Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Οικογένεια δανειοληπτών, ρύθμισε τράπεζες, νερό ,ρεύμα, με τον ν.Κατσέλη"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ 28-11-2016

  Θετική ήταν, η Προσωρινή Διαταγή , για πάφτωχη οικογένεια  δανειοληπτών , με  δύο ανήλικα τέκνα, από την Ειρηνοδίκη Χανίων , όπου όρισε την διάσωση του συνόλου της περιουσίας τους ( κύρια κατοικία , οικόπεδο ,Ι.Χ) και ρύθμισε το σύνολο των χρεών τους, σε τράπεζες, ΔΕΗ, ΑΕΥΑΧ.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , πρόκειται:
 Για  οικογένεια δανειοληπτών, από την περιοχή του Δήμου Χανίων ,ο σύζυγος είναι περιστασιακά εργαζόμενος  η δε σύζυγος, εποχιακά εγραζόμενη.
Το συνολικό  χρέος, του  συζύγου είναι 63.159 ευρώ, σε διάφορες τράπεζες, είτε ως  οφειλέτης, ή εγγυητής  η δε σύζυγος 87.992,19 ευρώ, σε τράπεζες
ΔΕΗ, ΑΕΥΑΧ..Συνολικά η οικογένεια  οφείλει το ποσό των 151.151,19 ευρώ .
Επί της ουσίας της υπόθεσης.
Εισοδήματα που διαθέτουν 

 α) ο οφειλέτης,επίδομα ΟΑΕΔ ευρώ

 β) η οφειλέτρια 515,00 ευρώ, από καθαρά από εργασία
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν

ο οφειλέτης

α)κύρια κατοικία 119 τ.μ ,κατά 50% ιδιοκτησία 
 β)οικόπεδο 293,36 τ.μ,κατά 50% ιδιοκτησία 
γ)Ι.Χ 50% ιδιοκτησία
 η οφειλέτρια 
α)κατοικία  119 τ.μ ,κατά 50% ιδιοκτησία της
 β)οικόπεδο 293,36 τ.μ,κατά 50% ιδιοκτησία της
 γ)Ι.Χ 50% ιδιοκτησία της
 
Το Ειρηνοδικείο Χανίων, αφού έλαβε υπόψη του,το περιεχόμενο της αίτησης και αυτά που εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι των διαδίκων και τα επιδειχθέντα έγγραφα, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή    ,με  το παρακάτω περιεχόμενο.
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει ,λαμβανομένων υπόψη της περιουσιακής και εισοδηματικής τους κατάστασης του συνόλου των χρεών τους και της οικονομικής  τους δυνατότητας σύμφωνα δε με τις βιοτικές τους ανάγκες,  την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, εναντίων των  αιτούντων και την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.
4)Ορίζει μηνιαία δόση70,00 ευρώ,  και για την σύζυγο 30,00 ευρώ , έως τη συζήτηση της κύριας αίτησης, 

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,  η  χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων  είναι  σημαντική , για την οικογένεια  των  δανειοληπτών ,είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία, (λόγω μειωμένης ρευστότητας), που βιώνει η οικογένεια ,δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας τους στην εν λόγω νομοθεσία
 


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: