Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Ε.Π.Κ.Κρήτης: ΚΑΜΙΑ ανοχή, σε παραβατικές οχλήσεις ,των υπαλλήλων δικηγορικών γραφείων , Funds

Είμαστε δίπλα σε κάθε οφειλέτη, που παραβιάζονται τα δικαιώματα του από τις "εισπρακτικές" ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26-7-2022 Με αφορμή τα παράπονα και τις καταγγελίες από δανειολήπτες -εγγυητές τραπεζών, για τον τρόπο που λειτουργούν οι ενημερωτικές εταιρείες, οι γνωστές (εισπρακτικές)΄,όπου σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν φόβο, τρόμο και γενικά επιτίθονται με μη νόμιμη και επιτρεπτή συμπεριφορά ,προς τους δανειολήπτες -καταναλωτές ,με αποτέλεσμα κάποιοι ακόμα να φθάνουν σε ψυχολογικά κέντρα , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, σε σχετική ανακοίνωση της , καταγγέλλει τις συμπεριφορές επικοινωνίας των υπαλλήλων των εταιρειών αλλά και δίνει τις οδηγίες της, για τα δικαιώματα των οφειλετών, απέναντι σε κάθε καταχρηστική συμπεριφορά ,που δέχονται από τις ενημερωτικές εταιρείες, αλλά και με ποιο τρόπο μπορούν να τα διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να τα προασπίσουν, προκειμένου να αποζημιωθούν, λόγω των παράνομων ενεργειών τις οποίες υφίστανται, αλλά και οι εταιρείες αυτές, να τιμωρηθούν είτε διοικητικώς είτε δικαστικώς. Τι είναι οι ενημερωτικές (εισπρακτικές )εταιρείες; Οι ενημερωτικές εταιρείες, είναι εταιρίες, που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών, για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρηματικών οφειλών τους, έναντι δανειστών (συνήθως Τραπεζών,funds ) , καθώς και τη διαπραγμάτευση του χρόνου, του τρόπου και των λοιπών όρων αποπληρωμής των οφειλών, κατ` εντολή και για λογαριασμό των δανειστών (συνήθως τραπεζών funds κ.α) . Οι εταιρείες αυτές, οφείλουν βάσει Νόμου ,να δρουν με γνώμονα το σεβασμό της προσωπικότητας και της οικονομικής ελευθερίας των οφειλετών , ενώ επίσης η επιχειρηματική τους δράση πρέπει να διέπεται από τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας, της ευπρέπειας, της συναλλακτικής ευθύτητας, της ειλικρίνειας, κατά την επικοινωνία, της διαφάνειας, του σεβασμού της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, της υγείας, της ασφάλειας. Οι εν λόγω εταιρείες συμβάλλονται με τους δανειστές (τράπεζες funds) με σκοπό (μόνο) να ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ τους δανειολήπτες-οφειλέτες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους (και όχι να ασκούν πίεση για να εξοφληθούν οι οφειλές αυτές!). Σημ.Δεν επιτρέπεται στις Τράπεζες η ανάθεση εντολής ενημέρωσης , για την ίδια ληξιπρόθεσμη οφειλή σε περισσότερες πλην μίας εισπρακτικής εταιρείας. Τι προβλέπει ο νόμος για τη λειτουργία τους: Η επικοινωνία της εισπρακτικής ,με τον οφειλέτη, πρέπει να γίνεται εντός εύλογου χρόνου και με συχνότητα τηλεφωνικών κλήσεων όχι παραπάνω από μία φορά, ανά δύο μέρες. Η τηλεφωνική επικοινωνία από την εισπρ. εταιρεία για την ενημέρωση του οφειλέτη, για οφειλή επιτρέπεται να πραγματοποιείται μετά την πάροδο δέκα τουλάχιστον ημερών από την ημέρα που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη και μόνο από τις 9:00 έως 20:00 και μόνο τις εργάσιμες ημέρες. Κατά την επικοινωνία του εκπροσώπου της εισπρ. εταιρείας, με τον οφειλέτη, ο πρώτος θα πρέπει να κάνει γνωστή στον οφειλέτη την ιδιότητά του (εν προκειμένω υπάλληλος/εργαζόμενος της εταιρείας) και να μην αντιποιείται ιδιότητες που δεν φέρει, δηλαδή να μην δίνει άμεσα ή έμμεσα στον οφειλέτη την εντύπωση ότι είναι υπάλληλος ή εκπρόσωπος της Τράπεζας, δικηγόρος ή δικαστικός επιμελητής, πρακτική που χρησιμοποιείται δυστυχώς αρκετά συχνά για να φοβηθεί ο εκάστοτε οφειλέτης και να αποκτήσουν οι απειλές της εταιρείας μεγαλύτερο βάρος. Απαγορεύεται ,στον εκπρόσωπο της εισπρ. εταιρείας οποιαδήποτε άσκηση σωματικής βίας, ψυχολογικής πίεσης και γενικά οποιαδήποτε ενέργεια ικανή να προκαλέσει (ή έστω με σκοπό να προκαλέσει) στον οφειλέτη αίσθημα φόβου ως προς την τύχη του επαγγέλματός του, της περιουσίας του ή τη ζωής και την υγείας του, καθώς φυσικά και των οικείων του. Απαγορεύεται ,επίσης στον εκπρόσωπο της εταιρείας οποιαδήποτε προσβλητική συμπεριφορά με αποδέκτη τον οφειλέτη. Πέρα από τις αυτές καθ’ αυτές προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις που φυσικά δεν δικαιολογούνται για κανένα λόγο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην απαγόρευση αυτή εντάσσεται και η ειρωνεία που πιθανώς επιδεικνύει ο πρώτος ,απέναντι στον οφειλέτη. Επίσης δεν επιτρέπεται και δεν δικαιολογείται για κανέναν λόγο στους εκπροσώπους της εισπρ. εταιρείας η δυσφήμιση (ή και η απειλή δυσφήμισης) του οφειλέτη στο οικογενειακό ή εργασιακό περιβάλλον του. Δηλαδή, η ενημέρωση του εκάστοτε οφειλέτη για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του, αφορά αυτόν και μόνο και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδέκτες των πληροφοριών αυτών άλλα άτομα πλην του ιδίου και μόνο! Απαγορευμένη επίσης είναι ,κάθε παραπλανητική πληροφόρηση του οφειλέτη, καθώς και οι κατ` οίκον ή στο χώρο εργασίας του οφειλέτη επισκέψεις, όπως επίσης και οι επισκέψεις σε άλλους χώρους αυστηρώς προσωπικούς (ενδεικτικά αναφέρονται τα νοσοκομεία). Ειδικές Υποχρεώσεις των ενημερωτικών εταιρειών Σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία με τον οφειλέτη, οι εταιρείες έχουν υποχρέωση να διαθέτουν εμφανή τον αριθμό προέλευσης κλήσης, να παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση στους οφειλέτες, τόσο για το ονοματεπώνυμο του καλούντος υπαλλήλου και την ιδιότητα του, όσο και για τον αριθμό Μητρώου της Εταιρείας. Απαγορεύεται, στις ενημερωτικές εταιρείες να αντιποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την επικοινωνία τους ,με τους οφειλέτες την επωνυμία ή το διακριτικό τίτλο των δανειστών - εντολέων τους. Όπως προαναφέρθηκε, οι εισπρακτικές εταιρείες. είναι διαφορετικές νομικές οντότητες από τις τράπεζες και υπόκεινται σε άλλο νομικό καθεστώς. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται να αναφέρουν στις τηλεφωνικές επικοινωνίες τους με τους οφειλέτες ότι καλούν πχ. από την «Α.» Τράπεζα, ακριβώς επειδή δεν είναι εκπρόσωποι ή υπάλληλοι της ,εν λόγω τράπεζας, αλλά διαφορετική εταιρεία, άσχετα αν συνεργάζονται με αυτήν. Κυρώσεις α)Σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων/απαγορεύσεων από τις ενημερωτικές εταιρείες επιβάλλονται και Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις Η προηγούμενη ενημέρωση από τον δανειστή - Τράπεζα Προσοχή !!! η Τράπεζα με την οποία κάθε οφειλέτης - δανειολήπτης έχει συμβληθεί, θα πρέπει να τον έχει εκ των προτέρων ενημερώσει ,σχετικά με τη δυνατότητα και την πρόθεση της τελευταίας να μεταβιβάσει τα προσωπικά του στοιχεία σε εισπρακτική εταιρεία, στην οποία και θα της αναθέσει να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες ενημέρωσης. Αν δεν το κάνει, ή αν η ενημέρωση αυτή δεν είναι σαφής και περιέχουσα ακριβείς λεπτομέρειες ως προς την εισπρακτική εταιρεία και τα δεδομένα του οφειλέτη τα οποία αυτή θα λάβει γνώση, δημιουργείται ευθύνη της Τράπεζας ,απέναντι στον οφειλέτη από τις διατάξεις σχετικά με τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων (βλ. και Κανονισμό GDPR), επίσης με πλήθος δικαστικών αποφάσεων να δικαιώνουν τους πολίτες και αναγκάζοντας τα τραπεζικά ιδρύματα να τους αποζημιώσουν (βλ. σχετικές αποφάσεις παρακάτω). Τι πρέπει να κάνετε για να προασπίσετε τα δικαιώματα σας Είμαστε καταναλωτές ,έχουμε δικαιώματα!!! Για να τα διεκδικήσουμε θα πρέπει o oφειλέτης, να έχει στο νού του τα εξής: Να σημειώνει: πότε έγινε η κάθε κλήση, με ποιόν υπάλληλο μίλησε, ποια εταιρεία τον κάλεσε, ποιος είναι ο αριθμός της εταιρείας στο αντίστοιχο μητρώο των εταιρειών αυτών, ποιος ήταν ο τηλεφωνικός αριθμός από τον οποίο έγινε η κλήση, για ποια οφειλή του έγινε η κλήση, αν ενημερώθηκε από τον υπάλληλο ότι η κλήση τους καταγράφεται, αν ο υπάλληλος κατά την αρχή της τηλεφωνικής συνομιλίας έκανε ταυτοποίηση των στοιχείων του οφειλέτη για να επαληθεύσει ότι μιλάει με τον ίδιο, πώς του μίλησε ο υπάλληλος, τι ακριβώς ήταν αυτό που του είπε και τι εκφράσεις χρησιμοποίησε και πόσο διήρκησε η κάθε κλήση. Επίσης, καλό θα ήταν όταν η συνομιλία γίνεται στο κινητό, ο κάθε οφειλέτης να αποθηκεύει ως εικόνα, όπως με τη μέθοδο «print-screen» (ούτως ώστε να μπορούν να προσκομισθούν εάν χρειαστεί στο Δικαστήριο), ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, τα στοιχεία των κλήσεων που αποθηκεύονται αυτόματα στο κινητό (δηλ. ο αριθμός που τον κάλεσε, η ημερομηνία που έγινε η κλήση και πόσο διήρκησε αυτή). Αντίθετα, αν ο αριθμός ο οποίος καλεί τον οφειλέτη είναι μη εμφανής στον τελευταίο (δηλ. με απόκρυψη), δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαντηθεί η κλήση, ενώ αν οι πολίτες διαπιστώσουν ότι τέτοιες κλήσεις με απόκρυψη επαναλαμβάνονται, καλό θα ήταν να απευθυνθούν στον οικείο πάροχο τηλεφωνίας που έχουν ζητώντας να μάθουν ποιος τους καλεί και εν συνεχεία να απευθυνθούν στον εισαγγελέα. Ένα άλλο επίσης ζήτημα που θα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες είναι ότι έχουν δικαίωμα, εφόσον ενημερώσουν πρώτα τον συνομιλητή τους και αυτός συμφωνήσει, να ηχογραφούν επίσης τις τηλεφωνικές αυτές κλήσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εν λόγω καταγραφή μπορεί να λάβει χώρα από τον οφειλέτη ΜΟΝΟ και ΕΦΟΣΟΝ ενημερωθεί πριν ο υπάλληλος και συναινέσει σε αυτό! Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οφειλέτης παρανομεί και μπορεί να βρεθεί προ πολύ δυσάρεστων εξελίξεων. Σχεδόν πάντα όμως, όσες φορές έχει ανακύψει το εν λόγω ζήτημα, οι υπάλληλοι αναφέρουν απλά ότι δεν συναινούν στην καταγραφή και η κλήση σταματά. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, καλό θα ήταν ο εκάστοτε οφειλέτης να κάνει χρήση του δικαιώματός όπως αιτηθεί να παραλάβει γραπτά αναλυτική κατάσταση για την οφειλή για την οποία δέχεται την τηλεφωνική κλήση. Τέλος , η 'Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στέλνει μήνυμα , σε όλους εκείνους που στον βωμό κάποιας χρηματικής αμοιβής, "σπέρνει" φόβο και τρόμο σε κάθε πολίτη, στα πλαίσια τάχα της ενημέρωσης, ότι δεν θα ανεχθεί πλέον κανένα παράπονο παράτυπης ενέργειας,να αλλάξουν τακτική, καθώς η Χώρα μας διαθέτει πλούσια νομοθεσία ,που θα πρέπει να τηρείται .

Δεν υπάρχουν σχόλια: