Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Προσοχή στις κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   25-10-2018

  Επειδή αυτές τις ημέρες  πρόκειται  να κατατεθούν  οι αγροτικές επιδοτήσεις στις τράπεζες και οι αγρότες αγωνιούν αν θα γίνουν   κατασχέσεις των χρημάτων τους  η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης  ενημερώνει  τα εξής 
α)Με την υπ’αριθμ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών κρίθηκε ότι δεν υπόκεινται υπό προϋποθέσεις σε κατάσχεση επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χρηματικές ενισχύσεις που αποσκοπούν στην υπό του δικαιούχου εις το μέλλον ενέργεια συγκεκριμένης επένδυσης ή στην επίτευξη συγκεκριμένου έργου ή αποτελέσματος. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάμεσες καταβολές που αποσκοπούν στη διατήρηση ή συνέχιση κάποιου κοινοτικού προγράμματος, η στέρηση των οποίων με κατάσχεση ή συμψηφισμό θα οδηγούσε σε αδυναμία εκτέλεσης του οικείου κοινοτικού προγράμματος και σε άρνηση περαιτέρω χρηματοδότησης ή σε ενδεχόμενη αναζήτηση των ενδιάμεσων καταβολών 
β)Στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προσδιορίζεται το ακατάσχετο των καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα σε έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο μισθός ή η σύνταξη κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό, απαιτείται η γνωστοποίησή του με την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.
2) Σε κάθε περίπτωση, όταν επιβάλλονται από το Δημόσιο κατασχέσεις σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και ποσά κοινοτικών επιδοτήσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία γνωρίζουν την προέλευση της κατάθεσης και το είδος των ενισχύσεων, οφείλουν να εξετάζουν κάθε φορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για το ακατάσχετο αυτών.
  Τέλος , η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης,  στηρίζει τα δικαιώματα των αγροτών καταναλωτών, με κάθε νόμιμο τρόπο όταν αυτά  παραβιάζονται , διώχνοντας τον φόβο και την ανασφάλεια τους.
  Για ενημέρωση και προστασία μπορεί ο κάθε αγρότης να τηλεφωνά στα τηλ. 2821092666, 2821092306 Χανιά και 2642020140                   Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


                                                   Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: