Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Ο Δανειολήπτης,που κρίθηκε " δόλιος" έχει μία δεύτερη ευκαιρία;

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη*

 Υπάρχουν περιπτώσεις, που κάποιοι δανειολήπτες προσέφυγαν στο ν.3869/2010 και  η εκτίμηση του Δικαστηρίου να μην τους χαρίζει το αιτούμενο, που είναι η ρύθμιση του χρέους τους, η διάσωση των περιουσιακών τους στοιχείων και σε πολλές φορές διαγραφή του χρέους , αλλά να βλέπουν ότι ενώ έφθασαν στην ,πηγή νερό να μη πίνουν, δηλ. να βλέπουν την αίτηση τους να απορρίπτεται με την αιτιολογία του δόλου

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτηςως κοινωνική οργάνωση και σαυτό ,δηλώνει παρούσα ενημερωτικά λέγοντας ότι ακόμα και σε τέτοια απόρριψη (δόλου) ο ίδιος ο νόμος 3869/2010 , δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους, αφενός να ξανακαταθέσουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο, αφετέρου να προσπαθήσουν να έρθουν σε συμβιβασμό εξωδικαστικό, με την διαμεσολάβηση της ΄Ενωσης των Καταναλωτών, ως εντεταλμένου φορέα για τη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων

 . Οι υπερχρεωμένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους με τηνεξωδικαστική διαμεσολάβηση να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον εξυπηρετήσουν την ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί.  Σημαντικό είναι επίσης το δικαίωμα που παρέχει ο νόμος στον υπερχρεωμένο να μπορεί να αποφύγει την αναγκαστική εκποίηση της πρώτης κατοικίας υπό προϋποθέσεις εφόσον κάνει χρήση του νόμου. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να συμφωνήσει με τους πιστωτές του στο στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού και να επιτύχει έτσι μια ευνοϊκότερη ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους προσαρμοσμένη στα τωρινά οικονομικά δεδομένα του και να μη θέσει σε κίνδυνο τα περιουσιακά του στοιχεία..
Για το λόγο αυτό έχει συσταθείστην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Τμήμα Υπερχρέωσης με νομική κάλυψη. Καθημερινά δίνονται συμβουλές τηλεφωνικώς ή δια ζώσης κατόπιν ραντεβού. Οι υπηρεσίες της Ένωσης προσφέρονται στους καταναλωτές βασικά στο πρώτο και προαπαιτούμενο βήμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Προκειμένου να συνδράμει η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού,  χρειάζεται εκ μέρους του δανειολήπτη  ειληκρίνεια , και αποδειχτικά στοιχεία για τα οικονομικά δεδομένα και μπορώ του εκάστοτε δανειολήπτη.
Ουσίας χρειάζονται να υποβληθούν τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη και τα κοινωνικά είτε στην εξωδικαστική προσπάθεια με τους πιστωτικούς φορείς είτε στην Δικαστική.
Το ζητούμενο είναι  ότι  με τηντροποποίηση του ν.3869/2010 με τον ν 4344/2015 "Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών)δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσει ο οφειλέτης το χρέος του εξωδικαστικά με την τράπεζα.με την Ένωση Καταναλωτών για συμβουλές και πιθανές δράσεις διευθέτησης των χρεών τους.
*Μέλος του Εθνικού Συμβουλιου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ)

Τρίτη 29 Μαΐου 2018

Φορολογικά στοιχεία της εκκαθάρισης για την Φορολογική δήλωση των αποζημιωθέντων των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMERCIAL VALUE"


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


  Μετά την είσπραξη μερίσματος, από τους δικαιούχους πρώην ασφαλισμένους  των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και COMERCIAL VALUE, και προκειμένου οι αποζημιωθέντες να συμπεριλάβουν το ποσό αυτό στην ετήσια φορολογική τους δήλωση ,η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,για διευκόλυνση των μελών της και για την αποσυμφόρηση της επικοινωνίας με την Αρχή , αίτησε τα φορολογικά στοιχεία(Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και ΔΟΥ) από την εκκκαθαρίστια αρχή και είναι στην διάθεση των μελών της ΄Ενωσης,.από σήμερα 29-5-2018
 Επιπροσθέτως ενημερώνουμε τους πρώην  ασφαλισμένους ,της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, που έχουν πάρει έναντι της δικαιούμενης αποζημίωσης ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ,αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στο ζήτημα ενεργοποίησης του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής (Ε.Κ.Ζ) ΄Ηδη έχουν συγκροτηθεί οι σχετικές ομάδες εργασίας υπό τον συντονισμό της ΄Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.Στις εν λόγω ομάδες συμμετέχουν στελέχη από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την εκκαθάριση Αρχή του Ομίλου Ασπίς

  Για την ενημέρωση, τα μέλη της ΄Ενωσης και μόνο,μπορούν να επικοινωνούν με την ΄Ενωση στα τηλ. 2821092306, 282109266 και στο empail, epkxan@gmail.com ,αιτώντας τα φορολογικά στοιχεία της εκκαθαρισης .
  H Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Ε.Π.Κ.Κρήτης Αγροτική οικογένεια , με χρέος 400.000 ευρώ, έσωσε την περιουσίας της , με Προσωρινή Διαταγή"Δελτίο Τύπου 29-5-2018


 Το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας , με την από 17-05-2018 απόφασή του, στα πλαίσια της Προσωρινής  Διαταγής ,δικαίωσε αγροτική οικογένεια  , από την Ιεράπετρα, οι οποία βρέθηκε σε δυσκολία εξυπηρέτησης του χθεσινού χρέους της,των 391.000,00ευρώ, λόγω μείωσης των εσόδων της ,από αγροτικά, αλλά και γενικότερα  λόγω της οικονομικής ύφεσης της Χώρας
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, της οποίας οι δανειολήπτες είναι μέλη της
Πρόκειται  για τρίτεκνη οικογένεια  αγροτών, , με ανήλικα και τα τρία τέκνα, οι οποίοι συμμετείχαν  σε δανειοδότηση ως συνοφειλέτες είτε ως εγγυητές αλλήλων, σε 5 Τράπεζες και σε 13 δάνεια  συνολικού ποσού χρέωσης ,391.000,00 ευρώ
Ο σύζυγος, έχει χρέος συνολικής οφειλής 204.000ευρώ, σε τρις τράπεζες και σε 7 δάνεια
Η σύζυγος, έχει χρέος 187.000 ευρώ. σε δύο  τράπεζες και σε 6δάνεια
 Περιουσιακά στοιχεία
ο σύζυγος, διαθέτει  4 αγροτεμάχια
 η σύζυγος  α)διαθέτει ,το50% μίας κατοικία, 120 τ.μ 
β)Ι.Χ αυτ/το
γ) 4 αγροτεμάχια 
δ) 2 βοσκοτόπια

Οικονομική κατάσταση:
Το εισόδημα τους προέρχεται  αποκλειστικά από αγροτικά προϊόντα
Ο σύζυγος έχει εισόδημα 6.000,00 ετησίως
Η σύζυγος έχει εισόδημα 2.000,00 ετησίως
Ουσίας η οικογένεια των αγροτών, συνδράμεται από τους γονείς, αφού το εκτιμώμενο κόστος διαβίωσης της, όπως δηλώνεται στην αίτηση ,φθάνει τα 1.500 ευρώ , μηνιαίως

Με την  από 17-05-2018 , Προσωρινή Διαταγή το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας διέταξε:
1)Απαγόρευση στις πιστώτριες Τράπεζες της μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης όλων των περιουσιακών στοιχείων των δανειοληπτών μέχρι την εκδίκαση της κυρίας αίτησης ημερομηνία που έχει οριστεί για τις 25/01/2019
2)Ορίζει μηνιαία καταβολή α) για τον σύζυγο 80,00 Ευρώ, για όλες τις Τράπεζες β)για δε την σύζυγο 80,00 για όλες τις Τράπεζες ποσό το οποίο θα διανέμεται αναλογικά του χρέους
Τέλος , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη, θεωρεί την εν λόγω απόφαση, άλλη μια δικαίωση δανειοληπτών ,από την διαχείριση των διατάξεων του ν.Κατσέλη από τους δικαστές της Κρήτης
  Επιπροσθέτως, ως Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη -Σταθακη) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα  Μελάκη

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Ζευγάρι συνταξιούχων , από την Ιεράπετρα, έσωσαν το σπίτι τους"
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΎΠΟΥ  24-05-2018  Νέα νικηφόρα απόφαση ,η αρ. 76 /2018 ,από το Ειρηνοδικείο της Ιεράπετρας

Η ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, εμφανώς ικανοποιημένη για το περιεχόμενο της υπαρ. 76/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας ,υπέρ συνταξιούχων δανειοληπτών, χρεωμένων  σε  αρκετά δάνεια,( ο σύζυγος σε ένα στεγαστικό και η σύζυγος σε οκτώ δάνεια)  εξέδωσε σχετική  ανακοίνωση επί αυτής, όπου όπως εξηγεί ρυθμίζεται οριστικά  το χρέος του ζευγαριού και σώζεται η κύρια κατοικία του συζύγου , τα αγροτεμάχια της συζύγου και το όχημα (Ι.Χ) της συζύγου

Επί του περιεχομένου της απόφασης:

Πρόκειται  για δανειολήπτες,  συνταξιούχους, ηλικίας  74 χρονών ,ο σύζυγος και 66 η σύζυγος, είναι γονείς 5 ενηλίκων τέκνων ,οι οποίοι ένιωσαν την μείωση του εισοδήματος τους αισθητά, τα τελευταία χρόνια, λόγω φοροεισπρακτικών και δημοσιονομικών μέτρων,   (για τον σύζυγο η μείωση ήταν περίπου 2.000 ευρώ, ετησίως και για την σύζυγο στο 50% του εισοδήματός της )και μη μπορώντας να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις , προσέφυγαν στην ένταξη τους, στο ν.Κατσέλη, μέσω της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία τους συνέδραμε σε όλη την πορεία της υπόθεσής τους.
Συνολικό ποσό  που οφείλουν οι εν λόγω δανειολήπτες  ,σε 4τράπεζες και σε 9 δάνεια  είναι 97.432,14 ευρώ,
Εισοδήματα που διαθέτουν οι οφειλέτες
Διαθέτει εισόδημα από την σύνταξή του 706,52 ευρώ μηνιαίως , και η σύζυγος 925,80ευρώ.
συνολικά το   οικογενειακό εισόδημα φθάνει στα  1.632,32 ευρώ


 Περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κυριότητα τους:
Ο σύζυγος, διαθέτει κατοικία  75 τ.μ ,σε οικόπεδο 190,92 τ.μ
Η σύζυγος,  το 20% από κατοικία 77,45 τ.μ,  5 αγροτεμάχια, και α)οικόπεδο 200 τ.μ αντικειμενικής αξίας 7.080,00 β) οικόπεδο 500 τ.μ αντικειμενικής αξίας 21.240,00 ευρώ και ένα Ι.Χ αυτοκίνητο
 Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο της Ιεράπετρας, παρά τον  ισχυρισμό της τράπεζας ότι δεν βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις, καθώς διαθέτει εισόδημα,που μπορεί να καλύψει την δόση της , με την υπαρ. 76  /2018 απόφαση του, όρισε:
-Δέχεται,  την αίτηση
-Ρυθμίζει ,τα χρέη του  συζύγου  , σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3869/2010 ,ορίζοντας δόσεις 5ετίας 60 Χ 100 ευρώ
-Χορηγεί , "περίοδο χάριτος" 5ετία 
-Εξαιρεί από την εκποίηση της κύριας κατοικίας  75 τ.μ σε οικόπεδο 190,92 τ.μ
 -Ρυθμίζει ,τα χρέη της  συζύγου ,  σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3869/2010 ,ορίζοντας δόσεις 5ετίας 60 Χ 330  ευρώ, τον μήνα ,
 -Ορίζει εκκαθαριστή , για ρευστοποίηση  περιουσιακών στοιχείων της συζύγου α)οικόπεδο 200 τ.μ αντικειμενικής αξίας 7.080,00 β) οικόπεδο 500 τ.μ αντικειμενικής αξίας 21.240,00 ευρώ
Σημείωση: Επειδή στο στεγαστικό δάνειο του συζύγου, συμμετέχει ως εγγυήτρια η σύζυγος και επειδή το δάνειο είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια επί του ακινήτου της πρώτης κατοικίας , το Δικαστήριο της Ιεράπετρας ορίζει δόσεις και για την εγγυήτρια  προκειμένου να συμπληρωθεί το υπολειπόμενο ποσό του στεγαστικού δανείου
 Τέλος, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη -Σταθακη) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com
                          Η Πρόεδρος  της ΄
Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                Ιωάννα   Μελάκη

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: " Τράπεζες δώστε λύσεις βιώσιμες , στις εξωδικαστικές προτάσεις των δανειολήπτών"


ΕΚΠΟΙΖΩ: Αδιαφανείς και μη ρεαλιστικές οι ρυθμίσεις για τα στεγαστικά δάνεια ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ    22/5/2018

  Επειδή, η ισορροπία  της Οικονομίας είναι το ζητούμενο, και η τραπεζική  παρουσία είναι σημαντική  και επειδή  οι ΄Έλληνες καταναλωτές (δανειολήπτες) θέλουν να  δρομολογήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις εντασσόμενοι στην υπάρχουσα νομοθεσία (Δικαστική -Εξωδικαστική )η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,δεχόμενη τα  παράπονα δεκάδων υπερχρεωμένων καταναλωτών - μελών της ,από την καθημερινή διαχείριση και μεσολάβηση, προς τις τράπεζες, , οφείλει να τα μεταφέρει  και να τα εκθέσει, ζητώντας  την παρέμβαση των αρμοδίων αρχών(Τράπεζα της Ελλάδος, ΄Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Γενική Γραμματεία Καταναλωτή).

Τα παράπονα είναι για τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζουν οι τράπεζες :

  Οι τράπεζες, συνεχίζουν να  λειτουργούν σε καθεστώς αδιαφάνειας,
  Οι τράπεζες ,δεν  εφαρμόζουν επαρκώς τον Κώδικα Δεοντολογίας
  Οι τράπεζες ,δεν προτείνουν λύσεις ρεαλιστικές, βιώσιμες και οριστικές.  συνυπολογίζοντας τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης με βάσει και τους ενδεικτικούς τύπους λύσεων που εμπεριέχονται στο Παράρτημα του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδας

. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ,να συνεχίζεται η ανασφάλεια, αγωνία και απόγνωση των καταναλωτών, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την κατοικία τους και να βρεθούν στο δρόμο.η
Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,παρεμβαίνει   με προτάσεις,,ζητώντας μεταξύ άλλων:

 • Οριστική διαγραφή μέρους της συνολικής οφειλής των εξασφαλισμένων δανείων (στεγαστικών), ώστε η εναπομείνασα να διαμορφωθεί σε ύψος που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθεί και ειδικότερα τον διαχωρισμό του δανείου σε δύο τμήματα, το ένα να ρυθμιστεί σε βάθος 10 ετίας - 20 ετίας ανάλογα και με την ηλικία του οφειλέτη προσδιορίζοντας την μηνιαία δόση με βάσει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής του διαβίωση και το άλλο τμήμα του δανείου να παγώσει άτοκα και να απομειώνεται (διαγράφεται) σταδιακά. Για παράδειγμα αναφέρει η οργάνωση των καταναλωτών το εξής: Στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ, διαχωρισμός του σε 2 τμήματα, το ένα ύψους 70.000 ευρώ, να ρυθμιστεί με επιτόκιο 2,5%, μηνιαία δόση 370,00 ευρώ για 20 έτη και το υπόλοιπο των 80.000 ευρώ να παγώσει και να απομειώνεται σταδιακά.
 • Ολική διαγραφή οφειλής σε περιπτώσεις ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση και δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία ή έχουν μια κατοικία.
 • Ολική διαγραφή των καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών καταβάλλοντας ο οφειλέτης ένα μικρο ποσό είτε εφ άπαξ είτε  σε μικρό χρονικό διάστημα το πολύ δύο ετών, με βάσει τις δαπάνες διαβίωσής του


Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  καλεί τους καταναλωτές(δανειολήπτες )για τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις τους :
 • να απευθύνονται σε αυτήν (΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης) ,ή σε άλλο πιστοποιημένο φορέα ,για να μεσολαβήσει με ρεαλιστικές και βιώσιμες προτάσεις για τη ρύθμιση του χρέους τους, για  τη  διασφάλιση της προστασίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη
 • να μην απευθύνονται  στους πιστωτές,χωρίς την συνδρομή Φορέα (Ένωση Καταναλωτών, δικηγόρο)και να μην αποδέχονται προτάσεις οι οποίες δεν είναι σαφείς και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κώδικα Δεοντολογίας
 • πάντα να ζητούν το σχέδιο της σύμβασης και ενδεικτικό πίνακα μηνιαίων δόσεων, ώστε να συμβουλεύονται τις ενώσεις καταναλωτών και τέλος
 • να μην υπογράφουν συμβάσεις , εκ του βιαστικού και του προσωρινού "μπορώ"
 • να καταγγέλλουν τις αδιαφανείς πρακτικές αλλά και οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους για ρύθμιση των οφειλών τους με  τις τράπεζες.
  Τέλος, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη -Σταθακη) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
  Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
  Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
  e-mail: epkxan@gmail.com
                            Η Πρόεδρος  της ΄
  Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                  Ιωάννα   Μελάκη
 •  

Δευτέρα 21 Μαΐου 2018

Ε.Π.Κ.Κρήτης: Ζευγάρι συνταξιούχων έσωσε το σπίτι του και ρύθμισε το χρέος του"ΔΕΛΤΙΟ  ΤΎΠΟΥ   21-05-2018  Απόφαση αρ. 630  /2017 , του  Ειρηνοδικείου Αθηνών

 Στην ΄Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  κατέφυγε ζευγάρι συνταξιούχων  από την Αθήνα προκειμένου να ενταχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του  ν.Κατσέλη και να ρυθμίσει το  χρέος που είχαν σε 4 τράπεζες  και να σώσουν την μοναδική τους κατοικία.
Η ΄Ενωση Προστασίας των Καταναλωτών ,είναι στην ευχάριστη θέση , να ανακοινώσει την  δικαίωση του ζευγαριού και την ευόδωση της προσπάθειας τόσο του ζευγαριού όσο και της ίδιας.

Επί του περιεχομένου της απόφασης:
  Οι αιτούντες είναι ζευγάρι, έχουν δύο ενήλικα τέκνα ,στο παρελθόν ο σύζυγος εργαζόταν ως εκτελωνιστής και σήμερα είναι συνταξιούχος του Ο Α Ε Ε, η δε σύζυγος εργαζόταν στο παρελθόν ως λογίστρια και σήμερα είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ
Συνολικό ποσό  που οφείλουν είναι (71.723,48 ευρώ ο σύζυγος και 65.421,90) 137.145,38 ευρώ
Εισοδήματα που διαθέτουν
Διαθέτει εισόδημα από τον μισθό της 1.100 ,33 ευρώ μηνιαίως , και η σύζυγος του 728,28 ευρώ.
συνολικό  οικογενειακό εισόδημα 1.828,61 ευρώ, μηνιαίως
Περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κυριότητα τους:
 Μονοκατοικία επιφάνειας 180,00 τ.μ,  με κυριότητα 50% έκαστος
 Επί των παραπάνω, το Δικαστήριο των Αθηνών , παρά τον  ισχυρισμό των
τραπεζών   , με την υπαρ.630 /2017 απόφαση του, όρισε:
-Δέχεται εν μέρει,  την αίτηση
-Καθορίζει  τις μηνιαίες δόσεις επί μία τριετία του συζύγου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3869/2012 ορίζοντας δόσεις 3ετίας  Χ 400 ευρώ, τον μήνα , 
 -Καθορίζει  τις μηνιαίες δόσεις επί μία τριετία της συζύγου σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3869/2012 ορίζοντας δόσεις 3ετίας  Χ 400 ευρώ, τον μήνα ,
ΕΞΑΙΡΕΙ από τη ρευστοποίηση για την ικανοποίηση των πιστωτών των αιτούντων την μονοκατοικία επιφάνειας 180,00 τ.μ και χρησιμεύει ως κύρια κατοικία των αιτούντων
Χορηγεί "περίοδο χάριτος" τριετία
Επιβάλλει στους αιτούντες, για την πλήρη ικανοποίηση των πιστωτών ,για τον μεν πρώτο αιτούντα  57.323,48 ευρώ και για την δεύτερη 51.021,90 ευρώ
Τέλος, ως πιστοποιημένη ΄Ένωση Προστασίας  Καταναλωτών Κρήτης, καλούμε τους καταναλωτές, που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, και επιθυμούν ρύθμιση, εξωδικαστικά ή με τον ν.3869/2010 (ν.Κατσέλη -Σταθακη) είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της ΄Ένωσης,  καθημερινά ,από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.00 - 13.00,  ή να επικοινωνήσουν μαζί μας:
Δ/νση: Πλατ.1866 αρ.2   731 00 Χανιά Λακέρδας 11 Ιεράπετρα.
Τηλ. : 282109266 -2821092306- 2842020140  Φαξ : 2821092306-2842020140
e-mail: epkxan@gmail.com
                          Η Πρόεδρος  της ΄
Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                Ιωάννα   Μελάκη

«Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να συμπορευτούν»

ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ
καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός
«Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να συμπορευτούν»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ | ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ| ΕΦ.ΣΥΝ./
Η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης θα επιτρέψει να βγούμε από την «εντατική»,

Υπέρ της προγραμματικής ενότητας και της πολιτικής συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων τάσσεται η Λούκα Κατσέλη, η οποία πρόσφατα ανέλαβε να συντονίσει την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την καταπολέμηση των ανισοτήτων.
Σχολιάζοντας την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα, υποστηρίζει ότι οδεύουμε στην έξοδο από την αυστηρή επιτήρηση και επανακτάται η ελπίδα ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας.
• Η χώρα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Μετά από 8 χρόνια φτάνει η ώρα του τέλους των μνημονίων. Ωστόσο πόσο ρεαλιστικό σάς ακούγεται -με βάση και τις γνώσεις σας στα οικονομικά- το επιχείρημα της καθαρής εξόδου που υποστηρίζει η κυβέρνηση και το οποίο την ίδια ώρα αμφισβητεί καίρια η αντιπολίτευση;
Η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης θα επιτρέψει να βγούμε από την «εντατική». Η χώρα θα παραμείνει υπό καθεστώς αυξημένης παρακολούθησης, μέχρι να ανακάμψει πλήρως και να μπορέσει να πάρει οριστικά «εξιτήριο». Θα αποκτήσει μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας και αυτονομίας στην άσκηση πολιτικής, αλλά δεν θα μπορεί να ξεφύγει από το πλαίσιο των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων.
Αυτό όμως που θα διαμορφώσει τις εξελίξεις είναι το κατά πόσο θα αρχίσει να εμπεδώνεται ένα κλίμα κανονικότητας, εμπιστοσύνης και θετικών προσδοκιών. Οι αγορές θα δώσουν τότε ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Τρεις είναι οι καθοριστικοί παράγοντες: πρώτον, η σταθερότητα στο πολιτικό σύστημα, δεύτερον, η δέσμευση των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων για την εφαρμογή συγκεκριμένων αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου και αξιόπιστου αναπτυξιακού σχεδίου και τρίτον, η απόφαση για αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με τρόπο που να καθιστά πλέον τη διαχείρισή του ξεκάθαρα βιώσιμη.
• Αρκετές από τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί ξεπερνούν τη χρονική διάρκεια της λήξης του τρίτου προγράμματος. Είναι αυτό ή όχι ένα εμπόδιο στην όποια απόπειρα υλοποίησης ενός «δικού μας» αναπτυξιακού σχεδίου, όπως αυτό που επεξεργάζεται η κυβέρνηση;
Οι δημοσιονομικοί στόχοι και οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί θα πρέπει να ενταχθούν σ’ ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο διεύρυνσης των παραγωγικών επενδύσεων και των εξαγωγών, στήριξης της μεταποιητικής δραστηριότητας, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και των κοινωνικών υπηρεσιών και ουσιαστικής αναβάθμισης της δημόσιας διοίκησης.
Οι επιλογές προτεραιοτήτων και μέσων ποτέ δεν είναι πολιτικά ουδέτερες. Κάθε μέτρο που προτείνεται συνήθως ωφελεί κάποιους και βλάπτει κάποιους άλλους. Η άσκηση οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής δεν αποτελεί τεχνοκρατική διαδικασία αλλά βαθύτατα πολιτική. Επομένως τόσο η κυβέρνηση όσο και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα έχουν ευθύνη να παρουσιάσουν και να αιτιολογήσουν τις διαφοροποιημένες προτάσεις τους με δέσμευση για την εφαρμογή τους στη βάση συγκεκριμένων στόχων, κόστους και χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.
• Ενα θέμα που απασχολεί έντονα την κοινωνία σχετίζεται με τις ψηφισμένες περικοπές στις συντάξεις από 1/1/2019. Από την κυβέρνηση αφήνουν παράθυρο για τη μη εφαρμογή τους, επικαλούμενοι τα θετικά στοιχεία της οικονομίας. Το θεωρείτε εφικτό;
Η ανατροπή των ψηφισμένων πρόσθετων περικοπών των συντάξεων, που υπηρετούν συγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, μπορεί να επιδιωχθεί σε συνεννόηση και ύστερα από διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Μακάρι οι προσπάθειες αυτές να ευοδωθούν.
• Σε πολιτικό επίπεδο, μετά από σχεδόν τρία χρόνια διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα βαθμολογούσατε σε γενικές γραμμές τις επιδόσεις της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα;
Το πιο θετικό βήμα που έγινε αυτά τα τρία χρόνια είναι ότι η κυβέρνηση, μέσα από ένα πλέγμα ελιγμών, τακτικών κινήσεων, συμβιβασμών, πρωτοβουλιών και ανατροπών κατόρθωσε να διαχειριστεί πολιτικά την οξυμένη κοινωνική δυσαρέσκεια και δυσπραγία από την αλόγιστη λιτότητα που επιβλήθηκε. Η χώρα μας δεν οδηγήθηκε σε ακραίες καταστάσεις και επιλογές. Αντίθετα, παρά τις μεγάλες δυσκολίες και αντιθέσεις, οδεύουμε στην έξοδο από την αυστηρή επιτήρηση των δανειστών μας, ενώ επανακτάται σιγά σιγά η ελπίδα ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας.
• Στις εξελίξεις στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας μεγάλες αντιδράσεις προκάλεσε η παρέμβαση του επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, Ούντο Μπούλμαν, υπέρ της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και κατά μιας μελλοντικής συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. Θεωρείτε λογική την απορριπτική στάση του Κινήματος Αλλαγής; Ποια η δική σας θέση;
Η προγραμματική ενότητα και η πολιτική συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για να ηττηθούν οι νεοφιλελεύθερες επιλογές που προάγουν την παντοδυναμία των αγορών και των ολίγων, τη διεύρυνση των ανισοτήτων, την απαξίωση του κοινωνικού κράτους, των ενεργών συλλογικοτήτων και των δημοκρατικών θεσμών καθώς και την πολιτική περιθωριοποίηση των πολιτών.
Αντίδραση σ’ αυτές τις πολιτικές είναι η έξαρση του λαϊκισμού, της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Αυτό όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε με παλιές συνταγές, ούτε να αποτελεί προϊόν συμφωνιών κορυφής. Πρέπει να χτιστεί εξ αρχής με πολύ κόπο με τα μάτια στραμμένα στις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος και στη βάση πλατιών κοινωνικών συμμαχιών.
• Πρόσφατα αναλάβατε συμπρόεδρος της ομάδας εργασίας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με τίτλο «Προοδευτική Κοινωνία» και σκοπό την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Μια πορεία προς μια αριστερή, αντι-νεοφιλελεύθερη ατζέντα θα ήταν ενδεχομένως μια λύση για να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα και οι άσχημες εκλογικές επιδόσεις;
Η Ευρώπη βιώνει σήμερα μια βαθύτατα αντι-συστημική πολιτική κρίση ως αποτέλεσμα κοντόφθαλμων νεοφιλελεύθερων πολιτικών επιλογών. Κλονίστηκε έτσι η εμπιστοσύνη μεγάλης μερίδας πολιτών, ιδιαίτερα μεσαίων εισοδηματικά στρωμάτων, στους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας που απέτυχαν να προασπίσουν βασικά κοινωνικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην απασχόληση και σ’ ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.
Η κρίση αυτή πυροδοτεί την ανασφάλεια, τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την απονομιμοποίηση του ίδιου του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και εντείνεται όσο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το παραδοσιακό πολιτικό κατεστημένο, συμπεριλαμβανομένων των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, αδυνατούν να τη διαχειριστούν.
Το προοδευτικό διακύβευμα στην Ευρώπη είναι να επαναφέρουμε την ελπίδα αντιμετωπίζοντας την κρίση εκπροσώπησης που διαβρώνει τα θεμέλια του δημοκρατικού πολιτεύματος και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
Καλούμεθα να απαντήσουμε σε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις: Πώς θα παραχθεί νέος πλούτος στην ευρωπαϊκή οικονομία κάτω από καθεστώς παγκοσμιοποίησης και καταλυτικών τεχνολογικών αλλαγών, χωρίς να διευρυνθούν επικίνδυνα οι ανισότητες μεταξύ πολιτών και περιοχών; Πώς θα διαφυλαχθεί για τους Ευρωπαίους πολίτες το δικαίωμα στην εργασία και η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες;
Πώς θα ελεγχθεί αποτελεσματικά η υπερβολική συγκέντρωση δύναμης σε λίγες πολυεθνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα δε στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο; Πώς θα διαχειριστούμε τις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές σε μια Ευρώπη που γερνάει; Πώς θα προασπίσουμε την οικονομική δημοκρατία στις αγορές και τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στoύς ευρωπαϊκούς θεσμούς διακυβέρνησης; Πώς θα προστατεύσουμε το περιβάλλον και την αειφορία; Πώς θα προασπίσουμε τη δημοκρατία στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων και των «fake news»; Τελικά τι σημαίνει «πρόοδος» στον 21ο αιώνα και για ποιους;
• Και η Επιτροπή τι ρόλο διαδραματίζει;
Η Επιτροπή των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για μια «Προοδευτική Κοινωνία», στην οποία έχω την τιμή να προεδρεύω μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της Δανίας, Πουλ Ράσμουσεν, φιλοδοξεί να καταθέσει μέχρι τον Νοέμβριο απόψεις και απαντήσεις στις πιο πάνω πιεστικές ερωτήσεις.
Επιζητεί έτσι να αναδείξει την ανάγκη δραστικής μείωσης των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρώπη, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προοδευτικές πολιτικές και πολιτικές δυνάμεις που είναι αποφασισμένες να τις υπηρετήσουν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Η Λούκα Κατσέλη επικεφαλής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την καταπολέμηση των ανισοτήτων
Συζητείται παράταση στον νόμο Κατσέλ

Τρίτη 15 Μαΐου 2018

Τι αλλάζει στα προσωπικά σου δεδομένα


Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν από τις 25 Μαΐου στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, ο οποίος αφορά τη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για την πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε αυτό τον τομέα από την ίδρυση του διαδικτύου.
Στόχος είναι η εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων, προκειμένου οι 250 εκατομμύρια καθημερινοί χρήστες του διαδικτύου στην Ευρώπη και γενικότερα οι πολίτες να ελέγχουν καλύτερα τα online δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία άλλοι (συνήθως επιχειρήσεις και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) συλλέγουν και μοιράζονται με τρίτους (π.χ. διαφημιστικές εταιρείες).
Οι νέοι κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας θα είναι οι αυστηρότεροι στον κόσμο και προβλέπουν βαριές ποινές για τις εταιρείες που θα τους παραβιάσουν. Το πρόστιμο μπορεί να φθάσει το 4% των ετήσιων εσόδων μιας εταιρείας, δηλαδή περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην περίπτωση του Facebook. Οι ίδιοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων των πολιτών και καταναλωτών θα ισχύουν για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, όπου και εάν βρίσκεται η έδρα τους.
Όταν επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα, οι εταιρείες (τεχνολογίας, τράπεζες, ασφαλιστικές, υγείας, λιανεμπορίου κ.α.) πρέπει πλέον να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για ποιούς σκοπούς τα χρησιμοποιούν, για πόσο χρονικό διάστημα τα αποθηκεύουν, σε ποιούς άλλους τα κοινοποιούν και εάν τα δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός της ΕΕ. Οι εταιρείες πρέπει να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας των υπεύθυνων για την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να διατυπώνονται σε σαφή και απλή γλώσσα.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να συλλέγονται και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο για σαφώς καθορισμένο σκοπό. Κατά τη συλλογή τους, οι εταιρείες θα ενημερώνουν για ποιό σκοπό θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα και θα διασφαλίζουν ότι δεν θα διατηρούνται περισσότερο χρόνο από όσο είναι αναγκαίο.
Οι χρήστες θα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν δωρεάν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει ένας οργανισμός και να λάβουν αντίγραφο. Αν π.χ. κάποιος έχει αγοράσει μια συσκευή παρακολούθησης της φυσικής κατάστασής του και έχει εγγραφεί σε μια online εφαρμογή υγείας που παρακολουθεί τη δραστηριότητά του, μπορεί να ζητήσει από τον φορέα εκμετάλλευσης της εφαρμογής όλες τις πληροφορίες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για το άτομό του (όπως οι καρδιακοί παλμοί, οι επιδόσεις του κ.α.).
Εφόσον κάποιος έχει αγοράσει προϊόντα από μια επιχείρηση λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο, μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία να του δώσει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αυτή διατηρεί, ακόμη και των ημερομηνιών και των ειδών των αγορών του.
Ο χρήστης-καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα αντίταξης στη λήψη online διαφημιστικού υλικού. Αν π.χ. αγόρασε εισιτήρια στο διαδίκτυο για μια μουσική συναυλία και στη συνέχεια βομβαρδίζεται με ηλεκτρονικές διαφημίσεις για εκδηλώσεις για τις οποίες δεν ενδιαφέρεται, μπορεί να ενημερώσει την εταιρεία ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων ότι δεν θέλει να λαμβάνει πια online διαφημιστικό υλικό και αυτή πρέπει αμέσως να σταματήσει να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα.

Αυξ'ηθηκε η τιμή του μαύρου χρυσού

«Φωτιά» οι τιμές των υγρών καυσίμων: Η τιμή της αμόλυβδης αλλά και του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκαν κατά 6-7 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στις νησιωτικές περιοχές της χώρας η αμόλυβδη αγγίζει τα 2 ευρώ.
Μέσα σε ένα τρίμηνο η τιμή του «μαύρου χρυσού» έχει ανατιμηθεί κατά περίπου 8,93%, ενώ αποκαλυπτικά είναι και τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που κατατάσσουν την Ελλάδα στην τρίτη θέση, πίσω από την Ολλανδία και την Ιταλία, ως προς την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η μέση τιμή της οποίας διαμορφώθηκε στα 1,587 ευρώ/λίτρο.
Τα επίσημα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών:
 • 01/01: 1,538 ευρώ η αμόλυβδη και 1,308 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης
 • 01/02: 1,553 ευρώ η αμόλυβδη και 1,327 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης
 • 01/03: 1,527 ευρώ η αμόλυβδη και 1,308 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης
 • 01/04: 1,549 ευρώ η αμόλυβδη και 1,319 το πετρέλαιο κίνησης
 • 01/05: 1,58 ευρώ η αμόλυβδη και 1,354 το πετρέλαιο κίνησης
 • 09/05: 1,593 ευρώ η αμόλυβδη και 1,367 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης

Κυριακή 13 Μαΐου 2018

Μήπως δεν τρώτε αρκετή πρωτεΐνη; Δείτε τις πιθανές επιπτώσεις


Οι πρωτεΐνες έχουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες στο σώμα. Ο οργανισμός τις χρησιμοποιεί βασικά για την ανάπτυξη και την επιδιόρθωση.
Χρησιμοποιούνται επίσης για να μεταφέρουν τα «σήματα» από το ένα σημείο του σώματος στο άλλο για τον σχηματισμό δομών, συμπεριλαμβανομένων των μυών.
Οι πρωτεϊνικές ανάγκες κάθε ανθρώπου εξαρτώνται από το βάρος και την ηλικία του.
Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες, πρέπει να προσλαμβάνετε 0,75 γραμμάρια πρωτεϊνών ανά κιλό σωματικού βάρους καθημερινά ή 56 γραμμάρια αν είστε μέσος άνδρας ή 45 γραμμάρια αν είστε μέση γυναίκα.
Οι πρωτεΐνες μπορεί να είναι ζωικής (κρέας, αυγά, γαλακτοκομικά) ή φυτικής προέλευσης (όσπρια και δημητριακά).
Όταν οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν αρκετές πρωτεΐνες από τη διατροφή τους, εκδηλώνουν μια σειρά συμπτωμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής:
Απώλεια μαλλιών
Η ανεπάρκεια πρωτεϊνών συχνά αφήνει σημάδια στην επιδερμίδα, τα μαλλιά και τα νύχια, τα οποία αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από πρωτεΐνες. Η αραίωση και το ξεθώριασμα των μαλλιών, τα εύθραυστα νύχια και οι φολίδες στην επιδερμίδα, είναι χαρακτηριστικά της έλλειψης πρωτεϊνών. Οι ειδικοί διευκρινίζουν ωστόσο, ότι τα συγκεκριμένα συμπτώματα αφορούν περιπτώσεις σοβαρής ανεπάρκειας.
Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του ήπατος
Ένα σύνηθες σύμπτωμα της έλλειψης πρωτεϊνών είναι το λίπος στο συκώτι, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Η κατάσταση προκαλεί φλεγμονή, ουλές στο συκώτι και πιθανώς ηπατική ανεπάρκεια. Παρουσιάζεται επίσης συχνά σε παχύσαρκους και ανθρώπους και κάνουν κατάχρηση αλκοόλ.
Απώλεια μυϊκής μάζας
Η μεγαλύτερη αποθήκη πρωτεϊνών του σώματός σας είναι οι μύες. Όταν δεν λαμβάνετε αρκετές πρωτεΐνες από τη διατροφή, το σώμα αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει πρωτεΐνες από τους σκελετικούς μύες για να διατηρήσει τους σημαντικούς ιστούς και τις λειτουργίες του οργανισμού. Με την πάροδο του χρόνου, η έλλειψη πρωτεϊνών οδηγεί σε απώλεια της μυϊκής μάζας.
Σοβαρές λοιμώξεις
Η έλλειψη πρωτεϊνών μπορεί να βλάψει το ανοσοποιητικό σύστημα, καθιστώντας σας πιο ευάλωτους σε λοιμώξεις. Παράλληλα, είναι πιο δύσκολη η ίαση, αφού το ανοσοποιητικό δυσκολεύεται να καταπολεμήσει ιούς και βακτήρια.
Μεγαλύτερη όρεξη
Αν νιώθετε την ανάγκη να τρώτε περισσότερο και συχνότερα, ίσως είναι σημάδι ανεπάρκειας πρωτεϊνών. Όταν η πρόσληψη πρωτεϊνών είναι ανεπαρκής, το σώμα προσπαθεί να καλύψει το κενό, ζητώντας τροφή.


Το λίπος στην περιοχή της κοιλιάς δεν είναι μόνο… επίμονο αλλά και επικίνδυνο, καθώς μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μεταβολικών δυσλειτουργιών, υπέρτασης και καρδιακής νόσου.
Πολλές γυναίκες κάνουν δίαιτα, πιστεύοντας ότι αν αδυνατίσουν θα αποκτήσουν επίπεδη κοιλιά.
Αν όμως το διατροφικό πλάνο δεν στοχεύει στο συγκεκριμένο σημείο του σώματος, τόσο η δίαιτα όσο και η άσκηση είναι πιθανό να αποδειχτούν μάταιος κόπος.
Δείτε 5 βασικούς κανόνες που πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε την προσπάθεια για την απόκτηση επίπεδης κοιλιάς:
Το λίπος στην κοιλιά είναι κάτι πολύ περισσότερο από θέμα εμφάνισης
Έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι με λίπος γύρω από τη μέση έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το λίπος της κοιλιάς (γνωστό και ως σπλαχνικό λίπος) περιβάλλει τα ζωτικά όργανα. Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες που έχουν σχετικά υγιές βάρος. Σε συνεργασία με το διατροφολόγο σας ελέγξτε την περιφέρεια της μέσης σας για να δείτε αν κινδυνεύετε από χρόνιες παθήσεις.
Ο ρόλος της κληρονομικότητας
Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικά γονίδια που εμπλέκονται στην ποσότητα λίπους που αποθηκεύεται γύρω από τη μέση σας. Πριν απογοητευθείτε πάντως, θυμηθείτε ότι η κληρονομικότητα καθορίζει σε ένα μικρό βαθμό την προδιάθεση. Αυτό που παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο είναι ο τρόπος ζωής. Εξίσου σημαντικό είναι να θέτετε ρεαλιστικούς στόχους. Η υγιεινή διατροφή, η τακτική άσκηση και η διαχείριση του άγχους θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τον στόχο σας.
Αυξήστε την μυϊκή μάζα
Όταν χάνετε λίπος από την περιοχή της κοιλιάς, μειώνεται η μυϊκή μάζα η οποία διατηρεί τον μεταβολικό ρυθμό και βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη προκειμένου να μην αποθηκεύεται το λίπος γύρω από τη μέση. Μελέτη του 2015 της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έδειξε ότι οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης βοηθούν την απώλεια λίπους από την περιοχή της κοιλιάς.
Προσπαθήστε να κάνετε τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα τέτοιες ασκήσεις. Η άρση βαρών είναι ιδανική για απώλεια λίπους. Για να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη συνδυάστε τις ασκήσεις δύναμης με μία διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες. Μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες που λαμβάνουν το 30% των ημερήσιων θερμίδων τους από πρωτεΐνες χάνουν διπλάσιο λίπος στην κοιλιά τους από τις γυναίκες που ακολουθούν δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.
Προσέξτε την ποιότητα των θερμίδων
Ακόμα και αν λαμβάνετε τη σωστή ποσότητα υδατανθράκων και πρωτεϊνών, είναι σημαντικό τα στοιχεία αυτά να προέρχονται από τις κατάλληλες τροφές. Πολλές επεξεργασμένες τροφές είναι φτωχές σε φυτικές ίνες και πλούσιες σε χημικές ουσίες που απορρυθμίζουν τα επίπεδα των ορμονών και τον τρόπο που ο οργανισμός σας αποθηκεύει το λίπος. Να προτιμάτε τα ολόκληρα φρούτα και λαχανικά, τα δημητριακά ολικής αλέσεως και το μοσχαρίσιο κρέας (ιδανικά βιολογικό), προκειμένου να εφοδιάζετε τον οργανισμό σας με βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά που απομακρύνουν τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιά.
Ελέγξτε τα επίπεδα του στρες
Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, συμβάλλουν στην κατακράτηση λίπους στην περιοχή της κοιλιάς. Ο φόρτος εργασίας, η έλλειψη ύπνου, αλλά και η υπερβολική γυμναστική, αποτελούν συνήθεις στρεσογόνους παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια λίπους. Έρευνα του Πανεπιστημίου Wake Forest έδειξε ότι λιγότερες από πέντε ώρες ύπνου τη νύχτα αυξάνουν τον κίνδυνο για δημιουργία σπλαχνικού λίπους.

Παρασκευή 11 Μαΐου 2018

Οι σημαντικότερες αλλαγές στα δικαιώματα των ευρωπαίων καταναλωτών


Από το 1993, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές βλέπουν τα δικαιώματά τους στην καθημερινή τους ζωή να ισχυροποιούνται και να προστατεύονται αποτελεσματικότερα. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, με την καθιέρωση 14ημερης προθεσμίας υπαναχώρησης σε περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς, με την εφαρμογή νόμιμης εγγύησης δυο ετών στα προϊόντα σε όλη την Ευρώπη, με την προστασία των ευρωπαίων πολιτών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, με τρένο, με πλοίο ή με λεωφορείο.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας υπενθυμίζει στους καταναλωτές ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές που αφορούν τα δικαιώματά τους.
 Ενα κοινό νόμισμα: το ευρώ
Το ευρώ είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Είναι το ενιαίο νόμισμα των 19 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το κοινό νόμισμα 338,6 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
Από την 1η Ιανουαρίου 2002 οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την δυνατότητα να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την ανάγκη μετατροπής των νομισμάτων τους σε συνάλλαγμα, να συγκρίνουν ευκολότερα τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που πωλούνται σε άλλα κράτη μέλη της Ένωσης και να αγοράζουν προϊόντα από ευρωπαϊκές ιστοσελίδες, αξιοποιώντας ευκαιρίες, χωρίς μετατροπή νομίσματος.
 Online αγορές: 14 ημέρες για να υπαναχωρήσετε
Λύθηκε ένας ακόμα γρίφος για τους καταναλωτές σχετικά με το αν και πότε μπορούν να επιστρέψουν μια ηλεκτρονική παραγγελία που δεν τους ικανοποιεί. Από τις 13 Ιουνίου 2014, για κάθε αγορά εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχεται υποχρεωτικά η δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεσθεί ο καταναλωτής συγκεκριμένο λόγο, ενώ η σχετική προθεσμία έχει εναρμονιστεί σε 14 ημερολογιακές ημέρες.
Δικαιώματα επιβατών αεροπλάνων, τρένων, λεωφορείων ή πλοίων
Οι Ευρωπαίοι πολίτες που μετακινούνται και ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο ή πλοίο στην Ε.Ε. έχουν δικαιώματα, τα οποία θεσμοθετήθηκαν από ευρωπαϊκούς κανονισμούς και προστατεύονται ενιαία σε όλα τα κράτη-μέλη. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, την προσφορά εναλλακτικών πτήσεων για μετάβαση στον τελικό προορισμό και την οικονομική αποζημίωση, σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του.
Βοήθεια και συμβουλές από το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημιούργησαν το 2005 το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (ECC-Net), με αρμοδιότητα να ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα δικαιώματά τους στην Ευρώπη και να τους βοηθούν να επιλύσουν τις καταναλωτικές διαφορές που προκύπτουν από συναλλαγές με επιχειρήσεις που εδρεύουν σε άλλο κράτος μέλος αλλά εντός Ε.Ε., καθώς και στην Ισλανδία και τη Νορβηγία, με αξιόπιστο τρόπο.

Πέμπτη 10 Μαΐου 2018

Μάθημα capoeira στην Σχολή Studio Bailla


Μαθήματα capoeira (καπουέρα) ενηλίκων ξεκινούν στη Σχολή Studio Bailla σήμερα Πέμπτη, στις 6.30 μ.μ.Το μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 6.3- μμ έως 8 μ.μ
Η capoeira είναι ένα άθλημα όπου μπορούν να συμμετέχουν όλοι, άνδρες και γυναίκες είναι ένα εξαιρετικό αύστημα Αυτοάμυνας και βελτίωσης της Φυσικής κατάστασης,η άσκηση δεν είναι μόνο σωματική είναι και ψυχολογική καθώς συνοδεύεται από μουσική, τραγούδια στα πορτογαλικά αλλά και διασκέδαση.
Η Σχολή μας παρέχει το πρώτο μάθημα ΔΩΡΕΑΝ για δοκιμή
Για περισσότερη ενημέρωση στην Σχολή Studio Bailla,Κων/λεως 55, τηλ. επικοινωνίας 6944807750
ΠΗΓΉ Ενημέρωσης :Haniotika nea