Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

«Ναι» στο κούρεμα και των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία

This

«Ναι» στο «κούρεμα» και των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία με την υπαγωγή τους στις προστατευτικές ρυθμίσεις του «νόμου Κατσέλη» (Ν. 3869/10) για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά», λέει τώρα η Δικαιοσύνη με στροφή 180 μοιρών, κρίνοντας την επίμαχη ρύθμιση συνταγματικά ανεκτή και επιβεβλημένη, ώστε να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν πολλοί πολίτες από την περιθωριοποίηση στην οποία τους οδήγησαν η υπερχρέωση και η χωρίς δόλο περιέλευσή τους σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής.
«Ναι» στο κούρεμα και των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία
Με απόφαση Ειρηνοδικείου αποκρούονται ενστάσεις αντισυνταγματικότητας της υπαγωγής και του νεότερου Ν. 4336/15 (που επέτρεψε τη ρύθμιση και των ασφαλιστικών χρεών, όταν υπάρχουν παράλληλα χρέη και προς άλλους πιστωτές, τράπεζες κ.λπ.), ενώ

αποκρούεται και η ένσταση ταμείου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή αλλά και το «κούρεμα», λόγω διάπραξης ποινικού αδικήματος για οφειλή άνω των 10.000 ευρώ, καθώς κρίνεται ότι για να θεμελιωθεί αδίκημα «μετρά» μόνο το χρέος για ασφαλιστικές εισφορές (εφόσον ξεπερνά το συγκεκριμένο πλαφόν) και όχι οι προσαυξήσεις που μπήκαν (λόγω καθυστέρησης πληρωμής), καθώς αυτές δεν θεωρούνται εισφορές.
Η νομολογιακή αυτή μεταστροφή προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα στους πολίτες, αφού υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αποφάσεις Ειρηνοδικείων που δέχονται ακριβώς το αντίθετο (όπως αποκαλύψαμε πριν από δύο εβδομάδες), ότι είναι αντισυνταγματική και ανίσχυρη η υπαγωγή των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία στον «νόμο Κατσέλη», γιατί τυχόν διαγραφή ή άλλου είδους «τακτοποίησή» τους θέτει σε δοκιμασία τη συνταγματικά κατοχυρωμένη και επιβεβλημένη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών οργανισμών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.
Η διαφορετική αντιμετώπιση του ίδιου ζητήματος καθιστά περίπου θέμα τύχης το εάν ο οφειλέτης μπορεί να πετύχει ή όχι μια συνολική ευνοϊκή ρύθμιση, αφού εξαρτάται από το αν θα «πέσει» σε ειρηνοδίκη που θεωρεί συνταγματική και επιτρεπτή ή όχι την τακτοποίηση και των χρεών προς ασφαλιστικούς φορείς.
Για την αντιμετώπιση της σύγχυσης αυτής (και απορριπτικών αποφάσεων που αντιμετώπισαν κάποιοι οφειλέτες), απαιτείται τάχιστη παραπομπή του ζητήματος σε μια «πιλοτική» δίκη, πιθανότατα με αναίρεση ενώπιον της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, να ξέρουν οι πολίτες πού βαδίζουν αλλά και να γνωρίζει και η ίδια η πολιτεία που προετοιμάζει νέα νομοθετική παρέμβαση τι είναι συνταγματικά ανεκτό να μπει στον «νόμο Κατσέλη», ώστε να αποφευχθούν νέες δικαστικές περιπέτειες υπερχρεωμένων οφειλετών.
Η νέα απόφαση τονίζει ότι σημαντικό μέρος πολιτών οδηγήθηκε σήμερα στην περιθωριοποίηση, καθώς μη διαθέτοντας σοβαρή αγοραστική δύναμη και δυνατότητα απεγκλωβισμού από την υπερχρέωση, αδυνατεί να σχεδιάσει τη συμμετοχή του στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
Νομιμοποίηση

 
«Ναι» στο κούρεμα και των χρεών προς ασφαλιστικά ταμεία
Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η δυνατότητα ρύθμισης χρεών μέσω νόμου Κατσέλη, με απαλλαγή από αυτά, βρίσκει ευθεία νομιμοποίηση στο κοινωνικό κράτος δικαίου, που επιτάσσει να μην εγκαταλείπεται ο πολίτης σε μια χωρίς διέξοδο και προοπτική κατάσταση, από την οποία, άλλωστε, ούτε οι πιστωτές μπορούν να αντλήσουν κέρδος.
Κατά το δικαστήριο η παλιότερη εξαίρεση των συγκεκριμένων χρεών δημιούργησε δανειστές δύο ταχυτήτων.
Οι αιτιάσεις των ασφαλιστικών ταμείων που επικαλέστηκαν εντονότατα προβλήματα στην οικονομική τους βιωσιμότητα αποκρούστηκαν με το σκεπτικό ότι η περικοπή οφειλών υπερχρεωμένων ήδη πολιτών δεν τα στερεί από αναγκαίους πόρους. 
ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Τα προηγούμενα δικαστήρια αρνήθηκαν την «εισφοροδοτική αμνηστία κακοπληρωτών», γιατί θίγει την ισότιμη μεταχείριση των συνεπών ασφαλισμένων, επιφέρει νέα σημαντικά ελλείμματα στα Ταμεία, ενώ τυχόν χρεοκοπία πλήττει τον συνταγματικό πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Με μηνιαία δόση 50 ευρώ, εστιάτορας,έσωσε την περιουσία του"ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 13-12- 2016

 Ειρηνοδικείο Χανίων :  Ελπίδα  έδωσε ,η με ημερ.3-01-2017 Προσωρινή Διαταγή ,που χορήγησε η Ειρηνοδίκης Χανίων, για χρεωμένη οικογένεια όχι μόνο διέσωσε πλήρως την ακίνητη περιουσία της, αλλά και της έδιωξε από την καθημερινότητα της ,τον φόβο της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού της περιουσίας τους.
 Συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για οικογένεια  εστιάτορα, η σύζυγος  είναι άνεργη ,με συνολοκό χρέος 254.684,89 ευρώ σε μία τράπεζα , αλλά σε 5 συμβάσεις (ο σύζυγος  127.942,12 και  126.742,77 ευρώ) είτε ως οφειλέτες είτε ως  εγγυητές μεταξύ τους.
Εισοδήματα που διαθέτουν
-Ο σύζυγος ,μειωμένο τζίρο από την επιχείρηση (εστιατόριο)
-Η σύζυγος . κανένα εισόδημα , είναι  άνεργη
Περιουσιακά στοιχεία
 Ο σύζυγος  α )κατοικία 60τ.μ 100%  κυριότητα και  κατοικία 80  τ.μ  κυριότητα 37,5% συν αποθήκη β )αγροτεμάχιο 2.000 τ.μ 39% κυριότητα,
Η σύζυγος  α )κατοικία 119 τ.μ  β) οικόπεδο 326 τ.μ  γ)αγροτεμάχια  3.400 τ.μ
 Το Ειρηνοδικείο των Χανίων, τους χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με το παρακάτω περιεχόμενο. 1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά των αιτούντων
3)Διατάσσει , την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους,
4)Ορίζει "μηδενικές καταβολές " για την οφειλέτρια σύζυγο
5) Ορίζει 50 ευρώ, μηνιαία δόση, για τον οφειλέτη σύζυγο  για ένα  χρόνο , όπου ορίζεται επανεξέταση.

 Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης ,η χορηγηθείσα Προσωρινή Διαταγή ,από το Ειρηνοδικείο των Χανίων , είναι σημαντική , για την οικογένεια των δανειοληπτών,,είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη, (ν.3869/2010 καθώς η δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια , δέχτηκε την αίτηση εντάσσοντας την, στην εν λόγω νομοθεσία.
 Για ενημέρωση , ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 

 Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ τελικά στον πίνακα των δικαιούχων συμπεριλήφθηκε μόλις το 20% των συμβολαίων. Μεγάλη υπομονή χρειάζεται!!!!!!

ΑΣΠΙΣ Της Ιωάννας Μελάκη *

Μεγάλο το Ερώτημα !!!Τι θα γίνει με τους 5000 ασφαλισμένους  της Ασπίδας, που ενώ είχαν συμβάσεις με την ασφαλιστική εταιρεία για  (εφάπαξ, συνταξης , αποταμίευσης) χρηματικής αξίας περίπου 140 εκατ. ευρώ;
Η απάντηση είναι: Δεν θα αποζημιωθούν από την εκκαθάριση, λόγω διασταλτικής ερνηνείας του ΝόμουΗ υπόθεση των αποζημιώσεων της Ασπίδος,  προχωράει με ρυθμούς χελώνας,  με μεγάλο μέρος των πρώην ασφαλισμένων να έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν για να αποζημιωθούν, δεδομένου ότι τελικά στον πίνακα των δικαιούχων συμπεριλήφθηκε μόλις το 20% των συμβολαίων.
Απόψη μου είναι ότι , η εκκίνηση της όλης διαδικασίας  για την Ασπίδα , είναι μία εξέλιξη θετική και φερέλπιδα που άργησε όμως πολύ, απομειώνοντας μέσα από γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες την περιουσία του ομίλου. Επίσης οδήγησε σε δικαστικές και κοστοβόρες διαδικασίες χιλιάδες ασφαλισμένους. και άλλους να απογοητευτούν  και να τα παρατήσουν.
Στους ήδη συμπεριληφθέντες στον πίνακα δικαιούχων, έχουν αναγνωριστεί από την εκκαθάριση αποζημιώσεις που συνολικά ανέρχονται σε 250 εκατ. ευρώ.
 Εκτός πίνακα έχουν παραμείνει
 α) όσοι δεν είχαν κάνει αναγγελία του συμβολαίου τους και
 β)όσοι είχαν προγράμματα εφάπαξ καταβολής – αποταμιευτικά -επενδυτικά ,που συνολικά ανέρχονται σε 5.000.τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως μη ασφαλιστικά -αν και πωλούνταν από ασφαλιστική-, αφήνοντας τους δικαιούχους εκτός κατάστασης του πίνακα.
Έγκυρη πηγή  σήμερα αναφέρει  ότι , κάτοχοι των συμβολαίων προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και αποφάνθηκε ότι οι δικαιούχοι θα αποζημιωθούν από το Εγγυητικό Κεφάλαιο. 

*Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Αγοράς και Καταναλωτή

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης "Χανιώτισσα δικαιώθηκε από τον ΄Αρειο Πάγο"


ΔΕΛΤΊΟ  ΤΎΠΟΥ  13-01-2017

Σημαντική , υπήρξε η κατάληξη της υπόθεσης Χανιώτισσας, που ζήτησε υπαναχώρηση αγοράς,για μηχανήματα πλυντηρίου-καθαριστηρίου, που είχε αγοράσει, λόγω ελαττώματος Η  υπομονή και επιμονή της  την οδήγησαν  στην πλήρη δικαίωση, με την υπαρ.663/2016  απόφαση του Αρείου Πάγου όπου διατάχθηκαν τα μέλη της εταιρείας να καταβάλουν στην ενάγουσα εις ολόκληρον ο καθένας το ποσό των 120.000 ευρώ, με νόμιμο τόκο
Συγκεκριμένα  και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για Χανιώτισσα, που αγόρασε μηχανήματα πλυντηρίου  από  Ο.Ε εταιρεία των Αθηνών , συνολικής αξίας 222.650 ευρώ.Τα μηχανήματα αυτά παρεδόθησαν με πραγματικά ελαττώματα ,που ήταν ουσιώδη και αφορούσαν την χρησιμότητα τους, τα οποία γνώριζε ο εκπρόσωπος της πωλήτριας εταιρίας κατά τον χρόνο κατάρτιση της σύμβασης και δολίως  το απόκρυψε στην αγοράστρια προς αποφυγή ματαίωσης της πώλησής τους.Η αγοράστρια αφού προσπάθησε να τα επισκευάσει ,προσπάθεια που απέβη άκαρπη, άσκησε το δικαίωμα της υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως  με εξώδικη δήλωσή της  ζητώντας την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων των 222.650 ευρώ.
  Η Εταιρεία  αρνήθηκε την εξώδικη δήλωση για υπαναχώρηση αγοράς,,αλλά και   την επιστροφή των χρημάτων ,με αποτέλεσμα η αγοράστρια να καταθέσει Αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, διεκδικώντας του  δικαιώματος της υπαναχώρησης,  όπου δικαιώθηκε .Απ αυτής ασκήθηκε Έφεση από την Εταιρεία ,προβάλλοντας διάφορες αιτιολογίες, η οποία όχι μόνο απορρίφτηκε αλλά και της επιβλήθηκαν και όλα τα δικαστικά έξοδα. Μη δεχόμενη η Εταιρεία, την απόφαση του Εφετείου, η οποία δικαίωνε την αγοράστρια , κατέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο (Αρειο Πάγο)  και σαυτό απορρίφτηκε , καλούμενη να πληρώσει δικαστικά έξοδα  (2.700 ευρώ) η πωλήτρια Εταιρεία
  Συμπερασματικά: H Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , ενημερώνει τους καταναλωτές, οτι σύμφωνα με το άρθρο 540 παρ.1  ΑΚ  εκτός των άλλων δικαιωμάτων που προβλέπονται , ο αγοραστης ,έχει το δικαίωμα ,  να υπαναχωρήσει από την σύμβαση , (όταν το προιόν αποδυκνύεται ελαττωματικό), εντός της νόμιμης προθεσμίας.

Για ενημέρωση ,  ο κάθε καταναλωτής  ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


  
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

 

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενημέρωση των τραπεζών για ακατάσχετοΣε περίπτωση επιβολής από το Δημόσιο κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων, ο φορέας της κατάθεσης (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος γνωρίζει την προέλευσή της καθώς και το είδος των ενισχύσεων, οφείλει να ενημερώνει τα πιστωτικά ιδρύματα για το ακατάσχετο αυτών, καθώς και για το νομοθετικό πλαίσιο που ρητά το προβλέπει.
Δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση κοινοτικές επιδοτήσεις ή ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης.Δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση κοινοτικές επιδοτήσεις ή ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης.

 

Αυτό απάντησε μεταξύ άλλων σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη, σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση αναφορικά με τις κατασχέσεις επιδοτήσεων, ενισχύσεων και αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών, η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Πιο συγκεκριμένα, στην έγγραφη απάντηση αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων), όπως ισχύει και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος τηςΔ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο καθώς και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά μέτρα κατά των οφειλετών, μεταξύ των οποίων και η κατάσχεση εις χείρας τρίτων.

Επίσης, με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ6Α 1054391 ΕΞ 2014/1.4.2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΛ.1092/3.4.2014 εγκύκλιο της Διοίκησης.

Επιπρόσθετα, με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94Α/14-08-2015), ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο μέχρι το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως. Σε περίπτωση που υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, θα πρέπει να γνωστοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ο λογαριασμός αυτός. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ο μοναδικός τραπεζικός λογαριασμός (σχετ. ΠΟΛ.1222/6.10.2015 & ΠΟΛ.1182/25.7.2014).

Περαιτέρω, στη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ. 265Α’) ρητά ορίζεται ότι δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία οι προκαταβολές και οι ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην περίπτωση αυτή παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, χωρίς όμως τον όρο της παρακράτησης. Αντίθετα, οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, μετά την ολοκλήρωση του έργου,δύνανται να κατάσχονται, συμψηφίζονται, παρακρατούνται ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο διατάκτης της πληρωμής κατά την έκδοση της απόφασης έγκρισης της πληρωμής ορίζει ρητά ότι η ενίσχυση αυτή εμπίπτει στς ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και αν η πληρωμή αφορά προκαταβολή, ενδιάμεση ή τελική πληρωμή.

Ακολούθως, σε περίπτωση επιβολής από το Δημόσιο κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων, ο φορέας της κατάθεσης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος γνωρίζει την προέλευσή της καθώς και το είδος των ενισχύσεων, οφείλει να ενημερώνει τα πιστωτικά ιδρύματα για το ακατάσχετο αυτών καθώς και για το νομοθετικό πλαίσιο που ρητά το προβλέπει.

Τέλος, με την αρ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολων
 

Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "Δικαστήριο στην Κρήτη διέγραψε χρέος 850.000 ευρώ"


 ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 9-01-2017
   Απόφαση "βόμβα" για την Τραπεζα, αλλά και " βάλσαμο"  για πέντε δανειολήπτες , χαρακτηρίζεται από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπαρ. 444 /2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων.

Δεν υπάρχουν λόγια .σαυτή την απόφαση !!! παραδέχεται η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, όπου είδε πέντε δανειολήπτες  συγγενικά πρόσωπα μεταξύ τους ,(ζευγάρι, μητέρα συζύγου , γονείς της συζύγου ) μέλη της,  να αφήνουν πίσω τους τον βραχνά της υπερχρέωσης , (συνολικά είχαν χρέος  πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ), να σώζουν τα σπίτια τους ,ονειρευόμενοι μια νέα οικονομική  αρχή 
Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για νεότατο ζευγάρι, με δύο ενήλικα τέκνα, για την χήρα μητέρα του ΄συζύγου και για τους γονείς της συζύγου, οι οποίοι κατέθεσαν και οι πέντε από κοινού αίτηση στο Ειρηνοδικείο Χανίων, για ένταξη στο ν,3869/2010, καθώς σε κάποια δάνεια υπήρξε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους (εγγυητές) αλλά και για μείωση των εξόδων.Όλοι τους είχαν κοινή δανείστρια τράπεζα
Συγκεκριμένα ο σύζυγος είχε χρέος  263.096,05  ευρώ, η σύζυγος  251.970,35 ευρώ, η χήρα μητέρα του συζύγου 248.721,71 ευρώ, και οι γονείς της συζύγου από 121.969 ευρώ έκαστος.Συνολικά το χρέος τους έφθανε  σε  ένα εκατομμύριο , επτά χιλιάδες ευρώ περίπου.
Εισοδήματα που διαθέτουν.Το ζευγάρι μόνο ο μισθός της συζύγου, ο σύζυγος είναι άνεργος .Η μητέρα χήρα, μία σύνταξη αναπηρίας , και οι γονείς της συζύγου μία σύνταξη  ο πατέρας του ΙΚΑ
Περιουσιακά στοιχεία  :Όλοι τους διαθέτουν από μία κατοικία, οικόπεδο, τα οποία βρίσκονται εντός της περιφέρειας του Δήμου Χανίων.
 Το Ειρηνοδικείο Χανίων , για τους αναφερόμενους λόγους ,στο σκεπτικό της υπαρ.444/2016  απόφασης ,δίκασε  αντιμωλία των διαδίκων

1)ΔΈΧΕΤΑΙ , την αίτηση των αιτούντων
2)ΡΥΘΜΊΖΕΙ τα χρέη των 

 αιτούντων  με ορισμό μηνιαίας καταβολής  "μηδενικές καταβολές" για  το χρονικό διάστημα τριών  ετών, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3869/2010 , όπως ισχύει
 3)ΕΞΑΊΡΕΙ ,από την εκποίηση  την κατοικία τους
4)ΑΠΑΛΛΆΣΣΕΙ τον σύζυγο από το δυσβάστακτο χρέος των  263.096,05  ευρώ, οριστικά
 5)ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ ,α)την σύζυγο   να καταβάλει στην καθ ης πιστώτρια ,για τη διάσωση της,  κύριας κατοικίας της το ποσό των226,26 ευρώ το μήνα, για χρονικό διάστημα είκοσι  πέντε ετών (300 μηνών)β) την χήρα μητέρα για την διάσωση της δικής της κατοικίας  το ποσό των 215,49 Χ300 και γ) τους γονείς της συζύγου 109,50 ευρώ  Χ 180 μήνες  , να καταβάλλει έκαστος
5)ΚΟΥΡΕΎΕΙ  , το χρέος της δανειολήπτριας  κατά 73% χρωστούσε 251.970 θα πληρώσει ΜΟΝΌ 67.878 ευρώ για την διάσωση του σπιτιού της.
για τον σύζυγο κούρεμα  100%, για την χήρα μητέρα,248.721,71 ευρώ, του για τους γονείς της συζύγου κατά 84% σε έκαστον  χρωστούσαν 121.969 ευρώ έκαστος και θα πληρώσουν  19.710ευρώ έκαστος για την διάσωση ,του σπιτιού τους

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, θεωρείται μια  απόφαση "βόμβα" για την Τράπεζα, αλλά και " βάλσαμο"  για πέντε δανειολήπτες, οι οποίοι μπήκαν σε καθεστώς δανειοδότησης , υπό άλλες επικρατούσες συνθήκες, υπήρξε εργασία, δεν είχαν γίνει περικοπές σε συντάξεις .
Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140


  
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

  
 Ιωάννα Μελάκη

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Χανιά: "Έκαψαν " τους Κρητικούς καταναλωτές, οι αυξήσεις στις τιμές στα καύσιμα, από την 1 Γενάρη.

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 5-01-2017

Παράπονα και γκρίνια, δέχεται αυτό τον καιρό, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, από καταναλωτές, οι οποίοι αδυνατούν , να εφοδιαστούν με καύσιμα ,αφενός λόγω της ακρίβειας αυτών ,αφετέρου, πολλά πρατήρια στερούνται μηχάνημα πληρωμών, με κάρτες .Ένεκα της παραπάνω κατάστασης , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,σε σχετική ανακοίνωσή της , συστήνει στους καταναλωτές ψυχραιμία και θέλοντας να τους ενισχύσει το ηθικό τους ενημερώνει ακόμα ότι , δεν αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ,σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς η τιμή στο βαρέλι πετρέλαιο Μπρέντ μειώθηκε
Επί της ανακοίνωσης , η Ένωση των καταναλωτών ,ακόμα αναφέρει
"Χτύπημα στην τσέπη του Κρητικού καταναλωτή , αλλά και του μικροπρατηριούχου ,φέρνει ,η αύξηση της τιμής των καυσίμων.Οι καταναλωτές πλέον , μετά την εφαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα από την 1η Ιανουαρίου αλλά και τις πρόσφατες αυξήσεις λόγω των διεθνών τιμών του πετρελαίου., αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους ,περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες και εάν επισκεφθούν τα πρατήρια υγρών καυσίμων, αγοράζουν ελάχιστες ποσότητες, προτιμώντας να αγοράσουν σε "κανίστρες" πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς οι θερμοκρασίες έχουν πέσει χαμηλά, λόγω των χιονοπτώσεων και στο νησί.
Όσο αφορά τις αυξήσεις στις τιμές παρατηρείται να διαμορφώνονται
α)Στην αμόλυβδη βενζίνη η μέση τιμή κυμαίνεται περίπου στο 1.60 ευρώ,περίπου 4 λεπτά του ευρώ
β)Στο πετρέλαιο θέρμανσης ,στα Χανιά αυτή την περίοδο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι από 1 ευρώ μέχρι σχεδόν 1.60. Ο μέσος όρος είναι περίπου στο 1.020
Τέλος, με την ανακοίνωση της ,η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, μεταφέρει την δυσφορία των καταναλωτών στην Κυβέρνηση ,καλώντας την να σταθεί δίπλα στους καταναλωτές ,επιστρατεύοντας τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της προστατεύοντας τους καταναλωτές από τους καιροσκόπους και κερδοσκόπους, που υπό τις παρούσες συνθήκες μπορούν να δράσουν
Επίσης καλεί στους καταναλωτές, εάν νοιώσουν ότι θίγονται τα δικαιώματά τους , όταν αγοράζουν καύσιμα (λιγότερη ποσότητα, κ.α) να τηλεφωνούν στο 1520 από σταθερό ή κινητό (Γεν.Γραμματεία Καταναλωτή) ΕΦΕΤ , Ένωση Καταναλωτών

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
Ιωάννα Μελάκη