Τρίτη 2 Αυγούστου 2016

Eλάτε να λύσουμε το πρόβλημα σας, εξωδικαστικώς


  Ως Πιστοποιημένη Εθνική Ένωση Καταναλωτών, μπορούμε να παρέμβουμε για προβλήματα των μελών μας και μη, για να λύσουμε προβλήματα καταναλωτικής φύσεως πριν, ή χωρίς να καταφύγουμε στο δικαστήριο αλλά και θέματα ρύθμισης κόκκινων δανείων δανειοληπτών. Η Ένωσή μας ακροάται το πρόβλημα, αναλαμβάνοντας με τους ειδικούς συνεργάτες της  την υπόθεσή σας και μεσολαβεί απέναντι των επιχειρήσεων πράττοντας τα παρακάτω
  • Επικοινωνεί τηλεφωνικά με την επιχείρηση ,προσπαθώντας με νομικά επιχειρήματα να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματά σας ώστε να βρεθεί λύση σε σύντομο χρονικό διάστημα.
  •  Εάν το αίτημα σας γίνει αποδεκτό από την επιχείρηση , και η εταιρεία προτείνει βατή λύση,τότε το αίτημα  σας λύθηκε και για την επιχείρηση δεν υπάρχει καταγγελία.
  • Εάν  η καταγγελία σας , στην προσέγγιση της ΄Ενωσης ,με την επιχείρηση συναντήσει προβαλλόμενες αντιρρήσεις , τότε η ΄Ενωση ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, ώστε να παρακολουθούν το ζήτημα και να επιβάλουν κυρώσεις όπου προβλέπεται
  • Έχει συνεχή επικοινωνία μαζί σας και σας ενημερώνει για την πορεία της υπόθεσής σας
  • Για θέματα "κόκκινων δανείων" παρεμβαίνουμε στις τράπεζες, καταθέτοντας τις προτάσεις  των καταναλωτών .πριν κάνουμε χρήση του ν.3869/2010
Μ’ αυτόν τον τρόπο, έχουμε καταφέρει ως Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, να γίνουν αντικατάσταση  ελαττωματικών προϊόντων, να υπαναχωρήσουν από την σύμβαση, και ακόμα να  επιστραφούν στα μέλη μας, χιλιάδες  ευρώ ,που είχαν παράνομα εισπραχθεί.
  Οφείλουμε ακόμα να ενημερώσουμε τα μέλη μας, ότι η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, συμμετέχει με εκπρόσωπό της, στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού διαφόρων Δήμων της Κρήτης, όπου και εκεί προσπαθεί , με φιλικό τρόπο να διακανονίσει μαζί με τα άλλα μέλη τους , διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων εξωδικαστικώς.
  Τέλος, σεβόμαστε την Δικαιοσύνη, και τους δικαστές της Χώρας ,όμως ο πολίτης σήμερα είναι φτωχός και η πρόσβαση σαυτήν χρονοβόρα και ακριβή , γιαυτό ελάτε μαζί μας, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας Εξωδικαστικά!!!

 Η Πρόεδρος  της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: