Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Συγκρότηση Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού (Ε.Φ.Δ)

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018


Στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  η Συγκρότηση Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού σύμφωνα με το υπαρ. 4226/25.1.2018 έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή όπου αναφέρεται:.
Στο άρθρο 11 του ν.2251/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προβλέπεται  ότι:
"1.Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στην έδρα κάθε επαρχείου, συστήνεται από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.
2.Οι  επιτροπές είνει τριμελείς και αποτελούνται α) Έναν δικηγόρο μέλος του οικείου δικηγορικού συλλόγου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το διοικητικό συμβούλιο του δικηγορικού συλλόγου, ως Πρόεδρο. β) Έναν εκπρόσωπο του τοπικού εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου,που προτείνεται με τον αναπληρωτή του,, από το διοικητικό συμβούλιο του Επιμελητηρίου γ)έναν εκπρόσωπο των τοπικών ενώσεων καταναλωτών
  Ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του προέρχονται  από το Τμήμα Εμπορίου της \Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και προτείνονται στον Συνήγορο του Καταναλωτή από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.
Η Θητεία των μελών των Επιτροπών φιλικού διακανονισμού είναι διετής και μπορεί να ανανεώνεται μια ή περισσότερες φορές

Δεν υπάρχουν σχόλια: