Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

ΟΔΗΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η Δήλωση υποβάλλεται στην τράπεζα  και στην τράπεζα που απέκτησε προσωπικά δεδομένα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Κύριοι,

  Από τις 25 Μαΐου ισχύει ο Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679 ΚΑΙ ΑΠΌ τις 29 Αυγούστου 2019, ο εφαρμοστικός νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ 137Α), που διευρύνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και καθιερώνει αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.
Την ........(ημέρα
παρέλαβα με απλό ταχυδρομείο την από   .....................
ανυπόγραφη επιστολή σας, με την οποία με ενημερώνετε εκ των υστέρων -αντί της εκ του νόμου οφειλόμενης προηγούμενης ειδικής ενημερώσεως μου ότι, στα πλαίσια μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου σας, μέσω τιτλοποίησης  απαιτήσεων ,διαβιβάστηκαν αρχικά στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία..............και κατόπιν στην εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με την επωνυμία,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,τα αναφερόμενα στην επιστολή προσωπικά μου δεδομένα.
 Επειδή η σύννομη ενημέρωση  για την διαβίβαση των προσωπικών μου δεδομένων πρέπει να γίνεται με τρόπο πρόσφορο,που θα διασφαλίζει ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων λαμβάνω πράγματι γνώση των στοιχείων που την απαρτίζουν και σαφή που μου επιτρέπουν, ως υποκείμενο των δεδομένων να έχω σαφή εικόνα για τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος.
   Επειδή δεν προβήκατε σε οιαδήποτε προγενέστερη ενημέρωση μου με το προβλεπόμενο εκ του νόμου περιεχόμενο

Δια του παρόντος ηλεκτρονικού μηνύματος

ΑΡΝΟΎΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΏΝΟΜΑΙ ΡΗΤΆ  στις εν αγνοία μου άνω παράνομες ενέργειες σας, και ασκώ νομίμως το δικαίωμα να
ΑΠΑΙΤΉΣΩ όπως προβείτε για την άμεση διαγραφή των παρανόμως διαβιβασμένων προσωπικών μου δεδομένων,που υποχρεούστε αμελλητί να διαγράψετε από το τηρούμενο αρχείο σας, ιδίως διότι ουδέποτε συναίνεσα, ούτε συναινώ καθ οιονδήποτε τρόπο στην παράνομη,ήτοι χωρίς την προηγούμενη ατομική ενημέρωση μου, διαβίβαση των δεδομένων μου από την Τράπεζα στην άνω εταιρεία Ειδικού Σκοπού και στην ως άνω Διαχειρίστρια,και κατ επέκταση στην παράνομη εκ μέρους της κατοχή, διατήρηση, χρηση και περαιτέρω επεξεργασία τους.

Τέλος, σας ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς τα ανωτέρω,θα επέλθουν σε βάρος σας, όλες οι εκ του νόμου προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις καθώς και άσκηση αποζημιωτικής αγωγής μου με αίτημα πρωσοποκράτησης των νομίμων εκπροσώπων σας.


                      Χανιά

       ημερομηνία

ο Δηλών   , ασκ    και εναντιωνόμεν


ονοματεπώνυμο