Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

20 Αρνητικά σημεία στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας

 1. «Η τροπολογία δεν αφορά θεσμό συλλογικής ρύθμισης των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αλλά ένα πρόγραμμα ρύθμισης περιορισμένων δανείων, το οποίο προσφέρεται  ως  συμβολικό και πενιχρό αντίτιμο για την κατάργηση του Νόμου Κατσέλη, όσον αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας.
 2. Το πρόγραμμα έχει περιορισμένη διάρκεια, ως εκ τούτου δεν πρόκειται για θεσμό προστασίας ρύθμισης των χρεών. Αφορά ενυπόθηκα εξασφαλισμένες οφειλές που την 31.12.2018 ήταν ληξιπρόθεσμες, εμφάνιζαν δηλαδή τουλάχιστον τρεις μήνες καθυστέρηση. Επομένως, το πρόγραμμα έχει προσωρινό χαρακτήρα και δεν αφορά οφειλέτες που θα είναι σε αδυναμία στο μέλλον να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
 3. Το πρόγραμμα δεν αφορά οφειλέτες που είναι ήδη σε αδυναμία και βρίσκονται την 31.12.2018 σε μία προσωρινή ρύθμιση (π.χ. καταβολής μόνο τόκων) και θα έχουν στο άμεσο μέλλον να αντιμετωπίσουν την επαναφορά της κανονικής δόσης.
 4. Το πρόγραμμα δεν αφορά υπερχρεωμένους οφειλέτες οι οποίοι έχουν πολλές άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όμως, το στεγαστικό τους δάνειο, για προφανείς λόγους, συνέχιζαν  να το αποπληρώνουν.
 5. Το πρόγραμμα δεν αφορά την προστασία της κατοικίας αν ο δανειολήπτης για οποιονδήποτε λόγο δεν διαμένει ήδη σε αυτή.
 6. Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται αν ο δανειολήπτης ή άλλα μέλη της οικογένειάς του έχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία που υπερβαίνει το ποσόν των 80.000 ευρώ.
 7. Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται αν η εξασφαλισμένη οφειλή, όπως έχει διογκωθεί με τόκους υπερημερίας και τα έξοδα, υπερβαίνει το ποσόν των 130.000 ευρώ.
 8. Το πρόγραμμα δεν αφορά τις μη εξασφαλισμένες οφειλές, οι οποίες θα συνεχίζουν να διογκώνονται και να εκκρεμούν σε βάρος του δανειολήπτη.
 9. Το πρόγραμμα δεν εφαρμόζεται σε όσους υπερβαίνουν το χαμηλό εισοδηματικό οικογενειακό κριτήριο.
 10. Είναι, εξάλλου, μύθευμα ότι όσοι  δεν αποκλείονται από τα παραπάνω κριτήρια αποκτούν το δικαίωμα μίας προσιτής ρύθμισης της μεμονωμένης έστω οφειλής. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να περιφρονήσουν την αίτηση που υποβάλλεται στην πλατφόρμα, να μην απαντήσουν ποτέ σε αυτή ή να προβάλλουν οποιαδήποτε άλλη πρόταση. Σε αυτή την περίπτωση, με την πάροδο μηνός,  η διαδικασία «ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΤΑΙ»
 11. Ο υπερχρεωμένος οφειλέτης έχει στην προηγούμενη περίπτωση τη δυνατότητα μόνο να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, σε ασφυκτικές προθεσμίες, να υποβληθεί σε μία ανάλογη του Νόμου Κατσέλη δικαστική, εντέλει και μακρόχρονη, αντιδικία, για να διεκδικήσει την πενιχρή και ασήμαντη μεμονωμένη ρύθμιση.
 12. Σε μία ξεδιάντροπη, θρασύδειλη, αισχρή, απειλητική και υβριστική προς τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ρύθμιση, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η αίτηση του δανειολήπτη που αναγκάζεται να προσφύγει στα δικαστήρια, επειδή αρνήθηκαν οι τράπεζες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, θα του επιβληθεί χρηματική ποινή μέχρι το 5% της οφειλής του, με ανώτερο το ποσόν των 5.000 ευρώ και ελάχιστο το ποσόν των 1.500 ευρώ!! Ούτε λόγος δε για κύρωση στην τράπεζα που θα περιφρονήσει τη διαδικασία και την περίφημη «πλατφόρμα»!
 13. Οι τράπεζες έχουν κίνητρο να περιφρονήσουν τη διαδικασία και την πλατφόρμα, καθώς ο δανειολήπτης δεν θα έχει, μέχρι να δικαιωθεί στο μακρόχρονο αγώνα του για την ασήμαντη ρύθμιση προστασία από πλειστηριασμούς, παρά μόνο αν πετύχει προσωρινή δικαστική προστασία και με την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλει για κάθε δεκτική ρύθμισης οφειλή τουλάχιστον το ήμισυ της ενήμερης δόσης. 
 14. Αν, πάλι,  ένας πιστωτής υποβάλλει πρόταση, όχι όμως και άλλος πιστωτής απέναντι στον οποίο υπάρχει επιδεκτική ρύθμισης απαίτηση, ο δανειολήπτης είναι και πάλι υποχρεωμένος να προσφύγει στο Δικαστήριο καθώς διαφορετικά δεν απολαμβάνει απέναντι στους λοιπούς πιστωτές προστασία.
 15. Εάν  δεν ενταχθούν με δικαστική απόφαση όλες οι δεκτικές ρύθμισης οφειλές σε ρύθμιση, ο δανειολήπτης δεν δικαιούται ούτε την απροσδιόριστη επιδότηση, ούτε η κατοικία του προστατεύεται από πλειστηριασμούς.
 16. Είναι, εξάλλου, πρακτικά αδύνατο να ρυθμιστούν περισσότερες δεκτικές ρύθμισης οφειλές, γιατί μία τέτοια δυνατότητα δεν καλύπτεται από τις πραγματικές δυνατότητες που επιτρέπουν τα κριτήρια αποκλεισμού αλλά και γιατί δεν έχουν τελικά κίνητρο ούτε οι λοιποί πιστωτές.
 17. Είναι απίθανη η περίπτωση κάποιας άξιας λόγου διαγραφής οφειλής. Λόγω  της σώρευσης των προϋποθέσεων για την ένταξη στη ρύθμιση που εφαρμόζονται, το όφελος δεν θα υπερβαίνει κάποια μικρή έκπτωση και αυτή θα τη λάβει ο δανειολήπτης μόνο  αν έχει τηρήσει τη ρύθμιση για 25 έτη ή μέχρι τα ογδόντα του.
 18. Αν στο μέλλον (στα προσεχή 25 έτη) περιέλθει και σε πρόσκαιρη αδυναμία δεν θα χάσει μόνο την ασήμαντη έκπτωση αλλά θα πρέπει να επιστρέψει και την όποια (απροσδιόριστη) επιδότηση.
 19. Με δεδομένο ότι η ρύθμιση της μεμονωμένης οφειλής (και όχι του συνόλου των χρεών) γίνεται στο 120% της αξίας του ακινήτου, η όποια επιδότηση, σε σχέση με την προστασία της κύριας κατοικίας στο Νόμο Κατσέλη που κατάργησε η Κυβέρνηση, δεν οδηγεί σε χαμηλότερη δόση για τον ίδιο τον οφειλέτη.
 20. Δεν εντάσσεται ο δανειολήπτης στο πρόγραμμα αν η αίτησή του για την ένταξη στο ν. 3869/2010 έχει απορριφθεί, μεταξύ άλλων, λόγω δόλιας αδυναμίας. Δεν πρόκειται, όμως, εν προκειμένω για τους λεγόμενους στρατηγικούς κακοπληρωτές αλλά για εκείνους που τη δεκαετία του 2000, της επιθετικής πιστωτικής επέκτασης, δεν διαχειρίστηκαν επιτυχώς την πιστοληπτική τους ικανότητα αφού με αυτό το κριτήριο χαρακτηρίστηκαν ως τέτοιοι».

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Νέο Νομοσχέδιο για την Προστασία της κυρίας κατοικίας

Από την τροπολογία προβλέπεται ότι η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν θα υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».

Τα 10 σημεία κλειδιά

1. Δεν θα εντάσσονται στον νέο νόμο όσοι έχουν απορριφθεί από τον νόμο Κατσέλη με την αιτιολογία του δόλου.
2. Στο νέο πλαίσιο θα εντάσσονται χρέη έως και τις 31/12/2018
3. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά δάνεια και τα 250.000 ευρώ για τους υπόλοιπους δανειολήπτες.
4. Το οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 12.500 ευρώ για τον άγαμο και θα προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έως τα τρία παιδιά.
5. Οι συνολικές καταθέσεις της οικογένειας δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 15.000 ευρώ, ενώ η υπόλοιπη περιουσία, κινητή και ακίνητη, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ για όσους έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 20.000 ευρώ
6. Η ανεξόφλητη οφειλή μαζί με τους τόκους θα πρέπει να ανέρχεται έως το ποσό των 130.000 ευρώ.
7. Η μη καταβολή τριών δόσεων θα οδηγεί σε έκπτωση από τη ρύθμιση
8. Δεν ρυθμίζονται οφειλές που έχουν την εγγύηση του Δημοσίου, όπως και όσες έχουν ήδη ρυθμιστεί ή είναι εκκρεμείς.
9. Θα κουρεύονται οφειλές που ξεπερνούν το 120% της αξίας της πρώτης κατοικίας, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται σε δόσεις με τόκο Euribor τριμήνου σε 2%.
10. Με την ένταξη στη ρύθμιση σταματά κάθε διαδικασία πλειστηριασμού του οφειλέτη.

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Επιστολή- Διαμαρτυρία ,στο θέμα της επιβολής προστίμου 100 ευρώ. σε ιδιοκτήτες που μισθώνουν ακίνητο για κατοικία,


Επιστολή- Διαμαρτυρία  προς τους αρμόδιους Υπουργούς, έστειλε η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  με την οποία ζητά να δοθεί λύση ,στο θέμα της επιβολής προστίμου  των 100 ευρώ. σε ιδιοκτήτες που μισθώνουν ακίνητο για κατοικία, όταν υπογράφεται αναδρομικά παράταση των μισθώσεων
Αναλυτικά:
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλεξ. Χαρίτση
Προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλ. κα Θεανώ Φωτίου
Προς τον Γεν.Γραμματέα Καταναλωτή και Αγοράς
Προς τον Γενικό Γραμματέα της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή
ΚΟΙΝ: Προς τον Πρόεδρο της ΗΔΙΚΑ κ. Αναστάσιο Τάγαρη

Θέμα: Δώρον άδωρον, το επίδομα ενοικίου, σε κάποιους ενοικιαστές , με μη έγκαιρο συμβόλαιο μίσθωσης.

 Στην επιστολή  της η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, αναφέρει"

"Αξιότιμοι κύριοι,

H εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ Δ13οικ.10747/256  "περί επιδότησης ενοικίου", σε κάποιους καταναλωτές , θεωρείται "Δώρον άδωρον", καθώς οι δικαιούχοι ενοικιαστές, προκειμένου να την εισπράξουν, ζητούν  από τους ιδιοκτήτες (εκμισθωτές) τους,τη σύνταξη και υπογραφή αναδρομικών παρατάσεων των μισθωτικών συμβάσεων. (από 1.1.2019) Όμως, η κατάθεση σήμερα, συμβάσεων παράτασης, στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ με αναδρομική ισχύ από 1.1.2019, επισύρει πρόστιμα ύψους 100€ ,σε βάρος των εκμισθωτών, καθώς θεωρείται εκπρόθεσμη.
Και εδώ αρχίζουν τα "δύσκολα" εις βάρος του ενοικιαστή- καταναλωτή,  καθώς ο ιδιοκτήτης   όχι μόνο θέλει να του "περάσει" και να εισπράξει από αυτόν ,αυτό το πρόστιμο, αλλά και "επί ευκαιρία" απαιτεί αύξηση του μισθώματος, ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις , αιτεί και απαιτεί  από τον ενοικιαστή ,την αποχώρηση από το μίσθιο.
Κύριοι,
  Επειδή, ως Εθνική Κοινωνική Οργάνωση,(Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) μάχεται στο πλευρό των οικονομικά αδύναμων πολιτών, χαιρετίζει αυτή την κοινωνική  στήριξη , από μεριάς Πολιτείας,  επιδότησης ενοικίου,(ΚΥΑ Δ13οικ.10747/256) καθώς θεωρείται επιβεβλημένη και χρήσιμη, προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο εξάπλωσης της  αστεγοποίησης της κοινωνίας.
  Επειδή, η αρχική μίσθωση της  κύριας κατοικίας ,έχει εκ του νόμου ελάχιστη τριετή διάρκεια, υποχρεωτική και για τα δύο μέρη, ακόμη και αν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο (άρθρο 2 παρ. 1 Νόμου 1703/1987 (ΦΕΚ Α145) & παρ. 5 του αρ. 1 του ν. 2235/1994).
Επειδή, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, αν έχει λήξει το συμβόλαιο μίσθωσης και ο ενοικιαστής παραμένει στο ακίνητο, τότε θεωρείται ότι η μίσθωση έχει ανανεωθεί για αόριστο χρόνο (άρθρο 611 του Αστικού Κώδικα
Επειδή, πιθανολογείται πολλοί καταναλωτές, για να αποφύγουν την ενδεχόμενη άρνηση του εκμισθωτή ,για υπογραφή ετεροχρονισμένης (1-1-2019)  σύμβασης , να  προτιμήσουν  τι μη ένταξή τους σαυτό  το κοινωνικό μέτρο,ανακούφισης,

  Για τους όλους  τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους, αιτούμεθα

1)Να βρεθεί άμεση λύση, στην μη επιβολή του "άδικου" προστίμου,
 2)Να  να μην επιβληθούν  πρόστιμα, στους εκμισθωτές που καταχωρούν   στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ την ανανέωσή της εκμίσθωσης , για όσο διάστημα υποβάλλονται οι αιτήσεις, για τη χορήγηση του επιδόματος ενοικίου.
3) Άμεσα να διευκρινιστεί ότι, οι δικαιούχοι του επιδόματος μίσθωσης, δεν "κωλύονται" στην υποβολή αίτησης , εφόσον  για την εν λόγω  μίσθωση ,έχει ενημερωθεί σε οποιονδήποτε χρόνο, το σύστημα  της  ΑΑΔΕ

                           Με Εκτίμηση
              Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                          Ιωάννα Μελάκη