Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Νέα ελπιδοφόρα δικαστική απόφαση, για 45 δανειολήπτρια, νοσηλεύτρια,στο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  30-11-2014

Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης αναγνώρισε στο πρόσωπο δανειολήπτριας ιδιωτικής υπαλλήλου,  (Νοσηλεύτριας )στο ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η  με οφειλές σε 8 τραπεζικά ιδρύματα (17 συμβάσεις δανείων ) συνολικού ύψους 374.948,79 ευρώ και με μηνιαίο εισόδημα ύψους 1.220,00 ευρώ, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος 3869/2010, για την ένταξή της στις προστατευτικές του διατάξεις.
Με τη συνδρομή της  συνεργάτριας δικηγόρου στο Ηράκλειο ,  της Ένωσης Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης , το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτό το αίτημα της ,για χορήγηση προσωρινής διαταγής και διέταξε την αναστολή κάθε καταδιωκτικού μέτρου σε βάρος της και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας της, καθώς και την καταβολή του ποσού των 150  ευρώ μηνιαίως συνολικά, ισομερώς κατανεμημένα προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης που έχει οριστεί για τις 10-2-2015.
  Επι της ουσίας της υπόθεσης: Πρόκειται για δανειολήπτρια  45 ετών, έγγαμη, μητέρα ενός ανήλικου τέκνου, πρωστατευόμενο οικονομικά από την ίδια, μια και ο πατέρας του δεν διαθέτει εισόδημα  (άνεργος)πρωστατεύεται  και εξαρτάται οικονομικά και ο ίδιος  από το εισόδημα της συζύγου καθώς το ατομικό του εισόδημα είναι μηδενικό (0)
 Το μηνιαίο εισόδημα ύψους 1.220,00 ευρώ προέρχεται από τον μισθό της.
Το  μηνιαίο κόστος διαβίωσης που η ίδια δηλώνει στην αίτηση της ανέρχεται στα 1000 ευρώ μηνιαίως
Περιουσιακά στοιχεία  που διαθέτει η ίδια η δανειολήπτρια
α)Μονοκατοικια εμβαδού 155,32 τ.μ
 β)Ι.Χ κυριότητας κατά 70% το άλλο 30 % ανηκει στον σύζυγο
γ)Ι.Χ κυριότητας κατά 50% το άλλο 50 % ανηκει στον σύζυγο
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης
α) αφού έλαβε υπόψη των πάσης φύσεως εισοδημάτων της αιτούσας, και σταθμίζοντας τις βιοτικές ανάγκες αυτής και της οικογένειας της (έγγαμη με ανήλικο τέκνο και άνεργος σύζυγος) καθόρισε προσωρινά ,καταβολή ποσού 150 ευρώ μηνιαίως, ποσό μικρότερο από αυτό που αιτήθηκε με την ένδικη αίτησή της.Είχε προτείνει ολική μηνιαία δόση 195,00 ευρώ.
β)Διέταξε την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά της αιτούσας και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των αναφερομένων στην αίτηση περιουσιακών στοιχείων , έως την έκδοση οριστικής απόφασης .
Συμπερασματικά: Για  την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που δια της συνεργάτιδος  της δικηγόρου στο Ηράκλειο, επιμελήθηκε της υπόθεσης, η απόφαση  αυτή θεωρείται θετικότατη , βάσει της οικονομικής συγκυρίας, της κρίσης και της ύφεσης, που βρίσκεται σήμερα ο κάθε πολίτης αυτής της Χώρας,  και στην συγκεκριμένη  περίπτωση , έδωσε την δυνατότητα  στην  οικονομικά αδύναμη δανειολήπτρια να ρυθμίζει το χρέος ύψους 374.948,79 ευρώ και να πάρει την δέουσα ανάσα.
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
Η   Πρόεδρος της ΄Ενωσης   Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

Άνεργοι – Ανασφάλιστοι: Ποιοι δικαιούνται βιβλιάριο ασθενείας


vivliarioΤη δυνατότητα να αποκτήσουν βιβλιάριο ασθενείας δίνει σε ανασφάλιστους και άνεργους η νομοθεσία
Το βιβλιάριο αφορά όσους είναι ανασφάλιστοι λόγω ανεργίας, χρεών, διακοπής επαγγέλματος, αλλά και όσους δεν έχουν ανοίξει ποτέ στο παρελθόν καρτέλα ενσήμων. Εκτιμάται ότι με τις συγκεκριμένες διατάξεις, πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες μπορούν να αποκτήσουν βιβλιάριο ασθενείας.
Το βιβλιάριο θα ανανεώνεται κάθε 6 μήνες, με ανώτατο χρονικό διάστημα ισχύος τα 2 χρόνια.
Οι πέντε κατηγορίες δικαιούχων βιβλιαρίου ασθενείας είναι οι εξής:
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ (επαγγελματίες, έμποροι, βιοτέχνες) ή στο ΕΤΑΑ (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και το εισόδημά τους τα έτη 2011 έως 2013 δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
 • Ανασφάλιστοι που δεν έχουν βιβλιάριο ασθενείας είτε λόγω χρεών στα ταμεία είτε γιατί δεν έχουν ανοίξει ποτέ στο παρελθόν καρτέλα ενσήμων.
 • Άνεργοι ηλικίας 29 έως 55 ετών και ελεύθεροι επαγγελματίες που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους, ανεξάρτητα από το αν χρωστούν ή όχι εισφορές.
 • Άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών.
Έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, μέσω ΟΑΕΔ, εφόσον:
1. Δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
2. Έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί 2 μήνες συνεχόμενα, πριν από την υποβολή της αίτησης, και έχουν κάρτα ανεργίας που ανανεώνεται κάθε μήνα.
-Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν στο ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ.
Οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών που έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημερομίσθια καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος.
Οι δωρεάν παροχές ασθενείας 2 χρόνων για όσους εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ σχετίζονται με απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης ανάλογα με την ηλικία τους.
Η κλίμακα ξεκινά από τα 29 έτη όπου απαιτούνται 600 ημέρες ασφάλισης και φτάνει τα 54 όπου απαιτούνται 3.000 ημέρες ασφάλισης.
Εντός του 2015 αρχίζει ο δωρεάν εμβολιασμός
Εντός του 2015 θα ξεκινήσει ο δωρεάν εμβολιασμός των ανασφάλιστων και άπορων πολιτών, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας.
Τα εμβόλια που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού (ΕΠΕ) θα παρέχονται δωρεάν, εκτός από αυτό του ροταϊού για το οποίο προβλέπεται συμμετοχή 25% (η τιμή του κυμαίνεται από 37 έως 65 ευρώ).
Δικαιούχοι είναι:
 • Όλοι οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες
 • Οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς
 • Οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Οι υπήκοοι τρίτων χωρών νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα με αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 • Οι παράνομοι μετανάστες θα εμβολιάζονται στα ειδικά κέντρα με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και τις δαπάνες καλύπτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πού μπορούν να απευθύνονται
Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται σε ιατρούς των νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), προκειμένου να λαμβάνουν συνταγές.
Η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, με την έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών, πάνω στις οποίες υπάρχει ειδική ένδειξη και η προμήθεια γίνεται από όλα τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία
newsbomb.gr

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Νέες ρυθμίσεις από την ΕΕΤΤ για τη φορητότητα αριθμών


Νέες ρυθμίσεις από την ΕΕΤΤ για τη φορητότητα αριθμών
Νέες ρυθμίσεις για τη φορητότητα αριθμών επιβάλλει η ΕΕΤΤ, προωθώντας τη διαφάνεια, την ταχύτητα και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της διαδικασίας από τους ίδιους τους συνδρομητές και με προτεραιότητα την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά τηλεφωνίας.
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις της ΕΕΤΤ, που ισχύουν πλέον:
 • επιταχύνεται ο χρόνος εξέτασης και υλοποίησης των αιτημάτων για φορητότητα σε 6 εργάσιμες ώρες από μία ημέρα που ήταν μέχρι σήμερα.
 • περιορίζονται οι λόγοι απόρριψης της αίτησης
 • καθορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την ακύρωση της αίτησης
 • επιβεβαιώνεται από τον πάροχο η υποβολή όλων των αιτήσεων φορητότητας και των αιτήσεων ακύρωσης του συνδρομητή
 • καθορίζεται διαδικασία αποζημίωσης για καθυστέρηση μεταφοράς και καταχρηστική μεταφορά αριθμών πέραν των τριών ημερών.
Επίσης, με την ειδική εφαρμογή της ΕΕΤΤ «Βρείτε τον πάροχο ενός αριθμού», οι συνδρομητές μπορούν να ενημερωθούν εάν η κλήση που θα πραγματοποιήσουν είναι εντός ή εκτός δικτύου του παρόχου τους και κατά συνέπεια να εκτιμήσουν τη σχετική χρέωση, ανάλογα με το οικονομικό πρόγραμμα που διαθέτουν.
«Η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να επικεντρώνει τις δράσεις της με σκοπό τη διαφάνεια στις σχέσεις των συνδρομητών με τους παρόχους, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρόχων, και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» τονίζεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής.

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Δανειολήπτρια από το Λασίθι," έσβησε " χρέος 72.645,36 ευρώ, με Δικαστική απόφαση ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 27-11-2014

Θρίαμβος !!! για άνεργη καταναλώτρια, από το Λασίθι.Έσωσε  όλη της την περιουσία  "επικαρπία  σε διώροφη κατοικία ", μόνο με μηνιαίες καταβολές πενταετίας, των 100 Ευρώ, για χρέος 78.645,36  ευρώ , απαλλάχτηκε από τις 72.645,36 ευρώ, δηλ. πέτυχε "κούρεμα " του χρέους της  περίπου 92,37%
Επί της ουσίας της υπόθεσης:
Με την υπαρ.36/2014 απόφασή του, το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Κρήτης , δικαίωσε καταναλώτρια  μέλος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία έχοντας συνολική οφειλή ύψους 78.645,36  ευρώ , απαλλάχτηκε από τις 72.645,36 ευρώ , οφειλές της, καλείται δε να πληρώσει ΜΌΝΟ  το χρέος των 6.000 ευρώ, , προς τις τρις  πιστώτριες Τράπεζες ,  με μηνιαίες καταβολές  των 100 ευρώ, επί μία πενταετία.
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει
Εχει δικαίωμα επικαρπίας επί ενός αγροτεμαχίου μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου, συνολικής επιφάνειας 356,40 τ.μ εκτός σχεδίου πόλεως και εντός ζώνης οικισμού, κείμενο στην περιοχή του Δήμου Σχηματαρίου, επί του οποίου έχει αναγερθεί δώροφη αυθαίρετη οικοδομή επιφάνειας 90 τ.μ εκάστου ορόφου.
Δεν διάθέτει άλλο περιουσιακό στοιχείο
Αναλυτικά:
Ο καταναλώτρια  προσέφυγε στην Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης  τέλος  του έτους  2011, με την συμβουλευτική  και καθοδήγηση της   κατέθεσε προς τις πιστώτριες Τράπεζες  , πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόταση την  οποία οι  πιστώτριες Τράπεζες αγνόησαν.
Ακολούθως η Ένωση  Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης  εξέδωσε πρακτικό αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και η καταναλώτρια , με την συνεργασία συνεργάτη δικηγόρο της Ένωσης  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  κατέθεσε  στο Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου ,  το 2012, σχετική αίτηση Δικαστικής Ρύθμισης των χρεών της .
Το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως, αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε την απόφασή του  η οποία αναφέρεται παραπάνωΝα σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη καταναλώτρια  είναι 50 ετών, διαζευγμένη , μητέρα ενός ενηλίκου τέκνου , όμως από το έτος 2011απολύθηκε από την εργασία της  και μέχρι  ¨σήμερα ,είναι άνεργη. Οι δαπάνες της αιτούσας περιορίζονται , καθώς δεν διαθέτει εισόδημα, λαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης και διατροφής από το Δίκτυο Κοικωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αγίου Νικολάου και το κοινωνικό παντοπωλείο.
Οι εκπρόσωποι των Τραπεζών ισχυρίσθηκαν ότι δολίως περιήλθε σε κατάσταση υπερχρέωσης ενώ γνώριζε ότι δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις από τα δάνεια που έπαιρνε.
Μέχρι το 2011 που εργαζόταν , προσπαθούσε να είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις της , όμως σταμάτησε να εξυπηρετεί το μεγαλύτερο  μέρος των δανείων της ,λόγω ότι είχε περιέλθει σε πραγματική και μόνιμη αδυναμία να πληρώνει τις οφειλές της ,μετά την απόλυσή της. Το Ειρηνοδικείο Νεαπόλεως Λασιθίου , σύμφωνα με την υπαρ.36/2014 απόφασή του
1)Δέχτηκε την αίτηση
2)Ρύθμισε τα χρέη της αιτούσας, με μηνιαίες καταβολές προς τις πιστώτριες της ,επί μία πενταετία, συνολικού ποσού εκατό (100) ευρώ , επιμεριζόμενο συμμέτρως.
3)Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, δεν απαιτείται ,η εκποίηση του ακινήτου της αιτούσας, για την αποπληρωμή του χρέους της.λόγω συγκυρίας της αγοράς, έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος , κλ.π 

 Συμπερασματικά:
  Η Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης ,εκφράζει την ικανοποίηση της  για την πανηγυρική δικαίωση 'αλλου ενός μέλους  της και εμφανώς ευχαριστιμένη δηλώνει την εμπιστοσύνη που έχει προς τα Ειρηνοδικεία της Κρήτης, διότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βρισκόμαστε αποτελούν ίσως την μοναδική ελπίδα για εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι είναι παγιδευμένοι  με οικονομικές οφειλές, τις οποίες αδυνατούν να αποπληρώσουν εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, της ανεργίας και της φτώχειας.
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τις οφειλές σε ΟΑΕΕ και ασφαλιστικά ταμεία Αυτοαπασχολούμενων


Τροπολογία – Προσθήκη κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τις ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και λοιπών Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων .
Μεταξύ άλλων προτείνουν ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία αυτοαπασχολούμενων μέχρι το 2017 , απαλλαγή από πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις από το 2010 έως το 2017 για οφειλές από εισφορές.
436436Η τροπολογία κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και η σχετική τροπολογία προτείνει:
Άρθρο 1
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 31/12/2017, οι ασφαλισμένοι των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία.
Άρθρο 2
Για το διάστημα από 1/1/2010 έως 31/12/2017, για όσους ασφαλισμένους των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις – πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις – επί των οφειλόμενων εισφορών και όσες έχουν καταλογισθεί, διαγράφονται. Εάν ήδη έχει καταβληθεί για το ως άνω χρονικό διάστημα υπερβάλλον ποσό, μέσω υπαγωγής σε ρυθμίσεις, αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές.
Άρθρο 3
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως 31/12/2017, αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οφειλετών σε Ταμεία Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων.
Άρθρο 4
Το δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Κλάδο Υγείας των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων ισχύει για τα έτη 2014 – 2017 για τους ασφαλισμένους που καταβάλλουν δύο (2) τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές ανά έτος. Το δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ισχύει και για ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμα χρέη, εφόσον καταβάλουν εφάπαξ τις ως άνω δύο (2) μηνιαίες απαιτούμενες εισφορές.
Άρθρο 5
Αίρεται η ποινικοποίηση της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. Η εκτέλεση ποινών που επιβλήθηκαν ματαιώνεται και, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.
Άρθρο 6
Α) Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) επιτρέπεται η συνταξιοδότηση και η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που προβλέπουν οι καταστατικές διατάξεις κάθε Ταμείου Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, εάν το ποσό κύριας οφειλής δεν ξεπερνά τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
Β) Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις – πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις – επί των οφειλόμενων εισφορών, για το διάστημα μετά τη διακοπή της επιχείρησης στην εφορία.
Κατά τα λοιπά, έως 31/12/2017, η συνολική οφειλή θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας.
Γ) Προς ολική ή μερική εξόφληση των οφειλόμενων ποσών δύναται να συμψηφίζεται με συμφωνία του ασφαλισμένου έως και το 100% των ποσών συντάξεων που δικαιούται ο συνταξιούχος για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης. Το υπόλοιπο της οφειλής συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τα ποσά των μηνιαίων συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 (5 έτη). Το επιπλέον των 50.000 € ποσό κύριας οφειλής πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός των αμέσως επόμενων 12 μηνών ή σε 12 μηνιαίες δόσεις από την κοινοποίηση στον υποψήφιο συνταξιούχο του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής.

Λούκα Κατσέλη: Ερχονται οι «γύπες»!…

ΓΙΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ

Δήλωση «βόμβα» της Λούκας Κατσέλη: Επίκειται επέλαση των λεγόμενων volture funds (χαρτοφυλάκια «γύπες») σε βάρος δανειοληπτών, επιχειρηματιών και επαγγελματιών της αγοράς.
Η περίπτωση της Zeus Recovery Fund (εδρεύει στο Μεγάλο Δουκάτο) είναι ενδεικτική. Ήδη, έχει αγοράσει, κυρίως από τη Eurobank και σε μικρότερο βαθμό από την Alpha Bank, «κόκκινα» δάνεια καταναλωτών ονομαστικής αξίας περίπου 700 εκατ. ευρώ, δίνοντας επί της ουσίας 32,3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 4,5% της αξίας τους!
ΓΙΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΤΗΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ
«Οι Τράπεζες», τονίζει η πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας, «έχουν από καιρό τιτλοποιήσει τα ενυπόθηκα δάνεια, ιδιαίτερα τα στεγαστικά. Οταν ένα τιτλοποιημένο δάνειο γίνεται «κόκκινο», αυτό ενέχει κόστος για την Τράπεζα, η οποία οφείλει να δημοσιοποιήσει και να καλύψει τις ζημιές. Επομένως, οι Τράπεζες έχουν κίνητρο να περιορίσουν όσο το δυνατόν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να ελαχιστοποιήσουν το εύρος τυχόν ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τους οφειλέτες.
Γι” αυτό και αντέδρασαν στο Νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Γι΄ αυτόν ακριβώς το λόγο συγκρούστηκα μαζί τους.
Οσο συνεχίζεται η ίδια πολιτική της βίαιης λιτότητας που καθιστά ολοένα και περισσότερους συμπολίτες μας «υπερχρεωμένους», δηλαδή ανήμπορους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, τόσο τα «κόκκινα» δάνεια αυξάνουν και δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που συμπαρασύρει και τις ίδιες τις Τράπεζες.
Συνεπώς
Η κυβέρνηση, αφήνοντας αυτό το κρίσιμο θέμα στη διακριτική ευχέρεια των Τραπεζών, ουσιαστικά νομοθετεί υπέρ των Τραπεζών και κατά των δανειοληπτών.
Η προστασία της πρώτης κατοικίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό δικαίωμα. Οταν τα επισφαλή δάνεια αυξάνονται με αλματώδη ταχύτητα, η άρση της προστασίας είναι και μέτρο άλογο και αναποτελεσματικό, ακόμα και με αποκλειστικά οικονομικά κριτήρια.
Εάν πάρεις το σπίτι από έναν οφειλέτη με αδυναμία πληρωμής, τον κάνεις άστεγο, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν ακόμα περισσότεροι πόροι για να αντιμετωπισθούν οι παρενέργειες της κατάστασης αυτής.
Επομένως, η άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας οξύνει το πρόβλημα για τους οφειλέτες, τις Τράπεζες και το Κράτος».
Η Λούκα Κατσέλη, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: Το τελευταίο ανάχωμα για την προστασία του πολίτη (ο ομώνυμος νόμος) ουσιαστικά αίρεται, τη στιγμή που η κυβέρνηση επιδιώκει να πετύχει τη σιωπηρή συναίνεση των δανειστών για παράταση της άρσης της προστασίας.
«Η πλειονότητα των δανειοληπτών, που σήμερα πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, πιέζονται ασφυκτικά για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Γι” αυτό επιβάλλεται η θέσπιση ευεργετικών ρυθμίσεων, όπως να τεθεί ένα ανώτατο ποσοστό εισοδήματος (π.χ. 30%) που θα διατίθεται για συνολικές πληρωμές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και Τράπεζες, με κύρια επιδίωξη να μην «κοκκινίσουν» γρήγορα ή αργά και αυτά τα δάνεια».
Σχολιάζοντας το σχέδιο Δένδια, η πρόεδρος της Κοινωνικής Συμφωνίας, επισημαίνει: «Αυτό που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, με βάση όσα ανακοίνωσε ο απελθών υπουργός Ανάπτυξης, είναι ουσιαστικά μια οριζόντια μείωση κατά 30% της μηνιαίας δόσης του δανείου. Πρόκειται για μέτρο άδικο, που μπορεί να αποδειχθεί και αναποτελεσματικό. Δηλαδή, ο δανειολήπτης θα συνεχίσει να πληρώνει κανονικά το ποσό του δανείου που αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία του ακινήτου, και θα μετατεθεί χρονικά για το μέλλον το ποσό της υπερβάλλουσας εμπορικής αξίας.
Η κυβέρνηση θα έπρεπε, ήδη, να έχει προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, έτσι ώστε και οι δόσεις να υπολογίζονται επί των νέων μειωμένων τιμών, όπως πραγματικά ισχύουν σε κάθε περιοχή της χώρας, αλλά και να μειωθεί η επιβάρυνση από τον ΕΝΦΙΑ».

27 Νοεμβρίου είναι μέρα "ΑΓΩΝΑ"Πολλά είναι τα δεινά που μας έφερε η συγκυβέρνηση των Μνημονίων, η συγκυβέρνηση της φτωχοποίησης των Ελλήνων πολιτών, η συγκυβέρνηση των συσσιτίων,η συγκυβέρνηση των Τραπεζιτών.
Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. η οποία συμμετέχει στον αγώνα των Ελλήνων πολιτών και καθημερινά δίνει την μάχη της για την προστασία της αξιοπρέπειας των  ένα είναι το σύνθημα!!!
ΟΧΙ στην καταπάτηση των κοινωνικών αγαθών  Υγεία -Παιδεία
ΟΧΙ στον πλειστηριασμό της Πρώτης κατοικίας

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014

Αυτές είναι όλες οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό των ενστόλωνΣειρά ευνοϊκότερων από τα ισχύοντα διατάξεων περνάει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πλαίσιο συνταξιοδότησης των ενστόλων αλλά και κατηγοριών πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου…

1ον. Συνταξιοδοτικές διατάξεις που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, με τις οποίες:
Αναγνωρίζεται ως συντάξιμος, για τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ο χρόνος που μεσολάβησε από την κύρωση των πινάκων επιτυχίας (το έτος 1989) μέχρι την κατάταξή τους στα Σώματα αυτά με τηνκαταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών,δίδοντας τη δυνατότητα να διευθετηθεί μία συντελεσθείσααδικία, με παράλληλη εξισορρόπηση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό της επιπλέον δαπάνης από την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Προβλέπεται, σε ένδειξη αναγνώρισης του έργου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο παρέχεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ότι η υπηρεσία των προσώπων αυτών σε όλες τις οργανικές Μονάδες και Υπηρεσίες προσμετράται, έως και 5 έτη, στο διπλάσιο, επεκτείνοντας έτσι την παροχή της ανωτέρω δυνατότητας στο σύνολο του προσωπικού. Η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από την καταβολή τωνανάλογων ασφαλιστικών εισφορών.
Θεσπίζεται η σταδιακή μετάβαση στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού των στρατιωτικών που κατετάγησαν στην Υπηρεσία από το έτος 1990 και μετά, με αύξηση του χρόνου παραμονής στην Υπηρεσία κατά 1,5 έτος για κάθε επόμενο έτος θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης, ώστε να μην υπάρξει βίαιη προσαρμογή των προσώπων αυτών, δεδομένων και των ιδιαιτεροτήτων που ενέχει η άσκηση των καθηκόντων τους.
Προβλέπεται η καταβολή της σύνταξης σε στρατιωτικούς, άντρες και γυναίκες, που έχουν ανάπηρο παιδί ή ανάπηρο σύζυγο, με τη συμπλήρωση των 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας και του 50ου έτους της ηλικίας, προκειμένου να τηρηθούν συνθήκες ίσης μεταχείρισης με τους πολιτικούς συνταξιούχους, εις ένδειξη απολύτου σεβασμού της Πολιτείας σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειές τους.
Αποδίδεται στους οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης το ποσότων ασφαλιστικών εισφορών που είχαν καταβάλλει για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΜ, ενώ παράλληλα είχαν καταβάλλει για την ίδια αιτία ασφαλιστικές εισφορές και στα οικεία Μετοχικά Ταμεία.
2ον. Λοιπές συνταξιοδοτικές διατάξεις:
Για όσους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών εξομοιώνονται μισθολογικά με τους διπλωματικούς υπαλλήλους, και για λόγους ίσης μεταχείρισης προς αυτούς,ενσωματώνεται  στο συντάξιμο μισθό τους η πάγια αποζημίωση που λαμβάνουν με τις αποδοχές τους, η οποία ήδη έχει ενσωματωθεί στο συντάξιμο μισθό των διπλωματικών υπαλλήλων.
Παρέχεται η δυνατότητα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς υπαλλήλους, που έχουν προσληφθεί ή καταταγεί στο Δημόσιοπριν την 1-1-1983, να αξιοποιήσουν συνταξιοδοτικά το χρόνο απασχόλησής τους σε τομείς εκτός Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ είτε με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης είτε με εξαγορά (όπως ισχύει σήμερα), επιλέγοντας την καλύτερη για την περίπτωσή τους ασφαλιστική λύση.
Δίδεται η δυνατότητα της αναγνώρισης του χρόνου άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 5 έτη, που προβλέπεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, με καταβολή των ανάλογωνασφαλιστικών εισφορών.
Παρέχεται το δικαίωμα αναγνώρισης ως συνταξίμου του χρόνου φυλάκισης των αντιρρησιών συνείδησης, μέχρι 2 έτη.
Απλοποιείται ο εξαιρετικά πολυσύνθετος υπολογισμός της σύνταξης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά και επομένως υπάγονται στις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού (άρθρο 4 του ν. 3865/2010).
Ρυθμίζεται το θέμα των υπαλλήλων του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, οι οποίοι υπάγονταν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και μεταφέρθηκαν στην Eurobank – Ergasias, παρέχοντάς τους το δικαίωμα διατήρησης του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του Δημοσίου,προκειμένου να μην διακοπεί η ασφαλιστική συνέχεια των προσώπων αυτών.
Ικανοποιείται πάγιο αίτημα των συνταξιούχων ατόμων με αναπηρία, με την θέσπιση της διάταξης που αφορά στην ισότιμη αντιμετώπιση της ιατρικής γνωμάτευσης της ΑΣΥΕ και αυτής των ΚΕΠΑ, η οποία πλέον λαμβάνεται υπόψη γιατην εξαίρεσή τους από τις μειώσεις των συντάξεων.
Περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζει ουσιαστικά την συμβολή των αγωνιστών που έλαβαν μέρος με αυταπάρνηση στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, χορηγώντας ισόβιο μηνιαίοτιμητικό βοήθημα 100 ευρώ ως ελάχιστο φόρο τιμής για την προσφορά τους στην Πατρίδα. Το βοήθημα αυτό, ως τιμητικό, είναι απολύτως προσωπικό, αφορολόγητο, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση και χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, που αποδεικνύει την προαναφερόμενη συμμετοχή, χωρίς καμία άλλη προϋποθεση

Πώς θα καταλάβετε αν φράζουν οι αρτηρίες σας

artiriesΚάθε χρόνο, χιλιάδες άνθρωποι παθαίνουν έμφραγμα του μυοκαρδίου ή πεθαίνουν από στεφανιαία καρδιακή νόσο. Βασική αιτία είναι φυσικά οι φραγμένες αρτηρίες που εμποδίζουν τη ροή του αίματος και κουράζουν την καρδιά.
Το να μπορεί, λοιπόν, κανείς να αναγνωρίσει εγκαίρως τα προειδοποιητικά σήματα που “εκπέμπει” ο οργανισμός για να ενημερώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα φραγμένων αρτηριών, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
Δείτε τέσσερα βασικά σημάδια που δείχνουν ότι έχετε σοβαρό πρόβλημα απόφραξης στις αρτηρίες και πρέπει να ενημερώσετε άμεσα το γιατρό σας:
Στυτική δυσλειτουργία 28-300x225Οι άνδρες έχουν την τύχη να έχουν ένα ενσωματωμένο σύστημα προειδοποίησης για σιωπηλή στεφανιαία νόσο. Όταν το να επιτευχθεί η στύση είναι δύσκολο ή αδύνατο, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι από φραγμένες αρτηρίες στην πύελο που εμφανίζεται πολύ πριν επέλθει μια καρδιακή προσβολή. Υπάρχουν, κατά μέσον όρο, τρία έως πέντε έτη μεταξύ της έναρξης των προβλημάτων στυτικής δυσλειτουργίας και της διαπίστωσης της στεφανιαίας νόσου, χρονικό διάστημα που είναι αρκετό για να λάβετε τα μέτρα σας.
Απώλεια μαλλιών – φαλάκρα 32-300x225Σε μια νέα εμπεριστατωμένη έρευνα επάνω σε 37.000 άνδρες, αποδείχτηκε ότι η εκτεταμένη φαλάκρα στην κορυφή του κεφαλιού είναι δείκτης αυξημένου κινδύνου για τη σιωπηλή στεφανιαία νόσο σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε μια άλλη έρευνα σε πάνω από 7.000 άτομα (οι 4.000 ήταν γυναίκες), διαπιστώθηκε ότι η μέτρια έως σοβαρή φαλάκρα διπλασίασε τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο και στα δύο φύλα.
Το σχήμα στον λοβό του αυτιού 43-300x225 Ένας από τους πιο παράξενους δείκτες καρδιακής νόσου είναι η πτυχή στον λοβό του αυτιού (συγκεκριμένα, μία γωνιακή πτυχή στο αυτί που εκτείνεται διαγώνια από το ακουστικό κανάλι στο κατώτερο άκρο του λοβού του αυτιού). Η πτυχή του αυτιού μπορεί να προκύψει από κακή κυκλοφορία του αίματος, συμπεριλαμβανομένων των αρτηριών στην καρδιά. Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι υποστηρίζουν πως μια πτυχή στο αυτί δεν είναι παρά μόνο μια γενική ένδειξη γήρανσης, ερευνητές έδειξαν μέσω μιας εξελιγμένης μεθόδου αξονικής τομογραφίας για τη μέτρηση της σιωπηλής στεφανιαίας νόσου, ότι η πτυχή του αυτιού “προβλέπει” τις καρδιακές παθήσεις, ακόμη και αφότου οι συγγραφείς της έρευνας συνυπολόγισαν άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως η ηλικία και το κάπνισμα.
Πόνος στην γάμπα όταν περπατάτε 53-300x225Η αρτηριοσκλήρωση μπορεί να μπλοκάρει τις αρτηρίες των ποδιών, ιδιαίτερα στους καπνιστές, προτού καν διαγνωστεί σε αυτούς στεφανιαία νόσος. Αυτό το σύμπτωμα απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση χωρίς καθυστέρηση. Ο γιατρός σας θα εξετάσει τους παλμούς στα πόδια σας και θα εκτελέσει απλές μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης των ποδιών και της ροής του αίματος για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της κακής κυκλοφορίας στα πόδια.
onmed.gr

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΑΛΛΑΓΗ, ΑΛΛΙΩΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ


Δίπλωμα οδήγησης: Αλλαγή, αλλιώς πρόστιμο – Ποιους αφορά
Με πρόστιμα απειλούνται οι οδηγοί συγκεκριμένης κατηγορίας, αν δεν αλλάξουν τα διπλώματά τους μέχρι τις 18 Ιανουαρίου του 2015.
Συγκεκριμένα, μέχρι τις 18-01-2015 πρέπει να αλλάξουν τα διπλώματά τους, οι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης μοτοποδηλάτου, τα οποία χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι προαναφερθέντες πρέπει να καταθέσουν τις άδειες οδήγησης και να τις αντικαταστήσουν με νέο έντυπο.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους, είτε στην κατά τόπους Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας τους, είτε στα κατά τόπους ΚΕΠ.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για όσους κατέχουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, είτε όχι.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους είναι τα εξής:
• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
• Φωτοτυπία άδειας μοτοποδηλάτου
• Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
• Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου

Ε.Π.Κ.Κρήτης : 92% " κούρεμα", χρέους ,για δανειολήπτρια με αναπηρία, από το Λασίθι


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 26 -11-2014

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ!!! Νέα απόφαση!!!
    Σημαντικό  "κούρεμα",  στο χρέος , των 75.147,85  ευρώ, για δανειολήπτρια συνταξιούχο  αναπηρίας (67% κατά την τελευταία υγειονομική εξέταση ), αποφάσισε το Ειρηνοδικείο της Νεάπολης Λασιθίου ,  με την υπαρ. 35/2014  απόφασή του, έπειτα από την εκδίκαση  της υποβληθείσας κυρίας αίτησης .
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με την συμβουλευτική και καθοδήγηση η οποία έτυχε, για του συνεργάτη δικηγόρου της  στο Λασίθι  και βάσει  της οποίας , η δανειολήπτρια πέτυχε την ένταξή της  ,στο νόμο 3869/2010 (ν.Κατσέλη), και είδε στα πλαίσια της υπαρ.35 /2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως, την ανακούφιση και την απαλλαγή της  ,κατά 92% από την χρέωση.
Συγκεκριμένα, πρόκειται   για  δανειολήπτρια  54 χρονών,  άγαμο, χωρίς τέκνα τέκνα, με εισόδημα από την μηνιαία σύνταξη αναπηρίας ύψους 400,89 ευρώ.Άλλη πηγή εισοδήματος δεν διαθέτει.Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της, υπολογίζεται πέριξ του εισοδήματος της.
 Η εν λόγω δανειολήπτρια ,είναι χρεωμένη σε μία Τράπεζα , αλλά σε αρκετά Τραπεζικά προϊόντα ,συνολικού ποσού χρέωσης  των 75.147,85  ευρώ.
 Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:
α)Διώροφη κατοικία που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου ,αποτελούμενη από ισόγειο επιφάνειας 39,56 τ.μ και πρώτο όροφο 27,52 τ.μ
β)Οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 50 τ.μ   
Το Ειρηνοδικείο της Νεάπολης Λασιθίου, έχοντας υπόψη του, τα δικαιολογητικά που συνόδευαν την αίτηση της  δανειολήπτριας  και όσα ειπώθηκαν και στηρίχτηκαν  προφορικά τόσο από την  ίδια όσο και από την δικηγόρο αυτής  κ.Μανώλη Σκυβαλάκη  , απέρριψε τις ενστάσεις  και τις αιτιάσεις της  Τράπεζας, η οποία αρνήθηκε την αίτηση, ισχυριζόμενη  και προβάλλοντας   ενστάσεις ," περί δόλου, απαράδεκτη, καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της αιτούσης  κ.λ.π " όμως  το Δικαστήριο της Νεάπολης Λασιθίου ,αποφάσισε  υπέρ της δανειολήπτριας , καθώς δεν αποδείχτηκε δόλος  αποφασίζοντας τα παρακάτω: 
1)ΔEXTHKE ,την αίτηση ένταξης , της δανειολήπτριας,  στο ν.3869/2010
2)ΡΎΘΜΙΣΕ , το χρέος  σε δόσεις πενταετίας  ,με καταβολή δόσης 70 ευρώ, το μήνα προς την πιστώτρια Τράπεζα .
 3)ΕΞΑΊΡΕΣΕ, από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, όπως ακριβώς περιγράφεται στην αίτηση της
4)ΧΟΡΉΓΗΣΕΕ περίοδο "χάριτος" πενταετία
6)ΕΑΠΈΒΑΛΛΕ, για την διάσωση της κατοικίας, την υποχρέωση στην δανειολήπτρια να καταβάλλει το ποσό των 95,95 ευρώ μηνιαίως επί 180 μήνες(15 έτη)
 Επί των παραπάνω και εφόσον ττηρηθούν  τα  αναφερόμενα στην υπαρ.35?2014, απόφαση του Ειρηνοδικείου Νεαπόλεως Λασιθίου,  θα επέλθει "Κούρεμα" κατά  69.220,85 ευρώ,  επί του συνολικού χρέους των 75.147,85  , δηλ με ποσοστό ,κατά 92%
 Συμπερασματικά: Για  την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , που δια του συνεργάτη της δικηγόρου, επιμελήθηκε της υπόθεσης, η απόφαση  αυτή θεωρείται θετικότατη , βάσει της οικονομικής συγκυρίας, της κρίσης και της ύφεσης, που βρίσκεται σήμερα ο κάθε πολίτης αυτής της Χώρας,  και στην συγκεκριμένη  περίπτωση , έδωσε την δυνατότητα  στην   δανειολήπτρια  με αναπηρία, η οποία   ζει με μονάχα, από την σύνταξη αναπηρίας ,των 400,89 ευρώ,να προσπαθήσει  να πάρει μια "οικονομική  ανάσα ", απαλλαγμένη από τον "βραχνά " της υπερχρέωσης.  .
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 
 
Η   Πρόεδρος της ΄Ενωσης   Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

Τράπεζες: "Δανειολήπτες προσοχή στην υπογραφή νέων συμβάσεων "


 Γράφει η Ιωάννα Μελάκη

  Επειδή  αυτό τον καιρό , υπάρχει μία μεγάλη έξαρση ,από τις τράπεζες και πίεση για ρυθμίσεις, με οποιοδήποτε τρόπο, (λόγω ασταθούς πολιτικού πεδίου), δανειολήπτες, δείτε  τους δύο ουσιώδεις  τρόπους, που λειτουργούν  σήμερα οι Τράπεζες , για να  το δικό τους συμφέρον και ΜΟΝΟ ,ενημερωθείτε και αντισταθείτε.
Πρώτος τρόπος: Αφού οι Τράπεζες, επισημάνουν τρίμηνη καθυστέρηση ,στη καταβολή  των δόσεων του οποιονδήποτε  δανείου, αρχίζουν την έρευνα για την περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη. Αν διαπιστώσουν ότι ο δανειολήπτης, διαθέτει ακίνητη περιουσία, με αγοραστικό ενδιαφέρον, αρχίζουν την παραγωγή διωκτικών μέτρων, (μονομερή κλείσιμο της σύμβασης, καταγγελία αυτής, έκδοση Διαταγής πληρωμής, κατάσχεση , πλειστηριασμό ) χωρίς να εξετάζουν το κοινωνικό " προφίλ "του δανειολήπτη, την αδυναμία ύπαρξης εισοδήματος, π.χ λόγω ανεργίας, ασθένειας κ.λ.π
Δεύτερος τρόπος ενέργειας:Για τον δανειολήπτη που δεν έχει ούτε εισόδημα από καμία πηγή, ούτε περιουσιακό στοιχείο, φανερή πίεση και εκβιασμό  του τύπου "Αν δεν έρθετε για ρύθμιση θα το καταγγείλουμε κλπ, κλπ" ή ελάτε να ρυθμίσουμε το δάνειο σας π.χ δύο χρόνια χωρίς τόκους, ή θα πληρώνετε μόνο τόκους κ.λ.π
 Προσοχή!!! δανειολήπτες  στα παρακάτω:
α) Ο στόχος των τραπεζών είναι η ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΉΣ, η οποία μαζί της ,απεμπολεί και πολλά νομικά σας δικαιώματα.
β) Να μην δέχεστε καμιά ρύθμιση ,αν δεν πάρετε αντίγραφο της σύμβασης  πρώτα και ΠΡΙΝ την υπογράψετε να πάτε στην πλησιέστερη  με σας πιστοποιημένη ΄Ενωση Καταναλωτών ,ή  στο δικηγόρο σας για  να εξετάσει εάν οι όροι που καλείστε να υπογράψετε, ενέχουν καταχρηστικότητα.
γ) Αν οι ρυθμίσεις δεν είναι στα οικονομικά  μέτρα σας ,δηλαδή  ηαποπληρωμή των δανείων σας με βιώσιμο τρόπο,  με απλά λόγια "Μην ενθουσιάζεστε" οφείλετε να εξετάσετε τους βασικούς όρους π.χ  τόκο, επιμήκυνση χρόνου , μείωση δόσης  κ.α  να μην τις υπογράφετε.
δ)Αν σας πουν, δεν σας δίνουμε αντίγραφο και δεν μπορείτε να την πάρετε εκτός καταστήματος, εννοείται ότι δεν θα κάνετε δεύτερη σκέψη....
ε)Μην πάτε στις Τράπεζες για ρύθμιση "αδιάβαστοι" φορτωμένοι με αρνητικές σκέψεις, αλλά ούτε με άγχος απαλλαγής, χρειάζεται θετική και νηφάλια σκέψη, μα προ πάντων πάμε ενημερωμένοι τα των δικαιωμάτων μας

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών Κατηγορία: Λοιπά

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-06-2014 ]
Κ.Υ.Α. αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432/28.6.2014
Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών
Κατηγορία: Λοιπά
Αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ. 56432

(ΦΕΚ Β' 1753/28-06-2014)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 44 του ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/τ. Α΄) «Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας».

β) Του ν. 4238/2013 (ΦΕΚ 38/τ. Α΄) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί.

γ) Των άρθρων 13,14 και 15 του υπ’ αριθμ. 95 Π.Δ. (ΦΕΚ 76/τ. Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

δ) Του άρθρου 182 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας − δημόσιο λογιστικό» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄)

ε) Της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747, τ. Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών».

2. Την ανάγκη κάλυψης των ανασφαλίστων από πλευράς φαρμακευτικής φροντίδας εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται ετήσια δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (340.000.000 €), στους ΚΑΕ Φ 2102325 και από τους οικείους προϋπολογισμούς των κωδικών του ΕΟΠΥΥ,

αποφασίζουμε:

1. Οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες, οι νομίμως διαμένοντες στην ελληνική επικράτεια ομογενείς, οι υπήκοοι κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών, νόμιμα και μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι ασφαλισμένοι που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως επίσης και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους, δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική φροντίδα.

2. Αρμόδιοι για την συνταγογράφηση φαρμάκων σε δικαιούχους της άνω παραγράφου είναι αποκλειστικά και μόνον ιατροί των Νοσοκομείων του ΕΣΥ και των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.ΔΥ. Τα φάρμακα τα οποία καλύπτονται ανήκουν αποκλειστικά και μόνον στον θετικό κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων του ν. 3816/2010.

Για την συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών στους δικαιούχους της παραγρ. 1 ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταγογράφησης, ελέγχων και συμμετοχών που ισχύουν κατά την συνταγογράφηση τους σε ασφαλισμένους. Η συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τους ανασφάλιστους θα γίνεται από τις δημόσιες δομές μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με την έκδοση ηλεκτρονικών συνταγών επί των οποίων θα προβλεφθεί ειδική ένδειξη. Οι δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση σε όλο το φάσμα της φαρμακευτικής περίθαλψης που αφορά οξεία περιστατικά, χρόνιες παθήσεις, καθώς και φάρμακα υψηλού κόστους, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις, διαδικασίες και προβλεπόμενες επιβαρύνσεις που ακολουθούνται και για τους ασφαλισμένους.

3. Οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 θα προμηθεύονται τα φάρμακά τους από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και όλα τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία. Στην περίπτωση φαρμάκων που χορηγούνται εντός νοσοκομείων κατά την διάρκεια νοσηλείας ή σε ημερήσια και εξωτερική βάση, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις των παραγράφων της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης και της κείμενης νομοθεσίας. Η προμήθεια των φαρμάκων αυτών από τα νοσοκομεία γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί τιμολόγησης, εκπτώσεων και συμμετοχών. Στην περίπτωση φαρμάκων που ελέγχονται από επιτροπές του ΕΟΠΥΥ και η χρήση τους προεγκρίνεται στην περίπτωση των ασφαλισμένων, εφαρμόζονται αναλογικά ίδιες ρυθμίσεις για την περίπτωση των ανασφάλιστων.

Αντίστοιχα στην περίπτωση φαρμάκων που συνταγογραφούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης για χρήση εκτός νοσοκομείων, η χορήγηση τους δύναται να γίνεται είτε από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, είτε από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Φάρμακα υψηλού κόστους που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, χορηγούνται αποκλειστικά και μόνον από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία. Επιπρόσθετα ο ΕΟΠΥΥ δύναται να χορηγεί και φάρμακα που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, και η προμήθεια τους από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας γίνεται ειδικά και μόνο για τις περιπτώσεις των ανασφαλίστων με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα φάρμακα της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν.3816/2010, δηλαδή σε τιμή νοσοκομειακή και με επιπλέον έκπτωση 6,5%. Η συμμετοχή των ασθενών σε περιπτώσεις φαρμάκων υψηλού κόστους είναι μηδενική. Στην περίπτωση των φαρμάκων που δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2α του άρθρου 12 του ν.3816/2010 η διάθεση δύναται να γίνεται από τα συμβεβλημένα ιδιωτικά φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή είναι ίδια με την συμμετοχή που ισχύει για τους ασφαλισμένους.

Η συνταγογράφηση γίνεται με βάση την δραστική ουσία και χορηγείται πάντοτε το φθηνότερο φάρμακο της δραστικής ουσίας, εκτός και αν ο ασθενής καλύψει την όποια διαφορά σε περίπτωση επιλογής ακριβότερου φαρμάκου.

4. Τα νοσοκομεία και ο ΕΟΠΥΥ δύνανται σε συμφωνία με τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να προμηθεύονται τα φάρμακα ειδικά για την περίπτωση των δικαιούχων της παραγρ. 1 με επιπλέον εκπτώσεις πέραν αυτών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Έως την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού Υγείας που θα θεσπίζουν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ειδικά περιθώρια κέρδους για τους χονδρεμπόρους και τους φαρμακοποιούς ή εκπτώσεις και ειδικά επιπρόσθετα rebates για τους ΚΑΚ, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον νόμο περιθώρια κέρδους.

5. Οι δικαιούχοι της παραγρ. 1 υποχρεούνται να έχουν ΑΜΚΑ, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Η συνταγογράφηση γίνεται μόνον με ειδικές ηλεκτρονικές συνταγές στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και δημιουργείται ή χρησιμοποιείται υπάρχον ειδικό μητρώο για ανασφάλιστους στην πλατφόρμα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ) και τροποποιείται το λογισμικό ώστε να αναγνωρίζει τους ανασφάλιστους ως ένα επιπλέον ταμείο.

Η επεξεργασία των σχετικών συνταγών γίνεται με βάση την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία και υπάρχει διακριτή έκδοση σχετικών παραστατικών πληρωμής που καταχωρούνται σε ειδικό κωδικό, ξεχωριστό από τον κωδικό της φαρμακευτικής περίθαλψης του ΕΟΠΥΥ, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική παρακολούθηση των σχετικών δεδομένων. Οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν κάθε μήνα με αυτοτελή φάκελο και τιμολόγιο τις εν λόγω συνταγές στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Οι συνταγές ελέγχονται αυτοτελώς παράλληλα με τον κανονικό λογαριασμό ΕΟΠΥΥ και εκδίδεται ξεχωριστό ένταλμα.

Κατά τον υπολογισμό του αντίστοιχου ποσού, δύναται να αφαιρεθεί από το πληρωτέο οποιοδήποτε επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί σε επιπρόσθετες εκπτώσεις για τα φάρμακα αυτά. Αντίστοιχες ρυθμίσεις μπορούν να ορισθούν για τις εκπτώσεις και επιπρόσθετα rebates των ΚΑΚ. Το ποσό που αφορά την κάλυψη των δικαιούχων της παρούσης συνυπολογίζεται στην συνολική φαρμακευτική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ και στο claw back και στον υπολογισμό των περιθωρίων των δικτύων διανομής. Για τα φάρμακα αυτά ισχύουν όλα τα μέτρα ελέγχου της φαρμακευτικής φροντίδας που ισχύουν για τα φάρμακα που χορηγούνται στους ασφαλισμένους (πλαφόν, στόχοι συνταγογράφησης, συνταγογράφηση με δραστική ουσία, πρωτόκολλα) ώστε να τίθεται υπό έλεγχο η εξέλιξη της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Δανειολήπτρια , από το Ηράκλειο, με χρέος 235.396,46 ευρώ, έσωσε όλη της την περιουσία, με Δικαστική Απόφαση"


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 24-11-2014

Νέα απόφαση, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, για υπερχρεωμένη δανειολήπτρια με χρέος,
235.396,46 ευρώ.
Το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου Κρήτης  ,  με την   ημερ  5/11/2014 απόφαση του ,  στα πλαίσια της Προσωρινής Διαταγής, έδωσε  μια "ανάσα" από την υπερχρέωση, σε μητέρα, εργαζόμενη Ιδιωτική υπάλληλο ,εργαζόμενη ως καθαρίστρια ,από το Ηράκλειο Κρήτης , χρεωμένη  σε τρις Τράπεζες συνολικού ποσού χρέωσης , 235.396,46, ευρώ ,μέχρι την ημερ  10-03-2015, ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης (κύρια αίτηση)

 Αναλυτικά: Πρόκειται για έγγαμη δανειολήπτρια, μητέρα δύο ανηλίκων τέκνων , που εργάζεται ως καθαρίστρια, σε Ιδιωτική επιχείρηση, με μηνιαίο μισθό 380 ευρώ.Ο σύζυγος της, όντος άνεργος, περιστασιακά εργάζεται ως σερβιτόρος , με μηνιαίο εισόδημα, περίπου στα 200 ευρώ.

  Εισόδημα που η οικογένεια διαθέτει: α)η σύζυγος 380 ευρώ/μήνα   β) ο σύζυγος  έχει περίπου στα 250 ευρώ το μήνα
Το εκτιμώμενο  μηνιαίο κόστος διαβίωσης της  οικογένειας, με δύο ανήλικα παιδιά, σύμφωνα με τα αποδεδειγμένα στοιχεία που καταθέτει στην αίτηση της , φθάνει στο ποσό των 630 ευρώ. Όσο και το εισόδημα τους

 Περιουσιακά στοιχεία που  έχει στην διάθεση της, η οικογένεια
  α)η σύζυγος  διαθέτει,  1) κύρια κατοικία,  επιφάνειας 112,15τ.μ σε περιοχή του Ηρακλείου ,κατά ποσοστό 100% ανήκει  στην κυριότητα της 2)Οικόπεδο , επιφάνειας 330,69  τ.μ  κατά ποσοστό 100%ξ ανήκει  στην κυριότητα της
γ)Ι.Χ επιβατικό όχημα ,κατά 50% εξ αδιαιρέτου, συγκυριότητα μετά του συζύγου της.
Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης ,  σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η δανειολήπτρια    πληρεί   τις προϋποθέσεις υπαγωγής της ,  στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010,  (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό   πρόσωπο ,στερούμενο  πτωχευτικής ικανότητας, που έχει   ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της , καθώς  υπέστησαν  σημαντική μείωση τα εισοδηματα, τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου της  ,  λόγω  της γενικότερης οικονομικης συγκυρίας  και όσα αναλυτικά αναφέρονται στην κατατηθεμένη στο Ειρηνοδικείο αίτηση της, της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει μέχρι 10-03-2015,  με  το παρακάτω περιεχόμενο:
1)ΔΈΧΕΤΑΙ το αίτημα περί χορηγήσεως προσωρινής διαταγής,
2)ΔΙΑΤΆΣΣΕΙ προσωρινά, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων  , και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των  περιουσιακών στοιχείων, που αναφέρει στην αίτηση της , μέχρι  στις 10-03-2015 ,ημερομηνία που έχει οριστεί η δικάσιμος ,
3)Λαμβανομένων  δε υπόψη των εισοδημάτων της ,ΟΡΊΖΕΙ  το ποσό των 40 ευρώ, ως  μηνιαία καταβολή δόσης , συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών της , εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία μέσω της συνεργαζόμενης με αυτή δικηγόρο στο Ηράκλειο ,βοηθήκε η δανειολήπτρια και εντάχθηκε στο  ν.3869/2010,  η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση , είναι  σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη  , καθώς ο δικαστής, κατανοώντας την οικονομική δυσκολία  της υπερχρεωμένης οικογένειας, με συνολικό ύψος χρέωσης 235.396,46, ευρώ διατάσσει  μηνιαία δόση  40ευρώ.Καθώς πρόκειται για μια δανειολήπτρια που έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση αφού για  είδη διατροφής , ένδυσης και υπόδησης προμηθεύεται τόσο η ίδια όσο και η οικογένεια της ,από κοινωνικούς φορείς του Ηρακλείου.

 Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
 

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

ΔΑΝΕΙΟΛΉΠΤΕΣ ΣΠΕΎΣΕΤΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΟΝ ΝΌΜΟ ΚΑΤΣΈΛΗ Η ΑΛΛΙΏΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΊΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΣΑΣ!!!


ΌΧΙ !!! στα σχέδια της Κυβέρνησης , για "πλειστηριασμό" της πρώτης κατοικίας ,που σύμφωνα με νομοθεσία, .η απελευθέρωση των πλειστηριασμών αρχίζει από 01-01-2015 . Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί όλους τους δανειολήπτες που δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, σε ΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗ κατά των σχεδίων ,για την απελευθέρωση των πλειστηριασμών και ειδικότερα, στο «ξεπούλημα» των σπιτιών μας στο 1/3 της αντικειμενικής του αξίας!!!! αλλά και όχι μόνο στην δια βίου χρέωση, καθώς το σπίτι μας θα μας το εκτιμούν για ένα "πιάτο φακή" και θα είμαστε εσαεί χρεωμένοι.
Η παρούσα ενημέρωση δεν αφορά δανειολήπτες που έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη!!!

Το πρόγραμμα «Νέα Επιχειρηματικότητα»

Το πρόγραμμα «Νέα Επιχειρηματικότητα» επιδοτεί φυσικά πρόσωπα, άνδρες και γυναίκες χωρίς όριο ηλικίας, που θέλουν να ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση. Μεγάλο πρόγραμμα ύψους 100 εκατ. ευρώ με κονδύλια του ΕΣΠΑ που θα επιδοτεί το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων στην αγορά ετοιμάζεται να προκηρύξει το υπουργείο Ανάπτυξης.
Μέσα από τα κονδύλια θα δίνεται η δυνατότητα και της κάλυψης λειτουργικών δαπανών της νέας επιχείρησης.
Τα έργα που θα ενισχυθούν θα είναι ύψους μέχρι 200.000 ευρώ, λένε οι διαθέσιμες πληροφορίες, χωρίς να αποκλείεται η αλλαγή αυτού του ύψους ή για την ακρίβεια η διαφοροποίησή του ανά κλάδο.
Οι κύριοι τομείς από τον κλάδο της μεταποίησης που εξετάζονται για να χρηματοδοτηθούν μεταξύ άλλων είναι η μεταποίηση τροφίμων, η αρτοποιία, η μεταποίηση ποτών, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών, η κατασκευή ειδών ένδυσης, κλάδοι της πληροφορικής κλπ.
Δέκα είναι οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος:
1. Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης χώρων καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων.
2. Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός. Μεταξύ άλλων είναι: Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός.
3. Πληροφορική - Τηλεπικοινωνίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: Προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού φιλοξενίας βασικών εφαρμογών.
4. Κατοχύρωση - τροποποίηση πατεντών - πνευματικής ιδιοκτησίας - χρήση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας - μεταφορά τεχνογνωσίας.
5. Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαχειριστικών συστημάτων.
6. Δαπάνες τεχνικής, τεχνολογικής, επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.
7. Δαπάνες προβολής και επικοινωνίας.
8. Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων. Περιλαμβάνονται δαπάνες μισθοδοσίας (μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές) στελέχους - στελεχών υψηλών προσόντων για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.
9. Ανάπτυξη πρωτότυπων εφαρμογών.
10. Λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων.

Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης : "100% κούρεμα", για Χανιώτη ναυαγοσώστη

ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 19 -11-2014
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ!!!
    Δεν θα πληρώσει τίποτα "100%  κούρεμα",  οικογενειάρχης δανειολήπτης , από τα Χανιά, ο οποίος εργάζεται εποχιακά  ως "ναυαγοσώστης" , χωρίς ακίνητα περιουσιακά στοιχεία .Έτσι έκρινε το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την υπαρ.811/2014 απόφασή του, έπειτα από την εκδίκαση  της υποβληθείσας κυρίας αίτησης . Ο εν λόγω δανειολήπτης , είχε χρεωθεί σε μία Τράπεζα ,για καταναλωτικό δάνειο το ποσό των 25.431,88 ευρώ.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας ο ο εν λόγω  δανειολήπτης, είναι μέλος της και με την συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας, πέτυχε την ένταξή του στο νόμο 3869/2010, και είδε στα πλαίσια της υπαρ.811/2014 απόφασης την ανακούφιση και την απαλλαγή του από την χρέωση.
Συγκεκριμένα, πρόκειται   για  δανειολήπτη 28 χρονών,  έγγαμο ,με δύο ανήλικα τέκνα (βρέφη  και τα δύο) πρώην άνεργο, σήμερα εποχιακά εργαζόμενο, ως ναυαγοσώστη , με σύζυγο άνεργο , η οποία η οποία ως εισόδημα έχει, το επίδομα μητρότητος ποσού 293,04 ευρώ (150 ημέρες μητρότητας)
Ο ίδιος ο δανειολήπτης, μέσω όρο μηνιαίου  εισοδήματος ,για το έτος 2014 ΄,έχει δηλώσει 298,40 ευρώ, φιλοξενείται και ο ίδιος αλλά και τα μέλη της οικογένειας του, στο σπίτι των γονιών της συζύγου του.Το Βιοτικό μηνιαίο κόστος της οικογένειας του , όπως αποδεικνύεται απο τα κατατειθέμενα στοιχεί, φθάνει στα 1200 ευρώ.
   Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, που έχουν στην κυριότητα τους  και οι δύο σύζυγοι 
  Δεν διαθέτουν  κανένα ακίνητο  περιουσιακό στοιχείο.
Μοναδικό κινητό περιουσιακό στοιχείο, που έχει στην κυριότητα ο σύζυγος, είναι ένα Ι.Χ  και αυτό ευρισκόμενο  σε δηλωμένη ακινησία
Το Ειρηνοδικείο Χανίων,,έχοντας υπόψη του, τα δικαιολογητικά που συνόδευαν την αίτηση του δανειολήπτη και όσα ειπώθηκαν και στηρίχτηκαν  προφορικά τόσο από τον ίδιο, όσο και από την δικηγόρο αυτού  , απέρριψε τις ενστάσεις  και τις αιτιάσεις της  Τράπεζας, η οποία αρνήθηκε την αίτηση, ισχυριζόμενη  και προβάλλοντας   ενστάσεις ," περί δόλου, απαράδεκτη, καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του αιτούντος  κ.λ.π " όμως  το Δικαστήριο των Χανίων ,αποφάσισε  υπέρ του  δανειολήπτη, καθώς δεν αποδείχτηκε δόλος
 "Κούρεμα" του συνολικού χρέους ,κατά 100% και επανεξέταση το έτος 2016, για την τυχόν βελτιωμένη αλλαγή του οικονομικού "προφίλ" του δανειολήπτη
 Συμπερασματικά: Για  την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η απόφαση θεωρείται θετικότατη , βάσει της οικονομικής συγκυρίας, της κρίσης και της ύφεσης, που βρίσκεται σήμερα ο κάθε πολίτης αυτής της Χώρας,  και στην συγκεκριμένη  περίπτωση,  έδωσε την δυνατότητα  στον  δανειολήπτη που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, (τετραμελής οικογένεια με δύο βρέφη)να προσπαθήσει  να ξαναρχίσει μια νέα κοινωνική και οικονομική ζωή, απαλλαγμένη από τον "βραχνά " της υπερχρέωσης.  .
  Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140
Η   Πρόεδρος της ΄Ενωσης   Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014

Ε.Π.Κ.Κρήτης:¨Ελεύθερος επαγγελματίας (καφετέρια ) στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά"

 ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  16-11-2014
Νέα απόφαση από το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας, δίνει "ανάσα" σε επαγγελματία δανειολήπτρια, μέλος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, με την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση της οποίας, η δανειολήπτρια ,έφθασε σε αυτή την ελπιδοφόρα  απόφαση.Επί της ουσίας της υπόθεσης, πρόκειται για 48χρονη δανειολήπτρια, η οποία φέρεται χρεωμένη είτε ως εγγυήτρια είτε ως οφειλέτρια, σε τέσσερις Τράπεζες συνολικού ποσού χρέωσης ,412.491,18 Ευρώ.
 Το Ειρηνοδικείο Ιεράπετρας , αναγνώρισε στο πρόσωπο της  διαζευγμένης  δανειολήπτριας μητέρας τριών  ανηλίκων τέκνων, ιδιοκτήτη καφετέριας , την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος 3869/2010 ,για την ένταξή της , στις προστατευτικές του διατάξεις.

Η  αιτούσα  εργάζεται ως ελεύθερος  επαγγελματίας , κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια),  Η αιτούσα δηλώνει για το έτος, μηνιαίο  εισόδημα, ύψους 700,00 Ευρώ και το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας της ,ανέρχεται στο ποσό των 800,00 ευρώ.Στην αίτηση της δηλώνει προς τους πιστωτές της και εν συνεχεία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ιεράπετρας, ότι η επιχείρησή της από το 2009 σημείωσε πτώση του τζίρου της, με αποτέλεσμα να την κρατάει εν ενεργεία ,λόγω της οικονομικής στήριξης των γονιών της και ότι αδυνατεί να καταβάλλει μεγαλύτερο του ποσού των 100,00 ευρώ μηνιαία δόση , προς τους πιστωτές της , χρήματα που θα καταβάλλουν οι γονείς της ουσίας.
Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας ,δικάζοντας κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έκανε δεκτό το αίτημα της τρίτεκνης δανειολήπτριας , για χορήγηση προσωρινής διαταγής, για οφειλές συνολικού ύψους 412.491,18 Ευρώ,  σε  τέσσερις  πιστώτριες Τράπεζες, διατάσσοντας την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης των περιουσιακών της  στοιχείων, τα οποία περιλαμβάνουν
 α)μία μονοκατοικία 70 τ.μ. στον Μακρύ  Γιαλό Λασιθίου, που αποτελεί κύρια κατοικία,  β)Αγροτεμάχιο με ελιές
 γ) ένα όχημα ιδιωτικής χρήσεως.
Με την ίδια απόφαση ,αιτούσα υποχρεώνεται σε μηνιαία καταβολή ποσού ύψους 80 ευρώ ,για  μία τετραετία, η οποία θα καταβάλλεται και  προς τις τέσσερις  πιστώτριες τράπεζες ,  συμμέτρως κατανεμημένα, και εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός.
  Συμπερασματικά :Για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, και έπειτα από την με ημερ 4-8-2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας, αποσαφηνίζεται πλέον ότι "οι ιδιοκτήτες καφετέριας, κυλικείου,μπαρ, ταβέρνας, όταν σε αυτές δεν πωλούνται μόνο τυποποιημένα προϊόντα όπως πάστες, έτοιμες πορτοκαλάδες,κόκα-κόλα, αλλά προετοιμάζονται και ψήνονται τοστ, ποικιλίες, σάντουιτς, μεζέδες, πίτες, και άλλα φαγητά που προετοιμάζονται και φτιάχνονται στο κατάστημα.
Για ενημέρωση ,συμβουλευτική και ένταξή στο Νόμο 3869 /2010 (ν.Κατσέλη) κάθε δανειολήπτης μπορεί να απευθύνεται στα τηλέφωνα της ΄Ενωσης 2821092306, 2821092666 και 2842020140
                                               
                    Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                Ιωάννα  Μελάκη

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ


Eπτά κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να πάρουν σύνταξη το 2015, χωρίς να υποστούν καμία μείωση από το νέο τρόπο υπολογισμού και καμία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Οσοι είναι ασφαλισμένοι σε Ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών και στο Δημόσιο μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με αναστολή, δηλαδή να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης φέτος εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, αλλά η σύνταξη να αρχίσει να καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης.

Στην πράξη, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος, η σύνταξή τους θα υπολογιστεί με βάση τα όσα ισχύουν το 2014, έστω και αν συμπληρώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης μετά το 2015.

Πέραν αυτών, υπάρχουν και οι κατηγορίες των ασφαλισμένων που βάσει νόμου δεν θα έχουν καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, είτε συνταξιοδοτηθούν το 2014 με αναστολή είτε συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015.

Οι επτά κατηγορίες ασφαλισμένων, που εξαιρούνται είναι:
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα (25ετία) ως το 2010, καθώς δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους ακόμη και αν προχωρήσουν μετά το 2015, όπως προβλέπει ο νόμος 3865/10 (νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη).
Οι δημόσιοι υπάλληλοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με συμπληρωμένη την 25ετία τα έτη 2011 και 2012, ή το 2013 και το 2014, καθώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015 χωρίς να έχουν αλλαγή στον υπολογισμό της σύνταξής τους.
Οι ένστολοι που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 – 25έτη) ως την 31η Δεκεμβρίου 2014 και βάσει νόμου (3865/10) έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα, άρα δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές ακόμη και αν συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015.
Οι ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ – τραπεζών που έχουν 25ετία ως το 2012 αλλά συμπληρώνουν το όριο ηλικίας μέσα στο 2015, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με αναστολή, κλειδώνοντας από φέτος το ποσό της σύνταξής τους με ευνοϊκότερο υπολογισμό.
Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στα Νομικά πρόσωπα του Δημοσίου (ΟΑΕΔ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, δημόσια ιδρύματα κ.λπ.) έχουν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν είτε με τις διατάξεις του ΙΚΑ είτε με του Δημοσίου. Συνήθως επιλέγουν τις διατάξεις του ΙΚΑ γιατί παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη. Οσοι αποχωρούν φέτος με τις διατάξεις του ΙΚΑ θα πρέπει να έχουν καi συμπληρωμένη την ηλικία  συνταξιοδότησης, διαφορετικά, αν δηλαδή η ηλικία συμπληρώνεται το 2015, η σύνταξή τους θα βγει με τον νέο τρόπο υπολογισμού και θα είναι μικρότερη.
Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, οι οποίοι και εξαιρούνται ρητώς από τις αλλαγές του 2015 ως προς τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
Οι γυναίκες που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και κυρίως όσες συνταξιοδοτούνται κάτω από τα 55.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε όλες τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 1/1/2015 στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
Πηγές:  Thegreeklawyer lawyer 

Τα μυστικά της ρύθμισης για ληξιπρόθεσμα

ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ, ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η ρύθμιση προβλέπει 72-100 δόσεις για την πληρωμή των χρεών με μείωση προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό δόσεων που θα επιλέξει κάθε οφειλέτης.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ:
Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα για την υποβολή αιτήσεων από όσους επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ήδη κατατέθηκαν αιτήσεις για οφειλές άνω των 60 εκατ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως του ΙΚΑ, ενώ για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) οι αιτήσεις ξεκίνησαν δειλά από χθες. Η ρύθμιση προβλέπει 72-100 δόσεις για την πληρωμή των χρεών με μείωση των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει κάθε οφειλέτης.

Σημειώνεται ότι έπειτα από έντονες αντιδράσεις της τρόικας χθες η Βουλή ψήφισε τροπολογία με την οποία εξαιρούνται από τη νέα ρύθμιση βεβαιωμένες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Συγκεκριμένα δεν υπάγονται στη ρύθμιση βεβαιωμένες οφειλές όπως η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος και οι 4 τελευταίες δόσεις του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων. Για τα ασφαλιστικά ταμεία, η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ήταν πιο ξεκάθαρη, αφού εξαρχής τόνιζε ότι βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων, έως τις 30 Σεπτεμβρίου, χρεών είναι η πληρωμή των τρεχουσών, από 1η Οκτωβρίου και για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, οφειλών.

Παρακάτω παρατίθενται ερωτήσεις και απαντήσεις, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν επακριβώς τι προβλέπει η νέα ρύθμιση, σε πόσες δόσεις μπορούν να πληρώσουν τα χρέη τους, και ποια χρέη μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν.
1. Πού υποβάλλεται η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών; 

- Εφορία: Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 31/3/2015.

Ταμεία: Υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων στα κατά τόπους Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και υποκαταστήματα των ασφαλιστικών ταμείων.
2.  Εχω οφειλές ύψους 14.000 ευρώ. Σε πόσες δόσεις μπορώ να εξοφλήσω το χρέος μου;

- Εφορία - Ταμεία: Οφειλές έως και 15.000 ευρώ μπορούν να ρυθμιστούν σε 100 δόσεις, ενώ μεγαλύτερου ύψους οφειλές ρυθμίζονται σε 72 μηνιαίες δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι η ανωτέρω οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε 100 μηνιαίες δόσεις με το ποσό της κάθε δόσης να ανέρχεται στα 140 ευρώ.
3. Ποια χρέη υπάγονται στη ρύθμιση; 

- Εφορία: Υποχρεωτικά υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

-  Επειτα από επιλογή του οφειλέτη:

α) βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής,

β) βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται.
Ταμεία: Μόνο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος Σεπτεμβρίου.
4. Οι οφειλές μου ανέρχονται στα 3,5 εκατ. ευρώ. Το 1,5 εκατ. ευρώ αφορά χρέη προς την εφορία και τα υπόλοιπα προς το ΙΚΑ. Μπορώ να υπαχθώ στις ρυθμίσεις;

- Σύμφωνα με τον νόμο η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ. Εάν τα χρέη λοιπόν προς την εφορία ανέρχονται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και τα υπόλοιπα 500.000 είναι προσαυξήσεις, φυσικά και εντάσσεται το σχετικό ποσό στη ρύθμιση. Διαφορετικά εάν το 1,5 εκατ. ευρώ είναι η βασική οφειλή δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση. Στην εγκύκλιο για τα ασφαλιστικά ταμεία αφήνεται να εννοηθεί ότι μπορεί να υπαχθεί τμήμα της οφειλής στη νέα ρύθμιση  (π.χ. το 1.000.000 από το 1.500.000) για να αποπληρωθεί σε 72 δόσεις και τα υπόλοιπα (π.χ. 500.000 ευρώ) είτε στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων είτε και στην τρέχουσα ρύθμιση της νέας αρχής.

5. Μπορώ να εντάξω στη ρύθμιση τον φόρο εισοδήματος και τον ενιαίο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων;

- Οχι. Στην αρχική ρύθμιση προβλεπόταν ότι μπορούν να ενταχθούν βεβαιωμένες οφειλές είτε αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες είτε όχι. Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στη ρύθμιση των 72 ή 100 δόσεων δεν μπορούν να υπαχθούν οι ανωτέρω οφειλές. Μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων του υπουργείου Οικονομικών.
6. Εάν αποφασίσω να αποπληρώσω τα χρέη μου σε 60 δόσεις έχω μείωση των προσαυξήσεων;

- Ο νόμος προβλέπει τη μείωση των προσαυξήσεων για όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, όσο αυξάνονται οι δόσεις, τόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις που σβήνονται. Στην περίπτωση εφάπαξ αποπληρωμής του χρέους προβλέπεται η διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων. Για 12 μηνιαίες δόσεις διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων, για 24 δόσεις ποσοστό 80%, για 36 δόσεις 70%, για 48 δόσεις 60%, για 60 δόσεις 50%, για 72 δόσεις 30%, ενώ για τις 100 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων είναι πολύ μικρότερη και περιορίζεται σε 20%.
7. Εάν δεν καταφέρω να πληρώσω μία δόση θα χάσω τη ρύθμιση;

- Οχι. Η ρύθμιση θα χαθεί εάν ο οφειλέτης:

-  Δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή

-  Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή

-  Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή

-  Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή

-  Εχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
8. Εχω ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας - νέας αρχής. Μπορώ να κάνω αίτηση για να μεταφερθεί το χρέος στη νέα ρύθμιση;

- Ναι. Εως τις 31 Μαρτίου 2015 θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση. Ωστόσο και στη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας υπάρχουν θετικές αλλαγές. Συγκεκριμένα όσοι παραμείνουν στη ρύθμιση οι προσαυξήσεις θα επανυπολογιστούν και θα σβηστούν προσαυξήσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νέος νόμος. Επιπλέον θα υπολογιστεί και έξτρα μείωση 20%.
9. Μπορώ να επιλέξω όσες δόσεις θέλω για την αποπληρωμή της οφειλής;

- Ναι. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην είναι μικρότερη των 50 ευρώ η κάθε δόση.
Χρέη που δεν έχουν βεβαιωθεί
10. Εχω βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 50.000 ευρώ, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Επίσης δεν πλήρωσα τις υποχρεώσεις του Οκτωβρίου και δεν θα πληρώσω και τους φόρους του Νοεμβρίου. Μπορώ να ενταχθώ στη ρύθμιση; Επίσης μπορώ να εντάξω και τα χρέη των τελευταίων μηνών που δεν έχουν βεβαιωθεί;

- Σύμφωνα με τον νόμο στη ρύθμιση εντάσσεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 1η Οκτωβρίου 2014. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ενταχθούν οι οφειλές ύψους 50.000 ευρώ στη νέα ρύθμιση. Ωστόσο δεν μπορούν να ενταχθούν τα χρέη που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου. Ειδικά για τα ασφαλιστικά ταμεία, τα χρέη αυτά δεν μπορούν να υπαχθούν ούτε στην πάγια ρύθμιση. Για να παραμείνει κάποιος σε ρύθμιση, πρέπει να πληρώνει τις τρέχουσες εισφορές καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Έντυπη

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Επικουρικό Κεφάλαιο: Τι ισχύει για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβολαίων

   
Διευκρινίσεις για την κάλυψη των ασφαλιστικών συμβολαίων παρέχει το Επικουρικό Κεφάλαιο με επιστολή του προς τις εταιρίες – εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Κ., τονίζοντας ότι μεταξύ των στοιχείων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα παρουσιάζεται η ημερομηνία και η ώρα ενημέρωσης του Κέντρου Πληροφοριών, ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (Κέντρο Πληροφοριών, Αστυνομία, Ασφαλιστική Επιχείρηση), ως προς την παρεχόμενη πληροφορία.

Διαβάστε αναλυτικά την επιστολή του Επικουρικού Κεφαλαίου
Ως γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 27β του π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, «Σκοπός του κέντρου πληροφοριών είναι να παρέχει πληροφόρηση σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο μέρος σε τροχαίο ατύχημα: α) που προκλήθηκε από όχημα με ελληνικές πινακίδες ή β) εφόσον το τροχαίο ατύχημα συνέβη σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και ΕΟΧ ή συνέβη σε τρίτη χώρα, της οποίας το εθνικό γραφείο ασφαλίσεως έχει προσχωρήσει στο σύστημα πράσινης κάρτας από την κυκλοφορία οχημάτων ασφαλισμένων και συνήθως σταθμευόντων σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και ΕΟΧ.
Επίσης, το κέντρο πληροφοριών, μπορεί να δίνει πληροφορίες για οχήματα, που έχουν τόπο συνήθους στάθμευσης την Ελλάδα και έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα, προκειμένου οι έχοντες έννομο συμφέρον τρίτοι ζημιωθέντες να διευκολύνονται για την απαίτηση της αποζημίωσής τους». Το Κέντρο Πληροφοριών, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 27β του π.δ. 237/1986, όπως ισχύει, λειτουργεί ως «κεντρική μονάδα αποθήκευσης», η οποία θα διαθέτει εγκαίρως στα θύματα τροχαίων ατυχημάτων, στους ασφαλιστές ή στους νομίμους εκπροσώπους τους τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για τη διευθέτηση των αξιώσεων. Επίσης, με την παρ. 9 του ιδίου άρθρου: «Το Κέντρο Πληροφοριών υποχρεούται να θέτει τις πληροφορίες που τηρεί στο αρχείο του στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ.».Άρα, το Κέντρο Πληροφοριών οφείλει να παρέχει πληροφόρηση σε τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον, στην Γ.Γ.Π.Σ. και στην Αστυνομία που κάνει ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.
Με βάση τα ανωτέρω, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 237/19856, όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 4261/2014, «η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει με την καταβολή ολόκληρου του ασφαλίστρου στον ασφαλιστή, πριν από την οποία απαγορεύεται η παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλισμένο ή τον λήπτη της ασφάλισης».
Συνεπώς, αφού η ασφάλιση δεν μπορεί να αρχίζει πριν την καταβολή του ασφαλίστρου, η ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας καταβολής του ασφαλίστρου, παρά μόνο με την ημερομηνία καταβολής του ασφαλίστρου ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας καταβολής. Αποδεικτικό στοιχείο της ασφαλιστικής κάλυψης, για την περίπτωση που δεν έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ο ασφαλισμένος ή ο λήπτης της ασφάλισης, αποτελεί η απόδειξη καταβολής ολοκλήρου του ασφαλίστρου από τον ασφαλιστή ή η απόδειξη κατάθεσης στην τράπεζα σε λογαριασμό της ασφαλιστικής επιχείρησης.
Με βάση τα παραπάνω, μεταξύ των στοιχείων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα παρουσιάζεται η ημερομηνία και η ώρα ενημέρωσης του Κέντρου Πληροφοριών, ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρεξήγηση μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (Κέντρο Πληροφοριών, Αστυνομία, Ασφαλιστική Επιχείρηση), ως προς την παρεχόμενη πληροφορία. Σε ό,τι αφορά την ακύρωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, ως ημερομηνία ακίρωσης θα παρουσιάζεται η ημερομηνία και ώρα ενημέρωσης του Κέντρου Πληροφοριών.
Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11α του π.δ. 237/ 1986, όπως ισχύει, στην περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο, «η ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από την 30η ημέρα από την αποστολή της σχετικής επιστολής», που αναφέρει η παρ. 3 του άρθρου 11α του π.λδ. 237/1986, όπως ισχύει. Όταν όμως την ακύρωση την κάνει ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος τότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας ως προς τα συμβαλλόμενα μέρη επέρχονται άμεσα από την περιέλευση αυτής στην ασφαλιστική επιχείρηση (παρ. 2, άρθρο 11α π.δ. 237/ 1986, όπως ισχύει), η οποία ενημερώνει το Κέντρο Πληροφοριών άμεσα.
Το αυτό ισχύει και όταν, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 8 του ν. 2496/1997, ο λήπτης της ασφάλισης υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ενημερώσεις του Κέντρου Πληροφοριών με ημερομηνίες ακύρωσης μεταγενέστερες ή προγενέστερες της ενημέρωσης αυτού, δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά την ενημέρωση της Αστυνομίας ή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων παρά μόνο η ημερομηνία ενημέρωσης του Κέντρου Πληροφοριών.
Nextdeal

Γράφει: