Τρίτη 31 Μαΐου 2011

Νέο «τέλος» στην ανωνυμία των bloggers


http://img.protothema
 
«Τα blogs στο Διαδίκτυο δεν καταλαμβάνονται από το συνταγματικό απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας, που κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος… Αίρεται το απόρρητο των στοιχείων όσων μέσα από τα blogs αναρτούν υβριστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά δημοσιεύματα ή φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ή διαπράττουν εν γένει εγκλήματα».

Την άποψη αυτή υιοθετεί σε γνωμοδότησή του ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αθανάσιος Κατσιρώδης, ακολουθώντας πιστά το πνεύμα των δύο παλαιότερων γνωμοδοτήσεων, που είχαν εκδώσει ο πρώην εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου, Γιώργος Σανιδάς, και στη συνέχεια ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Ιωάννης Τέντες.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο κ. Κατσιρώδης θέτει και εκείνος τέλος στην ανωνυμία των bloggers, υιοθετώντας την παλαιότερη σχετική εγκύκλιο του κ. Σανιδά, την οποία έχει επικυρώσει και ο κ. Τέντες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σανιδάς, σε γνωμοδότησή του το 2009 ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι αίρεται το απόρρητο των στοιχείων όσων μέσα από τα blogs αναρτούν υβριστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά δημοσιεύματα ή φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας ή διαπράττουν εν γένει εγκλήματα.

Και αυτό γιατί -τόνιζε ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου- τα blogs στο Ιnternet δεν καταλαμβάνονται από το συνταγματικό απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας που κατοχυρώνονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος.

Μάλιστα, στη συγκεκριμένη εγκύκλιο αναφερόταν πως για την άρση του απορρήτου δεν χρειάζεται να έχει προηγηθεί άδεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου (ΑΔΑΕ) ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής.

Ακολούθησε στη συνέχεια η υπ’ αριθμ. 12/2009 γνωμοδότηση του κ. Τέντε, στην οποία ο σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου υπογράμμιζε -μεταξύ άλλων- ότι για την επικοινωνία μέσω Internet «δεν συντρέχει δικαιολογητικός λόγος προστασίας του απορρήτου», στις περιπτώσεις που αναρτούν υβριστικά, απειλητικά ή εκβιαστικά δημοσιεύματα.

Με τις θέσεις αυτές συντάσσεται και ο κ. Κατσιρώδης με την υπ’ αριθμ. 9/2011 γνωμοδότησή του, με την οποία απαντά σε ερώτημα του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής για το εάν ισχύουν οι δύο γνωμοδοτήσεις (9 και 12/2009) των κ.κ. Σανιδά και Τέντε, μετά την επικύρωση της οδηγίας 2008/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το νόμο 3917/2011 για την άρση του απορρήτου της επικοινωνίας και τη χορήγηση δεδομένων επικοινωνιών στις αρμόδιες αρχές

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Ψαλίδι 10% στο εφάπαξ ∆ηµοσίου

Υπό κατάρρευση το Ταµείο Πρόνοιας. Με τρία µέτρα η κυβέρνηση επιχειρεί να το σώσει
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
Με µέση απώλεια στο εφάπαξ ύψους 4.500 ευρώ ή 10% θα πληρώσουν την κατάρρευση του Ταµείου Πρόνοιας (ΤΠ∆Υ) οι δηµόσιοι υπάλληλοι – όχι µόνον εκείνοι που σπεύδουν τώρα να συνταξιοδοτηθούν αλλά και όσοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις. Κύκλοι του Ταµείου τόνιζαν χτες ότι όσοι έχουν υποβάλει αιτήσεις για εφάπαξ κινδυνεύουν να πάρουν όχι µόνο µε µεγάλη
καθυστέρηση την αποζηµίωση αλλά και µε περικοπές. Χαρακτηριστικό της οικονοµικής κατάστασης του Ταµείου είναι ότι η διοίκησή του αδυνατεί να προβλέψει πότε θα καταβληθεί το εφάπαξ σε όσους υποβάλλουν φέτος αιτήσεις.

Σήµερα εκκρεµεί η πληρωµή 39.000 αιτήσεων για εφάπαξ – απαιτούνται 1,7 δισ. ευρώ – και αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις του Σεπτεµβρίου του 2009!

Εκτός από την αδυναµία καταβολής του εφάπαξ, το ΤΠ∆Υ έχει να αντιµετωπίσει και το µεγάλο κύµα φυγής λόγω των ανατροπών στο Ασφαλιστικό. Σηµειώνεται ότι η µείωση του εφάπαξ προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και είναι απαίτηση της τρόικας µετά την ολοκλήρωση των σχετικών αναλογιστικών µελετών.

ΤΑ ΤΡΙΑΜΕΤΡΑ
που φέρνει σε εφαρµογή από σήµερα τουπουργείο Εργασίας σε µια προσπάθεια να τονώσει οικονοµικά το ΤΠ∆Υ είναι: 
 1. Καταβολή δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ το οποίο θα δοθεί από το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) µε ισόποση έκδοση οµολόγου ∆ηµοσίου. Για το σχετικό θέµα συνεδριάζει σήµερα το ∆.Σ. του ΤΕΑ∆Υ. 
 2. ∆εύτερο δάνειο ύψους 250 εκατ. ευρώ το οποίο θα δοθεί στο ΤΠ∆Υ µε οµόλογο του ∆ηµοσίου.
 3. Ασφάλιση στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων των περίπου 60.000 εργαζοµένων µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι σήµερα καλύπτονται για κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ και δεν δικαιούνται εφάπαξ. Με αυτόν τον τρόπο εκτιµάται πως θα αυξηθούν κατά 25 εκατ. ευρώ τα έσοδα από εισφορές. Η σχετική ρύθµιση προβλέπει ότι στην ασφάλιση του Ταµείου υπάγονται υποχρεωτικώς από 1/7/2011 και οι επί συµβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆, των οποίων το µόνιµο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων του Ταµείου.   

ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ του παραπάνω Οργανισµού του Ταµείου και της γενικότερης νοµοθεσίας που αφορούν την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου προϋπηρεσίας των ασφαλισµένων καταργούνται. Οσες αιτήσεις εξαγοράς έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού εξετάζονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις. Ως τακτικές µηνιαίες αποδοχές για τον υπολογισµό της εισφοράς θεωρούνται το σύνολο του βασικού µισθού, του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας και οι νόµιµες αυξήσεις αυτών. Ως αποδοχές για τον υπολογισµό του ανωτέρω βοηθήµατος νοούνται ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών (βασικός µισθός, επίδοµα χρόνου υπηρεσίας και νόµιµες αυξήσεις αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων εορτών και αδείας εφόσον τα επιδόµατα αυτά υπόκεινται σε κρατήσεις), που έλαβε ο ασφαλισµένος τα πέντε τελευταία από την αποχώρησή του έτη. Εισφορές για το δώρο Πάσχα και το επίδοµα αδείας 2010 που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν στο Ταµείο δεν αναζητούνται. Οι υπάλληλοι συνταξιοδοτούµενοι από 1/1/2012 και εφεξής δικαιούνται εφάπαξ βοηθήµατος αναλόγου µε τον χρόνο που έχουν συµπληρώσει στην ασφάλιση του Ταµείου Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Για όσους δεν έχουν συµπληρώσει πέντε έτη, για τον υπολογισµό του εφάπαξ βοηθήµατος λαµβάνονται υπόψη οι µέσες αποδοχές του χρόνου ασφάλισης. Οι ανωτέρω δικαιούνται και αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης του Ν. 3198/1955 σε συνδυασµό µε τον Ν. 2112/ 1920 που βαρύνει τις υπηρεσίες τους. Το ποσό της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης είναι ανάλογο του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί εκτός ασφάλισης Ταµείου προς τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας.

Απαιτούνται 1,7 δισ. ευρώ για τη διεκπεραίωση 39.000 αιτήσεων
Η διοίκηση αδυνατεί να προβλέψει πότε θα καταβληθεί η αποζηµίωση σε όσους υποβάλλουν φέτος αιτήσεις. Αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις του... Σεπτεµβρίου του 2009

Πρωτιά Ελλήνων αντρών στην… παχυσαρκία!

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι πιο παχύσαρκοι στην Ευρώπη είναι οι Έλληνες άντρες σε ποσοστό 77,5%...

Δεύτερη στην κατάταξη μετά την Ελλάδα έρχεται η Μάλτα με 73,3% και η Τρίτη η Βρετανία με 67,8%.

Οι επιστήμονες συγκεντρώνοντας στοιχεία που έχουν να κάνουν με καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό ,καρκίνο και διαβήτη σε άτομα άνω των 15 ετών, διαπίστωσαν ότι παράλληλα με την αύξηση του ποσοστού των παχύσαρκων, η ελλιπής φυσική άσκηση έχει ως αποτέλεσμα 3,2 εκατ. περισσότερους θανάτους κάθε χρόνο.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα το 42,6% των Ελλήνων αντρών έχει προβλήματα αρτηριακής πίεσης και το 59% είναι μανιώδεις καπνιστές.

Όπως σημειώνουν οι ειδικοί οι πολιτικές ηγεσίες τις οποίες και αφορά άμεσα το θέμα,
επιτρέπουν στις βιομηχανίες να κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούν το χειρότερο είδος λίπους και με περιεκτικότητα σε ζάχαρη μεγαλύτερη από 80%.

Επιστολή διαμαρτυρίας, απέστειλε η Επιτροπή Κοινωνικών Φορέων Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού προς το Βουλευτή Λασιθίου κ. Μιχάλη

Διαμαρτύρονται για την στάση Καρχιμάκη

Επιστολή διαμαρτυρίας, απέστειλε η Επιτροπή Κοινωνικών Φορέων Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού προς το Βουλευτή Λασιθίου κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, για τη μέχρι τώρα στάση του απέναντι στο λαό της περιοχής που διαμαρτύρεται για το Νοσοκομείο του.
Κύριε Καρχιμάκη
Για τέταρτη ημέρα συνεχίζουμε την κατάληψη του δημαρχείου μας, μετά και την ομόφωνη απόφαση στο Παλλαϊκό Συλλαλητήριο της προηγούμενης Πέμπτης για το νοσοκομείο μας .
Οι κάτοικοι του δήμου μας δηλώνουν αγανακτισμένοι , εξοργισμένοι και αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κοινοποιήσεις τους, μέχρι την δικαίωση του αγώνα τους.
Έχετε καταγραφεί ως ο μεγάλος απών. Είστε υπεύθυνος ως κυβερνητικός βουλευτής και ως Γ.Γ. του κόμματος σας, για την συνεχή υποβάθμιση του νοσοκομείου μας. Δηλώσεις αλλά και γραπτές υποσχέσεις σας, δεν είχαν καμία τύχη μέχρι σήμερα.
Οι χιλιάδες των ανθρώπων που σας τιμούν με την ψήφο τους τόσα χρόνια, περίμεναν άμεσες λύσεις στο πρόβλημα για το νοσοκομείο και να νοιώσουν επιτέλους την ασφάλεια, για την υγεία και την ζωή όπως ακριβώς τους αξίζει.
Σφυρίζετε αδιάφορα σε όλο αυτό τον ξεσηκωμό και δεν ανταποκρίνεστε σε κανένα από τα καλέσματα, των φορέων και του λαού. Ακόμα και στο κάλεσμα του ιατρικού συλλόγου του νομού με θέμα, επιτέλους, ενιαία πρόταση για τον χάρτη υγείας στο νομό, κάτι που έπρεπε να είχατε κάνει από μόνος σας εδώ και χρόνια, λάμψατε δια της απουσίας σας.
Με μεγάλη λύπη αλλά και θυμό πληροφορηθήκαμε ότι το Σάββατο ήσασταν στην πόλη μας και παραβρεθήκατε σε κοινωνική εκδήλωση, αγνοώντας όλο αυτόν τον κόσμο που την ίδια στιγμή βρισκόταν στην πλατεία του δημαρχείου και διαδήλωνε για το νοσοκομείο.
Σήμερα επισκεφτήκατε εκδηλώσεις στο Τζερμιάδο, δηλώνοντας για άλλη μια φορά την αδιαφορία σας , για το απόπαιδο του νομού μέχρι σήμερα, την Ιεράπετρα. Η στάση σας αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα πιστεύω, τις θέσεις και τις αρχές του κόμματος που εκπροσωπείτε .
Σας καλούμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να φέρεστε ισότιμα στους πολίτες όλου του νομού και οι προτεραιότητες σας να είναι τα προβλήματα των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα όταν έχουν να κάνουν με θέματα όπως την παροχή υπηρεσιών υγείας.
Από την θέση που κατέχετε , μπορείτε (αν το θέλετε) να δώσετε λύσεις, τώρα, σήμερα, στα δίκαια αιτήματα των πολιτών, από τον Γούδουρα μέχρι την Βιάννο και να τελειώσει επιτέλους αυτή η ταλαιπωρία.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ : Κάλυψη των κενών θέσεων ,ΤΩΡΑ .
Ένταξη στην Γ¨ ζώνη , ΤΩΡΑ .
Το πολυιατρείο του Μακρύ Γιαλού , ΤΩΡΑ .
Διοικητική αυτοτέλεια , ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ .
Οι ημέρες των λόγων και των υποσχέσεων, έχουν παρέλθει εδώ και αρκετό καιρό, τώρα είναι καιρός μόνο για πράξεις και ουσιαστικές λύσεις. Είμαστε εδώ πάντα με δημοκρατική διάθεση για γόνιμη συνεργασία με μόνο σκοπό, τον άνθρωπο , την υγεία, τη ζωή.
Με εκτίμηση
Επιτροπή Κοινωνικών Φορέων Ιεράπετρας – Μακρύ Γιαλού

Πηγή : Ράδιο Λασίθι
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 • Eκκαθαριστικό εφορίας
 • Tαυτότητα

ΦΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Πρώτη κατοικία, απαλλαγή φόρου αγοράς
Απαλλαγή έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που κατοικούν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
 • Οι Έλληνες έμμισθοι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στην αλλοδαπή
 • Οι πολίτες κράτους ? μέλους της Ε.Ε με μακροχρόνια παραμονή στην Ελλάδα
 • Οι Έλληνες ομογενείς με τουλάχιστον 6 έτη εργασίας στο εξωτερικό και με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια της Ελλάδας.
Φόρος Μεταβίβασης
Φόρο μεταβίβασης δεν πληρώνουν τα άτομα τα οποία κάνουν χρήση του δικαιώματος πρώτης κατοικίας μέχρι ενός ορισμένου ποσού.
Σε περιοχές όπου υπάρχει Πυροσβεστική Υπηρεσία:
 • Για τίμημα ως 15.000?: 9%
 • Για το υπόλοιπο τίμημα από 15.000? και άνω: 11%
Σε περιοχές όπου υπάρχει Πυροσβεστική Υπηρεσία:
 • Για τίμημα ως 15.000?: 7%
 • Για το υπόλοιπο τίμημα από 15.000? και άνω: 9%

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Πλήρης Κυριότητα
Στην πλήρη κυριότητα περιλαμβάνεται η ψιλή κυριότητα και η επικαρπία. Έχοντας την πλήρη κυριότητα, έχεις στην κατοχή σου το 100% του ακινήτου.

Ψιλή Κυριότητα
Είναι το ποσοστό της πλήρους κυριότητας. Ο ψιλός κύριος δεν έχει το δικαίωμα να το νέμεται αλλά ούτε και φορολογείται από εισοδήματα που τυχόν προκύπτουν από αυτό. Όταν εκλείψει ο επικαρπωτής, τότε η ψιλή κυριότητα συνενώνεται με την επικαρπία και αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα αποκτά την πλήρη κυριότητα.

Επικαρπία
Είναι το ποσοστό της πλήρους κυριότητας. Ο επικαρπωτής λαμβάνει όλα τα εισοδήματα που προκύπτουν από το ακίνητο και φορολογείται γι΄ αυτά. Έχει το δικαίωμα να το νέμεται και να το χρησιμοποιεί όπως θέλει. Όταν εκλείψει ο επικαρπωτής, η επικαρπία συνενώνεται με την ψιλή κυριότητα αποκτώντας έτσι αυτός που έχει την ψιλή κυριότητα, την πλήρη κυριότητα.


ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αμοιβή Συμβολαιογράφου
Ο συμβολαιογράφος αμείβεται στο 1,2% επί της αναγραφόμενης αξίας του συμβολαίου. Επίσης καταβάλλονται επιπλέον για σύνταξη φορολογικών δηλώσεων πάγια τέλη, χαρτόσημο κ.τ.λ.

Αμοιβή Κτηματομεσίτη
Η αμοιβή του Κτηματομεσίτη ανέρχεται στο 2% επί της πραγματικής πώλησης του ακινήτου. Αντιθέτως, δεν έχετε καμία υποχρέωση σε μεσίτες που λειτουργούν παράνομα και χωρίς άδεια.

Αμοιβή Δικηγόρου
Η παρουσία Δικηγόρου είναι υποχρεωτική κατά τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου αν το τίμημα είναι πάνω από 29.347? στις περιφέρειες των δικηγορικών συλλόγων Αθηνών και Πειραιά και πάνω από 11.739? για τις περιφέρειες των υπολοίπων δικηγορικών συλλόγων της επικράτειας. Η αμοιβή ορίζεται ως εξής:
 • Για τίμημα συμβολαίου ως 44.020?: 1%
 • Για τίμημα συμβολαίου από 44.020? έως 1.407.000?: 0,5%
 • Για τίμημα συμβολαίου από 1.407.000? έως 2.934.7000?: 0,4%
Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου χρεώνεται επιπρόσθετα κα συνήθως είναι γύρω στα 150?.

Τέλος εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
Η αμοιβή του υποθηκοφύλακα για μεταβίβαση ακινήτου ανέρχεται στο 0,475% επί της αξίας του συμβολαίου.

Μετεγγραφή προσημείωσης
Αν η αγορά ακινήτου γίνεται με στεγαστικό δάνειο και προσημειώνεται το ακίνητο, τότε η χρέωση μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75%-0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου.


ΔΑΝΕΙΑ
Λόγω της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών και του τραπεζικού δανεισμού, είναι αναγκαίο κάποιος να κάνει έρευνα αγοράς προκειμένου να εξασφαλίσει του καλύτερους όρους της δανειακής σύμβασης. Θα πρέπει λοιπόν μεταξύ των άλλων να σταθμίσει το αρχικό επιτόκιο, τη διάρκεια του δανείου, τις δυνατότητες μερικής ή ολικής αποπληρωμής κ.τ.λ.

Έξοδα Δανείου
Τα έξοδα φακέλου κυμαίνονται από 150? έως 1.500?. Σε περιόδους ανταγωνισμού αυτά τα έξοδα μπορεί να εξαλειφθούν.
 • Αμοιβή Δικηγόρου της τράπεζας: Τα έξοδα Δικηγόρου κυμαίνονται από 150? έως 250? και αφορούν το νομικό έλεγχο του υπό προσημείωση ακινήτου και τη μετεγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο.
 • Αμοιβή Μηχανικού της τράπεζας: Τα έξοδα του Μηχανικού κυμαίνονται από 250? έως 500? και αφορούν τον τεχνικό έλεγχο του υπό προσημείωση ακινήτου.
 • Έξοδα μετεγγραφής και Προσημείωσης: Για να πραγματοποιηθεί η προσημείωση χρειάζεται να προηγηθεί τυπική δικαστική απόφαση. Τα έξοδα μετεγγραφής της προσημείωσης στο υποθηκοφυλακείο ανέρχεται από 0,75% - 0,80% επί της αξίας της προσημείωσης. Η δε αξία της προσημείωσης μπορεί να είναι και το 120% της αξίας του δανείου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ Ο ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΡΙΣΗ
 • Αίτηση στεγαστικού δανείου
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Τραπεζική ενημερότητα αν υπάρχουν δάνεια και σε άλλες τράπεζες
Για Μισθωτούς και Συνταξιούχους:
 • Φωτοτυπία τελευταίου Εκκαθαριστικού Φόρου Εισοδήματος και τελευταία δήλωση Ε1 στην περίπτωση που δεν λάβατε το τελευταίο σας εκκαθαριστικό
 • Φωτοτυπία τελευταίας βεβαίωσης αποδοχών
Για ελεύθερους επαγγελματίες και μετόχους Ο.Ε. ή Ε.Ε.:
 • Φωτοτυπία τελευταίου Εκκαθαριστικού Φόρου Εισοδήματος και τελευταία δήλωση Ε1 στην περίπτωση που δεν λάβατε το τελευταίο σας εκκαθαριστικό
 • Φωτοτυπία των δύο τελευταίων Ε3
Για μετόχους Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.:
 • Φωτοτυπία των 3 τελευταίων Εκκαθαριστικών Φόρου Εισοδήματος
 • Φωτοτυπία των 2 τελευταίων ισολογισμών της εταιρείας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
 • Τίτλος ιδιοκτησίας (επικυρωμένη φωτοτυπία)
 • Πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου
 • Οικοδομική Αδεια (φωτοτυπία)
 • Σχέδιο Κάτοψης (θεωρημένη φωτοτυπία από την Πολεοδομία)
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα (θεωρημένη φωτοτυπία από την Πολεοδομία)
 • Κτηματογραφικό Απόσπασμα το οποίο θα πρέπει να προορίζεται για «δικαστική χρήση» αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία εντάχθηκε στο κτηματολόγιο
 • Προϋπολογισμός Έργων (τραπεζικό έντυπο) μόνο στην περίπτωση αποπεράτωσης / κατασκευής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΔΑΝΕΙΟ

Τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις επιδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο ή / και από τον Ο.Ε.Κ. είναι τα ακόλουθα:
 • Εκκαθαριστικό εφορίας (πρόσφατο) και αντίγραφο Ε1
 • Αντίγραφα Ε9, αρχικό και τροποποιήσεις αυτού
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι πρόκειται για πρώτη κατοικία και ότι δεν σας έχει χορηγηθεί επιδοτούμενο στεγαστικό δάνειο από τον ίδιο ή άλλο φορέα.
Ανάλογα με τη δική σας περίπτωση ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.


ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ-ΔΩΡΕΑ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Τι είναι η γονική παροχή
Σύμφωνα με το νόμο, γονική παροχή είναι η παροχή περιουσίας από οποιοδήποτε γονέα στο παιδί του.

Τι είναι δωρεά
Δωρεά είναι η παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου κινητού ή ακινήτου, χωρίς αντάλλαγμα.

Σε ποιον μπορεί να γίνει γονική παροχή ή δωρεά
Η γονική παροχή μπορεί να γίνει μόνο από τους γονείς προς τα παιδιά. Αντίθετα η δωρεά μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε σε οποιονδήποτε.

Σε τι πλεονεκτεί η γονική παροχή σε σχέση με τη δωρεά
Στη γονική παροχή ο φόρος μειώνεται στο μισό από αυτόν της δωρεάς για συνολική αξία μέχρι 100.000? από τον ίδιο γονέα προς το παιδί. Αν ένας από τους δύο γονείς δεν ζει, το ποσό γίνεται 130.000?. Για μεγαλύτερη αξία ο φόρος της δωρεάς από τους γονείς ή της γονικής παροχής είναι ο ίδιος.

Από τι μπορεί να αποτελείται η γονική παροχή
Η γονική παροχή μπορεί να γίνει με ή χωρίς συμβολαιογραφική πράξη και να αφορά σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο. Ενδεικτικά, τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι χρήματα μία ή περισσότερες φορές, σπίτια, οικόπεδα, χωράφια, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο.

Τα παιδιά πρέπει να είναι ανήλικα ή όχι;
Γονική παροχή μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε παιδί, ανεξάρτητα από το αν είναι ανήλικο ή ενήλικο, παντρεμένο ή ανύπαντρο.

Μέχρι ποιο ύψος μπορεί να ανέλθει η γονική παροχή;
Το όριο των γονικών παροχών έχει αναπροσαρμοστεί πολλές φορές. Από 1-1-2006 το όριο ανέρχεται σε 100.000?. Το όριο εξετάζεται αυτοτελώς από κάθε γονέα. Σε περίπτωση που ο ένας γονέας εκλείψει, το ποσό ανέρχεται σε 130.000?

Το όριο αλλάζει αν το παιδί είναι παντρεμένο;
Το όριο των γονικών παροχών είναι το ίδιο ανεξάρτητα αν γίνεται σε ανήλικο ή ενήλικο, σε παντρεμένο ή ανύπαντρο, ή σε παντρεμένο με παιδιά.

Τι γίνεται αν υπάρχουν προηγούμενες δωρεές ή γονικές παροχές;
Για τον προσδιορισμό του ύψους δωρεών ή γονικών παροχών, που η φορολογική υποχρέωση γεννιέται μετά την 1-1-2006 συνυπολογίζονται και οι δωρεές ή γονικές παροχές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, αν έχουν γίνει μετά το 1990.

Ποιος πληρώνει το φόρο στη δωρεά ή στη γονική παροχή;
Το φόρο, όταν οφείλεται, τον πληρώνει αυτός που αποκτά τη δωρεά, τη γονική παροχή ή την κληρονομιά και είναι ανάλογος με το ύψος της περιουσίας που αποκτά.

Πότε γεννάται η φορολογική υποχρέωση;
Χρόνος φορολογίας στις γονικές παροχές, δωρεές χρημάτων και γενικά κινητών πραγμάτων είναι ο χρόνος παράδοσής τους. Αν πρόκειται για ακίνητα (σπίτια, οικόπεδα, χωράφια κ.τ.λ.) χρόνος φορολογίας είναι ο χρόνος κατάρτισης του δωρητηρίου συμβολαίου. Για την κληρονομιά είναι ο χρόνος που απεβίωσε ο κληρονομούμενος.

Τι είναι η κληρονομιά;
Είναι η απόκτηση περιουσίας εξαιτίας της απώλειας κάποιου προσώπου.

Τι κληρονομεί ο/η σύζυγος;
Όταν δεν υπάρχει διαθήκη και υπάρχει επιζών σύζυγος και παιδιά, κληρονομεί το ? από την περιουσία του κληρονομούμενου.

Τι κληρονομούν τα παιδια;
Όταν δεν υπάρχει διαθήκη και υπάρχει επιζών σύζυγος το παιδί ή τα παιδιά κληρονομούν τα ? από την περιουσία του κληρονομούμενου.

Τι κληρονομεί ο επιζών σύζυγος όταν δεν υπάρχουν παιδιά;
Όταν δεν υπάρχει διαθήκη και υπάρχει επιζών σύζυγος και δεν υπάρχουν παιδιά, κληρονομεί ο σύζυγος το μισό από την περιουσία του κληρονομούμενου. Το άλλο μισό το κληρονομούν οι στενοί συγγενείς του θανόντος (αδέλφια κ.τ.λ.)

Τι γίνεται αν υπάρχει διαθήκη;
Υλοποιούνται όσα περιλαμβάνει η διαθήκη του εκλιπόντος (με προϋποθέσεις).


ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα ποσά ισχύουν τον Ιανουάριο 2007, όμως έχει εξαγγελθεί ότι πρόκειται να αλλάξουν.

Ποια αξία λαμβάνεται υπ΄ όψιν για τη φορολογία;
Για την επιβολή του φόρου δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, ως αξία λαμβάνεται υπ΄ όψιν εκείνη του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την πάροδο τριετίας από όταν γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση, λαμβάνεται υπ΄ όψιν η αξία κατά το χρόνο που υποβάλλεται η δήλωση.

Υπάρχει αφορολόγητο όριο γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών;
Στη γονική παροχή που η αξία της είναι μέχρι 80.000? ο φόρος είναι μηδέν. Στη δωρεά και την κληρονομιά, ο φόρος είναι μηδέν για την Α κατηγορία (σύζυγος, παιδιά, εγγόνια) μέχρι 80.000?. Για τη Β κατηγορία (αδέλφια, γαμπροί, νύφες, θείοι-ες, πεθεροί-ες) ο φόρος είναι μηδέν μέχρι 15.000?. Για τη Γ κατηγορία (μακρινοί συγγενείς ή μη συγγενικά πρόσωπα) ο φόρος είναι μηδέν μέχρι 5.000?.


ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Πώς υπολογίζεται ο φόρος;
Από τη συνολική αξία αφαιρούνται τα χρέη, τα βάρη που πιθανόν υπάρχουν καθώς και τα απαλλασσόμενα ποσά και στο υπόλοιπο που μένει υπολογίζεται ο φόρος.

Από τι εξαρτάται ο φόρος;
Από το ύψος της περιουσίας που μεταβιβάζεται και από το βαθμό της συγγένειας που υπάρχει μεταξύ αυτού που μεταβιβάζει και αυτού που λαμβάνει την περιουσία.

Φορολογικά πόσες κατηγορίες υπάρχουν;
Αυτοί που λαμβάνουν την παροχή ανάλογα με τη συγγένεια που έχουν με αυτόν που κάνει την παροχή κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες για κάθε μία από τις οποίες υπάρχει διαφορετική φορολογική κλίμακα και διαφορετικά αφορολόγητα ποσά. Σημειώνεται ότι τα παιδιά και τα εγγόνια είναι στην πρώτη κατηγορία.

Στα μικρά νησιά τι ισχύει;
Ο φόρος της γονικής παροχής που αναλογεί για ακίνητα που βρίσκονται σε νησιά μέχρι 3.100 μόνιμους κατοίκους μειώνεται κατά 40% όταν ο δικαιούχος της γονικής παροχής είναι μόνιμος κάτοικος των νησιών αυτών.

Πώς φορολογείται η μεταβίβαση των μετοχών, των μεριδίων και των επιχειρήσεων;
Υπάρχει αυτοτελής φορολόγηση κατά τη μεταβίβαση των μετοχών, των μεριδίων και των επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής όταν αυτή γίνεται σε συγγενείς που κατατάσσονται στην Α ή Β κατηγορία σύμφωνα με τις φορολογικές κλίμακες.

Ποιος είναι ο συντελεστής της αυτοτελούς φορολόγησης;
Ο συντελεστής φορολόγησης σε μεταβίβαση μετοχών κλπ είναι:
Όταν μεταβιβάζονται με δωρεά κληρονομιά ή γονική παροχή:
Μετοχές εισαγμένες στο χρηματιστήριο σε συγγενείς της κλίμακας Α κατηγορίας φόρος 0,6%. Σε Β κατηγορίας φόρος με συντελεστή 1,2%.
Μετοχές μη εισαγμένες, μερίδια και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (Ο.Ε, Ε.Ε κλπ) σε συγγενείς της κλίμακας Α κατηγορίας φόρος 1,2%. Σε Β κατηγορίας φόρος με συντελεστή 2,4%.

Μπορεί να ζητηθεί φορολόγηση με την κλίμακα;
Αν θέλει ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει να μην ισχύσουν οι πιο πάνω αυτοτελείς συντελεστές αλλά να φορολογηθεί με βάσει την ισχύουσα φορολογική κλίμακα. Τότε γίνεται συνυπολογισμός και των προηγούμενων δωρεών ή γονικών παροχών αν έχουν γίνει.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ, ΔΩΡΕΑΣ

Αν η δωρεά ή γονική παροχή έγινε με συμβολαιογραφικό έγγραφο είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν από κοινού δήλωση οι δύο συμβαλλόμενοι, πριν από την κατάρτιση του συμβολαίου. Αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης είναι η Δ.Ο.Υ στην περιοχή της οποίας κατοικεί ο δωρητής-γονέας. Αν πρόκειται για άτυπη δωρεά η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από όταν παραδόθηκε το αντικείμενο της δωρεάς. Η δήλωση υποβάλλεται από τον δωρεοδόχο(από αυτόν που δέχεται τη δωρεά).

Σε πόσες δόσεις πληρώνεται ο φόρος;
Ο φόρος που προκύπτει με βάση τη δήλωση που υποβλήθηκε για κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, πληρώνεται σε 24 ίσες άτοκες διμηνιαίες δόσεις. Η κάθε μία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 500 ευρώ εκτός από την τελευταία. Σε κληρονομιά αν ο κληρονόμος είναι ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται.


ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 • Εμπορική-Αγοραία αξία ακινήτου: Είναι η αξία της πραγματικής πώλησης του ακινήτου η οποία προκύπτει από την προσφορά και τη ζήτηση της αγοράς.
 • Αντικειμενική αξία ακινήτου: Καθορίζεται από την Δ.Ο.Υ. και διαμορφώνεται σύμφωνα με το Δημοτικό Διαμέρισμα, το έτος κατασκευής, τον όροφο, το εμβαδόν κ.τ.λ. Συνήθως είναι το τίμημα που αναγράφεται στα συμβόλαια και πάνω στο οποίο πληρώνονται οι διάφοροι φόροι όπως τέλος υποθηκοφυλακείου, αμοιβές Δικηγόρου και Συμβολαιογράφου.
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα: Είναι η κάτοψη του οικοπέδου ή αγροτεμαχίου που προσδιορίζει τη θέση του ακινήτου καθώς και τα γειτονικά του ακίνητα, το συνολικό εμβαδόν αλλά και το μέγεθος της κάθε πλευράς του οικοπέδου. Για να δοθεί άδεια δόμησης, θα πρέπει να φέρει σφραγίδα από τοπογράφο ότι είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.
 • Ημιυπαίθριοι χώροι: Είναι δωμάτια κατοικίας χωρίς τον εξωτερικό τοίχο που αν κλειστούν γίνονται παράνομα δωμάτια. Με νόμο του 2006 οι χώροι αυτοί περιορίζονται στο 15% από 20% της συνολικής δόμησης του ορόφου.
 • Πρόσοψη: Αποτυπώνει την όψη-φάτσα του κτίσματος επί του χάρτου κα όπως και στην κάτοψη αναγράφει τα σχετικά εμβαδά από άκρη σε άκρη.
 • Κάτοψη: Είναι το γενικό πλάνο ενός κτίσματος αποτυπωμένο πάνω σε χαρτί. Αναγράφονται δε με λεπτομέρεια όλα τα οριζόντια μεγέθη του ακινήτου. Για τη λήψη δανείου είναι υποχρεωτική η προσκόμισή του προς την τράπεζα με σφραγίδα του υπεύθυνου μηχανικού ή της πολεοδομίας. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να βρει την κάτοψη τότε μπορεί να την βρει και να τη θεωρήσει στο πολεοδομικό γραφείο. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα συναφή έγγραφα (τοπογραφικό, πρόσοψη, άδεια οικοδομής, τροποποιητικές κ.τ.λ.)
Ποια η σημασία της Κάθετης Ιδιοκτησίας (Σύσταση);
Η συμβολαιογραφική πράξη που ορίζει τις ξεχωριστές ιδιοκτησίες (π.χ. διαμερίσματα), οι οποίες βρίσκονται σε ένα οικόπεδο. Διευκρινίζει τον όροφο της κάθε κατοικίας, αλλά και τα επιμέρους διαμερίσματα.

Τι σημαίνει Κοινό και Αδιαίρετο;
Όταν ένα κτίσμα έχει περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες και δεν έχει γίνει σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας, τότε όλοι έχουν δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης όλων των χώρων του ακινήτου και κανένα αποκλειστικό δικαίωμα για κανένα τμήμα το ακινήτου αυτού.

Ποιος είναι ο Συντελεστής Δόμησης (Σ.Δ.);
Είναι ο συντελεστής ο οποίος ορίζει το μέγιστο των τετραγωνικών μέτρων τα οποία επιτρέπεται να κτιστούν επί των οικοπέδων σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Ποιος είναι ο Συντελεστής Κάλυψης (Σ.Κ.);
Είναι ο συντελεστής ο οποίος ορίζει το επιτρεπόμενο όριο κάλυψης ενός οικοπέδου με κτίσμα.

Ποια είναι η έννοια της Αντιπαροχής;
Είναι ο θεσμός όπου ο οικοπεδούχος μεταβιβάζει συμφωνημένο και εξ? αδιαιρέτου ποσοστό του οικοπέδου του στον κατασκευαστή και κατά επακόλουθο στους αγοραστές που αυτός θα βρει, με αντάλλαγμα κάποιους χώρους από την νεοαναγειρόμενη οικοδομή. Με την πρωτότυπη αυτή «συμμαχία» οικοπεδούχων και κατασκευαστών ανοικοδομήθηκε η πλειοψηφία της ελληνικής επικράτειας τα τελευταία πενήντα χρόνια.

Τι είναι το Υποθηκοφυλάκειο;
Είναι η υπηρεσία όπου καταγράφονται οι περιουσιακές μερίδες και συναλλαγές των πολιτών. Εκεί καταγράφονται και όλα τα βάρη, προσημειώσεις, διεκδικήσεις κτλ, που μπορεί να υφίστανται σε ένα ακίνητο.

Τι είναι το Εθνικό Κτηματολόγιο;
Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η νέα υπηρεσία η οποία σταδιακά θα αντικαταστήσει τα Υποθηκοφυλακεία. Η βασική διαφορά των δύο είναι ότι το Υποθηκοφυλακείο καταγράφει και ενημερώνει την περιουσιακή μερίδα των πολιτών (ανά πολίτη καταγραφή, αγοροπωλησίες ακινήτων, υποθήκες ? προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις, βάρη κτλ) ενώ το Κτηματολόγιο καταγράφει τα ακίνητα της κάθε περιφέρειας και αυτούς οι οποίοι τα κατείχαν ή τα κατέχουν (ανά ακίνητο καταγραφή). Ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία υπηρεσία στην Ελλάδα η οποία μπορεί 100% να πιστοποιήσει ποια ακίνητα και τι είδους ακίνητα υπάρχουν σε κάθε περιφέρεια.

Ποια η σημασία της έννοιας "Καπάρο - Αρραβώνας";
Για να ?κλείσετε? ένα ακίνητο που σας άρεσε ώστε αυτό να μην διακινείται πλέον στην αγορά θα πρέπει να καταβάλετε προς τον κτηματομεσίτη ή τον ιδιοκτήτη ένα χρηματικό ποσό ως «καπάρο». Όσο πιο υψηλό είναι το καπάρο τόσο περισσότερο διαφαίνεται στα μάτια του ιδιοκτήτη και του Κτηματομεσίτη η σοβαρότητά σας ως αγοραστή και κατά συνέπεια τόσο πιο εξασφαλισμένη είναι η συμφωνία που κάνατε μέχρι την ημέρα των οριστικών συμβολαίων.

Τι είναι η Εντολή Υπόδειξης;
Κάθε φορά που ένας κτηματομεσίτης επιδεικνύει ένα διαθέσιμο ακίνητο προς τον ενδιαφερόμενο, ο δεύτερος του υπογράφει την Εντολή Υπόδειξης, δηλαδή μια σύμβαση η οποία αποδεικνύει ότι η υπόδειξη πραγματοποιήθηκε. Κατά την στιγμή υπογραφής της Εντολής θα πρέπει να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα.

Τι είναι η Γραπτή Προσφορά Αγοράς και ποια η σημασία της;
Όταν συμφωνήσετε για ένα ακίνητο φροντίστε η συμφωνία και οι όροι αγοράς να είναι γραπτά και να συμπεριλαμβάνουν τις υπογραφές όλων των συμβαλλομένων (αγοραστής ? πωλητής ? κτηματομεσίτης) ότι αποδέχονται τους όρους αυτούς. Αυτός είναι και ο ασφαλέστερος τρόπος να οδεύσετε προς τα οριστικά συμβόλαια χωρίς να γίνουν αλλαγές στα συμφωνημένα. Ο Κτηματομεσίτης σας θα πρέπει να συντάξει το Έντυπο της Προσφοράς για εσάς.


ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε χωρίς κανένα κόστος για σας και αυτή την υπηρεσία, εξασφαλίζοντας το πιο συμφέρον για την περίπτωσή σας στεγαστικό ή άλλου είδους δάνειο μετά την έρευνα αγοράς αλλά και έντονη διαπραγμάτευση με κάθε τράπεζα.

Δευτέρα 30 Μαΐου 2011


Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Από 1η Ιουλίου θα ισχύσει η αυξημένη παρακράτηση φόρου για τους μισθωτούς…

Από την πρώτη Ιουλίου θα ισχύσει η αυξημένη παρακράτηση φόρου για τους μισθωτούς.

Το ύψος της παρακράτησης θα υπολογίζεται με τη νέα κλίμακα και το αφορολόγητο όριο, το… οποίο θα είναι μεταξύ 6.000 ή 8.000 ευρώ.

Για τους συνταξιούχους, εξετάζεται η μείωση έως και 30% σε όλες τις συντάξεις πάνω από 1.700 ευρώ.

Η λίστα περιλαμβάνει αύξηση του ΦΠΑ στο 23% στα είδη εστίασης, εξίσωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης και αύξηση 10% στα τέλη κυκλοφορίας.

http://hellenicspace.wordpress.com

"Μαχαιριά" στον τουρισμό τα σκουπίδια στα Χανιά!

 Ο τουρισμός απέμεινε ως τελευταία μας ελπίδα στην όλη κατάσταση που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς, όμως, από ότι φαίνεται το πρόβλημα της μη πληρωμής εδώ και δέκα μήνες των εργαζομένων στη ΔΕΔΙΣΑ - οι οποίοι με το δίκιο τους απεργούν - προκάλεσε την εμφάνιση σε όλη την πόλη και το Νομό γενικότερα, αρκετών αντιαισθητικών και επικίνδυνων για τη δημόσια υγεία σωρών από σκουπίδια. Έπρεπε να συμβεί αυτό το… κακό για να πραγματοποιηθεί σήμερα το πρωί σύσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων;    
    
Σχόλια

 1. Ιωάννα σχολίασε:
  May 30th, 2011 at 16:08
  Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: ΣΕ ΚΊΝΔΥΝΟ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΤΩΝ, ΑΠΌ ΤΟ ΣΩΡΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ
  |
  Ενωση Προστασιας Καταναλωτών ΝΧανιων
  Ανοιχτή επιστολή σε κάθε υπεύθυνο διακίνησης των απορριμάτων (σκουπιδιών) στα Χανιά.
  Κύριοι,
  Οι δρόμοι των Χανίων, έχουν γεμίσει με σκουπίδια, δεν υπάρχει χώρος πεζού, όπου και εάν στραφεί κανείς σκουπίδια συναντά παντού, στις γωνίες των πεζοδρομίων, έχει συσσωρευτεί τόσος όγκος σκουπιδιών, που καθιστά τα πεζοδρόμια για τους πεζούς αδιάβατα, και σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνα.
  Η δυσοσμία των σκουπιδιών ,από την πολυήμερη αποχή, από την περισυλλογή ,έχει φθάσει στα σπίτια. Οι ευθύνες είναι πολλές,προς το παρόν δεν τις επιμερίζουμε, αλλά καλούμε όλους εσάς που έχετε την ευθύνη, να διορθώσετε άμεσα, να βρήτε την αποζητούμενη λύση, πριν ξεσπάσουν επιδημίες, πριν μαζευτούν κάθε είδους τρωκτικά .
  Οι πολίτες των Χανίων, καλούνται να πληρώσουν τα τέλη ,στην οριζόμενη προθεσμία, από σας τους διαχειριστές, και εάν δεν το πράξουν, ακόμα και τώρα, που τα χρήματα στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό μειώθηκαν, εσείς τους τιμωρείτε, με διακοπή παροχής, χωρίς να σας ενδιαφέρουν οι επιπτώσεις στην ζωή του κάθε καταναλωτή, επικαλούμενοι , ότι είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε την Νομοθεσία, Αυτή η Νομοθεσία, μόνο στα δικά σας χέρια είναι όπλο;΄Για εμάς τους καταναλωτές, μετανάστευσε; Οχι κύριοι, σε μια ευνομούμενη χώρα, οι νόμοι είναι ίσοι και για τους διοικούντες αλλά και για τους δικαιουμένους.
  Ακούμε, για συναντήσεις και για συσκέψεις, τώρα έπρεπε να γίνουν;΄Σταματήστε να μας εμπαίζετε..
  Κύριοι, εμείς οι καταναλωτές πληρώνουμε, ακόμα και αυτές τις ημέρες ,που υποχρεωνόμαστε από σας, να ζούμε τριτοκοσμικές καταστάσεις, με τα σκουπίδια "βουνό" από τις δικές σας παραλήψεις (πληρωμής προσωπικού) και τις καθυστερημένες από σας αποφάσεις και ενέργειες.
  Ζητάμε από τον Δήμαρχο κ.Μανώλη Σκουλάκη, μια και οι πολίτες τα παράπονα τους ως είθισται , στον Δήμαρχο τα κάνουν, να βάλει τα πράγματα στην θέση τους άμεσα, έχει και την δύναμη και την μπόρεση, το οφείλει άλλωστε στους Χανιώτες που τον εμπιστεύονται και στηρίζονται όχι στα λόγια του, αλλά στα έργα του.
  Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, είναι παρούσα, να στηρίξει , κοινωνικές καταστάσεις τοπικών θεσμών, αλλά όταν θίγονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, οφείλει και να τα καυτηριάσει, αλλά προ πάντων όταν κινδυνεύει η Υγεία των Καταναλωτών να προσφύγει στον Εισαγγελέα.
  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Χανίων
  Ιωάννα Μελάκη
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Αν επιστρέφαμε στη δραχμή...


Τα σενάρια για χρεοκοπία της Ελλάδας επανέρχονται σε καθημερινή βάση. Τι θα συνέβαινε όμως σε περίπτωση που επιστρέφαμε στη δραχμή; Πώς θα επηρεάζονταν οι καταθέσεις και οι συναλλαγές μας

Σε μία περίοδο που οι λέξεις αναδιάρθρωση και χρεοκοπία έχουν ενταχθεί στο καθημερινό μας λεξιλόγιο ενώ επιχειρούμε με κάθε τρόπο να αποφύγουμε την πτώχευση, πολλοί είναι εκείνοι που διερωτώνται ποιες θα ήταν οι συνέπειες εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.

Σε περίπτωση που επιστρέφαμε στη δραχμή, τότε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Τα Νέα", θα γυρίζαμε πενήντα χρόνια πίσω, με την Ελλάδα να καταδικάζεται σε υπανάπτυξη.


Μεταξύ άλλων θα υπήρχε εκτίναξη του ήδη υπέρογκου δημοσίου χρέους, δραματική υποτίμηση της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών και του επιπέδου διαβίωσής τους, κατακόρυφη αύξηση των τιµών των εµπορευµάτων, άνοδος των επιτοκίων σε εφιαλτικά επίπεδα που επικρατούσαν στο παρελθόν και ουσιαστικά απαγόρευαν τον δανεισµό και φτώχεια.


Η επιστροφή στη δραχµή µε ταυτόχρονη υποτίµηση του νοµίσµατος (κατά 50%) θα σήμαινε ότι για την αγορά προϊόντος αξίας 1 ευρώ οι Ελληνες θα πρέπει να πληρώνουν 511,125 δραχµές αντί για 340,75 δραχµές που είναι η κλειδωµένη ισοτιµία µε την οποία η χώρα µπήκε στο ευρώ το 2001.


Η οικονομία είναι εξαρτημένη 70% από τις εισαγωγές


Ακόµη και το επιχείρηµα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας που προβάλλεται δεν ευσταθεί ουσιαστικά για το ελληνικό µοντέλο, αφού η Ελλάδα εισάγει το μεγαλύτερο μέρος όσων καταναλώνει.


Ενδεικτικό, όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι της αγοράς, είναι το γεγονός ότι η λειτουργία της ελληνικής οικονομίας είναι εξαρτημένη κατά 70% από τις εισαγωγές.


Οι συνέπειες θα ήταν ολέθριες και στον τραπεζικό τοµέα, καθώς η κεφαλαιακή δοµή των εγχώριων τραπεζών θα αντιµετώπιζε προβλήµατα, θα υπήρχαν σηµαντικές εκροές καταθέσεων, κατακόρυφη αύξηση των επισφαλειών από αδυναµία καταναλωτών να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, εσωστρέφεια και καµία αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές χρήµατος.


Επιπλέον η κατάσταση αυτή θα οδηγούσε σε παύση των χρηµατοδοτήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, και ραγδαία αύξηση των επιτοκίων.


Τι θα συνέβαινε με τις τραπεζικές καταθέσεις


Το τι θα συμβεί με τις καταθέσεις των πολιτών στις τράπεζες εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η µετάβαση. Σε περίπτωση που προηγηθεί στάση πληρωµών και χρεοκοπία τραπεζών, κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τι θα γίνει µε τα χρήµατα που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασµούς.


Ακόµη όµως και στην περίπτωση συντεταγµένης µετάβασης είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει µια αρχική περίοδος "εµφράγµατος" στις συναλλαγές. Όσον αφορά τα δάνεια, µπορεί το κεφάλαιο να µετατραπεί από ευρώ σε δραχµές, τα χαµηλά όµως επιτόκια στα οποία έχουµε συνηθίσει θα αποτελέσουν παρελθόν.


Οφέλη, όπως σημειώνεται, θα υπήρχαν στον τουρισµό, σε µια όμως χώρα που θα θύµιζε έναν πολύ φθηνό προορισµό και όχι µία χώρα ευρωπαϊκού επιπέδου.


Η ιταλική εφημερίδα La Repubblica φιλοξενεί τρισέλιδο αφιέρωμα για την Ελλάδα, εν μέσω σεναρίων για πτώχευση της χώρας και επιστροφή στο νόμισμα της δραχμής.


"Έχει περισσότερα από 3.000 χρόνια ζωής. Βγήκε στη σύνταξη πριν από εννέα χρόνια. Όλοι πίστευαν ότι δεν θα άκουγαν ξανά γι’ αυτήν. Κι όµως, το φάντασµα της δραχµής, του πιο παλιού νοµίσµατος της Ευρώπης, προβάλλει από το παρελθόν. Η τελευταία Κασσάνδρα ξεπρόβαλε από τις Βρυξέλλες", αναφέρεται στο δηµοσίευµα.

Μας το έστειλε ο φίλος Χάρης

Κυριακή 29 Μαΐου 2011

Summer Diet 2! Η δίαιτα που σε προετοιμάζει για την παραλία...Καλοκαιράκι, ήλιος, δροσεροί χυμοί και παραλία! Έχεις ήδη ξεκινήσει την Summer Diet και είσαι σχεδόν έτοιμη για την πιο εντυπωσιακή έξοδο στην παραλία.

Η Κλινική Διαιτολόγος Γεωργία Καπώλη ετοίμασε άλλες δύο
εβδομάδες για να χάσεις μερικά ακόμη κιλά και να προετοιμάσεις το δέρμα
σου για το καλύτερο μαύρισμα που έκανες ποτέ.

'Το καλύτερο φάρμακο για την υγεία της επιδερμίδας δεν μπορεί
να είναι άλλο από την πλήρη πρόσληψη αντιοξειδωτικών συστατικών. Και ο
λόγος είναι ότι οι συγκεκριμένες θρεπτικές ουσίες έχουν την ιδιότητα να
απομακρύνουν από τον οργανισμό τις ελεύθερες ρίζες και να ενισχύουν την
ανάπλαση του δέρματος' εξηγεί η κ. Καπώλη.Κάνε 'κλικ' εδώ για να δεις τις προηγούμενες 2 εβδομάδες...ΜΕΡΙΚΑ EXTRA TIPS ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟ

Η Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος Γεωργία Καπώλη σου δίνει μερικά diet
tips. Έξυπνες πληροφορίες για να ξέρεις πως κάνεις τη δίαιτα σωστά, οι
οποίες και θα λύσουν τις απορίες σου για μικρές και καθημερινές
συνήθειες όσο κάνει τη δίαιτα. 'Το διατροφολόγιο μας είναι απόλυτα
ισορροπημένο σε αναλογία θρεπτικών συστατικών και καλύπτει επαρκώς τις
διατροφικές ανάγκες σε Βιταμίνες – Μέταλλα - Ιχνοστοιχεία'!Για την καλύτερη τήρηση του διαιτολογίου μην ξεχνάς τα παρακάτω:

1. Ελεύθερα μπορείτε να χρησιμοποιείτε: λεμόνι, ξύδι, καρυκεύματα, μουστάρδα, κρεμμύδι, σόδα.

2. Τα δημητριακά, το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα κράκερ, οι φρυγανιές και τα παξιμάδια να είναι ολικής αλέσεως.

3. Φρούτα: μπορείτε να καταναλώνετε οποιοδήποτε φρούτο εποχής σε μέγεθος
ενός φλιτζανιού τσαγιού ή ένα ποτήρι χυμός φρούτων ή ρόφημα φρούτων και
λαχανικών.

4. Σαλάτα εποχής: μπορείτε να καταναλώνετε οποιοδήποτε λαχανικό επιθυμείτε, ωμό ή βραστό, σε απεριόριστη ποσότητα.

5. Να καταναλώνετε γάλα και γιαούρτι με 1.5 – 2% σε λιπαρά.

6. Στο ψάρι – κοτόπουλο – κρέας να αφαιρείτε την πέτσα.

7. Λάδι: ελαιόλαδο, συνολικά έως 5 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα στο φαγητό και στη σαλάτα).

8. Αποφύγετε το ζωικό βούτυρο και προτιμήστε τη μαργαρίνη

9. Ποσότητες: 1 μερίδα εστιατορίου {βάρους 150 γρ.(κρεατικά), 200 γρ. (Λαδερά, ζυμαρικά, όσπρια), 30-50 γρ. (τυρί, ψωμί)}.

10. Αλλαγές στα γεύματα (και στις ήμερες) επιτρέπονται κατά βούληση.

11. Αλκοόλ: Επιτρέπονται έως 5 ποτήρια κρασιού την εβδομάδα.

12. Να στραγγίζετε τα φαγητά σας (κυρίως τα λαδερά και τα μαγειρεμένα με σάλτσες)

13. Όταν συντρέχουν λόγοι αλλεργίας ή δυσαρέσκειας σε ορισμένες τροφές, αντικαταστήστε τα γεύματα με αντίστοιχες τροφές.

http://www.tlife.gr
http://kinitronews.blogspot.com/Nέα από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κοσμο_

Σε πανικό ο κόσμος έτρεξε να σηκώσει τις καταθέσεις!

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Share this history on :
0
- Δηλώσεις Δαμανάκη, Παπακωνταντίνου, απειλές ΔΝΤ έχουν κάνει τα νεύρα των Ελλήνων... τσατάλια
- Τις τελευταίες ημέρες 100 εκ. ευρώ σήκωσαν από μία μόνο τράπεζα
- Έκλειναν ακόμη και λογαριασμούς των 2.000 ευρώ!

Στα όρια της υστερίας ο κόσμος από τη βροχή δηλώσεων από επίσημα χείλη για ενδεχόμενο χρεοκοπίας και επιστροφής στη δραχμή. Τις τελευταίες ημέρες μικροκαταθέτες θορυβημενοι από τις ραγδαίες εξελίξεις – δηλώσεις Δαμανάκη, Παπακωνσταντίνου, απειλές ΔΝΤ – έτρεξαν να κλείσουν λογαριασμούς ακόμη και των 2.000 ευρώ ενώ άλλοι απέσυραν από τις τράπεζες τις αποταμιεύεις μίας ζωής για να τις σώσουν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του "Πρώτου Θέματος" οι πολίτες οδηγήθηκαν μαζικά στο γκισέ αρχικά πριν από λίγες ημέρες, όταν η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη είπε ότι "το σενάριο εξόδου από το ευρώ βρίσκεται στο τραπέζι". Από την Τετάρτη που έγινε η δήλωση πολίτες ζητούσαν πληροφορίες για τις δηλώσεις και ζητούσαν να κλείσουν ακόμη και λογαριασμούς των 3.000 με 5.000 ευρώ.

Ενδεικτικό της αναστάτωσης ήταν ότι σε κεντρικό υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας το πρωί της Πέμπτης προσήλθαν 30 έλληνες κάτοικοι Ουάσινγκτον -τα ονόματα των οποίων έχει στη διαθεσή του το "Πρώτο Θέμα"- ζητώντας να αποσύρουν όλες τις καταθέσεις τους (πάνω από 2-3 εκ. ευρώ) παρά τις έντονες διαφωνίες τραπεζικών υπαλλήλων και της διοίκησης του καταστήματος, που προσπαθούσαν να εμπνεύσουν... ψυχραιμία. Τελικά κατέθεσαν τα χρήματα σε τράπεζα της Κύπρου.

Ακολούθησαν οι δηλώσεις Παπακωνσταντίνου ότι αν δεν πάρουμε τη δόση της 29ης Ιουνίου "λεφτά υπάρχουν" μέχρι τον Ιούλιο, η απειλή του ΔΝΤ στην Ευρώπη ότι αν δεν καλύψει τις δανειακές ανάγκες του 12, δεν έχει πέμπτη δόση και η άρνηση των Ευρωπαίων και το θρίλερ κορυφώθηκε την Παρασκευή με το "ναυάγιο" της σύσκεψης των αρχηγών.

Κάπως έτσι ο μέσος Έλληνας κοντεύει να πέσει στα.. ηρεμιστικά.

Σε άλλη κρατική τράπεζα στην Πελοπόννησο μέσα σε μία ώρα το απόγευμα της Τετάρτης λίγο πριν λήξει το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος, πέντε πολίτες απέσυραν τουλάχιστον 150.000 ευρώ προκειμένου να τα έχουν σπίτι τους. Μάλιστα απειλήθηκε επεισόδιο γιατί η τράπεζα δεν είχε τόση ρευστότητα άμεσα.

Πολλοί καταθέτες - μικροί και μεγαλύτεροι - έφευγαν με τα λεφτά σε.. σακούλα ενώ τραπεζικά στελέχη αναφέρουν ότι οι θυρίδες έχουν σχεδόν εξαντληθεί.

Μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες από ΜΙΑ μόνο μεγάλη τράπεζα έφυγαν 100 εκ. ευρώ ενώ 15 δισ. ευρώ σήκωσαν τις τελευταίες 120 ημέρες επιχειρήσεις και νοικοκυριά σύμφωαν με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Αυτό το ποσό δεν είναι μόνο βέβαια απόσυρση πανικού καθώς επιχειρήσεις σήκωσαν χρήματα για να ανταποκριθούν σε έκτακτες εισφορές, ΦΠΑ, περαιώσεις, αποζημιώσεις για απολύσεις κ.α. ενώ νοικοκυριά για τρέχουσες ανάγκες. Είναι όμως ένα ασυνήθιστο ποσό ενδεικτικό του κλίματος.


Πηγή : newsit.gr
You might also like:

Προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Κυριακή, 29 Μαΐου 2011

Προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η χώρα διανύει την μεγαλύτερη κρίση της Νεότερης Ιστορίας της και δεν εννοούμε την οικονομική... Η κρίση που διανύουμε είναι κυρίαρχα ηθική και πολιτική. Με απλά ελληνικά "Τέλος τα Ψέματα για όλους" όχι όμως μόνο για τους πολίτες αλλά και για τους πολιτικούς. Η ευθύνη σας είναι μεγάλη και...


το καθήκον σας ένα. Διαλύστε την Βουλή αυτή και προκηρύξτε εκλογές. Δεν γνωρίζουμε αν τα μέτρα που λαμβάνονται είναι η μόνη λύση η όχι για την σωτηρία αυτής της χώρας. Θέλουμε να το μάθουμε προεκλογικά με ανάλυση και δεσμέυσεις.

Δεν γίνεται να ζούμε διαχρονικά σε αυτή την απόλυτη ξεφτίλα διακυβέρνησης από ανθρώπους που άλλα λένε προεκλογικά και άλλα πράττουν μετεκλογικά. Είστε ο θεματοφύλακας της ελληνικής κυριαρχίας και της βούλησης του ελληνικού λαού! Πως δεν αντιδράτε όταν ο πρωθυπουργός σας φέρνει νομοσχέδια που απέχουν έτη φωτός από αυτά που υποσχέθηκε στο ελληνικό λαό προεκλογικά και υφάρπαξε την ψήφο του. Εκλέχθηκε το ΠΑΣΟΚ και ο κ.Παπανδρέου με την υπόσχεση ότι θα σας φέρω το μνημόνιο; Όχι το αντίθετο μάλιστα εκλέχθηκε με το «Λεφτά υπάρχουν».

Για ποιά Λαϊκή κυριαρχία και ποια δημοκρατία μιλάμε. Ο λαός πρέπει υποστεί την πρώτη προεκλογική περίοδο αληθινών διλημμάτων και οι πολιτικοί την βάσανο των δυσάρεστων λόγων. Εσείς πρέπει να εγγυάστε και στο μέλλον - ως θεσμός και όχι ως πρόσωπο – ότι η δημοκρατική ψήφος θα έχει τη βαρύτητα που της αναλογεί! Το πολιτικό σύστημα οφείλει να σας σέβεται γιατί να σέβεται και τους πολίτες. Από δειλούς πολιτικούς χορτάσαμε αν δεν μπορείτε να σταθείτε στο ύψος του θεσμού που υπηρετείτε τότε παραιτηθείτε!
πηγή Τρελό κουνέλι

Προσλήψεις στο Δήμο Σητείας

Προσλήψεις στο Δήμο Σητείας
Ο Δήμος Σητείας, ενόψει της νέας αρδευτικής περιόδου, πρόκειται να προσλάβει εικοσιένα (25) υδρονομείς και για χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Οκτωβρίου.

Οι προσλήψεις αφορούν στα παρακάτω διαμερίσματα

Τοπική Κοινότητα Αγ. Γεωργίου θέση (1), Τοπική Κοινότητα Αχλαδίων θέσεις δύο (2), Τοπική Κοινότητα Έξω Μουλιανών θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Κατσιδωνίου θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Κρυών θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Λάστρου θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Μαρωνιάς θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Μέσα Μουλιανών θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Μυρσίνης θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Πισκοκεφάλου θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Πραισσού θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Ρ. Εκκλησιάς θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Σταυρωμένου θέσεις δύο (2), Τοπική Κοινότητα Σκοπής θέσεις δύο (2), Τοπική Κοινότητα Σφάκας θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Τουρλωτής θέση μία(1), Τοπική Κοινότητα Χαμεζίου θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Αρμένων θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Αγ. Τριάδας θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Απιδίων θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Παπαγιανάδων θέση μία (1), Τοπική Κοινότητα Παλαικάστρου (Χοχλακιές) θέση μία (1).

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μέχρι και τις 6 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα .

Δικαιολογητικά :

1. 1. Πιστοποιητικό γέννησης – Οικογενειακής Κατάστασης.
2. 2. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει απαραίτητα, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δημοτικού Διαμερίσματος για το οποίο υποβάλλουν την αίτηση.

Να έχουν συμπληρώσει το 23ο και να μην έχουν υπερβεί το 60ο έτος ηλικίας τους, να έχουν σχετική πείρα-προϋπηρεσία, να διαθέτουν μεταφορικό μέσο, επίσης να γνωρίζουν την τεχνική για μικροεπισκευές δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου τηλ. 2843340521 και στις κατά τόπους αρμόδιες Τοπικές Κοινότητες.

Σχετικά με: Κοινωνική κατάθλιψη

κοινωνικη, καταθλιψη, koinoniki, katathlipsi
Πηγή: tro-ma-ktiko.blogspot.com
Αναρτήθηκε στις 08:05 | 29/05/2011 | Blogs
Δυστυχώς φίλε μου η εν λόγω "κοινωνική κατάθλιψη" δεν είναι καινούργιο φαινόμενο!
Απλά τελευταία τα πράγματα είναι ίσως χειρότερα και πιο έντονα..

Μήπως όμως έπρεπε να συμβεί κάτι τέτοιο? Μήπως έπρεπε να φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού για να ανοίξουμε τα μάτια μας και να συνειδητοποιήσουμε πώς έχουμε καταντήσει? Μήπως ο Έλληνας χρειαζόταν ένα γερό χαστούκι για να ξυπνήσει και καταλάβει πως πρέπει επιτέλους να αλλάξει νοοτροπία?
Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι 'μπρόστα γκρεμός και πίσω ρέμα'.. Ή ετοιμαζόμαστε για ελεύθερη πτώση ή βοηθάμε ο ένας τον άλλο και πάμε όλοι μαζί 'κόντρα στο ρέμα'..
Η απόφαση δικη μας!

Σάββατο 28 Μαΐου 2011

Η θρεπτική αξία του παγωτού

παρέα στην παραλία, ενώ συνδυάζεται υπέροχα με φρούτα, κέικ ή άλλα γλυκίσματα. Αναμφισβήτητα μιλάμε για τη δημοφιλέστερη καλοκαιρινή λιχουδιά, το παγωτό. Η σύστασή του εξαρτάται από το είδος και την ποιότητά του.
Σε γενικές γραμμές, οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του είναι: γάλα, αβγά, βούτυρο, κρέμα γάλακτος, χυμοί φρούτων και πρόσθετα τροφίμων, όπως γλυκαντικές ουσίες, σταθεροποιητές, γαλακτωματοποιητές, χρωστικές και αρωματικές ύλες.
Δεν είναι λίγες οι φορές, όμως, που τα παγωτά εμπλουτίζονται με επιπρόσθετα συστατικά, μεταξύ των οποίων είναι κομμάτια ή σιρόπι σοκολάτας, ξηροί καρποί, σιρόπι καραμέλας και κομμάτια φρούτων.
Η ενεργειακή αξία ενός παγωτού κυμαίνεται από 75 έως 240 θερμίδες ανά 100 γραμμάρια και παρέχει υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λίπη, καθώς επίσης και σημαντικές ποσότητες ασβεστίου, φωσφόρου και βιταμίνης Α στον οργανισμό. Τα είδη των παγωτών που κυκλοφορούν στην αγορά διακρίνονται σε τυποποιημένα και χύμα.
Στην κατηγορία των τυποποιημένων ανήκουν αυτά που διατίθεται σε κυπελάκι, χωνάκι ή ξυλάκι, οι γρανίτες, τα σορμπέ φρούτων και αυτά που χαρακτηρίζονται ως διαιτητικά ή τύπου 0%.
Το παγωτό ξυλάκι έχει λιγότερες θερμίδες σε σύγκριση με το κυπελάκι, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει επικάλυψη σοκολάτας. Οι γρανίτες και τα σορμπέ αποτελούν την ιδανικότερη επιλογή για όσους δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση της γραμμής τους, καθώς παρέχουν τις λιγότερες θερμίδες συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες διαθέσιμες γεύσεις παγωτού. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, τα διαιτητικά παγωτά ή τύπου 0% καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο στα ψυγεία των καταστημάτων. Περιέχουν υποκατάστατα ζάχαρης (π.χ ασπαρτάμη, σορβιτόλη ή μαλτοδεξτρόζη) αντί για ζάχαρη και μικρή ή μηδενική (τύπου 0% + 0%) ποσότητα λίπους, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα αγαπητά σε άτομα που επιθυμούν να διατηρήσουν μια καλλίγραμμη σιλουέτα.
Όσο αφορά τα παγωτά χύμα, εκείνα που έχουν γεύση σοκολάτας διαθέτουν υψηλότερη περιεκτικότητα λίπους σε σχέση με τη βανίλια, ενώ οι γεύσεις φρούτων αποδίδουν τις λιγότερες θερμίδες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν τα παγωτά τύπου παρφέ, τα οποία υπερτερούν σε λίπος και συνεπώς σε θερμίδες.
Αναλυτικότερα, η ενεργειακή αξία (Θερμίδες / 100 γραμμάρια) των κυριότερων τύπων παγωτού είναι:
Σοκολάτα: 235
Παρφέ: 220
Βανίλια: 180
Φρούτων: 130
Διαιτητικό ή τύπου 0%: 125
Γρανίτα: 105
Για να μην δημιουργηθούν, λοιπόν, προβλήματα με το σωματικό μας βάρος κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οι επιστήμονες διαιτολόγοι σας συμβουλεύουν:
-Απολαύστε ένα δροσιστικό παγωτό κατά τους θερινούς μήνες, αλλά με μέτρο (1-2 φορές την εβδομάδα
-Προτιμήστε παγωτό με γεύση βανίλιας ή φρούτων αντί σοκολάτας
-Αποφύγετε την κατανάλωση παγωτού με επιπρόσθετα συστατικά, όπως ξηροί καρποί, κομμάτια σοκολάτας ή μπισκότου, σιρόπι καραμέλας κ.α.
-Οι γρανίτες, το παγωμένο γιαούρτι με μέλι ή φρούτα και το ζελέ με φρούτα αποτελούν εξίσου δροσιστικές και πιο υγιεινές επιλογές. Προτιμήστε τα!
Πηγή: iatronet.gr
πηγή Πρέζα  tv

AYTO EINAI TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΞΕΠΟΥΛΑΜΕ

Το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων για την τριετία 2011-2013 περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Πρόκειται σαφώς για μη οριστικοποιημένο σχέδιο, το οποίο προβλέπει πωλήσεις 3,5-5,5 δισ. ευρώ για το 2011, 4-6 δισ. ευρώ για το 2012 και 4,5-5,5 δισ. ευρώ για το 2013.

Περιουσιακό Στοιχείο ΕΔ (%) % διάθεσης Μέθοδος Περίοδος συναλλαγής
2011
OTE 16% έως 16% Πώληση μετοχών Q2 2011
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 34% έως 34% Πώληση μετοχών Q2-Q4 2011
ΟΛΠ, ΟΛΘ 75% έως 75% Πώληση μετοχών Q2-Q4 2011
ΕΥΑΘ 74% έως 40% Πώληση μετοχών Q2-Q4 2011
ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος 55% - Επέκταση παραχώρησης Q3 2011
ΟΠΑΠ 34% - Επέκταση Q3 2011
ΕΑΣ 100% έως 66% Πώληση μετοχών Q4 2011
Κρατικά Λαχεία 100% 49%-66% Πώληση μεριδίων SPV Q4 2011
ΔΕΠΑ 65% έως 32% Πώληση μετοχών Q4 2011
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 100% 49%-100% Πώληση μετοχών Q4 2011
ΛΑΡΚΟ 55% έως 55% Πώληση μετοχών Q4 2011
ΟΔΙΕ 100% 100,00% Πώληση μετοχών Q4 2011
Καζίνο Πάρνηθας 49% 49,00% Πώληση μετοχών Q4 2011
Άδειες Κινητής Τηλεφωνίας 100% - Πώληση δικαιωμάτων Q4 2011
Ελληνικό Ι 100% - Πώληση μεριδίων Q4 2011
Ακίνητη περιουσία Ι 100% - Πώληση μεριδίων Q4 2011
Εκτιμώμενα έσοδα (δισ. Ευρώ): 3,500- 5,500
2012
ΔΑΑ Ελ. Βενιζέλος 55% έως 21% Πώληση μεριδίων Q1 2012
Εγνατία 100% έως 100% Πώληση μεριδίων Q1 2012
ΕΛΤΑ 90% έως 40% Πώληση μετοχών Q1 2012
ΟΠΑΠ 34% έως 34% Πώληση μετοχών Q1 2012
Λιμένες Ι 77- 100% 43%-66% Πώληση μεριδίων Q1-Q4 2012
ΕΥΔΑΠ 61% έως 27% Πώληση μετοχών Q3 2012
ΕΛΒΟ 51% έως 16% Πώληση μετοχών Q2 2012
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 100% έως 100% Πώληση μεριδίων Q2 2012
ΔΕΗ 51% έως 17% Πώληση μετοχών Q4 2012
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Ι 100% - Πώληση μεριδίων Q1-Q4 2012
Περιφερειακά Αεροδρόμια Ι 100% έως 49% Πώληση μεριδίων Q1-Q4 2012
Ελληνικό ΙΙ 100% - Πώληση μεριδίων Q1-Q4 2012
Ακίνητη περιουσία Ι, ΙΙ 100% - Πώληση μεριδίων Q1-Q4 2012
Ψηφιακό φάσμα Ι 100% - - Q3-Q4 2012
Εκτιμώμενα έσοδα 4,000- 6,000 
Περιουσιακό Στοιχείο ΕΔ (%) % διάθεσης Μέθοδος
2013
Άλλες τραπεζικές συμμετοχές - 100,00% Πώληση μετοχών
ΑΤΕ 76% Έως 25% Πώληση μετοχών
Περιφερειακά Αεροδρόμια ΙΙ 100% έως 49% Πώληση μεριδίων
Λιμένες ΙΙ 77-
Ακίνητη Περιουσία ΙΙ, ΙΙΙ 100% - Πώληση μεριδίων
Ψηφιακό Μέρισμα ΙΙ 100% - -
Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι 100% - Πώληση μεριδίων
Εκτιμώμενα έσοδα (δισ. Ευρώ): 4,500- 5,500
 

Νέα δεδομένα για τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων

Νέα δεδομένα για τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων
Παγώνουν για το σχολικό έτος 2011-2012 τα ετήσια δίδακτρα στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται καμία αύξηση για το σχολικό έτος 2011-2012, στα ετήσια δίδακτρα, των νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων ιδιωτικής εκπαίδευσης, σε σχέση με τα αντίστοιχα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους.
Στην ίδια τροπολογία, για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, η επιτόπια καταστροφή των προϊόντων του υπαίθριου εμπορίου που κατάσχονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό θα γίνεται με τη ρίψη τους εντός απορριμματοφόρου ή με την καταστροφή της οικονομικής τους αξίας με ανεξίτηλο σπρέι.
Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας και των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου ενώ τους παρέχει τη δυνατότητα συνδρομής και της ΕΛΑΣ.
Δίνεται επίσης παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 για μετεγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Ηθική υποχρέωση όλων είναι να βοηθήσουμε την χώρα μας να σωθεί!

Είναι αλήθεια ότι, η Χώρα μας υποφέρει. Υποφέρει οικονομικά, υποφέρει κοινωνικά ,υποφέρει πολιτικά, υποφέρει η εικόνα της, μαζί της υποφέρουμε και όλοι εμείς οι πολίτες της.
Δεν έχουμε χρόνο, ούτε την πολυτέλεια για καταλογισμό ευθυνών. Δεν έχουμε χρόνο για αναθεματισμούς, για το ποιος και το γιατί. Το θέμα πρέπει να το αγγίξουμε με σύνεση, με σοβαρότητα με πολιτισμό. Η Χώρα μας πρέπει να σωθεί και εμείς οφείλουμε όλοι μαζί, να συμβάλλουμε για την Σωτηρία της.

Πως σώνεται:
1.-Αποβάλλοντας τον Φόβο.
2.-Να πάψουμε να σπείρουμε φανταστικά σενάρια.
3.-Να δουλέψουμε ως “εθελοντές” για την Πατρίδα μας σε διάφορες δομές σύμφωνα με τα εργασιακά μας προσόντα
4.-Να βοηθήσουμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας, με την συμπαράστασή μας στους αγώνες του .να τον εμπιστευθούμε,
5.-Να προσπαθήσουμε να παράγουμε ότι είναι εφικτό.
6.-Να περιορίσουμε τις εισαγωγές προϊόντων , αυτών που μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας
7.-Να προτιμήσουμε τον εσωτερικό Τουρισμό
8.-Να Χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα είδη
9.- Να δίνουμε την εργασία στους Έλληνες πολίτες
10.-Να πάψουμε να είμαστε Όχλος

Σε οτιδήποτε που πάει να χαθεί, να αφανιστεί , για τα πάντα υπάρχει ελπίδα, είναι το μόνο που χάνεται όταν πάψουμε να πιστεύουμε σ’ αυτή. και η Ελπίδα για την Χώρα μας είμαστε εμείς οι πολίτες της, χωρίς κομματισμό, που της οφείλουμε έστω και την τελευταία στιγμή τους αγώνες μας για να την σώσουμε. Δεν ρωτάμε για το χθες. δεν ρωτάμε για το ποιος έφταιξε γιατί οι απαντήσεις δεν βοηθάνε για την ώρα.
Η Πατρίδα μας, τούτη την ώρα, μας έχει ανάγκη όλους μας, και όλοι μαζί σαν μια γροθιά , με πυξίδα την σωτηρία της .μπορούμε να προχωρήσουμε !!!!!! Ιωάννα Μελάκη
Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. Χανίων

--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35

Ταχ.δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

Και νέα αυτοκτονία επιχειρηματία στην Κρήτη! Απαγχονίστηκε 50χρονος στα Ανώγεια- Τον βρήκε ο ίδιος του ο αδερφός

Το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, έχει αθρόες καταγγελίες για τεχνικούς εξαναγκασμούς από τράπεζες, σε δανεισμούς χωρίς οικονομικές προϋποθέσεις του δανειοδοτούμενου.
Η έκρυθμη προσπάθεια με τις παραλείψεις ελέγχου και συνετισμού των τραπεζών, Ο μη συνετός και πιεστικός δανεισμός, με προοπτική ανάκαμψης του δανειοδοτούμενου, που γνωρίζουν όμως οι τράπεζες πως δεν υπάρχει – ούτε θα υπάρξει, έχει επιφέρει τις αυτοκτονίες και την συνέχιση των αυτοκτονιών. Οι δημοσιογράφοι όμως και γενικά η δημοσιογραφία, ουδόλως ασχολείται με την ευθύνη των τραπεζών, επειδή χρηματοδοτούνται από τις τράπεζες για να μην ασχοληθούν, η επειδή αισθάνονται ασφαλείς κοντά σε έναν δυνατό, η επειδή δεν γνωρίζουν τα υποχρεωτικά νομικά και τραπεζικά πλαίσια.  
Πότε θα ξεκινήσουν, τις αγωγές για ηθική αυτουργία κατά των τραπεζών, οι συγγενείς των ηθικών αυτών ανθρώπων που παρασυρμένοι από τις τράπεζες οδηγήθηκαν σε αυτοκτονία ;;;;;.
Το ΙΝΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, προτείνει στους συγγενείς, μετά την θλίψη, η μαζί με την θλίψη, να πάρουν εκδίκηση με τον νόμο. Ο νόμος υπάρχει.  
Η εκδίκηση παίρνεται κρύα, ναι, αλλά καλύτερα να ξεκινήσουν αμέσως ΤΩΡΑ - ΤΩΡΑ.
Επί τέλους σε ένα οικονομικό χώρο, στην Ελλάδα που μαστιγώνεται από ακυβερνησία, ανομία, διαφθορά και ανηθικότητα παντού, ένας ας αρχίσει, ένας συγγενής, ένας νέος δικηγόρος, ένας άφθαρτος λειτουργός της δικαιοσύνης, ας σηκώσει την σημαία της εκδίκησης για την ηθική δικαίωση των οδηγηθέντων σε αυτοκτονία από τις τράπεζες και τους τραπεζοϋπαλλήλους. Σε ένα αδίκημα κατά της ζωής και της περιουσίας υπάρχουν συναυτουργοί. Ο Δικηγόρος ξέρει, ο Δικαστής θα τους βρει.
Ξέρετε κάτι, όσο μεγάλο, ακριβό και δύσκολο φαίνεται, και επιφέρει τν παραίτηση, τόσο σοβαρό και απαραίτητο είναι. Αποτελεί την συνολικά επαναφορά στην τάξη και την λογική.
Ένας νέος Δικηγόρος λοιπόν και οι συγγενείς των θυμάτων.

Και νέα αυτοκτονία επιχειρηματία στην Κρήτη! Απαγχονίστηκε 50χρονος στα Ανώγεια- Τον βρήκε ο ίδιος του ο αδερφός

Πέμπτη, 26 Μάιος 2011 09:26 Προσοχή: ανοίγει σε νέο παράθυρο.PDFΕκτύπωσηE-mail
Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία των Ανωγείων από την είδηση ακόμη μίας αυτοκτονίας. Τέλος στη ζωή του έθεσε ένας 50χρονος αλουμινοτεχνίτης από τα Ανώγεια, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αντιμετώπιζε μεγάλα οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν μπόρεσε να αντέξει. Τραγική φιγούρα ο αδερφός του αυτόχειρα, που βρήκε απαγχονισμένο τον αδερφό του, σήμερα το πρωί, σε υπόστεγο αγροτικής κατοικίας στο δρόμο προς τη Νίδα. Η οικογένειά του 50χρονου είναι από τις πιο γνωστές των Ανωγείων, ενώ ο ένας από τους αδερφούς του είναι πολύ γνωστός στην κοινωνία της Κρήτης, λόγω και της ενασχόλησής του με τα κοινά.
αποστολή με τα ακόλουθα συνημμένα αρχεία ή συνδέσεις:
310 Αυτοκτονία Τράπεζας & Τραπεζική Ηθική - Ανώγεια 27.05.11.doc

Σημείωση: Για προστασία κατά των ιών υπολογιστών, τα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να εμποδίζουν την αποστολή ή λήψη ορισμένων τύπων συνημμένων αρχείων.  Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφάλειας του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, για να εξακριβώσετε πώς γίνεται ο χειρισμός των συνημμένων.

Διαβάστε την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών με όλες τις αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο Δημόσιο

Με εγκύκλιο που εξέδοσε  ο υφυπουργός κ. Φ. Σαχινίδης,  παρέχονται οδηγίες προς το Γενικό Λογιστήριο και τα ασφαλιστικά ταμεία για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού καθεστώτος του δημοσίου τομέα (νόμος 3865/2010). Βασική ρύθμιση του νεόυ νόμου είναι η σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας για άνδρες και γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό προκαλεί μια βίαιη προσαρμογή κυρίως των γυναικών προς το 60ο ή το 65ο έτος της ηλικίας, με μεγάλες χαμένες τις μητέρες ανηλίκων, οι οποίες σταδιακά θα χάσουν το διακίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης. Κλειδί για την θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης κατά την μεταβατική περίοδο εξίσωσης των ορίων ηλικίας ανδρών και γυναικών είναι η 25ετια. Στους αναλυτικούς πίνακες της εγκυλίου περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις για το νέος καθεστώς συνταξιοδότησης.
Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο πατώντας ΕΔΩ

Πέμπτη 26 Μαΐου 2011

Ηθική υποχρέωση όλων μας είναι να βοηθήσουμε την Χώρα μας!!!


Ηθική υποχρέωση όλων μας είναι να βοηθήσουμε την Χώρα μας!!!

Είναι αλήθεια ότι, η Χώρα μας υποφέρει. Υποφέρει οικονομικά, υποφέρει κοινωνικά ,υποφέρει πολιτικά, υποφέρει η εικόνα της, μαζί της υποφέρουμε και όλοι  εμείς οι πολίτες της.Δεν έχουμε χρόνο, ούτε την πολυτέλεια  για καταλογισμό ευθυνών. Δεν έχουμε χρόνο για αναθεματισμούς, για το ποιος και το γιατί. Το θέμα πρέπει να το αγγίξουμε με σύνεση, με σοβαρότητα με πολιτισμό.Η
Χώρα μας πρέπει να σωθεί και εμείς οφείλουμε όλοι μαζί, να συμβάλλουμε για την Σωτηρία της.
Πως σώνεται:
1.-Αποβάλλοντας τον Φόβο.
2.-Να πάψουμε να σπείρουμε  φανταστικά σενάρια.
3.-Να δουλέψουμε ως "εθελοντές"για την Πατρίδα μας σε διάφορες δομές σύμφωνα με τα εργασιακά  μας προσόντα
4.-Να βοηθήσουμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας,  με την συμπαράστασή μας στους αγώνες του .να τον εμπιστευθούμε,
5.-Να προσπαθήσουμε να παράγουμε ότι είναι εφικτό.
6.-Να περιορίσουμε τις εισαγωγές προϊόντων , αυτών που μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας
7.-Να προτιμήσουμε τον εσωτερικό Τουρισμό
8.-Να Χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμα είδη
9.- Να δίνουμε την εργασία στους ΄Ελληνες πολίτες
10.-Να πάψουμε να είμαστε Όχλος

Σε οτιδήποτε που πάει να χαθεί, να αφανιστεί , για τα  πάντα υπάρχει ελπίδα, είναι το μόνο που χάνεται 'οταν πάψουμε να πιστεύουμε σαυτή.και η Ελπίδα για την Χώρα μας είμαστε εμείς οι πολίτες της, χωρίς κομματισμό, που της οφείλουμε έστω και την τελευταία στιγμή τους αγώνες μας για να την σώσουμε.Δεν ρωτάμε για το χθες. δεν ρωτάμε για το ποιος έφταιξε γιατί οι απαντήσεις δεν βοηθάνε για την ώρα.
  Η Πατρίδα μας, τούτη την ώρα, μας έχει ανάγκη όλους μας, και όλοι μαζί σαν μια γροθιά , με πυξίδα την σωτηρία της .μπορούμε να προχωρήσουμε !!!!!!
  
 Ιωάννα  Μελάκη
Πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Ν. ΧανίωνΤετάρτη 25 Μαΐου 2011

Αυξημένη παρακράτηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους φέρνει η μείωση του αφορολόγητου ορίου


Η ενδεχόμενη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 6.000 ή τα 8.000 ευρώ από 12.000 ευρώ και οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα θα οδηγήσουν σε νέα μείωση του εισοδήματος των μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς θα αυξηθεί η παρακράτηση του φόρου.Πέρυσι το αφορολόγητο όριο μειώθηκε στα 6.000 ευρώ, καθώς για τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν ένα συγκεκριμένο ποσό αποδείξεων.Ο συντελεστής με τον οποίο θα φορολογείται η διαφορά από το νέο αφορολόγητο όριο έως το εισόδημα του κάθε μισθωτού θα είναι 5% ή 10%.Αν η νέα κλίμακα ισχύσει αναδρομικά για τα φετινά εισοδήματα, τότε από τον Ιούλιο μισθωτοί και συνταξιούχοι θα διαπιστώσουν μεγαλύτερες κρατήσεις, αφού ο φόρος που θα παρακρατείται σε µισθούς και συντάξεις θα υπολογίζεται µε τη νέα κλίµακα και το µειωµένο αφορολόγητο.Σημειώνεται ότι η παρακράτηση θα είναι αυξημένη όχι μόνο κατά το ποσό που θα απαιτείται για το νέο, μειωμένο αφορολόγητο, αλλά κατά το διπλάσιο, ώστε να καλυφθεί η διαφορά από το ποσό που δεν παρακρατήθηκε το πρώτο εξάμηνο.Για παράδεiγμα, ζευγάρι με εισόδηµα 20.000 ευρώ το κάθε άτομο που πληρώνει σήµερα φόρο 1.680 ευρώ/άτομο, µε τη νέα κλίµακα και το μειωμένο αφορολόγητο (π.χ. στα 8.000 ευρώ), θα πληρώσει φόρο 2.080 ευρώ ανά άτομο, δηλαδή, επιπλέον 800 ευρώ οι δύο µαζί.