Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Σε εφαρμογή από αύριο, 1η Ιούλιου ,ο νέος νόμος για την ασφάλιση των αυτοκινήτων

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 30-06-2014

Οι κάτοχοι οχημάτων ,πρέπει να έχουν φροντίσει έγκαιρα να ανανεώσουν το συμβόλαιο τους  και να έχουν προκαταβάλει το ασφάλιστρο  καθώς  νέο θεσμικό πλαίσιο ( Ν. 4261/14), που αφορά την ασφάλιση αυτοκινήτου τίθεται σε εφαρμογή από  ΑΎΡΙΟ την 1η Ιουλίου .
Συγκεκριμένα από την 1 Ιουλίου ,τίθεται σε εφαρμογή από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες ο Ν. 4261/14, που προβλέπει ότι ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταβάλει το κόστος του ασφαλίστρου μέχρι την λήξη του, χωρίς πλέον να έχει την δυνατότητα αποπληρωμής του έως και 30 ημερών μετά.
Έτσι πλέον η έναντι τρίτων ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου ή κατόχου αυτοκινήτου για ατυχήματα, από την κυκλοφορία αυτού αρχίζει μόνον με την καταβολή ολόκληρου του οφειλομένου ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης.
Η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αντιτάξει τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης, έναντι του ζημιωθέντος τρίτου μετά την πάροδο 16 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας που ορίζεται με το ασφαλιστήριο ότι λήγει η ισχύς της, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου.
Ο νόμος για τα ανασφάλιστα οχήματα, προβλέπει αυστηρές διοικητικές και ποινικές,  για όσους ιδιοκτήτες δεν φροντίσουν να ανανεώσουν η να ασφαλίσουν έγκαιρα το αυτοκίνητο τους .
Ενόψει εφαρμογής του παραπάνω νόμου, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , εφιστά την Προσοχή  των μελών της , τονίζοντας ότι, εφόσον παρανομούν και  εντοπιστούν  από τις Αστυνομικές Αρχές ως  παραβάτες ,θα  πληρώσουν υψηλά πρόστιμα έως και 750 ευρώ.
Ακόμη κυρώσεις για τους κατόχους  οχημάτων ,όπως αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 μέρες, αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής.
Ενημερώνουμε  επίσης τους καταναλωτές μέλη μας και μη  ότι, επιβάλλεται πρόστιμο με πράξη της Αστυνομικής Αρχής ως εξής
 α)Για τα επιβατικά 500 ευρώ
β) Για τα δίκυκλα 250 ευρώ
γ)Προβλέπεται  και φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.
  Τέλος , ως ΄Ενωση  που γνωρίζει ότι τα περισσότερα νοικοκυριά ,βρίσκονται  σε οικονομική αδυναμία ,λόγω κρίσης και ανεργίας, συνιστά  στους χρήστες οχημάτων , την μη κυκλοφορία αυτών ,όταν δεν είναι εφοδιασμένα με ασφαλιστήριο συμβόλαιο .-

                       Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                  Ιωάννα Μελάκη
                     

Κυριακή 29 Ιουνίου 2014

Συνεχίζει τον κοινωνικό της αγώνα ,η Ιωάννα Μελάκη, μετά την επανεκλογή της ως Προέδρου, της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


 ΔΕΛΤΙΟΥ  ΤΥΠΟΥ 29-06-2014


Το Σώμα της Εκλογικής Συνέλευσης, της  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, κατά  την εκλογική διαδικασία   στις  28-06-2014 ξανάδωσε το τιμόνι της Διοίκησης αυτής στην μέχρι σήμερα Πρόεδρο αυτής  στην  κ. Ιωάννα Μελάκη
Μετά την πανηγυρική επανεκλογή της , η κ.Μελάκη δήλωσε στα Μ.Μ.Ε:
« Οι καταναλωτές  της Κρήτης ,με την ψήφο τους στις 28-06-2014 ,κρίνοντας το έργο που διετελέστη την προηγούμενη τριετία, για την στήριξη και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτές και ιδιαίτερα την στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών που η κρίση της Χώρας έπληξε ανεπανόρθωτα,   μου έδωσαν σαφή εντολή με την μαζική συμμετοχή  των μελών -καταναλωτών  στην διαδικασία και με την  ψήφο τους με κάλεσαν , να συνεχίσω τον κοινωνικό μου αγώνα , για την στήριξη και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους , μέσα από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης .Η μαζική επανεκλογή μου, στο αξίωμα της Προέδρου της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με βρίσκει αφενός ηθικά ικανοποιημένη για την τιμητική επιλογή στο πρόσωπό μου ,καθώς οι καταναλωτές εκτίμησαν την συμμετοχή μου στο κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα από την από τις δομές της ΄Ενωσης, αλλά και ακόμα με φορτώνει με περισσότερη ευθύνη για μεγαλύτερους αγώνες, για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών –καταναλωτών ιδιαίτερα στις μέρες μας που τα οικονομικά, οικογενειακά, κοινωνικά, περιβαντολλογικά προβλήματα, βιαίως έχουν καταπατηθεί και έχουν ισοπεδωθεί ανεπανόρθωτα.
Η θέση που μου εμπιστεύτηκε η Κοινωνία των πολιτών της Κρήτης. είναι θέση συμπαράστασης, στήριξης των προβλημάτων τους και όχι «καρέκλα  εξουσίας», καθώς όλη η προσπάθεια στηρίζεται στον εθελοντισμό, πιστεύω ότι θα μπορέσω σαυτά τα δύσκολα καθήκοντα και μεσολαβούσης της κρίσης  να ανταποκριθώ, να στηρίξω μαζί με τα εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ.  με όλες μου τις δυνάμεις τα προβλήματα των πολιτών, τα προβλήματα της κοινωνίας.
Καλώ όλους τους πολίτες της Κρήτης  που νοιώθουν αδύναμοι λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων που τους έχουν δημιουργήσει οι δύσκολες μέρες των καιρών, να  απευθυνθούν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , εκεί με τις δομές που διαθέτει η ΄Ενωση και με τους συνεργάτες της θα νοιώσουν την ανακούφιση, από την συμβουλευτική και καθοδήγησα  θα βρουν την χαμηλωμένη αξιοπρέπεια , θα ξαναβρούν την  πορεία τους ".

Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Επιστροφή χρημάτων εντός 14 ημερών για τους καταναλωτές


Πρόταση
Ενισχύεται το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στον καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης από μία αγορά και βελτιώνεται η προστασία του όσον αφορά τα ψηφιακά προϊόντα, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νέα Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-891(ΦΕΚ Β΄ 2144/30.08.2013) που τέθηκε σε ισχύ στις 13.06.2014, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Συνήγορος του Καταναλωτή.
Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται για συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 13.06.2014 και ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας καλεί τους καταναλωτές ενημερωθούν για τα δικαιώματα τους και εφιστά την προσοχή των επιχειρήσεων για την άμεση ενσωμάτωση των σχετικών αποφάσεων στις συμβάσεις τους.
Οι κυριότερες αλλαγές είναι οι εξής:
- Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές: Οι έμποροι πρέπει να αναφέρουν το συνολικό κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη. Όσοι κάνουν αγορές μέσω ∆ιαδικτύου δεν θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες, εάν δεν έχουν πλήρως ενημερωθεί πριν κάνουν μια παραγγελία.
- Απαγόρευση προσημειωμένων επιλογών: Κατά τη διάρκεια μιας ηλεκτρονικής αγοράς (π.χ. αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου) μπορεί να υπάρχουν συμπληρωματικές επιλογές με τετραγωνίδια, όπως η ασφάλεια ταξιδιού. Τα προσημειωμένα τετραγωνίδια θα απαγορευθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καταναλωτής θα δικαιούται την επιστροφή των σχετικών χρεώσεων εκτός αν έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεση του.
- Κατάργηση πρόσθετων επιβαρύνσεων για τη χρήση πιστωτικών καρτών: Οι έμποροι δεν θα μπορούν πλέον να επιβαρύνουν τους καταναλωτές για τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα (ή άλλο μέσο πληρωμής) επιπλέον του κόστους που όντως συνεπάγεται η χρήση αυτών των μέσων πληρωμής.
- Κατάργηση πρόσθετων επιβαρύνσεων για τις τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης: Οι έμποροι που χρησιμοποιούν τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης, δεν θα μπορούν πλέον να χρεώνουν αυτές τις τηλεφωνικές κλήσεις περισσότερο από τη βασική τιμή χρέωσης.
- Προθεσμία υπαναχώρησης 14 ημερών: Η περίοδος εντός της οποίας οι καταναλωτές μπορούν να υπαναχωρήσουν από σύμβαση πώλησης παρατείνεται σε 14 ημερολογιακές ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να επιστρέψουν τα εμπορεύματα, εάν για οποιονδήποτε λόγο αλλάξουν γνώμη. Εφόσον ο πωλητής δεν έχει ενημερώσει σαφώς τους καταναλωτές για το δικαίωμά τους να υπαναχωρήσουν, η προθεσμία επιστροφής θα παρατείνεται κατά 12 μήνες.
- Ενίσχυση του δικαιώματος επιστροφής χρημάτων: Ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει το τίμημα του προϊόντος στον καταναλωτή εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση. Ο έμπορος θα αναλαμβάνει τον κίνδυνο για κάθε ζημία κατά τη μεταφορά, μέχρις ότου το εμπόρευμα περιέλθει στην κατοχή του αγοραστή.
- Σαφέστερες πληροφορίες για τα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων: Εάν ο έμπορος επιθυμεί να αναλάβει ο καταναλωτής -ο οποίος έχει αλλάξει γνώμη- το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων, πρέπει να τον ενημερώσει σαφώς για το θέμα αυτό εκ των προτέρων. ∆ιαφορετικά, θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος τα έξοδα επιστροφής.
- Θέσπιση τυποποιημένου πανευρωπαϊκού εντύπου για την υπαναχώρηση: Οι καταναλωτές θα προμηθεύονται ένα τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης το οποίο θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τη διαδικασία υπαναχώρησης για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί οπουδήποτε εντός της ΕΕ.
- Καλύτερη προστασία των καταναλωτών όσον αφορά τα ψηφιακά προϊόντα: Οι πληροφορίες σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει επίσης να είναι σαφέστερες και να περιέχουν στοιχεία σχετικά με τη συμβατότητα του περιεχομένου με το υλικό και το λογισμικό, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή όλων των τεχνικών μέτρων προστασίας.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ E.Π.Κ.Κρήτης

 
 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Π.Κ.ΚΡΗΤΗΣ !!! ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 28-06-2014
 
Επιβάλλεται η παρουσία όλων των ταμειακώς εντάξει μελών!!!
 
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , κατόπιν απόφασης του Δ.Σ (αρ.Πρακτ. 5/30-5-2014 ) θα πραγματοποιήσει Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση ,Σήμερα Σάββατο 28 Ιουνίου  2014 και ώρα 18.00- 21:00 στα γραφεία της, στα Χανιά Πλατ.1866 αριθ.2
 
 Πρόγραμμα:
18:00 -19:00 Προσέλευση μελών –
 πληρωμές συνδρομών. 19:00- 21:00 
Γενική Συνέλευση με θέματα:
 1.  Απολογισμός Δ.Σ.
2. Διαχειριστικός Απολογισμός
3. Ισολογισμός 20144. 
Προϋπολογισμός 20145.
 Πρόγραμμα Δράσης 20146. 
ΕΚΛΟΓΕΣ  Στις εκλογές μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει μέχρι την ημερομηνία των εκλογών και έχουν γίνει μέλη δύο μήνες πριν τις εκλογέςΤα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα  για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση  στην Γραμματεία της ΄ΕνωσηςΗ Γενική Συνέλευση, θα διενεργηθεί την παραπάνω ημερομηνία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, διότι θα θεωρηθεί ότι είναι επαναληπτική της  16ης Ιουνίου 2014 και ώρα 18:00-21:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα, που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας δεν θα υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία.Για το Δ.Σ.                             
                                     
                         H Πρόεδρος        
                                
                Ιωάννα     Μελάκη                                              
Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014

Δόθηκε παράταση! Εως τις 14 Ιουλίου οι φορολογικές δηλώσεις

Παράταση δύο εβδομάδων έδωσε σήμερα Παρασκευή η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών στη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, επεκτείνοντας την καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου έως και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 14 Ιουλίου ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
 
Έως το απόγευμα της Πέμπτης είχαν υποβληθεί μέσω του TAXIS περίπου 3,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις και παρέμεναν εκτός περίπου 1,8 εκατομμύρια.

Έτσι, ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, και ο υφυπουργός Οικονομικών, Γ.Μαυραγάνης, αποφάσισαν να παρατείνουν την υποβολή των δηλώσεων έως και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται πως δεν θα προκύψει ζήτημα υπερφορτώσεως του Taxis από τις μαζικές υποβολές δηλώσεων, ενώ θα δοθεί χρόνος να ξεπεραστούν και κάποια προβλήματα που εντοπίσθηκαν και αφορούν λάθη στα στοιχεία μισθοδοσίας και συντάξεων που έχουν υποβληθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τα οποία ακόμα δεν έχουν διορθωθεί και καθιστούν αδύνατη την αποστολή των δηλώσεων.

Τέλος, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να θέσει την επόμενη εβδομάδα σε παραγωγική λειτουργία την εφαρμογή για τις τροποποιητικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2014.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει τα εξής:

«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους Έλληνες φορολογούμενους για τη διάθεση φορολογικής συμμόρφωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης που έδειξαν την τελευταία εβδομάδα.

»Από τη Δευτέρα έχουν υποβληθεί 700.000 δηλώσεις δηλαδή το 12% των συνολικά αναμενόμενων και μόνο χθες υποβλήθηκαν 198.000 δηλώσεις.

»Οι Έλληνες φορολογούμενοι ανταποκρινόμενοι στις οδηγίες του ΥΠΟΙΚ χρησιμοποιούν το TAXIS σε ώρες μη αιχμής, με αποτέλεσμα παρά τον πολύ μεγάλο αριθμό δηλώσεων το TAXIS να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά.

»Το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να επιτευχθεί η εμπρόθεσμη υποβολή του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, δίνει παράταση μέχρι και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

»Καλούνται οι Έλληνες φορολογούμενοι να συνεχίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις με τους ίδιους ρυθμούς μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, προκειμένου οι δηλώσεις αυτές να είναι εμπρόθεσμες».

Κέρδος online   27/6/2014 11:47

Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταναλωτών για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 26-06-20Εν όψει της Τουριστικής περιόδου, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , εφιστά την προσοχή των καταναλωτών που θα  επιλέξουν... για τις διακοπές τους, να διαμείνουν σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενα διαμερίσματα , παραθέτοντας τις συμβουλές της:

Συμβουλές προς τους καταναλωτές

Α.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
1)Προσέχουμε οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, να έχουν αναρτήσει σε εμφανές σημείο, το ειδικό σήμα του ΕΟΤ,πράγμα που μας παρέχει ασφάλεια
2)Όταν κάνουμε κράτηση μέσω ιστοσελίδας του ξενοδοχείου, στο διαδίκτυο, προσέχουμε στο πλάνο που περιγράφονται οι παροχές, να αναφέρεται και η τιμή χρέωσης ανά ημέρα παραμονής.
3)Όταν κάνουμε την κράτησή μας, πρέπει να γνωρίζουμε, με λεπτομέρειες, ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται, στην τιμή, που μας ενημερώνει ,η
ξενοδοχειακή επιχείρηση. Θα πρέπει να επιβεβαιωνόμαστε εάν το πρωινό, η χρήση ίντερνετ και διάφορες άλλες υπηρεσίες, μας χρεώνονται, χωριστά, επιπλέον της
τιμής, που μας αναφέρει ο ξενοδόχος, διότι μπορεί να βρεθούμε προ εκπλήξεως!! Μπορεί κάποιες επιχειρήσεις να διαφημίζουν "προσφορά "
οικονομικά ελκυστική ,αλλά να διαθέτουν ξεχωριστά τις παροχές και έτσι ουσίας να μη υπάρχει καμία "προσφορά"
4)Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ημέρα της άφιξή μας χρεώνεται ολόκληρη ανεξάρτητα αν έχουμε φθάσει αργά.
.
Β.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
-Εάν κάνουμε κράτηση και δε χρησιμοποιήσουμε το δωμάτιο, οφείλουμε αποζημίωση, στον ξενοδόχο, το μισό της συμφωνημένης τιμής.
Απαλλασσόμαστε, όμως, από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης, εάν προειδοποιήσουμε τον ξενοδόχο 21 ημέρες, πριν την έναρξη της ενοικίασης, ή για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται.

-Να μη φωνασκούν ,οχλώντας τους άλλους πελάτες
-Να διατηρούν τον ήχο των ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, σε χαμηλή ένταση,
- Να μη μαγειρεύουν , μέσα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Η απαγόρευση δεν ισχύει, για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα.
- Να μη χρησιμοποιούν γκαζάκια υγραερίου μέσα στο δωμάτιο..
- Να μην πλένουν ρούχα.
- Να μην τοποθετούν τις αποσκευές, στους διαδρόμους του ξενοδοχείου.
- Να μη μετακινούν τα έπιπλα, μέσα στα δωμάτια.
- Να μην τοποθετούν καρφιά, στους τοίχους.
- Να μην παίζουν τυχερά παιχνίδια.
- Να μη διαταράσσουν την ησυχία των υπολοίπων ενοίκων.
- Να φέρονται ευγενικά, στο προσωπικό.
-Τέλος ακόμα θα πρέπει να γνωρίζουμεότι , την ημέρα της αναχώρησης πρέπει να αδειάζουμε το δωμάτιο, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αν μείνουμε, μετά τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 6:00 το απόγευμα, πρέπει να καταβάλλουμε το μισό της τιμής, για μια μέρα.
Εάν μείνουμε και μετά τις 6:00 το απόγευμα ,πρέπει να πληρώσουμε το αντίτιμο της παραμονής, για μια ολόκληρη ημέρα. Εάν, όμως, το δωμάτιο έχει κρατηθεί και από άλλο πελάτη, ο ξενοδόχος έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τα πράγματά μας, ενημερώνοντας μας σχετικά.
-Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι, τα κατοικίδια ζώα απαγορεύονται, στα ξενοδοχεία, που δε διαθέτουν ειδικούς χώρους. Για το λόγο αυτό, ας φροντίσουμε, πριν ξεκινήσουμε, για το ξενοδοχείο, να μάθουμε, αν επιτρέπεται να έχουμε, μαζί μας, το αγαπημένο μας κατοικίδιο.

Γ.-ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ και ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΩΝ-ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΈΝΩΝ ΔΩΜΑΤΊΩΝ

- Κάθε ξενοδοχείο έχει νόμιμη υποχρέωση, όταν γίνεται κράτηση, μέσω διαδικτύου, να απαντά, μέσα σε τρεις ημέρες, τηλεφωνικά ή γραπτά, αν αποδέχεται ή όχι την κράτηση των δωματίων που έχουμε ζητήσει..
- Να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου, σε κάθε πελάτη.
Εξαίρεση
Ο ξενοδόχος νομιμοποιείται να αρνηθεί την ενοικίαση, μόνο σε καταναλωτές, που είναι ασθενείς, μεθυσμένοι ή βρώμικοι. Επίσης, ο
ξενοδόχος μπορεί να διακόψει τη μίσθωση, του καταλύματος, εάν ο πελάτης παραβεί τα χρηστά ήθη, ή ασθενήσει, από " λοιμώδη νόσο" που θα δημιουργήσει, πανικό στους άλλους πελάτες της επιχείρησης του.
-Να διαθέτει, στους πελάτες, τις παροχές εκείνες που έχει προωθήσει μέσω διαφημιστικού πλάνου, όπως π.χ. εγκαταστάσεις σάουνας, εστιατόριο, κλπ.
- Εάν ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία του, μαζί μας, υποχρεούται να μας επιστρέψει την τυχόν προκαταβολή, έντοκα. Η αθέτηση της συμφωνίας επισύρει
αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, από τον Ε.Ο.Τ.
- Ο ξενοδόχος πρέπει να διατηρεί ανοιχτό το ξενοδοχείο, καθ' όλο το 24ωρο, έχοντας υπάλληλο, στην υποδοχή και να εξασφαλίζει, επίσης, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, όλο το 24ωρο.
- Σε κάθε δωμάτιο, πρέπει να υπάρχει πινακίδα θεωρημένη, από την Αστυνομία, στην οποία αναγράφονται η τιμή του δωματίου, οι σχετικές
προσαυξήσεις, η συνολική τιμή, η τιμή του πρωινού, η τιμή του γεύματος (εφόσον παρέχονται) κ.λπ.
-Ο ξενοδόχος φέρει ευθύνη, για τυχόν απώλεια ή κλοπή των πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων μας, μόνο αν τα παραδώσουμε, προς φύλαξη,
λαμβάνοντας απόδειξη.
ΠΡΟΣΟΧΉ !!!
-Εάν το δωμάτιο, που έχουμε κλείσει, δεν είναι διαθέσιμο, ο ξενοδόχος πρέπει να εξασφαλίσει τη διαμονή μας, σε άλλο ξενοδοχείο, της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας, το οποίο θα βρίσκεται, στην ίδια πόλη και θα διαθέτει τις ίδιες ανέσεις και προϋποθέσεις διαμονής, όπως αυτές που διαφημίζει, για το δικό του ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα, οφείλει να μας καταβάλει, τα έξοδα μεταφοράς, στο άλλο ξενοδοχείο και την τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής. Εάν δεν καταστεί αυτό δυνατό, ο ξενοδόχος πρέπει να μας αποζημιώσει, με το σύνολο του συμφωνημένου τιμήματος διαμονής.
-Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα πρέπει να διαθέτουν το βασικό εξοπλισμό μίας οικίας, όπως π.χ. ψυγείο, κουζίνα, μαγειρικά σκεύη, χώρους υγιεινής, καθώς και να διαθέτουν σωστό φωτισμό. Επίσης, πρέπει να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.
  
Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης ,αφού ευχηθεί σε όλους τους καταναλωτές ,ένα δροσερό καλοκαίρι, υπενθυμίζει ότι θα είναι στην διάθεση των καταναλωτών, για τυχόν καταγγελίες στα τηλέφωνα 2821092666 και 2821092306.-

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 

Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

ΥΠΟΙΚ: Οι αποφάσεις του ΣτΕ εφαρμόζονται σε όσους έχουν προσφύγει σε αυτό


Αφορμή για την έκδοση της εγκυκλίου στάθηκε η εφαρμογή δύο αποφάσεων του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκε παράνομη η φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης που λαμβάνουν οι πανεπιστημιακοί και του επιδόματος αλλοδαπής που λαμβάνουν όσοι Δημόσιου Υπάλληλοι εργάζονται στο εξωτερικο  
 ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών αναφέρεται ότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν ακύρωση διατάξεων της διοίκησης θα εφαρμόζονται μόνο για τους φορολογούμενους που έχουν προσφύγει σε αυτό.
Αφορμή για την έκδοση της εγκυκλίου στάθηκε η εφαρμογή δύο αποφάσεων του ΣτΕ με τις οποίες κρίθηκε παράνομη η φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης που λαμβάνουν οι πανεπιστημιακοί και του επιδόματος αλλοδαπής που λαμβάνουν όσοι Δημόσιου Υπάλληλοι εργάζονται στο εξωτερικό.
Ειδικότερα, οι δικαστές του ΣτΕ είχαν κρίνει ότι οι παροχές που χορηγούνται σε ένα μισθωτό στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των καθηκόντων του, ακόμα και αν αυτός επωφελείται εμμέσως από αυτές, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.
Στην Εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι μόνο οι φορολογούμενοι που προσέφυγαν στο ΣτΕ καλύπτονται από την απόφαση του και όχι ολόκληροι κλάδοι όπως είναι οι πανεπιστημιακοί που λαμβάνουν επίδομα βιβλιοθήκης και οι Δ/Υ που εργάζονται στο εξωτερικό.
Το ΥΠΟΙΚ με την Εγκύκλιο που εξέδωσε, ανακοινώνει τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ που ακυρώνουν νομοθετικές διατάξεις για επιβολή φόρων κτλ, αλλά και πιθανές μελλοντικές προσφυγές για θέματα όπως η φορολόγηση παροχών σε είδος, που σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, θεωρείται εισόδημα που πρέπει να φορολογηθεί πχ. εταιρικό αυτοκίνητο κλπ.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Ανάσανε, οικογένεια δανειοληπτών,Κισαμιτών , εντασσόμενη, στον Νόμο Κατσέλη


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 25-06-2014

  Συνεκδίκαση των  αιτήσεων των δύο συζύγων  , αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Χανίων,  στα πλαίσια της  Προσωρινής  Διαταγής ,  αλλά και διάσωση της κατοικίας  αυτών , μέχρι το έτος 2020
 Επί της ουσίας της υπόθεσης  και σύμφωνα  με την  ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , της οποίας η εν λόγω  οικογένεια των δανειοληπτών  είναι μέλη, πρόκειται αφενός  για  τον σύζυγο ηλικίας 69  ετών ,  πατέρα δύο ενηλίκων τέκνων, (το ένα συντηρεί λόγω προβλήματος υγείας αυτού), συνταξιούχο του ΙΚΑ , κάτοικο του  χωριού  της  Περιφέρειας του Δήμου Κισσάμου ,ο οποίος δανείστηκε από δύο Τράπεζες , αλλά συμμετέχει και σε τρίτη ,ως εγγυητής , συνολικής οφειλής 30.008,20 ευρώ σαυτές. Αφετέρου την σύζυγο ,ηλικίας  56 ετών  η οποία  ασχολείται  με τα οικιακά της οικογένειας , χωρίς άλλη εργασία . Η εν λόγω καταναλώτρια, έχει δανειστεί από μία Τράπεζα , συνολικού ποσού δανειοδότησης , 9.200,08 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτει  ο σύζυγος  είναι:
  Κύρια κατοικία 80   τ.μ , με κυριότητα 50% σε κάθε σύζυγο
 Εισόδημα που διαθέτει: η σύνταξη του Ι.Κ.Α , 1.273,40 ευρώ.
Η σύζυγος :  Διαθέτει   αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα , και μικρό αγροτικό εισόδημα 485,20  Ευρώ ετησίως,  επίσης κατοικία 80   τ.μ , με κυριότητα 50% με τον σύζυγο.
Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  οι δύο σύζυγοι ,  πληρούν   τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),  πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
α)ΧΟΡΗΓΕΊ , προσωρινή διαταγή
β)ΑΝΑΣΤΈΛΛΕΙ ,όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των  πιστωτριών  σε βάρος των δανειοληπτών και ΔΙΑΤΗΡΕΊ την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας τους  για έξη   έτη με τον όρο να τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα απόφαση
γ)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ τους δανειολήπτες  μετά από ένα τετράμηνο,αφενός τον σύζυγο στην καταβολή μηνιαίας δόσης των 300 ευρώ , για δε την σύζυγο 50 Ευρώ. για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.
δ)ΧΟΡΗΓΕΊ   "περίοδο χάριτος" τετραετία, για την πληρωμή δόσεων ,για την διάσωση της κατοικίας
δ)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ  τους δανειολήπτες , για την διάσωση της κατοικίας τους στην  καταβολή δόσης του ίδιου ποσού , αρχής γενομένης από 5-12-2017  μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης που  ημερομηνία ορισμού αυτής είναι 4-12-2020
 Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα  μέλη της,  η απόφαση αυτή θεωρείται  απόφαση ουσίας, μιας και το Δικαστήριο των Χανίων, αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας  των   αιτούντων , καθώς στην ιδιοκτησία, συμμετέχουν σε ποσοστό  50%  ο καθένας των συζύγων και παράλληλα  σοβαρή ρύθμιση του χρέους τους  , με  ελάφρυνση του βάρους των δόσεων ,αφού βάσει  των  συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες, κατέβαλλαν  συνολική μηνιαία δόση προς όλους τους πιστωτές  1.210 ευρώ, ενώ τώρα καλούνται να πληρώνουν 350 ευρώ, που είναι στα όρια των οικονομικών δυνατοτήτων τους.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

» Τα Χανιά δεύτερη πόλη πανελληνίως σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών

ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Χιλιάδες προσφυγές από Χανιώτες δανειολήπτες
» Τα Χανιά δεύτερη πόλη πανελληνίως σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών
Γράφει: - 24 Ιουνίου 2014 10:05 πμ - Σχολιάστε 07Τα Χανιά μετά την Αθήνα, κατά αναλογία πληθυσμού, είναι η δεύτερη πόλη στην Ελλάδα σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών που έχουν ζητήσει την υπαγωγή τους στον νόμο Κατσέλη.
Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων Γιάννης Δασκαλάκης. Ο κ. Δασκαλάκης σημείωσε χαρακτηριστικά:
«Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις σε εκκρεμότητα. Το 2011 ήταν 311, το 2012 είχαμε 830, το 2013 είχαμε 850 και φέτος ο αριθμός είναι επίσης πολύ μεγάλος. Είναι ένα ενδιαφέρον νομοθέτημα ο νόμος Κατσέλη που προστατεύει τους πολίτες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και τα Δικαστήρια ανάλογα με την περίπτωση αποφασίζουν».
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι λόγω της έλλειψης υποδομών «οι υποθέσεις αυτές ορίζονται για το 2023. Για τότε παίρνουν δικάσιμο!».
Την ίδια στιγμή οι αιτήσεις κατατίθενται συνεχώς.
«Υπάρχουν ειδικευμένα γραφεία δικηγόρων γι’ αυτά τα θέματα στα οποία μπορούν να προσφεύγουν οι πολίτες», είπε ο κ. Δασκαλάκης.
Νέα δικαίωση
Στο μεταξύ, νέα υπόθεση δικαίωσης δανειοληπτών γνωστοποίησε χθες η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Οπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της, «ανάσανε, γιος και μητέρα δανειοληπτών, ο ένας οφειλέτης και η δεύτερη εγγυήτρια, σε στεγαστικά δάνεια του γιου της, σε μία πιστώτρια Τράπεζα, από τη με ημερ. 8-11-2013, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στο πλαίσιο της Προσωρινής Διαταγής, που το Δικαστήριο των Χανίων δέχτηκε την αίτηση του δανειολήπτη γιου, λόγω της αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή, παρά τη μη συναίνεση της πιστώτριας Τράπεζας».

Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

"Ανάσα" τριετίας για άνεργο δανειολήπτη, και την εγγυήτρια μητέρα του"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 23-06-2014

  Συνεκδίκαση των  αιτήσεων γιου και μητέρας, διαταγή πληρωμής δόσης από κοινού, για την τριετία και υποχρέωση πληρωμής δόσης , για την διάσωση της κατοικίας ,μόνο από τον γιο.
Ανάσανε, γιος και μητέρα δανειοληπτών, ο ένας οφειλέτης και η δεύτερη εγγυήτρια,   σε στεγαστικά δάνεια του γιου της , σε μία πιστώτρια Τράπεζα,  από την με ημερ. 8-11-2013, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, ΄οπου το Δικαστήριο των Χανίων ,δέχτηκε την αίτηση  του δανειολήπτη γιου,  λόγω  της  αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων  οφειλών του, χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή, παρά της μη συναίνεσης της πιστώτριας  Τράπεζας.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης  και σύμφωνα  με την  ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , της οποίας ο εν λόγω  οικογένεια των δανειολιπτών  είναι μέλη (γιος- μητέρα), πρόκειται αφενός  για άγαμο, άτεκνο , άνεργο, καταναλωτή  ηλικίας 38 ετών , από την Περιφέρεια του Δήμου Βουκολιών,ο οποίος δανείστηκε από μία Τράπεζα με δύο  διαφορετικές συμβάσεις (στεγαστικό δάνειο), συνολικής οφειλής 82.465,71ευρώ. Εφετέρου την  εγγυήτρια μητέρα  η οποία συμμετείχε  στο εν λόγω δανεισμό ως εγγυήτρια ,η οποία είναι συνταξιούχος, ηλικίας 69 ετών, και χήρα με δυο παιδιά ,το οποίο το ένα συντηρεί λόγω ανεργίας αυτού.
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτει  ο  γιος  και οφειλέτης είναι:
  α) κύρια κατοικία 142,97   τ.μ  σε οικόπεδο 703,07 τ.μ πλήρης κυριότητας
 Εισόδημα που διαθέτει:"Μηδέν" λόγω ανεργίας
Η μητέρα :  Διαθέτει   αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα , και μικρό αγροτικό εισόδημα 3448,57 Ευρώ ετησίως, επίσης διαθέτει σύνταξη 431,51 Ευρώ. 
Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  δανειολήπτης  ως και η εγγυήτρια μητέρα του, πληρούν   τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),  πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ,στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους , τους  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
α)ΧΟΡΗΓΕΊ ,προσωρινή διαταγή
β)ΑΝΑΣΤΈΛΛΕΙ ,όλα τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους της πιστώτριας σε βάρος των δανειοληπτών και ΔΙΑΤΗΡΕΊ την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντος προσωρινά για δύο έτη με τον όρο να τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα απόφαση
γ)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ  Γιο και μητέρα από κοινού,   να καταβάλλουν μηνιαίως  επί μία τριετία   το ποσό των 50,00 ευρώ, προς την μία και μοναδική Τράπεζα. Ο Γιος  και οφειλέτης στην αίτηση του είχε προτείνει 100 ,00 μηνιαία δόση.
δ)ΧΟΡΗΓΕΊ   "περίοδο χάριτος" τριετία για την πληρωμή δόσεων ,για την διάσωση της κατοικίας
δ)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ τον γιο για την διάσωση της κατοικίας καταβολή δόσης 90,00 ευρώ αρχής γενομένης από 1-1-2017  μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης
 Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για τα  μέλη της,  η απόφαση αυτή θεωρείται  απόφαση ουσίας, μιας και το Δικαστήριο των Χανίων, αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας  του  αιτούντα  και παράλληλα ρύθμιση του χρέους του   για μια τριετία
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο 21 Ιουνίου 2014

ΣΕ ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ 1000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Στον Ραδιοφωνικό Σταθμό ΒΕΡΕΝΙΚΗ  μίλησε η Χρύσα Χατζημαρκάκη εκπρόσωπος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στο Νομό Λασιθίου

‘Τα τελευταία 2,5 χρόνια που λειτουργεί το γραφείο της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στην Ιεράπετρα, μας έχουν ζητήσει βοήθεια περισσότεροι από 1000 υπερχρεωμένοι καταναλωτές. Χίλια και πλέον νοικοκυριά είναι υπερχρεωμένα στις Τράπεζες κυρίως, και λιγότεροι σε ιδιώτες.
Οι 8 στους 10 που ζητούνε τη βοήθεια μας είναι υπερχρεωμένοι αγρότες που πήραν δάνεια από την τότε Αγροτική Τράπεζα για να φτιάξουν ακριβά –σύγχρονα θερμοκήπια, να τα καλλιεργήσουν, να ξεκινήσουν  να χτίζουν ένα σπιτάκι για να βάλουν μέσα τα παιδιά τους, και να αγοράσουν ένα αγροτικό αυτοκίνητο για να μεταφέρουν τα προϊόντα τους

Με όλα αυτά μαζί το χρέος από τα δάνεια έφτασαν σε επίπεδα τέτοια που ήταν δύσκολο να εξυπηρετηθούν καθώς προστέθηκαν και οι παρενέργειες της οικονομικής κρίσης, οι χαμηλές τιμές των κηπευτικών, οι ασθένειες και οι θεομηνίες που αθροιστικά οδήγησαν τους δανειολήπτες στη λίστα με τα κόκκινα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και στην απόγνωση ‘’, μας λέει η Χρύσα Χατζημαρκάκη.
Δειλά-δειλά οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες ζητούν τη βοήθεια της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης και βρίσκουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να μπούν στον ευεργετικό Νόμο Κατσέλη εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις.
Ήδη από τους 1000 υπερχρεωμένους γεραπετρίτες οι 100 έχουν πετύχει  να κερδίσουν ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις σώζοντας την  περιουσία τους , και ρυθμίζοντας  η ‘’κουρεύοντας’’ το χρέος  τους , πετυχαίνοντας για το υπόλοιπο του δανείου τους μικρότερες δόσεις και μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής.

Παρασκευή 20 Ιουνίου 2014

Επιστολή (Κραυγή Αγωνίας) του Σταύρου Πολέντα

 

Προς Εισαγγελέα Εφετών Χανίων και λοιπούς 166

Χανιά 10-06-2014
Αριθμ. Πρωτ. 166

Π Ρ Ο Σ

1.ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
κ. Ιωάννη Προβατάρη -Χανιά
2. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
κ. Ζαχαρία Κοκκινάκη – Ηράκλειο
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η

 1. 1.   ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
κ. Βασίλη Κικίλια
Π. Κανελλοπούλου 4,  Τ.Κ. 101 77 – ΑΘΗΝΑ
 1. 2.   ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
κ. Μιχάλη  Χρυσοχοϊδη
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Τ.Κ. 156 69,  ΠΑΠΑΓΟΥ – ΑΘΗΝΑ
 1. 3.   ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη
Λ. Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 115 22-  ΑΘΗΝΑ
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ
κ. Σταύρο Αρναουτάκη
Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο Κρήτης
 1. 5.   ΓΕΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ                                      Υποστράτηγο κ. Μιχάλη Καραμαλάκη
 2. 6.   Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ  Ο.Α.ΚΡΗΤΗΣ
κ. Ελευθέριο Κοπάση
 1. 1.     Αξιότιμοι Κύριοι Εισαγγελείς
Αξιότιμη Κυρία, Αξιότιμοι Κύριοι,
Σας υποβάλλομε την παράκληση όπως μας επιτρέψετε να σας εκθέσομε τους παρακάτω σοβαρούς προβληματισμούς μας που έχουν άμεση σχέση με την Ασφάλεια των οδικών συγκοινωνιών στην Κρήτη και την πιστή ή όχι εφαρμογή και τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (Κ.Ο.Κ.) :
α.    Στο άρθρο 10 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.), νομοθετήματος η σημασία του οποίου ενίοτε υποτιμάται, αναφέρεται με σαφήνεια ότι:
1)           ‘’Όποιος έχει την εξουσία επί του πράγματος επί του οποίου διεξάγεται Δημόσια Κυκλοφορία, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να λαμβάνει κάθε μέτρο, ώστε από την δημιουργία κυκλοφορίας να μην δημιουργείται κίνδυνος ή ζημία τρίτων προσώπων’’.
2)           Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, αναφέρεται ότι ‘’η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών, εκτελείται ΜΟΝΟ κατόπιν σχετικής μελέτης’’.
Αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση ή έγκριση μελετών εφαρμογής που αφορούν την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών (πινακίδες, διαγραμμίσεις) και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής, είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, είτε οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, είτε οι Οργανισμοί Τ.Α. που συντηρούν κατά περίπτωση το οδικό δίκτυο.
β.  Στο υπ’ αριθμ. 890 φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, (Φ.Ε.Κ.) με ημερομηνία 21-8-75 και στην Α 60/2/159 Υπουργική Απόφαση  “Περί σημάνσεων στο οδόστρωμα διά διαγραμμίσεων”,  αναφέρεται με σαφήνεια στο άρθρο 6, ότι “η χάραξις και η σχεδίασις των διαγραμμίσεων  των οδών, εκτελείται βάσει προδιαγραφών του υπουργείου Δημοσίων Έργων, αι οποίαι στηρίζονται εις τας διατάξεις του πρωτοκόλλου επί των διαγραμμίσεων των οδών της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας (Γενεύη 1η Μαρτίου 1973)’’.
 1. 2.                      Στον Νομό Χανίων όπως και έγινε γνωστό με σχετικό έγγραφο της αρμοδίας Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών της τότε Νομαρχίας Χανίων, δεν υπάρχει ΟΥΔΕΜΙΑ μελέτη καθέτου και οριζοντίας  σημάνσεως και διαγραμμίσεως επί των οδών, ως στοιχείο της συγκεκριμένης μελέτης οδοποιίας που εφαρμόσθηκε για την κατασκευή – επέκταση όλων ανεξαιρέτως των οδών (Επαρχιακών – Β.Ο.Α.Κ.).                                                    Εξ όσων γνωρίζομε, τούτο συμβαίνει και στο Υπόλοιπο οδικό Δίκτυο της Κρήτης και ειδικότερα στον Β.Ο.Α. Κρήτης ο οποίος με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΑΡ. ΠΡΩΤ ΔΜΕΟ/Ε/0/670/19-6-2001) έλαβε τον διακριτικό Ε.Ο.90 (ΚΑΣΤΕΛΛΙ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ – ΓΑΛΑΤΑΣ – ΜΟΥΡΝΙΕΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ – ΜΑΛΛΙΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ – ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ – ΣΗΤΕΙΑ) και έχει χαρακτηρισθεί ως οδός ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.
Συναφώς αναφέρεται ότι όπως διαπιστώθηκε αντί των ως άνω προβλεπομένων ενεργειών και εφαρμογών στα πλαίσια διαφόρων κατά τόπους και τμήματα εργολαβιών που εκτελούνται κατά καιρούς, τοποθετούνται αυθαιρέτως και κατά συνέπεια παρανόμως πινακίδες σήμανσης, αναγγελίας κινδύνου, ρυθμιστικές κλπ και χαράσσονται διαγραμμίσεις άνευ σχετικής προς τούτο μελέτης και εγκρίσεως της Αρμόδιας Υπηρεσίας και κατά συνέπεια κατά παράβαση προαναφερθείσας Νομοθεσίας, κατά τρόπο πιθανότατα αυθαίρετο.
3. Προσφάτως στην εν λόγω οδό ταχείας κυκλοφορίας (Β.Ο.Α.Κ.) ετέθησαν από την Ελληνική Αστυνομία σε λειτουργία 40 φωτογραφικές κάμερες, οι οποίες καταγράφουν τους παραβάτες του Κ.Ο.Κ. και ειδικά τους παραβάτες που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας.
Προς τούτο σας γνωρίζομε ότι οι υπάρχουσες ρυθμιστικές πινακίδες ως έχουν και με τις αναγραφόμενες σ’ αυτές ανώτερες επιτρεπόμενες ταχύτητες (50 – 60 – 80 κλπ km/h), ως έχουν, δημιουργούν στους χρήστες του οδικού δικτύου ΜΟΝΟ οδική οργή και επιθετική συμπεριφορά καθ’ ότι ως απεδείχθη και από σχετικό VIDEO που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, για να κινηθεί οδηγός από Χανιά προς την Ανατολική Κρήτη ή να κινηθεί από Χανιά προς Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο τηρώντας αυστηρά τα καθοριζόμενα όρια ταχυτήτων και τους περιορισμούς που ορίζουν οι πινακίδες και οι διαγραμμίσεις, χρειάζεται υπομονή, αντοχή, κουράγιο, γερά νεύρα και πολύ τύχη, προκειμένου να ολοκληρώσει ο όποιος οδηγός τον άθλο του. Συγκεκριμένα σας καταθέτομε ότι για να διανύσει κάποιος οδηγός την απόσταση 134km  (Χανιά – Ηράκλειο) τηρώντας αυστηρά τις πινακίδες και τις δεσμεύσεις αυτών, χρειάζονται 3 ώρες και 10 λεπτά, με αποτέλεσμα ως είναι λογικό, η απαράδεκτη αυτή κατάσταση να δημιουργεί μόνο άγχος, νευρικότητα, επιθετική οργή και τάση για εκατοντάδες τροχονομικές παραβάσεις σε όσα σημεία δεν υπάρχουν οι ως άνω φωτογραφικές μηχανές και οποιοιδήποτε κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή. Τα υπάρχοντα αλλεπάλληλα εικονοστάσια και ο αριθμός των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, μας επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.
 1. 4.   Στο άρθρο 20 του Κ.Ο.Κ. αναφέρονται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ταχυτήτων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας. Στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) που έχει χαρακτηρισθεί με σχετική απόφαση ως Οδός Ταχείας κυκλοφορίας οι υπάρχουσες πινακίδες είναι αντίθετες με την ισχύουσα Νομοθεσία και την προβλεπόμενη ως μεγίστη επιτρεπομένη ταχύτητα.
Κατόπιν των προαναφερθέντων, εκτίμησή μας είναι ότι ενδεχομένως την ως άνω απόφαση που χαρακτηρίζει τον ΒΟΑΚ ως οδό Ταχείας Κυκλοφορίας να μήν την έχουν λάβει ΑΚΟΜΑ σοβαρά υπ’ όψη τους οι Αρμόδιες Αρχές που έχουν την ευθύνη και την εξουσία επί του ΒΟΑΚ, με τα γνωστά μέχρι τώρα τραγικά αποτελέσματα.
Κατά γενική παραδοχή και ομολογία τα υφιστάμενα όρια ταχυτήτων στον Β.Ο.Α.Κ., που και ο ίδιος έχει αφεθεί στην τύχη του, όχι μόνο δεν προσφέρουν ασφάλεια στις οδικές συγκοινωνίες αλλά αντίθετα προσφέρουν εκνευρισμό και μεγαλύτερη παραβατικότητα (συστηματικές προσπεράσεις), επιθετική οδήγηση και οργή και επιπλέον την ευκαιρία βεβαιώσεων τροχαίων παραβάσεων από την ΕΛ.ΑΣ., γεγονός που ως εκτιμούμε δεν πρέπει να αποτελεί είδηση “άθλου” αλλά μήνυμα για ανεύρεση των αιτιών και καταλογισμό ευθυνών στους υπευθύνους που με την απραξία τους συντελούν στην γιγάντωση αυτής της κατάστασης.
Το γεγονός ότι το τριήμερο από 30-05-2015 μέχρι 01-06-2014 βεβαιώθηκαν 1.636 τροχαίες παραβάσεις, πρέπει να εξετασθεί  αρμοδίως.

Κατά τη δική μας εκτίμηση οι χρήστες οδηγοί του οδικού Δικτύου της Κρήτης δεν είναι και δεν μπορεί να είναι παγκοσμίως οι πιο ακατάλληλοι και επικίνδυνοι οδηγοί, ούτε οι συνεχώς παραβαίνοντες την Νομοθεσία.
Εκ των ανωτέρω συνάγεται αβίαστα ότι η τοποθέτηση, διατήρηση και συντήρηση ρυθμιστικών πινακίδων και διαγραμμίσεων στην οδό ταχείας κυκλοφορίας Κρήτης που έχουν τοποθετηθεί παρανόμως και διατηρούνται :
α. Δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες κινητικότητας που προβλέπονται για οδούς Ταχείας Κυκλοφορίας.
β. Δεν διασφαλίζουν την ομαλή και ασφαλή οδήγηση στους οδηγούς του οδικού δικτύου.
γ. Δημιουργούν στους οδηγούς επιθετικότητα, θυμό, οργή και κίνητρο για μη ασφαλή οδήγηση και άμεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή.
δ. Γεννούν προβληματισμούς και διαφορές σε αστικές και ποινικές υποθέσεις.
ε. Δημιουργούν σοβαρούς προβληματισμούς για τις αναθέσεις έργων υλοποίησης, διατήρησης και συντήρησης των ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ διαγραμμίσεων αλλά και ως προς την έγκριση των σχετικών δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, χωρίς να μιλήσομε για προφανή αστική ευθύνη του Δημοσίου.
ζ. Κατόπιν όλων των παραπάνω σας υποβάλλομε την παράκληση όπως εξετάσετε τη νομιμότητα των υφιστάμενων πινακίδων και διαγραμμίσεων του οδικού δικτύου της Κρήτης και ειδικότερα της οδού ταχείας κυκλοφορίας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στην οποία κυρίως εστιαζόμαστε, δεδομένου ότι έχομε θρηνήσει μέχρι τώρα υπερβολικά πολλά θύματα.

Με εκτίμηση
Χανιά  10-6-14
Ο Πρόεδρος
Σταύρος Πολέντας

Πληρωμές… σε είδος

Η κρίση στην Ελλάδα του 2014 έχει χτυπήσει «κόκκινο», επηρεάζοντας καταλυτικά τις συνθήκες στην αγορά εργασίας.
Ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, τα οποία αποτυπώνουν με τα πιο μελανά χρώματα τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στις επιχειρήσεις, με τους εργαζομένους να πληρώνονται σε... είδος ή στην καλύτερη περίπτωση με κουπόνια.
Καθυστέρηση πληρωμών από 3-12 μήνες!
Οι «τυχεροί» που εξακολουθούν να λαμβάνουν μισθούς χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΣΕΕ, η καθυστέρηση καταβολής τους μπορεί να είναι από 3-12 μήνες.
Οι υπόλοιποι πληρώνονται σε είδος, τουτέστιν η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται είτε τους παρέχει δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία, είτε δωρεάν σίτιση, είτε κουπόνια για την αγορά τροφίμων και άλλων προϊόντων από σούπερ μάρκετ.
Να σημειωθεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν παρατηρούνται μόνο σε χώρους εργασίας όπως για παράδειγμα υπεραγορές αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου που καταβάλλουν έως και το 1/3 των μισθών στους εργαζομένους, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα αντικαθίστανται από κουπόνια.
Τι δίνουν οι επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΣΕΕ, οι εργοδότες που δεν δύνανται να καταβάλλουν μισθούς παρέχουν στους εργαζομένους:

- μισθούς σε είδος: δωρεάν διαμονή σε δωμάτιο ξενοδοχείου, είτε σίτιση
- μισθούς με καθυστέρηση τουλάχιστον τριών μηνών και όχι μηνιαίως.
Επίσης:
- προσλαμβάνουν νέους και νέες έως 25 ετών ακόμα και με μηνιαία σύμβαση ημιαπασχόλησης με μισθό 180 ευρώ
- δεν καταβάλλουν δώρα, αντ' αυτού παρέχουν τρόφιμα, καύσιμα και άλλα αγαθά ή μπορεί να δώσουν το μισό για παράδειγμα δώρο αντί για ολόκληρο, υποχρεώνοντας τον εργαζόμενο να υπογράψει ότι το εισέπραξε ολόκληρο
- δεν καταβάλλουν το επίδομα αδείας: χαρακτηριστικό είναι ότι περίπου 1.000.000 εργαζόμενοι δεν το έχουν λάβει
- οι εργοδότες δίνουν χρηματικά ποσά «έναντι» κάθε μήνα στους εργαζομένους αντί για ολόκληρο τον μισθό.
Ακόμη ένα «σημάδι» των δύσκολων καιρών που διανύουμε είναι ότι βάσει των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη» οι ευέλικτες μορφές εργασίας υπερισχύουν έναντι των υπολοίπων. Για παράδειγμα, από τις 423.174 αναγγελίες προσλήψεων κατά την περίοδο Ιανουάριος-Απρίλιος 2014 οι 232.383 ήταν πλήρους απασχόλησης, οι 140.527 μερικής και οι 50.264 εκ περιτροπής απασχόλησης.
zougla.gr

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας σε σωστό δρόμο!!!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!! Ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης , Νίκος Δένδιας ,κατάλαβε ότι έχει εξαντληθεί η υπομονή της Κοινωνιας και ζητά από τους επιτελείς του ,να εκμεταλευτούν το καλοκαίρι και να σχεδιάσουν, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους και την προσοχή τους,στην πραγματική Οικονομία, "ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΣ" Χρέος από τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν, αυτές που δεν έχουν βάλει λουκέτο.Αυτά είναι καλά νέα, αν βέβαια αυτοί που μας τα φέρνουν δεν είναι διαπιστευμένοι να ΧΡΥΣΩΝΟΥΝ το χάπι!!!

Ποιοι καταναλωτές εντάσσονται στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Δύο νέες κατηγορίες ευπαθών ομάδων καταναλωτών εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας... σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκης Παπαγεωργίου. Πρόκειται για τους ανέργους για μικρό χρονικό διάστημα, καθώς και όσους έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω χρεών. Αυτοί οι πολίτες θα επανασυνδέονται ατελώς και θα χρεώνονται με ειδικές, χαμηλές τιμές.

Με το ισχύον καθεστώς, στο ΚΟΤ εντάσσονται άνεργοι για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Με το νέο καθεστώς θα μπορούν να ενταχθούν και όσοι συμπληρώνουν τρεις μήνες συνεχούς ανεργίας με τις εξής προϋποθέσεις:

-Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος να είναι μικρότερο από 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ αν ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Στο εισόδημα, δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό που προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια δήλωσή του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, για τον υπολογισμό του φορολογούμενου οικογενειακού εισοδήματος, η τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση, αφορά και στους δύο ανέργους.
Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για την κατηγορία αυτή θα γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που υποβάλλονται κατά το έτος υποβολής της αίτησης. Δεδομένου ότι ο έλεγχος θα γίνεται έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα, για περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης προβλέπεται αναδρομική απένταξη από Κοινωνικό Τιμολόγιο, επιστροφή της διαφοράς εντόκως και επιβολή κυρώσεων για ψευδή δήλωση στοιχείων.

-Το όριο της συνολικής τετραμηνιαίας κατανάλωσης, σε ετήσια κυλιόμενη βάση, δεν πρέπει υπερβαίνει τις 1.500 kWh (δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση βάσει νυκτερινού τιμολογίου).
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, στη ΔΕΗ και τους λοιπούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και στα ΚΕΠ από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με την ίδια απόφαση δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για την κάλυψη των ευπαθών καταναλωτών, στους οποίους έχει γίνει διακοπή ρεύματος λόγω χρεών, ώστε να επανασυνδέονται άμεσα και να εντάσσονται σε ειδικό μειωμένο τιμολόγιο. Δικαιούχοι είναι οι καταναλωτές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από την 1η Νοεμβρίου 2013 στα συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερειών, της Εκκλησίας, των γνωστών θρησκειών και δογμάτων και οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές τους.

Η ένταξη στη συγκεκριμένη κατηγορία θα γίνεται από Επιτροπές που θα συσταθούν στους δήμους όλης της χώρας, (στις οποίες θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της δημοτικής Αρχής, του Διαχειριστή του Δικτύου –ΔΕΔΔΗΕ– και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας) και θα ισχύει για ένα τετράμηνο. Μετά το πέρας του τετραμήνου αυτού, ο καταναλωτής απεντάσσεται. Εφόσον ήταν ήδη ενταγμένος σε κατηγορία δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, παραμένει στην κατηγορία όπου ήταν δικαιούχος προ της ένταξής του σε αυτή την ειδική κατηγορία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής δεν ήταν δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, ενημερώνεται από την Επιτροπή που προαναφέρθηκε για το δικαίωμά του να υποβάλει άμεσα αίτημα ένταξης σε κάποια κατηγορία του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, για την οποία πληροί τα ισχύοντα κριτήρια.

Η απόφαση προβλέπει μηδενικές χρεώσεις για το τετράμηνο εφόσον η κατανάλωση δεν ξεπερνά τις 800 κιλοβατώρες, ενώ από 801 έως 1.700 κιλοβατώρες η χρέωση είναι 0,04101 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Το κόστος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου καλύπτεται μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς ρεύματος. Δικαιούχοι του ΚΟΤ είναι ακόμη άτομα με χαμηλό εισόδημα, γονείς με τρία προστατευόμενα τέκνα, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαίωση αγρότισσας ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας"ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  19-06-2014

   Με μηνιαία δόση 50 Ευρώ, "καθάρισε" δανειολήπτρια , με  συνολικό χρέος 88.031, 76 Ευρώ, χρεωμένη
  σε μία Τράπεζα, σώζοντας ένα αγροτεμάχιο έκτασης 7.253,13 τ.μ με  δύο θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις έκτασης 2.500 τ.μ και 2.000 τ.μ

Ελπίδα ,για όλους που ασχολούνται  με θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις  στην περιοχή της Ιεράπετρας,  η με ημερ.20-03-2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου της Ιεράπετρας, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, ΄οπου το Δικαστήριο της Ιεράπετρας , δέχτηκε  την αίτηση της δανειολήπτριας, αφού η δικαστής έλαβε υπόψη της  ότι υπήρξε ραγδαία συρρίκνωση των εισοδημάτων της αγρότισσας , αφενός από την εκτεταμένη οικονομική κρίση της χώρας , αλλά και την μειωμένη ζήτηση των αγροτικών προϊόντων στην αγορά, ότι οι οφειλές της έγιναν ληξιπρόθεσμες ,χωρίς την  ύπαρξη δόλου,  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή,  μέχρι  τον Οκτώβριο του έτους 2017.  δηλ περίπου για τέσσερα χρόνια, παρά τη μη συναίνεση της  πιστώτριας  Τράπεζας .
 Επί της ουσίας της υπόθεσης  και σύμφωνα  με την  ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , της οποίας η εν λόγω αγρότισσα  είναι μέλος, πρόκειται για καταναλώτρια 41ετών, άγγαμη, άτεκνη, επαγγελματία αγρότισσα, η οποία είναι χρεωμένη σε μία Τράπεζα, συνολικής οφειλής  88.031, 76 Ευρώ.
Εισοδήματα που διαθέτει:
Κατά προσέγγιση  4000 Ευρώ, το χρόνο ήτοι 333 ευρώ, το μήνα από την καλλιέργεια πρώιμων κηπευτικών.
Δεν διαθέτει εισόδημα από άλλη πηγή
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτει  είναι:
  α) αγροτεμάχιο έκτασης 7.253,13 τ.μ με  δύο θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις ,έκτασης 2.500 τ.μ και 2.000 τ.μ αντίστοιχα
β)Ι.Χ ,  εμπορικής αξίας 4.000 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια   πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής της   στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),καθώς   πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , της χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
α)ΔΈΧΕΤΑΙ, την αίτηση χορηγώντας προσωρινή διαταγή ,σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4161/2013
β)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ ,την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αγρότισσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της

γ)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ , την αιτούσα να καταβάλλει  μηνιαίως  επί μία τετραετία , το ποσό των 50,00 ευρώ,προς την μία και μοναδική πιστώτρια Τράπεζα, μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως κατά την ορισθείσα δικάσιμο,  της 20ης  Οκτωβρίου του έτους 2017.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως νόμιμη ,μεσολαβούσα Αρχή,  (βάσει της εξουσιοδότησης του Ν.3869/2010  για την στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών),την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται  ουσίας, το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας με αυτήν του την απόφαση , ξεκαθαρίζει το τοπίο,  για κάποιους, που αποτρέπουν τους  αγρότες να ενταχθούν στο Νόμο Κατσέλη , παραπληροφορώντας τους ,τάχα , ότι δεν μπορούν να αιτήσουν την ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, λέγοντας τους   ότι η ιδιότητα  του αγρότη, ενέχει εμπορική Ιδιότητα.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων με παράδοση ακινήτων στις τράπεζες

Στο σφυρί

08:53 | 18 Ιουν. 2014
Eθελοντική παράδοση του ακινήτου στην τράπεζα ή μεταβίβαση της κυριότητάς του, μετατροπή του δανείου σε χρηματοδοτική ρύθμιση και διαμονή του δανειολήπτη στο ακίνητο καταβάλλοντας ενοίκιο, είναι μερικοί από τους τρόπους ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδας στα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με ΦΕΚ που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Συνολικά πρόκειται για 22 κανόνες που καθορίζουν τον τρόπο ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης όλων των «κόκκινων» δανείων που έχουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, και τα οποία ξεπέρασαν τα 80 δισ. ευρώ.
Με τις 22 ρυθμίσεις προβλέπεται μεταξύ των άλλων πάγωμα πληρωμής, επιμήκυνση της διάρκειας, μερικό «κούρεμα» της οφειλής του δανειολήπτη, ή ρευστοποίηση περιουσιακών του στοιχείων, για να αποπληρωθεί τμήμα της οφειλής του προς την τράπεζα.
Οι ρυθμίσεις θα υιοθετηθούν υποχρεωτικά από όλες τις τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου 2015, ενώ πιλοτικά θα ξεκινήσει η εφαρμογή τους μέσα στον Ιούλιο.
Στην κατηγόρια των επιχειρηματικών δανείων, προτείνεται η μεταβίβαση των μετοχών μιας εταιρείας ή και η αλλαγή της διοίκησης όταν η υφιστάμενη δεν συνεργάζεται με την τράπεζα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, υπάρχουν τρεις τύποι ρυθμίσεων:
Βραχυπρόθεσμες ρυθμίσεις ( διάρκεια ρύθμισης μικρότερη από 5 χρόνια)
• Μόνο τόκοι: Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης καταβάλλονται μόνο τόκοι.
• Μειωμένες δόσεις: Μειώνεται το ποσό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων αποπληρωμής (το νέο ποσό δόσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το ποσό δόσης το οποίο θα αντιστοιχούσε σε ρύθμιση μόνο τόκων) για καθορισμένη βραχυπρόθεσμη περίοδο.
• Περίοδος χάριτος: Παρέχει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα προκαθορισμένης περιόδου αναστολής πληρωμών.
• Αναβολή Πληρωμής δόσης / δόσεων: Παρέχεται συμβατικά η δυνατότητα στον δανειολήπτη να μεταφέρει χρονικά μία δόση του δανείου.
• Τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου: Τακτοποίηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, συνήθως μέσω συμφωνίας ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων και διατήρησης της απαίτησης για το άληκτο υπόλοιπο.
• Κεφαλαιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών: Η κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αναπροσαρμογή του προγράμματος αποπληρωμής του οφειλόμενου υπολοίπου.
• Μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις (δηλαδή οι ρυθμίσεις με διάρκεια μεγαλύτερη των 5 ετών).
• Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου
• Αλλαγή τύπου επιτοκίου: Αλλαγή του τύπου του επιτοκίου από κυμαινόμενο σε σταθερό ή αντίστροφα.
• Παράταση διάρκειας: Παράταση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου (δηλαδή της τελευταίας ημερομηνίας της τελευταίας συμβατικής καταβολής δόσης του δανείου).
• Διαχωρισμός της χορήγησης: Κάθε πιστωτικό ίδρυμα συμφωνεί να διαχωρίσει ένα π.χ. ενυπόθηκο δάνειο δανειολήπτη σε δύο τμήματα:
1. ένα ενυπόθηκο δάνειο το οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται ότι μπορεί να αποπληρώνει με βάση την υφιστάμενη και την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής αυτού και
2. στο υπόλοιπο τμήμα του αρχικού δανείου, το οποίο τακτοποιείται μεταγενέστερα, με ρευστοποίησης περιουσίας ή άλλου είδους διευθέτησης η οποία συμφωνείται εξ αρχής από τα δύο μέρη
• Μερική διαγραφή χρεών: Αυτή η επιλογή προβλέπει την οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης του πιστωτικού ιδρύματος, ώστε να διαμορφωθεί σε ύψος, που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να εξυπηρετηθεί ομαλά
• Πρόσθετη εξασφάλιση: Όταν λαμβάνονται πρόσθετες εξασφαλίσεις από τον δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης, ευνοϊκότερης για τον δανειολήπτη ρύθμισης
• Λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης: Αλλαγή της διοίκησης της επιχείρησης όταν οι πιστώτρια/ες τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη διοίκηση δεν συνεργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη επιλογή δεν συνιστά από μόνη της τύπο ρύθμισης για τους σκοπούς παραγωγής αναφορών της παρούσας, αλλά δύναται να συνδυάζεται με τις υπόλοιπες επιλογές ρύθμισης
• Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο: Εφαρμόζεται σε αναδιαρθρώσεις εταιριών όπου μέρος του χρέους μετατρέπεται σε μετοχικό κεφάλαιο και το πιστωτικό ίδρυμα καθίσταται μέτοχος της επιχείρησης ώστε το υπόλοιπο του χρέους να μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του δανειολήπτη
Οριστική διευθέτηση
• Εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακινήτου: Ο δανειολήπτης, οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους αποπληρωμής ενυπόθηκου δανείου, παραχωρεί εθελοντικά (χωρίς να απαιτηθεί προσφυγή σε δικαστικές ενέργειες εκ μέρους του πιστωτικού ιδρύματος) την κυριότητα του υπέγγυου ακινήτου στο πιστωτικό ίδρυμα. Στη σχετική συμφωνία προβλέπεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου.
• Μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση: Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στο πιστωτικό ίδρυμα υπογράφοντας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης και χρήσης για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο (συνήθως πέντε έτη).
• Πώληση και ενοικίαση: Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στο πιστωτικό ίδρυμα είτε σε τρίτο. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο έναντι μισθώματος (συνήθως για μία ελάχιστη περίοδο τριών ετών). Στη σχετική συμφωνία προβλέπεται σαφώς ο τρόπος διευθέτησης του τυχόν υπολοίπου.
• Μεταβίβαση/πώληση του δανείου/αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο: Η μεταβίβαση του δανείου σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα.
• Ανταλλαγή με στεγαστικό δάνειο μικρότερης αξίας: Συμφωνία που επιτρέπει σε δανειολήπτη με οικονομικές δυσκολίες που έχει υποθηκευμένη την κύρια κατοικία του ή την επαγγελματική του στέγη να την πωλήσει αγοράζοντας νέα χαμηλότερης αξίας.
• Διαχείριση σε εκκαθάριση: Ορίζεται η κατάσταση στην οποία η απαίτηση του πιστωτικού ιδρύματος αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας.
• Ρευστοποίηση εξασφαλίσεων: Ορίζεται η κατάσταση στην οποία το πιστωτικό ίδρυμα έχοντας καταγγείλει την δανειακή σύμβαση, εκκινεί διαδικασίες ρευστοποίησης των εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του.
• Δικαστικές/νομικές ενέργειες: Ορίζονται οι ενέργειες οριστικής διευθέτησης που μπορεί να λαμβάνονται σε περίπτωση απουσίας ή εξάντλησης των εξασφαλίσεων και αφορούν την εκκίνηση δικαστικών ενεργειών έναντι περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη για την κάλυψη των απαιτήσεων του πιστωτικού ιδρύματος.

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

e-Παράβολα και από τα ΚΕΠ


 
Τα νέα ηλεκτρονικά παράβολα θα μπορούν να εκδίδονται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη και του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη...Για την υποβολή της αίτησης, το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου προσέρχεται στο ΚΕΠ και επιδεικνύει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης ή Βιβλιάριο Ασθενείας για την απόδειξη ταυτότητας και στη συνέχεια δηλώνει με ευθύνη του τα υποχρεωτικά κατά περίπτωση πεδία στην εφαρμογή «e−Παράβολο».

Μετά την «Οριστική Υποβολή Αιτήματος» και αφού η ηλεκτρονική εφαρμογή έχει ελέγξει σε πραγματικό χρόνο τα στοιχεία του φορολογούμενου, εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα στοιχεία του αιτήματος, ο μοναδικός κωδικός παραβόλου/πληρωμής και η καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία ο ενδιαφερόμενος δύναται να πληρώσει το σχετικό ποσό. Τα εν λόγω στοιχεία δύναται και να εκτυπωθούν.Η ανωτέρω εκτύπωση σε περίπτωση που:

α) το e−παράβολο απαιτείται σε αιτήσεις πιστοποιημένων διοικητικών διαδικασιών που διεκπεραιώνουν τα ΚΕΠ, τότε η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον πολίτη» επιδίδεται στον συναλλασσόμενο πολίτη και η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον φορέα ενσωματώνεται στον φάκελο της αίτησης προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα υποδοχής του αιτήματος,

β) για τις λοιπές περιπτώσεις οι οποίες δεν αφορούν πιστοποιημένες διοικητικές διαδικασίες ΚΕΠ, τότε θα επιδίδεται στον συναλλασσόμενο πολίτη η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον πολίτη» και η εκτύπωση «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για χρήση από τον φορέα για να την καταθέσει αυτός στην αρμόδια υπηρεσία.

Η πληρωμή του e−παραβόλου γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος. Για την ενημέρωση των ΚΕΠ σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής e−Παράβολο και ειδικότερα για την καταχώριση του αιτήματος χορήγησης e−παραβόλου έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

Για την παροχή άμεσης βοήθειας στους υπαλλήλους των ΚΕΠ, καθ΄ όλο το ωράριο λειτουργίας (καθημερινές 7:30 έως 20.00 και Σάββατα 8:00 έως 14:00), σε περιπτώσεις τεχνικών ή άλλων προβλημάτων κατά την εφαρμογή της διαδικασίας, συνιστάται με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης (help desk) ο αριθμός κλήσης του οποίου θα γνωστοποιηθεί πριν την έναρξη υποβολής αιτήσεων στα ΚΕΠ. Η λειτουργία του κέντρου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι που δικαιούνται καλοκαιρινή άδειαparaliaΣύμφωνα με τον οδηγό που εξέδωσε το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), αυτά είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα αλλά και των εργοδοτών:
Ως προς το χρόνο χορήγησης της άδειας:
 • Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη.
 • Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
 • Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα.
 • Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός.
Ως προς τον τρόπο χορήγησης της άδειας:
Μπορεί η άδεια να χορηγηθεί τμηματικά
 • Η άδεια για μεν το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα, Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθη ο μισθωτός, να χορηγήσει σε αυτόν την αναλογία της κανονικής του άδειας.
 • Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση της 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
 • Στη διάρκεια του έτους αυτού και στο σημείο που συμπληρώνει 12 μήνες εργασία, η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια που φθάνει μέχρι τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, και τις 25 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο.
 • Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος.
 • Οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με πενθήμερο, ή 30 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με εξαήμερο με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 6).
 • Επίσης οι μισθωτοί, από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλ. 26 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 31 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, άρθρο 3).
 • Σύμφωνα με το Ν 4093/2012 και την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας η διαδικασία χορήγησης αδείας γίνεται ως εξής:
α) Είναι επιτρεπτή από τον εργοδότη η κατάτμηση του χρόνου αδείας εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης που προκύπτει στο πλαίσιο της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης. Η κατάτμηση μπορεί να γίνει σε δυο περιόδους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους. Η πρώτη περίοδος της άδειας που χορηγείται με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας και των πέντε (5) εργάσιμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο.
β) Επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας και σε περισσότερες των δυο περιόδων. Η διαδικασία αυτή, η οποία προβλέπει έγγραφη αίτηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη, θα πρέπει να περιλαμβάνει την χορήγηση ενιαίου τμήματος αδείας δέκα (10) εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών επί εξαημέρου εβδομαδιαίας εργασίας ή δώδεκα (12) εργασίμων ημερών, εάν πρόκειται για ανήλικο εργαζόμενο. Η παραπάνω διαδικασία υπάγεται στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για την άδεια, οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση αδείας ή τμήματος αδείας από τον εργοδότη στον εργαζόμενο μετά από συνεννόηση των δυο μερών (άρ.4 του ΑΝ 539/45 όπως ισχύει).
Αποδοχές άδειας και χρόνος καταβολής:
Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις.
Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το 1⁄2 του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.
Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλίο αδειών:
Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.
Πηγή: protothema

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Και ο πραγματογνώμονας εντάσσεται στο Νόμο Κατσέλη"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  18-06-2014

"Ανάσα" διετίας για  χρεωμένο  πραγματογνώμονα από τα Χανιά
Νόμο δημιουργεί ,  η με ημερ.10-04-2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, ΄οπου το Δικαστήριο των Χανίων ,δέχεται την αίτηση δανειολήπτη πραγματογνώμονα, αφού ο δικαστής έλαβε υπόψη το άρθρο 781 ΚΠολ.Δ, χορηγώντας Προσωρινή Διαταγή, παρά της μη συναίνεσης των πιστωτριών Τραπεζών.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης  και σύμφωνα  με την  ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , της οποίας ο εν λόγω επιτηδευματίας δανειολήπτης, είναι μέλος, πρόκειται για έγγαμο καταναλωτή 60 ετών , πατέρα δύο ενηλίκων τέκνων , με σύζυγο άνεργο, ο οποίος είναι χρεωμένος σε τρις Τράπεζες ,σε οκτώ πιστωτικά προϊόντα , συνολικής οφειλής 97.154,97 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτει  είναι:
  α) κύρια κατοικία 75.00  τ.μ υποθηκευμένη
β) Δύο ,Ι.Χ χαμηλής εμπορικής αξίας
Για την σύζυγο:  Διαθέτει   αγροτεμάχια με ελαιόδενδρα , και μικρό αγροτικό εισόδημα 92,30 Ευρώ ετησίως. 

Το Ειρηνοδικείο Χανίων ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι  δανειολήπτης  πληρεί  τις προϋποθέσεις υπαγωγής του  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη),  πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.
  α)ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ κάθε μέτρο εκτέλεσης  κατά της κύριας κατοικίας, της οικογένειας του δανειολήπτη, επιφάνειας 75 τ.μ ιδιοκτησίας του ίδιου, κατά ποσοστού 100%
β)ΔΙΑΤΗΡΕΊ την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας του αιτούντος προσωρινά για δύο έτη, με τον όρο να τηρηθούν οι όροι που τίθενται από την παρούσα απόφαση
γ)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ  τον αιτούντα, να καταβάλλει  μηνιαίως  επί μία διετία,  το ποσό των 50,00 ευρώ, προς τις πιστώτριες Τράπεζες  , και μετά την λήξη της διετίας ,επανασυζητήση της προσωρινής διαταγής

Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή ,την εξωδικαστική προσπάθεια για το  μέλος της,  η απόφαση αυτή θεωρείται νόμος , εντασσόμενο στο νόμο Κατσέλη ως  μιας και το Δικαστήριο των Χανίων, αποφάσισε την πλήρη προστασία της κατοικίας  του  αιτούντα  και παράλληλα ρύθμιση του χρέους του   για μια διετία  και επανασυζητήση της προσωρινής διαταγής μετά το χρονικό πέρας αυτής  .
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Περίθαλψη από τον ΟΑΕΕ και για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ταμείο


Από την Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 στις 14:22 μμ |
oaee
Την περίθαλψη και στους επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ θα παρέχει το Ταμείο, με την προϋπόθεση όμως πως τα χρέη τους δημιουργήθηκαν την περίοδο της κρίσης.
Οπως ανακοίνωσε η Εθνική Συνομονοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, έπειτα από τη συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση, θα υλοποιηθεί το αίτημά τους μέσω υπουργικής απόφασης που προβλέπει την παροχή περίθαλψης και στους ενεργούς εμπόρους και λοιπούς επαγγελματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΟΑΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν δημιουργηθεί εντός της κρίσης και συγκεκριμένα εντός των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.
Οι όροι για την εφαρμογή της απόφασης είναι:
- Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που διέκοψαν την επαγγελματική δραστηριότητά τους ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ΔΟΥ ή συνεχίζουν την επαγγελματική δραστηριότητά τους, δικαιούνται, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ έως τις 28/2/2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013, χωρίς να εξετάζεται η ασφαλιστική κατάσταση του 2014, και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος για τα ανωτέρω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
- Για την παροχή της περίθαλψης απαιτείται η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση αντίγραφου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα των ετών 2011, 2012 και 2013. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν τα δικαιολογητικά και αφού διαπιστώσουν ότι ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των τριών προηγουμένων ετών δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ και οι οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές έχουν δημιουργηθεί τα ίδια έτη, προβαίνουν στη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας (θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας) έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015.
- Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης διακόπτεται άμεσα η ασφαλιστική ικανότητα και αναζητούνται οι τυχόν καταβληθείσες δαπάνες.
πηγή: iefimerida.gr

ΔΕΕ: Δικαίωμα των αποθανόντων στην άδεια μετ' αποδοχών


Απόφαση του ΔΕΕ έκρινε ότι ένας εργαζόμενος, ακόμη και μετά το θάνατό του εξακολουθεί να έχει δικαίωμα στην ετήσια άδεια μετ' αποδοχών
17/06/2014 13:00
Αίσθηση έχει προκαλέσει απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έκρινε ότι ένας εργαζόμενος, ακόμη και μετά το θάνατό του εξακολουθεί να έχει δικαίωμα στην ετήσια άδεια μετ' αποδοχών.

Ειδικότερα, στην απόφαση αναφέρεται: ''Το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνικές νομοθεσίες ή πρακτικές οι οποίες, σε περίπτωση θανάτου του εργαζομένου, αποκλείουν τη χρηματική αποζημίωση που οφείλεται για την υπολειπόμενη μη ληφθείσα άδεια''.

Η απόφαση αυτή του ανώτατου δικαστικού οργάνου της Ε.Ε. εκδόθηκε με αφορμή την υπόθεση Γερμανού εργαζομένου ο οποίος προσελήφθη το 1998, αρρώστησε σοβαρά το 2009 και το 2010, πέθανε αφήνοντας τη  σύζυγό του ως μοναδικό κληρονόμο του.

Εκείνη ζήτησε από την εταιρεία τα χρήματα από την άδεια που ο άνδρας δικαιούτο - αλλά λόγω της ασθένειας - δεν πρόλαβε να λάβει. Συνολικά ήταν 146 ημέρες αδείας, δηλαδή 16.000 ευρώ. Το αρμόδιο γερμανικό δικαστήριο είχε απορρίψει την αίτηση της αλλά το ΔΕΕ τη δικαίωσε υπογραμμίζοντας ότι το δικαίωμα άδειας μετ 'αποδοχών αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Έτσι, κρίθηκε ότι η χήρα του εργαζομένου μπορεί να έχει οικονομικές απαιτήσεις από την εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο αποθανών σύζυγος.

Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε ότι το δίκαιο της Ένωσης αντιτίθεται σε εθνικές νομοθεσίες ή πρακτικές στις οποίες προβλέπεται ότι, οσάκις η σχέση εργασίας λύεται λόγω θανάτου του εργαζομένου, το δικαίωμα σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών απόλλυται, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα σε χρηματική αποζημίωση για την υπολειπόμενη μη ληφθείσα άδεια. Εξάλλου, οι δικαστές έκριναν ότι η αποζημίωση αυτή δεν εξαρτάται από την εκ των προτέρων υποβολή αιτήσεως εκ μέρους του ενδιαφερομένου.