Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Τι πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία του μελιού που αγοράζει ο καταναλωτής (9/10/2012 10:44)

Η επισήμανση του μελιού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 67Α & 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την υπ’ αριθμ. 183/2011 (ΦΕΚ 19/Β/2012) Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με αυτές στη συσκευασία του μελιού υποχρεωτικά αναγράφονται σε ορατό σημείο της συσκευασίας, με ευδιάκριτα, ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και στην ελληνική γλώσσα γράμματα οι παρακάτω ενδείξεις:
1. Η ονομασία: «μέλι»
Η ονομασία του προϊόντος, εκτός αν πρόκειται για διηθηµένο μέλι και μέλι ζαχαροπλαστικής, μπορεί να συμπληρώνεται µε πληροφορίες που αφορούν:
- τη φυτική προέλευση εάν το προϊόν προέρχεται εξολοκλήρου ή κυρίως από την αναφερόµενη πηγή προέλευσης και αν διαθέτει τα οργανοληπτικά, φυσικοχηµικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της πηγής,
- την προέλευση από µια συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, αν το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από την αναφερόµενη πηγή προέλευσης,
- ειδικά ποιοτικά κριτήρια·

Η αναγραφή της φυτικής προέλευσης των αμιγών τύπων ελληνικών μελιών «Πεύκου, Ελάτης, Καστανιάς, Ερείκης, Θυμαριού, Πορτοκαλιάς, Βαμβακιού, Ηλίανθου μπορεί να γίνει μόνο εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στις φυσικοχημικές παραμέτρους που ορίζονται από την ΚΥΑ αριθμ.127/2004 (ΦΕΚ 239/Β/23-2-2005)
Οι ονοµασίες «μέλι κηρήθρας», «μέλι µε τεµάχια κηρήθρας», ή «τεµάχια κηρήθρας µε μέλι», «διηθηµένο μέλι», και «μέλι ζαχαροπλαστικής», υποχρεωτικά αναφέρονται αυτούσιες και απαγορεύεται να αντικαθίστανται από την απλή ονομασία «μέλι». Στην περίπτωση του μελιού ζαχαροπλαστικής, αναγράφονται στην ετικέτα, πολύ κοντά στην ονοµασία του προϊόντος, οι λέξεις «µόνο για μαγειρική».
2. Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε κράτος μέλος της Ε.Ε.
3. Το καθαρό βάρος σε gr
4. Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας είτε με την ένδειξη «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από ….» όταν αναφέρεται η ακριβής ημερομηνία είτε «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από το τέλος…» στις περιπτώσεις που αναφέρεται ο μήνας και το έτος ή μόνο το έτος.
5. Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης του μελιού
6. Η αναγραφή της παρτίδας του μελιού σε περίπτωση που η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν περιλαμβάνει την ημέρα και το μήνα.
7. Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης που έγινε η συγκομιδή του μελιού. Με τη χρήση της φράσης «ΧΩΡΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ ……». Προκειμένου για 100% εγχώριας προέλευσης μέλι, μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ».
8. Σε περίπτωση που είναι εισαγώμενο το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυνση του εισαγωγέα
Η ένδειξη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» εφόσον το μέλι έχει εισαχθεί στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε συσκευασίες μεγαλύτερες του ενός κιλού και ανασυσκευάσθηκε σε συσκευασίες μέχρι 1 κιλό από επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΑΝΕ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

 ΤΡΟΜΕΡΟ ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΟ ΣΥΓΛΟΝΙΣΤΙΚΟ!!!

ΤΟΛΜΗΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΤΑΡΑΞΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ!!!!

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, βρίσκεται στην δυσάρεστη θέση ,να μεταφέρει  το περιεχόμενο της καταγγελίας δανειολήπτη μέλους της, όπου αποδεικνύεται περίτρανα ότι , ενώ η Κυβέρνηση προσπαθεί με τις νομικές εξαγγελίες της, να βοηθήσει τις Τραπεζικές Εταιρείες, εκείνες όχι μόνο δεν το σέβονται αλλά και δυναμιτίζουν κάθε προσπάθεια ισορρόπησης και αύλισης της ρευστότητας και της ισορροπίας μεταξύ δανειοληπτών -Τραπεζών.

 Επί του περιεχομένου της καταγγελίας
 Δανειολήπτης , κλήθηκε  στις 1/6/2012 από την Τράπεζα να ρυθμίσει οφειλή προς αυτήν συνολικού ύψους  3.054,34 Ευρώ  από ανοικτό αλληλόχρεο λογ/σμό υπογράφοντας πρόσθετη πράξη διακανονισμού (νέα σύμβαση) μηνιαίας  ρύθμισης ,αρχής γενομένης   πληρωμής από 1-07- 2012 έως 1-12-2013  με μηνιαία δόση  185,55 Ευρώ.
  Η ΈΚΠΛΗΞΗ!!!Σύμφωνα με την καταγγελία  του δανειολήπτη ."Σας ενημερώνω ότι στις 23/11/2012 με έκπληξη δέχτηκα επίσκεψη δικαστικού επιμελητή στην οικία μου ,όπου μου παρέδωσε επιστολή της Γενικής Τράπεζας η οποία μονομερώς κλείνει την σύμβαση που είχαμε υπογράψει την 1-6-2012 και ζητά άμεση καταβολή του συνολικού οφειλομένου ποσού συν αδικαιολόγητες  επιβαρύνσεις και έξοδα και  με απειλεί ότι σε περίπτωση  άρνησής  μου  να συμμορφωθούμε  με την πρόσκληση της  μας δηλώνει  ότι θα προβεί σε νόμιμες ενέργειες  εναντίον μας για την είσπραξη της απαίτησής της και ότι είναι ευνόητο ότι  θα μας επιβαρύνει με την δικαστική δαπάνη  που αδίκαστη εις βάρος μας .την πραγματική αμοιβή του επιληφθησομενου δικηγόρου και του δικαστικού επιμελητή κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης.
 Παραγγέλλεται στον Δικαστικό Επιμελητή να επιδώσει την παρούσα στον .... ως Πιστούχο προς γνώση τους και  για τις νόμιμες συνέπειες , αντιγράφοντας αυτή ολόκληρη στην Έκθεση Επίδοσής του.
  Σας ενημερώνω ότι έχω προκαταβάλλει τα 2/3 (δηλ. 2000) του ρυθμιζόμενου κεφαλαίου και ότι η ημερομηνία λήξης της τελευταίας μηνιαίας δόσης είναι η 1-12-2013.
  Καταγγέλλω λοιπόν την εν λόγω Τράπεζα(:GENIKI bank) για παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά εις βάρος μου.
Παρακαλώ όπως ενεργήσετε τα δέοντα μέσω της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή"
 Έπειτα από την παραπάνω καταγγελία , που τα στοιχεία είναι αληθή, και κατατειθεμένα,  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί την Τράπεζα, να περιοριστεί στα νόμιμα ,αποφεύγοντας τις ασυμβιβστικές κινήσεις ,ακόμα δε, να σταματήσει την παραγωγή κεκαλημένης φοβίας στους καταναλωτές-πελάτες της, καθώς και οι καταναλωτές έχουν δικαιώματα ιδιαίτερα της καταγγελίας και όταν τεχνιέντος  ασκείται  ψυχολογική βίας.
  Τέλος για ενημέρωση των καταναλωτών, η ΄Ενωση εκτός από την δημοσιοποίηση της καταγγελίας έχει προβεί και στην διαβίβαση  αυτής στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τα περαιτέρω.
  Για ενημέρωση-καταγγελίες στα τηλ.2821092666, 2821092306 Χανιά, και 2842020140 Ιεράπετρα.

                         
                                                            Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                                                                   Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Τι προβλέπει η συμφωνία για το χρέος.Πότε παίρνουμε τις δόσεις

Συντάκτης / NextDeal
Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 09:22


Μείωση στο 124% το 2020 και σημαντικά κάτω από το 110% το 2022  του ΑΕΠ προβλέπει η συμφωνία για την  βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους,στην οποία  κατέληξαν τα μέλη του Eurogroup και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έπειτα από διαβουλεύσεις σχεδόν 14 ωρών.
Συγκεκριμένα,ως τις 13 Δεκεμβρίου το Εurogroup θα είναι σε θέση να εγκρίνει την εκταμίευση της επόμενης δόσης προς την Ελλάδα, σύμφωνα με τη δήλωση που εξέδωσαν οι 17 υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης τους στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τη δήλωση, το Δεκέμβριο θα αποφασιστεί η καταβολή μίας δόσης των δανείων, ύψους 34,4 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 9,3 δισ. ευρώ θα εκταμιευθούν στις αρχές του 2013 σε τρεις μικρότερες δόσεις, ενώ ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα στο 4,5% του ΑΕΠ μετατίθεται από το 2014 στο 2016 , λόγω της διετούς επιμήκυνσης του ελληνικού προγράμματος .
Στο ανακοινωθέν επισημαίνεται ότι η Ελλάδα έχει βελτιώσει αισθητά τις ρυθμίσεις που αφορούν τον δεσμευμένο λογαριασμό για την εξυπηρέτηση του χρέους της σε τριμηνιαία βάση και τονίζεται ότι η Ελλάδα θα μεταφέρει όλα τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, τα πρωτογενή πλεονάσματα και «το 30% πάνω από το στόχο που έχει τεθεί για το πρωτογενές πλεόνασμα» σε αυτό το δεσμευμένο λογαριασμό.
 
Το Eurogroup υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα πρέπει να είναι έτοιμα να εξετάσουν τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
- Μία μείωση κατά 100 μονάδες βάσης των επιτοκίων που προβλέπονται στο πρώτο πρόγραμμα . Δεν απαιτείται η συμμετοχή στη μείωση των επιτοκίων από τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής.
- Μείωση κατά 10 μονάδες βάσης του κόστους των εγγυήσεων που έχει λάβει η Ελλάδα στα δάνεια από το ΕΤΧΣ (EFSF).
- Επιμήκυνση της ωρίμανσης των διμερών δανείων και των δανείων από το ΕΤΧΣ κατά 15 χρόνια και μετακύληση κατά 10 χρόνια στα τοκοχρεολύσια που καταβάλει η Ελλάδα για τα δάνεια του ΕΤΧΣ. Όπως επισημαίνεται τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη δανειοληπτική ικανότητα του ΕΤΧΣ το οποίο υποστηρίζεται πλήρως από τις εγγυήσεις των κρατών μελών.
- Τη δέσμευση από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο δεσμευμένο λογαριασμό της Ελλάδας ένα ποσό που ισοδυναμεί με τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από το 2013 και μετά. Τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πρόγραμμα δε θα συμμετάσχουν σε αυτή τη ρύθμιση για όσο λαμβάνουν διεθνή στήριξη.
Το Eurogroup κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να ξεκινήσουν οι εθνικές διαδικασίες για την έγκριση της καταβολής της επόμενης δόσης στο πλαίσιο του ΕΤΧΣ, η οποία ανέρχεται σε 43,7 δισ. ευρώ. Από αυτό το ποσό 10,6 δισ. ευρώ προβλέπονται για τις δημοσιονομικές ανάγκες και 23,8 δισ. ευρώ, υπό τη μορφή ομολόγων του ΕΤΧΣ προβλέπονται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και θα καταβληθούν το Δεκέμβριο. Επισημαίνεται, επίσης, ότι η εκταμίευση του υπόλοιπου ποσού ύψους 9,3 δις. ευρώ θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής του Μνημονίου συνεννόησης που συμφωνήθηκε με την Τρόικα (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης τον Ιανουάριο).
Το Eurogroup τονίζει ότι θα είναι σε θέση να αποφασίσει και τυπικά την εκταμίευση, ως τις 13 Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι εθνικές διαδικασίες και ανάλογα με το αποτέλεσμα της ενδεχόμενης επαναγοράς από την Ελλάδα ελληνικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά.

Αντ. Σαμαράς: «Ξεκινάει μία καινούρια μέρα για όλους τους Έλληνες»
Τη συμφωνία που επετεύχθη στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης του Eurogroup, χαιρέτισε ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.
« Όλα πήγαν καλά. Το παλέψαμε οι Έλληνες, όλοι μαζί, και αύριο ξεκινάει μια καινούρια μέρα για όλους τους Έλληνες. Αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε με λεπτομέρειες», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Φοιτητικό επίδομα 2012: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος

Φοιτητικό επίδομα 2012: Προϋποθέσεις για τη χορήγηση επιδόματος
Τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις στις κατά τόπους ΔΟΥ και να λάβουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ, εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους, έχουν οι οικογένειες φοιτητών οι οποίοι σπουδάζουν σε πόλεις που βρίσκονται μακριά από την κύρια κατοικία τους. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα των 1.000 ευρώ καταβάλλεται στους γονείς προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, καθώς επίσης και για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Σχολών του Πανεπιστημίου της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Το επίδομα καταβάλλεται για όσο διάστημα προβλέπεται ότι διαρκούν οι σπουδές, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής. Μπορεί να χορηγηθεί και στους ίδιους τους φοιτητές, εφόσον είναι πάνω από 25 ετών ή είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή οι γονείς τους είναι κάτοικοι εξωτερικού.
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι οι ακόλουθες:


- Ο φοιτητής να είναι Ελληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία, λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας.

- Στην πόλη όπου σπουδάζει ο φοιτητής να μην έχουν ο ίδιος ή οι γονείς του πλήρη κυριότητα ή επικαρπία σε άλλη κατοικία. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη. Επίσης θεωρείται ως μία πόλη ο νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων και περιοχών του που απέχουν περισσότερο από 40 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Οι πόλεις και περιοχές αυτές θεωρούνται αυτοτελείς πόλεις.

- Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Το όριο των 30.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του πατέρα, της μητέρας και των ανήλικων τέκνων τους από κάθε πηγή.

- Οι γονείς των φοιτητών πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις για τη χορήγησή του στις ΔΟΥ που είναι αρμόδιες για τη φορολογία των εισοδημάτων τους, το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους. Η αίτηση, η οποία έχει ταυτόχρονα και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να αναζητηθεί από τη ΔΟΥ φορολογίας του δικαιούχου. Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβληθεί και αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο φοιτητής διαμένει σε μισθωμένη οικία που βρίσκεται σε πόλη άλλη από αυτήν στην οποία κατοικεί η οικογένειά του. Το μισθωτήριο πρέπει να είναι θεωρημένο από τη ΔΟΥ στο όνομα του γονέα ή του ίδιου του φοιτητή. Γίνονται δεκτά και φωτοαντίγραφα επικυρωμένα. Αν το φωτοαντίγραφο δεν είναι επικυρωμένο από άλλη Αρχή η επικύρωσή του μπορεί να γίνει από τον υπάλληλο που παραλαμβάνει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.

- Εάν υπάρχει συγκατοίκηση φοιτητών θα πρέπει στο μισθωτήριο συμβόλαιο να εμφανίζονται ως μισθωτές όλοι οι φοιτητές ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους.

- Εάν ο φοιτητής διαμένει σε ξενοδοχείο ή πανσιόν, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής σ' αυτό καθώς και απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε επικυρωμένο αντίγραφο. Η δίμηνη διαμονή πρέπει να έχει συμπληρωθεί εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Οικογενειακό επίδομα: Καθορίστηκαν τα κριτήρια χορήγησης του

Οικογενειακό επίδομα: Καθορίστηκαν τα κριτήρια χορήγησης του
Καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση τα κριτήρια για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, που θα αντικαταστήσει από το 2013 τα οικογενειακά επιδόματα τρίτεκνων και πολύτεκνων. Το νέο επίδομα θα χορηγείται από το πρώτο κιόλας παιδί και ανάλογα με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος μπορεί να φτάσει ως και τα 2.160 (σ.σ. για οικογένεια με 4 παιδιά και εισόδημα ως 12.000 ευρώ).

Η πληρωμή θα γίνεται με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Οικονομικών και Εργασίας) που αποκαλύπτει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος» για το ενιαίο επίδομα τέκνων προβλέπει τα εξής:

• Το επίδομα θα χορηγείται ανά τρίμηνο με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια. Η καταβολή του επιδόματος του πρώτου τριμήνου κάθε έτους θα πραγματοποιείται μαζί με το επίδομα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι το νέο επίδομα θα χορηγηθεί για πρώτη φορά στο τέλους του δεύτερου τριμήνου του 2013.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος αποτελεί η ηλεκτρονική υποβολή της φορολογικής δήλωσης, ώστε να γίνεται άμεσα ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και μητρώου ΟΓΑ.
• Ο δικαιούχος του επιδόματος θα πρέπει να ενημερώνει με σχετική δήλωση για κάθε μεταβολή της οικογενειακής του κατάστασης.

Σύμφωνα με τα εισοδηματικά κριτήρια που θεσπίζονται:

1. Από τα νέα επιδόματα επηρεάζονται πάνω από 380 χιλιάδες οικογένειες οι περισσότερες εκ των οποίων θα παίρνουν από την 1η-1-2013 σημαντικά μειωμένα επιδόματα, ενώ για πολλές θα καταργηθούν.
2. Κερδισμένοι είναι οι χαμηλόμισθοι, καθώς θα πάρουν για πρώτη φορά οικογενειακό επίδομα και μάλιστα από το πρώτο κιόλας παιδί.
3. Χαμένοι είναι οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι οι οποίοι ως τώρα στηρίζονταν από την Πολιτεία με την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος, ενώ τώρα θα παίρνουν αναλογία του και μάλιστα επί μικρότερου σε σχέση με πριν επιδόματος. Για παράδειγμα, πολύτεκνοι (4 παιδιά) με εισόδημα άνω των 33 χιλιάδων ευρώ θα συνεχίσουν μεν να λαμβάνουν τα επιδόματα, πλην, όμως, τα ποσά που θα παίρνουν θα είναι μειωμένα ως και 65%.

Τα ποσά του νέου επιδόματος είναι:

• 40 ευρώ το μήνα για ένα παιδί.
• 80 ευρώ το μήνα για δύο παιδιά.
• 130 ευρώ το μήνα για τρία παιδιά και
• 180 ευρώ το μήνα για τέσσερα παιδιά.
• Για κάθε παιδί πάνω από το 4ο θα χορηγείται επιπλέον επίδομα 60 ευρώ μηνιαίως.

Οι δικαιούχοι του οικογενειακού επιδόματος χωρίζονται σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες ως εξής:

1. Δικαιούχοι με βασικό εισόδημα ως 6.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1/3, δηλαδή κατά 2.000 ευρώ, για τη σύζυγο και κατά 1/6, δηλαδή κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Η κατηγορία αυτή θα παίρνει το σύνολο του οικογενειακού επιδόματος. Ετσι, δικαιούχος με ένα παιδί και εισόδημα ως 9.000 ευρώ θα δικαιούται 40 ευρώ το μήνα. Αν έχει δύο παιδιά και εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα πάρει 80 ευρώ.
2. Δικαιούχοι με βασικό εισόδημα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ που προσαυξάνεται κατά 1/3 για τη σύζυγο και κατά 1/6 για κάθε παιδί. Η εν λόγω κατηγορία δικαιούχων θα παίρνει τα 2/3 του επιδόματος. Για παράδειγμα δικαιούχος με τρία παιδιά και εισόδημα 12 χιλιάδες ευρώ με προσαύξηση κατά 4.000 ευρώ για τη σύζυγο και κατά 6000 ευρώ για τα τρία παιδιά ήτοι συνολικό εισόδημα 22.000 ευρώ θα πάρει τα 2/3 από το επίδομα των 130 ευρώ, δηλαδή 86,6 ευρώ και για τα τρία παιδιά!
3. Δικαιούχοι με βασικό εισόδημα από 12.000,01 ευρώ έως 18.000 ευρώ που προσαυξάνεται επίσης κατά 1/3 για τη σύζυγο και κατά 1/6 για κάθε παιδί. Η κατηγορία αυτή θα παίρνει το 1/3 του εκάστοτε επιδόματος. Για παράδειγμα, δικαιούχος με εισόδημα από 22.000 ως 33.000 ευρώ και 3 παιδιά θα παίρνει το 1/3 δηλαδή 43,3 ευρώ το μήνα και για τα τρία παιδιά.

ΠΗΓΗ: Ελεύθερος Τύπος

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

Τι αλλάζει με συντάξεις, ΕΚΑΣ, ανάπηρους και διαθεσιμότητα -(Φωτογραφία:Fosphotos)


Νέες ρυθμίσεις για δικαιούχους ΕΚΑΣ, αναπήρους και υπαλλήλους της Βουλής αλλά και σειρά προπαιτούμενων ενεργειών (prior actions) για τα εργασιακά περιλαμβάνει η δεύτερη κατά σειρά Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Παράλληλα, με τους τακτικούς υπαλλήλους των υπουργείων εξομοιώνονται οι υπάλληλοι της Βουλής όσον αφορά στον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.
Συγκεκριμένα:
 • Εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών καθώς και των μερισμάτων, υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ και μέχρι 3.000 ευρώ, να μειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%, ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ να μειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.
 • Το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους αντί του 64ου.
 • Η χορήγηση του ΕΚΑΣ για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους πραγματοποιείται μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Κατ' εξαίρεση, το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας, τα οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται στους τετραπληγικούς και παραπληγικούς συνταξιούχους του Δημοσίου. Το ποσό αυτό επιμεριζόμενο πλέον σε 12μηνη βάση θα καταβάλλεται κατά μήνα μαζί με τη σύνταξή τους.
 • Εξαιρούνται από την διαθεσιμότητα: Εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ, είναι πολύτεκνοι, προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόμενοι των οποίων ο σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία.
 • Τίθεται σε άμεση εφαρμογή η διάταξη για τη διάθεση των παρασκευασμάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας, δηλαδή και διάθεση από σούπερ μάρκετ.
 • Εκτελωνιστές μπορoύν να είναι εκτός από φυσικά πρόσωπα και κοινοπραξίες
 • Παρέχεται εξουσιοδότηση στον υπουργό Ανάπτυξης να ρυθμίζει θέματα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
 • Για την εγγραφή στα Μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο 150 ευρώ από νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ετησίως 100 ευρώ.
 • Η Πράξη περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις των υπουργείων Υγείας, Δικαιοσύνης και Τουρισμού που ανοίγουν το επάγγελμα του ξεναγού.
 • Όσον αφορά τους υπαλλήλους της Βουλής, ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των υπαλλήλων της Βουλής λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2013.
1 ευρώ για κάθε συνταγή και 25 ανά νοσηλεία
Επίσης πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είδε το φως της δημοσιότητας τη Δευτέρα, καθιστά σίγουρη πλέον την καταβολή από 1η Ιανουαρίου 2014 ενός ευρώ για κάθε συνταγή και 25 ευρώ ανά νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο, αφήνοντας ουσιαστικά στους ασφαλισμένους τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, αφού καταργείται η προϋπόθεση για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Κι αυτό παρά τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζου, ότι «αν πιάσουμε το 2013 τους επιθυμητούς στόχους, δεν θα ισχύσει το μέτρο». 
Newsroom ΔΟΛ

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών η 25-11


Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
Δημοσιογράφος Κοινωνικού
Ρεπορτάζ


Σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας των γυναικών...έτσι έχει καθιερωθεί.Εγώ θα ήθελα ,θα την προτιμούσα να ήταν Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας του ανθρώπου, του αδύναμου ανθρώπου, είτε γυναίκα ,είτε παιδί, είτε άνδρας είναι .. είτε ακόμα σαν Χώρα.Θέμα επίκαιρο και ουσίας για την Πατρίδα μας , που νοιώθει σαν να είναι μια μικρή βαρκούλα, σε

πελώρια κύματα ,που στόχο έχουν να την πάνε ποιο μακριά στο πέλαγος να την αφανίσουν .Οφείλουμε όμως όταν μιλάμε για βιασμό να προσδιορίσουμε το υποκείμενο επί του οποίου ασκείται ο εξαναγκασμός "..Έτσι το θέλω εγώ" σαν άτομο , σαν κοινωνία ,σαν ΄Εθνος κάποιος θέλει να επιβάλλει το δικό του θέλω με την βία.Σήμερα στην Χώρα μας όλοι εμείς νοιώθουμε έντονη την βία, από πολύπλευρα επίπεδα.Μας έρχεται από πολλές κατευθύνσεις, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς προγραματισμό. Εδώ οφείλουμε να φανούμε δυνατοί ως πολίτες, αλλά και ως κοινωνικοποιημένοι άνθρωποι.Να αντισταθούμε και να φωνάξουμε "αντέχουμε"Δεν πρέπει να μας δουν αδύναμους, οφείλουμε να υπερβάλλουμε την φύση και να μας δουν δυνατούς. Γιατί η αδυναμία η σωματική αλλά και η πνευματική δεν κάνει διάκριση.
Η κάθε μορφής βία (σωματική, ψυχική, συναισθηματική) φέρνει πόνο, πόνο βαθύ, που λίγοι είναι εκείνοι που στην ζωή τους δεν τον έχουν βιώσει, αλλά και θα πρέπει να περάσουμε και σαυτούς το μήνυμα ότι μπορούμε να δώσουμε την μάχη της αντοχής.
Ουσίας το θέμα μας είναι η Παγκόσμια ημέρα της βίας κατά των γυναικών, εκεί οφείλουμε να το εστιάσουμε και να θέσουμε το ερώτημα :¨Αλήθεια σήμερα η γυναίκα εισπράττει βία;
Η απάντηση είναι ναι:¨Και δεν εννοούμε μόνο την σωματική, εννοούμε κάθε μορφή βίας.Ακόμα και η οικονομική ύφεση, η ανέχεια η ανεργία που πλήττουν πολλές Χώρες σήμερα , αλλά και την Πατρίδα μας έχουν γένος θηλυκού.
Βία στην γυναίκα, ως αδύναμη σωματικά οντότητα ,συνήθως τις περισσότερες φορές, εκεί το προσδιορίζουμε, διότι έχουμε τον άνδρα αφέντη, να μη συζητά, αλλά συνήθως να προσπαθεί να επικρατήσει, μα ξυλοδαρμό, λεκτική και συναισθηματική βία ,στους γύρω του.Αυτό πρέπει να σταματήσει, είτε από τον ίδιο είτε από το περιβάλλον..παίρνουμε βία όταν είμαστε δεκτικοί στην βία.Μας περνούν ενοχές, και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε ένοχοι...
  Όλοι ονειρευόμαστε μια νέα εποχή, με εικόνα τον άνθρωπο, εντός και εκτός από αυτόν, εντός για να ξέρει ακριβώς αυτό ,ότι οφείλει να "γεμίσει" πρώτα ο ίδιος  καλλιεργώντας  το πνεύμα του με γνώση και την ψυχή με συναισθήματα και ερχόμενος έξω από το δικό του εγώ ,να προσφέρει  στο περιβάλλον του στην κοινωνία ως άνθρωπος που ξεχωρίζει για όλα αυτά από τα άλλα όντα.
  Σήμερα σε πολλές χώρες  όπως και στην Χώρα μας ,οι γυναίκες ,έχουν κάνει τον αγώνα τους, η βία  υπάρχει  αλλά είναι λιγότερη , τόσο στο κορμί τους όσο και στην ψυχή τους..καλό και πρέπον  είναι η γυναίκα μέσα από την συλλογικότητα των Φορέων που της στέκονται να την αφανίσει, τότε πλέον δεν θα μιλάμε για "βία των γυναικών" αλλά αποδοχή του ανθρώπου από τον άνθρωπο, για κοινούς αγώνες, για ισοκατανομή των κάθε λογής βαρών ,για ευτυχία!!!
 

Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ. Πρωτάκουστο !!! Διαταγή πληρωμής εκδοθείσα το 1994 ,επιδόθηκε στον οφειλέτη μετά από 18 χρόνια!!!

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 22-11-2012

 Πραγματικά η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης έμεινε άφωνη όταν  κλήθηκε να ενημερώσει  πολίτη για διαταγή πληρωμής που έλαβε  από Ιδιώτη ημερομηνία έκδοσης και δημοσίευσης αυτής από το 1994, η οποία του επιδόθηκε  μετά από 18 χρόνια παρέλευσης( του επιδόθηκε 22-11-2012).΄Επειτα από αυτό ενημερώνουμε τους καταναλωτές ότι σύμφωνα  με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας νέο άρθρο με τον αριθμό 630 Αι “Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την έκδοσή της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία των δύο μηνών, η διαταγή πληρωμής παύει να ισχύει”.
  ΄Επειτα από τα παραπάνω εφιστούμε την προσοχή των καταναλωτών, στους οποίους επιδίδεται "Διαταγή Πληρωμής" να έρχονται άμεσα σε επαφή με την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης (Νομικό Τμήμα) για  να παίρνουν ενημέρωση και προστασία από παράτυπες πρακτικές .
 
Τέλος, η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί κάθε καταναλωτή οφειλέτη και μη , όταν νομίζει ότι αδικείται, όταν  κάποιο  έγγραφο δικαστικό ,τραπεζικό ή άλλο του παραδίδεται με δικαστικό επιμελητή, να μη θορυβείται, να μη φοβάται γιατί  κάποιοι ηθελημένα θέλουν να "σπείρουν" φόβο και ανασφάλεια σε καθένα από εμάς, μέσα στις δύσκολες μέρες που ο καθένας μας βιώνει να τις κάνουν δυσκολότερες, και ακόμα χρησιμοποιούν για να μας προσβάλλουν και να μας εκθέσουν στο περίγυρο μας και για μια απλή ενημέρωση δικαστικό επιμελητή.
  Για ενημέρωσή σας , για στήριξή σας  τηλεφωνήστε στο 282109266 και1520 ακόμα και στον Συνήγορο του Καταναλωτή.-


                              
            Η Πρόεδρος της  ΄Ενωσης  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,

                                           Ιωάννα Μελάκη

Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Αλλάζει ριζικά το ασφαλιστικό σύστημα


Σχεδόν όλες τις κατηγορίες των ασφαλισμένων αγγίζουν οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, που προβλέπουν οι 18 συνολικά εφαρμοστικές εγκύκλιοι των νέων μέτρων, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2013, και έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας.
Με τις νέες ρυθμίσεις αυξάνονται τα όρια ηλικίας. Oι αυξήσεις θα ξεκινούν από τα 2 χρόνια και θα φτάνουν έως και τα 7, καθώς οι αλλαγές του νέου νόμου θα συμπέσουν με τις αυξήσεις που περιλαμβάνει ο προηγούμενος ασφαλιστικός νόμος.
Συγκεκριμένα, τα γενικά όρια ηλικίας αυξάνονται από τα 65 που ισχύει ως τώρα, στα 67 για τους άνδρες με 4.500 ένσημα. Στα 67 χρόνια από τα 63, ανεβαίνουν και τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες με 4.500 ένσημα.
Μεγάλες «χαμένες» είναι οι μητέρες ανηλίκων. Οι ασφαλισμένες από 1η του 1993 επιβαρύνονται με 7 χρόνια υπηρεσίας, ενώ οι ασφαλισμένες μετά τον Ιανουάριο του 1993 επιβαρύνονται με 12 χρόνια. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη με ανήλικο τέκνο συνταξιοδοτείται στα 60 έτη ως το τέλος του 2012. Με τον προηγούμενο νόμο το όριο ανέβαινε στα 65 από το 2013 και με τις νέες ρυθμίσεις συνταξιοδοτείται στα 67.
Σύμφωνα με άλλο παράδειγμα, ασφαλισμένος με 40 χρόνια εργασίας από τα 60 έτη που ισχύει σήμερα, θα πάρει σύνταξη με τις νέες ρυθμίσεις στα 62.
Επίσης, ασφαλισμένος που το 2013 συμπληρώνει 11.400 ένσημα θα πάρει σύνταξη στα 62 από 60 που προβλέπεται σήμερα.
Στο απυρόβλητο μένουν 6 συνολικά κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θίγονται από την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης:
α. Όσοι έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως 31.12.2012.
θεμελιωμένο δικαίωμα θεωρείται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται).
β. Όσοι έχουν κατοχυρώσει ή κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως 31.12.2012. Κατοχυρωμένο δικαίωμα θεωρείται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει συγκεκριμένο, κατά περίπτωση, χρόνο ασφάλισης, με βάση τον οποίο «κλειδώνει» ορισμένο συνδυασμό απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και απαιτούμενου ορίου ηλικίας, προκειμένου να λάβει σύνταξη γήρατος.
γ. Συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων, όπως τυφλοί, παραπληγικοί/ τετραπληγικοί, πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμορροφιλικοί κ.ά., με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με ευνοϊκές προϋποθέσεις, δηλαδή με 15 έτη ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας.
δ. Οι γονείς και οι σύζυγοι αναπήρων που συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και χωρίς όριο ηλικίας.
ε. Οι μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών, συνεχίζουν να συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης και του 50ού (μειωμένη σύνταξη) ή 55ου έτους της ηλικίας (πλήρης σύνταξη).
στ. Όσοι ασφαλισμένοι των φορέων αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας -εργαζόμενοι στο Δημόσιο με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου - έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του Ν. 4024/2011.
Με άλλη εγκύκλιο, τίθενται σε ισχύ από την 1η του χρόνου οι μειώσεις στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις από 5 έως και 20% για ποσά άνω των 1.000 ευρώ, ενώ περικόπτονται τα εφάπαξ έως και 83%.
Oι 18 ερμηνευτικές εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό που περιλαμβάνονται στο νόμο 4093/2012 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διαύγεια (http://diavgeia.gov.gr) καθώς και στο site του υπουργείου (http://www.ypakp.gr).

Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

¨ΣΤΑΜΑΤΕΙΣΤΕ ΝΑ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Ε.Π.Κ.Κ : "Διαμαρτυρία σχετ. με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά"
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 20-11-2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ο Υπουργός Ανάπτυξης,  κ.Κωστής Χατζιδάκης  ,σε  πρόσφατη τοποθέτηση του προς τα Μ.Μ.Ε  σχετ. με τα μέτρα που η Κυβέρνηση αποφάσισε να δρομολογήσει όσο αφορά  τα "υπερχρεωμένα νοικοκυριά"μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε και  στα εξής
".......Έχοντας κάνει διαβούλευση όλο αυτό το διάστημα με όλους τους ενδιαφερομένους, και τις Τράπεζες και τις καταναλωτικές Οργανώσεις"
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , οφείλει να ενημερώσει τους καταναλωτές-υπερχρεωμένους μέλη της και  μη ότι:

Μπορεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, πράγματι να ήρθε σε επαφή με Ενώσεις Καταναλωτών, αλλά όχι με μας, που εκπροσωπούμε ένα πλήθος καταναλωτών και έχουμε  σημαντικές προτάσεις να καταθέσουμε  και τις οποίες και έχουμε δημοσιοποιήσει σε παρελθόντα χρόνο και θα θέλαμε να τεθούν υπόψη στην ηγεσία του Υπουργείου ¨Ανάπτυξης ,προκειμένου
να συμπεριληφθούν στην δημιουργία  ενός νέου Νομοθετήματος  ευεργετικό για τους καταναλωτές..
  Η διαμαρτυρία μας έγκειται , και ευθαρσώς το καταγγέλουμε ,στο ότι ποτέ η Ένωση μας δεν κλήθηκε είτε εγγράφως είτε  με εκπροσώπηση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης , να καταθέσει τις προτάσεις της ,και δεν γνωρίζουμε όταν ο Υπουργός αναφέρεται σε διαβούλευση με τις Ενώσεις Καταναλωτών ,με ποιες Ενώσεις ήρθε σε  διαβούλευση  και γιατί εμείς δεν κληθήκαμε να συμμετέχουμε..
  Τέλος, η ΄Ενωσή μας μια και δεν μετείχε σε Κυβερνητική διαβούλευση ,για  τα νέα μέτρα "ανακούφισης" των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, παραθέτει δημόσια τις προτάσεις της που είναι :

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , βλέποντας το αδιέξοδο που έχουν περιέλθει σήμερα τα Ελληνικά νοικοκυριά αλλά και οι Επιχειρήσεις ,καταθέτει ...
δημόσια τις προτάσεις της προς την Κυβέρνηση σε "υπόμνημα " προκειμένου να βοηθήσει το έργο της, (κατάστρωση Νέου Νομοσχεδίου )στο οποίο αναφέρονται στα εξής:

Οι προτάσεις της ΄Ενωσης είναι:

- Πλήρη διαγραφή του χρέους προς τις Τράπεζες. των ανέργων δανειοληπτών , ανεξαρτήτου ηλικιακού ορίου ,που δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κυριότητα τους.

- Διαγραφή του χρέους κατά 50%, των δανειακών υποχρεώσεων για στεγαστικά δάνεια , προς τις τράπεζες ενός δανειολήπτη ή μιας οικογένειας, καθώς η ευρύτερη οικονομική ύφεση "κούρεψε" την εμπορική αξία του ακινήτου.

- Επιβολή ρήτρας σε κάθε Τράπεζα , από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, που μονομερώς εφαρμόζει μη συμβατούς όρους.

-Μείωση του χρέους, σε όλους τους δανειζομένους (φυσικά πρόσωπα), αντίστοιχο με τη μείωση του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος του δανειολήπτη από το έτος έγκρισης του δανείου μέχρι σήμερα.

-Σημείο αναφοράς σε επιτόκια (μέγιστο επιτόκιο) κυρίως ,στις πιστωτικές κάρτες, στα καταναλωτικά δάνεια.

-Τειρεσίας: Είσοδος των στοιχείων του οφειλέτη, μετά από νόμιμη ενημέρωση του οφειλέτη, συν οφειλέτη, εγγυητή και εφόσον χορηγηθεί εύλογος χρόνος σαυτόν για εξόφληση του χρέους του.

-Επιχειρήσεις:¨Μη εισαγωγή του Επιχειρηματία στον "Τειρεσία" όταν συμμετέχει ως εγγυητής σε δάνειο φυσικού προσώπου
 
,

--
                           Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Ο νέος αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήριος Γεωργακόπουλος.

Ο νέος αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήριος Γεωργακόπουλος.
Θερμά συγχαρητήρια για την νέα σας θέση!!!
Πάντα άξιος, σας εύχομαι υγεία και δυναμικότητα.

Ε.Π.Κ.Κ: "Τράπεζα σταμάτησε να παρακρατά την Μισθοδοσία δανειολήπτη "          Σημαντική είναι  η Παρέμβαση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,σε Τράπεζα προς  όφελος μισθωτού , μέλους της .
Επί του θέματος της καταγγελίας και της παρέμβασης.
 Δανειολήπτης, από την Κρήτη ,φανερά σοκαρισμένος από την παρακράτηση  ολόκληρου του μισθού του, από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος  κατέθεσε καταγγελία στην ΄Ενωση Προστασίας Κρήτης , στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει: (...εργάζομαι  στην ΔΕΥΑΧ και ο μισθός μου κατατίθεται στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ,Έχω κάποια οφειλή  στην εν λόγω Τράπεζα  και έχω ενταχθεί στο ν,386/2010, λόγω του ότι αδυνατώ να αντεπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου ζητώντας ρύθμιση του χρέους μου.Επανειλημμένως γίνεται από την ανωτέρω Τράπεζα ολοκλήρου του μισθού μου με αποτέλεσμα να μην έχω καθόλου πόρους διαβίωσης.΄Εχω παιδί που σπουδάζει στην Αθήνα και δεν έχω χρήματα να την συντηρήσω.Ζητάω να σταματήσει η Τράπεζα να παρακρατεί τον μισθό μου  γιατί δεν έχω χρήματα ούτε άλλους πόρους διαβίωσης και συγχρόνως καταγγέλλω το γεγονός......)
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεώρησε σημαντικότατη την καταγγελία του καταναλωτή -δανειολήπτη, μισθωτού  και πατέρα, νοιώθοντας την απόγνωση που είχε περιέλθει, την  διαβίβασε άμεσα την καταγγελία  στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ,ζητώντας να προβεί στα δέοντα , αλλά  και ,ακόμα επικοινώνησε με την ίδια την Τράπεζα (Υποκ/μα Χανίων) ζητώντας την επανόρθωση της μη νόμιμης πράξης..
  Σε απαντητικό έγγραφο  της Τράπεζα ,προς τον καταναλωτή πελάτη της, η οποία κοινοποιείται τόσο στην Γεν.Γραμ.Καταναλωτή όσο και στην Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η Τράπεζα προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με Τραπεζική διάλεκτο και να μεταφέρει ενοχές στον ίδιο τον μισθωτό,Όμως συμπερασματικά αναφέρει που αποδεικνύει την δική της λάθος πολιτική και τακτική : (....¨Εν κατακλείδι θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αποσύνδεση του λογαριασμού μισθοδοσίας  από το λογαριασμό του ανωτέρω προσωπικού σας δάνειο έχει πραγματοποιηθεί)
  Τέλος η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ενημερώνει τους καταναλωτές   ότι, η παρακράτηση από την Τράπεζα , χρημάτων μισθοδοσίας ,δεν είναι νόμιμη ,η δοθείσα εντολή στην υπογραφείσα σύμβαση ,δεν είναι ανέκκλητη, δεν δεσμεύει τον συμβαλλόμενο μισθωτό δανειολήπτη, μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποβάλλει δήλωση  ανάκληση εντολής ώστε να μη μπορεί καμιά Τραπεζική Εταιρεία να "βάλλει χέρι" στον μισθό .
 Για ενημέρωση -καταγγελίες στο τηλ.282109266 και Γεν.Γραμματεία Καταναλωτή 1520


                                                     Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                           Ιωάννα ΜελάκηΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ: ¨Εικόνες άγριας Δύσης στην περιφέρεια Ανατολικής Κρήτης

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
Δημοσιογράφος Κοιν.Ρεπορτάζ

Η  ΄Ενωση  Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, οφείλει να καταγγείλει και να μεταφέρει δημόσια, το κλίμα ανομίας, ανασφάλειας, φόβου, αλλά και φτώχειας που επικρατεί διάχυτος στους περισσότερους πολίτες της Ανατολικής Κρήτης ιδίως στους αγρότες, στους εργάτες και καλεί τις Υπηρεσίες αλλά και τις κοινωνικές δομές να απλώσουν το χέρι συμπαράστασης και ανθρωπιάς.

Πρόκειται για ανθρώπους γεμάτους δυστυχία, που κάποιοι χτίζουν πάνω τους μόνο φόβο και κάποιοι καθημερινά τον καλλιεργούν και τον αυξάνουν, μετατρέποντας τους ανθρώπους σε φοβισμένα ανθρωπάκια..Η ΄Ενωση μας πόρτα ανοιχτή για κάθε πονεμένο, για κάθε δυστυχισμένο , έχει "βουλιάξει" από τα δάκρυα αυτών των ανθρώπων, που τρέχουν να βρουν την ελπίδα, από ένα λόγο στήριξης μια κοινωνική συμβουλή.

Οι εικόνες είναι απερίγραπτες, ο βοριάς των απαιτήσεων πολιτείας και Τραπεζικών εταιρειών πέφτει ανελέητος, στις στυγνές φάτσες στα δυσκολοκίνητα από την γενικής φύσεως προβλήματα σώματα.

Μιλάμε για φτωχούς ανθρώπους, ανθρώπους με τετραμελή οικογένειες με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας της ανέχειας της δυστυχίας.

Σαυτή την εικόνα έχει ανοίξει σελίδα η εγκληματικότητα πάσης φύσεως, και ο φόβος κυματίζει όχι στην σκέψη ως εικόνα , αλλά καθημερινά παραφυλάει στο δρόμο στο σπίτι στο χωράφι.. οι καταγγελίες πολλές. η αδιαφορία μεγάλη , οι πολίτες ανασφαλής και η εικόνα μαύρη.

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,δεν αισθάνεται ευχάριστα ως κοινωνική δομή, αλλά και σαν δομή στήριξης υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όταν συναντά ανθρώπους με ελάχιστες γνώσης της καθημερινότητας, με ανθρώπους να υπηρετούν τη γη για την καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων, να χάνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στη μη ανταποδοτικότητα τιμής πώλησης αυτών ,στην μη ασφάλεια των εργαλείων λιπασμάτων αλλά και προϊόντων της σοδειάς τους.Εδώ μιλάμε για ανθρώπους ξεχασμένους από τον Θεό και την μοίρα τους. Η μοναδική τους τροφή το κλάμα η θλίψη το φορτίο της ενοχής της υπερχρέωσης που κάποιοι τους φόρτωσαν , που αντί για σπίτια (στεγαστικά δάνεια) τους φόρτωσαν με θερμοκήπια να μπολιάζουν την γη με λιπάσματα, με φυτοφάρμακα ,να τα ανακατεύουν με τα σημερινά δάκρυα και στο τέλος ένα μοναδικό (τίποτα) διότι το μόνο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι είναι χαρτιά.χαρτιά ,περιουσία τίποτα.....μονάχα υπογραφές και χρέη.

Πραγματικά μια εικόνα άγρια Δύσης...

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012

¨ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Βόμβα η υπαρ  4108/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, για την μονομερή αύξηση των ασφαλίστρων από πλευράς Ασφαλιστικής Εταιρείας
" Καταχρηστικός" κρίθηκε ο όρος για την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου σε σύμβαση ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης.

  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ,θεωρεί σημαντική την υπαρ. 4108/2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών   και την χαιρετίζει, καθώς ανοίγει δρόμο σε χιλιάδες καταναλωτές, να κάνουν Αγωγές διεκδικώντας δικαιώματα παραβιασθέντα, αλλά και αποζημίωση  λόγω "ηθικής βλάβης" θεωρεί η ΄Ενωση ακόμα ότι ,το δικαστήριο με την  απόφαση αυτή , έκρινε καταχρηστικό τον όρο της σύμβασης σε σύμβαση ασφάλισης νοσοκομειακής περίθαλψης ,διότι ο όρος της ασφαλιστικής εταιρείας περί αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 και 7 ν. 2251/1994 για την προστασία καταναλωτών, καταχρηστικός. κατά το μέρος που παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει σε κάθε ετήσια ανανέωση της σύμβασης το ασφάλιστρο, επειδή δεν προσδιορίζονται στη σύμβαση οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρμογή, ώστε οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν σαφώς, ήδη από την κατάρτιση της σύμβασης, ότι κατά τη διάρκεια αυτής θα αυξάνονται τα ασφάλιστρα

 Η αναπροσαρμογή αυτή  πρέπει να γίνεται με τα καθορισμένα εξ αρχής στη σύμβαση κριτήρια που θα  παρέχουν στους καταναλωτές-ασφαλισμένους , τη δυνατότητα να αντιληφθούν, αφενός το μέτρο των αυξήσεων  και της οικονομικής επιβάρυνσης που θα επωμιστούν και αφετέρου αν οι επιβαρύνσεις είναι σύμφωνες με τα καθορισμένα  κριτήρια.
   Σαφώς το δικαστήριο έκρινε και δικαίως  αναγνώρισε ότι, για την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου θα πρέπει να είναι ενήμερος από την αρχή ο καταναλωτής και επειδή  υπάρχει καταχρηστικότητα στον όρο , θα πρέπει να συμπληρωθεί με ερμηνεία της σύμβασης σύμφωνα με τις επιταγές της καλής πίστης.
 Το δικαστήριο  στην προκειμένη περίπτωση ,αναγνώρισε μοναδικό κριτήριο με βάση του οποίου θα πρέπει να γίνει η αναπροσαρμογή, το δείκτη υγείας της Στατιστικής Αρχής. και υποχρεώνει την ασφαλιστική εταιρεία να επιστρέψει στους ασφαλισμένους που άσκησαν την αγωγή τα ποσά που αντιστοιχούν στις πέραν αυτού αυξήσεις του ασφαλίστρου. Υποχρεώνει μάλιστα την εταιρεία και σε καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ύψους 500 ευρώ σε κάθε ασφαλισμένο
 Τέλος το Κεφάλαιο  "ΣΤΆΣΗ ΖΩΉΣ" της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που άνοιξε  από 1-11-2012,  καλεί τους καταναλωτές ,με την πρόσκληση "Καταναλωτές μπείτε  στο Κεφάλαιο"ΣΤΆΣΗ ΖΩΉΣ" για τα ασφαλιστικά σας δικαιώματα, στην Ιδιωτική Ασφάλιση εμπιστευτείτε το, για το δικό σας συμφέρον.Συμπληρώνοντας η ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στην πρόσκλησή της αναφέρεται
"  Σημαντικά στελέχη  (νομικοί )της ΄Ενωσης, .γνώστες του Κεφαλαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης θα σας ενημερώσουν ,θα σας οδηγήσουν,θα σας  προστατεύσουν ,μα προπάντων θα διεκδικήσουν τα δικαιώματά σας.
  Για ραντεβού  - στο Κεφάλαιο"ΣΤΆΣΗ ΖΩΉΣ" 2821092666 "

                                          Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                     Ιωάννα  Μελάκη

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Ε.Π.Κ.Κ: "Χωρίς αντίκρυσμα" τα ασφαλιστήρια συμβόλαια των δανείων , μέσω Τραπεζών


Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  θεωρεί υποχρέωση της , να μεταφέρει δημόσια, την Καταγγελία δανειολήπτη-¨αναπήρου, με αναπηρία πάνω από 67% και την αλαζονεία και εμπαιγμό Τράπεζας,  αλλά και την κατάχρηση ασφαλιστικού δικαιώματος , εκ μέρους της ,που απορρέει από την ασφαλιστική Σύμβαση  του δανείου.

Συγκεκριμένα: :Επί του θέματος της καταγγελίας.

 'Επειτα από ¨την με ημερ 13-11-2012,  καταγγελία καταναλωτή -δανειολήπτη, που  κατατέθηκε στην   ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , στο Γραφείο στην Ιεράπετρα , ο καταναλωτής-δανειολήπτης  μέλος της,  καταγγέλλει  ότι , η Τράπεζα   που είχε συνάψει ασφαλιστικό συμβόλαιο, για το δάνειο, αρνήθηκε να  ικανοποιήσει την ασφαλιστική  συμβατική υποχρέωση  του δανείου,  αιτώντας  και απαιτώντας από τον   δανειολήπτη ( ο οποίος  βρέθηκε σε κατάσταση  αναπηρίας), διαρκούσης της συμβατικής ασφάλισης του δανείου, σε αναπηρία, με γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής,  πάνω από το 67%, μη δυνάμενος να εργαστεί, για να πληρώσει ο ίδιος το δάνειο αγνοώντας την υπάρχουσα "Ασφάλεια του δανείου"
 ¨Επειτα από την βαρύτητα της καταγγελίας, για χρεωμένους καταναλωτές , οι οποίοι έχουν δάνεια "εννοείται" ασφαλισμένα, η  Ένωση , οφείλει να επιστήσει την προσοχή των καταναλωτών, που στο παρελθόν πήραν  κάποιο δάνειο και  συγχρόνως αγόρασαν και ασφάλιση του δανείου, πληρώνοντας ξεχωριστά χρήματα,  ασφαλίζοντας το ίδιο το δάνειο , σε περίπτωση  που πάθει κάτι ο οφειλέτης ,να αναλάβει η ασφάλεια να πληρώσει το δάνειο,  όταν τούτο δε τηρείται από τις Τράπεζες και τις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες, οφείλουμε να απαιτήσουμε από τις Τράπεζες  να τηρηθούν οι συμβατικοί όροι, χωρίς "καταχρηστικές μεθοδεύσεις" γνωρίζοντες ότιι ο λόγος που η πιστώτρια Τράπεζα  μας υποχρέωσε μαζί με το δάνειο που  θα μας χορηγούσε να το ασφαλίζουμε, είναι καθαρός, και συγκεκριμένος και όταν παρατηρηθεί μη συμμόρφωσης    να το καταγγέλλουμε στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,στα τηλ/2821092666, 2821092306. 2842020140, αλλά και στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο 1520

                                                           Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


                                                          Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012

Τι γίνεται με τα εφάπαξ

Πρώτη καταχώρηση: 10/11/2012
08:47Οικονομία
Τι γίνεται με τα εφάπαξ
Κουρεύονται τα εφάπαξ που δεν έχουν πληρωθεί από την 1η Αυγούστου του 2010 και μετά. Αναλυτικά, στους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1/8/2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-τομέα πρόνοιας.
Αναλυτικά:

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012

Επαγγελματική ισοδυναμία μεταξύ Κολεγίων και ΑΕΙ

  Επαγγελματική ισοδυναμία μεταξύ Κολεγίων και ΑΕΙ
Ισοδύναμα επαγγελματικά με τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ θα είναι τα πτυχία των κολλεγίων σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο που ψηφίστηκε προχθές. Η επαγγελματική ισοδυναμία για ενδεχόμενη πρόσληψη ή εργασιακή εξέλιξη, θα δίνεται στους απόφοιτους κολλεγίων, από το αρμόδιο συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας.
Ίσοδύναμα επαγγελματικά διακαιώματα με τα πτυχίατων ΑΕΙ και ΤΕΙ θα έχουν πλέον τα πτυχία των κολεγίων.
Αυτό σημαίνει ότι περίπου 30.000 κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημίων του εξωτερικού που σπούδασαν σε παραρτήματά τους στην Ελλάδα θα μπορούν αναβαθμιστούν μισθολογικά και εργασιακά και να συμμετέχουν σε διαδικασίες πρόσληψης, δυνητικά ακόμη και του ΑΣΕΠ.
Το νέο Συμβούλιο Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων θα συγκρίνει το πτυχίο του κολεγίου με αυτό της αντίστοιχης πανεπιστημιακής σχολής και κατά περίπτωση θα ορίζει γραπτή εξέταση σε αριθμό μαθημάτων, ή θα συνυπολογίζει την εργασιακή εμπειρία του αιτούντος. Όταν ο απόφοιτος κολεγίου πάρει την επαγγελματική ισοδυναμία θα μπορεί να έχει την αντίστοιχη αμοιβή και εργασιακή εξέλιξη με τον πτυχιούχο ελληνικού πανεπιστημίου η ΤΕΙ, να συμμετάσχει σε διαδικασίες πρόσληψης με την πόρτα να ανοίγει και για τον ΑΣΕΠ.
Σε ότι αφορά τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ η ακριβής διαδικασία θα οριστεί από το υπ. Εσωτερικών.
Η επαγγελματική ισοδυναμία θα μπορεί να αναγνωριστεί και σε πτυχία τριετούς φοίτησης αλλαγή ριζική για τα ελληνικά ακαδημαϊκά δεδομένα που τα έτη σπουδών είναι από 4 και πάνω.
Έντονη είναι η αντίδραση των πανεπιστημιακών, που καταγγέλλουν το Υπ. Παιδείας για παράκαμψη του συντάγματος και αναγνώριση ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων χωρίς έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας, στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο και το προσωπικό.
Η προθεσμία για την ρύθμιση της επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων κολεγίων έληξε τον περασμένο Αύγουστο και σύμφωνα με πηγές του Υπ. Παιδείας έγινε σκληρή διαπραγμάτευση με την τρόικα για να μην υπάρξει πλήρης απελευθέρωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο και τα ιδιαίτερα έως τα κολέγια.

Η ώρα του εφισυχασμού μας , τελείωσε . Οφείλουμε να δώσουμε μάχη, αξιοπρέπειας .

Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης epkxan@gmail.com
Ενσωματωμένη εικόνα 1

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη
Δημοσιογράφος Κοιν.Ρεπορτάζ


  ΄Οταν είσαι νέος κάνεις  όνειρα να αλλάξεις τον κόσμο, τον κόσμο που γνωρίζει ο καθένα μας, αυτόν που έχει στο μυαλό του, ή αυτόν που θέλει, δεν τον έχει, αλλά τον ονειρεύεται.
Στην συνήθη Ελληνική κοινωνία το ζητούμενο του χθεσινού ΄Ελληνα ,ήταν να σπουδάσει ,να βρει κάποια δουλειά ,σύμφωνα με τις σπουδές του, να φτιάξει οικογένεια
 να αποκτήσει ένα κεραμίδι...Γιαυτό πάσχιζε ολόκληρη η φύτρα του, βοηθώντας όλοι μαζί, αυτό το όνειρο να γίνει πραγματοποιήσιμο.Όμως,  κάποιοι άλλοι, αλλιώς σχεδίασαν  το μέλλον του Νεοέλληνα, χωρίς ηθική πυξίδα είχαν και έχουν όχι μόνο να γκρεμίσουν όνειρα, αλλά να εξαφανίσουν και την Ελπίδα του.,την σκέψη του μα προπάντων τον ίδιο.
Αλήθεια τι συμβαίνει στην Πατρίδα μας;΄Το έχουμε δει;΄έχουμε δει εμάς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε;΄΄Εχουμε δει στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας χαρά, έχουμε δει στην αποτυπώσει των σκέψεων του πρόγραμμα;΄΄Εχουμε καταλάβει που πάμε; Καθημερινά βουλιάζουμε  ...οικονομικά κοινωνικά αλλά και εμείς οι ίδιοι ,δεν αντέχουμε , χάνουμε τα πάντα ..αυτοκτονούμε,
 Ο λαό μας, από την μια στιγμή στην άλλη, βρέθηκε στην δύνη της φτωχοποίησης ανέτοιμος, ποιος θα χρεωθεί τα χρόνια της κοροϊδίας;΄ Σε κάθε " έγκλημα "υπάρχει και ηθικός αυτουργός μα προπάντων εκτελεστής, τον λαό μας, ποιος τον στοχοποίησε ,γιατί δεν μιλάει κάποιος;΄Που είναι οι θεσμοί;΄Σε αναμονή καταιγίδας ή άλλης φυσικής καταστροφής, γίνεται μία ενημέρωση, λαμβάνονται μέτρα επιχειρησιακά διάσωσης, γιατί η πολιτεία δεν πήρε, δεν παίρνει μέτρα;΄Δεν έχει υποχρέωση για τους πολίτες της ,μόνο οι πολίτες οι αδύναμοι πολίτες, οι πολίτες που έχουν βρει "πάτο" πρέπει και οφείλουν να σηκώσουν τα δικά της βάρη;
Ή σημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι ο λαό μας έχει χάσει την  γη από τα πόδια του.Του έδωσαν χρήματα ,τον διέταξαν να ζει μια πλαστή πραγματικότητα, και σήμερα τον αφήνουν μόνο!!!!  Μόνο, χωρίς δουλειά  Μόνο χωρίς όνειρα,, χωρίς κοινωνικές δομές, με μοναδικό σύντροφο το κουδούνισμα του τηλεφώνου από κάποια "εισπρακτική" για να τον πιέσουν ,για να ξεφύγει, για να φουντάρει.
 Σαυτή την δύσκολη συγκυρία που βιώνει η Πατρίδα μας και όλοι εμείς, πρέπει να υπάρξει "ΦΩΣ" πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι διαφορετικοί με αντίληψη, με ευρύτητα νόησης , χωρίς εγωκεντρισμό, χωρίς εγώ , χωρίς χθες, χωρίς παρωπίδα να κινηθούν γρήγορα , να δώσουν χέρι σωτηρίας να δώσουν ελπίδα  στους πολίτες της Χώρα μας που ζουν την ανέχεια, την φτώχεια, την κατάσχεση του σπιτιού τους  για ελάχιστα Ευρώ.
  Θλιβερές εικόνες συμπολιτών μας διαδραματίζονται σε Παγκρήτιο επίπεδο ,στον χώρο  των δικαστηρίων, όπου εκεί καθημερινά δίνουν την μάχη για να ρυθμίσουν τα χρέη τους για να σώσουν το σπίτι τους.
 Πιστεύω ως άνθρωπος  αλλά και ως μαχόμενη πολίτης, από τα κοινωνικά πόστα που ορθώνω δημόσια φωνή, ότι η ώρα του εφησυχασμού μας  τελείωσε.
  Οφείλουμε όλοι μαζί να μπούμε  στον αγώνα  και να δώσουμε μάχες   περηφάνιας , αξιοπρέπειας, δεν μας τιμά να σκύβουμε το κεφάλι,
Τρεις λέξεις με ουσία θα είναι η σημαία μας Αλληλεγγύη -Ενότητα - Αγώνας.
  Οι μέρες είναι δύσκολες, και  επικίνδυνες  προς θεού μη μεταθέτουμε ενοχές σε  συμπολίτες μας, συνοδοιπόρους μας, αλλού είναι οι ένοχοι και προφανώς τώρα δεν τους παίρνει να κρύβονται, ο λαός μας τους ξέρει και θα πρέπει αυτούς ¨να ενοχοποιήσει!!!


ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35               
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com                                                         
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Πρωτοφανής δικαστικός συμβιβασμός, Αγρότη και τριών Τραπεζών, από το Ειρηνοδικείο Χανίων


Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται, πρωτοφανής ο δικαστικός συμβιβασμός που επήλθε ,από το Ειρηνοδικείο Χανίων, μεταξύ Αγρότη υπερχρεωμένου και των τριών Τραπεζών, όπου διατηρούσε χρέος, από ¨καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες.

Συγκεκριμένα επί της ουσίας της υπόθεσης:

Με την υπαρ.339/2012 απόφαση του , το Ειρηνοδικείο Χανίων, ΄δικαίωσε με δικαστικό συμβιβασμό , δανειολήπτη αγρότη 47 ετών , διαζευγμένο ,πατέρα ενός τέκνου, με περιουσιακά στοιχεία,.Ο εν λόγω δανειολήπτης είναι μέλος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η οποία τον συνέδραμε αλλά ,και ο ίδιος ακολούθησε με " ευλάβεια" τις οδηγίες της( για την ένταξή του στο Ν.3869/2010) τόσο στην Εξωδικαστική διαδικασία όσο και στην διαδικασία του Ειρηνοδικείου.0 καταναλωτής , είχε δανειστεί από τρεις Τράπεζες, συνολικού ποσού χρέους 67.451,35 Ευρώ και ο οποίος ζήτησε και κατάφερε την συναίνεση των δύο πιστωτριών Τραπεζών, οι απαιτήσεις των οποίων υπερέβαιναν το 66% του χρέους. ..Διαφώνησε όμως η τρίτη πιστώτρια Τράπεζα και η διαφωνία της κρίθηκε από το δικαστήριο καταχρηστική ,παίρνοντας θέση υποκατάστασης της συγκατάθεσης αυτής, προκειμένου να επιτευχθεί δικαστικός συμβιβασμός, διατάζοντας να γίνει και από την τρίτη Τράπεζα δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών ,όπως αυτό προτάθηκε από τον δανειολήπτη.
Ο δανειολήπτης επικαλούμενος, μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του ζήτησε και πέτυχε από το Ειρηνοδικείο Χανίων, να υποκατασταθεί η συγκατάθεση της μίας αντιτιθέμενης πιστώτριας Τράπεζας,να επικυρωθεί το Σχέδιο διευθέτησης οφειλών όπως αυτό τροποποιημένο κατατέθηκε ,να ανακληθεί η αίτηση ρύθμισης των χρεών του, και ακόμα ο χρεωμένος καταναλωτής που εκτός από την κύρια κατοικία 110 τ.μ που διέσωσε, κατάφερε να παραμείνει και να διασώσει από ρευστοποίηση και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία., προτείνοντας δόσεις κατά το δικό του μπορώ.
Τέλος η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , χαιρετίζει αυτή την προσπάθεια, που επιτέλους καταβάλλουν κάποιες Τράπεζες να τα "βρουν" με τους πελάτες τους,και καλούμε και τις υπόλοιπες να τις μιμηθούν, να αλλάξουν και πολιτική αλλά και τακτική, οι ημέρες είναι δύσκολες, οι πολίτες της Χώρας μας περνούν πρωτόγνωρες οικονομικές δυσκολίες ας το δουν, για το κοινό καλό.
Και δεν ξεχνάμε και την Δικαιοσύνη, να την ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά, που στέκεται δίπλα στους χειμαζόμενους από την φτώχεια καταναλωτές(υπερχρεωμένα νοικοκυριά"Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

2012-11-06 13:00:09
Φωτογραφία για Απελευθερώνονται 18 επαγγέλματα
Πλήθος υπηρεσιών και επαγγελμάτων «απελευθερώνει» το νομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο των 279 σελίδων προβλέπει την κατάργηση επιβαρύνσεων και το άνοιγμα του επαγγέλματος του εκτελωνιστή, του ορκωτού εκτιμητή, του λογιστή φοροτεχνικού, του φροντιστή και καθηγητή ξένων γλωσσών, του ενεργειακού επιθεωρητή, του μεταφορέα καυσίμων, φορτοεκφορτωτή , του δικηγόρου, κ.α..

Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο :

1) Για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συμβολαιογράφου, με αντικείμενο την από επαχθή αιτία σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση, τροποποίηση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα (εκτός από την εξάλειψη υποθηκών και προσημειώσεων), είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου μόνο για τον αποκτώντα το σχετικό δικαίωμα και εφόσον οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας μεγαλύτερο των 80.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο. Από 1.1.2014 η παράσταση δικηγόρου θα είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρ2) Οι εκτελωνιστικές εργασίες μπορούν να διενεργούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εγκαταστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρκεί να διαθέτουν ενεργό ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ή αριθμό καταχώρισης και αναγνώρισης οικονομικών φορέων EORI (εκτελωνιστικές εργασίες είναι οι κατά τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς απαιτούμενες πάσης φύσεως διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών προκειμένου για την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων). Τα πρόσωπα που ενεργούν εκτελωνιστικές εργασίες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, σε μία ή περισσότερες Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας.

3) Ορκωτός εκτιμητής μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την ιθαγένεια ή την έδρα του αντίστοιχα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των ορκωτών εκτιμητών και των βοηθών ορκωτών εκτιμητών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια είναι πλέον απεριόριστος. Ο καθορισμός της αμοιβής για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών γίνεται ελεύθερα με κοινή συμφωνία των μερών.

4) Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης στην αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος. Η δε επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 01.01.2015

5) Η άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, και η άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας αντικαθίστανται πλέον με αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος και συνοδεύεται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και άδεια κατ' οίκον διδασκαλίας, εφεξής νοείται η ως άνω αναγγελία.


6) Η αμοιβή για η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται πλέον ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι προβλεπόμενες ως ελάχιστες νόμιμες αμοιβές καταργούνται. Οι δε ισφορές και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής.

7) Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας 12 ωρών, επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά.

8) Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων μεταφορέων μη κατόχων άδειας, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων.

9) Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως με τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

10) Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται πλέον όχι μόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος ο κάτοχος βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη.

11) Βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας χορηγείται πλέον και σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή από την οικεία Περιφέρεια. Προϋπόθεση λειτουργίας είναι ο ορισμός επιστημονικά υπεύθυνου φυσικοθεραπευτή.

12) Πλέον για τη λειτουργία Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.) απαιτείται μόνον αναγγελία έναρξης λειτουργίας στην Περιφέρεια-έδρα της Μονάδας,


13) Το επάγγελμα του ξεναγού ασκείται πλέον ελεύθερα μετά την πάροδο 10 ημερών από την υποβολή από τους ενδιαφερομένους στο υπουργείο Τουρισμού αίτησης για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ξεναγού, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

14) Πλέον επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο ελληνικό έδαφος για τις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήματα που έχουν μισθώσει επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

15) Επιχειρήσεις μη μεταφορικές και οι επαγγελματίες μη μεταφορείς που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα στην Ελλάδα, καθώς και φυσικά και νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα μπορούν να μισθώνουν φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκμίσθωσης για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος ή των ιδιωτικών μεταφορικών αναγκών τους αντίστοιχα.

16) Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μπορεί να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδικών, εφόσον υποβάλει στη Διεύθυνση Εποπτείας Εντύπων και Επαγγελματικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης αναγγελία έναρξης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.

17) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πώλησης και διακίνησης εφημερίδων, περιοδικών και εν γένει εντύπων. Εφημερίδες, περιοδικά και εν γένει έντυπα μπορούν να πωλούνται χωρίς περιορισμούς από κάθε εγκατάσταση, υπαίθρια ή στεγασμένη, χωρίς να απαιτείται η δραστηριότητα αυτή να αποτελεί τη μοναδική ή την κύρια δραστηριότητα που ασκείται στην εν λόγω εγκατάσταση.

18) Προβλέπεται η λειτουργία Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και των υποκαταστημάτων τους είναι η μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εργοδοτών και αναζητούντων εργασία ημεδαπών ή πολιτών κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών με δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι για συγκεκριμένες ειδικότητες δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις διαφορετικός τρόπος προώθησης στην απασχόληση. Επίσης, τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας επιτρέπεται να ασκούν την δραστηριότητα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

"¨ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ"

  Γραφει η Ιωάννα Μελάκη
Δημοσιογράφος Κοιν.Ρεπορτάζ

 Σημαντικό εργαλείο που έχει μείνει στις Τράπεζες είναι η καλλιέργεια φόβου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΟΣ

Είναι το αίσθημα εκείνο που όταν μας κυριεύει. παύουν να λειτουργούν οι χαροποιές μας αισθήσεις, είναι το αίσθημα εκείνο ,που μας κάνει να ψάχνουμε λύσεις για να ξεφύγουμε από αυτό, και γύρω μας ορθώνονται λύσεις που απλώς "μπαλώνουν " το πρόβλημα δεν το θεραπεύουν .Είναι ακόμα το πρώτο βήμα που χρησιμοποιούν σήμερα οι Τραπεζικές Α.Ε ,είτε κατευθείαν οι ίδιες είτε μέσω των συνεργατών τους "Εισπρακτικές Εταιρείες" για να μας περάσουν τα ποιο δυσάρεστα π.χ ότι εάν δεν πάμε τάχιστα κάποια χρήματα θα προβούν σε κατάσχεση του σπιτιού μας κ.λ.π δηλ. μας κάνουν τέτοια πλύση εγκεφάλου που πραγματικά η προσταγή τους  αρχίζει να γίνεται βίωμα μας και περνάει το "μήνυμα¨ τους  πως  εάν δεν ανταποκριθούμε στο δικό τους πρόσταγμα θα επέλθει η καταστροφή σε μας.
Τα πράγματα δεν είναι έτσι και εμείς οφείλουμε από την αρχή  αυτή την απειλή να την διαχειριστούμε διαφορετικά,οικονομοτεχνικά και όχι ιδεατά.

ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΊΤΕ  Ο ΦΌΒΟΣ

Σε πολίτες με ευαισθησία, σε πολίτες αδύναμους συναισθηματικά, σε πολίτες μη γνώστες του αντικειμένου.
  Το υποκείμενο είναι εκείνο που πλήττεται,σαυτόν κατευθύνονται οι απειλές ,αλλά εκείνο ως αδύνατο ον ψάχνει να τις μεταβιβάσει σε αφορμές και αιτίες, για να ξεφύγει από την προσωπική πίεση και να δημιουργήσει σύννεφα οικογενειακής αλλά και κοινωνικής ενοχής.

Ηνομοθεσία ορίζει ως ακατάσχετο και προστατεύει το ποσό του μισθού ή της σύνταξης που κατατίθεται σε λογαριασμό μισθοδοσίας μέχρι το ύψος του ενός μισθού ή σύνταξης (άρθρο 982 παρ. 3 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), ενώ δεν επιτρέπει -ούτε με συμφωνία- τον συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων με ακατάσχετες απαιτήσεις (άρθρα 451, 464 Αστικού Κώδικα).
Τούτο προκειμένου να προστατεύεται ένα ελάχιστο εισόδημα, το οποίο είναι απαραίτητο για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του οφειλέτη.
Κατά συνέπεια οι όροι που προβλέπουν τον συμψηφισμό των απαιτήσεων των τραπεζών με το ποσό του τελευταίου μισθού ή σύνταξης που κατατέθηκε στον τραπεζικό λογαριασμό είναι παράνομοι και καταχρηστικοί και οι τράπεζες που έκαναν χρήση αυτών ζημιώσανε παρανόμως τους καταναλωτές.
Για τους ίδιους λόγους απαγορεύεται και η ανέκκλητη εξουσιοδότηση για την ανάληψη από το
λογαριασμό μισθοδοσίας (όλου ή μέρους) του τελευταίου μισθού ή σύνταξης για την εξόφληση δόσεων δανείου προς τα πιστωτικά ιδρύματα.
Αυτά για να ξέρει ο δανειολήπτης ότι ο δανειστής του ,δεν είναι εκείνος που μπορει εξωσυμβατικά να κινείται χωρίς την συναίνεση του δανειζομένου, αλλά και ο δανειζόμενος δεν θα πρέπει ούτε να δέχεται καμία πίεση ούτε ψυχολογική, ούτε λεκτική μα προπάντων συμβατική.Η κάθε Τραπεζική εταιρεία, δεν είναι η κιβωτός της Νομοθεσίας, είναι επιχείρηση που μέσα από τους στόχους και τους σκοπούς της είναι η δική της ανέλιξη, η δική της επιβίωση, το δικό της κέρδος, ας το καταλάβει ο κάθε ταλαίπωρος χρεωμένος πολίτης, ότι το δικό του δικαίωμα και συμφέρον εκείνος πρέπει να το προστατεύει και να το διεκδικεί είτε μόνος είτε οργανωμένος μέσω από τις Ενώσεις Καταναλωτών.

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉΣ ΈΧΕΙ ΝΟΜΙΚΆ ΘΕΣΜΙΚΆ ΆΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΟΦΕΊΛΕΙ  ΝΑ ΤΑ  ΔΙΕΚΔΙΚΕΊ

Καταναλωτή ,έχεις δικαιώματα !!! ο φόβος είναι "ταφόπλακα "στην διεκδίκηση των δικαιωμάτων σου.
Καταναλωτή, ξέφυγε από τον φόβο, πάρε  "όπλο"  σου την γνώση  και δώσε την μάχη σου.
Καταναλωτή ,μόνος σου δεν είσαι , έχεις την "κιβωτό σου"  μη φοβάσαι  προχώρα!!!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

 
                                      

   Πολλές καταγγελίες  αγροτών- καταναλωτών και μάλιστα υπερχρεωμένων ,έφθασαν  το τελευταίο διάστημα στα γραφεία της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που αναφέρονται στην παράνομη και ετσιθελική παρακράτηση της επιδότησης σε χρεωμένους παραγωγούς στην πρώην Α.Τ.Ε και νυν Πειραιώς και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  
  Επειδή ο αγροτικός κόσμος ,σήμερα βιώνει την οικονομική δυσκολία από την γενικότερη ύφεση της Χώρας μας και οι αγρότες καταναλωτές είναι κομμάτι της πληττόμενης κοινωνίας, αλλά και οι πρακτικές αυτές της Τραπεζικής Εταιρείαας ,γίνονται μονομερώς ,καλούμε όλους τους πληττόμενους
από τις πρακτικές αυτές της Τραπεζικής Εταιρείας αγρότες ,δηλαδή  τους παραγωγούς  της Κρήτης, που τους έγινε παρακράτηση της επιδότησης , χωρίς δική τους εντολή εκχώρησης να  προσέλθουν στα γραφεία της ΄Ενωσης και να υποβάλλουν την καταγγελία τους καθώς πρόκειται για πρακτική ,παράνομη και ηθικά απαράδεκτη.
Η ΄Ενωση , ΣΤΗΡΊΖΕΙ  τους αγρότες και με την πρόσκληση αυτή, σκοπόν έχει  να  στηρίξει τα δικαιώματά τους προβαίνοντας σε καταγγελία ενώπιον των αρμοδίων αρχών απαιτώντας την συμμόρφωση των επιθετικών πρακτικών της Τραπεζικής Εταιρείας και διεκδικώντας την εφαρμογή της ισχύουσας  Νομοθεσίας  προστατεύοντας τους αγρότες-καταναλωτές.
  Κάθε θιγμένος αγρότης μπορεί να επικοινωνεί με τα τηλέφωνα της ΄Ενωσης 2821092666 και 2821092306 Χανιά και 2842020140 Ιεράπετρα.

                                                      Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

                                                                             Ιωάννα Μελάκη

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012

Σε ποια φάρμακα θα πληρώνουν συμμετοχή και ποια όχι οι ασφαλισμένοι

Συντάκτης / NextDeal
Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012 10:07

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ497/Β/2012) που αφορά τον «Κατάλογο παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012).

Ειδικότερα:

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναρδιάθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/228).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21-6-2012).

4. Την υπ΄ αριθ. Υ47/3-7-2012 απόφαση Πρωθυπουργού (ΦΕΚ2105/Β/12) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά».

5. Την υπ΄ αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου»

6. Την υπ΄ αριθ. Φ.42000/οικ.12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012) «Τροποποίηση της αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄,497) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 497/Β/2012) «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου», όπως αυτή έχει ήδη τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθ. Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1814/Β/2012) και την επαναδιατύπωσή της ως εξής:

Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή καθώς και του Οίκου Ναύτου, χορηγούνται τα φάρμακα με συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση ή θεραπεία των χρόνιων παθήσεων, ως εξής:

Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για τους πάσχοντες από:

1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες
2. `Αποιο διαβήτη
3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρδιοπάθεια
4. Μυασθένεια
5. Φυματίωση
6. Κληρονομικό αγγειοοίδημα
7. Συγγενή ιχθύαση
8. Νόσο του WILSON
9. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου II
10. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις
11. Αγγειοπάθεια BURGER
12. `Ανοια, νόσο Alzheimer και νόσο Charcot

Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:

1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών
2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι
3. Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα καταθλιπτικά)
4. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικρο-δρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανο­κυτταρική αναιμία
5. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία - θρομβοπενική πορφύρα
6. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
7. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)
8. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)
9. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)
10. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
11. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)
12. Γλυκογονίαση - γλυκόγονίαση τύπου IB
13. Νόσο Gaucher
14. Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση
15. Χρόνια νεφρική νόσο, στάδιο 3 και 4
16. Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
17. Νόσο Niemann-Pick τύπου C
18. Υπερφαινυλαλανιναιμία
19. Σκλήρυνση κατά πλάκας

Επισημαίνεται ότι η μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή αφορά αποκλειστικά και αυστηρά μόνο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που αφορούν τη θεραπεία και αντιμετώπιση των αντίστοιχων ως ανωτέρω συγκεκριμένων παθήσεων.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών, καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύνδρομο ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα αντιρρετροϊκά φάρμακα.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) αναλαμβάνει την υποχρέωση σύνταξης καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων (δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες τους) ανά θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με το σύστημα κατάταξης «ανατομικής, θεραπευτικής κατηγοριοποίησης ATC» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής και ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στους Φ.Κ.Α., στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και στους Κατόχους `Αδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. Η ευθύνη επικαιροποίησης του καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων φαρμάκων ανήκει από κοινού στον ΕΟΦ, στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. και στους Φ.Κ.Α.

Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, για όλα τα φάρμακα.

Δεν καταβάλλεται συμμετοχή για φάρμακα που χορηγούνται κατά την περίοδο κύησης και λοχείας, για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων, για φάρμακα που προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις αποθήκες του Οργανισμού, για φάρμακα που προμηθεύονται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, όπως ισχύει κάθε φορά.