελλάδα. Με τον Ν. 3869/2010 θεσπίστηκε η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας αυτών που αιτούνταν την ένταξή τους στον Νόμο αυτό (νόμος Κατσέλη). Ταυτόχρονα ο ίδιος νόμος όριζε ότι με την κατάθεση αίτησης για ένταξη στο νόμο σταματούν τα καταδιωκτικά μέτρα. Η νόμος αυτός καταργήθηκε με το άρθρο 265 του Ν. 4738/2020, ή αλλιώς "Δεύτερη ευκαιρία" ή αλλιώς νέο πτωχευτικό. Το Κράτος έδωσε εγγυήσεις 12 δις για τις τιτλοποιήσεις. Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 ψηφίστηκε ο νόμος του «Ηρακλή» (Ν. 4649/2019). Με τον Νόμο αυτό δόθηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ 18,5 δις εγγυήσεων στις τράπεζες, ακριβώς για την τιτλοποίηση των δανείων.