Πέμπτη, 7 Μαΐου 2015

Όλα όσα πρέπει να προσέξετε στο φετεινό έντυπο της φορολογικής δήλωσης

Οι φορολογικές δηλώσεις φέτος θα υποβληθούν μέχρι 10/7/2015.
Στη φορολογική δήλωση κρύβονται παγίδες που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόσθετους φόρους.Το νέο έντυπο για το φορολογικό έτος 2014 (και όχι για το οικονομικό έτος 2015, όπως αναγραφόταν παλαιότερα στη φορολογική δήλωση) αποτελεί επί της ουσίας ένα καμουφλαρισμένο «πόθεν έσχες». Αναγκάζει τους φορολογουμένους να περιγράψουν «χαρτί και καλαμάρι» τα εισοδήματά τους από κάθε πηγή, τους τόκους, τα μερίσματα και όλες τις κινητές αξίες τους εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και όλες τις δαπάνες που έκαναν το 2014 για αγορές ακινήτων, μετοχών, επιχειρήσεων κ.λπ., καθώς, πλέον, αποτελούν τεκμήρια και πρέπει να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα. Οι νέες δηλώσεις, ουσιαστικά, θα παρέχουν στο υπουργείο Οικονομικών όλα όσα χρειάζεται για να φτιάξει το νέο Περιουσιολόγιο, ώστε να μπορεί να κάνει ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονικές διασταυρώσεις χωρίς την παρουσία των φορολογουμένων.
1) Ας δούμε αναλυτικά μερικές αλλαγές που αφορούν μισθωτούς και συνταξιούχους και τους κωδικούς-φωτιά στο έντυπο Ε1:
Πίνακας 4: Στον πίνακα αυτόν το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει να ομαδοποιήσει τις διάφορες κατηγορίες εσόδων μαζί με τους αντίστοιχους παρακρατούμενους φόρους.
Πινάκας 4Α, κωδικοί 325-326: Οι αμοιβές μελών Δ.Σ. δηλώνονται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Πινάκας 4Α, κωδικοί 351-351: Δηλώνονται οι εισφορές που έχουν καταβάλει από μόνοι τους οι φορολογούμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία. Πίνακας 4 ΓΙ: Ένας καινούργιος πίνακας που αφορά τους αγρότες (υπάρχουν συνταξιούχοι μας που ασχολούνται με τη γη), οι οποίοι πρέπει να δηλώσουν λογιστικά και αναλυτικά τα εισοδήματά τους.
Πίνακας 4 Γ2, κωδικοί 403-404 και 409-410: Για αμοιβές μισθωτών με απόδειξη δαπάνης.
Πίνακας 4 Δ2: Υπάρχει διαχωρισμός όσον αφορά τη συμπλήρωση των κωδικών που αφορούν το ακαθάριστο εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση (κωδικοί 129-130) και το ακαθάριστο εισόδημα από ιδιοχρησιμοποΐηση (κωδικοί 145-146).
Πίνακας 4 Ε: Δηλώνεται εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Κάθε εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης μη εισηγμένων τίτλων, π.χ. μεταβίβαση μεριδίων εταιριών, μεταβίβαση μετοχών κ.ά., φο-ρολογείται με 15%.
Πίνακας 7: Περιγράφονται οι δαπάνες που εκπίπτουν από τον φόρο. Φέτος ισχύουν για όλους τους φορολογουμένους και όχι μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους οι φοροαπαλλαγές για ης ιατρικές δαπάνες, τα νοσήλια, τα φάρμακα, τις δωρεές και η μείωση φόρου λόγω αναπηρίας.
Πινάκας 4/Δ1: Το κρυμμένο «πόθεν έσχες» για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα. Στο νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης εμφανίζεται πρώτη φορά η κατηγορία ΔΙ στον Πίνακα 4, που αποτελεί -επί της ουσίας- μια ξεχωριστή δήλωση «πόθεν έσχες». Πρόκειται για μια νέα παγίδα προκειμένου να πιάσει η Εφορία μερίσματα, τόκους και δικαιώματα των φορολογουμένων ανά χώρα προέλευσης.
Ειδικότερα, οι νέοι κωδικοί στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι οι εξής: Κωδικοί 669-670: Φόρος τόκων από καταθέσεις στην αλλοδαπή. Στους κωδικούς 667-668 οι φορολογούμενοι λογικά θα βρουν και φέτος τους τόκους που εισέπραξαν το 2014 από εγχώριες τράπεζες και στους κωδικούς 293-294 τον φόρο που τους παρακρατήθηκε.
Κωδικοί 295-296: Φόρος μερισμάτων αλλοδαπής
Κωδικοί 671-672 και 673-674: Φόρος σε εισοδήματα από δικαιώματα. Το εισόδημα από δικαιώματα (royalties) που αποκτάται από φυσικά πρόσωπα φορολογείται με συντελεστή 20°/ο.
2) Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα χρειαστούν φέτος λιγότερες αποδείξεις, καθώς το ποσοστό μειώνεται από το 25% στο 10% του ετήσιου εισοδήματος. Εάν δεν καλυφθεί το ποσό αυτό, τότε θα φορολογηθεί με 22%.
3) Πρόσθετες μειώσεις φόρου για πρόσωπα με αναπηρία 67% ΠΟΛ 1052/20-2-2015 Με τις διατάξεις του άρθρου 17 προβλέπεται μείωση φόρου, κατά διακόσια (200 €), από το ποσό φόρου της εκκαθάρισης της δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος, για τον ίδιο και για καθένα από τα εξαρτώμενα μέλη του, εφ΄όσον είναι πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία, η οποία πιστοποιείται με την γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ. Επίσης με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης από το ποσό του φόρου της εκκαθάρισης, ποσοστού 10%, ενώ η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 € για κάθε φορολογούμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: