Τετάρτη 8 Μαΐου 2019

Πάνω από 1.000 φάκελοι στο δρόμο της ρύθμισης Εφαρμόζεται (;) στα Χανιά ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Share to LinkedIn

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ένωσης Καταναλωτών Νομού Χανίων, Ιωάννα Μελάκη μόνο στα Χανιά η Ένωση, έχει δεχτεί 1.600 οφειλέτες από τους οποίους οι 1.300 φάκελοι έχουν ήδη πάρει το δρόμο της ρύθμισης.
Η κ. Μελάκη κάλεσε όσους οφειλέτες του νομού θέλουν να ενημερωθούν για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών τους και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος να επικοινωνούν με την Ένωση.
Όπως έχει κάνει γνωστό η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αρμόδια και για τον καταναλωτή, οι υπερχρεωμένοι πολίτες, καταναλωτές και επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν πλέον να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη και να επιτύχουν τη ρύθμιση, με βάση τις πραγματικές τους δυνατότητες, ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση, να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.
Η σχετική αίτηση για ρύθμιση των οφειλών μπορεί να κατατίθεται στο Ειρηνοδικείο όπου κατοικεί ο υπερχρεωμένος.
Στη ρύθμιση υπάγονται τόσο οι οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, όσο και αυτές που ακόμη εξυπηρετούνται.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσφυγή στο δικαστήριο, είναι να έχει πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού, με τους πιστωτές και να έχει αυτή αποτύχει.
Οι διατάξεις του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχουν τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την 1η Σεπτεμβρίου 2010.
Η αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης ενώπιον του Ειρηνοδικείου πρέπει να περιέχει έκθεση της μόνιμης αδυναμίας του να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατάσταση της περιουσίας του και των πάσης φύσεως εισοδημάτων του ίδιου και της συζύγου του, κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών τους και σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: