Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

Ο Δανειολήπτης,που κρίθηκε " δόλιος" έχει μία δεύτερη ευκαιρία;

Γράφει η Ιωάννα Μελάκη*

 Υπάρχουν περιπτώσεις, που κάποιοι δανειολήπτες προσέφυγαν στο ν.3869/2010 και  η εκτίμηση του Δικαστηρίου να μην τους χαρίζει το αιτούμενο, που είναι η ρύθμιση του χρέους τους, η διάσωση των περιουσιακών τους στοιχείων και σε πολλές φορές διαγραφή του χρέους , αλλά να βλέπουν ότι ενώ έφθασαν στην ,πηγή νερό να μη πίνουν, δηλ. να βλέπουν την αίτηση τους να απορρίπτεται με την αιτιολογία του δόλου

Η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτηςως κοινωνική οργάνωση και σαυτό ,δηλώνει παρούσα ενημερωτικά λέγοντας ότι ακόμα και σε τέτοια απόρριψη (δόλου) ο ίδιος ο νόμος 3869/2010 , δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους, αφενός να ξανακαταθέσουν αίτηση στο Ειρηνοδικείο, αφετέρου να προσπαθήσουν να έρθουν σε συμβιβασμό εξωδικαστικό, με την διαμεσολάβηση της ΄Ενωσης των Καταναλωτών, ως εντεταλμένου φορέα για τη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων

 . Οι υπερχρεωμένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους με τηνεξωδικαστική διαμεσολάβηση να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον εξυπηρετήσουν την ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί.  Σημαντικό είναι επίσης το δικαίωμα που παρέχει ο νόμος στον υπερχρεωμένο να μπορεί να αποφύγει την αναγκαστική εκποίηση της πρώτης κατοικίας υπό προϋποθέσεις εφόσον κάνει χρήση του νόμου. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να συμφωνήσει με τους πιστωτές του στο στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού και να επιτύχει έτσι μια ευνοϊκότερη ρύθμιση αποπληρωμής του χρέους προσαρμοσμένη στα τωρινά οικονομικά δεδομένα του και να μη θέσει σε κίνδυνο τα περιουσιακά του στοιχεία..
Για το λόγο αυτό έχει συσταθείστην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Τμήμα Υπερχρέωσης με νομική κάλυψη. Καθημερινά δίνονται συμβουλές τηλεφωνικώς ή δια ζώσης κατόπιν ραντεβού. Οι υπηρεσίες της Ένωσης προσφέρονται στους καταναλωτές βασικά στο πρώτο και προαπαιτούμενο βήμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Προκειμένου να συνδράμει η Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού,  χρειάζεται εκ μέρους του δανειολήπτη  ειληκρίνεια , και αποδειχτικά στοιχεία για τα οικονομικά δεδομένα και μπορώ του εκάστοτε δανειολήπτη.
Ουσίας χρειάζονται να υποβληθούν τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη και τα κοινωνικά είτε στην εξωδικαστική προσπάθεια με τους πιστωτικούς φορείς είτε στην Δικαστική.
Το ζητούμενο είναι  ότι  με τηντροποποίηση του ν.3869/2010 με τον ν 4344/2015 "Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών)δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσει ο οφειλέτης το χρέος του εξωδικαστικά με την τράπεζα.με την Ένωση Καταναλωτών για συμβουλές και πιθανές δράσεις διευθέτησης των χρεών τους.
*Μέλος του Εθνικού Συμβουλιου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: