Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008

Ατοκα δάνεια για 875.000 επιχειρήσεις

Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με 0-50 υπαλλήλους θα ενισχυθούν με ποσά 5.000 - 350.000 ευρώ τριετούς διάρκειας«E»

Από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ προκειμένου να λάβουν από τις τράπεζες άτοκα δάνεια τριετούς διάρκειας για κεφάλαια κίνησης και με εγγυημένο το 80% του ποσού.

Ο υπ. Ανάπτυξης Χ. Φώλιας
Ο υπ. Ανάπτυξης Χ. Φώλιας

Τον οδηγό του προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων παρουσίασε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης στους εκπροσώπους των επιμελητηρίων και εμπορικών συλλόγων και σύμφωνα με τον υπουργό Χ. Φώλια αφορά 875.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν από 0 έως 50 άτομα, προσωπικό.

Πάντως, οι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου εξέφρασαν τις ανησυχίες τους κατά πόσο οι τράπεζες θα «τρέξουν» το πρόγραμμα ή θα προτρέπουν τους επιχειρηματίες σε δικά τους δανειακά προϊόντα, επικαλούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνεια από όλες τις τράπεζες θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις, και σε αυτές να εμφανίζουν κέρδη προ αποσβέσεων, να εμφανίζουν κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ και επίσης μπορεί να ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτός από αυτές του πρωτογενούς τομέα.

Τα ποσά
Το κατώτατο επιλέξιμο ποσό δανείου προς εγγύηση και επιδότηση είναι 5.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο είναι 350.000 ευρώ. Το ύψος δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων.

Η επιδότηση θα είναι ίση με το ποσό των τόκων που αναλογούν στο εκάστοτε EURIBOR εξαμήνου + 2,1 μονάδες + 0,6% εισφορά του Ν. 128/75 καθ όλη τη διάρκεια του εγγυημένου και επιδοτούμενου δανείου. Τα δάνεια θα είναι εγγυημένα σε ποσοστό 80% από το ΤΕΜΠΜΕ, ενώ για το υπόλοιπο 20% η τράπεζα δεν θα αναζητεί περαιτέρω εξασφαλίσεις από τη μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση.

Ο επιχειρηματίας μπορεί να απευθύνεται στις τράπεζες για την παροχή εγγύησης και επιδότησης της χρηματοδότησής του και εκεί θα συμπληρώνεται σε ηλεκτρονική φόρμα η σχετική αίτηση. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά: Εντυπο Ε3 που αφορά στις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, έντυπο Ε7 που αφορά στην αμέσως προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, στις περιπτώσεις που απασχολεί προσωπικό και βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, με όλες επ αυτής τις μεταβολές.

Η τράπεζα θα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του επιχειρηματία και εφόσον αυτό συμβαίνει, τότε από την κεντρική υπηρεσία της αποστέλλει την αίτηση στο ΤΕΜΠΜΕ.

Το Ταμείο με τη σειρά του απαντά θετικά ή αρνητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Προϋπόθεση είναι επίσης η επιχείρηση να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη από το ΙΚΑ. Η εφάπαξ εκταμίευση του δανείου πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της εγγύησης και επιδότησης του δανείου από το ΤΕΜΠΜΕ.

Εξάλλου, προμήθεια ύψους 1% καταβάλλεται από τον επιχειρηματία στο Ταμείο εφάπαξ από την ημέρα εκταμίευσης του δανείου, ενώ τα έξοδα φακέλου υπέρ της τράπεζας κυμαίνονται από 100 έως 350 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο ΤΕΜΠΜΕ στα τηλέφωνα (2103311201-4), email: info@tempme.gr και www.tempme.gr

Χ. Αναγνωστόπουλος - Χρ. Κολώνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: