Τρίτη 28 Ιουλίου 2009

Εξοικονόμηση κατ΄οίκον:

Εξοικονόμηση κατ΄οίκον: Τι προβλέπει ακριβώς το πρόγραμμα
Το πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, μετά τη στενή συνεργασία που είχε με τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας, ΠΕΧΩΔΕ και Απασχόλησης καθώς και τους ΓΓ των Περιφερειών.

Το πρόγραμμα αφορά όλα τα κτίρια κατοικίας που κατασκευάστηκαν πριν το 1980, οπότε άρχισαν να ισχύουν οι διατάξεις του νέου κανονισμού για την θερμομόνωση. Επειδή, όμως, όπως τόνισε ο υπουργός, είναι πρακτικώς αδύνατο να επαρκέσουν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, λόγω των περιορισμών που τίθενται από την Ε.Ε., η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα:

Σε κάποια κτίρια θα υπάρχει οικονομική επιχορήγηση δράσεων, ενώ σε κάποια άλλα θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα.

Ειδικότερα σε σχέση με την οικονομική επιχορήγηση, ορίζεται ως όριο τιμής ζώνης για την εφαρμογή του προγράμματος τα 1.500 ευρώ/ανα τετραγωνικό μέτρο. Δηλαδή τα κτίρια που βρίσκονται κάτω από το όριο αυτό, το οποίο αναγράφεται στο σημείωμα του ΕΤΑΚ και έχουν στα χέρια τους όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων, δικαιούνται οικονομική επιδότηση ενώ για τα κτίρια που βρίσκονται πάνω από το όριο τιμής ζώνης, θα δοθούν φορολογικά κίνητρα με ισοδύναμα αποτελέσματα.

Τα τελευταία κίνητρα θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονομίας πριν την έναρξη του προγράμματος.

Οι παρεμβάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται είτε απευθείας είτε μέσα από φορολογικά κίνητρα, αφορούν:

· Θερμομόνωση στο σύνολο του κελύφους του σπιτιού και ψυχρές βαφές

· Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλαισίων κουφωμάτων και διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων

· Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

· Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά κτίριο, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται από 30 έως και 50%, ανάλογα με το αν είναι μονοκατοικία ή πολυκατοικία και το είδος των παρεμβάσεων . Όπου επιλέγονται ολοκληρωμένες δράσεις το ποσοστό ανεβαίνει.

Διαβάστε αναλυτικά:

- Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών

-Τις τιμές ζώνης των ακινήτων ανά περιοχή

-Οδηγίες για αποτελεσματικές παρεμβάσεις στο κτίριο

- Διευκρινίσεις για τους στόχους και τις παροχές που προβλέπει το πρόγραμμα

Το ΥΠΑΝ έχει υπολογίσει ότι εάν υλοποιηθεί επιτυχώς το πρόγραμμα μπορεί και να υπάρξει μέχρι και 70% εξοικονόμηση ενέργειας.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ, καλύπτει και τις 13 περιφέρειες της χώρας και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2007-2013, μέσω των ΠΕΠ και του ΕΠΑΝ ΙΙ. Μαζί με την ιδία συμμετοχή θα κινητοποιηθούν πόροι συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, στον τομέα των κατασκευών για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει για δύο χρόνια και στην περίπτωση που υπάρξει μεγάλη ζήτηση θα εξετασθεί το ενδεχόμενο να αυξηθεί το ποσό ακόμα περισσότερο για να καλύφθούν περισσότερες ανάγκες. Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί, όπως υπογράμμισε ο κ. Κ. Χατζηδάκης, να ξεπεράσει το όριο του 4% επί του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Οπως σημείωσε επίσης ο κ. Χατδηάκης, μετά από διαβουλεύσεις που είχαν τα στελέχη του υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους κλάδους και φορείς, έχει προσδιοριστεί το ύψος των δαπανών που θα επιχορηγηθούν. Έχει καταρτιστεί ένας κατάλογος με προδιαγραφές και τιμές των υλικών, τον οποίο σας κοινοποιούμε, προκειμένου να είναι όλα ξεκάθαρα σε όλους.

Σε ότι αφορά στη διαδικασία υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ο πολίτης θα χρειαστεί να απευθυνθεί στο ΚΕΠ της περιοχής του. Παράλληλα με βάση τις σχετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για όλες τις εργασίες θα χρειαστεί μόνο μία έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, με την εξαίρεση της θερμομόνωσης κελύφους, όπου απαιτούνται σκαλωσιές και το ΥΠΕΧΩΔΕ για λόγους ασφαλείας -και για αυτή μόνο την εργασία- χρειάζεται άδεια από την πολεοδομία.

Σε ό,τι αφορά στα χρονοδιαγράμματα, από την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί πότε θα λειτουργήσει η Γραμμή Επικοινωνίας για την στήριξη του έργου, από την οποία οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας. Παράλληλα θα ξεκινήσει και η προετοιμασία των ΚΕΠ και των Περιφερειών.

Προβλέπεται επίσης ένα διάστημα 3 μηνών ως την 1η Νοεμβρίου για την έναρξη του προγράμματος, ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες, να συνεννοηθούν μεταξύ τους οι ένοικοι των πολυκατοικιών, να οργανωθούν ενημερωτικές ημερίδες στις Περιφέρειες, να προετοιμαστούν τα ΚΕΠ, να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες υποδομές. Στόχος του ΥΠΑΝ, είναι, ωστόσο, αν ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες, να ξεκινήσει από 1ης Οκτωβρίου.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2009

(Μενέλαος Λουντέμης)

"Αν αγαπάς κάτι, άστο να φύγει. Αν γυρίσει, είναι δικό σου. Αν όχι, δεν ήταν ποτέ"

Τροπολογία σχετική με τους μετανάστες...πόσο άδικη....

Απόσπασμα από το Ν. 3772/09 (ΦΕΚ 112 Α/10-7-2009) : Μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, στη θεραπευτική μεταχείριση χρηστών ναρκωτικών ουσιών και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 48
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος είναι επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια της Χώρας. Ο αλλοδαπός θεωρείται επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή ασφάλεια ιδίως όταν σε βάρος του ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα που τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον τριών (3) μηνών.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Εφόσον ο αλλοδαπός εκ των εν γένει περιστάσεων κρίνεται ύποπτος φυγής ή επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή αποφεύγει ή παρεμποδίζει την προετοιμασία της αναχώρησής του ή τη διαδικασία απομάκρυνσής του, με απόφαση των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου, διατάσσεται η προσωρινή κράτησή του μέχρι την έκδοση, εντός τριών (3) ημερών, απόφασης ως προς την απέλασή του. Εφόσον εκδοθεί απόφαση απέλασης, η κράτηση συνεχίζεται ως την εκτέλεση της απέλασης, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση που η απέλαση καθυστερεί επειδή αυτός αρνείται να συνεργαστεί ή καθυστερεί η λήψη των αναγκαίων για την απέλασή του εγγράφων από τη χώρα καταγωγής ή προέλευσής του, η κράτηση του αλλοδαπού είναι δυνατόν να παραταθεί για περιορισμένο χρόνο, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Ο αλλοδαπός πρέπει να πληροφορείται στη γλώσσα που κατανοεί, τους λόγους της κράτησής του και να διευκολύνεται η επικοινωνία με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του. Ο αλλοδαπός που κρατείται, παράλληλα με τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης ή παράτασης της κράτησής του ενώπιον του προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόμενου πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του οποίου κρατείται.»

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Όποιος διευκολύνει την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή την έξοδο από αυτό υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς να υποβληθεί στον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Αν ο ανωτέρω ενήργησε εκ κερδοσκοπίας ή κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή το έγκλημα τελείται από δύο (2) ή περισσότερους από κοινού, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 88 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Πλοίαρχοι ή κυβερνήτες πλοίου, πλωτού μέσου ή αεροπλάνου και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους παραλαμβάνουν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, για να τους προωθήσουν στο εσωτερικό της Χώρας ή στο έδαφος κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας ή διευκολύνουν τη μεταφορά τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη τιμωρούνται:

α. με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο,

β. με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν ο υπαίτιος ενεργεί εκ κερδοσκοπίας, κατ’ επάγγελμα ή κατά συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή τουριστικού ή ναυτιλιακού ή ταξιδιωτικού πράκτορα ή αν δύο ή περισσότεροι ενεργούν από κοινού,

γ. με κάθειρξη τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών και χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν από την πράξη μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

δ. με ισόβια κάθειρξη και χρηματική ποινή τουλάχιστον επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν στην περίπτωση γ΄ επήλθε θάνατος.»

5. Μετά το τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 88 του ιδίου ως άνω νόμου προστίθενται παράγραφοι 7, 8, 9,10 και 11 ως εξής:

«7. Οι διατάξεις του άρθρου 253Α του Κ.Π.Δ. εφαρμόζονται και για τις αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 87 και του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 187 και 187Α του Π.Κ..

8. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της κατά της καταδικαστικής απόφασης για παραβάσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των παραγράφων 5, 6 και 8 του προηγούμενου άρθρου, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

9. Για την εκδίκαση των κακουργημάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, καθώς και στο άρθρο 87, αρμόδιο είναι το Τριμελές Εφετείο και εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 663/1977 (ΦΕΚ 215 Α΄), όπως ισχύει.

10. Περιουσία που αποτελεί προϊόν της εγκληματικής δραστηριότητας του παρόντος άρθρου, καθώς και των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 87 του ν. 3386/2005 ή που αποκτήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο από προϊόν τέτοιας εγκληματικής δραστηριότητας ή περιουσία που χρησιμοποιήθηκε, εν όλω ή εν μέρει, για την ως άνω εγκληματική δραστηριότητα κατάσχεται και, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση αποδόσεώς της στον ιδιοκτήτη, κατά τα άρθρα 310 παράγραφος 2 και 373 Κ.Π.Δ., δημεύεται υποχρεωτικά με την καταδικαστική απόφαση. Η δήμευση επιβάλλεται ακόμη και αν η περιουσία ανήκει σε τρίτο, εφόσον αυτός τελούσε εν γνώσει της εγκληματικής δραστηριότητας κατά το χρόνο κτήσεως της περιουσίας. Σε περίπτωση που η περιουσία ή το προϊόν κατά το προηγούμενο εδάφιο υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και δεν είναι δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται υπό τους όρους του προηγούμενου εδαφίου περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας προς εκείνη της προαναφερθείσας περιουσίας ή του προϊόντος.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 5, 6 και 8 του άρθρου 87 εφαρμόζονται και όταν οι προβλεπόμενες σε αυτά αξιόποινες πράξεις τελέσθηκαν στην αλλοδαπή από ημεδαπό ή αλλοδαπό ακόμη και αν αυτές δεν είναι αξιόποινες κατά τους νόμους της χώρας στην οποία τελέσθηκαν.»

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009

Θέμα : Αγόρευση Βολουδάκη στην τροπολογία του Υπ. Ανάπτυξης για τα καύσιμα.

22 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης, ως εισηγητής της πλειοψηφίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον Ανταγωνισμό, τοποθετήθηκε στην τροπολογία του Υπουργείου για τα καύσιμα κάνοντας ειδική αναφορά στην Κρήτη. Ο Μ.Βολουδάκης ανέφερε και πάλι, όπως και κατά την εισήγησή του στο νομοσχέδιο επί της αρχής, ότι στην Κρήτη υπάρχει πρόβλημα στην αγορά των καυσίμων, καθώς οι τιμές είναι από τις ακριβότερες στην Ελλάδα, και μάλιστα φαίνεται να είναι ακριβότερες από όσο η απόσταση και το κόστος μεταφοράς από την ηπειρωτική χώρα δικαιολογούν. Προφανώς διαπιστώνοντας το φαινόμενο αυτό, ο ίδιος ο Υπουργός Ανάπτυξης ζήτησε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ειδική έρευνα για την αγορά των καυσίμων στην Κρήτη.
Μεταξύ των διατάξεων της τροπολογίας, ο Μ.Βολουδάκης επεσήμανε ως ιδιαίτερης σημασίας για την αγορά γενικά, αλλά και για την Κρήτη και τα νησιά ειδικότερα, τη διάταξη που αφορά τις δεξαμενές λειτουργικών αποθεμάτων καυσίμων. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, ο Υπουργός Ανάπτυξης, θα έχει στο εξής το δικαίωμα να επιβάλλει στους ιδιοκτήτες δεξαμενών λειτουργικών αποθεμάτων καυσίμων να παρέχουν σε τρίτους τη δυνατότητα να ενοικιάζουν χώρο στις δεξαμενές αυτές. Η απόφαση αυτή θα λαμβάνεται μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, αν διαπιστώνονται εμπόδια στον ανταγωνισμό. Με αυτό τον τρόπο, θα επιτραπεί σε περισσότερες εταιρείες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους στην αγορά, γεγονός που θα αποβεί προς όφελος του καταναλωτή. Η διάταξη έχει μεγαλύτερη σημασία για τις απομακρυσμένες περιοχές και τα νησιά, όπου οι εταιρείες που διαθέτουν ιδιόκτητες δεξαμενές έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να διαμορφώνουν τιμές υψηλότερες από αυτές άλλων περιοχών. Με την ίδια τροπολογία, εισάγεται ρύθμιση για ταμειακές μηχανές στα πρατήρια καυσίμων, και για ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών στις αποθήκες τους, συνδεδεμένο με το λογιστικό τους σύστημα. Ο Μ.Βολουδάκης χαρακτήρισε θετική τη ρύθμιση για να περιορισθούν τα φαινόμενα λαθρεμπορίας, τόνισε όμως ότι οι πρατηριούχοι θα πρέπει να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ για την αγορά των σχετικών συστημάτων με το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό (80%), καθώς υποχρεώνονται σε μια αγορά εξοπλισμού η οποία δεν θα βελτιώσει τα δικά τους έσοδα, αλλά θα δώσει στο κράτος μεγαλύτερη δυνατότητα ελέγχου της αγοράς.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα : Με πρωτοβουλία Βολουδάκη, ερώτηση πέντε βουλευτών προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση δεσμεύσεων για το ελαιό

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης εξήγγειλε τον περασμένο Φεβρουάριο, μεταξύ των άλλων, έκτακτη ενίσχυση των παραγωγών ελαιολάδου με 5% επί της τιμής του προϊόντος. Το μέτρο παρουσιάσθηκε κατ’αρχήν ως «αυξημένη επιστροφή ΦΠΑ κατά 5% για το ελαιόλαδο». Το μέτρο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί, και ούτε είναι γνωστό ο,τιδήποτε σε σχέση με τη διαδικασία υπολογισμού και εκταμίευσης των ποσών που αναλογούν σε κάθε παραγωγό. Ο βουλευτής Χανίων της Ν.Δ. Μανούσος Βολουδάκης είχε από τον περασμένο Μάιο καταθέσει ερώτηση στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τον αρμόδιο Υπουργό, στην οποία ζητούσε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης όλου του πακέτου στήριξης των αγροτών, και βέβαια για το συγκεκριμένο μέτρο της έκτακτης ενίσχυσης του 5% για το ελαιόλαδο. Όμως ο Υπουργός δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή, παρά τη ρητή διάταξη του κανονισμού της Βουλής, ότι οι ερωτήσεις που κατατίθενται στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου απαντώνται υποχρεωτικά εντός 25 ημερών.
Κατόπιν των ανωτέρω, με πρωτοβουλία του Μανούσου Βολουδάκη, πέντε βουλευτές της Ν.Δ. από ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, κατέθεσαν κοινή ερώτηση με την οποία ζητούν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να απαντήσει για το πώς ακριβώς και πότε θα υλοποιήσει τη συγκεκριμένη εξαγγελία του.
Είναι σαφές ότι με τις σημερινές συνθήκες της αγοράς του ελαιολάδου, η κατά 5% ενίσχυση του παραγωγού δεν βελτιώνει ουσιαστικά τη δεινή οικονομική του θέση. Ούτε και θεραπεύει την αίσθηση της αδικίας που έχει θεμελιωθεί στους ελαιοπαραγωγούς, ιδίως σε περιοχές όπως τα Χανιά που αδικήθηκαν και κατά την κατανομή των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Το να μην υλοποιηθεί όμως η εξαγγελία θα κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα, τόσο εισοδηματικά, όσο και – κυρίως – ως προς την εμπιστοσύνη του αγρότη στις δεσμεύσεις της πολιτείας.
Για να τονισθεί πόσο απλό και ξεκάθαρο είναι το ζήτημα , η ερώτηση υπεβλήθη με τον πλέον λακωνικό τρόπο, διατυπωμένη σε τέσσερις γραμμές κειμένου! Οι βουλευτές που υπέγραψαν από κοινού με τον Μ.Βολουδάκη την ερώτηση είναι οι κύριοι Σπήλιος Λιβανός (Αιτωλοακαρνανίας), Νίκος Παναγιωτόπουλος (Καβάλας), Χρήστος Σταϊκούρας (Φθιώτιδας) και Κώστας Τζαβάρας (Ηλείας).
Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης.
20 /07 / 09
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Φεβρουάριο εξήγγειλε έκτακτη ενίσχυση 5% για το ελαιόλαδο (βλ. και δελτίου τύπου του Υπουργείου στις 12/02/09). Το μέτρο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη, ούτε και έχει γνωστοποιηθεί η διαδικασία υπολογισμού και εκταμίευσης του ποσού αυτού.

Ερωτάται ο Υπουργός:

Τι προτίθεται να πράξει σε σχέση με την εξαγγελθείσα έκτακτη ενίσχυση;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μανούσος Γ. Βολουδάκης (Χανίων)

Σπήλιος Λιβανός (Αιτωλοακαρνανίας)

Νίκος Παναγιωτόπουλος (Καβάλας)

Χρήστος Σταϊκούρας (Φθιώτιδας)

Κώστας Τζαβάρας (Ηλείας)

Μάξιμος Χαρακόπουλος (Λάρισας)

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2009

ΘΕΜΑ:ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 1974

Βουτσινά 80 - ΤΚ: 15561, Χολαργός - ΑΘΗΝΑ

Τηλ:2106521639 -e-mail:humanrights1974@windowslive.com

Ιστοσελίδα:www.agnooumenoi74.gr


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟΣτις 20 Ιουλίου 2009 συμπληρώνονται 35 χρόνια από την παράνομη τουρκική εισβολή στην Κύπρο (20/7/1974).

Με αφορμή την επέτειο αυτή σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του διενεργεί μια μεγάλη διαδικτυακή ψηφοφορία με Θέμα:


Πιστέυετε ότι,τα Ηνωμένα Έθνη,η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Διεθνής Κοινότητα εν γένει,με την έλλειψη πίεσης προς την Τουρκία εκ μέρους τους για να συνεργαστεί,φέρουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το γεγονός ότι 35 χρόνια μετά,το τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα των Αγνοουμένων και Αδηλώτων Αιχμαλώτων της Κυπριακής Τραγωδίας παραμένει άλυτο;


ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.agnooumenoi74.gr

Με την πλήρως ελεύθερη και ανώνυμη ψηφοφορία αυτή επιχειρούμε να αφυπνίσουμε την κοινή γνώμη σε Ελλάδα και Κύπρο,καθώς και τη Διεθνή Κοινότητα με στόχο την τελική εξιχνίαση της τύχης των αγαπημένων μας προσώπων και την επίλυση του πολύπαθου Κυπριακού ζητήματος.

Παρακαλούμε τους απανταχού της Γης Ανθρωπιστές να μας υποστηρίξουν απλά επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας και ψηφίζοντας.Ένα απλό ανώνυμο κλικ.Δεν θα το χρησιμοποιήσουμε σε βάρος ή για την προβολή κανενός.Δεν γνωρίζουμε αν εμείς το αξίζουμε.Πιστεύουμε όμως πως οι ήρωες του 74 σίγουρα είναι το ελάχιστο που αξίζουν.Είμαστε η πρώτη αναζήτηση που έγινε Κίνημα


Είμαστε το πρώτο Κίνημα που δεν θα γίνει ποτέ Κόμμα.

Η ΦΩΝΗ ΣΑΣ-Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.


Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων,Η Πρόεδρος Ο Ειδικός Γραμματέας

Μαίρη Κουρούπη Δημήτριος Αλεξόπουλος

Σύζυγος αγνοούμενου

Σχη(ΠΖ) Παύλου Κουρούπη

ΤΖΑΦΕΣΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ, ΕΛΠΙΔΑ, και ο γαμπρός ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΓΟΥΡΟΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙOΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γράφει ο Καθηγητής Π.Ν.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ:
http://aei-gr.blogspot.com/2009/07/blog-post_07.html


Η δεύτερη αντίρρηση αφορούσε το αναλυτικό περιεχόμενο της θέσης. Η πρότασή μου
ήταν η προκήρυξη να ήταν σκέτο Ρομποτική, δηλ. να αφαιρεθεί το αναλυτικό περιεχόμενο των
τριών σειρών με τις είκοσι λέξεις. Το σκεπτικό μου ήταν ότι το αναλυτικό περιεχόμενο έδειχνε,
καθαρά και ξάστερα, ότι φωτογράφιζε κάποιον υποψήφιο. Και φωτογράφιζε κάποιο
υποψήφιο, διότι το αναλυτικό περιεχόμενο αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο της
Ρομποτικής. Ειδικότερα, το σύνολο των ενοτήτων (topics) που εμπεριέχει η προκήρυξη, «ευφυή
ρομπότ», «συνεργαζόμενα ρομπότ», κ.λ.π. είναι οκτώ ειδικά επιλεγμένες ενότητες, από τις
τουλάχιστον πενήντα που έχει αναγνωρίσει το καλύτερο περιοδικό στη Ρομποτική και που τις
αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Τομέας (βλέπε Παραρτήματα ΙΙ, ΙV και VI).
Τελικά, η δική μου πρόταση είχε ως εξής:
( EMBED Equation.DSMT4 )
Προς μεγάλη μου έκπληξη, όλα τα παρόντα μέλη του Τομέα απέρριπταν τη δική μου
πρόταση ( EMBED Equation.DSMT4 ) και επέμεναν σφόδρα στην προκήρυξη (Α). Παρακάλεσα
και ξαναπαρακάλεσα την Γ.Σ. του _______Τομέα να μην προχωρήσει σε μία τέτοια προκήρυξη, διότι θα
εκτεθεί ο Τομέας, η Σχολή και το Ίδρυμα. Παρακάλεσα και ξαναπαρακάλεσα τον κ. Σπ.
Τζαφέστα να αποσύρει το αναλυτικό περιεχόμενο από την προκήρυξη, αλλά αρνήθηκε
πεισματικά. Μετά από αυτό, δήλωσα προς τη Γ.Σ. του Τομέα ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να
συμφωνήσω με μία τέτοια φωτογραφική προκήρυξη. Θα είμαι πάντα εναντίον της. Πράγμα
που έκανα και συνεχίζω να κάνω.
Στη συνέχεια, τόσο η ΣΗΜΜΥ, όσο και η Σύγκλητος, ενέκριναν την προκήρυξη (Α) ως
είχε.................................

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
http://aei-gr.blogspot.com/2009/07/blog-post_07.html

Γράφει ο Καθηγητής Π.Ν.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ:
http://aei-gr.blogspot.com/2009/07/blog-post_07.html

To Υπουργείο Παιδείας κάνει το κορόϊδο (ως συνήθως)

To Υπουργείο Παιδείας κάνει το κορόϊδο (ως συνήθως)
Από το blog: http://aei-gr.blogspot.comhttp://aei-gr.blogspot.com/2009/07/to.html
Άμεση παρέμβαση του υπουργείου Παιδείας ζητεί μέσω του Flash 96 ο πρόεδρος της ομοσπονδίας εκπαιδευτικών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων. Ο Μιχάλης Κουρουτός σημείωσε ότι "για τη διαρροή κατηγορείται έλληνας καθηγητής ο οποίος έπαιρνε 10.000 από κάθε μαθητή και εργαζόταν στα γραφεία του διεθνούς οργανισμού που εποπτεύει τη λειτουργία του θεσμού στη Γενεύη".

To Υπουργείο Παιδείας κάνει το κορόϊδο (ως συνήθως)
http://aei-gr.blogspot.com/2009/07/to.html

"Κανένα επίσημο έγγραφο δεν έχει περιέλθει στο υπουργείο Παιδείας από τον Οργανισμό του Διεθνούς Απολυτηρίου που εδρεύει στη Γενεύη" επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει για το Διεθνές Απολυτήριο.

Το υπουργείο στην ανακοίνωση του τονίζει: "Με αφορμή αναφορές του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου για περιστατικό υποκλοπής θεμάτων στο Διεθνές Απολυτήριο, το υπουργείο ανακοινώνει : Το Διεθνές Απολυτήριο , international baccalaureate εισήχθη στο εκπαιδευτικό σύστημα με το άρθρο 10 παρ. 23 του ν. 2327/95. Η λειτουργία του Τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου διέπεται από τους κανόνες που ορίζονται από τον Οργανισμό Διεθνούς Απολυτηρίου (Ιnternational Baccalaureate Οrganisation) και το πρόγραμμα σπουδών είναι στην αγγλική γλώσσα. Η αξιολόγηση των μαθητών των τμημάτων του Διεθνούς Απολυτηρίου γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ι.Β.Ο. από τον ίδιο τον Οργανισμό, χωρίς καμία εμπλοκή του υπουργείου Παιδείας. Την αποκλειστική ευθύνη των εξετάσεων σε ό,τι αφορά στη διαδικασία, στα θέματα, στη διόρθωση των γραπτών δοκιμίων καθώς και στην έκδοση αποτελεσμάτων έχει ο Ι.Β.Ο. Επομένως όλες οι διαδικασίες λαμβάνουν χώρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τον έλεγχο του Οργανισμού, χωρίς καμία εμπλοκή του υπουργείου Παιδείας. Μέχρι σήμερα δε, κανένα επίσημο έγγραφο δεν έχει περιέλθει στο υπουργείο από τον Οργανισμό στη Γενεύη. Ως εκ τούτου, απόπειρες εμπλοκής του υπουργείου στη διαδικασία εξετάσεων του Διεθνούς Απολυτηρίου, προφανώς υποκρύπτουν άλλου είδους σκοπιμότητες".

Από το blog:

http://aei-gr.blogspot.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ "Η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή έχει εξαντληθεί"

Επειδή η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, καθημερινά γίνεται δέκτης προβληματισμού των καταναλωτών, για την υπερχρέωση
τους, σε διάφορα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, αλλά και της εξάντληση της αγοραστικής δύναμής των, και
αδυναμίας τους να αντιμετωπίσουν και να στηρίξουν τρέχοντα έξοδα,καλεί τους καταναλωτές σε μη εφησυχασμό, σε επαγρύπνηση.
Η αγωνία της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, γίνεται διαμαρτυρία,για τους παρακάτω λόγους:
1)για την μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτή,που καθημερινά μεγαλώνει, σε μια αγορά χωρίς έλεος, για τον καταναλωτή, μια αγορά που ξεφεύγει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , και η συγκέντρωση της παραγωγής πλούτου περνάει στους ολίγους στους ισχυρούς,και η κοινωνική πλειοψηφία οι καταναλωτές, είναι το πραγματικά το θύμα της νέας διαμορφούμενης κοινωοικονομικής κατάστασης.
2)Η κοινωνία βιώνει εποχή στασιμότητας ,με μείωση των ρυθμών ανάπτυξης, ο κόσμος της εργασίας δεν έχει πια να προσφέρει καμιά βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης.
3)Η αύξηση της ανεργίας μειώνει αυταπόδεικτα την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή.
4) Υποαπασχόληση
Η μερική και η ελαστική εργασία, η ωρομίσθια, η ανασφάλιστη εργασία, αυτή με το κομμάτι, με το μπλοκάκι με το part time, με το stage, είναι μειωμένη εργασία,αφαιρεί εισόδημα από τον καταναλωτή, που όχι μόνο τον αποτρέπει από την αγορά, αλλά και του δημιουργεί και ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
5)Φτωχοί εργαζόμενοι
Υπάρχουν καταναλωτές που τυπικά έχουν κανονική, πλήρη εργασία, εντούτοις τα εισοδήματά τους δεν φτάνει να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες.
Είναι αυτοί που αμείβονται με το βασικό ημερομίσθιο και κυρίως νέοι των 700 Ευρώ.
6)Αύξηση της Φορολογίας
Η αυξημένη φορολογία είτε άμεση είτε μέσω των έμμεσων φόρων στα αγαθά και στις υπηρεσίες(π.χ αύξηση
στα τέλη κυκλοφορίας) είναι η σφραγίδα που αποτελματώνει τον καταναλωτή, χωρίς διέξοδο.
7)Μείωση Κράτους Πρόνοιας
Επειδή έχουν μειωθεί οι δαπάνες προς την παιδεία, υγεία, περιβάλλον , που ως κοινωνικά αγαθά είναι
μέλημα της πολιτείας, αγαθά που διαμορφώνουν την κοινωνική ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο των
πολιτών , και επειδή οι καταναλωτές ως μέλη δοσμένης κοινωνίας δεν μπορούν να τα στερηθούν,γιατί
θα βρεθούν στην περιθωριοποίηση , μονόδρομος πλέον θεωρείται η αναγκαστική καταφυγή στην ιδιωτική
δαπάνη.Και ο καταναλωτής σ'αυτήν του την αναγκαστική επιλογή θα πληρώσει κατά κανόνα τις υπηρεσίες
(εμπορεύματα) σε υψηλότερη τιμή.
8)Χρεοκοπία νοικοκυριών
Κάποτε η λέξη "χρεοκοπία"μας παρέπεμπε σε επιχείρηση ,σήμερα στην εποχή μας κοντεύει να γίνει μάστιγα, για τους καταναλωτές χαμηλών εισοδημάτων,κατάσχονται από τους δανειστές και χάνονται από τους ΄Ελληνες καταναλωτές , σπίτια, αυτοκίνητα κ.α.
10)Αποταμίευση καταναλωτών
Σήμερα συναντάμε αύξηση της ανάγκης των καταναλωτών για δανεισμό, αλλά και μείωση της δυνατότητας αποταμίευσης.
Γιά όλα τα παραπανω καλούμε την πολιτεία να πάρει θέση, για τους καταναλωτές που πρέπει να είναι στην
αγορά, σαν ένας σημαντικός μοχλός ανάπτυξης της οικονομίας

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη

Στην τελική φάση το νομοσχέδιο για τα «κλειστά» επαγγέλματα

ΑΠΕ
Αθήνα

Σχέδιο νόμου για την απελευθέρωση των υπηρεσιών προωθεί η κυβέρνηση (16/7/2009)

Ζήτημα λίγων εβδομάδων είναι η κατάθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας για την απελευθέρωση αρκετών από τα λεγόμενα «κλειστά» επαγγέλματα, έτσι ώστε η Ελλάδα να εναρμονιστεί με τη σχετική κοινοτική οδηγία.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ του Έθνους του Σαββάτου, από την 1η Ιανουαρίου 2010 θα τεθεί σε πλήρη ισχύ η οδηγία περί απελευθέρωσης των υπηρεσιών.

Έτσι θα επιτρέπεται σε πολίτες άλλων χωρών-μελών της ΕΕ να ασκούν στην Ελλάδα μία σειρά από επαγγέλματα, όπως:

Δικηγόροι, Γιατροί, Χημικοί, Γεωπόνοι, Οπτικοί, Αρχιτέκτονες, Ορκωτοί ελεγκτές, Εμπορικοί πράκτορες, Ηλεκτρολόγοι, Υδραυλικοί, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Κουρείς, Κομμωτές, Λογιστές, Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Μαίες, Ναυπηγοί, Οδοντίατροι, Νοσηλευτές, Περιβαλλοντολόγοι, Πολεοδόμοι, Πολιτικοί Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί, Φοροτεχνικοί, Φυσιοθεραπευτές, Πιστοποιητές - ειδικοί δοκιμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παρούσα φάση η απελευθέρωση δεν θα αφορά τους ξεναγούς (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποδεχθεί σχετικό αίτημα που έχουν υποβάλει η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία και άλλες χώρες), τους συμβολαιογράφους και τους οδηγούς ταξί.

Πάντως, εκτιμάται ότι ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των υπηρεσιών σε αρκετούς από τους παραπάνω κλάδους οι συνθήκες στην αγορά θα εξακολουθούν να είναι ολιγοπωλιακές.

Και αυτό γιατί σε πολλά από τα επαγγέλματα αυτά οι τιμές θα συνεχίσουν να καθορίζονται με διοικητικές πράξεις.

Newsroom ΔΟΛ

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (ποιοί αναγνωρίζουν τον στρατό χωρίς να πληρώσουν)

Του Γιώργου Κουτρουμάνη

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
(20-06-2009)

Ο ΤΥΠΟΣ ΕΓΡΑΨΕ


Πότε απαιτείται η εξαγορά και πόσο κοστίζει
Η στρατιωτική θητεία και οι ασφαλισμένοι στο δημόσιο

Ποιοι αναγνωρίζουν τον στρατό χωρίς να πληρώσουν


Όσοι δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να υπολογιστεί για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή ακόμη και για την αύξηση της σύνταξης.


Του Γιώργου Κουτρουμάνη*


Οι βασικές ερωτήσεις που θα δημιουργηθούν σε όσους είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο, είναι οι εξής:

1. Πώς αναγνωρίζεται ο χρόνος στρατιωτικής θητείας στο Δημόσιο;

Στην αναγνώριση του συγκεκριμένου χρόνου διακρίνουμε δύο κατηγορίες :

* Αναγνώριση χωρίς καταβολή εισφορών
* Αναγνώριση με καταβολή εισφορών

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που έχουν συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μέχρι 31/12/1997. Για να συμπληρωθούν τα έτη αυτά συνυπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1982 για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας. Για τους εργαζόμενους που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μετά την 1/1/1983, συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Ταμείο πριν το Δημόσιο για τη συμπλήρωση της 25ετίας.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1/1/1998. Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τη στρατιωτική τους θητεία στα συντάξιμα έτη εάν δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Η 5ετης υπηρεσία στο Δημόσιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση στην δεδομένη κατηγορία.

2. Πόσο κοστίζει η καταβολή των εισφορών για την αναγνώριση της θητείας;

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που αναγνωρίζουν τη στρατιωτική θητεία με εξαγορά, θα πρέπει να καταβάλουν εισφορά ίση με 6,67% επί του βασικού μισθού όπως αυτός διαμορφώνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση, για κάθε μήνα στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται.

3. Τι ισχύει για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 στο δημόσιο;

Για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1/1/1993, ισχύουν ακριβώς τα ίδια. Η διαφορά είναι ότι η εισφορά 6,67% υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού.

4. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την αναγνώριση;

* Πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής χρόνος στρατιωτικής θητείας.
* Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος που θα αναγνωριστεί ( ολόκληρος η μέρος αυτού )
* Πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης στο οποίο επισημαίνεται ο βασικός μισθός του εργαζόμενου που είναι απαραίτητος για τον υπολογισμό των εισφορών αν αυτές Και απαιτούνται.

Και μερικά παραδείγματα...

* Εργαζόμενος προσελήφθη στο Δημόσιο την 1/5/1984. Πριν την πρόσληψη του εκεί είχε εργαστεί στον Ιδιωτικό Τομέα και έχει συμπληρώσει 3.000 ένσημα στο Ι.Κ.Α. Επιπλέον έχει χρόνο στρατιωτικής θητείας 24 μήνες. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ανήκει στην πρώτη κατηγορία και έτσι μπορεί να αναγνωρίζει το χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς να πληρώσει εισφορές αφού είχε συμπληρώσει περισσότερα από 25 συντάξιμα έτη στις 31/12/1997, μαζί με το χρόνο στρατιωτικής θητείας.
* Εργαζόμενος που προσελήφθη στο Δημόσιο την 1/4/1976, έχει πριν την πρόσληψή του 28 μήνες στρατιωτικής θητείας. Ο βασικός μισθός είναι 1.350 ευρώ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής του θητείας για κύρια σύνταξη. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος οφείλει να καταβάλλει για το ποσό των 90 ευρώ (1.350 x 6,67%) για κάθε μήνα που θα αναγνωρίσει. Έτσι, λοιπόν, για να αναγνωρίσει τον χρόνο στρατιωτική θητείας του (28 μήνες) θα καταβάλει εισφορές ίσες με το ποσό των 2.520 ευρώ περίπου.
* Εργαζόμενος έχει 2 έτη στρατιωτικής θητείας πριν από την πρόσληψή του στο Δημόσιο (1/2/1973). Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος και την προσαύξηση της σύνταξής του θα αναγνωρίσει το χρόνο στρατιωτικής θητείας χωρίς να καταβάλει εισφορές. Αυτό εξηγείται γιατί 31/12/1997 έχει συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μαζί με τα 2 έτη στρατιωτική θητείας δηλαδή ανήκει στην πρώτη κατηγορία.

Παρατηρήσεις

1. Ο εργαζόμενος έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει το χρόνο αυτό όποτε ο ίδιος επιθυμεί. Βέβαια είναι προς συμφέρον του η αναγνώριση να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα γιατί ο βασικός μισθός που είναι και η βάση για τον υπολογισμό της καταβολής των εισφορών (αν αυτές απαιτούνται), αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.
2. Όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν συμφέρον να αναγνωρίσουν το χρόνο της στρατιωτική τους θητείας σε όποια από τις δύο κατηγορίες και αν ανήκουν. Υπάρχουν κάποιες ακραίες περιπτώσεις που η αναγνώριση αυτή δεν συμφέρει όπως π.χ. όταν ο εργαζόμενος έχει 40 έτη δημόσιας υπηρεσίας οπότε δεν τίθεται θέμα προσαύξησης της σύνταξής του και έτσι δεν υπάρχει λόγος αναγνώρισης του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.
3. Ο εργαζόμενος σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να πάρει σύνταξη σε μικρότερη ηλικία με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας σε σχέση με εκείνη που θα έπαιρνε εάν δεν αναγνώριζε τον χρόνο αυτό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο εργαζόμενος κερδίζει χρόνο ίσο με αυτό που αναγνωρίζει.
4. Η πληρωμή του ποσού για την αναγνώριση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: εφάπαξ με έκπτωση 10% σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τους μήνες οι οποίοι αναγνωρίζονται.

*Ο Γιώργος Κουτρουμάνης, είναι πρόεδρος των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ .

Κυριακή 12 Ιουλίου 2009

Ιωάννα Μελάκη

"Αν ζούσε ο Γύπαρης σε μια χώρα της Ευρώπης τους παλαιούς καιρούς θα μπορούσε με την επιβολή του και με το κουράγιο του να ιδρύσει δυναστεία" Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος

Σάββατο 11 Ιουλίου 2009

Στοπ στο ζάχαρο με σωματική άσκηση

Aμερικανική έρευνα έδειξε ότι άτομα με διαβήτη τύπου II πρέπει να γυμνάζονται αν θέλουν να αποφύγουν, κυρίως, καρδιαγγειακές επιπλοκές
Για να αποφύγουν τις επιπλοκές που σχετίζονται με τον διαβήτη και κυρίως τις καρδιαγγειακές παθήσεις, όσοι πάσχουν από διαβήτη τύπου II θα πρέπει να ασκούνται ήπια δυόμισι ώρες την εβδομάδα ή, αν επιλέγουν εντονότερη άσκηση, μιάμιση ώρα την εβδομάδα, αναφέρει έκθεση της Aμερικάνικης Eνωσης Kαρδιολογικών Παθήσεων, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό της περιοδικό. Πρόκειται για συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από τον συνδυασμό πολλών ερευνών που αφορούν στη σωματική δραστηριότητα και πόσο βοηθά στην καθυστέρηση της εκδήλωσης του διαβήτη ή ακόμα και την αποτροπή της εμφάνισής του.


H αύξηση της παχυσαρκίας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει προκαλέσει μία ταυτόχρονη αύξηση του διαβήτη τύπου II (το 2007 ο αριθμός των ανθρώπων με διαβήτη έφτανε τα 246 εκατομμύρια παγκοσμίως και αναμένεται να φτάσουν τα 385 εκατ. μέχρι το 2025), ενώ νοσήματα που σχετίζονται με τις αρτηρίες και την καρδιά είναι υπεύθυνα για το 70% των θανάτων ανθρώπων με διαβήτη τύπου II.

H άσκηση επομένως είναι ένας τρόπος για να μειωθούν οι επιπλοκές που αφορούν στην καρδιά. Eπιπλέον, η άσκηση μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό ή και στο σταμάτημηα των φαρμάκων που παίρνουν οι ασθενείς για την καρδιά τους ή την αρτηριακή τους πίεση.

Oπως επισημαίνεται στη μελέτη, η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να πραγματοποιείται, αφού έχει διαπιστωθεί η καλή κατάσταση του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος των διαβητικών τύπου II και ύστερα από σύμφωνη γνώμη γιατρού.

Tα άτομα τα οποία βρίσκονται υπό φαρμακευτική αγωγή πρέπει να είναι πιο προσεκτικά και να ενημερώνουν τους γυμναστές τους πριν ξεκινήσουν το οποιοδήποτε πρόγραμμα, καθώς μπορεί να εμφανίσουν υπογλυκαιμία κατά την άσκηση. Γι’ αυτόν το λόγο η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ρυθμίζεται ανάλογα με τη φυσική δραστηριότητα του διαβητικού τύπου II.

Εξι συμβουλές για διαβητικούς

1 Για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, οι άνθρωποι με διαβήτη τύπου II θα πρέπει να επιλέγουν αερόβιες ασκήσεις (π.χ. βάδισμα, τρέξιμο, ποδηλασία, κολύμβηση) και χαμηλής έντασης ασκήσεις με αντιστάσεις, για 150 λεπτά την εβδομάδα.

2 Mπορούν να επιλέξουν και πιο επίπονη άσκηση, όπως βάρη, η διάρκεια της οποίας όμως δεν θα ξεπερνάει τα 90 λεπτά την εβδομάδα.

3 Συνιστάται προθέρμανση τρία με πέντε λεπτά, όπως και τρία με πέντε λεπτά χαλάρωση. Για τις ασκήσεις με αντιστάσεις προτείνονται 10 με 15 επαναλήψεις για κάθε άσκηση.

4 Θα πρέπει να ασκούνται τουλάχιστον τρεις ημέρες, όχι όμως συνεχόμενες.

5 Eάν η άσκηση με αντιστάσεις δεν είναι εφικτή, προτείνεται τα άτομα να ακολουθούν τουλάχιστον ένα πρόγραμμα άσκησης μέτριας έντασης, όπως το γρήγορο βάδισμα, για 30 λεπτά τουλάχιστον 3 με 5 φορές την εβδομάδα.

6 Tα άτομα με διαβήτη τύπου II πρέπει να μετρούν περιοδικά τη γλυκόζη του αίματος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση ώστε να διατηρούν καλό γλυκαιμικό έλεγχο.

Xρυσούλα Kατσαρού
katsarou@pegasus.gr

Παρασκευή 10 Ιουλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Κ.ΧΑΝ " ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ"

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ με αφορμή την έναρξη των εκπτώσεων στις 15-7-09 και για πληρέστερη ενημέρωση και προστασία των καταναλωτών,
αλλά και θέλοντας να συμβάλλει στην σωστή διαχείριση του θεσμού των εκπτώσεων,και στην ομαλή λειτουργία της αγοράς κατά την εν λόγω περίοδο,
παραθέτει οδηγίες αφενός μεν προς τους καταναλωτές ώστε να κάνουν αγορές σε ασφαλή προϊόντα, και με καλύτερες τιμές,
αλά και καλεί και τις επιχειρήσεις να αποφύγουν "πρακτικές", που και εκείνες θα έρθουν σε δύσκολη θέση όταν καταγγελθούν ενώπιον των
αρχών, βλάπτοντας τα συμφέροντα του καταναλωτή(οικονομικά, ψυχολογικα)
Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε στους καταναλωτές, είναι , ότι ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά και ότι τιμές διαμορφώνονται από
τις επιχειρήσεις ελεύθερα. Δηλαδή κάθε εμπορική επιχείρηση είτε ντόπια είτε εισαγόμενη , έχει την δυνατότητα να παίξει στην αγορά
το δικό της παιχνίδι, στοχεύοντας στο δικό της κέρδος, εφαρμόζοντας την δική της εμπορική πολιτική.
Η Καμπάνια κάποιων επιχειρήσεων για ελκυστικές εκπτώσεις ,θα πρέπει να μας προβληματίζει, και θα πρέπει να εντείνουμε σε
μεγαλύτερο βαθμό την επιφυλακτικότητά μας, την διερεύνηση μας.
Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, σε πολλές περιπτώσεις θεωρεί " κράχτη" τα υψηλά ποσοστά των εκπτώσεων,και ενημερώνει τους καταναλωτές ότι καμιά εμπορική
επιχείρηση δεν χαρίζει, ούτε μειώνοντας το ποσοστό κέρδους χάνει, ούτε μας κάνει χάρη.Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να πουλήσει τα εμπορεύματα
εποχής, να καλύψει τις εμπορικές της υποχρεώσεις, και να αποφύγει το στοκάριρισμα.
Μια εμπορική επιχείρηση δικαιούται να πουλά τα εμπορεύματα της με χαμηλές τιμές, υπερβαίνει όμως τα 'ορια όταν χρησιμοποιεί διαφημίσεις-γρίφους,
δημιουργώντας επικίνδυνες πρακτικές στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα υποτιμά την νοημοσύνη του Έλληνα καταναλωτή διαφημίζοντας προϊόντα με
υψηλά ποσοστά, μέσω έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ή ακόμα να έχει εκθέσει στην βιτρίνα του καταστήματος το είδος που είναι "μοναδικό "στην επιχείρηση
και όταν ο καταναλωτής το επιλέξει εισερχόμενος στο κατάστημα να ακούει την γνωστή απάντηση "μας τελείωσαν" ή να 'εχει αναρτήσει μία πινακίδα
μεγαλων διαστάσεων στην αρχή της κρεμάστρας, με ένα υψηλό ποσοστό, και όταν ο καταναλωτής προβεί στην επιλογή του, να απαντά ο υπάλληλος,
το γνωστό "δεν αφορά όλα τα είδη"
Το αγκάλιασμα και η επισκεψιμότητα , για τις αγορές μας στις τοπικές επιχειρήσεις και στην περίοδο των εκπτώσεων είναι ηθική μας υποχρέωση,
ιδιαίτερα αυτήν την χρονική περίοδο που υφίσταται οικονομική κρίση , αλλά που γιγαντώνεται στις τοπικές μας επιχειρήσεις, στην ντόπια οικονομία.
με την εμφάνιση πλήθος κινέζικης προέλευσης επιχειρήσεων, αλλά και παρ εμπορίου ανεξέλεγκτων διαστάσεων.

ΣΩΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

-Κάνουμε έρευνα αγοράς ΤΩΡΑ

-Εντοπίζουμε τα είδη που επιθυμούμε να αγοράσουμε και καταγράφουμε τις τιμές. ώστε όταν θα αρχίσουν οι εκπτώσεις να μπορούμε να
κάνουμε σύγκριση τιμών. ώστε να αποφύγουμε την παραπλάνηση.

-Οι τιμές είναι ελεύθερες, την τιμή του προϊόντος την γνωρίζει μόνο, ο επιχειρηματίας και ΕΣΥ συνάδελφε καταναλωτή, είσαι ο μόνος που μπορείς να την ελέγξεις, εάν βέβαια την έχεις καταγράψει, ΠΡΙΝ δηλαδή ΤΩΡΑ.

-Ερεύνησε προσεχτικά την βιτρίνα με τα είδη και τις αντίστοιχες τιμές και εάν μετά την έναρξη των εκπτώσεων δεις μια διαφορετική βιτρίνα, με άλλα είδη, υποπτεύσου, απόφυγε τις αγορές σου, μη πέσεις σε παραπλάνηση είναι τέχνασμα, φυλάξου.
Καταγγείλετέ το στην Προστασία Καταναλωτών.

- Κατά την διάρκεια των εκπτώσεων είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλών τιμών (παλαιάς τιμής- νέας τιμής) σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στην βιτρίνα του καταστήματος.

- Εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί ποσοστά(%) για έκπτωση, τα ποσοστά θα πρέπει να είναι συγκεκριμένα ως προς το είδος ή κατηγορία των ειδών..

-Η ένδειξη (έως....... ), είναι παραπλανητική, βάσει νομοθεσίας αν την συναντήσετε προσπαθήστε να ερευνήσετε που αναφέρετε , αποφύγετε τις αγορές σας.

-Αγοράζουμε είδη που έχουμε ανάγκη άμεσα,αφού έχουμε κάνει την έρευνα τιμής και ποιότητας.

-Να ξέρουμε ότι και στην διάρκεια των εκπτώσεων ισχύει το δικαίωμα της υπαναχώρησης., όταν
το προϊόν είναι ελαττωματικό , η δεν τηρήθηκαν από την επιχείρηση οι όροι συναλλαγής.
-Δεν αγοράζουμε είδη , εάν δεν τα έχουμε ανάγκη, ή επειδή απλώς τα πετύχαμε σε χαμηλή τιμή, ούτε με το σκεπτικό ότι θα αδυνατίσουμε ,ας αποφύγουμε
άσκοπες αγορές,εάν το είδος δεν είναι της αρεσκείας μας(μέγεθος, χρώμα ,στύλ)γιατί έτσι ξοδεύουμε χρήματα σε είδη που μπορεί να μην τα
χρησιμοποιήσουμε ποτέ.
-Εάν χρησιμοποιήσουμε πιστωτική κάρτα, θα πρέπει να προσέξουμε να χρεώσουμε την τιμή της έκπτωσης, εάν χρεωθείτε επί πλέον ποσού
θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την Ε.Π.Κ.ΧΑΝ για καταναλωτική και νομική στήριξη.

-Σε κάθε αγορά μας, παίρνουμε την απόδειξη πληρωμής του ποσού που πληρώσαμε, αυτό και εμάς βοηθάει σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος,
"ελαττωματικού" αλλά συμβάλλουμε και στηρίζουμε την οικονομία της χώρας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, ενόψει των εκπτώσεων, ενημερώνει τις επιχειρήσεις που είχαν εφαρμόσει περίεργες εμπορικές πρακτικές, και αιτιολογίες ,στην προηγούμενη εκπτωτική σεζόν, εις βάρος του Χανιώτη καταναλωτή , του τύπου (εμπλοκή μηχανήματος, δεν προλάβαμε να περάσουμε την έκπτωση στο σύστημα) να τις αποφύγουν .
Καμιά εμπορική επιχείρηση δεν δικαιούται με μη ανταποκρινόμενη στην πραγματικότητα διαφήμιση είτε εντός του καταστήματος είτε χρησιμοποιώντας
άλλο τρόπο διαφήμισης να προκαλεί σύγχυση στην ελεύθερη επιλογή του καταναλωτή,θέλουμε σωστή διαχείριση του θεσμού, αξιοπρεπή αντιμετώπιση των καταναλωτών.αποφυγή τεχνασμάτων.

Μέλημα κάθε καταναλωτή είναι να διακρίνει μέσω προηγηθείσης έρευνας τις "πλασματικές εκπτώσεις" και να το καταγγείλει στην Ε.Π.Κ.ΧΑΝ.είναι ηθικός κανόνας ,
που πρέπει να τον χρησιμοποιήσουμε πρρροκειμένου να υποστηρίξουμε και τον θεσμό των εκπτώσεων αλλά και να νοιώσουμε και οικονομικά ωφελημένοι.
Επίσης

Μέλημα της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ είναι ,η προστασία και η καθοδήγηση των καταναλωτών, για σωστές αγορές.Γιαυτό θα είναι σε διαρκή ετοιμότητα,

θα δέχεται παράπονα - καταγγελίες καθ όλη την διάρκεια των εκπτώσεων στην Δ/νση μας που είναι ΠΛ. 1866 ΑΡ.2 και στο τηλέφωνο 2821092666

Η Πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη

ΣΤΗΡΊΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΧΑΝΙΩΤΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέμπτη, 9 Ιούλιος 2009
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μόλις ανακοινώθηκε η επελευθέρωση των προσφορών, καλέσαμε τους καταναλωτές, να είναι προσεχτικοί, όσο αφορά, την επιθετική εμπορική πρακτική των μεγάλων ξένων συμφερόντων καταστημάτων.Τονίσαμε ότι το μέτρο είναι θετικό όσο αφορά τις μικρές επιχειρήσεις, που σαφώς θέλουν στήριξη και σαφώς από μας τους καταναλωτές και προστασία από την πολιτεία για εφαρμογή της Νομοθεσίας.Η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ, στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις,και τον αγώνα που δίνει το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων κατά του παρεμπορίου, αλλά και κατά των μη νομίμων πρακτικών από μεγάλες αλυσίδες

η Πρόεδρος

Ιωάννα Μελάκη

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2009

Εξομοίωση τριτέκνων - πολυτέκνων για στεγαστικά δάνεια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ

Την εξομοίωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες, αναφορικά με τη χορήγηση στεγαστικών δανείων κατόπιν εισηγήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) ενέκρινε το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Συγκεκριμένα, οι τρίτεκνες οικογένειες εντάσσονται, όπως και οι πολύτεκνες, στις ειδικές κατηγορίες δανειοληπτών, στις οποίες θα χορηγούνται στεγαστικά δάνεια με ευνοϊκότερους όρους ήτοι επιτόκιο 4% για την απόκτηση πρώτης και κατά περίπτωση δεύτερης κατοικίας.


Η εν λόγω απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο του κοινωνικού ρόλου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και εκφράζει απόλυτα τη σαφή πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για τη στήριξη της τρίτεκνης οικογένειας.
Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου ανέφερε: "Παραμένουμε συνεπείς στην πολιτική μας για την τρίτεκνη οικογένεια και την κάνουμε πράξη με κάθε δυνατό τρόπο, πέρα και πάνω από τις δεσμεύσεις μας. Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες τρίτεκνους να επωφεληθούν από τους ευνοϊκούς όρους που διέπουν τη δανειοδότηση των πολυτέκνων και τους διευκολύνει προκειμένου να αποκτήσουν δική τους στέγη".

Δωρεάν διανομή φρούτων στους μαθητές Δημ. Σχολείων από Σεπτέμβριο

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων και λαχανικών στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων εγκαινιάζουν, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Παιδείας.

Η δράση εντάσσεται στα πλαίσια του πανευρωπαϊκού προγράμματος καταπολέμησης της παιδικής παχυσαρκίας με παράλληλη ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και τόνωση της αγοράς. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ποσοστό Κοινοτικής συμμετοχής 59%.
Σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σωτήρη Χατζηγάκη, με τη δωρεάν διανομή φρούτων και λαχανικών στους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων θα προαχθεί το πρότυπο της υγιεινής διατροφής και παράλληλα θα υπάρξει μια γενικότερη τόνωση της αγοράς των αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, επεσήμανε πως το πρόγραμμα στηρίζεται κυρίως στη μεσογειακή δίαιτα, η οποία έχει όλα τα στοιχεία που συγκροτούν τα προϊόντα, τα οποία παράγονται στη χώρα μας.

Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009

ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1 Ιουλίου μέρα που θα περάσει στην Ιστορία.Μέρα που η πολιτεία επιτέλους επέβαλε τον σεβασμό στον πολίτη που δικαίωμά του είναι να αναπνέει καθαρό αέρα με την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους.