Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΠΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ


Οι περισσότεροι φίλοι , δίνουν ευχές στους νεοεκλεγέντες βουλευτές, εγώ δεν θα πράξω ακριβώς το ίδιο, θα πρωτοτυπήσω , θα αντιστρέψω .Τα συγχαρητήρια και οι ευχές ανήκουν στην Ελληνική κοινωνία , σε όλους εκείνους που ακολούθησαν τις πρωτροοπές καθαρών ανθρώπων, να "μη φοβηθούν" να ξεπεράσουν τον φόβο, να δώσουν τον αγώνα τους ,για ΑΝΑΤΡΟΠΗ των ανθρώπων που τους καταπατούσαν δικαιώματα, που τους τσαλάκωναν την αξιοπρέπεια.!!! Και έγινε το θαύμα!! Η ΚΟΙΝΩΝΊΑ αμείφθηκε με την επανάκτηση του πρώτιστου αγαθού της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ !!!

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:¨Δικαίωση πρώην ελευθέρου επαγγελματία ,τρίτεκνου πατέρα"


  ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ  28-01-2015
 
  Η τύχη χαμογέλασε, σε  τρίτεκνο πατέρα, πρώην ελεύθερο επαγγελματία, κάτοικο κοινότητας Αντισκαρίου Ηρακλείου Κρήτης ,με την ημερ.04-11-2014 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Μοιρών Ηρακλείου, όπου βάσει αυτής, παρέχεται προστασία ολόκληρης της περιουσίας του δανειολήπτη, μέχρι την ημερομηνία 17-12-2017 ,όπου έχει προσδιοριστεί η συζήτηση της κύριας  αίτησης, καλώντας τον συνάμα στην μηνιαία καταβολή δόσης , ποσού 70 ευρώ,στην μία και μοναδική πιστώτρια Τράπεζα για 36 μήνες. 
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται ,για  πρώην επαγγελματία (κατασκευαστή  σπιτιών ),  σε συνολικό ποσού  χρέωσης ,  50.165,27 ευρώ.  
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
"Ανάσα", έδωσε η με ημερ.04-11-2014 ,απόφαση του Ειρηνοδικείου Μοιρών Ηρακλείου, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, σε  δανειολήπτη πρώην ελεύθερο επαγγελματία , ευρισκόμενο εν διαστάσει με την σύζυγό του , πατέρα   τριών ανηλίκων τέκνων (έχει την επιμέλεια τους), χρεωμένο  σε μία πιστώτρια Τράπεζα , συνολικής χρέωσης  ποσού 50.165,27 ευρώ. 
Το συνολικό οικογενειακό του εισόδημα  ανέρχεται, στο ποσό των   ευρώ. 480,00 μηνιαίως, το οποίο προέρχεται από περιστασιακή εργασία   (αγροτική εργασία των 40 ευρώ ημερησίως)Το Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας του, φθάνει του ποσού των 740,00ευρώ, όπως ο ίδιος αναφέρει, στην υποβληθείσα αίτηση, καθώς έχει ο ίδιος την επιμέλεια και των τριών τέκνων του, δεν συμμετέχει οικονομικά η πρώην σύζυγός του και μητέρα των παιδιών
ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ:
 Πρόκειται, για δανειολήπτη 39 χρονών,κάτοικο κοινότητας Αντισκαρίου Ηρακλείου Κρήτης ,  στο παρελθόν δραστηριοποιούμενος ως ελεύθερος επαγγελματίας, (επιχείρηση χωματουργικών εργασιών- κατασκευής σπιτιών) σήμερα άνεργος ,,εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μη επιδοτούμενος.
Εισόδημα που διαθέτει:  Δεν διαθέτει κανένα μόνιμο εισόδημα,στηρίζεται και ενισχύεται οικονομικά από τον πατέρα του, και από ευκαιριακή απασχόληση  ,σε αγροτικές εργασίες, χωρίς σύμβαση, και λαμβάνει κατά μέσο όρον το ποσό των 480,00 ευρώ μηνιαίως.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι: 
 α)κατοικία 119,00 τ.μ κυριότητας , κατά 50% του ιδίου.
β)οικόπεδο 1000,00 τ.μ
Η συρρίκνωση των εισοδημάτων του , λόγω της παύσης της επαγγελματικής του δραστηριότητας αλλά και  λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης,τον έκαναν να μη μπορεί να ανταποκριθεί στις δανειακές του  υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα  να αιτήσει την ένταξή του στο ν.3869/2010,  μεσω της συνεργαζόμενης με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  δικηγόρου ,στο Ηράκλειο Κρήτης, προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του ως ο νόμος ορίζει..
Το Ειρηνοδικείο  Μοιρών Ηρακλείου, ,σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Την αναστολή, των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του οφειλέτη μέχρι την ημερομηνία συζήτησης της κυρίας αίτησης, που έχει οριστεί για την 17-12-2019
2)Tη διατήρηση, της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.
3)την καταβολή, του ποσού των 70 ευρώ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο στις συμβάσεις των δύο δανείων  ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, της ίδιας Τράπεζας, για 36 μήνες , και συνέχιση της καταβολής του  ίδιου ποσού , αφού υπάρχει αίτημα μη ρευστοποίησης της μοναδικής κατοικίας ¨της οικογένειας, στην οποία είναι συνιδιοκτήτης κατά 50%,μέχρι την εκδίκασης της κυρίας αίτησης, που έχει οριστεί  η ημερομηνία συζήτησης για την 17-12-2019
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,   η απόφαση αυτή θεωρείται, μια "ελπιδοφόρος"  απόφαση , είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς  ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  του  δανειολήπτη, σώζει το σύνολο της  περιουσία του ,από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών , προσφέροντας του  την πρέπουσα "ανάσα"μέχρι να εκδικαστεί η κυρίως αίτηση που έχει προσδιοριστεί για το έτος 2019 και η ορισθείσα δόση από το Δικαστήριο των Μοιρών, είναι χαμηλότερη εκείνης της οποίας είχε προταθεί από τον ίδιο των 80 ευρώ.-
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:ΝΈΑ ΑΠΌΦΑΣΗ !!!ΑΠΌ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟ ΗΡΆΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΣ ΟΦΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΙΚΑΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  27-01-2015

Χρέος 277.596,92 ευρώ, είχε πολύτεκνος, συνταξιούχος του Ι.Κ.Α,  χρεωμένος σε τέσσερις Τράπεζες , όμως ,η με ημερ.13.11.2014 Προσωρινή Διαταγή, που εξέδωσε το  Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, του  εξασφαλίζει ,διάσωση ολόκληρης της περιουσίας του, με καταβολή μηνιαίας δόσης 250 ευρώ,για χρονικό διάστημα 18 μηνών και με το πέρας των 18 μηνών,  καλείται να καταβάλει μηνιαία  δόση των 220 ευρώ, έως 12-12-2017 ,που έχει οριστεί να συζητηθεί η αίτηση του

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:
Για  την  με ημερ. 13-11-2014  Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης ,που αφορά δανειολήπτη 62 ετών ,συνταξιούχο του Ι.Κ.Α ,πρώην Ιδιωτικό υπάλληλο ,  έγγαμο, η σύζυγος του είναι άνεργος, κάτοικο  Ηρακλείου Κρήτης , ο οποίος έχει συνολικό ποσό χρέωσης  277.596,92 ευρώ , σε τέσσερις Τράπεζες.
Εισόδημα:
Ο ίδιος έχει  εισόδημα 1.070,00 ευρώ από την σύνταξη του  (καλύπτει τις στοιχειώδους βιοτικές ανάγκες του,
Περιουσιακά στοιχεία:α) κατοικία 110,00τ.μ β)οικόπεδο  158,85 τ.μ γ) διαμέρισμα 55,00 τ.μ δ)Ι.Χ
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη απώλεια του εισοδήματός του ,του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,  με το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του  ο δανειολήπτης , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως του,
3)ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , προσωρινά, κατ εφαρμογή του αρ 8 παρ.2 του ν.3869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων και για χρονικό διάστημα 18 μηνών  ,να καταβάλει μηνιαία δόση 
250 ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του ,   ,συμμέτρως διανεμόμενο στο πρώτο πενθήμερο , εκάστου μηνός.Μετά  τη λήξη των 18 μηνών και μέχρι την έκδοση απόφασης  επί της αίτησης  (κατ άρθρο 8 παρ 5 του ν.3869/2010 θα καταβάλλεται το ποσό των 22ο ευρώ που θα καταβάλλεται προνομιακά στην τρίτη των πιστωτριών για εξυπηρέτηση σύμβασης στεγαστικού δανείου η οποία είναι εμπραγμάτως  εξασφαλισμένη με α προσημείωση υποθήκης,προς διάσωση της κύριας κατοικίας.
Συμπερασματικά
Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,   η προσωρινή Διαταγή που  του χορηγείται από το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου θεωρείται μια " ομπρέλλα προστασίας"  για τον καταναλωτή, από τα καταδιωκτικά μέτρα των Τραπεζών έως την ημερομηνία έως 12-12-2017 ,που έχει οριστεί να συζητηθεί η αίτηση του
.Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Οι εξελίξεις στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα και η δυνατότητα άμεσης προστασίας, μέσω της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων


Οι εξελίξεις στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα και η δυνατότητα άμεσης προστασίας, μέσω της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων
Το άρθρο προσεγγίζει τις συνέπειες των πρόσφατων αποφάσεων της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας στην ισοτιμία ευρώ/ελβετικών φράγκων, τις προοπτικές και την επίδραση στους δανειολήπτες σε ελβετικά φράγκα, καθώς και τον τρόπο άμεσης προστασίας τους από την αύξηση των μηνιαίων δόσεων του δανείου τους.
26/01/2015 11:59 - Χρήστος Παρασκευόπουλος-Κόλιας
Οι εξελίξεις στο πρόβλημα των δανείων σε ελβετικά φράγκα και η δυνατότητα άμεσης προστασίας, μέσω της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων
Η πρόσφατη (15.1.2015) απόφαση της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας (SNB) να σταματήσει τις παρεμβάσεις της στις χρηματαγορές με στόχο τη διατήρηση της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου άνω του 1,20, χαρακτηρίστηκε αρχικά από την πλειοψηφία των αναλυτών ως κεραυνός εν αιθρία και προκάλεσε μέσα σε λίγα λεπτά ένα ισχυρότατο σοκ, που οδήγησε την ισοτιμία έως και στο 0,85. Η κίνηση αυτή που προσομοιάστηκε με «πυρηνική βόμβα»[1] στην τρέχουσα χρηματοοικονομική συγκυρία. , καθώς τόσο ραγδαία μεταβολή δεν έχει συμβεί για πάνω από τριάντα χρόνια, υπαγορεύθηκε, κατά την κυρίαρχη μάλλον άποψη, από την ανάγκη προσαρμογής της νομισματικής πολιτικής της
Η λειτουργία του ελβετικού τραπεζικού συστήματος, ως παγκόσμιου ασφαλούς καταφυγίου, είχε οδηγήσει, ήδη από τα τέλη του 2010 και ενώ η ευρωπαϊκή κρίση χρέους διογκωνόταν, σε μαζική ροή κεφαλαίων προς αυτό με συνέπεια την αύξηση της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για ελβετικά φράγκα. Η τάση αυτή κορυφώθηκε το Σεπτέμβριο του 2011, οπότε, σε συνδυασμό με την τότε κορύφωση της ευρωπαϊκής κρίσης, η ισοτιμία άγγιξε το 1,10. Τότε η SNB, προς αποτροπή της επιζήμιας για τις ελβετικές εξαγωγές και εν γένει την ελβετική οικονομία ανατίμηση του φράγκου, ανακοίνωσε την απεριόριστη παρέμβασή της στις χρηματαγορές για τη διατήρηση της ισοτιμίας άνω του 1,20, την οποία μάλιστα επιβεβαίωνε διαρκώς έκτοτε[2] αγόραζε διαρκώς ευρώ, πουλώντας ελβετικά φράγκα, το προνόμιο έκδοση των οποίων κατέχει αποκλειστικά, ώστε να αντισταθμίζει την αυξανόμενη ζήτηση στο βαθμό που η τιμή διατηρείτο περίπου στο 1,20. Αυτή η πρακτική είχε ως συνέπεια τη συσσώρευση στο ενεργητικό της περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ αξίας περί τα 174 δις, τα οποία αντιστοιχούν στο 40% του συνολικού ενεργητικού της, που ανήλθε στο 80% του ΑΕΠ της Ελβετίας, τη στιγμή που τα αντίστοιχα ποσοστά για τις τρείς βασικές Κεντρικές Τράπεζες (Bank of England, European Central Bank και Fed) βρίσκονται περί το 25%[3] σε κινδύνους προερχόμενους από οποιαδήποτε πιθανή υποτίμηση του ευρώ. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της απόφασης αυτής δεν ήταν απολύτως ενθαρρυντικά. Μπορεί μεν ο ρυθμός ανάπτυξης να ήταν μεγαλύτερος από αυτόν της Ευρωζώνης, όμως ο πληθωρισμός παρέμεινε μηδενικός στο χείλος του αποπληθωρισμού [4]. Αυτό συνεπάγεται και αντίστοιχη έκθεση της  . Με μια απλουστευτική προσέγγιση κατά την περίοδο αυτή η
Όντας υπερεκτεθειμένη στο Ευρώ, χωρίς να έχουν αλλάξει στο ελάχιστο οι προαναφερθείσες συνθήκες που οδήγησαν στην αύξηση των χρηματοροών προς το ελβετικό πιστωτικό σύστημα, αντίθετα να έχουν επιβαρυνθεί από νέες πιέσεις (Ρωσική νομισματική κρίση), η SNB δεν θα μπορούσε να παλέψει άλλο να διατηρήσει μια τεχνητή ισοτιμία, που δεν αντανακλούσε στο ελάχιστο της συνθήκες της αγοράς. Καθοριστικός παράγοντας εν τέλει στάθηκε η προεξόφληση της αυριανής (22.1.2015) απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για ποσοτική νομισματική χαλάρωση, μέσω της αγοράς ομολόγων, ύψους άνω των 500 δις ευρώ. Η πιθανολογούμενη και λογικώς αναμενόμενη υποτίμηση που θα προκαλέσει στο Ευρώ θα ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί από την SNB. Κάποιοι έκαναν λόγο ακόμη και για προεξόφληση διάλυσης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης[5] αποφάσισε να λάβει την επίπονη απόφαση για την ίδια και την ελβετική οικονομία τώρα, ώστε να αποφύγει πολύ βαθύτερες συνέπειες στο μέλλον[6][7] δεν έπαυσε τελείως τις παρεμβάσεις της, αλλά απλώς μείωσε τον πήχη περίπου στο 1 ευρώ/ελβετικό φράγκο, ώστε να βρεθεί πιο κοντά στην πραγματική ισοτιμία. Παράλληλα, στην κατεύθυνση της μείωσης της ζήτησης στην αγορά ελβετικών φράγκων και συνεπώς της αντιμετώπισης της ανατίμησης του φράγκου,  μείωσε όλα τα επιτόκια της, ενώ έθεσε το στόχο για το Libor 3M μεταξύ -0,25% και -1,25%, αντί για -0,25% έως -0,75%[8]. Βεβαίως, από την εξέλιξη της ισοτιμίας την τελευταία εβδομάδα, προκύπτει πως η , χωρίς βεβαίως μια τέτοια θέση να φαίνεται λογική από την έκταση της μεταβολής. Έτσι, η
Ο συνδυασμός των προαναφερθέντων παραγόντων οδηγεί πλέον σε εκτιμήσεις[9] για σταθεροποίηση της ισοτιμίας γύρω από το 1 ευρώ/ελβετικό φράγκο για τουλάχιστον τους επόμενους 12 μήνες, χωρίς βεβαίως να πρέπει να υποτιμάται το ενδεχόμενο περαιτέρω ανατίμησης του φράγκου, καθώς το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα φαίνεται να βρίσκεται σε περίοδο ακραίας μεταβλητότητας, στο πλαίσιο ευρύτατων οικονομικών και γεωπολιτικών ανακατατάξεων που κυοφορούνται. Αυτό βεβαίως φέρνει ξανά στο επίκεντρο το μείζον πρόβλημα των δανειοληπτών σε ελβετικά φράγκα. Ήδη επιβαρυμένοι από την πτώση της ισοτιμίας από το 1,60 περίπου, κατά την περίοδο λήψη των επίμαχων δανείων (2006-2007), στο 1,20, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με  μια επιπλέον εκτίναξη κατά 20% σε μερικές ώρες, η οποία μάλιστα δεν φαίνεται κατά τα ανωτέρω να είναι παροδική, του δανειακού τους φορτίου.
Η νομική θεμελίωση των αξιώσεων κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων και του κατάλληλου τρόπου αντιμετώπισης του προβλήματος έχει ήδη αναλυθεί σε σχετικά μας ενημερωτικά δελτία στο παρελθόν, έχει δε επιρρωθεί από αρκετές μέχρι σήμερα αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων, αλλά ακόμη και του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (C-26/13, Arpad Kasler, Hajnalka Kaslerne Rabai κατά OTP Jelzalogbank Zrt). Όμως η πρόσφατη ανατίμηση του φράγκου και η άμεση επίδραση αυτής στις καταβλητέες δόσεις ήδη από τον επόμενο μήνα, καθιστά επιτακτική την ανάγκη άμεσης προστασίας των δανειοληπτών. Χαρακτηριστικά για δάνειο σε ελβετικά φράγκα με διάρκεια 300 μηνών ύψους 100.000 ευρώ, που ελήφθη το έτος 2008, η μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση, λαμβανομένων υπόψη των μεταβολών στην ισοτιμία και στα επιτόκια, ανήλθε από 559 ευρώ κατά την αρχή της περιόδου αποπληρωμής σε 655 ευρώ σήμερα[10].
Η προσφορότερη δικονομική δυνατότητα για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης. Συγκεκριμένα, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρέχει στο αρμόδιο δικαστή μια ευρεία εξουσία να διατάξει ρυθμιστικά μέτρα διαπλαστικού χαρακτήρα παρεμβαίνοντας σε υφιστάμενη σύμβαση. Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου έχει εκδοθεί πλήθος προσφάτων αποφάσεων που διατάσσουν την καταβολή μειωμένου μισθώματος, στο ύψος που πιθανολογείται ότι τελικά θα επιδικαστεί, από τον μισθωτή, στο πλαίσιο αγωγής για μείωση του μισθώματος, λόγω της πρωτοφανούς μείωσης των μισθωτικών αξιών. Έτσι, ο δανειολήπτης μπορεί να αιτηθεί στο δικαστήριο την καταβολή τοκοχρεολυτικής δόσης, υπολογιζόμενης με την ισοτιμία κατά το χρόνο λήψης του δανείου[11]. Αυτό γίνεται απολύτως δεκτό στην ήδη εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 342/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, η οποία μάλιστα εκδόθηκε πριν την πρόσφατη ανατίμηση του φράγκου και διατάσσει την καταβολή δόσεων υπολογισμένων με βάση την ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου κατά το χρόνο λήψης του δανείου, ήτοι το 2006 μέχρι την έκδοση απόφασης επί σχετικής αγωγής του δανειολήπτη. Τέλος, οι πολιτικές εξαγγελίες τον τελευταίων ημερών[12], ιδίως ενόψει των επικείμενων εκλογών φαίνεται να στοχεύουν αποκλειστικά στην αντιμετώπιση της τελευταίας μόνο ανατίμησης, χωρίς να λαμβάνουν υπ’ όψη τη ρίζα του προβλήματος και χωρίς να αντιμετωπίζουν τη συνολική επιβάρυνση των δανειοληπτών, η οποία σημειωτέον είναι σχεδόν διπλάσια μεταξύ των ετών 2007-2014, σε σχέσης με την αμέσως πρόσφατη. Στην ίδια λογική[13] κινούνται και οι προτάσεις των τραπεζών για προσωρινή ρύθμιση των καταβλητέων δόσεων, οι οποίες επίσης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση μόνο της πρόσφατης μεταβολής. Οι λύσεις αυτές, πέραν του ότι δεν οδηγούν σε μια βιώσιμη κατάσταση για τους δανειολήπτες, παρά μεταθέτουν το πρόβλημα στο διηνεκές, εμπεριέχουν, ακόμη και αν δεν συντελείται με την τυπική νομική έννοια, αναγνώριση του συνόλου του χρέους και απεμπόληση των αξιώσεων κατά των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η ρύθμιση της επίδρασης στη δανεική σύμβαση μόνο της πρόσφατης πτώσης της ισοτιμίας από το 1,20 στο 1 , εμπεριέχει τη λογική αναγνώριση ως «δίκαιης» της μεταβολής κατά την περίοδο 2007-2014, η οποία όπως προαναφέρθηκε είναι κατά πολύ μεγαλύτερη.
Συνεπώς, με τα σημερινά δεδομένα μόνη ασφαλής οδός για την απόκρουση του κινδύνου που τίθεται στην οικονομική κατάσταση και την περιουσία των δανειοληπτών σε ελβετικά φράγκα είναι η προσφυγή στη δικαστική κρίση με αίτημα την προπεριγραφείσα προσωρινή προστασία.

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015

Νομικές δυνατότητες των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις

   
Γράφει ο Άγγελος Π. Μπώλος, Επίκ. Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου, Δικηγόρος

Με μια κίνηση, η οποία αιφνιδίασε την Πέμπτη τις αγορές, η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (Swiss National Bank - SNB) ανακοίνωσε ότι διακόπτει την ελάχιστη συναλλαγματική ισοτιμία του 1,20 φράγκου ανά ευρώ. Η ανωτέρω εξέλιξη προκάλεσε σε περισσότερους από 65.000 Έλληνες δανειολήπτες στεγαστικών δανείων σε ελβετικό φράγκο -σε διάστημα λίγων λεπτών- ζημιά που ξεπερνά το 1 δισ. Ευρώ. Όπως προκύπτει από σχετικά τραπεζικά στοιχεία, το ύψος των συγκεκριμένων δανείων ανέρχεται στα 6 δισ. ευρώ και η εκτίναξη στην ισοτιμία του ελβετικού φράγκου θα αναγκάσει τους δανειολήπτες να καταβάλουν περισσότερα χρήματα για να αποπληρώσουν το κεφάλαιο και τις δόσεις των στεγαστικών τους δανείων.
Στην περίπτωση των εν λόγω δανειοληπτών, κρίσιμο είναι ασφαλώς το ερώτημα του «νομικού οπλοστασίου» που οι τελευταίοι διαθέτουν, προκειμένου να στραφούν κατά της Τράπεζας που τους χορήγησε το συγκεκριμένο δάνειο με σκοπό την αποπληρωμή του στην ισοτιμία που ίσχυε κατά την εκταμίευσή του. Ήδη, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (απόφαση της 30.4.2014, υπόθεση C-26/13, Kasler) δικαίωσε ουγγρικό ζευγάρι δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι: «…όσον αφορά συμβατική ρήτρα […], η απαίτηση περί σαφούς και κατανοητής διατυπώσεως των ρητρών επιβάλλει όχι μόνο οι ρήτρες να είναι διατυπωμένες κατά τρόπο σαφή και κατανοητό για τον καταναλωτή από γραμματική άποψη, αλλά επιπλέον η σύμβαση να εκθέτει κατά τρόπο διαφανή την ακριβή λειτουργία του μηχανισμού μετατροπής του ξένου νομίσματος που προβλέπει η επίμαχη ρήτρα, καθώς και τη σχέση μεταξύ του συγκεκριμένου μηχανισμού και του μηχανισμού που προβλέπουν άλλες ρήτρες σχετικά με την αποδέσμευση του δανείου, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να εκτιμήσει, βάσει σαφών και κατανοητών κριτηρίων, τις οικονομικές συνέπειες που τα ανωτέρω συνεπάγονται γι’ αυτόν…».
Ακολουθώντας το ανωτέρω σκεπτικό, η ελληνική δικαιοσύνη με την υπ’ αριθμ. 23/2014 από-φαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης αναγνώρισε ότι «ο όρος της μνημονευόμενης στο σκεπτικό της κρινόμενης δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με τον οποίο («…εφόσον το δάνειο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού έχει χορηγηθεί σε συνάλλαγμα, ο οφειλέτης υποχρεούται να εκπληρώσει τις εντεύθεν υποχρεώσεις του προς την Τράπεζα … είτε σε EURO με βάση την τρέχουσα τιμή πώλησης του νομίσματος χορήγησης την ημέρα της καταβολής»), τυγχάνει καταχρηστικός και, ως εκ τούτου, άκυρος, με συνέπεια οι καταβολές, που ο ενάγων πραγματοποιεί σε ευρώ προς εκπλήρωση των απορρεουσών από τη μνημονευόμενη στο σκεπτικό της παρούσας σύμβαση υποχρεώσεών του, να πρέπει να υπολογίζονται από την εναγόμενη σε ελβετικά φράγκα, με βάση η μεταξύ των δύο νομισμάτων συναλλαγματική ισοτιμία (1,658300), που ίσχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου (8 Ιουνίου 2007)».
Στην ανωτέρω απόφαση, το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσφεύγοντος δανειολήπτη (επάγγελμα, μορφωτικό επίπεδο, ηλικία), καταλήγοντας στην κρίση ότι ο τελευταίος δεν ήταν σε θέσει να εκτιμήσει τις οικονομικές συνέπειες και τις μεταβολές που συνεπάγονταν γι’ αυτόν η αποδοχή του ανωτέρω όρου. Προσφάτως το Μονομελές Πρωτοδικείο Κοζάνης με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 342/2014 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, υποχρέωσε το Πιστωτικό Ίδρυμα να δεχθεί την καταβολή των μηνιαίων δόσεων από το δανειολήπτη με την αρχική ισοτιμία, μέχρι τη συζήτηση της κύριας αγωγής και την έκδοση οριστικής αποφάσεως. Να σημειωθεί επίσης ότι πριν από λίγες εβδομάδες το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης δικαίωσε εκ νέου δανειολήπτη ελβετικού φράγκου με το ίδιο ως άνω σκεπτικό.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω εξελίξεων, λαμβάνοντας δε υπόψη τις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις, η προσφυγή των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου στην ελληνική δικαιοσύνη φαίνεται να αποτελεί πλέον μια αναπόφευκτη διαδικασία. Με σχετική αγωγή τους οι δανειολήπτες μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο την απάλειψη των καταχρηστικών όρων και την επαναφορά του δανείου τους στην αρχική ισοτιμία, προκειμένου να προστατευτούν από τα δυσβάστακτα οικονομικά βάρη που δημιουργεί έτι περαιτέρω η πρόσφατη απόφαση της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας.

www.bolos-lawfirm.gr

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Συλλογική Αγωγή ,για τους δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου ".


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  23-01-2015

Το Δ.Σ της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , σε σχεική απόφαση του , αποφάσισε να στηρίξει όχι μόνο συμβουλευτικά και ψυχολογικά τους δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου, αλλά και με  Συλλογική Αγωγή .
Μετά την απελευθέρωση  του Ελβετικού Φράγκου, κάποιες τράπεζες καλούν τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, να υπογράψουν πρόσθετη πράξη, όπου για ένα χρόνο δίνουν συνέχιση της αποπληρωμής του δανείου τους, με την τελευταία ισοτιμία πριν την απελευθέρωση της ήτοι με 1,20 CHF/EURO,
Επ αυτού, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει ότι:
1)Αφ΄ενός  η ενέργεια  αυτή (πρόσθετη πράξη )δεν λύνει το πρόβλημα γιατί ούτως ή άλλως το δάνειο είχε ήδη υποστεί  μεγάλη ζημία και πριν από την απελευθέρωση της ισοτιμίας,
2) Αφετέρου με την πρόσθετη πράξη, αναγνωρίζετε ως οφειλέτες , το υπόλοιπό σας και απεμπολείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα νομικά σας δικαιώματα.
  Τέλος , ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σας ενημερώνουμε ότι διεκδίκηση νομικών δικαιωμάτων , γίνεται με ατομική αγωγή, αλλά και Συλλογική. μόνο από Πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών για τα μέλη της.
  Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, είναι πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών  ,όπως προβλέπεται και πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 10 του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών.
 Για ενημέρωση ,  κάθε δανεισμένος σε Ελβετικό Φράγκο  , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140, καθώς υπάρχει απόφαση  του Δ.Σ της,  για  συλλογή αιτημάτων των μελών της , για κατάθεση Συλλογικής Αγωγής εκ μέρους  της ΄Ενωσης για διεκδίκηση και προστασία  των καταχρηστικών πράξεων εκ μέρους των δανειστριών Τραπεζών.


Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015

Παίρνει μόνο ένα λεπτό για να διαβάσετε αυτό… Tι κάνουμε σε ένα εγκεφαλικό!


dinatosinfo087
Παίρνει μόνο ένα λεπτό για να διαβάσετε αυτό …
Ένας νευρολόγος λέει ότι, εφόσον ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μέσα σε 3 ώρες τύχει νοσηλείας, μπορεί να αντιστραφεί πλήρως από τις επιπτώσεις του εγκεφαλικού επεισοδίου … .
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ εγκεφαλικό επεισόδιο
να θυμηθούμε τα ’3 ‘βήματα, S T R . Διαβάστε και μάθετε!
Μερικές φορές τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Δυστυχώς, η έλλειψη συνειδητοποίησης φέρνει την καταστροφή. Το θύμα με εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να υποστεί σοβαρή βλάβη στον εγκέφαλο όταν οι άνθρωποι γύρω του αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.
Τώρα, οι γιατροί λένε οτι ένας θεατής μπορεί να αναγνωρίσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, θέτοντας σε αυτόν(ην) τρία απλά ερωτήματα:
S (smile)* Ζητήστε από το άτομο να χαμογελάσει.
T (talk) * Ζητήστε από το άτομο να μιλήσει λέγοντας μία απλή φράση, (πχ.σήμερα είναι μία ηλιόλουστη μέρα)
R (raise) * Ζητήστε από αυτόν(ην) να σηκώσει τα χέρια του.
Αν αυτός ή αυτή έχει πρόβλημα με κάποια από αυτά τα καθήκοντα,καλέστε τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης αμέσως και περιγράψτε τα συμπτώματα του ατόμου.
Και νέες ενδείξεις(συμπληρωματικά) ενός Εγκεφαλικού ——– Βγάλτε έξω τη γλώσσα σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα άλλο «σημείο» από εγκεφαλικό επεισόδιο είναι το εξής: Ζητήστε από το άτομο να «βγάλει» έξω τη γλώσσα του .. Αν η γλώσσα είναι «στραβά», αν πηγαίνει δηλαδή στην μία ή την άλλη πλευρά, είναι επίσης μια ένδειξη εγκεφαλικού επεισοδίου.
Ένας καρδιολόγος λέει εάν ο καθένας που παίρνει αυτό το e-mail που στέλνει σε 10 άτομα, μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι τουλάχιστον μία ζωή θα σωθεί.
η κοινοποιηστε το στο τοίχο σας
Έχω κάνει το χρέος μου. Εσείς;

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "μηδενικές καταβολές" και προστασία ολόκληρης της ακίνητης περιουσίας , για πρώην ελεύθερο επαγγελματία από το Ηράκλειο Κρήτης"


 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  21 -01-2015

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, με την  από 25-11-2015 Προσωρινή Διαταγή του , όρισε "μηδενικές καταβολές",για πρώην ελεύθερο επαγγελματία(τεχνίτη μαρμάρων)  σήμερα άνεργο ,δανειολήπτη , ηλικίας 56ετών,έγγαμο , πατέρα τριών τέκνων, ο ίδιος  χωρίς εισόδημα ,ζει και επιβιώνει από την σύνταξη της γυναίκας του,  του ποσού των 500 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης πρόκειται:
Για  την  με ημερ.25-11-2015  Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης ,που αφορά δανειολήπτη άνεργο ,πρώην ελεύθερο επαγγελματία, κάτοικο κοινότητας Καινουργίου Χωριού Πεδιάδος Ηρακλείου Κρήτης , ο οποίος έχει συνολικό ποσό χρέωσης ,14.548,89 ευρώ , σε μία πιστώτρια Τράπεζα
Εισόδημα: Μοναδικό εισόδημα η σύνταξη της συζύγου του, 500 ευρώ,πρώην υπαλλήλου του Δημοσίου.
 Περιουσιακά στοιχεία: 1)Κύρια κατοικία συνολικού εμβαδού 100,00 τ.μ, διαθέτων  50% κυριότητας του ιδίου, έχει συγκυριότητα μετά της συζύγου του. β)Ι.Χ  δικής του κυριότητας ,όμως τυγχάνει χαμηλής εμπορικής αξίας.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη απώλεια της εργασίας του , σήμερα είναι άνεργος χωρίς  εισόδημα ,του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,  με το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση του  ο δανειολήπτης , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως του,

η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 12-12-2017.
 3)ΟΡΊΖΕΙ ," μηδενικές καταβολές" για χρονικό διάστημα 24 μηνών, λόγω ανεπαρκών εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, Μετά  το πέρας των 24 μηνών, θα καταβάλλει  το ποσό των 100 ευρώ,μέχρι την έκδοση απόφασης  επί της αίτησης  η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 12-12-2017.
Συμπερασματικά
Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση αυτή θεωρείται  μια " ελπιδοφόρα απόφαση" για τον καταναλωτή, καθώς  καλείται για δύο  χρόνια να μη πληρώσει τίποτα ,ορίζονται "μηδενικές καταβολές" μέχρι την έκδοση απόφασης  επί της αίτησης  (κατ άρθρο 8 παρ 5 του ν.3869/2010 η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για τις 12-12-2017
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
  Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015

Έξι ερωτήσεις για το επίκαιρο θέμα των δανείων σε ελβετικά φράγκα

1. Που βρήκαν οι τράπεζες τα CHF που δάνεισαν στους πολίτες?
Τα δανείστηκαν από την διατραπεζική αγορά. Στη συνέχεια τα έσπασαν σε δάνεια και τα έδωσαν στους πολίτες.
2. Αντισταθμίζουν οι τράπεζες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ τον κίνδυνο από την διακύμανση της ισοτιμίας EURO/CHF στον οποίο εκτέθηκαν?
Οι τράπεζες αντισταθμίζουν αποτελεσματικά τον κίνδυνο με χρηματοπιστωτικά παράγωγα. Αυτό ομολογείται στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις όπου αναγράφονται τα ποσά που έχουν δανειστεί σε CHF , τα συμβόλαια αντιστάθμισης, καθώς και τα κέρδη που έχουν από αυτά. Για να μην επισυνάπτω ογκώδεις οικονομικές καταστάσεις τραπεζών και μπερδεύω με τεχνικούς όρους, παραπέμπω στην πρόσφατη ανακοίνωση της γιουρομπανκ με αφορμή την προσφυγή της στον ELA: "Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις της τράπεζας σε ελβετικό φράγκο είναι ύψους 3 δισ. αλλά είναι καλυμμένες (hedge) από θέσεις τέτοιες για να αποδεχθούν επιπτώσεις όπως συνέβη κατά τη χθεσινή υποτίμηση του ευρώ". (1)
3. Είχε η Τράπεζα υποχρέωση να ενημερώσει τους δανειολήπτες για τις μεθόδους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ που θα μπορούσαν να τους θωρακίσουν πλήρως από τον συναλλαγματικό κίνδυνο που εκτέθηκαν (σε επίπεδο δόσης όσο και άληκτου κεφαλαίου)?
Σαφώς και όφειλαν. Όχι από τα συναλλακτικά ήθη αλλά ΑΠΌ ΤΟΝ ΝΌΜΟ! Στην παρ. β του ΠΔΤΕ 2501/31.3.2002 (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) ορίζεται οτι, "Ειδικά για τις χορηγήσεις (δάνεια) θα πρέπει οι υποψήφιοι πελάτες να ενημερώνονται σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην περίπτωση δανείων σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος (παρ. 2 στοιχ. χ') και για τη δυνατότητα και το κόστος χρησιμοποίησης τεχνικών κάλυψης του κινδύνου από την ενδεχόμενη μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή και των επιτοκίων (παρ. 2 στοιχ. χϊ)".
4. Γιατί οι τράπεζες απέκρυψαν από τους καταναλωτές τις μεθόδους ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ που θα μπορούσαν να τους θωρακίσουν πλήρως από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, τη στιγμή που αυτές ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ έχουν αντισταθμίσει ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ το δικό τους συναλλαγματικό ΚΙΝΔΥΝΟ?
Για να καρπώνονται τη διαφορά της ισοτιμίας μεταξύ της ισοτιμίας που «κλείδωσαν» με χρηματοπιστωτικά παράγωγα (1,60 περίπου) και της ισοτιμίας που σήμερα οι δανειολήπτες υποχρεώνονται να αποπληρώνουν τα δάνειά τους (0,98 )… Γιατί βάζουν στην τσέπη όχι μόνο τη διαφορά στη μηνιαία δόση, αλλά -και θέλω εδώ την προσοχή σου- ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΆ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΛΗΚΤΟ ΚΕΦΆΛΑΙΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΊΟΥ . ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΖΗΤΆ ΕΥΡΏ (με ισοτιμία CHF/EURO 0,98 σήμερα).
5. Όταν το 2007 οι τράπεζες ξεκίνησαν να χορηγούν δάνεια σε CHF , υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για την στροφή των επενδυτών προς το ασφαλες λιμάνι του Ελβετικού φράγκου, άρα και την υποτίμηση του Ευρώ σε σχέση με το Ελβετικό φράγκο? Ήταν οι ενδείξεις αυτές αποδεδειγμένα σε γνώση των τραπεζών?
Το έτος 2007 ΤΟ ΔΝΤ ΥΠΈΔΕΙΞΕ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΈΣ ΤΡΆΠΕΖΕΣ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΛΕΞΕΊ ΚΑΤΑΓΡΆΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΉΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΈΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΤΑ ΕΠΌΜΕΝΑ ΧΡΌΝΙΑ ΑΝΑΜΈΝΟΝΤΑΝ ΥΠΟΤΊΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΏ ΚΑΤΑ 30%!!! Η ετήσια Οικονομική Έκθεση της ΕΤΕ http://alampasis.blogspot.gr/2012/03/2007-30.html
6. Διανοείται ο νους του ανθρώπου όρο στη σύμβαση που με τον οποίο ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ πληρωμή των δόσεων σε Ελβετικά φράγκα?
Ασφαλώς! Στην Ελλάδα όλα γίνονται! Εθνική και Millennium απαγορεύουν την καταβολή της δόσης ή την αποπληρωμή του κεφαλαίου σε ελβετικό φράγκο!!! Ο λόγος? Επειδή αν με τα ευρώ σου πας σε ένα ανταλλακτήριο και αγοράσεις CHF (γιατί τα βρήκες σε καλύτερη τιμή) και μετά πας στο γκισέ της Τράπεζας και πληρώσεις με CHF (αυτά που προμηθεύτηκες από το ανταλλακτήριο), ΤΟΤΕ Η ΤΡΆΠΕΖΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΆΛΕΙ ΣΤΗΝ ΤΣΈΠΗ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΆ! Διότι η Τράπεζα βάζει στην τσέπη τη διαφορά ΜΌΝΟ αν η ίδια κάνει τη μετατροπή από EURO σε CHF !!!
http://alampasis.blogspot.gr/2012/03/2007-30.html

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια


Ορίζεται το περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4307/2014
19/01/2015 13:53
Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4307/2014 για υπαγωγή στη ρύθμιση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων.  Με την ΚΥΑ (ΦΕΚ τ. Β/66/16.01.2015) ορίζεται το περιεχόμενο και η ειδικότερη μορφή της αίτησης και των βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, όπως η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ χρηματοδοτικών φορέων, Φορολογικής Διοίκησης και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ειδικότερα, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης ενώ η βεβαίωση που συνυποβάλλεται περιλαμβάνει:
-Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με την αντικειμενική τους αξία.
-Κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, απαιτήσεις κ.α.)
- Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.
-Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1-1-2010.
-Δικαιολογητικά (δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από ΔΟΥ και ΦΚΑ, πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρίας).
-Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την ΗΔΙΚΑ.
Σύμφωνα με το νόμο, προϋπόθεση για την ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμών οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον βέβαια υπάρχουν.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "ανάσανε"οικογένεια δανειοληπτών ,με χρέος πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ "

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  19-01-2015

  Θαυματουργή και ελπιδοφόρα ,υπήρξε, η  από  04/8/2014  Προσωρινή Διαταγή ,που εξέδωσε το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας Κρήτης,  για οικογένεια  δανειοληπτών , με χρέος 533.704,49  ευρώ με τρία ανήλικα τέκνα, οι σύζυγοι είναι ηλικίας 52 ετών, ο σύζυγος και  47 η σύζυγος.Σήμερα ο σύζυγος είναι άνεργος,  στο παρελθόν ,διατηρούσε επιχείρηση(υπηρεσίες οξυγονοκόλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων) η οποία έκλεισε, δε σύζυγος, Δημόσιος υπάλληλος.Μοναδικό εισόδημα για την οικογένεια των δανειοληπτών, είναι ο μισθός της συζύγου ,των 1.200 ευρώ.Εισόδημα που δεν καλύπτει τις  βασικές βιοτικές ανάγκες της οικογένειας.


Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,της οποίας αμφότεροι οι σύζυγοι ,είναι μέλη της και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση  της οποίας έγινε η ένταξή τους στο ν. 3869/2010, πρόκειται:
Για  την  με ημερ. 04/8/2014   Προσωρινή Διαταγή, του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας Κρήτης ,που αφορά οικογένεια δανειοληπτών ,με συνολικό ποσό χρέωσης 533.704,49  ευρώ , ο σύζυγος σε δύο Τράπεζες η δε σύζυγος σε τρις Τράπεζες. Ο σύζυγος είναι χρεωμένος με το ποσό των 274.183,90 Ευρώ (ως οφειλέτης και εγγυητής) η δε σύζυγος 259.520,58 ευρώ, ως οφειλέτρια.
Εισόδημα: Μισθός της συζύγου 1200 Ευρώ.Κανένα άλλο εισόδημα δεν διαθέτουν.
Περιουσιακά στοιχεία
 Ο Σύζυγος :α)Μονοκατοικία  129,03 τ.μ κυριότητας 100% δικής του β)οικόπεδο 303,32 τ.μ κατά 50% γ)οικόπεδο 400τ.μ κυριότητας 100% δικής του δ)μονοκατοικία 112τ.μ ,κυριότητας 100% δικής του και ε)οικόπεδο 670,03 τ.μ κατά 50% δικής του κυριότητας
Η Σύζυγος , α)διαθέτει ,οικόπεδο 303,32 τ.μ κατά 50% β) οικόπεδο 670,03 τ.μ κατά 50% , στην κυριότητα της, και γ)  ένα Ι.Χ κυριότητας κατά 100%, χαμηλής εμπορικής αξίας.
Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας  Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των δανειοληπτών  πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικά  πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , καθώς ο σύζυγος  , σήμερα είναι άνεργος χωρίς  εισόδημα , και η σύζυγος υπέστη περικοπές από τον μισθό της  , από τους μνημονικούς νόμους τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,  με το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση  τους ,για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση τους  οι δανειολήπτες , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως των , που η ημερομηνία συζήτηση αυτής έχει οριστεί για τις 9-11-2018.
3)ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , προσωρινά, κατ εφαρμογή του αρ 8 παρ.2 του ν.3869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών του υποχρεώσεων ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης ,να καταβάλει μηνιαία δόση 
100,00 ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών τους ,  για μία τετραετία ,συμμέτρως διανεμόμενο στο πρώτο πενθήμερο , εκάστου μηνός.Ποσό που θα καταβάλλεται ΜΟΝΌ από την εισοδηματοδούχο σύζυγο, που έχει μισθό Δημοσίου Υπαλλήλου.
Συμπερασματικά
Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η απόφαση αυτή θεωρείται  μια " ελπιδοφόρα απόφαση" για την οικογένεια των καταναλωτών καθώς  καλείται για τέσσερα  χρόνια να πληρώσει μηνιαία δόση 100 ευρώ ,ήτοι συνολικού ποσού στην τριετία 48Χ100=4.800 ευρώ.ποσό που θα καταβάλλεται  ΜΟΝΌ από την σύζυγο.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

 Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: ¨Στηρίζουμε τους δανειολήπτες Ελβετικού Φράγκου"


Οι συνέπειες για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο από την απελευθέρωση της ισοτιμίας  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17-01-201


Η Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης,  Κοντά στους δανειοπληκτους Ελβετικού Φράγκου !!!
Η Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, ενόψει της απόφασης  της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας, να άρει τη στήριξη της ισοτιμίας του φράγκου, έναντι του ευρώ στα 1,20 Ευρώ,  για τα τελευταία τρία χρόνια,με αποτέλεσμα 65.000 δανειολήπτες ,με δάνεια σε ελβετικά φράγκα, να υφίστανται δραματική αύξηση του χρέους τους, επί πλέον, η ισοτιμία μπορεί να κυμαίνεται ελεύθερα, με αποτέλεσμα ήδη η ισοτιμία ευρώ - φράγκου να έχει υποχωρήσει σχεδόν στο 1 προς 1 λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση, όπως μεταδίδουν τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.Αυτή η συναλλαγματική ισορροπία στο 1 ,προς 1 αυτομάτως σημαίνει ότι το άληκτο κεφάλαιο, προς αποπληρωμή των δανείων σε ελβετικό φράγκο αυξάνεται κατά 15% με περαιτέρω συνέπεια σημαντική αύξηση στις δόσεις των δανείων τους από τον επόμενο κιόλας μήνα.
Η Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, ανακοινώνει ότι ,οι δανειολήπτες  Ελβετικού Φράγκου  θα έχουν την στήριξη της (συμβουλευτικά και νομικά ) ώστε να προσφύγουν δικαστικά κατά της δανείστριας τράπεζας με αίτημα την αποπληρωμή του δανείου τους στην συναλλαγματική ισοτιμία που ίσχυε κατά τον χρόνο λήψεως του δανείου και όχι με βάση τον όρο αποπληρωμής αυτού στην τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία, όπως ήδη δικαστικές αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων ορίζουν. Το θέμα των δανείων σε ελβετικό δάνειο, απασχολεί πολλούς δανειολήπτες, που όταν υπέγραφαν σύμβαση με την Τράπεζα, η ισοτιμία ήταν ευνοική για αυτούς, σήμερα  επιβαρύνονται με την πληρωμή της συναλλαγματικής διαφοράς, η οποία όμως δεν αποτελεί πραγματική οφειλή από  επιστροφή κεφαλαίου δανείου.Τα ελληνικά δικαστήρια, έχουν κρίνει επί του ζητήματος ως καταχρηστικούς και άκυρους τους όρους των δανειακών συμβάσεων, με τους οποίους οι οφειλέτες υποχρεούνται να εκπληρώσουν  τις υποχρεώσεις τους ,προς την Τράπεζα με βάσει την τρέχουσα τιμή πώλησης  του νομίσματος και όχι την ημέρα καταβολής.Ειδικότερα με δύο αποφάσεις του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Ξάνθης, έκρινε ότι οι καταβολές που πραγματοποιούν οι οφειλέτες σε ευρώ, θα πρέπει να υπολογίζονται από την Τράπεζα, σε ελβετικά φράγκα, με βάση την μεταξύ των δύο νομισμάτων συναλλαγματική ισοτιμία που 'ισχυε κατά την ημέρα εκταμίευσης του δανείου.Σημειώνεται ότι, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρεί απαραίτητη την τοποθέτηση όλων των υποψήφιων βουλευτών, επί του προκύψαντος θέματος,και την δέσμευση αυτών για νομοθετική ρύθμιση από την μέλλουσα  Βουλή
  Για ενημέρωση ,  κάθε δανειζόμενος σε Ελβετικό Φράγκο , μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στην Διεύθυνση, Πλατ.1866 Χανιά, και Λακέρδας 11 Ιεράπετρα, έχοντας μαζί του την σύμβαση με την Τράπεζα, μπορεί δε ακόμα να τηλεφωνεί  στα  τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
  Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

     Ιωάννα Μελάκη

Νέες προσφυγές στο ΣτΕ από ενστόλουςΟι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το Ελληνικό Δημόσιο προέβη σε αυθαίρετη εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας
16/01/2015 15:45
Μετά τις προσφυγές τεσσάρων Ενώσεων αποστράτων για τις μειώσεις των αποδοχών, των επιδομάτων και των συντάξεων τους, προσέφυγαν ατομικά στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο για τον ίδιο λόγο και 35 εν ενεργεία και συνταξιούχοι στρατιωτικοί.
Μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, που έκρινε ότι η μείωση των αποδοχών τους είναι αντισυνταγματική και ότι θα πρέπει να επανέλθουν στο προηγούμενο προ των μειώσεων καθεστώς, εκδόθηκε ο νόμος 4307/2014. Με τον νόμο αυτό προσδιορίστηκαν νέοι συντελεστές των βασικών μισθών των στρατιωτικών και καθορίστηκαν εκ νέου τα επιδόματά τους, με αποτέλεσμα να επέρχονται μειώσεις στις αποδοχές και στις συντάξεις τουλάχιστον 50% σε σχέση με τους μισθούς και τις συντάξεις του 2012.
Συνεπώς, οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι το Ελληνικό Δημόσιο με τον επίμαχο νόμο προέβη σε αυθαίρετη, μερική, μονομερή επιλεκτική εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας και προβάλλουν την παραβίαση των άρθρων του Συντάγματος, που καθιερώνουν το δικαίωμα της παροχής έννομης προστασίας από τα δικαστήρια,την αρχή της διάκρισης των εξουσιών και την υποχρέωση του κράτους να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των δικαστηρίων. Επίσης, επικαλούνται παραβίαση και της ΕΣΔΑ, η οποία προστατεύει την περιουσία στην έννοια της οποίας περιλαμβάνονται οι αποδοχές και οι συντάξεις.

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2015

Αίτημα από Alpha Bank και Eurobank στην ΤτΕ για παροχή ρευστότητας από ELA

PROTOTHEMA

Οικονομία

Προληπτικά, για να μη ξεμείνουν από ρευστό


Αίτημα από Alpha Bank και Eurobank στην ΤτΕ για παροχή ρευστότητας από ELA

Eurobank: Ναι, υποβάλαμε προληπτική αίτηση για ένταξη στον ELA, διαβλέποντας ενδεχόμενες αυξημένες ανάγκες στο επόμενο διάστημα - Μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να καταφύγουν στον ELA και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες - Επιβεβαιώνεται το πρωτοσέλιδο του ΘΕΜΑΤΟΣ που... διέψευδαν

Alpha Bank και Eurobank προσέφυγαν ήδη στον ELA, τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας. Oι δύο τράπεζες ζήτησαν από την Τράπεζα της Ελλάδας χρήματα μέσω του ELA την Πέμπτη, εξαιτίας της έλλειψης ρευστού, ενώ ανάλογη κίνηση αναμένεται να κάνουν μέχρι τη Δευτέρα και οι λοιπές συστημικές τράπεζες της χώραςEurobank: Ναι, έχουμε υποβάλλει προληπτική αίτηση

Προληπτική αίτηση για ένταξη στον ELA υπέβαλλε η Eurobank διαβλέποντας ενδεχόμενες αυξημένες ανάγκες στο επόμενο διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τράπεζα θα προχωρήσει να κάνει χρήση της συγκεκριμένης βοηθητικής γραμμής ακόμα. Εκτιμάται μάλιστα ότι είναι πιθανό κάτι τέτοιο να αποφευχθεί μέχρι τις εκλογές και στη συνέχεια να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις της τράπεζας σε ελβετικό φράγκο είναι ύψους 3 δισ. αλλά είναι καλυμμένες (hedge) από θέσεις τέτοιες για να αποδεχθούν επιπτώσεις όπως συνέβη κατά τη χθεσινή υποτίμηση του ευρώ. Σύμφωνα εξάλλου με την JP Morgan, η Eurobank είναι η τράπεζα με τη μικρότερη έκθεση στο ρίσκο ρευστότητας αφού θα χρειαζόνταν 4% με 8% επί της συνολικών περιουσιακών της στοιχείων για την κάλυψη του κενού.

Γιατί υποβλήθηκαν τα αιτήματα στον ELA

H κίνηση αυτή των τραπεζών ήρθε ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης εκροής καταθέσεων, αλλά και της απόκτησης έντοκων γραμματίων που επιβάλει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το κράτος. Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις τον περασμένο Δεκέμβριο μειώθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο οι απώλειες συνεχίζονται, αλλά όπως σημειώνουν οι τράπεζες αντιμετωπίζονται. Μεγάλη αφαίμαξη στη ρευστότητα, που επιτάχυνε την προσφυγή των τραπεζών στο ELA, προκαλούν οι αλλεπάλληλες εκδόσεις εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου. Τον περασμένο Νοέμβριο το Δημόσιο άντλησε μέσω εντόκων 2,75 δισ. ευρώ, τον Δεκέμβριο 3,25 δισ. ευρώ ενώ μέχρι στιγμής τον Ιανουάριο 2,7 δισ. ευρώ. Από τα παραπάνω ποσά σημαντικό τμήμα -σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζών ποσό 3 δισ.- ήταν στα χέρια ξένων επενδυτών, οι οποίοι δεν τα ανανεώνουν και τα οποία τελικά αγοράζονται από τις εγχώριες τράπεζες.

Το "τελειωτικό χτύπημα" που σφράγισε την απόφαση των διοικήσεων των δύο τραπεζών να καταφύγουν στον ELA δόθηκε την Πέμπτη, από την απόφαση της Κεντρικής τράπεζας της Ελβετίας να αποσυνδέσει το φράγκο από τη σταθερή ισοτιμία του με το ευρώ.

Απόρροια της συνεπακόλουθης ισχυρής ανατίμησης του ελβετικού φράγκου από το 1 ευρώ προς 1,20 ελβετικό φράγκο σε 1 ευρώ προς 1,02 ελβετικό φράγκο ήταν μεταξύ πολλών άλλων παρενεργειών και οι επιπτώσεις στους έλληνες δανειολήπτες στεγαστικών δανείων ύψους αποτιμημένα σε ευρώ περίπου 8,8 δισ., συμπεριλαμβανομένων και άλλων συναλλαγών των τραπεζών σε ελβετικό νόμισμα. Τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο από τις ελληνικές τράπεζες έχουν συναφθεί την περίοδο 2004 με 2008 ή 2009. Εκείνη την ευρύτερη περίοδο το 1 ευρώ ισοδυναμούσε με 1,68 ή 1,58 ή 1,40 ελβετικό φράγκο, ανάλογα την χρονιά.

Μετά κι απ΄ αυτή την εξέλιξη οι τράπεζες κατέφυγαν στον ELA όπως εξάλλου είναι σχεδιασμένο να πράττουν όταν αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη μετρητών και δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εχέγγυα για την άντληση ρευστού από την Ευρωπάϊκή Κεντρική Τράπεζα, που αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησής τους.

Τι σημαίνει ο δανεισμός από τον ELA

Καταρχήν να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες αναγκάζονται να χρηματοδοτηθούν από τον ELA καίτοι αυτός ο δανεισμός είναι ιδιαίτερα δαπανηρός, καθώς χρηματοδοτεί με επιτόκιο 1,55% έναντι του ισχνού 0,05% της ΕΚΤ, κυρίως επειδή δεν έχουν άλλα ενέχυρα αποδεκτά από την ΕΚΤ, ώστε να χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ευρωτράπεζα.

Βασικά μια τράπεζα καταφεύγει στον έκτακτο μηχανισμό μόνον όταν δεν έχει άλλη προσφορότερη λύση για να αντιμετωπίσει τρέχον πρόβλημα ρευστότητας και δεν έχει εγγυήσεις τέτοιες που να "περνάνε" ως εχέγγυα χρηματοδότησης από την αγορά, εν προκειμένω από την ΕΚΤ.

Πότε είχαν καταφύγει ξανά στο παρελθόν οι ελληνικές τράπεζες στον ELA

Σημειώνεται ότι οι εγχώριες τράπεζες είχαν καταφύγει στον ELA και το 2011 για να αντιμετωπίσουν τη μεγάλη φυγή των καταθέσεων, αλλά και το μπαράζ των υποβαθμίσεων του ελληνικού Δημοσίου (και των τραπεζών) που εξοβέλισε τους ελληνικούς τίτλους ως «μη επιλέξιμους» για την παροχή ρευστότητας από το ευρωσύστημα.

Μάλιστα, τον Μάιο του 2012, εξαιτίας της μεγάλης αβεβαιότητας που πυροδότησαν τότε οι εκλογές, οι εγχώριες τράπεζες άντλησαν μέσω ELA 124 δισ. ευρώ και κατάφεραν να αναχαιτίσουν τις άνευ προηγουμένου εκροές καταθέσεων. Από τον Δεκέμβριο του 2012 ο ELA, και γενικότερα η εξάρτηση των εγχωρίων τραπεζών, άρχισε να μειώνεται, ενώ τον Μάιο του 2014 η εξάρτηση από τον ELA μηδενίστηκε. Η εξάρτηση σε ρευστότητα από το ευρωσύστημα μειώθηκε από το αρνητικό ρεκόρ των 135 δισ. (Ιούνιος 2012) σε 42,6 δισ. ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο, αποτυπώνοντας τη θεαματική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας και της ρευστότητας. Μάλιστα, την περασμένη άνοιξη οι εγχώριες τράπεζες επέστρεψαν, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της δημοσιονομικής κρίσης, στη διατραπεζική αγορά.

Σε κάθε περίπτωση οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Πρώτου Θέματος της Κυριακής που... διέψευδα

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015

Η μούχλα στα σπίτια


Η μούχλα είναι αναμφισβήτητα ένα σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί πολλά ελληνικά σπίτια.Συνέπειες της μούχλας ανάμεσα σε άλλες είναι:

*
Η αισθητική απομείωση των επιφανειών που παίρνουν ένα μαυροπράσινο χρώμα.
*
Πιθανά προβλήματα υγείας ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ένοικοι με βεβαρημένο ιστορικό αναπνευστικών προβλημάτων, άσθματος, ανοσοποιητικού κλπ., μωρά και ηλικιωμένοι.
*
Η άσχημη μυρωδιά.
*
Ή μερική ή ολική καταστροφή ρούχων, επίπλων, χαλιών και άλλων αντικειμένων με οργανική σύνθεση.
Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτών των μεγάλων συγκεντρώσεων είναι:
-
η ύπαρξη υγρασίας- η ύπαρξη οργανικής τροφής- το κατάλληλο περιβάλλον (σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, έλλειψη φωτισμού και αερισμού)
Παράγοντες που συντηρούν και επιτείνουν το πρόβλημα της μούχλας στα σπίτια:
1)
Η ύπαρξη οργανικής ύλης που της παρέχει τροφή: ρητίνες των χρωμάτων, φυσικές ίνες, χαρτί, ξύλο κλπ.
2)
Βρωμιά, σκόνη, ίχνη από λίπη κλπ.
3)
Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες: 24 25ο C.
4)
Η υγρασία. Μπορεί να προέρχεται από πολλές πηγές και μάλιστα μη προφανείς.
Τα αίτια της υγρασίας πρέπει να εντοπίζονται και να αναλαμβάνεται άμεση δράση για τον έλεγχο, περιορισμό ή και εξάλειψή της.Γενικά μια εσωτερική σχετική υγρασία της τάξεως του 70% ευνοεί ιδιαίτερα την ανάπτυξη της μούχλας.Η μούχλα στα σπίτια εντοπίζεται κυρίως:

1)
Πάνω σε κρύα, αμόνωτα δομικά στοιχεία του εξωτερικού περιβλήματος.
(
δοκάρια τοιχία, κολόνες κλπ. Είναι οι γνωστές θερμογέφυρες).
2)
Σε δωμάτια με μεγάλη σχετική υγρασία ιδιαίτερα όταν στερούνται μηχανικού εξαερισμού(μπάνια κουζίνες, πλυσταριά κλπ3) Σε υπόγειους χώρους.Η μούχλα χρειάζεται μεν οξυγόνο αλλά όχι και φως, γιατί δεν περιέχει χλωροφύλλη και συνεπώς δεν κάνει φωτοσύνθεση.Τα υγρά υπόγεια αποτελούν ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη κι εξάπλωση της μούχλας.
4)
Μέσα σε ντουλάπες που είναι σε επαφή με το εξωτερικό περίβλημα του σπιτιού.
5)
Πίσω από έπιπλα που βρίσκονται κοντά στο εξωτερικό περίβλημα του σπιτιού.
Προληπτικά και θεραπευτικά μέτρα κατά της μούχλας Οι μεγαλύτεροι εχθροί της μούχλας είναι η καθαριότητα (συμπεριλαμβάνει και τον καλό αερισμό) και η έλλειψη υγρασίας.Σαφώς και δεν μπορούμε να βγάλουμε την οργανική ύλη που αποτελεί τροφή για τη μούχλα έξω από τα σπίτια.
Τα προληπτικά και τα θεραπευτικά μέτρα πολλές φορές αλληλεπικαλύπτονται γι’ αυτό θα παρατεθούν χωρίς διαχωρισμό:
1)
Αποτροπή συμπυκνώσεων* Όλοι οι σωλήνες κρύου νερού πρέπει να θερμομονώνονται με τα κατάλληλα υλικά.
*
Οι θερμογέφυρες πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατόν.Εάν υπάρχουν, πρέπει:
-
Να θερμομονώνονται εκ των υστέρων- Να βάφονται με ειδικές αντισυμπυκνωτικές βαφές (τύπου DipΑnticondensation).
*
ή τουλάχιστον να βάφονται με αντιμηκυτικά χρώματα τύπου Biosheen (θα υπάρχει συμπύκνωση αλλά όχι μούχλα).
2)
Άμεσος εντοπισμός και επιδιόρθωση βλαβών στα υδραυλικά δίκτυα.Οι βλάβες αυτές είναι υπεύθυνες για πολλές και κυρίως μεγάλου βεληνεκούς ζημίες από τη μούχλα.
3)
Τακτικός αερισμός
Ο
αερισμός διαλύει και απομακρύνει τα μεγάλα φορτία υδρατμών.
Πρέπει να υπάρχει κυκλοφορία του αέρα σε όλα τα ύποπτα για ανάπτυξη μούχλας σημεία όπως π.χ. πίσω από τα έπιπλα.Το μόνιμο άνοιγμα ενός κουφώματος έστω και κατά 0,5cm βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.Μπορεί ο εξωτερικός χειμωνιάτικος αέρας να έχει υψηλή σχετική υγρασία, αλλά οι απόλυτές του τιμές είναι χαμηλές.Όταν μπαίνει μέσα στο σπίτι, η σχετική του υγρασία πέφτει πολύ συμπαρασύροντας προς τα κάτω τη συνολική εσωτερική σχετική υγρασία.
4)
Μείωση και εξορθολογισμός της παραγωγής υδρατμών
Οι υδρατμοί παράγονται κυρίως από τις εξής ανθρώπινες δραστηριότητες:α') Μπάνια και κυρίως ντουζ.β') Μαγείρεμα.γ') Πότισμα εσωτερικών φυτών (περιορίστε τα).δ') Στέγνωμα ρούχων κλπ. (κόψτε αυτή τη συνήθεια).Τα μπάνια και οι κουζίνες πρέπει να έχουν μηχανικό εξαερισμό.Δεν πρέπει να γίνεται άσκοπη χρήση υγραντήρων.
5)
Εντοπισμός εισροής νερού σε δώματα, τοίχους και υπόγεια και άμεση αντιμετώπισή της
Το
νερό μπορεί να μπαίνει σε υγρή αλλά και σε αέρια μορφή (υδρατμοί) π.χ. μέσω διάχυσης, μεταφοράς αέριων μαζών από τρύπες και ανοίγματα κλπ.
6)
Καθαρισμός επιφανειών Απόρριψη προσβεβλημένων αντικειμένων
Κάθε
επιφάνεια χρειάζεται κατάλληλα καθαριστικά μέτρα και υλικά.Έως ότου αυτά αποτελέσουν θέμα μελλοντικής ανάρτησης να μας συμβουλεύεστε.
Συμβουλευτείτε την εταιρεία μας χωρίς καμία επιβάρυνση καλέστε μας να ΔΩΣΟΥΜΕ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΑΣ.
Τα συνηθέστερα καθαριστικά μέσα είναι:α') Εξειδικευμένα σκευάσματα
Είναι
προτιμότερα γιατί είναι εύκολα στη χρήση και δεν αφήνουν υπολείμματα.Για δουλειές μικρού βεληνεκούς είναι η δέουσα λύση.β') Χλωρίνη (υποχλωριώδες νάτριο 5%). Αραιώστε τη με νερό σε αναλογία 1/9Τα υπολείμματά της πρέπει να απομακρύνονται.Κοινά απορρυπαντικά (χωρίς όμως αμμωνία) ή φωσφορικό νάτριο (Νa3PO4) μπορούν να προστεθούν στο μίγμα ανάλογα με την τελική του χρήση.Αντικείμενα που δεν επιδέχονται στεγνώματος και καθαρισμού πρέπει να απορρίπτονται, γιατί αποτελούν εστία περαιτέρω μόλυνσης.