Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Τρίτεκνη αγροτική οικογένεια , από την Ιεράπετρα, με χρέος 524.253,64 ευρώ, έσωσε όλη της την περιουσία με Δικαστική Απόφαση"ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 10-11-2014

   
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας ,  με την   ημερ  2/9/2014 απόφαση του ,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, έδωσε  μια "ανάσα" από την υπερχρέωση, σε τρίτεκνη οικογένεια αγρότη ,από την Ιεράπετρα με χρέος 524.253,64, ευρώ ,μέχρι την ημερ  5-10-2018, ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (κύρια αίτηση)
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η εν λόγω οικογένεια δανειοληπτών, είναι μέλη της  και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική γιαυτήν  απόφαση, πρόκειται για τον  σύζυγο  ,ηλικίας 49 ετών , αγρότη στο επάγγελμα,  πατέρα  τριών τέκνων,   χρεωμένο  σε τέσσερις   πιστωτικούς φορείς (Τράπεζες) αλλά  σε πέντε  συμβάσεις δανείων,συνολικού ύψους χρέωσης  ποσού 428.912,71 ευρώ,  ως οφειλέτης,  η δε σύζυγος, άνεργη , ηλικίας 47 ετών, η ίδια είναι  χρεωμένη σε δύο Τράπεζες, ως οφειλέτρια , συνολικού ποσού χρέωσης 95.341.93  ευρώ.
  Συνολικά βρίσκεται χρεωμένη ,η εν λόγω οικογένεια  , με το ποσό ύψους  524.253,64 ευρώ
 Με  την με  ημερ  2/9/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, έσωσε όλη της  την περιουσία με δόση 100 ευρώ, έκαστος.
Εισόδημα που η οικογένεια διαθέτει: α)ο σύζυγος 700 ευρώ/μήνα   β) η σύζυγος  έχει "μηδενικό" εισόδημα, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση παρατεταμένης ανεργίας.
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της  οικογένειας σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση τους φθάνει στο ποσό των 2000 ευρώ. Το ποσό συμπληρώνεται από την οικονομική στήριξη των γονιών τους.
 Περιουσιακά στοιχεία που  έχει στην διάθεση της, η οικογένεια
  α)ο σύζυγος  διαθέτει,  1) κύρια κατοικία,  επιφάνειας 93 τ.μ  στην Ιεράπετρα ,κατά ποσοστό 100% ανήκει  στην κυριότητα του 2)Δευτερεύουσα κατοικία  ,στον Πειραιά , επιφάνειας 30 τ.μ, β ορόφου  κατά ποσοστό 100%ξ ανήκει  στην κυριότητα του
γ)14 στρέμματα αγροτεμάχια, σε Πλατανιά Χανίων και Ιεράπετρα με ελιές .
Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι οι  δανειολήπτες   πληρούν  τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους ,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά   πρόσωπα ,στερούμενα  πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν    ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους  , καθώς  υπέστησαν  σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους, αλλά και λόγω  της οικογενειακής της κατάστασης,  (τρίτεκνη οικογένεια) , με παιδιά ,(τα δύο άνεργα, το δε τρίτο σπούδαζε), αλλά διέκοψε αναγκαστικά τις σπουδές του, λόγω του οικονομικού προβλήματος της οικογένειας , τους   χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 05-10-2018 δηλ (για  τέσσερα    έτη ),  με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής, και για τους δύο συζύγους
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των  περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρουν στην αίτηση τους , μέχρι  στις 5-10-2018 ,ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
3)Τους  Υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσεων τετραετίας  100 Ευρώ , από κάθε αιτούντα ισομερώς κατανεμημένη, που θα καταβάλλεται μηνιαίως από τους αιτούντες,  στις καθ ων πιστώτριες Τράπεζες , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για την οικογένεια των   πληγωμένων από την οικονομική ύφεση και κρίση δανειοληπτών   ,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της υπερχρεωμένης οικογένειας, με συνολικό ύψος χρέωσης 524.253,64, ευρώ διατάσσει  μηνιαία δόση  100ευρώ, από έκαστον εξ αυτών,  μέχρι στις  5-10-2018 ,ημερομηνία που έχει οριστεί η κύρια  δικάσιμος.
 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη


Ε.Π.Κ.Κρήτης: Με 60 ευρώ τον μήνα,"καθάρισε" χρέος 146.310,92 ευρώ, δανειολήπτρια από την Ιεράπετρα


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 30-10-2014

   
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας ,  με την   ημερ  3/9/2014 απόφαση του ,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, έδωσε  μια "ανάσα" σε  Ιδιωτική υπάλληλο, διαζευγμένη, μητέρα ενός  ανηλίκου  τέκνου, κατοίκου Ιεράπετρας, μέχρι την ημερ  20-04-2018 ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (κύρια αίτηση)
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτρια ,ηλικίας37 ετών , διαζευγμένη μητέρα  ενός  τέκνου ,   χρεωμένη σε τρις  πιστωτικούς φορείς (Τράπεζες) αλλά  σε έξι συμβάσεις δανείων,συνολικού ύψους χρέωσης  ποσού 146.310,92 ευρώ, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της δραματικής μείωσης του  αεισοδήματός της και των πιεστικών οικογενειακών της υποχρεώσεων.
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της,  όπως δηλώνει στην αίτηση  της ,ανέρχεται στο ποσό των 1200 ευρώ μηνιαίως,
Η συνολική της χρέωση προς τις τέσσερις Τράπεζες , ανέρχονται  σε  συνολικού ύψους 146.310,92χρέωσης  , ως οφειλέτρια
Εισόδημα που διαθέτει:640 ευρώ από τον μισθό της
 Περιουσιακά στοιχεία που  έχει στην διάθεση της
Κατοικία  επιφάνειας 60  τ.μ  κατά ποσοστό 100%ξ ανήκει  στην κυριότητα της
Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της ,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του  , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, αλλά και λόγω  της οικογενειακής της κατάστασης,  μητέρα ενός ανηλίκου τέκνου, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 20-04-2018 δηλ (για  τέσσερα    έτη ),  με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορήγήσεως προσωρινής διαταγής,
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης μόνο όσο αφορά την πρώτη κατοικία, που αναφέρει στην αίτηση της, μέχρι  στις 20-04-2018 ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
3)Την Υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσεων τετραετίας  60 Ευρώ ,ισομερώς κατανεμημένη, που θα καταβάλλεται μηνιαίως από την αιτούσα στις καθ ων πιστώτριες , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα αφορά καταβολές του άρθρου 8 παρ,2 του ν.3869/2010
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για την  καταναλώτρια  ,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της υπερχρεωμένης Ιδιωτικού υπαλλήλου,  διατάσσει  μηνιαία δόση  60 ευρώ,  μέχρι στις 20-04-2018,ημερομηνία που έχει οριστεί η κύρια  δικάσιμος.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Ποιοί υπάγονται στη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων


 
Ποιοί υπάγονται στη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων
Ετοιμο είναι το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων» από την πλευρά του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκου Δένδια, ενώ αναμένεται η έγκριση της τρόικας προκειμένου να προωθηθεί στη Βουλή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα κείμενα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τα 22 άρθρα  του νομοσχεδίου θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικά ιδρύματα, καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων.
Θεσπίζονται: 
α)  Η ελάφρυνση και ο διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Δημόσιο και τα ταμεία που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς χρηματοδοτικά ιδρύματα,
β) Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών) και
γ) Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.
Προβλέπονται επίσης η παροχή κινήτρων για την συμμετοχή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, η παροχή φορολογικών κινήτρων προς τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που προβαίνουν σε ρυθμίσεις χρεών καθώς και η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και συντονισμού της υλοποίησης των θεσπιζομένων μέτρων με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους.
Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση:
Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Σύμφωνα με το 2ο άρθρο: «
α. Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000,
β. Ως «επαγγελματίες» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του προσώπου σε ειδικό μητρώο και που κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών μέχρι Ευρώ 2.500.000,
γ. ως «επιλέξιμοι οφειλέτες» νοούνται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν,
2) Δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα,
3) Δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση, και
4) Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου,
Ποιες είναι οι επιλέξιμες διαγραφές
Επιλέξιμες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο:
α. Κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014:
5) Είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90     ημερών, ή επίδικη ή ρυθμισμένη, ή
6) Δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή
7) Δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης,
β. Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη, για τις οποίες το χρηματοδοτικό ίδρυμα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη ειδική πρόβλεψη μέχρι τις 31.12.2014.
γ.  Αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 500.000,
δ.  Ισούνται τουλάχιστον προς :
(1) Το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος την ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό ίδρυμα της διαγραφής ή, εφόσον είναι μικρότερο,
(2) Του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά την διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του σύμφωνα με τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
ε.  Περιλαμβάνουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά των συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό με την απαίτηση τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται με τη επιλέξιμη διαγραφή, και
στ. Έχουν συντελεσθεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.
Η εφαρμογή των θεσπιζομένων μέτρων από τα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται, τέλος, εν όψει των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας που θέσπισε η Τράπεζα της Ελλάδος για τη ρύθμιση χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ν. 4224/2013.

Αυτός είναι ο νέος νόμος για τα «κόκκινα» δάνεια – Διαβάστε αναλυτικά


29.10.2014 11:27
Το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τα επισφαλή δάνεια και τις οφειλές επιχειρήσεων
Το δρόμο για την Βουλή έχει πάρει το νομοσχέδιο για την ρύθμιση των «κόκκινων δανείων»  αλλά και των χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία των μικρών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.
 
Το Πρώτο Θέμα παρουσιάζει το τελικό προσχέδιο του νομοσχεδίου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ενίσχυση της απασχόλησης: κίνητρα για την ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και έκτακτες διαδικασίες ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων» το οποίο υπογράφεται απο τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας και αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή τις επόμενες ημέρες.
 
Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις που περιλαμβάνονται σε πέντε κεφάλαια και είκοσι δύο άρθρα  θεσπίζονται έκτακτα προσωρινά μέτρα για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, ειδικότερα οφειλών βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικά ιδρύματα, το δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), καθώς και έκτακτες διαδικασίες για την εξυγίανση ή εκκαθάριση εν λειτουργία υπερχρεωμένων αλλά βιώσιμων επιχειρήσεων.  Ειδικότερα, θεσπίζονται: α)  η ελάφρυνση και ο διακανονισμός χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς το Δημόσιο και ΦΚΑ που προβαίνουν σε ρύθμιση οφειλών τους προς χρηματοδοτικά ιδρύματα, β) έκτακτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών) και γ) έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.  Προβλέπονται επίσης η παροχή κινήτρων για την συμμετοχή του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, η παροχή φορολογικών κινήτρων προς τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που προβαίνουν σε ρυθμίσεις χρεών καθώς και η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης και συντονισμού της υλοποίησης των θεσπιζομένων μέτρων με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή τους.  Η εφαρμογή των θεσπιζομένων μέτρων από τα πιστωτικά ιδρύματα γίνεται, τέλος, εν όψει των διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας που θέσπισε η Τράπεζα της Ελλάδος για τη ρύθμιση χρεών ιδιωτών και επιχειρήσεων σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του ν. 4224/2013.
 
Ποιοι εντάσσονται στη ρύθμιση
 
Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Σύμφωνα με το 2ο άρθρο: «
α.     ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται επιχειρήσεις που κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών έως Ευρώ 2.500.000,
β.     ως «επαγγελματίες» νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα η άσκηση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του προσώπου σε ειδικό μητρώο και που κατά την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 είχαν κύκλο εργασιών μέχρι Ευρώ 2.500.000,
γ.     ως «επιλέξιμοι οφειλέτες» νοούνται μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που πληρούν σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1)                δεν έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 ή έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν,
2)                δεν έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα,
3)                δεν έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση, και
4)                δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου,
Ποιες είναι οι επιλέξιμες διαγραφές
Επιλέξιμες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο:
α. κατά επιλέξιμων οφειλετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά την 30η Ιουνίου 2014:
5)                Είχαν προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα οφειλή σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90     ημερών, ή επίδικη ή ρυθμισμένη, ή
6)                δεν είχαν φορολογική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης, ή
7)                δεν είχαν ασφαλιστική ενημερότητα λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα λόγω ρύθμισης,
β. αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη, για τις οποίες το χρηματοδοτικό ίδρυμα έχει σχηματίσει σχετική πρόσθετη ειδική πρόβλεψη μέχρι τις 31.12.2014.
γ.  αφορούν μία ή περισσότερες πιστώσεις του χρηματοδοτικού ιδρύματος προς τον οφειλέτη και συνολικά ανά επιλέξιμο οφειλέτη δεν υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ 500.000,
δ.  ισούνται τουλάχιστον προς :
(1) το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του χρηματοδοτικού ιδρύματος την [ημερομηνία έγκρισης από το χρηματοδοτικό ίδρυμα της διαγραφής] ή, εφόσον είναι μικρότερο,
(2) του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά την διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του οφειλέτη και των συνοφειλετών του σύμφωνα με τη βεβαίωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,
ε.  περιλαμβάνουν τον περιορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών κατά των συνοφειλετών του οφειλέτη, καθώς και τα περιουσιακά δικαιώματά τους σε περιουσιακά αντικείμενα του οφειλέτη ή τρίτων, στο ίδιο ποσό με την απαίτηση τους κατά του οφειλέτη όπως αυτή διαμορφώνεται με τη επιλέξιμη διαγραφή, και
στ. έχουν συντελεσθεί το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2016.

candianews.gr

Ηλεκτρονικά πλέον η δήλωση κατάθεσης σήματος από τις επιχειρήσεις στη Γενική Γραμματεία ΕμπορίουΚαθορίστηκαν οι όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, τεχνικές προδιαγραφές και τεχνική διαχείριση υποβολής εξ αποστάσεως - με ηλεκτρονικά μέσα - δήλωσης κατάθεσης σήματος. Τις νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο (ΓΕΜΗ), απονομής εμπορικού σήματος και κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας και τη δημιουργία νέας πλατφόρμας δημοσίων συμβάσεων θα παρουσιάσει σήμερα στις 11 το πρωί ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας
Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, όπως ενημερώνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας, προβλέπει τα εξής:
α) Κάθε ενδιαφερόμενος που επιλέγει να υποβάλλει ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) δήλωση κατάθεσης εμπορικού σήματος μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων, μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου www.gge.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης και τον κωδικό χρήστη (username και password) που ήδη διαθέτει για την πρόσβαση στο TAXISnet, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτότητά του (αυθεντικοποίηση).
β) Την ευθύνη για τη χρήση του ηλεκτρονικού ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης (username και password) κάθε καταθέτη, καθώς και την ευθύνη για τη γνησιότητα και την ακρίβεια των στοιχείων και πληροφοριών των κατατεθέντων ηλεκτρονικά δηλώσεων σημάτων φέρουν τα πρόσωπα που καταθέτουν τη δήλωση.
γ) Η διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής δήλωσης σήματος προσφέρει στον καταθέτη άμεση ενημέρωση για την πληρότητα των εισαγόμενων στοιχείων, μέσω της ύπαρξης υποχρεωτικών πεδίων, δίνοντας τη δυνατότητα επί τόπου διόρθωσης.
δ) Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον καταθέτη, κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της δήλωσης σήματος, να αποθηκεύσει τα μέχρι στιγμής εισαχθέντα στοιχεία και να τα επανακτήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.
ε) Ο καταθέτης έχει την δυνατότητα ανασκόπησης και διόρθωσης ή συμπλήρωσης των στοιχείων πριν την πληρωμή και υποβολή της δήλωσης σήματος.
στ) Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον καταθέτη να επισυνάψει στη δήλωση τυχόν επιπλέον συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης, σε ηλεκτρονική μορφή.
ζ) Σε περίπτωση που στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης σήματος προβαίνει πληρεξούσιος δικηγόρος επισυνάπτει στη δήλωση και το σχετικό γραμμάτιο προείσπραξης με τους ενσωματούμενους σε αυτό φόρους και πόρους που προβλέπονται στο άρθρο 1 της υπ' αριθμ. 1109092 οικ. απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 134/3.2.2012).
η) Ο υπολογισμός των τελών κατάθεσης γίνεται αυτόματα από το σύστημα.
θ) Η πληρωμή των τελών κατάθεσης γίνεται με τη χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου του υπουργείου Οικονομικών.
i) η έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης.
ii) το σύστημα πριν την τελική υποβολή της δήλωσης διασυνδέεται με την υπηρεσία ηλεκτρονικού παραβόλου, επιβεβαιώνει την ύπαρξη του εν λόγω παραβόλου για το υπολογισθέν τέλος και δεσμεύει το ποσό αυτό.
ι) Όταν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη παραβόλου για το απαιτούμενο ποσό και το ποσό αυτό έχει δεσμευθεί επιτυχώς, η κατάθεση δήλωσης σήματος θεωρείται περατωμένη και το σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σήματος χορηγεί ηλεκτρονικό αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης.
ια) Κατά την έννοια των άρθρων 16, 23 και 24 του Ν. 3979/ 2011, το ηλεκτρονικό αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης φέρει τον ακριβή χρόνο κατάθεσης και περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του εγγράφου και συγκεκριμένα τον εκδότη, το θέμα, την ημερομηνία και την ώρα καταχώρισης, καθώς και το μοναδικό αριθμό δήλωσης κατάθεσης σήματος. Ως χρόνος καταχώρισης λογίζεται η ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο αποδεικτικό υποβολής, όπως αυτή παρέχεται από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) του ΥΔΜΗΔ, σύμφωνα με την κοινή απόφαση, υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/3431 (ΦΕΚ 3320/Β/27.12.2013) των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ιβ) Ο καταθέτης έχει επιπλέον τη δυνατότητα προεπισκόπησης ή εκτύπωσης προσχεδίου αντιγράφου της δήλωσής του σε μορφή pdf.
ιγ) Το επίσημο αντίγραφο της δήλωσης αποστέλλεται από την Υπηρεσία Σημάτων στον καταθέτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που ο ίδιος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της δήλωσης κατάθεσης, σε μορφή pdf, το συντομότερο δυνατό και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής κατά την έννοια των άρθρων 13 και 14 του Ν. 3979/2011.
ιδ) Το σύστημα Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων βασίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου, είναι εγκατεστημένο σε εξυπηρετητές της ΓΓΕ και λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.
ιε) Τα στοιχεία των ηλεκτρονικά κατατεθέντων δηλώσεων διατηρούνται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία είναι εγκατεστημένη στο περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
ιστ) Μετά την εγκατάσταση της τεχνικής δυνατότητας για αμφίδρομη χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η δήλωση κατάθεσης σήματος θα υπογράφεται ψηφιακά από τον καταθέτη, κατά την έννοια και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 150/2001.

Κύριοι του Δήμου Ηρακλείου στραβά αρμενίζετε!!!Οι κατασχέσεις στα ακίνητα είναι φόβος !!! τίποτα άλλοΚατασχέσεις ακινήτων για... 1.450 ευρώ!

Ημερομηνία δημοσίευσης: 29/10/2014, 11:25
Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2014, 14:57

Κατασχέσεις ακινήτων… ενόψει στο Ηράκλειο για 72 οφειλέτες, εκ των οποίων οι 70 χρωστούν μικροποσά, σύμφωνα τουλάχιστον με την επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, Μόνα Αμανατίδου!
Με ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook, η δημοτική σύμβουλος ενημερώνει ότι ο Δήμος Ηρακλείου σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε κατασχέσεις ακινήτων οφειλετών, προκειμένου να μην παραγραφούν χρέη 20ετίας και 5ετίας. Όπως αναφέρει η δημοτική σύμβουλος, πρόκειται για μικροοφειλέτες, οι οποίοι σε εποχές δυσχέρειας δεν μπορούν να τακτοποιήσουν τα χρέη τους.
Η ανάρτηση της κ. Αμανατίδου στο Facebook αναφέρει τα εξής: «Σε κατασχέσεις ακινήτων οφειλετών των οποίων η οφειλή παραγράφεται στις 31/12/2014 λόγω παρέλευσης πενταετίας και εικοσαετίας προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου. Η πρόταση εγκρίθηκε χθες (σ.σ. προχθές) 27/10/2014 κατά πλειοψηφία!… Οι οφειλέτες εικοσαετίας είναι 72, οι 70 εκ των οποίων οφείλουν μικρά ποσά, π.χ. 1450 €. Το συνολικό ποσό των οφειλών προς το Δήμο των 72 συμπολιτών μας ανέρχεται σε 866 χιλιάδες ευρώ, εκ των οποίων 440 χιλιάδες ευρώ είναι οι προσαυξήσεις.
Ο αριθμός των οφειλετών πενταετίας καθώς και το ποσό οφειλής δεν ανακοινώθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο αντιδήμαρχος των Οικονομικών, θα σταλεί αρχικά επιστολή σε κάθε οφειλέτη με πρόταση για διαγραφή των προσαυξήσεων εφόσον καταβληθεί εφάπαξ το πραγματικό ποσό οφειλής, όσες δε οφειλές σχετίζονται με αυθαίρετες κατασκευές μπορούν να υπαχθούν στις πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Η Άμεση Δημοκρατία όχι μόνο καταψήφισε την πρόταση, αλλά απαίτησε να μην προχωρήσει σε κατασχέσεις η νέα δημοτική Αρχή, ειδικά τώρα που οι πολίτες δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση και την εξαθλίωση. Οι πολίτες θέλουν έναν Δήμο που θα φέρει ανάπτυξη και δουλειά, θέλουν στήριξη και όραμα, κι όχι ένα Δήμο που να εφαρμόζει μνημονιακές πολιτικές».

«Υποχρέωση εκ του νόμου»
«Είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε το νόμο», διευκρινίζει ο Γιώργος Καραντινός, αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου, που δήλωσε σχετικά τα εξής στο neakriti.gr: «Ο κύριος όγκος των οφειλετών δεν επηρεάζεται. Υπάρχει πρόβλημα με 72 οφειλέτες που μέχρι τις 31/12 θα πρέπει να έχουν αποπληρώσει τις οφειλές τους προς το Δήμο Ηρακλείου. Σε αντίθεση περίπτωση, επειδή λήγει η 20ετία και θα υπάρξει παραγραφή, αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι τη κατηγορία της απιστίας περί την υπηρεσία, επειδή δε θα έχουν απαιτήσει με αναγκαστικά μέτρα (κατασχέσεις) τις οφειλές, όπως απαιτεί η κείμενη νομοθεσία. Θα κληθούν και οι 72 οφειλέτες, των οποίων τα πρόστιμα σχετίζονται με βεβαιωμένες παραβάσεις αυθαιρέτων, για να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να πληρώσουν εφάπαξ το πρόστιμο χωρίς τις προσαυξήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να κινηθούμε σύμφωνα με το νομό και γι' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε και τη σχετική απόφαση».
Λευτέρης Κουμαντάκης - Χρήστος Κώνστας

Οι δόσεις 'επνιγαν πολύτεκνη δανειολήπτρια, Ομως το δικαστήριο έσωσε το σπίτι της

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 29-10-2014

   Θετική υπήρξε,  η με   ημερ  18/9/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, για πολύτεκνη δανειολήπτρια κατοίκου Ιεράπετρας, μέχρι την ημερ  11-09-2019 ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (κύρια αίτηση)
 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της  οποίας έφθασε σε αυτή την ανακουφιστική απόφαση, πρόκειται για δανειολήπτρια ,έγγαμη ,ηλικίας 50 ετών , μητέρα  τεσσάρων τέκνων  ,   χρεωμένη σε τέσσερις πιστωτικούς φορείς (Τράπεζες),συνολικού ύψους χρέωσης 76.564,61  ευρώ, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της δραματικής μείωσης του  αγροτικού εισοδήματός της και των πιεστικών οικογενειακών της υποχρεώσεων.
Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της,  όπως δηλώνει στην αίτηση  της ,ανέρχεται στο ποσό των 100,00 ευρώ μηνιαίως, ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές , αλλά λόγω της στέρησης επαρκών εισοδημάτων ,αδυνατεί να το καλύψει,πόσο μάλλον να μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις.
Η συνολική της χρέωση προς τις τέσσερις Τράπεζες , ανέρχονται  σε  συνολικού ύψους χρέωσης 76.564,61 ευρώ, είτε ως οφειλέτρια είτε ως εγγυήτρια.
Εισόδημα που διαθέτει: Ετησίως έχει ,20.000 ευρώ ,από γεωργική απασχόληση(ασταθές)και 1.500 ευρώ ,από εξισωτική αποζημίωση
 Περιουσιακά στοιχεία που  έχει στην διάθεση της
α) Μονοκατοικία  επιφάνειας 118 τ.μ  κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου στην κυριότητα της
  σε οικόπεδο 148. τ. μ  κατά ποσοστό 1/2 μετά του συζύγου
 β)μονοκατοικία   100 τ.μ , κυριότητας ,κατά  100%
γ)μονοκατοικία 50  τ.μ κυριότητας ,κατά  100%
γ)14  αγροτεμάχια,  με  ελαιόφυτα και με μονοετής καλλιέργεια
 δ) δυο  Ι.Χ
Το Ειρηνοδικείο  της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η  δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της   στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του  , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, αλλά και λόγω  της οικογενειακής της κατάστασης,  μητέρα τεσσάρων τέκνων, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 11-09-2019 δηλ (για  πέντε   έτη ),  με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορήγήσεως προσωρινής διαταγής
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης μόνο όσο αφορά την πρώτη κατοικία, που αναφέρει στην αίτηση της, μέχρι  στις 22-02-2019 ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
2)Την Υποχρεώνει σε μηνιαία καταβολή δόσεων πενταετίας  100 Ευρώ , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα αφορά τις καταβολές του άρθρου 8 παρ.2 του Ν.3869/2010
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για την  καταναλώτρια  ,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς η δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της υπερχρεωμένης αγρότισσας,  διατάσσει  μηνιαία δόση  100 ευρώ, πιστεύοντας  ότι θα διαφοροποιηθεί η οικονομική της κατάσταση προς το βέλτιστον όμως , προστατεύει την πρώτη κατοικία  από τις επιθετικές τάσεις των  πιστωτριών Τραπεζών , μέχρι στις 11-09-2019 ημερομηνία που έχει οριστεί η κύρια  δικάσιμος.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση στο Taxis αποκτούν οι τράπεζες - Θα αντλούν στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις των πελατών τους

Το αίτημα των τραπεζών για απευθείας άντληση φορολογικών δεδομένων από το Taxis έχει υποβληθεί εδώ και αρκετούς μήνες
Οι τράπεζες, μέσω της διατραπεζικής εταιρείας «Τειρεσίας Α.Ε.» θα αποκτήσουν απευθείας ηλεκτρονική πρόσβαση στο Taxis και τη δυνατότητα να αντλούν στοιχεία από τις φορολογικές δηλώσεις και τα μητρώα του υπουργείου Οικονομικών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής, οι συζητήσεις ανάμεσα στο υπουργείο Οικονομικών και την Eνωση Ελληνικών Τραπεζών βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ στις συζητήσεις εμπλέκεται και το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς η on-line άντληση φορολογικών δεδομένων από τις τράπεζες εντάσσεται στο πλαίσιο της προώθησης του νόμου για τη ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων.
Το αίτημα των τραπεζών για απευθείας άντληση φορολογικών δεδομένων από το Taxis έχει υποβληθεί εδώ και αρκετούς μήνες.
Ωστόσο, οι συζητήσεις των εμπλεκόμενων μερών έχουν αναθερμανθεί το τελευταίο διάστημα – πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ευρεία σύσκεψη για το θέμα και την προηγούμενη εβδομάδα- καθώς οι ανάγκες των τραπεζών για άντληση φορολογικών δεδομένων έχουν πολλαπλασιαστεί.
Το εκκαθαριστικό της εφορίας είναι πλέον απαραίτητο ακόμη και για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού όπως επίσης και για την εξέταση αιτήματος ρύθμισης οποιουδήποτε δανείου και για τη χορήγηση δανείου.
Επίσης, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να ζητούν φορολογικά δεδομένα από τους πελάτες τους προκειμένου να κάνουν τους ελέγχους που τους επιβάλλει η πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας για την εφαρμογή του νόμου περί ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος.
Για παράδειγμα, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να θεωρούν ύποπτους τους πελάτες που κατά την αίτηση λήψης δανείου εμφανίζουν εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τις φορολογικές τους δηλώσεις ή τους πελάτες που παρουσιάζουν ικανότητα πληρωμής δόσεων ή αποπληρωμής δανείων που δεν δικαιολογείται από το δηλωθέν εισόδημά τους και το οικονομικό και συναλλακτικό τους προφίλ.

www.bankingnews.gr

¨Ε.Π.Κ.Κρήτης:¨Εσωσε την περιουσία του, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Δημοσίων Έργων , με απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  28-10-2014

Σημαντική είναι , η με ημερ 2/7/2014  απόφαση , του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, για πρώην υπάλληλο  του Δημοσίου,(εργαζόταν στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων), σήμερα συνταξιούχο γήρατος, όπου στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής ,  διατηρείται, το σύνολο της περιουσίας του( κύρια κατοικία -οικόπεδα-ακίνητα), ακόμα επιδικάστηκε, η άρση της παρακράτησης της δόσης  του ποσού των 159,00 ευρώ , από την σύνταξή του, με την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 200,00 ευρώ μηνιαίως ,για το σύνολο  του χρέους  του ποσού των 129.817,32 ευρώ  προς εφτά Τράπεζες, ως οφειλέτης, σε καταναλωτικά δάνεια ,πιστωτικές κάρτες και στεγαστικό δάνειο, μέχρι την εκδίκαση της κύριας αίτησης ,ημερομηνία της οποίας έχει οριστεί το έτος 2021.
Συγκεκριμένα:
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την με ημερ 2-07-2014, απόφασή του , δέχτηκε το αίτημα χορήγησης  Προσωρινής Διαταγής , για τον πρώην δημόσιο υπάλληλο, σήμερα συνταξιούχο, για τις αιτιάσεις που προβάλλει στην κατατειθεμένη αίτηση του, που τον οδήγησαν στην μη οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετεί τις δόσεις των  δανείων του,με βασική την κρίση της Χώρας, και την συνεχή μείωση του μισθού των συνταξιούχων, την ανεργία της συζύγου, και το βάρος της οικονομικής στήριξης του ανηλίκου τέκνου του.(είναι μαθητής Δημοτικού)
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:  Πρόκειται, για δανειολήπτη   συνταξιούχο του Δημοσίου 68 ετών ,κάτοικο  Γουβών Ηρακλείου  Κρήτης,, πατέρα τριών τέκνων ,το 'ενα  ανήλικο,που προέκυψε  από τον τρίτο του γάμο, τα άλλα δύο παιδιά του, από τον πρώτο γάμο, είναι ενήλικες,  ζουν χωριστά, εργάζονται και δεν τον βαρύνουν οικονομικά από τον δεύτερο γάμο του δεν είχε παιδιά..
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας του, φθάνει στο ποσό, των 520,00 ευρώ ,όπως ο ίδιος αναφέρει, στην υποβληθείσα αίτηση του.
Εισόδημα που διαθέτει ο  ίδιος: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι ο μισθός του, των 770 ευρώ, η  σύζυγος  του πρώην επιχειρηματίας, σήμερα άνεργη δεν έχει κανένα εισόδημα.
 Περιουσιακά στοιχεία
α)Διαθέτει διαμέρισμα επιφάνειας 88,95 τ.μ
β)Οικόπεδο επιφάνειας 479,85 τ.μ
γ) Διαθέτει 33.3% εξ αδιαιρέτου οικόπεδο έκτασης 110,46 τ.μ
δ)Ένα  αγροτεμάχιο
 β)Διαθέτει  ένα  επιβατικό όχημα  σημερινής εμπορικής αξίας  1.000 ευρώ.
Η   συρρίκνωση των εισοδημάτων του, ως συνταξιούχος του δημοσίου,  ,  η γενικότερη οικονομική κρίση, η ανεργία της συζύγου, τον  έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ,  να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010,   η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  ο δανειολήπτης   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του   στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με   το παρακάτω περιεχόμενο.
ΔΈΧΕΤΑΙ ,το  αίτημα χορήγησης, προσωρινής διαταγής.
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του  αιτούντα  και της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 
ΟΡΊΖΕΙ  την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες  συνολικά 200 ευρώ συμμέτρως μεταξύ τους διανεμόμενο.
ΟΡΊΖΕΙ οι καταβολές να γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από 1/8/2014
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,φθάνοντας  σαυτή  την ευνοϊκή για τον δανειολήπτη έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  η δικαστής κατανοώντας αφενός ,την οικονομική δυσκολία  του δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών , προσφέροντας του, την πρέπουσα "ανάσα",μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021.Αφετέρου επιδικάστηκε η άρση της παρακράτησης της δόσης  του ποσού των 159,00 ευρώ , από την σύνταξή του και η Τράπεζα πλέον θα εισπράττει το ποσό που της αναλογεί.
 
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οι Έλληνες δανειολήπτες, δεν είναι "μπαταξήδες" σύμφωνα με απόφαση, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης "


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 27 -10-2014 


    Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, δέχτηκε  την αίτηση πολύτεκνης δανειολήπτριας, και εξέδωσε  θετική απόφαση , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής,  σώζοντας  πρώτη, δεύτερη κατοικία και υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων, καθώς ναι μεν μπορεί , η εν λόγω δανειολήπτρια, να ήταν καταχρεωμένη  σε τρις πιστώτριες Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης 157.104,37 ευρώ, όμως παρουσιάστηκε απέναντι στο Δικαστήριο ειλικρινής, και ενώ το εισόδημα της από μίσθωση ακινήτου είναι ΜΟΝΟ 300 ευρώ , εμφάνισε πηγές οικονομικής   στήριξης ,(την στήριξη από συγγενικά της πρόσωπα), και την θέλησή της, να  πληρώσει τις Πιστώτριες Τράπεζες, 'εστω και με αυτήν την οικογενειακή συνδρομή.
   
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:Επί της ουσίας της υπόθεσης:
Πρόκειται, για δανειολήπτρια από το Ηράκλειο της  Κρήτης, άνεργη , 54  χρονών, διαζευγμένη  , μητέρα τεσσάρων τέκνων,  χρεωμένη σε τρις Τράπεζες .
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της, φθάνει στο ποσό   των 410  ευρώ ,όπως ο ίδια αναφέρει στην υποβληθείσα αίτηση της.
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει είναι , μία εκμίσθωση  διαμερίσματος, που το συνολικό μηνιαίο  μίσθωμα, φθάνει στα 300 ευρώ.και ακόμα ενισχύεται από την σύζυγο του γιου της κατά 100,00 ευρώ μηνιαίως, αλλά και από την κόρη της, με το ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως, καθώς και η οικογένεια του ανέργου γιου της, αλλά και η κόρη της συγκατοικούν στην ίδια στέγη με αυτήν.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 
 α)Κύρια κατοικία (διαμέρισμα)  επιφανείας 130,20 τ.μ , επί οικοπέδου ,πλήρους ιδιοκτησίας της ,συνολικής επιφάνειας 244,20 τ.μ
β)Ακίνητο δευτέρου ορόφου  , συνολικής έκτασης 80,00 τ.μ
γ)Ι.Χ , επιβατηγό όχημα.
 Η απώλεια εισοδήματός  της  ,  λόγω απώλειας  της εργασίας της ,(δούλευε ως εποχική Ιδιωτικός υπάλληλος), η συρρίκνωση των εισοδημάτων της ,καθώς στο παρελθόν   έπαιρνε  μία οικονομική ενίσχυση από τον πρώην σύζυγο (συνταξιούχο του δημοσίου), ως διατροφή  σπουδάζουσας κόρης,  η γενικότερη οικονομική κρίση,τα αυξημένα έξοδα διαβίωσης, την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα   να αιτήσει την ένταξή της ,στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα προσκομιζόμενα έγγραφα, όσα προφορικά ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων. 'οσα κατέθεσε χωρίς όρκο η αιτούσα, την εν γένει διαδικασία , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται την αίτηση,
2) Διατάσσει, τη διατήρηση  της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, όπως αυτή περιγράφεται στην αίτηση της.
3)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , κατά της αιτούσας,  έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί  για το έτος ,2021
4)Ορίζει, την καταβολή μηνιαίως του ποσού των 300 ευρώ, για τρία έτη (36) μήνες συμμέτρως προς τις απαιτήσεις των πιστωτριών
5) Της χορηγεί,  περίοδο χάριτος "τριετία"
6)Επιβάλλει ,την καταβολή δόσης των300  ευρώ μηνιαίως ,μετά το πέρας της τριετίας , για την διάσωση της κατοικίας μέχρι την εκδίκαση της αίτησης
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,φθάνοντας  σαυτή  την ευνοϊκή για την δανειολήπτρια έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , καθώς το δικαστήριο του Ηρακλείου, έκρινε ότι,  η πολύτεκνη μητέρα, χρήζει μέριμνας , καθώς είναι άνεργη, το εισόδημά της δεν επαρκεί ούτε για την κάλυψη των σοβαρών αναγκών σίτισης και διαβίωσης  της ίδιας και της οικογένειας της, σε καθημερινή βάση, διέταξε με την με ημ 24-7-2014  Προσωρινή Διαταγή, την προστασία του συνόλου της περιουσίας της, μεταξύ αυτών και εκμισθωμένο ακίνητο.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

Ασφαλιστικές: Αποζημιώνουν όσα αυτοκίνητα είχαν κάλυψη για φυσικά φαινόμενα ή πλημμύρες

   
Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτουν την καταστροφή του αυτοκινήτου από την πλημμύρα εφόσον περιλαμβάνεται η κάλυψη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ως κάλυψη από φυσικά φαινόμενα ή από πλημύρες.
Δυστυχώς όμως λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί συμπολίτες μας ζητούν τα τελευταία δυο τρία  χρόνια μόνο τις υποχρεωτικές καλύψεις (αστική ευθύνη έναντι τρίτων με αποτέλεσμα πολλά αυτοκίνητα να είναι ανασφάλιστα από κινδύνους όπως τα φυσικά φαινόμενα. Αυτό επισημαίνουν στο nextdeal.gr ασφαλιστικοί παράγοντες, με αφορμή τις πολλές καταστροφές αυτοικινήτων, από τις πλημμύρες της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου στη Δυτική Αθήνα.
Πλήρη εικόνα για τις φυσικές καταστροφές οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν τις επόμενες ημέρες.
Σημειώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Σεραφείμ Τσόκας κάλεσε τους κατόχους ΙΧ που καταστράφηκαν να επικοινωνήσουν με την Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι επλήγη το αυτοκίνητο από πλημύρα και μετά να απευθυνθούν στην ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να ζητήσουν αποζημίωση. Το τελευταίο βέβαια θα συμβεί εφόσον έχουν καταβάλει ασφάλιστρο για την συγκεκριμένη κάλυψη
Πάντως ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ανακοίνωσε την άμεση αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες στην Αττική, μετά την έκτακτη σύσκεψη στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας στο Χαλάνδρι, τη νύχτα της Παρασκευής. Ο κ. Σαμαράς υπογράμμισε ότι όσοι έχουν υποστεί ζημιές θα αποζημιωθούν το ταχύτερο δυνατόν, καθώς το υπουργείο Οικονομικών έλαβε εντολή να αποδεσμεύσει τα αναγκαία ποσά την Δευτέρα.
«Από το πρωί του Σαββάτου από θα ξεκινήσει μια αναλυτική καταγραφή ζημιών, η οποία και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα», δήλωσε ο πρωθυπουργός . «Έχει δοθεί εντολή στο υπουργείο Οικονομικών να αποδεσμεύσει αμέσως τα χρήματα που είναι αναγκαία για κάθε πληγέντα δήμο. Κι επομένως, θα αποζημιωθούν εκείνοι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτές τις καταστροφές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».
Ο κ. Σαμαράς πρόσθεσε ότι αναμένει από τις υπηρεσίες «εισήγηση για στοχευμένες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν σε αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές, όπου μια ζωή βλέπουμε να δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα». «Λόγου χάρη στα σύνορα Περιστερίου και Ιλίου, στην περιοχή Ρουπάκι ή στη Θηβών, στα όρια της Κοκκινιάς ή στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Μενίδι» τόνισε ο πρωθυπουργός.
Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα διατεθούν οι κρατικές αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις και πλημμύρες που χτύπησαν την Αττική την Παρασκευή, όπως άφησε να εννοηθεί, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος. Ο υπουργός Εσωτερικών δεν αποκάλυψε το ακριβές μέγεθος των αποζημιώσεων που θα διαθέσει το κράτος, τονίζοντας πως το ύψος του κονδυλίου που θα δεσμεύσει το υπουργείο Οικονομικών θα αποσαφηνιστεί όταν οι υπηρεσίες θα αποκτήσουν πληρέστερη εικόνα για το μέγεθος των ζημιών.
Καταγραφή των ζημιών κάνουν από το πρωί τα συνεργεία των Δήμων και των συναρμοδίων υπηρεσιών στο Περιστέρι, τη Νίκαια και τις υπόλοιπες περιοχές που επλήγησαν από τη χθεσινή νεροποντή. Παράλληλα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι στο γκαράζ του σούπερ μάρκετ στο Ίλιον, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Σεραφείμ Τσόκα, ο οποίος δήλωσε πως δεν υπάρχουν αναφορές αγνοουμένων.
Σύμφωνα με τον κύριο Τσόκα, προβλήματα έχουν σημειωθεί σε 10 δήμους ενώ έχουν παρασυρθεί από τα νερά 250 με 300 αυτοκίνητα. Επίσης ζημιές υπάρχουν σε σπίτια και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία καταγραφής τους. Όπως, είπε χθες μέσα σε μιάμιση ώρα έπεσαν 14 εκατοστά νερού ενώ αν έβρεχε όλη ημέρα υπό κανονικές συνθήκες το ύψος της βροχής θα έφθανε τα 5 εκατοστά. Ενώ όπως δήλωσε  ο Περιφερειακός Διευθυντής του Σώματος Δημοσθένης Αναγνωστάκης, χθες υπήρξαν 850 κλήσεις για επέμβαση της πυροσβεστικής για άντληση υδάτων και μέχρι τις τρεις το μεσημέρι σήμερα τα 80 συνεργεία της θα έχουν αντιμετωπίσει όλα τα περιστατικά.
Παράλληλα, οι Δήμαρχοι Περιστερίου και Ίλιον κ.κ Α. Παχατουρίδης και Ν. Ζενέτος παρείχαν το βράδυ προσωρινή στέγαση σε οικογένειες που χρειάστηκαν βοήθεια.
Η σφοδρή νεροποντή της Παρασκευής προκάλεσε τεράστια προβλήματα στην Αττική. Σπίτια και μαγαζιά πλημμύρισαν, κυρίως στον Πειραιά και σε δυτικά προάστια, δρόμοι έγιναν ποτάμια, με αποτέλεσμα άνθρωποι και αυτοκίνητα να παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά, οδηγοί να εγκλωβιστούν και να επικρατήσει χάος. Στις μαρίνες προκλήθηκαν ζημιές σε σκάφη από τη θαλασσοταραχή, δένδρα έπεσαν σε δρόμους και σε κολώνες της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα σε πολλές περιοχές να σημειωθούν διακοπές ρεύματος, από τις οποίες δεν γλίτωσε ούτε η Βουλή των Ελλήνων. Ευτυχώς μπήκε σε λειτουργία η γεννήτρια.
Η πρώτη αποτίμηση των ζημιών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Σαββατοκύριακου, ενδεχομένως και σήμερα Σάββατο.

Τηγανίτες, ένα απλό παραδοσιακό γλυκό

Ο χρήστης Χωριατικα μαγειρεματα και παραδοση πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
Τηγανιτες με μελι !!! Υλικά:
3 κούπες αλεύρι
ενα φακελακι ξερη μαγια ή καθόλου
1/4 της κούπας λάδι
1/4 της κούπας νερό
λίγο αλάτι
μέλι

Εκτέλεση:
Σε ενα μπωλ , βάλτε το αλεύρι δημιουργώντας μια τρύπα στη μέση.Εκεί ρίχνετε τη μαγιά και το λάδι μαζί με το νερό.Ανακατεύετε πολύ καλά μέχρι να γίνουν όλα μαζί ένας ομοιόμορφος χυλός.Βάζετε σε ενα τηγάνι λίγο λάδι σε μέτρια φωτιά και μόλις ζεσταθεί , με ένα κουτάλι παίρνετε χυλό και το βάζετε στο τηγάνι.Η ποσότητα που βάζετε στο κουτάλι της σούπας είναι ιδανική για τηγανίτες. Τις τηγανίζετε και τις βγάζετε σε ενα πιάτο με χαρτί κουζίνας για να στεγνώσουν από το λάδι.Τέλος , ρίχνετε όσο μέλι θέλετε από πάνω και είναι έτοιμες! Κατάλληλες για πρωινό αλλά και βραδινό!
Καλή όρεξη!

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης προς κ.Στουρνάρα "Σταματήστε να προστατεύετε τις Ασφαλιστικές Εταιρείες , ελέγξετε τις μην αφήνετε ακάλυπτο τον καταναλωτή"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  26-10-2014

Αυστηρή Επιστολή έστειλε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προς τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος ,κ.Στουρνάρα,   που μεταξύ των άλλων επισημαίνει και τα εξής:

Κύριε  Διοικητά,

 H Ασφαλιστική αγορά , παρά το πρέπον της αυτορύθμισης, ξέφυγε , ο ανταγωνισμός πιέζει  και οι "εφευρέσεις"  κάποιων, λόγω του εντόνου ανταγωνισμού  ξεφεύγει της νομιμότητας σε πολλά σημεία.
Ένα σωρό «εφευρέσεις» βρήκαν κάποιοι, πατώντας σε ημερομηνίες ειδοποιητηρίων, τυποποιημένες ή όχι ανανεώσεις, ημερομηνίες πληρωμής, ημερομηνίες έναρξης συμβολαίου και άλλα απίθανα για να παραπλανήσουν την ασφαλιστική εποπτεία, μα περισσότερο τον ίδιο τον καταναλωτή ,ο οποίος πιστεύει ότι είναι ασφαλισμένος, αλλά ουσίας βρίσκεται ανασφάλιστος.
 ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ ΆΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ίσων κανόνων δικαίου, για όλους , και οφείλεται σαν εποπτεύουσα Αρχή ,στην Ασφαλιστική Αγορά ,όχι απλώς να παράγεται Νομοθεσία, αλλά να επιμεληθεί τε της εφαρμογής της ήδη υπάρχουσας ,σταματήστε να "χαϊδεύεται αυτιά" σε εκείνους που υπόσχονται ότι θα βελτιώσουν τα κακώς κείμενα,κοροιδεύοντας και εσάς τον ίδιο, και αφήνοντας εκτεθειμένους τους καταναλωτές, διαχειριζόμενοι την καλή πίστη των πελατών, αλλά προ πάντων εκμεταλλευόμενοι χιλιάδες ποσά, χωρίς οι καταναλωτές να έχουν κανένα τεκμήριο (απόδειξη πληρωμής)
 Σε ελέγχους της τροχαίας ,πολλοί αστυνομικοί «έπιασαν» τα «κόλπα» και ζητάνε αποδείξεις πληρωμής. Άλλωστε πολλοί ασφαλιστές, όπως ευρύτερα είναι γνωστό, έχουν όχι καλό όνομα σχετικά με τα ασφαλιστήρια, τα προσωρινά σήματα ασφάλισης και τα «παιχνίδια» γύρω στο θέμα που έφθαναν ως τα βουλευτικά γραφεία σε βάρος θυμάτων σε ατυχήματα όπου κάποιες δήθεν «κρατικές εταιρίες» ήταν πρόθυμες να εκδώσουν σήματα ασφάλισης να «γλιτώσουν» κάποιους θύτες εγκαταλείποντας στην αδικία αθώους πολίτες κλπ κλπ.
  Παρά ταύτα κ. Διοικητά και παρά τις υποσχέσεις  των Εταιρειών ενώπιον σας  ότι από 1-11-2014 θα είναι «όλοι καλά παιδιά». η ΄Ενωση μας  για  την προστασία των καταναλωτών , δηλώνει παρούσα,επιπρόσθετα  σας επισημαίνει το πρόβλημα και σας διαβεβαιεί ότι ,για τους «αμετανόητους»  θα ενημερωθούν οι Εισαγγελικές αρχές της Χώρας,.
  Και για τους καταναλωτές επισημαίνεται ότι, μόνο  η απόδειξη πληρωμής, ότι έχουν πληρωθεί τα ασφάλιστρα τους κατοχυρώνει έναντι των ελεγκτικών αρχών.
Για την Ένωση
Η Πρόεδρος
Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Εκτός ρύθμισης 300.000 οφειλέτες 
 
 
Εκτός ρύθμισης 300.000 οφειλέτες
Τουλάχιστον 300.000 φορολογούμενοι μένουν εκτός ρύθμισης των 100 δόσεων που έφερε στη Βουλή η κυβέρνηση. Οι οφειλέτες που θέλουν αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους,  μένουν έξω από τη ρύθμιση από τις 30 Οκτωβρίου και κάθε τέλος του μήνα.
Του Θρασύβουλου Μίαρη
Η διάταξη προβλέπει  ότι για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση πρέπει να έχει πληρώσει υποχρεωτικά όλους τους φόρους και τις εισφορές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος του από 1ης Οκτωβρίου και μετά.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία: 
- μέσα σε μόλις 3 μήνες, όπως ανακοίνωσε η Στατιστική Αρχή σήμερα, οι φόροι στο εισόδημα και στην περιουσία αυξήθηκαν κατά 984 εκατ. ευρώ (ανήλθαν σε 4,79 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου, από 3,806 δισ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο) ενώ τα πιο μεγάλα βάρη (τρέχουσες δόσεις εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ κλπ) «μαζεύονται» όλα στο δ΄τρίμηνο της χρονιάς.
- Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ήδη μέσα σε 18 μήνες να αυξηθούν τα απλήρωτα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία κατά 18 δισ. ευρώ!
- Μέσα στους 8 μόλις πρώτους μήνες του 2014 δημιουργήθηκαν 9.682.026.809 απλήρωτα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη και η τάση είναι να ξεπεράσουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ στο δ΄τρίμηνο. Με τη συσσώρευση άλλων 4 δισ. ευρώ, είναι σίγουρο ότι θα «ισοπεδωθούν» πλήρως όσοι έχουν ανάγκη να μπουν στη ρύθμιση, αλλά δεν θα έχουν να τα πληρώσουν.
- Μέσα σε μόλις 1 μήνα, στο τέλος Αυγούστου (όπου δεν υπήρχε και απαίτηση για πληρωμές για φόρους εισοδήματος, ακινήτων, ΦΠΑ κλπ) δημιουργήθηκαν νέα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ.
- Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 300.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά χάνουν κάθε τέλος του μήνα την φορολογική και ασφαλιστική τους ενημερότητα.
- Από τα 3 εκατ. οφειλέτες που χρωστούν στην εφορία και τις άλλες 200.000 που χρωστούν στα Ταμεία έχουν κάνει ρύθμιση μόλις οι 300.000.
- Τουλάχιστον 5.000 κάθε μήνα χάνουν τη ρύθμιση που είχαν, μόνο στην εφορία
- Άλλοι 12.500 πληρώνουν εκπρόθεσμα κάθε μήνα στην εφορία και από μήνα σε μήνα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, αδυνατώντας να πληρώσουν και τα τρέχοντα.
- Κάθε μήνα απορρίπτονται 3.000 αιτήσεις ένταξης σε κάποια ρύθμιση.

πηγή:skaynews

Ε.Π.Κ.Κ : "Και αλλοπαδαπή δανειολήπτρια , στο νόμο Κατσέλη"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  24-10-2014

  
 Ευνοϊκή  απόφαση ,για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, που διατηρούσε επιχείρηση (ταξινόμηση οχημάτων)στο  Ηράκλειο της Κρήτης,δηλαδή κατείχε την εμπορική δραστηριότητα, εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης.
Συγκεκριμένα:
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την με ημερ 2-07-2014, απόφασή του , δέχτηκε το αίτημα χορήγησης  Προσωρινής Διαταγής , σε  αλλοδαπή  υπερδανεισμένη καταναλώτρια, σερβικής εθνικότητας , εργαζόταν σε ατομική  επιχείρηση (ταξινόμηση αυτοκινήτων) σήμερα  άνεργη, ρυθμίζοντας το χρέος  της ,  προς  τις δύο Τράπεζες ,συνολικής χρέωσης  29.104,24 ευρώ, και σώζοντας την περιουσία της , εντάσσοντας την  στο ν.3869/2010,στον γνωστό ως νόμο Κατσέλη, αναστέλλοντας τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον της  και διατηρώντας τη νομική και πραγματική κατάσταση των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών της στοιχείων , με την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 50 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις δύο Τράπεζες, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης,
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:  Πρόκειται, για δανειολήπτρια  σερβικής  εθνικότητος, κάτοικο  Γουβών Ηρακλείου  Κρήτης, 42  χρονών, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, νυμφευμένη  με συνταξιούχο του Ελληνικού Δημοσίου.
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της, φθάνει στο ποσό, των 520,00 ευρώ ,όπως ο ίδια αναφέρει στην υποβληθείσα αίτηση της.
Εισόδημα που διαθέτει η ίδια: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι ο μισθός του συζύγου της που έχει υποστεί τραγική μείωση τα τελευταία χρόνια.
 Περιουσιακά στοιχεία
α)Δεν διαθέτει κανένα ακίνητο ,περιουσιακό στοιχείο.
 β)Διαθέτει  ένα  επιβατικό όχημα  σημερινής εμπορικής αξίας  1.800 ευρώ.
Η   συρρίκνωση των εισοδημάτων της δανειολήπτριας ,  η γενικότερη οικονομική κρίση, η ανεργία της  ίδιας, αλλά και  η μείωση των εισοδημάτων του συνταξιούχου συζύγου της , την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα ,  να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, είναι άνεργη ,τρέφεται και συντηρείται από το εισόδημα του συνταξιούχου συζύγου της, η ίδια δεν διαθέτει εισόδημα ,δεν παίρνει επίδομα ανεργίας δηλώνει ότι    ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, ,της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
ΔΈΧΕΤΑΙ ,το  αίτημα χορήγησης, προσωρινής διαταγής.
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ τη διατήρηση αμετάβλητης της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 
ΟΡΊΖΕΙ  την καταβολή μηνιαίων δόσεων προς τις πιστώτριες Τράπεζες 50 ευρώ
ΟΡΙΖΕΙ οι καταβολές να γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα αρχής γενομένης από 1/8/2014
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,φθάνοντας  σαυτή  την ευνοϊκή για την δανειολήπτρια έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς  η δικαστής κατανοώντας αφενός ,την οικονομική δυσκολία  της  δανειολήπτριας, σώζει το σύνολο της  περιουσία της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών , προσφέροντας της την πρέπουσα "ανάσα"μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2021.
  Ακόμα με αυτή την απόφαση ξεκαθαρίζεται ακόμα ότι, από μεριάς  Δικαστικής Αρχής δεν γίνεται καμιά διάκριση σε αλλοδαπά πρόσωπα   και  τα  αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, στηρίζονται και υποστηρίζονται με την  πρέπουσα διαχείρηση που οι νόμοι και το Σύνταγμα της Χώρας μας ορίζουν.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

ΑΓΡΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 2636/1998 και την Υποθργική Απόφαση Προεδρίας της Κυβερνήσεως, παρ. 7, Τ/331/2003 (ΦΕΚ 24/Β/2003):
"...'Όποιος παροτρύνει και παρενοχλεί πρόσωπο ή ομάδα προσώπων να αποκρούσει ταξιδιωτική ή μεταφορική υπηρεσία, υπηρεσίες εστίασης, αναψυχής ή τουριστικού καταλύματος, προϊόντα εμπορικού καταστήματος, τιμωρείται με την διάταξη του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.
Με την ίδια διάταξη τιμωρείται και όποιος χωρίς άδεια ασκήσεως του οικείου επαγγέλματος συναλλάσσεται με πρόσωπο ή με ομάδα προσώπων ή διαπραγματεύεται ή μεσολαβεί, με σκοπό να κατευθύνει πελατεία σε υπηρεσίες ή καταστήματα της προηγούμενης παραγράφου.
Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., πρόστιμο από 880 έως 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ανάλογα με την βαρύτητα αυτής. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου υπερδιπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει έως και 10.000 ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γεν. Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., τα πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται.
Με τις ανωτέρω διατάξεις ο νομοθέτης επιχειρεί να περιορίσει ένα φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους τουρίστες, διαστρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και υποβαθμίζει την εικόνα της χώρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το αδίκημα αυτό διαπράττεται με τρόπο που είναι εύκολα αντιληπτός στον καθένα: σε αεροδρόμια, λιμάνια, οδικούς ή σιδηροδρομικούς σταθμούς ή ακόμα και μέσα σε μέσα μεταφοράς, επιτήδειοι πλησιάζουν τους τουρίστες και με πιεστικό τρόπο τους προτρέπουν να προτιμήσουν συγκεκριμένες τουριστικές υπηρεσίες, συγκεκριμένης επιχείρησης. Ο τουρίστας που ακολουθεί μια τέτοια προτροπή, κινδυνεύει να καταλήξει θύμα κακών υπηρεσιών ή και αισχροκέρδειας, αφού η άγρα ασκείται από άτομα, που συνήθως αμείβονται για τις υπηρεσίες τους και την αμοιβή αυτήν την καταβάλλει σε τελευταία ανάλυση ο τουρίστας.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο τουρίστας δεν αντιλαμβάνεται ότι εύκολα καθίσταται θύμα άγρας κι αυτό συνήθως συμβαίνει με τις κατευθυνόμενες αγορές και την κατευθυνόμενη εστίαση και αναψυχή. Στις περιπτώσεις αυτές ο τουρίστας που μετέχει σε κρουαζιέρα, περιηγητικό γύρο ή γύρο πόλεων με πούλμαν αναγκάζεται με έμμεσο τρόπο να κάνει τις αγορές του σε συγκεκριμένο κατάστημα ή να γευματίσει σε συγκεκριμένο εστιατόριο, απλούστατα γιατί εκεί-και μόνον εκεί- τον οδηγεί το πούλμαν. Δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτές, τα ευνοούμενα καταστήματα καταβάλλουν υψηλές προμήθειες σε πρόσωπα εμπλεκόμενα με την διακίνηση των τουριστών, αυτός που τελικά πληρώνει τις προμήθειες είναι ο τουρίστας, χωρίς φυσικά να έχει πάντοτε εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα, ανάλογη της τιμής..."
Στην υποτιθέμενη ελευθερία της αγοράς η καταναλωτική παρενόχληση και αιχμαλωσία με την άγρα πελατών και τις κατευθυνόμενες πωλήσεις και τον νόμο παραβαίνουν, αλλά κυρίως με παραπλανητικό τρόπο, δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό.
Βασίλης Κορκίδης
23/10/14

Ρύθμιση αφορά οφειλέτες 97.000 τραπεζών με δάνεια του Ο.Ε.ΚΡύθμιση – ανάσα για 97.000 οφειλέτες τραπεζών 
 
Αφορά ενήμερους  Οφειλέτες,
 Ρύθμιση – ανάσα για 97.000 οφειλέτες τραπεζών που πήραν στεγαστικό δάνειο από τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις μηνιαίες δόσεις, ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας με την έκδοση υπουργικής απόφασης αντί κατάθεσης τροπολογίας στη Βουλή.
Το σχέδιο της υπουργικής απόφασης  αναφέρει ότι:
Ο χρόνος αποπληρωμής δανείων χορηγηθέντων από πιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) με επιδότηση του επιτοκίου αποκλειστικά από τον καταργηθέντα Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) δύναται να επιμηκυνθεί για όσους δικαιούχους είναι ενήμεροι στην καταβολή οφειλομένων.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Δικαίωση Ανεργης δανειολήπτριας , με προβλήματα υγείας, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 23-10-2014

Την  ελπίδα χάρισε  , σε 46  άχρονη, άνεργη  καταναλώτρια  , με σοβαρό πρόβλημα υγείας, η με  ημερ.7-5-2014 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου  Ηρακλείου Κρήτης , στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής,  με την  οποία ρυθμίζεται το χρέος της  ,  μέχρι το έτος 2020, ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης της  (κύρια αίτηση)  Επί της ουσίας της υπόθεσης  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,   πρόκειται για δανειολήπτρια  έγγαμη , τρίτεκνη μητέρα ,  η οποία ζήτησε την συμβουλευτική , την νομική καθοδήγηση,  αλλά και ένταξη στο ν.3869/2010, από την δικηγόρο στο Ηράκλειο . συνεργάτιδα της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,, πρόκειται για δανειολήπτρια  χρεωμένη σε δύο   πιστωτικούς φορείς ,συνολικού ύψους χρέωσης 71.021,95  ευρώ, (οφειλέτης -εγγυητής) χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στις δόσεις προς αυτούς, λόγω της συνεχούς   μείωσης του εισοδήματός της, αφού σταμάτησε την εργασία της,(εποχιακά εργαζόμενη ως καθαρίστρια σε ξεν. μονάδα) λόγω του προκύψαντος προβλήματος στην υγεία της,  της γενικότερης  ύφεσης και οικονομικής κρίσης, που μαστίζει την Χώρα, μα προπάντων του σοβαρότατου προβλήματος υγείας, που την  ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια.Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της οικογένειας της ,  όπως δηλώνει στην αίτηση  της ,ανέρχεται στο ποσό των 730 ,00 ευρώ , ποσό που κρίνεται εύλογο και μετριοπαθές , καθώς  συμπληρώνεται και από το εισόδημα του συζύγου , αλλά και δέχεται και οικονομική ενίσχυση των 60 ευρώ από την συνταξιούχο μητέρα της, καθώς από τα τρία παιδιά της, τα δύο στηρίζονται οικονομικά από αυτήν καθώς το ένα σπουδάζει στα ΤΕΙ, και το άλλο είναι ανήλικο.Η συνολική της χρέωση προς τις δύο  Τράπεζες , ανέρχεται στο ποσό των 71.021,95  ευρώ,  ευρώ   είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής προς αυτές.

 Εισόδημα που διαθέτει:  είναι το ποσό των  400,00 ευρώ, μηνιαίως  από επίδομα του Ο.Α.Ε.Δ
  Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα της
  1) Ένα διαμέρισμα  2ου ορόφου  επιφάνειας 75 τ.μ .που είναι και η κατοικία της οικογένειας
2)Δύο αγροτεμάχια επιφάνειας 150 τ,μ και 800 τ.μ αντίστοιχα , με 12  ελαιόδενδρα
 3)ένα Ι.Χ, κατά   50% κυριότητας της , συνιδιοκτησία μετά του συζύγου.
Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της  , καθώς  υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της, λόγω της μη ικανότητας απασχόλησης της ,λόγω των προβλημάτων της υγείας της , της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι το έτος 2020 δηλ (για έξι  έτη ),  με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης  όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση της , μέχρι το έτος 2020, ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος.
  2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ α)  σε μηνιαία καταβολή δόσεων τετραετίας (48 μηνών),  το ποσό των 60 Ευρώ , συμμέτρως διανεμόμενα προς τους πιστωτές της , μέχρι το έτος 2018 β) Μετά το πέρας των 48 μηνών και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης να καταβάλει 60 ευρώ ,για την διάσωση της κύριας κατοικίας της.
3)ΟΡΊΖΕΙ  ως χρόνο καταβολής εκάστης μηνιαίας χρηματικής καταβολής,  το πρώτο δεκαπενθήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από 01-6-214.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,θεωρείται  η απόφαση αυτή, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της τρίτεκνης μητέρας, η οποία απέχει από την εργασία της για λόγους υγείας,   διατάσσει  μηνιαία καταβολή δόσης των  60  ευρώ, καθώς προσφέρεται η συνταξιούχος  μητέρα της να την ενισχύει με το ποσό αυτό.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Ηρακλειώτισα , πρώην ελεύθερος επαγγελματίας και έμπορος εντάχθηκε στο ν 3869/2010 (ν.Κατσέλη)


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 22 -10-2014 
Νόμος!!! Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης (επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων και δερματίνων ειδών, - εμπόριο ( μικρός τζίρος) μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρεμπορία)

    Πρώην  ελεύθερος επαγγελματίας  και έμπορος (επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων -δερματίνων ειδών και εμπόριο ) σήμερα άνεργη , ζήτησε  να ενταχθεί στο νόμο 3869/2010, και παρα τις ενστάσεις  και αιτιάσεις των αντιδίκων πιστωτριών Τραπεζών, όχι μόνο θριαμβευτικά τα κατάφερε, αλλά και ρύθμισε τις οφειλές της , προστατεύοντας κύρια κατοικία, δύο επαγγελματικές στέγες και αγροτεμάχιο αυτό μας επισημαίνει η με ημερ.6.8.2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:επί της ουσίας της υπόθεσης
Πρόκειται, για δανειολήπτρια από το Ηράκλειο Κρήτης, άνεργη , πρώην  ελεύθερος επαγγελματίας  και έμπορος (επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων και δερματίνων ειδών και εμπόριο ) 69 χρονών, έγγαμη , μητέρα δύο  ενηλίκων τέκνων,(που  δεν την βαρύνουν οικονομικά)  χρεωμένη σε μία Τράπεζα , συνολικού ύψους  των  οφειλών της ανέρχεται στο ποσό των 309.791,12 ευρώ.
Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της, φθάνει του ποσού των 800 ευρώ ,όπως ο ίδια αναφέρει στην υποβληθείσα αίτηση.
Εισόδημα που διαθέτει: Μοναδικό εισόδημα που διαθέτει ,είναι  δύο εκμισθώσεις επαγγελματικών στεγών που το συνολικό μίσθωμα φθάνει στα 400 ευρώ.Το υπόλοιπο του κόστους διαβίωσης καλύπτεται από την  αναπηρική σύνταξη του συζύγου της.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει: 
 α)Κύρια κατοικία  επιφανείας 135 τ.μ
β)Ακίνητο  επαγγελματική στέγη,  επιφανείας 76,50 τ.μ
γ) Ακίνητο  επαγγελματική στέγη,  επιφανείας 46,50 τ.μ
δ)Αγροτεμάχια
Η απώλεια της επιχειρηματικότητας της  ,  λόγω κλεισίματος αυτής (παθητικό εσόδων) η συρρίκνωση των εισοδημάτων της ,  η γενικότερη οικονομική κρίση,τα αυξημένα έξοδα διαβίωσης, την έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα   να αιτήσει την ένταξή της στο ν.3869/2010, η οποία και έγινε ,με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της δικηγόρου Ηρακλείου ,συνεργάτιδας της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα προσκομιζόμενα έγγραφα, όσα προφορικά ανέπτυξαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων. 'οσα κατέθεσε χωρίς όρκο η αιτούσα, την εν γένει διαδικασία , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται την αίτηση,
2) Διατάσσει, τη διατήρηση  της νομικής και πραγματικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της, όπως αυτή περιγράφεται στην αίτηση της.
3)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , κατά της αιτούσας,  έως την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί  για το έτος ,2021
4)Ορίζει, την καταβολή μηνιαίως του ποσού των 200 ευρώ, για τρία έτη (36) μήνες συμμέτρως προς τις απαιτήσεις των πιστωτριών
5) Της χορηγεί,  περίοδο χάριτος "τριετία"
6)Επιβάλλει ,την καταβολή δόσης των 200  ευρώ μηνιαίως ,μετά το πέρας της τριετίας , για την διάσωση της κατοικίας μέχρι την εκδίκαση της αίτησης
Συμπερασματικά για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που μέσω της συνεργάτιδας δικηγόρου στο  Ηράκλειο ,επιμελήθηκε την υπόθεση ,έφθασε σαυτή  την ευνοϊκή για την δανειολήπτρια έκβαση αυτής , θεωρείται, μια θετική απόφαση , καθώς το δικαστήριο του Ηρακλείου έκρινε ότι η δραστηριότητα που ασκούσε η εν λόγω δανειολήπτρια,(επιχείρηση επιδιόρθωσης υποδημάτων και δερματίνων ειδών μπορεί να χαρακτηριστεί ως μικρεμπορία, ενόψει της φύσης της εργασίας της, της ανάληψης μικρού επιχειρηματικού κινδύνου και των μειωμένων εισοδημάτων της, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν ως αποτέλεσμα του σωματικού της μόχθου, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν πιθανολογήθηκε γενική παύση των πληρωμών της αιτούσας ,προ της παύσης της εμπορικής της ιδιότητος
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014

"Πότε η τράπεζα πρέπει να ενοχλήσει τους εγγυητές των τραπεζικών συμβάσεων?"


Για αποφυγή παρερμηνείας
Πρώτον
Η Τράπεζα της Ελλάδος με ανακοίνωσή της (Αριθμ.Η Πρωτ.199/17.03.2003) προς την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που έχει ως θέμα "Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την ΠΔΤΕ 2501/2002 στην παράγραφο 2 "Ενημέρωση των εγγυητών σε περίπτωση υπερημερίας του πρωτοφειλέτη (Κεφ.Γ, 4 β διευκρ. εγγρ.Τ.Ε.περ.8) αναγράφει
"...στα πλαίσια των οποίων η εφαρμογή της ρύθμισης που αφορά την ενημέρωση των εγγυητών γίνεται αναλόγως προς τα ισχύοντα επί των οφειλετών. Κρίνεται σκόπιμη, ειδικά για τις περιπτώσεις των δανείων που παρέχονται στο ευρύ κοινό με τυποποιημένους όρους όπως είναι τα καταναλωτικά δάνεια, η παροχή εύλογου χρονικού διαστήματος για την ειδοποίηση των εγγυητών σύμφωνα με την υπερημερία του πρωτοφειλέτη, συν εκτιμώμενου και του γεγονότος ότι πρόκειται για δάνεια και αντίστοιχα εγγυήσεις σχετικά μικρότερου ύψους, στα οποία η εκπρόθεσμη καταβολή μιας δόσης δεν υποδηλώνει κατ΄ανάγκη αδυναμία πληρωμής εκ μέρους του οφειλέτη και κατάπτωση της εγγύησης.
Το χρονικό αυτό διάστημα θα συναρτάται με την πολιτική της κάθε τράπεζας ως προς ενεργοποίηση των συμβατικών ρυθμίσεων εκ της μη ομαλής εξέλιξης της οφειλής και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει του τρεις μήνες από την περιέλευση του πρωτοφειλέτη σε υπερημερία"
ΣΥΝΕΠΏΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΌ ΧΡΟΝΙΚΌ ΣΗΜΕΊΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ ΕΝΌΣ ΕΓΓΥΗΤΉ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΎ ΔΑΝΕΊΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΊΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΘΊΣΤΑΤΑΙ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΊΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ ΟΙ 3 ΜΉΝΕΣ.
Δεύτερον , Γνωστό σε όλους τους δικηγόρους ,που ασχολούνται με "Υπερχρεωμένα νοικοκυριά" η τροποποίηση του ν.3869/2010 με τον ν.4161/2013 καθιστά πλέον υποχρεωτική την κοινοποίηση της αίτησης εκούσιας διαδικασίας από τον οφειλέτη στον εγγυητή.Αλλά και σε πολλές δικαστικές αποφάσεις παρατηρείται ο Δικαστής να καθορίζει δόση στον εγγυητή του δανείου του οφειλέτη όταν εκείνος  στερείται της οικονομικής δυνατότητας να ανταποκριθεί στις προτεινόμενες από τον Δικαστή δόσεις.