Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Εθελοντισμός μέσα από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Κάλεσμα νέων εθελοντών επισημαίνοντας λίγες λέξεις για τι σημαίνει Εθελοντισμός!!! ¨ Κάλεσμα νέων εθελοντών«Εθελοντισμός είναι η σοφή διαχείριση του περισσεύματος της ψυχής» " Εθελοντισμός είναι η ελεύθερη διάθεση του εαυτού μας στο περιβάλλον που ζούμε, αλλά και στον συνάνθρωπό μας" "Στον εθελοντισμό σταματάει το ρολόι του χρόνου να κτυπάει, χτυπούν οι χτύπο της καρδιά μας, από αισθήματα προσφοράς και αλληλεγγύης" "Εθελοντισμός σημαίνει όχι πτυχία και σπουδές, αλλά η πλήρη γνώση της αποστολής μας στην γη" "Εθελοντισμός σημαίνει όχι τα γήινα εφόδια που απέκτησα στην γη, αλλά τα πνευματικά εφόδια που φρόντισα όχι εγώ να εφοδιαστώ , για να περάσω καλά, αλλά τις άυλες αξίες που φρόντισα να μεταφέρω στους συνεχιστές της ανθρώπινης ύπαρξης στην γη. "Εθελοντισμός σημαίνει η συνεχόμενη δίψα να σβήσω το ΕΓΏ, και στην θέση του να σπείρω το ΕΜΕΊΣ" "Εθελοντισμός σημαίνει να αγωνίζομαι για το καλό της Κοινωνίας, και όχι για μένα" "Εθελοντισμός σημαίνει να είμαι άμισθος ενεργός πολίτης και να συμμετέχω σε κάθε δραστηριότητα που ωφελεί το κοινωνικό σύνολο, χωρίς στο βάθος του μυαλού μου να υπολογίζω ίδιον όφελος" "Εθελοντισμός σημαίνει η προσφορά χρόνου από την καθημερινότητα μας , γνώση από την εμπειρία μας και την εκπαίδευσή μας ,μέσα από αισιόδοξη διάθεση " "Εθελοντισμός σημαίνει μοίρασμα της αγάπης από την καρδιά μας¨" "Εθελοντισμός είναι πάθος είναι αξεπέραστος έρωτας για κάτι άλλο, που προσφέρεται αυτόβουλα , χωρίς εντολή αλλά ξεπηδάει από την καρδιά μας" Δεν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε πιο πιστά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθελοντών που δραστηριοποιούνται ενεργά. στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μπροστά στην αναλγησία των καιρών και κυρίως πλεόνασμα αγάπης από την καρδιά τους. Επειδή πιστεύουμε ότι αγγίζουν και εσένα οι παραπάνω αξίες, σε καλούμε να γίνεις ενεργό μέλος, να μοιραστείς τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για κοινωνική προσφορά και συμπαράσταση, να μεταδόσεις την εμπειρία και τις γνώσεις σου, να αξιοποιήσεις το χρόνο σου δημιουργικά. Εάν είσαι νέος θα αποκτήσεις καινούριες δεξιότητες, γνώσεις και προϋπηρεσία. Σε περιμένουμε στο χώρο μας για να γνωρίσεις από κοντά το έργο και τις δράσεις της ΄Ενωσή μας!!! Να θυμάσαι ΠΑΝΤΑ, πως μόνο προσφέροντας στους άλλους, στην κοινωνία γενικότερα, μπορείς να νοιώσεις την "προσφορά" που αποζητάς από τους άλλους,και ακόμα να ξεχωρίσεις το νόημα του εθελοντισμού από την Εργασία, δύο λέξεις του ίδιου προορισμού, αλλά προερχόμενες από διαφορετικές αφετηρίες!!! Η Πρόσκληση απευθύνεται σε όλους, !!!

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ταχυμεταφορών πριν ή κατά την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη;

Η επιχείρηση ταχυμεταφορών έχει την υποχρέωση να: ενημερώνει τον αποστολέα για τα στοιχεία επίδοσης (ημέρα και ώρα παράδοσης, ονοματεπώνυμο ατόμου που παρέλαβε – η ενημέρωση μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή από εκπρόσωπο της εταιρείας μετά από σχετική ερώτηση μέσω τηλεφώνου, email, κλπ) καταγράφει στο ΣΥΔΕΤΑ ενδεχόμενες απαιτήσεις του αποστολέα για ειδικούς τρόπους επίδοσης (όπως αυθημερόν επίδοση, επίδοση σε διάστημα συγκεκριμένων ωρών, ή επίδοση σε μη εργάσιμη ημέρα) κάνει την επίδοση του αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή σε σύνοικο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη ενημερώνει τον παραλήπτη, που επιθυμεί να παραλάβει με επιφύλαξη το ταχυδρομικό αντικείμενο, για το δικαίωμά του και διεκπεραιώνει το αίτημα παρουσία του παραλήπτη (είτε μέσω του φορητού ηλεκτρονικού εξοπλισμού είτε καταγράφοντας τους σχετικούς λόγους επιφύλαξης πάνω στο ΣΥΔΕΤΑ) 6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ταχυμεταφορών σε περίπτωση μη επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη; Η ταχυδρομική επιχείρηση επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, εφόσον αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επίδοση και εφόσον έχουν δηλωθεί τα τηλέφωνα επικοινωνίας οφείλει να προγραμματίσει τουλάχιστον δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου στον παραλήπτη, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη προβαίνει σε έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη σε περίπτωση απουσίας του και επιστροφή του αντικειμένου στο χώρο της ταχυδρομικής επιχείρησης επιστρέφει το αντικείμενο στον αποστολέα με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του από τον παραλήπτη φυλάσσει το ταχυδρομικό αντικείμενο για διάστημα έξι (6) μηνών από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσης αυτού. 7. Σε περίπτωση που επιθυμώ να παραλάβω το αντικείμενο με επιφύλαξη, θα πρέπει να το πράξω/δηλώσω μόνο τη στιγμή της επίδοσης αυτού σε εμένα; Η δήλωση επιφύλαξης παραλαβής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα μίας (1) ημέρας από την παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου από τον παραλήπτη. 8. Μπορεί να αλλάξει η διεύθυνση επίδοσης του αντικειμένου και από ποιόν; Εάν ναι, υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση για αυτή την αλλαγή; Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης έχουν την δυνατότητα τηλεφωνικώς ή εγγράφως μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού μηνύματος και εντός χρονικού ορίου και διαδικασιών που ορίζονται από την επιχείρηση ταχυμεταφορών, να αλλάζουν την διεύθυνση επίδοσης του αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, αυτός που ζητά την αλλαγή αναλαμβάνει και τυχόν πρόσθετη χρέωση, βάσει του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης ταχυμεταφορών. 9. Τι είναι η ατομική σύμβαση και τι πρέπει να προσέξω; Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας τη διακίνηση ενός ταχυδρομικού αντικειμένου καταρτίζουν με το χρήστη ατομική σύμβαση, στην οποία αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διακίνησής του. Η ατομική σύμβαση, θα πρέπει να παραδίδεται στο χρήστη (αποστολέα ή παραλήπτη), με τον οποίο συνάπτει τη σύμβαση η επιχείρηση. Σε αυτή θα πρέπει, κατ' ελάχιστο, να προσδιορίζονται τα ακόλουθα: τα μη αποδεκτά αντικείμενα, καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται η μεταφορά τους σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή / και τις διατάξεις της κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας το δικαίωμα της επιχείρησης να μην παραλαμβάνει προς διακίνηση αντικείμενα, εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρησή τους από εκπρόσωπο της επιχείρησης τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του ταχυδρομικού αντικειμένου από τον αποστολέα και τις αντίστοιχες χρεώσεις τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, απώλεια και φθορά αντικειμένων καθώς και τις προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να τις διεκδικήσει ο χρήστης τη διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχείρησης και χρήστη. Διαβάζω προσεκτικά τους όρους της σύμβασης και ζητώ διευκρινίσεις αν κάτι δεν κατανοώ. H παράδοση της αποστολής μου στην εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχομαι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου προς την εταιρεία. Αν υπογράψω σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική, δεν απαλλάσσομαι από τις υποχρεώσεις. Στο τέλος της διαδικασίας κρατώ το αντίγραφο.

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Ε.Π.Κ.Κρήτης:Τ α δικαιώματά μας , όταν ταξιδεύουμε ακτοπλοικώ

ς Όταν ταξιδεύουμε, με πλοίο, πρέπει να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας και να τα διεκδικούμε. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, στον κατεξοχή μήνα των διακοπών για όλους μας. Ταξίδια και covid Πριν ξεκινήσουμε για τις διακοπές μας, είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδος, πρέπει να ενημερωνόμαστε, για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, που ισχύουν στον τόπο προορισμού μας. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα μέτρα αλλάζουν πολύ συχνά και νέα έκτακτα μέτρα επιβάλλονται. Επίσης, πρέπει να ενημερωνόμαστε, ενώ είμαστε σε διακοπές, για τα μέτρα που ισχύουν για την επιστροφή μας, στον τόπο κατοικίας μας. Δικαιώματα επιβατών: Α. Ο μεταφορέας πρέπει να μας παρέχει τη θέση ή την καμπίνα, στο συγκεκριμένο πλοίο και ταξίδι, που αναγράφεται, στο εισιτήριο μας. Σε περίπτωση, που δεν μπορεί να μας τα παράσχει, δικαιούμαστε: Ή να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και να μας επιστραφεί ο ναύλος καθώς και να μας δοθεί αποζημίωση ίση με το διπλάσιο του ναύλου. Ή να ταξιδέψουμε, σε θέση κατώτερη, από αυτήν, που πληρώσαμε, λαμβάνοντας αποζημίωση το διπλάσιο της διαφοράς των δυο ναύλων. Ή να ζητήσουμε να ταξιδέψουμε, σε θέση ανώτερη, από αυτήν, που πληρώσαμε, καταβάλλοντας το μισό της διαφοράς των δυο ναύλων. Εάν, όμως, ο μεταφορέας, μόνος του, μας προσφέρει ανώτερη θέση, τότε, δε δικαιούται να εισπράξει τη διαφορά. Β. Εάν θελήσουμε να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας, δικαιούμαστε, εφόσον επιστρέψουμε το σώμα: Επιστροφή του μισού ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 12 ώρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. Επιστροφή του 75% του ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 7 ημέρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου και όλων των κρατήσεων, υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., αν η ακύρωση γίνει 14 ημέρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. Επίσης, δικαιούμαστε τα ίδια, ανεξάρτητα, από τον χρόνο ακύρωσης, όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται, εγγράφως. Να τροποποιήσουμε το εισιτήριό μας, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς, όμως να δικαιούμαστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσουμε την αλλαγή 48 ώρες, πριν τον προγραμματισμένο απόπλου. Για να ισχύουν τα παραπάνω, πρέπει να ενημερώσουμε, γραπτά, τον εκδότη των εισιτηρίων. Για να επιστρέψουμε ή να αλλάξουμε το εισιτήριό μας, πρέπει να απευθυνθούμε, στον εκδότη ή στο ναυτικό πράκτορα του μεταφορέα ή στον εκπρόσωπο του. Γ. Τα άτομα, με αναπηρία, άνω του 80%, δικαιούνται έκπτωση 50%, επί του ναύλου. Η ίδια έκπτωση χορηγείται, στο συνοδό του ανάπηρου, εφόσον ο ανάπηρος πάσχει, από συγκεκριμένες αναπηρίες καθώς και στο αναπηρικό όχημα. Οι επιβάτες, με αναπηρία, δικαιούνται την παροχή δωρεάν συνδρομής, στα λιμάνια, στην επιβίβαση και αποβίβαση καθώς και πάνω στο πλοίο. Δ. Μπορούμε να μεταφέρουμε χειραποσκευές, μέχρι 50 κιλά. Για επιπλέον βάρος, πληρώνουμε επιπλέον ναύλο. Τα άτομα, με μειωμένη κινητικότητα, δεν πληρώνουν, για επιπλέον βάρος, αν αυτό προέρχεται, από τον εξοπλισμό, που διευκολύνει την κίνησή τους. Ο μεταφορέας ευθύνεται, για τυχόν φθορά, απώλεια των αποσκευών μας, μόνο εάν τις έχουμε παραδώσει, για φύλαξη και έχουμε λάβει την σχετική απόδειξη. Σε περίπτωση, που ο μεταφορέας ζητήσει να τοποθετήσουμε τις αποσκευές μας, σε συγκεκριμένο χώρο, πρέπει να μας δώσει τη σχετική απόδειξη και αναλαμβάνει την ευθύνη, για τυχόν απώλεια, ή καταστροφή. Ο μεταφορέας ευθύνεται, για τη φθορά, ή απώλεια εξοπλισμού ατόμων, με αναπηρία, εφόσον η ζημιά οφείλεται, σε δική του υπαιτιότητα. Ε. Αν το πλοίο καθυστερήσει να αποπλεύσει, από υπαιτιότητα του μεταφορέα (βλάβη ή ζημιά), μπορούμε: Αν η καθυστέρηση είναι πάνω από 90 λεπτά: ‘Η να ακυρώσουμε το εισιτήριό μας και να μας επιστραφεί όλο το αντίτιμο. ‘Η να μείνουμε, στο πλοίο και να ταξιδέψουμε, είτε με το ίδιο πλοίο ή με άλλο, με έξοδα και μέριμνα του μεταφορέα. Δικαιούμαστε, επίσης, ελαφρά γεύματα και αναψυκτικά. Εάν η καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη από 4 ώρες: Ο μεταφορέας πρέπει να μας παράσχει γεύμα και κατάλυμα, στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, εφόσον είναι αυτό εφικτό και είναι αναγκαία η διανυκτέρευση ή οι διανυκτερεύσεις. Η μεταφορά του επιβάτη, από το λιμάνι, στο ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο, στο λιμάνι, γίνεται, με έξοδα του μεταφορέα. Το κόστος κάθε διανυκτέρευσης ορίζεται, στα 80ευρώ και ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, στις 3, κατ’ ανώτατο όριο. Δικαιούμαστε χρηματική αποζημίωση 25% επί της τιμής του εισιτηρίου, ή κάποια άλλη παροχή, που θα συμφωνήσουμε, με τον μεταφορέα, εφόσον προωθηθούμε, στον προορισμό μας, με το ίδιο, ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα και η καθυστέρησή μας είναι: 1 ώρα, για διαδρομή, μέχρι και 4 ώρες 2 ώρες, για διαδρομή, από 4 ώρες, μέχρι και 8 ώρες 3 ώρες, για διαδρομή, από 8 ώρες, μέχρι και 24 ώρες 6 ώρες, για διαδρομή, άνω των 24 ωρών Αν η καθυστέρηση είναι διπλάσια, από τις 3 παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δικαιούμαστε αποζημίωση 50% της τιμής του εισιτηρίου. Το δικαίωμα αποζημίωσης το ασκούμε, στο λιμάνι αναχώρησης, ή άφιξης του πλοίου. Εάν, 24 ώρες, από την ώρα του προγραμματισμένου απόπλου, δεν προωθηθούμε, στον προορισμό μας, με μέριμνα του μεταφορέα, δικαιούμαστε αποζημίωση το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη και επιστροφή του ναύλου, για το όχημά μας. ΣΤ. Εάν, κατά τη διάρκεια του πλου, ή σε κάποιο ενδιάμεσο λιμάνι, το πλοίο πάθει βλάβη ή ζημιά, με υπαιτιότητα του μεταφορέα, μπορούμε: Ή να διακόψουμε το ταξίδι μας και να μας επιστραφεί η διαφορά του εισιτηρίου, για το υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής και για τον επιβάτη και για το όχημα. Ή να συνεχίσουμε το ταξίδι μας: Σε αυτή την περίπτωση, δικαιούμαστε αποζημίωση 25%, επί της τιμής του εισιτηρίου, ή κάποια άλλη παροχή της τιμή του εισιτηρίου, ή κάποια άλλη παροχή, όταν φτάσουμε, στον προορισμό μας, με καθυστέρηση: 1 ώρα, για διαδρομή, μέχρι και 4 ώρες 2 ώρες, για διαδρομή, από 4 ώρες, μέχρι 8 ώρες 3 ώρες, για τη διαδρομή, από 8 ώρες, μέχρι 24 ώρες 6 ώρες, για τη διαδρομή, πάνω από 24 ώρες Δικαιούμαστε αποζημίωση 50%, επί της τιμής του εισιτηρίου, όταν οι παραπάνω αναφερόμενοι χρόνοι καθυστέρησης είναι διπλάσιοι. Εάν το ταξίδι μας διακοπεί, σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω ζημιάς, ή βλάβης του πλοίου και δεν προωθηθούμε, στον τελικό μας προορισμό, με ευθύνη και δαπάνη του μεταφορέα, δικαιούμαστε: Δωρεάν τροφή, για όλο το διάστημα, μέχρι να συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Κατάλυμα, στο πλοίο, ή σε ξενοδοχείο, εφόσον αυτό είναι εφικτό και υπάρχει ανάγκη διανυκτέρευσης. Δωρεάν μεταφορά, προς και από το ξενοδοχείο. Η ανώτατη τιμή, για κάθε διανυκτέρευση ορίζεται, στα 80 ευρώ και ο ανώτατος αριθμός διανυκτερεύσεων ορίζεται, στις 3. Η άσκηση των δικαιωμάτων μας, για καθυστέρηση, ή ακύρωση του ταξιδιού, σε ενδιάμεσο λιμάνι, γίνεται, σε έγγραφο, που υποχρεούται να μας δώσει ο μεταφορέας. Ζ. Αν χάσουμε το πλοίο ανταπόκρισης, που θα μας πήγαινε, στον προορισμό μας, εξαιτίας καθυστέρησης ή διακοπής προηγούμενου δρομολόγιου και έχουμε στα χέρια μας το εισιτήριο, πρέπει να ενημερώσουμε το μεταφορέα, ο οποίος πρέπει να μας προωθήσει, στον τελικό προορισμό μας, με δικά του έξοδα και μέριμνα. Δικαιούμαστε, επίσης, γεύματα. Τέλος, δικαιούμαστε και κατάλυμα, με τις ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για τη διακοπή του ταξιδιού, σε ενδιάμεσο λιμάνι. Η. Αν απαγορευτεί ο απόπλους, λόγω καιρού, μπορούμε: Ή να μείνουμε, στο πλοίο, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Ή να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και να μας επιστραφεί ο ανάλογος ναύλος. Ή να αλλάξουμε την ημερομηνία του ταξιδιού Θ. Αν ακυρωθεί το ταξίδι μας, με ευθύνη του μεταφορέα, μπορούμε να ζητήσουμε αποζημίωση, η οποία θα καλύπτει κάθε ζημιά, που πιστεύουμε ότι έχουμε υποστεί. Εάν ο μεταφορέας δε συμφωνεί, στο ύψος της αποζημίωσης, τη διαφορά θα λύσουν τα δικαστήρια της έδρας του μεταφορέα, σύμφωνα με το άρθρο 682 του Κ.Π.Δ. Δεν έχουμε δικαίωμα αποζημίωσης, εάν: Ο μεταφορέας μας ενημερώσει 12 ώρες, πριν την προγραμματισμένη αναχώρηση και μας προωθήσει, στον προορισμό μας, με άλλο μέσο, το οποίο θα αναχωρεί το πολύ 12 ώρες, μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση. Ο μεταφορέας μας ενημερώσει μια βδομάδα, πριν την αναχώρησή μας και μας επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου. Ι. Εάν ακυρωθεί το ταξίδι μας, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου, μπορούμε: Ή να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και να πάρουμε πίσω, το αντίτιμο του εισιτηρίου μας. Ή να συμφωνήσουμε να προωθηθούμε, στον προορισμό μας, με έξοδα και φροντίδα του μεταφορέα, μέσα σε 24 ώρες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταφορέας πρέπει να μας παράσχει τροφή. Επίσης, πρέπει να μας παράσχει και κατάλυμα. Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις, για την καθυστέρηση απόπλου. Εάν δε θελήσουμε να ακυρώσουμε το ταξίδι μας και ο μεταφορέας δε μπορεί να εξασφαλίσει την προώθησή μας, στον προορισμό μας, μέσα σε 24 ώρες, πρέπει να μας αποζημιώσει, με το διπλάσιο του ναύλου του επιβάτη. Εάν έχουμε εισιτήριο, με επιστροφή, δικαιούμαστε την επιστροφή και του αντίτιμου του εισιτηρίου επιστροφής. ΙΑ. Εάν έχουν εκδοθεί υπεράριθμα εισιτήρια, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να αρνηθεί, δηλαδή να μην επιτρέψει την επιβίβαση, σε ορισμένους επιβάτες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μεταφορέας πρέπει να αναζητήσει εθελοντές, οι οποίοι δέχονται να μη ταξιδέψουν, με αντάλλαγμα κάποιες παροχές, που συμφωνούν, με το μεταφορέα και επιπλέον τη μεταφορά τους, στον προορισμό τους, με δαπάνη του μεταφορέα. Αν δε βρεθούν αρκετοί εθελοντές, ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος, για λόγους ασφάλειας, να μην επιτρέψει, σε κάποιους επιβάτες, να ταξιδέψουν. Σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούμαστε: Ή να αποζημιωθούμε, με το τριπλάσιο του ναύλου του επιβάτη. Ή να μεταφερθούμε, στον τελικό μας προορισμό, με φροντίδα και έξοδα του μεταφορέα, ο οποίος θα μας παράσχει και τροφή. Επιπλέον, πρέπει να μας παράσχει και κατάλυμα, σε ξενοδοχείο, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις, που ισχύουν, για την καθυστέρηση του απόπλου. Τέλος, σε αυτήν την περίπτωση, δικαιούμαστε να αποζημιωθούμε, με το ποσό του ναύλου επιβάτη. ΙΒ. Για καταγγελίες και παράπονα, κατά τη διάρκεια του πλου, μπορούμε να απευθυνόμαστε, στον αρμόδιο αξιωματικό του πλοίου. Μετά το πέρας του ταξιδιού, μπορούμε να απευθύνουμε, στον εκδότη του εισιτηρίου μας, ή στο μεταφορέα, ή στις Λιμενικές αρχές. Σημείωση:Σύμφωνα, με τον νόμο 4948/2022: Μεταφορέας είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς. Επιβάτης είναι ο χρήστης των υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς. Εκδότης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που εκδίδει εισιτήρια επιβατών και αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων. «Σύμβαση θαλάσσιας μεταφοράς» είναι η σύμβαση μεταξύ του μεταφορέα ή/και του εκδότη και του επιβάτη, με την οποία ο μεταφορέας αναλαμβάνει, κατά περίπτωση, την υποχρέωση μεταφοράς του επιβάτη, των αποσκευών του και του οχήματός του, στον τόπο προορισμού και η οποία αποδεικνύεται, με την έκδοση του εισιτηρίου, στον επιβάτη ή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος. «Ναύλος» είναι το χρηματικό ποσό, που αναγράφεται, στο εισιτήριο, χωρίς τις κρατήσεις, υπέρ τρίτων και το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) «Εισιτήριο» είναι το έγκυρο έγγραφο, που χρησιμεύει, ως αποδεικτικό της σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς και το οποίο έχει οποιαδήποτε μορφή αναγνωρίζει η ελληνική νομοθεσία (π.χ. ηλεκτρονική).

Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ενοίκια κατοικιών , μεγάλος "βραχνάς" για τους ενοικιαστές"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 4-8-2022
Επειδή , πολλοί ενοικιαστές κατοικιών , στην Κρήτη, βρίσκονται σε αγωνία αλλά και "αδιέξοδο" καθώς υπάρχει μεγάλη ζήτηση ενοικίασης κατοικίας, η οποία θα αυξηθεί με την αναζήτηση φοιτητικής στέγης, πράγμα που εκμεταλλεύονται σε μεγάλο βαθμό , οι ιδιοκτήτες στην παρούσα φάση,με αποτέλεσμα να ζητούν αύξηση του ενοικίου που πολλές φορές ξεπερνάει και το 50% του μισθώματος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , θέλοντας να ενημερώσει τους ενοικιαστές αλλά και τους ιδιοκτήτες δίνει τις οδηγίες της Οι Οδηγίες μας Μπορεί η έξωση του ενοικιαστή να γίνεται σε χρόνο εξπρές, αλλά θα πρέπει: Να γνωρίζει ο ενοικιαστής ότι, - Η μίσθωση του ακινήτου, ισχύει το λιγότερο, για τρία χρόνια -Το μίσθωμα συμφωνείται ελεύθερα -Η αύξηση του ενοικίου συμφωνείται και δεσμεύει αμφότερους Για έξωση, δεν χρειάζεται πλέον κατάθεση Αγωγής, από τον ιδιοκτήτη Ο Ιδιοκτήτης ,θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στο Δικαστήριο, στην οποία θα ζητεί την έξωση του ενοικιαστή του ,η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα, και θα αναφέρει τους λόγους, θα περιγράφει το ακίνητο, τον χρόνο της μίσθωσης, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για να ενημερωθεί το δικαστήριο και να κρίνει αν η αίτηση για έξωση είναι σύμφωνη με τον νόμο. Ο δικαστής θα εκτιμά αν η αίτηση είναι νόμιμη και θα εκδίδει την απόφασή του, με την οποία θα διατάσσεται η έξωση του ενοικιαστή. . Η απόφαση θα κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα και η διαδικασία αυτή δεν θα κρατάει περισσότερο από έναν μήνα, πλην εξαιρέσεων, από τότε που κατατέθηκε η αίτηση. Παραθέτουμε, όμως, αναλυτικά τι ακριβώς προβλέπει το νομοσχέδιο και σε ποιες περιπτώσεις θα εφαρμόζονται οι διατάξεις στις εξώσεις: * Πότε ο ιδιοκτήτης νομιμοποιείται να ζητά την έξωση; Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, στις παρακάτω περιπτώσεις: -Όταν επικαλείται , και το αποδεικνύει, καθυστέρηση στην καταβολή του ενοικίου, που οφείλεται σε δυστροπία του ενοικιαστή. Η μη πληρωμή κοινοχρήστων , θεωρείται μη καταβολή μισθώματος Σε αυτή την περίπτωση, μαζί με την αίτηση για έξωση θα προσκομίζει και εξώδικο που οφείλει να έχει στείλει στον ενοικιαστή τουλάχιστον 1Ο ημέρες προτού απευθυνθεί στο δικαστήριο για να του πληρώσει τα οφειλόμενα μισθώματα. -Όταν ο χρόνος της μίσθωσης έχει λήξει, όταν ήταν συγκεκριμένου χρόνου ή όταν είχε καταστεί η μίσθωση αορίστου χρόνου, δηλαδή είχε λήξει το συμβόλαιο και είχε ανανεωθεί σιωπηρά. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να έχει αποστείλει ­ και να προσκομίζει στο δικαστήριο τα ανάλογα έγγραφα ­, με δικαστικό κλητήρα, σχετική ειδοποίηση στον ενοικιαστή. Η απόφαση εκδίδεται σχεδόν αμέσως, Δηλαδή, το αργότερο σε 10 ή 20 ημέρες. Αμέσως κοινοποιείται με δικαστικό κλητήρα στον ενοικιαστή και εκτελείται μετά από 10 ημέρες. Τέλος, εάν ο ενοικιαστής, έχει επιχειρήματα και θέλει να ακουστεί από το δικαστήριο, θα έχει δικαίωμα να καταθέσει,ανακοπή. μόλις εκδοθεί η εξωστική απόφαση, μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών, Η ανακοπή δεν αναστέλλει, όμως, την εκτέλεση της εξωστικής απόφασης παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις! Κατ' εξαίρεση, λοιπόν, μπορεί με διάταξή του ο δικαστής που εξέδωσε την απόφαση να δώσει παράταση τουλάχιστον ενός μηνός για την έξωση ώσπου να εκδικαστεί η ανακοπή. Εάν, απορριφθεί η αίτηση του Ιδιοκτήτη, για έξωση, μπορεί να υποβληθεί νέα για άλλο ή παρεμφερή λόγο, δεν χρειάζεται εφησυχασμός από τον ενοικιαστή. Για ενημέρωση Προστασία στο 1520 (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) και στα τηλ. 2821092666, 2821092306 Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη -- ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Ε.Π.Κ.Κρήτης: ΚΑΜΙΑ ανοχή, σε παραβατικές οχλήσεις ,των υπαλλήλων δικηγορικών γραφείων , Funds

Είμαστε δίπλα σε κάθε οφειλέτη, που παραβιάζονται τα δικαιώματα του από τις "εισπρακτικές" ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-7-2022 Με αφορμή τα παράπονα και τις καταγγελίες από δανειολήπτες -εγγυητές τραπεζών, για τον τρόπο που λειτουργούν οι ενημερωτικές εταιρείες, οι γνωστές (εισπρακτικές)΄,όπου σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν φόβο, τρόμο και γενικά επιτίθονται με μη νόμιμη και επιτρεπτή συμπεριφορά ,προς τους δανειολήπτες -καταναλωτές ,με αποτέλεσμα κάποιοι ακόμα να φθάνουν σε ψυχολογικά κέντρα , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε σχετική ανακοίνωση της , καταγγέλλει τις συμπεριφορές επικοινωνίας των υπαλλήλων των εταιρειών αλλά και δίνει τις οδηγίες της, για τα δικαιώματα των οφειλετών, απέναντι σε κάθε καταχρηστική συμπεριφορά ,που δέχονται από τις ενημερωτικές εταιρείες, αλλά και με ποιο τρόπο μπορούν να τα διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να τα προασπίσουν, προκειμένου να αποζημιωθούν, λόγω των παράνομων ενεργειών τις οποίες υφίστανται, αλλά και οι εταιρείες αυτές, να τιμωρηθούν είτε διοικητικώς είτε δικαστικώς. Τι είναι οι ενημερωτικές (εισπρακτικές )εταιρείες; Οι ενημερωτικές εταιρείες, είναι εταιρίες, που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών, για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους, έναντι δανειστών (συνήθως Τραπεζών,funds ) , καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ` εντολή και για λογαριασμό των δανειστών (συνήθως τραπεζών funds κ.α) . Οι εταιρείες αυτές, οφείλουν βάσει Νόμου ,να δρουν με γνώμονα το σεβασμό της προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας των οφειλετών , ενώ επίσης η επιχειρηματική τους δράση πρέπει να διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας, κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας. Οι εν λόγω εταιρείες συμβάλλονται με τους δανειστές (τράπεζες funds) με σκοπό (μόνο) να ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ τους δανειολήπτες-οφειλέτες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (και όχι να ασκούν πίεση για να εξοφληθούν οι οφειλές αυτές!). Σημ.Δεν επιτρέπεται στις Τράπεζες η ανάθεση εντολής ενημέρωσης , για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες πλην μίας εισπρακτικής εταιρείας. Τι προβλέπει ο νόμος για τη λειτουργία τους: Η επικοινωνία της εισπρακτικής ,με τον οφειλέτη, πρέπει να γίνεται εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα τηλεφωνικών κλήσεων όχι παραπάνω από μία φορά, ανά δύο μέρες. Η τηλεφωνική επικοινωνία από την εισπρ. εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη, για οφειλή επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα τουλάχιστον ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη και μόνο από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Κατά την επικοινωνία του εκπροσώπου της εισπρ. εταιρείας, με τον οφειλέτη, ο πρώτος θα πρέπει να κάνει γνωστή στον οφειλέτη την ιδιότητά του (εν προκειμένω υπάλληλος/εργαζόμενος της εταιρείας) και να μην αντιποιείται ιδιότητες που δεν φέρει, δηλαδή να μην δίνει άμεσα ή έμμεσα στον οφειλέτη την εντύπωση ότι είναι υπάλληλος ή εκπρόσωπος της Τράπεζας, δικηγόρος ή δικαστικός επιμελητής, πρακτική που χρησιμοποιείται δυστυχώς αρκετά συχνά για να φοβηθεί ο εκάστοτε οφειλέτης και να αποκτήσουν οι απειλές της εταιρείας μεγαλύτερο βάρος. Απαγορεύεται ,στον εκπρόσωπο της εισπρ. εταιρείας οποιαδήποτε άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης και γενικά οποιαδήποτε ενέργεια ικανή να προκαλέσει (ή έστω με σκοπό να προκαλέσει) στον οφειλέτη αίσθημα φόβου ως προς την τύχη του επαγγέλματός του, της περιουσίας του ή τη ζωής και την υγείας του, καθώς φυσικά και των οικείων του. Απαγορεύεται ,επίσης στον εκπρόσωπο της εταιρείας οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά με αποδέκτη τον οφειλέτη. Πέρα από τις αυτές καθ’ αυτές προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις που φυσικά δεν δικαιολογούνται για κανένα λόγο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην απαγόρευση αυτή εντάσσεται και η ειρωνεία που πιθανώς επιδεικνύει ο πρώτος ,απέναντι στον οφειλέτη. Επίσης δεν επιτρέπεται και δεν δικαιολογείται για κανέναν λόγο στους εκπροσώπους της εισπρ. εταιρείας η δυσφήμιση (ή και η απειλή δυσφήμισης) του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του. Δηλαδή, η ενημέρωση του εκάστοτε οφειλέτη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αφορά αυτόν και μόνο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδέκτες των πληροφοριών αυτών άλλα άτομα πλην του ιδίου και μόνο! Απαγορευμένη επίσης είναι ,κάθε παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη, καθώς και οι κατ` οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, όπως επίσης και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς (ενδεικτικά αναφέρονται τα νοσοκομεία). Ειδικές Υποχρεώσεις των ενημερωτικών εταιρειών Σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη, οι εταιρείες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης, να παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του, όσο και για τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας. Απαγορεύεται, στις ενημερωτικές εταιρείες να αντιποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την επικοινωνία τους ,με τους οφειλέτες την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών - εντολέων τους. Όπως προαναφέρθηκε, οι εισπρακτικές εταιρείες. είναι διαφορετικές νομικές οντότητες από τις τράπεζες και υπόκεινται σε άλλο νομικό καθεστώς. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να αναφέρουν στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους με τους οφειλέτες ότι καλούν πχ. από την «Α.» Τράπεζα, ακριβώς επειδή δεν είναι εκπρόσωποι ή υπάλληλοι της ,εν λόγω τράπεζας, αλλά διαφορετική εταιρεία, άσχετα αν συνεργάζονται με αυτήν. Κυρώσεις α)Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων/απαγορεύσεων από τις ενημερωτικές εταιρείες επιβάλλονται και Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις Η προηγούμενη ενημέρωση από τον δανειστή - Τράπεζα Προσοχή !!! η Τράπεζα με την οποία κάθε οφειλέτης - δανειολήπτης έχει συμβληθεί, θα πρέπει να τον έχει εκ των προτέρων ενημερώσει ,σχετικά με τη δυνατότητα και την πρόθεση της τελευταίας να μεταβιβάσει τα προσωπικά του στοιχεία σε εισπρακτική εταιρεία, στην οποία και θα της αναθέσει να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες ενημέρωσης. Αν δεν το κάνει, ή αν η ενημέρωση αυτή δεν είναι σαφής και περιέχουσα ακριβείς λεπτομέρειες ως προς την εισπρακτική εταιρεία και τα δεδομένα του οφειλέτη τα οποία αυτή θα λάβει γνώση, δημιουργείται ευθύνη της Τράπεζας ,απέναντι στον οφειλέτη από τις διατάξεις σχετικά με τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων (βλ. και Κανονισμό GDPR), επίσης με πλήθος δικαστικών αποφάσεων να δικαιώνουν τους πολίτες και αναγκάζοντας τα τραπεζικά ιδρύματα να τους αποζημιώσουν (βλ. σχετικές αποφάσεις παρακάτω). Τι πρέπει να κάνετε για να προασπίσετε τα δικαιώματα σας Είμαστε καταναλωτές ,έχουμε δικαιώματα!!! Για να τα διεκδικήσουμε θα πρέπει o oφειλέτης, να έχει στο νού του τα εξής: Να σημειώνει: πότε έγινε η κάθε κλήση, με ποιόν υπάλληλο μίλησε, ποια εταιρεία τον κάλεσε, ποιος είναι ο αριθμός της εταιρείας στο αντίστοιχο μητρώο των εταιρειών αυτών, ποιος ήταν ο τηλεφωνικός αριθμός από τον οποίο έγινε η κλήση, για ποια οφειλή του έγινε η κλήση, αν ενημερώθηκε από τον υπάλληλο ότι η κλήση τους καταγράφεται, αν ο υπάλληλος κατά την αρχή της τηλεφωνικής συνομιλίας έκανε ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη για να επαληθεύσει ότι μιλάει με τον ίδιο, πώς του μίλησε ο υπάλληλος, τι ακριβώς ήταν αυτό που του είπε και τι εκφράσεις χρησιμοποίησε και πόσο διήρκησε η κάθε κλήση. Επίσης, καλό θα ήταν όταν η συνομιλία γίνεται στο κινητό, ο κάθε οφειλέτης να αποθηκεύει ως εικόνα, όπως με τη μέθοδο «print-screen» (ούτως ώστε να μπορούν να προσκομισθούν εάν χρειαστεί στο Δικαστήριο), ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, τα στοιχεία των κλήσεων που αποθηκεύονται αυτόματα στο κινητό (δηλ. ο αριθμός που τον κάλεσε, η ημερομηνία που έγινε η κλήση και πόσο διήρκησε αυτή). Αντίθετα, αν ο αριθμός ο οποίος καλεί τον οφειλέτη είναι μη εμφανής στον τελευταίο (δηλ. με απόκρυψη), δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαντηθεί η κλήση, ενώ αν οι πολίτες διαπιστώσουν ότι τέτοιες κλήσεις με απόκρυψη επαναλαμβάνονται, καλό θα ήταν να απευθυνθούν στον οικείο πάροχο τηλεφωνίας που έχουν ζητώντας να μάθουν ποιος τους καλεί και εν συνεχεία να απευθυνθούν στον εισαγγελέα. Ένα άλλο επίσης ζήτημα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες είναι ότι έχουν δικαίωμα, εφόσον ενημερώσουν πρώτα τον συνομιλητή τους και αυτός συμφωνήσει, να ηχογραφούν επίσης τις τηλεφωνικές αυτές κλήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εν λόγω καταγραφή μπορεί να λάβει χώρα από τον οφειλέτη ΜΟΝΟ και ΕΦΟΣΟΝ ενημερωθεί πριν ο υπάλληλος και συναινέσει σε αυτό! Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οφειλέτης παρανομεί και μπορεί να βρεθεί προ πολύ δυσάρεστων εξελίξεων. Σχεδόν πάντα όμως, όσες φορές έχει ανακύψει το εν λόγω ζήτημα, οι υπάλληλοι αναφέρουν απλά ότι δεν συναινούν στην καταγραφή και η κλήση σταματά. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, καλό θα ήταν ο εκάστοτε οφειλέτης να κάνει χρήση του δικαιώματός όπως αιτηθεί να παραλάβει γραπτά αναλυτική κατάσταση για την οφειλή για την οποία δέχεται την τηλεφωνική κλήση. Τέλος , η 'Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στέλνει μήνυμα , σε όλους εκείνους που στον βωμό κάποιας χρηματικής αμοιβής, "σπέρνει" φόβο και τρόμο σε κάθε πολίτη, στα πλαίσια τάχα της ενημέρωσης, ότι δεν θα ανεχθεί πλέον κανένα παράπονο παράτυπης ενέργειας,να αλλάξουν τακτική, καθώς η Χώρα μας διαθέτει πλούσια νομοθεσία ,που θα πρέπει να τηρείται .

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Αρχισαν οι διακοπές .....Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα- καμπιγκ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-7-2022 Διακοπές και Διαμονή
Ιούλιος μήνας διακοπών..... και η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να δ΄λωσει τις Οδηγίες της στους καταναλωτές, ωστε να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους, αλλά και τις υποχρεώσεις τους, έναντι ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα Οι τιμές, διαμορφώνονται, ελεύθερα. Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Ο ξενοδόχος πρέπει να: Ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου, σε κάθε πελάτη. Ο ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση, μόνο σε πελάτες, που είναι ασθενείς, μεθυσμένοι ή βρώμικοι. Επίσης, ο ξενοδόχος μπορεί να διακόψει τη μίσθωση, του καταλύματος, εάν ο πελάτης παραβεί τα χρηστά ήθη, ή ασθενήσει, από νόσο που προκαλεί ενόχληση, στους υπόλοιπους πελάτες, ή παραβεί τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται παρακάτω. Απαντά, μέσα σε τρεις ημέρες, τηλεφωνικά ή γραπτά, αν αποδέχεται ή όχι την κράτηση δωματίων. Διαθέτει, στους πελάτες, τις ανέσεις, που διαφημίζει, όπως π.χ. πισίνα, εγκαταστάσεις γυμναστικής, νυχτερινό κέντρο, κ.λπ. Mην αποδέχεται κρατήσεις, για δωμάτια ή κρεβάτια, περισσότερα, από αυτά, που διαθέτει. Mη ζητά προκαταβολή, πάνω από 25% του συνολικού κόστους διαμονής, για όλο το χρονικό διάστημα της διαμονής. Η προκαταβολή δε μπορεί να είναι μικρότερη, από το αντίτιμο της τιμής, για μια μέρα. Η κράτηση ολοκληρώνεται, όταν ο ξενοδόχος παραλάβει την προκαταβολή ή όταν απαντήσει, στον πελάτη, ότι αποδέχεται την κράτηση. Εάν κάνουμε κράτηση και δε χρησιμοποιήσουμε το δωμάτιο, οφείλουμε αποζημίωση, στον ξενοδόχο, το μισό της συμφωνημένης τιμής. Απαλλασσόμαστε, όμως, από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης, εάν προειδοποιήσουμε τον ξενοδόχο 21 ημέρες, πριν την έναρξη της ενοικίασης, ή για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται. Στην περίπτωση αυτή, ο ξενοδόχος πρέπει να μας επιστρέψει την προκαταβολή, που τυχόν έχει λάβει, από εμάς. Υπάρχει περίπτωση ο ξενοδόχος να ορίσει μικρότερα χρονικά διαστήματα, για την ακύρωση της κράτησης, χωρίς ποινή, για τον καταναλωτή. Πριν «κλείσουμε», λοιπόν, ένα κατάλυμα, ζητάμε να μάθουμε τους όρους ακύρωσης. Όταν κάνουμε την κράτησή μας, πρέπει να γνωρίζουμε, με λεπτομέρειες, ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται, στην τιμή, που μας ζητάει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος. Πολλές φορές το πρωινό, η χρήση του κλιματιστικού και διάφορες άλλες υπηρεσίες μπορεί να χρεώνονται, χωριστά, επιπλέον της τιμής, που μας αναφέρει ο ξενοδόχος. Εάν ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία του, μαζί μας, υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή, έντοκα. Η αθέτηση της συμφωνίας επισύρει αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, από τον Ε.Ο.Τ. Ο ξενοδόχος πρέπει να διατηρεί ανοιχτό το ξενοδοχείο, καθ’ όλο το 24ωρο, έχοντας υπάλληλο, στην υποδοχή και να εξασφαλίζει, επίσης, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, όλο το 24ωρο. Ο καταναλωτης -πελάτης πρέπει να: Μη μαγειρεύει, μέσα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Η απαγόρευση δεν ισχύει, για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα. Μη χρησιμοποιεί καμινέτα κ.λπ. Μην πλένει ρούχα. Μην τοποθετεί αποσκευές, στους διαδρόμους του ξενοδοχείου. Μη μετακινεί τα έπιπλα, μέσα στα δωμάτια. Μην τοποθετεί καρφιά, στους τοίχους. Μην παίζει τυχερά παιχνίδια. Μη διαταράσσει την ησυχία των υπολοίπων ενοίκων. Φέρεται ευγενικά, στο προσωπικό. Μη δέχεται επισκέπτες, στο δωμάτιό του, αλλά στους χώρους υποδοχής του ξενοδοχείου. Αποζημιώνει τον ξενοδόχο, για τυχόν δαπάνες ή ζημιές, που προξένησε, (εξαιτίας π.χ. μεταδοτικής νόσου, παραφροσύνης, αυτοκτονίας, θραύσης υαλικών, βλάβης επίπλων, ειδών υγιεινής κ.λπ.) Αν ο πελάτης παραβεί, τα παραπάνω, ο ξενοδόχος μπορεί να του ζητήσει να εκκενώσει το δωμάτιο, εντός 24ωρών. Εάν το δωμάτιο, που έχουμε κλείσει, δεν είναι διαθέσιμο, ο ξενοδόχος πρέπει να εξασφαλίσει τη διαμονή μας, σε άλλο ξενοδοχείο, της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας, το οποίο θα βρίσκεται, στην ίδια πόλη και θα διαθέτει τις ίδιες ανέσεις και προϋποθέσεις διαμονής, όπως αυτές που διαφημίζει, για το δικό του ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα, οφείλει να μας καταβάλει, τα έξοδα μεταφοράς, στο άλλο ξενοδοχείο και την τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής. Εάν δεν καταστεί αυτό δυνατό, ο ξενοδόχος πρέπει να μας αποζημιώσει, με το σύνολο του συμφωνημένου τιμήματος διαμονής. Ο ξενοδόχος φέρει ευθύνη, για τυχόν απώλεια ή κλοπή των πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων μας, μόνο αν τα παραδώσουμε, προς φύλαξη, λαμβάνοντας απόδειξη. Η ημέρα της άφιξής μας χρεώνεται ολόκληρη, ακόμα και αν φτάσουμε, πολύ αργά. Την ημέρα της αναχώρησης πρέπει να αδειάσουμε το δωμάτιο, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αν μείνουμε, μετά τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 6:00 το απόγευμα, πρέπει να καταβάλλουμε το μισό της τιμής, για μια μέρα. Εάν μείνουμε και μετά τις 6:00 το απόγευμα πρέπει να πληρώσουμε το αντίτιμο της παραμονής, για μια ολόκληρη ημέρα. Εάν, όμως, το δωμάτιο έχει κρατηθεί και από άλλο πελάτη, ο ξενοδόχος έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τα πράγματά μας. Κατ’ εξαίρεση μέχρι τον Μάιο του 2022, οι ώρες check in και check out είναι 15.00 και 11.00 αντίστοιχα. Τα κατοικίδια ζώα απαγορεύονται, στα ξενοδοχεία, που δε διαθέτουν ειδικούς χώρους. Για το λόγο αυτό, ας φροντίσουμε, πριν ξεκινήσουμε, για το ξενοδοχείο, να μάθουμε, αν επιτρέπεται να έχουμε, μαζί μας, το αγαπημένο μας κατοικίδιο. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα πρέπει να διαθέτουν το βασικό εξοπλισμό μίας οικίας, όπως π.χ. ψυγείο, κουζίνα, μαγειρικά σκεύη, χώρους υγιεινής, καθώς και να διαθέτουν σωστό φωτισμό. Επίσης, πρέπει να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας. Κάμπινγκ Όπως για τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, έτσι και για τα κάμπινγκ, οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα. Ο καθορισμός των τιμών αφορά τις βασικές παροχές (π.χ. διανυκτέρευση ατόμου, στάθμευση οχήματος, χώρο για σκηνή, τροχόσπιτο κ.λπ., ηλεκτρικό ρεύμα, ενοικίαση σκηνής, ή δωματίου). Οι τιμές πρόσθετων παροχών (π.χ. χρήση ηλεκτρικής εστίας, σιδήρου, πισίνας κ.λπ.) καθορίζονται, ελεύθερα. Στα κάμπινγκ πρέπει να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας. Για να αποδείξουμε ότι ο ξενοδόχος ή ο ιδιοκτήτης του δωματίου ή του κάμπινγκ, δεν τήρησαν τη συμφωνία τους, μαζί μας, πρέπει να υπογράψουμε, μαζί τους, μια γραπτή σύμβαση, στην οποία θα αναφέρονται, αναλυτικά, τόσο οι προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και οι χρεώσεις. Επειδή αυτό είναι δύσκολο, όταν το κατάλυμα βρίσκεται, σε άλλη περιοχή, από αυτήν του τόπου διαμονής του καταναλωτή, καλόν είναι να ζητούμε να μας αποσταλεί η σύμβαση ταχυδρομικά ή με email, πριν πληρώσουμε την προκαταβολή. Εάν και αυτό είναι αδύνατο τότε, αναγράφουμε τους όρους, στο έμβασμα της προκαταβολής. Η είσπραξη της προκαταβολής αποτελεί έμμεση αποδοχή των όρων, που αναγράφονται στο έμβασμα. Αν κλείσουμε κάποιο κατάλυμα, μέσω διαδικτύου, καλό θα είναι να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά, απευθείας, με τον ξενοδόχο, για να επιβεβαιώσουμε την κράτησή μας και τις παροχές, που μας υποσχέθηκαν. Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις ξενοδόχων και πελατών ρυθμίζονται, με κανονισμό, που έχει ισχύ νόμου και τον οποίο μπορούμε να διαβάσουμε, στo Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Πριν ξεκινήσουμε για τις διακοπές μας, είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδος, πρέπει να ενημερωνόμαστε, για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, που ισχύουν στον τόπο προορισμού μας. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα μέτρα αλλάζουν πολύ συχνά και νέα έκτακτα μέτρα επιβάλλονται. Επίσης, πρέπει να ενημερωνόμαστε, ενώ είμαστε σε διακοπές, για τα μέτρα που ισχύουν για την επιστροφή μας, στον τόπο κατοικίας μας. Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στο τηλ.2821092666 ,2821092306 στην Γεν.Γταμματεία Καταναλωτή 1520 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Συνέντευξη του DJ Pharao, στην Ιωάννα Μελάκη

Fresh song. https://m.youtube.com/watch?v=W3hcSxdi8ao&feature=youtu.be Συναντήσαμε τον DJ Pharao στα όμορφα Χανιά, και τι άλλο να του πάρουμε μία συνέντευξη Η συνέντευξη DJ Pharao , νοιώθουμε περήφανοι ως Χανιώτες, που ένας Χανιώτης με την μουσική του , ενώνει τον κόσμο Αγαπητέ DJ Pharao η μουσική σας έχει απλωθεί , εσείς πως ανακαλύψατε το ταλέντο σας: DJ Pharao Η αλήθεια είναι οτι η μουσική ήταν στο αίμα μου, πριν ακόμα γεννηθώ ,διότι κατάγομαι από μουσική οικογένεια, ο πατέρας μου υπηρξε λαικος τραγουδιστής της δεκαετίας του 70, επομένως οι νότες έπαιζαν στο μυαλό μου , απο παιδί Μπορεί να ασχολήθηκα με διαφορα ,πλην της μουσικής, αλλά όλα στην ψυχή μου τερματίζανε στις νότες. Ο DJ Pharao , παρουσιάζει την πιο μελωδική ερωτική εξομολόγηση και μας στέλνει την θετική θαλασσινή αυρα, με το νέο του τραγούδι και music video, που κυκλοφορεί από την DJ Pharao, σε Παγκόσμια μουσικά άλμπουμ και στο δικό του κανάλι στο YouTube https://m.youtube.com/watch?v=W3hcSxdi8ao&feature=youtu.be Ο επιτυχημένος και αγαπητός καλλιτέχνης συνεχίζει το προσωπικό του σερί των μεγάλων επιτυχιών με ένα ρυθμικό ερωτικό τραγούδι, που έχει ήδη γίνει viral και σύνθημα. Το νέο sigle συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video, που σκηνοθέτησε ο Dimitris Palas πρωταγωνιστεί δε σε μία ερωτική ιστορία γεμάτη συναίσθημα και καλοκαιρινή αύρα. DJ Phara