Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ταχυμεταφορών πριν ή κατά την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη;

Η επιχείρηση ταχυμεταφορών έχει την υποχρέωση να: ενημερώνει τον αποστολέα για τα στοιχεία επίδοσης (ημέρα και ώρα παράδοσης, ονοματεπώνυμο ατόμου που παρέλαβε – η ενημέρωση μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα της επιχείρησης ή από εκπρόσωπο της εταιρείας μετά από σχετική ερώτηση μέσω τηλεφώνου, email, κλπ) καταγράφει στο ΣΥΔΕΤΑ ενδεχόμενες απαιτήσεις του αποστολέα για ειδικούς τρόπους επίδοσης (όπως αυθημερόν επίδοση, επίδοση σε διάστημα συγκεκριμένων ωρών, ή επίδοση σε μη εργάσιμη ημέρα) κάνει την επίδοση του αντικειμένου στη διεύθυνση του παραλήπτη, στον ίδιο ή σε σύνοικο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη ενημερώνει τον παραλήπτη, που επιθυμεί να παραλάβει με επιφύλαξη το ταχυδρομικό αντικείμενο, για το δικαίωμά του και διεκπεραιώνει το αίτημα παρουσία του παραλήπτη (είτε μέσω του φορητού ηλεκτρονικού εξοπλισμού είτε καταγράφοντας τους σχετικούς λόγους επιφύλαξης πάνω στο ΣΥΔΕΤΑ) 6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ταχυμεταφορών σε περίπτωση μη επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου στον παραλήπτη; Η ταχυδρομική επιχείρηση επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αποστολέα ή τον παραλήπτη, εφόσον αντιμετωπίζει δυσκολίες στην επίδοση και εφόσον έχουν δηλωθεί τα τηλέφωνα επικοινωνίας οφείλει να προγραμματίσει τουλάχιστον δεύτερη προσπάθεια επίδοσης του αντικειμένου στον παραλήπτη, σε περίπτωση απουσίας του παραλήπτη προβαίνει σε έγγραφη ειδοποίηση προς τον παραλήπτη σε περίπτωση απουσίας του και επιστροφή του αντικειμένου στο χώρο της ταχυδρομικής επιχείρησης επιστρέφει το αντικείμενο στον αποστολέα με χρέωση όχι μεγαλύτερη του ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή του, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του από τον παραλήπτη φυλάσσει το ταχυδρομικό αντικείμενο για διάστημα έξι (6) μηνών από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσης αυτού. 7. Σε περίπτωση που επιθυμώ να παραλάβω το αντικείμενο με επιφύλαξη, θα πρέπει να το πράξω/δηλώσω μόνο τη στιγμή της επίδοσης αυτού σε εμένα; Η δήλωση επιφύλαξης παραλαβής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα μίας (1) ημέρας από την παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου από τον παραλήπτη. 8. Μπορεί να αλλάξει η διεύθυνση επίδοσης του αντικειμένου και από ποιόν; Εάν ναι, υπάρχει κάποια επιπλέον χρέωση για αυτή την αλλαγή; Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης έχουν την δυνατότητα τηλεφωνικώς ή εγγράφως μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού μηνύματος και εντός χρονικού ορίου και διαδικασιών που ορίζονται από την επιχείρηση ταχυμεταφορών, να αλλάζουν την διεύθυνση επίδοσης του αντικειμένου. Σε αυτή την περίπτωση, αυτός που ζητά την αλλαγή αναλαμβάνει και τυχόν πρόσθετη χρέωση, βάσει του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης ταχυμεταφορών. 9. Τι είναι η ατομική σύμβαση και τι πρέπει να προσέξω; Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις αναλαμβάνοντας τη διακίνηση ενός ταχυδρομικού αντικειμένου καταρτίζουν με το χρήστη ατομική σύμβαση, στην οποία αναγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διακίνησής του. Η ατομική σύμβαση, θα πρέπει να παραδίδεται στο χρήστη (αποστολέα ή παραλήπτη), με τον οποίο συνάπτει τη σύμβαση η επιχείρηση. Σε αυτή θα πρέπει, κατ' ελάχιστο, να προσδιορίζονται τα ακόλουθα: τα μη αποδεκτά αντικείμενα, καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται η μεταφορά τους σύμφωνα με διεθνείς συμβάσεις ή / και τις διατάξεις της κοινοτικής ή/και εθνικής νομοθεσίας το δικαίωμα της επιχείρησης να μην παραλαμβάνει προς διακίνηση αντικείμενα, εφόσον ο αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρησή τους από εκπρόσωπο της επιχείρησης τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του ταχυδρομικού αντικειμένου από τον αποστολέα και τις αντίστοιχες χρεώσεις τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, απώλεια και φθορά αντικειμένων καθώς και τις προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να τις διεκδικήσει ο χρήστης τη διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχείρησης και χρήστη. Διαβάζω προσεκτικά τους όρους της σύμβασης και ζητώ διευκρινίσεις αν κάτι δεν κατανοώ. H παράδοση της αποστολής μου στην εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχομαι τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μου προς την εταιρεία. Αν υπογράψω σε γλώσσα διαφορετική από τη μητρική, δεν απαλλάσσομαι από τις υποχρεώσεις. Στο τέλος της διαδικασίας κρατώ το αντίγραφο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: