Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Λύση σε υπερχεωμένη οικογένεια .έδωσε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας "


                                             ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 31-03-2015

Ειρ. Ιεράπετρας : Προσωρινή Διαταγή, διάσωση όλων των περιουσιακών στοιχείων και των δύο συζύγων,καθορισμός μηνιαίας δόσης για έκαστον σύζυγο του ποσού των   50 ευρώ, για χρέος 305.752,1  ευρώ.
  Λύση και ανακούφιση , έδωσε, η Προσωρινή  Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας , για οικογένεια   δανειοληπτών,  από την Ιεράπετρα, όπου διασώθηκαν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και ρύθμισε  και το χρέος της, προς τους πιστωτές της.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, την  υπερχρεωμένη οικογένεια , της οποίας αμφότεροι είναι μέλη της, πρόκειται ,για τον σύζυγο, ηλικίας  44 ετών,  εποχιακά εργαζόμενο, ως ξενοδοχοϋπάλληλος , τη δε σύζυγο ηλικίας 39 ετών, εργαζόμενη στο ίδιο επάγγελμα, γονείς δύο ανηλίκων τέκνων.
Ο σύζυγος, είναι χρεωμένος είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής,  σε τέσσερις  Τράπεζες, το  δε χρέος του  ανέρχεται στο ποσό των  155.282,1 ευρώ, η δε σύζυγος στο ποσό των 150.470 ευρώ, σε τρις  τράπεζες (οφειλέτης-εγγυητής) Συνολικά χρωστούν και οι δυο τους, το ποσό των 305.752,1  ευρώ.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Μηνιαίο  εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι : ΜΗΔΕΝΙΚΟ
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της οικογένειας , 1000  ευρώ 
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι: 
Ο σύζυγος , Διαθέτει ένα  Ι.Χ επιβατικό αυτοκίνητο.
Η σύζυγος ,
Μία ανεξάρτητη Οριζόντια ιδιοκτησία, ισογείου διώροφης οικοδομής 75 τ.μ συνιδιοκτησίας 120/1000  εξ αδιαιρέτου αντικειμενικής αξίας 40.602,81 τμ επί οικοπεδοαγρού 5.658 τ.μ
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο σύζυγοι,  πληρούν  τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους  , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους πιστωτές , μέχρι το έτος 2016, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον τους
3)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των ,μέχρι 22 -01-2016 ημερ που έχει οριστεί η κύρια δικάσιμος.
4)Ρυθμίζει, τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές  προς όλους τους πιστωτές,   των 50 ευρώ , για έκαστον των συζύγων, συμμέτρως διανεμόμενο προς τις Πιστώτριες Τράπεζες
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της βοήθησε τα μέλη της, στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση  των δανειοληπτών ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει,μηνιαία καταβολή , για όλους τους πιστωτές , 50  ευρώ  από έκαστον των συζύγων για ένα χρέος  των 305.752,1  ευρώ.
 
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 
 Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Ενημέρωση για τα Κόκκινα Δάνεια -Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 30-03-2014

 Σημαντική και ουσιαστική , υπήρξε η ενημέρωση των Δανειοληπτών σε Ελβετικό Φράγκο , αλλά και των Κόκκινων Δανείων, από την Εσπερίδα, που διοργανώθηκε στα Χανιά, υπό την Αιγίδα της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με ομιλητές τους Κυριακόπουλο Γιάννη ,Οικονομολόγο- Δικηγόρο, Δαριβιανάκη Μαρία,
 Δικηγόρο, Αλέξανδρο  Νοδαράκη Οικονομολόγος .
Επί της ουσίας  της ενημέρωσης και επί των επισημάνσεων των ομιλητών
 Η κ.Μαρία Δαριβιανάκη αναφέρθηκε  αναλυτικά ,στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά  ν.3869/2010 , ανέλυσε ποιοι έχουν το δικαίωμα ένταξης σαυτόν, εκτός τα φυσικά πρόσωπα, ανέλυσε την δυνατότητα και τον συσχετισμό των θιγμένων από την ισοτιμία του Ελβετικού Φράγκου, αλλά και την υπαγωγή στο Νόμο 3869/2010 ,όπως αυτός τροποποιήθηκε.Βασικά τόνισε ότι με τον νόμο 3869/2010 ,ο δανειολήπτης κάνει αποδοχή του χρέους του ,που του βεβαιώνει ο πιστωτής του, ενώ με την Αγωγή  κατά του πιστωτικού Ιδρύματος .έχει το δικαίωμα να  αμφισβητήσει  το χρέος, όπως  και τους καταχρηστικούς όρους της υπογραφείσας Σύμβασης.
 Η κ.Δαριβιανάκη επίσης ,αναφέρθηκε και σε νικηφόρες αποφάσεις ανά την Ελλάδα, όσο αφορά τον νόμο Κατσέλη, την ένταξη αρκετών δανειοληπτών, που οι αποφάσεις των Δικαστηρίων οδηγούν πλέον και άλλους δανειολήπτες στην ένταξη.Για τα "κόκκινα δάνεια" σημείωσε ότι "στην περίπτωση των "κόκκινων δανείων" σήμερα δεν υπάρχει πρόβλεψη  αυτοδικαίως προστασίας της  κύριας κατοικίας 'η της εν γένει περιουσίας.Επομ΄ενως σε περίπτωση μη δυνατότητας αποπληρωμής του δανείου, ο δανειολήπτης θα πρέπει να προσφύγει στον ν. Κατσέλη με σκοπό να προστατέψει την κύρια κατοικία όσο και την περιουσία του εφόσον έχει πτωχεύσει".
Από την πλευρά του ο κ.Κυριακόπουλος αναφέρθηκε λεπτομερώς, στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου, με την μεταβολή της ισοτιμίας ,την μη σωστή ενημέρωση από μεριάς Τραπεζών, γιαυτό το επενδυτικό προϊόν και τα αμυντικά όπλα που έχουν στα χέρια τους  πλέον οι θιγμένοι καταναλωτές.
 Υποστήριξε επίσης, ότι υπάρχει λύση, με τον δρόμο των Αγωγών, είτε προσφεύγοντας δικαστικά, σε ατομική Αγωγή, είτε σε Ομαδική Αγωγή , (μελών της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης).
Επίσης ο κ.Κυριακόπουλος υπογράμμισε  ότι " οι αποφάσεις τόσο του Ευρωπαϊκού, αλλά και των άλλων Ελληνικών Δικαστηρίων είναι θετικές για τους δανειολήπτες, γιατί οι συμβάσεις που υπέγραφαν είναι άκυρες και καταχρηστικές, αφού δεν ενημερώθηκαν για τους κινδύνους που ελλόχευαν για το αν θα συμβεί  κάτι τόσο δραματικό όπως και συνέβη.Αν στραφούν λοιπόν δικαστικά θα πετύχουν την αντιστροφή της αρχικής ισοτιμίας και θα διπλασιαστεί η έννομη σχέση για το μέλλον στην τότε ισοτιμία"

 Ο κ Νοδαράκης, ως ειδικός οικονομολόγος  αναφέρθηκε στους επενδυτικούς κινδύνους που διατρέχουν οι καταναλωτές όταν δεν έχουν την πρέπουσα ενημέρωση, ακόμα αναφέρθηκε ότι οι θιγμένοι του Ελβετικού νομίσματος, "έπαιξαν"σε επενδυτικό προϊόν , το οποίο έχει τον κίνδυνο   και  πλέον το ρίσκο της συναλλαγματικής αλλαγής
  Από μεριάς δανειοληπτών προβλήθηκε η μη σωστή ενημέρωση και η σημερινή δυσκολία τους να ανταποκριθούν στις απαιτούμενες δόσεις.

                     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                         Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Το Ειρηνοδικείο Σητείας όρισε "μηδενικές καταβολές" για άνεργο δανειολήπτη


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 27-03-2015

Πρωσ.Διαταγή Ειρηνοδικείου Σητείας "Μηδενικές καταβολές" για τον σύζυγο, άνεργο χωρίς εισόδημα και με θέματα υγείας
  Έσωσε το σπίτι  του,  δανειολήπτης από την Σητεία , με Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Σητείας, μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2015.Ο  εν λόγω καταναλωτής  ,είναι χρεωμένος  σε δύο   Τράπεζες, είτε ως οφειλέτης ,είτε ως εγγυητής , με   συνολικό ποσό χρέωσης 42.885,78 ευρώ.
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, τον  υπερχρεωμένο καταναλωτή , πρόκειται ,για δανειολήπτη  άνεργη ηλικίας 62 ετών ,έγγαμο χωρίς παιδιά, αλλά  και άνεργο ,λόγω προβλημάτων υγείας. 
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
  Εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος :  δεν διαθέτει κανένα εισόδημα ,συντηρείται από τον  μισθό των 1000 ευρώ ,της εποχιακά εργαζόμενης συζύγου ,(εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος)
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της , το κόστος της διαβίωσης  και των δύο συζύγων ανέρχεται στο ποσό των 1000,00 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει  ο σύζυγος είναι: 
Κατοικία 85τ.μ  κυριότητας 50% ο ίδιος και 50% η σύζυγος.
Το Ειρηνοδικείο Σητείας ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής δανειολήπτης όσο και η σύζυγός του  , πληρούν   τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά  πρόσωπα,στερούμενα  πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους πιστωτές , μέχρι, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον τους μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2015
2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους
3Ορίζει,  για τον σύζυγο   "μηδενικές καταβολές" προς όλους τους πιστωτές ,για δε την σύζυγο 80 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο , προς τις πιστώτριες Τράπεζες.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η Προσωρινή Διαταγή αυτή θεωρείται, μία μέριμνα  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010) καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση των δύο συζύγων  ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας τους , από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει "μηδενικές καταβολές", για όλους τους πιστωτές , για τον σύζυγο ,που είναι άνεργος και χωρίς εισόδημα, για ένα χρέος 42.885,78 ευρώ , για δε την σύζυγο που είναι οφειλέτρια,  σε μεγάλο μέρος του δανείου ,με τον σύζυγο εγγυητή, όμως η ίδια έχει εισόδημα ,της καθορίστηκε μηνιαία δόση των 80 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.3869/2010.

  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Η καταβολή δηµοτικών τελών και φόρων βαρύνει τον µισθωτή-καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύµατος


26/03/2015 13:25
Η καταβολή δηµοτικών τελών και φόρων βαρύνει τον µισθωτή-καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύµατος
Ιδιοκτήτης µισθωµένου ακινήτου διαµαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη γιατί ο ∆ήµος Αγίων Αναργύρων-Καµατερού τον κάλεσε να καταβάλει δηµοτικά τέλη, δηµοτικούς φόρους που δεν είχε καταβάλει ο µισθωτής του ακινήτου και καταναλωτής της ∆ΕΗ.
Ο Συνήγορος µε έγγραφό του προς το δήµο επισήµανε ότι, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και νοµολογία, υπόχρεος για την καταβολή των δηµοτικών τελών και φόρων, που εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ, είναι κατ΄ αρχήν ο µισθωτής-καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η δυνατότητα επιδίωξης της πληρωµής τυχόν οφειλών από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου υπάρχει επιπρόσθετα µόνο σε περίπτωση που αποδεδειγµένα η είσπραξη από τον µισθωτή-καταναλωτή είναι δυσχερής.
Ο δήµος ανταποκρίθηκε θετικά στην παρέµβαση της Αρχής, απάλλαξε τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση και στη συνέχεια στράφηκε κατά του µισθωτή για τη εξόφληση της οφειλής.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Ρύθμιση χρεών για τρίτεκνη οικογένεια Χανιωτών"ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 26-03-2015


  Ουσίας ,υπήρξε η Προσωρινή  Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Χανίων, για οικογένεια τριτέκνων δανειοληπτών,  από τα Χανιά, όπου διασώθηκαν όλα τα περιουσιακά της στοιχεία και ρύθμισε  και το χρέος της, προς τους πιστωτές της, σύμφωνα  με την οικονομική της δυνατότητα.

 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη , συμβουλευτική καικαθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, την  υπερχρεωμένη οικογένεια ,πρόκειται ,για τον σύζυγο, ηλικίας  69 ετών συνταξιούχο, η δε σύζυγος ηλικίας 66 ετών, εργαζόμενη οικιακά, έχουν τρία παιδιά οι δυό τους, ανήλικα.
Ο σύζυγος, είναι χρεωμένος είτε ως οφειλέτης είτε ως εγγυητής,  σε δύο Τράπεζες, το χρέος  ανέρχεται στο ποσό των 24.856 ευρώ, η δε σύζυγος στο ποσό των 13.289 ευρώ, σε δύο τράπεζες (οφειλέτης-εγγυητής) Συνολικά χρωστούν και οι δυο τους, το ποσό των 38.145 ευρώ.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση: ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Μηνιαίο  εισόδημα που διαθέτει η οικογένεια είναι :738,49 ευρώ από σύνταξη του ίδιου
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της οικογένειας  , 700  ευρώ 

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν είναι: 

 Ο σύζυγος , κανένα περιουσιακό στοιχείο.

Η σύζυγος α) κατοικία 88,32  τ.μ  κυριότητας 100% β)κατοικία α ορόφου 64,96 τ.μ κυριότητας 100%
 β) οικόπεδο 253,35 τ.μ


Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι και οι δύο σύζυγοι,  πληρούν  τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν  ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους  , τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους πιστωτές , μέχρι το έτος 2017 , την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον τους
3)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των μέχρι 8-03-2017
4)Ρυθμίζει, τις μηνιαίες χρηματικές καταβολές  προς όλους τους πιστωτές,   των 30 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο.
5)Επιτρέπει, στους αιτούντες χωρίς να τους υποχρεώνει, να μην καταβάλλουν προς τους πιστωτές την μηνιαία καταβολή δόσης, για τρεις αποκλειστικά μήνες του έτους (Πάσχα,Χριστούγεννα, Αύγουστο)
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση  των δανειοληπτών ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει,μηνιαία καταβολή , για όλους τους πιστωτές , 30 ευρώ  από κοινού, για ένα χρέος  των 38.145 . ευρώ.

  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015

Δικαστική νίκη για δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο - «Παγώνει» ο πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας του

23/03/2015 - 19:5 του συνόλου της ακίνητης  περιουσίας του δανειολήπτη και επέκειτο πλειστηριασμός της
«Παγώνει» η διαδικασία πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας που είχε κινηθεί σε βάρος δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο με σχετική δικαστική απόφαση.
Ειδικότερα το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ' αριθμόν 3965/2015 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο δανειολήπτης, «μπλοκάροντας» τον πλειστηριασμό των ακινήτων του μέχρι την κύρια συζήτηση της αγωγής τον Ιούνιο του 2016.
Η υπόθεση αφορά σε επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη που το 2007 έλαβε από τράπεζα επιχειρηματικό δάνειο, ύψους 376.700 σε ελβετικό φράγκο, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε 230.000 ευρώ, με 3ετή προστασία δόσης.
Τα επόμενα χρόνια ο δανειολήπτης κατέβαλε για την αποπληρωμή του δανείου το ποσό των 148.000 ευρώ, ώσπου το 2012, ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας -όπως υποστηρίζει η δικηγόρος του- τού στέρησε τη δυνατότητα να συνεχίσει την καταβολή των δόσεων.
Κατόπιν, η τράπεζα κατήγγειλε το δάνειο λόγω καθυστερούμενων οφειλών και εξέδωσε διαταγή πληρωμής, ενώ -παράλληλα- προχώρησε σε κατάσχεση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας του δανειολήπτη και επέκειτο πλειστηριασμός της.
Όλα αυτά την ώρα που η τράπεζα, ύστερα κι από τις διαδοχικές ανατιμήσεις του ελβετικού φράγκου, προσδιόριζε τη δανειακή οφειλή σε 237.798 ευρώ (252.066 ελβετικά φράγκα).
Υπό αυτές τις συνθήκες ο επιχειρηματίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη και άσκησε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου να ανασταλεί ο πλειστηριασμός των ακινήτων του μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την ακύρωση ή μη της διαδικασίας κατάσχεσης και πλειστηριασμού της ακίνητης περιουσίας.
«Τα δικαστήριο έκρινε ότι οι όροι που καθόρισαν τον τρόπο εξόφλησης του δανείου ήταν ασαφείς και αδιαφανείς κι ότι δεν επεξηγήθηκε στον δανειολήπτη με κατανοητό και σαφή τρόπο ο μηχανισμός καθορισμού της ισοτιμίας, όπως επίσης οι οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας σε βάρος του εγχώριου νομίσματος», τόνισε η Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση, η οποία έκανε λόγο για εξαιρετικά σημαντική απόφαση που αποκαθιστά την δικαιϊκή τάξη.
Επεσήμανε δε ότι οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο καλούνται μετά και την πρόσφατη άρση του περιορισμού της ισοτιμίας να αποπληρώσουν δανειακές υποχρεώσεις προσαυξημένες κατά 65% τόσο στο κεφάλαιο όσο και στην μηνιαία δόση τους και μάλιστα εν μέσω συνθηκών οικονομικής εξαθλίωσης.

www.bankingnews.gr
Δικαστική νίκη για δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο - «Παγώνει» ο πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας του
Η τράπεζα προχώρησε σε κατάσχεση

Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές καταβολές" για άνεργη πολύτεκνη Χανιώτισσα"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 24-03-2015


 Άνεργη δανειολήπτρια , πρώην έμπορος, ηλικίας 37 ετών,  πολύτεκνη μητέρα,  έσωσε το σπίτι  της αλλά  και  όλη  της  την περιουσία, με Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων, μέχρι το έτος 2016.Η εν λόγω καταναλώτρια ,είναι χρεωμένη  σε τέσσερις  Τράπεζα, με   συνολικό ποσό χρέωσης 60.518,72 ευρώ.

 Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή την στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση ένταξης ,στον 3869/2010, την  υπερχρεωμένη καταναλώτρια ,πρόκειται ,για δανειολήπτρια  άνεργη ηληκίας 37 ετών , ευρισκόμενη σε διάσταση με τον σύζυγό της, μητέρα τεσσάρων ανηλίκων τέκνων.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
  Εισόδημα που διαθέτει:  δεν διαθέτει κανένα εισόδημα ,
 Το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της , το κόστος της διαβίωσης το έχουν αναλάβει ο πατέρας και τα ααδέλφια της.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι: 
α) κατοικία 105 τ.μ  κυριότητας 100%
β)Οικόπεδο 1325,σε ποσοστό  συν69,8%
γ Ι.Χ επιβατικό. .

Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η καταναλώτρια  δανειολήπτρια,  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό  πρόσωπο,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται  το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής
2)Απαγορεύει , στους πιστωτές , μέχρι το έτος 2016 , την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον της.
2)Απαγορεύει , τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
3Ορίζει,   μηδενικές καταβολές προς όλους τους πιστωτές
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μία απόφαση  διάσωσης των περιουσιακών στοιχείων, εξάλειψης ανασφάλειας και φόβου , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την αγχωτική περίοδο που περνούν οι δανειολήπτες, βιώνοντας την πρωτοφανή ύφεση , δέχτηκε την αίτηση  της δανειολήπτριας (πρώην εμπόρου) ,χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή , καθότι με την Προσωρινή Διαταγή , σώζεται το σύνολο της  περιουσίας της, από τα καταδιωκτικά μέτρα των  Τραπεζών και ορίζει "μηδενικές καταβολές", για όλους τους πιστωτές , για ένα χρέος 60.518,72 ευρώ.

  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης 
 Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

Δυτική Ελλάδα: Άνεργη μητέρα απαλλάχτηκε από δάνεια ύψους 87.751,36 ευρώ


Βρήκε καταφύγιο στη Δικαιοσύνη
Καταφύγιο βρήκε άλλη μια οικογένεια στη Δικαιοσύνη και μέσω του περίφημου ν. Κατσέλη απαλλάχτηκε από δάνεια ύψους 87.751,36 ευρώ.
Η αιτούσα, μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών, σύμφωνα με το agrinionews, είχε μείνει άνεργη τα τελευταία χρόνια και το εισόδημα του συζύγου της είχε μειωθεί αισθητά λόγω της κρίσης, με αποτέλεσμα να παραβλάπτεται το βιοτικό επίπεδο της οικογένειας.
Το Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου με την υπ’ αρ. 13/2015 εξαιρετικά τεκμηριωμένη απόφασή του ρύθμισε τα χρέη της ως εξής: από οφειλές συνολικά 130.305,41 ευρώ θα καταβάλλει:
α) ποσό 100 ευρώ για 60 δόσεις, ήτοι 6.000 ευρώ, β) μετά από περίοδο χάριτος 5 ετών, θα καταβάλλει για τη διάσωση του σπιτιού το ποσό των 152,30 ευρώ χωρίς ανατοκισμό για 240 δόσεις, ήτοι 36.554,05 ευρώ, ενώ απαλλάσσεται από τα υπόλοιπα 87.751,36 ευρώ, γ) σώζονται και τα 2 οχήματα της οικογένειας, αφού δεν κρίθηκαν πρόσφορα για εκποίηση.
"Είναι απλά όμορφο να βλέπουμε τη Δικαιοσύνη να αφουγκράζεται την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες στην απονομή της"

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οδηγίες, προς τους καταναλωτές, για ασφαλείς Πασχαλινές αγορές


Καταναλωτές, Και σαυτές τις γιορτές, (Πάσχα) αγοράζουμε τοπικά προιόντα , αγοράζουμε Ελληνικά προιόντα !!! Κανένα ευρώ , σε ξένα συμφέροντα!!!

Η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  αφού ευχηθεί , σε όλους τους Καταναλωτές
για ένα Πάσχα χαρούμενο  και για μια Ελπιδοφόρο Ανάσταση,  συνεχίζει να  στέκεται δίπλα στον καταναλωτή, δίνοντας τις συμβουλές της , εφιστώντας  την προσοχή των, προκειμένου οι καταναλωτές  να αγοράσουν ασφαλή, ποιοτικά προϊόντα, τοπικά προϊόντα, Ελληνικά προϊόντα, αλλά και να τους  προφυλάξει από πρακτικές αισχροκέρδειας, παραπλάνησης και ακρίβειας....καθώς οι κερδοσκόποι και οι καιροσκόποι αυτές τις ημέρες εκμεταλλεύονται, που η κίνηση  στην αγορά είναι μεγαλύτερη.

Για την αγορά κρεάτων προσέχουμε,
1.- Εάν προτιμήσουμε να αγοράσουμε αμνοερίφια ,θα πρέπει να προσέξουμε εάν είναι εγχώριας παραγωγής ή Χώρας Ε.Ε, θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα καταλληλότητας η οποία να έχει χρώμα «τυρκουάζ» (λαμπρό κυανό), το σχήμα της να είναι ωοειδές ή στρογγυλό. να φέρουν τη σφραγίδα της κατηγορίας του σφάγιου (αμνός ή ερίφιον) καθώς και τη σφραγίδα προέλευσης, δηλαδή στη προκειμένη περίπτωση «ΕΛΛΑΣ» σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου.
2.- Εάν προτιμήσουμε να αγοράσουμε αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής ή όχι σφαγής, θα πρέπει να προσέξουμε να φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες σε χρώμα «καστανό» (δηλαδή τη σφραγίδα καταλληλότητας -ωοειδής ή στρογγυλή- και τη σφραγίδα προέλευσης της τρίτης χώρας, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου).
3.-Τα σπλάγχνα, το συκώτι, οι πνεύμονες, η καρδιά, οι νεφροί δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστες. Τα «έντερα» δεν θα πρέπει να παρουσιάζουν τόσο μεταβολή του χρωματισμού τους, αλλά ούτε και να είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, στις σκόνες και τα έντομα
Τα παραπάνω αναφερόμενα παραπροϊόντα , κυκλοφορούν στην αγορά και σε κατεψυγμένη μορφή,(όπως κατεψυγμένη συκωταριά, έντερα κ.λ.π.) εδώ προσέχουμε την ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος
4.-Αγοράζουμε από καταστήματα που μας διασφαλίζουν την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής των κρεάτων που προτιθέμεθα να αγοράσουμε, δεν αγοράζουμε σφάγια από πλανόδιους, ούτε από κάποιους παραγωγούς που δεν γνωρίζουμε που τα σφάγια σφάχτηκαν.Σημαντικότατο είναι να
 
Για τα γαλακτοκομικά

1.- Προσέχουμε όταν αγοράζουμε τυριά, που να έχουν το σήμα καταλληλότητας (οβάλ σφραγίδα) ,με τα αρχικά της χώρας παραγωγής και τον αριθμό έγκρισης του παρασκευαστή. Επίσης πάνω στη συσκευασία εκτός των άλλων στοιχείων (π.χ. συστατικά) θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης τους.
2.-Δεν αγοράζουμε τυριά από παραγωγούς που τα παράγουν στο σπίτι τους, γιατί δεν γνωρίζουμε εάν τηρήθηκαν οι υγειονομικές συνθήκες παραγωγής τους. Δεν αγοράζουμε τυροκομικά προϊόντα από πλανόδιους, ούτε από υπαίθριους πωλητές που τα έχουν εκτεθειμένα εκτός ψυκτικού θαλάμου (ψυγείο) στον ήλιο και στην σκόνη.

Για τα αβγά

Στα εμπορικά καταστήματα, τα αυγά υποχρεωτικά διατίθενται συσκευασμένα. Επί της συσκευασίας θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου, η κατηγορία ποιότητας και βάρους τους και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας (28 ημέρες μετά την ημερομηνία ωοτοκίας).
Όλα τα αβγά θα πρέπει να φέρουν στο κέλυφος με καθαρά γράμματα τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού και τα αρχικά της χώρας προέλευσης που για τη χώρα μας είναι το GR.
Για τα Σοκολατοειδή Τρόφιμα
Όλα τα σοκολατένια των ημερών, κυρίως κατασκευές από αυγά, ζωάκια κ.λ.π, που προσφέρονται κυρίως στα παιδιά, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή , στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης π.χ (σοκολάτα γάλακτος, υγείας κ.λπ.) και στην ημερομηνία ανάλωσης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιεινής ως προς τη συντήρηση, και εδώ οι αγορές μας θα πρέπει να γίνονται από σταθερά και επώνυμα καταστήματα πώλησης τροφίμων.
Λαχανικά
Πρέπον είναι , να επισκεφθούμε την Λαϊκή Αγορά ,που λειτουργεί στην πόλη μας και φρέσκα προϊόντα θα αγοράσουμε και χαμηλότερες τιμές θα πετύχουμε , αλλά και το βασικότερο θα προσφέρουμε Οικονομική ανάσα στους παραγωγούς μας, οι οποίοι περνούν την βαθύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών.Μπορούμε ακόμα να  κάνουμε τις αγορές μας από τα συνοικιακά Οπωροπωλεία της πόλης μας, στηρίζοντας τους δικούς μας ανθρώπους, την δική μας τοπική οικονομία, επιστρέφοντας τα χρήματα στο δικό μας πορτοφόλι, διότι στο κύκλο της τοπικής οικονομίας το χρήμα κάνει την ανακύκλωση του.

Τέλος, για διευκόλυνση των καταναλωτών, μέλη της Ε.Π.Κ. Κρήτης, θα βρίσκονται τις ημέρες της Μεγαλοβδομαδας, σε παραγωγικά κέντρα οπωρολαχανικών, τυροκομικών προϊόντων , στα πολυκαταστήματα, στην αγορά, μη διστάσετε να απευθυνθείτε και να ζητήσετε, ενημέρωση και συνδρομή. Για καταγγελίες και παράπονα στο Γραφείο Προστασίας του Καταναλωτή της Ε.Π.Κ. Κρήτης και στα τηλέφωνα 282109266 και 2821092306 και 2842020140
                    Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                         Ιωάννα  Μελάκη

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οι Τράπεζες υποχώρησαν μπροστά στον "γολγοθά" άνεργης μητέρας"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 20-03-2015 


Ειρ.Χανίων :υπαρ.90/2015 

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπ.αρ. 90/2015 απόφασή του, ¨επικύρωσε " στην υπό κρίση αίτηση, σχέδιο διευθέτησης των οφειλών  άνεργης δανειολήπτριας ,όπως  αυτό υποβλήθηκε από την ίδια , με εισόδημα  κάτω από τα όρια της φτώχειας "μηδενικό"   . Η υπόθεση αφορά άνεργη δανειολήπτρια, διαζευγμένη, ηλικίας 65 ετών,  μητέρα, ενός τέκνου με αναπηρία 67%, η   οποία είχε οφειλές σε τέσσερις Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέωσης 64.686,52 ευρώ .

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχει στην κυριότητα της είναι:
α) Μία (1) οικία διώροφη  (προκάτ )συνολικής επιφάνειας 122 τ.μ  σε γήπεδο 2.450 τ.μ  Ένα (1) Ι.Χ .επιβατικό αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  της οποίας η εν λόγω δανειολήπτρια είναι μέλος της, και η οποία ΄Ενωση ,ανέλαβε τον εξωδικαστικό συμβιβασμό  με τις Τράπεζες .ως εξουσιοδοτημένος Φορέας μεσολάβησης σύμφωνα με το ν.3869/2010 το δικαστήριο των Χανίων , δεν προχώρησε σε ρύθμιση των οφειλών της δανειολήπτριας,  καθώς υπήρξε αποδοχή του σχεδίου από τις τρεις πιστώτριες Τράπεζες , ως αυτό  είχε κατατεθεί,  με την υποβληθείσα αίτηση.
Το Δικαστήριο των Χανίων,επικύρωσε το σχέδιο, όπως αυτό  είχε  με την αίτηση της δανειολήπτριας, πού σύμφωνα με τον ν.3869/2010, αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού και απεφάνθη ότι η υπό κρίση αίτηση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές θεωρείται ανακληθείσα
Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται  η πρέπουσα διαχείριση εκ μέρους των Τραπεζών, και την χαιρετίζει, ακόμα θεωρείται νικηφόρα διαμεσολάβηση για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και ευχής έργο θα ήταν , να αποφεύγεται η δικαστική οδός για ρύθμιση των χρεών των δανειοληπτών προς όφελος αμφοτέρων των μερών.

 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 εργάσιμες ημέρες

     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

          Ιωάννα  Μελάκη

Ρύθμιση εξπρές για 4.100.000 οφειλέτες – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν


Ρύθμιση εξπρές για 4.100.000 οφειλέτες – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν
Από σήμερα και για μία εβδομάδα εκατομμύρια πολίτες έχουν τη δυνατότητα καταβάλουν οποιοδήποτε βασικό ποσό οφειλής (μη ρυθμισμένο) με απαλλαγή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτό.
Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ο πολίτης δύναται να επιλέξει οποιοδήποτε χρέος και να πληρώσει μέρος ή το σύνολο της βασικής οφειλής (μόνο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του αρχικά βεβαιωμένου ποσού) χωρίς επιβαρύνσεις.
Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση της ταυτότητας οφειλής (Τ.Ο.) στις Τράπεζες και στα ΕΛ.ΤΑ. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η καταβολή και στις Δ.Ο.Υ.
Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης» ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης», η οποία θα αναρτηθεί στις 20 Μαρτίου στο TAXISnet. Επίσης μπορούν να πληροφορούνται την ταυτότητα οφειλής από τις Δ.Ο.Υ. και τα Γ.Ε.Φ.
Εάν οι πολίτες επιθυμούν να εξοφλήσουν ρυθμισμένες οφειλές πρέπει να υποβάλουν αίτηση «απώλειας ρύθμισης» στη Δ.Ο.Υ. και στη συνέχεια να εξοφλήσουν την υπολειπόμενη βασική οφειλή με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η ρύθμιση χάνεται και δεν χρησιμοποιείται πλέον από τον πολίτη η ταυτότητα ρυθμισμένης οφειλής (Τ.Ρ.Ο.), αλλά η ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.) που αντιστοιχεί στο κάθε χρέος που θα καταβάλει.
Η καταβολή διενεργείται με την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.), η οποία χαρακτηρίζει κάθε οφειλή και την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της, συνεπώς για κάθε οφειλή χωριστά πρέπει να χρησιμοποιείται η μοναδική ταυτότητά της. Ο πολίτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει, τόσες ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) οφείλει να προσκομίζει στις Τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.).
newsbomb.gr

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015

Δανειολήπτης ελβετικού φράγκου στη Θεσσαλονίκη πέτυχε αναστολή πλειστηριασμού της κατοικίας του

  • Γράφτηκε από τον 
Δανειολήπτης ελβετικού φράγκου στη Θεσσαλονίκη πέτυχε αναστολή πλειστηριασμού της κατοικίας του
Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης έγινε δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δανειολήπτη σε ελβετικό φράγκο και ανεστάλη ο πλειστηριασμός της ακίνητης περιουσίας του.
Ειδικότερα κρίθηκε ότι οι όροι που καθόρισαν τον τρόπο εξόφλησης του δανείου βάσει της εκάστοτε ισοτιμίας των νομισμάτων κατά τον χρόνο πληρωμής ήταν ασαφείς και αδιαφανείς και επιπλέον ότι δεν επεξηγήθηκε στον δανειολήπτη με τρόπο κατανοητό και σαφή ο μηχανισμός καθορισμού της ισοτιμίας του εγχώριου και ξένου νομίσματος καθώς και οι οικονομικές συνέπειες σε περίπτωση αλλαγής της ισοτιμίας σε βάρος του εγχώριου νομίσματος, με αποτέλεσμα την ανάληψη του συναλλαγματικού κινδύνου εκ μέρους του δανειολήπτη αβασάνιστα και χωρίς συναίσθηση των συνεπειών στην εξόφληση του δανείου του .
Η δικηγόρος του δανειολήπτη κ. Αριάδνη Νούκα, δήλωσε ότι «πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική δικαστική απόφαση που αποκαθιστά την δικαιική τάξη. Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο καλούνται μετά και την άρση του περιορισμού της ισοτιμίας στις 15 Ιανουαρίου 2015, να αποπληρώσουν δανειακές υποχρεώσεις πρσαυξημένες κατά 65% τόσο στο κεφάλαιο όσο και στην μηνιαία δόση τους και μάλιστα μέσα σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης. Οσοι δε, αδυνατούν αντικειμενικά λόγω και του σημαντικού περιορισμού των εισοδημάτων τους να αντεπεξέλθουν στις υπέρογκες μηνιαίες δόσεις, υφίστανται πολλαπλή ζημία, διότι κατάσχονται και εκπλειστηριάζονται ακίνητα, για χρηματικά ποσά διογκωμένα λόγω ισοτιμίας. Αν ληφθεί δε, υπόψη και το γεγονός ότι τα ακίνητα έχουν απωλέσει σημαντικότατα την αξία τους, η ζημία του δανειολήπτη εκτινάσεται σε δυσθεώρατα ύψη. Είναι λοιπόν αδήριτη ανάγκη οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου να προστατευτούν και η εν λόγω δικαστική απόφαση συνέβαλε ουσιωδώς προς την κατεύθυνση αυτή».

ΧΑΝΙΑ-ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ-ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ-ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ  • Ο κ. Γιάννη Κυριακόπουλος (Δικηγόρος-Οικονομολόγος) εκπρόσωπος της KYROS LAW OFFICES θα είναι προσκεκλημένος ως Κεντρικός Ομιλητής της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με θέμα τους τρόπους νομικής προστασίας γιά τους Δανειολήπτες σε Ελβετικό Φράγκο.
Επίσης στο τέλος της εκδήλωσης, θα υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης, εφ'οσον υπάρχει χρόνος, και των υπόλοιπων υποθέσεων των Γραφείων της KYROS LAW OFFICES (Μέτοχοι PROBANK, METOXOI KYΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΑΕΚ, PERPETUAL ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ κλπ).
Επίσης συμμετέχουν
  • Ο κ.Αρετάκης Ι  Ευγένιος. ,Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο BA-LAW Aristotelian University of Thessaloniki LLM Banking and Finance Law University of London (QM)

  •  Η κα.Δαριβιανάκη Μαρία δικηγόρος στο Ηράκλειο Την συζήτηση θα συντονίζει ο Αντιπρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κ.Γιώργος Παπαλάς 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη 
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν.Π.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 28-32
73132 Χανιά
Τηλ.: 2821025500
Fax:  2821025591, 2821059584
Ε-mail: info@chaniabank.gr

¨Είσαι καταναλωτής !!! ΄Εχεις δικαιώματα !!!

¨Είσαι καταναλωτής !!! ΄Εχεις δικαιώματα !!!
Διεκδίκησέ τα μέσα από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ΄η κάνε τις καταγγελίες σου στο 1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή)

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

Πώς να καθαρίσετε τους πνεύμονές σας σε μόλις 3 ημέρες!!!

Πώς να καθαρίσετε τους πνεύμονές σας σε μόλις 3 ημέρες!!!


plevmonia-kathara-therapia


Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν καπνίσει πότε ούτε ένα τσιγάρο και εξακολουθούν να έχουν προβλήματα με τους πνεύμονες, ενώ άλλοι κάπνιζαν για 45 χρόνια και ακόμα και μετά από αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα τα πνευμόνια τους εξακολουθούν να λειτουργούν καλά … αυτό εξαρτάται από άτομο σε άτομο.
Στη συνέχεια θα σας αποκαλύψουμε μερικές συμβουλές για το πώς μπορείτε να καθαρίσετε τους πνεύμονες σε μόλις τρεις μέρες , λοιπόν…
– Δύο ημέρες πριν από τη διαδικασία αποτοξίνωσης, είναι απαραίτητο να εξαλειφθούν όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα από τη διατροφή σας. Το σώμα χρειάζεται να απαλλαχτεί από τις τοξίνες των γαλακτοκομικών προϊόντων , πριν από τον καθαρισμό των πνευμόνων.
– Μια μέρα πριν από τη διαδικασία, πιείτε ένα φλιτζάνι τσάι βοτάνων πριν πάτε για ύπνο. Αυτό θα απελευθερώσει τις τοξίνες από το έντερο. Οι πνεύμονες δεν πρέπει να επιβαρύνουν με ”σκληρή δουλειά” οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
– Την πρώτη ημέρα της αποτοξίνωσης, στύψετε δύο λεμόνια σε 300 ml νερό και πιείτε πριν από το πρωινό.
– Επίσης, την πρώτη ημέρα ,μετά από τις 10 πίνετε 300 ml χυμό γκρέιπφρουτ. Αν δεν σας αρέσει η γεύση μπορείτε να αντικαταστήσετε με χυμό ανανά. Οι χυμοί περιέχουν φυσικά αντιοξειδωτικά που βελτιώνουν το αναπνευστικό σύστημα.
– Πριν από το γεύμα, πιείτε 300 ml χυμού καρότου. Ο χυμός καρότων βοηθά στην αποτοξινώσει του αίματος , κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του καθαρισμού.
– Το βράδυ θα πρέπει να πιείτε 400 ml χυμό πλούσιο σε κάλιο. Το κάλιο δρά ως τονωτικό για τον καθαρισμό. Πριν πάτε στο κρεβάτι πιείτε 400 ml χυμό  κράνμπερι (Cranberry, Vaccinium macrocarpon). Αυτό θα βοηθήσει στην αποφυγή διάφορων λοιμώξεων .
Αυτοί οι χυμοί καταναλώνονται μέσα σε 3 ημέρες, εκτός από την τελευταία ημέρα, όταν το βράδυ πριν από  τον ύπνο, θα πρέπει να κάνετε μια έγχυση: θα πρέπει να έχετε 10 σταγόνες έλαιο ευκαλύπτου, τα οποία  θα ρίχνετε σε 1 λίτρο βραστό νερό. Κάντε έγχυση, εισπνοή και  εκπνοή βαθιά 15-20 φορές.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να αναλάβετε τη φροντίδα του σώματός σας και να ασκείστε .
Σημείωση: Ένα ζεστό μπάνιο για 20 λεπτά κάθε μέρα , θα επιτρέψει το σώμα μέσω του ιδρώτα, να χάνει περισσότερες τοξίνες.
oxy
Μετά από 3 μέρες, σίγουρα θα έχετε ποιο υγιείς  και καθαρούς πνεύμονες , με αποτέλεσμα να να απολαμβάνετε μια καλύτερη ζωή .
Επιμέλεια:Ελένη Μιχαλάκη / newsitamea.gr

Τρίτη 17 Μαρτίου 2015

Ποια λύση θα δοθεί στα δάνεια με ελβετικό φράγκο

Εγκλωβισμένοι χιλιάδες δανειολήπτες. Τι μελετούν κυβέρνηση και τράπεζες. 
Θηλιά για 70.000 δανειολήπτες αποτελούν, πλέον, τα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Τα εν λόγω δάνεια έγιναν της μόδας την περίοδο 2006 - 2008 όταν αποτελούσαν εναλλακτική επιλογή για όσους ήθελαν να χρηματοδοτήσουν την αγορά κατοικίας, λόγω των χαμηλότερων έως και 50% επιτοκίων τους σε σχέση με τα αντίστοιχα σε ευρώ.

Οι δανειολήπτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι και ανήμποροι να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι τράπεζες λίγο πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης -μεταξύ 2006 και 2009 προώθησαν στο ευρύ καταναλωτικό κοινό στεγαστικά δάνεια σε ελβετικά φράγκα, με δέλεαρ το πολύ χαμηλό επιτόκιο τους, χωρίς να ελέγξουν την καταλληλότητα του προτεινόμενου τραπεζικού προϊόντος για τους υποψήφιους δανειολήπτες.

Επίσης, τα τραπεζικά ιδρύματα δεν ενημέρωσαν τους καταναλωτές για τους κινδύνους που διέτρεχαν από μια απότομη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου.
Το αποτέλεσμα είναι οι χιλιάδες δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο έχουν πλέον περιέλθει εξαιτίας της κατάρρευσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ με το ελβετικό φράγκο, σε μία εξαιρετικά δεινή οικονομικά θέση.

Για παραπλάνηση 70.000 δανειοληπτών, που είχαν δανειστεί ευρώ για στεγαστικό δάνειο, κάνει λόγο η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κ. Ιωάννα Μελάκη και προσθέτει ότι «οι Τράπεζες με μειωμένη πληροφόρηση τους το μετέτρεψαν σε Ελβετικό φράγκο, χωρίς να ενημερώσουν τους δανειολήπτες για τους συναλλαγματικούς κινδύνους .
Έτσι, δανειολήπτης που δανείστηκε 1000.000 ευρώ το έτος 2009 όχι μόνο σήμερα δεν έχει αφαιρεθεί ποσό από το κεφάλαιο του αλλά καλείται να πληρώσει 110.000 με 120.000». Να σημειωθεί ότι η κ. Μελάκη θα διοργανώσει ημερίδα στις 18 Μαρτίου στα Χανιά με θέμα «Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο» σε μια προσπάθεια να ενημερωθούν οι δανειολήπτες.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη κατηγορία δανειοληπτών καταγράφει ζημιές. Η υποχώρηση του ευρώ σε σχέση με το φράγκο έχει ξεκινήσει από το 2008. Οι περισσότερες χορηγήσεις της κατηγορίας έχουν γίνει με ισοτιμία μεταξύ 1,50 και 1,65, δηλαδή με το ευρώ υψηλότερα ως και 65% από τα τρέχοντα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που τα τελευταία επτά χρόνια πληρώνει κανονικά το δάνειό του μπορεί σήμερα να χρωστά περισσότερα ευρώ από αυτά που είχε αρχικώς δανειστεί.
Σήμερα το ευρώ βρίσκεται στο 1,0649 με το ελβετικό φράγκο.

Η κυβέρνηση βρισκόμενη μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο ψάχνει να βρει λύσεις για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να ελαφρυνθούν οι δανειοληπτών που έχουν συνάψει τέτοιου είδους δάνεια.
Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες επεξεργάζονται εναλλακτικά σχέδια για την ανακούφιση των πληγέντων από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου των δανειοληπτών.  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ξεκινήσει την αποστολή επιστολών στους πελάτες τους που έχουν οφειλές σε φράγκο.

Οι τράπεζες επιχειρούν να προκαταλάβουν τη ζημία των πελατών τους, με μείωση της μηνιαίας δόσης, που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 10% τουλάχιστον, σε σχέση με αυτό που πλήρωναν οι δανειολήπτες πριν από το ξεκλείδωμα της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου σε σχέση με το ευρώ.


πηγή : financialbox

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

To ...come back των εισπρακτικών εταιρειών

Σπάνε τα τηλέφωνα και τα ..νεύρα των οφειλετών.  
Το κίνημα «Δεν πληρώνω» έκανε την εμφάνισή του και στις τράπεζες. Οι δανειολήπτες εμφανίζονται απρόθυμοι να πληρώσουν τις δόσεις των στεγαστικών τους δανείων ή να προχωρήσουν σε ρύθμιση τους.
Υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος μιλώντας στο financialbox αναφέρει ότι η νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τα τραπεζικά δάνεια έχει οδηγήσει σε στάση πληρωμών χιλιάδες δανειολήπτες, μεταξύ των οποίων και νοικοκυριών που έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Την ίδια στιγμή η ζήτηση για τακτοποίηση χρεών που είχε αυξηθεί το τελευταίο δίμηνο της περυσινής χρονιάς έχει πλέον «παγώσει».

Τα νέα κόκκινα δάνεια, τα οποία υπολογίζονται στο 1,5 δισ. ευρώ, δεν προήλθαν από άμεση παύση της πληρωμής της δόσης ενός δανείου, αλλά από την απροθυμία και σε ορισμένες περιπτώσεις άρνηση των δανειοληπτών να προχωρήσουν στη ρύθμιση του δανείου τους. Κι αυτό εξαιτίας της αναμονής ευνοϊκότερων ρυθμίσεων όπως αυτές περιγράφηκαν στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτιμάται ότι επισφάλειες ύψους 1 δισ. ευρώ (σ.σ. από το σύνολο του 1,5 δισ. ευρώ νέων κόκκινων δανείων) προέκυψαν ακριβώς από το πάγωμα των ρυθμίσεων.
Το ίδιο στέλεχος αναφέρει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η τράπεζα έχει προσλάβει εποχικό προσωπικά να ….κυνηγά τους δανειολήπτες προκειμένου να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων τους.

Είναι γεγονός ότι οι εισπρακτικές εταιρίες έχουν γίνει εφιάλτης για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες που δέχονται αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις, προκειμένου να «ενημερωθούν» ότι καθυστέρησαν τη δόση του δανείου.
Το εν λόγω φαινόμενο έχει ξεφύγει από το πλαίσιο της ενημέρωσης, όπως το ορίζει ο νόμος και έχει μετατραπεί σε καθημερινό εφιάλτη.

Μάλιστα ο δανειολήπτης μπορεί να δεχθεί τηλεφωνικές κλήσεις από δύο ή και τρεις διαφορετικές εταιρείες, για το ίδιο δάνειο. Και αυτό επειδή οι τράπεζες συνεργάζονται για την είσπραξη των οφειλών με περισσότερες από μία εταιρείες.

Η πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης κ. Ιωάννα Μελάκη μιλώντας στο financialbox αναφέρει ότι αρκετές φορές οι εισπρακτικές εταιρίες προχωρούν σε άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης περί διακινδύνευσης του επαγγέλματος, των περιουσιακών στοιχείων ή της ζωής του οφειλέτη ή των οικείων του ή σε προσβλητική συμπεριφορά ή η χρήση προσβλητικών εκφράσεων εναντίον του οφειλέτη ή των οικείων του.

Επισημαίνεται ακόμη, συνεχίζει, ότι πριν από κάθε ενέργεια ενημέρωσης, απαιτείται η, από τον δανειστή προς τον οφειλέτη, επιβεβαίωση των οφειλών του με κάθε διαθέσιμο τρόπο και η ταυτοποίηση του οφειλέτη, καθώς και η ενημέρωσή του για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην εταιρεία.

Επίσης, η κ. Μελάκη σημειώνει ότι η επικοινωνία της Εταιρείας Ενημέρωσης με τον οφειλέτη πρέπει να γίνεται, εντός ευλόγου χρόνου και η συχνότητα οχλήσεων όχι πέραν της μιας ανά δεύτερη ημέρα, ενώ προσδιορίζεται συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τον οφειλέτη (9.00 με 20.00) που περιορίζεται στις εργάσιμες μόνο μέρες. Η τηλεφωνική επικοινωνία στον χώρο εργασίας του οφειλέτη γίνεται, μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τηλεφωνικός αριθμός έχει δηλωθεί ως μοναδικός αριθμός επικοινωνίας από τον τελευταίο.
πηγή : financialbox

Η Δικαίωση μπορεί να έχει της χελώνας το βήμα αλλά έρχεται...

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη.

Ο Ο άνθρωπος που΄νίκησε τους  ψεύτες, τους  συκοφάντες,

ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ ΜΗΝ ΤΟ ΒΆΖΕΤΕ ΚΆΤΩ.

Όσοι από εσάς. με γνωρίζετε προσωπικά, γνωρίζετε τους αγώνες μου, από τους φορείς που υπηρέτησα, για μια άλλη κοινωνία  και πόσο πολεμήθηκα από το σάπιο σύστημα , όμως άντεξα!!! Ήρθε η δικαίωση από την Δικαιοσύνη τιμωρήθηκαν "τα αποβράσματα της κοινωνίας όπως τους άρμοζε"  !!! Ακριβώς όπως πρέπει σε ένα Κράτος Δικαίου

¨Πολλα τα θύματα σπαρμένα στο νησί της Κρήτης, εξ αιτίας των τραμπούκων και των ψευτοπαλικαράδων  που εκβιάζουν και εκβιάζονται κάτω από την ομπρέλα του σάπιου πολιτικού συστήματος (ψηφοφόροι)
Δεν είναι όλη η Κρήτη "καθάρματα" η Κρήτη φορά τα μαύρα από πένθος για τα αδικοχαμένα παιδιά της!!! Αυτοί που τα φοράνε για να περάσουν φόβο και τσαμπουκά είναι ανάξιοι να τα φοράνε!!!
η Κρήτη είναι τόπος μου  όπως  του Βενιζέλου, του Καζαντζάκη, του Ξυλούρη, του Κούνδουρου, του Μίκη, του Ελύτη θέλω να τη θυμάμαι για την αξιοπρέπεια και την αντρειοσύνη της.
Η Ιωάννα Μελάκη,τους συκοφάντες , το στημένο εις βάρος της παιχνίδι, τα πολέμησε μέσα από την δικαιοσύνη  έδωσε δυναμικά  τον  αγώνας της, και κέρδισε γιατί δεν είχε καμία σχέση με τις κατηγορίες που εν έπλεξαν υπηρεσιακοί αντίπαλοι της και άνθρωποι του συμφέροντος, μαζί με   κατώτερα νοητικά  ανθρώπους (εργαλεία τους),  Ελάχιστοι στάθηκαν με το μέρος της, οι περισσότεροι "Μούγκα" ενώ ήξεραν το παιχνίδι  που παιζόταν εις βάρος  της ηθικής της υπόστασης, της επαγγελματικής καριέρας, της σωματικής και ψυχικής της καταπόνησης
Στον αγώνα της  για δικαίωση, είδε τους "φίλους" της  που  πραγματικά ήταν πολλοί , άνθρωποι της αγοράς,που απλά συνεργάστηκαν  στην αγορά από διαφορετικές αντίπαλες θέσεις (ελεγκτής αγοράς η κ.Μελάκη - ελεγχόμενοι οι συμπαραστάτες άνθρωποι)
  Γιαυτό φίλοι μου , μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο νησί που με τις πράξεις τους δυσφημούν την Κρήτη, αλλά η Κρήτη έχει και ανθρώπους που αξίζουν τον τίτλο "ευλογημένοι"

Ε.Π.Κ.Κρήτης:" Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,συμμετοχής δανειοληπτών σε Αγωγές σε Ελβετικό Φράγκο"


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 16-03-2015
Ε.Π.Κ.Κρήτης: Τρεις είναι οι επιλογές του δανειολήπτη σε Ελβετικό Φράγκο
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους Δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου ότι , η προθεσμία επικοινωνίας προς αυτήν παρατείνεται μέχρι  την  1 Απριλίου  2015, για αίτηση συμμετοχής στην Συλλογική Αγωγή ΄,μέσα από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καθώς θα υπάρξει μία εκδήλωση- ενημέρωση στις 28-03-2015 στα Χανιά ,υπό την αιγίδα της ΄Ενωσης, προς  ουσιαστική ενημέρωση.

Για ενημέρωση, και συμμετοχή στην Συλλογική Αγωγή, κάθε υπερχρεωμένος σε Ελβετικό Φράγκο, αλλά και γενικά, σε συμβουλευτική και καθοδήγηση ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140.

  Η  Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

Κυριακή 15 Μαρτίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: 15 Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή   Με αφορμή , την Παγκόσμια Ημέρα του Καταναλωτή , στις 15 του Μάρτη, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί  τους καταναλωτές " σε επαγρύπνηση" μέσα από τις  δράσεις της .
  Σε σχετική ανακοίνωση της , καλεί ένα ένα τον καταναλωτή να “περιφρουρήσει” τα δικαιώματα του που  στις μέρες μας ,καθημερινά λιγοστεύουν είτε σε εθνικό, ευρωπαϊκό , αλλά και  παγκόσμιο επίπεδο. Συνεχίζοντας το κείμενο της ανακοίνωσης  Η Ένωση  αναφέρει  :Σήμερα οι ΄Ελληνες  καταναλωτές,  ζουν και βιώνουν πρωτόγνωρες  καταστάσεις , ενός ανελέητου οικονομικού πολέμου, που δεν έχει σταματημό ,με στριμωγμένο τον καταναλωτή  να μη μπορεί  να βγει στην αγορά, να του στερείται η απασχόληση, να γκρεμίζεται το σύστημα υγείας, να μολύνεται ανεπανόρθωτα το περιβάλλον, να έχουν μειωθεί οι ψυχικές ισορροπίες του.
 Σε αυτήν την πρωτόγνωρη για την Ελλάδα κατάσταση, σε καιρό ειρήνης,σε ενταγμένες συνθήκες ανασφάλειας του καταναλωτή, η ΄Ενωση τονίζει ότι, η πολιτεία οφείλει και πρέπει  να  σταθεί  δίπλα στις ανάγκες  του καταναλωτή , παίρνοντας μέτρα ,μέτρα που θα στηρίξουν τον καταναλωτή.
Καταγεγραμμένο είναι ότι ,σχεδόν δύο εκατομμύρια συμπολίτες μας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ χιλιάδες είναι οι άνεργοι, (με κανένα μέλος της οικογένειας εργαζόμενο), οι άστεγοι στους δρόμους και στα συσσίτια.
 Εμείς λέμε και προτείνουμε  ως ΄Ενωση Καταναλωτών.Στις έκτακτες ανάγκες, χρειάζονται έκτακτα μέτρα και η πολιτεία  οφείλει να  τα πάρει και  να νοικοκυρευτεί  αλλά και να νοικοκυρέψει ,οφείλει να στραφεί στην παραγωγή  και να παράγει για την Σωτηρία της  αλλά και τους πολίτες της.Τα συνεχόμενα φοροεισπρακτικά μέτρα στους καταναλωτές, που αδυνατούν να έρθουν στην αγορά,μεγαλύτερη οικονομική ύφεση δημιουργούν στην ίδια την πολιτεία, η «επιδημία» των λουκέτων στην αγορά, η ανεργία  οι φοροεπιδρομές, το χαράτσι καθώς και το συνεχές «κούρεμα» σε μισθούς και συντάξεις μόνο . συνθήκες ανασφάλειας δημιουργούν, αλλά και αδυναμίας των καταναλωτών να ανταποκριθούν επαρκώς σε στοιχειώδεις υποχρεώσεις αφού για να τα βγάλουν πέρα στερούνται ακόμα και βασικά είδη διατροφής.

Συνήγορος Καταναλωτή: Προσοχή μην πέσετε θύματα τουριστικών πρακτορείων

Συνήγορος Καταναλωτή: Προσοχή μην πέσετε θύματα τουριστικών πρακτορείων

Την προσοχή στους καταναλωτές εφιστά ο Συνήγορος του Καταναλωτή για να μην πέσουν θύματα αθέμιτων πρακτικών που χρησιμοποιούν ορισμένα τουριστικά πρακτορεία κατά τη σύναψη συμβάσεων για την προμήθεια πακέτων μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του, μάλιστα , έχει γίνει αποδέκτης μεγάλου αριθμού καταγγελιών από καταναλωτές σε βάρος τουριστικών πρακτορείων.
Όπως αναφέρουν οι καταγγελίες των καταναλωτών , οι εκπρόσωποι τουριστικών πρακτορείων επικοινωνούν τηλεφωνικά μαζί τους και τους δημιουργούν την εντύπωση ότι έχουν κερδίσει ή πρόκειται να κερδίσουν δωρεάν διαμονή σε προορισμούς της επιλογής τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρακολουθήσουν πρώτα κάποια ενημερωτική παρουσίαση.
Τέτοιες παρουσιάσεις πραγματοποιούνται κατά κανόνα εκτός των εγκαταστάσεων των πρακτορείων, συνήθως σε αίθουσες ξενοδοχείων, και κατά τη διάρκειά τους επιστρατεύονται συστηματικά διάφορες καταχρηστικές ή αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές, που ρητώς απαγορεύονται από τον νόμο, όπως:
(α) Η δημιουργία αίσθησης στους καταναλωτές ότι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον χώρο της παρουσίασης έως τη λήξη της και μέχρι την υπογραφή δεσμευτικής σύμβασης.
(β) Η αξίωση προκαταβολής ολόκληρου του ποσού της συναλλαγής, συνήθως με χρέωση των πιστωτικών καρτών των καταναλωτών.
(γ) Η απόκρυψη ουσιωδών, για τη σύναψη σύμβασης, πληροφοριών (π.χ. ως προς τις ημέρες διαθεσιμότητας των καταλυμάτων, τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία κ.λπ.) ή η παροχή τέτοιων πληροφοριών στους καταναλωτές κατά τρόπο ασαφή και διφορούμενο.
(δ) Η επιβολή στενών χρονικών περιορισμών στους καταναλωτές για την υπογραφή σύμβασης, με πρόσχημα ότι οι τιμές των προσφερόμενων ταξιδιωτικών πακέτων είναι ιδιαιτέρως ευνοϊκές και διατίθενται μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα της παρουσίασης.
Οι παραπάνω παράνομες πρακτικές διαμορφώνουν συνθήκες εντελώς ακατάλληλες για τους καταναλωτές, αφού υπονομεύουν τη δυνατότητά τους να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση συναλλαγής. Πέραν τούτου, κατόπιν υπογραφής της σύμβασης, διαπιστώνεται από τους καταναλωτές ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στους ταξιδιωτικούς προορισμούς για τις ημέρες που επιθυμούν, ότι τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία δεν είναι αυτά για τα οποία είχαν λάβει αρχικά ενημέρωση, καθώς επίσης ότι οι τιμές -σε περίπτωση απευθείας κράτησης- δεν διαφέρουν από εκείνες που παρέχουν τα τουριστικά πρακτορεία μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ένας καταναλωτές θελήσει να υπαναχωρήσει από μια τέτοια σύμβαση, δεν καλύπτεται από το δικαίωμα υπαναχώρησης των 14 ημερολογιακών ημερών που προβλέπει η ΚΥΑ Ζ1-130, καθώς αυτό το δικαίωμα δεν προβλέπεται να ασκείται σε συμβάσεις που είναι διάρκειας ίσης ή μικρότερης του έτους. Επιπρόσθετα, με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ στην Ελληνική νομοθεσία (με την ΚΥΑ Ζ1-891 – ΦΕΚ Β” 2144/2013), οι διατάξεις για τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, των οποίων την προστασία μπορούσε μέχρι πρότινος να επικαλεστεί ο καταναλωτής, δεν τυγχάνουν πλέον εφαρμογής, καθώς προβλέπεται σχετική ρητή εξαίρεση.
Κατά συνέπεια, έχει μειωθεί σημαντικά η προστασία του καταναλωτή από τον αιφνιδιασμό και την ψυχολογική πίεση που μπορεί να του ασκηθεί σε ανάλογες περιπτώσεις από προμηθευτές μακροχρόνιων προϊόντων διακοπών και καθίσταται, παράλληλα, ιδιαίτερα δυσχερής η αποδέσμευσή του από τέτοιου είδους συμβάσεις, εάν εκ των υστέρων αλλάξει γνώμη.

Ενόψει των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή:

– Εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, ώστε να μην υπογράφουν ανάλογες συμβάσεις επιπόλαια, υπό το κράτος του αιφνιδιασμού.
– Προτείνει στους καταναλωτές να επιφυλάσσουν στον εαυτό τους μία περίοδο περίσκεψης, προκειμένου να εξετάσουν προσεκτικά εάν πρόκειται για μία σύμβαση που τους ενδιαφέρει και είναι συμφέρουσα.
– Συστήνει την πραγματοποίηση ελέγχου εγκαίρως, πριν από την υπογραφή σύμβασης, ούτως ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να διασταυρώσουν ότι οι παρουσιαζόμενες συνεργασίες μεταξύ τουριστικών γραφείων και ξενοδοχείων πράγματι υφίστανται, καθώς και για έλεγχο διαθεσιμότητας, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2015

Χανιά | Ο νευροχειρουργός Αντώνης Κρασουδάκης για τα τροχαία ατυχήματα


???????????????????????????????Την ώρα που η χώρα μας εξακολουθεί να “κρατά τα σκήπτρα” των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα στατιστικά δείχνουν ότι ο δρόμος για την αποτελεσματική τους μείωση είναι η αυστηρή καταστολή. Αυτό επεσήμανε ο νευροχειρουργός Αντώνης Κρασουδάκης, στην παρουσίασή του με θέμα “Στρατηγικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης των συνεπειών των Τροχαίων Ατυχημάτων” χθες το απόγευμα.
Όπως εξήγησε, η κρίση έχει επιδεινώσει την κατάσταση καθώς το οδικό δίκτυο αλλά και τα αυτοκίνητα δεν συντηρούνται: “Και η κυκλοφοριακή παιδεία είναι ένα θέμα, αλλά ο Π.Ο.Υ. στις στατιστικές του δείχνει ότι τελικά έχει την μικρότερη επίπτωση στο θανατηφόρο τροχαίο. Το πρώτο είναι η αυστηρή καταστολή και η τήρηση των κανόνων. Δεν είμαι οπαδός της καταστολής, όμως η κίνηση στους δρόμους είναι ο μόνος τομέας που πραγματικά είμαι φανατικός”.
Παιδιά και ηλικιωμένοι τα πρώτα θύματα
Στην Ελλάδα πέρυσι, είχαμε επίσημα 860 νεκρούς στην άσφαλτο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα θύματα τροχαίων που υπέκυψαν στα τραύματά τους αργότερα, στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τον κ. Κρασουδάκη, τα τροχαία, είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως στις ηλικίες 15-23: “Τα περισσότερα θύματα -τραυματίες και νεκροί- είναι τα πιο ευάλωτα μέλη από τους χρήστες του οδικού δικτύου, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Αν λέγαμε στους γονείς ότι μια επιδημία φέτος θα σκοτώσει 40 παιδιά και θα αφήσει ανάπηρα άλλα 500, θα ξεσηκωνόταν το σύμπαν. Όμως αυτό γίνεται. Και δεν ιδρώνει το αυτί κανενός”.
Ανάγκη για εθνική πολιτική
Στην ομιλία του που έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τράπεζας Χανίων, στο πλαίσιο του προγράμματος “Νοιάζομαι για την υγεία μου” που υλοποιεί ο ΔΟΚΟΙΠΠ, ο κ. Κρασουδάκης ανέλυσε τις αιτίες και ανέπτυξε σειρά προτάσεων για την πρόληψη των τροχαίων.
“Εθνική πολιτική χρειάζεται και κυρίως σε επίπεδο περιφέρειας. Στη χώρα μας το θέμα της πρόληψης το έχουν αναλάβει οργανώσεις από ανθρώπους που είχαν κάποια θύματα. Αυτό είναι τραγικό. Μπορεί οι προσπάθειες αυτές είναι καταπληκτικές, όμως δεν φτάνει αυτό. Θα πρέπει το κράτος να αποφασίσει ότι τα θύματα έχουν φωνή και δεν είναι απλά αριθμοί” τόνισε.
zarpa.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ - ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
Ο Γιάννης Κυριακόπουλος
Δικηγόρος-Oικονομολόγος
Πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων από την Ε.Κ.
Msc Real Estate-Property Appraisal
Msc European Banking
Σας παραθέτουμε σχετικό άρθρο του εν λόγω Ειδικού επιστήμονοα
ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ
Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων καταναλωτών, που υπολογίζεται στις 70.000, έλαβαν κυρίως μεταξύ 2006-2009 στεγαστικά δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, με βασικότερο κριτήριο επιλογής το σημαντικά χαμηλότερο διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς Libor εν αντιθέσει με το υψηλότερο Euribor και τη διαβεβαίωση από τις Τράπεζες ότι η ισοτιμία ήταν ευνοϊκή για το ευρώ και τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, καθώς και ότι θα παρέμενε σταθερή βάσει προγενέστερων ιστορικών στοιχείων.
Μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 και την οικονομική κρίση που επακολούθησε στην Ευρώπη και έπληξε ιδιαιτέρως τις χώρες της Ευρωπεριφέρειας (βλ. Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία) το ελβετικό νόμισμα μαζί με το χρυσό αποτέλεσε σημαντικό καταφύγιο των ευρωπαϊκών καταθέσεων γεγονός που οδήγησε σε σημαντική ανατίμηση του έναντι του ευρώ και είχε ως αποτέλεσμα η ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου που ήταν το 2006 περίπου στο 1,60 να διολισθήσει κάτω από το 1,20, αναγκάζοντας την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας να παρέμβει και να τη διατηρήσει στα ανωτέρω επίπεδα έως και σήμερα.
Ως έμμεσο αποτέλεσμα της εν λόγω εξέλιξης ήταν οι δανειολήπτες τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού (βλ. Ουγγαρία, Κροατία, Ισπανία) να επιβαρυνθούν υπέρμετρα καθώς οι μηνιαίες δόσεις των δανείων τους έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 30% και το άληκτο κεφάλαιο τους αντιστοίχως.
Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες, διαθέτοντας επαρκή τεχνογνωσία και έχοντας πρόσβαση στα διεθνή οικονομικά δεδομένα (βλ. υποδείξεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 2006 σχετικά με την επερχόμενη υποτίμηση του ευρώ κατά 30%) είχαν φροντίσει να αντισταθμίσουν αποτελεσματικά το δικό τους συναλλαγματικό κίνδυνο κατά την εκταμίευση του ποσού των δανείων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα και παράγωγα, τα οποία αν και οι ίδιες έκαναν ευρεία χρήση τους, σε κανένα χρονικό σημείο, ούτε πριν την λήψη του δανείου ούτε μετά πρότειναν στους αντισυμβαλλόμενους δανειολήπτες έναντι του αντίστοιχου τιμήματος, γνωρίζοντας μάλιστα καλύτερα από τον καθένα τη σφόδρα πιθανολογούμενη κατάρρευση του ευρώ έναντι του ελβετικού νομίσματος.
Πέραν, όμως της ελλιπούς ενημέρωσης ως προς τις πιθανολογούμενες διακυμάνσεις των δύο νομισμάτων άλλα και της ενημέρωσης ως προς τη δυνατότητα αντιστάθμισης του αυξημένου κινδύνου με τη χρήση κατάλληλων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, οι νομικές ευθύνες των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι πολλές και σημαντικές.
Ιστορικό για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
Κρίσιμο είναι να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα νομικά επιχειρήματα προς άμβλυνση των δημιουργηθεισών στρεβλώσεων και αποπληρωμή του δανείου στην ισοτιμία που ίσχυε κατά την εκταμίευση του.
Σε όλη την Ευρώπη, τα δικαστήρια δικαιώνουν τους προσφεύγοντες δανειολήπτες με βάση επιχειρήματα αφενός περί έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης σχετικά με τον συναλλαγματικό κίνδυνο, αφετέρου περί καταχρηστικότητας συγκεκριμένων δανειακών όρων λόγω έλλειψης διαφάνειας αυτών.
Στην κατεύθυνση αυτή δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η υπ’ αριθ.23/2014 απόφαση του ΠολΠρΞάνθης η οποία αναγνώρισε ότι ο όρος της μνημονευόμενης στο σκεπτικό δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο «...εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την τράπεζα ... είτε σε EURO με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής», τυγχάνει καταχρηστικός και, ως εκ τούτου, άκυρος διότι αν και κατανοητός από τυπική και γραμματική άποψη, εν τούτοις ο συγκεκριμένος δανειολήπτης, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (π.χ. επάγγελμα, μόρφωση, ηλικία), δεν μπόρεσε να εκτιμήσει εξαιτίας και της έλλειψης απτών παραδειγμάτων, τις οικονομικές συνέπειες και μεταβολές, που συνεπάγεται γι’ αυτόν.
Η εν λόγω απόφαση ουσιαστικά επανέλαβε το σκεπτικό της απόφασης του ΔΕΚ (απόφαση της 30ης Απριλίου 2014, υπόθεση C- 26/13, Arpad Kasler, Hajnalka Kaslerne Rabai κατά OTP Jelzalogbank Zrt, σκέψεις 71 – 75) το οποίο με αφορμή την προσφυγή ουγγρικού ζεύγους στα κατά τόπον δικαστήρια για το ίδιο θέμα, αποφάνθηκε μεταξύ άλλων, ότι η σύμβαση δανείου πρέπει να εκθέτει κατά τρόπο διαφανή τον λόγο και τις ιδιαιτερότητες του μηχανισμού μετατροπής του ξένου νομίσματος.
Επομένως, εναπόκειται στο ουγγρικό δικαστήριο, να κρίνει αν ο καταναλωτής που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος μπορούσε, βάσει της διαφημίσεως και των πληροφοριών που παρέσχε η τράπεζα στο πλαίσιο του δανείου, όχι μόνο να πληροφορηθεί την ύπαρξη της διαφοράς μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας πωλήσεως και της συναλλαγματικής ισοτιμίας αγοράς του ξένου νομίσματος, αλλά και να αξιολογήσει τις οικονομικές συνέπειες που θα συνεπαγόταν γι’ αυτόν η εφαρμογή της συγκεκριμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας για τον υπολογισμό των δόσεων και το συνολικό ύψους του δανείου του.
Αγωγές για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο
Καταλήγοντας, οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την επαναφορά του δανείου τους στην αρχική ισοτιμία, και την απάλειψη των καταχρηστικών όρων καθώς και αποζημίωση λόγω έλλειψης παροχή επαρκούς, ειδικής, πλήρους και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης, πριν τη σύναψη του δανείου.
Σχετικά με την KyrosLawOffices
Τα Γραφεία μας είναι γνωστά για την μαχητικότητά τους για με την προστασία των Ελλήνων Επενδυτών, Ομολογιούχων Ελληνικού Δημοσίου (Απολυμένων της πρώην Ολυμπιακής, Φυσικών Προσώπων, Εταιρειών Παρόχων Υγείας, Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ), Ομολογιούχων Συνθέτων Τραπεζικών Προϊόντων, Καταθετών και Ομολογιούχων στις Κυπριακές Τράπεζες, Δανειοληπτών, Μετόχων Τραπεζών, Φορολογουμένων που προσβάλλουν τον ΕΝΦΙΑ, κλπ, έχοντας ασκήσει πολλές εκατοντάδες αγωγών είτε ατομικά είτε ομαδικά κατά Τραπεζών κλπ (σελίδα αποζημίωση)
Η πεποίθησή μας είναι ότι η κραυγαλέα όσο και ιδιαίτερα οδυνηρή καταπάτηση των δικαιωμάτων πολλών δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ιδιαίτερα κατόπιν της εξαιρετικής βαρύτητος απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, θα αντιμετωπισθεί με δίκαιο τρόπο από την Ελληνική Δικαιοσύνη και οι Αγωγές που θα καταθέσουμε θα τύχουν ευνοϊκής δικαστικής κρίσης. H αποκλειστική μας συνεργασία μας με κορυφαία Δικηγορικά Γραφεία του εξωτερικού σε διεθνείς υποθέσεις (Kyros.com, KyrosLawOffices.gr , Gelaw, Voltefietta), μας δημιουργεί σημαντικό πλεονέκτημα στην διεκδίκηση αποζημιώσεων, είτε στα Ελληνικά είτε σε Διεθνή Δικαστήρια.
Δεδομένου του ήδη εκδηλωθέντος ενδιαφέροντος από σημαντικό αριθμό ενδιαφερομένων-δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, προχωρούμε ΑΜΕΣΑ στην κατάθεση αγωγών αποζημιώσεως, αφού πρώτα συστήσαμε εξειδικευμένη ομάδα από οικονομολόγους, ορκωτούς κλπ, με αρκετά συμπιεσμένο κόστος, και αφού πρώτα εξασφαλίσαμε ένα σημαντικό αριθμό υποψηφίων. (Πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν, ότι ΚΑΘΕ αγωγή ασκείται ατομικώς και άρα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η κάθε περίπτωση ξεχωριστά)
Σας επαναλαμβάνουμε την εδραία πεποίθηση μας ότι «χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ»
Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται δεξιά για δωρεάν αρχική αξιολόγηση της υπόθεσης σας!

Με εκτίμηση
Γιάννης Κυριακόπουλος
Δικηγόρος-Oικονομολόγος
Πιστοποιημένος Σύμβουλος Επενδύσεων από την Ε.Κ.
Msc Real Estate-Property Appraisal
Msc European Banking