Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Η φτώχεια των νοικοκυριών ,οδηγεί σε εφευρεύσεις .....ρευστότητας

Η φτώχεια των νοικοκυριών ,οδηγεί σε εφευρεύσεις .....ρευστότητας Συμβουλές της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στο πρόωρο σπασιμο Ααφαλιστικών συμβολαίων ζωής, ψάχνοντας την ρευστότητα και στις ασφάλειες ζωής . Η απουσία χρημάτων, στην καθημερηνότητα του καταναλωτή και η αύξηση των απαιτήσεων του, τον οδηγεί σε αναγκαστικές λύσεις εξεύρεσης χρημάτων. Μεγάλη είναι η μερίδα των καταναλωτών,που αναγκάζεται σε πρόωρο σπασιμο Ααφαλιστικών συμβολαίων ζωής .Ένεκα τούτου και προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους η Ε.Π.Κ.Κρήτης δίνει τις συμβουλές της. Συμβουλές προς τους ασφαλισμένους, που επιθυμούν να εξαγοράσουν νωρίτερα από το συμφωνηθέντα χρόνο το συμβόλαιό τους, παρέχει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, Σύμφωνα με την ίδια, στη σύμβαση προβλέπεται μία χρονική περίοδος, συνήθως δύο χρόνων, όπου δεν επιστρέφονται τα χρήματα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εταιρείες καλύπτουν το λειτουργικό τους κόστος και τις αμοιβές των διαμεσολαβούντων. Το αργότερο μέσα σε 30 ημέρες από την κατάθεση της αίτησης για εξαγορά η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα, όπως προκύπτει από το συμβόλαιο. Πέραν αυτών, οι ασφαλισμένοι οφείλουν να ελέγχουν την εγγυημένη απόδοση, όπως αναγράφεται στη σύμβαση και να ζητούν ενημέρωση από την ασφαλιστική εταιρεία κάθε έτος, ώστε να γνωρίζουν την εξέλιξη της αξίας εξαγοράς. Εάν π.Χ ένας καταναλωτής επιθυμει να… σπάσει τα συμβόλαια ζωής στο 9μηνο του έτους, θυσιάζοντας έτη αποταμίευσηςμ οφείλει να είναι ενημερωμένος Η αλήθεια είναι ότι «Για να επιλέξει κάποιος ασφαλισμένος να ρευστοποιήσει πρόωρα το συμβόλαιό του θα πρέπει ή να μη δύναται πλέον να πληρώσει το ασφάλιστρο ή να χρειάζεται χρήματα, προκειμένου να καλύψει άλλες υποχρεώσεις. Κοινή συνισταμένη και στις δύο περιπτώσεις είναι η απουσία χρημάτων», που οδηγεί σε εφευρεύσεις ...,

Δεν υπάρχουν σχόλια: