Τετάρτη 26 Αυγούστου 2009

Ο Θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη

Ο Θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη καθιερώθηκε πρόσφατα και στη χώρα μας με το Ν. 1951/1991.

Καθήκον του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής των πολιτών και της περιουσίας αυτών και του κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών, των πλημμυρών, των σεισμών και των λοιπών θεομηνιών και ατυχημάτων. Το έργο του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο.
Ο θεσμός μπορεί να υλοποιηθεί με την ίδρυση εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών σε Δήμους, Κοινότητες και Συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων. Εθελοντικοί μπορούν να συσταθούν με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών, σε Δήμους, πολυάνθρωπες Κοινότητες ή Συνδέσμους Κοινοτήτων που μπορούν να διαθέσουν ένα εξοπλισμένο πυροσβεστικό όχημα, κατάλληλο χώρο για την στέγασή του και τουλάχιστον είκοσι Εθελοντές Πυροσβέστες.

Σε κάθε Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό που θα ιδρύεται θα υπηρετούν και τρεις (3) επαγγελματίες πυροσβέστες απαραίτητοι για τη Διοίκηση, το συντονισμό και την εκπαίδευση των εθελοντών πυροσβεστών.

Πηγή: www.fireservice.gr

Πέμπτη 20 Αυγούστου 2009

Ελέγχους από το Υπουργείο Ανάπτυξης

Με εντολή του ΥΦΑΝ κ. Γιώργου Βλάχου η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς προέβη σε επιτόπιο έλεγχο στον Αγροτικό Κηπευτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών Αγιαννάκη» & στην εταιρία αγροτικών προϊόντων Αντώνιος Π. Κυριακάκος & ΣΙΑ όπου διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων.

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2009

Στις 21,22,27 και 28-7-09 έπειτα από εντολή του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιώργου Βλάχου η Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς προέβη σε επιτόπιο έλεγχο στον Αγροτικό Κηπευτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών Αγιαννάκη» (1ο χιλ. Ε.Ο Φιλιατρών – Μαραθόπολης), στην εταιρία αγροτικών προϊόντων Αντώνιος Π. Κυριακάκος & ΣΙΑ Ο.Ε (Γλυκόβρυση Λακωνίας) καθώς και στην επιχείρηση της Ειρήνης Γ. Ζαχαροπούλου στην Κυπαρισσία (3ο χιλ. Ε.Ο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών). Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ζητήθηκε η ενίσχυση από την ΥΠ.Ε.Ε του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και από κλιμάκιο του ΥΠ.Α.Α.Τ από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού ελέγχου Αχαΐας, προκειμένου ο έλεγχος να γενικευθεί και σε τομείς των αρμοδιοτήτων τους. Από τους συνδυασμένους ελέγχους διαπιστώθηκε σωρεία παραβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα:
Α) Αγροτικός Κηπευτικός Συνεταιρισμός Φιλιατρών Αγιαννάκη»

* Την ώρα του ελέγχου γινόταν ανασυσκευασία σε τομάτες Πολωνίας

* Το συσκευαστήριο του Αγροτικού Κηπευτικού Συνεταιρισμού Φιλιατρών δεν διέθετε άδεια.
* Βρέθηκαν άδεια χαρτοκιβώτια για τα οποία δεν δόθηκε εξήγηση για την ύπαρξή τους.
* Γινόταν συσκευασία πολωνικής τομάτας σε χάρτινα κιβώτια του Αγροτικού Συν/σμου Γαργαλιάνων και Περιχώρων – Ο Λαγγούβαρδος ο οποίος βρίσκεται σε αδράνεια και πώληση με τιμολόγια –Δελτία Αποστολής του Αγροτικού Κηπευτικού Συν/σμου Φιλιατρών – Αγιαννάκη. (Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν δημιουργήσει Αγροτικό Συνεταιρισμό τα 3 αδέρφια (Μιχαλακόπουλοι) με τις γυναίκες τους πρώτα με την επωνυμία Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαργαλιάνων ο Λαγγοάβαρδος» που τον έχουν σε αδράνεια από τον Μάρτιο του 2008 και κατόπιν δημιούργησαν τον Αγροτικό Κηπευτικό Συνεταιρισμό Φιλιατρών Ο Αγιαννάκης»).
* Τα δελτία αποστολής των αγροτών προς τον συνεταιρισμό δεν ανέγραφαν τα στοιχεία που όφειλαν σύμφωνα με τον ΚΒΣ (ποσότητα σε κιλά και τιμή πώλησης ανά κιλό).
* Εισήγαγαν τομάτες από την Πολωνία με κόστος 0,85 λεπτά και τις εξήγαγαν στην Βουλγαρία με 0.05 λεπτά.
* Δεν έγιναν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου αναγγελίες των εισαγωγών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιβλήθηκαν πρόστιμα :

Ø Συνολικού ποσού 175.000 ευρώ σύμφωνα με το ν. 3668/08, άρθρο 3, παρ.2.

Επίσης, εκλήθη κλιμάκιο του ΥΠ.Α.Α.Τ προκειμένου να δεσμεύσει και στη συνέχεια να κατασχέσει αδήλωτες ποσότητες και άνευ σημάνσεως εισαγόμενες ποσότητες προϊόντων που βρέθηκαν.

Επιπλέον ο Αγροτικός Κηπευτικός Συνεταιρισμός Φιλιατρών Αγιαννάκη» παραπέμπεται:

Ø Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προκειμένου να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την παραπλάνηση του καταναλωτή.

Ø Στον Εισαγγελέα για παράβαση του άρθρου 11, της Α.Δ 7/09, για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών μες σούπερ – μάρκετ σύμφωνα με της οποίες αποδέχεται την έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών σε ποσοστό (συγκεκαλυμμένη έκπτωση) πέραν του 2%.

Ø Στον Ο.Κ.Α.Α, διότι από το υποκατάστημα που διατηρεί στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών (οδός Β32) πουλούσε ελληνοποιημένα προϊόντα, με το ερώτημα της αποπομπής.

Ø Στο Υπουργείο Απασχόλησης (Επιθεώρηση Εργασίας Ν. Μεσσηνίας) γιατί κατά την ώρα του ελέγχου βρέθηκαν δέκα άτομα (αλλοδαποί εργάτες) που δεν ήταν δηλωμένοι.

Ø Στη Γ.Γ. Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. και στη Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας Μεσσηνίας

Β) Εταιρία αγροτικών προϊόντων Αντώνιος Π. Κυριακάκος & ΣΙΑ Ο.Ε

* Η εταιρεία είχε αγοράσει λεμόνια από την Ιταλία 143.460 κιλά, χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες εκ του νόμου αναγγελίες στο ΥΠ.Α.Α.Τ.
* Οι αγορές λεμονιών από Ιταλία ανήλθαν σε 143.460 κιλά και οι πωλήσεις που έγιναν μέχρι τις 27.7.09 ανήλθαν σε 108.250 κιλά (λεμόνια Ιταλία). Στα ψυγεία – αποθήκες βρέθηκαν 4.910 κιλά (λεμόνια Ιταλία) και περίπου 3.710 κιλά (λεμόνια Ιταλίας) σαπισμένα στους χώρους της αποθήκης. Συνολικά 116.870 κιλά. Υπάρχει μια διαφορά 26.590 κιλά που πουλήθηκαν χωρίς τιμολόγια.
* Στα δελτία ποσοτικής παραλαβής η εταιρεία δεν ανέγραφε την τιμή αγοράς ενώ ταυτόχρονα πουλούσε σε χονδρέμπορους και σούπερ – μάρκετ, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στους ελεγκτές να ελέγξουν τη νομιμότητα ή μη της διαμόρφωσης της χονδρικής τιμής πώλησης.
* Η ελεγχθείσα εταιρία πουλούσε πατάτες Λακωνίας σε χονδρέμπορους και σούπερ μάρκετ εισπράττοντας μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από το καθοριζόμενο σύμφωνα με την Α.Δ. 7/09, άρθρο 3.
* Βρέθηκαν περισσότεροι από δέκα αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας

Επίσης,

1. Η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προμηθεύτηκε 20.170 κιλά πατάτες από την Ελένη Σταματάκου, σύζυγο Αντώνη Κυριακάκου, παραγωγό Γλυκόβρυσης Λακωνίας. Η παραγωγός παρέδωσε υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρει ότι α) καλλιέργησε 7 στρέμματα πατάτες για το έτος 2009, β) ότι δεν έχει κάνει δήλωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γ) ότι δεν έχει τιμολόγια αγοράς πατατόσπορου και δ) ότι το χωράφι στη θέση Παύλακας» φρεζαρίστηκε και φυτεύτηκε με λεμονιές που αγοράστηκαν από το φυτώριο του Ιωάννη Σταματάκου, Έλος Λακωνίας με το Δ.Α. 3077/22.7.09. Τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις, υπήρχαν ελιές στο παραπάνω αγροτεμάχιο.

2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στην εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν βρέθηκαν στις αποθήκες-ψυγεία λεμόνια ελληνικά Λακωνίας. Από τον έλεγχο στο λογιστήριο διαπιστώθηκε ότι κατά το έτος 2009 αγοράστηκαν από τους παραγωγούς α) Πίτσα Κοκλάνη 15.013 κιλά β) Ιωάννη Σταματάκο 64.172 κιλά και γ) από Κωνσταντίνο Λουκάκο 7092 κιλά λεμόνια Λακωνίας.

Στις 28.7.09 κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον παραγωγό-φυτωριούχο Ιωάννη Σταματάκο του ζητήθηκαν στοιχεία, βιβλία, φορολογικές δηλώσεις και αρνήθηκε να τα παραδώσει στο αρμόδιο κλιμάκιο και κλήθηκε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων Πελοποννήσου από την Τρίπολη.

Μετά την άφιξη του κλιμακίου της ΥΠΕΕ ο Ιωάννης Σταματάκος παρέδωσε υπεύθυνη δήλωση. Σε αυτήν αναφέρει ότι α) τα λεμόνια ήταν βιολογικής καλλιέργειας,

β) τα παραστατικά πώλησης λεμονιών (δελτία ποσ. παραλ. και τιμολόγια. αγοράς) προς την ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ουδέποτε παρέλαβε μέχρι τις 28.7.09 και γ) δήλωσε ότι εκτιμά ότι φέτος πούλησε στην ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ποσότητα 20-25 τόνους λεμονιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. επέδειξε δελτία ποσοτικής παραλαβής για το διάστημα από 12.5.09 έως 23.7.09 από τον παραγωγό Ιωάννη Σταματάκο συνολικής ποσότητας 64.172 κιλών.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επιβλήθηκαν πρόστιμα :

Ø Συνολικού ποσού 60.000 ευρώ, σύμφωνα με το ν. 3668/08.

Επιπλέον η εταιρία ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. παραπέμπεται,

Ø Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠ.ΑΝ. και στη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Ν.Α.Λακωνίας, γιατί στερείται αδείας.

Ø Στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α.Λακωνίας

Ø Στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ν.Α. Λακωνίας, γιατί βρέθηκαν περισσότεροι από δέκα αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στις καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ø Στη Νομαρχιακή Επιτροπή Εμπορίου της Ν.Α.Λακωνίας για να επιβληθούν τα πρόστιμα κατά το υπερβάλλον σύμφωνα με το ν. 3668/08.

Γ) Επιχείρηση Ειρήνης Γ. Ζαχαροπούλου

* Διαπιστώθηκε ότι στα δελτία αποστολής των αγροτών δεν αναγραφόταν η τιμή μονάδας και η ποσότητα των προϊόντων (τομάτες – αγγούρια), με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται ο έλεγχος.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ευρώ για παράβαση του άρθρου 30 Αγορ. Κώδικα παρ, 14, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 3668/08.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Βλάχος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Πριν λίγες μέρες δώσαμε στη δημοσιότητα στοιχεία που προέκυψαν από ελέγχους της Υ.ΠΕ.Α σε κέντρα αδυνατίσματος και γυμναστήρια.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και πιο συγκεκριμένα για την πάταξη του φαινομένου των ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων, δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα νέα στοιχεία που προέκυψαν από ελέγχους της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς (ΥΠΕΑ) σε συσκευαστήρια νομών της Πελοποννήσου.

Ο αγώνας για την πάταξη της παρανομίας συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση.

Η ΥΠΕΑ συνεχώς ενισχύεται για να μπορέσει ν α εκπληρώσει το έργο της που είναι η προστασία της υγιούς αγοράς και των καταναλωτών.

Στην προσπάθεια αυτή από σήμερα συμμετέχει και ο κ. Γιώργος Στεργίου που αναλαμβάνει Ειδικός Γραμματέας, επικεφαλής της ΥΠ.Ε.Α.»

Τρίτη 18 Αυγούστου 2009

ΟΤΕ: Διπλασιάζονται οι χρεώσεις προς κλήσεις ΕΠΑΚ

Αναπροσαρμόζονται οι χρεώσεις όσων συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του Εναίου Πανελλαδικού Αριθμού Κλήσης (Ε.Π.Α.Κ.).
Για τις ώρες αιχμής (08:00 - 22:00), η χρέωση διπλασιάζεται από τα €0,42 ανά ώρα στα €0,86 ανά ώρα.
Τις ώρες μη αιχμής (22:00 - 08:00) η χρέωση διπλασιάζεται από τα €0,21 ανά ώρα στα €0,43 ανά ώρα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΤΕ αναφέρει τα εξής:.....
Ο ΟΤΕ ανακοινώνει αναπροσαρμογή τελών χρέωσης για κλήσεις πρόσβασης στο διαδίκτυο
(internet) με χρήση ενιαίου πανελλαδικού αριθμού κλήσης (ΕΠΑΚ) ή περιοχικού αριθμού
κλήσης (ΠΕΑΚ)

ΔΙΑΤΡΟΦΗ:ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΚΑΛΕΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΕΑ

Το αίσθημα γνωστό σε όλους τους εργαζόμενους:

Η ώρα είναι γύρω στις 11.00 π.μ. και κάποιες τάσεις υπνηλίας αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους στο προσκήνιο.

Η συνήθης αιτία έχει να κάνει με το επίπεδο του σακχάρου στο αίμα μας και κατ'επέκταση με το τι και το πόσο τρώμε.

Οι περισσότεροι -προφανώς λόγω άγνοιας-τρώμε πράγματα που απομυζούν την ενέργειά μας.

Να θυμάστε ότι ο στόχος είναι να εξασφαλίζουμε μια σταθερή παροχή ενέργειας για τις σωματικές μας λειτουργίες και ότι τα απότομα ενεργειακά σκαμπανεβάσματα-που σχετίζονται με τα αντίστοιχα του σακχάρου στο αίμα μας-είναι άκρως ανεπιθύμητα!
Να θυμάστε ακόμη ότι η εξασφάλιση των όπτιμουμ επιπέδων ενέργειας έχει άμεση σχέση με το πόσο παραγωγικοί είμαστε στην καθημερινή μας ζωή και τελικά πόσο επιτυχημένοι.

Γι αυτό αξίζει τον κόπο το να μάθουμε να τρώμε σωστά!


Τι να αποφεύγουμε:
1. Ότι περιέχει μεγάλες ποσότητες από ζάχαρη και άσπρο αλεύρι.Πρόκειται για τροφές που επισύρουν πολλά μειονεκτήματα, όπως:

-ελάχιστη θρεπτική αξία


-υψηλή θερμιδική πυκνότητα


-πολύ υψηλό γλυκαιμικό δείκτη

Οι τροφές αυτές αυτές δίνουν μια απότομη ώθηση στα επίπεδα του σακχάρου μας τα οποία όμως επίσης γρήγορα κατακρημνίζονται αφήνοντας πίσω αισθήματα νωχέλειας και ραθυμίας.


Δηλαδή τα επίπεδα της ενέργειάς μας πέφτουν δραματικά,πράγμα βέβαια πολύ κακό όταν δουλεύεις-και δεν είσαι δημόσιος υπάλληλος!


Ενδεικτικά να αποφεύγετε:-όλα τα αρτοποιήματα από άσπρο αλεύρι και κυρίως αυτά που περιέχουν έξτρα ζάχαρη όπως π.χ.:*κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα αυτά που συνδυάζονται με κασέρι(το γιατί θα το δούμε λίγο μετά)


*cookies/μπισκότα κάθε τύπου


*κουλουράκια κάθε τύπου


*τα περισσότερα δημητριακά πρωινού


*κρουασάν κάθε τύπου


*κέικ κάθε τύπου


*το άσπρο ψωμί


*και τέλος το απόλυτο κακό:τα ντόνατς!totalfitness-christos.blogspot.com

"Ίδια η θρεπτική αξία" βιολογικών και συμβατικών προϊόντων

Τα βιολογικά προϊόντα δεν έχουν καμία ιδιαίτερη ευεργετική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, σύμφωνα με έρευνα της Βρετανικής Υπηρεσίας Τροφίμων (Food Standards Agency, FDA). H έκθεση των επιστημόνων δεν έφτασε στο σημείο να συμβουλεύει τους καταναλωτές ότι η κατανάλωση τους συνιστά σπατάλη, αλλά το μήνυμα είναι σαφές: η κατανάλωση βιολογικών τροφών δεν προκαλεί καμία σημαντική διαφορά στη σωματική υγεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η ισορροπημένη διατροφή, συμπεραίνει η έκθεση της FDA.

Οι Times σημειώνουν ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη έρευνα που έγινε ποτέ για τις επιπτώσεις των βιολογικών προϊόντων. Η ομάδα των επιστημόνων στην Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Υγείας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου προσδιόρισε ορισμένες διαφορές μεταξύ των βιολογικών και συμβατικών προϊόντων, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να κάνουν τη διαφορά.


Ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας, Dr Alan Dangour, δήλωσε: "Υπάρχει περισσότερος φώσφορος στα βιολογικά. Ο φώσφορος είναι σημαντικό στοιχείο για την διατροφή, αλλά βρίσκεται σε όλες τις τροφές. Η οξύτητα είναι επίσης μεγαλύτερη στα βιολογικά, αλλά αυτό αφορά την γεύση και δεν έχει καμία επίπτωση στην υγεία".

"Η έρευνα μας δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να υποστηρίζει την άποψη ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία από τα συμβατικά", κατέληξε ο Dr Dangour.
Αναδημοσίευση.ΑΝΤΡΟΝΙΑΝΟΙ

Το γάλα μυστικό μακροζωίας-The secret life milk

Μία μελέτη το 1930 εξέταζε τις διατροφικές συνήθειες 4374 παιδιών. Σήμερα, οι ερευνητές έψαξαν και βρήκαν εκείνα τα παιδιά και ανέλυσαν τα τότε δεδομένα σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση της υγείας τους. Αυτό που ανακάλυψαν ήταν πολύ σημαντικό.

Τα παιδιά που κατανάλωναν πολύ γάλα και τυρί (τουλάχιστον 400 mg ασβεστίου), ως ενήλικες προστατεύονταν από καρδιακά επεισόδια και άλλες αιτίες πρόωρου θανάτου. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Heart, τονίζει πως παρά το γεγονός ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα περιέχουν λίπος και χοληστερόλη που είναι επιβλαβή για τα αγγεία, η μεγάλη κατανάλωσή τους δεν αύξησε τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Συγκεκριμένα ο κίνδυνος θανάτου μειώθηκε κατά ένα τέταρτο ενώ ο κίνδυνος εγκεφαλικού κατά 60%.

Άλλοι παράγοντες που ενδεχομένως δικαιολογούν τα αποτελέσματα της μελέτης είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση αυτών των παιδιών (σημερινών ενηλίκων). Για παράδειγμα τα παιδιά που έπιναν πολύ γάλα τότε, ανήκαν σε πιο ευκατάστατες οικογένειες και είχαν συνολικά καλύτερη ποιότητα διατροφής.

Ωστόσο υπάρχουν σαφή επιστημονικά δεδομένα ότι το ασβέστιο είναι ευεργετικό για την αρτηριακή πίεση, η οποία αυξάνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού. Η καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων επίσης επηρεάζει μία σημαντική ορμόνη η οποία έχει παρατηρηθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής ανακοπής και θανάτου από καρδιακή νόσο.

Οι συστάσεις προς τους γονείς είναι να συνεχίσουν να δίνουν καθημερινά γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα στα παιδιά τους. Οι ίδιοι όμως θα πρέπει να προτιμούν εκείνα που είναι αποβουτυρωμένα ή χαμηλά σε λιπαρά.
Αναδημοσίευση:"Κάτσος"

Αναδημοσίευση

Τα χρόνια πέρναγαν! Μεγάλωνε και το μόνο που τούχε μείνει ήταν αυτό που τουχε πεί ο <ΘΕΙΟΣ>
Ο μόνος άνθρωπος που δεν κάνει λάθη είναι αυτός που δεν κάνει τίποτα, ξέρετε εσείς ποιός το πρωτόπε έτσι ? Για τους αμνήμονες ηλικιωμένους το αναφέρω! Ο Θόδωρας Ρούσβελτ! Το άκουσε ο νεαρός φέρελπις τόβαλε στο μυαλό του άλλα τούκατσε ανάποδα! - Μην κάνεις τίποτα για να μην κάνεις λάθη ! Και το συνήθισε! Στην αρχή του βγήκε σε καλό! Στην άκρη τον είχαν ο ΨΗΛΟΣ δεν τούδινε ούτε <περίπτερο> ! - πως έκανε 15 ακίνητα και φουσκωτα και εξοχικά και επενδύσεις , όπως λέει το πόθεν ΤΟΥ ένας ΘΕΟΣ και ένας ΘΕΙΟΣ ξέρει!!!!- Αργότερα πουλέτε τούκατσε , βαρύ όνομα βλέπετε και Ελληνικότατο! και έγινε αρχηγός! και μετά Καπετάνιος! ενός Λαού , και μιας πολυκατοικίας!! όπου εφαρμόζοντας από την ανάποδη την ρήση του Θόδωρα <εγκλωβίστηκε> !! Εγκλωβισμένος του Παυλί...του Αλογό..του Ζαχό....του Μανώ....του Ρουσό... του Συνιδιοκτήτη της πολυκατοικίας και άλλων καλών - χρυσών αγοριών! τα πήρε ανάποδα και θέλησε να κάνει το ΜΠΑΜ διέταξε λοιπόν το ΤΖΟΒΟΛ ΔΟΣΤΑ, σάμπως δικά μας είν?? και άρχισε να μοιράζ παρ εσύ παιδίμ παρ εσύ κοπέλ στα λόγια βέβαια...και εμείς οι ιθαγενείς τότε θυμηθήκαμε που αναθεμά μας το <Φόβου τους Δαναούς και δώρα φέροντες> του κυριούλη Βιργίλιου! Ε αυτον δεν θα σας τον θυμίσω!

Συμβουλές για να χάσετε εύκολα και υγιεινά τα περιττά κιλά

Το καλοκαιράκι είναι εδώ και μαζί με το θερμόμετρο, κόκκινο χτυπάει και η ανησυχία των περισσοτέρων για τα περιττά κιλά και την γενικότερη εικόνα του σώματος. Αν και το ιδανικό είναι να προσέχουμε την διατροφή μας και να ασκούμαστε όλο τον χρόνο, η αλήθεια είναι ότι τα ανεπιθύμητα παχάκια τα βλέπουμε μόλις λίγες μέρες πριν τις πρώτες βουτιές και μάλιστα θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε άμεσα!

Οι εξαντλητικές δίαιτες, τα χάπια, τα ροφήματα, οι κρέμες και άλλα παράδοξα μέσα αδυνατίσματος που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά προτιμούνται από τους περισσότερους, καθώς υπόσχονται «μαγικά» και γρήγορα αποτελέσματα. Αυτό όμως που συνήθως πετυχαίνουν είναι παροδικό και κάποιες φορές ακόμη και επιβαρυντικό για την υγεία! Μία πετυχημένη απώλεια βάρους δεν σημαίνει απαραίτητα στερήσεις, περίεργα σκευάσματα και εξάντληση. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και με απλές, μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα του καθενός.

Οι συμβουλές που ακολουθούν θα σας δείξουν πως μπορείτε να χάσετε απλά, σωστά και υγιεινά τα περιττά κιλά…

* Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται! Το πρωινό έχει χαρακτηριστεί ως το σημαντικότερο γεύμα της ημέρας. Παρόλα αυτά, είναι και το γεύμα που οι περισσότεροι συστηματικά παραλείπουμε. Στα αγγλικά το πρωινό λέγεται «Breakfast» δηλαδή «διακοπή της νηστείας», αφού είναι το πρώτο γεύμα της ημέρας που μας εφοδιάζει με ενέργεια και θρεπτικά συστατικά για να αντεπεξέλθουμε στις πρωινές μας δραστηριότητες. Οργανώνει τα γεύματα της υπόλοιπης μέρας, καθώς ένα καλό πρωινό θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε το πρόχειρο και συνήθως λιπαρό δεκατιανό, όπως πχ μια τυρόπιτα. Αφιερώστε, λοιπόν, μερικά λεπτά το πρωί και ετοιμάστε ένα τοστ ολικής αλέσεως με μία φέτα τυρί light ή ένα μπολ δημητριακά με γάλα ή δύο φρυγανιές με μαργαρίνη και μέλι.

* Πέντε την ημέρα! Καθημερινός μας στόχος πρέπει να είναι η κατανάλωση 5 φρούτων και λαχανικών την ημέρα. Είναι τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικά αλλά και φυτικές ίνες, όλα απαραίτητα συστατικά για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Ταυτόχρονα, έχουν χαμηλές θερμίδες και καθόλου λίπος, χαρακτηριστικά που τα κάνουν σύμμαχους μιας ισορροπημένης διατροφής. Ένα υγιεινό σνακ μπορεί να είναι 2 δροσιστικά φρούτα της αρεσκείας σας ή μία φρουτοσαλάτα με λίγο γιαούρτι, ενώ κάθε κύριο γεύμα καλό είναι να συνοδεύεται και από μία πολύχρωμη σαλάτα που βοηθάει στο αίσθημα του κορεσμού (προσοχή ωστόσο στην ποσότητα του ελαιόλαδου).

* Επιστροφή στις ρίζες μας. Πριν από μερικές δεκαετίες η Ελλάδα ήταν ο απόλυτος εκπρόσωπος της Μεσογειακής διατροφής. Από τότε όμως τα πράγματα δυστυχώς έχουν αλλάξει ριζικά και έχουμε υιοθετήσει έναν δυτικό πρότυπο διατροφής με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της παχυσαρκίας και όλων τον επακόλουθων αυτής. Η διατροφή μας καλό θα είναι να περιέχει καθημερινά φρούτα, λαχανικά, καθώς και 2 μερίδες γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά, αλλά και αμυλούχα τρόφιμα (ψωμί, ρύζι, πατάτες) που συχνά αποκλείονται από το διαιτολόγιο με τον φόβο ότι είναι «παχυντικά». Μία - δύο φορές την εβδομάδα καλό είναι να καταναλώνουμε κοτόπουλο και ψάρι, καθώς και όσπρια ή λαδερά φαγητά. Τέλος, το κόκκινο κρέας πρέπει να καταναλώνεται 1 φορά την εβδομάδα, καθώς είναι εξαιρετική πηγή σιδήρου.

* Η εύκολη λύση δεν είναι πάντα η καλύτερη. Χαρακτηριστικό των ημερών μας είναι οι γρήγοροι ρυθμοί. Στο τέλος μιας δύσκολης ημέρας το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να καθίσουμε στον καναπέ, να χαλαρώσουμε και φυσικά να παραγγείλουμε φαγητό απ΄έξω εύκολα και γρήγορα. Δυστυχώς όμως, τα φαγητά αυτά είναι συνήθως πλούσια σε θερμίδες, λιπαρά και μάλιστα κορεσμένα, καθώς και αλάτι, όλα συστατικά που έχουν ενοχοποιηθεί κατά καιρούς για την ανάπτυξη διαφόρων προβλημάτων υγείας. Φυσικά και θα υπάρξουν μέρες που θα παραγγείλουμε κάτι, ωστόσο καλό είναι να περιορίζουμε την κατανάλωση του έτοιμου φαγητού όσο μπορούμε!

* Ο γλυκός πειρασμός. Τα γλυκά είναι ένας απολαυστικός πειρασμός, πολύ νόστιμα, αλλά δυστυχώς πλούσια σε ζάχαρη ή και λίπος! Οι θερμίδες που περιέχουν είναι πολλές, αλλά και «κενές», καθώς η περιεκτικότητα των περισσοτέρων γλυκών σε θρεπτικά συστατικά είναι περιορισμένη. Η συχνή κατανάλωσή τους οδηγεί σε αύξηση βάρους άλλα και προβλήματα υγείας, όπως υπερλιπιδαιμίες. Η ευκαιριακή τους κατανάλωση όμως σε μικρές ποσότητες, μερικές φορές τον μήνα, μπορεί να έχει θέση σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο, αφού δεν υπάρχουν «καλά» και «κακά» τρόφιμα, αλλά «καλές» και «κακές» ποσότητες.

* Αλκοόλ με μέτρο. Το αλκοόλ γενικά αποδίδει 7 θερμίδες ανά γραμμάριο, πολύ κοντά στο λίπος που δίνει 9 θερμίδες ανά γραμμάριο. Όσο πιο βαρύ το ποτό, λοιπόν, τόσο περισσότερες και οι θερμίδες, ειδικά όταν συνοδεύεται με αναψυκτικό. Ενδεικτικά, ένα ουίσκι ή ένα τζιν που θεωρείται και «διαιτητικό» περιέχουν τουλάχιστον 150 θερμίδες, όσες περίπου και ένα στήθος κοτόπουλου! Βέβαια, το αλκοόλ σε μέτριες ποσότητες είναι ευεργετικό για την υγεία και ειδικά στη μορφή κόκκινου κρασιού, το οποίο είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά. Τα αλκοολούχα ποτά, λοιπόν, μπορούν να έχουν θέση στο διαιτολόγιο μας, αλλά με σύνεση, αφού σε μεγάλες ποσότητες παύουν να είναι καλά για την υγεία και παράλληλα περιέχουν πολλές θερμίδες που εύκολα ξεγελούν, γιατί είναι σε υγρή μορφή.

* Η άσκηση να γίνει τρόπος ζωής! Η άσκηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας επιτυχημένης προσπάθειας απώλειας βάρους. Αντισταθμίζει την ελάττωση του μεταβολισμού που προκαλείται από μία υποθερμιδική δίαιτα μέσω διατήρησης ή και αύξησης της μυϊκής μάζας, που είναι μεταβολικά ενεργή. Ενισχύει την ταχύτερη απώλεια κιλών και λίπους, προσφέρει τόνωση και γράμμωση στα «δύσκολα» σημεία και ενισχύει την καρδιοαναπνευστική υγεία. Το πρόβλημα είναι ότι ο αρχικός ενθουσιασμός μας συνήθως μετριάζεται ή δεν βλέπουμε αρκετά σύντομα απτά αποτελέσματα και τα παρατάμε! Για να μην συμβεί αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά - σιγά. Στην αρχή θέτουμε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους, όπως είναι τα 30 λεπτά περπάτημα μέτριας έντασης την ημέρα και αργότερα φτάνουμε τα 10.000 βήματα την ημέρα όπως προβλέπουν οι συστάσεις. Πρέπει να μένουμε πιστοί στην προσπάθειά μας και να βρούμε τον τρόπο άσκησης που πραγματικά μας ταιριάζει, ώστε να τον ακολουθήσουμε μακροχρόνια. Όχι μόνο θα χάσουμε κιλά, αλλά και θα τα διατηρήσουμε!

* Η καλή οργάνωση είναι το παν! Οργανωθείτε! Καλό είναι να φροντίσετε να υπάρχουν στο σπίτι όλα τα τρόφιμα που χρειαζόμαστε, όπως φρούτα, λαχανικά, γάλα και δημητριακά και ίσως να απομακρύνετε πιθανούς πειρασμούς, όπως σοκολάτες ή πατατάκια. Προγραμματίστε τι θα φάτε αύριο από σήμερα, ώστε να αποφύγετε το έτοιμο φαγητό και τις διατροφικές παρασπονδίες. Οργανώστε έτσι το πρόγραμμά σας, ώστε να υπάρχει χρόνος και για λίγη άσκηση καθημερινά. Θέστε τον προσωπικό σας καθημερινό στόχο και ακολουθήστε τον!

Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε! Με απλά καθημερινά βήματα μπορείτε να απαλλαχτείτε μόνιμα από τα ενοχλητικά περιττά κιλά. Εφοδιαστείτε με επιμονή και υπομονή και ενσωματώστε τη σωστή διατροφή και τη συστηματική άσκηση στην καθημερινότητά σας. Τα θετικά αποτελέσματα αυτού του νέου τρόπου ζωής θα τα βλέπετε και θα τα νιώθετε καθημερινά, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά.
Αναδημοσίευση από andronianoi

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ/ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Αντιοξειδωτικά ή αντιοξειδωτικές ουσίες λέγονται οι ουσίες που προστατεύουν τα κύτταρά μας από τον εκφυλισμό που επιφέρουν οι φυσιολογικές και αναπόφευκτες διαδικασίες της οξείδωσης.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αντιοξειδωτικά ( ή αντιοξειδωτικές ουσίες ) είναι τα αντιγηραντικά φάρμακα της φύσης,τα παίρνουμε δε από φυτικές πηγές.

Πώς ακριβώς μας προστατεύουν όμως τα αντιοξειδωτικά;

Περιορίζοντας τις συνέπειες της οξειδωτικής δράσης του οξυγόνου ,δηλ. τις εκφυλιστικές βλάβες στα κύτταρα μας που σωρευτικά τα οδηγούν στη γήρανση και το θάνατο.

Η φυσιολογική αυτή διαδικασία έχει διαπιστωθεί ότι επιταχύνεται από παράγοντες όπως το κάπνισμα,η περιβαλλοντική μόλυνση,η κατάχρηση αλκοόλ,η πολύωρη έκθεση στον ήλιο κλπ.

Πώς ακριβώς δρα το οξυγόνο;

Το οξυγόνο αντιδρώντας με τα μόρια των ιστών μας δημιουργεί τις περίφημες ελεύθερες ρίζες.
Οι ελεύθερες ρίζες δεν είναι τίποτε άλλο παρά ηλεκτρικά φορτισμένα -και γι αυτό χημικά ασταθή-μόρια ή άτομα.

Στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν τη δική τους σταθερότητα ,οι ελεύθερες ρίζες επιτίθενται και κλέβουν τα απαιτούμενα ηλεκτρόνια από γειτονικά τους σταθερά μόρια μετατρέποντας αυτά πλέον σε ελεύθερες ρίζες και εισάγοντας έτσι μια αλυσιδωτή αντίδραση που πιθανότατα θα καταλήξει στον εκφυλισμό/θάνατο κάποιων κυττάρων.

Πώς υπεισέρχονται τα αντιοξειδωτικά (αντιοξειδωτικές ουσίες);

Tα αντιοξειδωτικά προσφέρουν ανιδιοτελώς δικά τους ηλεκτρόνια στις ελεύθερες ρίζες ,επιτυγχάνοντας έτσι να τις αδρανοποιήσουν.

Το καλό με τα αντιοξειδωτικά είναι ότι δεν μετατρέπονται σε ελεύθερες ρίζες .
Το κακό είναι ότι στο εξής δεν μπορούν να παίξουν αντιοξειδωτικό ρόλο.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εφοδιάζουμε σε συνεχή βάση τον οργανισμό μας με αντιοξειδωτικά μέσω μιας προσεγμένης διατροφής.

Αναδημοσίευση από: andronianoi

Γρίπη των χοίρων και επικίνδυνα εμβόλια -Παγκόσμιο κίνημα ενάντια στους αναγκαστικούς εμβολιασμούς...

10.53.26
Αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες μου,

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,
παίρνω την πρωτοβουλία να σας στείλω την ακόλουθη επιστολή, την οποία έστειλα ήδη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Ομοιοπαθητική Ένωση και άλλους φορείς με την παράκληση να τη μεταδώσετε προς κάθε φίλο, γνωστό σας ή άλλο φορέα, με στόχο την ορθή ενημέρωση και την πρόληψη μιας ενδεχόμενης τραγικής πανδημίας που σύμφωνα με αναφορές και έρευνες μπορεί να κοστίσει την υγεία ή και τη ζωή ακόμη εκατομμυρίων συνανθρώπων μας.


Ονομάζομαι Βίκυ Χρυσού και είμαι Ελληνίδα blogger -διαχειρίστρια της σελίδας TOXOTIS,
αλλά και αρθρογράφος στον ειδικό κυρίως τύπο. Η αιτία της επιστολής μου αυτής είναι η φερόμενη ως πανδημία "γρίπης των χοίρων" και η πρόθεση των κυβερνήσεων να περάσουν σε μαζικούς αναγκαστικούς εμβολιασμούς.

Πέρα από το επικίνδυνο των εμβολιασμών γενικά, τίθεται ένα βασικό ζήτημα περί ασφάλειας των σκευασμάτων που πρόκειται να χορηγηθούν στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Οκτώβριο στα σχολεία -όπως δήλωσε και η Ελληνική κυβέρνηση- και τις συνέπειες αυτών στην υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

Ήδη η αυστριακή δημοσιογράφος Jane Burgermeister σε συνεργασία με ειδικούς έχει προχωρήσει σε μηνύσεις και αγωγές εναντίων των εμπλεκομένων (Baxter, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, άλλες φαρμακευτικές και "χορηγούς" των σκευασμάτων), Το παράδειγμα της ακολούθησαν και άλλοι πολίτες στη Γαλλία, τη Νέα Ζηλανδία και τις ΗΠΑ- μέχρι στιγμής, ενώ ξεκίνησε και ένα Παγκόσμιο κίνημα ενάντια στους αναγκαστικούς εμβολιασμούς -βλέπε λίνκ στο τέλος της επιστολής.

Ιδιαίτερα οι πολίτες των ΗΠΑ, κατ' αρχήν-

* όπου έχουν γίνει τροποποιήσεις των νομοθεσιών έτσι ώστε να μην μπορεί ο πολίτης να αρνηθεί τον εμβολιασμό του,
* αλλά και να μην μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα του για αποζημίωση απέναντι σε κατασκευάστριες εταιρίες και
* απειλείται με αναγκαστικό εγκλεισμό του σε "στρατόπεδα συγκεντρώσεων"...

αντιμετωπίζουν πρώτοι τον κίνδυνο πραγματικής πανδημίας και απειλής των συνταγματικών ελευθεριών τους... αλλά και οι υπόλοιπες χώρες ακολουθούμε...

Σίγουρα δεν μπορώ μέσα σε λίγες γραμμές να εκθέσω όλη την εικόνα, όμως σας δίνω κάποια βασικά στοιχεία, ώστε να ενημερωθείτε και να ερευνήσετε και οι ίδιοι, ώστε να δούμε στη συνέχεια πως μπορούμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο που απειλεί όλους μας με την μορφή εμβολίων...

Η δικογραφία όπως σχηματίστηκε και υιοθετείται με μικροαλλαγές από χώρα σε χώρα -στην αγγλική-

* BIOTERRORISM EVIDENCE
* CRIMINAL CHARGES
* Injunction Mass Vaccinations.docx


Bilderberg, εμβόλια και "γρίπη των χοίρων"
Σύμφωνα με την "ημερησία" η Ελλάδα έχει παραγγείλει

* 2.000.000 εμβόλια από την εταιρεία Glaxo. Η παραλαβή τους θα ξεκινήσει από τα μέσα Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου.
* 3.000.000 εμβόλια από την εταιρεία Novartis. Η παραλαβή των 2.000.000 δόσεων θα γίνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και θα ακολουθήσουν στις αρχές Ιανουαρίου ακόμη 1.000.000 δόσεις.
* 3.000.000 εμβόλια από την εταιρεία Sanofi Pasteur. Η παραλαβή θα ξεκινήσει 15 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί αρχές Ιανουαρίου.

Το θέμα είναι πως αυτές οι εταιρίες είναι συγκατηγορούμενες σε αγωγές και μηνύσεις που τρέχουν κατά αυτών και κατά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (Παγκόσμιο Κίνημα ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό! ) σε διάφορες χώρες με την κατηγορία συνωμοσίας για γενοκτονία (Διεθνής "συμμορία" σχεδιάζει μαζική γενοκτονία )

Το θέμα είναι πως τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας διατρέχουμε τον ίδιο κίνδυνο σε περίπτωση έναρξης του προγράμματος μαζικών εμβολιασμών τον Οκτώβρη στα σχολεία -όπως εξήγγειλε η κυβέρνηση... !

Ο κόσμος πρέπει να αρνηθεί τον εμβολιασμό πάση θυσία! -γιατί αυτοί που θα εμβολιάζονται θα διασπείρουν στην πραγματικότητα τον τεχνητό ιό στια κοινότητες τους!

Το 1918 η Ελλάδα είχε γλιτώσει το "μαύρο θάνατο" επειδή οι κάτοικοι δεν είχαν εμβολιαστεί -περίπτωση που αποτελεί παράδειγμα σε πολλές χώρες στο εξωτερικό αυτή την περίοδο! Σήμερα όμως κινδυνεύουμε από τα εμβόλια!

Στην Νέα Ζηλανδία ήδη κάνουν έρευνες σχετικά με τις εταιρίες παραγωγής των εμβολίων και ΔΕΝ θα παραδώσουν τους κατοίκους της χώρας τους στα νύχια της ΠΟΥ! όπως αναφέρουν άνθρωποι εκεί που αγωνίζονται για το παγκόσμιο κίνημα ενάντια στους αναγκαστικούς εμβολιασμούς!

Με την ελπίδα να μετρήσει ΠΡΩΤΑ η ΑΛΗΘΕΙΑ και η ουσιαστική έγνοια για τον άνθρωπο και τον ΈΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ
και να σταματήσουμε την πρόθεση εμβολιασμών! Για το σκοπό αυτό πρέπει να ακυρωθούν οι άδειες λειτουργίας των παραπάνω εταιριών στη χώρα και να ξεκινήσουν δικαστικοί αγώνες και έρευνες της αστυνομίας και στην ΕΛΛΑΔΑ _Παρακαλώ ενημερώστε όσους συνεργάτες και φίλους σας μπορείτε

Προστέθηκε από: andronianoi
Αναδημοσίευση από andronianoi

Με πνευμονία νοσηλεύεται ο πρώην μητροπολίτης Κισάμου-Σελίνου

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009, 16:10

Στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται από χθες το απόγευμα ο πρώην μητροπολίτης Κισάμου-Σελίνου Ειρηναίος.

Ο πρώην μητροπολίτης διακομίστηκε στις 19:30 το απόγευμα της Κυριακής στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, με υψηλό πυρετό και καταβολή. Ο εργαστηριακός και κλινικός έλεγχος έδειξε ότι έχει προσβληθεί από πνευμονία.

Όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, ο 98χρονος ιεράρχης υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή, στην οποία, όπως ανέφερε, ανταποκρίνεται ο οργανισμός του.

Τρίτη 4 Αυγούστου 2009

Προς μονιμοποίηση 5.500 συμβασιούχοι πυροσβέστες

Στον απόηχο των χθεσινών δηλώσεων Παυλόπουλου συνεχίζεται σήμερα η παραφιλολογία και τα σχετικά ρεπορτάζ. Αναδημοσιεύουμε σημερινό εκτενές ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας...
ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αρωμα εκλογών και χθες από την κυβέρνηση με μια ακόμα ρύθμιση που «τακτοποιεί» μια μεγάλη ομάδα συμβασιούχων, τους πυροσβέστες.


Στη λίστα, λοιπόν, των παροχών και οι 5.500 πυροσβέστες που εργάζονται ακόμα και 25 χρόνια υπό το καθεστώς αποικιοκρατικών συμβάσεων έργου οκτώ μήνες τον χρόνο. Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος μιλώντας χθες σε τηλεοπτική εκπομπή στο Μέγκα αποκάλυψε την πρόθεση της κυβέρνησης να προωθήσει άμεσα τροπολογία στη Βουλή, που θα «τακτοποιεί» το αίτημα των πυροσβεστών για μονιμοποίηση που εκφράζεται πάγια από τους συλλόγους τους τα τελευταία χρόνια.

Πριμοδότηση

Η τροπολογία θα περιλαμβάνει τους όρους της σχετικής προκήρυξης που θα πριμοδοτεί ισχυρά τους πυροσβέστες που υπηρετούν ήδη με σύμβαση έργου. Υπάρχει εν ενεργεία νόμος που δίνει τη δυνατότητα πριμοδότησης συμβασιούχων προκειμένου να καταλάβουν θέσεις στις οποίες ήδη υπηρετούν, αρκεί να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών. Η πριμοδότηση είναι ισχυρή (55%) και δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που υπηρετούν ήδη στις συγκεκριμένες θέσεις να μονιμοποιηθούν. Με την ενεργοποίηση αυτού του νόμου και το σύστημα της πριμοδότησης έχουν μονιμοποιηθεί σε δύο φάσεις οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ, ενώ εκκρεμεί μία ακόμα προκήρυξη για τα ΚΕΠ που θα εκδοθεί μέσα στον Αύγουστο. Οπως όλα δείχνουν, μέσα στον Αύγουστο θα υπάρξει εξέλιξη και για τους πυροσβέστες.Τα δύο κριτήρια

Η προκήρυξη θα θέτει δύο βασικά κριτήρια πρόσληψης: Το πρώτο έχει να κάνει με την ηλικία των πυροσβεστών και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα οριστεί ως όριο η ηλικία των 45 χρόνων. Αυτό θα αποτελέσει και το πρώτο αγκάθι στη διαδικασία μονιμοποίησης μεταξύ κυβέρνησης και ομοσπονδίας των πυροσβεστών, που απαιτούν να υπάρξει πλήρης κάλυψη και για τους 5.500 πυροσβέστες, ακόμα και για όσους είναι πάνω από 45 ετών. Υπάρχουν αρκετοί πυροσβέστες που υπηρετούν εδώ και 25 χρόνια ως συμβασιούχοι και έχουν ξεπεράσει τα 45, ακόμα και τα 50 και τα 55 χρόνια τους. Το υπουργείο Εσωτερικών έχει την πρόθεση να θέσει σε καθεστώς προστασίας τους πυροσβέστες που είναι από 45 έως και 52 ετών που θα μονιμοποιηθούν και θα καταταγούν στην Αγροφυλακή. Εκτός ρύθμισης φαίνεται ότι θα τεθούν όσοι είναι πάνω από 52 ετών που, όπως όλα δείχνουν, θα είναι οι «αδικημένοι» της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Δεύτερο κριτήριο θα αποτελεί η προϋπηρεσία των πυροσβεστών. Ορίζεται απαραίτητη προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση 24μηνη τουλάχιστον προϋπηρεσία. Τα υπόλοιπα εξάμηνα της προϋπηρεσίας θα πριμοδοτηθούν και θα αποτελέσουν την ειδοποιό διαφορά για τη μονιμοποίηση κάθε εργαζόμενου.

Υπολογίζεται ότι οι πυροσβέστες που μπορούν να μονιμοποιηθούν σύμφωνα με τη νέα προκήρυξη θα είναι περίπου 4.000. Οι υπόλοιποι 1.500 είτε θα ενταχθούν λόγω υπέρβασης ορίου ηλικίας στην Αγροφυλακή (από 45 έως 52 ετών) είτε (οι άνω των 52 ετών) θα μείνουν εκτός νυμφώνος.*
.Σημαντικά θέματα

Aναδημοσίευση βλόκ από την Βικτώρια Αυγέρου

Πώς μπορεί ενα τριανταφιλλο να φωναζει σ'αγαπω...πως ειναι δυνατον να καθρεπτιζεται ολος ο κοσμος μεσα στα ματια σου και να ψυθιριζει γλυκα ολες εκεινες τις λεξης που η φωνη σου δυσταζει να απαγκιλει...πως μπορει η καρδια μονο στην οψη σου να χορευει στους ποιο ρυθμικους χωρους και ταυτοχρονα τα ποδια να ειναι ανιμπορα να κινηθουν..πως ειναι δυνατον να ειμαι στο παραδισο, κιομως να νοιοθω απροστατευτη και φοβισμενει χωρις την αγγαλια σου..Πως μπορω και σε νοιοθω δυπλα μου...μεσα μου ενω στη πραγματικοτιτα εισαι μιλια μακρυα μου....οσο μπορουν και να με πονανε ολα αυτα..οσο και να με πληγωνουν στη καρδια..μπορουν ταυτοχρονα να με κανουν να πετω στα ουρανια μονο με δυο μικρες λεξεις που βγενουν απο την καρδια σου και οχι απο τα χειλη σου...