Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Ε.Π.Κ.Κρήτης "Οικογένεια ανέργων δανειοληπτών ,ρύθμισαν το χρέος τους, με Προσωρινή Διαταγή"

ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ 6/5/2015

  Ειρ.Νεαπόλεως  Λασιθίου : Προσωρινή Διαταγή , (5-05-2015)  , για οικογένεια  ανέργων δανειοληπτών ,κατοίκων Καλού Χωριού ,Αγίου Νικολάου, ηλικίας  38ετών, και  37 αντίστοιχα, με συνολική οφειλή και για τους δύο, σε μία Τράπεζα. ποσού 283.780 ευρώ , έσωσαν όχι μόνο το σπίτι τους ,αλλά και  όλη τους την περιουσία , έως τον Νοέμβριο, του έτους 2016.
  Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή, την στήριξη , συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης ,των δανειοληπτών μελών της,  στον 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4161/2013.
 Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Πρόκειται για άνεργους δανειολήπτες, οι οποίοι  σταμάτησαν  να πληρώνουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις, λόγω έλλλειψης πηγής εισοδήματος (και οι δύο άνεργοι)
Το Μηνιαίο  εισόδημα, που διέθετε η οικογένεια , βάσει της αίτησης τους, έφθανε στα 500  ευρώ,και 200 ευρώ,μηνιαίως , για το σύζυγο από περιστασιακή απάσχόληση.
Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, όπως  δηλώνεται στην αίτησή τους φθάνει στο ποσό των 900-1000 ευρώ
Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η οικογένεια δανειοληπτών   είναι
1)Οικία (μονοκατοικία) κυριότητα  κατά 50% έκαστος 
2)Ι.Χ όχημα κυριότητα, κατά 50% έκαστος 
Επί πλέον ο σύζυγος κατέχει 650 τ .μ  με ελιές
Το Ειρηνοδικείο  Νεαπόλεως Λασιθίου, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού , μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο  11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των δανειοληπτών   , πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης  στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, καθόσον  της  χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο. 
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά των  οφειλετών  ,μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης
3)Διατάσσει , την διατήρηση  της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους ,
4)Ρυθμίζει, τις μηνιαίες χρηματικές  καταβολές των δόσεων όλων των δανείων, που αναγράφονται στην αίτηση ,υποχρεώνοντας τους  αιτούντας, να καταβάλλουν  συμμέτρως προς  στους πιστωτές τους ,το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, έκαστος,  , μέχρι  την εκδίκαση της κυρίας αίτησης, που έχει προσδιοριστεί για έτος 2016
Συμπερασματικά ,για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης , η οποία με την συνδρομή της, βοήθησε  την οικογένεια δανειοληπτών, στην ένταξη στο ν.3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε,  η  Προσωρινή Διαταγή, είναι   σημαντική ανάσα, για τους υπερχρεωμένους ανέργους καταναλωτές ,  είναι  σύμφωνα με τις διατάξεις και  το πνεύμα του ν.3869/2010(Νόμου Κατσέλη), καθώς  ο δικαστής κατανοώντας  την οικονομική δυσκολία που βιώνουν οι εν λόγω ένεργοι δανειολήπτες ,στην παρούσα οικονομική συγκυρία  ,δέχτηκε την αίτηση  τους,εντάσσοντας τους , στην εν λόγω νομοθεσία.

Για ενημέρωση ,  ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος ,μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140 
 
Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης
 Ιωάννα Μελάκη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: