Τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις αρχικές ρυθμίσεις των χρεών και να πετύχουν ακόμη μεγαλύτερες ελαφρύνσεις δίνει η Δικαιοσύνη σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Τα Ειρηνοδικεία με σημαντικές αποφάσεις τους ανάβουν «πράσινο φως» για αναδρομικό «κούρεμα» οφειλών, εάν η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη έχει περαιτέρω επιδεινωθεί.
Η κ. Μελάκη αναφέρει στο in.gr:
Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις
Φυσικά πρόσωπα, (υπάλληλοι, συνταξιούχοι, κ.α) ελεύθεροι επαγγελματίες ,( π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία , μικροέμποροι, ακόμα και πρώην έμποροι, που έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή, να έχουν παύσει τις πληρωμές τους. (άρθρο 2 παρ. 3 πτωχευτικού κώδικα).
Παρότι σήμερα δεν είναι υποχρεωτική για τον δικαστή η προστασία της κύριας κατοικίας, μπορούν οι οφειλέτες να την προστατεύσουν, από πλειστηριασμούς με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Να προσφύγουν στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (ν.Κατσέλη -Σταθάκη ), μέχρι στις 31-12-2018, εφόσον βέβαια πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις.
Οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι οφειλέτες είναι:
– Το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα τους, να μην υπερβαίνει τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», προσαυξημένες κατά 70%.
Με τα σημερινά δεδομένα, για ένα άτομο θα πρέπει οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης να είναι από μέχρι 1.159,4 ευρώ, για ζευγάρι τα 1.972 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί 2.448 ευρώ, με δυο παιδιά 2.924 ευρώ και με τρία παιδιά 3.400 ευρώ.
– Η αντικειμενική αξία του ακινήτου (πρώτη κατοικία), κατά το διάστημα συζήτησης της αίτησης, να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο 220.000 ευρώ) και κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί.
-Να μην έχουν μεταβιβαστεί περιουσιακά τους στοιχεία. την τελευταία τριετία.
Στο ν.Κατσέλη-Σταθάκη , υπάγονται όλα τα χρέη, εκτός από:
Σήμερα ένας οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει και να απαλλαγεί από το χρέος του (Ιδιωτικό ,Δημόσιο ), αρκεί να το εντάξει στο ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη).
Όμως στην αίτηση δεν μπορούν να περιληφθούν οι παρακάτω οφειλές:
• Οφειλή που αναλήφθηκε εντός του έτος πριν από την κατάθεση της αίτησης αρ.1 παρ.4 περ.α ν.3869/2010. Αν στην αίτηση περιλαμβάνονται και χρέη που αναλήφθηκαν εντός του έτους από την κατάθεση της αίτησης, η αίτηση θα απορριφθεί ως μη νόμιμη μόνο ως προς αυτά, ενώ τα υπόλοιπα μπορούν να εισέλθουν σε ρύθμιση από το δικαστήριο
• Οφειλή, που βεβαιώθηκε το τελευταίο έτος, πριν από την κατάθεση της αίτησης, με τις εξαιρέσεις επί βεβαιωμένων οφειλών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αναλύονται παραπάνω 1036/18-03-2016 εγκ.Υπ.Οικ. αρ.1 παρ.4 περ.α ν.3869/2010.
• Οφειλή, που δημιουργήθηκε από αδικοπραξία που τελέστηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία αμέλεια αρ.1 παρ.4 εδ.1 περ.α ν.3869/2010.
• Οφειλή, που αφορά σε διοικητικά πρόστιμα ή σε χρηματικές ποινές αρ.1 παρ.4 περ.γ ν.3869/2010.
• Οφειλή, που αφορά στην υποχρέωση διατροφής συζύγου ή τέκνου αρ.1 παρ.4 περ.δ ν.3869/2010.
Προσοχή. Η αίτηση που υποβάλλεται για ρύθμιση στο Ειρηνοδικείο, υποχρεωτικά θα πρέπει να περιλαμβάνει και χρέος προς τις τράπεζες, είτε ως οφειλέτης- συνοφειλέτης- εγγυητής, δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει μόνο βεβαιωμένες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου (βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον ΚΦΔ, τον ΚΕΔΕ ή τον Τελωνειακό Κώδικα, βεβαιωμένες οφειλές προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπά τους, βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) αρ.1 παρ.2 ν.3869/2010.
Τι ισχύει για την ένταξη ελ. επαγγελματιών και άλλων επιτηδευματιών στο νόμο 3869/2010
Αίτηση στο Ειρηνοδικείο του ν.3869/2010, μπορούν να καταθέσουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες διευκρίνηση Υπ.Αναπτ. Β13-5/1.2.2013.που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κλπ, ομοίως, οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν χαρακτηρίζονται έμποροι.
Διευκρίνηση στο ν.3869/2010, υπάγονται και πρώην έμποροι, έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή, να έχουν παύσει τις πληρωμές τους. (άρθρο 2 παρ. 3 πτωχευτικού κώδικα).
Επιπλέον, νομολογιακά και ερμηνευτικά στο πεδίο εφαρμογής του νόμου, ήδη υπάγονται και οι «μικροέμποροι» δηλαδή φυσικά πρόσωπα που ασκούν και τώρα την εμπορική τους δραστηριότητα κατά βάση μέσα από την προσωπική τους εργασία, αποβλέποντας στον βιοπορισμό τους, και έχουν περιορισμένες οφειλές, από εμπορικές πράξεις.π.χ έμπορος λαικής αγοράς, περιπτερο, μίνι μάρκετ
Β) Εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους , με τους πιστωτές τους
Γ) ο Νόμος 3869/2010 Κατσέλη -Σταθάκη , λήγει στις 31-12-2018