Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ, ΑΠΌ ΤΙ Σ ΤΗΛΕΦΩΝΗΚΕΣ ΟΧΛΗΣΕΙΣ ,ΠΙΕΣΕΙς ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-3-2021 Με αφορμή, τις Χιλιάδες καταγγελιες, από διαμαρτυρόμενους καταναλωτες, ότι δέχονται συνεχή τηλεφωνήματα από εταιρείες και δικηγορικά γραφεία ,σε ωρες μη επιτρεπτες ,αλλά και στο εργασιακό τους περιβάλλονκαι μάλιστα σε εποχή "καραντίνας" λόγω covit 19, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, για ενημέρωση των καταναλωτών. Στην ανακοίνωση η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης αναφέρει: "Οι καταναλωτές Θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τα δικαιώματά τους, ώστε να προχωρούν σε καταγγελίες ,κατά των εταιρειών αλλά και δικηγορικών γραφείων. ,όταν τους ενοχλούν παράνομα και ετσιθελικά , υπαρχει σχετική νομοθεσία που προστατεύει τους καταναλωτές, τιμωρώντας τους παραβάτες , τόσο διοικητικά (πρόστιμο) όσο και δικαστικά Όταν επικοινωνούν μαζί σας εταιρείες ενημέρωσης, θα πρέπει: -Να σας καλούν 1 φορά ανά δύο ημέρες ή πιο αραιά -Να σας καλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 9:00 – 20:00 -Να εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης. Να μην σας καλούν δηλαδή με “απόκρυψη” -Ο υπάλληλος της εταιρείας να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου με τον οποίο έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας -Να σας ενημερώνουν ότι η κλήση καταγράφεται και τα στοιχεία διατηρούνται για 1 έτος. Στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν ζητήσει τη διατήρησή τους ο οφειλέτης ή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οπότε και πρέπει να παρασχεθούν εντός 10 ημερών. Τα αρχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας -Να σας καλούν αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και διαπραγμάτευση των όρων πιθανής ρύθμισης Σε περίπτωση γραπτής επικοινωνίας, να φαίνονται πάνω στο έγγραφο όλα τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) και σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιείται η επωνυμία της τράπεζας Οι εταιρείες ενημέρωσης απαγορεύεται: -Να σας καλούν πριν να περάσουν 10 μέρες από όταν έγινε ληξιπρόθεσμο το ποσό -Να σας καλούν για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση, όσο καιρό αυτή τηρείται -Να εισπράττουν με οποιοδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές -Να προβαίνουν σε τηλεφωνικές απειλές, προσβολές, παραπλανητική πληροφόρηση και άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας -Να σας δυσφημίζουν στο οικογενειακό/εργασιακό σας περιβάλλον ή να απειλούν ότι θα το κάνουν -Να ενοχλούν τα οικεία σας πρόσωπα -Να σας καλούν στην εργασία, εκτός και αν είναι το μοναδικό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει για επικοινωνία -Να παριστάνουν ότι είναι υπάλληλοι της τράπεζας, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κλπ. -Να αναθέτουν σε άλλη εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, εκτός των υπαλλήλων τους, την ενημέρωσή σας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές -Να αναθέτουν σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές τη δικαστική διεκδίκηση της οφειλής -Να σας επιβαρύνουν με έξοδα -Να σας επισκέπτονται κατ' ιδίαν Άλλες χρήσιμες πληροφορίες που θα πρέπει να έχετε υπόψη σχετικά με τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών: Πριν η τράπεζα αναθέσει σε εισπρακτική εταιρεία την ενημέρωσή για κάποια ληξιπρόθεσμη οφειλή, θα πρέπει να έχει επιβεβαιώσει με κάθε διαθέσιμο τρόπο τις οφειλές με τον οφειλέτη, να έχει ταυτοποιήσει το πρόσωπό του και να τον έχει ενημερώσει για τη διαβίβαση των δεδομένων του στην εταιρεία ενημέρωσης Απαγορεύεται η τράπεζα να αναθέσει την ενημέρωση για την ίδια οφειλή σε περισσότερες της μίας εταιρείες ενημέρωσης Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να του παρασχεθούν χωρίς επιβάρυνση από την εταιρεία ενημέρωσης πλήρη και ακριβή αναλυτικά στοιχεία για το ύψος και την προέλευση της οφειλής εντός 10 εργασίμων ημερών από την αίτησή του Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καταλήξει σε κάποια ρύθμιση της οφειλής του με την εταιρεία ενημέρωσης, θα πρέπει να του κοινοποιηθεί εντός 10 ημερών το πρακτικό του διακανονισμού. Απαγορεύεται να επιδεινωθεί με αυτόν τον τρόπο η θέση του οφειλέτη Απαγορεύεται η τράπεζα να εκχωρεί σε εταιρεία ενημέρωσης ή οποιονδήποτε άλλο τρίτο ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις προς είσπραξη. Αυτό σημαίνει ότι μόνος αρμόδιος για να εισπράξει τα ληξιπρόθεσμα ποσά είναι η τράπεζα Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύψους από 5.000€ έως 500.000€. Εάν υπάρξει υποτροπή, το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός μπορεί να διατάξει διαγραφή της εταιρείας από το μητρώο για 1 έως 6 μήνες. Σε περίπτωση δε περαιτέρω υποτροπής, μπορεί να διατάξει την οριστική διαγραφή της εταιρείας. Εκτός των παραπάνω εταιρειών ενημέρωσης, πολύ συχνά οι τράπεζες συνεργάζονται με δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες που αναλαμβάνουν να καλούν τους οφειλέτες. Στις περιπτώσεις αυτές, παρ' όλο που οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες λειτουργούν ουσιαστικά ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, δεν υπάγονται στον σχετικό νόμο κι επομένως δεν ισχύουν γι' αυτούς οι υποχρεώσεις και περιορισμοί που αναφέραμε. Ο ΔΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ κατα των μελών του ,με στοιχεία, προχώρησε σε τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες επιτρέπεται να καλούν τους οφειλέτες μόνο μια φορά, για να τους ενημερώσουν σχετικά με τις οφειλές τους και να εξετάσουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης. Εάν τελικά δεν γίνει κάποιος διακανονισμός με τον οφειλέτη, τότε ο δικηγόρος ή η δικηγορική εταιρεία δεν μπορεί να τον ξανακαλέσει, αλλά πλέον θα μπορεί να τον ειδοποιεί μόνο εγγράφως με εξώδικο ή να προχωρήσει σε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες θα ελέγχονται για πειθαρχικό παράπτωμα και θα τους επιβάλλονται αντίστοιχες ποινές. Οι καταναλωτές, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν τους τηλεφωνούν από δικηγορικά γραφεία, για τις οφειλές τους και θα πρέπει να κρατάνε τα εξής στοιχεία: Την επωνυμία της δικηγορικής εταιρείας Το όνομα του υπαλλήλου που κάλεσε. Το τηλέφωνο από όπου έγινε η κλήση Την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης Στη συνέχεια, εάν τους τηλεφωνήσουν ξανά από το ίδιο δικηγορικό γραφείο, τότε θα πρέπει να το καταγγείλουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών,και στην Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη -- ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35 Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2 Email: epkxan@gmail.com Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Διάσωση της πρώτης κατοικίας με τον ν.Κατσέλη, εως 31-5-2021

Επείγον φρέσκα νέα!!! Ανατροπη για την διασωση της πρώτης κατοικιας των δανειοληπτων εφεραν οι Δικαστικές αποφάσεις που προστατεύουν την κύρια κατοικία οφειλετών και μετά τις τροποποιήσεις του Ν. Κατσέλη που ισχύουν από την 1.3.2019 Μετά την παύση ισχύος από την 1.3.2019 των ειδικότερων διατάξεων που ρύθμιζαν την προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, απέμειναν μόνο οι γενικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη (Ν.3869/2010) σχετικά με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του. Έτσι, οι οφειλέτες δίσταζαν να προσφύγουν στο νόμο Κατσέλη για την προστασία της κύριας κατοικίας τους. Ωστόσο, τρεις αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών (με αριθ. 227/2021) και του Ειρηνοδικείου Πατρών (με αριθ. 26/2021 και 965/2020) δέχονται ότι η προστασία της κύριας κατοικίας εξακολουθεί να ισχύει με βάση τις γενικές αυτές διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 9 παρ. 1 προβλέπει ότι η ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας διατάσσεται μόνο εφόσον είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών. Αν επομένως οι πιστωτές λάβουν, μέσω ενός βιώσιμου προγράμματος αποπληρωμής, τα ίδια ποσά που θα λάμβαναν από μια ενδεχόμενη ρευστοποίηση, τότε δεν είναι αναγκαίος ο πλειστηριασμός ή η αναγκαστική πώληση της κύριας κατοικίας. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει ποσό ίσο με την αξία της κατοικίας του, αφαιρουμένων των εξόδων ενός πλειστηριασμού, σε διάστημα ορισμένων ετών. Καθώς μάλιστα σε όλες τις αποφάσεις η καταβολή του ποσού αυτού είναι έντοκη, σε βάθος χρόνου οι τράπεζες θα αποκομίσουν τελικά περισσότερα οφέλη. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της απόφασης 26/2021 του Ειρηνοδικείου Πατρών, η αξία της κατοικίας του οφειλέτη εκτιμήθηκε σε 112.000 ευρώ, και αφού αφαιρέθηκαν τα έξοδα που θα είχε μια ενδεχόμενη αναγκαστική εκτέλεση, υποχρεώνεται ο οφειλέτης να καταβάλει στους πιστωτές, προκειμένου να διατηρήσει την κατοικία του, το ποσόν των 108.000 ευρώ έντοκα, σε 20 έτη, σε μηνιαίες δόσεις, που θα υπολογίζονται με βάση το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου. Για την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων, τα δικαστήρια έλαβαν υπόψη τη συνταγματική διάταξη για την προστασία της απόκτησης και διατήρησης κατοικίας καθώς και τα αντίστοιχα άρθρα διεθνών συμβάσεων για την προστασία της στέγης. Η άποψη εξάλλου αυτή έχει υποστηριχθεί και θεμελιωθεί στη νομική επιστήμη με βάση τις αρχές και τις διατάξεις του Συντάγματος, του ν. 3869/2020 και του Αστικού Κώδικα (αρχή της καλής πίστης). Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν λοιπόν τεράστια σημασία, καθώς ανοίγουν μία προοπτική σε όσα νοικοκυριά έχουν περιέλθει, λόγω και της τρέχουσας κρίσης, σε μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να σώσουν τελικά την κατοικία τους. Τούτο δε καθώς ο νόμος Κατσέλη, λόγω της αναστολής της εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα για τα φυσικά πρόσωπα (που δεν είναι έμποροι) εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 31.5.2021. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος πτωχευτικός κώδικας δεν προβλέπει καμία προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση πτώχευσης είτε από τον ίδιο τον οφειλέτη ή και οποιονδήποτε πιστωτή και γίνει αυτή δεκτή, τότε ρευστοποιείται η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης και της κατοικίας του. Μία περιορισμένη κατηγορία οφειλετών θα έχει τη δυνατότητα όχι να ζητήσει την εξαίρεση της ρευστοποίησης αλλά την αγορά της από έναν φορέα, από τον οποίο μετά θα μπορεί ο οφειλέτης να τη μισθώσει για δώδεκα χρόνια. Στη λήξη της δωδεκαετίας θα έχει το δικαίωμα να επαναγοράσει την κατοικία του. Όμως και στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να καταβάλλει την αξία που θα έχει η κατοικία εκείνη τη στιγμή, δίχως να υπολογίζονται τα μισθώματα που έχει καταβάλλει. Αντίθετα, με το νόμο Κατσέλη η κατοικία παραμένει στην κυριότητα του οφειλέτη, ο οποίος υποχρεούται να εξοφλήσει με το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου την αξία της. Έτσι, κάθε δόση που καταβάλλει από την πρώτη ημέρα που μπαίνει στη ρύθμιση, υπολογίζεται για την εξόφληση της οφειλής, διασφαλίζοντας ακόμη περισσότερο την κατοικία του. Τα νοικοκυριά, επομένως, έχουν, με βάση την παραπάνω νομολογία, ακόμη μία ευκαιρία να σώσουν την κατοικία τους, πριν αρχίσει σε βάρος της περιουσίας τους η επιδρομή του νέου πτωχευτικού κώδικα. Μάλιστα, όσοι αιτηθούν την υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη μπορούν να υπολογίζουν και με μία προσωρινή προστασία από πλειστηριασμούς ή άλλα διωκτικά μέτρα μέχρι τουλάχιστον την εκδίκαση της αίτησης. Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτων Κρητης καλεί τους δανειολήπτες που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη και διαθέτουν κύρια κατοικία να μην διστάσουν και να υποβάλουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο μέχρι τις 31.5.2021. Σε μία ζοφερή πραγματικότητα (πανδημία, νέος πτωχευτικός νόμος, πλειστηριασμοί που αναμένεται να ξεκινήσουν μαζικά), οι παραπάνω αποφάσεις δίνουν ελπίδα σε χιλιάδες οφειλέτες που είχαν αποθαρρυνθεί από τις νομοθετικές εξελίξεις. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ Ένωση Προστασία ε Καταναλωτων Κρητης

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

Επείγον, μήνυμα προς όλους τους ζημιωθέντες από τον Όμιλο Ασπίς πρόνοια,!που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην λίστα των αποζημιωθεντων της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Δημοσιεύτηκε από Joanne Melaki · 19 ώρ. · Επείγον, μήνυμα προς όλους τους ζημιωθέντες από τον Όμιλο Ασπίς πρόνοια,!που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην λίστα των αποζημιωθεντων της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατάθεση εκπροθεσμης ανακοπής Σας ενημερώνουμε ότι το νομικό επιτελείο ,της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , θα καταθέσει μία τελευταία εκπρόθεσμη ανακοπή, για τα μέλη μας. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εγγράφων για την συμπερίληψη των συμβολαίων σας στις καταστάσεις δικαιούχων ασφάλισης είναι η Παρασκευή 30 Απριλίου2021 Η διαδικασία αυτή αφορά όλους όσους μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει σε καμία άλλη νομική ενέργεια και δεν βρίσκονται εντός των καταστάσεων δικαιούχων ασφάλισης. Ο μόνος τρόπος για να συμπεριληφθούν είναι η διαδικασία εκπρόθεσμης ανακοπής, εφόσον αυτή τελεσιδικήσει θετικά . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά στο 282192306 και email epkxan@gmail.com Έπειτα από τα παραπάνω,παρακαλούμε ενημερώστε όλους όσους γνωρίζετε γιατί δεν θα υπάρξει παράταση της διαδικασίας. Η κίνηση αυτή ,της πρόσκλησης, για κατάθεση εκπροθεσμης. ανακοπής,εγκρίθηκε από το Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, βασιζόμενη στο πνεύμα της αδικίας εκατοντάδων.δικαιουχων, που βρέθηκαν εκτός της λίστας της Τράπεζας της Ελλάδος,από έλλειψη ενημέρωσης.κσι την αδιαφορια της Πολιτείας,να νομοθετήσει επ αυτού Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021

Νέα ενεργειακή ετικέτα στα ηλεκτρικά είδη- Τι περιλαμβάνει

1 Από την 1η Μαρτίου 2021, η νέα ενεργειακή επισήμανση προϊόντων της ΕΕ, έχει κάνει την εμφάνισή της στα εμπορικά (φυσικά και ηλεκτρονικά) καταστήματα, με νέες ετικέτες σε ψυγεία και καταψύκτες, πλυντήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις και ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης, ακόμη και σε συσκευές συντήρησης κρασιών. Αυτό αναφέρει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) σε ανακοίνωσή της και προσθέτει ότι, στο προσεχές χρονικό διάστημα, θα υιοθετηθεί η νέα ενεργειακή ετικέτα, και για άλλες ομάδες προϊόντων όπως για λαμπτήρες, για τους οποίους η ενεργειακή ετικέτα θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2021. Η χρήση της νέας ετικέτας συμβάλλει στην προώθηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη συνεχώς αποδοτικότερων προϊόντων, που θα ανήκουν σε όλο και υψηλότερες τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Η νέα ενεργειακή ετικέτα περιλαμβάνει: - μία κοινή κλίμακα τάξεων ενεργειακής απόδοσης (από A έως G) για όλες τις ομάδες προϊόντων, καταργώντας την υπάρχουσα κλίμακα από Α+++ έως G - την ενεργειακή κατανάλωση με πιο ευδιάκριτο τρόπο στο μεσαίο τμήμα της ετικέτας, υπολογισμένη με βάση τη χρήση μιας συσκευής από ένα μέσο νοικοκυριό - επικαιροποιημένα ή νέα εικονογράμματα στο κατώτερο τμήμα της ετικέτας που παρουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με επιλεγμένα χαρακτηριστικά των προϊόντων - τον κωδικό QR στην πάνω δεξιά γωνία, σαρώνοντας τον οποίο με τη βοήθεια ενός «έξυπνου» τηλεφώνου ο καταναλωτής συνδέεται με την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL, όπου βρίσκονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν. Ένα προϊόν που ανήκε στην A+++ τάξη, αναμένεται να βρίσκεται πλέον σε χαμηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τη νέα ετικέτα. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος αυτού δεν έχουν αλλάξει, αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής του απόδοσης και η κατάταξή του στην επαναπροσδιορισμένη κλίμακα A-G. Κατά τον χρόνο εισαγωγής της νέας ενεργειακής ετικέτας στα καταστήματα, αναμένεται να υπάρχουν ελάχιστα προϊόντα που να κατατάσσονται στην υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης. Όλες οι συσκευές που φέρουν τη νέα ενεργειακή ετικέτα, καταχωρούνται από τους προμηθευτές στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων EPREL. Οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή μέσω ενός νέου εργαλείου (ηλεκτρονική εφαρμογή), που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου LABEL 2020 και είναι «έξυπνο» και φιλικό προς τον χρήστη. Με αυτό το εργαλείο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσα στον Μάρτιο του 2021, οι καταναλωτές θα μπορούν να βρίσκουν και να συγκρίνουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό κόστος ή τις δυνατότητες διαφορετικών προϊόντων, ενώ θα μπορούν να αναζητήσουν τις πιο ενεργειακά αποδοτικές συσκευές. Επιπρόσθετα, με ένα επίσης νέο εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε ήδη στο πλαίσιο του έργου BELT, θα μπορούν να υπολογίσουν την κατανάλωση των ηλεκτρικών συσκευών τους. Τα ευρωπαϊκά έργα "LABEL 2020 - New Label driving supply and demand of energy efficient products" που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και "BELT - Boost Energy Label Take up" που υλοποιούν το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) και η Ένωση Καταναλωτών - Η Ποιότητα της Ζωής (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.), συνεργάζονται για την προώθηση της νέας ενεργειακής ετικέτας, υποστηρίζοντας την ομαλή μετάβαση από το τρέχον στο νέο σύστημα ενεργειακής σήμανσης.