Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Η ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ

* Την Ασφάλεια των Καταναλωτών
*Για Οικονομικά Συμφέροντα των Καταναλωτών

* Για Εξασφάλιση ασφαλών συναλλαγών
*Για Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές
* Για το Δίκαιο των Συμβάσεων
*Για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο
* Για το Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες
*Για Υπηρεσίες Γενικού Ενδιαφέροντος
* Τουρισμός και Διακοπές

# Εφαρμογή των Κανόνων Προστασίας των Καταναλωτών
# Επανόρθωση - Άσκηση των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών
# Συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους
# Πληροφόρηση - Εκπαίδευση Καταναλωτών
και για άλλα πολλά

Δεν υπάρχουν σχόλια: