Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Ε.Π.Κ.Κρήτης: ΚΑΜΙΑ ανοχή, σε παραβατικές οχλήσεις ,των υπαλλήλων δικηγορικών γραφείων , Funds

Είμαστε δίπλα σε κάθε οφειλέτη, που παραβιάζονται τα δικαιώματα του από τις "εισπρακτικές" ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-7-2022 Με αφορμή τα παράπονα και τις καταγγελίες από δανειολήπτες -εγγυητές τραπεζών, για τον τρόπο που λειτουργούν οι ενημερωτικές εταιρείες, οι γνωστές (εισπρακτικές)΄,όπου σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν φόβο, τρόμο και γενικά επιτίθονται με μη νόμιμη και επιτρεπτή συμπεριφορά ,προς τους δανειολήπτες -καταναλωτές ,με αποτέλεσμα κάποιοι ακόμα να φθάνουν σε ψυχολογικά κέντρα , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε σχετική ανακοίνωση της , καταγγέλλει τις συμπεριφορές επικοινωνίας των υπαλλήλων των εταιρειών αλλά και δίνει τις οδηγίες της, για τα δικαιώματα των οφειλετών, απέναντι σε κάθε καταχρηστική συμπεριφορά ,που δέχονται από τις ενημερωτικές εταιρείες, αλλά και με ποιο τρόπο μπορούν να τα διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να τα προασπίσουν, προκειμένου να αποζημιωθούν, λόγω των παράνομων ενεργειών τις οποίες υφίστανται, αλλά και οι εταιρείες αυτές, να τιμωρηθούν είτε διοικητικώς είτε δικαστικώς. Τι είναι οι ενημερωτικές (εισπρακτικές )εταιρείες; Οι ενημερωτικές εταιρείες, είναι εταιρίες, που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών, για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους, έναντι δανειστών (συνήθως Τραπεζών,funds ) , καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ` εντολή και για λογαριασμό των δανειστών (συνήθως τραπεζών funds κ.α) . Οι εταιρείες αυτές, οφείλουν βάσει Νόμου ,να δρουν με γνώμονα το σεβασμό της προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας των οφειλετών , ενώ επίσης η επιχειρηματική τους δράση πρέπει να διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας, κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας. Οι εν λόγω εταιρείες συμβάλλονται με τους δανειστές (τράπεζες funds) με σκοπό (μόνο) να ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ τους δανειολήπτες-οφειλέτες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (και όχι να ασκούν πίεση για να εξοφληθούν οι οφειλές αυτές!). Σημ.Δεν επιτρέπεται στις Τράπεζες η ανάθεση εντολής ενημέρωσης , για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες πλην μίας εισπρακτικής εταιρείας. Τι προβλέπει ο νόμος για τη λειτουργία τους: Η επικοινωνία της εισπρακτικής ,με τον οφειλέτη, πρέπει να γίνεται εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα τηλεφωνικών κλήσεων όχι παραπάνω από μία φορά, ανά δύο μέρες. Η τηλεφωνική επικοινωνία από την εισπρ. εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη, για οφειλή επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα τουλάχιστον ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη και μόνο από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Κατά την επικοινωνία του εκπροσώπου της εισπρ. εταιρείας, με τον οφειλέτη, ο πρώτος θα πρέπει να κάνει γνωστή στον οφειλέτη την ιδιότητά του (εν προκειμένω υπάλληλος/εργαζόμενος της εταιρείας) και να μην αντιποιείται ιδιότητες που δεν φέρει, δηλαδή να μην δίνει άμεσα ή έμμεσα στον οφειλέτη την εντύπωση ότι είναι υπάλληλος ή εκπρόσωπος της Τράπεζας, δικηγόρος ή δικαστικός επιμελητής, πρακτική που χρησιμοποιείται δυστυχώς αρκετά συχνά για να φοβηθεί ο εκάστοτε οφειλέτης και να αποκτήσουν οι απειλές της εταιρείας μεγαλύτερο βάρος. Απαγορεύεται ,στον εκπρόσωπο της εισπρ. εταιρείας οποιαδήποτε άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης και γενικά οποιαδήποτε ενέργεια ικανή να προκαλέσει (ή έστω με σκοπό να προκαλέσει) στον οφειλέτη αίσθημα φόβου ως προς την τύχη του επαγγέλματός του, της περιουσίας του ή τη ζωής και την υγείας του, καθώς φυσικά και των οικείων του. Απαγορεύεται ,επίσης στον εκπρόσωπο της εταιρείας οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά με αποδέκτη τον οφειλέτη. Πέρα από τις αυτές καθ’ αυτές προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις που φυσικά δεν δικαιολογούνται για κανένα λόγο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην απαγόρευση αυτή εντάσσεται και η ειρωνεία που πιθανώς επιδεικνύει ο πρώτος ,απέναντι στον οφειλέτη. Επίσης δεν επιτρέπεται και δεν δικαιολογείται για κανέναν λόγο στους εκπροσώπους της εισπρ. εταιρείας η δυσφήμιση (ή και η απειλή δυσφήμισης) του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του. Δηλαδή, η ενημέρωση του εκάστοτε οφειλέτη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αφορά αυτόν και μόνο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδέκτες των πληροφοριών αυτών άλλα άτομα πλην του ιδίου και μόνο! Απαγορευμένη επίσης είναι ,κάθε παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη, καθώς και οι κατ` οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, όπως επίσης και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς (ενδεικτικά αναφέρονται τα νοσοκομεία). Ειδικές Υποχρεώσεις των ενημερωτικών εταιρειών Σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη, οι εταιρείες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης, να παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του, όσο και για τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας. Απαγορεύεται, στις ενημερωτικές εταιρείες να αντιποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την επικοινωνία τους ,με τους οφειλέτες την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών - εντολέων τους. Όπως προαναφέρθηκε, οι εισπρακτικές εταιρείες. είναι διαφορετικές νομικές οντότητες από τις τράπεζες και υπόκεινται σε άλλο νομικό καθεστώς. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να αναφέρουν στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους με τους οφειλέτες ότι καλούν πχ. από την «Α.» Τράπεζα, ακριβώς επειδή δεν είναι εκπρόσωποι ή υπάλληλοι της ,εν λόγω τράπεζας, αλλά διαφορετική εταιρεία, άσχετα αν συνεργάζονται με αυτήν. Κυρώσεις α)Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων/απαγορεύσεων από τις ενημερωτικές εταιρείες επιβάλλονται και Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις Η προηγούμενη ενημέρωση από τον δανειστή - Τράπεζα Προσοχή !!! η Τράπεζα με την οποία κάθε οφειλέτης - δανειολήπτης έχει συμβληθεί, θα πρέπει να τον έχει εκ των προτέρων ενημερώσει ,σχετικά με τη δυνατότητα και την πρόθεση της τελευταίας να μεταβιβάσει τα προσωπικά του στοιχεία σε εισπρακτική εταιρεία, στην οποία και θα της αναθέσει να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες ενημέρωσης. Αν δεν το κάνει, ή αν η ενημέρωση αυτή δεν είναι σαφής και περιέχουσα ακριβείς λεπτομέρειες ως προς την εισπρακτική εταιρεία και τα δεδομένα του οφειλέτη τα οποία αυτή θα λάβει γνώση, δημιουργείται ευθύνη της Τράπεζας ,απέναντι στον οφειλέτη από τις διατάξεις σχετικά με τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων (βλ. και Κανονισμό GDPR), επίσης με πλήθος δικαστικών αποφάσεων να δικαιώνουν τους πολίτες και αναγκάζοντας τα τραπεζικά ιδρύματα να τους αποζημιώσουν (βλ. σχετικές αποφάσεις παρακάτω). Τι πρέπει να κάνετε για να προασπίσετε τα δικαιώματα σας Είμαστε καταναλωτές ,έχουμε δικαιώματα!!! Για να τα διεκδικήσουμε θα πρέπει o oφειλέτης, να έχει στο νού του τα εξής: Να σημειώνει: πότε έγινε η κάθε κλήση, με ποιόν υπάλληλο μίλησε, ποια εταιρεία τον κάλεσε, ποιος είναι ο αριθμός της εταιρείας στο αντίστοιχο μητρώο των εταιρειών αυτών, ποιος ήταν ο τηλεφωνικός αριθμός από τον οποίο έγινε η κλήση, για ποια οφειλή του έγινε η κλήση, αν ενημερώθηκε από τον υπάλληλο ότι η κλήση τους καταγράφεται, αν ο υπάλληλος κατά την αρχή της τηλεφωνικής συνομιλίας έκανε ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη για να επαληθεύσει ότι μιλάει με τον ίδιο, πώς του μίλησε ο υπάλληλος, τι ακριβώς ήταν αυτό που του είπε και τι εκφράσεις χρησιμοποίησε και πόσο διήρκησε η κάθε κλήση. Επίσης, καλό θα ήταν όταν η συνομιλία γίνεται στο κινητό, ο κάθε οφειλέτης να αποθηκεύει ως εικόνα, όπως με τη μέθοδο «print-screen» (ούτως ώστε να μπορούν να προσκομισθούν εάν χρειαστεί στο Δικαστήριο), ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, τα στοιχεία των κλήσεων που αποθηκεύονται αυτόματα στο κινητό (δηλ. ο αριθμός που τον κάλεσε, η ημερομηνία που έγινε η κλήση και πόσο διήρκησε αυτή). Αντίθετα, αν ο αριθμός ο οποίος καλεί τον οφειλέτη είναι μη εμφανής στον τελευταίο (δηλ. με απόκρυψη), δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαντηθεί η κλήση, ενώ αν οι πολίτες διαπιστώσουν ότι τέτοιες κλήσεις με απόκρυψη επαναλαμβάνονται, καλό θα ήταν να απευθυνθούν στον οικείο πάροχο τηλεφωνίας που έχουν ζητώντας να μάθουν ποιος τους καλεί και εν συνεχεία να απευθυνθούν στον εισαγγελέα. Ένα άλλο επίσης ζήτημα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες είναι ότι έχουν δικαίωμα, εφόσον ενημερώσουν πρώτα τον συνομιλητή τους και αυτός συμφωνήσει, να ηχογραφούν επίσης τις τηλεφωνικές αυτές κλήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εν λόγω καταγραφή μπορεί να λάβει χώρα από τον οφειλέτη ΜΟΝΟ και ΕΦΟΣΟΝ ενημερωθεί πριν ο υπάλληλος και συναινέσει σε αυτό! Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οφειλέτης παρανομεί και μπορεί να βρεθεί προ πολύ δυσάρεστων εξελίξεων. Σχεδόν πάντα όμως, όσες φορές έχει ανακύψει το εν λόγω ζήτημα, οι υπάλληλοι αναφέρουν απλά ότι δεν συναινούν στην καταγραφή και η κλήση σταματά. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, καλό θα ήταν ο εκάστοτε οφειλέτης να κάνει χρήση του δικαιώματός όπως αιτηθεί να παραλάβει γραπτά αναλυτική κατάσταση για την οφειλή για την οποία δέχεται την τηλεφωνική κλήση. Τέλος , η 'Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στέλνει μήνυμα , σε όλους εκείνους που στον βωμό κάποιας χρηματικής αμοιβής, "σπέρνει" φόβο και τρόμο σε κάθε πολίτη, στα πλαίσια τάχα της ενημέρωσης, ότι δεν θα ανεχθεί πλέον κανένα παράπονο παράτυπης ενέργειας,να αλλάξουν τακτική, καθώς η Χώρα μας διαθέτει πλούσια νομοθεσία ,που θα πρέπει να τηρείται .

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Αρχισαν οι διακοπές .....Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα- καμπιγκ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 22-7-2022 Διακοπές και Διαμονή
Ιούλιος μήνας διακοπών..... και η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να δ΄λωσει τις Οδηγίες της στους καταναλωτές, ωστε να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους, αλλά και τις υποχρεώσεις τους, έναντι ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα Οι τιμές, διαμορφώνονται, ελεύθερα. Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής. Ο ξενοδόχος πρέπει να: Ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου, σε κάθε πελάτη. Ο ξενοδόχος μπορεί να αρνηθεί την ενοικίαση, μόνο σε πελάτες, που είναι ασθενείς, μεθυσμένοι ή βρώμικοι. Επίσης, ο ξενοδόχος μπορεί να διακόψει τη μίσθωση, του καταλύματος, εάν ο πελάτης παραβεί τα χρηστά ήθη, ή ασθενήσει, από νόσο που προκαλεί ενόχληση, στους υπόλοιπους πελάτες, ή παραβεί τις υποχρεώσεις του, που αναφέρονται παρακάτω. Απαντά, μέσα σε τρεις ημέρες, τηλεφωνικά ή γραπτά, αν αποδέχεται ή όχι την κράτηση δωματίων. Διαθέτει, στους πελάτες, τις ανέσεις, που διαφημίζει, όπως π.χ. πισίνα, εγκαταστάσεις γυμναστικής, νυχτερινό κέντρο, κ.λπ. Mην αποδέχεται κρατήσεις, για δωμάτια ή κρεβάτια, περισσότερα, από αυτά, που διαθέτει. Mη ζητά προκαταβολή, πάνω από 25% του συνολικού κόστους διαμονής, για όλο το χρονικό διάστημα της διαμονής. Η προκαταβολή δε μπορεί να είναι μικρότερη, από το αντίτιμο της τιμής, για μια μέρα. Η κράτηση ολοκληρώνεται, όταν ο ξενοδόχος παραλάβει την προκαταβολή ή όταν απαντήσει, στον πελάτη, ότι αποδέχεται την κράτηση. Εάν κάνουμε κράτηση και δε χρησιμοποιήσουμε το δωμάτιο, οφείλουμε αποζημίωση, στον ξενοδόχο, το μισό της συμφωνημένης τιμής. Απαλλασσόμαστε, όμως, από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης, εάν προειδοποιήσουμε τον ξενοδόχο 21 ημέρες, πριν την έναρξη της ενοικίασης, ή για λόγους ανωτέρας βίας που αποδεικνύονται. Στην περίπτωση αυτή, ο ξενοδόχος πρέπει να μας επιστρέψει την προκαταβολή, που τυχόν έχει λάβει, από εμάς. Υπάρχει περίπτωση ο ξενοδόχος να ορίσει μικρότερα χρονικά διαστήματα, για την ακύρωση της κράτησης, χωρίς ποινή, για τον καταναλωτή. Πριν «κλείσουμε», λοιπόν, ένα κατάλυμα, ζητάμε να μάθουμε τους όρους ακύρωσης. Όταν κάνουμε την κράτησή μας, πρέπει να γνωρίζουμε, με λεπτομέρειες, ποιες υπηρεσίες περιλαμβάνονται, στην τιμή, που μας ζητάει ο ιδιοκτήτης του καταλύματος. Πολλές φορές το πρωινό, η χρήση του κλιματιστικού και διάφορες άλλες υπηρεσίες μπορεί να χρεώνονται, χωριστά, επιπλέον της τιμής, που μας αναφέρει ο ξενοδόχος. Εάν ο ξενοδόχος αθετήσει τη συμφωνία του, μαζί μας, υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή, έντοκα. Η αθέτηση της συμφωνίας επισύρει αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, από τον Ε.Ο.Τ. Ο ξενοδόχος πρέπει να διατηρεί ανοιχτό το ξενοδοχείο, καθ’ όλο το 24ωρο, έχοντας υπάλληλο, στην υποδοχή και να εξασφαλίζει, επίσης, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, όλο το 24ωρο. Ο καταναλωτης -πελάτης πρέπει να: Μη μαγειρεύει, μέσα στα δωμάτια των ξενοδοχείων. Η απαγόρευση δεν ισχύει, για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα. Μη χρησιμοποιεί καμινέτα κ.λπ. Μην πλένει ρούχα. Μην τοποθετεί αποσκευές, στους διαδρόμους του ξενοδοχείου. Μη μετακινεί τα έπιπλα, μέσα στα δωμάτια. Μην τοποθετεί καρφιά, στους τοίχους. Μην παίζει τυχερά παιχνίδια. Μη διαταράσσει την ησυχία των υπολοίπων ενοίκων. Φέρεται ευγενικά, στο προσωπικό. Μη δέχεται επισκέπτες, στο δωμάτιό του, αλλά στους χώρους υποδοχής του ξενοδοχείου. Αποζημιώνει τον ξενοδόχο, για τυχόν δαπάνες ή ζημιές, που προξένησε, (εξαιτίας π.χ. μεταδοτικής νόσου, παραφροσύνης, αυτοκτονίας, θραύσης υαλικών, βλάβης επίπλων, ειδών υγιεινής κ.λπ.) Αν ο πελάτης παραβεί, τα παραπάνω, ο ξενοδόχος μπορεί να του ζητήσει να εκκενώσει το δωμάτιο, εντός 24ωρών. Εάν το δωμάτιο, που έχουμε κλείσει, δεν είναι διαθέσιμο, ο ξενοδόχος πρέπει να εξασφαλίσει τη διαμονή μας, σε άλλο ξενοδοχείο, της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας, το οποίο θα βρίσκεται, στην ίδια πόλη και θα διαθέτει τις ίδιες ανέσεις και προϋποθέσεις διαμονής, όπως αυτές που διαφημίζει, για το δικό του ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα, οφείλει να μας καταβάλει, τα έξοδα μεταφοράς, στο άλλο ξενοδοχείο και την τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής. Εάν δεν καταστεί αυτό δυνατό, ο ξενοδόχος πρέπει να μας αποζημιώσει, με το σύνολο του συμφωνημένου τιμήματος διαμονής. Ο ξενοδόχος φέρει ευθύνη, για τυχόν απώλεια ή κλοπή των πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων μας, μόνο αν τα παραδώσουμε, προς φύλαξη, λαμβάνοντας απόδειξη. Η ημέρα της άφιξής μας χρεώνεται ολόκληρη, ακόμα και αν φτάσουμε, πολύ αργά. Την ημέρα της αναχώρησης πρέπει να αδειάσουμε το δωμάτιο, μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Αν μείνουμε, μετά τις 12 το μεσημέρι και μέχρι τις 6:00 το απόγευμα, πρέπει να καταβάλλουμε το μισό της τιμής, για μια μέρα. Εάν μείνουμε και μετά τις 6:00 το απόγευμα πρέπει να πληρώσουμε το αντίτιμο της παραμονής, για μια ολόκληρη ημέρα. Εάν, όμως, το δωμάτιο έχει κρατηθεί και από άλλο πελάτη, ο ξενοδόχος έχει το δικαίωμα να απομακρύνει τα πράγματά μας. Κατ’ εξαίρεση μέχρι τον Μάιο του 2022, οι ώρες check in και check out είναι 15.00 και 11.00 αντίστοιχα. Τα κατοικίδια ζώα απαγορεύονται, στα ξενοδοχεία, που δε διαθέτουν ειδικούς χώρους. Για το λόγο αυτό, ας φροντίσουμε, πριν ξεκινήσουμε, για το ξενοδοχείο, να μάθουμε, αν επιτρέπεται να έχουμε, μαζί μας, το αγαπημένο μας κατοικίδιο. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα πρέπει να διαθέτουν το βασικό εξοπλισμό μίας οικίας, όπως π.χ. ψυγείο, κουζίνα, μαγειρικά σκεύη, χώρους υγιεινής, καθώς και να διαθέτουν σωστό φωτισμό. Επίσης, πρέπει να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας. Κάμπινγκ Όπως για τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, έτσι και για τα κάμπινγκ, οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα. Ο καθορισμός των τιμών αφορά τις βασικές παροχές (π.χ. διανυκτέρευση ατόμου, στάθμευση οχήματος, χώρο για σκηνή, τροχόσπιτο κ.λπ., ηλεκτρικό ρεύμα, ενοικίαση σκηνής, ή δωματίου). Οι τιμές πρόσθετων παροχών (π.χ. χρήση ηλεκτρικής εστίας, σιδήρου, πισίνας κ.λπ.) καθορίζονται, ελεύθερα. Στα κάμπινγκ πρέπει να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας. Για να αποδείξουμε ότι ο ξενοδόχος ή ο ιδιοκτήτης του δωματίου ή του κάμπινγκ, δεν τήρησαν τη συμφωνία τους, μαζί μας, πρέπει να υπογράψουμε, μαζί τους, μια γραπτή σύμβαση, στην οποία θα αναφέρονται, αναλυτικά, τόσο οι προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και οι χρεώσεις. Επειδή αυτό είναι δύσκολο, όταν το κατάλυμα βρίσκεται, σε άλλη περιοχή, από αυτήν του τόπου διαμονής του καταναλωτή, καλόν είναι να ζητούμε να μας αποσταλεί η σύμβαση ταχυδρομικά ή με email, πριν πληρώσουμε την προκαταβολή. Εάν και αυτό είναι αδύνατο τότε, αναγράφουμε τους όρους, στο έμβασμα της προκαταβολής. Η είσπραξη της προκαταβολής αποτελεί έμμεση αποδοχή των όρων, που αναγράφονται στο έμβασμα. Αν κλείσουμε κάποιο κατάλυμα, μέσω διαδικτύου, καλό θα είναι να επικοινωνήσουμε και τηλεφωνικά, απευθείας, με τον ξενοδόχο, για να επιβεβαιώσουμε την κράτησή μας και τις παροχές, που μας υποσχέθηκαν. Τέλος, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις ξενοδόχων και πελατών ρυθμίζονται, με κανονισμό, που έχει ισχύ νόμου και τον οποίο μπορούμε να διαβάσουμε, στo Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Πριν ξεκινήσουμε για τις διακοπές μας, είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδος, πρέπει να ενημερωνόμαστε, για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό, που ισχύουν στον τόπο προορισμού μας. Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα μέτρα αλλάζουν πολύ συχνά και νέα έκτακτα μέτρα επιβάλλονται. Επίσης, πρέπει να ενημερωνόμαστε, ενώ είμαστε σε διακοπές, για τα μέτρα που ισχύουν για την επιστροφή μας, στον τόπο κατοικίας μας. Για καταγγελίες ή περισσότερες πληροφορίες, ας απευθυνθούμε στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στο τηλ.2821092666 ,2821092306 στην Γεν.Γταμματεία Καταναλωτή 1520 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης Ιωάννα Μελάκη