Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης: "νίκησε " τις Τράπεζες,Ηρακλειώτης Δημόσιος υπάλληλος, σώζοντας την περιουσία του


ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 10/5/2015

  Ειρ.Ηρακλείου : Προσωρινή Διαταγή , (30-03-2015)  , για καταναλωτή , έγγαμο , πατέρα τριών τέκνων,  δημόσιο υπάλληλο, εργαζόμενο στην Περιφέρεια Κρήτης, ηλικίας  47 ετών, με συνολική οφειλή , σε δυο Τράπεζες. ποσού 58.326,19ευρώ , έσωσε για τρία χρόνια ,όχι μόνο το σπίτι του ,αλλά και  όλη του την περιουσία , με μηνιαία καταβολή δόσης 40 ευρώ, ένεκα της ανεργίας της συζύγου και της κάλυψης αναγκών εκπαίδευσης των τέκνων του

  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε ,μέσω συνεργάτη δικηγόρου στο Ηράκλειο, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,του δανειολήπτη  στον 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο ,του οποίου ο μισθός  υπέστη ραγδαία μείωση,λόγω των μέτρων του ενιαίου μισθολογίου τα  οποία ελήφθησαν από την Κυβέρνηση.
Το Μηνιαίο  εισόδημα, που διέθετε βάσει του μισθού του, ανέρχονται στα 940,00 ευρώ
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, όπως  δηλώνεται στην αίτηση τουφθάνει στο ποσό των 800 ευρώ 
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει   είναι
1)Οικία  100,00 τ.μ ,κυριότητα  κατά 100% 
2) Οικία (μονοκατοικία) κατά ψιλή κυριότητα επιφάνειας 50,00 τ.μ
3)Αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 6.200,00 τ.μ
4)Αγροτεμάχια με ελιές
5)Ι.Χ όχημα
Επί πλέον  κατέχει  αγροτεμάχια ,650 τ .μ  με ελιές
Το Ειρηνοδικείο  Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, του  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1)Δέχεται , το αίτημα  της χορήγησης, Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του οφειλέτη ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του
4)Ρυθμίζει, τις μηνιαίες χρηματικές  καταβολές των δόσεων όλων των δανείων, που αναγράφονται στην αίτηση ,υποχρεώνοντας τον καταναλωτή να καταβάλλει  συμμέτρως προς  στους πιστωτές του ,το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ,  για τρία χρόνια , και μετά τα τρία χρόνια μέχρι  την εκδίκαση της κυρίας αίτησης, καλείται να καταβάλλει  το ποσό των70 ευρώ.


Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: