Τετάρτη, 8 Μαΐου 2019

Μίνι οδηγός για τα νοικοκυριά

Μπορεί να μην έχει ανοίξει ακόμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου νόμου Κατσέλη, για την υπαγωγή των δικαιούχων δανειοληπτών στο καθεστώς προστασίας της κύριας κατοικίας τους από τους πλειστηριασμούς, εντούτοις οι πέντε συναρμόδιοι υπουργοί εξέδωσαν την κοινή απόφαση για τις λειτουργικές της προδιαγραφές.

Αυτές ουσιαστικά αποτελούν κι έναν μίνι οδηγό για τα νοικοκυριά που με βάση τις πρόσφατα ψηφισμένες διατάξεις έχουν το δικαίωμα αίτησης προς τις τράπεζες για την υποβολή σχεδίων διακανονισμών οφειλών και εφόσον πληρούν και τα αναγκαία πρόσθετα εισοδηματικά και άλλα κοινωνικά κριτήρια να επιδοτηθούν και από το Δημόσιο.


Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες  η πλατφόρμα δεν προβλέπεται να ανοίξει πριν τον Ιούνιο, καθώς το θέμα του τρόπου υπαγωγής σε αυτήν θα συζητηθεί με τους θεσμούς εντός της εβδομάδας, ενώ εκκρεμούν και άλλες διοικητικές διατάξεις για την ενεργοποίηση όλου του νόμου.

Η προαναφερόμενη απόφαση πήρε αριθμό Φύλλου Εφημερίδας Κυβέρνησης (ΦΕΚ) στις 2 Μαΐου και σύμφωνα με αυτή τα νοικοκυριά θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην  ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr) με την επιλογή του συνδέσμου «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας». Σημειωτέον, ότι αυτός ακόμη δεν υφίσταται.

Ετσι οι δικαιούχοι θα μπαίνουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του taxisnet.

Όταν ο δανειολήπτης εισάγει τα στοιχεία που του ζητούνται ενημερώνεται ότι το σύστημα θα αντλήσει όλα τα δεδομένα που τον αφορούν από το taxisnet και τον ΤΕΙΡΕΣΙΑ κάτι που συνεπάγεται την άρση του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου.

Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, θα ενημερώνει τον αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα θα κοινοποιεί την αίτηση και τα συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές.

Μέσα σε έναν μήνα κάθε τράπεζα θα μπορεί να υποβάλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησης. Μάλιστα, οι τράπεζες θα μπορούν να διατυπώσουν προς τον οφειλέτη ακόμη και κοινές προτάσεις για τη ρύθμιση οφειλών. Μέσα σε έναν μήνα ο δανειολήπτης θα δηλώνει ποιες από προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, θα θεωρείται ότι απέρριψε την υποβληθείσα πρόταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: