Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

Εντός του Μαΐου θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αγροτών

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης έχει ζητήσει εντός του Μαΐου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αγροτών
Μέσα στο αμέσως προσεχές διάστημα θα αρχίσει να εφαρμόζεται ρύθμιση για τα αγροτικά χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες, με το «κούρεμα» του κεφαλαίου να φτάνει μέχρι και το 60% και την αποπληρωμή τις 120 δόσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης έχει ζητήσει εντός του Μαΐου να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών αγροτών προς εφορία για εισόδημα, ΦΠΑ κλπ., για ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ και για τα αγροτικά δάνεια προς τράπεζες που έκλεισαν και βρίσκονται υπό εκκαθάριση (πρώην Αγροτική Τράπεζα, Συνεταιριστικές, ΤΤ, FBB, Probank, Proton κλπ).

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομίας, η ρύθμιση οφειλών δύναται να περιλαμβάνει:

- 100% διαγραφή τόκων υπερημερίας δανείων. Επιπρόσθετα διαγραφή τόκων και κεφαλαίου δανείων, βάσει των ήδη αποπληρωμένων ποσών, αφού ληφθεί υπόψη ο νόμος για τα πανωτόκια και οι ισχύουσες υποθήκες (κατόπιν ελέγχου). Εννοείται ότι εφόσον ο αγρότης το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε πώληση ακινήτων του σε τρίτους, με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος χρέους

- Διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων δημοσίου, βάσει της ακίνητης περιουσίας

- Αποπληρωμή σε έως 120 δόσεις, βάσει του διαθέσιμου εισοδήματος, αφού ληφθούν υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Όφελος

Ειδικά για τη ρύθμιση των αγροτικών δανείων τα οφέλη είναι τα εξής:

- Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 60%.

- Σε περίπτωση ρύθμισης σε δόσεις του εναπομείναντος ποσού (κατόπιν της ανωτέρω διαγραφής τόκων και πανωτοκίων), η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%.

Σε ποιούς απευθύνεται η ρύθμιση

Η ρύθμιση απευθύνεται σε:

- αγρότες, γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχουν λάβει αγροτικό δανειακό προϊόν (καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων κλπ) από την πρώην ΑΤΕ και τις λοιπές ανωτέρω τράπεζες υπό εκκαθάριση

- εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών κατά την 31/12/2017.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που αγρότης δεν ενταχθεί στην ανωτέρω διαδικασία, τότε ο εκκαθαριστής προειδοποιεί ότι υποχρεούται να καταφύγει είτε σε νομικές ενέργειες είτε στην πώληση των συγκεκριμένων δανείων σε fund.

Όπως αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα «Αυγή», οι αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία κλπ) δεν εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση, αλλά εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ακόμη ότι η ρύθμιση δεν παρέχεται σε αγρότες, οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά εισοδήματα (κατόπιν ελέγχου).

Πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στα κατά τόπους Κέντρα - Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 213.212.57.30 και στα σημεία τοπικής παρουσίας του ειδικού εκκαθαριστή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων» και στο τηλ. 213.088.700.

Αιτήσεις ρύθμισης θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr

Πηγή: http://www.voria.gr/article/rithmisi-agrotikon-chreon-apo-to-maio-gia-dimosio---trapezes

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας δεδομένων ορίζει τα προσωπικά δεδομένα ως τα δεδομένα αυτά που επιτρέπουν την άμεση ή έμμεση εξακρίβωση της ταυτότητας του ατόμου. Ουσιαστικά στοχεύει να προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά τη προστασία της ιδιωτικής ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στόχος του είναι να ενισχύσει τα δικαιώματα των πολιτών για την προστασία των δεδομένων του γεγονός το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.
Τι πραγματεύεται το άρθρο 8

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

  1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
  2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.
  3. Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής.
Ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων επιτρέπει την ελεύθερη ροή δεδομένων σε ολόκληρη την ενιαία ψηφιακή αγορά. Θα προστατεύει καλύτερα την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων και θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρότερες.
Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί σε εταιρίες του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου καθώς και σε άλλες χώρες οι οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές με αγορές ή πολίτες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής ένωσης.
Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις είτε μεγάλες είτε μικρές, θα είναι υπεύθυνες για τη προστασία των δεδομένων των χρηστών . Ο νόμος δεν θα επιτρέπει στις εταιρείες να συλλέγουν οποιεσδήποτε πληροφορίες η δεδομένα επιθυμούν, εκτός και αν πρόκειται για σοβαρό λόγο.
Ποια θα είναι τα κύρια στοιχεία των νέων κανόνων για την προστασία των δεδομένων
  • Ένα σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την ήπειρο, οι οποίοι εγγυώνται την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ για τους πολίτες.
  • Οι ίδιοι κανόνες ισχύουν για όλες τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην ΕΕ, ακόμα και στην περίπτωση που οι εταιρείες αυτές έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ.
  • Ισχυρότερα και νέα δικαιώματα για τους πολίτες: το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και το δικαίωμα στη λήθη ενισχύονται. Ένα νέο δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να μεταφέρουν τα δεδομένα τους από τη μία εταιρεία στην άλλη. Αυτό θα δώσει στις εταιρείες νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
  • Ισχυρότερη προστασία έναντι παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων: μια εταιρεία που αντιμετωπίζει παραβίαση προσωπικών δεδομένων η οποία θέτει άτομα σε κίνδυνο οφείλει να ενημερώσει την αρχή προστασίας δεδομένων εντός 72 ωρών.
  • Αυστηροί κανόνες και αποτρεπτικά πρόστιμα: όλες οι αρχές προστασίας των δεδομένων θα έχουν την εξουσία να επιβάλλουν πρόστιμα έως 20 εκατ. EUR ή, σε περίπτωση εταιρείας, έως το 4% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

«Τσουχτερό» πρόστιμο σε εταιρεία προώθησης προϊόντων μέσω τηλεφώνο

«Καμπάνα» 70.000 ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εταιρεία η οποία μέσω τηλεφώνου προωθεί προϊόντα ή υπηρεσίες. Η συγκεκριμένη εταιρεία βρέθηκε στο στόχαστρο της Αρχής μετά από δεκάδες καταγγελίες πολιτών που έκαναν λόγο για ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις που πραγματοποιούνταν είτε μέσω ηχογραφημένου μηνύματος, είτε μέσω πωλητή.
Σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ακουγόταν ηχογραφημένο μήνυμα που ανέφερε ότι ο κάτοχος του τηλεφωνικού αριθμού είχε επιλεγεί για να κερδίσει σημαντικά ποσά, διακοπές ακόμη και τη συμμετοχή του σε κλήρωση για μία μεζονέτα ή ένα διαμέρισμα. Οι αναφορές έκαναν λόγο για χιλιάδες κλήσεις σε καθημερινή βάση.
Όπως διαπίστωσε η αρμόδια Αρχή η συγκεκριμένη εταιρεία προχωρούσε σε αυτοματοποιημένες κλήσεις για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς προηγουμένως να έχει την συγκατάθεση των συνδρομητών ή να γνωρίζει αν έχουν καταχωρήσει τους αριθμούς τους στο μητρώο «opt-out» του παρόχου τους.
ΚΙΝΗΤΟ SMARTPHONE
Παράλληλα, μετά την εξέταση των εν λόγω καταγγελιών προέκυψε ότι η εταιρεία δεν έδινε τη δυνατότητα στους συνδρομητές των καλούμενων αριθμών να έχουν επαρκή ενημέρωση αλλά και να ασκήσουν το δικαίωμα της αντίρρησης. Όπως διαπιστώθηκε η εταιρεία χρησιμοποιούσε ως βασικό αρχείο της τους παλαιούς καταλόγους του ΟΤΕ, γεγονός που σύμφωνα με την απόφαση παραβιάζει την υποχρέωση του υπεύθυνου να τηρεί επικαιροποιημένα αρχεία.
Έτσι, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (127/2017) επέβαλε στην εταιρεία πρόστιμο 70.000 ευρώ για παραβίαση των διατάξεων του νόμου που αφορά σε «μη ζητηθείσα επικοινωνία» (ν.3471/2006) απευθύνοντας παράλληλα, προειδοποίηση για παράβαση του νόμου που αφορά στις προϋποθέσεις και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Μάλιστα, η Αρχή καλεί την εταιρεία μέσα σε διάστημα δύο μηνών να διαγράψει κάθε αρχείο με στοιχεία συνδρομητών που τηρεί, κατά παράβαση της νομοθεσίας και να την ενημερώσει σχετικά. Επιπλέον, απευθύνει  σύσταση στην εταιρεία να εφαρμόσει κατάλληλες διαδικασίες για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων ενημέρωσης και αντίρρησης των καταναλωτών και να εφαρμόσει την κατάλληλη διαδικασία για τη λήψη και ενοποίηση του μητρώου της, σύμφωνα με το νόμο.

Πέμπτη 26 Απριλίου 2018

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Τι ισχύει για το πλαστικό χρήμα και το αφορολόγητο


Το ραντεβού με την εφορία για τους  φορολογουμένους έφθασε και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών λύνει όλες τις απορίες σχετικά με το αφορολόγητο όριο και την χρήση πλαστικού χρήματος για τις φορολογικές δηλώσεις.
Το Nextdeal στη συνέχεια δημοσιεύει τις πέντε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα θέματα που άπτονται της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
1. Απέστειλε η τράπεζα μου στην ΑΑΔΕ τις δαπάνες που έχω εξοφλήσει από 1.1 έως 31.12 2017 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;
Ναι. Οι τράπεζες απέστειλαν στην ΑΑΔΕ τις δαπάνες που έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, όλοι οι  πελάτες τους φυσικά πρόσωπα.
Ειδικότερα, οι τράπεζες απέστειλαν:
(α) Όλες τις συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, με εξαίρεση τις προπληρωμένες κάρτες στις οποίες πιστώνεται το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν προς επαγγελματικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις περιπτώσεις των πιστωτικών καρτών εάν η συναλλαγή έχει γίνει σε δόσεις, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εκκαθάρισης του ποσού της κάθε δόσης.
(β) Όλες τις συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία εφόσον ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει δηλωθεί από την επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/epaggelmatikos-logariasmos
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους.
Ειδικά για τις πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί υπολογίσθηκαν με βάση τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που έχουν καταχωρηθεί στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ και αφορούν αναδρομικά όλες τις συναλλαγές του 2017 εφόσον ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ ότι ο επαγγελματικός λογαριασμός ισχύει για όλη την οικονομική χρήση (2017).

________________________________________
Η μείωση του φόρου (γνωστή και ως ‘χτίσιμο αφορολόγητου’) επιτυγχάνεται με συναλλαγές που κάνετε ηλεκτρονικά σε επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν δηλώσει τον/τους επαγγελματικό/ους λογαριασμό/ους του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Εάν κάποια επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει δηλώσει τον/τους επαγγελματικό/ους λογαριασμό/ους του στην ΑΑΔΕ, όλες οι συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία δεν θα περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που αποστέλλουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, μπορούν να προσμετρηθούν για την μείωση του φόρου σας εφόσον τις δηλώσετε με δική σας πρωτοβουλία  στα σχετικά πεδία της φορολογικής δήλωσης (βλέπε αναλυτικότερα την απάντηση στην ερώτηση 2).
________________________________________

2. Θα μπορώ να δηλώσω στην ΑΑΔΕ επιπλέον δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;
Ναι, τα σχετικά πεδία στη Δήλωση του Ε1 (049 και 050) θα είναι «ανοικτά» προκειμένου ο φορολογούμενος να μπορεί να δηλώσει επιπλέον δαπάνες.
Για παράδειγμα, συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία ο οποίος όμως δεν έχει δηλωθεί στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Επίσης, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. πληρωμή διδάκτρων σε πανεπιστήμιο).

3. Εάν τρίτος πραγματοποιεί πληρωμές για δικές μου δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, είναι δυνατό να το εντοπίσει η τράπεζα;
Η τράπεζα είναι αδύνατον να το εντοπίσει. Τα στοιχεία που θα στείλει στην ΑΑΔΕ θα εμφανίζουν ως δικαιούχο της μείωσης του φόρου εισοδήματος το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με το ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, δηλαδή το δικαιούχο και χρήστη του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί για σκοπούς μείωσης του φόρου του τις δαπάνες αυτές εφόσον αποδείξει την εξόφληση με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

4. Που πρέπει να απευθυνθώ σε περίπτωση που εκτιμώ ότι τα στοιχεία που έχουν υπολογιστεί και αποσταλεί στην ΑΑΔΕ δεν είναι σωστά ή λείπουν κινήσεις;
Είναι πιθανό να λείπει μία ή περισσότερες κινήσεις, ειδικά αν πρόκειται για πληρωμές που έχουν γίνει προς λογαριασμούς που δεν έχουν δηλωθεί από τον δικαιούχο ως επαγγελματικοί στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. 
Προτείνεται να απευθυνθείτε στο λογιστή σας για να επιβεβαιώσετε ότι η κίνηση που λείπει όντως έχει γίνει προς δικαιούχο πληρωμής που θα έπρεπε να έχει δηλώσει το σχετικό λογαριασμό στην εφαρμογή.
Στη συνέχεια μπορείτε να προβείτε σε αντίστοιχη διόρθωση του πεδίου που θα έχει διαμορφωθεί από τα στοιχεία των τραπεζών (βλέπε επίσης ερώτηση 2).
Σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν δικαιούνται να επεμβαίνουν στα στοιχεία και άρα δεν μπορούν να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες.

5. Τι παραστατικά χρειάζεται να έχω ή να προσκομίσω ως δικαιολογητικά για το ποσό που έχει διαμορφωθεί με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών;
Για τα ποσά που έχουν προωθηθεί από την τράπεζά σας στην ΑΑΔΕ, δε χρειάζεται να κρατήσετε παραστατικά ή δικαιολογητικά των συναλλαγών σας.

Τρίτη 24 Απριλίου 2018


                                                                               Χανιά                                          2018
                                         
                                                   ΠΡΟΣ:
                                                             


Άσκηση αντιρρήσεως και προσβάσεως, σε προσωπικά μου δεδομένα
του .......


 

 Με την παρούσα επιστολή  μου  και εις απάντηση  της  από .......... δικής σας ,που με  ενημερώνετε ότι τα προσωπικά μου δεδομένα που τηρούνται στην Εταιρεία σας ,με  τις απαιτήσεις σας ,ότι προτίθεστε να τα διαβιβάσετε σε εταιρεία  πώλησης και σε εταιρεία διαβίβασης. Επίσης αναφέρετε ότι η εταιρεία διαχειρίσης  ενδέχεται να τα διαβιβάσει περαιτέρω ,τα δεδομένα μου προσωπικού χαρακτήρα σε εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών, για ληξιπρόθεσμες οφειλές του ν.3758/2009 σε δικηγόρους και σε δικηγορικές εταιρείες, καθώς και σε δικαστικούς επιμελητές και σε συμβολαιογράφους. σας γνωρίζω τα εξής
Με το Ν.2472/1997 " Προστασία του ατόμου  από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα"  απαγορεύεται  η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων φυσικού προσώπου, όταν γίνεται , πλην άλλων περιπτώσεων και χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, δικαίωμα που προστατεύεται αυτοτελώς αλλά αποτελεί και την προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης του υποκειμένου των δεδομένων (βλ.εισηγ.Εκθεση ν.2472/1997 στο ΝοΒ 1997 ΣΕΛ 505)
 Επειδή, απαγορεύεται η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων . παρα μόνο τηρουμένων των όρων του Νόμου.
Επειδή ,ουδέποτε και με κανέναν τρόπο δεν ενημερώθηκα, για την διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων ,από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Επειδή, η ενημέρωση αυτή πρέπει να γίνεται το αργότερο πριν από την μετάδοση των προσωπικών δεδομένων στους αποδέκτες τρίτους
Επειδή,  εξ αυτής  της αιτίας και της όλως μη νόμιμης συμπεριφοράς σας. δύναμαι να έχω υποστεί ή θα υποστώ ηθική βλάβη και προσβολή της προσωπικότητας μου, τις οποίες ρητά επιφυλάσσομαι να αποδείξω και την αποκατάσταση των οποίων επιφυλάσσομαι να αξιώσω ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου
Επειδή, εσείς δια των πράξεων και παραλήψεων σας, φέρεστε να έχετε διαβιβάσει προσωπικά μου δεδομένα, σε άγνωστο κύκλο ανθρώπων, αν και δεν έχετε τέτοιο δικαίωμα και ήδη με την παρούσα μου ,  αρνούμαι ρητώς να σας χορηγήσω ή και να συναινέσω την άσκηση του Υφ υμών.

                                            ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου, έστω και μη ρητώς αναφερομένου στο σώμα της παρούσας
                                        ΣΑΣ  ΚΑΛΩ

 Όπως, , παύσετε αμέσως και απολύτως οποιαδήποτε ενέργεια διάθεσης των προσωπικών μου δεδομένων που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου από τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο,

Όπως,   από την λήψη  της παρούσας, παύσετε αμέσως και απολύτως οποιαδήποτε ενέργεια διαχείρισης των προσωπικών μου δεδομένων που άπτονται του τραπεζικού μου απορρήτου από τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο Εσείς εγχειρίσατε τα στοιχεία αυτά

                                                Ο/Η Εξωδίκως δηλών /δηλούσα


Πωλήσεις δανείων και προσωπικών δεδομένων σε δανειολήπτες ενταγμένους στο ν.3869/2010

.
Άρθρο 5
Προϋποθέσεις επεξεργασίας
1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.


Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς πώληση οι απαιτήσεις των πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι να έχει προσκληθεί με εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής μέσα σε δώδεκα (12) μήνες πριν από την προσφορά, πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, να διακανονίσει τις οφειλές του βάσει γραπτής πρότασης κατάλληλης ρύθμισης με συγκεκριμένους όρους αποπληρωμής σύμφωνα και με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας (ν. 4224/2013). Εξαιρούνται από την ως άνω προϋπόθεση απαιτήσεις επίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά οφειλετών μη συνεργάσιμων κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013, όπως αυτή ισχύει. Επί μεταβιβάσεως απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων ο νέος εκδοχέας συνεχίζει την διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας από το στάδιο που ήταν πριν την μεταβίβαση.
 Στις περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων του παρόντος νόμου, καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και δικονομική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή και δεν επιτρέπεται η μονομερής τροποποίηση όρου σύμβασης, καθώς και του επιτοκίου. Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά το χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, εκτός εάν οι όροι που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται στη δανειακή σύμβαση, προσδιορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταβολή του περιθωρίου.
 

Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης. 

Κατά το άρθρο 455 ΑΚ ο δανειστής (εκχωρητής) μπορεί με σύμβαση να μεταβιβάσει σε άλλον (τον εκδοχέα) την απαίτησή του χωρίς την συναίνεση του οφειλέτη. Κατά το άρθρο 460 ΑΚ ο εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη και τους τρίτους πριν ο ίδιος, ή ο δανειστής  εκχωρητής, αναγγείλει την εκχώρηση τον οφειλέτη. Μετά την αναγγελία αποκόπτεται κάθε δεσμός του οφειλέτη προς τον εκχωρητή (ΑΠ 1887/2005)

Δευτέρα 23 Απριλίου 2018

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις επιστροφές παρακράτησης εισφορών

Με γνώμονα τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, με την ΠΟΛ.1045/2018 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (άρθρο 6 παρ.6), ορίστηκε ότι ποσά, που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4501/2017 επεστράφησαν άτοκα στους δικαιούχους με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, αποστέλλονται μαζί με την κύρια σύνταξη στον κωδικό 23 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.


Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, τα ποσά αυτά, που απεστάλησαν από τους υπόχρεους φορείς με τον ανωτέρω κωδικό, συναθροίζονται με τα ποσά από κύριες συντάξεις του φορολογικού έτους 2017 και φορολογούνται στο έτος αυτό.


Το συνολικά συναθροιζόμενο ποσό εμφανίζεται προσυμπληρωμένο στους κωδικούς 303-304 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017. Με τη διαδικασία αυτή, δόθηκε η ευχέρεια στους συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά ποσά που ανάγονται σε τέσσερα φορολογικά έτη, να απαλλαγούν από την υποχρέωση επισκεφθούν τις ΔΟΥ προκειμένου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη αυτά.


Παρ’ όλα αυτά, για όσους το επιθυμούν, με την ΠΟΛ.1068/2018 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρασχέθηκε η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τη φορολόγηση των ποσών αυτών στα έτη, που ανάγονται.


Οι φορολογούμενοι, που κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, υποβάλλουν εμπρόθεσμα αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη και - σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση αυτή -οδηγούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα, που να εμφανίζει το διαχωρισμό των ποσών αυτών στα έτη που αφορούν.


Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους, στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα.


Ενεργοποιείται ο κωδικός 008 του Εντύπου Ε3

Επιπλέον, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ενεργοποιηθεί ο κωδικός 008 του Εντύπου Ε3, όσον αφορά στην αναγραφή των υποκαταστημάτων των επιχειρήσεων, στα οποία δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος.


Συγκεκριμένα, στον εν λόγω κωδικό, θα εμφανίζεται υποπίνακας με το σύνολο των υποκαταστημάτων του φορολογούμενου, τα οποία εμπίπτουν κατ’ αρχήν σε τέλος επιτηδεύματος, ώστε αυτός να εξαιρέσει (κατ’ επιλογή του) όλες εκείνες τις εγκαταστάσεις, που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για την ανάγκη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ. 1156/2017 εγκύκλιό μας και όχι μόνο αυτές, που υπάγονται στις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010.

Κέρδος online   23/4/2018 16:45

Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2086946034655476&set=a.834614203222005.1073741834.100000202990196&type=3
ΠΡΟΣΟΧΉ στην πινακίδα .!!!
Δείτε το ΑΠΟ πού είναι γραμμένο
Αυτή είναι η παραπλάνηση του Καταναλωτή από τις ξενόφερτες Αλυσίδες που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, αλλά και σε άλλες πόλεις!!! Επειδή ζούμε σε ανέλεγκτη αγορά και ο καθένας ξένος α[επιχειρηματίας κάνει ότι γουστάρει ο έλεγχος πρέπει να γίνεται από εμας τους καταναλωτές αλλά και από τον Εμπορικό Σύλλογο, προκειμένου να προστατέψει τα μέλη του