Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2013

Με νόμο θα αποδίδονται από τις τράπεζες οι ασφαλιστικές εισφορές!

Nextdeal

Γράφει:

   
Ανοιχτό αφήνει το υπουργείο Οικονομικών το ενδεχόμενο μελλοντικής νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει ότι οι εργοδότες θα καταθέτουν τους μικτούς μισθούς των εργαζομένων στις τράπεζες προκειμένου να πιστώνονται οι λογαριασμοί των μισθωτών με τον καθαρό τους μισθό και να αποδίδονται από τις τράπεζες οι ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία.
Σχετική πρόταση με στόχο την πάταξη της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής είχε γίνει σε αναφορά φοροτεχνικού η οποία κατατέθηκε στη συνέχεια στο υπουργείο Οικονομικών από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρο της Βουλής Απόστολο Κακλαμάνη.
Σύμφωνα με την πρόταση, οι εργοδότες θα υποβάλουν τις μισθοδοτικές καταστάσεις σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω διαδικτύου αλλά και των ΚΕΠ. Εν συνεχεία θα καταβάλουν τον μικτό μισθό στην τράπεζα, η οποία θα πιστώνει τα ασφαλιστικά ταμεία με τις κρατήσεις, το Δημόσιο με τον αναλογούντα ΦΜΥ και τον λογαριασμό του μισθωτού με τον καθαρό μισθό.
Σε απάντηση της αναφοράς, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης απέστειλε στη Βουλή έγγραφο στο οποίο αναφέρει ότι «η πρόταση σχετικά με την κατάθεση από τον εργοδότη των μικτών μισθών των εργαζομένων στις τράπεζες και περαιτέρω την πίστωση των λογαριασμών των μισθωτών με τον καθαρό τους μισθό και την απόδοση από τις τράπεζες των ασφαλιστικών εισφορών στα Ταμεία και του παρακρατηθέντος ΦΜΥ στο Δημόσιο, θα εξετασθεί και σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο θα αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής νομοθετικής ρύθμισης».
Ο υφυπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι ήδη για το οικονομικό έτος 2013, έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών πλήρης έλεγχος μεταξύ των δηλώσεων του Φόρου Εισοδήματος των Φυσικών Προσώπων και των αρχείων που υποβλήθηκαν από τις οριστικές δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Ο έλεγχος αυτός έγινε ως προς τα δηλωθέντα ποσά μισθωτών υπηρεσιών και των σχετικών ποσών αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρου, και σε όποιες περιπτώσεις παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές, στάλθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για περαιτέρω έλεγχο και εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών. Αντίστοιχος πλήρης έλεγχος έγινε και για τα δηλωθέντα ποσά από συντάξεις.
Η αναφορά του υφυπουργού Οικονομικών στους ελέγχους γίνεται με δεδομένο ότι η πρόταση που υποβλήθηκε προβάλλει ως επιχείρημα και το ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών για την υποβολή της δήλωσης του φόρου εισοδήματος των απασχοληθέντων θα είναι πλέον αληθείς ως προς το εισόδημα με πραγματικό παρακρατηθέντα και αποδοθέντα ΦΜΥ.


Πηγή: Newsit.gr

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Μ.Μ.Ε

Και κλείνοντας το έτος 2013 η Διοίκηση της Ε.Π.Κ.Κρήτης οφείλει  ένα μεγάλο "ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ"  σε όλα τα Μ.Μ.Ε, που φιλοξένησαν τα δελτία Τύπου της, ακόμα για μεγαλύτερη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των Καταναλωτών, μα προ πάντων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Κατάσχεται το επίδομα ανεργίας; Διαβάστε για να μην σας πιάνουν κορόϊδο

Share 24
Κατάσχεται το επίδομα ανεργίας; Διαβάστε για να μην σας πιάνουν κορόϊδο
Η τρομολαγνεία είναι ένα σύνηθες φαινόμενο το οποίο έρχεται στην επιφάνεια κάθε φορά που η εφορία αποφασίζει να προχωρήσει σε κατασχέσεις μισθών, καταθέσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να γεμίσει τα άδεια της ταμεία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όσοι χρωστάμε, δεν έχουμε δικαιώματα. Ούτε ότι αν μας τα καταπατήσουν, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε


Το επίδομα ανεργίας, η σύνταξη, το οποιοδήποτε βοήθημα καταβάλλεται σε περιοδική βάση ΔΕΝ κατάσχεται. Ούτε ο μισθός μπορεί να κατασχεθεί. Αρκεί, το ύψος του να μην ξεπερνάει τα 1000 ευρώ μηνιαίως. Αν τράπεζα, παρά τη ρητή διάταξη του νόμου επιτρέψει την αφαίρεση τέτοιου είδους ποσών από τον οφειλέτη, οφείλει να φροντίσει ώστε τα χρήματα να επιστραφούν. Το άρθρο 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων είναι σαφές και το παραθέτουμε ολόκληρο για την καλύτερη ενημέρωσή σας:
Εξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων :
α) τα εν άρθρω 17 του παρόντος Ν.Διατάγματος κινητά πράγματα,
β) τα υπό ειδικών νόμων διατηρηθέντων εν ισχύϊ δια του άρθρου 52 του Εισαγ. Νόμου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενα ακατάσχετα,
γ) η εταιρική μερίς επί προσωπικών εταιριών,
δ) αι απαιτήσεις διατροφής εκ του νόμου ή εκ διατάξεως τελευταίας βουλήσεως,
ε) τα 3/4 των απαιτήσεων εκ μισθών, συντάξεων και πάσης φύσεως ασφαλιστικών βοηθημάτων καταβαλλομένων περιοδικώς, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/4 αυτών δια τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων των απαιτήσεων τούτων,
στ) τα 4/5 των ημερομισθίων, επιτρεπομένης της κατασχέσεως τούτων και
ζ) το 1/2 των εφ' άπαξ καταβαλλομένων, υπό οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέως, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/2 αυτών δια τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων τούτων. «Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ενός τετάρτου (1/4) αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ.»«Κατασχέσεις, που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών σε βάρος οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, αίρονται ή περιορίζονται μετά από αίτηση του οφειλέτη»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προ καιρού είχε κυκλοφορήσει η πληροφορία ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στη μείωση του ορίου προστασίας από τα 1000 στα 800 ευρώ. Αυτό δεν έχει ψηφιστεί ακόμη που σημαίνει ότι το όριο προστασίας παραμένει στα 1000 ευρώ. Ακόμη και πάνω από τα 1000 ευρώ, δεν μπορεί να κατασχέσει τα πάντα, αλλά το ένα τέταρτο του μισθού. Έτσι, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας στον οποίο φαίνεται τι μπορεί να μας κατασχέσει η εφορία και τι όχι.
Ύψος μισθού ή βοηθήματος Ποσό που δεν μπορεί να κατασχεθεί Ποσό που μπορεί να κατασχεθεί 
500 500 0
600 600 0
700 700 0
800 800 0
900 900 0
1000 1000 0
1100 825 275
1200 900 300
1300 975 325
1400 1050 350
1500 1125 375
1600 1200 400
1700 1275 425
1800 1350 450
1900 1425 475
2000 1500 500
2100 1575 525
2200 1650 550
2300 1725 575
2400 1800 600
2500 1875 625
2600 1950 650
2700 2025 675
2800 2100 700
2900 2175 725
3000 2250 750
3100 2325 775
3200 2400 800
3300 2475 825
3400 2550 850
3500 2625 875
3600 2700 900
3700 2775 925
3800 2850 950
3900 2925 975
4000 3000 1000
4100 3075 1025
4200 3150 1050
4300 3225 1075
4400 3300 1100
4500 3375 1125
4600 3450 1150
4700 3525 1175
4800 3600 1200
4900 3675 1225
5000 3750 1250
Μπορεί η τράπεζα να επικαλεστεί ότι επέτρεψε την κατάσχεση μισθού ή επιδόματος ανεργίας ή οποιουδήποτε άλλου βοηθήματος το ύψος του οποίου δεν υπερέβαινε τα 1000 ευρώ, επειδή δεν γνώριζε ότι ο συγκεκριμένος καταθετικός λογαριασμός είναι μισθοδοτικός. Ακόμη και αν γίνει αυτό, μπορείτε να απευθυνθείτε στην εφορία, να αποδείξετε ότι τα χρήματα έχουν προέλθει με έμβασμα του ΟΑΕΔ, του εργοδότη κλπ, και να αξιώσετε την επιστροφή των χρημάτων σας.

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2013

Οικογένεια χρεωμένων στο Ηράκλειο απέκτησαν "ομπρέλα προστασίας" με δικαστική απόφαση
Οικογένεια χρεωμένων στο Ηράκλειο απέκτησαν "ομπρέλα προστασίας" με δικαστική απόφαση ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-12-2013
 "ρύθμιση ανάσας " η  με ημερ 29-11-2013  απόφαση του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου ,στα πλαίσια της Προσωρινής διαταγής , σε δανειολήπτρια ,δημοτική υπάλληλο 51 ετών ,η οποία  ένοιωσε να έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της, συνολικού ποσού χρέους  244.576,48 ευρώ, χωρίς δική της υπαιτιότητα.Είδε τον μισθό της που το 2010 ,ανερχόταν στο ποσό των 1.499,69 ευρώ  ,να φθάνει τον Αύγουστο του 2013 στα 976,55 Ευρώ .Η εν λόγω δανειολήπτρια είχε δανειοδοτηθεί  από  έξι τράπεζες , στις δύο είχε εκχωρήσει κράτηση δόσης απευθείας από τον μισθό της, στην μία της γινόταν παρακράτηση 400.21 ευρώ/μήνα και στο Τ.Π.&Δανείων 232,79 ευρώ /μήνα. Πίστευε ότι με την βοήθεια των εισοδημάτων του συζύγου της ,(διατηρεί επιχείρηση χονδρικής πώλησης στην πόλη του Ηρακλείου )θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις δανειακές της απαιτήσεις, σχέδιο που δεν ευόδωσε , καθώς και στον  ίδιο  υπήρξε μείωση του εισοδήματος του και του κέρδους του, λόγω της γενικότερης κρίσης  και εν τέλει της υπολειτουργίας της επιχείρησής του, πράγμα που  τον εμπόδισε στην στήριξη των δανειακών τους υποχρεώσεων τόσο του ίδιου όσο και της συζύγου του.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για δανειολήπτρια έγγαμο, με δύο  ενήλικα τέκνα και τα δύο έχουν οικογένειες, ο γιος συγκατοικεί με την πατρική οικογένεια, καθώς τυγχάνει και εκείνος και η γυναίκα του να είναι άνεργη με σύζυγο συν οφειλέτη σε κάποια από τα δάνεια , αλλά λόγω της εμπορικής του ιδιότητας (απασχολείται ως χονδρέμπορος μηχανημάτων για την βιομηχανία τροφίμων, από το έτος 1997 έως σήμερα) δεν νομιμοποίητο στην ένταξη του στο Ν.3869/2010
 Περιουσιακά στοιχεία η ίδια διαθέτει το 50% της κατοικίας ,συγκυριότητα μετά του συζύγου τη129,00 τ.μ και 66 τ.μ βοηθητικοί χώροι, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο 327,00 τ.μ και ένα Ι.Χ
Ο σύζυγος της διαθέτει
 1)Το 50% της κατοικίας ,συγκυριότητα μετά της συζύγου του,129,00 τ.μ και 66 τ.μ βοηθητικοί χώροι, η οποία είναι κτισμένη σε οικόπεδο 327,00 τ.μ και ένα Ι.Χ
2)Ακίνητο  όπου κείται η επαγγελματική του στέγη
3)Ακίνητο παλαιά κατοικία
4)Αγροτεμάχιο με ελιές .
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, στα πλαίσια του ν.3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4161/2013, και αφού έλαβε υπόψη του 'οτι η δανειολήπτρια έχει ήδη περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της τα δε χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης του νόμου, αποφάσισε στα πλαίσια της προσωρινής διαταγής και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης  που έχει οριστεί δικάσιμος η 12.11.2019, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης τα εξής:
1)Απαγορεύει κάθε μορφής πράξη  εκτέλεσης εις βάρος της όπως και οποιουδήποτε  καταδιωκτικού  μέτρου κατά της κινητής και ακίνητης περιουσίας της δανειολήπτριας
2)Διέταξε τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας της
3)Απαγορεύει τόσο την Τράπεζα όσο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων να παρακρατούν οποιοδήποτε ποσό από τον μισθό της μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης που ορίστηκε για το 2019
4)Επέβαλλε στην δανειολήπτρια την καταβολή μηνιαίας  δόσης για 60 μήνες (πενταετία ) ποσού 250 Ευρώ
ώ. Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για δανειολήπτρια, η οποία πέραν της κυρίας κατοικίας, διαθέτει και άλλη  περιουσία όπως  ενα Ι.Χ αυτοκίνητο,  όμως το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να προστατευτεί το σύνολο της περιουσίας της δανειολήπτριας έως την κύρια δίκη της ρύθμισης των δανειακών της οφειλών.
Ωφέλεια της δανειολήπτριας από την ρύθμιση 
-Διάσωση όλων των περιουσιακών της στοιχείων,
-Δεν θα της γίνεται καμία παρακράτηση από τον μισθό της.
-Θα πληρώσει για όλο το χρέος  ΜΟΝΟ 250Χ 60= 15.000 Ευρώ αρχίζοντας από 15-12-2013
-Πραγματικά της δίνεται ο χρόνος  να "ανασάνει" οικονομικά

Συμπερασματικά:
Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μα ιδιαίτερα, για την συνεργάτη της ΄Ενωσης , δικηγόρο στο Ηράκλειο, κ.Δαριβιανάκη Μαρία ,με την συνδρομή της οποίας κατατέθηκε η αίτηση στο Ειρηνοδικείο στο Ηράκλειο, η απόφαση αυτή χαρακτηρίστηκε , όχι μόνο για την συγκεκριμένη δανειολήπτρια αλλά και για όλη την οικογένεια ,"ρύθμιση ανάσας " διότι παρότι έχει χρέη και ο σύζυγος τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας απέκτησαν "ομπρέλα προστασίας" με δικαστική απόφαση εμμέσως .

                           Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                     Ιωάννα Μελάκη

Δανειολήπτης από την Καβάλα έλαβε επιστολή από Γερμανική εισπρακτική, που αγόρασε το δάνειο από την Εμπορική!

22/12/13
Την Εμπορική του τεράστιου Στουρνάρα! Που την έριξε και αυτή στα βράχια!

Έχουν πουλήσει τα δάνεια σε ξένες τράπεζες και εισπρακτικές που τώρα έρχονται να εισπράξουν.

Το συγκεκριμένο δάνειο ήταν χωρίς εγγυήσεις οπότε η εξέλιξη ήταν “ευχάριστη”. Η κόλαση θα έλθει στα ενυπόθηκα δάνεια που έχουν αγοραστεί, ειδικά τώρα που “τυχαία” έγινε η άρση απαγόρευσης των πλειστηριασμών.

Καλωσήλθατε στην Ελλάδα…

Καβαλιώτης δανειολήπτης που είχε λάβει δάνειο από την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, λόγω κρίσης δεν μπορούσε να το αποπληρώσει, έτσι μπήκε στη λεγόμενη κατηγορία των «κόκκινων δανείων» όταν το οφειλόμενο ποσό έφτασε περίπου τις 20.000 €, με τόκους και κάθε είδους προσαυξήσεις. Χρέος που προέκυψε από καταναλωτικό δάνειο, χωρίς να υπάρχει υποθήκη, το οποίο το εξυπηρετούσε μέχρι ένα σημείο , αλλά από εκεί και μετά ελέω μνημονίου δήλωσε αδυναμία. Πριν λίγες ημέρες δέχθηκε μια επιστολή την οποία παραθέτουμε παρακάτω, με την οποία ενημερώνεται ότι το δάνειο που είχε στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μεταβιβάστηκε σε γερμανική εταιρία στην οποία θα πρέπει να το ξοφλήσει.

Αυτό ήταν το πρώτο ξάφνιασμα που δέχθηκε καθώς σκέφτηκε ότι άρχισαν τα δύσκολα, τώρα που οι ελληνικές τράπεζες «πούλησαν» τα «κόκκινα δάνεια» στις ξένες, ωστόσο τον περίμενε και μια ευχάριστη έκπληξη, καθώς στο τέλος της επιστολής που έλαβε από την γερμανική εταιρία του γνωστοποιούσαν ότι αν εξοφλούσε το χρέος του μέσα σε μια διορία λίγων ημερών θα του έκαναν «κούρεμα» το 80% της χρέους του!!! Ο τόσο ταλαιπωρημένος δανειολήπτης δεν πίστευε αυτό που διάβασε και πήρε τηλέφωνο για να το επιβεβαιώσει και έτσι και έγινε, του δήλωσαν με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι αν καταβάλει αμέσως το ποσό των 4.000 € περίπου θα ξεχρεώσει!!!

Όπως καταλαβαίνετε δεν πίστευε αυτό που άκουγε!!! Ωστόσο ήταν η απόλυτη αλήθεια. Αναρωτιέται λοιπόν τώρα γιατί έπρεπε να περάσει την ταλαιπωρία τόσων χρόνων με τηλέφωνα από την τράπεζα και εισπρακτικές εταιρίες και δεν έγινε ένας διακανονισμός από την αρχή της κρίσης ώστε να έχει εξοφλήσει και να έχει το κεφάλι του ήσυχο!! Όποιος έχει να δώσει μια απάντηση καλοδεχούμενη.
Βέβαια οφείλουμε να σημειώσουμε ότι πέρα από την ευχάριστη εξέλιξη που υπήρξε με τον συγκεκριμένο δανειολήπτη υπάρχει ένα γενικότερο θέμα για το τι θα συμβεί με μεγαλύτερα δάνεια, ενυπόθηκα τώρα που έχουν φύγει από τις ελληνικές τράπεζες και έχουν περάσει σε χέρια ξένων. Μήπως όλη αυτή η υπόθεση με την απελευθέρωση των πλειστηριασμών συνδέεται με τις απαιτήσει των ξένων τραπεζών για να μπορέσουν να πάρουν τα ακίνητα και να τα ρευστοποιήσουν;

Η επιστολή
Παραθέτουμε σχεδόν αυτούσια την επιστολή του δανειολήπτη που έλαβε πριν λίγες ημέρες από την γερμανική τράπεζα:

«Με την παρούσα επιστολή σας υπενθυμίζουμε ότι στις 30-04-2009 η σχετική ληξιπρόθεσμη οφειλή σας προς την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. μεταβιβάστηκε σύμφωνα τις διατάξεις του Νόμου 3156/2003 (άρθρο 10) περί τιτλοποίησης απαιτήσεων στην εταιρεία με την επωνυμία «EOS SECURITISATION GMBH» που εδρεύει στην Γερμανία, (στο εξής Αγοράστρια). Η μεταβίβαση έχει καταχωρηθεί στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με Αριθμό…..

Στη συνέχεια η Αγοράστρια ανέθεσε την ενημέρωσή σας σχετικά με την ληξιπρόθεσμη οφειλή σας, καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής αυτής στην εταιρεία μας «EOS SECURITISATION GMBH» Ανώνυμη Εταιρεία Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» που εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο Αττικής επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 270Α.

Επειδή παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας μέχρι και σήμερα δεν έχετε προβεί στην εξόφληση ή τακτοποίηση της ως άνω οφειλής σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σας ενημερώνουμε ότι θα σας παρασχεθεί η δυνατότητα διακανονισμού της ληξιπρόθεσμης οφειλής σας με ιδιαιτέρως ευνοϊκούς όρους καθώς και μείωσης του ποσού αυτής μέχρι και 80%.

Κατόπιν τούτων καλείστε μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή της παρούσας να επικοινωνήσετε άμεσα στο τηλέφωνο: ………. προκειμένου να ρυθμίσετε την οφειλή σας. Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί τις εξής ώρες: 09:00- 20:00. Έχετε επίσης την δυνατότητα να αποστείλετε το αίτημά σας για διακανονισμό ή μείωση της οφειλής σας στον αριθμό ……

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε και δεν εξοφλήσετε ή διακανονίσετε την ως άνω οφειλή η Αγοράστρια θα βρεθεί όπως μας ενημέρωσε στην δυσάρεστη θέση να κινήσει σε βάρος σας τις εκ του Νόμου προβλεπόμενες διαδικασίες για την είσπραξη της εν λόγω οφειλής με όλες τις εις βάρος σας συνέπειες.

Η παρούσα επιστολή αφορά και στους τυχόν συμπιστούχους ή εγγυητές με τον αριθμό δανείου/πιστωτικής κάρτας που αναφέρεται παραπάνω οι οποίοι ομοίως καλούνται όπως ρυθμίσουν την ανωτέρω οφειλή.
Σε περίπτωση που έχετε ήδη τακτοποιήσει την οφειλή παρακαλούμε όπως αγνοήσετε την παρούσα επιστολή».

 πηγή

Hellas Now

Ξέρεις πόσα χρωστάς στην εφορία; Κάνε κλικ για να μάθεις


 
Κάντε μας like στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter
eforiaΟι περισσότεροι από εμάς έχουμε χάσει το λογαριασμό και δεν έχουμε ιδέα πόσα χρωστάμε στην εφορία με όλα αυτά που μας έχουν φορτώσει το τελευταίο διάστημα.
Επειδή λοιπόν εκεί στο υπ. Οικονομικών μας σκέφτονται και δεν θέλουν να μας ταλαιπωρούν, φρόντισαν να συγκεντρώσουν όλες μας τις υποχρεώσεις σε μία σελίδα, δίνοντάς μας την δυνατότητα να πληροφορηθούμε για τα χρέη μας, αλλά και να εκτυπώσουμε τα ειδοποιητήρια για να πάμε στον «πάγκο».
Στην συγκεκριμένη σελίδα μπορούμε να πληροφορηθούμε για τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, εισφορές, τέλη επιτηδεύματος, φόρο εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας, και ότι άλλο μας έχουν φορτώσει.
Το μήνυμα που θα εμφανιστεί αν κάνετε κλικ στο https://www1.gsis.gr/webtax/incomefpenhm/per2010/index.jsp και  πληκτρολογήσετε τον κωδικό σας είναι το εξής:
«Καλώς ήλθατε στην υπηρεσία αναζήτησης οφειλών με υπόλοιπο και εκτύπωσης ειδοποιήσεων πληρωμής ή επιστροφής φόρου για εκκαθαριστικά σημειώματα που έχουν εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
1. Η υπηρεσία αναζήτησης ειδοποιήσεων Τελών Κυκλοφορίας και κατάστασης οχημάτων , απευθύνεται σε όλους τους φορολογούμενους, ώστε άμεσα να μπορούν να ενημερωθούν για την κατάσταση των οχημάτων τους (κυβικά, κίνηση, ακινησία, κτλ) και να μπορούν να εκτυπώσουν την ειδοποίηση πληρωμής τελών κυκλοφορίας
2. Η υπηρεσία εκτύπωσης ειδοποίησης Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης Ν.4111/2013 απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ώστε άμεσα και έγκυρα να μπορούν να ενημερωθούν για το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου πολυτελούς διαβίωσης και για την ειδοποίηση πληρωμής.
3. Η υπηρεσία εκτύπωσης ειδοποιήσεων Εισφορών και τέλους επιτηδεύματος Ν.3986/2011, απευθύνεται σε φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα, ώστε άμεσα και έγκυρα να μπορούν να ενημερωθούν για την εκκαθάρισή τους και για τις ειδοποιήσεις πληρωμής φόρου.
4. Η υπηρεσία αναζήτησης οφειλών με υπόλοιπο απευθύνεται σε όλους τους φορολογούμενους, ώστε άμεσα να μπορούν να ενημερωθούν για τις ατομικές οφειλές τους
5. Η υπηρεσία εκτύπωσης ειδοποιήσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ώστε άμεσα και έγκυρα να μπορούν να ενημερωθούν και να εκτυπώσουν τις ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής Φόρου Εισοδήματος τρέχοντος έτους».
Αμέσως μετά πατήστε κάτω δεξιά “ΕΙΣΟΔΟΣ” και θα εισέλθετε στον “μαγικό κόσμο” των χρεών.

Πηγή: fpress.gr

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Η μισή Ελλάδα έχει μεταβιβάσει τα σπίτια στα παιδιά τους και κράτησαν την επικαρπία του πατρικού σπιτιού για τα γεράματά τους ή το αντίστροφο. Δείτε όμως τι λέει ο νόμος για ακίνητα που δεν χρησιμεύουν για κύρια κατοικία- έστω και αν μένεις σε ενοίκιο - στην περίπτωση που θέλεις να υπαχθείς στον Νόμο για τους υπερχρεωμένους.
H παρ.2 ρου άρθρ.9 του Ν.3869/2010 ορίζει τα ακόλουθα: «Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο (που χρησιμεύει ως ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ) εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει….» περαιτέρω το τελευταίο υπεδάφιο της ίδιας άνω παραγράφου ορίζει τα ακόλουθα «..αν ο οφειλέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις της παραγράφου εφαρμόζονται ΚΑΙ για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι για να εξαιρεθεί από την εκποίηση πρέπει να συντρέχει μια βασική προυπόθεση, ΗΤΟΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ή όταν δεν χρησιμεύει πράγματι, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία. Σε αυτήν την περίπτωση ανήκουν οι οφειλέτες που για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους διαμένουν σε άλλο ακίνητο, το οποίο είναι μισθωμένο απ΄αυτόν.
Είναι πρόδηλο ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει σε κατοικία που ο οφειλέτης έχει εμπράγματο
δικαίωμα ψιλής κυριότητας και μάλιστα σε ποσοστό και το δικαίωμα της ισόβιας επικαρπίας έχουν οι γονείς του οφειλέτη οι οποίοι διαμένουν στην κατοικία αυτή.
ΣΕ αυτήν την περίπτωση θα απορριφθεί το αίτημά του οφειλέτη για εξαίρεση από την εκποίηση.
Αποτελεί αντικείμενο ρευστοποίησης το δικαίωμα της ψιλής κυριότητας του οφειλέτη σε ποσοστό της άνω κατοικίας στα πλαίσια του άρθρ.9παρ.1 του Ν.3869/2010?
Θα εξαρτηθεί από το συνολικό ύψος των χρεών του οφειλέτη. Συγκεκριμένα ένα μέρος θα ρυθμιστεί μέσω των καταβολών που θα ορίσει το δικαστήριο (στα πλαίσια του αρθρ.8παρ.2του Ν.3869/2010) το υπόλοιπο θα επιδιωχθεί νε εξυπηρετηθεί ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ…ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1/3 ΜΕ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΖΩΗΣ, ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ, ΔΥΣΧΕΡΩΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΟΙΗΘΕΙ.
Η διαδικασία μάλλον θα αποβεί άκαρπη, οπότε τα πράγματα θα πιέσουν προς την κατεύθυνση της ανακλήσεως κατά την ΚΠολΔ 758 της αποφάσεως που διέταξε την ρευστοποίηση οπότε οι πιστωτές θα αναλάβουν τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα κατά του οφειλέτη κατά του συγκεκριμένου ακινήτου χωρίς βέβαια να υπάρχει προσδοκία για καλλίτερα αποτελέσματα.
Η επιδοκιμαστέα αυτή απόφαση ενδεχομένως να προκαλέσει έκπληξη … ΣΧΟΛΙΑ του ΑΘΑΝ.ΚΡΗΤΙΚΟΥ –Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου ε.τ. στο ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ τεύχος 20
Να ήταν άραγε ο μόνος άδικος νόμος?

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

Νίκησε τις Τράπεζες οικογένεια δανειοληπτών από το Λασίθι με απόφαση του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως

  Μία  απόφαση  Σταθμό , εξέδωσε το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου. βάσει της οποίας  διαγράφονται – «κουρεύονται τα τραπεζικά χρέη» υπερχρεωμένου ζευγαριού, κατά 60% και 40% αντίστοιχα , αλλά και σώζεται η μοναδική κατοικία , κυριότητας της συζύγου, και αγροτεμάχια και αυτοκίνητα,  από την εκποίηση σε υπερχρεωμένο  ζευγάρι (57 και 55 ετών αντίστοιχα), με δύο ενήλικα παιδιά, τα οποία εργάζονται , το ένα συγκατοικεί μαζί τους ,δεν τους βαρύνουν, αλλά και δεν μπορούν οικονομικά να συνεισφέρουν.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι δανειολήπτες είναι μέλη ,πρόκειται για συνταξιούχο πυροσβέστη ,με πολλά προβλήματα υγείας , ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε στην εποχή της κρίσης και ο οποίος είδε το προσωπικό του εισόδημα λόγω των συνεχών περικοπών να τραβά συνεχώς την κατηφόρα ( συνταξιοδοτήθηκε το έτος 2011, με το ποσό των 1.479,60 ευρώ και το έτος 2013 η σύνταξή του εχει διαμορφωθεί στο ποσό των 1.049,65 ευρώ.Η σύζυγος και συνοφειλέτης εργάζεται στο Νοσοκομείο Αγ.Νικολάου με μηνιαίο μισθό 853,57 ευρώ.
 Περιουσιακά στοιχεία διαθέτουν
 α)ο συζυγος:
1) Ένα οικόπεδο 332,38 τ.μ αντικειμενικής αξίας 41.030,32 Ευρώ και εμπορικής αξίας 80.000 ευρώ, ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου
 2)Ενα αγροτεμάχιο 1000 τ.μ
και ένα Ι.Χ αυτοκίνητο
β)η σύζυγος :
  1)Ένα οικόπεδο 332,38 τ.μ αντικειμενικής αξίας 41.030,32 Ευρώ και εμπορικής αξίας 80.000 ευρώ, ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου
2)Ενα ακίνητο 180 τ.μ στο οποίο βρίσκεται μία οικία
2)Τέσσερα αγροτεμάχια , ένας βοσκότοπος
3) Ενα Ι.Χ παλαιάς κυκλοφορίας με κατατειθεμένες πινακίδες

Το υπερχρεωμένο ζευγάρι ,ζήτησε από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης την συμβουλλευτική και μέριμνα, για την ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, πράγμα που έγινε ,ακολούθησε δε  με ευλάβεια τόσο εντός Ενώσεως (Εξωδικαστική διαδικασία) τα οριζόμενα από το Νόμο βήματα,  αλλά και μετά την απόρριψη του σχεδίου ρύθμισης από τις Τράπεζες ,κατατέθεσε αίτηση και από τους δύο δανειζομένους  ,αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους , στο Ειρηνοδικείο Λασιθίου με την μέριμνα της.
Στην συζήτηση των υποθέσεων στο Ειρηνοδικείο, κατατέθηκαν ενστάσεις και προτάσεις εκ μέρους των νομικών εκπροσώπων των αντιδίκων  τραπεζών, περί απαραδέκτου, περί αοριστίας, περί δόλου, περί έλλειψης συνοδευτικών εγγράφων ,παρά ταύτα .το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου,  έκανε δεκτές τις αιτήσεις του ζευγαριού αποφασίζοντας μάλιστα την συνεκδίκαση τους, αφενός για ότι σχετίζονται(πρόκειται για ζευγάρι) αλλά και για την οικονομία του δικαστικού χρόνου.
 Το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου,, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και τις καταθέσεις, των διαδίκων, διαπιστώνοντας  την αδυναμία εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων του υπερχρεωμένου ζευγαριού, οι οποίες ωστόσο παλαιότερα εξυπηρετούντο κανονικά, τα προβλήματα υγείας των δανειοληπτών, την αύξηση του κόστους διαβίωσης σε περίοδο πρωτόγνωρης ύφεσης, αναγνωρίζοντας ότι οι δανειολήπτες δεν είχαν δόλο κατά τον δανεισμό τους και τα όσα άλλα αναφέρονται και τεκμηριώνονται στις αιτήσεις των οφειλετών, εξέδωσε την υπαρ. 212/2013 απόφαση "ορόσημο" για τα ελληνικά χρονικά υιοθετώντας ουσιαστικά την πρόταση της Ένωση  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Για τον μεν σύζυγο δανειολήπτη , οφειλέτη πέντε  τραπεζών, ρυθμίζονται τα χρέη του συζύγου, συνολικού ύψους 148.462,68 € ως ακολούθως:
• Μηνιαία καταβολή 600  € και στις πέντε τράπεζες, επί πέντε έτη! Ήτοι, θα δώσει 60 μήνες Χ 600 ευρώ
• Συνολικές καταβολές για ολόκληρη την 5ετία ποσού 36.000 €, (600 € Χ 60μήνες).
• Απαλλάσσει τον δανειολήπτη από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών του, με διαγραφή χρέους των
• Ποσοστό διαγραφής χρέους 60%. – ( διαγραφή χρέους)!
Για τη δε δανειολήπτρια  σύζυγο, συν οφειλέτρια  τεσσάρων τραπεζών, ρυθμίζονται τα χρέη της , συνολικού ύψους 108.580,37  € ως ακολούθως:
• Μηνιαία καταβολή 300 € και στις τέσσερις τράπεζες, επί πέντε  έτη!
• Σύνολο καταβολών για ολόκληρη την 5ετία, ποσού18.000€, (300€ Χ 60μήνες).

Απαλλάσσει την δανειολήπτη σύζυγο από το υπόλοιπο ανεξόφλητο μέρος των οφειλών της, με διαγραφή χρέους των 72.256,38 €.
• Ποσοστό διαγραφής χρέους 40%.
-Δίδει περίοδο χάριτος πενταετίας και μετά καθορίζει δόση δεκαετίας για την διάσωση της κατοικίας 220Χ120=26.000 Ευρώ
 -Κρίνει προς ρευστοποίηση ένα οικόπεδο 332,38 τ.μ αντικειμενικής αξίας 41.030,32 Ευρώ και εμπορικής αξίας 80.000 ευρώ, ιδιοκτησίας 50% εξ αδιαιρέτου σε καθένα των δανειοληπτων, μετα από την δεκαετία καταβολής των δόσεων για διάσωση της κατοικίας.
 Από την Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών  Κρήτης , επισημαίνεται ότι πρόκειται για σημαντικότατη απόφαση , στο σκεπτικό των οποίων για πρώτη φορά «προσδιορίζεται» και αναδεικνύεται το τεράστιο θέμα της συν-ευθύνης των Τραπεζών, στην υπερχρέωση των καταναλωτών.
Οι αποφάσεις αυτές έδωσαν δίκαιη λύση σε ένα ακόμη υπερχρεωμένο νοικοκυριό  με πολλά προβλήματα υγείας και στους δύο ,συμπολιτών μας, δικαιώνοντας τις προσπάθειες της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , τόσο στην ενημέρωση όσο και στην ένταξη στο ν.Κατσέλη

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης, που ενεργεί  σε Παγκρήτιο επίπεδο,αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τους νομικούς συνεργάτες της ,σε όλο το νησί, για την άρτια νομική προετοιμασία της υπόθεσης. Ακόμα δε  ξεχνά να συγχαρεί στους Ειρηνοδίκες   που με τις αποφάσεις τους χαρίζουν την προσδοκώμενη ανάσα , μετριάζοντας τον πόνο της υπερχρέωσης των δανειοληπτών , που προκαλεί η οικονομική κρίση και κοινωνική κρίση με την αύξηση της φτώχειας, της ανεργίας, και της ανέχειας.
  Τέλος αφού δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας, για όλους τους πολίτες, ενημερώνουμε ότι η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θα παρέχει τις υπηρεσίες της για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και για το έτος 2014.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Ημέρα Αλληλεγγύης από το Baila StudioΗμέρα Αλληλεγγύης από το Baila Studio ενισχύοντας τα συσσίτια της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου με τρόφιμα και με είδη ρουχισμού την ενορία του Αγίου Νεκταρίου.

Στην πρόσκληση της Διευθύντριας  του  Baila Studio , Ευγενίας και στο σύνθημα "Όλοι μαζί μπορούμε" συγκινητική ήταν η ανταπόκριση των συμμετεχόντων .
 Σήμερα έγινε η παράδοση των συγκεντρωθέντων στους παραπάνω αναφερόμενους φορείς ,από εκπροσώπους της αθλητικής σχολής  "Baila Studio "σε κλίμα συναισθηματικής φόρτωσης και εμείς εκείνο που θα θέλαμε να ευχηθούμε μέρες γιορτής αφενός στην σχολή Baila Studio, καλή συνέχεια ,καλή δύναμη, αλλά και στην κ.Ευγενία ,που σήμερα γιορτάζει την ονομαστική της εορτή ,πάντα άξια σε ότι κάνει για το καλό του τόπου και της κοινωνίας γενικότερα.Τέτοιες κινήσεις πρέπει να επιβραβεύονται και να βρίσκουν και μιμητές.
Τέλος, μια είναι η ευχή "Ευγενία συνέχισε να δημιουργείς, και να παραδειγματίζεις"
Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Οι 7 συχνότερες ερωτήσεις για τους πλειστηριασμούς και οι απαντήσεις τους


A a Decrease font Enlarge font
Οι 7 συχνότερες ερωτήσεις για τους πλειστηριασμούς και οι απαντήσεις τους
 Το SKnews.gr κατέγραψε τις 7 συχνότερες ερωτήσεις των αναγνωστών σχετικα με το θέμα των πλειστηριασμών.
Η δικηγόρος Άννα Κορσάνου απαντά:
                                               
1Έχω μία κύρια οικία και ένα εξοχικό και πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για την προστασία της  κύριας οικίας μου, προστατεύεται και το εξοχικό μου;

Όχι βάσει των νέων διατάξεων δεν προστατεύεται τίποτα άλλο παρά μόνο η κύρια οικία

2 Ο νόμος Κατσέλη ισχύει ακόμα; μπορώ αν θέλω να προσφύγω στο Ειρηνοδικείο τι είναι καλύτερο να κάνω;
Ναι  νόμος Κατσέλη ισχύει και είναι η πιο σωστή λύση για όποιους πληρούν τις προϋποθέσεις καθώς οδηγεί και σε διαγραφή οφειλών.

3 Τι πρέπει να κάνω για να προστατεύσω την κύρια οικία μου,  τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
Πρέπει να έρθετε με τη βοήθεια του δικηγόρου σας σε επικοινωνία με την Τράπεζα και να υποβάλλετε μέσα ένα μήνα όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχετε τις προϋποθέσεις προστασίας.

4 Έχω εισόδημα 20.000 ευρώ, αλλά χρωστώ σε τρείς Τράπεζες τι δόση θα πληρώσω και σε ποιους θα δώσω χρήματα μόνο στο στεγαστικό μου δάνειο;
Η δόση θα είναι 208 ευρώ, και θα καταμεριστεί σε όλους του πιστωτές

5 Είμαι έμπορος, μου έχουν κοινοποιηθεί διαταγές πληρωμής και δεν έχω κάνει κάτι τι πρέπει να κάνω για να μην κινδυνεύει το σπίτι μου;
Οι διατάξεις ισχύουν και για τους εμπόρους οι οποίοι θα καταβάλλουν το 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης.

6 Είμαι εγγυητής σε δάνειο άλλου ατόμου που δεν πληρώνει κινδυνεύει κι η δική μου περιουσία;
Ναι κινδυνεύει πρέπει ή να υπαχθείτε στο νόμο Κατσέλη καθώς αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις προστασίας της κύριας οικία ο πρωτοφειλέτης κινδυνεύετε και εσείς.

7 Η Τράπεζα μπορεί χωρίς τη θέλησή μου να εγγράψει προσημείωση υποθήκης στο σπίτι μου; 
Ναι αν έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής μπορεί να εγγράψει από μόνη της προσημείωση υποθήκης.
 

Οι ρυθμίσεις του σχέδιο νόμου για τους πλειστηριασμούςΨηφίστηκε από τη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση για τους πλειστηριασμούς με στόχο την προστασία των δανειοληπτών.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2014 (έως 31-12-2014) η  απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας υπό τις εξής προϋποθέσεις και κριτήρια που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
  • Αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ,
  • Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 35.000 ευρώ (δηλαδή χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης). Το μεικτό φθάνει περίπου στα 50.000 ευρώ.
  • Συνολική αξία ακίνητης και κινητής περιουσίας μέχρι 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και άλλων κινητών αξιών του οφειλέτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.
Για οικογένειες με 3 παιδιά και πάνω ή για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων (αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισόδημα, περιουσία) προσαυξάνονται κατά 10%.
Δηλαδή η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας ορίζεται στις 220.000 ευρώ, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα στις 38.500 ευρώ, η συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία σε 297.000 ευρώ και οι καταθέσεις να μην είναι πάνω από 16.500 ευρώ.
  • Θεσπίζεται η καταβολή ελάχιστης μηνιαίας δόσης, αναλόγως του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης.
Πώς ορίζεται η ελάχιστη μηνιαία δόση

Η ελάχιστη δόση ορίζεται με βάση το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη, με ειδικές προβλέψεις για άνεργους.
  • Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα καταβάλουν ετήσια δόση ίση με 10% του καθαρού εισοδήματός τους εφόσον αυτό φτάνει μέχρι τις 15.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 15.000 ευρώ, καταβάλλεται ετήσια δόση 1.500 ευρώ +20% του υπερβάλλοντος εισοδήματος από τις 15.000 ευρώ. Δηλαδή για εισόδημα 20.000 ευρώ η ετήσια δόση ορίζεται στα 2.500 ευρώ (10%x15.000 + 20%x5000).
  • Άνεργοι: Παρέχεται η δυνατότητα μηδενικής καταβολής δόσης, εφόσον έχουν μηδενικό εισόδημα ή λαμβάνουν μόνο το επίδομα ανεργίας.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι: η δόση θα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το ποσό των μηνιαίων δόσεων που αντιστοιχεί στο οικογενειακό εισόδημα του δανειολήπτη:
Ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα
Ελάχιστη δόση
Υπερβάλλον για εισοδήματα άνω των 15.000
Σύνολο ετήσιας δόσης
Μηνιαία δόση
5.000 € 500 € 0 € 500 € 42 €
10.000 € 1.000 € 0 € 1.000 € 83 €
15.000 € 1.500 € 0 € 1.500 € 125 €
20.000 € 1.500 € 1.000 € 2.500 € 208 €
25.000 € 1.500 € 2.000 € 3.500 € 292 €
35.000 € 1.500 € 4.000 € 5.500 € 458 €

Παράλληλα παραμένουν σε ισχύ οι νόμοι 3869/2010 («νόμος Κατσέλη») και 4161/ 2013 για τη δικαστική προστασία όσων αδυνατούν να εξοφλήσουν τα δάνειά τους.
Από το 2015 θα τεθεί σε εφαρμογή μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων με τη σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Από την αρχή του 2015 και μετά η νομοθετική αυτή διάταξη θα καταργηθεί και θα αντικατασταθεί από μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, την κατάρτιση του οποίου θα αναλάβει το υπό σύσταση Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης τη σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου, το οποίο θα παρέχει κεφάλαια στις ελληνικές τράπεζες για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και έργων υποδομής, με ευνοϊκούς όρους.

Διαβάστε το Νομοσχέδιο εδώ και την Αιτιολογική έκθεση εδώ

Ξέφυγε από τα "νύχια" της Τράπεζας πρώην δημ.υπάλληλος

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   23-12-2013

 Χαρά ,προσέφερε η υπαρ.579/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων, σε χρεωμένο πρώην δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος ρύθμισε το χρέος του ,αλλά και έσωσε την μοναδική του κατοικία από  από τα "νύχια" της μοναδικής πιστώτριας Τράπεζας, η οποία προσπάθησε να προβάλλει ως μη νόμιμη την αίτηση του δανειολήπτη ,΄ζητώντας την απόρριψη της, από το δικαστήριο, με την  αιτιολογία  ότι ο δανεισμός και η ανάληψη του ποσού, έγινε στον χρονικό ορίζοντα ,εντός του ίδιου έτους, που κατατέθηκε η αίτηση από τον δανειολήπτη για την  ρύθμιση  στο Ειρηνοδικείο, αιτιολογία η οποία κρίθηκε από το δικαστήριο αβάσιμη καθώς όπως απεδείχθη  ότι η σύμβαση του δανείου, καταρτίστηκε το έτος 2001  και αφορούσε μεταφορά υπολοίπου  ποσού στην ίδια την πιστώτρια Τράπεζα και όχι νέα ανάληψη.
 Επί της απόφασης : Η οφειλή του δανειολήπτη,  ανέρχεται σε 29.652,48 Ευρώ,σε μία και μοναδική Τράπεζα
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο δανειολήπτης τυγχάνει να είναι μέλος και η οποία χειρίστηκε το θέμα τόσο στην Εξωδικαστική διαδικασία, καταθέτοντας αίτηση με σχέδιο στην ίδια την Τράπεζα αιτώντας  να γίνει αποδεχτό,  σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα του δανειολήπτη, σχέδιο  που από την Τράπεζα δεν έγινε δεκτό, εν συνεχεία η ΄Ενωση αφού βεβαίωσε την αποτυχία επίτευξης της εξωδικαστικής διαδικασίας, ο δανειολήπτης  ακολουθώντας την συμβουλευτική αλλά και την νομική στήριξη συνεργαζόμενου δικηγόρου των Χανίων, κατέθεσε αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, ως επόμενο νομοθετημένο βήμα του ν.3869/2010 του γνωστού ως ν.Κατσέλη
  Επί της ουσίας της υπόθεσης , πρόκειται για δανειολήπτη, πρώην υπάλληλο του δημοσίου,με πολλαπλά προβλήματα υγείας ,με σύζυγο μη εργαζόμενη, είναι πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων,περιουσιακά στοιχεία ο ίδιος διαθέτει πέραν από την κύρια κατοικία  και δύο αγροτεμάχια τα οποία κατά την κρίση του δικαστηρίου δεν κρίθηκαν πρόσφορα προς εκποίηση , καθώς δεν πρόκειται να προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον.Επίσης η σύζυγός του έχει την επικαρπία κατά ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος 77,75 τ.μ στα Χανιά.
  Επί των παραπάνω αναφερομένων, το Ειρηνοδικείο Χανίων, αποφάσισε να ρυθμίσει τα χρέη του δανειολήπτη με σκοπό την απαλλαγή του, αφού τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης του ακινήτου ,που αποτελεί την κύρια κατοικία του.
Ειδικότερα με την υπαρ.579/2013 απόφαση  το Ειρηνοδικείο Χανίων :
1)Ρυθμίζει τα χρέη  του δανειολήπτη, με μηνιαίες καταβολές επί μια τετραετία ποσού εκάστης 300 Ευρώ.
2)Εξαιρεί  της εκποίησης το ακίνητο (διαμέρισμα  επί οικοδομής εμβαδού 103,53 τ.μ) αλλά και τα αγροτεμάχια που έχει την κυριότητα
3)Χορηγεί περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών , για την διάσωση της κατοικίας
4)Επιβάλλει  στον δανειολήπτη την υποχρέωση  να καταβάλλει για έξη έτη (72μήνες)  από 211,84 Ευρώ/μήνα.
  Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  θεωρείται άλλη μια επιτυχή ρύθμιση χρέους  με δικαστική απόφαση ,κάνοντας χρήση των διατάξεων του ν.Κατσέλη, ακόμα θεωρείται  άλλη μια ανάσα , άλλη μια ελπίδα, για δοκιμαζόμενο από την κρίση καταναλωτή.
 Επί τη  ευκαιρία της ανακοίνωσης, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , αφού ευχηθεί σε όλους τους καταναλωτές -δανειολήπτες Χαρούμενες Γιορτές και μια Ελπιδοφόρο και Νικηφόρο Χρονιά, για το έτος 2014, ενημερώνει ότι θα συνεχίσει και την νέα χρονιά,την συμβουλευτική,  την στήριξη και καθοδήγηση των χρεωμένων ,αλλά και πληγωμένων από την φτώχεια καταναλωτών.-
                                       
                Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                   Ιωάννα   Μελάκη

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Ρακί: Το αντίδοτο για τις ρυτίδες! Μάθε τη μυστική συνταγή…

Γράφτηκε από την
Ρακί: Το αντίδοτο για τις ρυτίδες! Μάθε τη μυστική συνταγή…
Φτιάξε μόνη σου μια super λοσιόν για να απαλλαχτείς μια και καλή από τις ρυτίδες!
Η αγαπημένη ρακί γίνεται η βάση για ένα σούπερ beauty product με μυρτιά, που υπόσχεται να κάνει το δέρμα σου λείο και λαμπερό!
Τι θα χρειαστείς:
-2 χούφτες μυρτιά
-Ένα πήλινο κανατάκι με ρακί
Εκτέλεση:
-Πίεσε με ένα γουδί πολύ καλά τα άνθη της μυρτιάς.
-Βάλε τα μέσα στο κανατάκι με τη ρακί.
-Άφησε το μείγμα 7-8 μέρες και έπειτα σούρωσέ το και τοποθέτησέ το σε ένα καθαρό δοχείο.
-Αυτός ο ελαιώδης χυμός που δημιουργήθηκε είναι η τέλεια λύση για να απαλλαχτείς φυσικά από τις ρυτίδες και να αποκτήσεις λεία και λαμπερή επιδερμίδα.
- Τουλάχιστον μια φορά την ημέρα βάλε μικρή ποσότητα σε βαμβάκι και πέρασε το ελαφρά σε όλο σου το πρόσωπο. Έπειτα ξέβγαλε και είσαι έτοιμη!

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Εισαγγελική έρευνα για τις εισπρακτικές εταιρίες

ΓΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ


Στο στόχαστρο του εισαγγελέα τίθενται εισπρακτικές εταιρίες προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαπράττονται από στελέχη και υπαλλήλους τους αδικήματα όπως αυτό της αντιποίησης Αρχής.

Εισαγγελική έρευνα για τις εισπρακτικές εταιρίες
Με εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτας Φάκου, θα διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για τον τρόπο που λειτουργούν εισπρακτικές εταιρίες έναντι οφειλετών τραπεζών.
Η εντολή της Εισαγγελίας δόθηκε με αφορμή τηλεοπτική εκπομπή (ΑΛΦΑ, «Αυτοψία», 5-12-2013) σχετικά με τη δραστηριότητα εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Η εισαγγελική έρευνα έχει στόχο τη διερεύνηση καταγγελιών, ώστε να εξακριβωθεί αν οι εν λόγω εταιρίες λειτουργούν σύννομα ή αν προκύπτει τυχόν τέλεση εκ μέρους στελεχών και υπαλλήλων τους αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων, μεταξύ των οποίων η αντιποίηση της άσκησης δημόσιας υπηρεσίας ή δικηγορικού λειτουργήματος, η χρήση παρένθετων δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών κλπ.
Το ενδιαφέρον του εισαγγελέα θα εστιαστεί στο εάν οι εισπρακτικές εταιρείες τηρούν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Η παραγγελία της κ. Φάκου δόθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, ενώ την έρευνα ορίστηκε να επιβλέπει ο εισαγγελέας Χαράλαμπος

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Κατασχέσεις ακινήτων για χρέη με μια απλή ατομική ειδοποίηση

ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line
"Η" Online 19/12 22:04

Αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα προβλέπουν τροπολογίες που αναμένεται να κατατεθούν από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την παράταση στην απαγόρευση πλειστηριασμών ακινήτων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών με τις προτεινόμενες διατάξεις του ΚΕΔΕ επιδιώκεται η προσαρμογή της νομοθεσίας περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος τίθεται σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2014.
Πρόκειται για διατάξεις που σύμφωνα με το υπουργείο θα απλοποιούν σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα τη διαδικασία της βεβαίωσης και της είσπραξης, ενώ θα δίνεται για πρώτη φορά στον οφειλέτη, επί οικειοθελούς συμμόρφωσης, η δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος, μεταξύ περισσοτέρων χρεών του, πιο θα εξοφληθεί, ενώ έως τώρα τη σειρά αυτή καθόριζε η φορολογική αρχή.
Επίσης, θα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την αποστολή και την κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης, προ αναγκαστικής εκτέλεσης, η οποία για πρώτη φορά προβλέπεται νομοθετικά ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.
Θα μεταβάλλεται το καθεστώς υπολογισμού των τόκων και των λοιπών διοικητικών κυρώσεων επί εκπροθέσμου καταβολής καθώς και οι όροι και οι περιπτώσεις απαλλαγής από τους τόκους.
Τέλος, θα προβλέπεται ότι τόσο οι οφειλές των στρατευμένων αλλά και οι οφειλές των ανηλίκων, για όσο διάστημα αυτοί στερούνται της προβλεπόμενης από το νόμο εκπροσώπησης και επί ένα εξάμηνο μετά την απόκτηση αυτής απαλλάσσονται από διοικητικές κυρώσεις.
Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και η παράταση για ένα έτος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 του χαμηλού συντελεστή 13% του ΦΠΑ στην εστίαση. Οπως σημειώνεται, η διάταξη αυτή έχει στόχο τη διατήρηση των τελικών τιμών στην εστίαση και της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στον τουριστικό τομέα καθώς και τον περαιτέρω περιορισμό της φοροδιαφυγής.
Όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο «δεδομένου ότι η πιλοτική εφαρμογή του συντελεστή (13%) από την 1η Αυγούστου 2013 δεν οδήγησε σε σημαντική μείωση των εσόδων του Δημοσίου, προτείνεται η διατήρησή του στο μέλλον».
Επίσης, θα προβλέπεται ότι τόσο οι οφειλές των στρατευμένων αλλά και οι οφειλές των ανηλίκων, για όσο διάστημα αυτοί στερούνται της προβλεπόμενης από το νόμο εκπροσώπησης και επί ένα εξάμηνο μετά την απόκτηση αυτής απαλλάσσονται από διοικητικές κυρώσεις.

Η τελική ρύθμιση για την προστασία από τους πλειστηριασμούς - Στα 200.000 ευρώ το πλαφόν για την αντικειμενική αξία


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη Τύπου Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Χατζηδάκη για την παρουσίαση της νομοθετικής ρύθμισης για την προστασία των δανειοληπτών.

“Όπως γνωρίζετε, τους τελευταίους μήνες έγιναν εντατικές διαπραγματεύσεις με την τρόικα για το καθεστώς προστασίας των δανειοληπτών. Σας έχουμε ήδη ενημερώσει, ότι στο πλαίσιο αυτών των διαπραγματεύσεων εξασφαλίσθηκαν κατ αρχήν δύο πράγματα:
-Πρώτον, ότι δεν αμφισβητείται η φιλοσοφία των νόμων 3869/2010 και 4161/2013. Αναφέρομαι στη φιλοσοφία των νόμων γιατί θα υπάρξουν παρεμβάσεις προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εφαρμογής τους. Με τους νόμους αυτούς παρέχεται απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών έναντι όλων των δανειστών (τράπεζες, ιδιώτες, εταιρείες κτλ), αμέσως μετά την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο νόμο και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Με άλλα λόγια στη χώρα μας θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ισχυρότερο στην Ευρώπη πλαίσιο προστασίας των πιο αδύναμων οικονομικά στρωμάτων.

-Δεύτερον, ότι από το 2015 θα ισχύσει ένα μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών που θα διαμορφωθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών και την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον τρόπο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ το 2015 καθώς απαιτείται χρόνος για την προετοιμασία του.

Το θέμα που παρέμενε ανοιχτό ήταν το καθεστώς που θα ισχύσει κατά τη μεταβατική περίοδο του 2014, δηλαδή από τις 31-12-2013 οπότε λήγει η αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το μόνιμο πλαίσιο.

Εξηγήσαμε από την αρχή των διαπραγματεύσεων ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να δεχθεί γενική άρση της αναστολής των πλειστηριασμών, γιατί αυτή ήταν η θέση της τρόικα. Παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο προστασίας που ισχύει με τους νόμους 3869/2010 και 4161/2013 είναι ισχυρό, θεωρούμε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που επιβάλουν ένα δεύτερο πλέγμα προστασίας, όχι κατ’ ανάγκην μέσω των Δικαστηρίων, για τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα που έχουν πληγεί από την κρίση.

Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να συνεχίζεται το καθεστώς προστασίας για όσους έχουν κατά τεκμήριο τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τα δάνειά τους

Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η πλευρά των δανειστών έκανε αρκετά βήματα προς τις θέσεις της κυβέρνησης. Δεν κατέστη δυνατόν όμως να υπάρξει τελική συμφωνία. Ο χρονικός ορίζοντας που έχουμε προκειμένου να νομοθετήσουμε, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, είναι συγκεκριμένος. Κατά συνέπεια προχωρούμε στην κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, χωρίς να έχει επιτευχθεί πλήρης συμφωνία με την τρόικα, αλλά και χωρίς ρητή διαφωνία από την πλευρά τους.

Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν σήμερα τις παραμέτρους του μεταβατικού καθεστώτος που θα ισχύσει το 2014 καθώς και τα χαρακτηριστικά του μόνιμου πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών από το 2015, αφού θυμίσω τα γενικά χαρακτηριστικά του πλαισίου προστασίας που θέτουν οι νόμοι 3869/2010 και 4161/2013.

Νόμοι 3869/2010 και 4161/2013

Α.Εξασφαλίζεται απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη που βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών. Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1) Άμεση αναστολή πλειστηριασμών (καταδιωκτικών μέτρων), από την κατάθεση της αίτησης και μέχρι τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής.

2) Από την έκδοση της προσωρινής διαταγής υπέρ του οφειλέτη, παύει σε βάρος του κάθε εκτέλεση μέχρι τη συζήτηση της αίτησης, και συνεπώς αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί επί της κύριας κατοικίας του.

3) Κατόπιν της εκδίκασης και με την έκδοση της οριστικής απόφασης του Δικαστηρίου διατάσσεται ο τρόπος ρύθμισης των χρεών ώστε να δύναται ο οφειλέτης να σώσει την κατοικία του.

4) Ακόμα και στην περίπτωση έκδοσης οριστικής σε βάρος του οφειλέτη απόφασης, και κατά την άσκηση έφεσης από αυτόν, παρέχεται πλέον η δυνατότητα να αιτηθεί προσωρινής διαταγής αναστολής πλειστηριασμών και των καταδιωκτικών σε βάρος του μέτρων, μέχρι και την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου.

Β. Πρόγραμμα διευκόλυνσης για μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες, φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από ατομική επιχείρηση, ανέργους με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως € 25.000 ή ατομικό 15.000 ευρώ, εφόσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% σε σύγκριση με το 2009.

Με τα περιουσιακά κριτήρια που γνωρίζετε χορηγείται περίοδος χάριτος 48 μηνών με μείωση των δόσεων στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματός του νοικοκυριού και δυνατότητα μηδενικών καταβολών για ανέργους.

Ισχύουν επίσης ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για ειδικές κατηγορίες πληθυσμού και χαμηλό επιτόκιο κατά την περίοδο χάριτος για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα, κάτω από 15.000 ευρώ.

Πρόγραμμα μακροπρόθεσμης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών

1.Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου θα συσταθεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο οποίο μετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Συμβούλιο εποπτεύει τη μεταβατική διαδικασία , εισάγει και παρακολουθεί τις δράσεις για την ενίσχυση της επίλυσης του χρέους φυσικών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Αποστολή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι ενδεικτικά:

i) η διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων,

ii) οι προτάσεις τροποποιήσεων των υφιστάμενων νομικών πλαισίων σε θέματα ουσίας και διαδικασίας/δικονομίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά με τις καθυστερούμενες αποπληρωμές,

iii) η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων,

iv) η άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων

v) η υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την κατάρτιση των πολιτών και των επαγγελματιών

vi) η δημιουργία ενός δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διαχείρισης οφειλών

vii) η τρίμηνη δημοσίευση έκθεσης προόδου.

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ορίζει με απόφαση του τις αρχές του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και προβαίνει ετησίως στην εκτίμηση των «απαραίτητων δαπανών διαβίωσης», με βάση τα ετήσια στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που θα ενσωματωθούν και θα αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της κατάρτισης του Κώδικα Δεοντολογίας προκειμένου να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στις απόπειρες εξωδικαστικού συμβιβασμού και ενώπιον των δικαστηρίων.

2.Έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, εκδίδεται Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή το αργότερο την 31-12-2014.

Ο κώδικας δεοντολογίας θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωμής, δεσμευτικούς κανόνες με σαφή χρονοδιαγράμματα, προϋποθέσεις επικοινωνίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών, την εισαγωγή των ορισμών του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και «απαραίτητων δαπανών διαβίωσης» επί των αποφάσεων των τραπεζών σχετικά με παροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων σε καθυστέρηση πληρωμής.

3.Διαμεσολάβηση Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι αρμόδιος για τη διαμεσολάβηση μεταξύ δανειστών και οφειλετών, με σκοπό τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως αναφορικά με θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.

Μεταβατικές διατάξεις περί αναστολής πλειστηριασμών

Αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί σε βάρος της πρώτης κατοικίας οφειλετών, έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα εξής κριτήρια:

1.Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

2.Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) είναι μέχρι 35.000 ευρώ.

3. Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

-Για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων (αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισόδημα, περιουσία), προσαυξάνονται κατά 10%.

Δηλαδή:

i)Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 220.000 ευρώ

ii)Το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των €38.500

iii)Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με €297.000,

iv) Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη να μην υπερβαίνει τις €16.500.

Κατά τη διάρκεια αναστολής πλειστηριασμού, οι δανειολήπτες θα πρέπει να καταβάλλουν δόσεις ίσες με το 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός τους, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις €15.000. Για οικογενειακά εισοδήματα άνω των €15.000 υπολογίζεται ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των €15.000 και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα. Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και έμπορους το ποσό αυτό θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 30 % της τελευταίας ενήμερης δόσης.

Για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

Επιλέξαμε να προβλέπεται μια μικρή μηνιαία καταβολή δόσης προκειμένου να υπάρξει επανεκκίνηση της σχέσης του δανειολήπτη με την τράπεζα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που θα σας παρουσιάσουμε, η δόση αυτή είναι μικρή σε σχέση με το εισόδημα του δανειολήπτη και πάντως, σε κάθε περίπτωση πολύ μικρότερη από το ενοίκιο που θα πλήρωνε αν δεν είχε λάβει στεγαστικό δάνειο. Ενδεικτικά για ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 830 ευρώ το μήνα, η δόση του δανείου διαμορφώνεται στα 83 ευρώ.

Τα στοιχεία για το εισόδημα, το ύψος της περιουσίας κλπ. θα αποδεικνύονται με υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του, περιγραφή της πλήρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτομερής αναγραφή των καταθέσεων και κινητών αξιών και των κινήσεων που ξεπερνούν το ποσό των €1.000 τους τελευταίους 24 μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε, οι δικλείδες που τίθενται προστατεύουν την συντριπτική πλειονότητα των δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα:

- 9 στους 10 δανειολήπτες έχουν κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας μικρότερης των €200.000.

- το 90% των νοικοκυριών με στεγαστικό δάνειο έχουν καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των €35.000.

- Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η διάμεσος αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας για το σύνολο των νοικοκυριών ανέρχεται στα €110.200 (δηλ. το 50% των νοικοκυριών έχει περιουσία χαμηλότερης αξίας). Ειδικά για τους δανειολήπτες η διάμεσος αξία της συνολικής περιουσίας τους ανέρχεται στα 173.966 €.

- Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το μέσο ποσό καταθέσεων ανέρχεται σε 3.600 €, ενώ η συνολική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων (καταθέσεις, επενδύσεις, ομόλογα, μετοχές κτλ) που διαθέτουν τα νοικοκυριά στη χώρα μας ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 4.400 €. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το 92,8% των καταθετών διαθέτει καταθέσεις συνολικού ύψους έως 10.000 ευρώ.

Προκύπτει λοιπόν ότι με τα κριτήρια που τίθενται, προστατεύεται η συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών με στεγαστικό δάνειο και όχι μόνο τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι διατάξεις που θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή. Όπως γνωρίζετε επιδιώξαμε όλο αυτό το διάστημα να υπάρξει συμφωνία. Είχαμε δηλώσει όμως ξεκάθαρα πώς δεν θα συμφωνούσαμε σε οτιδήποτε και δεν το κάναμε. Και τελικά δεν υπήρξε συνολική συμφωνία για κάθε επιμέρους παράμετρο των ρυθμίσεων. Αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά της τρόικα για το πλαίσιο των μέτρων που σήμερα παρουσιάζουμε.

Τι ισχύει για το 2014

1. Αναστολή πλειστηριασμών με τρεις προϋποθέσεις:

1. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

2. Το καθαρό οικογενειακό εισόδημα (χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικά ταμεία, φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης) είναι μέχρι 35.000 ευρώ.

3. Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας είναι μικρότερη ή ίση με 270.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Για οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% και όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όρια των προϋποθέσεων (αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας, εισόδημα, περιουσία), προσαυξάνονται κατά 10%.

2. Μηνιαίες καταβολές ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση

Μισθωτοί,συνταξιούχοι Δόση ίση με το 10 % του καθαρού εισοδήματος μέχρι 15.000 ευρώ. Από 15.000 ευρώ και πάνω 20 %.
Άνεργοι με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας παρέχεται Δυνατότητα μηδενικών καταβολών
Ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι Δόση ίση με το 10 % του καθαρού εισοδήματος μέχρι 15.000 ευρώ. Από 15.000 ευρώ και πάνω 20 %. Σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον το 30 % της τελευταίας ενήμερης δόσης

Ποιοι προστατεύονται από τις μεταβατικές διατάξεις

I. Κριτήριο αντικειμενική αξίας κύριας κατοικίας

«Η αντικειμενική αξία της κύρια κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ»

Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2012 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καθώς και της έρευνας του Ευρωσυστήματος, Household Finance and Consumption Survey (HFCS) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (βλ. πίνακα 1):
9 στους 10 δανειολήπτες έχουν κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας μικρότερης των €200.000.

Περίπου 7 στους 10 δανειολήπτες μάλιστα έχουν κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας μικρότερης των €140.000.

Πίνακας 1: Κατανομή αντικειμενικής αξίας κύριας κατοικίας

II. Εισοδηματικό κριτήριο

«Καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των €35.000»

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα του 2012), το μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών με στεγαστικό δάνειο ανέρχεται σε €25.482 ετησίως (διάμεσος €21.355 ετησίως).
Στα στοιχεία της ΓΓΠΣ αναφέρονται τα εισοδήματα χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές αλλά με την παρακράτηση φόρου.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι περίπου το 90% των νοικοκυριών με στεγαστικό δάνειο έχουν καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των €35.000.

Πίνακας 2: Δεδομένα εισοδήματος δανειοληπτών και στοιχεία δανείου


III. Κριτήριο συνολικής ακίνητης περιουσίας
«Συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με €270.000 και εκ του ανωτέρω ποσού, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις €15.000»

Σύμφωνα την έρευνα του Ευρωσυστήματος, Household Finance and Consumption Survey (HFCS) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η διάμεσος αξία της συνολικής περιουσίας για το σύνολο των νοικοκυριών στην Ελλάδα ανέρχεται στα €110.200 (δηλ. το 50% των νοικοκυριών έχει χαμηλότερη).

Το σύνολο των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο της περιουσίας των νοικοκυριών ανέρχεται στο 93,1% και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας στο σύνολο της περιουσίας στο 83,7%, ενώ το ποσοστό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο της περιουσίας των νοικοκυριών ανέρχεται μόλις στο 6,9%. (βλ. πίνακα 3)

Πίνακας 3: Κατανομή περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριώνΓια τους δανειολήπτες η διάμεσος αξία της συνολικής περιουσίας τους ανέρχεται στα 173.966 € (δηλ. το 50% των δανειοληπτών έχει χαμηλότερη). (βλ. πίνακα 4)
Πίνακας 4: Κατανομή περιουσιακών στοιχείων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού


Παρατηρείται επίσης ότι η συνολική περιουσία των νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα είναι αρκετά μικρότερη. Συγκεκριμένα, για εισοδήματα έως 11.000 € η συνολική περιουσία των νοικοκυριών ανέρχεται στα 55.113 €, για εισοδήματα 11.000-18.000 € στα 81.100 €, για εισοδήματα 18.000-27.000 στα 113.357 € και για εισοδήματα 27.000-40.000 € στα 137.186 €, ενώ για εισοδήματα μεγαλύτερα από 40.000 € συνολική περιουσία των νοικοκυριών ανέρχεται στα 225.860 €. (βλ. πίνακα 4)
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την αμετάθετη θέση του Υπουργείου Ανάπτυξης για προστασία των αδύναμων νοικοκυριών.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το μέσο ποσό καταθέσεων ανέρχεται σε 3.600 €, ενώ η συνολική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων (καταθέσεις, επενδύσεις, ομόλογα, μετοχές κτλ) που διαθέτουν τα νοικοκυριά στη χώρα μας ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 4.400 € (βλ. πίνακα 3).

IV. Κριτήριο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

«εκ του ανωτέρω ποσού, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ €15.000»

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το 92,8% των φυσικών προσώπων-καταθετών των ελληνικών τραπεζών διαθέτει καταθέσεις συνολικού ύψους έως 10.000 ευρώ, το 81,5% μάλιστα διαθέτει καταθέσεις μικρότερες των 2.000 €.

Πίνακας 5: Κατανομή Καταθέσεων φυσικών προσώπων ανά κατηγορία ποσούV. Ελάχιστη μηνιαία καταβολή δόσεων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το ποσό των μηνιαίων δόσεων που αντιστοιχεί ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών:


VI. Ειδική πρόβλεψη για ανέργους με μηδενικό εισόδημα ή μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας.
Προβλέπεται αναστολή πλειστηριασμών για ανέργους χωρίς να υπάρχει υποχρέωση οποιασδήποτε καταβολής

VII. Ειδική μεταχείριση για πολύτεκνους και ανθρώπους με αναπηρία
«Για i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα, ii) άτομα με αναπηρία άνω του 67%, iii) όσους βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα παραπάνω όριο των σωρευτικών προϋποθέσεων προσαυξάνονται σε ποσοστό κατά 10%»

Δηλαδή:
i) Η αντικειμενική του αξία ορίζεται να μην υπερβαίνει τις 220.000 ευρώ
ii) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των €38.500
iii) Η συνολική αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας μικρότερη ή ίση με €297.000,
iv) εκ του ανωτέρω ποσού, το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις €16.500”.

Από το Γραφείο Τύπου

Το βιογραφικό ενός αγρότη


Από την Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013 στις 00:17 πμ |
0
Αγαπητέ μου συμπολίτη και συνδημότη συγνώμη που πιθανόν να σε ζαλίσω με την παρούσα μου επιστολή που από αγανάχτηση έπιασα το στυλό και τα γράφω και που στην κατηγορία μου είμαι σίγουρος πως υπάρχουν χιλιάδες ομοιοπαθούντες, αλλά από σκελετό της οικονομίας μας επί αιώνες ο αγρότης τα τελευταία τριάντα χρόνια κατάντησε ή μάλλον τον κατάντησαν – οι κύριοι που ψηφίζαμε – τον διακονιάρη – ζητιάνο – της κοινωνίας μας….
Έρχομαι το 1982 μετά από εικοσιπέντε χρόνια απουσίας μου στα ξένα στον τόπο καταγωγής μου Παλιόχωρα Κουντούρα. Ενοικιάζω τρία στρέμματα για θερμοκήπια στη θέση «Μονοβολάκι» από τον πρώην Νομάρχη – και έμπιστο του μακαρίτη πατέρα μου – Δερμιτζάκη Στέλιο. Πήρα – τότε – δάνειο από την Αγροτική γύρω στις 700.000 δρχ. και τα φυτεύω. Φτιάχνοντας από τότε μια «καλύβα» έμεινα  εκεί για δώδεκα χρόνια με την γυναίκα μου και το γιό μου. Εν έτος 1984 περνά πολύ ισχυρή ανεμοθύελλα και μου σηκώνει ολόκληρο θερμοκήπιο , 1 στρέμμα, που είχα μπει ήδη στην παραγωγή με πάνω από 15 τόνους ντομάτες. Το σηκώνει λοιπόν γύρω στα πέντε μέτρα αλλά ξαναπέφτει κάτω καταστρέφοντας μου ολόκληρη την παραγωγή κάνοντάς μου τις ντομάτες «αλοιφή» όμως ήταν τόσο ισχυρή ανεμοθύελλα  που μετά από μένα ανατολικά τα τρία στρέμματα του μακαρίτη – φίλου μου _ Γερωνυμάκη τα ξεπατώνει τελείως και τα πετά στη θέση Γραμμένο περί τα χίλια πεντακόσια μέτρα νοτιοανατολικά από τη θέση τους. Ήταν για μένα η πρώτη σφαλιάρα  σαν παραγωγός.
Το 1986 μετά από δυνατές βροχές το μεγάλο μου θερμοκήπιο – δυτικά- ζωμπρίζοντας γίνεται όλο λάσπη και που είχε μπει στην παραγωγή πάνω από 20 τόνους ντομάτας και που δεν μπορούσε να μπει άνθρωπος μέσα από τις λάσπες. Κατά τύχη έρχεται ο ιδιοκτήτης μου κ. Δερμιτζάκης και μπαίνοντας στην καλύβα μου μου ζητά να του δώσω ντομάτες για το σπίτι του. Του δίνω μια τσάντα και του λέω πήγαινε να κόψεις ο ίδιος. Πάει λοιπόν και με το που μπαίνει στο θερμοκήπιο ακούω να φωνάζει «ΒΟΗΘΕΙΑ». Τρέχω και τι να δω: τον κύριο να κρέμεται από τα σύρματα του θερμοκηπίου που ήταν επάνω του και λασπωμένος μέχρι  τα γόνατα να φωνάζει βοήθεια. Τρέχω τον πιάνω τον ξελασπώνω – καθ’ ότι υπερήλικας από τα τότε γιατί τώρα πρέπει να ξεπερνά τα 100 χρόνια – και τον πηγαίνω στην καλύβα μου όπου τον έπλυνα. Επί δεκαπέντε όμως μέρες είχα να μπω στο θερμοκήπιο από τις λάσπες ακόμα και για βόλτα. Ζημιά λοιπόν και εκεί πάνω από πέντε τόνους ντομάτας. Ζημιές κοντολογίς δηλωμένες, βεβαιωμένες από τη Γεωπονική  Παλαιόχωρας και την Ένωση Αγροτών Κουντούρας, αλλά δεκάρα για τις ζημιές μου, από πουθενά παρά μόνο τα θερμά τους συλλυπητήρια… Όμως τα χρέη μου στην Αγροτική; Χρέη!!! Μη μπορώντας να δώσω δεκάρα για τα χρέη μου!!! Μα το τραγικότερο το παρακάτω. Τέλη Μάρτη του 1985 ευρισκόμενος εγώ στη λαική αγορά της Αθήνας μου έρχεται είδηση πως πήγε η γυναίκα μου Παναγιώτα να κλείσει το παράθυρο του θερμοκηπίου και ενώ ήταν στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της σπάνε τα υγρά μέσα της και πέφτει στο χωράφι σε σημείο αναισθησίας. Τρέχει ο γιός μου – οχτώ χρονών τότε- και κλαίγοντας τρέχει στους εκλεχτούς μας φίλους Βαρδάκηδες. Τους λέει το μαντάτο, τρέχουν και σηκώνοντας την με προσοχή – σε τιμή τους- την βάνουν σε δικό τους αυτοκίνητο την πάνε στο ιατρείο Παλαιόχωρας και από κει στην Κάντανο και απ’ εκεί με νοσοκομειακό γιατρό και νοσοκόμα την πάνε στην Κλινική Χατζάκη στα Χανιά όπου την κράτησαν για ένα μήνα μέχρι – λέει – να συμπληρώσει  έστω και 8 ημέρες από τον όγδοο μήνα για να της πάρουν με επέμβαση το παιδί. Έτσι και έγινε. Όταν όμως ήρθε η ώρα να της πάρουν  το παιδί μου λέει ο ειδικός γιατρός πως χρειαζόμαστε έξι (6) φιάλες αίμα πριν την εγχείρηση. Φεύγω και πάω στην 115 ΣΜ – που είχα υπηρετήσει- και ας είναι καλά τα παιδιά μα και ο αξιωματικός μου το βρήκαν!!! Κάνουν λοιπόν την επέμβαση με το ηλιοβασίλεμα της βγάζουν το παιδί αλλά κατ’ ευθείαν στην θερμοκοιτίδα. Τηλεφωνώ και κλείνω θέση – με τις υποδείξεις των γιατρών – στην ολυμπιακή αεροπορία και κλείνω θέση τα ξημερώματα για την Αθήνα. Παίρνω λοιπόν την θερμοκοιτίδα με το παιδί τα ξημερώματα και του δίνω για Αθήνα, γραμμή στο Αγλαΐα Κυριακού, το παίρνουν το βάνουν σε ειδικό χώρο (θερμοκοιτίδα) όπου κάθισε για τριάντα εφτά (37) ημέρες στη θερμοκοιτίδα καθ’ ότι ήταν πρόωρο!!! Δοξάζω όμως το Θεό που τα πράγματα πήγαν κατ’ ευχή, αλλά και εδώ η σφαλιάρα στην τσέπη δυνατή από κλινική, γιατρός, νοσοκόμες, φάρμακα, αίματα , νοσήλια εισιτήρια για Αθήνα και εκτός τα πουρμπουάρ βγαλμένα όλα από την τσέπη μου: Αλλά το χρέος στην Αγροτική Τράπεζα χρέος!!! Κατά το 1992-3 με διώχνει ο κ. Δερμιτζάκης και αγοράζω έτοιμα θερμοκήπια τρία στρέμματα από τον Κοπασάκη σε μετρητά σε ιδιοκτησία Σφακιανάκη Ευτύχη. Με τα ενοίκια που και εδώ επλήρωνα – όπως και στον προηγούμενο , με τα νερά τα εργατικά και τις  κατά καιρούς θερμοκηπιακές ζημιές τόσο σε καρπό από αρρώστιες όσο και σε κατασκευές από ανεμοθύελλες δεν περίσσευε δεκάρα για τα χρέη μου. Το 1998 ημέρα Σάββατο πηγαίνοντας στη λαϊκή του Σαββάτου στα Χανιά έχοντας μαζί μου μάνα και κόρη στο φορτηγάκι στο Εθνικό δρόμο Πλατανιά έρχεται κάποιος κύριος με Τογιότα φορτηγό και με 120-130 χιλιόμετρα μου την κοπανάει πίσω και δεξιά και με στροφές και τούμπες το αυτοκίνητό μου χτυπάει στο μπεντένι του δρόμου , σπάει η πόρτα του συνοδηγού και μου πετάει το παιδί μου είκοσι μέτρα σε χωράφι και ήταν θαύμα πως τη βγάλαμε αλλά με μικροεγκεφαλικά τόσο η μάνα όσον και η κόρη. Το αυτοκίνητό μου βέβαια άχρηστο  μα και του άλλου – που με χτύπησε- πήρε φωτιά… Το φορτίο – τότε – όλο άχρηστο, πάνω από 1 τόνο ντομάτες και αγγουράκια δεν πήρα δεκάρα από πουθενά. Η ασφάλεια βέβαια του άλλου – καθ’ ότι υπαίτιος – μου πήρε άλλο μεταχειρισμένο αγροτικό αυτοκίνητο. Το περιστατικό γραμμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Δεν πήρα όμως δεκάρα από πουθενά για την υλική ζημιά στις ντομάτες τα αγγουράκια μια και για ψυχική οδύνη!!!
Και έπεται η συνέχεια των τυχερών περιστατικών. Το 2.000 κατά μήνα Μάιο σφοδρή ανεμοθύελλα μου σαρώνει τα τρία μου στρέμματα που είχα αγοράσει από τον Κοπασάκη με ζημιές 70%!! Ασύμφορη η επισκευή τα ξηλώνω και πηγαίνοντας σε δική μου περιουσία στη θέση «Αλιτζερίνου» στο ενάμιση στρέμμα μετά δυσκολίας από την ξυλεία των τριών στρεμμάτων βρίσκω και φτιάχνω θερμοκήπια σε δική μου γη 600 τμ. Το ενάμιση όμως στρεματάκι αρδευόταν αιώνες από τον Πελεκανιώτη ποταμό και από το 1975 παίρνει όλο το νερό του ποταμού σε βάθος 6 χιλιομέτρων ο περιβόητος ΤΟΕΒ Κουντούρας καθιστώντας άνυδρη όλη την Ανατολική όχθη του ποταμού στις εκβολές του – όπου και το θερμοκηπιάκι μου -  άνυδρη ενώ την δυτική ακριβώς απέναντι από το δικό μου σε έκταση περί τα σαράντα στρέμματα και εκτός αναδασμού δεν στερήθηκε ούτε στιγμή το νερό του Πελεκανιώτη. Κάνοντας το θερμοκηπιάκι μου με απανωτές αιτήσεις ζητώ νερό για άρδευση αλλά το αποτέλεσμα μηδέν. Και αναγκάζομαι και παίρνω νερό για άρδευση από απόσταση 1.500 μέτρων από τον Σαρακινιώτη ποταμό με τα τεράστια προβλήματα στην άρδευση και την καλλιέργεια του χωραφιού μου . Υπάρχει η σχετική μου αίτηση πρωτοκολλημένη από το 2005 στον ΤΟΕΒ Κουντούρας. Λεφτά λοιπό και εδώ για λάστιχα άρδευσης συνδετήρες, βάνες και τόσα άλλα και η καλλιέργεια μικρή που δεν περίσσευε ούτε δεκάρα για τραπεζικές υποχρεώσεις. Το 2005 ερχόμενος από τη Λαϊκή της Τετάρτης με τη γυναίκα μου στη θέση Κακόπετρο ερχόμενος κανονικά στην πορεία μου για Παλιόχωρα σε μια στροφή έρχεται μια κυρία «ΟΔΗΓΟΣ» πηγαίνοντας για Χανιά παραβιάζοντας την διπλή γραμμή που είχε στην προεία της προσπερνώντας δύο νταλίκες της «ΜΠΕΡΕΣ ΜΠΕΤΟΝ» και τρείς κούρσες πίσω τους, όλα για Χανιά , και μου την κοπανάει μετωπική, που παρ’ ολίγον να μας σκοτώσει και εμάς μα και η ίδια με το εξάχρονο παιδάκι που είχε στη κούρσα της. Έρχεται επι τόπου ειδικός εκτιμητής κοινής εμπιστοσύνης των δύο ασφαλειών δικός μου και δικός της κάνει την έγγραφη εκτίμηση αξίας οχήματος μου από ζημιά δική της αξία 2.800 ευρώ. Γίνεται το πρώτο δικαστήριο μετά τρία χρόνια και η κυρία δικαστικός δεν μου βγάζει ούτε τα έξοδα του δικηγόρου μου τα 220 ευρώ. Κάνω έφεση και στα εφτά χρόνια δικαστήριο δεν έγινε ακόμη. Μα είναι κράτος αυτό;
Το εν λόγω αυτοκίνητο υπάρχει από τότε στη θέση «ΠΛΑΚΑΚΙ» Κουντούρας αραγμένο. Αναγκάζομαι και με δανεικά από δικού μου και αγοράζω την κλούβα που έχω και σήμερα. Και το κακό και η ατυχία δεν σταματά εδώ.
Φυτεμένο το θερμοκηπιάκι στη θέση «ΑΛΙΤΖΕΡΙΝΟΥ» με ντομάτες εκλεχτής ποιότητας γύρω στα χίλια πεντακόσια φυτά μάτια χίλια φυτά φασολάκι καθιστό πολύ παραγωγικό και είχε εισχωρήσει το φοβερό έντομο «ΤΟΥΤΑ» και πάλευα με φάρμακα μα και φύλλα νάιλον όσο μήκος είχε το θερμοκήπιο που τα φύλλα αυτά τα άλειφα με ειδική κόλλα και ήταν τα νάιλον λούβα από πιασμένο κουνούπι εκτός αυτά που είχαν πιάσει τα φάρμακα. Παίρνω εργάτη ημέρα Παρασκευή να κόψω ντομάτες και φασολάκια για τη Λαϊκή του Σαββάτου και δεν βρίσκω ούτε ένα κιλό  γερή ντομάτα για πούλημα. Ο κήπος πάνω από εφτά (7) τόνους ντομάτας και πάνω απ πεντακόσια (500) κιλά φασολάκια και ανάθεμα το κιλό που πούλησα. Κάνω αίτηση στην Γεωργική υπηρεσία και ήρθαν «ινκόγκνιτο» γεωπόνοι με την προϊσταμένη από Χανιά και μου στείλανε το μαντάτο της καθολικής προσβολής ταχυδρομικώς. Και υπάρχει στο χέρι μου. Όμως και απ’ εκεί δεκάρα αποζημίωση. Ανοίγω τις πόρτες του και πανηγυρίσανε τα γύρω ζωντανά τετράποδα. Έρχεται Αύγουστος του 2010 και δυνατή ανεμοθύελλα μου το κάνει κουρέλι. Κάνω αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και έρχεται ειδικός γεωπόνος από Ηράκλειο και διαπιστώνει τη ζημιά χωρίς όμως να πάρω και εδώ δεκάρα. Το εγκαταλείπω για τρία χρόνια – καθ’ ότι κουρέλι. Μετά από τρία χρόνια έρχεται το παιδί μου που επί τρία χρόνια σχεδόν το είχαν πάρει με τα «Stage» στη Νομαρχία μου το σχολάνε και στην απελπισία του ξεκινά να φτιάξει το θερμοκηπιάκι του. Ξεκινά Αύγουστο μήνα από το μηδέν το επισκευάζει με καινούρια νάιλον με καλή ξυλεία με καινούρια δίκτυα άρδευσης με εργατικά με χίλια διακόσια φυτά αγγουράκι εκλεχτής ποιότητας και παραμονή των Χριστουγέννων του 2012 και ενώ θα έμπαινα στην παραγωγή σε μια εβδομάδα κατεβάζει ανεμοστρόβιλο και το ξεθεμελιώνει. Ζημιά κοντολογίς πάνω από 15.000 ευρώ. Κάνω αίτηση στον ΕΛΓΑ την επομένη των Χριστουγέννων αλλά «φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Μετά από ενάμιση μήνα έρχεται κάποιος κ. Λουκάς από το ΕΛΓΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έγραφε και φωτογράφιζε πάνω από μια ώρα που είχαμε πάει μαζί και σαν τελείωσε του ζητώ βεβαίωση για το τι βρήκε και η απάντησή του: θα σου τη στείλω από το Ηράκλειο…. Αν είδατε και σεις που με διαβάσατε είδα και εγώ…. Όχι λοιπόν κύριοι αποζημίωση αλλά ούτε βεβαίωση της ζημιάς. Κατά τα άλλα έρχονται τράπεζα εφορία και θέλουνε λεφτά!!! Μα η Αγροτική τράπεζα κύριοι ιδρύθηκε επί Ελευθερίου Βενιζέλου για το καλό και μόνον του βιοπαλαιστή αγρότη και σήμερα να έχει καταργηθεί πανελλαδικά και να μας φέρουν αυτοί που ψηφίζαμε τα μεγάλα μας αφεντικά της ΤΡΟΙΚΑΣ και ?????
Μα είναι στ’ αλήθεια κράτος αυτό; Έπρεπε λέει να είχε δηλώσει το θερμοκήπιο του τον Απρίλιο μήνα. Μα απαντήσατε μου κύριοι που ψηφίζαμε τι μυαλό έκανε αυτό τον νόμο; Δηλαδή όσα γίνανε μετά – επειδή δεν γνώριζαν τον σχετικό Νόμο ή δεν μπορούσαν σας δουλέψανε και ότι φτιάξανε για να ζήσουν τα φτιάξανε στην περιουσία του Εντογκάν; Αυτό για μένα κύριοι αρμόδιοι είναι «ΞΕΠΕΣΜΟΣ»;
Παράλειψα στην πορεία των γραφτών μου να αναφέρω και άλλες φοβερές ζημιές που υπέστην στην πορεία του αγρότη από το έτος 1982 μέχρι σήμερα. Κατά το έτος 1997 αν θυμάμαι καλά από πυρκαγιά της ΔΕΗ στη θέση «Κοντοκυνήγι» στην πορεία της περί τα δέκαπέντε χιλιόμετρα νότια φλέγεται το πατρικό μου χωριό «ΤΣΑΠΙΑΝΑ» καίγοντάς μου πάνω από τριάντα (30) ρίζες θεόρατες ελιές που τις έκανε στάχτη απειλώντας και τα πατρικά μου σπίτια, χωρίς να πάρω και από κει δεκάρα τόσο εγώ όσον και κανείς από τους ομοιιοπαθόντες. Μα και το επίσης σπουδαίο που παράλειψα αυτό του 2000!! Μετά από μια πρωτοφανή ραγδαία καταιγίδα κινήσανε και οι δυό μας ποταμοί δηλαδή και ο Πελεκανιώτης μα και ο δικός μας ο Σαρακινιώτης με το τραγικό για την περιοχή να ξεπατώσουν τις τσιμεντένιες γέφυρες και στους δύο ποταμούς συν τις άλλες τραγικές αημιές σε πηγάδια, σπίτια, ζώα, κηποχώραφα – που το έχω ακόμη – σπίτι – αποθήκη- στα (20) είκοσι μέτρα απόσταση από την άκρη της όχθης και με την φοβερή πλυμμήρα μου σπάει – καινούρια – κουφώματα από βορά και μπαίνοντας μίσα πάνω απ ένα μέτρο λάσπη σ’ όλο το σπίτι των 60 τ.μ. εκτός τις ζημιές σε όλα μου τα έπιπλα μα και πάνω από είκοσι σακιά λιπάσματος και διάφορα ξύλα θερμοκηπίου τα οποία πέταξε στη θάλασσα . Μου ζήτησαν τη σχετική δήλωσή μου γι’ αυτές τις ζημιές. Την έκανα – την έχω στο χέρι μου – μια δεκάρα αποζημίωσης δεν πήρα ποτέ  από κανένα. Και εδώ με τη συγνώμη σας θ’ αναφερθώ σε «έργο» τεράστιας ευθύνης μα και υπηρεσιακού έργου υψίστης σημασίας, αυτό τον «Βιολογικό Παλαιόχωρας» στη θέση «ΤΡΟΧΑΛΟΥ» επιλεγμένο πριν δεκαπέντε χρόνια από τον σημερινό μα Δήμαρχο και το επιτελείο του τη στιγμή που από πάνω υπάρχουν αιωρούμενα τα γκρεμνά και από την κάτω μεριά εφαπτόμενο τον Σαρακινιώτη ποταμό. Ελάτε κύριοι «αρμόδιοι» πριν την υπογραφή σας και κάνετε τον έλεγχο και τη διαπίστωση για τα γραφόμενά μου… Και όπως αναφέρει ο Συνήγορος του Πολίτη, η επιλογή του χώρου από τον κ. Δήμαρχο απ’ άκρη ως άκρη παράνομη χωρίς μια νόμιμη πράξη επιλογής του χώρου με τις απαραίτητες σχετικές μελέτες!!! Και το τελευταίο μου για το κατάντημα του Αγρότη, σε τιμή μας τη μητέρα του φτωχού αγρότη  ίδρυσε κατά το 1926 περίπου ο αείμνηστος μέγας εθνάρχης μας Ελευθέριος Βενιζέλος – ο Θεός να τον αγιάσει- και την είχε ο κάθε μας αγρότης – μεταξύ αυτών και ο γράφων – σαν αντικούμπι και ευεργέτη, γιατί πράγματι ήταν. Τώρα όμως Αγροτική Τράπεζα σ’ ολόκληρη την Ελλάδα δεν υπ-άρχει και είναι σε τιμή μας για τους άρχοντες που ψηφίζαμε. Τη θέση της την πήρε όχι η Πειραιώς αλλά η «ΤΡΟΙΚΑ» . Τα μεγάλα μας αφεντικά!!! Και εδώ κύριοι τελειώνω για το δράμα ενός αγρότη που επί τριάντα πέντε χρόνια έζησε και τα σχετικά πιστοποιητικά, έγγραφα μα και μάρτυρες είναι στη διάθεσή οιουσδήποτε!!!
Είμαι χρεωμένος στην Αγροτική . Ελάτε όμως κύριοι αξιολογήσετε και εκτιμήσετε τις ζημιές μου μα και του κάθε αγρότη στη δουλειά που κάνει και να ζητήσετε το ποσό που δανείσατε αλλά ούτε δεκάρα παραπάνω σε τόκους και τοκογλυφίες…
Χαίρομαι θαυμάζω μα και λατρεύω κυριολεχτικά τους  δημοσιογράφους που με το θάρρος της ψυχής τους γράφουν κα αναφέρονται στα πανωτόκια μα προπαντός στην σωτηρία της πρώτης κατοικίας. Είστε όλοι σας αξιέπαινοι και άξιοι συγχαρητηρίων, γιατί ενώ οι κύριοι που ζητούν και απαιτούν και την πρώτη κατοικία πετούν παιδιά στον δρόμο που αν τα χρειαστούν για φαντάρους σε πόλεμο θα βάλουν αυτά μπροστά!!!!
Διεκδικήσετε κύριοι το πραγματικό ποσόν δανεισμού, με λογική , ηθική, και τίμια συμπεριφορά και ευκολία για τον δανειστή να τα πάρετε αλλά χωρίς τις τοκογλυφίες.
Μετά τιμής
Θεόδωρος Σπ. Ζουριδάκης