Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Νέο Πολυνομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς!!!

Σημαντικές είναι οι  αλλαγές  ,που θα επιφέρει το νέο Πολυνομοσχέδιο και όχι προς το συμφέρον των οφειλετών

1 Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί:
Αυτοί, βάσει πολυνομοσχεδίου, θα διενεργούνται τρεις ημέρες την εβδομάδα: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18.00.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, δηλαδή από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από 17:59:00 έως 17:59:59, θα δίδεται αυτόματη παράταση πέντε λεπτών.
Για κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, θα δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχιστούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

2 Ακίνητα στα funds: 
Σημαντικές τομές στο νόμο Σταθάκη (4354/2015), με τον οποίο άνοιξε ο δρόμος για τις πωλήσεις εξυπηρετούμενων και μη δανείων, εισάγει το πολυνομοσχέδιο.
 Καταρχάς, η κυβέρνηση παραδίδει στις Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, τα λεγόμενα funds, ακόμη και τη διαχείριση των ακινήτων που συνδέονται με τα «κόκκινα» δάνεια (π.χ. εκμίσθωση, συντήρηση, επίβλεψη ακινήτων κ.λπ.).
Βασική προϋπόθεση αποτελεί τα συγκεκριμένα ακίνητα να είχαν επιβαρυνθεί με προσημειώσεις ή υποθήκες για εξασφάλιση απαιτήσεων από δάνεια ή πιστώσεις που έχουν χορηγηθεί και πλέον να ανήκουν κατά κυριότητα στον εντολέα των εταιριών. Επιπλέον, θα πρέπει τα δάνεια και οι πιστώσεις προς εξασφάλιση των οποίων προσημειώθηκαν ή υποθηκεύτηκαν τα ακίνητα να τα διαχειρίζονται οι συγκεκριμένες εταιρίες κατόπιν σχετικής σύμβασης με τον κύριο των απαιτήσεων.
Ταυτόχρονα, καταργείται η τριμελής επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών, αρμοδιότητα της οποίας ήταν η γνωμοδότηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) αναφορικά με την παροχή αδειών στις εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οπως προκύπτει από το σχετικό άρθρο του ν/σ, η κατάργηση πραγματοποιείται προς εξοικονόμηση χρόνου του έργου της ΤτΕ, ως εποπτεύουσας αρχής, στην αδειοδότηση εταιριών, για να διευκολυνθεί-επιταχυνθεί η όλη διαδικασία.
3 Το ακαταδίωκτο: 
 Με τη διάταξη για το ακαταδίωκτο, ανοίγει ο δρόμος για τις αναδιαρθρώσεις «κόκκινων» δανείων, αφού τα τραπεζικά στελέχη και οι λειτουργοί του Δημοσίου που θα εμπλέκονται σε αυτές θα προστατεύονται, πλέον, από το νόμο.
Στο μεταξύ, προβλέπεται η πιθανότητα δίωξης κάποιων δημοσίων υπαλλήλων εφόσον υπάρξει αίτημα από το γενικό επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης.
Με άλλα λόγια, αυτές οι περιπτώσεις θα εξαιρούνται από το γενικό «κανόνα» της προστασίας. Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, αντίστοιχη αρμοδιότητα (άσκηση ποινικής δίωξης) δίνεται σε μια τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από έναν αρεοπαγίτη και δύο εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι θα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τη γνωμοδότηση της ΤτΕ.
 Η συγκεκριμένα διάταξη, την οποία ζητούσαν επίμονα τόσο οι τράπεζες όσο και ο SSM, δεν θα έχει αναδρομική ισχύ. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν πως είναι ικανή να συμβάλει καταλυτικά στην αναδιαμόρφωση του επιχειρηματικού χάρτη της χώρας, αφού υπό τη «σκέπη» της θα πραγματοποιούνται διαγραφές δανείων, συγχωνεύσεις εταιριών, θα λαμβάνονται αποφάσεις για το ποιες επιχειρήσεις θα αλλάξουν χέρια, ποιες θα «σπάσουν» σε κομμάτια κ.λπ.
Υπενθυμίζεται πως στη νομική κάλυψη συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις δανείων -ώστε τα τραπεζικά στελέχη που θα βάλουν την υπογραφή τους εγκρίνοντάς τις να μη βρεθούν στο μέλλον υπόλογα για το ότι με την κίνηση της πώλησης ζημίωσαν την καθαρή θέση της εκάστοτε εταιρίας- αλλά και οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων.
4 Εξωδικαστικός μηχανισμός: 
Τέλος, στο πολυνομοσχέδιο εισάγεται ακόμη ένας λόγος απόρριψης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών από το αρμόδιο για την επικύρωσή της δικαστήριο, στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόκειται για την περίπτωση που μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν τον προσδιορισμό του ποσού της απαίτησής τους από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα και συγχρόνως προκύπτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντιστοιχεί σε ποσοστό απαιτήσεων ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: