Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Ο νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία για να σώσετε το σπίτι σας – Ερωτοαπαντήσεις για το ποιές ενέργειες πρέπει να κάνετε για να έχετε τη προστασία του νόμου Κατσέλη χωρίς τις νέες αλλαγές.

 

νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία για να σώσετε το σπίτι σας
νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία για να σώσετε το σπίτι σας

νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία για να σώσετε το σπίτι σας

Σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων της αιτήσεώς σας πιέστε εδώ.
Για να δείτε ποιοι προστατεύονται μετά το νέο νόμο και ποιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν από 1-1-2016 στο νόμο κατσέλη πιέστε εδώ.
Με διάταξη της τελευταίας στιγμής στο νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας που ψηφίστηκε μόλις την 19-11-2015 και υπό το άκουσμα ότι οι νέες προϋποθέσεις θα καταλαμβάνουν και τις ήδη εκκρεμείς υποθέσεις, σώθηκε η κατάσταση με το νόμο Κατσέλη και όλους τους δανειολήπτες που είναι ήδη ενταγμένοι στο νόμο είτε με προσωρινές διαταγές είτε με πρώτες αποφάσεις, είτε ακόμη και στο στάδιο της αναμονής συζήτησης της προσωρινής διαταγής.

Τι πρέπει να κάνω εάν σήμερα έχω κόκκινο δάνειο και δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην καταβολή των δόσεων προς τη τράπεζα;

SOS να προσφύγετε στο νόμο Κατσέλη μέχρι 31-12-2015 γιατί διαφορετικά θα ισχύσουν για εσάς νέοι όροι και προϋποθέσεις με αποτέλεσμα να μην είναι βέβαιο εάν από το νέο έτος θα σας καλύπτουν τα κριτήρια.

Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Για όλους αυτούς ισχύει η διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα με την κατάθεση της αίτησης, τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής και τις ημερομηνίες δικασίμου της αιτήσεως.

Ποιες αλλαγές επήλθαν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;

Οι αλλαγές που επήλθαν σχετίζονται με τις νέες προϋποθέσεις προστασίας της Α΄ κατοικίας με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια (Εισοδήματα – Συνεργάσιμοι δανειολήπτες) και αφορούν όσους θα προσφύγουν στο νόμο κατσέλη από 1-1-2016 και εντεύθεν.

Τι θα ισχύει από 1-1-2016 και μετά;

Για όλους θα καταθέσουν αιτήσεις από 1-1-2016 και εντεύθεν καταργείται ο νόμος Κατσέλη όπως τον γνωρίζαμε και θα εξετάζονται μια σειρά ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα προστατευθεί η πρώτη κατοικία.

Ποιες είναι οι διαφοροποιήσεις και τα βασικά κριτήρια ;

Ο νόμος χαρακτηρίζει «φτωχό» κάποιον που έχει εισόδημα από 8.180 άγαμος έως 20.639 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και αντικειμενική αξία κατοικίας από 120.000 έως 220.000 ευρώ αντίστοιχα και εύπορο κάποιον που έχει εισόδημα από 13.906 ευρώ για τον άγαμο, 23.659 ευρώ για δύο άτομα και για κάθε παιδί έως τρία παιδιά 5.714 ευρώ και αντικειμενική αξία κατοικίας από 180.000 έως 280.000 ευρώ αντίστοιχα.
Με βάση αυτές τις δύο διαφοροποιήσεις έχει διαμορφωθεί η προστασία της κατοικίας του είτε μέσω του νόμου κατσέλη είτε μέσω του Κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυστηροποιούνται ακόμη περισσότερο σε σχέση με αυτά που αρχικά εξαγγέλθηκαν τα κριτήρια για τη προστασία της πρώτης κατοικίας.

Τι ακριβώς θα διατάσσει το δικαστήριο για τις δύο κατηγορίες πολιτών ;

Το δικαστήριο στη μεν πρώτη θα καθορίζει το ύψος της δόσης σε συνάρτηση με το εισόδημα, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, το πόσο συνεργάσιμοι είναι οι δανειολήπτες και τη μη χειροτέρεψη της θέσης των πιστωτών. Εάν κρίνει ότι το ποσό που θα καταβληθεί υπολείπεται των δυνατοτήτων, θα επεμβαίνει το δημόσιο (δυνητικά) και θα καλύπτει τη διαφορά αυτή, υπό την προϋπόθεση της μέγιστης δυνατής συνεισφοράς του δανειολήπτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η διαφορά αυτή θα κεφαλαιοποιείται στις υπολειπόμενες δόσεις όταν η προστασία του δημοσίου θα πάψει να υφίσταται, ενώ από τη διατύπωση του νόμου γίνεται κατανοητό ότι η προστασία αυτή είναι δυνητική και μόνο για κατατεθείσες αιτήσεις μέχρι την 31-12-2016, ενώ αναφέρεται η 3ετής και μόνο μετέπειτα προστασία.
Για τη δε δεύτερη κατηγορία «εύπορων» δανειοληπτών εκτός του ότι το δημόσιο δεν θα συνεισφέρει έστω και δυνητικά στη κάλυψη της δόσης, εκτός του ότι ισχύουν όλα τα προηγούμενα, προστίθεται ως επιπλέον υποχρέωση ότι το δικαστήριο θα αξιολογεί την δυνατότητά τους για αποπληρωμή του δανείου σε βάθος 20ετίας. Σε περίπτωση που το δικαστήριο κρίνει ότι ο οφειλέτης δεν θα τα καταφέρει τότε ο φάκελος πηγαίνει στη νομική υπηρεσία της τράπεζας και από εκεί κατευθείαν σε πλειστηριασμό ή εκχώρηση του δανείου σε funds με ανεξέλεγκτες συνέπειες. Βέβαια θα δίνεται «τύποις» η δυνατότητα για δήθεν αναδιάρθρωση με δήθεν συμφωνία του δανειολήπτη. Το δήθεν αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν θα γίνει καμία διαπραγμάτευση τη στιγμή που η τράπεζα θα είναι διαπραγματευτικά πανίσχυρη έχοντας τη δυνατότητα του πλειστηριασμού ανά πάσα στιγμή και ένα δανειολήπτη να έχει ως επιλογή το take it or leave it σε προδιατυπωμένη συμφωνία.
Τέλος το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργεί ο νέος νόμος είναι ότι περιορίζει και κατευθύνει το δικαστή σε ένα πολύ στενό πλαίσιο αξιολόγησης μιας κατάστασης, χωρίς να του δίνει περιθώρια ευρύτερης αξιολόγησης κατά περίπτωση.
Το μόνο ίσως παρήγορο είναι ότι θα ληφθούν για τις δόσεις υπόψη οι εμπορικές αξίες των ακινήτων που θα καθοριστούν από ειδικό εκτιμητή, αν και πρακτικά είναι αδύνατον το γεγονός – αν και αφέθηκε να εννοηθεί – ότι οι τράπεζες θα επωμιστούν τη ζημιά μεταξύ της διαφοράς αντικειμενικής με εμπορική αξία του ακινήτου ως προς το ύψος του τελικώς καταβαλλόμενου ποσού από τον δανειολήπτη.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις (βασικές και ποιοτικές) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά διαφορετικά ο οφειλέτης δεν προστατεύεται.

Ποιο είναι το μεταβατικό διάστημα για το νόμο κατσέλη;

Είναι το χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12-2015 όπου θα ισχύει προστασία με βάση το σύστημα της αντικειμενικής αξίας και την καταβολή του 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης ή ακόμη και μηδενικές καταβολές για τους έχοντες αδυναμία μέχρι και τη συζήτηση της αίτησης.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα προστατεύεται η κατοικία με το νέο νόμο για όσους καταθέσουν από 1-1-2016 και μετά;

Για μία μόνο τριετία και εφόσον πληρούνται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Τι προβλέπει η προστασία για μια τριετία και με ποιές προϋποθέσεις;

Οι προϋποθέσεις για τη προστασία μέχρι και την 31-12-2018 είναι οι εξής: 
α) το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του,
β) το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης,
γ) η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα,
δ) είναι συνεργάσιμος δανειολήπτης, βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου αυτός εφαρμόζεται και
ε) βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών της προηγούμενης παραγράφου, διασφαλίζεται, ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν, χωρίς τη συναίνεσή τους, σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τι θα γίνει μετά την τριετία της προστασίας για όσους καταφέρουν να ενταχθούν στη προστασία του νέου νόμου;

Κατά πάσα πιθανότητα θα καταργηθεί ο νόμος κατσέλη και θα εφαρμοστεί καθολικά ο κώδικας δεοντολογίας των τραπεζών για την κάλυψη των δανείων. Οπότε όποιος από τους δανειολήπτες δεν συνεργάζεται με τις τράπεζες θα κατάσχεται το ακίνητό του.

Τι γίνεται εάν δεν ενταχθώ στο νόμο κατσέλη και δεν πληρούνται τα κριτήρια ένταξης μετά την 1-1-2016 για την περίπτωσή μου;

Η ακίνητη περιουσία μπορεί να κατασχεθεί εφόσον δεν συνεργαστείτε με τις τράπεζες.

Τι γίνεται εάν υπάρχουν άλλα περιουσιακά στοιχεία π.χ. ακίνητα από κληρονομιά;

Η προστασία αναφέρεται μόνο στη πρώτη κατοικία. Κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο θα εκποιείται προς εξυπηρέτηση των πιστωτών.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν ήδη καταθέσει στο νόμο Κατσέλη;

Όσοι έχουν καταθέσει και εκκρεμεί συζήτηση προσωρινής διαταγής ή έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή μη οριστική ή προδικαστική απόφαση πριν την 18-8-2015 θα πρέπει να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία που απαιτεί η τελευταία τροποποίηση του νόμου προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά στο Ειρηνοδικείο.

Τι γίνεται εάν δεν γίνει η επικαιροποίηση των στοιχείων;

Η αίτηση θα απορριφθεί και θα χαθούν όλα τα δικαιώματά σας αναφορικά με την υπαγωγή στη διαδικασία.

Ποιές υποθέσεις κατηγοριοποιούνται;

Η κατηγοριοποίηση καταλαμβάνει:
α) τις αιτήσεις που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος Μέρος Β΄- Υποπαρ. Α.4, άρθρο 1 του ν. 4336/2015 (Α΄ 130) και
β) τις εκκρεμείς υποθέσεις που επαναπροσδιορίζονται σε νεότερη δικάσιμο κατά τη διάταξη του Μέρους Β΄- Υποπαρ. Α.4, άρθρο 2, παρ. 3. του ν. 4336/2015 (Α” 94/14-8-2015). 

1. Στις νέες προς προσδιορισμό υποθέσεις, η κατηγοριοποίηση γίνεται κατά τον προσδιορισμό της δικασίμου.
2. Στις εκκρεμείς προς αναπροσδιορισμό υποθέσεις, η γραμματεία ξεκινά αμέσως την κατηγοριοποίηση, ξεκινώντας από τις υποθέσεις πέραν της τριετίας που έχουν προσδιοριστεί σε προγενέστερη δικάσιμο.

1. Η κατηγοριοποίηση γίνεται με ευθύνη και πρωτοβουλία της γραμματείας των ειρηνοδικείων και όπου υπάρχει σχετικό τμήμα υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων από τη γραμματεία του τμήματος αυτού.
2. α) Το ως άνω έργο εποπτεύεται από τον δικαστή που προΐσταται του δικαστηρίου ή από όποιον δικαστή αυτός ορίσει προς τούτο.
β) Ο δικαστής ελέγχει πρωτίστως την ταχύτητα της κατηγοριοποίησης, ώστε αυτή να ολοκληρωθεί εγκαίρως. Περαιτέρω, ελέγχει την ορθότητά της και υπογράφει τον προσδιορισμό της δικασίμου. 

Ποια τα κριτήρια κατηγοριοποίησης; – νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία

Πως θα αντιμετωπιστούν οι αιτήσεις που πήραν δικάσιμο το 2029; – νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία

1.Για τη κατηγοριοποίηση των αιτήσεων σε κάθε δικάσιμο λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του ύψους της οφειλής, της περιουσίας και του εισοδήματος των αιτούντων σε κάθε υπόθεση.

2. Προηγούνται χρονικά για τον ορισμό δικασίμου οι μεγαλύτερες σε ύψος οφειλής, περιουσίας και εισοδήματος υποθέσεις.
3. Ο επαναπροσδιορισμός δικασίμου γίνεται για κάθε πινάκιο με μία πράξη ορισμού δικασίμου, που περιλαμβάνει όλες τις υποθέσεις του πινακίου, που κοινοποιείται στους διαδίκους κατά τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄- Υποπαρ. Α.4, Κεφ. Α”, άρθρο 2 «Μεταβατικές διατάξεις» του ν. 4336/2015.
4. Οι υποθέσεις που εκδικάζονται σύμφωνα με τον ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4336/2015, προσδιορίζονται, σύμφωνα με την οργάνωση του κάθε δικαστηρίου και ιδίως σε ειδικά τμήματα ή σε ειδικά πινάκια εκδικάσεως υποθέσεων.


Τι γίνεται με την επικαιροποίηση των στοιχείων και ποια δικαιολογητικά πλέον χρειάζονται επικαιροποίηση; -νόμος κατσέλη η τελευταία ευκαιρία

Τα  δικαιολογητικά που θα καταθέτει ο αιτών στη Γραμματεία του Δικαστηρίου για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4336/2015 αιτήσεως του, και σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της Υποπαραγράφου Α4 «Τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010» είναι τα εξής:
α) αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
β) πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
δ) εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
ε) τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) του έτους 2015 (και 2016)
στ) τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
ζ) βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015 από 19/8/2015 και έπειτα.
η) υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
θ) λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία.
Με τον ίδιο ως άνωνόμο όπως τροποποιήθηκε, αλλά και την σχετική υπουργική απόφαση ΔΕΝ απαιτείται επικαιροποίηση στα εξής δικαιολογητικά :
Συμβάσεις Δανείων,
Φύλλο υπολογισμού αντικειμενικής αξίας,
Ε1 οικ. ετών 2013,2014,
Συμβόλαια,
Εκκαθαριστικό σημείωμα οικ. ετών 2013,2014,
Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης.

Ποιές οφειλές εντάσσονται στην νέα αίτηση για την υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη;

Στις οφειλές που υπάγονται στο νόμο συμπεριλαμβάνονται όλες οι οφειλές σε ιδιώτες (π.χ. τράπεζες, εκμισθωτές κλπ) καθώς και όλες οι οφειλές προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., του Δήμους, τις Περιφέρειες και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ), εφόσον αυτές δεν έχουν προκύψει μέσα στο τελευταίο έτος από την κατάθεση της αίτησης του οφειλέτη, δεν δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τελέστηκε από τον οφειλέτη, δεν συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα και χρηματικές ποινές, και τέλος, δεν αφορούν υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανήλικου τέκνου. Σημειωτέον ότι για να συμπεριλάβει ο οφειλέτης στη ρύθμιση του Νόμου και οφειλές του προς το Δημόσιο κ.λ.π. πρέπει υποχρεωτικά να έχει έστω και μία οφειλή σε ιδιώτες (π.χ. τράπεζες). Τέλος, εφόσον ο οφειλέτης έχει ήδη ρυθμίσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο, τις Δ.Ο.Υ., τους Ο.Τ.Α., τα ασφαλιστικά ταμεία κ.λ.π. θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί από την ρύθμιση αυτή προκειμένου να μπορέσει να συμπεριλάβει τις οφειλές του αυτές στην αίτηση για την υπαγωγή τους στο νέο Νόμο Κατσέλη. Κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή διότι η ρύθμιση αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για να παραιτηθεί κανείς.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης : Προσωρινή Διαταγή , για άνεργη , με σύζυγο ανάπηρο "

 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  27-11-2015

  Προσωρινή Διαταγή,  από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης,   για  53χρονη δανειολήπτρια,  με συνολικό χρέος 130.492,58 ευρώ , σε  μία Τράπεζα  και  με 4 δανειακές συμβάσεις.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται:
για δανειολήπτρια  53 ετών ,  έγγαμο, με σύζυγο με αναπηρία 80%, μητέρα  δύο ενηλίκων τέκνων,  τα οποία σήμερα δεν εργάζονται(λόγω γενικότερης  ανεργιας0
Εισόδημα: Εισόδημα  που η ίδια διαθέτει, είναι το ποσό της σύνταξης  αναπηρίας του συζύγου. ποσό 603,03 ευρώ μηνιαίως, καθώς η ίδια δεν διαθέτει εισόδημα.
Περιουσιακά στοιχεία:
1)Ακίνητο  συνολικής έκτασης 1.602,32 τ.μ με κτίσμα 104,00 τ.μ κυριότητας της , που αποτελεί την κύρια κατοικία τους 2) Ι.Χ αυτοκίνητο.
Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης , σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια  πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , καθώς υπέστη σημαντική μείωση των εισοδημάτων της και  παρά την ένσταση που πρότεινε η πληρεξούσια δικηγόρος της Τράπεζας,περί ανειλικρίνιας των εισοδημάτων της αιτούσας και δη περί δόλιας απόκρυψης της επιδότησης που λαμβάνει ο σύζυγος της,
1)ΔΈΧΕΤΑΙ την αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση της   η δανειολήπτρια , έως την έκδοση οριστικής απόφαση επί της αιτήσεως της υ.
3)ΚΑΘΟΡΊΖΕΙ , προσωρινά, κατ εφαρμογή του αρ 8 παρ.2 του ν.3869/2010 ,προς εξυπηρέτηση των δανειακών της  υποχρεώσεων ,
για μια τριετία ,να καταβάλει μηνιαία δόση 200  ευρώ ,για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της,
4)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ , την  αιτούσα μετά την πάροδο της τριετίας ,για την διάσωση  της κύριας κατοικίας , στην καταβολή 200 ευρώ , μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης η συζήτηση της οποία; έχει οριστεί  στις 8-2-2012. 
 Τέλος, η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com

  
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
     Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ


Νέα ιστοσελίδα στην υπηρεσία του καταναλωτή έθεσε σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, στη διεύθυνση www.eccgreece.gr 
Τώρα οι καταναλωτές που προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες από επιχειρήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας έχουν τη δική τους ιστοσελίδα, μέσα από την οποία ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και για το πώς θα πραγματοποιούν ασφαλείς διασυνοριακές συναλλαγές.

Με την επίσκεψη στη διεύθυνση www.eccgreece.gr ο καταναλωτής:

Μαθαίνει τα δικαιώματά του και πώς θα τα διεκδικεί, όταν προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες στην Ευρώπη.

Θέτει ερωτήματα και ζητά βοήθεια και υποστήριξη, όταν υπάρχει πρόβλημα.

Υποβάλλει ηλεκτρονικά την αναφορά και το αίτημά του για εξωδικαστική, συναινετική επίλυση της καταναλωτικής του διαφοράς.

Πληροφορείται για την ασφάλεια των συναλλαγών του και για το πώς θα αποφεύγει παγίδες και κινδύνους.

Ενημερώνεται για πρωτοβουλίες, δράσεις, ενημερωτικές εκστρατείες και ανακοινώσεις στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή.

Συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά σε εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες διαβούλευσης και παραγωγής κανόνων που αφορούν την αγορά και την καθημερινότητά του.

Βρίσκει τις νομικές και άλλες χρηστικές πληροφορίες που χρειάζεται (π.χ. ηλεκτρονικά φυλλάδια), μέσα από μια διαρκώς εμπλουτιζόμενη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μειώνει τον χρόνο διαχείρισης της αναφοράς ή του ερωτήματος του καταναλωτή σε ποσοστό πάνω από 24% και, άρα, εξυπηρετείται αυτός καλύτερα.

Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας:

Είναι εύχρηστη προς τον καταναλωτή κάθε ηλικίας, καθώς επιτρέπει, με λίγες και απλές κινήσεις, να υποβάλλει το παράπονο ή το ερώτημά του.

Έχει εύκολη πλοήγηση, αφού ο καταναλωτής βρίσκει χωρίς καθυστέρηση αυτό που αναζητά, επιλέγοντας τον τομέα συναλλαγής που τον ενδιαφέρει (αγαθά και υπηρεσίες, ταξίδια-τουρισμός, τηλεπικοινωνίες, ψηφιακή αγορά, γενικά θέματα δικαιωμάτων καταναλωτών).

Είναι φιλική προς τους καταναλωτές με αναπηρία, ιδίως μέσω ηχητικών μηνυμάτων και οδηγιών για την υποβολή αναφοράς και τη παροχή πληροφόρησης.

Διευκολύνει τη διαβούλευση με τον χρήστη, την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και ιδεών και, τελικά, τη συμμετοχή του σε ένα ενεργό δίκτυο ευαισθητοποιημένων Ευρωπαίων καταναλωτών.


Παράλληλα με το νέο ιστότοπο, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα δικαιώματα τους, καθώς και για καταναλωτικά θέματα επικαιρότητας από τις ιστοσελίδες που διατηρεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στο Facebook, Twitter και YouTube.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης: Διαμαρτυρία για μη έγκαιρη χορήγηση βεβαιώσεων οφειλών , από τις Τράπεζες"


 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  25-11-2015

Επιστολή- Καταγγελία  , ενημέρωσης,  προς το Υπουργείο Ανάπτυξης ( Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή) , η οποία κοινοποιείται και στην ΄Ενωση Ελληνικών Τραπεζών ,για την καθυστέρηση χορήγησης βεβαιώσεων οφειλών , από τις Τράπεζες, όπως εκ του νόμου 3869/2010 όπως τροποποιήθηκε  με τον Ν. 4336/2015 , υποχρεούνται να χορηγούν την εν λόγω βεβαίωση, εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών ,  έστειλε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει
"Κύριοι, σας ενημερώνουμε ότι η ΄Ενωσή μας , δέχεται καταγγελίες καταναλωτών-δανειοληπτών , ότι εκ μέρους των Τραπεζών, υπάρχει σχετική  κωλυσιεργία, χορήγησης βεβαιώσεων οφειλών , αφενός για την ένταξη των οφειλετών στο Ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη), που  η  παλαιά ένταξη  λήγει στις 31-12-2015, αφετέρου για την επικαιροποίηση των φακέλλων των δανειοληπτών , που έχουν  ήδη κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο και η ημερομηνία λήγει στις 19-02-2016.
  Επ΄αυτών παρακαλούμε:
α)Την σύσταση στις Τράπεζες  για την εμπρόθεσμη έκδοση  της βεβαίωσης  οφειλών , όπως προβλέπεται από τον ν. 3869/2010
β)Τυχόν παράταση του  καταληκτικού χρόνου, (19-2-2016 )  υποβολής των δικαιολογητικών  επικαιροποίησης του φακέλλου στο Ειρηνοδικείο
Σημειωτέον : Σύμφωνα με αποδεικτικά στοιχεία ,υπαρχει καθυστέρηση  και μήνα!!!

                 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                         Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Ανεργος, νοίκιασε το σπίτι του, για να πληρώνει την δόση του "


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  24/11/2015Ειρηνοδικείο Χανίων: Προσωρινή Διαταγή, για Χανιώτη άνεργο δανειολήπτη..
Το Ειρηνοδικείο  Χανίων, με  την ημερ. 10- 11-2015  Διαταγή Πληρωμή  του, ρύθμισε τις οφειλές  των  173.217,734  ανέργου δανειολήπτη κάνοντας δεκτό το αίτημα του , για ρύθμιση των οφειλών του ,έναντι  μίας και μοναδικής  πιστώτριας Τράπεζας .
Εισόδημα που διαθέτει ο δανειολήπτης  Επίδομα ανεργίας ,συν  400 ευρώ από ενοικίαση κατοικίας.
Περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητα του ο δανειολήπτης: Κατοικία 57 τ.μ, κυριότητας  100% δικής του.
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο Χανίων , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε  ο οφειλέτης , σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  ο πληρεξούσιος  Δικηγόρος  της   διαδίκου Τράπεζας   ,εξέδωσε   την ημερ  10- 11-2015 , Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:
  α)Δέχεται την αίτηση, χορήγηση προσωρινής διαταγής. 
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του  αιτούντος.
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του αιτούντος, έως την επανασυζήτηση της κρινόμενης αίτησης, ήτοι μέχρι τις 02-11-2016
δ)Απαγορεύει, κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης σε βάρος του  αιτούντος
ε) Ορίζει , την καταβολή από τον αιτούντα,  μηνιαίας δόσης  ποσού 150 ευρώ, αρχής γενομένης από 01-12-2015

Επιτρέπει , στον αιτούντα να μη καταβάλλει δόση, για τρεις μήνες (3) εκάστου έτους, (Πάσχα ,Χριστούγεννα και Αύγουστο)
Αξιοσημείωτο είναι, ότι παρότι ο δανειολήπτης βιώνει την ανεργία, για να αντεπεξέλθει στο βάρος του δανείου του , νοίκιασε  το σπίτι του, και είναι φιλοξενούμενος στο σπίτι της μητέρας του.
 
Τέλος ,η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Μηδενικές δόσεις ", για πάφτωχο αγρότη ,με χρέος 61.270,33 ευρώ "


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  23/11/2015
Δεν  θα πληρώσει τίποτα, "μικροαγρότης" με Προσωρινή Διαταγή
Το Ειρηνοδικείο  Βάμου Χανίων, δικαίωσε πλήρως  μικροαγρότη  , με ετήσιο εισόδημα, ποσού  2.520 ευρώ , οικογενειάρχη , με δύο ανήλικα παιδιά, το ένα με αναπηρία 67%,  με σύζυγο άνεργη, χωρίς εισόδημα, κάνοντας δεκτό το αίτημα του , για ρύθμιση των οφειλών του έναντι των δύο Πιστωτριών Τραπεζών,  ( με δάνεια καλλιεργητικό, και στεγαστικά)με συνολικό ποσό χρέους 61.270, 33 ευρώ, ορίζοντας  ,μηδενικές δόσεις ,  καθώς πρόκειται για πάφτωχο αγρότη οικονομικά στηριζόμενο από το πρόγραμμα επισιτικής κρίσης.
Εισόδημα που διαθέτει: 2.520 ευρώ ετησίως από επιδότηση ελαιόλαδου.
Περιουσιακά στοιχεία: Κατοικία 85 τ.μ κυριότητας  100% δικής του  και Ι.Χ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο Βάμου Χανίων , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε ο ίδιος  ο αιτών με την συνδρομή της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων Τραπεζών  ,εξέδωσε   την υπαρ.22-06-2015 , Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:
α)Δέχεται την αίτηση, χορήγηση προσωρινής διαταγής. β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του  αιτούντος.
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του αιτούντος, έως την επανασυζήτηση της κρινόμενης αίτησης ήτοι μέχρι τις 21-6-2017
δ)Απαγορεύει, κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης σε βάρος του  αιτούντος
ε) Ορίζει , την καταβολή από τον αιτούντα μηδενικών δόσεων 
 Τέλος ,η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης:"Ζευγάρι διασωστών, έσωσε την περιουσία του"


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 20-11-2015

  Ελπίδα ,έφερε σε ζευγάρι  από το Ηράκλειο ,η  με ημερ. 22-10-2015,  Προσωρινή Διαταγή  του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου Κρήτης, όπου αναστέλλει όλα  τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτριών Τραπεζών,  σε βάρος των  οφειλετών  συν οφειλετών, εγγυητών , διατηρεί  την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των αιτούντων
 Συγκεκριμένα:
  Και τα δύο μέλη (σύζυγοι), απευθύνθηκαν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , (δια των συνεργαζόμενων δικηγόρων με αυτήν στο Ηράκλειο) ,αιτώντας την μεσολάβηση της ,για την ρύθμιση των χρεών τους. Παρά ταύτα οι Τράπεζες, αρνήθηκαν το αίτημα ,με συνέπεια , η οικογένεια  να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, για τα περαιτέρω (Δικαστική ρύθμιση των οφειλών).
Αναλυτικά: Πρόκειται για  ζευγάρι παντρεμένο, γονείς δύο ανηλίκων τέκνων, το ένα το μικρότερο με προβλήματα υγείας, όπου και οι δύο  σύζυγοι εργάζονται ως  διασώστες,  στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης  ΄Αμεσης Βοήθειας , οι οποίοι δέχτηκαν μείωση του εισοδήματος τους, τα τελευταία χρόνια ,λόγω των μνημονιακών νόμων και εμφανίζονται  αδύναμοι πλέον,να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Εισόδημα που διαθέτουν O μισθός τους  ,που φθάνει μηνιαίως, συνολικά  στα 2.179,20 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν: α)Μονοκατοικία . σε ποσοστά συνιδιοκτησίας 50% έκαστος επίσης οικόπεδο 392.28 τ.μ 
β)Ο σύζυγος έχει  στην κατοχή του α) ένα οικόπεδο 300,37 τ.μ σε ποσοστά συνιδιοκτησίας 50%  και ένα Ι.Χ γ) η  σύζυγος διαμέρισμα 102,15 τ.μ, οικόπεδο  241,80 τ.μ   και  2 αγροτεμάχια με ελιές
Έχουν  εφτά δανειακά προϊόντα   σε 5 τράπεζες και συνολική οφειλή, που ανέρχεται στο ποσό των  384.056,13 ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  με τη συνδρομή των Οικονομοτεχνικών και  Νομικών Συμβούλων της , η οικογένεια , πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή της , στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε,
Ένεκα των παραπάνω το Δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Ηρακλείου) εξέδωσε  την  με ημερ. 22-10-2015,  Προσωρινή Διαταγή όπου:
Διατάσσει α)  την άρση της γενομένης παρακράτησης του ποσού των 230,29 ευρώ, στην οποία προβαίνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,το μήνα από την μισθοδοσία της αιτούσας
β)την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου  σε βάρος των δυο συζύγων  και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των.
γ)Υποχρεώνει  τους αιτούντες να καταβάλουν συνολικά και μηνιαίως  450 ευρώ,συμμέτρως  διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτριών Τραπεζών  επί μία διετία , αρχής γενόμενης από 1-11-2015
δ)Υποχρεώνει, την αιτούσα μετά την πάροδο της διετίας  και για την διάσωση της κατοικίας τους στην καταβολή δόσης 450 ευρώ ,προς την  εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτρια,   όπως αυτή αναφέρεται στην αίτηση, για την εξαίρεση από την εκποίηση  την κύρια κατοικία.
Τέλο;η  Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

10 ερωτήσεις-απαντήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας

dsc00097
Μπορεί κάποιος οφειλέτης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης να πουλήσει την κύρια κατοικία του αν το τίμημα που θα εισπράξει υπερβαίνει την εμπορική αξία που καθορίστηκε από τον εκτιμητή και τέθηκε ως βάση για τη ρύθμιση. Το 50% της διαφοράς που προκύπτει θα κατανέμεται στους πιστωτές.
Νέο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας από τους πλειστηριασμούς θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2016. Η προστασία θα παρέχεται μόνο μέσω προσφυγής των δανειοληπτών στον νόμο 3869/2010, γνωστό ως «νόμο Κατσέλη», καθώς πλέον θα πάψει να ισχύει το άτυπο μορατόριουμ απαγόρευσης των πλειστηριασμών που είχαν συμφωνήσει κυβέρνηση και τράπεζες. Η «Κ» επιχειρεί να κωδικοποιήσει το νέο πλαίσιο, όπως τουλάχιστον αυτό περιγράφεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Κι αυτό διότι πηγές τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τους δανειστές δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο να υπάρξουν τροποποιήσεις στο τελικό νομοσχέδιο. Για τον λόγο αυτό υπήρξαν χθες τηλεφωνικές επαφές μεταξύ των αρμοδίων υπουργών και των θεσμών.
1. Πώς θα μπορεί κάποιος που έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την τράπεζα από ενυπόθηκο δάνειο να προστατεύσει την κύρια κατοικία του;
– Πρέπει να προσφύγει στον νόμο 3869/2010 και να ζητήσει εξαίρεση αυτής από τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών του στοιχείων. Η εξαίρεση παρέχεται αυτομάτως εάν ο δανειολήπτης πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α) Η αντικειμενική αξία της κατοικίας είναι έως 120.000 ευρώ για τον άγαμο, 160.000 ευρώ για τον έγγαμο και προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα, β) το εισόδημά του είναι ίσο ή υπολείπεται των ευλόγων δαπανών διαβίωσης (όπως αυτές διαμορφώνονται στην τέταρτη ομάδα δαπανών, δηλαδή την ομάδα που περιλαμβάνει και τις δαπάνες για αναψυχή, ταξίδια κ.λπ.). Με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, αυτό αντιστοιχεί σε ετήσιο εισόδημα έως 8.180 ευρώ για ένα άτομο, 13.917 ευρώ για δύο άτομα, 17.278 για δύο άτομα και ένα τέκνο και 20.639 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Τα ποσά των εύλογων δαπανών διαβίωσης είναι καθαρά μετά την αφαίρεση των φόρων (όπως προκύπτουν στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας) και αφού αφαιρεθεί η δόση του δανείου.
2. Τι γίνεται σε περίπτωση που το εισόδημα και η αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη;
– Τίθενται υψηλότερα όρια, όμως και πάλι η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση δεν παρέχεται αυτομάτως. Τα υψηλότερα όρια είναι: α) Αντικειμενική αξία ακινήτου έως 180.000 ευρώ για τον άγαμο, 220.000 ευρώ για τον έγγαμο, ενώ προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα, β) το εισόδημα είναι 13.906 ευρώ για ένα άτομο, 23.659 ευρώ για δύο άτομα και για κάθε παιδί έως τρία παιδιά 5.714 ευρώ. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει χαρακτηρισθεί συνεργάσιμος, όταν ξεκίνησε να καθυστερεί την αποπληρωμή του δανείου. Συνεργάσιμος σημαίνει κυρίως ότι παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία στους πιστωτές του και συναινεί σε διερεύνηση εναλλακτικής πρότασης αναδιάρθρωσης με τον δανειστή.
3. Πώς θα προσδιορίζει το δικαστήριο το ποσό της δόσης που θα καταβάλλει ο οφειλέτης για να ρυθμίσει τα χρέη του;
– Με βάση τρεις παραμέτρους: την αξία των περιουσιακών στοιχείων -πλην κύριας κατοικίας- που πιθανώς θα ζητήσει το δικαστήριο να ρευστοποιηθούν, την εισοδηματική του κατάσταση και την τρέχουσα αξία της κύριας κατοικίας η οποία θα καθορισθεί από εκτιμητή που θα ορίσει το δικαστήριο.
4. Μπορεί να γίνει «κούρεμα» του δανείου;
– Μόνο εμμέσως, δηλαδή η δόση που θα καθορισθεί είναι μικρότερη επειδή θα ληφθεί υπόψη η τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου, η οποία σήμερα κατά κανόνα είναι χαμηλότερη από την αξία στην οποία αγοράστηκε το ακίνητο και βάσει αυτής ελήφθη το δάνειο. Με τον νόμο 4336/2015 καταργήθηκε η διάταξη που προέβλεπε ότι το δικαστήριο ρύθμιζε απαιτήσεις που ανέρχονταν έως το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ήτοι τουλάχιστον 20% μπορούσε να διαγραφεί.
5. Τι συμβαίνει όταν ο δανειολήπτης δεν έχει να πληρώσει τη δόση που θα καθορισθεί από το δικαστήριο;
– Εάν είναι οφειλέτες της πρώτης κατηγορίας (χαμηλά εισοδήματα βλ. ερώτηση 1) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μερική κάλυψη της δόσης από το Δημόσιο. Η κάλυψη αυτή θα παρέχεται έως 3 χρόνια. Πλήρης εξόφληση του υπολοίπου των δόσεων που δεν μπορεί να καλύψει ο οφειλέτης θα γίνει από το Δημόσιο τη διετία 2017-2018, ενώ το 2016 η κρατική συνεισφορά θα είναι μικρότερη. Οι οφειλέτες της δεύτερης κατηγορίας θα εκπέσουν των ρυθμίσεων του νόμου Κατσέλη και πλέον θα ρυθμίσουν το δάνειό τους σε συνεργασία με τις τράπεζες βάσει των εργαλείων και των εναλλακτικών που περιλαμβάνονται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών.
6. Μπορεί κάποιος οφειλέτης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης να πουλήσει την κύρια κατοικία του;
– Ναι. Αν το τίμημα που θα εισπράξει υπερβαίνει την εμπορική αξία που καθορίστηκε από τον εκτιμητή και τέθηκε ως βάση για τη ρύθμιση, τότε το 50% της διαφοράς που προκύπτει θα κατανέμεται στους πιστωτές.
7. Τι επιπτώσεις θα έχει ο οφειλέτης εάν δεν πληρώσει κάποιες δόσεις;
– Οι πιστωτές μπορούν να ζητήσουν κατάσχεση του ακινήτου εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει να καταβάλει τέσσερις διαδοχικές μηνιαίες δόσεις ή ποσό που υπερβαίνει την αξία τεσσάρων μηνιαίων δόσεων ετησίως. Γενικότερα ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής του στον νόμο να επιδεικνύει συμπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη.
8. Πριν από την εκδίκαση της αίτησης υπαγωγής στον νόμο καταβάλει κάποιο ποσό ο οφειλέτης;
– Ναι, μηνιαία δόση μεγαλύτερη του 10% των αρχικών δόσεων που προβλέπονταν στη δανειακή του σύμβαση, η οποία δεν μπορεί να είναι κάτω των 40 ευρώ. Εάν δεν καταβάλει ποσό που υπερβαίνει την αξία τριών δόσεων ετησίως, τότε ανακαλείται η προσωρινή προστασία της κατοικίας του που είχε αποφασισθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
9. Ποιους αφορά το νέο πλαίσιο;
– Δανειολήπτες που θα κάνουν αίτηση υπαγωγής στον νόμο από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2018.
10. Τι θα ισχύσει για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο αλλά εκκρεμούν;
– Οι οφειλέτες των οποίων η αίτηση εκκρεμεί την 1/1/2016 υποχρεούνται έως 30/6/2016 και εφόσον μέχρι τότε εξακολουθεί αυτή να εκκρεμεί να υποβάλουν στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά με τα οικονομικά και περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και με τα στοιχεία των οφειλών.
Πηγή: "H Καθημερινή, Ελληνική Οικονομία"
ΓΡΑΦΕΙ Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης " Μόνιμος του Ναυτικού, έσωσε την περιουσία του ,με καταβολή δόσης 200 ευρώ"

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  19/11 /2015
  Το Ειρηνοδικείο  Χανίων, με την ημερ.5/ 11/2015 Προσωρινή Διαταγή του . έδωσε  την πρέπουσα οικονομική ανάσα , σε Στρατιωτικό του Ναυτικού,, κάνοντας δεκτό το αίτημα του , για ρύθμιση των οφειλών του, έναντι  τεσσάρων πιστωτριών Τραπεζών , με συνολικό ποσό χρέους  ,προς αυτές  89.099,11ευρώ, σώζοντας όλα του ,τα περιουσιακά στοιχεία.
Επί του ιστορικού:O εν λόγω δανειολήπτης είναι έγγαμος, πατέρας ενός τέκνου με σύζυγο άνεργη.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  ο εν λόγω δανειολήπτης  είναι μέλος της, πρόκειται για δανειολήπτη 38 ετών,του οποίου μειώθηκε ο μισθός του  με τους  νόμους των μνημονίων,και γενικότερα ένοιωσε οικονομική ασφυξία έναντι των δανειακών του υποχρεώσεων.
Εισοδήματα  που ο  ίδιος  διαθέτει: 1.215 ευρώ ,από την εργασία του(μισθός)
 Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει: Διαμέρισμα δυάρι , 100%  κυριότητας δικής του.
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο Χανίων  , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε ο πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος , σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι  Δικηγόροι  των διαδίκων , εξέδωσε   την ημερ .15/ 11/2015 , Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:   α)Δέχεται την αίτηση χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων ,κατά του αιτούντος
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του αιτούντος  και της περιουσίας κινητής και ακίνητης;, στην οποία περιλαμβάνεται και η κύρια κατοικία ,που περιγράφεται στην αίτηση, έως την συζήτηση της κρινόμενης αίτησης που η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε   στις 10/02 /2017
δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή από τον αιτούντα ,   200 ευρώ μηνιαίως ,που θα καταβάλλεται   από  από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα, μετά τη δημοσίευση της Προσωρινής Διαταγής. 
ε)Ο χρόνος της περιόδου χάριτος και το ποσό που απαιτείται  για την εξαίρεση της κυρίας κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση , είναι ζητήματα που θα κριθούν με την οριστική απόφαση, ενόψει του σύντομου χρόνου εκδίκασης της αίτησης (10-2 -2017.
  Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα, να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com

  Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Καλύπτεται το 100% των φτωχών δανειοληπτών - Στις 220 έως 280 χλιάδες ευρώ η καλυπτόμενη αντικειμενική αξία

Του Στάθη Σχινά Εισάγεται και νομοθετικά η δυνατότητα κουρέματος σε μεγάλο ποσοσοτό δανείων- Σε ισχύ ο νόμος Κατσέλη. Σε συμφωνία πλήρους προστασίας των ασθενέστερων εισοδηματικά δανειοληπτών (Δείτε αναλυτικά τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες).
Σε συμφωνία πλήρους προστασίας των ασθενέστερων εισοδηματικά δανειοληπτών κατάληξαν ύστερα από μακρές διαπραγματεύσεις οι εκπρόσωποι των «θεσμών» με την κυβέρνηση. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν και περιέχονται και στο σχετικό νομοσχέδιο:
 
1ον. Απόλυτη προστασία
 
Προστατεύονται πλήρως από πλειστηριασμούς και πληρώνει (ή συμπληρώνει  σε αρκετές περιπτώσεις ) τις δόσεις τους το κράτος όσοι δανειολήπτες έχουν τετραμελή οικογένεια με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ (δηλαδή μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών και προ φόρου εισοδήματος) ή σε μέση μηνιαία βάση 1.696 ευρώ περίπου (το ποσόν αυτό διαφοροποιείται προς τα κάτω ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα μέλη της οικογένειας του δανειολήπτη).

Ως προς την αντικειμενική αξία του ακινήτου, διευκρινίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ότι αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια και τα 220.000 ευρώ για πενταμελή. Για ατομικούς δανειολήπτες το όριο είναι 120.000 ευρώ και για ζευγάρια τα 160.000  ευρώ, με προσαύξηση 20.000 ανά παιδί. 

Στην περίπτωση αυτή η δόση του στεγαστικού δανείου αναπροσαρμόζεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου . Αν ο δανειολήπτης έχει αποπληρώσει τμήμα του δανείου του η μείωση γίνεται κατ΄αναλογία σύμφωνα με δήλωση Σταθάκη στην ΕΡΤ.

Ο δανειολήπτης θα πρέπει να καταβάλει το 5% του εισοδήματός του ως δόση αν το  ετήσιο εισόδημά του είναι μέχρι 12.000 ευρώ και 10% αν είναι πάνω από το ποσόν αυτό.Με βάση το σύνολο των προαναφερθέντων όρων στη χειρότερη των περιπτώσεων η επιβάρυνση του δανειολήπτη θα φθάνει τα 200 ευρώ μηνιαίως, αλλά μπορεί να είναι και μηδέν αν δεν έχει εισόδημα.Σε περίπτωση που τα ποσά αυτά δεν φθάνουν η δόση θα συμπληρώνεται από το Κράτος.Ανακοινώθηκε ήδη ότι συμφωνήθηκε με τους θεσμούς η πρόβλεψη στον νέο προϋπολογισμό κονδυλίου 100.000.000 ευρώ ετησίως για το σκοπό αυτό.
 
2ον. Αυξημένη προστασία
 
Δανειολήπτης με τετραμελή οικογένεια και φορολογητέο εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ ετησίως (2.900 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο) και  αντικειμενική αξία ακινήτου, η οποία κλιμακώνεται ως εξής:

Έως 180.000 ευρώ για ατομικό δανειολήπτη.

Έως 220.000 ευρώ για ζευγάρι.

Έως 240.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα παιδί.

Έως 260.000 για τετραμελή οικογένεια.

Έως 280.000 ευρώ κατ' ανώτατο όριο για πενταμελείς οικογένειες και άνω.

Όποιος δανειολήπτης πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα μπορεί να ζητά την αναπροσαρμογή της δόσης του με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Δηλαδή, αν η αξία της πρώτης κατοικίας του ήταν 400.000 ευρώ το 2008 (όταν  πχ έλαβε το δάνειο) και πληρώνει με βάση αυτό αντίστοιχη μηνιαία δόση,αν τώρα η τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου του είναι 200.000 ευρώ η δόση του θα προσαρμοστεί στην αξία των 200.000 ευρώ (και εφ’ όσον έχει αποπληρώσει ήδη ένα τμήμα του κεφαλαίου η προσαρμογή θα γίνει κατ΄αναλογία), δηλαδή πιθανώς αν δεν αλλάξουν η διάρκεια και το επιτόκιο του δανείου να πληρώνει τη μισή πλέον δόση
 
Η αρχική ισχύς των ρυθμίσεων είναι για τρία χρόνια.
 
3ον. Κούρεμα δανείου
 
Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση τριών χρόνων από τη σχετική ρύθμιση η κατάσταση του δανειολήπτη δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά τότε έχει το δικαίωμα να ζητήσει δικαστικά τη διαγραφή του τμήματος του αρχικού δανείου που ισούται με τη διαφορά μεταξύ   της αρχικής εμπορικής και τρέχουσας εμπορικής αξίας του ακινήτου του.
 
 Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ανέφερε πως «το δάνειο αναπροσαρμόζεται και μαζί η δόση που πρέπει να αποπληρώνει ένα νοικοκυριό. Προσδιορίζεται από έναν νέο όρο την τρέχουσα εμπορική αξία κατά κανόνα η τρέχουσα εμπορική αξία είναι χαμηλότερη σήμερα απ’ ότι ήταν πριν 5-6 χρόνια και κατ’ επέκταση αυτό είναι το κόστος που θα φέρει η τράπεζα».
 
Ποιος εκτιμά την τρέχουσα εμπορική αξία;
 
Δημιουργούνται λίστες πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων από μηχανικούς και άλλους εμπειρογνώμονες που θα χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό
 
Πώς επιτυγχάνεται η υπαγωγή σε ρύθμιση;
 
 Με  κατάθεση σχετικής αίτησης σε αρμόδιο Δικαστήριο.μπορεί να έχει προηγηθεί η απόπειρα παρόμοιου ή σχετικού εξω-δικαστικού συμβιβασμού με την Τράπεζα.Εξετάζεται πάντως η δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης με βάση το προαναφερθέν πλαίσιο
 
Τι θα γίνει με τις 170.000 προσφυγές στο νόμο Κατσέλη; Θα ισχύει πλέον;
 
Αυτές θα εκδικαστούν με βάση το νόμο που ίσχυε όταν κατατέθηκε η προσφυγή, εκτός αν ο ίδιος ο δανειολήπτης ζητήσει να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο ρυθμίσεων.Υπενθυμίζεται πάντως ότι ο νόμος Κατσέλη υποχρεώνει τον δανειολήπτη προκειμένου να τύχει προστασίας της κατοικίας του να ρευστοποιήσει το σύνολο της υπόλοιπης κινητής και ακίνητης περιουσίας του.Επίσης ότι καλύπτει μόνο μισθωτούς και επαγγελματίες και  πρώην εμπόρους ( άτομα που  πλέον έχουν  απολέσει την εμπορική ιδιότητα).
 
Οι νέες ρυθμίσεις δεν θέτουν τέτοιον περιορισμό.Υπενθυμίζεται επίσης ότι με βάση το ν.4336 ( νέο Μνημόνιο) ο νόμος Κατσέλη λαμβάνει υπόψιν το σύνολο των οφειλών όχι μόνον προς τράπεζες,αλλά και προς Δημόσιο και ασφαλιστικά Ταμεία.Ο νόμος Κατσέλη θα ισχύσει με βάση τις τροποποιήσεις επί τα βελτίω του ν.4336,ενώ είναι προφανές ότι οι δικαστές θα λαμβάνουν υπόψιν και το νέο καθεστώς.
 

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Εποχικός ταξιτζής ,έσωσε την περιουσία του , με Προσωρινή Διαταγή"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  18/11 /2015
 
  Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης, με την ημερ.18/ 11/2015 Προσωρινή Διαταγή του . έδωσε  την πρέπουσα οικονομική ανάσα , σε 28 χρονο  δανειολήπτη, εποχιακό ταξιτζή, κάνοντας δεκτό το αίτημα του , για ρύθμιση των οφειλών του, έναντι μίας και μοναδικής πιστώτριας Τράπεζας , με συνολικό ποσό χρέους  ,προς αυτή , 153.889,30 ευρώ, σώζοντας όλα του ,τα περιουσιακά στοιχεία.
Επί του ιστορικού:O εν λόγω δανειολήπτης δανείστηκε για  την κάλυψη του εκπλειστηριάσματος που προέκυψε από τον πλειστηριασμό δύο οριζόντιων ιδιοκτησιών -διαμερισμάτων κυριότητας της μητέρας του, από επισπεύδοντες δανειστές της, ένας εκ των οποίων και η ίδια η  πιστώτρια Τράπεζα.
  Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας  ο εν λόγω δανειολήπτης  είναι μέλος της, πρόκειται για δανειολήπτη 28 ετών, άγαμο, με μικρό εισόδημα , αλλά με περιουσιακά στοιχεία.
Εισοδήματα  που ο  ίδιος  διαθέτει: 576,66 ευρώ από την εργασία του ως εποχικός ταξιτζής αλλά και από ένα μίσθωμα κατοικίας
 Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει: Δύο κατοικίες, και ένα Ι.Χ
Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης   , αφού μελέτησε το φάκελλο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος , σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της  διαδίκου, εξέδωσε   την ημερ .18/ 11/2015 , Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:  
α)Δέχεται την αίτηση χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
 β)Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων ,κατά του αιτούντος
γ)Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας  του αιτούντος  και της περιουσίας κινητής και ακίνητης;, στην οποία περιλαμβάνεται και η κύρια κατοικία ,που περιγράφεται στην αίτηση, έως την συζήτηση της κρινόμενης αίτησης που η συζήτηση της οποίας ορίσθηκε   στις 13/06 /2023.
δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή από τον αιτούντα   Α ) για τους πρώτους 36 μήνες 200 ευρώ μηνιαίως ,που θα καταβάλλεται   από 1-11-2015 έως 31-10 2016 και Β) 300 μηνιαίως ,που θα καταβάλλεται  από 1-11-2018 έκδοση έως την έκδοση οριστικής απόφασης.
   Για ενημέρωση και ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140   

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Τι προβλέπει η τελική ρύθμιση για την πρώτη κατοικία


Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη από τον πλειστηριασμό, περιλαμβάνονται στα άρθρα του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 2 συν 10 δισ. ευρώ που κατατέθηκε στη Βουλή και το οποίο θα ψηφιστεί την Πέμπτη.

Στο δεύτερο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου που αφορά στην τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») για την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως σημειώνει η αιτιολογική έκθεση, τίθενται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την προστασία της κύριας ή μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη κατά τη διαδικασία ρύθμισης με απαλλαγή από τις οφειλές του.

Ο τελευταίος μπορεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2018 να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης, ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση το ακίνητο υπό συγκεκριμένες και σαφείς προϋποθέσεις, δηλαδή το διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα να μην υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70% και η αντικειμενική αξία της κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης να μην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

Ακόμα, όσον αφορά τις δανειακές οφειλές, ο δανειολήπτης πρέπει να υπήρξε συνεργάσιμος, κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας κατά το χρόνο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου.

Αυξημένη προστασία αναγνωρίζεται στους οφειλέτες ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων, εφόσον το διαθέσιμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά ή είναι ίσο των εύλογων δαπανών διαβίωσης και η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο οφειλέτη και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

Ειδικότερα, για τη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών προβλέπεται η δυνατότητα συνεισφοράς του δημοσίου στην εξόφληση των μηνιαίων καταβολών, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, η οποία έπεται της έκδοσης της οριστικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς του δημοσίου, η ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη καθώς και η διαδικασία εφαρμογής του συγκεκριμένου μηχανισμού οικονομικής ενίσχυσης θα ορισθεί με απόφαση των αρμόδιων υπουργών, η οποία θα εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2015.

Στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης βάσει των οποίων θα υπολογίζεται από τον δικαστή η δυνατότητα καταβολών του οφειλέτη, παρεκτός των βασικών δαπανών που είναι απαραίτητες για τη διαβίωση ενός νοικοκυριού και στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για διατροφή, ένδυση και υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, ενημέρωση και μόρφωση, υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες εκπαίδευσης, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οικονομικές υπηρεσίες, θα περιλαμβάνονται επιπλέον οι δαπάνες εστίασης, οι δαπάνες για διαρκή αγαθά και συσκευές και οι επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού (ήτοι η τέταρτη από τέσσερις ομάδες δαπανών, όπως αυτές καταγράφονται από τα επίσημα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ΕΟΠ).

Ειδική μέριμνα, σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, λαμβάνεται ώστε να μην βλάπτονται τα συμφέροντα των πιστωτών καθώς τίθεται ως βάση του ποσού που θα λάβουν δυνάμει του σχεδίου ρύθμισης το ποσό το οποίο θα ελάμβαναν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη. Η εκτίμηση του ποσού αυτού θα πραγματοποιείται από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος θα ορίζεται από το δικαστήριο. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί σε κατά τόπους ειρηνοδικεία Ειδικό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων ετησίως, το αρμόδιο δικαστήριο διατάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου. Η αίτηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται στο το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης.

Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποίηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής.

Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός 6 μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλλουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία. Η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.

Κέρδος online   18/11/2015 9:00

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

Τσακαλώτος: Η εμπορική αξία καθορίζει τη δόση
Ο επανυπολογισμός της δόσης του δανείου των μεσαίων εισοδημάτων με βάση την εμπορική αξία της κατοικίας και του δυνητικού ενοικίου, «κλειδί» της λύσης στους πλειστηριασμούς. Πώς θα λειτουργεί η διαδικασία ρύθμισης των υποχρεώσεων.
Τσακαλώτος: Η εμπορική αξία καθορίζει τη δόση

Διαγραφή μέρους των οφειλών αλλά και επιδότηση της δόσης του στεγαστικού δανείου για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά προβλέπει η συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς, όπως τόνισαν Ευκλείδης Τσακαλώτος για Γιώργος Σταθάκης.
Η συμφωνία αφορά:
α) Στο 25% των οφειλετών ήτοι στα ευάλωτα νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε περίπου 35% των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά, με εισόδημα έως 20.000 ευρώ για 4μελη οικογένεια και 170.000 ευρώ αντικειμενική αξία ακινήτου, θα υπάρχει απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας καθώς στην κατηγορία αυτή το όποιο έλλειμμα εισοδήματος για την εξυπηρέτηση του δανείου θα καλύπτεται από το δημόσιο, όπως είπε ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος.
β) Η δεύτερη κατηγορία αφορά τα «μεσαία» νοικοκυριά με εισόδημα έως 35.000 ευρώ (4μελής οικογένεια) και αντικειμενική αξία ως 230.000 ευρώ. Ο προσδιορισμός της δόσης που θα πληρώνουν τα νοικοκυριά θα γίνονται από το δικαστήριο με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία της πρώτης κατοικίας.
Αν για κάποιο λόγο, οι δανειολήπτες δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την εξόφληση του δανείου, με βάση την τρέχουσα αξία, τότε το δάνειο θα παραπέμπεται για ρύθμιση με βάση τον κώδικα δεοντολογία των τραπεζών.
Ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας σε παρελθόντα χρόνο για το νόμο Κατσέλη σημείωσε πως ήταν καλός αλλά δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, ενώ ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθακης ξεκαθάρισε πως οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί για ένταξη στο νόμο Κατσέλη θα εξεταστούν με βάση το παλαιό θεσμικό πλαίσιο.
Σημειώνεται πως το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, που συμφωνήθηκε με τους θεσμούς, θα ισχύσει για τρία χρόνια και έξι μήνες πριν τη λήξη αυτής της περιόδου θα υπάρξει αναθεώρηση του με βάση τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη την εποχή.

Τα ερωτηματικά

Αρκετά, πάντως είναι τα ερωτηματικά. Κεντρικό σημείο προβληματισμού είναι υπό ποιες προϋποθέσεις θα γίνει αφ ενός η αναπροσαρμογή της καταβαλλόμενης δόσης και αφ ετέρου της συνολικής αξίας του ακινήτου, προκειμένου να επέλθει διαγραφή μέρους του χρέους και αντίστοιχα μείωση της μηνιαίας δόσης, όπως θα προβλέπει η νέα ρύθμιση.
Σημειώνεται πως με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι και σήμερα από κυβερνητικές πηγές στην περίπτωση που η εμπορική αξία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από την εμπορική τιμή με βάση την οποία έγινε η αγορά, άρα και η σύναψη του δανείου, θα υπάρχει διαγραφή της οφειλής. Δηλαδή στην περίπτωση που ένα ακίνητο είχε εμπορική αξία 200.000 ευρώ και σήμερα η εμπορική του έχει πέσει στα 170.000 ευρώ, οι 30.000 ευρώ θα διαγραφούν από το χρέος.
Η όλη προσπάθεια κινείται στην καταγραφή των σημερινών εμπορικών αξιών και στην ανάλυση στοιχείων βάσει των οποίων έγιναν οι χορηγήσεις όταν συνήφθη το στεγαστικό δάνειο. Ωστόσο οι σημερινές εμπορικές αξίες είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και αυτό γιατί σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν αγορά αλλά ούτε και επαρκής τεκμηρίωση, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς. Επ αυτού ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης προανήγγειλε ότι ανεξάρτητοι εκτιμητές θα αναλάβουν αυτό το έργο.
Επίσης σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά μέσων εισοδηματικά περιοχών, οι αντικειμενικές αξίες είναι ακόμη υψηλότερες από τις εμπορικές. Επιπλέον οι τράπεζες θα πρέπει να δώσουν πλήρη στοιχεία για τα δάνεια που ελήφθησαν τις καλές εποχές όπου συνήθως τα ποσά ήταν πάνω από τις αντικειμενικές αξίες και με χορηγήσεις που συμπλήρωναν τα ποσά με παράπλευρους τρόπους (επισκευαστικά δάνεια, κ.τλ.).
Σε αυτό το τοπίο το μεσημέρι της Τρίτης ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ανέφερε πως «το δάνειο αναπροσαρμόζεται και μαζί η δόση που πρέπει να αποπληρώνει ένα νοικοκυριό. Προσδιορίζεται από έναν νέο όρο την τρέχουσα εμπορική αξία κατά κανόνα η τρέχουσα εμπορική αξία είναι χαμηλότερη σήμερα απ’ ότι ήταν πριν 5-6 χρόνια και κατ’ επέκταση αυτό είναι το κόστος που θα φέρει η τράπεζα».
Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δεν καταφέρει ο δανειολήπτης να εξυπηρετήσει την παραπάνω ρύθμιση ή το δικαστήριο κρίνει ότι δεν πρέπει να τύχει προστασίας τότε ο δανειολήπτης θα πρέπει να βρει διακανονισμό με την τράπεζα με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας. Αν και εκεί δεν υπάρξει λύση τότε έρχεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο πλειστηριασμού. 
Η ουσία πάντως είναι ότι στόχος της κυβέρνησης μέσω της νέας ρύθμισης όσο και αυτής που θα έρθει τον επόμενο μήνα και θα αφορά στη διαχείριση του συνόλου των κόκκινων δανείων φυσικών και νομικών προσώπων είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης στόχος είναι ο μέσος όρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που σήμερα είναι στο 40% να φθάσει το μέσο Ευρωπαϊκό όρο που είναι 5-7%. Με τον υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο να συμπληρώνει ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το τραπεζικό σύστημα και να μπορέσουν οι τράπεζες να ξεχωρίζουν τους καλούς δανειολήπτες από αυτούς που μπαίνουν στο σύστημα για να το εκμεταλλευτούν.
Απαντώντας σε ερώτηση για την στρατηγική αναφορικά με το σύνολο των κόκκινων δανείων το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης ανέφερε πως η στρατηγική δεν θα είναι ενιαία αλλά θα περιλαμβάνει διαφορετικές λύσεις για τις διάφορες κατηγορίες δανείων (μεγάλα επιχειρηματικά, μικρά επιχειρηματικά, στεγαστικά, καταναλωτικά), αλλά θα προωθεί τη διαχείριση εντός του τραπεζικού συστήματος, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο πώλησής τους σε ξένα funds. Σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξει «απελευθεροποίηση της αγοράς αλλά πάντα με ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο που να προστατεύει τα πιο αδύναμα και ευάλωτα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας».

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Με μηνιαία δόση 20 ευρώ, συντηρητής επίπλων, έσωσε την περιουσία του"

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 17-11-2015

  Χαρά ,έφερε στην υπερχρεωμένη οικογένεια επιτηδευματία (Ξυλουργικές εργασίες) ,η  με ημερ. 16-10-2015,  Προσωρινή Διαταγή  του Ειρηνοδικείου Χανίων, όπου αναστέλλει όλα  τα καταδιωκτικά μέτρα εκ μέρους των πιστωτριών Τραπεζών  σε βάρος των συζύγων συν οφειλετών, διατηρεί  την πραγματική και νομική κατάσταση του συνόλου της περιουσίας των αιτούντων ,μέχρι  την ημερομηνία συζήτησης της κυρίας αίτησης που έχει οριστεί τον Οκτώβριο του έτους 2024.
 Συγκεκριμένα:
  Και τα δύο μέλη (σύζυγοι ), απευθύνθηκαν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , αιτώντας την μεσολάβηση της ,για ρύθμιση των χρεών τους. Παρά ταύτα οι Τράπεζες, αρνήθηκαν το αίτημα ,με συνέπεια η οικογένεια  να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, για τα περαιτέρω (Δικαστική ρύθμιση των οφειλών).
Αναλυτικά: Πρόκειται για τρίτεκνη  οικογένεια όπου ο σύζυγος εργάζεται  ως συντηρητής επίπλων  στο εργαστήριο ξυλουργικών εργασιών  που διατηρεί,  η  δε σύζυγος είναι εργαζόμενη σε Σούπερ Μάρκετ, ως ιδιωτικός υπάλληλος.
Εισόδημα που διαθέτουν O μισθός της συζύγου  699,08 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν: α)Μονοκατοικία . σε ποσοστά συνιδιοκτησίας 50% έκαστος επίσης οικόπεδο 392.28 τ.μ 
β)Ο σύζυγος έχει  στην κατοχή του  6 αγροτεμάχια και αγροτικό αυτοκίνητο, γ)η  σύζυγος  2 αγροτεμάχια με ελιές και ένα Ι.Χ
Έχουν  εφτα δανειακά προιόντα   σε 5 τράπεζες και συνολική οφειλή, που ανέρχεται στο ποσό των  120.991,43 ευρώ.
Οπως ανακοίνωσε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  με τη συνδρομή των Οικονομοτεχνικών και  Νομικών Συμβούλων της , πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή της , στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010, για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε,
α) την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρων  σε βάρος των δυο συζύγων  και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας των.
β)Υποχρεώνει  τους αιτούντες να καταβάλουν μηνιαίως επί μία πενταετία 1) ο πρώτος των αιτούντων ο  σύζυγος ,το ποσό των 20 ευρώ και 2)η δε δεύτερη των αιτούντων 40 ευρώ.
γ)Υποχρεώνει τους αιτούντας μετά την πάροδο της πενταετίας και για την διάσωση της κατοικίας τους στην καταβολή δόσης 60 ευρώ έκαστος ,συμμέτρως διανεμόμενο προς τις πιστώτριες Τράπεζες.
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτων Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015

Έλλειψη σιδήρου: Παράδοξα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η έλλειψη ενέργειας, η τριχόπτωση και το χλωμό δέρμα είναι τα πιο γνωστά και εξόφθαλμα συμπτώματα έλλειψης σιδήρου.

Ωστόσο, μερικές ακόμη παράδοξες μεταβολές μπορούν να μας προειδοποιήσουν ότι έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα σιδήρου στον οργανισμό μας.

Ο σίδηρος είναι ένα πολύτιμο μέταλλο, ο πρωταρχικός ρόλος του οποίου είναι να μεταφέρει οξυγόνο σε κάθε κύτταρο του οργανισμού. Η έλλειψη σιδήρου είναι μία από τις βασικές αιτίες της αναιμίας.

Δείτε μερικά παράδοξα σημάδια που μπορεί να οφείλονται στην έλλειψη σιδήρου.

1. Συχνές λοιμώξεις

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού, οπότε η έλλειψή του είναι πιθανό να οδηγήσει σε συχνότερα περιστατικά λοίμωξης.

2. Πρησμένη γλώσσα

Η έλλειψη οξυγόνου στα κύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση των μυών, με το σύμπτωμα να συνοδεύεται συνήθως από πόνο. Η διόγκωση παρατηρείται σε όλους τους μύες του σώματος, ωστόσο στη γλώσσα το πρήξιμο είναι εμφανέστερο και μπορεί να γίνει πιο εύκολα αντιληπτό.

3. Ανήσυχα πόδια

Ορισμένα άτομα με διαπιστωμένη έλλειψη σιδήρου εκδηλώνουν το λεγόμενο σύνδρομο ανήσυχων ποδιών, μια διαταραχή που συνεπάγεται τη σχεδόν αδιάκοπη, νευρική κίνηση των κάτω άκρων. Η κινητικότητα των ποδιών συνοδεύεται συχνά από μούδιασμα.

4. Αλλόκοτες λιγούρες

Σπανιότερα, τα άτομα με έλλειψη σιδήρου εκδηλώνουν μια παράξενη διαταραχή που ονομάζεται Pica και συνεπάγεται τη λιγούρα για ουσίες χωρίς καμία διατροφική αξία, από πηλό και χώμα, έως υφάσματα και καθαριστικά.

Κέρδος online   15/11/2015 13:44

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Τρίτεκνη οικογένεια , έσωσε την περιουσία της, και ρύθμισε το χρέος της κατά το Οικονομικό της "μπορώ"


 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 15-11-2015

“Οικονομική ανάσα” σε τρίτεκνη  οικογένεια οφειλετών από τα Χανιά, έδωσε με την με ημερ,10-11-2015, προσωρινή διαταγή, το Ειρηνοδικείο Χανίων, όπου διασφάλισε την περιουσία της (κινητή και ακίνητη) και ρύθμισε το χρέος  των 262.234,82 ευρώ, σύμφωνα με το οικονομικό της "Μπορώ"
Συγκεκριμένα:
Η οικογένεια  δια του συζύγου , απευθύνθηκε την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , από τον Φεβρουάριο του έτους 2012, αιτώντας την μεσολάβηση της ,για ρύθμιση των χρεών της.Παρά ταύτα οι Τράπεζες, αρνήθηκαν το αίτημα ,με συνέπεια η οικογένεια  να καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, για τα περαιτέρω (Δικαστική ρύθμιση των οφειλών).
Αναλυτικά: Πρόκειται για τρίτεκνη  οικογένεια όπου ο σύζυγος εργάζεται εποχιακά ως ξενοδοχοϋπάλληλος και η σύζυγος είναι εργαζόμενη. Με μισθούς  814 ευρώ ,και 1000 ευρώ.
Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν:Μονοκατοικία  134.46 τετρ. σε ποσοστά συνιδιοκτησίας 50% έκαστος επίσης και Ι.Χ
Ο σύζυγος
Έχει 4 δάνεια   (2 στεγαστικά και 2 σε πιστωτικές κάρτες)σε 4 τράπεζες και συνολική οφειλή που ανέρχεται στο ποσό των  262.234,82 ευρώ.
Οπως ανακοίνωσε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  με τη συνδρομή των Οικονομοτεχνικών και  Νομικών Συμβούλων της , πέτυχε την προσωρινή υπαγωγή της , στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, όπως αυτός τροποποιήθηκε,
α) την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της
β)έως την επανασυζήτηση της προσωρινής διαταγής,που η συζήτηση της, οποία έχει οριστεί για τις 13-11-2017,
και γ) ορίζεται μηνιαία καταβολή 200 ευρώ, για όλα τα δάνεια. Το ποσό αυτό είχε προταθεί από την ίδια την οικογένεια,
Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  καλεί τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της εργάσιμες μέρες και ώρες ,στην Δ/νση:α) Πλατ.1866 αρ.2  ΧΑΝΙΑ β)Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας σταΤηλ.Φαξ : 2821092306  Φαξ : 2821086245 ¨Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα
e-mail:epkxan@gmail.com


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτων Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015

Τι να κάνετε αν η τράπεζα χτυπήσει την... πόρτα σας

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015,Τι να κάνετε αν η τράπεζα χτυπήσει την... πόρτα σας

Το τρίτο μνημόνιο, που ήδη εφαρμόζεται, ανάμεσα στις διατάξεις του περιλαμβάνει και το καυτό θέμα των πλειστηριασμών. Ένα θέμα... ταμπού για την κοινωνία μιας χώρας με τόσο μεγάλους δείκτες ιδιοκατοίκησης.
Ο δικηγόρος Ιωάννης Κυριακόπουλος, με σημαντική εξειδίκευση και εμπειρία στην εκδίκαση οικονομικών υποθέσεων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, μιλά στο liberal.gr και χαρτογραφεί την «αλυσίδα» της διαδικασίας ενός πλειστηριασμού.

Συνέντευξη στον Απόστολο Σκουμπούρη
- Κύριε Κυριακόπουλε μιλήστε μας λίγο για όλη τη διαδικασία που ακολουθείται –νομικά και πρακτικά– όταν μια τράπεζα αποφασίζει να πλειστηριάσει το σπίτι ενός πολίτη.
Κατ' αρχήν, να θυμίσουμε ότι από τις 16 Αυγούστου 2015 με την ψήφιση των διατάξεων του μνημονίου έχει γίνει νόμος του κράτους η διαδικασία των πλειστηριασμών για όσους – στρατηγικά ή λόγω αδυναμίας – δεν πληρώνουν επί μακρόν το στεγαστικό τους δάνειο. Η διαδικασία του πλειστηριασμού δεν είναι μιας ημέρας ή μιας εβδομάδας ή ενός μηνός... Είναι μια διαδικασία με αμφίδρομες προεκτάσεις. Συνολικά, φτάνει έως και τις 165 ημέρες, περίπου τους έξι μήνες δηλαδή ο χρόνος που έχει ο δανειολήπτης στεγαστικού να προβάλει άμυνες, νομικές και άλλες για να ανακόψει τον πλειστηριασμό.
- Ποιες είναι οι νομικές ή άλλες δυνατότητες άμυνας για κάποιον που στρέφεται απόφαση εκτέλεσης πλειστηριασμού; Τι προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας;
Οι αντιρρήσεις εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση και κάθε δανειστή του που έχει έννομο συμφέρον και αφορούν την εγκυρότητα του εκτελεστού τίτλου, δηλαδή τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμού), ασκούνται μόνο με τη λεγόμενη διαδικασία ανακοπής.
Η συζήτηση της ανακοπής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε 60 ημέρες από την κατάθεσή της, ή την κλήτευσή του καθ' ου γίνεται 20 ημέρες πριν από τη συζήτηση. H απόφαση επί της ανακοπής εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα σε προθεσμία 60 ημερών από τη συζήτησή της στο ακροατήριο.
- Ποια προθεσμία έχει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού για την άσκηση του νομικού δικαιώματος της ανακοπής;
Έχει περιθώριο 45 ημέρες από την ημέρα της απόφασης κατάσχεσης, να επικαλεστεί ζητήματα όπως ελαττώματα κενά και ασάφειες από το στάδιο της σύνταξης της επιταγής εκτέλεσης μέχρι και τη δημοσίευση του αποσπάσματος της κατασχετήριας έκθεσης. Επίσης έχει 30 ημέρες από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση (σε περίπτωση άμεσης εκτέλεσης). Επίσης έχει 30 ημέρες αφότου διενεργηθεί η σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού (εκτέλεση χρηματικών απαιτήσεων). Συνολικά υπάρχει ένα «μαξιλάρι» 165 ημερών, περίπου 5,5 μηνών για να προβάλει όλες τις νομικές ή άλλες ενστάσεις ή άμυνές του ο δανειολήπτης.
- Γίνεται αίτηση αναστολής εκτέλεσης πλειστηριασμού από το δανειολήπτη. Πότε γίνεται δεκτή και πότε όχι;
Υπάρχουν δύο περιπτώσεις το δικαστήριο να κρίνει ότι δεν πρέπει να προχωρήσει ο πλειστηριασμός. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης της υγείας ή πραγματικός κίνδυνος της ζωής του ιδιοκτήτη (μέσω ανακοπής καρδιάς κ.λπ.) τότε δύναται να λάβει απόφαση αναστολής της ποινής. Το δικαστήριο όμως, έχοντας όλα τα δεδομένα (ιατρικό ιστορικό κ.λπ.) θα πάρει απόφαση για το αν η επίκληση κινδύνου υγείας ή ζωής, είναι πραγματικός ή είναι υπεκφυγή... 
- Έρχεται χαρτί στο σπίτι ότι η τράπεζα αποφασίζει να βάλει σε πλειστηριασμό την οικεία μου. Ποια είναι τα επόμενα βήματα από την πλευρά της τράπεζας;
Υπάρχει η υποχρέωση απόδοσης – παράδοσης κινητών πραγμάτων ή ακινήτων με επιμέλεια δικαστικού επιμελητή. Εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον οποίο έχει κοινοποιηθεί η απόφαση πλειστηριασμού αρνηθεί, αντισταθεί ή κωλυσιεργήσει με άλλο τρόπο την απόφαση, τότε ενδέχεται να επιβληθεί σε αυτόν χρηματική ποινή έως και 100.000 ευρώ υπέρ του δανειστή καθώς και (έως) ένας χρόνος προσωρινής κράτησης!
- Μέχρι που φτάνει η... εκτέλεση της ποινής;
Η εκτέλεση της ποινής φτάνει μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση του δανειστή και να καλυφτούν τα έξοδα δανείου κ.λπ.. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται μη πλήρης ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή, ενδέχεται υποχρέωση του οφειλέτη να υποβάλει αναλυτικό κατάλογο όλων των περιουσιακών του στοιχείων. Το σπίτι «μετράται» στην εμπορική του αξία. Αν το σπίτι τώρα δεν αρκεί για την κάλυψη του δανείου, τότε μπαίνουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία στο.. ζύγι!
- Τι γίνεται με τα πράγματα που είναι μέσα, με το νοικοκυριό; Το πετάνε στο δρόμο;
Κατ' αρχήν, εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγματα που είναι απολύτως απαραίτητα για τις  στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογένειάς του. Η κατάσχεση γίνεται με την  αφαίρεση των πραγμάτων παρουσία δικαστικού επιμελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση. Το κατασχεμένο το εκτιμά ο δικαστικός επιμελητής ή ο πραγματογνώμονας που ο επιμελητής προσλαμβάνει κατά την κρίση του για το σκοπό αυτό. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται μόλις περατωθεί η κατάσχεση α) στον καθ’ ου η εκτέλεση και β) στον γραμματέα του ειρηνοδικείου του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση. Ο δικαστικός επιμελητής παραδίδει τα κατασχεμένα πράγματα για φύλαξη σε μεσεγγυούχο. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση... Πρόκειται για ηλεκτρονική δημοπρασία.
- Η αγωγή της τράπεζας, «πιάνει» μόνο τον δανειολήπτη;
Η αγωγή του πλειστηριασμού επεκτείνεται και στον εγγυητή του δανείου, αν αυτό ξεπερνά τις δυνατότητες του αρχικού, κύριου δανειολήπτη. Αυτή είναι και η διαφορά της χώρας μας και γενικώς της δικονομικής κουλτούρας της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ. Στην Αμερική, αν κάποιος χρωστάει το σπίτι του και δεν δύναται να το αποπληρώσει, τότε του παίρνουν (μόνο) το σπίτι. Αντιθέτως με ότι γίνεται στην Ελλάδα όπου εμπλέκονται περισσότεροι παράγοντες, εγγυητές, οικογένειες, διαδικασία που ασφαλώς επηρεάζει παράπλευρα πολλά πρόσωπα...
- Τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν από την πλευρά της άμυνας του δανειολήπτη; Πως μπορεί να σώσει ότι σώζεται;
Υπάρχουν και άλλα ζητήματα σε σχέση με τη μη πραγματοποίηση ενός πλειστηριασμού. Αν έχει μεγάλες οφειλές στο δημόσιο, μπορεί στο δικαστήριο να επικαλεστεί αναξιοχρεότητα. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί το αγγλοσαξονικό μοντέλο όπου το στεγαστικό δάνειο να επεκταθεί (να... σπάσει) από 40 σε... 100 χρόνια π.χ. Να γίνουν εξαιρετικά μικρές οι δόσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψής τους. Επίσης, μια άλλη δυνατότητα που υπάρχει είναι να δεχτεί ο δανειολήπτης που απειλείται με πλειστηριασμό να ανταλλάξει το ακίνητό του με ένα άλλο – χαμηλότερης προφανώς αξίας -  που θα του υποδείξει η τράπεζα. Μια άλλη επιλογή είναι να «σπάσει» το δάνειό του σε ενήμερο και μη ενήμερο.
- Τι εννοείτε; Στη λογική της bad και good bank;
Μπορούμε να πούμε σε αυτό το «πνεύμα». Κρατάει το... καλό μέρος του δανείου, το συντηρεί, το ικανοποιεί και το πληρώνει, και το μη αποπληρωμένο το πάει πιο πίσω. Σ' αυτή την περίπτωση, επιβάλλεται βεβαίως η ύπαρξη συνδικαιούχων.
Μια άλλη επιλογή που ακόμη δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη στην εφαρμογή της, είναι η εκποίηση μέσω distressed funds... Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Όταν είχε υπογράψει ο δανειολήπτης το δάνειο, δεν είχε εκχωρήσει στην τράπεζα τέτοια δικαιώματα ή τέτοιες χρηματοοικονομικές «λύσεις»! Όμως, στο 3ο μνημόνιο που ήδη εφαρμόζεται δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, δεν «περιφρουρείται» κάτι τέτοιο. Οπότε, σιωπηρά, μπορεί να γίνει τέτοια χρήση...