Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης " Άσκηση Συλλογικής Αγωγής Αφορά ασφαλισμένους , των εταιρειών , Ασπίς Πρόνοια &Commercial Value, που βρέθηκαν εκτός πίνακα δικαιούχων μερίσματος"ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 22-11-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
  Ενημερώνουμε και συγχρόνως  καλούμε τους καταναλωτές , που υπήρξαν  ασφαλισμένοι στις Ασφαλιστικές  Εταιρείες Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ &Commercial Value ΑΑΕ, και  είχαν παραλείψει να κάνουν  αναγγελία της απαίτησης ,που προέκυπτε  από το  ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής, στις προθεσμίες που είχε ορίσει ο εκκαθαριστής ,  δεν χάνουν  το δικαίωμα  να ζητήσουν να συμπεριληφθούν στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων, από ασφάλιση ζωής που καταχωρήθηκε στην αρμόδια Εποπτική Αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος στις 20.11.2015, έχουν την δυνατότητα να ασκήσουν  εκπρόθεσμα τις ανακοπές τους κατά της κατάστασης, ώστε να συμπεριληφθούν στην κατάσταση δικαιούχων, και να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους , από την εν λόγω ασφάλιση.
  Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, προτείθεται να ασκήσει Συλλογική Αγωγή , για τα μέλη της, αφού συγκεντρώσει   τις απαραίτητες αιτήσεις και δικαιολογητικά.Ένεκα τούτου καλούμε  κάθε καταναλωτή , να έρθει σε επαφή με την ΄Ενωση το ταχύτερο δυνατόν (μέχρι στις 22-12-2016)

Για ενημέρωση και επικοινωνία Ταχ.Δ/νση:Πλ.1866  Αρ.2Email: epkxan@gmail.com                                                     τηλ-Φαξ:2821092666-28210 92306 καθημερινά,
Η Πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: