Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Νόμος Κατσέλη : Νέα αναλυτική εγκύκλιος

Aναλυτική εγκύκλιο προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία για τα δικαιώματα που δίνει ο νόμος Κατσέλη στους οφειλέτες απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλής,
Έτσι, σύμφωνα τον Ελεύθερο Τύπο για να ρυθμιστούν οι οφειλές με τις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010 ή «νόμου Κατσέλη» ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ασφαλιστικά ταμεία θα πρέπει:
α) Ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης (ο αιτών) να είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Δηλαδή τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει την ιδιότητα του εμπόρου.
β) Ο αιτών να έχει «μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών». Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει όχι μόνο στις περιπτώσεις που έχει παύσει η εξυπηρέτηση κάθε χρέους από τον οφειλέτη, αλλά και σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης εξακολουθεί μεν να εκπληρώνει κάποιες χρηματικές υποχρεώσεις του, προκύπτει όμως αδυναμία πληρωμής για ουσιώδες τμήμα των χρεών του.
Οι οφειλές του αιτούντος προς φορείς του δημόσιου τομέα (οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον ΚΕΔΕ και τον Τελωνειακό Κώδικα, οφειλές προς ΟΤΑ, ασφαλιστικές εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) να μην αποτελούν το σύνολο των χρεών του και να υποβάλλονται σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 από κοινού με τις οφειλές του προς ιδιώτες πιστωτές.
Ο οφειλέτης μπορεί να εντάξει στην αίτησή του ακόμη και βεβαιωμένες οφειλές του στη φορολογική διοίκηση οι οποίες είναι ήδη ενταγμένες σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής (π.χ. στην «πάγια ρύθμιση» των 12 μηνιαίων δόσεων κ.λπ.).
Για περιπτώσεις οφειλών μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ και υπό τις προϋποθέσεις ότι ο οφειλέτης έχει μηδενικά εισοδήματα, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία και οι καταθέσεις του στις τράπεζες δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των 1.000 ευρώ, προβλέπεται ταχεία διαδικασία διευθέτησης οφειλών.
Υπενθυμίζεται ότι στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, ο γνωστός νόμος Κατσέλη, μπορούν να ενταχθούν εκατομμύρια φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμα χρέη είτε αυτά αφορούν τράπεζες, είτε την εφορία, είτε τους ΟΤΑ, είτε ασφαλισιτκά ταμεία.
Για να μπορέσει ένας οφειλέτης να επιτύχει μερική ή και ολική διαγραφή των χρεών του πρέπει να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να αποδείξει ότι τα εισοδήματα του δεν επαρκούσαν για να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.
Εφόσον η προσφυγή γίνει αποδεκτή, τότε ο οφειλέτης προστατεύεται από όλα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος της περιουσίας και των εισοδημάτων του: κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: