Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ανήκουν σε μισθωτούς με μπλοκάκι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές!


Γράφει:
Nextdeal newsroom
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ανήκουν σε μισθωτούς με μπλοκάκι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές!
Δεν ανήκουν σε μισθωτούς με μπλοκάκι (παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016) οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, σύμφωνα με ενημέρωση προς την ΕΑΕΕ των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, σύμφωνα, με τις προφορικές διευκρινίσεις που δόθηκαν εκ μέρους του Υπουργείου προέκυψε ότι οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι εκτός πεδίου εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, στο βαθμό που δεν είναι πρόσωπα που εκδίδουν, όπως απαιτεί το γράμμα της διάταξης, δελτία παροχής υπηρεσιών.
Σύμφωνα, επίσης, με το Υπουργείο δεν θεωρήθηκε σκόπιμη η έκδοση σχετικής διευκρινιστικής Εγκυκλίου με το αιτιολογικό ότι η μη υπαγωγή τους στη διάταξη του ν. 4387/2016 είναι πρόδηλη και κατά συνέπεια το ερώτημα που τέθηκε σε συνάρτηση με αυτήν ήταν άνευ αντικειμένου
.

Blogger: User Profile: Joanne Melaki

Δεν υπάρχουν σχόλια: