Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011

Ο Ευάγγελος Σπύρου στα Χανιά.

Ο Ευάγγελος Σπύρου στα Χανιά. Το www.nextdeal.gr ενημερώνει καταναλωτές


.

Για τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό το www.nextdeal.gr στο πλαίσιο της νέας του προσπάθειας μέσω τηλεοπτικών εκπομπών που ξεκίνησε το 2011 και θα συνεχίσει και στο 2012. Η προσπάθεια αυτή άρχισε με την εκπομπή «Ώρα Ασφάλισης» στο τέλος του 2010 και συνεχίστηκε το 2011.

Αύριο Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου ο κύριος Ευάγγελος Σπύρου θα είναι καλεσμένος από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στο κανάλι «Κύδων» Χανίων για να απαντήσει για το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στη σημερινή κοινωνία, ενώ την περασμένη εβδομάδα μίλησε στο BlueSky για την οικονομική κρίση και την ιδιωτική ασφάλιση.

Το πρόγραμμα ενημέρωσης καταναλωτών θα συνεχιστεί πρώτα ο Θεός σε όλο το 2012, καθώς ο εκδότης Ευάγγελος Σπύρου πιστεύει ότι οι ασφαλιστές πρέπει να βγουν από την εσωστρέφεια και να ενημερώσουν την ελληνική κοινωνία για τη χρησιμότητα της ιδιωτικής ασφάλισης κυρίως σε θέματα υγείας, νοσοκομειακής περίθαλψης και συντάξεων

Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011

Επιχορήγηση για γυναικείους συνεταιρισμούς που ιδρύθηκαν το 2011 ή που σκοπεύουν να ιδρυθούν στο μέλλον

Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που επιδοτείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ, γνωστό και ως «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών», επιδοτεί με 100% για πάγιες δαπάνες, συνολικού ποσού έως και 35.000 ΕΥΡΩ. Στο εν λόγω πρόγραμμα υπάγονται και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί που ιδρύθηκαν μέσα στο 2011 ή που θα ιδρυθούν στο μέλλον.
Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% για δαπάνες όπως:
-Ενοίκια -Λογαριαμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό, τηλεφωνία, ύδρευση κτλ).
-Δαπάνες Ίδρυσης Εταιρείας (έναρξη σε εφορία, εγγραφή σε
επιμελητήριο κα).
-Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και Λογιστική Υποστήριξη).
-Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου.
-Δαπάνες Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων υλών και ενδιάμεσων προιόντων.
-Νέα Θέση Εργασίας για ένα έτος (έως 15.000 ΕΥΡΩ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται γενικά σε νέες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των γυναικείων συνεταιρισμών) που έκαναν έναρξη από 1/1/2011 έως 12/10/2011, ή που σκοπεύουν, εφόσον εγκριθούν στο πρόγραμμα, να δημιουργήσουν στο μέλλον την δική τους επιχείρηση (εξαιρείται από τη δράση το λιανικό εμπόριο, η γεωργία, η αλιεία, και οι τομείς εστίασης).

Ο επιδοτούμενος προϋπολογισμός της αίτησης κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ΕΥΡΩ για τις πάγιες δαπάνες της επιχείρησης (έως και για δύο έτη), ενώ χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου η δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης με ποσό έως και 15.000 ΕΥΡΩ, με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 15 Νοεμβρίου 2011 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια του νέου αυτού προγράμματος, το αναπτυξιακό κέντρο παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, τη σύνταξη και την υποβολή της αίτησης καθώς και στη σύνταξη ενός άριστου business plan που θα δώσει τη μέγιστη μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο www.akk.gr ή στο 2810 823002 (info@akk.gr).
You might also like:

Ε.Π.Κ.ΧΑΝ: "΄Εμπορο, το Φτωχευτικό δικαστήριο της Χώρας, τον έκρινε φτωχό και εκείνος δεν το κατάλαβε"

Πρώην Έμπορος των Αθηνών επισκέφθηκε στις 25-11-2011 ,τα Γραφεία της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ζητώντας την συνδρομή των Νομικών συνεργατών της ,γεμάτος απόγνωση και πίκρα, διότι ενώ ζήτησε να "πτωχείνει " ν.3588/2007. για χρέος 298.877,17 Ευρώ, προς το Δημόσιο, και ενώ βγήκε από το Πτωχευτικό Δικαστήριο απόφαση πτώχευσης, δεν το κατάλαβε ,με συνέπεια να κουβαλάει τον φόβο της προσωποκράτησης.
Συγκεκριμένα:Ο εν λόγω έμπορος διατηρούσε κατάστημα πωλήσεως ανδρικών ειδών, στα 'Ανω Λιόσια Αττικής ,δήλωσε με αίτηση του στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών,'οτι αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του,για χρέος που αφορούσε το Δημόσιο και ότι αναστέλλει τις πληρωμές του και επιδιώκει να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
Η αίτηση , που κατατέθηκε στο Πτωχευτικό Δικαστήριο,για το παραδεκτό της υπόθεσης, συνοδευόταν από τα προβλεπόμενα και οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.4 του Πτωχευτικού Κώδικα, αλλά απορρίφτηκε ,από το Δικαστήριο, με το σκεπτικό της απόφασης , που αναφέρει ότι, ο αιτών, δεν είχε περιουσία για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας,(δικαστικά έξοδα, αμοιβές συνδίκων και πραγματογνώμων καθώς και δαπανών μελών της επιτροπής πιστωτών) .αλλά διατάχθηκε η εγγραφή του στο Μητρώο Πτωχευσάντων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, δηλώνει φανερά, ικανοποιημένη που για μια φορά ακόμα, ένας ΄Ελληνας πολίτης, δέχτηκε τις Υπηρεσίες της, και "ανάσανε" από το βραχνά του χρέους του, υπενθυμίζοντας ότι η αγκαλιά της Ένωσης είναι ανοιχτή , για όλους τους πολίτες, γιατί καταναλωτές είμαστε όλοι μας.-


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη
--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Ο ΟΑΕΕ καλύπτει άνεργους

Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος, ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι των 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους και παραμένουν άνεργοι, προβλέπει εγκύκλιος του Οργανισμού.

Ειδικότερα ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον κλάδο Υγείας του Οργανισμού για δύο χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα θα πρέπει να:

α) Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας ή 2 χρόνια.

Το κατώτατο όριο των εξακοσίων ημερών εργασίας ή των δύο ετών αυξάνεται ανά 120 ημέρες ή 4 μήνες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας και μέχρι τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ή 15 ετών ασφάλισης.

β) Να μην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό (ακόμη και ως έμμεσα μέλη).

Οι νέες κατηγορίες υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης στον ΟΓΑ

Οι νέες κατηγορίες υποχρεωτικής και προαιρετικής ασφάλισης στον ΟΓΑ

Πέντε υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες στο Ταμείο των αγροτών και 2 προαιρετικές αναμένεται να καθιερωθούν στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), από την 1 Ιανουαρίου 2012.
Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Όπως αναφέρεται, η 6η και η 7η ασφαλιστική κατηγορία θα είναι προαιρετικές, δηλαδή θα μπορεί να τις επιλέξει ο κάθε ασφαλισμένος που επιθυμεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σύνταξη, αλλά με το αντίστοιχο αντίτιμο, κάτι που δεν ίσχυε μέχρι τώρα, καθώς ο κάθε ασφαλισμένος εντασόταν υποχρεωτικά στην κατηγορία που αντιστοιχούσε, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης. Συγκεκριμένα, υπενθυμίζεται ότι από το 1998, ισχύει η υποχρεωτική καταβολή των αναλογουσών εισφορών προς τον Οργανισμό, με ανταποδοτικό τρόπο. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερες εισφορές έχει την δυνατότητα να πληρώνει ο αγρότης, τόσο υψηλότερη σύνταξη θα πάρει με την συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του.

Η διαφορά είναι ότι πλέον οι αγρότες μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν ανώτερη ή κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία απ’ αυτή που υπάγονται υποχρεωτικά.

Το 2012, που θα είναι ο πρώτος χρόνος εφαρμογής της ρύθμισης, η μετάταξη στην αμέσως επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα πραγματοποιείται, εφόσον έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός χρόνος ασφάλισης, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν πλεονάζοντα έτη ασφάλισης σε κάθε κατηγορία.

Αναλυτικά, για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών προβλέπεται:

Η κύρια σύνταξη συνίσταται στο 2% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος ασφάλισης (θεωρείται πλήρες έτος ο χρόνος ασφάλισης μεγαλύτερος των 6 μηνών)
Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με επίδομα για τον/τη σύζυγο, αρκεί αυτός να μη συνταξιοδοτείται από καμία πηγή και να μην εργάζεται
Το επίδομα συζύγου είναι το 10% του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Η σύνταξη προσαυξάνεται επίσης με επίδομα παιδιών: 8% για το πρώτο, 10% για το δεύτερο, 12% για το τρίτο και πάνω, επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας
Στο ανωτέρω ποσό (κύρια + επικουρική + οικογενειακά επιδόματα) προστίθεται και η βασική σύνταξη του ΟΓΑ, η οποία είναι συγκεκριμένο ποσό, που μειώνεται σταδιακά από το 2003 κατά 4% ετησίως αρχίζοντας από 32% και μηδενίζεται το έτος 2027

Η Οικονομική κρίση και η Ιδιωτική Ασφάλιση


Η Οικονομική κρίση και η Ιδιωτική Ασφάλιση θα βρεθούν στο επίκεντρο της εκπομπής της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης "Η Ώρα του Καταναλωτή" στην τηλεόραση "Κύδων".

Τα παραπάνω θέματα θα αναλυθούν μαζί με τον εκλεκτό καλεσμένο εκδότη και δημοσιογράφο κ. Ευάγγελο Σπύρου την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011 στις 18.50 μ.μ.

Να σημειωθεί ότι η εκπομπή είναι ζωντανή και μπορούν να συμμετέχουν οι τηλεθεατές καταθέτοντας τις ερωτήσεις τους.

Οικονομική κρίση και Ιδιωτική Ασφάλιση στην 'Ώρα του Καταναλωτή'

Οικονομική κρίση και Ιδιωτική Ασφάλιση στην 'Ώρα του Καταναλωτή'
Η Οικονομική κρίση και η Ιδιωτική Ασφάλιση θα βρεθούν στο επίκεντρο της εκπομπής της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης "Η Ώρα του Καταναλωτή" στην τηλεόραση "Κύδων".

Τα παραπάνω θέματα θα αναλυθούν μαζί με τον εκλεκτό καλεσμένο εκδότη και δημοσιογράφο κ. Ευάγγελο Σπύρου την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2011 στις 18.50 μ.μ.

Να σημειωθεί ότι η εκπομπή είναι ζωντανή και μπορούν να συμμετέχουν οι τηλεθεατές καταθέτοντας τις ερωτήσεις τους.

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Η ΡΑΚΛΕΙΟ: Το Ειρηνοδικείο του διέγραψε χρέη 250.000 ευρώ

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011
Η

Είναι ακόμη ένας δανειολήπτης στην Κρήτη...
που δικαιώνεται από το Ειρηνοδικείο, του Ηρακλείου αυτή την φορά, το οποίο διέγραψε το ποσό των 250.000 από τις 300.000 ευρώ, τις οποίες εμφανιζόταν να χρωστάει σε διάφορες τράπεζες.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης « ο δανειολήπτης αυτός, είχε ένα σημαντικό χρέος, ύψους συνολικά 300.000 Ευρώ ,σε διάφορες Τράπεζες, εμφάνισε αδυναμία πληρωμής αυτού ,χρησιμοποίησε τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010 και το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,αναγνωρίζοντας την ειλικρίνεια του σε όσα αυτός προέβαλλε στην αίτησή του , αλλά και κρίνοντας ότι ο πολίτης αυτός έπρεπε να απαλλαγεί από το χρέος του και να αρχίσει μια νέα οικονομική και κοινωνική ζωή , τον απαλλαξε από το μεγάλο βραχνά του χρέους των 250.000 Ευρώ, παρά τις αντιρρήσεις των Τραπεζών σε στα όσα αυτές προέβαλλαν.

Με την απόφαση του, το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου διέγραψε το χρέος των 250.000 Ευρώ, καλώντας τον δανειολήπτη να πληρώσει το υπόλοιπο του χρέους του, 50.000 Ευρώ όπως αυτός είχε αιτήσει.

Όπως διαβάζουμε στο FlashNews, η χαρά του δανειολήπτη ήταν τόση μεγάλη, που αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, επικοινώνησε φανερά συγκινημένος με την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών και τους ευχαρίστησε όλους αναγνωρίζοντας την σημαντική καθοδήγηση και συνδρομή τους, στην όλη διαδικασία.

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, παρά τις συνεχείς θετικές αποφάσεις των Ειρηνοδικείων Κρήτης καλεί τους καταναλωτές- δανειολήπτες της Κρήτης, να επωφεληθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του Ν.3869/2010 και να εμπιστευτούν τις Πιστοποιημένες Ενώσεις Καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα: 24ωρο: ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Το Ειρηνοδικείο του διέγραψε χρέη 250.000 ευρώ http://24wro.blogspot.com/2011/11/250000.html#ixzz1eXyEgd6x

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Ένας μήνας παράταση για τις δηλώσεις αυθαιρέτων

Ένας μήνας παράταση για τις δηλώσεις αυθαιρέτωνΜέχρι το τέλος του χρόνου έχουν περιθώριο οι πολίτες προκειμένου...

να δηλώσουν τα αυθαίρετα τους και να τα νομιμοποιήσουν, πληρώνοντας τα ανάλογα παράβολα και πρόστιμα.Το υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να δώσει παράταση ενός μήνα, καθώς υπήρχαν πολλά αιτήματα πολιτών.Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου και παρατείνεται μέχρι την 30η Δεκεμβρίου.Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 60.000 αιτήσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων και το δημόσιο έχει εισπράξει περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ για παράβολα.

«Ψαλίδι» σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ

Email This Post Εκτυπώστε το άρθρο
21/11/2011 - 18:30

Περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ έως και 50% από τον Ιανουάριο του 2012 προβλέπει ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας.

Εξάλλου, εντός της εβδομάδας αναμένεται η δημοσιοποίηση του νέου καταλόγου των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων που θα επηρεάσει δραστικά το μισθολογικό και το συνταξιοδοτικό καθεστώς περίπου 170.000 εργαζομένων.

Στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων θα παραμείνουν και μετά τις αλλαγές που προωθούνται όσοι μέχρι το 2015 έχουν καταφέρει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης σε αυτό, ανεξαρτήτως της αφαίρεσης του επαγγέλματος τους από τη λίστα.

Το ΠΑΜΕ, θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας αύριο, στις 11 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας, στην οδό Σταδίου, αντιδρώντας στις επικείμενες αλλαγές στο ασφαλιστικό.

Επίσης, το ΠΑΜΕ, καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στις πρώην ΔΕΚΟ, στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα στο συλλαλητήριο Τρίτη 29 του μήνα στις 4μμ, στην Ομόνοια

Παράλληλα, ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ θα συνεδριάσουν εντός των επομένων ημερών με ανοιχτό το ενδεχόμενο Γενικής απεργίας στις 7 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του νέου κρατικού προϋπολογισμού.

Με επείγουσα επιστολή της η Γ.Σ.Ε.Ε. κατέθεσε συμπληρωματική Προσφυγή στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας κατά των νέων μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας.

Στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων θα παραμείνουν και μετά τις αλλαγές που προωθούνται όσοι μέχρι το 2015 έχουν καταφέρει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 12 χρόνια ασφάλισης σε αυτό, ανεξαρτήτως της αφαίρεσης του επαγγέλματος τους από τη λίστα.

Δεν λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών από τη διακοπή ρεύματος, αν και παρέχεται ανάλογη προστασία από την ευρωπαϊκή νομοθεσία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΒρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2011Στην απάντηση που δίνει ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Ενέργειας G. Oettinger σε ερώτηση του Κ. Πουπάκη αναφορικά με την προστασία των ευπαθών ομάδων από διακοπή ρεύματος σε περίπτωση μη καταβολής του τέλους ακίνητης περιουσίας, παραπέμπει τον Έλληνα ευρωβουλευτή στις διατάξεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών της Οδηγίας 2009/72 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας (άρθρο 3 παρ.7).Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω κοινοτική οδηγία δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κράτος μέλος αφενός να ορίσει τις ευάλωτες ομάδες και αφετέρου να τις προστατέψει από διακοπή ρεύματος, το ελληνικό κράτος χωρίς ίχνος κοινωνικής συνείδησης επέλεξε να την μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο (Ν.4001 αρ.52) ΧΩΡΙΣ:

1. Να συμπεριλάβει ξεκάθαρα στον ορισμό των «ευάλωτων πελατών», ποιοι είναι οι «οικονομικά ασθενείς» και εάν σε αυτούς εντάσσονται ομάδες όπως άνεργοι, χαμηλόμισθοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, «φτωχοί εργαζόμενοι»

2. Να τους δώσει τη δυνατότητα να απαλλαγούν οριστικά από το φόβο της διακοπής ρεύματοςΕιδικότερα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/72 (αρ.3 παρ.7):

«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των τελικών πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των «ευάλωτων καταναλωτών», όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των τελικών πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.Όπως τονίζει ο Έλληνας ευρωβουλευτής: «Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής ΕΕ2020 να υιοθετήσει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τη μείωση της φτώχειας κατά 25%, το ελληνικό κράτος με διαδοχικές φοροεπιδρομές και κόψιμο μισθών και συντάξεων «φτωχοποιεί» μεγάλες ομάδες πληθυσμού. Αποκορύφωμα αυτής της ανάλγητης πολιτικής είναι η απόφαση διακοπής ρεύματος ακόμα και σε όσους αντικειμενικά δεν έχουν να πληρώσουν το χαράτσι της ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους αρμόδιους ότι οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χαμηλόμισθοι, οι «φτωχοί εργαζόμενοι» που ζουν πλέον κοντά στο όριο της φτώχιας είναι ομάδες που χρήζουν προστασίας και όχι εξόντωσης. Η καθυστερημένη, βεβιασμένη και ανεπαρκής απόφαση του κράτους να αναστείλει προσωρινά τη διακοπή ηλεκτροδότησης δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει άμεσα το νομικό πλαίσιο να συμπεριλάβει ρητά τους παραπάνω στον ορισμό των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έτσι ώστε να πάψει οριστικά η ταλαιπωρία τους».Για περισσότερες πληροφορίες: www.kpoupakis.gr

Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β΄ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ 5ο ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
Τ.Κ. 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 2157695/7728 - FAX: 210 7407898
Αριθμ. Πρωτ. 53543 Φ.300.2
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2011
ΠΡΟΣ: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Πινάκων Επιτυχόντων και Πινάκων όσων δεν πληρούν τα προσόντα
και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Διαγωνισμό τεσσάρων χιλιάδων (4.000)
Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα».
ΣΧΕΤ: α.- Ν.3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 61).
β.- Η υπ’ αριθ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 Απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
«Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618).
γ.- Η υπ’ αριθ.34671οικ. Φ. 300.2 /28-7-2011 Απόφαση Α.Π.Σ.
1.- Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε συνημμένα τους κάτωθι πίνακες:
Α. Πίνακες υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που πληρούν τα προσόντα
και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία (εποχικών - ιδιωτών).
1. Πίνακας κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 3 του άρθρου 15 του ως άνω νόμου
(εποχικών).
2. Πίνακα κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 2 του άρθρου 15 του
προαναφερομένου νόμου (ιδιωτών), σε προσλήψιμη θέση σε ποσοστό 70% (οι πρώτοι 420
υποψήφιοι), υποψηφίων που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων
Λυκείου ή άλλου ισοτίμου Σχολείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ.
12077/15-7-2011 Απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1618 Β΄).
3. Πίνακα κατά σειρά επιτυχίας υποψηφίων με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που
προκύπτει κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 (Α’
61) και αφορά την κατηγορία των υποψηφίων της παρ. 2 του άρθρου 15 του
προαναφερομένου νόμου (ιδιωτών), σε προσλήψιμη θέση σε ποσοστό 30% (οι πρώτοι 180
υποψήφιοι), υποψηφίων που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
(Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου
Σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 12077/15-7-2011 Απόφασης
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη (ΦΕΚ 1618 Β΄).
1
ΑΔΑ: 457ΨΙ-ΝΓ3
Β. Πίνακες υποψηφίων Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης που δεν πληρούν τα
προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, ανά κατηγορία (εποχικών – ιδιωτών).
2.- Υπενθυμίζεται ότι κάθε υποψήφιος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων
ημερών, που αρχίζει από την ανάρτηση των πινάκων (από 21-11-2011 μέχρι και 25-11-2011),
δικαιούται να υποβάλει αίτηση διόρθωσης των στοιχείων που θεωρεί ότι δεν έχουν υπολογιστεί
ορθά. (παρ. 4 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 12077 Φ.1618/15-7-2011 Απόφασης Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη) απευθείας στο 5ο Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Σ.(Οι
ενστάσεις που θα υποβληθούν στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να προωθηθούν απευθείας στο 5ο
Τμήμα της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Σ. στο FAX 210 7407898 και κατόπιν με τη συνήθη
αλληλογραφία).
3.- Οι προαναφερόμενοι πίνακες θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού
Σώματος www . fireservice . gr (για την διευκόλυνση των υποψηφίων οι πίνακες θα αναρτηθούν κατά
φθίνουσα σειρά μορίων και κατά αλφαβητική σειρά) και σε έντυπη μορφή στις κατά τόπους
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.
4.- Η διενέργεια των Υγειονομικών εξετάσεων και Ψυχοτεχνικών-Αθλητικών δοκιμασιών θα
καθοριστούν με νεώτερη διαταγή.
5.- Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της παρούσης.-
Ο Αρχηγός
Παναγιώτης Α. Μπονάτσος
Αντιστράτηγος ΠΣ
2

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

Δεν θα κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα ,στις 21Νοεμβρίου, με παρέμβαση Βενιζέλου

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ κ. Υπουργέ,
Μόλις ανακοινώθηκε η παρέμβαση του Υπουργού Οικονομίας κ.Ευαγγέλου Βενιζέλου, προς την Διοίκηση της ΔΕΗ, για αναστολή εκτέλεσης της απόφασης "δηλ. να μην ισχύει άμεσα η απόφαση διαταγής διακοπής της παροχής ρεύματος, σε καταναλωτές οικονομικά αδύναμους, που δεν έχουν πληρώσει το χρέος του ρεύματος ,αλλά και του "χαρατσιού"η ΄Ενωση φανερά ενθουσιασμένη για αυτή την ανακοίνωση, ευχαρίστησε δημόσια τον Υπουργό Οικονομίας .
Στην ανακοίνωσή της η Ε.Π.Κ.ΧΑΝ απευθυνόμενη στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ.Ευάγγελο Βενιζέλο αναφέρει:

Αξιότιμε κ.Αντιπρόεδρε και Υπουργέ των Οικονομικών,

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μετά την ενημέρωση που είχε, ότι με απόφασή σας έστω και άτυπη, που είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα, με την οποία λέτε 1)ότι δεν θα στερηθούν χιλιάδες οικονομικά ανήμποροι καταναλωτές, την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος άμεσα ,δηλαδή δεν θα ισχύσει η διακοπή του ρεύματος μετά την πάροδο του 40ημέρου που τυπικά εκπνέει στις 21 Νοεμβρίου.
και 2) Ότι είδατε την αδικία και τα λάθη για κάποιους ανήμπορους καταναλωτές,και αποφασίσετε να τροποποιήσετε την απόφασή σας "περί του έκτακτου τέλους ακινήτων "με ευνοϊκότερους όρους, σας στέλνουμε από εδώ από την Κρήτη, δημόσια την ικανοποίηση μας,και τα συγχαρητήρια μας και επί πλέον την διαβεβαίωσή μας 'οτι ως ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , σας εμπιστευόμαστε και ως Σοσιαλιστή Υπουργό, αλλά και ως άνθρωπο.Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη
--
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Α/Μ35
Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866 Αρ.2
Email: epkxan@gmail.com
Τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306

Έρευνα: Ένας στους δυο Έλληνες μελαγχολικός λόγω κρίσης

tvxsteam tvxs.gr/node/71778

Ένας στους δύο Έλληνες αισθάνεται μελαγχολικός ή πεσμένος, σε καθημερινή βάση, για δύο τουλάχιστον εβδομάδες. Την ίδια ώρα, ένας στους πέντε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες κάνουν σκέψεις αυτοκτονίας. Σύμφωνα με επιδημιολογική μελέτη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) που παρουσιάζει η Ελευθεροτυπία, καταθλιπτκά επεισόδια και διαταραχές σχετίζονται άμεσα με οικονομικές μεταβλητές και κυρίως με τα προσωπικά χρέη και την ανεργία. Εξάλλου, σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ του tvxs.gr, οι οικονομικές αυτοκτονίες παρουσιάζουν έξαρση.

Ενδεικτικό άλλωστε ότι τα άτομα που έχουν υψηλή οικονομική δυσχέρεια εμφανίζουν μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο σε ποσοστό τριπλάσιο (20,9%) συγκριτικά με αυτούς που έχουν λιγότερα οικονομικά προβλήματα (6,2%). Επιπλέον, το 21,2% των ανθρώπων που βρίσκονται σε υψηλή οικονομική δυσχέρεια έχουν σκέψεις αυτοκτονίας. Ποσοστό τριπλάσιο και πάλι σε σχέση με εκείνο των ατόμων με χαμηλή οικονομική δυσχέρεια που κάνουν τέτοιες σκέψεις (7,4%).


Τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρήθηκε μια ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 15,3% των ανθρώπων που απάντησαν θετικά στο ερώτημα εάν τον τελευταίο μήνα ένιωσαν μελαγχολία σε καθημερινή βάση για τουλάχιστον δύο εβδομάδες. «Ναι» απάντησε το 54,4%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν 47,2%.

Επιπλέον, περίπου 8 στους 100 Έλληνες προέκυψε ότι εμφανίζουν συμπτωματολογία κλινικής κατάθλιψης που χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας. Το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα του 2009 ήταν 6,8%. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 20,6%. Επιπροσθέτως το 6,7% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι τον τελευταίο μήνα πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας έκανε σκέψεις για αυτοκτονία, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 1,5% δήλωσε ότι είχε, στο ίδιο χρονικό διάστημα, προσπαθήσει να αυτοκτονήσει. Τα αντίστοιχα ποσοστά του 2009 ήταν σαφώς χαμηλότερα, με το 6,2% να έχει κάνει σκέψεις ενώ απόπειρα είχε κάνει 1,1%.


Εξάλλου, σε σχέση με το 2009 αυξημένο κατά 20,4% εμφανίζεται φέτος το ποσοστό αυτών που βρίσκονται σε υψηλή οικονομική δυσχέρεια, όπως αυτή ορίζεται με βάση τον δείκτη IPED (Index Of Personal Economic Distress). Ένας στους πέντε, δηλαδή το 19,9% (έναντι 15,3% το 2009), αντιμετωπίζει «συχνά» δυσκολία να πληρώσει τους τρέχοντες λογαριασμούς της ΔΕΗ, του ΟΤΕ ή τα κοινόχρηστα ενώ «κάποιες φορές», απαντάει, ότι δυσκολεύεται το 24% (21,3% το 2009). Επιπλέον, κατά 50% έχει αυξηθεί το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τη δόση των τραπεζικών δανείων αλλά και όσον δυσκολεύονται να πληρώσουν το νοίκι τους.


Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα, τη συνολική εποπτεία και τον σχεδιασμό της οποίας είχε το ΕΠΙΨΥ και ο διευθυντής του, ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής και ακαδημαϊκός Κ. Στεφανής, διεξήχθη από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2011 σε δείγμα 2.256 ατόμων (πανελλαδικά) ηλικίας 18 ετών και άνω, μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν από τη εταιρεία ΚΑΠΑ RESEARCH.

Επιστημονικά υπεύθυνοι για την έρευνα είναι η Μαρίνα Οικονόμου, επίκουρη καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο ομότιμος καθηγητής Μιχάλης Μαδιανός, ενώ στην επιστημονική ομάδα εργασίας μετείχαν η ψυχολόγος Λίλη Πέππου, ο ψυχίατρος Χρήστος Θελερίτης και ο Αθανάσιος Πατελάκης, στατιστικός.
Σχετικά Άρθρα:
Φόβοι άτακτης χρεοκοπίας για Ελλάδα από την Bank of America-Merrill Lync
«Η κρίση οδηγεί σε κατάλυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»
Αύξηση της απαισιοδοξίας των πολιτών για την οικονομία καταγράφει το ΕΒΕΑ
Oικονομικές αυτοκτονίες και ψυχικό αδιέξοδο
Η άκρα δεξιά στην εποχή της κρίσης

* Ελλάδα
* αυτοκτονία
* μελαγχολία
* Οικονομική κρίση
έμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011
ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΨΥΧΑΡΓΩΣ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31 Ν. 4024/2011

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 31, Ν. 4024/2011

ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»


Το άρθρο 31 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α’ 226/27.10.2011), φέρει τον τίτλο «Αναλογικές ρυθμίσεις για νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Με την παράγραφο 1, του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 τίθενται οι προϋποθέσεις ένταξης των φορέων και οργανισμών στην έννοια «νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

Σύμφωνα με την παράγραφο 1α΄ του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 «Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. … ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους… εφαρμόζεται ανώτατο όριο μέσου κατά κεφαλή κόστους αμοιβών προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους…».

Από την γραμματική διατύπωση της ανωτέρω παραγράφου 1α, του άρθρου 31, του ν. 4024/2011 και την τεθείσα ως μόνη προϋπόθεση σ΄αυτό, για την ένταξη των φορέων και των οργανισμών στην έννοια των «νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», την «χρηματοδότηση κατά 50% τουλάχιστον από τον κρατικό προϋπολογισμό», προκύπτει ότι οι φορείς ψυχικής υγείας, που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση του προγράμματος «Ψυχαργώς», εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4024/2011.


Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 1, του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και ΔΕΚΟ» (ΦΕΚ Α’ 314/27.12.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και στον εποπτεύοντα Υπουργό (Υγείας), όπως με κοινή απόφασή τους υπαγάγουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» του νόμου αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (εκτός των δημοσίων επιχειρήσεων) χρηματοδοτούμενα από το Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό ("Οργανισμοί"), καθώς και δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου αυτού.


Αναρτήθηκε από Γιάννης Αλεξάκης στις 9:00 μ.μ.

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ:ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 ΕΛΕΓΧΟΥ
Τ.Κ.101 77 Α Θ Η Ν Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/14106
ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτές κ.κ. Θ. ΠΑΦΙΛΗ,
Γ. ΖΙΩΓΑ, Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟ-
ΠΟΥΛΟ, Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Γ. ΜΑΥΡΙΚΟ και Α. ΣΚΥΛ-
ΛΑΚΟ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/
101 83
(Γραφείο κ. Υπουργού)
3. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ :
α) Γραφείο κ. Αρχηγού
β) Δ/νση Οργάνωσης-Νομοθεσίας

ΘΕΜΑ : Εργασιακή εφεδρεία και στελέχωση στο Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

ΣΧΕΤ. : ΕΡΩΤΗΣΗ 756/ 18-10-2011.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Θ. ΠΑΦΙΛΗΣ, Γ. ΖΙΩΓΑΣ, Ν. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Γ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ και Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, σε ότι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι, για τη μελέτη του θέματος της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης του συνόλου των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, έχει συγκροτηθεί στο Αρχηγείο Επιτροπή, η οποία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της, θα υποβάλει σχετικό πόρισμα με τις προτάσεις της, προκειμένου να ληφθούν, στη συνέχεια, αποφάσεις που θα αφορούν και τυχόν ίδρυση, αναβάθμιση ή κατάργηση πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω Επιτροπή, πριν καταλήξει στο πόρισμά της, λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και ιδιαιτερότητες που αφορούν το οικιστικό και το φυσικό περιβάλλον, τον τομέα ευθύνης των Υπηρεσιών, καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, σκοπός της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών είναι η εύρυθμη λειτουργία αυτών, για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους, η αναβάθμιση των παρεχομένων στους πολίτες υπηρεσιών και πρωτίστως, η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας τους. Στο πλαίσιο αυτό και λαμβανόμενων υπόψη των υφιστάμενων δημοσιονομικών συνθηκών, θα αντιμετωπισθούν τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή και εν γένει λειτουργία των πυροσβεστικών Υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Πλέον των ανωτέρω, με το σχέδιο νόμου «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» εισάγεται η έννοια του εθελοντισμού στα Σώματα Ασφαλείας και εκφράζεται η πρόθεση της Πολιτείας, να προωθήσει, σε αυτή τη δύσκολη εποχή για την ελληνική κοινωνία, τη δημιουργία δομών που θα φέρουν τους πολίτες και το κράτος πιο κοντά. Ειδικά, η ανάπτυξη του εθελοντισμού σε κρατικό περιβάλλον αποτελεί μία πράξη ενοποίησης του κοινωνικού συνόλου και ενδυνάμωσης της έννοιας της κοινωνικής αλληλεγγύης, προβάλλοντας, παράλληλα, ένα ανθρωποκεντρικό πρότυπο και αξιοποιώντας την ανιδιοτελή προσφορά που ανέκαθεν χαρακτήριζε τον ελληνικό λαό.
- // -
- 2 -

Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι, για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου (ν. 1951/1991) των Εθελοντών Πυροσβεστών και Εθελοντών Πυροσβεστικών Σταθμών-Κλιμακίων συγκροτήθηκε, με απόφαση του Αρχηγού του Σώματος, Επιτροπή στην οποία συμμετείχε και εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών. Επίσης, κατά τη συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κλήθηκαν, παραβρέθηκαν και διατύπωσαν τις απόψεις-προτάσεις τους και εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστών.

Πέραν αυτών, επισημαίνεται, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε από τον υπογράφοντα και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Εμμανουήλ ΟΘΩΝΑ στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης την 5η και 6η Οκτωβρίου 2011, αντίστοιχα, στο εν λόγω σχέδιο νόμου συμπεριλήφθηκαν ρυθμίσεις, που εισάγουν κίνητρα για τους ενδιαφερομένους και συνάμα αναγνωρίζουν την προσφορά των εθελοντών και αξιοποιούν την εμπειρία τους, όπως είναι η μοριοδότηση κατά τη διενέργεια διαγωνισμού προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα. Ωστόσο, ο εθελοντισμός δεν πρέπει να μετατραπεί σε «όχημα» μονιμοποίησης στα Σώματα Ασφαλείας, καθότι αυτό πέραν της έγερσης νομικών αμφισβητήσεων και της αυστηρής και δικαιολογημένης κριτικής από την κοινωνία, είναι αυτονόητο ότι, αλλοιώνει και την ίδια την έννοια του εθελοντισμού.

Αναφορικά με το ζήτημα της εργασιακής εφεδρείας, επισημαίνεται ότι, το ένστολο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος εξαιρείται των σχετικών διατάξεων, ως προβλέπεται ρητά, από την περ. στ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων και προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα» του ψηφισθέντος νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

Πέραν των προαναφερομένων, διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να αποκατασταθεί εργασιακά ένας μεγάλος αριθμός εποχικών πυροσβεστών και να ενδυναμωθεί, παράλληλα, η επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος, με την αξιοποίηση ενός ήδη έμπειρου δυναμικού στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, δημοσιεύθηκε την 15-07-2011 Υπουργική Απόφαση «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Φ.Ε.Κ. 1618 Τεύχος Β΄), ενώ με την 34671 οικ Φ.300.2/ 28-07-2011 Απόφαση κ. Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, εκδόθηκε η «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης». Με την ανωτέρω ρύθμιση, η Κυβέρνηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης των συγκεκριμένων διατάξεων, εξάντλησε κάθε περιθώριο προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα συμμετοχής στο σχετικό διαγωνισμό όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, ως αναγνώριση της προσφοράς τους και προς ικανοποίηση των πράγματι δίκαιων αιτημάτων τους. Ο εν λόγω διαγωνισμός προσωπικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τέλος, σημειώνεται ότι, η αντιμετώπιση των ζητημάτων και η επίλυση των προβλημάτων, που απασχολούν το προσωπικό των Υπηρεσιών του Υπουργείου μας, αποτελεί βασικό στόχο και σταθερή επιδίωξή μας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Ιώσεις: Πως να δυναμώσετε τις άμυνές σας

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Επιμέλεια: Ρούλα Τσουλέα


Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατευθείτε από τις ιώσεις
του χειμώνα; Οι περισσότεροι άνθρωποι θα απαντήσουν «μια τονωτική
«ένεση» στο ανοσοποιητικό». Με ποιον τρόπο; Η επιστήμη ευτυχώς έχει
μερικές απαντήσεις…
Τα τελευταία χρόνια, η ιατρική έρευνα έχει
αποκαλύψει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι άμυνες του
οργανισμού – και όσα μαθαίνουν οι επιστήμονες, οδηγούν σε πρακτικούς
τρόπους που μας βοηθούν να μείνουμε υγιείς.
Το ανοσοποιητικό
σύστημα διαθέτει τρεις βασικές γραμμές άμυνας, λέει ο δρ Τζων Κάρναου,
λέκτορας Ανοσολογίας & Λοιμώξεων στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. Η
πρώτη είναι μια ομάδα κυττάρων που λέγονται ουδετερόφιλα και μακροφάγα,
και ουσιαστικά είναι τα κύτταρα που «καταπίνουν» και σκοτώνουν τα
βακτήρια. Στη συνέχεια είναι τα Τ-κύτταρα, τα οποία σκοτώνουν κάθε
κύτταρο που μολύνεται από έναν ιό ή γίνεται καρκινογόνο. Η τρίτη γραμμή
άμυνας είναι τα Β-κύτταρα, τα οποία βοηθούν τον οργανισμό να παράγει
αντισώματα για να εμποδίσει την εισβολή των ιών μέσα στα κύτταρα.
Τα
άσχημα νέα είναι ότι καθώς μεγαλώνουμε, το όλο σύστημα σταδιακά χάνει
τις δυνάμεις του και μετά τα 65 είναι πάρα πολύ αδύναμο, κατά την δρα
Τζάνετ Λορντ, διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης της Υγιούς Γήρανσης στο
Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ. «Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει αναπτυχθεί
για να μας βοηθεί να περάσουμε την αναπαραγωγική ηλικία», λέει στην
εφημερίδα «Daily Mail».

«Έτσι, μόλις τελειώσει η αναπαραγωγική
ηλικία, ο οργανισμός παράγει σταδιακά ολοένα λιγότερα Τ-κύτταρα, τα
αντισώματα που παράγει δεν είναι τόσο ισχυρά και κύτταρα όπως τα
ουδετερόφιλα είναι λιγότερο ικανά να πέπτουν και να εξολοθρεύουν τα
βακτήρια». Αυτό έχει μεγάλες συνέπειες στην υγεία, με πιο χαρακτηριστική
την φθίνουσα ευκολία με την οποία αντιμετωπίζει ο οργανισμός μας τις
λοιμώξεις καθώς μεγαλώνουμε.
Παρότι η εκφύλιση του ανοσοποιητικού
συστήματος μοιάζει αναπόφευκτη, η δρ Λορντ τονίζει ότι το πόσο γρήγορα
θα συμβεί αυτή υπόκειται σε μεγάλο βαθμό στον έλεγχό μας. «Ποτέ δεν
είναι αργά για να υιοθετήσουμε κάποιες συνήθειες που θα επηρεάσουν βαθιά
και ουσιαστικά το ανοσοποιητικό μας σύστημα, θωρακίζοντάς το μέχρι τα
βαθιά μας γηρατειά», λέει.
Τι μπορούμε να κάνουμε; Οι έως τώρα
μελέτες έχουν δείξει πως οι συμβουλές που ακολουθούν αποδίδουν, σε όποια
ηλικία κι αν τις βάλει κανείς στη ζωή του.

1. Μην χάνετε απότομα βάρος.
Τα περιττά κιλά εξασθενούν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού. «Το
σωματικό λίπος εκκρίνεις ορμόνες που καταστέλλουν το ανοσοποιητικό
σύστημα», εξηγεί η δρ Λορντ. «Κατ’ επέκταση, η μείωση του σωματικού
λίπους μπορεί να επηρεάσει θετικά τη λειτουργία του».
Ωστόσο, η
απότομη απώλεια βάρους δεν είναι η λύση. Πρόσφατη αμερικανική μελέτη
έδειξε ότι πειραματόζωα που υποβλήθηκαν σε αυστηρή δίαιτα είχαν
περισσότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν απ’ ό,τι άλλα ζώα που έχαναν
βάρος αργά και σταθερά.
«Ο πλήρης αποκλεισμός ολόκληρων ομάδων
τροφίμων, όπως οι υδατάνθρακες (ψωμί, ρύζι, πατάτα, ζυμαρικά,
δημητριακά, φρούτα) και τα λίπη, μπορεί να αποδυναμώσει σημαντικά το
ανοσοποιητικό σύστημα», προειδοποιεί η διατροφολόγος δρ Σάρα Σένκερ, από
το Βρετανικό Ίδρυμα Διατροφής. «Δεν είναι διόλου ωφέλιμο για τον
οργανισμό να υποβάλλεται σε στερητικές δίαιτες».

2. Να ξεκουράζεστε.
Μία και μόνο νύχτα κακού ύπνου αρκεί για να ελαττωθεί κατά το ήμισυ η
αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού συστήματος, ανακάλυψαν αμερικανοί
ερευνητές. Ως φαίνεται, όταν έχουμε έλλειψη ύπνου μειώνονται τα επίπεδα
των προστατευτικών Τ-κυττάρων και αυξάνονται αυτά των κυττάρων της
φλεγμονής, με επακόλουθο να αυξάνεται ο κίνδυνος να αρρωστήσουμε από
κάποιον ιό – είτε της γρίπης είτε του κρυολογήματος ή κάποιας ίωσης.
Επιπλέον,
η δυσλειτουργία αυτή οδηγεί σε μείωση της αποτελεσματικότητας ορισμένων
εμβολίων, διότι «ο οργανισμός παράγει λιγότερα αντισώματα», λέει ο δρ
Τζων Παρκ, ειδικός σε θέματα ύπνου από την Κλινική Μάγιο, στο Ρότσεστερ
της Μινεσότα. Αν, λοιπόν, πρόκειται να κάνετε το αντιγριπικό ή άλλο
εμβόλιο, φροντίστε να έχετε καλοκοιμηθεί το προηγούμενο 24ωρο.

3. Να περπατάτε.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η φυσική δραστηριότητα μπορεί να
κάνει τη διαφορά στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Τον
περασμένο μήνα, λ.χ., μελέτη που δημοσιεύθηκε στην «Βρετανική Επιθεώρηση
Αθλητιατρικής» έδειξε ότι όσοι φροντίζουν να γυμνάζονται τουλάχιστον
πέντε μέρες την εβδομάδα, μειώνουν έως 46% τις πιθανότητες να
κρυολογήσουν τον χειμώνα.
Μία άλλη μελέτη έδειξε ότι μισή ώρα
αεροβική δραστηριότητα (όπως το περπάτημα με γρήγορο βήμα) την ημέρα,
διπλασιάζει την αντίδραση του οργανισμού στο αντιγριπικό εμβόλιο.
Συνεπώς,
«φροντίστε να περπατάτε αρκετές φορές μέσα στην ημέρα για λίγα λεπτά
και με αρκετά γρήγορο βήμα, ώστε να λαχανιάζετε λίγο και να αρχίζετε να
ιδρώνετε», συνιστά η δρ Λορντ.

4. Αποφύγετε το στρες.
Το στρες ασκεί «τεράστια» αρνητική επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα,
κατά τον δρα Κάρναου. «Ξέρουμε ότι η αποτελεσματικότητά του σχετίζεται
με τα επίπεδα της ορμόνης του στρες, της κορτιζόλης», εξηγεί. «Όταν έχει
κανείς επίμονο στρες, η κορτιζόλη του παραμένει αυξημένη σε επιβλαβή
επίπεδα και το ανοσοποιητικό σύστημα υποφέρει».
Οι μελέτες έχουν
δείξει ότι το στρες εμποδίζει τα ουδετερόφιλα κύτταρα να σκοτώνουν τα
βακτήρια, με συνέπεια να καθίσταται ο οργανισμός ευάλωτος σε επικίνδυνες
λοιμώξεις. «Συχνά λέμε ότι μπορεί να πεθάνει κανείς επειδή ράγισε η
καρδιά του, αλλά στην πραγματικότητα πεθαίνει επειδή ραγίζει το
ανοσοποιητικό σύστημά του», λέει παραστατικά η δρ Λορντ.

5. Προσέχετε τι τρώτε.
Η διατροφή αποτελεί «κλειδί» για την υγεία του ανοσοποιητικού.
«Ορισμένα τρόφιμα διεγείρουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού», τονίζει
η δρ Σένκερ. Ποια είναι αυτά τα τρόφιμα; Το σελήνιο (στα καρύδια), ο
σίδηρος (στο κόκκινο κρέας και τα όσπρια), ο ψευδάργυρος (σε
οστρακόδερμα, δημητριακά και γαλακτοκομικά), η βιταμίνη Α (από καρότα,
κολοκύθια, πορτοκαλί ή κίτρινες πιπεριές), η βιταμίνη C (από
εσπεριδοειδή) και η βιταμίνη Ε (από σπόρους και ελαιόλαδο).
Όσον
αφορά τα διατροφικά συμπληρώματα, το βότανο Echinacea φαίνεται ότι
μπορεί να βοηθήσει. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση «The
Lancet» έδειξε ότι μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ενός κρυολογήματος
κατά 1,4 ημέρες. Ωστόσο, η δρ Σένκερ εφιστά την προσοχή: να το παίρνετε
μόνο όταν έχετε κρυολογήσει, διότι η δράση του διαρκεί έως δύο
εβδομάδες. «Εάν παραταθεί η διάρκεια λήψης ή κάνει κανείς κατάχρηση,
μπορεί να έχει αντίθετη από την επιθυμητή δράση, καταστέλλοντας την
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος», λέει.

6. Μην ξεχνάτε τα «καλά» βακτήρια με την αντιβίωση. Τα προβιοτικά είναι «καλά» στελέχη των βακτηρίων του εντέρου, που παίζουν σημαντικό ρόλο στο ανοσοποιητικό σύστημα.
«Πολλά
φυτικής προελεύσεως τρόφιμα περιέχουν μικροοργανισμούς που διεγείρουν
τις φυσικές άμυνες του οργανισμού για να τις ενισχύσουν», εξηγεί δρ Ρον
Κάτλερ, καθηγητής Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. «Τα προβιοτικά
“αντιγράφουν” και ενισχύουν αυτόν τον μηχανισμό, διεγείροντας το
ανοσοποιητικό σύστημα και αποτρέποντας την εισβολή παθογόνων βακτηρίων».

Τα προβιοτικά παρέχουν τα μεγαλύτερα οφέλη όταν καταναλώνονται
σε περιόδους που παίρνει κανείς αντιβιοτικά, τα οποία εξουδετερώνουν
τόσο τα παθογόνα βακτήρια όσο και τα «καλά» βακτήρια της πεπτικής οδού,
κατά τον δρα Κάτλερ.

7. Βγείτε έξω. Η
«βιταμίνη του ήλιου», η βιταμίνη D, βρίσκεται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος των ειδικών σε θέματα ανοσίας. «Τα τελευταία χρόνια
αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ τα μακροφάγα και
ότι η έλλειψή της από τον οργανισμό έχει ως συνέπεια εξασθένηση του
ανοσοποιητικού συστήματος», εξηγεί η δρ Λορντ.
Η βιταμίνη D
παράγεται κυρίως από το δέρμα, όταν αυτό εκτίθεται στον ήλιο, αλλά
μπορεί κανείς να την καταναλώσει τρώγοντας «παχιά» ψάρια και τρόφιμα
εμπλουτισμένα με αυτήν. Είκοσι λεπτά την ημέρα στον ήλιο τώρα τον
χειμώνα, είναι αρκετά για να αποκατασταθούν τα αποθέματα του οργανισμού
σε αυτήν, κατά την δρα Λορντ.
Τι κάνουν οι ίδιοι οι ειδικοί
*
Ο καθηγητής Ρον Έκλς, διευθυντής στο Κέντρο Κοινού Κρυολογήματος του
Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, τυλίγει πάντοτε τον χειμώνα ένα κασκώλ γύρω
από τη μύτη του. «Η μύτη αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας του
ανοσοποιητικού και όταν παγώνει, επιβραδύνεται η κίνηση των τριχών που
επιστρώνουν το εσωτερικό της και απωθούν ιούς και βακτήρια», εξηγεί.
*
Ο οικογενειακός γιατρός δρ Μάικ Σμιθ, αποφεύγει τις επαφές με άλλα
άτομα όταν κρυολογεί, για να αποφύγει μια επιπλέον λοίμωξη που θα
μπορούσε να τον καταβάλλει.
* Η δρ Τζάνετ Λορντ, διευθύντρια του
Κέντρου Μελέτης της Υγιούς Γήρανσης στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ,
κάνει κάθε πρωί τζόγγινγκ επί 30 λεπτά, για να εκτίθεται κιόλας στον
ήλιο και να παράγει ο οργανισμός της βιταμίνη D.
* Ο δρ Τζων
Κάρναου, λέκτορας Ανοσολογίας & Λοιμώξεων στο Πανεπιστήμιο του
Μπέρμιγχαμ, πηγαίνει μια βόλτα όποτε νιώθει στρες, για να το καταπραΰνει
γρήγορα.
Info
Κέντρο Κοινού Κρυολογήματος, Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ,
http://www.cardiff.ac.uk/biosi/subsites/cold/

Πηγή : ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
http://ygeia.tanea.gr/

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ


Έντυπη Έκδοση
Ελευθεροτυπία, Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011

«ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3869/2010»
Νόμος-ασπίδα δανειοληπτών
Συνέντευξη στον ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΒΙΑΚΗΑσπίδα προστασίας των δανειοληπτών αποτελεί ο νόμος 3869/2010 με βάση τον οποίο έχουν εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις που μειώνουν τα χρέη. Την επισήμανση κάνει η Ιωάννα Μελάκη, πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία έχει συμπαρασταθεί σε δανειολήπτες του νησιού, τους οποίους έχουν δικαιώσει τα αρμόδια δικαστήρια.

Ιωάννα Μελάκη, πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης: Μονόδρομος η εισαγωγή στο νόμο για νέο ξεκίνημα Ιωάννα Μελάκη, πρόεδρος της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης: Μονόδρομος η εισαγωγή στο νόμο για νέο ξεκίνημα «Για τον καταναλωτή, τον μη έχοντα εισόδημα, για τον μη έχοντα περιουσιακά στοιχεία και τον ευρισκόμενο κάτω από το "βραχνά" της υπερχρέωσης, μονόδρομος είναι η εισαγωγή στο ν.3869/2010 για ρύθμιση και "κούρεμα" χρέους, και προοπτική πλέον για ένα νέο ξεκίνημα στην οικονομική και κοινωνική ζωή του δανειολήπτη», επισημαίνει η κ. Ιωάννα Μελάκη, σε συνέντευξή της στην «Ε».

Οσοι έχουν χρέη σε τράπεζες και ταυτόχρονα βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση μπορούν να «κουρέψουν» το χρέος τους; Και αν ναι, με ποιον τρόπο;

«Οσοι δανειολήπτες δεν έχουν την πτωχευτική ιδιότητα, δηλαδή δεν είναι έμποροι, και είναι φυσικά πρόσωπα ή επαγγελματίες και έχουν χρεωθεί σε τράπεζες ή σε τρίτους, και έχουν αδυναμία πληρωμής του χρέους τους, διότι δεν έχουν εισόδημα λόγω ανεργίας ή άλλων κοινωνικών συνθηκών (ασθένεια), ή το χρέος τους υπερβαίνει τη δυνατότητα να πληρωθεί λόγω του μεγάλου μεγέθους του, καθώς ο δανειολήπτης δεν έχει εισόδημα, στην κρίση του Ειρηνοδικείου είναι να προβεί σε ένα μεγάλο "κούρεμα" της τάξης μέχρι 100%».

Τα δικαστήρια της Κρήτης έχουν δικαιώσει δανειολήπτες. Πόσες δικαστικές αποφάσεις έχουμε μέχρι σήμερα και τι αφορούν;

«Τα Ειρηνοδικεία της Κρήτης καθημερινά εκδίδουν αποφάσεις, οι περισσότερες των οποίων δικαιώνουν τους δανειολήπτες-καταναλωτές. Βασική προϋπόθεση για τη νικηφόρα απόφαση κάθε δανειολήπτη είναι η αίτησή του ή και τα προσκομιζόμενα στοιχεία να είναι αληθινά.

Τα δικαστήρια της Κρήτης συμμερίζονται τη φτώχεια και την αδυναμία των δανειοληπτών.

Περίπου 12 νικηφόρες αποφάσεις για ρύθμιση χρεών έχουν δημοσιευτεί από τα Ειρηνοδικεία, παγκρήτια, με τη συνδρομή της Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. Στις περισσότερες είχαμε εκτός από τη ρύθμιση του χρέους, ένα σημαντικό "κούρεμα", και αφορούσε άνεργους, ΑμεΑ, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους».

Τι συμβουλές θα δίνατε σε δανειολήπτες και σε τράπεζες;

«Καλούμε τους δανειολήπτες να διώξουν το φόβο, από τις πιέσεις των δανειστών και των συνεργατών αυτών, να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις του ν.3869/2010, να εμπιστευτούν τις πιστοποιημένες από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Ενώσεις Προστασίας Καταναλωτών, μεταξύ αυτών και την Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Καλούμε τις τράπεζες να ξαναεμπιστευτούν τους δανειολήπτες πελάτες τους, στις ρυθμίσεις που τους καλούν και έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν, να είναι ειλικρινείς, να μην περικλείουν αδιαφανείς και δυσνόητους όρους.*

Τι να προσέχουμε

Τι πρέπει να προσέχουν οι υποψήφιοι δανειολήπτες; Η Ιωάννα Μελάκη προτείνει:

* Να κάνουν έρευνα αγοράς, σχετικά με το ύψος του επιτοκίου.

* Εάν το επιτόκιο είναι σταθερό ή κυμαινόμενο.

* Τον τρόπο πληρωμής του δανείου αλλά και τη διάρκεια αποπληρωμής αυτού.

* Να μην περιέχει η σύμβαση καταχρηστικούς όρους.

* Πριν υπογράψουμε τη σύμβαση θα πρέπει να είμαστε οπλισμένοι με ηρεμία, νηφαλιότητα, να συμβουλευόμαστε την πλησιέστερη σε μας Πιστοποιημένη Ενωση Καταναλωτών, προκειμένου να μας εξηγηθούν, εάν υπάρχουν, δυσμενείς όροι και όροι με καταχρηστικότητα.

* Να προσέχουμε, να δανειζόμαστε στο πλαίσιο της οικονομικής δυνατότητάς μας, για να μπορούμε να προβούμε, στην εξυπηρέτηση της δόσης ανά μήνα, χωρίς να αντιμετωπίσουμε αδυναμία πληρωμής της δόσης.

Διευκρινίσεις για αποφυλάκιση όσων οφείλουν χρηματική ποινή

Διευκρινίσεις ως προς τη νομοθετική ρύθμιση Καστανίδη, που προβλέπει την αποφυλάκιση των κρατουμένων που οφείλουν μόνο δικαστικά έξοδα ή χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ, παρέχει με εγκύκλιό του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γ.

Μπόμπολης.

Τονίζει ότι η ευνοϊκή πρόβλεψη ισχύει και για αποφάσεις που εκδίδονται μετά την ισχύ του νόμου, αφού ο νομοθέτης δεν επιθυμεί πλέον να εισπράττονται τα δικαστικά έξοδα και η χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ με κράτηση του καταδικασθέντος. Οσοι, δηλαδή, καταδικάστηκαν μετά την ισχύ του νόμου 3904/2010 (23 Δεκεμβρίου 2010) δεν φυλακίζονται, όμως στις περιπτώσεις αυτές το πόσο θα εισπράττεται με άλλο τρόπο, είτε με βεβαίωσή του στην Εφορία είτε με κατάσχεση της περιουσίας του. Το ίδιο ισχύει και όταν επιβάλλεται με τη δικαστική απόφαση φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ και στη συνέχεια χορηγείται αναστολή στην ποινή φυλάκισης.

Οσον αφορά τις περιπτώσεις που οι καταδικασθέντες -κυρίως αλλοδαποί- δεν έχουν ΑΦΜ, που, όπως υπογραμμίζει ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, δεν είναι σπάνιες, εναπόκειται στον εισαγγελέα εκτέλεσης της ποινής να αποφασίσει εάν ο φάκελος θα τεθεί ή όχι προσωρινά στο αρχείο, λόγω αδυναμίας βεβαίωσης του χρέους στην αρμόδια Εφορία, μέχρις ότου υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη για το τι πρέπει να γίνει.

Εφόσον υπάρχει ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή, η εκτέλεσή τους γίνεται κανονικά, δηλαδή εκτίεται η φυλάκιση και βεβαιώνεται η χρηματική ποινή.

Τέλος, η εγκύκλιος σημειώνει ότι δεν προβλέπεται «συγχώνευση» στα ποσά των εξόδων αλλά υπολογίζονται αθροιστικά. Το ποσό των 3.000 ευρώ αφορά τόσο το ύψος των εξόδων, όσο και της χρηματικής ποινής.
Β.ΦΩΤ.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

“Ἀνήκω σὲ µία χώρα µικρή”( Ομιλία του Γιώργου Σεφέρη)

http://gavdosfm.gr/.
Ομιλία του Γιώργου Σεφέρη κατά την τελετή παραλαβής του Βραβείου
Νόμπελ Λογοτεχνίας, 11 Δεκεμβρίου 1963
Σαν να το είπε χθές!

Εδώ και μήνες η Ελλάδα είναι στο πραιτώριο. Χλευάζεται και
κατασυκοφαντείται. Αναίσχυντοι αργυραμοιβοί την παίζουν στα ζάρια.
Προσβάλλουν τους ανθρώπους της, αμφισβητούν την ιστορία της και τον
πολιτισμό της. Όποια εφημερίδα και να ανοίξεις, μας έχουν κατατάξει
στα «σκουπίδια». Μας... θεωρούν ένα περιττό βάρος, από το οποίο όλοιθέλουν να απαλλαγούν, αλλά δεν ξέρουν ακόμα πώς.
Ε, λοιπόν, η Ελλάδα δεν είναι για τα σκουπίδια!
Δεν είμαστε οι Έλληνες διεφθαρμένοι και τεμπέληδες. Χαβαλέδες ήμασταν
για πολύ καιρό. Βάλαμε τον αυτόματο πιλότο. Ένας φτωχός λαός, που
γνώρισε την αφθονία και παρασύρθηκε γιατί νόμισε πως θα κρατήσει για
πάντα. Πίστεψε και στα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» κάποιων
αδίστακτων πολιτικάντηδων. Για την ακρίβεια ίσως στην Ελλάδα υπάρχουν
λιγότεροι διεφθαρμένοι και τεμπέληδες απ’ ότι σε πολλές άλλες χώρες.
Και τώρα ήρθε η ώρα του λογαριασμού. Είναι μια δύσκολη ώρα, αλλά δεν
ήρθε το τέλος.
Όμως, ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα το 15% του πληθυσμού της δεν ζει με κουπόνια.
Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα, κάθε ελληνόπουλο έχει δωρεάν πρόσβαση στο
Πανεπιστήμιο.
Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα έχουμε ένα, έστω ημιτελές, αλλά έχουμε σύστημα υγείας.
Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα έχουμε ένα κράτος που έχει μια μεγάλη
περιουσία. Άλλα κράτη δεν έχουν τίποτα. Αυτήν βλέπουν και
ξερογλύφονται.
Ευτυχώς ακόμα στην Ελλάδα οι γονείς βοηθάνε τα παιδιά τους και εκείνα
τους γονείς τους.
Ευτυχώς, η μικρή και φτωχή Ελλάδα δεν ήταν απούσα από καμιά μεγάλη
μάχη για την ελευθερία. Και έδινε το είναι της, όταν οι άλλοι είχαν
ήδη παραδώσει και την ψυχή και το πνεύμα.
Ευτυχώς ακόμα, η Ελλάδα έχει μέλλον.
Έβλεπα εκείνα τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδος Πόλο, να ανεβαίνουν στον
Όλυμπο, μες τη «φωλιά του Δράκου», και είπα , πως δεν χάθηκε η
ελπίδα. Υπάρχει ακόμα το μέταλλο του νικητή.
Η Ελλάδα έχει μέλλον, γιατί στη μακραίωνα ιστορία της κάθε μεγάλη ήττα
και καταστροφή, αντί να την αφανίσει, την ανάσταινε!
Γιατί τα γράφω αυτά; Μου τηλεφώνησαν κάποιοι «φίλοι» απ’ το εξωτερικό
και μας ….νεκρολογούσαν! Είναι απ’ τα κοράκια που έχουν στοιχηματίσει
στην πτώχευσή μας και ανησυχούν μήπως και χάσουν τα λεφτά τους! Και
βιάζονται! Τόσο πολύ θύμωσα που έκλεισα το τηλέφωνο. Ύστερα τους
έστειλα το κείμενο που ακολουθεί….

“Ἀνήκω σὲ µία χώρα µικρή.
Ἕνα πέτρινο ἀκρωτήρι στὴ Μεσόγειο, ποὺ δὲν ἔχει ἄλλο ἀγαθὸ παρὰ τὸν
ἀγώνα τοῦ λαοῦ, τὴ θάλασσα, καὶ τὸ φῶς τοῦ ἥλιου.
Εἶναι µικρὸς ὁ τόπος µας, ἀλλὰ ἡ παράδοσή του εἶναι τεράστια καὶ τὸ
πράγµα ποὺ τὴ χαρακτηρίζει εἶναι ὅτι µᾶς παραδόθηκε χωρὶς διακοπή.
Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα δὲν ἔπαψε ποτὲ της νὰ µιλιέται. Δέχτηκε τὶς
ἀλλοιώσεις ποὺ δέχεται καθετὶ ζωντανό, ἀλλὰ δὲν παρουσιάζει κανένα
χάσµα.
Ἄλλο χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς παράδοσης εἶναι ἡ ἀγάπη της γιὰ τὴν
ἀνθρωπιά, κανόνας της εἶναι ἡ δικαιοσύνη.
Στὴν ἀρχαία τραγωδία, τὴν ὀργανωµένη µὲ τόση ἀκρίβεια, ὁ ἄνθρωπος ποὺ
ξεπερνᾶ τὸ µέτρο, πρέπει νὰ τιµωρηθεῖ ἀπὸ τὶς Ἐρινύες.
Ὅσο γιὰ µένα συγκινοῦµαι παρατηρώντας πὼς ἡ συνείδηση τῆς δικαιοσύνης
εἶχε τόσο πολὺ διαποτίσει τὴν ἑλληνικὴ ψυχή, ὥστε νὰ γίνει κανόνας τοῦ
φυσικοῦκόσµου.
Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς διδασκάλους µου, τῶν ἀρχῶν τοῦ περασµένου αἰώνα,
γράφει: «… θὰ χαθοῦµε γιατί ἀδικήσαµε …».
Αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀγράµµατος. Εἶχε µάθει νὰ γράφει στὰ τριάντα
πέντε χρόνια τῆς ἡλικίας του. Ἀλλὰ στὴν Ἑλλάδα τῶν ἡµερῶν µας, ἡ
προφορικὴ παράδοση πηγαίνει µακριὰ στὰ περασµένα ὅσο καὶ ἡ γραπτή. Τὸ
ἴδιο καὶ ἡ ποίηση.
Εἶναι γιὰ µένα σηµαντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σουηδία θέλησε νὰ τιµήσει
καὶ τούτη τὴν ποίηση καὶ ὅλη τὴν ποίηση γενικά, ἀκόµη καὶ ὅταν
ἀναβρύζει ἀνάµεσα σ’ἕνα λαὸ περιορισµένο.
Γιατί πιστεύω πὼς τοῦτος ὁ σύγχρονος κόσµος ὅπου ζοῦµε, ὁ
τυρρανισµένος ἀπὸ τὸ φόβο καὶ τὴν ἀνησυχία, τὴ χρειάζεται τὴν ποίηση.
Ἡ ποίηση ἔχει τὶς ρίζες της στὴν ἀνθρώπινη ἀνάσα – καὶ τί θὰ
γινόµασταν ἂν ἡ πνοή µας λιγόστευε;
Εἶναι µία πράξη ἐµπιστοσύνης – κι ἕνας Θεὸς τὸ ξέρει ἂν τὰ δεινά µας
δὲν τὰ χρωστᾶµε στὴ στέρηση ἐµπιστοσύνης.
Παρατήρησαν, τὸν περασµένο χρόνο γύρω ἀπὸ τοῦτο τὸ τραπέζι, τὴν πολὺ
µεγάλη διαφορὰ ἀνάµεσα στὶς ἀνακαλύψεις τῆς σύγχρονης ἐπιστήµης καὶ
στὴλογοτεχνία. παρατήρησαν πὼς ἀνάµεσα σ’ ἕνα ἀρχαῖο ἑλληνικὸ δράµα
καὶ ἕνα σηµερινό, ἡ διαφορὰ εἶναι λίγη. Ναί, ἡ συµπεριφορὰ τοῦ
ἀνθρώπου δὲ µοιάζει νὰἔχει ἀλλάξει βασικά. Καὶ πρέπει νὰ προσθέσω πὼς
νιώθει πάντα τὴν ἀνάγκη ν’ ἀκούσει τούτη τὴν ἀνθρώπινη φωνὴ ποὺ
ὀνοµάζουµε ποίηση. Αὐτὴ ἡ φωνὴ ποὺ κινδυνεύει νὰ σβήσει κάθε στιγµὴ ἀπὸ
στέρηση ἀγάπης καὶ ὁλοένα ξαναγεννιέται. Κυνηγηµένη, ξέρει ποὺ νὰ
’βρει καταφύγιο, ἀπαρνηµένη, ἔχει τὸ ἔνστικτο νὰ πάει νὰ ριζώσει στοὺς
πιὸ ἀπροσδόκητους τόπους. Γι’ αὐτὴ δὲν ὑπάρχουν µεγάλα καὶ µικρὰ µέρη
τοῦ κόσµου. Τὸ βασίλειό της εἶναι στὶς καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώπων τῆς
γῆς. Ἔχει τὴ χάρη ν’ ἀποφεύγει πάντα τὴ συνήθεια, αὐτὴ τὴ βιοµηχανία.

Χρωστῶ τὴν εὐγνωµοσύνη µου στὴ Σουηδικὴ Ἀκαδηµία ποὺ ἔνιωσε αὐτὰ τὰ
πράγµατα, ποὺ ἔνιωσε πὼς οἱ γλῶσσες, οἱ λεγόµενες περιορισµένης
χρήσης, δὲν πρέπει νὰ καταντοῦν φράχτες ὅπου πνίγεται ὁ παλµὸς τῆς
ἀνθρώπινης καρδιᾶς, ποὺ ἔγινε ἕνας Ἄρειος Πάγος ἱκανός νὰ κρίνει µὲ
ἀλήθεια ἐπίσηµη τὴν ἄδικη µοίρα τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ θυµηθῶ τὸν Σέλλεϋ,
τὸν ἐµπνευστή, καθώς µᾶς λένε, τοῦ Ἀλφρέδου Νοµπέλ, αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου
ποὺ µπόρεσε νὰ ἐξαγοράσει τὴνἀναπόφευκτη βία µὲ τὴ µεγαλοσύνη τῆς
καρδιᾶς του.
Σ’ αὐτὸ τὸν κόσµο, ποὺ ὁλοένα στενεύει, ὁ καθένας µας χρειάζεται ὅλους
τούς ἄλλους. Πρέπει ν’ ἀναζητήσουµε τὸν ἄνθρωπο, ὅπου καὶ νὰ
βρίσκεται.
Ὅταν στὸ δρόµο τῆς Θήβας, ὁ Οἰδίπους συνάντησε τὴ Σφίγγα, κι αὐτὴ τοῦ
ἔθεσε τὸ αἴνιγµά της, ἡ ἀπόκρισή του ἦταν: ὁ ἄνθρωπος. Τούτη ἡ ἁπλὴ
λέξη χάλασε τὸ τέρας. Ἔχουµε πολλὰ τέρατα νὰ καταστρέψουµε. Ἂς
συλλογιστοῦµε τὴν ἀπόκριση τοῦ Οἰδίποδα.»

Μας το έστειλε η ακροάτρια Μαρία γιαννιώδη

http://el.wikipedia.org/wiki
Posted by tzounaras vasileios on November 8th, 2011
Comments Off
Posted in: O Peiratis ths gavdou

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011
Προς παράταση η αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Πολιτικά νέα - ειδήσεις

09/11/2011 - 16:22 - 0 Σχόλια
Προς παράταση η αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας σύμφωνα με έγγραφο του υφυπουργού Εργασίας, Γ. Κουτσούκου, στη Βουλή

Στην αγωνία των χιλιάδων πολιτών οι οποίοι περισσότερο από το νέο πρόσωπο του πρωθυπουργού ενδιαφέρονται εάν θα βγει στον πλειστηριασμό το σπίτι τους, βάζει τέλος ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γιάννης Κουτσούκος, προαναγγέλλοντας στη Βουλή, το ενδεχόμενο νέας αναστολής των πλειστηριασμών για την πρώτη κατοικία.

Απαντώντας στον ερωτώντα βουλευτή της ΝΔ, Μιχάλη Γιαννάκη, ο κ. Κουτσούκος σε έγγραφό του αναφέρει πως «η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για την προσαρμογή των δανειακών υποχρεώσεων των καταναλωτών, εξαιτίας της μείωσης ή απώλειας εισοδημάτων τους» ... «ώστε να διασφαλίσει ότι οι ρυθμίσεις των τραπεζών που γίνονται είναι πράγματι ουσιαστικές, αντιμετωπίζουν και δεν αναστέλλουν απλώς το πρόβλημα των οφειλετών, προσανατολίζονται στις πραγματικές δυνατότητες των πολιτών και δεν επιδεινώνουν για τους καταναλωτές τους όρους εξυπηρέτησης των δανείων (π.χ. παράταση περιόδου αποπληρωμής με αύξηση του επιτοκίου)...
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εξετάζει πράγματι και τι θέμα της παράτασης της αναστολής των πλειστηριασμών», διότι «οι λόγοι που επέβαλλαν τις μέχρι σήμερα αναστολές των πλειστηριασμών (σ.σ.: με τους Ν. 3986/2011 και 3869/2010), δεν φαίνεται πράγματι να έχουν αρθεί»...
Η αναστολή των πλειστηριασμών διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις ανάμεσα σε πιστωτικά ιδρύματα και οφειλέτες ώστε να επιδιωχθεί η καλύτερη δυνατή διευθέτηση και εξυπηρέτηση των οφειλών τους».
Επιπλέον, αναφέρει ο κ. Κουτσούκος, «η παράταση αποτρέπει μια υπερφόρτωση της Δικαιοσύνης που θα μπορούσε να προκληθεί στην παρούσα φάση από την κατάθεση αιτήσεων στα αρμόδια Ειρηνοδικεία για ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων και συγχρόνως αιτήσεων για αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεων».

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Μ. Αντωνάκη: H ανασφάλεια δημιουργεί την ανάγκη για ασφάλεια
Μέγεθος γραμματοσειράς
μείωση μεγέθους γραμματοσειράς μείωση μεγέθους γραμματοσειράς μεγένθυση γραμματοσειράς μεγένθυση γραμματοσειράς
Συντάκτης / NextDeal
Τρίτη, 08 Νοεμβρίου 2011 10:22

* Κρίσιμη ψηφοφορία για τον Μπερλουσκόνι
* Ανησυχία στον ασφαλιστικό κλάδο για τα ομόλογα λέει η Ρόδη Κράτσα
* Λίγα προβλήματα στις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές από τα ελληνικά ομόλογα λέει η EIOPA
* Να ανοίξουν οι ασφαλιστικές αγορές ζητά η Deutche Bank
* Η Moodys υποβάθμισε 3 κυπριακές τράπεζες
*

Μ. Αντωνάκη: H ανασφάλεια δημιουργεί την ανάγκη για ασφάλειαΣτο ρόλο και τις προοπτικές της ασφαλιστικής αγοράς υπο το πρίσμα της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας,αναφέρθηκε η Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος,στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων στο Ζάππειο Μέγαρο με θέμα «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση vs Bank Assurance?».
θέμα την "Προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα".


"Στις συζητήσεις που γίνονται στην ασφαλιστική αγορά με τους διαμεσολαβούντες επικρατούν κυρίως θέματα που δημιουργούν τριβές όπως η είσπραξη των ασφαλίστρων, οι ακυρώσεις κ.ά. ή ζητήματα ανταγωνισμού μεταξύ δικτύων (παραδοσιακά, bancassurance, εναλλακτικά).

Είναι σίγουρα λογικό να απασχολούν τον καθένα από εμάς ζητήματα που θεωρούμε απειλή για τη δουλειά μας. Όμως, πιστεύω ακράδαντα ότι σήμερα η οπτική μας πρέπει να είναι πιο σφαιρική. Καθένας από εμάς οφείλει να δει τα πράγματα ευρύτερα σε σχέση με το χώρο και το χρόνο που ζούμε, καθώς τα πάντα φαίνονται να αλλάζουν και ο κόσμος που γνωρίζαμε - ο κόσμος μας – αντικαθίσταται από ένα νέο.


Νομίζω ότι η σειρά με την οποία φυσιολογικά μπαίνουν τα ερωτήματα για την ασφαλιστική αγορά είναι η ακόλουθη:

* Πού θα είναι η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και ποια θα είναι η μορφή της εθνικής μας οικονομίας;
* Στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας των επόμενων χρόνων υπάρχει ρόλος για την Ιδιωτική Ασφάλιση και ποιος είναι αυτός; Υπάρχει αναπτυξιακή προοπτική για τον κλάδο και που στηρίζεται αυτή; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη;
* Στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται ποια είναι η θέση των διαμεσολαβούντων - η δική σας θέση; Ποιες είναι οι ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά σας και ποιες οι απειλές που πρέπει να αποκρούσετε;

Αλλά ας πάρουμε καθένα από τα ερωτήματα με τη σειρά.


1. Μορφή Εθνικής Οικονομίας

Μετά από μια μακρά περίοδο ευημερίας η χώρα μας περνά δύσκολες στιγμές, για ορισμένους πολύ δύσκολες έως δραματικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χώρος των ευρωπαϊκών κρατών που με τόση δυσκολία και προσπάθεια ενταχθήκαμε περνά κι ο ίδιος κρίση. Στη χώρα μας, όμως, βιώνουμε την κρίση πιο έντονα λόγω σημαντικών προβλημάτων που για χρόνια ανεχθήκαμε και δεν αντιμετωπίσαμε. Σήμερα, η εθνική οικονομία βρίσκεται μπροστά στο μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης. Γιατί χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει ελπίδα. Νομίζω πως το ένστικτο επιβίωσης που έχουμε θα μας οδηγήσει από τη δίκαιη διαμαρτυρία στο να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε πιο σκληρά κάτω από σαφώς πιο δύσκολες συνθήκες αλλά ενδεχομένως σε ένα νέο περιβάλλον όπου οι κανόνες θα είναι πιο ξεκάθαροι, το Κράτος μικρότερο και πιο αποτελεσματικό.

Η οικονομία μας για να προχωρήσει οφείλει και πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική.2. Ρόλος και Προοπτική Ασφαλιστικής Αγοράς

Η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι ένας κλάδος συνδεδεμένος με την πραγματική οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι όταν η οικονομία μειώνεται, μειώνεται και η ασφαλιστική δραστηριότητα και όταν υπάρχει ανάκαμψη στην οικονομία ανακάμπτει και η ασφαλιστική δραστηριότητα.

Με βάση τα στοιχεία για το α’ εξάμηνο του 2011 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων στην Ελλάδα κατέγραψε μείωση 9,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα (-13,8% στη Ζωή, -5,9% στις Γενικές). Αυτό όμως που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η πτωτική πορεία δε σημειώνεται μόνο στη χώρα μας αλλά αποτελεί τάση και σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι άσχετη από τη γενική κρίση. Ενδεικτικά αναφέρω διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή του κλάδου Ζωής του α’ εξαμήνου 2011 σε διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες: Ιταλία -21,9%, Γαλλία, -11%, Γερμανία -8,2% και Πορτογαλία -39%!Σήμερα η ελληνική ασφαλιστική αγορά δοκιμάζεται πολλαπλά:

* Η ύφεση, η ανεργία και ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος οδηγούν τους Έλληνες σε μείωση αγορών νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων και αύξηση των εξαγορών προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητά τους.
* Η αξία των επενδύσεων μειώνεται σημαντικά με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη κάλυψής τους με νέα κεφάλαια, ενώ μεγαλύτερες κεφαλαιακές υποχρεώσεις θα κληθούν να αναλάβουν οι ασφαλιστικές εταιρίες μετά την εθελοντική συμμετοχή τους στο PSI και το κούρεμα των ομολόγων.
* Σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση απαιτεί και η προσαρμογή στο νέο καθεστώς φερεγγυότητας Solvency II. Εκτός των οικονομικών απαιτήσεων το Solvency II επιφέρει και ποιοτικές αλλαγές που αναφέρονται στην εταιρική διακυβέρνηση, δηλαδή στην οργάνωση, τη λειτουργία και τις διαδικασίες της εταιρίας.

Άρα η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο που οι απαιτήσεις σε νέα κεφάλαια είναι μεγάλες ενώ ταυτόχρονα η παραγωγή βαίνει μειούμενη.Από την άλλη πλευρά υπάρχουν θετικά σημεία:

* Η κρίση γεννά ανασφάλεια και επιθυμία του ανθρώπου να εξασφαλιστεί άρα προκύπτει πραγματική ανάγκη για τις υπηρεσίες της ασφαλιστικής αγοράς.
* Σχεδόν όλοι οι κλάδοι της ασφάλισης έχουν μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης, κανένας κλάδος δε μπορεί να θεωρηθεί κορεσμένος. Ειδικότερα στους τομείς της σύνταξης και της υγείας οι παροχές των οποίων μειώνονται συνεχώς, υπάρχει σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την αγορά.
* Το νομοθετικό πλαίσιο με το Solvency II θωρακίζει την αγορά απόλυτα και η εποπτική αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της. Άρα ως προς τα θέματα αξιοπιστίας μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας ξεκινώντας από πολύ ισχυρή θέση.

Άρα συντρέχουν βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης. Αυτό που ζητείται είναι το ενδιαφέρον για τον κλάδο από την Πολιτεία, να σκύψει δηλαδή πάνω από τα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξή του και να βρει λύσεις σε συνεργασία με την αγορά. Ποια είναι τα βασικά θέματα που απασχολούν την αγορά και για τα οποία ζητείται διάλογος με την Πολιτεία;

* οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης (επενδύσεις, PSI)
* η ομαλή προσαρμογή στο Solvency II
* η εξασφάλιση ενιαίας εποπτείας
* η αναγνώριση του συμπληρωματικού ρόλου στις συντάξεις (βλ. φορολογικά κίνητρα)
* ο έλεγχος του κόστους των υπηρεσιών υγείας και η αποτροπή των σχεδιαζόμενων ανεπίτρεπτων τιμολογιακών παρεμβάσεων
* τα οικονομικά προβλήματα των Εγγυητικών- Επικουρικών Ταμείων του κλάδου
* ο περιορισμός του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων


3. Εσωτερικός ανταγωνισμός και προκλήσεις

Όσο μικρότερη η πίτα της αγοράς τόσο μεγαλύτερος και σκληρότερος ο ανταγωνισμός. Θεωρώ πάντως ότι λόγω του χαμηλού βαθμού διείσδυσης της ασφάλισης υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για όλους.


Τα κρίσιμα σημεία εδώ είναι:

α) η διεύρυνση της πίτας
β) η προστιθέμενη αξία κάθε διαμεσολαβητή και κάθε δικτύου διαμεσολάβησης στην ασφαλιστική διαδικασία
γ) η διαφάνεια και η συγκράτηση του κόστους των ασφαλιστικών προγραμμάτων


α) Διεύρυνση της πίτας: Τις δύσκολες αυτές ώρες χρειάζεται ομοψυχία και προσπάθεια. Η κρίση είναι εδώ και πρέπει να ξεπεραστεί. Όλα τα μέρη της αγοράς πρέπει να αγωνιστούμε για να αποδείξουμε ότι η ασφαλιστική αγορά είναι μια αγορά αξιόπιστη που συμβάλλει στην ελληνική κοινωνία και οικονομία και να πείσουμε τους πολίτες ότι είμαστε άξιοι διαχειριστές των χρημάτων τους. Για να διευρυνθεί η πίτα πρέπει να βάλουμε τις διαφορές μας στην άκρη, να καταπολεμήσουμε την εσωστρέφεια και να βελτιώσουμε την εικόνα της αγοράς. Το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συστράτευση όλων των δυνάμεων του κλάδου προκειμένου να διεκδικήσουμε από κοινού βασικά πράγματα που θα πάνε την αγορά μας μπροστά: φορολογικά κίνητρα, συμπληρωματικός ρόλος στις συντάξεις κ.ά. Η διεύρυνση της αγοράς είναι υπόθεση και στόχος όλων μας. Θυμίζω μόνο ότι με στοιχεία 2009 το κατά κεφαλήν στην Ελλάδα ανέρχεται στα 483 € ενώ στην Ευρώπη στα 1.996 €!β) Προστιθέμενη αξία κάθε διαμεσολαβητή και κάθε δικτύου διαμεσολάβησης: Παρακολουθώντας την ευρωπαϊκή πρακτική βλέπει κανείς ότι οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων για να πουλήσουν τα προγράμματά τους. Η επιτυχία κάθε καναλιού ποικίλλει ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, την εθνική νομοθεσία, τους τύπους των προϊόντων, τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Και φυσικά όλα τα δίκτυα έχουν τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος απέναντι στον καταναλωτή. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική αύξηση του bancassurance (κυρίως όμως στον κλάδο Ζωής) και των απευθείας πωλήσεων (υπάλληλοι εταιριών) ή των πωλήσεων από απόσταση (μέσω internet, τηλεφώνου). Υπάρχουν από την άλλη ανεπτυγμένες αγορές που κυριαρχούνται από τα παραδοσιακά δίκτυα, όπως για παράδειγμα η Αγγλία και η Γερμανία (και φυσικά οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ασία). Το συμπέρασμα είναι ότι κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της. Εσείς, οι διαμεσολαβητές μπορείτε να στηριχτείτε σε αυτά που σας διαφοροποιούν από τα άλλα δίκτυα πώλησης: στη βαθιά γνώση του αντικειμένου, στο συμβουλευτικό χαρακτήρα του επαγγέλματός σας και στην προσφορά εξατομικευμένης υπηρεσίας σε αντίθεση με την παροχή τυποποιημένων προϊόντων. Στο σύγχρονο περιβάλλον όπου όλοι χάνουμε κάποια από αυτά που θεωρούσαμε κεκτημένα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι το μόνο πράγμα στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε είναι η προστιθέμενη αξία της δουλειάς μας. Και βέβαια η μεγάλη προσωπική προσπάθεια.

γ) Διαφάνεια και συγκράτηση του κόστους των ασφαλιστικών προγραμμάτων: Ο πελάτης είναι εργοδότης όλων μας, εταιριών και διαμεσολαβούντων, και δικαιούται αφενός διαφάνεια και αφετέρου εύλογο κόστος για τα προϊόντα που αγοράζει.

Σε ό,τι αφορά στη διαφάνεια είναι κάτι που η αγορά υποστηρίζει αν και πρέπει να επισημανθεί πως ο βομβαρδισμός πληροφοριών δε σημαίνει πάντοτε καλύτερη ενημέρωση αν και συχνά σημαίνει πρόσθετο κόστος για τον καταναλωτή.

Σε ό,τι αφορά στο κόστος, ο πολίτης σήμερα γίνεται όλο και περισσότερο ευαίσθητος. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πρόγραμμα πρέπει να αντιστοιχεί σε ένα εύλογο κόστος. Βλέπουμε την τάση τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο και την Ελληνική νομοθεσία να αποκαλύπτονται για λόγους διαφάνειας τα κόστη και οι αμοιβές που περιέχει το ασφάλιστρο. Ο ασφαλισμένος του σήμερα θέλει να ξέρει τι πληρώνει και αν αυτό για το οποίο πληρώνει ανταποκρίνεται στις υπηρεσίες που λαμβάνει. Αυτό αποτελεί για εσάς μια συλλογική αλλά και ατομική πρόκληση, να αποδείξετε την αξία της δουλειάς σας στους πελάτες σας.


Κύριοι,

Ζούμε σε δύσκολους καιρούς, καιρούς ανατροπών, όπου τίποτα δεν οφείλεται και τα πάντα κερδίζονται καθημερινά. Ο πήχυς ψηλώνει για όλους -εταιρίες, διαμεσολαβούντες, στελέχη- για πολλούς λόγους αλλά και λόγω της κρίσης και όλοι οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε. Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι ανάγκες των ανθρώπων για ασφάλεια παραμένουν και μεγαλώνουν. Οι πελάτες έχουν τώρα περισσότερο από ποτέ την ανάγκη της προστασίας που μπορεί να δώσει η ασφαλιστική αγορά. Πιστεύω ακράδαντα ότι το μέλλον της αγοράς βρίσκεται στα χέρια μας. Μόνο εμείς μπορούμε να κάνουμε τη δυνατότητα πραγματικότητα. Με επιμονή, υπομονή, συνεχή εκπαίδευση και πίστη στο θεσμό που υπηρετούμε, η Ιδιωτική Ασφάλιση θα πάρει και στην Ελλάδα τη θέση που έχει σε όλες τις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Ευχαριστώ θερμά για τη προσοχή σας".
Μαργαρίτα Αντωνάκη
Γενική Διευθύντρια
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΥΨΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ , ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

, Η εκπομπή " Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ" , ξεκινά την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 6.50 , θα μεταδίδεται ζωντανά από τη τηλεόραση "ΚΥΔΩΝ"
Σκοπός της εκπομπής είναι η Ενημέρωση των Καταναλωτών, από στελέχη της Ε.Π.Κ.ΧΑΝ και άλλους συμμετέχοντες επιστήμονες σε θέματα και σε προβλήματα του καταναλωτή..
Πρωτοποριακό στην εκπομπή είναι η απευθείας συμμετοχή των ίδιων των καταναλωτών , τόσο για καταγγελίες αλλά και περίεργα καταναλωτικά βιώματα .
Όλοι έχουμε λόγο, όλοι έχουμε βήμα σαυτή την εκπομπή γιατί καταναλωτές είμαστε όλοι μας!!!
είτε στην αγορά προϊόντων είτε Υπηρεσιών.
Οι δύσκολες οικονομικές μέρες που βιώνουμε μας κάνει ακόμα ποιο ενωμένους , ακόμα ποιο συσπειρωμένος, ακόμα ποιο έτοιμους να διεκδικήσουμε δικαιώματα
Καλούμε όλους εμάς σε ενεργή συμμετοχή, στην " Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"στην ΩΡΑ ΜΑΣ πρωταγωνιστές της εκπομπής δεν θα είναι άλλοι από τους ίδιους τους καταναλωτές, στους οποίους δίνεται το βήμα για να καταγγείλουν, οτιδήποτε και οποιονδήποτε θίγει τα δικαιώματα τους ως καταναλωτές
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΟΥ!!!

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Διευκρινίσεις για τα αυθαίρετα

NAFTEMPORIKI.GR Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011 12:49

Η προθεσμία για να υπαχθεί ένα ακίνητο στο νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων (ν. 4014/11) λήγει στο τέλος του μήνα, ωστόσο πολύ πιθανό θεωρείται να αποφασιστεί παράταση της προθεσμίας, ειδικά αν εκτιμηθεί ότι το ενδιαφέρον είναι μειωμένο λόγω της αδυναμίας των νοικοκυριών να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προχώρησε χθες σε νέες διευκρινίσεις προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία. Μεταξύ άλλων σημειώνεται:

Σε περίπτωση που ένα ακίνητο έχει υπαχθεί στο Ν. 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους και δεν έχει γίνει περαίωση της διαδικασίας, μπορεί να υπαχθεί στο νόμο για τα αυθαίρετα με συμψηφισμό του προστίμου. Ωστόσο τυχόν καταβληθέντα μεγαλύτερα ποσά δεν επιστρέφονται.

Στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης χώρων που έχουν ανεγερθεί βάσει οικοδομικής άδειας ή έχουν δημιουργηθεί εντός εγκεκριμένου όγκου κτηρίου στην επιφάνεια του αυθαιρέτου δεν υπολογίζονται οι περιμετρικοί τοίχοι που καλύπτονται από την οικοδομική άδεια.

Η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4014/11 είναι στη βούληση του ιδιοκτήτη, ο οποίος φέρει το βάρος των συνεπειών του ποινικού νόμου σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Οι φωτογραφίες με την ανάρτησή τους στο πληροφοριακό σύστημα διασφαλίζουν το μηχανικό για τις διαπιστώσεις του χρόνου αυτοψίας της αυθαίρετης κατασκευής.

Στεγασμένοι ανοιχτοί χώροι επί υποστηλωμάτων, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους (οπλισμένο σκυρόδεμα, ξυλοκατασκευή, σιδηροκατασκευή κ.λπ.), υπάγονται στην κατηγορία 13 του φύλλου καταγραφής αυθαιρέτων κατασκευών και υπολογίζονται με αναλυτικό προϋπολογισμό. Στην ίδια κατηγορία 13 υπάγονται προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές, ζαρντινιέρες, υπερβάσεις εξωστών.

Σε περίπτωση ανακριβών-ψευδών στοιχείων η υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου ακυρώνεται καθώς στην παρ. 3 του άρθρου 27 ορίζεται πως «σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών, αποκλείεται η υπαγωγή στη διαδικασία αναστολής του παρόντος νόμου, τυχόν πράξη αναστολής ανακαλείται και εφαρμόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιμα».

ΤΕΤΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗ - tigoum@naftemporiki.gr

Τα σταφύλια "χτυπάνε" το σάκχαρο

"White" table grapesImage via WikipediaΗ χορήγηση ρεσβερατρόλης, ουσίας που εντοπίζεται στις φλούδες των σταφυλιών, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου και τριγλυκεριδίων στο αίμα, καθώς και την αρτηριακή πίεση. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε μικρής κλίμακας μελέτη ολλανδών ερευνητών οι οποίοι χορήγησαν χάπια καθαρής ρεσβερατρόλης σε 11 παχύσαρκους άνδρες εθελοντές.

Η μελέτη
Οι εθελοντές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η πρώτη ελάμβανε 150 mg ρεσβερατρόλης, ενώ η δεύτερη ένα χάπι χωρίς δραστική ουσία. Μετά από 4 εβδομάδες οι όροι αντεστράφησαν: η πρώτη ομάδα άρχισε να παίρνει το χωρίς δραστική ουσία σκεύασμα και η δεύτερη τη ρεσβερατρόλη.

Τα αποτελέσματα
Σύμφωνα με το άρθρο των ολλανδών επιστημόνων στην επιθεώρηση Cell Metabolism, η επίδραση της ρεσβερατρόλης στον μεταβολισμό των εθελοντών βρέθηκε να είναι αντίστοιχη με την επίδραση της άσκησης και της χαμηλής σε θερμίδες διατροφής. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση των επιπέδων σακχάρου και τριγλυκεριδίων στο αίμα, αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη και μείωση της αρτηριακής πίεσης. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε αύξηση της παραγωγής της πρωτεΐνης SIRT1, η οποία βελτιώνει τη μεταβολική λειτουργία και προστατεύει τα κύτταρα υπό συνθήκες στρες.

Οι προσδοκίες
Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε πειραματόζωα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, έχουν αποδώσει στη ρεσβερατρόλη σχεδόν μαγικές ιδιότητες καθώς τη συσχέτισαν με αυξημένη αντοχή στο γήρας και τις συνέπειές του. Ωστόσο, κάποιες από τις μελέτες αυτές έχουν δεχθεί έντονη κριτική και η επαλήθευση της δράσης της ρεσβερατρόλης σε ανθρώπους αποτελεί ακόμη ένα μεγάλο ζητούμενο. Η μελέτη των ολλανδών επιστημόνων, αν και προς τη σωστή κατεύθυνση, εκτιμάται ως μικρή για να μπορέσει να τεκμηριώσει επαρκώς την επίδραση της ρεσβερατρόλης στον ανθρώπινο μεταβολισμό και είναι προφανές ότι απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες.
Πηγή:mednutrition.gr

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

ΕΥΧΕΣ


α) στο βαθμό του Αντιστράτηγου, τον Υποστράτηγο Σωτήριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος.

Αντιστράτηγε,

Με αφορμή την προαγωγή σας, σας ευχομαστε και σε ανώτερα, πάντα άξιος ,με υγεία.
Να χαίρεστε την οικογένεια σας.
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη

ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Οκτώβριος
21/10/2011 Συνεδρίαση του Πρωτοβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων του Π.Σ.

Κατόπιν συνεδρίασης του Πρωτοβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων, για την κάλυψη της κενής οργανικής θέσης του Υπαρχηγού, επελέγη ο Αντιστράτηγος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.

Το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε, επίσης, προακτέους:

α) στο βαθμό του Αντιστράτηγου, τον Υποστράτηγο Σωτήριο Γεωργακόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος.

β) στο βαθμό του Υποστρατήγου, τον Αρχιπύραρχο Κωνσταντίνο Παπαδογιαννάκη.

Να σταματήσει εδώ και τώρα η κατασπατάληση του Δημοσίου Χρήματος!!!

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ Η ΚΑΤΑΣΠΑΛΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Γράφει:η Ιωάννα Μελάκη *

«…Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τὴν Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μέθ’ ἐμοῦ ὅτι εἰς τὰς παρούσας περιπτώσεις, ὅσοι εὑρίσκονται εἰς δημόσια ὑπουργήματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λαμβάνουν μισθοὺς ἀναλόγως μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ ὑψηλοῦ ὑπουργήματός των καὶ μὲ τὰς ἐκδουλεύσεις των, ἀλλ’ ὅτι οἱ μισθοὶ οὗτοι πρέπει νὰ ἀναλογοῦν ἀκριβῶς μὲ τὰ χρηματικὰ μέσα, τὰ ὁποία ἔχει ἡ Κυβέρνησις εἰς τὴν ἐξουσίαν της…»


«…ἐφ’ ὅσον τὰ ἰδιαίτερα εἰσοδήματά μου ἀρκοῦν διὰ νὰ ζήσω, ἀρνοῦμαι νὰ ἐγγίσω μέχρι καὶ τοῦ ὀβολοῦ τὰ δημόσια χρήματα, ἐνῶ εὑρισκόμεθα εἰς τὸ μέσον ἐρειπίων καὶ ἀνθρώπων βυθισμένων εἰς ἐσχάτην πενίαν».
Ἱωάννης Καποδίστριας,
Α' Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος

Με αφορμή ,το παραπάνω κείμενο, που σήμερα, είναι τόσο επίκαιρο ,από ποτέ άλλοτε, σαυτές τις δύσκολες οικονομικές στιγμές για την Χώρα μας και για τους ΄Ελληνες πολίτες.Μα που ευαισθησία, που πατριωτισμός!! πολλοί φροντίζουν, για επικοινωνιακούς λόγους, ιδιαίτερα οι πολιτικάντηδες να "καταλιστεύουν " το ελληνικό δημόσιο, και με ανύπαρκτο ήθος , να παρουσιάζονται χορτάτοι, απέναντι στον ΄Ελληνα της φτώχειας και το παίζουν "πατριώτες" σωτήρες του λαού και της Πατρίδας!!!
Επιτέλους κύριοι, που ρουφάτε σαν βρυκόλακες,για να παρουσιάζεστε με εξωκοσμική λάμψη και φαρισαισμό, τον ιδρώτα του μικροσυνταξιούχου, του μισθωτού, που μειώθηκε το εισόδημα του, του άνεργου που ζει χωρίς τροφή, και κατοικία, σταματήστε... ,έχετε χάσει όχι μόνο το ρόλο σας,στην κοινωνία των πολιτών, αλλά είστε μη αποδεκτοί πλέον στην συνείδησή μας, στη συνείδηση της κοινωνίας, που δοκιμάζεται, από ανεργία, από φτώχεια, από κατάντια...
Τώρα σαυτή την δυσκολία , που φθάσαμε πολίτες και πολιτεία, σας δίνετε η ευκαιρία , να μας πείσετε, όχι με λόγια πατριωτισμού, ότι αγαπάτε την πατρίδα και ότι είστε ποιο πατριώτες από μας, αλλά με έργα!!!Αποποιηθεί τε, το πλέον δημόσιο χρήμα, αποποιηθεί τε όλο το υπηρετούμενο γύρω από σας προσωπικό, ζήστε με τα λεφτά σας!!!Αυτά που τα περιουσιακά σας στοιχεία ή εργασία σας έξω από το Δημόσιο , σας αποδίδει. Σήμερα, οι ΄Ελληνες πολίτες ,καθημερινά συζητούν για την φτώχεια τους, και προσπαθούν όχι να κάνουνε εξωτερική πολιτική , αλλά να δουν ,πως θα επιβιώσουν, και το παιχνίδι "χοντραίνει" .όταν παραλληλίζουν την δική σας ζωή της ευμάρειας, με την δική τους την φτώχειας......
Τοποθετούμαστε όχι για την Κυβέρνηση, αλλά για όλους που καταλίστεψαν, καταλιστεύουν ,το δημόσιο χρήμα..χωρίς ντροπή ,χωρίς ηθική, χωρίς φραγμό, σπαταλούν τα πάντα, γιατί ο λογαριασμός της κάθε εξυπηρέτησης,της κάθε αγοράς με "προμήθεια", δεν στέλνεται στον "σπαταλών" αλλά σε κάθε πολίτη της Χώρας, που καλείται ως πολίτης αυτής .να πληρώσει..να πληρώσει την σπατάλη που άλλοι τον χρέωσαν, που εσείς "πατριώτες της διαφοράς" τον χρεώσατε.
Κάποιοι μιλούν για δις.. για κύριοι, πάρτε απόφαση όχι για "χαράτσι" επί τις πλάτες του ανήμπορου οικονομικά πολίτη, του ανήμπορου οικονομικά λαού ,αυτής της Χώρας, της Ελλαδίτσα μας,, έχει να ζήσει.και να κόψετε κάθε πλέον αμοιβή,όταν ο τάχα "εκλεγμένος" όλοι γνωρίζουμε, τα κόλπα του μέχρι σήμερα συστήματος, πως εκλέγονται ,.. τότε θα δούμε τους υπηρέτες των πολιτών, τους υπηρέτες της πατρίδας, που δεν αποσκοπούν να λυμαίνονται το χρήμα της πατρίδας, τότε θα δούμε τους πατριώτες..
Κύριοι ..Ιδού η Ρόδος ...ιδού και το πήδημα..Τολμήστε ,για να δει και η Κοινωνία τον πατριωτισμό του καθενός μας!!! για να έρθουν στις "καρέκλες" οι άριστοι και όχι οι αρεστοί, για να ανασάνουν οι πολίτες, που μάθανε να προσκυνάνε "αφέντες" και το σύστημα που τους έμαθε να ζουν υπό συνεχή σκλαβιά και όχι στην ελευθερία!!!


* Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης